Nowoczesne projektowanie procesów technologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne projektowanie procesów technologicznych"

Transkrypt

1 ULTIMATE PREMIUM STANDARD Nowoczesne projektowanie procesów technologicznych Znajome środowisko i zaawansowane funkcje programu AutoCAD połączone z wielobranżowymi rozwiązaniami do projektowania procesów technologicznych.

2 Bardziej kompleksowe procesy projektowe Pakiet Autodesk Plant Design Suite to wygodny i opłacalny zestaw programów do projektowania procesów technologicznych, modelowania i rewizji projektów, który może pomóc wydajniej projektować, wprowadzać innowacje zanim zrobi to konkurencja oraz przekazywać koncepcje w czytelny sposób. Dzięki temu można realizować projekty w terminie i w ramach budżetu. Pakiet oparty na zaawansowanych możliwościach oprogramowania Autodesk AutoCAD i usług w chmurze Autodesk 360 wyposażono ponadto w narzędzia przeznaczone specjalnie do projektowania procesów technologicznych, które pomogą pracować wydajniej oraz ułatwią koordynację projektu. Zarządzanie projektem Projekty można obecnie łatwiej konfigurować wprowadzając istotne informacje, takie jak standardy projektu i specyfikacje, na podstawie których stworzone zostaną instalacje rurowe i komponenty. Można również identyfikować i dodawać niestandardowe lub zapasowe komponenty i specyfikacje, które po rozpoczęciu projektowania znajdą się w palecie narzędzi. Usługi w chmurze Autodesk 360 Proces projektowy można rozszerzyć poza aplikację desktopową korzystając z bezpiecznego i niemal nieograniczonego potencjału obliczeniowego chmury. W ten sposób można szybciej projektować, wizualizować i przeprowadzać symulacje, a także udostępniać projekty w dowolnym momencie i dowolnym miejscu. Chmura pozwala bezpieczniej przechowywać pliki, zapewnia dostęp do danych z poziomu aplikacji desktopowej i za pośrednictwem urządzeń mobilnych oraz usprawnia współpracę z członkami dużych zespołów projektowych. Projektowanie i kreślenie schematów instalacji i aparatury kontrolnopomiarowej Autodesk AutoCAD P&ID Tworzenie, modyfikacja i zarządzanie schematami instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz uzgadnianie danych podstawowych z modelem 3D. Modelowanie i dokumentacja Autodesk AutoCAD Plant 3D Łatwiejsze tworzenie rysunków izometrycznych i ortogonalnych usprawniające projektowanie, modelowanie i dokumentowanie infrastruktury produkcyjnej. Projektowanie konstrukcji i detalowanie Autodesk Revit Structure oraz Autodesk AutoCAD Structural Detailing Projektowanie i modelowanie trójwymiarowych komponentów i detali konstrukcyjnych. Projektowanie ogólne i kreślenie Autodesk AutoCAD Projektowanie i kreślenie przy pomocy rozbudowanych i elastycznych funkcji jednego z najlepszych na świecie narzędzi CAD. Wizualizacja i kontrolowanie projektu Autodesk Navisworks Manage oraz Autodesk 3ds Max Design Agregacja modeli pochodzących z różnych aplikacji do projektowania, tworzenie fotorealistycznych wizualizacji oraz wykrywanie kolizji. Projektowanie wyposażenia i jednostek modularnych Autodesk Inventor with Routed Systems Modelowanie wyposażenia zakładu i jednostek modularnych oraz import do trójwymiarowego modelu infrastruktury produkcyjnej.

3 Usprawnione projektowanie i kreślenie schematów instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej Oprogramowanie AutoCAD P&ID wchodzi w skład wszystkich wersji pakietu Autodesk Plant Design Suite. Funkcje programu ułatwiają raportowanie, edycję, udostępnianie, weryfikację i wymianę informacji o projekcie. Codzienne zadania związane z tworzeniem schematów instalacji i aparatury kontrolnopomiarowej przebiegają sprawniej lub zostają zautomatyzowane, co pozwala zwiększyć wydajność pracy. Jednocześnie informacje o liniach i komponentach można łatwo przeglądać, opracowywać i udostępniać. Biblioteki symboli Standardowe symbole branżowe (PIP, ISA, JIS i ISO/DIN) oraz symbole niestandardowe można łatwo umieszczać bezpośrednio na rysunkach metodą przyciągania. Narzędzie sprawdzające Narzędzie umożliwia wykrywanie błędów ułatwia nawigację oraz pomaga wykrywać i podświetlać kolizje na rysunkach. Pozwala tym samym pracować dokładniej i poświęcać mniej czasu na identyfikację potencjalnych nieścisłości w schematach instalacji i aparatury kontrolnopomiarowej. Szybszy start Oprogramowanie AutoCAD P&ID oparte jest na funkcjonalności AutoCAD, dlatego specjaliści znający program AutoCAD mogą rozpocząć pracę już po krótkim przeszkoleniu. Oszczędność czasu Program AutoCAD P&ID stworzono z myślą o projektantach schematów instalacji i aparatury kontrolnopomiarowej. Wyposażono go w narzędzia pomagające zautomatyzować i uprościć wiele wykonywanych codziennie zadań związanych z projektowaniem szczegółowym i edycją. Integralność danych Niezależnie do tego czy trzeba wygenerować raporty o rysunkach czy wyeksportować informacje do innych członków zespołu, funkcje w programie AutoCAD P&ID pomagają zwiększyć integralność danych, pomimo zmian i modyfikacji nieustannie wprowadzanych do projektu. Dynamiczne linie i komponenty Możliwość edytowania i manewrowania przy pomocy intuicyjnych uchwytów minimalizuje konieczność ręcznego dzielenia i łączenia linii orurowania. Linie można tworzyć, przesuwać i przyciągać do odpowiedniego miejsca. Ich dzielenie odbywa się automatycznie, z zachowaniem kierunku przepływu oraz przyłączeniem do komponentów składowych linii. Po usunięciu komponentu linie łączą się automatycznie. Etykiety i opisy Etykiety i opisy w standardowych, branżowych formatach można łatwo tworzyć, edytować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Wystarczy przeciągnąć właściwości danych z Menedżera Danych do rysunku ze schematem instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej wyświetlą się jako automatycznie aktualizujące się opisy. Zarządzanie danymi i generowanie raportów Oprogramowanie ułatwia tworzenie raportów, edycję, wymianę i udostępnianie informacji o projekcie oraz pozwala lepiej przewidzieć wpływ, jaki na zarządzanie zmianami będzie miała aktualizacja danych zewnętrznych. Dane można eksportować do tabel na rysunkach oraz do różnych formatów, na przykład Microsoft Excel. Ze względu na możliwość sortowania i porządkowania informacji tworzenie odniesień jest ułatwione, natomiast udoskonalone funkcje zarządzania zmianami, przeglądania i edytowania gwarantują spójność informacji projektowych. Wyniki są przekonujące zasadniczy wzrost produktywności na poziomie 40%. Rezultat ten oparty jest na szeroko zakrojonym i rygorystycznym teście, jakiemu poddaliśmy możliwości oprogramowania AutoCAD P&ID. Tony Christian Cambashi Limited Oprogramowanie AutoCAD P&ID Studium produktywności

4 Wydajne tworzenie dokładniejszych trójwymiarowych projektów orurowania Program AutoCAD Plant 3D wchodzi w skład wersji Premium i Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite. Upraszczając projektowanie i edycję trójwymiarowych modeli, program pozwala wykonać zadania inżynieryjne i sprostać wyzwaniom, jakie czekają na projektantów procesów przemysłowych. Zwiększona wydajność projektowania Oprogramowanie AutoCAD Plant 3D zbudowano na powszechnie używanej platformie AutoCAD, dzięki czemu można znacznie skrócić czas potrzebny na szkolenie i przystąpienie do pracy. Korzystanie z kosztownych systemów działających w oparciu o serwer czy administrowanie bazami danych nie jest konieczne. Technologia projektowania w oparciu o specyfikacje oraz nowoczesny interfejs w programie AutoCAD Plant 3D ułatwiają modelowanie i edycję. Dokładność i spójność W programie AutoCAD Plant 3D zachodzi bezpośrednia wymiana danych podstawowych pomiędzy modelem 3D, schematami instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz rysunkami izometrycznymi i ortogonalnymi, dzięki czemu wszystkie informacje są spójne i aktualne. Program zapewnia również możliwość kwerendowania i wyszukiwania informacji, co ułatwia następnie przeglądanie i edytowanie danych na rysunkach. Ulepszona koordynacja w zespole projektowym Wykazy materiałów i raporty można łatwo generować i udostępniać wszystkim członkom zespołu projektowego. Przedstawiciele innych branż inżynieryjnych, posiadający oprogramowanie oparte na platformie AutoCAD mogą otwierać pliki AutoCAD Plant 3D. Dane można ponadto eksportować do różnych formatów plików w celu zintegrowania z innymi aplikacjami. Instalacje rurowe Od początkowej specyfikacji po końcowy projekt, oprogramowanie AutoCAD Plant 3D optymalizuje tworzenie i edycję opartych na specyfikacjach instalacji rurowych. Funkcja ta umożliwia wytyczanie trasy orurowania, edycję linii rur i jej elementów składowych oraz zarządzanie systemem połączeń. Trasę orurowania można wytyczać półautomatycznie lub ręcznie. Po wstawieniu kształtek automatycznie dodawane są wymagane komponenty łączące, takie jak: uszczelki lub kołnierze. Po wytyczeniu trasy orurowania informacje można eksportować w formie plików PCF (piping component format) na potrzeby integracji z takimi aplikacjami, jak program do analizy naprężeń. Elementy wyposażenia Program umożliwia tworzenie, modyfikowanie, wykorzystywanie i zarządzanie wyposażeniem w modelu zakładu przemysłowego. Rozbudowana biblioteka standardowego wyposażenia dostępna jest na palecie narzędzi. Można ponadto dodawać niestandardowe treści do biblioteki oraz importować modele wyposażenia z programu Autodesk Inventor. Elementy konstrukcyjne Rysunki konstrukcyjne stworzone w programach: Autodesk Revit Structure, AutoCAD Structural Detailing lub innych aplikacjach można wykorzystywać jako odnośniki zewnętrzne. Specyfikacje i katalogi Oprogramowanie AutoCAD Plant 3D umożliwia projektowanie w oparciu o specyfikacje i korzystanie z katalogów części standardowych takich jak: ANSI/ASME (B16) i DIN/ISO. Usprawnia tym samym proces rozmieszczania instalacji rurowych, wyposażenia i konstrukcji wsporczych. Tworząc specyfikację można pracować bezpośrednio w oparciu o obszerne, wbudowane katalogi lub modyfikować katalogi tak, żeby lepiej spełniały wymogi projektu. Konwerter specyfikacji Specyfikacje można importować z pochodzących od zewnętrznych producentów aplikacji do projektowania zakładów produkcyjnych, na przykład z programu Bentley AutoPLANT i Intergraph CADWorx. Generowanie dokumentacji budowlanej Rysunki izometryczne, ortogonalne i inne dokumenty budowlane można w łatwy sposób generować z modelu 3D, a następnie udostępniać. Ponieważ informacje wymieniane są bezpośrednio z modelem 3D, dokumentacja budowlana jest dokładniejsza, bardziej spójna i zawsze aktualna. Odwzorowanie rzeczywistości Pakiet umożliwia wykorzystywanie trójwymiarowych skanów zakładów produkcyjnych. Oprogramowanie AutoCAD wyposażono w narzędzia do odwzorowywania rzeczywistości, które przyspieszają wizualizację zeskanowanych obiektów bezpośrednio w obszarze roboczym i umożliwiają tworzenie trójwymiarowych danych.

5 Szybkie projektowanie i detalowanie konstrukcji Skoordynowany projekt orurowania i konstrukcji Funkcje projektowania konstrukcji w pakiecie Autodesk Plant Design Suite Premium i Ultimate umożliwiają import wstępnych modeli konstrukcji z programu AutoCAD Plant 3D do programu Autodesk Revit Structure w celu opracowania detali i przeprowadzenia analiz. Następnie można zaimportować szczegółowy projekt z powrotem do aplikacji AutoCAD Plant 3D i zwizualizować kompletną konstrukcję wraz z instalacją rurową. Oprogramowanie Autodesk Revit Structure rozwiązanie do inteligentnego modelowania 3D, przeznaczone dla projektantów konstrukcji wchodzi w skład wersji Premium i Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite. Program wyposażony jest w specjalistyczne narzędzia do projektowania, analizowania i dokumentowania konstrukcji, które pomagają tworzyć wydajniejsze projekty, usprawnić koordynację projektów wielobranżowych, minimalizować ilość błędów i poprawić współpracę pomiędzy członkami różnych zespołów. Oprogramowanie AutoCAD Structural Detailing wchodzi w skład wersji Premium i Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite. Zbudowane na znajomej platformie AutoCAD, oprogramowanie ułatwia inteligentne modelowanie 3D, rozszerzając proces projekowania konstrukcji na etap produkcji. Pozwala tym samym efektywniej i dokładniej detalować i tworzyć rysunki warsztatowe. Skoordynowany projekt wyposażenia zakładu przemysłowego i jednostek modularnych Zestrojenie projektu wyposażenia i jednostek modularnych z projektem orurowania. Funkcje projektowania wyposażenia i jednostek modularnych w pakiecie Autodesk Plant Design Suite umożliwiają import trójwymiarowych modeli z programu Autodesk Inventor do programu AutoCAD Plant 3D i inteligentne połączenie ich z projektem instalacji rurowych. Nie trzeba ponownie modelować wyposażenia i jednostek modularnych. Wchodzące w skład wersji Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite oprogramowanie Autodesk Inventor z aplikacją Routed Systems wyposażono w kompleksowy zestaw wszechstronnych narzędzi do modelowania 3D i projektowania elementów mechanicznych oraz w funkcje ułatwiające projektowanie systemów orurowania i wiązek elektrycznych, takich jak rury, przewody, okablowanie i wiązki elektryczne. Dzięki temu można tworzyć i dokumentować kompletne, trójwymiarowe prototypy cyfrowe, które pozwalają ocenić formę, dopasowanie i funkcję poszczególnych zespołów w projekcie. Pomaga to ograniczyć konieczność testowania fizycznych prototypów, zmniejsza ilosć żądań zmian oraz skraca czas poszczególnych cykli projektu.

6 Połączenie informacji o całości projektu Produkty z rodziny Autodesk Navisworks umożliwiają sprawną rewizję projektu i agregację modeli. Oprogramowanie Autodesk Navisworks Simulate wchodzi w skład pakietu Plant Design Suite Premium. Agregacja plików i modelu Wielobranżowe dane z całego projektu stworzone w różnych aplikacjach inżynieryjnych i projektowych można połączyć w pojedynczy, spójny model pozwalający efektywnie przeprowadzić całościową rewizję projektu. Zwiększona efektywność Zaawansowane narzędzia usprawniają współpracę i ułatwiają analizowanie informacji projektowych. Pomagają łatwiej koordynować dane, dokładniej planować oraz identyfikować problemy na wczesnym etapie cyklu projektowego, co pozwala ograniczyć ilość opóźnień i poprawek w projekcie. Harmonogramy 4D Symulacje harmonogramów budowlanych i logistyki wykonywane w 4D pozwalają wizualnie komunikować, analizować i zatwierdzać operacje projektowe oraz ograniczać problemy związane z kolejnością działań. Wykrywanie kolizji Oprogramowanie Navisworks Manage, wchodzące w skład wersji Ultimate pakietu Autodesk Plant Design Suite, wyposażone jest we wszystkie funkcje programu Autodesk Navisworks Simulate, a ponadto umożliwia wykrywanie kolizji i monitorowanie problemów. Unikanie potencjalnych problemów przed przystąpieniem do budowy pozwala ograniczyć ilość kosztownych opóźnień i poprawek. Kolizje widoczne są w kontekście modelu w odniesieniu do innych kolizji. Oprogramowanie umożliwia wykrywanie kolizji i zarządzanie nimi od momentu identyfikacji do chwili skorygowania błędów. Nawigacja w czasie rzeczywistym Całościowy model projektu można badać przy użyciu zaawansowanych narzędzi do nawigacji, takich jak spacer przez model, rozejrzenie się dookoła, przybliżenie, maksymalizacja, przesunięcie, okrążenie, przelot przez model i obrót. Wizualizacje projektu Oprogramowanie pozwala tworzyć obrazy i animacje 3D na potrzeby prezentacji. Umożliwia również dostosowywanie do indywidualnych potrzeb i konfigurowanie dowolnych aspektów renderingu, w tym materiałów, świateł, tła i stylu renderowania. Precyzyjne komunikowanie zamierzeń projektowych Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji Narzędzia do modelowania 3D, animacji i renderowania w programie Autodesk 3ds Max Design pomagają tworzyć fotorealistyczne wizualizacje i trójwymiarowe animacje konstrukcji zakładów przemysłowych oraz wykonywać analizy wyposażenia, ułatwiające właściwy montaż i podnoszenie złożonych urządzeń. Oprogramowanie 3ds Max Design wchodzi w skład wersji Premium i Ultimate pakietu Plant Design Suite. Tworzenie trójwymiarowych prezentacji z danych CAD Korzystając z aplikacji Autodesk Showcase można szybko i łatwo przekształcać projekty zakładów przemysłowych i wyposażenia w atrakcyjne ilustracje, filmy i prezentacje w czasie rzeczywistym. Wraz ze współpracownikami i klientami można dynamicznie badać różne warianty projektu w środowisku 3D. Rendering wykonany przy pomocy oprogramowania Autodesk 3ds Max Design.

7 Pakiety oparte na zaawansowanych możliwościach oprogramowania AutoCAD Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2015 Przeznaczona do wielobranżowego projektowania procesów technologicznych wersja Ultimate wzbogaca wersję Premium o wyspecjalizowane programy do modelowania wyposażenia zakładu produkcyjnego i projektowania jednostek modularnych oraz o narzędzia pomagające wykrywać kolizje na wczesnym etapie procesu projektowego. Autodesk Plant Design Suite Premium 2015 Wersja Premium wzbogaca wersję Standard o dodatkowe oprogramowanie umożliwiające nowoczesne modelowanie instalacji rurowych, projektowanie konstrukcji, generowanie rysunków izomerycznych i ortogonalnych oraz agregację modeli z całego projektu. Zapewnia ponadto zaawansowane narzędzia do tworzenia wizualizacji i przeprowadzania symulacji budowlanych. Autodesk Plant Design Suite Standard 2015 Wersja Standard obsługuje podstawowe procesy projektowe umożliwiające kreślenie i projektowanie schematów instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej. Przy pomocy pakietu w wersji Standard użytkownicy mogą wykorzystywać dostępne zasoby i znajomość oprogramowania AutoCAD by usprawnić planowanie, kreślenie i opracowywanie schematów instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkty ULTIMATE PREMIUM STANDARD Autodesk AutoCAD 2015 Autodesk ReCap TM 2015 Autodesk AutoCAD P&ID 2015 Autodesk AutoCAD Raster Design 2015 Autodesk Showcase 2015 Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015 Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015 Autodesk Revit Structure 2015 Autodesk 3ds Max Design 2015 Autodesk Navisworks Simulate 2015 Autodesk Navisworks Manage 2015 Autodesk Inventor 2015 with Routed Systems Produkty i usługi dostępne w Subskrypcji Autodesk Optymalizacja dla projektów Autodesk Inventor Analiza konstrukcyjna dla projektów Revit Renderowanie

8 Przystępując do wykonania takich przedsięwzięć jak wyposażenie, reorganizacja czy rozbudowa zakładu przemysłowego, niezwykle trudno znaleźć odpowiedni komplet narzędzi, który umożliwi zarządzanie złożonością i niuansami poszczególnych projektów. Dlatego zestaw kompatybilnych narzędzi w jednym wygodnym, ekonomicznym pakiecie, jaki oferuje Autodesk ma dla nas nieocenioną wartość. Dzięki pakietowi Autodesk Plant Design Suite możemy skrócić czas poświęcany na szkolenie oraz zminimalizować potrzebę korzystania z pomocy technicznej, która staje się prawdziwym problemem, gdy mamy do czynienia z szeregiem programów od kilku sprzedawców. Pakiet daje nam ponadto dostęp do zaawansowanej technologii, która pomaga wprowadzać innowacje, wyróżniające nas na tle konkurencji. Armando Valdez Cárdenas Menedżer ds. Jednostek Regionalnych COMIMSA Dowiedz się więcej lub kup Zyskaj dostęp do specjalistów z całego świata, którzy zapewnią ekspercką wiedzę, głębokie zrozumienie Państwa branży oraz korzyści dalece przekraczające możliwości oprogramowania. W celu uzyskania licencji na pakiet Autodesk Plant Design Suite prosimy o kontakt z Autoryzowanym Sprzedawcą Autodesk. Znajdź sprzedawcę Autodesk w Twojej okolicy na: Dowiedz się więcej i pobierz bezpłatną* wersję testową pakietu Autodesk Plant Design Suite na Autodesk Education Autodesk wspiera rozwój kariery projektantów, oferując studentom i wykładowcom różnorodne materiały edukacyjne. Wykładowcy uzyskują dostęp do oprogramowania projektowego, programów nauczania i pomocy dydaktycznych, a studenci do bezpłatnego oprogramowania*, filmów szkoleniowych, konkursów i materiałów ułatwiających rozwój zawodowy. W Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk (ATC ) można wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów i potwierdzić uzyskane umiejętności Certyfikatem Autodesk. Dowiedz się więcej o programie Autodesk Education na: Subskrypcja Autodesk Zdecyduj się na Autodesk Maintenance Subscription dla pakietu Autodesk Plant Design Suite, dzięki której zyskasz dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, elastycznych opcji licencyjnych, rozbudowanych usług w chmurze oraz internetowego wsparcia technicznego. ** Dowiedz się więcej o Subskrypcji Autodesk na: Autodesk 360 Chmura obliczeniowa Autodesk 360 dostarcza narzędzia i usługi pozwalające rozszerzyć proces projektowania poza tradycyjne, stacjonarne rozwiązania. Usprawnij pracę, współpracuj efektywniej i uzyskaj możliwość szybkiego dostępu i udostępniania projektów w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca. Dowiedz się więcej na: *Darmowe produkty podlegają warunkom umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, która dołączona jest do oprogramowania. ** Niektóre korzyści wynikające z posiadania Subskrypcji Autodesk nie są dostępne dla wszystkich produktów i we wszystkich regionach geograficznych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym Autodesk. Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, Autodesk Inventor, ATC, Inventor, Navisworks, ReCap, Revit, Showcase, and 3ds Max are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document Autodesk, Inc. All rights reserved.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Wszechstronne analizy projektów konstrukcyjnych.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Wszechstronne analizy projektów konstrukcyjnych. Autodesk Robot Structural Analysis Professional Wszechstronne analizy projektów konstrukcyjnych. Ułatwione wykonywanie zintegrowanych analiz konstrukcyjnych. Oprogramowanie Autodesk Robot Structural Analysis

Bardziej szczegółowo

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce 15 lat w P olsce Wydanie Jubileuszowe kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku między innymi: 15 lat Man and Machine w Polsce Quiz dla czytelników Pakiety narzędzi dla kreatywnego inżyniera

Bardziej szczegółowo

Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe.

Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe. Maksymalna moc narzędzi projektowych Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe. Jakie korzyści oferuje

Bardziej szczegółowo

Siła modelowania informacji o budynku (BIM) dla inżynierii budowlanej. Autodesk Revit. Structure

Siła modelowania informacji o budynku (BIM) dla inżynierii budowlanej. Autodesk Revit. Structure Siła modelowania informacji o budynku (BIM) dla inżynierii budowlanej Autodesk Revit Structure Zwiększ wydajność i dokładność Modelowanie konstrukcji zapewniające efektywną i dokładną dokumentację, analizy

Bardziej szczegółowo

Sukces tkwi w szczegółach. AutoCAD. Structural Detailing

Sukces tkwi w szczegółach. AutoCAD. Structural Detailing Sukces tkwi w szczegółach AutoCAD Structural Detailing Od projektu po fabrykację Oprogramowanie AutoCAD Structural Detaling usprawnia współpracę inżynierów, kreślarzy i specjalistów w zakresie detalowania

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Autodesk Alias. Projekt prowadzi do sukcesu. Grafika udostępniona przez AutoHorizons Foundation and Delineate

Autodesk Alias. Projekt prowadzi do sukcesu. Grafika udostępniona przez AutoHorizons Foundation and Delineate Autodesk Alias Projekt prowadzi do sukcesu. Grafika udostępniona przez AutoHorizons Foundation and Delineate Wyprzedź innych innowacyjnością Innowacyjne, atrakcyjne dla konsumentów projekty, możesz tworzyć

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku...

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku... Lipiec 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do Autodesk Inventor Trójwymiarowe projektowanie

Bardziej szczegółowo

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER.

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. www.siemens.com/teamcenter Korzyści związane z oprogramowaniem Teamcenter

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

SOLIDWORKS PREMIUM POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI DYNAMICZNE ROZWIĄZANIE DO PROJEKTO- WANIA 3D

SOLIDWORKS PREMIUM POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI DYNAMICZNE ROZWIĄZANIE DO PROJEKTO- WANIA 3D SOLIDWORKS PREMIUM POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI DYNAMICZNE ROZWIĄZANIE DO PROJEKTO- WANIA 3D Szeroka gama rozwiązań do projektowania 3D w ramach oprogramowania SOLIDWORKS Premium 2015 umożliwia tworzenie

Bardziej szczegółowo

Centrala Oddział Rzeszów www.mat.net.pl

Centrala Oddział Rzeszów www.mat.net.pl TEGOROCZNY CADMAT Sesja Ogólna Godz. Program sala 8:30-9:30 Rejestracja uczestników z niespodzianką 9:30-10:30 Sesja główna 1 10:30-11:00 Przerwa kawowa I. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE, INSTALACJE PoniŜsze

Bardziej szczegółowo

Jak obliczyć wartość technologii BIM? Strategiczny wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) 1 next

Jak obliczyć wartość technologii BIM? Strategiczny wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) 1 next Jak obliczyć wartość technologii BIM? Strategiczny wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) 1 Obliczanie wartości BIM: Droga do strategicznego ROI Ekonomiczna wartość technologii BIM (modelowania informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos

COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos COMOS Operations Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji www.siemens.com/comos COMOS Od zintegrowanego projektowania... Integracja projektowania i eksploatacji zakładu

Bardziej szczegółowo

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens.

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens. Platforma COMOS Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Allplan Inżynieria. Przegląd możliwości programu. Efektywność Pracy. Oszczędność Czasu Projektowania

Allplan Inżynieria. Przegląd możliwości programu. Efektywność Pracy. Oszczędność Czasu Projektowania Przegląd możliwości programu Allplan Inżynieria Allplan Inżynieria to oprogramowanie dla każdego inżyniera, który chce zminimalizować czas potrzebny do stworzenia dokumentacji projektowej. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Creo Parametric. Przełom w powstawaniu produktów

Creo Parametric. Przełom w powstawaniu produktów Data Sheet Creo Parametric CREO PARAMETRIC JEST PODSTAWOWYM PARAMETRYCZNYM ROZWIĄZANIEM 3D CAD DAJĄCYM TWOJEMU PRZEDSIĘBIORSTWU DOKŁADNIE TO CZEGO POTRZEBUJE: WYDAJNY, SKALOWALNY ZESTAW NARZĘDZI POSIADAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system Enterprise Content Management

Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Siemens PLM Software SOLID EDGE. Projektuj lepiej. www.siemens.com/plm

Siemens PLM Software SOLID EDGE. Projektuj lepiej. www.siemens.com/plm Siemens PLM Software SOLID EDGE Projektuj lepiej www.siemens.com/plm Oprogramowanie Solid Edge jest najbardziej kompleksowym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym

Bardziej szczegółowo