Instalacje elektryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacje elektryczne"

Transkrypt

1 Michał Świerżewski Przewody telekomunikacyjne i do transmisji sygnałów Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z transmisją sygnałów analogowych i cyfrowych oraz mediami transmisyjnymi. Omówiono charakterystykę sygnałów, budowę kabli telekomunikacyjnych, kategorie i budowę kabli skrętkowych oraz rodzaje kabli sieciowych. 1. Charakterystyka sygnałów i ich transmisja Przesyłaniem danych z jednego punktu do innego lub do wielu innych punktów środkami telekomunikacji definiuje się pojęcie transmisji danych, a sygnał zmianą wielkości fizycznej, służącej do reprezentowania danych.* ) Sygnały, z punktu widzenia ich charakteru, dzieli się na analogowe i cyfrowe, zaś z punktu widzenia ich częstotliwości na sygnały o częstotliwościach akustycznych (do kilkudziesięciu kiloherców,) sygnały o częstotliwościach radiowych (od kilkudziesięciu kiloherców sygnały analogowe lub kilkudziesięciu kilobajtów na sekundę w górę sygnały cyfrowe). Sygnał analogowy to sygnał, w którym wielkość charakterystyczna reprezentująca dane może w dowolnej chwili przybierać wartość ciągłego przedziału.* ) Sygnały analogowe są to prądy zmienne w czasie lub napięcia elektryczne zazwyczaj wytwarzane przez czujniki lub przetworniki różnych wielkości fizycznych, np. termopary, mierniki ciśnienia, przepływomierze, prądnice tachometryczne itp. Sygnały te traktuje się jako pakiety fal sinusoidalnie zmiennych o różnych częstotliwościach. Zakres ich określa tzw. widmo sygnału. Sygnały analogowe są bardzo wrażliwe na oddziaływanie zmiennych pól elektromagnetycznych. Sygnał cyfrowy to sygnał dyskretny, w którym dane są reprezentowane skończoną liczbą ściśle określonych wartości dyskretnych, jakie można przybierać w czasie jedna z jego wielkości charakterystycznych.* ) Sygnały cyfrowe są ciągami impulsów prądu elektrycznego. Zazwyczaj stosowane są sygnały zero-jedynkowe, nazywane również binarnymi. W systemach tych jedynce odpowiada obecność impulsu, zaś zeru brak impulsu. Jednym ze źródeł sygnałów binarnych może być konwersja sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe. Ilość informacji mierzona jest w bitach jednostka 1 [bit] zero lub jedynka. Każdy sygnał zarówno analogowy, jak i cyfrowy stanowi wiązkę składowych sinusoidalnie zmiennych o różnych częstotliwościach nazywanych harmonicznymi. Transmisja sygnału analogowego polega na przesłaniu wszystkich jego składowych z jednakowym opóźnieniem i bez zmiany proporcji tych składowych. * Definicje wg PN-ISO/IEC :1996 i PN-ISO/IEC :

2 Prędkość przesyłania sygnałów cyfrowych nazywana jest przepływnością binarną. Jednostką szybkości przesyłu (transmisji) sygnałów cyfrowych jest 1 bit na sekundę [b/s]. Sygnały analogowe wolnozmienne o wąskim paśmie częstotliwości po przekształceniu na sygnały cyfrowe mogą być przesyłane torem o małej przepływności binarnej. Sygnały analogowe szybkozmienne szerokopasmowe, po przekształceniu na sygnały cyfrowe, przesyłane są kanałem o dużej przepływności binarnej. Przykładem przesyłu sygnału wolnozmiennego może być przesył jednej rozmowy telefonicznej, do czego jest wystarczająca przepływność toru transmisji 64 kb/s. Natomiast do transmisji telewizji kolorowej na jednym kanale potrzebna jest przepływność kilku Mb/s. Sygnały cyfrowe po przesłaniu do miejsca przeznaczenia są dekodowane, tzn. przekształcane na pierwotny sygnał analogowy. Jedną z przyczyn coraz powszechniejszego stosowania sygnałów cyfrowych do transmisji danych jest mniejsza wrażliwość tych sygnałów na oddziaływania pól elektromagnetycznych, tzn. na zakłócenia i odkształcenia podczas ich transmisji. Zakłócenia te i odkształcenia docierają do odbiorników. Gdy do odbiornika dotrze sygnał cyfrowy (użyteczny) zakłócony na poziomie poniżej 50% jego amplitudy, jest on właściwie identyfikowany (zero lub jedynka). W tej sytuacji sygnał analogowy byłby w ogóle nieczytelny. W praktyce w celu zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa przyjmuje się, że amplituda sygnału zakłócającego powinna być czterokrotnie mniejsza od amplitudy sygnału użytecznego. 2. Media transmisyjne Medium transmisyjne jest naturalnym lub sztucznym środkiem przenoszącym sygnały. Mogą być nimi: przewody miedziane, światłowody lub wolna przestrzeń łącza bezprzewodowe. We wszystkich trzech przypadkach sygnały są przesyłane w postaci fal elektromagnetycznych. W teletransmisji najczęściej występują dwa rodzaje miedzianych torów przesyłowych skrętki parowe (UTP) oraz przewody koncentryczne. Przewody koncentryczne mimo wielu zalet, np. stosunkowo niskiego tłumienia i dobrej separacji od zakłóceń, mają ograniczone zastosowanie ze względu na trudny montaż. Tor symetryczny (układ wzajemnie symetryczny) jest utworzony przez parę dwóch identycznych izolowanych żył przewodu ułożonych obok siebie, przy czym odległość między nimi jest niezmienna. Ułożone obok siebie żyły skręcane są równolegle w wiązki parowe, czwórkowe itd. z ustalonym skokiem skrętu na całej długości. Wiązki są skręcane w ośrodek przewodu. Niekiedy wiązki są skręcane w pęczki i dopiero skręcone pęczki tworzą ośrodek przewodu wieloparowego. Para skręcana mimo prostej budowy stanowi medium transmisyjne o niezwykłych właściwościach. Skutecznie zmniejsza rozpraszanie energii przenoszonych sygnałów, gdyż zapobiega Nr

3 wzajemnemu ich przenikaniu między torami i do otoczenia. Ten sposób budowy torów sygnałowych zapobiega również przenikaniu zakłóceń z zewnętrznych pól elektromagnetycznych do ośrodka przewodu. Można to wyjaśnić w ten sposób, że w wiązce złożonej z dwóch skręconych przewodów o stałym skoku skrętu umieszczonej w zakłócającym polu elektromagnetycznym powstaje w każdej żyle, w wyniku indukcji elektromagnetycznej, sygnał zakłócający. Ponieważ bliżej źródła zakłóceń znajdują się przemiennie raz jedna, raz druga żyła skrętki, sygnały zakłócające powstałe w każdej z nich będą takie same. W wyniku połączenia żył skrętki w pętlę powstałe sygnały zakłócające kompensują się. Podobnie będzie w skrętce czwórkowej itd. Podobny mechanizm kompensacji sygnału zakłócającego występuje pomiędzy ułożonymi obok siebie wiązkami parowymi, czwórkowymi itp. Korzystne jest, gdy każda wiązka ma inny skok skrętu. Poszczególne żyły sąsiednich wiązek są w stosunku do siebie w zmieniającej się okresowo odległości, co powoduje indukowanie w żyłach takich samych sygnałów zakłócających i ich kompensację w pętli każdej pary. W przewodach złożonych z wielu wiązek powinny być odpowiednio zróżnicowane skoki skrętu poszczególnych wiązek w celu ograniczenia przenikania sygnałów między wiązkami. Praktycznie jest to trudne, a nawet niemożliwe do uzyskania i konieczne jest stosowanie ekranów utrudniających emisję pól elektromagnetycznych przesyłanych sygnałów do sąsiednich skrętek i ich rozproszenie oraz przenikanie do przewodu zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Warunkiem odporności toru transmisyjnego na wpływy zewnętrzne jest jego symetria w stosunku do ziemi. Symetria przewodu w stosunku do ziemi może być osiągnięta tylko wtedy, kiedy materiał przewodowy, wymiary, budowa, izolacja oraz właściwości obydwu żył są identyczne. W przewodach z wiązkami parowymi tor symetryczny tworzą dwie takie same żyły. W przewodach z wiązkami czwórkowymi występują po dwa tory symetryczne w każdej czwórce utworzone przez położone na przeciw siebie żyły izolowane tej samej czwórki. Nazywane są one torami macierzystymi wiązki czwórkowej. W przewodach współosiowych, do transmisji danych wykorzystywany jest niesymetryczny względem ziemi tor współosiowy utworzony przez żyłę wewnętrzną i żyłę zewnętrzną w postaci uziemionego ekranu. Tor współosiowy tworzy pojedyncza żyła izolowana umieszczona współosiowo z drugą żyłą cylindryczną w postaci ekranu z plecionki miedzianej ocynowanej. Transmisji sygnału zawsze towarzyszy pole elektromagnetyczne. W przewodach ekranowanych pole to zamyka się wewnątrz ekranu, jeśli jest on szczelny, tzn. jeśli pokrywa przewód na dostatecznie dużej powierzchni i odwrotnie zewnętrzne pole elektromagnetyczne zakłócające nie przedostaje się do wnętrza przewodu (do wnętrza toru). Sygnały przesyłane torami symetrycznymi i współosiowymi są zakłócane i odkształcane. W torach przewodowych występują trzy podstawowe rodzaje zniekształceń: odbiciowe, tłumieniowe i fazowe, w przewodach wielowiązkowych zakłócenia 74

4 przenikowe, pochodzące od pól elektromagnetycznych sygnałów transmitowanych w sąsiednich torach tego samego przewodu, oraz zakłócenia zewnętrzne, które pochodzą od źródeł zakłóceń przewodów sąsiednich. 2.1 Klasy kabli (przewodów) skrętkowych Obecnie występują kable skrętkowe następujących klas (kategorii) wg polskiej normy PN-EN 50173: klasy A (kategorii 1) przeznaczone do transmisji sygnałów w paśmie częstotliwości akustycznych do 100 khz oraz zasilania o niewielkiej mocy, klasy B (kategorii 2), obejmującej kable o liczbie par od 2 do 25 z torami przystosowanymi do transmisji sygnałów w zakresie częstotliwości do 4 MHz z przepływnością binarną do 2 Mb/s; wymagana impedancja falowa od 85 Ω do120 Ω oraz tłumienność falowa torów do 1 MHz maksymalnie 26 db/km przy 1 MHz, klasy C (kategorii 3) dawniej stosowane w typowych sieciach LAN, Ethernet i Token Ring, wykorzystujące pasmo częstotliwości do 16 MHz. Obecnie są stosowane wyłącznie do celów telekomunikacji, klasy D (kategorii 5) do szybkich sieci lokalnych, wykorzystujące pasmo częstotliwości do 100 MHz, klasy E (kategorii 6) przeznaczone do okablowania przenoszącego sygnały o częstotliwości do 250 MHz (przepustowości rzędu 200 Mb/s). Przewidywana implementacja Gigabit Ethernetu (4.250 MHz = 1 GHz) i transmisji ATM 622 Mb/s, klasy E A (kategorii 6A) obejmującej pasmo o częstotliwości do 500 MHz, klasy F (kategorii 7) obejmującej kable z dwoma lub z czterema indywidualnie ekranowanymi parami łączonymi ekranowanymi złączami przewidziane do pracy przy częstotliwości do 600 MHz z przepływnością binarną znacznie większą od 1 Gb/s, klasy F A (kategorii 7A) obejmujące pasmo częstotliwości do 1000 MHz. Klasy skrętek (okablowania) od E do F A opisane są w poprawce 1 do normy ISO/ IEC :2. Wielu producentów kabli używa dawnych oznaczeń klas skrętek (kategorii). 3. Ekranowanie Ekranowanie jest środkiem ochrony sygnałów elektrycznych przesyłanych od źródła ich powstawania (nadajnika) do odbiornika. Ekranowanie może dotyczyć ochrony przesyłanych sygnałów przed wpływem pól elektromagnetycznych sygnałów przesyłanych innymi torami tego samego przewodu oraz przed wpływami pól elektromagnetycznych z różnych źródeł zewnętrznych. Dodatkowo ekran wiązki chroni przesyłane sygnały przed ich emisją na zewnątrz i rozproszeniem ich energii w otoczeniu. Zewnętrzne zakłócające pola elektromagnetyczne są wytwarzane i emitowane przez urządzenia elektroenergetyczne, przez kable zasilające odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy, przez przewody zasilające z przemienników częstotliwości Nr

5 itp. Pola elektromagnetyczne towarzyszą również iskrzeniu w łącznikach w czasie czynności łączeniowych. Zewnętrzne silne pola elektromagnetyczne emitowane w pobliżu przewodów sygnałowych mogą zakłócić na ogół słabe sygnały przesyłane tymi przewodami. Im przesyłane sygnały są słabsze i silniejsze pole zakłócające, tym skuteczniejsze musi być ekranowanie przewodów. Najczęściej ekrany występują wraz z żyłą uziemiającą, którą jest drut lub linka, odprowadzająca ładunki indukowane w ekranie i ułatwiająca połączenie ekranu z uziemieniem. Wydostawanie się na zewnątrz skrętki pola elektromagnetycznego przesyłanego sygnału powoduje rozproszenie części energii i jego osłabienie. Tak więc sygnał docierający do odbiornika jest słabszy od sygnału wygenerowanego w nadajniku jest tłumiony. Tłumienie i zniekształcenie sygnałów następuje również w wyniku nakładania się sygnałów zakłócających indukowanych przez pola elektromagnetyczne sygnałów przesyłanych w sąsiednich skrętkach tego samego przewodu. W celu zapobieżenia rozpraszaniu energii sygnałów oraz wzajemnym wpływom sygnałów elektrycznych przesyłanych w sąsiednich skrętkach tego samego przewodu i wpływom zewnętrznych pól elektromagnetycznych poszczególne skrętki zaopatruje się w ekrany indywidualne. Niezależnie od nich na ośrodek przewodu może być nałożony wspólny ekran w celu osłabienia wpływów pól zewnętrznych. 3.1 Ekran jako obwój z drutów Ekrany jako obwój z drutów miedzianych zabezpieczają przewód przed wpływami zewnętrznych pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych i akustycznych. Stosuje się je do ekranowania: żył, par i czwórek oraz ośrodków przewodów. W przewodach koncentrycznych (współosiowych) tworzą żyłę zewnętrzną (powrotną). Zbudowane są w formie plecionej siatki z elastycznych cienkich drucików ocynkowanych lub nieocynkowanych. 3.2 Ekrany z taśm Ekrany z taśm stosowane do obwoju wiązek par czwórek i ośrodków kabli zabezpieczają przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Budowane są z nawijanej na zakładkę cienkiej taśmy aluminiowej lub laminowanej tworzywem sztucznym, nadającym ekranowi dobrą wytrzymałość mechaniczną i stanowi dodatkową izolację. Taśma aluminiowa umożliwia uzyskanie 100% pokrycia. Pod ekranem jest zazwyczaj ułożony drut miedziany lub linka uziemiająca. 3.3 Ekrany złożone Ekrany złożone skutecznie chronią przed wpływem zewnętrznych pół elektromagnetycznych o szerokim zakresie częstotliwości. Stosowane są do ekranowania ośrodków przewodów oraz jako żyły zewnętrzne przewodów współosiowych. Składają się one z dwóch warstw: warstwy wewnętrznej w postaci obwoju z taśm i nałożonego na nie oplotu z drutów miedzianych ocynkowanych. 76

6 Skuteczność ekranu zależy od tzw. gęstości optycznej pokrycia. Przykładem mogą być przewody typu TRONIK LiYCY, których wspólny ekran żył wykonany jest w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych. Optyczna gęstość pokrycia ekranem jest > 80%. Wspólny ekran chroni przewód przed wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów analogowych i cyfrowych. Specjalna konstrukcja ekranu zapewnia bardzo dobrą jego skuteczność w pełnym zakresie częstotliwości. Skuteczność ekranów bada się przez pomiar zakłóceń przenikających ze źródła zewnętrznego do nieekranowanej skrętki w przewodzie oraz przez pomiar zakłóceń przenikających od tego samego źródła do tej samej skrętki, lecz chronionej badanym ekranem. Różnica poziomu zmierzonych zakłóceń nazywa się tłumiennością ekranowania i jest wyrażana w decybelach. 4. Przewody telekomunikacyjne W bogatej ofercie rynkowej kabli telekomunikacyjnych można wyróżnić m.in. kable: telekomunikacyjne miejscowe parowe i czwórkowe przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi. Zazwyczaj są one odporne na działania promieniowania UV i wpływy atmosferyczne, więc mogą być układane w instalacjach zewnętrznych, telekomunikacyjne stacyjne przeznaczone do połączeń urządzeń telefonicznych i teletransmisyjnych, telekomunikacyjne zakończeniowe przeznaczone do zakańczania telekomunikacyjnych linii miejscowych w pomieszczeniach, telekomunikacyjne stacyjne wielkiej częstotliwości przeznaczone do łączenia urządzeń w instalacjach telekomunikacyjnych, elektronicznych, pomiarowych i informatycznych pracujących w paśmie częstotliwości do 1 MHz o bardzo dobrym współczynniku tłumienności przenikowej, sygnalizacji pożaru są to specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable te są stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych, np. czujników, modułów liniowych w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymianiem pożarowym. Kable te są stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili wykrycia pożaru. Są one przeznaczone do transmisji sygnału wyzwalającego urządzenia wykonawcze uruchamiane samoczynnie w przypadku wykrycia pożaru lub zatrzymania urządzeń, które mogą sprzyjać rozwojowi pożaru, np. odłączenia wentylacji bytowej, załączenia wentylacji oddymiającej, sprowadzenia dźwigów osobowych, odłączenia zasilania obiektu budowlanego. Telekomunikacyjne przewody (kable) stacyjne wieloparowe zbudowane są z żył jednodrutowych nieekranowane lub ekranowane taśmą aluminiową laminowaną fo- Nr

7 lią poliestrową. Oferowane są w wersjach z izolacją i powłoką zewnętrzną: bezhalogenową, z materiałów uniepalnionych i o zmniejszonej emisji dymów, olejoodporne do układania w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi oraz do obwodów iskrobezpiecznych w strefach zagrożonych wybuchem. Przewody te przeznaczone są do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych o małej częstotliwości lub o małej przepływności binarnej na niewielkie odległości, które mogą być zwiększone przez zastosowanie większych przekrojów żył oraz ekranów na parach i na ośrodkach. Stosowane są w instalacjach układanych na stałe, w połączeniach wewnętrznych budynków, w systemach sterowania, monitorowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w elektronice przemysłowej, w technice pomiarowej, w sieciach do transmisji danych. Do przewodów telekomunikacyjnych zalicza się również: telekomunikacyjne przewody giętkie, przewody do instalacji przeciwpożarowych, przewody do urządzeń alarmowych i domofonów, przewody alarmowe i sygnalizacyjne do układania w ziemi. 5. Przewody do transmisji danych Zbudowane są z żył wielodrutowych nieekranowane lub ekranowane oplotem z drutów miedzianych skręcane z pojedynczych żył lub wiązek. Oferowane są w wersjach w izolacji i powłoce bezhalogenowej, z materiałów niepalnych i o zmniejszonej emisji dymów, olejoodporne do układania w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi oraz do obwodów iskrobezpiecznych. Przeznaczone są do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych o małej częstotliwości lub małej przepływności binarnej na niewielkie odległości w systemach sterowania, monitorowania, sygnalizacji, elektroniki przemysłowej, automatyki przemysłowej, w technice pomiarowej i w sieciach do transmisji danych. Odległości transmisji można zwiększyć przez zastosowanie przewodów o większych przekrojach żył, o konstrukcji parowej oraz z ekranami na parach i ośrodkach. Do transmisji danych analogowych i sygnałów wolnozmiennych oferowane są przewody o niewielkich średnicach, lecz o bardzo dobrych parametrach elektrycznych w szerokim zakresie temperatur pracy zazwyczaj od 40 C do 80 C. Najpopularniejsze są przewody typu LiYY TRONIK z odpowiednimi przedrostkami lub przyrostkami firmowymi w oznaczeniu. Przewody te mogą być instalowane zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynków pod warunkiem osłonięcia przed bezpośrednim działaniem promieniowania UV. Wewnątrz budynków przewody te mogą być wykorzystywane do układania na stałe, jak i do połączeń ruchomych. Przewody transmisyjne wykonywane są z linek miedzianych o wysokiej klasie skrętu w celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności. Przewody parowane mają skręt par tak dobrany, aby mogło następować eliminowanie wzajemnych oddziaływań zakłócających sygnałów w sąsiednich parach. Izolacja żył jest zazwyczaj wykonana z polwinitu (PCW) izolacyjnego. Występują z liczbą żył od 2 do 61 o różnych 78

8 przekrojach. Wielobarwny kod barwowy ich identyfikacji (bez powtórzeń) ogranicza możliwości pomyłek. Powłoka zewnętrzna wykonywana jest z polwinitu oponowego. Dostępne są różne wersje wykonania: odporne na produkty ropopochodne, odporne na promieniowanie UV (w oponie zewnętrznej z poliuretanu), bezhalogenowe, samogasnące i nie rozprzestrzeniające płomieni, do zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych. 6. Rodzaje kabli teleinformatycznych (przewodów sieciowych) Wśród przewodów sieciowych wyróżnia się następujące rodzaje skrętek: skrętkę nieekranowaną (U/UTP) czteroparową o różnej długości skręcania, skrętkę ekranowaną folią czteroparową (F/UTP). Norma ISO/IEC 11801:2002 podaje sposób oznakowania kabli sieciowych. Opis kabla (przewodu) powinien mieć składnię: xx/yytp, gdzie: yy opisuje pojedynczą parę kabla, (np. UTP para nieekranowana), a oznakowanie xx odnosi się do całości kabla. Przyjmowane przez xx i yy oznakowania to: U nieekranowane (ang. unshielded), F ekranowane folią (ang. foiled), S ekranowane siatką (ang. shielded), SF ekranowane folią i siatką. Spotyka się następujące konstrukcje kabli teleinformatycznych: U/UTP (dawniej UTP) skrętka nieekranowana, F/UTP (dawniej FTP) skrętka foliowana, U/FTP skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii, F/FTP skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii i dodatkowo w ekranie z folii, SF/UTP (dawniej STP) skrętka ekranowana folią i siatką, S/FTP (dawniej SFTP) skrętka z każdą parą foliowaną i dodatkowo w ekranie z siatki, SF/FTP (dawniej S-STP) skrętka z każdą parą foliowaną i dodatkowo w ekranie z folii i siatki. Przykładowe opisy kabli (przewodów) sieciowych: U/UTP (UTP) kable (przewody) teleinformatyczne z wiązkami parowymi miedzianymi; skrętka nieekranowana wykonana z dwóch przewodów ze zmiennym splotem (na ogół 1 zwój co 6 do 10 cm), co chroni transmisję przed wpływami otoczenia. Izolacja żył z polietylenu jednolitego lub piankowego z cienką warstwą polietylenu jednolitego. Powłoka zewnętrzna z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia lub z tworzywa bezhalogenowego. Kable te są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną o widmie częstotliwości do 100 MHz (skrętka klasy D). Kable U/UTP są wykorzystywane w komputerowych systemach przetwarzania informacji, pomiarowych, automatyki i sterowania przy znacznej odporności systemów na zakłócenia elektromagnetyczne oraz do transmisji sygnałów analogowych dużej częstotliwości w sieciach automatyki i telewizji przemysłowej. Nr

9 U/UTP dual (UTP-dual) dwa kable teleinformatyczne z wiązkami parowymi; skrętka nieekranowana wykonana z dwóch przewodów ze zmiennym splotem (na ogół 1 zwój co 6 do 10 cm), co chroni transmisję przed wpływami otoczenia. Izolacja żył z polietylenu jednolitego lub piankowego z cienką warstwą polietylenu jednolitego ze wspólną powłoką zewnętrzną wykonaną z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia lub z tworzywa bezhalogenowego o przekroju w kształcie cyfry 8. Kable te są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną o widmie częstotliwości do 100 MHz (skrętka klasy D). F/UTP (FTP) kable teleinformatyczne z wiązkami parowymi miedzianym iw izolacji z polietylenu jednolitego lub z polietylenu piankowego z cienką warstwą polietylenu jednolitego. Ośrodek jest zabezpieczony folią PE oraz ekranem z folii PE napylonej aluminium. Pod ekranem umieszczona jest żyła uziemiająca ocynkowana. Powłoka zewnętrzna z polwinitu, z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia lub z tworzywa bezhalogenowego. Kable są przeznaczone do transmisji sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną o widmie częstotliwości do 100 MHz (skrętka klasy D). Kable F/UTP są wykorzystywane w komputerowych systemach przetwarzania informacji, pomiarowych, automatyki i sterowania przy znacznej odporności systemów na zakłócenia elektromagnetyczne oraz do transmisji sygnałów analogowych dużej częstotliwości w sieciach automatyki i telewizji przemysłowej. S/FTP (SFTP) kable teleinformatyczne z wiązkami parowymi miedzianymi w izolacji z polietylenu jednolitego lub z polietylenu piankowego z cienką warstwą polietylenu jednolitego. Ośrodek jest zabezpieczony folią PE, ekranem z folii PE napylonej aluminium oraz pokryty jest ekranem z siatki miedzianej ocynkowanej, w powłoce zewnętrznej z polwinitu, z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia lub z tworzywa bezhalogenowego. Pod ekranem z siatki miedzianej ułożona jest żyła uziemiająca. Kable S/FTP są wykorzystywane w komputerowych systemach przetwarzania informacji, pomiarowych, automatyki i sterowania przy znacznej odporności systemów na zakłócenia elektromagnetyczne oraz do transmisji sygnałów analogowych dużej częstotliwości w sieciach automatyki i telewizji przemysłowej. SF/UTP (STP) skrętka ekranowana klasyczne miedziane medium transmisyjne sieci komputerowej wykonane z dwóch skręconych przewodów wraz z ekranem z folii i oplotu z siatki. Para ekranowana jest bardziej odporna na zakłócenia impulsowe oraz szkodliwe przesłuchy niż skrętka U/UTP. Wszystkie opisane kable służą do wykonywania instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych. 7. Transmisja sygnałów analogowych i wolnozmiennych W torze przewodowym energię sygnału przenosi fala elektromagnetyczna, która nazywana jest falą docelową. Fala docelowa jest transmitowana od źródła sygnału na początku toru przewodowego do jego końca, czyli odbiornika sygnału. W stanie niedopasowania falowego w torze przewodowym, tzn. w przypadku różnych impedancji falowych źródła sygnału, toru przewodowego i odbiornika obok fali docelo- 80

10 Nr 168 Instalacje elektryczne wej pojawiają się fale odbite. Charakterystyczną cechą fali odbitej jest kierunek jej ruchu przeciwny do fali docelowej. Fala odbita jednokrotnie, od odbiornika sygnału, nazywa się echem pierwotnym. Echo pierwotne ponownie odbite, tym razem od źródła sygnału, porusza się w kierunku zgodnym z falą docelową i nosi nazwę echa wtórnego. Echo wtórne porusza się z pewnym opóźnieniem w stosunku do fali docelowej. Wielkością charakterystyczną każdego toru przewodowego jest tzw. impedancja falowa. Stan dopasowania falowego występuje wtedy, gdy impedancja falowa odbiornika jest równa impedancji falowej toru. W stanie dopasowania falowego teoretycznie nie występują fale odbite od końca toru. W praktyce transmisyjnej możliwe jest tylko dopasowanie przybliżone i zawsze występuje pewna fala odbita od końca toru. Z tego powodu impedancja wewnętrzna źródła sygnału powinna być w przybliżeniu równa impedancji falowej, toru ponieważ impedancja wewnętrzna źródła sygnału staje się odbiornikiem fali odbitej od końca toru, czyli echa pierwotnego. Niedopasowanie falowe na początku toru staje się przyczyną powstania fali dwukrotnie odbitej, czyli echa wtórnego. Fala dwukrotnie odbita dochodzi do odbiornika z opóźnieniem i zakłóca sygnały użyteczne emitowane przez źródło, po upływie czasu tego opóźnienia, wywołując tzw. zniekształcenia odbiciowe. Impedancja falowa toru przewodowego, czyli przewodu przenoszącego sygnał, jest wynikiem jego wymiarów i właściwości jego części składowych żył, izolacji i ewentualnie ekranów. Właściwości i wymiary wymienionych części składowych mogą być utrzymane tylko w określonych granicach tolerancji. Przewód (tor przewodowy) ma w każdym przekroju poprzecznym niedoskonałości wymiarowe powodujące nieco inne impedancje falowe. Z tego powodu można powiedzieć, że tor taki jest elektrycznie niejednorodny pomimo tego, że składa się z odcinków jednorodnych. Podczas transmisji sygnałów, pomimo dopasowania falowego na początku i na końcu toru, w miejscach zmian impedancji falowej powstają fale odbite. Fale odbite sumują się tworząc na początku toru wynikowe echo pierwotne, a na końcu toru wynikowe echo wtórne. Szkodliwości odkształceń odbiciowych powodują, że odbicia od wewnętrznych nieregularności torów transmisyjnych muszą być przez producentów kabli utrzymywane na jak najniższym poziomie. Wypadkowy poziom odbić jednokrotnych od nieregularności toru przewodowego (kabla) charakteryzuje ilościowo tzw. tłumienność odbiciowa toru. Jednostką tłumienności odbiciowej jest 1 (db). Warto zapamiętać, że większe wartości tłumienności odbiciowej oznaczają lepsze wykonanie kabla. Transmisji sygnału torem przewodowym zawsze towarzyszy strata energii elektromagnetycznej tego sygnału. Część tej energii jest tracona na ciepło w materiale żył i ekranów oraz w ich izolacji tzw. straty dielektryczne. W wyniku tych strat amplituda sygnału zmniejsza się wraz ze wzrostem długości toru następuje tłumienie sygnału. Miarą tłumienia sygnału jest tłumienność falowa toru zdefiniowana przez stosunek amplitud sygnału na początku i na końcu toru w stanie dopasowania falowego. 81

11 8. Podstawowe parametry transmisyjne przewodów Rezystancja żyły [Ω/km] mierzona jest prądem stałym. Jej wartość zależy od rezystywności materiału przewodowego miedzi i od jej przekroju poprzecznego. Rezystancja żyły ma bezpośredni wpływ na tłumienie, tzn. straty energii sygnałów o częstotliwościach akustycznych, i ma znaczny wpływ na tłumienie sygnałów o częstotliwościach radiowych. Asymetria rezystancji żył wyrażona w procentach odnosi się do torów symetrycznych. Stanowi ona stosunek rezystancji żył tego samego toru przewodowego. Niewielka asymetria rezystancji żył przewodu świadczy o jego prawidłowym wykonaniu. Rezystancja izolacji żył [MΩ/km] mierzona jest prądem stałym pomiędzy każdą żyłą przewodu i pozostałymi żyłami zwartymi. Jej wartość zależy głównie od materiału izolacji i od jej grubości. Pojemność skuteczna [nf/km] jest to pojemność pomiędzy żyłami tego samego toru symetrycznego, najczęściej jest określana przy częstotliwości 1 khz lub 800 Hz. Impedancja falowa [Ω] torów przewodowych, najczęściej jest określana przy częstotliwości 1 MHz. Wartość impedancji falowej decyduje o przeznaczeniu przewodu ze względu na warunek dopasowania impedancji. Wszystkie trzy impedancje falowe tzn. impedancja falowa nadajnika sygnałów, impedancja falowa toru transmisyjnego i impedancja falowa odbiornika powinny być takie same. Tłumienność falowa [db/km] podaje tłumienie sygnału przez części składowe przewodu. Podawane są wartości maksymalne w zakresie częstotliwości radiowych. Wartość tłumienności falowej informuje o jakości przewodu. Tłumienność odbiciowa [db] określa różnicę poziomów sygnału użytecznego oraz wypadkowego sygnału odbić jednokrotnych od nieregularności wewnętrznych przewodu w miejscu przyłączenia źródła sygnału. Podawane są wartości minimalne przy zakresach częstotliwości radiowych. Jej wartość świadczy o jakości wykonania przewodu. Propagacja sygnału (ang. NVP Nominal Velocity of Propagation) jest to prędkość propagacji (przenoszenia) impulsu elektrycznego podawana jako ułamek dziesiętny lub wartość procentowa pozwalająca na określenie prędkości impulsu w stosunku do prędkości światła (c = km/s). Na przykład NVP 74% oznacza, że prędkość impulsu w przewodzie V f wynosi 0,74c (V f = km/s). W tym przypadku impuls elektryczny przebędzie drogę długości jednego metra przewodu w czasie około 4,5 ns. Opracowano na podstawie materiałów firmowych 82

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU UTP FTP UTPw UTPwn FTPw FTPwn UTP Patch Cable FTP Patch Cable SFTP STP SSTP Charakterystyka kabli teleinformatycznych 41 42 43 43 44 44 45 46 47 48 49 50 40

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEINFORMATYCZNE UTP 60 FTP 61 SF/UTP 62 U/FTP 63 S/FTP 64 UTP FLEX 65 FTP FLEX 67 UTP 4x2x0,5 69 U/UTPf 4x2x0,5 71 F/UTPf 4x2x0,5 72 F/UTPn 4x2x0,5 73 FTPnf 4x2x0,5 74 Parametry kabli komputerowych

Bardziej szczegółowo

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz UTP kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE Kable UTP kat.5e 4x2x0,5 mm przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i

Bardziej szczegółowo

RD-Y(St)Y nx2x0,5 mm 2 Bd

RD-Y(St)Y nx2x0,5 mm 2 Bd RD-Y(St)Y nx2x0,5 mm 2 Bd KABLE DO AUTOMATYZACJI ELEKTROWNI O KONSTRUKCJI PĘCZKOWEJ Kable RD-Y(St)Y n x 2 x 0,5 mm 2 Bd przeznaczone są do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych lub cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Przewody do systemów alarmowych

Przewody do systemów alarmowych KABLE SŁABOPRĄDOWE Przewody do systemów alarmowych Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości Przewody do TV przemysłowej, z żyłami sterowniczymi Przewody montażowe /krosówka/ SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Przewody

Bardziej szczegółowo

SCYY PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW ZASTOSOWANIE BUDOWA DANE TECHNICZNE ISO 9001:200

SCYY PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW ZASTOSOWANIE BUDOWA DANE TECHNICZNE ISO 9001:200 SCYY 9001:200 0 Przewody SCYY przeznaczone są do połączeń takich elementów jak sensory, detektory, receptory i/lub urządzeń sygnalizacyjnych, w obwodach kontrolnych wewnętrznych systemów alarmowych. Przewody

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY WYKAZ FIRM. EMITER SP. Z O.O. str. 93. EMOS PL SP. Z O.O. str. 93. HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. str. 94

KABLE I PRZEWODY WYKAZ FIRM. EMITER SP. Z O.O. str. 93. EMOS PL SP. Z O.O. str. 93. HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. str. 94 WYKAZ FIRM ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ELTRIM SP. Z O.O. str. 92 EMITER SP. Z O.O. str. 93 EMOS PL SP. Z O.O. str. 93 HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. str. 94 KABLE I PRZEWODY KATALOG 2011 INTER-ELEKTRO

Bardziej szczegółowo

TRISET-113 Szczegółowe dane techniczne

TRISET-113 Szczegółowe dane techniczne TRISET-113 Szczegółowe dane techniczne Przewód koncentryczny TRISET-113 jest sprzedawany w trzech wersjach ze względu na rodzaj opony zewnętrznej: TRISET-113 E1015 Dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Kable do prowadników kablowych

Kable do prowadników kablowych Kable do prowadników kablowych Spis treści BiTflex 500... BiTflex 500 CY... BiTflex 500 PUR... BiTflex 500 CPUR... BiTflex 530 PUR... BiTflex 530 CPUR... BiTflex 510 encoder BiTflex 510 servo... BiT L

Bardziej szczegółowo

Teletechnika sygnałowa i wizyjna Audio/Video

Teletechnika sygnałowa i wizyjna Audio/Video Teletechnika sygnałowa i wizyjna Audio/Video Kable stosowane w systemach audio muszą charakteryzować się jak najlepszymi parametrami. Budowa kabli wynika z ich zastosowania, dlatego mamy do czynienia z

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 4: Media transmisyjne

Sieci komputerowe Wykład 4: Media transmisyjne Sieci komputerowe Wykład 4: Media transmisyjne Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku informatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę, 3 FD. 1 1. KABEL MIEDZIANY

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)

Bardziej szczegółowo

Kable telekomunikacyjne miejscowe do transmisji szerokopasmowych

Kable telekomunikacyjne miejscowe do transmisji szerokopasmowych XzTKMDXpw, NzTKMDXpw UV Kable telekomunikacyjne miejscowe do transmisji szerokopasmowych Opcje Przykład oznaczenia Długość fabrykacyjna Specyfikacja TT1-5946 (zgodna z WTO TP S.A.) Telekomunikacyjny (T)

Bardziej szczegółowo

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające Lekcja 16 Temat: Linie zasilające Fider w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEINFORMATYCZNE WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE WIELOPAROWE 100% KONTROLA JAKOÂCI Z r e D t 100% KONTROLA JAKOÂCI i I N Fabryka Kabli Madex dzia a na rynku od 1988 roku. f i z E N i e I r Fabryka Kabli Madex

Bardziej szczegółowo

NOWOÂå. górnicze telekomunikacyjne górnicze sygnalizacyjne górnicze hybrydowe. NAJWY SZA JAKOÂå, KONKURENCYJNE CENY

NOWOÂå. górnicze telekomunikacyjne górnicze sygnalizacyjne górnicze hybrydowe. NAJWY SZA JAKOÂå, KONKURENCYJNE CENY NOWOÂå górnicze telekomunikacyjne górnicze sygnalizacyjne górnicze hybrydowe NAJWY SZA JAKOÂå, KONKURENCYJNE CENY KABLE GÓRNICZE e Z D 0 1 h r t i f i z i e r t d u r c I N E N I S O 9 0 Fabryka Kabli

Bardziej szczegółowo

KABLE MONTAŻOWE KABLE MONTAŻOWE

KABLE MONTAŻOWE KABLE MONTAŻOWE Kable głośnikowe... 032 Kable koncentryczne... 034 Kable sieciowe LAN... 038 Kable elektryczne... 040 Kable zasilające - samochodowe... 041 Kable mikrofonowe... 041 Kable telefoniczne/alarmowe... 042 Kable

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe Wiadomości wstępne

Media sieciowe Wiadomości wstępne Media sieciowe Wiadomości wstępne Opracował: Arkadiusz Curulak WSIiE TWP w Olsztynie Data aktualizacji : 10-12-2002 Pierwsza edycja : 10-12-2002 Spis treści Media sieciowe... 2 Wprowadzenie... 2 Skrętka

Bardziej szczegółowo

Kable montażowe Kable montażowe

Kable montażowe Kable montażowe Kable głośnikowe... 026-027 Kable koncentryczne... 028-031 Kable sieciowe LAN... 032-034 Kable elektryczne... 034 Kable zasilające - samochodowe... 035 Kable mikrofonowe... 035 Kable telefoniczne/alarmowe...

Bardziej szczegółowo

TRISET PROFI Szczegółowe dane techniczne

TRISET PROFI Szczegółowe dane techniczne TRISET PROFI Szczegółowe dane techniczne TRISET PROFI E1010 Wysokiej klasy kabel koncentryczny stosowany w instalacjach indywidualnych i zbiorczych. Polecany w szczególności dla operatorów i instalatorów

Bardziej szczegółowo

TKSY, YTKSY, YnTKSY. Kable telekomunikacyjne stacyjne

TKSY, YTKSY, YnTKSY. Kable telekomunikacyjne stacyjne TKSY, YTKSY, YnTKSY MIN -5 C Kable telekomunikacyjne stacyjne PN-92/T-90320, PN-92/T-90321, Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0603-0141/2008/2012 wydanie 2 TKSY. Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE)

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE W53 1/4 mostki tensometryczne - żyła wewnętrzna miedziana 7-drutowa - zgodność z DIN VDE 0812 - Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) - indeks

Bardziej szczegółowo

SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO. BiTservo 2YSLCH-J oraz. co wyróżnia kable Bitner... atrakcyjna cena

SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO. BiTservo 2YSLCH-J oraz. co wyróżnia kable Bitner... atrakcyjna cena BiTservo SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO warto wiedzieć, że... kable sterownicze BiTservo produkcji Zakładów Kablowych BITNER to kable o specjalnej konstrukcji. Służą one do zasilania

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034.

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034. Idealny

Bardziej szczegółowo

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0 TKSY, YTKSY, YnTKSY PN92/T9020 PN92/T902 PE NA NAZWA: TKSY Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o y ach miedzianych jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej (Y); YTKSY Telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych TEMAT: Pomiary systemów transmisyjnych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami pomiarów systemów transmisyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

KABLE STEROWNICZE, SYGNALIZACYJNE ORAZ SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

KABLE STEROWNICZE, SYGNALIZACYJNE ORAZ SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ KABLE STEROWNICZE, SYGNALIZACYJNE ORAZ SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ 011 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych. Niniejszy katalog prezentuje

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne Okablowanie strukturalne Media transmisji miedź Standardy okablowania budynków Przeznaczenie TIA/EIA-568A Stworzenie standardu okablowania telekomunikacyjnego zaspokajającego wymagania różnych producentów

Bardziej szczegółowo

Technokabel S.A. Fabryka Kabli. TECHNOKABEL. Dział sprzedaży: tel.: fax: tel.: fax:

Technokabel S.A. Fabryka Kabli. TECHNOKABEL. Dział sprzedaży: tel.: fax: tel.: fax: Technokabel S.A. Fabryka Kabli. jest europejskiej klasy, nowoczesną fabryką kabli wyposażoną w nowoczesne linie produkcyjne umożliwiające produkcję zaawansowanych technicznie wyrobów dla automatyki przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne Sieci komputerowe Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne 1 Media transmisyjne 2 Specyfikacje okablowania Jakie prędkości transmisji są możliwe do uzyskania wykorzystując

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury sieci

Budowa infrastruktury sieci Budowa infrastruktury sieci Zadania 1. Należy przygotować kabel skrośny długości około 1 metra zgodnie z ogólnie przyjętymi normami (EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B). Za pomocą urządzeń testowych należy wykazać

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [500m] ELEKTRONIKOM. Widok przewodu

Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [500m] ELEKTRONIKOM. Widok przewodu Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [500m] Cena : 916,35 zł Nr katalogowy : E1015_500 Producent : Triset Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE MIEDZIANE

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE MIEDZIANE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE MIEDZIANE Kable miejscowe czwórkowe XzTKMXpw 10 XzTKMXpwn 11 XzTKMXpwFtl(x)/(y) 12 NTKMXFtlN, NTKMXpFtlN 13 XTKMXpwn 15 TKMXn 16 XzTKMXpw 17 XzTKMXpwn 18 Kable miejscowe parowe

Bardziej szczegółowo

Technokabel S.A. Fabryka Kabli. Dział sprzedaży: tel.:022 516 97 97 fax:022 516 97 91 TECHNOKABEL. ul.nasielska 55 04-343 Warszawa

Technokabel S.A. Fabryka Kabli. Dział sprzedaży: tel.:022 516 97 97 fax:022 516 97 91 TECHNOKABEL. ul.nasielska 55 04-343 Warszawa Technokabel S.A. Fabryka Kabli. jest europejskiej klasy, nowoczesną fabryką kabli wyposażoną w nowoczesne linie produkcyjne umożliwiające produkcję zaawansowanych technicznie wyrobów dla automatyki przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kable Bezpieczeństwa 2007/2008. M2 Kable elektroenergetyczne

Spis treści. Kable Bezpieczeństwa 2007/2008. M2 Kable elektroenergetyczne Kable bezpieczeñstwa 2008 Spis treści Kable Bezpieczeństwa 2007/2008 M2 Kable elektroenergetyczne numer* strona NHXH (J) FE180 PH30/E30 0,6/1 kv M2-1 1 NHXH (J) FE180 PH90/E90 0,6 kv M2-2 3 NHXCH FE 180

Bardziej szczegółowo

Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90 [100m] ELEKTRONIKOM

Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90 [100m] ELEKTRONIKOM Utworzono 30-12-2016 Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90 [100m] Cena : 260,70 zł Nr katalogowy : E1010_100 Producent : Triset Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

w przewodach i osprzęcie HELUKABEL

w przewodach i osprzęcie HELUKABEL EMC Kompatybilność Elektromagnetyczna w przewodach i osprzęcie HELUKABEL www.helukabel.pl Definicja EMC Europejska dyrektywa EMC podaje następującą definicję: Zdolność urządzenia, elementu wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Technokabel S.A. Fabryka Kabli. TECHNOKABEL. Dział sprzedaży: tel.:022 516 97 97 fax:022 516 97 91. ul.nasielska 55 04-343 Warszawa

Technokabel S.A. Fabryka Kabli. TECHNOKABEL. Dział sprzedaży: tel.:022 516 97 97 fax:022 516 97 91. ul.nasielska 55 04-343 Warszawa Technokabel S.A. Fabryka Kabli. TECHNOKABEL jest europejskiej klasy, nowoczesną fabryką kabli wyposażoną w nowoczesne linie produkcyjne umożliwiające produkcję zaawansowanych technicznie wyrobów dla automatyki

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE, TELEINFORMATYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE, TELEINFORMATYCZNE I SŁABOPRĄDOWE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE, TELEINFORMATYCZNE I SŁABOPRĄDOWE Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog kabli telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Na kolejnych stronach katalogu

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE, TELEINFORMATYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE, TELEINFORMATYCZNE I SŁABOPRĄDOWE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE, TELEINFORMATYCZNE I SŁABOPRĄDOWE Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog kabli telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Na kolejnych stronach katalogu

Bardziej szczegółowo

ÖLFLEX. Przewody sterownicze i przyłączeniowe. Szeroki zakres zastosowań. Bezpieczeństwo pożarowe. Trudne warunki pracy. Podłączanie silników

ÖLFLEX. Przewody sterownicze i przyłączeniowe. Szeroki zakres zastosowań. Bezpieczeństwo pożarowe. Trudne warunki pracy. Podłączanie silników Przewody sterownicze i przyłączeniowe Szeroki zakres zastosowań CLASSIC 100........................................... 9 CLASSIC 100 CY......................................11 CLASSIC 100 SY.....................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY SYGNALIZACYJNE I STEROWNICZE

KABLE I PRZEWODY SYGNALIZACYJNE I STEROWNICZE I STEROWNICZE Kable sygnalizacyjne Przewody do elektroniki przemysłowej i automatyki Przewody Kable sterownicze sygnalizacyjne bezhalogenowe Kable sterownicze gięte Kable do transmisji danych Przewody

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Media transmisyjne. mgr inż. Krzysztof Szałajko Media transmisyjne mgr inż. Krzysztof Szałajko 2 / 60 Media miedziane 3 / 60 Pojęcia Napięcie stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami (V) Natężenie stosunek

Bardziej szczegółowo

ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv

ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv Nazwa Oznaczenie Normy/ Dopuszczenia Zastosowanie (wg DIN VDE 0168 oraz 0118) CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU J/ O DIN VDE 0250, cz. 814; VDE Reg.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI... 3 2. SKRÓTY I DEFINICJE UŻYWANE W SPECYFIKACJI... 4 3. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE... 5 4. WYMAGANIA OGÓLNE... 7 5. WYMAGANIA TECHNICZNE... 8 5.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kable Górnicze. Średnie Napięcie

Kable Górnicze. Średnie Napięcie Kable Górnicze Średnie Napięcie Spis treści BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3... BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3E... N)TSKCGECWOEU-CH... N)TSKCGECWOEU-FN... N)TSCGEWOEU-F... N)TSCGEWOEU-R... N)TSCGEWOEU-SR... N)TSCGEWOEU-TR...

Bardziej szczegółowo

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Normy okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Sygnały, media, kodowanie

Sygnały, media, kodowanie Sygnały, media, kodowanie Warstwa fizyczna Częstotliwość, widma, pasmo Pojemności kanałów komunikacyjnych Rodzaje danych i sygnałów Zagrożenia transmisji Rodzaje i charakterystyka mediów Techniki kodowania

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne Opracował: Dr inż.. Sławomir KULA

Media transmisyjne Opracował: Dr inż.. Sławomir KULA Media transmisyjne Opracował: Dr inż.. Sławomir KULA 1 Transmisja i medium transmisyjne Transmisja to przesyłanie sygnałów między dwoma lub wieloma punktami oddalonymi w przestrzeni. W telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Przewody sterownicze

Przewody sterownicze Przewody sterownicze Nexans Centrala: Paryż (Francja) Centrala dla Europy Śr-Wsch: Mönchengladbach (Niemcy) Liczba pracowników: 20.000 Obroty 2005: 5,5 MLD Euro Liczba fabryk: 72 Przedstawicielstwa krajowe:

Bardziej szczegółowo

Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach

Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach bezhalogenowy, ekranowany kabel sterowniczy z certyfikatem GL, specjalna odporność na ogień, zgodny z IEC 60332-3,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przewody do transmisji danych

Przewody do transmisji danych Przewody do transmisji danych Przewody koncentryczne Typy chainflex Przewód chainflex Płaszcz Ekran Promień gięcia, ruchomy [współczynnik x d] Zakres temperatur ruchomy od/do [ C] Przewody do transmisji

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

UNITRONIC. Systemy transmisji danych. Transmisja analogowa i cyfrowa. Praca w ruchu ciągłym. Sieci przemysłowe i automatyzacja budynków

UNITRONIC. Systemy transmisji danych. Transmisja analogowa i cyfrowa. Praca w ruchu ciągłym. Sieci przemysłowe i automatyzacja budynków Transmisja analogowa i cyfrowa LiYY............................................... 98 LiYCY.............................................100 LiYY (TP).........................................102 LiYCY (TP).......................................103

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZPIECZNE

KABLE I PRZEWODY BEZPIECZNE KABLE I PRZEWODY BEZPIECZNE Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe bezpieczne Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe ognioodporne Kable bezhalogenowe ognioodporne Nowe uruchomienia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Proces produkcji kabli elektrycznych

Proces produkcji kabli elektrycznych Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Rezystancja żyły dla temperatury 20 C Żyła miedziana - Cu Ohm/km maksymalna wartość Żyła aluminiowa - Alu Ohm/km 25 0,727 1,20 35

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Przykład 3. Spoina pomiarowa

Przykład 2. Przykład 3. Spoina pomiarowa Wykład 10. Struktura toru pomiarowego. Interfejsy, magistrale, złącza. Eksperyment pomiarowy zjawisko lub model metrologiczny mezurand, czujniki przetwarzanie na sygnał elektryczny, kondycjonowanie sygnału

Bardziej szczegółowo

turkus czerwony żółty Trwałość przy 100V czerwony 80 V RMS 100 V RMS 120 V RMS

turkus czerwony żółty Trwałość przy 100V czerwony 80 V RMS 100 V RMS 120 V RMS ZASADA DZIAŁANIA Elektroluminescencyjne przewody składają się z szeregu koncentrycznych warstw z których każda spełnia inne zadanie. W samym środku jest drut miedziany. Drut miedziany jest pokryty elektroluminescencyjnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski W ciągu ostatnich lat postęp w elektronice i automatyce wymusił zmiany w konstrukcji kabli sterowniczych i zasilających.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe medium transmisyjne

Sieci komputerowe medium transmisyjne Jednym z komponentów sieci komputerowej jest medium transmisyjne droga umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy elementami sieci. Planując sieć musimy dokonać wyboru właściwego dla naszej sieci medium.

Bardziej szczegółowo

ÖLFLEX. Przewody sterownicze i przyłączeniowe. Szeroki zakres zastosowań. Bezpieczeństwo pożarowe. Trudne warunki pracy. Podłączanie silników

ÖLFLEX. Przewody sterownicze i przyłączeniowe. Szeroki zakres zastosowań. Bezpieczeństwo pożarowe. Trudne warunki pracy. Podłączanie silników Przewody sterownicze i przyłączeniowe Szeroki zakres zastosowań CLASSIC 100........................................... 9 CLASSIC 100 CY......................................11 CLASSIC 100 SY.....................................

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST - ITE Semestr letni Wykład nr 3 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kabel XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E . PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII E m, mm,,m,, m, m mm, m m Podstawowy element systemu kategorii e zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych,

Bardziej szczegółowo

Problematyka wpływu pól p l magnetycznych pojazdów w trakcyjnych na urządzenia. srk. Seminarium IK- Warszawa r.

Problematyka wpływu pól p l magnetycznych pojazdów w trakcyjnych na urządzenia. srk. Seminarium IK- Warszawa r. Problematyka wpływu pól p l magnetycznych pojazdów w trakcyjnych na urządzenia mgr inż.. Adamski Dominik, mgr inż. Furman Juliusz, dr inż.. Laskowski Mieczysław Seminarium IK- Warszawa 09.09.2014r. 1 1

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

3. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6

3. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6 . PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII m,,m, m, m mm, m Podstawowy element systemu kategorii zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych,

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Mechanizmy powstawania zakłóceń w układach elektronicznych. Głównymi źródłami zakłóceń są: - obce pola elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY DO DŹWIGNIC, SUWNIC, ZWIJAKÓW KABLOWYCH Wytrzymałe, Elastyczne, Odporne na wielokrotne zwijanie

PRZEWODY DO DŹWIGNIC, SUWNIC, ZWIJAKÓW KABLOWYCH Wytrzymałe, Elastyczne, Odporne na wielokrotne zwijanie PRZEWODY DO DŹWIGNIC, SUWNIC, ZWIJAKÓW KABLOWYCH Wytrzymałe, Elastyczne, Odporne na wielokrotne zwijanie www.helukabel.pl PRZEWODY PŁASKIE DO DŹWIGÓW OSOBOWYCH, TOWAROWYCH I SPECJALNYCH Przewody płaskie

Bardziej szczegółowo

Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym.

Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym. Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym www.helukabel.pl A SOLARFLEX -X PV1-F przewód do instalacji fotowoltaicznych, 2-standardowy Dane techniczne ETIM Class-ID: EC000993 Opis klasy:

Bardziej szczegółowo

Filtry wejściowe EMC. Tłumienność wyrażona w (db) = 20 log 10 (U2 / U1)

Filtry wejściowe EMC. Tłumienność wyrażona w (db) = 20 log 10 (U2 / U1) Filtry wejściowe EMC Filtr przeciwzakłóceniowy definiowany jest w ten sposób, że działa on przez eliminację niepotrzebnych części widma sygnałów elektrycznych to jest tych części które nie zawierają informacji

Bardziej szczegółowo

Metody eliminacji zakłóceń w układach. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala

Metody eliminacji zakłóceń w układach. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Metody eliminacji zakłóceń w układach Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Ogólne zasady zwalczania zakłóceń Wszystkie metody eliminacji zakłóceń polegają w zasadzie na maksymalnym zwiększaniu stosunku

Bardziej szczegółowo

Parametry i konstrukcje przewodów

Parametry i konstrukcje przewodów Parametry i konstrukcje przewodów Rezystancja Podawana jest w Ω/m. Zależy od materiału z jakiego wykonany jest przewód a w szczególności od jego przekroju ( wraz ze wzrostem średnicy maleje rezystancja).

Bardziej szczegółowo

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa Światłowody Telekomunikacja światłowodowa Cechy transmisji światłowodowej Tłumiennośd światłowodu (około 0,20dB/km) Przepustowośd nawet 6,875 Tb/s (2000 r.) Standardy - 10/20/40 Gb/s Odpornośd na działanie

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE, TELEINFORMATYCZNE I SŁABOPRĄDOWE 2008-2009

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE, TELEINFORMATYCZNE I SŁABOPRĄDOWE 2008-2009 KABLE TELEKOMUNIKACYJNE, TELEINFORMATYCZNE I SŁABOPRĄDOWE 1 2008-2009 Zakłady Kablowe BITNER 1 Szanowny użytkowniku naszego katalogu i naszych wyrobów! Oddajemy kolejną edycję naszego katalogu wyrobów

Bardziej szczegółowo