KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT"

Transkrypt

1 KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT Opracowanie dokumentu: Łukasz Harat, Anna Pohl Współpraca i moderowanie grup warsztatowych: Ewa Bazylińska, Katarzyna Bernacik, Karolina Czuwara, Agnieszka Jakimiec, Jakub Janczyk, Agata Mattheus, Dominika Milata, Kinga Pawlik, Anna Pyziak, Justyna Wojtaczka, Aga Zielińska Nadzór merytoryczny: Paweł Jaworski FUNDACJA NAPRAW SOBIE MIASTO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH Katowice, kwiecień czerwiec 2014 r. 1

2 I. GENEZA, CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI W dniu 24 października 2013 r. Bożena Rojewska, radna Rady Miasta Katowice, wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z interpelacją w sprawie budowy placu zabaw pomiędzy blokami położonymi przy ulicach: Adamskiego i Koszarowej. Pismo było elementem korespondencji zainicjowanej przez pomysł realizacji podobnej inwestycji na terenie zlokalizowanym przy ul. Raciborskiej. Autorka wskazywała w nim, że przekazuje wspomniany wniosek w imieniu swoim jak i zainteresowanych mieszkańców. W dniu 27 lutego 2014 r. część mieszkańców zwróciła się do Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach (ZZM) o włączenie (...) w procedurę spisywania wytycznych do przetargu na projekt zagospodarowania placu między w/w budynkami. Wnioskodawcy zaznaczyli, że chcieliby także włączyć się w konsultacje ze studiem projektowym oraz wykonawcą, którzy wygrają przetarg. Do swojego pisma dołączyli listę podpisów z poparciem dla inicjatywy. Dyrektor ZZM w dniu 17 marca 2014 r. udzielił odpowiedzi i wskazał, że sprawę przekazał do Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice. W ślad za ww. korespondencją Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie Nr 2026/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu i realizacji placu zabaw przy ulicy Adamskiego. Fundacja Napraw Sobie Miasto (NSM) została zaproszona do współpracy przez Annę Pohl z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP). Na spotkaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r., w którym brali udział przedstawiciele: NSM, ASP, Urzędu Miasta Katowice (UM) i jedna z inicjatorek konsultacji uzgodniono, że powinny one mieć szerszy przedmiot i dotyczyć zagospodarowania całego podwórka, ponieważ możliwość budowy placu zabaw oraz brak odniesienia tego pomysłu do kontekstu otoczenia budzi kontrowersje. NSM zobowiązała się do wsparcia działań poprzez: przygotowania metody prowadzenia całego procesu, nawiązującej do jej doświadczenia, a także nadzoru i udziału we wszystkich jego etapach. Ustalono, że w celu realizacji zadania fundacja będzie współpracowała z wolontariuszami, Anną Pohl oraz studentami ASP, a także Biurem Prasowym UM. 2

3 II. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Niniejszy raport stanowi podsumowanie trójstopniowego procesu konsultacji dotyczącego projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego. Data Miejsce Opis Cel i wynik Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II ul. Adamskiego 24 Katowice Opracowa nie podsumow ania spotkania diagnostyc znego Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 Katowice Opracowa nie wariantow ych koncepcji zagospoda rowania terenu Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II ul. Adamskiego 24 Katowice Przygotow anie raportu Diagnoza, otwarte spotkanie dla mieszkańców Warsztaty planowania partycypacyjnego, praca w trzech zamkniętych grupach warsztatowych Podsumowanie, otwarte spotkanie dla mieszkańców obejmujące prezentacje wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu oraz debatę na forum Zgromadzenie wiedzy mieszkańców o zagospodarowaniu i funkcjonowaniu podwórka oraz jego otoczenia. Przygotowanie spotkania warsztatowego, rekrutacja uczestników reprezentujących poszczególne grupy. Zebranie szczegółowych wytycznych do społecznej koncepcji zagospodarowania podwórka, tzn. określenie: jak powinno wyglądać za kilka lat oraz jakie powinno pełnić funkcje, a także w jaki sposób rozwiązać problemy zgłoszone w trakcie pierwszego spotkania. Zebranie informacji zwrotnych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenów. Wybór grupy opiekunów społecznych projektu i inwestycji. 3

4 III. DIAGNOZA 1. CHARAKTERYSTYKA WIEDZY I POSTAW UCZESTNIKÓW 1) Uczestnicy pierwszego spotkania otwartego reprezentowali różne środowiska, a zatem również różne interesy, w szczególności: a) mieszkańców budynków wielorodzinnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie podwórka, którego zagospodarowanie jest przedmiotem konsultacji, b) mieszkańców budynków wielorodzinnych z obszaru Śródmieścia, ograniczonego ulicami: od północy Raciborską, od wschodu Strzelecką, od południa Mikołowską do Kochłowickiej, od zachodu Koszarową, c) radnych Rady Miasta Katowice Piotr Pietrasz, Bożena Rojewska, Andrzej Zydorowicz, d) właścicieli firm lokalnych, e) wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 2) Ww. osoby dzieliły się wiedzą o tym, w jaki sposób, o ile w ogóle: a) korzystają z podwórka położonego w rejonie ulic: Adamskiego i Koszarowej, a także jak oceniają jego obecne zagospodarowanie oraz funkcjonowanie, b) realizacja placu zabaw, a także szerzej jakiegokolwiek projektu architektoniczno urbanistycznego, może wpłynąć na ich interesy i komfort zamieszkania. 3) Poszczególne grupy uczestników reprezentowały różne postawy wobec ww. kwestii. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych położonych bezpośrednio przy podwórku a) Osoby starsze kwestionowały sens realizacji w tym obszarze placu zabaw. Powodem ich niechęci była obawa przed hałasem związanym z zabawą dzieci, które mogłyby korzystać z tego terenu. Za dużą wartość uznały ciszę, która tam obecnie panuje. b) Inna grupa mieszkańców niechętna przeprowadzeniu inwestycji wskazywała na konieczność zagospodarowania tego miejsca w sposób umożliwiający aktywny i bierny wypoczynek osób starszych. c) Osoby popierające pomysł i kierunek zmian (ludzie z dziećmi lub wnukami) wskazywały, że plac będzie miejscem bezpiecznej zabawy dla najmłodszych, choć jednocześnie nie negowały sensu realizacji takich urządzeń i elementów małej architektury, które będą adresowane do innych grup wiekowych. Obawiają się jednak, że ze względu na lokalizację podwórka w Śródmieściu, może on być równocześnie użytkowany przez obcych, czyli osoby nie mieszkające we wskazanym kwartale. 4

5 Osoby nie mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie podwórka d) Pozostali mieszkańcy Śródmieścia, właściciele firm lokalnych i radni popierali realizację placu zabaw. Swoje stanowisko uzasadniali tym, że w tej części Katowic brakuje ogólnodostępnego, zorganizowanego miejsca wypoczynkowego dla dzieci. W ich ocenie obszar położony w rejonie ulic: Adamskiego i Koszarowej jest właściwą dla niego lokalizacją ze względu na swoje położenie, ukształtowanie terenu oraz bezpieczeństwo. e) Wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, wśród których znaleźli się inicjatorzy konsultacji, popierali realizację inwestycji na podwórku, lecz byli otwarci na dyskusję. Wskazywali, że obszar powinien być dostępny i atrakcyjny dla osób w różnym wieku, a sposób jego zagospodarowania powinien uwzględniać kontekst miejsca. 2. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW PODWÓRKA Uczestnicy wskazali następujące grupy stałych użytkowników podwórka: mieszkańcy spacerujący z psami, osoby spacerujące z dziećmi, osoby odpoczywające na ławce, spontanicznie zbierające się dzieci i młodzież, przechodnie przemieszczający się w kierunkach: Mikołowska Adamskiego Koszarowa Raciborska, osoby wywieszające pranie na tym terenie, osoby odwiedzające ten obszar, żeby spożywać alkohol, młodzież i studenci pobliskich uczelni wyższych (Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego). 3. SPOŁECZNA ANALIZA OTOCZENIA Komunikacja samochodowa, miejsca postojowe i parkingi Ilość miejsc postojowych na podwórkach jest wystarczająca, jeżeli weźmie się pod uwagę wyłącznie potrzeby mieszkańców. Ich liczba stanowi problem, ponieważ wykorzystywane są również przez studentów pobliskich uczelni. Powstają z tego powodu spontanicznie i nielegalnie parkingi na trawnikach i chodnikach. Pojazdy tarasują również przejścia dla pieszych oraz dojścia do placów gospodarczych. UWAGA! Po pierwsze, należy wskazać, że nielegalne parkowanie (na trawnikach i chodnikach) powinno być zgłaszane przez mieszkańców odpowiednim służbom porządkowym. Po drugie, przestrzeń śródmiejska jest już w znacznym stopniu ukształtowana i prawdopodobnie nie przyjmie większej ilości miejsc postojowych, co jednak trzeba dokładnie przeanalizować. W przypadku potwierdzenia tej hipotezy należy pomyśleć nad bardziej efektywnym wykorzystaniem istniejących parkingów za pomocą innej metody zarządzania ich funkcjonowaniem. Po trzecie, należy zbadać, w jaki sposób wykorzystywane są parkingi uczelniane, o ile te instytucje je posiadają. Należy sprawdzić, jaka jest ich pojemność, a także zastanowić się, czy właściwe jest to, że potrzeby studentów, czyli użytkowników terenu uczelni, w zakresie miejsc postojowych są bilansowane na terenach sąsiednich o innej funkcji. 5

6 Lokalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej W trakcie spotkania zwracano uwagę na brak terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej w najbliższej okolicy, w szczególności obszarów cichych i spokojnych, przeznaczonych dla matek z dziećmi i osób starszych. Wyróżniono jedynie Park Kościuszki, który położony jest najbliżej podwórka i jednocześnie spełnia wymienione kryteria. Z tego powodu przez niektórych mieszkańców odwiedzany jest nawet dwa razy w tygodniu. Wielokrotnie sygnalizowano brak wystarczającej ilości miejsc rekreacji dla dzieci w Śródmieściu (w ww. granicach). Jedyny obiekt tego typu, który wskazywali, to plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II (ul. Adamskiego 24). W ich ocenie nie spełnia on jednak swoich funkcji, ponieważ nie jest przystosowany do użytkowania przez najmłodszych. Ponadto dostępny jest tylko w godzinach popołudniowych, a w okresie jesieni i zimy jest w ogóle zamknięty. UWAGA! Ze względu na zgłoszone problemy zarządcze, należy wyjaśnić, czy możliwe jest korzystanie z placu zabaw w innych porach i udzielenie informacji zwrotnej uczestnikom warsztatów. W ocenie zespołu przygotowującego warsztaty pojedyncza interwencja projektowa nie rozwiąże generalnego problemu urbanistycznego. Należy przeprowadzić analizę lokalizacji i dostępności pieszej placów zabaw w Śródmieściu izochrony dojścia 5, 10 i 15 minutowego, a następnie przygotować stosowne propozycje i przekonsultować je z mieszkańcami. Miejsca do wyprowadzenia zwierząt Dużo uwagi poświęcono tematowi braku miejsca do wyprowadzania zwierząt. W ocenie uczestników warsztatów obecne zagospodarowanie podwórka jest dobrze dostosowane do tej funkcji, dlatego wyprowadzane są tam zwierzęta z całej dzielnicy. Jednocześnie podkreślano brak w obszarze całego Śródmieścia pojemników na psie odchody lub przynajmniej samych woreczków do pobrania. Sąsiedztwo uczelni wyższych Sygnalizowano, że znaczący wpływ na wygląd podwórka ma jego położenie, a właściwie odległość od uczelni wyższych: Akademii Sztuk Pięknych (ulice: Koszarowa i Raciborska), Uniwersytetu Ekonomicznego (ulice: Adamskiego i Koszarowa), Akademii Wychowania Fizycznego (ul. Mikołowska). Jest to ponadto obszar cichy, ustronny (brak kontroli funkcjonariuszy policji i straży miejskiej), co łącznie zapewnia dogodne warunki do picia alkoholu. 4. ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA I JEGO OCENA SPOŁECZNA Wszystkie opisane poniżej elementy zagospodarowania zostały oznaczone również na mapie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wejścia na podwórko Na podwórko można wejść z 4 stron: od zachodniej z ul. Koszarowej (2 wejścia), 6

7 od wschodniej z ul. Adamskiego (2 wejścia), od południa z ul. Koszarowej (1 wejście), od północy z ul. ks. Kubiny (1 wejście). Wejścia od strony północnej i południowej są łatwo dostępne i najczęściej wykorzystywane. Przejścia Obecnie plac przecina kilka ścieżek pieszych. Korzystają z nich zarówno mieszkańcy najbliżej zlokalizowanych budynków jak i osoby z zewnątrz (studenci, właściciele psów, osoby idące "na skróty" z ulic: Mikołowskiej i Adamskiego w stronę ulic: Koszarowej i Raciborskiej lub odwrotnie). Ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie (schody, nierówne i wybrakowane chodniki) stanowi szczególnie w nocy wyzwanie dla osób starszych, rodziców i opiekunów przemieszczających się z wózkami dziecięcymi, a także osób niepełnosprawnych. Tereny zielone Uczestnicy warsztatów podkreślali, że obszar, którego zagospodarowanie jest przedmiotem konsultacji, jest wyjątkowy na tle okolicy ze względu właśnie na zieleń: dorodne drzewa, specyficzne ukształtowanie terenu i ścieżki nadają miejscu parkowy charakter. Zdecydowana większość mieszkańców zwracała jednocześnie uwagę na następujące problemy zarządcze: zarastanie terenów wysoką trawą, gdyż koszona jest raz lub dwa razy w roku, ograniczenie dostępu do światła dziennego w mieszkaniach ze względu na brak prac pielęgnacyjnych przy koronach drzew. UWAGA! Ze względu na zgłoszone problemy zarządcze, należy wyjaśnić, kiedy możliwe jest skoszenie trawnika i przycięcie koron drzew, tak żeby nie ograniczały dostępu do światła słonecznego. Ławki Na placu jest kilka ławek. Zdaniem większości uczestników spotkania jest to zdecydowanie niewystarczająca ilość, choć część osób sygnalizowała, że kilka zostało zdemontowanych przez samych mieszkańców i teraz nie należy realizować nowych. W ich ocenie obecnie i w przyszłości będą z nich korzystać osoby z zewnątrz, przesiadujące dłuższy czas, hałasujące i spożywające alkohol. Sygnalizowano ponadto, że lokalizacja ławek jest niewłaściwa: znajdują się obok kontenerów na śmieci lub naprzeciwko zaparkowanych samochodów. Place gospodarcze i śmietniki Istniejące kontenery zlokalizowane są na placach gospodarczych, które w ciągu dnia tarasują samochody, dlatego dostęp do nich jest w tym czasie utrudniony. Wspomniane place położone są w eksponowanych miejscach, co psuje estetykę podwórka. Mieszkańcy wskazywali ponadto, że śmietniki są przepełnione. Nie są zamykane, co w ocenie części uczestników spotkania powoduje, że korzystają z nich osoby z zewnątrz, a przez to rosną opłaty za wywóz śmieci. Utrudnia to również segregację. 7

8 Osobną kwestią jest powszechny zarówno na podwórku jak i w całym Śródmieściu brak małych koszy na śmieci i pojemników na psie dochody, co sprawia, że ten obszar jest bardzo zaśmiecony, głównie przez wyrzucane niedopałki papierosów i butelki. UWAGA! Konieczność zwiększenia ilości kontenerów na odpady (w tym służące segregacji śmieci) powinna być zgłoszona przez mieszkańców od odpowiedniej jednostki Urzędu Miasta. Zmiana lokalizacji istniejących kontenerów powinna być elementem projektu zagospodarowania terenu. Zewnętrzna suszarnia i trzepaki Na podwórku znajduje się zewnętrzna suszarnia i trzepaki, z których mieszkańcy nadal chcą korzystać. Zamurowany bunkier Na terenie podwórka znajduje się zamurowany bunkier, do którego mieszkańcy nie mieli dotychczas wstępu. Zwierzęta Problemem zgłaszanym przez mieszkańców była obecność niechcianych zwierząt na podwórku. Kwestią sporną pozostaje opieka nad dzikimi kotami, dokarmianymi przez niektórych mieszkańców: z jednej strony, na terenie pozostają resztki jedzenia i pojemniki, z drugiej, nie ma na nim szczurów. Miejsca niebezpieczne Mieszkańcy reprezentowali różne stanowiska ws. bezpieczeństwa na podwórku. Zdecydowana większość uczestników warsztatów była zdania, że plac i przejścia między budynkami po zmroku nie są bezpieczne. Przyczyną tego stanu jest brak odpowiedniej infrastruktury oświetleniowej oraz brak monitoringu. Wskazywali oni również na rzadkie patrole policji i straży miejskiej. Mała grupa mieszkańców, w większości spoza podwórka, twierdziła, że miejsce to jest bezpieczne i nie wymaga, żadnych interwencji. Ich zdaniem brak ławek zniechęca do przebywania na tym obszarze po zmroku wszystkie grupy przestępcze. Hałas Podwórko zwielokrotnia dźwięki i odgłosy ze względu na ukształtowanie terenu oraz charakter zabudowy na jej obrzeżach, która tworzy rodzaj studni. 5. NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ PRZESTRZENI Uczestnicy spotkania diagnostycznego wskazywali, że przygotowywane projekty oraz proces ich realizacji mogą pomóc w: uporządkowaniu terenu podwórka, zapewnieniu bezpiecznego dla wszystkich użytkowników połączenia pieszego pomiędzy wejściami na podwórko, unormowaniu sytuacji z właścicielami zwierząt, 8

9 uporządkowaniu stanu placów gospodarczych wraz z pojemnikami na odpady, zarządzaniu terenem, integracji sąsiedzkiej, likwidacji dzikich parkingów. Z drugiej strony zgłoszono obawy związane z toczącymi się pracami, dotyczącymi możliwości: stworzenia przestrzeni o randze ogólno dzielnicowej, wykreowania miejsca, w którym jest głośno i spożywa się alkohol. 9

10 IV. WYNIKI PRACY WARSZTATOWEJ Prace projektowe prowadzone były metodą warsztatową w trzech grupach. Wyniki moderowanej dyskusji (zapis tekstowy i graficzny) znajdują się poniżej. KONCEPCJA 1 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy uporządkować cały teren. 2. Należy wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich kotów i gołębi. 3. Należy wprowadzić nakaz sprzątania po psie. 4. Należy uporządkować zieleń: wyciąć chore drzewa, regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew, dosadzić krzewy kwitnące. 5. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej, dozorcy, ochroniarza. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy stworzyć miejsca dla dzieci, osób starszych i strefy fitness, rozproszone po całym obszarze. 2. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegający przez środek projektowanego terenu, z urządzeniami i ławkami zlokalizowanymi wzdłuż tego ciągu. 3. Należy wyrównać nawierzchnię chodników wzdłuż bloków, a także zlikwidować stary chodnik od strony placu, wzdłuż bloków o numerach 12A 12D, a w jego miejsce posadzić trawę. 4. Należy uporządkować gruzowisko przy bloku o numerze 9C. 5. W miarę możliwości należy zastosować nawierzchnie naturalne, utwardzone. 6. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 7. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych, przy czym należy zachować miejsca do suszenia prania i trzepania dywanów. 8. Należy odgrodzić place gospodarcze płotem lub barierką dopóki naturalna bariera (np. zasadzony równolegle żywopłot) nie będzie odpowiednio wysoki 9. Należy zlikwidować wszelkie bariery komunikacyjne, w tym zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 10. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. 11. Należy stworzyć miejsca / stojaki dla rowerów, co najmniej jeden na dwa bloki. W obszarze objętym konsultacjami wyróżniono 3 strefy aktywności mieszkańców, którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań (por. załącznik nr 2). Strefy te wzajemnie się ze sobą przeplatają. 10

11 1. Strefa dla dzieci: utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, brak grodzenia poszczególnych obiektów dla dzieci, zlokalizowanie obiektów dla dzieci wzdłuż ciągu spacerowego w sposób rozproszony, niestandardowe obiekty dla dzieci, wpisane w zieleń i ukształtowanie terenu (domki na drzewach, liny, huśtawki z opon, hamaki, labirynty z żywopłotu), wykorzystanie ukształtowania terenu (spady, różnice poziomów) jako element placu zabaw, dodanie ławek / miejsc do odpoczynku, koszy na śmieci, uporządkowanie terenu wokół obiektów (przycięcie drzew, oświetlenie obiektów), nieprojektowanie piaskownicy i boiska. 2. Strefa aktywnego wypoczynku: utworzenie strefy fitness (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, elementy dostosowane do wszystkich grup wiekowych, rozmieszczenie sprzętu wzdłuż ścieżki spacerowej), zlokalizowanie urządzeń wzdłuż ciągu spacerowego, uporządkowanie terenu wokół obiektów (przycięcie drzew, oświetlenie obiektów), stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. 3. Strefa biernego wypoczynku: strefa wypoczynku (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, dywersyfikacja siedzisk np. ławki, leżaki, miejsca na koce, wały zieleni do siedzenia), stworzenie miejsca na kino w plenerze, stworzenie miejsca wypoczynku oddalonego od placów gospodarczych i parkingów, ławki zlokalizowane wzdłuż ciągu spacerowego oraz przed klatkami, uporządkowanie terenu wokół obiektów. Realizacja zaproponowanej koncepcji została podzielona na etapy (por. załącznik nr 2), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Etap 1 Prace porządkowe: uporządkowanie terenu wokół placów gospodarczych, jak najmniejsza ingerencja w zieleń istniejącą tylko niezbędne wycinki, przycięcie drzew i krzewów, dosadzenie krzewów kwitnących. Prace projektowe: utworzenie utwardzonego, naturalnego ciągu spacerowego, przebiegającego przez środek projektowanego terenu, likwidacja chodnika od strony placu wzdłuż budynku 12A 12D, likwidacja gruzowiska przy bloku 9C (wyrównanie terenu, posianie trawy), dodanie ławek, miejsc do siedzenia na całym terenie, dodanie koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody na całym podwórku, utworzenie miejsca zabaw dla dzieci rozproszonego na całym terenie, 11

12 likwidacja barier komunikacyjnych stworzenie pochylni, utworzenie stojaków dla rowerów, opracowanie systemu oświetlenia podwórka. Etap 2 Prace projektowe: stworzenie miejsc (urządzeń fitness) do aktywnego wypoczynku, dodanie ławek, koszy na śmieci. Koncepcja nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. KONCEPCJA 2 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew. 2. Należy posprzątać cały teren. 3. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej. 4. Należy regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy stworzyć 3 miejsca rekreacji: plac zabaw, strefa fitness i strefa wypoczynku. 2. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegającego przez środek projektowanego terenu. 3. W miarę możliwości należy zastosować nawierzchnie naturalne, utwardzone. 4. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 5. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych. 6. Należy zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 7. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. Obszar objęty konsultacjami został podzielony na strefy (por. załącznik nr 4), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Strefa 1: plac zabaw dla dzieci młodszych (1 5 lat) o naturalnym charakterze, ogrodzony (ogrodzenie z zieleni, o nieregularnych kształtach, nieprzypominające wyglądem stalowej siatki), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, dodanie/uzupełnienie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. 12

13 Strefa 2: strefa fitness (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, elementy dostosowane do wszystkich grup wiekowych, rozmieszczenie sprzętu na całej długości strefy), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody, utworzenie pochylni, zamiast jednego z ciągów schodowych (dla niepełnosprawnych, osób z wózkami). Strefa 3: strefa wypoczynku (zachowanie naturalnego charakteru, brak ogrodzenia, dywersyfikacja siedzisk np. ławki, leżaki, miejsca na koce), utworzenie ciągu spacerowego o naturalnej nawierzchni, uporządkowanie terenu wokół placu gospodarczego, stworzenie ławek, koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody. Realizacja zaproponowanej koncepcji została podzielona na etapy (por. załącznik nr 4), którym przypisano zestaw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. Etap 1 Prace porządkowe: uporządkowanie terenu wokół placów gospodarczych, jak najmniejsza ingerencja w zieleń istniejącą tylko niezbędne wycinki. Prace projektowe: utworzenie ciągu spacerowego, przebiegającego przez środek projektowanego terenu, dodanie ławek przy strefie 1, dodanie koszy na śmieci i koszy na zwierzęce odchody na całym podwórku, utworzenie placu zabaw w strefie 1, stworzenie pochylni, umożliwiającej swobodne poruszanie się po podwórku. Etap 2 Prace projektowe: utworzenie strefy wypoczynku w strefie 3, opracowanie systemu oświetlenia dla podwórka, dodanie ławek przy strefie 3. Etap 3 Prace projektowe: utworzenie strefy fitness w strefie 2, 13

14 dodanie ławek przy strefie 2. Koncepcja nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. KONCEPCJA 3 Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze 1. Należy posprzątać cały teren. 2. Należy przyciąć niektóre drzewa. 3. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników np.: patrole straży miejskiej. 4. Należy regularnie kosić trawniki oraz przycinać korony drzew. 5. Należy dosadzić zieleń niską. 6. Należy zabezpieczyć teren przed zwierzętami. Rozwiązania przestrzenne 1. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych. 2. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody i inne elementy małej architektury. 3. Należy wyznaczyć zamkniętą strefę parkowania. 4. Należy zaprojektować plac zabaw. 5. Należy wydzielić miejsce dla ludzi starszych oaza spokoju. 6. Należy opracować system oświetlenia dla podwórka. 7. Należy zaprojektować i wykonać pochylnię, która umożliwi swobodne poruszanie się po podwórku. 8. Należy zachować miejsce na suszenie prania na podwórku. Hierarchia i szczegółowy opis poszczególnych rozwiązań: place gospodarcze: osłonięte, zabezpieczone, estetyczne, mała architektura: rozproszona na całym terenie, wpisująca się w otoczenie, przy czym konieczna jest realizacja ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, strefa parkowania: powiększona, zamknięta dla obcych, plac zabaw*: wpisany w zieleń, [układ liniowy / układ punktowy], [ogrodzony / nie ogrodzony], niekatalogowy, zróżnicowany dla różnych grup wiekowych, ławki dla opiekunów przy sprzętach, specjalna strefa dla najmniejszych dzieci * różnice w projekcie placu zabaw wynikają z podziału, który wytworzył się w grupie warsztatowej: osoby niemieszkające bezpośrednio przy podwórku plac ogrodzony, w jednym punkcie, osoby mieszkające bezpośrednio przy podwórku plac nie ogrodzony (niskie ogrodzenie żywopłotem), linowy. miejsce dla ludzi starszych: specjalna oaza spokoju, ogrodzenie zielenią, dosadzenie niskiej zieleni, zwierzęta: tabliczki z zakazem wyprowadzania psów, tabliczki z zakazem dokarmiania kotów, 14

15 bezpieczeństwo: oświetlenie, patrole Straży Miejskiej, pochylnia: dostosowana do potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych, prace porządkowe: zachowanie miejsce do suszenia prania na świeżym powietrzu. Koncepcja nr 3 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego raportu. V. PODSUMOWANIE W niniejszej części zebrane zostały wnioski dotyczące zasad zarządzania i kształtowania zagospodarowania podwórka, wynikające z przygotowanych koncepcji oraz informacji zwrotnej uzyskanej od uczestników spotkania podsumowującego. Oparte są na założeniu, że wykonanie placu zabaw możliwe jest jedynie w ramach realizacji kompleksowego projektu dla całego obszaru, przy czym mieszkańcy akceptują etapowanie prac budowlanych. 1. Rekomendacje ogólne Osoby biorące udział w ostatnim spotkaniu zaznaczyły, że chcą być szczegółowo informowane o wszystkich etapach procesu projektowego i inwestycyjnego. Ponadto wnioskują o narzucenie wykonawcy dokumentacji projektowej bezwzględnego obowiązku skonsultowania rozwiązań z mieszkańcami na etapie jej tworzenia, a nie po jej przygotowaniu. W trakcie omawianego procesu konsultacji ukształtowała się grupa opiekunów społecznych miejsca. Ww. grupa osób zdecydowała ponadto, że przygotuje wniosek do budżetu obywatelskiego na sfinansowanie inwestycji, które będą stanowiły uzupełnienie koncepcji budowy placu zabaw, zgodnie z ustaleniami z niniejszego procesu konsultacyjnego. 2. Kwestie zarządcze Należy regularnie kosić trawniki. Należy przejrzeć korony drzew i przyciąć te, które ograniczają dostęp do światła słonecznego. Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników (np. patrole straży miejskiej). Należy zabezpieczyć teren przed zwierzętami (gołębie, dzikie koty). Należy wyjaśnić, czy możliwe jest korzystanie z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w innych niż dotychczas porach. 3. Rozwiązania projektowe Projekt zagospodarowania terenu musi obejmować obszar całego podwórka. 15

16 W projekcie należy uwzględnić rozwiązania w zakresie architektury zieleni: ewentualną wycinkę chorych drzew, nasadzenia zieleni niskiej (np. krzewów kwitnących). Podwórko należy oświetlić. Należy utworzyć ciąg spacerowy, przebiegający przez środek projektowanego terenu, z urządzeniami i ławkami zlokalizowanymi wzdłuż tego ciągu. Należy zlikwidować wszelkie bariery komunikacyjne, w szczególności istniejące schody, lub zaprojektować takie elementy, które pozwolą na ich ominięcie. Należy zaprojektować i wykonać na obszarze całego terenu: ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody. Zaleca się zastosowanie nawierzchni naturalnych w miejscach, które powinny być utwardzone. Należy zrealizować urządzenia i elementy rekreacyjne dla osób w różnym wieku (dzieci, młodzieży i osób starszych) w sposób rozproszony, przy zachowaniu następujących warunków: zakaz ogrodzenia całego obszaru, dopuszczenie odseparowania poszczególnych elementów dla dzieci w wieku 1 5 lat za pomocą odpowiednich nasadzeń zieleni lub ogrodzenia o nieregularnych kształtach, nieprzypominającego wyglądem stalowej siatki, nakaz wykorzystania obecnego ukształtowania terenu jako elementu placu zabaw. Zaleca się zastosowanie niestandardowych elementów dla dzieci, wpisanych w zieleń i ukształtowanie terenu (domki na drzewach, liny, huśtawki z opon, hamaki, labirynty z żywopłotu). Nie należy projektować piaskownicy i boiska. Należy uporządkować teren wokół placów gospodarczych, miejsc, w których stoją kontenery, obsadzić je zielenią, ogrodzić żywopłotami lub parkanami. Należy zachować miejsca do suszenia prania i trzepania dywanów. Należy zwiększyć ilość kontenerów na odpady, w tym służące segregacji śmieci. Należy przewidzieć miejsca na stojaki dla rowerów, co najmniej jeden na dwa bloki, ewentualnie zrealizować wiatę rowerową. Należy zlikwidować stary chodnik od strony placu, wzdłuż bloków 12A 12D, a w jego miejsce posadzić trawę. 16

17 Załącznik nr 1 diagnoza.

18 Załącznik nr 2 koncepcja nr 1.

19 Załącznik nr 3 koncepcja nr 2.

20 Załącznik nr 4 koncepcja nr 2 (etapowanie).

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu i realizacji placu zabaw przy ul. ks. bpa Adamskiego RAPORT [wersja z dnia 25 czerwca 2014 r., do konsultacji] Opracowanie dokumentu: Łukasz Harat, Anna Pohl Współpraca

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem?

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Zespół Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik, Borys Martela, Karolina Dec

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DN r. PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DN r. PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DN. 17.02.2017 r. PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE 17 lutego 2017 r. podczas trzygodzinnych konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa mieli okazję przedstawić propozycje zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Stary Gołonóg dzielnica nr 25

Stary Gołonóg dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Stary Gołonóg dzielnica nr 25 26.09.2016 r. godz. 17.00 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

WBO 2016 PARK WOJSZYCE PLAC ZABAW

WBO 2016 PARK WOJSZYCE PLAC ZABAW WBO 2016 PARK WOJSZYCE PLAC ZABAW 1. Nazwa projektu: Park Wojszyce plac zabaw 2. Lokalizacja projektu: 80/1 (ZP/35) 3. Uzasadnienie Celem projektu jest stworzenie parku oraz placu zabaw dla dzieci na terenie

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny alfabet 2

komunikacyjny alfabet 2 KOMUNIKACJA W MIEŚCIE dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet 2 Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK, w tym: tdr K. Racoń-Leji, dr Bartłomieja Homińskiego, dr Wojciecha Wichra,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ STAN PROJEKTOWANY ULICA TACZAKA - PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W ramach inwestycji

Bardziej szczegółowo

Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wolsztyn na 2018 rok, które podlegać będą głosowaniu

Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wolsztyn na 2018 rok, które podlegać będą głosowaniu Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wolsztyn na 2018 rok, które podlegać będą głosowaniu Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany Ogród społeczny cztery pory roku

Bardziej szczegółowo

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za

Bardziej szczegółowo

ZAPLANUJMY RAZEM SŁOMIANY RYNEK Konsultacje społeczne 23 września 2017

ZAPLANUJMY RAZEM SŁOMIANY RYNEK Konsultacje społeczne 23 września 2017 ZAPLANUJMY RAZEM SŁOMIANY RYNEK Konsultacje społeczne 23 września 2017 Program spotkania 23 września 1) Przedstawienie uczestników spotkania 2) Prezentacja rezultatów I etapu działań w ramach konsultacji

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 16

Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 21.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI Wroclaw, 03.03.2014 r. NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI 1. Lokalizacja inwestycji ul. Główna/

Bardziej szczegółowo

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?.

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. Ile kosztuje miasto? W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. INFRASTRUKTURA DROGOWA położenie chodnika

Bardziej szczegółowo

Program Zielone Podwórka Szczecina jako przykład mikrorewitalizacji przestrzeni miejskiej

Program Zielone Podwórka Szczecina jako przykład mikrorewitalizacji przestrzeni miejskiej Program Zielone Podwórka Szczecina jako przykład mikrorewitalizacji przestrzeni miejskiej KRAKÓW, III KONGRES REWITALIZACJI MIAST POLSKICH, 4-6 CZERWCA 2014 ZIELONE PODWÓRKA SZCZECINA to program dofinansowywania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz. Podsumowanie konsultacji społecznych

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz. Podsumowanie konsultacji społecznych Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy wraz z analizą ruchu Podsumowanie konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2013 OPIS PROJEKTU ZAZIELEŃMY DOLNY WRZESZCZ 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Zazieleńmy Dolny Wrzeszcz b) Pomysłodawca/y: Barbara Zgórska, Monika

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie projektu pn. Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie projektu pn. Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie projektu pn. Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej etap

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - ROZBUDOWA PLACU ZABAW - Złotów, Promenada dz. nr 166 Gmina Miasto Złotów

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - ROZBUDOWA PLACU ZABAW - Złotów, Promenada dz. nr 166 Gmina Miasto Złotów Jednostka projektowa: proje K T Katarzyna Teusz, ul. Wańkowicza 1/8, Tel. Kom. 606 271 154 EGZ. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - ROZBUDOWA PLACU ZABAW - Złotów, Promenada dz. nr 166 Gmina Miasto Złotów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE

KONCEPCJA REWITALIZACJI PODWÓREK XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KWARTAŁÓW PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W SZCZECINIE MGR INŻ. ARCH. KRAJ. KAROLINA TURBACZEWSKA Tel. 509508209 e-mail: botanica@wp.pl W 2008 roku skończyłam Akademię Rolniczą w Szczecinie na kierunku Architektura Krajobrazu. Od tego czasu pracuję jako wolny

Bardziej szczegółowo

Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego. Wrocławski Budżet Obywatelski 2017

Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego. Wrocławski Budżet Obywatelski 2017 Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego Wrocławski Budżet Obywatelski 2017 Rewitalizacja południowo-zachodniego narożnika skrzyżowania ulic Kościuszki i Pułaskiego Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH RAPORT POWARSZTATOWY ORAZ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU [PROJEKT DO KONSULTACJI

Bardziej szczegółowo

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?.

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. Ile kosztuje miasto? W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. INFRASTRUKTURA DROGOWA położenie chodnika

Bardziej szczegółowo

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 GDYNIA Czerwiec 2015 Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 Ulica Promienna Słoneczna Hodowlana ZAPOMNIANY ZAKĄTEK WITOMINA ETAP I (rewitalizacja terenów zielonych, wypoczynkowych oraz sportowo-rekreacyjnych)

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formule kawiarenek obywatelskich 4 października 2016 dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formule kawiarenek obywatelskich 4 października 2016 dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formule kawiarenek obywatelskich 4 października 2016 dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach Starachowice

Bardziej szczegółowo

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Plan prezentacji Co zawiera projekt zieleni, na co zwrócić uwagę w rozmowie z architektem Etapy pracy nad projektem:

Bardziej szczegółowo

A R C H I K O P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ W KOSZALINIE INWESTOR: OBIEKT:

A R C H I K O P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y PLACU ZABAW PRZY UL. KOLEJOWEJ W KOSZALINIE INWESTOR: OBIEKT: A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 P R O

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic

Plany mobilności miejskiej dla dzielnic Plany mobilności miejskiej dla dzielnic II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, dnia 2 marca 2015 r. inż. Tobiasz Nykamowicz Problemy układu komunikacyjnego osiedli mieszkaniowych (dzielnic) Problemy

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE PLACU HUTNIKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DZIELNICY KASPRZAK

ZAGOSPODAROWANIE PLACU HUTNIKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DZIELNICY KASPRZAK ZAGOSPODAROWANIE PLACU HUTNIKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DZIELNICY KASPRZAK RAPORT POWARSZTATOWY ORAZ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OKREŚLENIEM ORIENTACYJNYCH KOSZTÓW REALIZACJI [wersja robocza do

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec Katalog projektów lokalnych JP 19 Piotrowice - Ochojec L/1/19/2015 Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach LOKALIZACJA ZADANIA Miejska

Bardziej szczegółowo

RUCH PIESZY W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH M.ST. WARSZAWY

RUCH PIESZY W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH M.ST. WARSZAWY RUCH PIESZY W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH M.ST. WARSZAWY Michał Domaradzki Zastępca Dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy DOKUMENTY PLANISTYCZNE Problematyka ruchu pieszego

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości mieszkańców:

Wątpliwości mieszkańców: Wątpliwości mieszkańców: Czy nie za dużo stref zostało zaplanowanych na terenie Słomianego Rynku? Czy uda się zachować charakter parkowy? Czy strefa ciszy (polana wypoczynkowa i mini las ) usytuowana pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie mapujące / DBP 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prezentacja dzielnicy Strzemieszyce Wielkie Plan spotkania 1.

Bardziej szczegółowo

nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU przy ul. Bursztynowej w Ostrołęce

nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU przy ul. Bursztynowej w Ostrołęce PAK PAK SP. Z O.O. egz. nr: 1 PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel. kom.: 0 604 226 499 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY Temat: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie projektów mających zmienić skwer we Wrzeszczu wtorek, 8 grudnia o godz. 17.00

spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie projektów mających zmienić skwer we Wrzeszczu wtorek, 8 grudnia o godz. 17.00 spotkanie konsultacyjne poświęcone ocenie projektów mających zmienić skwer we Wrzeszczu wtorek, 8 grudnia o godz. 17.00 arch. Adam Rodziewicz Biuro Rozwoju Gdańska 2011 2014 2015 Wsłuchując się w Państwa

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach!

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Informacja prasowa Warszawa, 9 lipca 2015 r. Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach drugiej edycji stołecznego budżetu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015

Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015 Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015 Redakcja: Paweł Kupczak Projekt graficzny, skład i łamanie: Tadeusz Krawczyk Designed by Freepik.com Publikacja dostępna na stronach: www.budzetyobywatelskie.pl

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 6

Kasprzak dzielnica nr 6 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 6 13.10.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul.tysiąclecia 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 567 182,52 zł Liczba zgłoszonych projektów: 14 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Modelowa rewitalizacja podwórek w centrum Milicza Wnioski mieszkańców wypracowane podczas warsztatów luty- marzec 2017

Modelowa rewitalizacja podwórek w centrum Milicza Wnioski mieszkańców wypracowane podczas warsztatów luty- marzec 2017 Wnioski mieszkańców wypracowane podczas warsztatów Damian Dec Michał Ciesielski Milicz, marzec 2017 SPOTKANIA 27-28 lutego 2017 PODWÓRKO WROCŁAWSKA - WOJSKA POLSKIEGO Spotk anie 27.02.2017: - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice

Analiza parkowania i bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice GMINA ŚWIĘTA KATARZYNA Ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna Analiza parkowania - bilans miejsc postojowych w mieście Siechnice SoftGIS ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław Lipiec 2006r. 1 SPIS TREŚCI 1. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, wrzesień 2005 r. Osiedle kolonii robotniczej KAUFHAUS Ruda Śląska dzielnica Nowy Bytom

Gliwice, wrzesień 2005 r. Osiedle kolonii robotniczej KAUFHAUS Ruda Śląska dzielnica Nowy Bytom EN ISO 9001 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacji i renowacji zabytkowego osiedla kolonii robotniczej KAUFHAUS w Rudzie Śląskiej dzielnica Nowy Bytom. Infrastruktura zewnętrzna. DROGI, PARKINGI, CHODNIKI I PLACE

Bardziej szczegółowo

Przepis na ulicę Stara Droga w Toruniu. Toruń, 15 maja 2014r.

Przepis na ulicę Stara Droga w Toruniu. Toruń, 15 maja 2014r. Przepis na ulicę Stara Droga w Toruniu Toruń, 15 maja 2014r. Rezultaty partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych 1. Tworzenie lokalnej wspólnoty 2. Uwzględnienie wszystkich interesariuszy w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego w rejonie Al. Jana Pawła II i sąsiadującym z obiektem Starogardzkiego Centrum Kultury dla

Koncepcja zagospodarowania terenu położonego w rejonie Al. Jana Pawła II i sąsiadującym z obiektem Starogardzkiego Centrum Kultury dla Koncepcja zagospodarowania terenu położonego w rejonie Al. Jana Pawła II i sąsiadującym z obiektem Starogardzkiego Centrum Kultury dla przedsięwzięcia PARK NOWE OBLICZE P.P.R. DOM sp. z o.o. Starogard

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

REDEN dzielnica nr 5

REDEN dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW REDEN dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł Liczba złożonych projektów: 14 Liczba projektów do głosowania: 10

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r. Uchwała Nr XLVII/416/2014 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersów Na podstawie 4 pkt 4 lit. g Statutu Dzielnicy II stanowiącego załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka 15 772,24 zł Budowa mini boiska do siatkówki miała na celu umożliwienie dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz osobom starszym nabycie i doskonalenie umiejętności gry

Bardziej szczegółowo

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach / konsultacje architektoniczno-krajobrazowe ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu numer konsultacji: K29 temat: ogród przedszkolny miejsce: ul. Afrykańska

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 5

Gołonóg dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 5 06.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91 ROZBUDOWA DK NR 91 CZERNIEWICE MZD Drogi Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa na odcinku 2 400 m od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej wraz z budową wiaduktu Koszt robót budowlanych: 17 mln zł Termin

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 123456 1. Lokalizacja Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 10

Śródmieście dzielnica nr 10 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 10 17.09.2014 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Koncepcja przebudowy pasażu

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł na park w Charzewicach

Twój pomysł na park w Charzewicach Polski Klub Ekologiczny Przyjaciele Ziemi w Stalowej Woli www.przyjacieleziemi.eu Twój pomysł na park w Charzewicach Raport z badań ankietowych Stalowa Wola 2014 Twój pomysł na park w Charzewicach. Raport

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MIEJSKIEGO ORAZ TERENU WZDŁUŻ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MIEJSKIEGO ORAZ TERENU WZDŁUŻ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ 040588 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU MIEJSKIEGO ORAZ TERENU WZDŁUŻ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Czarna Białostocka 2015 1. Opis koncepcji zagospodarowania terenu. Główną ideą zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy

Dąbrowa Górnicza Śródmieście. Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasto Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza Śródmieście Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Opracowanie: Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Współpraca redakcyjna:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie mapujące / DBP 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prezentacja dzielnicy Aleje Cel spotkania Wyjaśnienie procedury

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY PLACU ZABAW, BOISKA WIELOFUNKCYNEGO I KĄCIAKA FITNESS NA OSIEDLU JAROSZÓWKA W BIAŁYMSTOKU

KONCEPCJA BUDOWY PLACU ZABAW, BOISKA WIELOFUNKCYNEGO I KĄCIAKA FITNESS NA OSIEDLU JAROSZÓWKA W BIAŁYMSTOKU KONCEPCJA BUDOWY PLACU ZABAW, BOISKA WIELOFUNKCYNEGO I KĄCIAKA FITNESS NA OSIEDLU JAROSZÓWKA W BIAŁYMSTOKU Pomysł na realizację projektu pochodzi od mieszkańców osiedla Jaroszówka (inicjatywa obywatelska).

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 1 Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU 2 BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNO-SOCJALNEGO Dom nad Rozchodnikiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego: REWITALIZACJA PRASKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego: REWITALIZACJA PRASKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Załącznik nr do SIWZ Załącznik nr do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego: REWITALIZACJA PRASKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (obszar położony w zamknięciu ulic: Mała, Konopacka, Wileńska,

Bardziej szczegółowo

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i koszykówki na Gąsinie

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i koszykówki na Gąsinie 1 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i koszykówki na Gąsinie projektu: Pruszków ul. Malwy - obręb 15 działka nr 4/1 W ramach projektu zostanie zagęszczony i wyrównany teren fragmentu działki

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

Powołanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Powołanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego POCZĄTEK ETAPY PROJEKTU Powołanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Zadania zespołu SPOTKANIA 1. Podczas czterech spotkań warsztatowych przy udziale przedstawicieli Pracowni Badań i Innowacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 10

Śródmieście dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 479 249,59 zł Liczba złożonych projektów: 12 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

Nowy Rynek Nowe Pomysły. Warsztaty Charrette września 2013r.

Nowy Rynek Nowe Pomysły. Warsztaty Charrette września 2013r. Nowy Rynek Nowe Pomysły Warsztaty Charrette 4-5-6 września 2013r. 1 Organizacja warsztatów Organizator: Urząd Miasta Płocka Miejsce: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Prowadzenie spotkań i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI KAMIENICY PRZY UL. SKARYSZEWSKIEJ 2

NOTATKA ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI KAMIENICY PRZY UL. SKARYSZEWSKIEJ 2 NOTATKA ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI KAMIENICY PRZY UL. SKARYSZEWSKIEJ 2 Spotkanie z mieszkańcami kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2 odbyło się w dniu 4 sierpnia 2016 r. i dotyczyło planowanej modernizacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r.

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r. RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety Cieszyn, 3 lipca 2014 r. Propaganda informacja na temat ankiety: Wiadomości Ratuszowe strony: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl ogłoszenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie. Circular Flow Land Use Management (CircUse) LOGO LOGO LOGO.

Piekary Śląskie. Circular Flow Land Use Management (CircUse) LOGO LOGO LOGO. Piekary Śląskie Brzeziny Śląskie Dzielnica Brzeziny Śląskie zajmuje powierzchnię 338,2 ha co stanowi 8,5% powierzchni całego miasta (3998 ha) i liczą 4 635 mieszkańców co stanowi 8,4% wszystkich mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT z konsultacji społecznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ogrodowa, Łąkowa, Spokojna i rzeka Oleśnica

RAPORT z konsultacji społecznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ogrodowa, Łąkowa, Spokojna i rzeka Oleśnica Oleśnica, 17.08.2017r. RAPORT z konsultacji społecznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ogrodowa, Łąkowa, Spokojna i rzeka Oleśnica W związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 25.09.2014 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Budowa parkingu na Osiedlu Mydlice

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Marianki dzielnica nr 13 05.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona, ul. Letnia 9 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA , GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA , GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 TOM I PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przestrzeni z perspektywy urzędu

Planowanie w przestrzeni z perspektywy urzędu Planowanie w przestrzeni z perspektywy urzędu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba i Monika Komorowska, niezależna socjolog i architekt 14.12.2010 Co można

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI A. Podstawa opracowania 1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna a Spółką Cywilną BUDMAR. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Bardziej szczegółowo

2. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 11 pism zawierających jedenaście odrębnych nieuwzględnionych uwag.

2. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 11 pism zawierających jedenaście odrębnych nieuwzględnionych uwag. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 504 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA W ROKU 2016

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA W ROKU 2016 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA W ROKU 2016 Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska w roku 2016

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 408 892,35 zł Liczba złożonych projektów: 22 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków

R E G U L A M I N. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków R E G U L A M I N Załącznik Nr 2 do SIWZ DGN.KA.S.2017 SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA NALEŻYTEGO STANU SANITARNO-PORZĄDKOWEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z TERENAMI I TERENÓW MIEJSKICH PRZYLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo