Pieniądze biorą się z głowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pieniądze biorą się z głowy"

Transkrypt

1 1 Pieniądze biorą się z głowy Internetowy kurs planowania finansów osobistych Sesja 3: Modele życia finansowego (2 z 5) Tydzieo temu pochyliliśmy się nad dwoma użytecznymi modelami życia finansowego. Pierwszy z nich buduje nasze bezpieczeostwo finansowe i prowadzi do świetnej kondycji finansowej dzięki ustanowieniu racjonalnych proporcji w strukturze wydatków. Drugi inspiruje do odkrywania i praktykowania właściwych priorytetów ułatwiających osiągnięcie dobrostanu i niezależności finansowej. Poprzednią sesję zakooczyliśmy pytaniem otwartym. Napisaliśmy: Paradoks bogactwa polega na tym, że najzamożniejsi ludzie w historii dziejów nigdy na pierwszym miejscu nie stawiali pieniędzy, a tym bardziej tzw. zawodowej kariery. Dlaczego? POWÓD PIERWSZY: Jeśli chcesz byd bardzo bogaty najpierw i przede wszystkim musisz posiąśd lub rozwinąd niezbędne cechy charakteru. Wymieomy, dla przykładu, kilka z nich: a) Odwaga, b) Cierpliwośd, c) Systematycznośd d) Świetna organizacja pracy,

2 2 e) Kreatywnośd, f) Przebojowośd (inteligencja społeczna), g) Dotrzymywanie słowa. Dopiero na koocu tej listy (czy raczej na jej szczycie, kiedy spróbujemy ją zwizualizowad) są kompetencje finansowe i finansowa wyobraźnia. Popatrz na diagram poniżej. 1. Model Hierarchii cech i umiejętności ludzi bogatych? Wyobraźnia finansowa Kreatywnośd Kompetencje i inteligencja społeczna Kondycja duchowa i emocjonalna Wykonaj proszę 1 zadanie i wyślij do nas odpowiedź na pytanie: Dlaczego na szczycie naszej piramidy jest znak zapytania? Co symbolizuje? Jaka kryje się za nim NIEWIADOMA?

3 3 Zaproponowany przez nas model jest oczywiście inspirowany znaną Ci na pewno hierarchią potrzeb Abrahama Maslowa. Wadą tego typu modeli jest to, że bardzo upraszczają wielce złożone, zmienne i wymykające się rozmaitym schematom życie człowieka. Jednak ich ogromną zaletą, z nawiązką rekompensującą owe uproszczenia, jest drzemiąca w nich potężna siła porządkująca z reguły dośd chaotyczne życie i ułatwiająca świadome kształtowanie przyszłości. Jeśli Twój pomysł na zdobycie fortuny ogranicza się np. do studiowania giełdowych wykresów, wyrabiania tzw. znajomości i kontaktów oraz wykonywania pracy, która pochłania prawie całe Twoje życie to pewnego dnia dotrze do Ciebie, że autentycznie duże pieniądze zarabiają inni! Ty zaś musisz zadowolid się czymś raczej niewielkim w dodatku okupionym niewspółmiernie dużym wysiłkiem. Mogą to byd, w porównaniu do średniej krajowej, czy statusu większości Twoich znajomych, wysokie dochody. Ale na dłuższą metę nie będzie to ani Wielka Kasa ani zbyt satysfakcjonujące życie. Wszyscy moi znajomi, którzy są bardzo bogaci lub nawet osiągnęli już finansową wolnośd przestrzegają kilku, zdawad by się mogło, nieco przestarzałych reguł. Jakich? 1. Nie pracują więcej niż 8-9 godzin dziennie. Zamiast zwiększad ilośd czasu na pracę troszczą się o zwiększanie wydajności i efektywności tych kilku godzin dziennie! 2. Kolejne 7-8 godzin to troska o kondycję duchową, emocjonalną, fizyczną, czas spędzany z rodziną i relaks. 3. Wreszcie 8 godzin na sen i regenerację. 4. Weekendy w sobotę do 5 godzin na pracę (do wczesnego popołudnia), podsumowania, porządkowanie i plan tygodnia; większośd czasu w weekendy pochłania życie towarzyskie, czas dla żony (męża) i dzieci. Niedziela - bezwzględnie wolna. Jeżeli są to osoby religijne niedzielę w całości poświęcają Bogu i rodzinie. A skoro mowa o przestrzeganiu pewnych przestarzałych reguł czy słyszałeś o obyczajach amerykaoskich milionerów? Są one niewiarygodne i zdumiewające. (Jeśli nie słyszałeś, a chcesz je poznad zaglądaj na bloga )

4 4 O naszym bogactwie lub naszej biedzie decyduje nade wszystko duchowy system wartości, kondycja emocjonalna, sprawnośd umysłowa i intelektualna, a dopiero na koocu biegłośd w liczeniu. Jeśli masz co do tego wątpliwości to odpowiedz na pytanie: ilu znasz księgowych, urzędników skarbowych, komorników, wybitnych matematyków, doradców finansowych, doradców inwestycyjnych, maklerów giełdowych, pracowników banków itd. itp. którzy są milionerami? POWÓD DRUGI. Jeśli znasz naturę współczesnego pieniądza trzeba byd szaleocem, by zjawisko tak niejasne i ulotne stawiad w centrum swojego życia. Jest kilka bardzo istotnych warunków istnienia współczesnych pieniędzy. a) Zaufanie (do tego, że kawałek papieru lub tandetna moneta albo ciąg cyfr pokazujący się po zalogowaniu na konto bankowe mają określoną wartośd). b) Społeczna zgoda na to, że pieniądze są miernikiem wartości. c) Wreszcie uwaga wiara w to, że pieniądz ma jakąś wartośd (dzisiejszy pieniądz bywa nazywany fiducjarnym, do łacioskiego fides -wiara). W przeciwieostwie do pieniędzy nie musimy aż tak bardzo ufad lub wierzyd w wartośd nieruchomości, ziemi czy kruszców szlachetnych. Nawet w czasach największych kryzysów, plag egipskich i wojen one raczej zawsze będą miały wartośd. A pieniądze? Rzudmy okiem na jeden, bynajmniej nie rekordowy, przykład wartości pieniądza w czasie. W 1946 roku inflacja na Węgrzech była tak wysoka, że ceny podwajały się co 15 godzin. W takiej sytuacji rzeczy mają się mniej więcej tak. Jeżeli pierwszego dnia miesiąca w samo południe Dębowe Mocne (długo warzone) kosztuje 1 złoty, to już w połowie miesiąca jego cena przekroczy 2 miliony złotych. Jeśli nie znasz się za bardzo na matematyce to po 3 tygodniach trudno Ci będzie pojąd liczby, które pokazuje arkusz kalkulacyjny. Oto bowiem do kooca miesiąca, czyli do dnia kolejnej wypłaty, pozostaje jeszcze kilka dni, a piwo Dębowe to już wydatek rzędu złotych.

5 5 Z powodu jej niebywałej inflacji ani Węgry, ani kilkadziesiąt innych krajów, w których pieniądze w krótkim czasie całkowicie straciły wartośd, nie przestały istnied. Jak dotychczas, względnie szybko, zawsze udawało się w koocu odbudowad ekonomię w krajach dotkniętych hiperinflacją i odtworzyd system finansowy. A zatem na pewno musimy dbad o finansową edukację i wytrwale rozwijad finansową inteligencję, mimo, iż pieniądze w naszym świecie w każdej chwili mogą po prostu zniknąd. Dopóki istnieją ich rola w naszym życiu jest po prostu nie do przecenienia. Warto natomiast mied zdrowy dystans do pieniędzy. Powinniśmy także przywiązywad większą, niż na ogół to czynimy, wagę do innych wartości, jakie oferuje nam świadome i przemyślane życie oraz nasz wyjątkowy, współczesny świat. 2. Codzienna praktyka pieniądza według Alvina Halla Pierwszą sesję w całości poświęciliśmy potędze zestawieo finansowych. Pozostaną one na zawsze fundamentem wolności finansowej. Bez przejęcia całkowitej kontroli nad finansami osobistymi niewiele na dłuższą metę w życiu osiągniesz. Najwyższy czas, by rozwinąd koncepcję zestawieo finansowych jeszcze bardziej zakotwiczając je w przepastnych głębinach naszego duchowego i emocjonalnego świata. Od dzisiaj cokolwiek zrobisz ze swoimi pieniędzmi zanotuj nie tylko na co - i ile wydałeś, ale napisz obok jak się z tym czułeś. Zacznij od dzisiaj dokładnie monitorowad swoje emocje towarzyszące wydawaniu. Przyjrzyj się poniższemu diagramowi.

6 6 Wykonaj proszę zadania. Działaj systematycznie co najmniej przez 30 dni. 1. Zapisuj bardzo skrupulatnie, używając maksymalnie dokładnego i obrazowego języka, każde uczucie, jakie towarzyszy każdej wydanej sumie pieniędzy. Każdej! 2. Zanotuj każde uczucie, jakie towarzyszy Tobie kiedy powstrzymujesz się świadomie od wydania jakichś pieniędzy na coś, co byd może bardzo lubisz, ale uważasz to za zbytnią rozrzutnośd. 3. Opisz bardzo precyzyjnie wszystkie uczucia, jakie towarzyszą Ci kiedy oszczędzasz pieniądze (byd może używasz to tego osobnego konta, a może po prostu dużego słoika z napisem kapitał zapasowy, który stoi na lodówce lub na półce z książkami o twórczej zabawie w pieniądze i słoiki dowiesz się więcej, jeśli będziesz śledził nowości w blogu 4. Sporządź tabelkę i dokonaj porównania uczud, które towarzyszą Ci podczas wydawania i oszczędzania. Prawdopodobnie wydawanie (niezależnie od tego, czy to Twoje pieniądze, czy kasa banku karta kredytowa, debet itp.) sprawia Ci ogromną radośd, satysfakcję i daje poczucie wolności. Zaś oszczędzanie kojarzy się z bólem, smutkiem, żalem i jesienną depresją;) Andrzej Maoka

Pieniądze biorą się z głowy

Pieniądze biorą się z głowy Pieniądze biorą się z głowy Internetowy kurs planowania finansów osobistych Materiał zawiera informacje o Internetowym kursie planowania finansów osobistych i sesję 1 Potęga zestawieo finansowych Internetowy

Bardziej szczegółowo

Pieniądze biorą się z głowy

Pieniądze biorą się z głowy 1 Pieniądze biorą się z głowy Internetowy kurs planowania finansów osobistych Sesja 2: Modele życia finansowego (1 z 5) W poprzedniej sesji poznaliśmy wagę zestawieo finansowych. Jeśli robisz regularnie

Bardziej szczegółowo

Psychologia Inwestowania

Psychologia Inwestowania Psychologia Inwestowania Konrad Grzebień www.konradgrzebien.pl Strona 1 Spis treści Wstęp 3 Przekonania 4 Mózg odruchowy a mózg refleksyjny 5 Chciwość 7 Mroki prawdopodobieństwa 9 Strach 10 Ryzyko 12 Mentalne

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Żyj i bogać się" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Bednarski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 8 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ ABC TUTORINGU w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Spis treści CO TO JEST TUTORING?... 3 CZEMU

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorczoœæ. szkolenie dla sportowców

Przedsiêbiorczoœæ. szkolenie dla sportowców Przedsiêbiorczoœæ szkolenie dla sportowców Cel projektu Ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy sportowcom, którzy ze względu na niskie, niewystarczające kwalifikacje i umiejętności doświadczają swoistej

Bardziej szczegółowo

Talent jest przeceniany 7 SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Zagadka wybitności... 9 Wybitność jest dziś cenniejsza niż kiedykolwiek ale skąd się ona bierze?

Talent jest przeceniany 7 SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Zagadka wybitności... 9 Wybitność jest dziś cenniejsza niż kiedykolwiek ale skąd się ona bierze? Talent jest przeceniany 7 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Zagadka wybitności... 9 Wybitność jest dziś cenniejsza niż kiedykolwiek ale skąd się ona bierze? Rozdział 2. Talent jest przeceniany... 25 Oko w oko z

Bardziej szczegółowo

WŁADZA BEZ TYRANII. JAK KONTROLOWAĆ LUDZI, PIENIĄDZE, CZAS, EMOCJE I SŁABOŚCI

WŁADZA BEZ TYRANII. JAK KONTROLOWAĆ LUDZI, PIENIĄDZE, CZAS, EMOCJE I SŁABOŚCI IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: WŁADZA BEZ TYRANII. JAK KONTROLOWAĆ LUDZI, PIENIĄDZE, CZAS, EMOCJE I SŁABOŚCI Katalog online Zamów drukowany katalog Autor: Arkadiusz Bednarski,

Bardziej szczegółowo

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Autor: Marcin Polak Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak

Bardziej szczegółowo

Aktywa i pasywa...135 Gra na kapitał i gra na przepływ...151 Zły kredyt, dobry kredyt...155 PIL...161 Współczynnik litości i bezpieczeństwa...

Aktywa i pasywa...135 Gra na kapitał i gra na przepływ...151 Zły kredyt, dobry kredyt...155 PIL...161 Współczynnik litości i bezpieczeństwa... Spis treści Podziękowania... 7 O autorze... 9 Wstęp... 11 Rozwożę węgiel... 17 Niełatwo tłumaczyć... 21 Zarabiaj, nie wychodząc z domu... 24 Aktywne oczekiwanie na pracę... 27 Jak zostałem akwizytorem...

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011

Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011 Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011 Autor: Andrzej Fesnak Tytuł: Planowanie finansów osobistych Wydanie I Data: 20.04.2011 ISBN: 978 83 7701 247 5 Projekt okładki: Janusz Skierkowski

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SUPERPOLIGLOTY Benny Lewis

PODRĘCZNIK SUPERPOLIGLOTY Benny Lewis PODRĘCZNIK SUPERPOLIGLOTY Benny Lewis SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 O AUTORZE...3 O TŁUMACZU...3 WSTĘP...3 CZĘŚĆ I: MENTALNOŚĆ...5 MOTYWACJA...5 DLACZEGO UCZYSZ SIĘ TEGO JĘZYKA?...6 DOBRE PIERWSZE WRAŻENIE...7

Bardziej szczegółowo

THE LUNCH TIME TRADER 2. Naucz się tradingu i inwestowania, aby osiągnąć niezależność finansową w zaledwie 20 minut dziennie

THE LUNCH TIME TRADER 2. Naucz się tradingu i inwestowania, aby osiągnąć niezależność finansową w zaledwie 20 minut dziennie THE LUNCH TIME TRADER 2 Naucz się tradingu i inwestowania, aby osiągnąć niezależność finansową w zaledwie 20 minut dziennie THE LUNCH TIME TRADER 3 Copyright 2014 by Marcus de Maria. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Zarabianie PRAWDZIWYCH pieniędzy" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Bartosz Nosiadek,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ebiznes-pro.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ebiznes-pro.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "HYIP. Najszybsza droga do bogactwa, czy..." Darmowa publikacja dostarczona przez ebiznes-pro.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA Marcin Płuciennik SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Behawioryzm w finansach... 5 Teoria Perspektywy... 6 Nadmierna pewnośd siebie... 8 Duma i wstyd... 10 Kilka słów o ryzyku... 11 Wyrwane

Bardziej szczegółowo

FBO 008: Czy katolik powinien być bogaty

FBO 008: Czy katolik powinien być bogaty Podcast Finanse bardzo osobiste, odcinek 8 Data publikacji: 2015-04-29 link do opisu na blogu: http://marciniwuc.com/jacek-stryczek/ FBO 008: Czy katolik powinien być bogaty Rozmowa z ks. Jackiem Stryczkiem

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN FIRM RODZINNYCH

MAGAZYN FIRM RODZINNYCH MAGAZYN FIRM RODZINNYCH numer 3/2012 W numerze m.in.: Andrzej J. Blike: Sukcesja w firmie rodzinnej Maciej Lichoński: Zabezpieczenie finansowe nestora firmy rodzinnej Mateusz Kowalewski: Outsourcing nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl)

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejszy publikacja jest własnością prywatną. Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana,

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Uwolnij swoje bogactwo" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Daniel Wilczek, rok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego.

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Gdy urządzenie pomimo Twoich wszelkich starań nie działa, sięgnij po instrukcję obsługi Tak widzę świat marketingu. Ten biznes jest robiony w większości

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Mariusz Kapusta Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Jak zacząć działać i nie przestać. Spis treści Proaktywnie.pl

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Mistrzologia" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski,

Bardziej szczegółowo

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Mistrzologia Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione

Bardziej szczegółowo