Załącznik nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr do SIWZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW:. Oferowane wyposaŝenie musi być wykonane ściśle według poniŝszej specyfikacji. WyposaŜenie musi spełniać niŝej wymienione parametry i ma być potwierdzone załączonymi do oferty katalogami lub folderami potwierdzającymi oferowane parametry 2. MontaŜ wyposaŝenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposaŝenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wodno kanalizacyjnej, elektrycznej itd. (jeŝeli dotyczy). Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaŝ oferowanych mebli. 3. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przed upływem terminu składania ofert celem zweryfikowania wymiarów mebli i sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem i dostawą przedmiotu zamówienia- w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. MEBLE MEDYCZNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE. Szafki stojące podblatowe (pod umywalki, pod zlewozmywaki, baseny), szafki z szufladami, szafki z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), szafki do zabudowy w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) b. Korpus z blachy stalowej o grubości mm c. Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów d. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana bez ram wewnętrznych i nitów e. Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej f. Drzwi pełne, krawędzie gładkie bez nitów, wkrętów itp. g. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemoŝliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi i szuflady wyposaŝone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew h. Drzwi i fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej plastrem miodu i. Zawiasy w drzwiach nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaŝ j. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym (na łoŝyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość k. Skrzynie szuflad wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) jednorodne i gładkie wewnątrz (bez nitów, wkrętów) zespolone z frontami umoŝliwiające dokładne wymycie i wypięcie z prowadnic. Wypinanie szuflad za pomocą dwóch zatrzasków. l. Szuflady w zaleŝności od dodatkowych wskazań zamykane na zamek (szuflady zamykane centralnym zamkiem). m. Drzwi wyposaŝone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu C wykonane ze stali nierdzewnej n. Prosty i szybki demontaŝ szuflad mechanizmem zatrzaskowym na klik w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji szuflad i wnętrza korpusu szafek o. Szafki metalowe z drzwiczkami wyposaŝone w półkę, z moŝliwością regulacji wysokości jej zawieszenia; p. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym

2 q. Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) o grubości nie mniejszej niŝ,5 mm. MoŜliwość zmiany wyposaŝenia szafki zgodnie z potrzebami uŝytkownika: np. zmiana połoŝenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w kaŝdej szafce). r. Szafy i szafki na nóŝkach wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 2. Szafki wiszące. Szafki z drzwiczkami przeszklonymi- szkło mleczne i/lub pełnymi(jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), szafki do zabudowy w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) b. Korpus z blachy stalowej o grubości mm c. Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów d. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana bez ram wewnętrznych i nitów e. Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej f. Drzwi pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste lub mleczne, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp. g. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemoŝliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposaŝone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew h. Zawiasy nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaŝ i. Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej plastrem miodu. W przypadku drzwi przeszklonych szyba bezpieczna silikonowana osadzona w ramce o podwójnej blachy. j. Drzwi wyposaŝone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu C wykonane ze stali nierdzewnej k. Szafki metalowe z drzwiczkami wyposaŝone w półkę, z moŝliwością regulacji wysokości jej zawieszenia; l. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym m. MoŜliwość zmiany wyposaŝenia szafki zgodnie z potrzebami uŝytkownika: np. zmiana połoŝenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w kaŝdej szafce). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 3. Szafy medyczne stojące. Szafy jedno i dwuskrzydłowe (drzwi pełne i/lub przeszklone szkło mleczne), szafy do zabudowy, szafy do przechowywania endoskopów. W układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Korpusy szaf w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) b. Korpus z blachy stalowej o grubości mm c. Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów d. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana bez ram wewnętrznych i nitów e. Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej f. Drzwi przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczystei/lub mleczne, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp. g. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemoŝliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposaŝone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew

3 h. Zawiasy nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaŝ i. Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej plastrem miodu. W przypadku drzwi przeszklonych szyba bezpieczna silikonowana osadzona w ramce o podwójnej blachy. j. Drzwi wyposaŝone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu C wykonane ze stali nierdzewnej k. Szafy metalowe z drzwiami wyposaŝone w półki, z moŝliwością regulacji wysokości zawieszenia; l. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym m. MoŜliwość zmiany wyposaŝenia szafy zgodnie z potrzebami uŝytkownika: np. zmiana połoŝenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w kaŝdej szafie). n. Tylna ściana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklanie się blachy o. Szafy do przechowywania endoskopów wyposaŝone w wysuwane przegrody ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) z podwójnymi gumowymi uchwytami mocującymi w sposób pewny i bezpieczny głowice endoskopów w konstrukcji stalowej powleczonej miękkim materiałem osłonowym. Przegrody wysuwane na prowadnicach z łoŝyskami kulowymi umoŝliwiającymi pełny wysuw, z odbojnikami w końcowych połoŝeniach. Szafa zaopatrzona w półkę, tace ociekowe i otwory wentylacyjne p. Szafy na nóŝkach wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 4. Regały stalowe, regały magazynowe, regały listwowe mobilne, regały listwowe naścienne, regały na baseny, kaczki w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Regały wykonane z pełnych profili o wymiarach 30x30x,5 ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) b. Profile regałów spawane bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się regałów skręcanych) c. Półki ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) o grubości nie mniejszej niŝ,5 mm d. Półki w regałach magazynowych pełne montowane na stałe e. Półki wzmacniane od spodu dodatkowym profilem trapezowym f. Regały magazynowe na nóŝkach o wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania regału). g. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. h. Regały listwowe wyposaŝone w haczyki do zawieszania koszy sterylizacyjnych i. Regały mobilne wyposaŝone w uchwyty do prowadzenia, podstawę na czterech kołach w tym dwa z blokadą (regały do zawieszania koszy sterylizacyjnych koła o średnicy 80 mm, regały z wieszakami na obuwie. Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoŝa. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. j. Regały listwowe wyposaŝone w haczyki do zawieszania półek na baseny i półek na kaczki wykonanych z prętów ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 5. Taborety bez oparcia w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Konstrukcja taboretu wykonana z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) b. Taboret z siedziskiem tapicerowanym. c. Siedzisko okrągłe o średnicy tapicerowane. Kolor tapicerki szary.

4 d. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych. e. Wysokość siedziska podnoszone pneumatycznie (ręcznie za pomocą spręŝyny gazowej) z obręczą pod nogi f. Podstawa trójramienna z pięcioma kółkami o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą. Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoŝa. g. Dopuszczalne obciąŝenie 35 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 6. Stoliki opatrunkowe z półką (lub bez półki) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Konstrukcja stolika wykonana z pełnych profili 25x25 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) b. Blat prosty i półka wmontowana na stałe wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) o grubości nie mniejszej niŝ,5 mm wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym c. Odległość między blatem a półka wynosi 455 mm d. Stolik wyposaŝony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) o przekroju okrągłym 20 mm. e. Stolik na kółkach o średnicy 00 mm (dwa z blokadą) Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoŝa. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 7. Stoliki typu Mayo do instrumentów chirurgicznych w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: f. Konstrukcja stolika wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych, klejonych) g. Blat zagłębiony na 0 mm wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304)o grubości nie mniejszej niŝ,5 mm z naroŝnikami zaokrąglonymi o promieniu R5 h. Blat z dodatkowym wzmocnieniem w kształcie H z zamkniętych profili (30x30 i 50x30) wykonanych ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304).W przypadku uszkodzenia moŝliwość zdemontowania blatu i. Blat podnoszony i opuszczany ręcznie. j. Blat obracany w poziomie o 360. Zaciskowa blokada obrotu blatu. k. Dopuszczalne obciąŝenie blatu min. 5 kg. l. Podstawa stolikaw kształcie litery T wykonana z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). Podstawa stabilna w kaŝdej pozycji blatu m. Stolik na kółkach o średnicy 50 mm (wszystkie z blokadą). Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoŝa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 8. Parawanw układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Konstrukcja parawanu wykonana z pełnych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych)

5 b. Rama parawanu wykonana z profili okrągłych 25x2 mm z prowadnicami do mocowania ekranu ze szkła organicznego (typu plexi ) c. Podstawa wykonana z profili zamkniętych30x30x,2 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) d. Parawan wyposaŝony w podstawę mobilną zapewniającą pełną stabilność e. Parawan na kółkach o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoŝa kółka z osłoną osi toczenia. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 9. Kozetki do badania pacjentów z regulacji wysokości w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Konstrukcja kozetek wykonana z pełnych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) b. Kozetki wykonane z zamkniętych profili 30x30x,5 mm c. Kozetki trzysekcyjna z ręczną regulacją zagłówka i części pod nogi od 0-75st. d. Kozetki z hydrauliczną regulacją wysokości( za pomocą dźwigni noŝnej) po obu stronach. e. LeŜe miękkie, tapicerowane o grubości min. 40 mm.i szerokości 700mm. Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym. f. Dopuszczalne obciąŝenie kozetki 60 kg g. Kozetka na kółkach o średnicy 25 mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoŝa kółka z osłoną osi toczenia. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 0. Wózki medyczne (zabiegowe, ratownicze)w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Konstrukcja korpusu wózka samonośna wykonana z blachy o grubości mm ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). b. Korpusy wózków spawane nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów c. Pionowe krawędzie wózków i blatu zaokrąglone naroŝniki promień min. R = 5 mm. d. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304) o grubości nie mniejszej niŝ,5 mm. Blat i półki wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym. e. Blat w zaleŝności od wskazania zagłębiony lub prosty i otoczony z trzech stron galeryjką bądź relingami f. Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej plastrem miodu g. Szuflady pełne, krawędzie gładkie bez nitów, wkrętów itp. h. Szczelna konstrukcja szuflad uniemoŝliwiająca przenikanie zanieczyszczeń, wyposaŝone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie dopuszcza się uszczelek naklejanych), połączenia uszczelek poprzez zgrzew. i. Skrzynie szuflad jednorodne i gładkie wewnątrz (bez nitów, wkrętów) zespolone z frontami umoŝliwiające dokładne wymycie i wypięcie z prowadnic. Wypinanie szuflad na klik za pomocą dwóch zatrzasków. j. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym (na łoŝyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. k. Szuflady w zaleŝności od dodatkowych wskazań zamykane na zamek (szuflady zamykane centralnym zamkiem). l. Fronty zaopatrzone w uchwyty typu C wykonane ze stali nierdzewnej

6 m. Wózki wyposaŝone w uchwyty to prowadzenia umieszczone od przodu ze stali w gatunku.430 (304)o okrągłym przekroju 20 mm n. Wózki na kółkach o średnicy min. 00 mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoŝa kółka z osłoną osi toczenia. Przy kołach odbojniki. o. Wózki wyposaŝone na Ŝyczenie Zamawiającego w boczne listwy montaŝowe, nadstawki i dodatkowe akcesoria wskazane w osobnym opisie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.. Wózki do worków foliowych pojedyncze lub podwójne, potrójne ( z pokrywą satynową - matową podnoszoną noŝnie) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: a. Konstrukcja wózków wykonana z profili okrągłych o przekroju 20 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) a. Wózki z uchwytami do worków foliowych. Mocowanie worka foliowego przy pomocy tworzywowych klipsów zabezpieczających przed przesuwaniem się worka. b. Wózki wyposaŝone w pokrywę ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku.430 (304) o grubości min. 0,8 mm. Pokrywy unoszone za pomocą dźwigni noŝnej zatrzymujące się w pozycji 90. c. Wózki na kółkach o średnicy 50 mm (dwa z blokadą). Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoŝa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 2. Stojaki do płynów infuzyjnych z półkami i bez półek z moŝliwością zamontowania pompy infuzyjnej w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: h. Konstrukcja stojaków ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). i. Stojaki wyposaŝone w cztery wywinięte haczyki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304), haczyki o przekroju fi 6 mm j. Stojaki wyposaŝone w półki i bez półek na pompy infuzyjne z podporą wykonane ze blachy o grubości min. mm z uniesionymi obrzeŝami ogradowanymi k. Wysokość stojaka regulowana ręcznie nakrętką zaciskową w zakresie mm l. Statyw wykonany z podwójnej rury ze stali kwasoodpornej w gatunku.430 (304). Rury wykonane z profili okrągłych o grubości min. 2 mm i,2 mm m. Podstawa pięcioramienna stabilna wykonana z profili zamkniętych ze stali w gatunku.430 (304). n. Podstawa pięcioramienna wyposaŝona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 koła z blokadą), oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa o. Dopuszczalne obciąŝenie 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 3. Umywalka dla personelu medycznego dwustanowiskowa(w pomieszczeniach przygotowania personelu medycznego) - Wykonana w całości ze stali chromowo-niklowej o symbolu EN.430 (304) - Myjnia dwustanowiskowa, ergonomiczna przestrzeń dla dwóch uŝytkowników - Koryto myjące profilowane z wysuniętym do góry panelem tylnym naściennym wykonanym ze stali chromowo-niklowej w gatunku EN.430 (304) stanowiącym integralną część zespołu myjącego. Wszystkie wewnętrzne oraz zewnętrzne krawędzie panela i przestrzeni myjącej profilowane łagodnym łukiem R 5 (nie dopuszcza się

7 połączeń pod kątem prostym uniemoŝliwiających właściwą dezynfekcję powierzchni). Powierzchnia szlifowana ziarnem 240. Całość konstrukcji koryta myjącego zamknięta z moŝliwością łatwego demontaŝu pokryw celem dojścia do urządzeń zasilających i odpływu. - Gotowe podłączenia wodne - Baterie do podaŝy wody z powłoką chromową łokciowe montowane do panela naściennego myjki: - Na tylnej ścianie powinny znajdować się dozowniki płynu dezynfekującego i środka myjącego (zgodnych z procedurami wewnętrznymi epidemiologicznymi szpitala) - Zdejmowany panel czołowy, stanowiący otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-niklowej materiał.430 (304) - Instalacja wod-kan umieszczona wewnątrz zespołu myjącego doprowadzająca i odprowadzająca wodę do baterii zamknięta pokrywą. - krawędzie zaokrąglone - moŝliwość mocowania umywalki na ścianie, na górnej listwie panelu lub po bokach - panel przedni zdejmowany -wyrób o konstrukcji samonośnej

8 Pakiet nr Szafy, zabudowy L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ BRUTTO VAT % WARTOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT.. Szafa jednodrzwiowa o wymiarach nie większych niŝ 700x580x2000. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu).drzwi wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóŝkach wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się drąŝek do zawieszenie fartuchów RTG na wysokości mm od podłoŝa nad tym jedna półka. Półka regulowana, wykonana ze stali nierdzewnej. Szafa wyposaŝona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( szt.) 2. Szafa jednodrzwiowa o wymiarach nie więcej niŝ 700x580x2000 wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą. Drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu, wyposaŝone w gumową uszczelkę szt.

9 oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóŝkach wysokości 40mm regulowanych w zakresie 20mm ( moŝliwość wypoziomowania )Wewnątrz szafy znajduje się 5 półek czyli 6 przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposaŝona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( 2 szt.) 3. Zabudowa stojąca o wymiarach nie mniej niŝ 500x400x850. W skład zestawu wchodzą: szafka dwudrzwiowa L=000 mm oraz szafka z 3 szufladami L=500 mm. Blat prosty z fartuchem z trzech stron wysokość 40 mm. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szuflady umieszczone jedna pod drugą. Dwie górne o równej głębokości trzecia głębsza. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. KaŜda z szuflad wyposaŝona w uchwyt typu C. Szafka na nóŝkach wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone. ( szt.) SZT szt. 2

10 4. Zabudowa składająca sie z 2 szt. szafek z blatem z dwoma komorami o wymiarach nie mniej niŝ 2000x600x860 wykonana ze stali nierdzewnej. Zabudowa składa się z dwóch szafek z drzwiami otwieranymi skrzydłowo 2x L=000 mm. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Komory o wymiarach 400x400x250 mm. Blat zagłębiony z tyłu fartuch z blachy wys. 40 mm. pozostałe boki proste.( szt.) 5. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przeszklonymi o wymiarach nie większych niŝ 00x580x2000.Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóŝkach wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane. Szafa wyposaŝona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( szt.) 6. Szafa dwudrzwiowa o wymiarach nie większych niŝ 000x580x2000. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi

11 wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóŝkach wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposaŝona w dwa zamki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( 2 szt.) 7. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniej niŝ 800x580x2000. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóŝkach wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposaŝona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( szt.) 8. Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej. Część górna o wymiarach nie więcej niŝ 220x300/40x600. Część dolna o wymiarach nie więcej niŝ 220x550/660x880.Szafki pełne. Cześć 2

12 dolna: od prawej strony szafka stojąca dwudrzwiowa L=20 mm blat zagłębiony z dwiema komorami (zlewozmywak wymiar 400x400x250 mm, umywalka wymiar fi 380 mm głębokość 70 mm). Blat z prawej strony i z tyłu z fartuchem o wysokości 40 mm. Następnie stół roboczy z szafką jednodrzwiową (z prawej strony), otwierana skrzydłowo L= 400 mm. Wewnatrz szafki półka czyli dwie przestrzenie (półka regulowana) obok miejsce na lodówkę podblatową L= 600 mm ( lewy bok z maskownicą). Nad szafką i lodówką blat prosty z tyłu fartuch o wysokosci 40 mm. Część górna: dwie szafki dwudrzwiowe, wiszące wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione szkłem mlecznym. Drzwi wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąlone. Szafki o wymiarach od prawej strony L=20 mm, następnie L=000 mm.( szt.) 9. Zabudowa meblowa dolna i górna wykonana ze stali nierdzewnej. Część dolna o wymiarach nie więcej niŝ 2500x600/580x850. Część górna o wymiarach nie więcej niŝ 500x370/370x500. Część dolna pełna:od

13 prawej strony szafka stojąca z 3 szufladami L=500 mm. Szuflady umieszczone jedna pod drugą. Dwie górne płytsze trzecia głębsza. Następnie szafka dwudrzwiowa L= 000 mm wewnątrz szafki półka czyli dwie przestrzenie (półka regulowana). Szafki połączone blatem prostym z tyłu fartuch wysokości 40 mm. Na końcu szafa dwudrzwiowa dzielona L=000 mm zamykana na dwa zamki. Góra szafy przeszklona - szkło mleczne, dół szafy drzwi pełne. Cześć górna: trzy szafki wiszące jednodrzwiowe, fronty przeszklone - szkło mleczne. Drzwi wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąlone. Od prawej strony L=000 mm, następnie L=500 mm( szt.) 0. Szafa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniej niŝ 000x580x2000. Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne pełne drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóŝkach wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania szafy). W

14 górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposaŝona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone( szt.). Zabudowa meblowa dolna: blat roboczy z dwoma szafkami. Zabudowa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach nie więcej niŝ 2500x600x850. Na tylnej ścianie i lewej stronie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, blat zagłębiony. Po lewej stronie (standardowo) stół zabudowany szafkami otwieranymi skrzydłowo L=000 mm szafka dwudrzwiowa w szafce basen o wym. 800x600x300 mm. Natepnie szafka L=500 mm jednodrziowa z komorą okragłą (umywalka fi 380 mm głębokość 70 mm). Prawa część stołu bez zabudowy L=000 mm. Wyrób na nóŝkach o wysokości 40mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( szt.) 2. szafa do przechowywania endoskopów, jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach nie więcej niŝ 2500x600x850. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach

15 bezpieczne, mleczne. Drzwi wyposaŝone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie. Podstawa szafy na nóŝkach wysokości 40 mm regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajdują się 2 uchwyty na endoskopy (uchwyty ze stali nierdzewnej, wysuwane na prowadnicach). Nad uchwytami półka stała. Szafa z wywietrznikami po obu stronach. W dolnej części taca ociekowa. Szafa zamykana na zamek.( szt.) RAZEM

16 Pakiet nr 2 Myjnia chirurgiczna L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ BRUTTO VAT % WARTOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT. Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniej niŝ 700x500x2000. Krawędzie zaokrąglone. MoŜliwość zamocowania umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrób o konstrukcji samonośnej. Głębokość komory 200 mm. W wyposaŝeniu syfon - 2x, bateria łokciowa -2x, podajnik na szczotki - x, dozownik płynu dezynfekcyjnego/ mydła 500 ml - 2x. szt. RAZEM

17 Pakiet nr 3 Wózki medyczne L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ BRUTTO VAT % WARTOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT.. Wózek medyczny o wymiarach nie większy niŝ 690x700x985. Wózek wyposaŝony w cztery szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą). Wysokość uŝytkowa szuflad wynosi 0 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wózek wyposaŝony w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty wózka wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Wózek na kółkach fi 00 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki. Na krótszych bokach relingi. Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Wymiary blatu: 650x600 mm.( szt.) szt. 2. Wózek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach nie większy

18 niŝ 690x700x985. Wózek wyposaŝony w cztery szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą). Wysokość uŝytkowa szuflad wynosi 0 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wózek wyposaŝony w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty wózka wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Wózek na kółkach fi 00 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki. Na krótszych bokach relingi. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm.( szt.) 3. Wózek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach nie mniej niŝ 690x700x985. Wózek wyposaŝony w cztery szuflady 3 szuflady niŝsze, czwarta dolna wyŝsza ( szuflady jedna pod drugą). Wysokość uŝytkowa szuflad wynosi 0 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wózek wyposaŝony w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty wózka wykonane w technologii podwójnych

19 ścianek z wypełnieniem. Wózek na kółkach fi 00 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Blat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki. Na krótszych bokach relingi. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm.( szt.) 4. Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach nie więcej niŝ 690x700x985. Wózek wyposaŝony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Z boku wózka wieszak na rękawice. Wysokość uŝytkowa szuflad wynosi 0 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wyrób na kółkach fi 00 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposaŝony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron). Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Wymiary blatu: 650x600 mm.( szt.)

20 5. Wózek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej. Wózek wyposaŝony trzy duŝe szuflady umieszczone w dolnej części szafki (jedna szuflada pod drugą) oraz w dwie małe szuflady umieszczone w górnej części pod wysuwanym blatem (jedna pod drugą).wózek o wymiarach nie więcej niŝ 570x470x00 Wysokość uŝytkowa małych szuflad - 45 mm, duŝych szuflad - 40 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Blat z wszystkich stron zagłębiony z ogranicznikami (relingami bocznymi).z boku wózka wieszak na rękawice. Wózek na kółkach fi 00 mm (dwa z blokadą). Wszystkie kółka z odbojnikami z tworzywa sztucznego. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 500x400 mm.( szt.) RAZEM

21 Pakiet nr 4 Stelaże do worków foliowych L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ BRUTTO VAT % WARTOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT. StelaŜ do worków foliowych 20l -. pojedynczy, z pokrywą, o wymiarach 45x580x050. Wózek wyposaŝony w obręcz na worek oraz pokrywę satynową (matową) - podnoszoną noŝnie. Pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90. Na obręczy - klipsy tworzywowe, słuŝące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Wszystkie krawędzi zaokrąglone. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej StelaŜ do worków foliowych 00lpojedynczy z pokrywą, o wymiarach nie więcej niŝ 45x50x90. Wózek wyposaŝony w obręcz na worek oraz 2

22 pokrywę satynową ( matową) podnoszona noŝnie. Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się się w pozycji 90 st. Na obręczy klipsy tworzywowe. Podstawa z kółkami fi 50mm( w tym z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej. 3. StelaŜ do worków foliowych 20l - podwójny, z pokrywami o wymiarach nie więcej niŝ 860x580x050 Wózek wyposaŝony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe (matowe) - podnoszone noŝnie. Na obręczach - klipsy tworzywowe, słuŝące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej. 4. StelaŜ do worków foliowych 20l - potrójny, z pokrywami o wymiarach nie więcej niŝ 300x580x050.Wózek wyposaŝony w trzy obręcze na worki oraz w trzy pokrywy satynowe (matowe) - podnoszone noŝnie. Na obręczach - klipsy tworzywowe, słuŝące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z 6 3

23 blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej. RAZEM

24 Pakiet nr 5 Regały i wieszaki L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ BRUTTO VAT % WARTOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT.. Regał magazynowy o wymiarach nie większy niŝ 000x420x800. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Odległość między półkami wynosi nie więcej niŝ 377,5 mm. Regał z profili 30x30x,2mm, blacha,5mm. Regał na nóŝkach o wysokości 40 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (moŝliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Nośność regału - 00kg.( szt.) 2. Regał listwowy naścienny (poziomy). Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie.l=2000mm. Regał z haczykami umieszczonymi na listwach, słuŝącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych. Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej. Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm.

25 Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone. ( szt.) 3. Wieszak do obuwia, regał mobilny wykonany ze stali nierdzewnej. Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 2 par obuwia chirurgicznego. Wieszak wyposaŝony w dwa uchwyty do prowadzenia. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( szt.) 4. Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej. Regał z dwoma listwami (z profili 30x30x,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. L=600 mm.regał z 5 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 5 haczyków na jednej listwie). WyposaŜony w stelaŝ na baseny i stelaŝ na kaczki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( szt.) 5. Wieszak ścienny do fartuchów wykonany ze stali nierdzewnej. Wieszak z 4 haczykami. L=500mm.( szt.) 6. Regał listwowy wykonany ze stali nierdzewnej. WyposaŜony w 5 koszy. Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej. Kosz z wycięciem z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - jednostka sterylizacyjna.

26 Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( szt.) 7. Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej. Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał z 5 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 5 haczyków na jednej listwie). L=600mm.WyposaŜony w półkę na kaczki i półkę na baseny. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( szt.) 8. Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej. L=600mm.Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał z 5 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 5 haczyków na jednej listwie). WyposaŜony w x półka ociekową ma miski i x półkę ociekową na wiaderka. Półki ociekowe wykonane ze stali nierdzewnej. Półki wykonane z prętu fi 3 i fi 5mm o wym. (625x300x90). Pod spodem taca ociekowa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.( szt.) 9. Wieszak ścienny na fartuchy wykonany ze stali nierdzewnej. Wieszak z czterema haczykami.l=400mm.(

27 szt.) RAZEM

28 Pakiet nr 6 Stoliki opatrunkowe, stojaki do płynów infuzyjnych, miski. L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ BRUTTO VAT % WARTOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT.. Stolik opatrunkowy o wymiarach nie mniej niŝ 500x720x880. Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposaŝony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 00 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoŝa. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 200x650 mm.( szt.) 2. Stolik opatrunkowy o wymiarach nie mniej niŝ 65x720x880. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposaŝony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 00 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoŝa. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które

29 chronią wyrób przed uszkodzenie. Wymiary blatu: 800x650 mm( szt.) 3. Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposaŝony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie mm. Podstawa pięcioramienna, wyposaŝona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali nierdzewnej. W wyposaŝeniu półki na pompy infuzyjne. Dopuszczalne obciąŝenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.(4 szt.) 4. Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposaŝony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie mm. Podstawa pięcioramienna, wyposaŝona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej, podstawa ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne obciąŝenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.(4 szt.) 4 4

30 5. Stolik do narzędzi chirurgicznych wykonany ze stali nierdzewnej. Blat podnoszony ręcznie, obracany w poziomie 360 st.. Wymiary blatu nie więcej niŝ 65x405, o podstawie w kształcie litery T z 3 pojedynczymi kółkami o fi 50mm wyposaŝone w blokadę. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Dopuszczalne obciąŝenie 5 kg.(3 szt.) 6. Miska wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności 3l i 6l. ( po szt.) 3 2 RAZEM

31 Pakiet nr 7 Parawany L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ BRUTTO VAT % WARTOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT. Parawan jednoczęściowy ze stali nierdzewnej wypełniony pleksą mleczną o wymiarach nie mniej niŝ 500x600x880. Parawan na 4 kółkach fi 50( dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( 3 szt) 3 RAZEM

32 Pakiet nr 8 Taboret, kozetka do badań. L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ BRUTTO VAT % WARTOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT.. Taboret bez oparcia, wyposaŝony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor tapicerki szary. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą spręŝyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciąŝenie 35 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( szt.) 2. Kozetka do badania pacjentów o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej. LeŜe miękkie o szer. 700mm, trzysekcyjne tapicerowane wymiar: 400x700x900 mm. Kolor tapicerki - niebieski, materac 2

33 zamontowany na stałe. Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Kozetka z hydrauliczną regulacją wysokości(za pomocą dźwigni noŝnej) ręczna regulacja zagłówka oraz leŝa pod nogami od Wyrób na kółkach fi 25 mm (dwa z blokadą, bez odboii). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoŝa. Dopuszczalne obciąŝenie: 60kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone.( 2 szt.) RAZEM

34 Pakiet nr 9 Szafa endoskopowa. L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ BRUTTO VAT % WARTOŚĆ WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT Szafa endoskopowa jednodrzwiowa, oszklona-szkło mleczne na 2 endoskopy. Wykonana ze stali nierdzewnej: - drzwi frontowe oszklone, zamykane na zamek;. - dwa wysuwane wieszaki do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej; -płynna regulacja rozstawu prowadnic wieszaków do endoskopów; - wewnątrz szafy pojemnik na akcesoria do endoskopów; - szafa na 4 nóŝkach. Wymiary (z nóŝkami): szer. 60cm; głębokość 57cm; wysokość 200cm RAZEM

35

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl.

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl. Lp. opis wymiary (dłxszerxwys) w mm Cena jedn. Netto kpl. Wartość netto wartość VAT Wartość brutto 1. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem zagłębionym montowanym

Bardziej szczegółowo

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: Załącznik nr 1a do SIWZ PZP-225/10/2015 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW: 1. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji. Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. WYPOSAśENIE OPIS I ROZMIESZCZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Meble metalowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. WYPOSAśENIE OPIS I ROZMIESZCZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Meble metalowe ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ WYPOSAśENIE OPIS I ROZMIESZCZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble metalowe Zadanie Oddział Kardiochirurgii - opis mebli metalowych Lp. Opis techniczny Wymiary (dłxszerxwys) w Ilość SALA

Bardziej szczegółowo

Cena netto za 1 szt. VAT za 1 szt zł. Cena brutto za 1 szt zł

Cena netto za 1 szt. VAT za 1 szt zł. Cena brutto za 1 szt zł A. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Regał ze stali nierdzewnej do narzędzi (1 szt.) Cena netto za 1 szt VAT za 1 szt Cena brutto za 1 szt Lp. Opis parametrów wymaganych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ 0-66 Kraków, ul. Wielicka 267 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS ASORTYMENTU Część nr Wózki inwalidzkie (CPV: 920-6) Lp. Nazwa towaru Opis + wymiar Ilość. Wózek inwalidzki specjalny Wózek inwalidzki dla osób

Bardziej szczegółowo

SALA PRZYGOTOWANIA PACJENTA

SALA PRZYGOTOWANIA PACJENTA L.p. Nazwa wymiary (dłxszerxwys) w mm Ilość Cena jednostkow a netto zł Wartość netto zł (4 x 5) Stawka podatku VAT % (należy wpisać stawkę) Kwota podatku VAT zł (6 x 7) Wartość brutto zł (6 + 8) 3 4 5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne: Załącznik Nr 2.3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet Nr 3 Meble medyczne: L.p. Asortyment Wymiary Producent / model Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto (w zł)

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ. Uwagi Zadanie Nr 7 - Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji, Kraków, Al.

Załącznik nr 1A do SIWZ. Uwagi Zadanie Nr 7 - Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji, Kraków, Al. Załącznik nr 1A do SIWZ Cena Lp. Przedmiot zamówienia JM Ilość jednostkowa brutto (zł) Cena brutto (kol. 4x5) (zł) Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 Zadanie Nr 7 - Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji,

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: 262/D/2011 ZAŁĄCZNIK NR 2

Sygnatura sprawy: 262/D/2011 ZAŁĄCZNIK NR 2 Sygnatura sprawy: 262/D/2011 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składając w imieniu... ofertę na: DOSTAWĘ MEBLI MEDYCZNYCH MEDYCZNYCH w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dla Poradni Gastroenterologicznej z Pracownią Endoskopii dla Dzieci wykonanych ze stali kwasoodpornej zgodnie

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/444/2009 załącznik nr 1 do SIWZ

WSS5/EP/444/2009 załącznik nr 1 do SIWZ Część I Łóżeczko dziecięce z materacykiem Łóżko dziecięce z materacykiem szt. 2 - przeznaczone dla dzieci o wzroście do 120cm - wykonane z profili stalowych - pokryte lakierem proszkowym, odpornym na promienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 1. Zestawienie meble medyczne meble medyczne gotowe

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 1. Zestawienie meble medyczne meble medyczne gotowe Załącznik nr 8 - y techniczne Zadanie nr Zestawienie meble medyczne meble medyczne gotowe Poz. Szafa lekarska szklona 0x0x200cm ( Cl / ) szt. 0 techniczny producent, kraj pochodzenia, model, 2 szafa medyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130.000 EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 3 Zestawienie meble medyczne wyposażenie medyczne

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 3 Zestawienie meble medyczne wyposażenie medyczne Poz. Wózek na leki ( F l ) szt. Załącznik nr - y techniczne Zadanie nr Zestawienie meble medyczne wyposażenie medyczne Lp. techniczny parametr wymagany 2 Producent, kraj pochodzenia, model, wózek do rozwożenia

Bardziej szczegółowo

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985mm? Odpowiedź Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985mm? Odpowiedź Zgodnie z SIWZ Nr sprawy: Wrocław, 03.04.2018 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie sal operacyjnych

Wyposażenie sal operacyjnych Stoliki do instrumentów chirurgicznych Wykonane w systemie ręcznej regulacji z blokadą typu zacisk lub z regulacją za pomocą pompy hydraulicznej przy użyciu dźwigni nożnej. Blat obracany o 360 z blokadą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie I. Dane wykonawcy: Pełna nazwa:... Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4. Nazwa

Bardziej szczegółowo

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml OZNACZENIE wys. x szer. x gł. MEBLE MEDYCZNE Szafy lekarskie Sml Sml 101 1800 x 600 x 435 64 891,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy drzwi w dwóch punktach. Sml 111 1890 x 600 x 435

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:...

Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz WYKAZ MEBLI

Załącznik nr 1a do siwz WYKAZ MEBLI Załącznik nr a do siwz WYKAZ MEBLI Lp Nazwa mebli liczba sztuk Cena brutto Biurko z szafkami po lewej stronie i miejscem na komputer po prawej stronie o wymiarach 250x70x75cm, biurko posiada po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010.

Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Załącznik nr 3. ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Dotyczy wszystkich pakietów:zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy,wymagany rok produkcji 2010. Pakiet nr 1: Wózki szpitalne różne długość całkowita:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Słoneczna 15 D Słupsk Załącznik nr 10 do SIWZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Słoneczna 15 D Słupsk Załącznik nr 10 do SIWZ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Słoneczna 5 D 76-200 Słupsk Załącznik nr 0 do SIWZ Wykaz mebli do placówek socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość Lp. Nazwa mebla Opis mebla. Kontener Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

Pozycja nr 1. Meble biurowe i do pomieszczeń Oddziału Kardiologii

Pozycja nr 1. Meble biurowe i do pomieszczeń Oddziału Kardiologii Opis: Pozycja nr 1 Meble biurowe i do pomieszczeń Oddziału Kardiologii Wyposażenie 17 pomieszczeń w meble. Meble wykonane z płyty melaminowej o grubości 18mm oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm, w klasie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA URZĘDU DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA Wykaz elementów 1. Biurko rys. 1, 1 szt. 2. Kontener rys 2, 1 szt. 3. Podstawka pod PC rys.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków - 1 - Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków UWAGA: Wymiary, kolor tapicerki i okleiny mebli umieszczonych w niniejszym katalogu mogą być zmienione przez jednostki organizacyjne AR w zależności

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Część I

Formularz cenowy Część I Formularz cenowy Część I Załącznik Nr do SIWZ Dostawa mebli wraz z montażem do pomieszczeń bibliotecznych w budynku MCDN ODN w Nowym Sączu ul. Jagiellońska Lp. brutto Lada o wymiarach szer 40x gł 80x wys

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy

Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy Zał. nr 1A do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x5) Oferowane parametry zgodne z wymogami zamawiającego

Bardziej szczegółowo

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw Stw 111 Stw 121 Stw 321 Stw 322 Stw 323 MEBLE WARSZTATOWE Stoły warsztatowe Stw OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 01010201 02010202 02010103 02010104 02010305 WYMIARY blatu sołu wm 850 x 600 x 600 30 x 600

Bardziej szczegółowo

CENA JEDN. NETTO. Ilość SZT. 1

CENA JEDN. NETTO. Ilość SZT. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Wózek inwalidzki- 1szt. (Oddz. Neurologii) 1. Wózek inwalidzki -blokada kół duŝych, -podpórki pod nogi regulowane z moŝliwością demontaŝu, -pas zabezpieczający na podudzia,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 WyposaŜenie kuchni ze stali nierdzewnej- Oddz. Psychiatryczny Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary

Pakiet nr 1 WyposaŜenie kuchni ze stali nierdzewnej- Oddz. Psychiatryczny Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 WyposaŜenie kuchni ze stali nierdzewnej- Oddz. Psychiatryczny 1. 2. Stół z półką. Wy 1800 x 700 x 850mm.Stół z płaskim blatem i półką. Górny blat z fartuchem 40mm. Stół

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2012 ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Meble biblioteczne

Bardziej szczegółowo

PZDR Puck ul. Wejherowska 5, Puck

PZDR Puck ul. Wejherowska 5, Puck Załącznik 2 do SIWZ część III zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należących do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu na Dostawę metalowych mebli, sprzętu ze stali

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wersalka Wersalka tapicerowana, rozkładana, o wymiarach: wysokość: 91-95cm, szerokość: 193-200cm, głębokość: 87-93cm (rys. Ia, Ib), zbudowana

Bardziej szczegółowo

PZDR Kwidzyn ul. Fryderyka Chopina 26, Kwidzyn

PZDR Kwidzyn ul. Fryderyka Chopina 26, Kwidzyn Załącznik 3 do SIWZ część IV zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należących do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

I. Koszt dostawy i montaŝu nowych mebli : lp Wyszczególnienie Ilość (szt)

I. Koszt dostawy i montaŝu nowych mebli : lp Wyszczególnienie Ilość (szt) I. Koszt dostawy i montaŝu nowych mebli : lp Wyszczególnienie Ilość (szt). Szafa wnękowa ( zabudowa wnęki ) 4 półki o wym.,63 m x 0,40 m, zabudowanie drzwi o łącznym wymiarze,63 m x,05 m. Blat kuchenny

Bardziej szczegółowo

STOŁY ROBOCZE Lozamet Sp. z o. o.

STOŁY ROBOCZE Lozamet Sp. z o. o. STOŁY ROOCZE 2016 ozamet Sp. z o. o. 5 GRUPA STOŁY ROOCZE Stoły robocze wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokość wszystkich stołów od podłogi do górnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

DZZ /19 Olsztyn, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DZZ /19 Olsztyn, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Szpital Zespolony ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn tel./fax (89) 532 63 49 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE BIUROWE NR KRAKÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE BIUROWE NR KRAKÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE BIUROWE NR KRAKÓW Opis przedmiotu: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, montaż i dostawę mebli biurowych do siedziby PKP S.A. Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis techniczny: Wszystkie meble muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertyowy PAKIET NR 1 (wyroby z drewna i drewnopodobne)

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertyowy PAKIET NR 1 (wyroby z drewna i drewnopodobne) Załącznik Nr 3 - Formularz ofertyowy PAKIET NR 1 (wyroby z drewna i drewnopodobne) Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych

Bardziej szczegółowo

GRUPA STOŁY ROBOCZE. Nogi wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm.

GRUPA STOŁY ROBOCZE. Nogi wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm. GRUPA STOŁY ROOCZE Stoły robocze wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokość wszystkich stołów od podłogi do górnej powierzchni blatu wynosi 850 mm. Są to stoły: otwarte

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę wózków i mebli szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawę wózków i mebli szpitalnych.... (nazwa Wykonawcy/ów) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę wózków i mebli szpitalnych ofertę przetargową

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Zestaw szaf / regałów magazynowych komplet 1 Pom. 0.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Zestaw szaf / regałów magazynowych komplet 1 Pom. 0. Załącznik 2.2 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 1 Zestaw szaf / regałów magazynowych komplet 1 Pom. 0.24 magazyn sprzętu Pełna nazwa Producent (): Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Krzesło konferencyjne z chromowanym stelażem. Z tyłu oparcia maskownica z czarnego lub szarego tworzywa sztucznego. Krzesło konferencyjne rio chrom lub

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 1 RAP.272.173.2012 załącznik nr 7b do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 WYMOGI OGÓLNE Kolory do uzgodnienia z użytkownikiem. KRZESŁA OBROTOWE 1.Krzesło obrotowe - ergonomicznie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO ... (Pieczęć oferenta) SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr.8 do SIWZ Pakiet nr.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO Lp. Nazwa Ilość ITN Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (część I):

Opis przedmiotu zamówienia (część I): RAP/20/2012 załącznik nr 4/1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (część I): - meble do biura Centrum Kształcenia Ustawicznego na potrzeby realizacji projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji nowa oferta

Bardziej szczegółowo

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml MEBLE MEDYCZNE Szafy lekarskie Sml wys. x szer. x gł. Sml 101 SML 0101020101 1800 x 600 x 435 64 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy drzwi w dwóch punktach. Sml 111 SML 0101020102 1890

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 12

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 12 CLO/ZP/ 19 /2012 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 12 zestaw 1 [zam.: 23.07.2012]...2 zestaw 2 [zam.: 24.07.2012]...6 zestaw 1 zam.: 23.07.2012 r. CLO/ZP/ 18 /2012 zestaw 1 [zam.: 23.07.2012] 1 Czy Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA * Część 1 Meble metalowe 1. 2. * Szafa metalowa aktowa z drzwiami skrzydłowymi typ A [1000x435x1990] Szafa metalowa aktowa z drzwiami skrzydłowymi

Bardziej szczegółowo

Biuro w Sierakowicach ul. Kartuska 25, Sierakowice. FORMULARZ CENOWY Część II

Biuro w Sierakowicach ul. Kartuska 25, Sierakowice. FORMULARZ CENOWY Część II ... Załącznik nr 7 do Formularza Ofertowego (pieczęć adresowa wykonawcy) REGON... NIP. FORMULARZ CENOWY Część II Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 45 STOLIK PROSTY O WYM 40x0 cm blat

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BIUR. w ramach zadania: Dostawa i montaż mebli w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BIUR. w ramach zadania: Dostawa i montaż mebli w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku. Załącznik nr 4 do Siwz ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BIUR w ramach zadania: Dostawa i montaż mebli w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku. lipiec 2017 1 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ilość Cena jednostkowa brutto

Opis przedmiotu zamówienia ilość Cena jednostkowa brutto Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ I: MEBLE Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego nr 12/2018 (znak sprawy PPP.0710-16/13/18) L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia 1. Szafa głęboka na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Załącznik nr 1.3 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-45/16 Pakiet nr 3 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH MEBLI MEDYCZNYCH METALOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw. WAGA w kg OPIS. WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł. CENA netto

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw. WAGA w kg OPIS. WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł. CENA netto OZNACZENIE MEBLE WARSZTATOWE WYMIARY w mm. Stoły warsztatowe Stw WYMIARY blatu sołu wm Stw 111 850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 22 445,- Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK MEBLI GASTRONOMICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

CENNIK MEBLI GASTRONOMICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ CENNIK MEBLI GASTRONOMICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ EDYCJA 0/0 Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. Kodeksu Cywilnego. GASTRO SERWIS Karzcino 30A 7600 Słupsk tel. +8 (59)

Bardziej szczegółowo

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu 82. GABLOTA Konstrukcja z płyty meblowej zabezpieczonej doklejką PCV, fronty przesuwne szklane. Wymiary: 120 x 10 x 100 cm 1 szt 90.1 Rolety Rolety materiałowe z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1E do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 7 ZADANIE NR 5 KATEDRA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY MEBLI NA WYPOSAŻENIE POKOI MIESZKALNYCH W INTERNACIE TECHNIKUM LEŚNEGO W WARCINIE

OPIS TECHNICZNY MEBLI NA WYPOSAŻENIE POKOI MIESZKALNYCH W INTERNACIE TECHNIKUM LEŚNEGO W WARCINIE OPIS TECHNICZNY MEBLI NA WYPOSAŻENIE POKOI MIESZKALNYCH W INTERNACIE TECHNIKUM LEŚNEGO W WARCINIE * Integralną część opisu technicznego stanowią rysunki do opisu poszczególnych mebli. Szafa ubraniowa.

Bardziej szczegółowo

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia Półka robocza dolna W 201 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 540 565 mm. Blat roboczy W 200 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 630 570 mm. Koło jezdne pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: wymiar min. 100x40x180cm, stalowy skręcany,

Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: wymiar min. 100x40x180cm, stalowy skręcany, Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: 2. regał magazynowy: 3. regał magazynowy: 4. regał magazynowy: 5. zabudowa kuchenna: dł. 250 cm szafki dołem z blatem / wbudowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1F do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Uwagi Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 7 ZADANIE NR 6 KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto DN/ZP/3800/36B/11 Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto 1 Lada recepcyjna pokój 1/01 Zaprojektuj i wykonaj ladę recepcyjną z drzwiami wejściowymi zamykanymi

Bardziej szczegółowo

i montażem. Kolor wybarwienia okleiny drewnopodobnej: preferowany orzech california jasny do wyboru z palety co najmniej 10 kolorów.

i montażem. Kolor wybarwienia okleiny drewnopodobnej: preferowany orzech california jasny do wyboru z palety co najmniej 10 kolorów. Przedmiot zamówienia: meble na wymiar (wykonane zgodnie z polską normą PN - 92F - 06000/01 i PN - 92F 06000/02) wraz z wcześniejszym dokładniejszym obmiarowaniem i uzgodnieniem projektu oraz wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGICZNE MEBLE GASTRONOMICZNE

TECHNOLOGICZNE MEBLE GASTRONOMICZNE TECHNOOGICZNE MEBE GASTRONOMICZNE Meble te przeznaczone są do wyposażenia zapleczy kuchennych we wszelkich obiektach gastronomicznych, takich jak: stołówki, bary, restauracje, jadłodajnie, bary szybkiej

Bardziej szczegółowo

Wymiary wkładu szufladowego: (szer. gł. wys.) niska mm średnia mm wysoka mm

Wymiary wkładu szufladowego: (szer. gł. wys.) niska mm średnia mm wysoka mm Wózki funkcyjne z proponowanej serii TRIBO-MED przeznaczone są do codziennych potrzeb placówek medycznych jako specjalistyczne wózki pielęgniarskie, opatrunkowe, zabiegowe, anestezjologiczne, reanimacyjne,

Bardziej szczegółowo

Formularz kosztorysu ofertowego

Formularz kosztorysu ofertowego Załącznik nr 6 do SIWZ Dostawa wyposażenia szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce część II. Formularz kosztorysu ofertowego Lp. NAZWA OPIS ILOŚĆ Wartość netto VAT % VAT PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

KOLOR : BUK kolor jak najbardziej dopasowany do mebli już istniejących w pomieszczeniu.

KOLOR : BUK kolor jak najbardziej dopasowany do mebli już istniejących w pomieszczeniu. R0AP0000.27.92.208 załącznik nr 6b do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz. 2 - ZAKŁAD IMMUNOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ UWAGA! Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca musi dokonać

Bardziej szczegółowo

WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie

WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie Załącznik nr 1 do SIWZ WyposaŜenie oddziałów psychiatrycznych opis i rozmieszczenie ŁóŜka szpitalne, szafki przyłóŝkowe Oddział psychiatryczny nr 1 1. ŁóŜko na sale chorych szt. 26 Konstrukcja wykonana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli

Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli 700 Załącznik nr 2 do siwz ZP/20/09 Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli 1. Stół laboratoryjny o wymiarach 3500 x 700 x mm (długość x głębokość x wysokość o wzmocnionej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ aneks obsługi biurko systemowe, półka na klawiaturę wysuwana, przelotka na przewody, nadstawka z komorami na dokumenty podręczne,

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. PN/22SM/04/2009 Załącznik nr 5. Pakiet nr 1 poz. 1. Spełnia

Parametry wymagane. PN/22SM/04/2009 Załącznik nr 5. Pakiet nr 1 poz. 1. Spełnia PN/22SM/04/2009 Załącznik nr 5 Pakiet nr 1 poz. 1 Parametry wymagane Wózek do przewoŝenia chorych w pozycji leŝącej Wymiary leŝa: 1. - szerokość 64 70 cm; - długość 142-150 cm. 2. MoŜliwość regulowania

Bardziej szczegółowo

Opis mebli. Opis poszczególnych mebli

Opis mebli. Opis poszczególnych mebli Opis mebli Załącznik nr 13 Wszystkie meble wykonane są z płyty meblowej melaminowej obustronnie o grubości 18 mm w kolorze dzika grusza (próbnik Pfleiderer R 4967). Blaty wykonane są z tej samej płyty

Bardziej szczegółowo

Wysuwany kosz ze stali kwasoodpornej bez przegród. Wysuwany kosz ze stali kwasoodpornej z przegrodami

Wysuwany kosz ze stali kwasoodpornej bez przegród. Wysuwany kosz ze stali kwasoodpornej z przegrodami SZAFKA 3004 Z DRZWIAMI Nr kat. K34068 1x blat ze stali kwasoodpornej z obrzeżem 1x wysuwany kosz ze stali kwasoodpornej (do wyboru dwa rodzaje kosza) 1x stała półka, 2 z hamulcem Antyrezonansowe wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 Lp. 1. Szafa aktowa z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1800] 2. Szafka socjalna z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1200] CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 451

MODYFIKACJA SIWZ. Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 451 Gdańsk, dn. 3.03.008 MODYFIKACJA SIWZ dotyczy: zmiany do SIWZ CRZP/38/00/D/08, ZP/38/WILiS/08 w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i krzeseł wraz z montażem do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis wyposażenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis wyposażenia Załącznik nr do SIWZ L.p. Nr pomiesz czenia..6 ()..6 ()..6 () 4..6 () 5..6 () Opis wyposażenia ZAKŁAD ANATOMII PATOLOGICZNEJ/ PRACOWNIE II PIĘTRO Pracownia mikroskopowa półkę na klawiaturę. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Wózek reanimacyjny- 1 szt. (Oddz. Pulmonologii) Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary. Ilość CENA JEDN.

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Wózek reanimacyjny- 1 szt. (Oddz. Pulmonologii) Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary. Ilość CENA JEDN. Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Wózek reanimacyjny- 1 szt. (Oddz. Pulmonologii) 1. - Wysokość 85 cm, - Szerokość 75 cm, - Głębokość 60 cm, - Materiał: stal nierdzewna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A 1. Przedmiot dostawy (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Załącznik 8A do SIWZ Ostateczną kolorystykę i wymiary należy ustalić z zamawiającym przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie medyczne

Meble i wyposażenie medyczne AVO ul. Południowa 21a 64-030 Śmigiel, Polska tel. +48 65 518 98 49 fax +48 65 518 98 56 www.alvo.pl MM-1.2-P-MMXI ZAFY I ZAFKI MEDYCZNE strona 2-250 zafa medyczna 55 2-251 zafa medyczna 55 2-252 zafa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania (Załącznik nr 18 do SIWZ) Wymagania dla mebli dla centrów sterowania I. Wymagania dla mebli biurowych centrum sterowania w Gdańsku 1. Stanowiska operatorskie Powinny być wykonane z trwałych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 144.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 144. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 44.000 euro Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane postępowaniem

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo