Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)"

Transkrypt

1 Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 1 - sprawy organizacyjne i wprowadzenie. dr inż. Robert Nowak - p. 1/27

2 Cel i zakres przedmiotu Umiejętność programowania to umiejętność rozwiazania problemów przy pomocy komputera. Czy ten problem może być rozwiazany przy pomocy komputera? Czy ten problem powinien być rozwiazany przy pomocy komputera? Komputer = głupi automat. zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami tworzenia oprogramowania w C++ współcześnie stosowane techniki i biblioteki Zakładana jest znajomość programowania strukturalnego i obiektowego oraz praktyczna znajomość języka C++. - p. 2/27

3 Podstawowe dane o przedmiocie» Podstawowe dane o przedmiocie» Zajęcia» Literatura» Zaliczenie przedmiotu» Wymaganie oprogramowanie Miejsce spotkań: Piatki , sala N7 (wykład) Piatki , sala N102 (laboratorium) Prowadzacy: dr inż. Robert Nowak, Zakład Sztucznej Inteligencji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska. strona przedmiotu: rnowak2/pcp2007l - p. 3/27

4 Zajęcia» Podstawowe dane o przedmiocie» Zajęcia» Literatura» Zaliczenie przedmiotu» Wymaganie oprogramowanie 1 Klasy autonomiczne, cykl życia obiektów. 2 Agregacja i dziedziczenie, polimorfizm, klasy abstrakcyjne. 3 Laboratorium 1: funkcje wirtualne, hierarchia klas. 4 Wzorce projektowe. 5 Obsługa błędów, mechanizm wyjatków, sprytne wskaźniki. 6 Laboratorium 2: wyjatki. Rozdanie zadań projektowych. 7 Rola projektowania i testowania, repozytorium. 8 Szablony, wstęp do biblioteki standardowej, strumienie. 9 Biblioteka standardowa: kontenery, algorytmy. 10 Laboratorium 4: Kolokwium. 11 Laboratorium 5: realizacja projektu 12 Laboratorium 6: realizacja projektu 13 Aplikacje wielowatkowe, synchronizacja, boost::thread. 14 Laboratorium 7: aplikacje wielowatkowe. - p. 4/27

5 Literatura» Podstawowe dane o przedmiocie» Zajęcia» Literatura» Zaliczenie przedmiotu» Wymaganie oprogramowanie Bjarne Stroustrup, Język C++, WNT Bruce Eckel, Thinking in C++, Helion E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, Wzorce projektowe, WNT, A. Alexandrescu, Nowoczesne projektowanie w C++, WNT, A. Alexandrescu and H. Sutter, Jȩzyk C++. Standardy kodowania. 101 zasad, wytycznych i zalecanych praktyk, Helion, B. Karlsson, Wiȩcej niż C++. Wprowadzenie do bibliotek Boost, Helion, S. Meyers, 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie Twoich programów, Helion, p. 5/27

6 Zaliczenie przedmiotu» Podstawowe dane o przedmiocie» Zajęcia» Literatura» Zaliczenie przedmiotu» Wymaganie oprogramowanie kolokwium 0 30pkt Podział punktów: ćwiczeń laboratoryjnych 0 40pkt projektów 0 30pkt Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 51 pkt. Ocena: punktów ocena pkt. ocena pkt. ocena pkt. ocena pkt. ocena pkt. ocena 2 - p. 6/27

7 Wymaganie oprogramowanie» Podstawowe dane o przedmiocie» Zajęcia» Literatura» Zaliczenie przedmiotu» Wymaganie oprogramowanie kompilatory: the GNU Compiler Collection Microsoft Visual Studio 2005 biblioteki: stl boost - inne: repozytorium - edytor tekstu debugger - p. 7/27

8 Sposób, aby zostać dobrym programista» Sposób, aby zostać dobrym programista» zasady dobrego stylu programowania Czytać kod innych. Myśleć! Programować. - p. 8/27

9 zasady» Sposób, aby zostać dobrym programista» zasady dobrego stylu programowania Wykrywanie błędów w programach: Wykorzystywać kompilator. Zawsze doprowadzić do czystej kompilacji (bez żadnych ostrzeżeń) na najwyższym poziomie. Rozumieć każde ostrzeżenie. Stosować standardy kodowania: pliki źródłowe, nazewnictwo, formatowanie kodu źródłowego, stosować konsekwentnie ten sam styl kodowania. - p. 9/27

10 Typy wbudowane» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania logiczny: bool, true, false całkowite: int, long,... rzeczywiste: double,... znakowe: char, wchar_t typ wyliczeniowy enum Kolory { RED = 1, GREEN = 2, BLUE = 4}; void - oznacza brak informacji typy wskaźnikowe typy tablicowe typy referencyjne typedef - p. 10/27

11 Czas życia obiektów» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania l-wartość: odnosi się do czegoś co istnieje w pamięci. Automatyczne: tworzone w chwili napotkania definicji sa niszczone w momencie wyjścia z zasięgu (np. z bloku) definicja powinna być wtedy gdy można zainicjować Statyczne (globalne i zadeklarowane jako static) tworzone tylko raz sa niszczone po zakończeniu programu dynamiczne (tworzone na stercie) operatory new i delete (uwaga! oddzielna wersja dla tablic), programista steruje czasem życia obiektów (tworzy je i usuwa), Nie używamy funkcji z <stdlib.h>, czyli malloc, free itp. - p. 11/27

12 Wykorzystywanie stałych» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania Stałe definiuje się za pomoca słowa kluczowego const. const int NUM = 34; const int WZROST[] = { 174, 185, 193, 168 }; unika się magicznych liczb w kodzie, pokazuje się, że funkcja nie zmienia argumentów, pozwala się kompilatorowi na optymalizacje. Systematycznie korzystać ze stałych symbolicznych! int i = 2, j = 3; const int* p = &i; p = &j; *p = 4; int* const q = &i; q = &j; *q = 4; - p. 12/27

13 Konwersja typów» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania Nie używa się rzutowania w stylu C! nie używa się void* unikać konwersji typów Operatory rzutowania: static_cast - umożliwia konwersję pomiędzy spokrewnionymi typami const_cast - znosi kwalifikator const reinterpret_cast - dowolna konwersja (tak jak w C) dynamic_cast - rzutowanie w górę hierarchii klas double d = 3.2; int i = static_cast<int>(d); - p. 13/27

14 Instrukcje sterujace» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania Instrukcje warunkowe: if... else... switch Iteracja: for while do... while Wołanie funkcji, rekurencja. - p. 14/27

15 Przeciażanie nazw funkcji» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania Funkcje moga mieć te same nazwy. bada się zgodność typów parametrów formalnych i aktualnych, znajdowania właściwej wersji funkcji: 1. ścisła zgodność; 2. promowanie w zakresie typów całkowitych(np. bool int ); 3. standardowe konwersje (np. int double); 4. konwersje zdefiniowane przez użytkownika, 5. wielokropek w deklaracji funkcji (wiele argumentów). Jeżeli znajdzie się dwie pasujace deklaracje: zgłaszany jest bład kompilacji. - p. 15/27

16 Przeciażanie nazw (przykład)» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania Przykład: void print(double); void print(long); print(1l);////print(long) print(1.0);////print(double) print(1);////błąd - niezgodność nie można przeciażać ze względu na zwracana wartość; jest to ułatwienie notacyjne (to programista decyduje, że funkcje o tych samych nazwach wykonuja podobne operacje); stosowane np. dla różnych konstruktorów. ręczne usuwanie niejednoznaczności: jawna konwersja typu, np. static_cast. - p. 16/27

17 Argumenty domyślne» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania Wartość wstawiana, gdy nie dostarczono argumentu. class Point { public: Point(int x = 0, int y = 0); private: int x_; int y_; }; Point::Point(int x, int y) //Nie powtarzać arg. domyślnych : x_(x), y_(y) { } Point p, r(1), s(1,2); Przeciażanie - gdy różny kod. Argumenty domyślne - gdy wiele argumentów, a niektóre maja typowe wartości. Domyślne moga być tylko końcowe argumenty. - p. 17/27

18 Preprocesor» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania Preprocesora należy używać do: dołaczania plików nagłówkowych; #include <nazwa> #include nazwa zabezpieczania plików nagłówkowych przed wielokrotnym dołaczaniem; kompilacji warunkowej. I do niczego więcej! - p. 18/27

19 Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania Wszystkie nagłówki z C zostały obudowane, aby można było je wykorzystywać w C++. Zmieniono ich nazwy. <cassert> - asercje (niezmienniki); <cctype> - klasyfikacja znaków (isalpha, isspace,... ); <cfloat> - ograniczenia reprezentacji zmiennopozycyjnej (np. DBL_MAX); <climits> - stałe ograniczajace zakresy typów wbudowanych (np. INT_MAX); <cmath> - funkcje matematyczne. - p. 19/27

20 Projektowanie modułów, rola testowania» Typy wbudowane» Czas życia obiektów» Wykorzystywanie stałych» Konwersja typów» Instrukcje sterujace» Przeciażanie nazw funkcji» Przeciażanie nazw (przykład)» Argumenty domyślne» Preprocesor» Wykorzystanie biblioteki standardowej C» Projektowanie modułów, rola testowania Moduł zawiera interfejs (nagłówek) oraz implementację. Używaj przestrzni nazw (jedna przestrzeń nazw na bibliotekę - zbiór powiazanych modułów). Każdy moduł powinien mieć swój test. Test powinien wykonywać się automatycznie (nie powinien komunikować się z człowiekiem). Wykorzystywać asercje do testowania. - p. 20/27

21 Programowanie obiektowe Wszystkie byty w programie sa obiektami. Program to zbiór obiektów, które się ze soba komunikuja. każdy obiekt posiada typ i tożsamość.» Programowanie obiektowe» Funkcje składowe (metody)» Konstruktor» Destruktor» Konstrukcja i destrukcja» Tworzenie kopii obiektu» Konstruktor kopiujacy Możliwość definiowania typów przez użytkownika: struct class struct X {private:... to to samo co class X {..., ale konwencje... - p. 21/27

22 Funkcje składowe (metody)» Programowanie obiektowe» Funkcje składowe (metody)» Konstruktor» Destruktor» Konstrukcja i destrukcja» Tworzenie kopii obiektu» Konstruktor kopiujacy dostęp do składowych niejawny argument - wskaźnik this odwołania do this można pominać (skrócenie zapisu) metody stałe metody inline Sekcje (kontrola dostępu) - dziela klasę na interfejs i implementację. class Prostokat { public: Prostokat(const Punkt& a, const Punkt& b); private: Punkt leftup; Punkt rightdown; }; - p. 22/27

23 Konstruktor» Programowanie obiektowe» Funkcje składowe (metody)» Konstruktor» Destruktor» Konstrukcja i destrukcja» Tworzenie kopii obiektu» Konstruktor kopiujacy Specjalna metoda, która jest wołana, gdy jest tworzony obiekt danej klasy. zawsze wołany - programista nie zapomni zainicjować składowych, możliwość inicjacji prywatnych składowych, elegancki zapis inicjacji obiektów. struct Punkt { int x; int y; //konstruktor domyślny Punkt() { x = 0; y = 0; } //konstruktor Punkt(int wx, int wy) { x = wx; y = wy; } }; Punkt p; //Tworzy punkt, wywołuje konstruktor domyślny Punkt r(1,2); //Tworzy punkt o współrzędnych x == 1, y == 2 - p. 23/27 Punkt* pr = new Punkt(1,2); //To samo, ale obiekt na stercie

24 Destruktor Jeżeli obiekt klasy ma przydzielane zasoby, to powinno się je zwalniać. Destruktor - metoda wołana gdy niszczony jest obiekt.» Programowanie obiektowe» Funkcje składowe (metody)» Konstruktor» Destruktor» Konstrukcja i destrukcja» Tworzenie kopii obiektu» Konstruktor kopiujacy class PunktN { public: PunktN(int n) { wsp = new int[n]; for(int i=0;i<n;++i) wsp[i] = 0; } PunktN() { delete wsp; } private: int* wsp; }; - p. 24/27

25 Konstrukcja i destrukcja» Programowanie obiektowe» Funkcje składowe (metody)» Konstruktor» Destruktor» Konstrukcja i destrukcja» Tworzenie kopii obiektu» Konstruktor kopiujacy obiekt automatyczny (nazwany) tworzenie deklaracja (za każdym razem) usuwanie opuszcza się blok obiekt na stercie operator new operator delete (niesta- składowa tyczna) lokalny obiekt statyczny obiekt globalny, składowa statyczna obiekt tymczasowy tworzenie obiektu nadrzędnego deklaracja (za pierwszym razem!) poczatek programu podczas wartościowania wyrażenia niszczenie obiektu nadrzędnego koniec programu koniec programu po dojściu do końca wyrażenia - p. 25/27

26 Tworzenie kopii obiektu» Programowanie obiektowe» Funkcje składowe (metody)» Konstruktor» Destruktor» Konstrukcja i destrukcja» Tworzenie kopii obiektu» Konstruktor kopiujacy Tworzenie kopii: jawne Foo a; Foo b(a); jawne Foo c = a; przekazywanie wyniku przez wartość; Foo get(); Foo d = get(); przekazywanie argumentu przez wartość; void put(foo x); put(a); class Foo { public: //Deklaracja konstruktora kopiującego Foo(const Foo&);... }; - p. 26/27

27 Konstruktor kopiujacy Jeżeli brak definicji konstruktora kopiujacego, to zostanie on wygenerowany Obiekt może być przekazywany przez wartość, gdy konstruktor kopiujacy będzie prywatny.» Programowanie obiektowe» Funkcje składowe (metody)» Konstruktor» Destruktor» Konstrukcja i destrukcja» Tworzenie kopii obiektu» Konstruktor kopiujacy Zawsze definiować (dla klas autonomicznych): konstruktor (lub konstruktory) konstruktor kopiujacy destruktor operator przypisania (operator=) - p. 27/27

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Thinking in C++. Edycja polska

Thinking in C++. Edycja polska IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRECI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Wstêp do programowania w jêzyku C++

Wstêp do programowania w jêzyku C++ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA dr inż. Jerzy Sas, e-mail jerzy.sas@pwr.wroc.pl (w tytule e-mail'i: EDU-PP...) Literatura: 1. Grębosz J. Symfonia C++, Oficyna Kalimach, Kraków, 2000, 2005 2. Grębosz J. Pasja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MIESIĄCA PROGRAMOWANIE C++ PROGRAMOWANIE GRAFIKI SZTUCZNA INTELIGENCJA SPIS TREŚCI 4/2011 (196)

BIBLIOTEKA MIESIĄCA PROGRAMOWANIE C++ PROGRAMOWANIE GRAFIKI SZTUCZNA INTELIGENCJA SPIS TREŚCI 4/2011 (196) 4/2011 (196) SPIS TREŚCI BIBLIOTEKA MIESIĄCA 4 Biblioteka boost::python. Łączenie C++ i Pythona. Robert Nowak Wykorzystywanie różnych języków programowania pozwala dobierać właściwe narzędzie do danego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowaia w języku Java. dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl

Wprowadzenie do programowaia w języku Java. dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl Wprowadzenie do programowaia w języku Java dr Dariusz Pałka email: dpalka@up.krakow.pl Dlaczego Java?* W oparciu o technologię Java pracuje 4,5 mld. urządzeń Ponad 800 mln. komputerów 2,1 mld. telefonów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Konstrukcja kodu

Rozdział 2 Konstrukcja kodu Rozdział 2 Konstrukcja kodu 2.1 Metody konstrukcji kodu programów 2.1.1 Literały 2.1.2 Identyfikatory i słowa kluczowe. 2.1.3 Zmienne 2.1.4 Typy danych 2.1.5 Operatory 2.1.6 Instrukcje sterujące 2.2 Informacja

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania (JIPP)

Języki i paradygmaty programowania (JIPP) Języki i paradygmaty programowania (JIPP) dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. nadzw. Informatyka, III sem. studia dzienne inżynierskie PWSZ we Włocławku Program przedmiotu 1 część semestru (ok. 4-5 wykładów)

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo