Nowoczesne projektowanie procesów technologicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne projektowanie procesów technologicznych"

Transkrypt

1 ULTIMATE PREMIUM STANDARD Nowoczesne projektowanie procesów technologicznych Znajome środowisko i zaawansowane funkcje programu AutoCAD połączone z wielobranżowymi rozwiązaniami do projektowania procesów technologicznych.

2 Bardziej kompleksowe procesy projektowe Pakiet Autodesk Plant Design Suite to wygodny i opłacalny zestaw programów do projektowania procesów technologicznych, modelowania i rewizji projektów, który może pomóc wydajniej projektować, wprowadzać innowacje zanim zrobi to konkurencja oraz przekazywać koncepcje w czytelny sposób. Dzięki temu można realizować projekty w terminie i w ramach budżetu. Pakiet oparty na zaawansowanych możliwościach oprogramowania Autodesk AutoCAD i usług w chmurze Autodesk 360 wyposażono ponadto w narzędzia przeznaczone specjalnie do projektowania procesów technologicznych, które pomogą pracować wydajniej oraz ułatwią koordynację projektu. Zarządzanie projektem Projekty można obecnie łatwiej konfigurować wprowadzając istotne informacje, takie jak standardy projektu i specyfikacje, na podstawie których stworzone zostaną instalacje rurowe i komponenty. Można również identyfikować i dodawać niestandardowe lub zapasowe komponenty i specyfikacje, które po rozpoczęciu projektowania znajdą się w palecie narzędzi. Usługi w chmurze Autodesk 360 Proces projektowy można rozszerzyć poza aplikację desktopową korzystając z bezpiecznego i niemal nieograniczonego potencjału obliczeniowego chmury. W ten sposób można szybciej projektować, wizualizować i przeprowadzać symulacje, a także udostępniać projekty w dowolnym momencie i dowolnym miejscu. Chmura pozwala bezpieczniej przechowywać pliki, zapewnia dostęp do danych z poziomu aplikacji desktopowej i za pośrednictwem urządzeń mobilnych oraz usprawnia współpracę z członkami dużych zespołów projektowych. Projektowanie i kreślenie schematów instalacji i aparatury kontrolnopomiarowej Autodesk AutoCAD P&ID Tworzenie, modyfikacja i zarządzanie schematami instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz uzgadnianie danych podstawowych z modelem 3D. Modelowanie i dokumentacja Autodesk AutoCAD Plant 3D Łatwiejsze tworzenie rysunków izometrycznych i ortogonalnych usprawniające projektowanie, modelowanie i dokumentowanie infrastruktury produkcyjnej. Projektowanie konstrukcji i detalowanie Autodesk Revit Structure oraz Autodesk AutoCAD Structural Detailing Projektowanie i modelowanie trójwymiarowych komponentów i detali konstrukcyjnych. Projektowanie ogólne i kreślenie Autodesk AutoCAD Projektowanie i kreślenie przy pomocy rozbudowanych i elastycznych funkcji jednego z najlepszych na świecie narzędzi CAD. Wizualizacja i kontrolowanie projektu Autodesk Navisworks Manage oraz Autodesk 3ds Max Design Agregacja modeli pochodzących z różnych aplikacji do projektowania, tworzenie fotorealistycznych wizualizacji oraz wykrywanie kolizji. Projektowanie wyposażenia i jednostek modularnych Autodesk Inventor with Routed Systems Modelowanie wyposażenia zakładu i jednostek modularnych oraz import do trójwymiarowego modelu infrastruktury produkcyjnej.

3 Usprawnione projektowanie i kreślenie schematów instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej Oprogramowanie AutoCAD P&ID wchodzi w skład wszystkich wersji pakietu Autodesk Plant Design Suite. Funkcje programu ułatwiają raportowanie, edycję, udostępnianie, weryfikację i wymianę informacji o projekcie. Codzienne zadania związane z tworzeniem schematów instalacji i aparatury kontrolnopomiarowej przebiegają sprawniej lub zostają zautomatyzowane, co pozwala zwiększyć wydajność pracy. Jednocześnie informacje o liniach i komponentach można łatwo przeglądać, opracowywać i udostępniać. Biblioteki symboli Standardowe symbole branżowe (PIP, ISA, JIS i ISO/DIN) oraz symbole niestandardowe można łatwo umieszczać bezpośrednio na rysunkach metodą przyciągania. Narzędzie sprawdzające Narzędzie umożliwia wykrywanie błędów ułatwia nawigację oraz pomaga wykrywać i podświetlać kolizje na rysunkach. Pozwala tym samym pracować dokładniej i poświęcać mniej czasu na identyfikację potencjalnych nieścisłości w schematach instalacji i aparatury kontrolnopomiarowej. Szybszy start Oprogramowanie AutoCAD P&ID oparte jest na funkcjonalności AutoCAD, dlatego specjaliści znający program AutoCAD mogą rozpocząć pracę już po krótkim przeszkoleniu. Oszczędność czasu Program AutoCAD P&ID stworzono z myślą o projektantach schematów instalacji i aparatury kontrolnopomiarowej. Wyposażono go w narzędzia pomagające zautomatyzować i uprościć wiele wykonywanych codziennie zadań związanych z projektowaniem szczegółowym i edycją. Integralność danych Niezależnie do tego czy trzeba wygenerować raporty o rysunkach czy wyeksportować informacje do innych członków zespołu, funkcje w programie AutoCAD P&ID pomagają zwiększyć integralność danych, pomimo zmian i modyfikacji nieustannie wprowadzanych do projektu. Dynamiczne linie i komponenty Możliwość edytowania i manewrowania przy pomocy intuicyjnych uchwytów minimalizuje konieczność ręcznego dzielenia i łączenia linii orurowania. Linie można tworzyć, przesuwać i przyciągać do odpowiedniego miejsca. Ich dzielenie odbywa się automatycznie, z zachowaniem kierunku przepływu oraz przyłączeniem do komponentów składowych linii. Po usunięciu komponentu linie łączą się automatycznie. Etykiety i opisy Etykiety i opisy w standardowych, branżowych formatach można łatwo tworzyć, edytować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Wystarczy przeciągnąć właściwości danych z Menedżera Danych do rysunku ze schematem instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej wyświetlą się jako automatycznie aktualizujące się opisy. Zarządzanie danymi i generowanie raportów Oprogramowanie ułatwia tworzenie raportów, edycję, wymianę i udostępnianie informacji o projekcie oraz pozwala lepiej przewidzieć wpływ, jaki na zarządzanie zmianami będzie miała aktualizacja danych zewnętrznych. Dane można eksportować do tabel na rysunkach oraz do różnych formatów, na przykład Microsoft Excel. Ze względu na możliwość sortowania i porządkowania informacji tworzenie odniesień jest ułatwione, natomiast udoskonalone funkcje zarządzania zmianami, przeglądania i edytowania gwarantują spójność informacji projektowych. Wyniki są przekonujące zasadniczy wzrost produktywności na poziomie 40%. Rezultat ten oparty jest na szeroko zakrojonym i rygorystycznym teście, jakiemu poddaliśmy możliwości oprogramowania AutoCAD P&ID. Tony Christian Cambashi Limited Oprogramowanie AutoCAD P&ID Studium produktywności

4 Wydajne tworzenie dokładniejszych trójwymiarowych projektów orurowania Program AutoCAD Plant 3D wchodzi w skład wersji Premium i Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite. Upraszczając projektowanie i edycję trójwymiarowych modeli, program pozwala wykonać zadania inżynieryjne i sprostać wyzwaniom, jakie czekają na projektantów procesów przemysłowych. Zwiększona wydajność projektowania Oprogramowanie AutoCAD Plant 3D zbudowano na powszechnie używanej platformie AutoCAD, dzięki czemu można znacznie skrócić czas potrzebny na szkolenie i przystąpienie do pracy. Korzystanie z kosztownych systemów działających w oparciu o serwer czy administrowanie bazami danych nie jest konieczne. Technologia projektowania w oparciu o specyfikacje oraz nowoczesny interfejs w programie AutoCAD Plant 3D ułatwiają modelowanie i edycję. Dokładność i spójność W programie AutoCAD Plant 3D zachodzi bezpośrednia wymiana danych podstawowych pomiędzy modelem 3D, schematami instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz rysunkami izometrycznymi i ortogonalnymi, dzięki czemu wszystkie informacje są spójne i aktualne. Program zapewnia również możliwość kwerendowania i wyszukiwania informacji, co ułatwia następnie przeglądanie i edytowanie danych na rysunkach. Ulepszona koordynacja w zespole projektowym Wykazy materiałów i raporty można łatwo generować i udostępniać wszystkim członkom zespołu projektowego. Przedstawiciele innych branż inżynieryjnych, posiadający oprogramowanie oparte na platformie AutoCAD mogą otwierać pliki AutoCAD Plant 3D. Dane można ponadto eksportować do różnych formatów plików w celu zintegrowania z innymi aplikacjami. Instalacje rurowe Od początkowej specyfikacji po końcowy projekt, oprogramowanie AutoCAD Plant 3D optymalizuje tworzenie i edycję opartych na specyfikacjach instalacji rurowych. Funkcja ta umożliwia wytyczanie trasy orurowania, edycję linii rur i jej elementów składowych oraz zarządzanie systemem połączeń. Trasę orurowania można wytyczać półautomatycznie lub ręcznie. Po wstawieniu kształtek automatycznie dodawane są wymagane komponenty łączące, takie jak: uszczelki lub kołnierze. Po wytyczeniu trasy orurowania informacje można eksportować w formie plików PCF (piping component format) na potrzeby integracji z takimi aplikacjami, jak program do analizy naprężeń. Elementy wyposażenia Program umożliwia tworzenie, modyfikowanie, wykorzystywanie i zarządzanie wyposażeniem w modelu zakładu przemysłowego. Rozbudowana biblioteka standardowego wyposażenia dostępna jest na palecie narzędzi. Można ponadto dodawać niestandardowe treści do biblioteki oraz importować modele wyposażenia z programu Autodesk Inventor. Elementy konstrukcyjne Rysunki konstrukcyjne stworzone w programach: Autodesk Revit Structure, AutoCAD Structural Detailing lub innych aplikacjach można wykorzystywać jako odnośniki zewnętrzne. Specyfikacje i katalogi Oprogramowanie AutoCAD Plant 3D umożliwia projektowanie w oparciu o specyfikacje i korzystanie z katalogów części standardowych takich jak: ANSI/ASME (B16) i DIN/ISO. Usprawnia tym samym proces rozmieszczania instalacji rurowych, wyposażenia i konstrukcji wsporczych. Tworząc specyfikację można pracować bezpośrednio w oparciu o obszerne, wbudowane katalogi lub modyfikować katalogi tak, żeby lepiej spełniały wymogi projektu. Konwerter specyfikacji Specyfikacje można importować z pochodzących od zewnętrznych producentów aplikacji do projektowania zakładów produkcyjnych, na przykład z programu Bentley AutoPLANT i Intergraph CADWorx. Generowanie dokumentacji budowlanej Rysunki izometryczne, ortogonalne i inne dokumenty budowlane można w łatwy sposób generować z modelu 3D, a następnie udostępniać. Ponieważ informacje wymieniane są bezpośrednio z modelem 3D, dokumentacja budowlana jest dokładniejsza, bardziej spójna i zawsze aktualna. Odwzorowanie rzeczywistości Pakiet umożliwia wykorzystywanie trójwymiarowych skanów zakładów produkcyjnych. Oprogramowanie AutoCAD wyposażono w narzędzia do odwzorowywania rzeczywistości, które przyspieszają wizualizację zeskanowanych obiektów bezpośrednio w obszarze roboczym i umożliwiają tworzenie trójwymiarowych danych.

5 Szybkie projektowanie i detalowanie konstrukcji Skoordynowany projekt orurowania i konstrukcji Funkcje projektowania konstrukcji w pakiecie Autodesk Plant Design Suite Premium i Ultimate umożliwiają import wstępnych modeli konstrukcji z programu AutoCAD Plant 3D do programu Autodesk Revit Structure w celu opracowania detali i przeprowadzenia analiz. Następnie można zaimportować szczegółowy projekt z powrotem do aplikacji AutoCAD Plant 3D i zwizualizować kompletną konstrukcję wraz z instalacją rurową. Oprogramowanie Autodesk Revit Structure rozwiązanie do inteligentnego modelowania 3D, przeznaczone dla projektantów konstrukcji wchodzi w skład wersji Premium i Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite. Program wyposażony jest w specjalistyczne narzędzia do projektowania, analizowania i dokumentowania konstrukcji, które pomagają tworzyć wydajniejsze projekty, usprawnić koordynację projektów wielobranżowych, minimalizować ilość błędów i poprawić współpracę pomiędzy członkami różnych zespołów. Oprogramowanie AutoCAD Structural Detailing wchodzi w skład wersji Premium i Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite. Zbudowane na znajomej platformie AutoCAD, oprogramowanie ułatwia inteligentne modelowanie 3D, rozszerzając proces projekowania konstrukcji na etap produkcji. Pozwala tym samym efektywniej i dokładniej detalować i tworzyć rysunki warsztatowe. Skoordynowany projekt wyposażenia zakładu przemysłowego i jednostek modularnych Zestrojenie projektu wyposażenia i jednostek modularnych z projektem orurowania. Funkcje projektowania wyposażenia i jednostek modularnych w pakiecie Autodesk Plant Design Suite umożliwiają import trójwymiarowych modeli z programu Autodesk Inventor do programu AutoCAD Plant 3D i inteligentne połączenie ich z projektem instalacji rurowych. Nie trzeba ponownie modelować wyposażenia i jednostek modularnych. Wchodzące w skład wersji Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite oprogramowanie Autodesk Inventor z aplikacją Routed Systems wyposażono w kompleksowy zestaw wszechstronnych narzędzi do modelowania 3D i projektowania elementów mechanicznych oraz w funkcje ułatwiające projektowanie systemów orurowania i wiązek elektrycznych, takich jak rury, przewody, okablowanie i wiązki elektryczne. Dzięki temu można tworzyć i dokumentować kompletne, trójwymiarowe prototypy cyfrowe, które pozwalają ocenić formę, dopasowanie i funkcję poszczególnych zespołów w projekcie. Pomaga to ograniczyć konieczność testowania fizycznych prototypów, zmniejsza ilosć żądań zmian oraz skraca czas poszczególnych cykli projektu.

6 Połączenie informacji o całości projektu Produkty z rodziny Autodesk Navisworks umożliwiają sprawną rewizję projektu i agregację modeli. Oprogramowanie Autodesk Navisworks Simulate wchodzi w skład pakietu Plant Design Suite Premium. Agregacja plików i modelu Wielobranżowe dane z całego projektu stworzone w różnych aplikacjach inżynieryjnych i projektowych można połączyć w pojedynczy, spójny model pozwalający efektywnie przeprowadzić całościową rewizję projektu. Zwiększona efektywność Zaawansowane narzędzia usprawniają współpracę i ułatwiają analizowanie informacji projektowych. Pomagają łatwiej koordynować dane, dokładniej planować oraz identyfikować problemy na wczesnym etapie cyklu projektowego, co pozwala ograniczyć ilość opóźnień i poprawek w projekcie. Harmonogramy 4D Symulacje harmonogramów budowlanych i logistyki wykonywane w 4D pozwalają wizualnie komunikować, analizować i zatwierdzać operacje projektowe oraz ograniczać problemy związane z kolejnością działań. Wykrywanie kolizji Oprogramowanie Navisworks Manage, wchodzące w skład wersji Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite, wyposażone jest we wszystkie funkcje programu Autodesk Navisworks Simulate, a ponadto umożliwia wykrywanie kolizji i monitorowanie problemów. Unikanie potencjalnych problemów przed przystąpieniem do budowy pozwala ograniczyć ilość kosztownych opóźnień i poprawek. Kolizje widoczne są w kontekście modelu w odniesieniu do innych kolizji. Oprogramowanie umożliwia wykrywanie kolizji i zarządzanie nimi od momentu identyfikacji do chwili skorygowania błędów. Nawigacja w czasie rzeczywistym Całościowy model projektu można badać przy użyciu zaawansowanych narzędzi do nawigacji, takich jak spacer przez model, rozejrzenie się dookoła, przybliżenie, maksymalizacja, przesunięcie, okrążenie, przelot przez model i obrót. Wizualizacje projektu Oprogramowanie pozwala tworzyć obrazy i animacje 3D na potrzeby prezentacji. Umożliwia również dostosowywanie do indywidualnych potrzeb i konfigurowanie dowolnych aspektów renderingu, w tym materiałów, świateł, tła i stylu renderowania. Precyzyjne komunikowanie zamierzeń projektowych Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji Narzędzia do modelowania 3D, animacji i renderowania w programie Autodesk 3ds Max Design pomagają tworzyć fotorealistyczne wizualizacje i trójwymiarowe animacje konstrukcji zakładów przemysłowych oraz wykonywać analizy wyposażenia, ułatwiające właściwy montaż i podnoszenie złożonych urządzeń. Oprogramowanie 3ds Max Design wchodzi w skład wersji Premium i Ultimate pakietu Plant Design Suite. Tworzenie trójwymiarowych prezentacji z danych CAD Korzystając z aplikacji Autodesk Showcase można szybko i łatwo przekształcać projekty zakładów przemysłowych i wyposażenia w atrakcyjne ilustracje, filmy i prezentacje w czasie rzeczywistym. Wraz ze współpracownikami i klientami można dynamicznie badać różne warianty projektu w środowisku 3D. Rendering wykonany przy pomocy oprogramowania Autodesk 3ds Max Design.

7 Pakiety oparte na zaawansowanych możliwościach oprogramowania AutoCAD Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2015 Przeznaczona do wielobranżowego projektowania procesów technologicznych wersja Ultimate wzbogaca wersję Premium o wyspecjalizowane programy do modelowania wyposażenia zakładu produkcyjnego i projektowania jednostek modularnych oraz o narzędzia pomagające wykrywać kolizje na wczesnym etapie procesu projektowego. Autodesk Plant Design Suite Premium 2015 Wersja Premium wzbogaca wersję Standard o dodatkowe oprogramowanie umożliwiające nowoczesne modelowanie instalacji rurowych, projektowanie konstrukcji, generowanie rysunków izomerycznych i ortogonalnych oraz agregację modeli z całego projektu. Zapewnia ponadto zaawansowane narzędzia do tworzenia wizualizacji i przeprowadzania symulacji budowlanych. Autodesk Plant Design Suite Standard 2015 Wersja Standard obsługuje podstawowe procesy projektowe umożliwiające kreślenie i projektowanie schematów instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej. Przy pomocy pakietu w wersji Standard użytkownicy mogą wykorzystywać dostępne zasoby i znajomość oprogramowania AutoCAD by usprawnić planowanie, kreślenie i opracowywanie schematów instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkty ULTIMATE PREMIUM STANDARD Autodesk AutoCAD 2015 Autodesk ReCap TM 2015 Autodesk AutoCAD P&ID 2015 Autodesk AutoCAD Raster Design 2015 Autodesk Showcase 2015 Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015 Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015 Autodesk Revit Structure 2015 Autodesk 3ds Max Design 2015 Autodesk Navisworks Simulate 2015 Autodesk Navisworks Manage 2015 Autodesk Inventor 2015 with Routed Systems Produkty i usługi dostępne w Subskrypcji Autodesk Optymalizacja dla projektów Autodesk Inventor Analiza konstrukcyjna dla projektów Revit Renderowanie

8 Przystępując do wykonania takich przedsięwzięć jak wyposażenie, reorganizacja czy rozbudowa zakładu przemysłowego, niezwykle trudno znaleźć odpowiedni komplet narzędzi, który umożliwi zarządzanie złożonością i niuansami poszczególnych projektów. Dlatego zestaw kompatybilnych narzędzi w jednym wygodnym, ekonomicznym pakiecie, jaki oferuje Autodesk ma dla nas nieocenioną wartość. Dzięki pakietowi Autodesk Plant Design Suite możemy skrócić czas poświęcany na szkolenie oraz zminimalizować potrzebę korzystania z pomocy technicznej, która staje się prawdziwym problemem, gdy mamy do czynienia z szeregiem programów od kilku sprzedawców. Pakiet daje nam ponadto dostęp do zaawansowanej technologii, która pomaga wprowadzać innowacje, wyróżniające nas na tle konkurencji. Armando Valdez Cárdenas Menedżer ds. Jednostek Regionalnych COMIMSA Dowiedz się więcej lub kup Zyskaj dostęp do specjalistów z całego świata, którzy zapewnią ekspercką wiedzę, głębokie zrozumienie Państwa branży oraz korzyści dalece przekraczające możliwości oprogramowania. W celu uzyskania licencji na pakiet Autodesk Plant Design Suite prosimy o kontakt z Autoryzowanym Sprzedawcą Autodesk. Znajdź sprzedawcę Autodesk w Twojej okolicy na: Dowiedz się więcej i pobierz bezpłatną* wersję testową pakietu Autodesk Plant Design Suite na Autodesk Education Autodesk wspiera rozwój kariery projektantów, oferując studentom i wykładowcom różnorodne materiały edukacyjne. Wykładowcy uzyskują dostęp do oprogramowania projektowego, programów nauczania i pomocy dydaktycznych, a studenci do bezpłatnego oprogramowania*, filmów szkoleniowych, konkursów i materiałów ułatwiających rozwój zawodowy. W Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk (ATC ) można wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów i potwierdzić uzyskane umiejętności Certyfikatem Autodesk. Dowiedz się więcej o programie Autodesk Education na: Subskrypcja Autodesk Zdecyduj się na Autodesk Maintenance Subscription dla pakietu Autodesk Plant Design Suite, dzięki której zyskasz dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, elastycznych opcji licencyjnych, rozbudowanych usług w chmurze oraz internetowego wsparcia technicznego. ** Dowiedz się więcej o Subskrypcji Autodesk na: Autodesk 360 Chmura obliczeniowa Autodesk 360 dostarcza narzędzia i usługi pozwalające rozszerzyć proces projektowania poza tradycyjne, stacjonarne rozwiązania. Usprawnij pracę, współpracuj efektywniej i uzyskaj możliwość szybkiego dostępu i udostępniania projektów w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca. Dowiedz się więcej na: *Darmowe produkty podlegają warunkom umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, która dołączona jest do oprogramowania. ** Niektóre korzyści wynikające z posiadania Subskrypcji Autodesk nie są dostępne dla wszystkich produktów i we wszystkich regionach geograficznych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym Autodesk. Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, Autodesk Inventor, ATC, Inventor, Navisworks, ReCap, Revit, Showcase, and 3ds Max are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document Autodesk, Inc. All rights reserved.

Autodesk Plant Design Suite

Autodesk Plant Design Suite Autodesk Plant Design Suite Znajome środowisko i zaawansowane funkcje programu AutoCAD połączone z wielobranżowymi rozwiązaniami do projektowania zakładów przemysłowych. Zalety pakietu: wygodny, kompleksowy,

Bardziej szczegółowo

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate.

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate. Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Wymagania systemowe Typowyy użytkownikk i proces roboczy Projektantom i inżynierom odpowiedzialnym za tworzenie wyjątkowych produktów pakiet Autodesk Design

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Cztery kroki do symulacji dynamicznej w Autodesk

PORADNIK. Cztery kroki do symulacji dynamicznej w Autodesk PORADNIK Cztery kroki do symulacji dynamicznej w Autodesk DLACZEGO INŻYNIER P R O J E K T U J Ą C Y MASZYNY POWINIEN ZAINTERESOWAĆ SIĘ MOŻLIWOŚCIĄ SYMULACJI Symulacje niosą za sobą wiele korzyści. W ankiecie

Bardziej szczegółowo

Proces implementacji BIM z perspektywy firmy wdrażającej

Proces implementacji BIM z perspektywy firmy wdrażającej Proces implementacji BIM z perspektywy firmy wdrażającej Wojciech Kozłowski AEC DESIGN Inż. Aplikacji BIM 2016 Autodesk ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ Połącz się z siecią na Twoim telefonie: sieć: forumautodesk2016

Bardziej szczegółowo

Poznaj pakiety Autodesk Design & Creation Suites 2014

Poznaj pakiety Autodesk Design & Creation Suites 2014 Creation Poznaj pakiety & Creation Suites 2014 Pakiety & Creation Suites 2014 oferują jeszcze więcej narzędzi i usług w chmurze, zapewniając tym samym płynniejszy przepływ zadań, lepszy dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Interaktywne uwzględnienie potrzeb Klienta w procesie projektowania i ofertowania

Interaktywne uwzględnienie potrzeb Klienta w procesie projektowania i ofertowania Interaktywne uwzględnienie potrzeb Klienta w procesie projektowania i ofertowania Piotr Gwiazdowicz, MAT piotr.gwiazdowicz@mat.net.pl, tel 693 055 910 Łukasz Borkowski, MAT l.borkowski@mat.net.pl, tel

Bardziej szczegółowo

5.1 Czy program Maintenance Subscription obejmuje pomoc techniczną? 4 5.2 Czy można kupić dodatkowy pakiet pomocy technicznej? 4

5.1 Czy program Maintenance Subscription obejmuje pomoc techniczną? 4 5.2 Czy można kupić dodatkowy pakiet pomocy technicznej? 4 Autodesk Maintenance Subscription 2015 Pytania i odpowiedzi Niniejszy dokument zawiera często zadawane pytania dotyczące programu Maintenance Subscription oraz odpowiedzi na nie wraz z przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

Zwiększ wydajność narzędzi projektowych. Dzięki Maintenance Subscription zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych wersji programów i usług.

Zwiększ wydajność narzędzi projektowych. Dzięki Maintenance Subscription zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych wersji programów i usług. Zwiększ wydajność narzędzi projektowych Dzięki Maintenance Subscription zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych wersji programów i usług. Co ma do zaoferowania Autodesk Maintenance Subscription? Maintenance

Bardziej szczegółowo

Zoptymalizuj moc swoich narzędzi projektowych. Korzystając z planu obsługi masz zawsze dostęp do aktualnego oprogramowania i usług Autodesk.

Zoptymalizuj moc swoich narzędzi projektowych. Korzystając z planu obsługi masz zawsze dostęp do aktualnego oprogramowania i usług Autodesk. Zoptymalizuj moc swoich narzędzi projektowych Korzystając z planu obsługi masz zawsze dostęp do aktualnego oprogramowania i usług Autodesk. Co obejmuje plan obsługi Autodesk? Plany obsługi zapewniają dostęp

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

BIM i Komunikacja Projektowa

BIM i Komunikacja Projektowa BIM i Komunikacja Projektowa Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób rozwiązania Autodesk do modelowania informacji o budynku można wykorzystać do tworzenia, sprawdzania i przekazywania projektów architektonicznych

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania Pakiety Autodesk Desing i Creation Suite Często zadawane pytania W tym dokumencie można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zbliżającego się zakończenia sprzedaży pakietów Design i

Bardziej szczegółowo

Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe.

Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe. Maksymalna moc narzędzi projektowych Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe. Jakie korzyści oferuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Autodesk Vault 2015 R2 Co nowego

Autodesk Vault 2015 R2 Co nowego Co nowego Ujednolicone cykle życia Oprogramowanie Vault 2015 R2 pozwala na ujednolicenie kontroli cyklów życia w firmach, a elastyczne rozwiązania charakterystyczne dla cyklów życia dokumentów udostępnia

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydajność projektowania. Autodesk Revit MEP

Wydajność projektowania. Autodesk Revit MEP Wydajność projektowania Autodesk Revit MEP Nowe podejście do wyzwań Oprogramowanie Autodesk Revit MEP pomaga firmom projektującym instalacje mechaniczne, elektryczne i wodno-kanalizacyjne sprostać rosnącym

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Wszechstronne analizy projektów konstrukcyjnych.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Wszechstronne analizy projektów konstrukcyjnych. Autodesk Robot Structural Analysis Professional Wszechstronne analizy projektów konstrukcyjnych. Ułatwione wykonywanie zintegrowanych analiz konstrukcyjnych. Oprogramowanie Autodesk Robot Structural Analysis

Bardziej szczegółowo

Zwiększ wydajność narzędzi do projektowania

Zwiększ wydajność narzędzi do projektowania 2014 Zwiększ wydajność narzędzi do projektowania Dzięki Subskrypcji Autodesk zawsze masz dostęp do najnowszych i najwydajniejszych programów oraz usług firmy Autodesk. Co oferuje program Autodesk Subscription?

Bardziej szczegółowo

Sukces tkwi w szczegółach. AutoCAD. Structural Detailing

Sukces tkwi w szczegółach. AutoCAD. Structural Detailing Sukces tkwi w szczegółach AutoCAD Structural Detailing Od projektu po fabrykację Oprogramowanie AutoCAD Structural Detaling usprawnia współpracę inżynierów, kreślarzy i specjalistów w zakresie detalowania

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Producent kotłów i palników na biomasę

Producent kotłów i palników na biomasę Producent kotłów i palników na biomasę FIRMA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA zostało założone w roku 1978. Od początku firma zajmowała się produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań produktu Autodesk Symulation Mechanical w dydaktyce i pracach n-b UTH Radom

Przykłady zastosowań produktu Autodesk Symulation Mechanical w dydaktyce i pracach n-b UTH Radom Przykłady zastosowań produktu Autodesk Symulation Mechanical w dydaktyce i pracach n-b UTH Radom Olejarczyk Krzysztof dr inż. 2016 Autodesk Scenariusz : Znaczenie oprogramowania symulacyjnego w codziennej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowane rozwiązanie do modelowania informacji o budynku przeznaczone dla inżynierii lądowej

Rozbudowane rozwiązanie do modelowania informacji o budynku przeznaczone dla inżynierii lądowej Rozbudowane rozwiązanie do modelowania informacji o budynku przeznaczone dla inżynierii lądowej Zintegrowany proces obejmujący projektowanie, analizy, wizualizację, tworzenie dokumentacji i budowę, oparty

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE

SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Rozwiązania SOLIDWORKS Electrical upraszczają i przyspieszają

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY. (wzór)

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY. (wzór) Załącznik nr 1 do Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY (wzór) zawarta dnia... w Katowicach pomiędzy: firmą... reprezentowaną przez: 1.... -...(stanowisko, funkcja) 2.... -...(stanowisko,

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER SUCCESS STORY

CUSTOMER SUCCESS STORY D ATA W A L K CUSTOMER SUCCESS STORY Scentralizowana informacja o posiadanych produktach w Banku Zachodnim WBK Siłę elastycznego modelu danych DataWalk poznaliśmy w pełni pod koniec wdrożenia. Zdecydowaliśmy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy projekt BIM Pierwsze kroki. Następny

Pilotażowy projekt BIM Pierwsze kroki. Następny Pilotażowy projekt BIM Pierwsze kroki Przejście do BIM może sprawiać wrażenie trudnego zadania. Niniejszy dokument zawiera praktyczne wskazówki pomocne we wdrażaniu technologii BIM w Twojej firmie. Pomyślne

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne informacje o produkcie... 3 1.1 Co to jest oprogramowanie AutoCAD 2013?...3 1.2 Kto używa oprogramowania AutoCAD?...3

1. Ogólne informacje o produkcie... 3 1.1 Co to jest oprogramowanie AutoCAD 2013?...3 1.2 Kto używa oprogramowania AutoCAD?...3 AutoCAD 2013 Pytania i odpowiedzi Dzięki zaawansowanym narzędziom do łączenia danych oraz dostępowi do usług i aplikacji w chmurze Autodesk 360, oprogramowanie AutoCAD 2013 usprawnia przepływy zadań w

Bardziej szczegółowo

Projekt prowadzi do sukcesu

Projekt prowadzi do sukcesu Projekt prowadzi do sukcesu Wyjątkowi projektanci potrzebują wyjątkowych narzędzi Kreatywni projektanci stawiają najwyższe wymagania sobie, wykonywanej pracy i używanym narzędziom. Oprogramowanie Autodesk

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Windows Explorer - to nie dla inżynierów. Jak dużo czasu tracisz na zarządzaniu danymi projektowymi?

Windows Explorer - to nie dla inżynierów. Jak dużo czasu tracisz na zarządzaniu danymi projektowymi? Windows Explorer - to nie dla inżynierów Jak dużo czasu tracisz na zarządzaniu danymi projektowymi? Wprowadzenie Wprowadzenie Inżynierowie poświęcają na zarządzanie danymi średnio 15 procent czasu pracy.

Bardziej szczegółowo

Autodesk AutoCAD LT 2013

Autodesk AutoCAD LT 2013 Autodesk AutoCAD LT 2013 Pytania i odpowiedzi Przeznaczone do kreślenia i detalowania oprogramowanie AutoCAD LT 2013 wyposażone jest w niezbędne narzędzia usprawniające tworzenie dokumentacji 2D, ułatwiające

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie plików DWF w komunikacji z współpracownikami lub klientami.

Wykorzystanie plików DWF w komunikacji z współpracownikami lub klientami. Biuletyn techniczny Inventor nr 35 Wykorzystanie plików DWF w komunikacji z współpracownikami lub klientami. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2013, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r.

Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r. Zaktualizowano dnia: 1 marca 2015 r. Autodesk stopniowo zmienia opcje zakupu nowego oprogramowania. Niedługo będzie ono dostępne jedynie w subskrypcji. W pierwszej fazie, po 31 stycznia 2016 r., nowe stanowiska

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor Bazowy

Autodesk Inventor Bazowy Autodesk Inventor Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/15/7154/3888 Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł Cena netto za godzinę 61,11 zł Cena brutto za godzinę 75,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrożenia pilotażowego projektu BIM

Podręcznik wdrożenia pilotażowego projektu BIM Podręcznik wdrożenia pilotażowego projektu BIM Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM Plan wdrożenia projektu BIM Spis treści Organizacyjny plan wdrożenia technologii BIM 6 Dopasowanie do wizji organizacji

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd 2012 Bentley Systems, Incorporated Bentley Pointools V8i Przegląd Przegląd Dlaczego potrzebujesz Bentley Pointools V8i? Co to jest? Filozofia Funkcje Szczegóły Kto to wykorzystuje? Wykorzystanie w przemyśle

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY Edytor aktów i czynności notarialnych Elektroniczne księgi notarialne Integracja z systemami eadministracji Sprawozdania, analizy i raporty www.notaris.pl PAKIET NOTARIS

Bardziej szczegółowo

BIM dla projektów infrastrukturalnych w 10 krokach. Poprowadź swój zespół do udanego wdrożenia BIM

BIM dla projektów infrastrukturalnych w 10 krokach. Poprowadź swój zespół do udanego wdrożenia BIM BIM dla projektów infrastrukturalnych w 10 krokach Poprowadź swój zespół do udanego wdrożenia BIM Początek drogi Początek drogi Wstęp: Początek drogi ku BIM Modelowanie informacji o budynku (BIM) w szybkim

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE "Nie ma nic lepszego. Wcześniej zdarzało się, że klient wymagał danych na temat tego, kto spawał co i kiedy. Teraz oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami WebCenter WebCenter to rozbudowana internetowa platforma zarządzania opakowaniami, która umożliwia administrowanie procesami przedsiębiorstwa, cyklami zatwierdzania

Bardziej szczegółowo

SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH

SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Rozwiązania SOLIDWORKS Electrical upraszczają i przyspieszają

Bardziej szczegółowo

Siła modelowania informacji o budynku (BIM) dla inżynierii budowlanej. Autodesk Revit. Structure

Siła modelowania informacji o budynku (BIM) dla inżynierii budowlanej. Autodesk Revit. Structure Siła modelowania informacji o budynku (BIM) dla inżynierii budowlanej Autodesk Revit Structure Zwiększ wydajność i dokładność Modelowanie konstrukcji zapewniające efektywną i dokładną dokumentację, analizy

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji. 14 marca 2012

Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji. 14 marca 2012 Optymalizacja procesów obiegu dokumentacji 14 marca 2012 Nie można o tym zapominać Największym dobrem każdego przedsiębiorstwa jest myśl ludzka! Umiejętność zarządzania i współdzielenia danych to podstawa

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Word 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-418 Microsoft Office Specialist: Word 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia Lista produktów szkoleniowych Struktura dokumentu została przygotowana z uwzględnieniem następujących elementów: - Podział narzędziowy (według środowiska pracy), - Tytuł handlowy produktu - Definicja produktu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Uwagi techniczne dotyczące wydajności modeli programu Revit

Uwagi techniczne dotyczące wydajności modeli programu Revit Autodesk Revit 2017 Uwagi techniczne dotyczące wydajności modeli programu Revit Wydajność programu Autodesk Revit, jak każdego narzędzia projektowego, może zależeć zarówno od wiedzy, umiejętności oraz

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS

ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS NOWE MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA INNOWACJI BOGATE W FUNKCJE I ŁATWE W OBSŁUDZE ROZWIĄZANIA, UŁATWIAJĄCE ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY Rozwiązania SOLIDWORKS pomagają projektantom, inżynierom oraz

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym:

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: powered by CADprofi Opis programu Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: kanałów i kształtek o przekroju

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej

Pracownia Inżynierii Procesowej Pracownia Inżynierii Procesowej Aktualizacja oferty styczeń 2016 WŁAŚCICIEL mgr inż. Alicja Wróbel Absolwent Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarzadzania i Inżynierii Produkcji Rysunek techniczny 2D 3D

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Samoocena organizacji: BIM dla infrastruktury

Samoocena organizacji: BIM dla infrastruktury BIM dla infrastruktury l Plan wdrożenia Samoocena organizacji: BIM dla infrastruktury Obraz dzięki DawnDigital. Lepsze zrozumienie aktualnych warunków i celów biznesowych WDROŻENIE BIM DLA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter

Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu Teamcenter Ryszard Ostrowski 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Dostarcza rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROSTE PROJEKTOWANIE DZIĘKI VDS PROFI PROFESJONALNE DORADZTWO DZIĘKI VDS PROFI FASCYNUJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ VDS PROFI

PROSTE PROJEKTOWANIE DZIĘKI VDS PROFI PROFESJONALNE DORADZTWO DZIĘKI VDS PROFI FASCYNUJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ VDS PROFI PROSTE PROJEKTOWANIE 1. Wybierz obraz. 2. Wybierz dekory meblowe, podłogi oraz kolory ścian i klikając zaprojektuj pomieszczenie. 3. Utwórz profesjonalne materiały pomocnicze z logo swojej firmy za pomocą

Bardziej szczegółowo

Lista ulepszeń wprowadzonych wraz z aktualizacją

Lista ulepszeń wprowadzonych wraz z aktualizacją AUTODESK REVIT STRUCTURE 2012 Lista ulepszeń wprowadzonych wraz z aktualizacją Ulepszenia wprowadzone wraz z aktualizacją Update 2, kompilacja (20110916_2132): Ulepszenia programu Autodesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Elastyczna Architektura 8 WSKAZÓWEK

Elastyczna Architektura 8 WSKAZÓWEK Elastyczna Architektura 8 WSKAZÓWEK dotyczących przygotowywania nowoczesnych wizualizacji danych Elastyczna architektura oznacza możliwość dostosowania aplikacji przez użytkowników w zależności od potrzeb.

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge ST9

Nowości w Solid Edge ST9 Nowości w Solid Edge ST9 Poszerzaj swoje horyzonty Zalety Wykorzystuj istniejące projekty, także pochodzące z innym programów CAD, dzięki rozbudowanemu dostępowi do ich danych Wykorzystaj wbudowany system

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

OD Projektu DO Realizacji

OD Projektu DO Realizacji OD Projektu DO Realizacji Tekla Structures 18 Prostsza modyfikacja Możliwość łatwej modyfikacji kształtu i wymiarów elementów oraz cięć przez szybkie i sprawne przeciąganie płaszczyzn i krawędzi. Przeciąganie

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

COMOS Process. Najwyższa spójność projektowania zakładów przemysłowych. www.siemens.com/comos

COMOS Process. Najwyższa spójność projektowania zakładów przemysłowych. www.siemens.com/comos COMOS Process Najwyższa spójność projektowania zakładów przemysłowych www.siemens.com/comos COMOS Efektywne projektowanie podstawowe i szczegółowe, dzięki spójności danych Inteligentna inżynieria procesowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/DIAGSTAR/2017/Op

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/DIAGSTAR/2017/Op 1 Invenco Sp. z o.o., al. Bernardyńska 1/69, 0-904 Warszawa, Polska ZAPYTANIE OFERTOWE NR /POIR/DIAGSTAR/017/Op dotyczące zakupu jednej licencji oprogramowanie Solid Works Premium z -letnią subskrypcją

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Część 2 Załącznik nr 1.2

Część 2 Załącznik nr 1.2 Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA RUR System

Bardziej szczegółowo