REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym Loterię) jest K2 Internet S.A. ul. Domaniewska 44A, Warszawa, KRS , NIP , Regon , wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN - wpłacony w całości ( Organizator ). 3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu ( Regulamin ), zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn.zm.). 4. Loteria urządzana jest na terenie całej Polski. 5. Loteria skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, dokonujących zakupu produktów objętych Loterią, o których mowa w pkt 7 Regulaminu ( Uczestnik ). 6. Loteria zaczyna się w dniu roku i kończy w dniu roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Loterii w okresie od godz. 00:00:00 dnia roku do godz. 23:59:59 dnia roku. 7. Sprzedażą Promocyjną objęte jest piwo marki Desperados sprzedawane w butelce lub puszce oznaczone informacją o promocji. ( Produkty ). Produkty posiadają unikalny kod promocyjny, zwany dalej KODEM umieszczony: a. pod kapslem butelki (400, 500, 580 ml), b. pod zawleczką puszki (500 ml). 8. Sprzedaż Produktów objętych Loterią odbywa się w dniach od roku do dnia roku ( Sprzedaż Promocyjna ). Produkty znajdujące się w punktach sprzedaży poza okresem Sprzedaży Promocyjnej nie stanowią Produktów objętych Loterią. 9. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182). Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest K2 Internet S.A., ul. Domaniewska 44A, Warszawa. Dane uczestników Loterii są przetwarzane w celu przeprowadzenia Loterii. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane w przepisach art. 32 i 33 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182). 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w Loterii. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 11. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik zobowiązany jest spełnić następujące warunki: a. w dniach od roku do dnia roku dokonać zakupu przynajmniej jednego Produktu, 1

2 oraz b. w terminie od godz. 00:00:00 dnia roku do godz. 23:59:59 dnia roku dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii na zasadach określonych w pkt 13 Regulaminu. 12. Każdy Uczestnik jest zobowiązany w trakcie trwania Loterii zachować oryginał zawleczki lub kapsla, na którym znajduje się czytelny KOD. Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia oryginału zawleczki lub kapsla przed wydaniem nagrody. 13. Zgłoszenia udziału w Loterii mogą być dokonane w jeden z poniżej podanych sposobów: Sposób I: a. rejestrując się w systemie komputerowym dostępnym na stronie ( System loterii ) poprzez wpisanie do przygotowanego w tym celu formularza następujących danych Uczestnika: adres , numer telefonu komórkowego oraz hasło oraz skorzystanie z mechanizmu zabezpieczającego znajdującego się w formularzu tj. przepisać kod zabezpieczający CAPTCHA, oraz oświadczając, iż Uczestnik jest osobą pełnoletnią oraz oświadczając, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz regulaminu Serwisu internetowego oraz akceptacje ich zasady. Bezpośrednio po wprowadzeniu przez Uczestnika ww. informacji, na podany w formularzu adres jest przesłany link aktywujący, którego kliknięcie jest niezbędne do zarejestrowania się Uczestnika w Systemie loterii. Następnie, bezpośrednio po kliknięciu na przesłany link aktywacyjny, Uczestnik otrzymuje na podany numer telefonu komórkowego wiadomość SMS zawierającą kod rejestracyjny. Uczestnik jest zobowiązany wpisać kod rejestracyjny we wskazanym na stronie miejscu. Podanie prawidłowego kodu rejestracyjnego jest niezbędne do zarejestrowania się Uczestnika w Systemie loterii. Uczestnik rejestruje się w Systemie loterii w powyższy sposób tylko raz w Loterii. b. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Uczestnik może zalogować się do Systemu i dokonać zgłoszenia w Loterii poprzez wpisanie KODU z zakupionego Produktu. Wpisanie jednego KODU to jedno zgłoszenie w Loterii. Sposób II: c. Posiadając konto użytkownika na facebook.com oraz wybierając w aplikacji dostępnej na stronie przycisk Zaloguj za pomocą Facebook a. Po kliknięciu użytkownik jest kierowany na stronę Facebook a, gdzie musi się zalogować, następnie wyrazić zgodę na korzystanie z aplikacji dostępnej na Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na przekazanie adresu . Następnie jest kierowany na stronę do formularza rejestracji, gdzie musi zarejestrować się w systemie komputerowym dostępnym na stronie ( System loterii ) poprzez wpisanie do przygotowanego w tym celu formularza: numeru telefonu komórkowego, adresu Uczestnika, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Uczestnik wyraził zgodę na przekazanie swojego adresu , adres ten jest automatycznie wprowadzany do formularza z możliwością jego nadpisania oraz oświadczając, iż Uczestnik jest osobą pełnoletnią oraz oświadczając, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz regulaminu Serwisu internetowego oraz akceptuje ich zasady. 2

3 Bezpośrednio po wprowadzeniu przez Uczestnika ww. informacji, na podany w formularzu adres jest przesłany link aktywujący, którego kliknięcie jest niezbędne do zarejestrowania się Uczestnika w Systemie loterii. Następnie, bezpośrednio po kliknięciu na przesłany link aktywacyjny, Uczestnik otrzymuje na podany numer telefonu komórkowego wiadomość SMS zawierającą kod rejestracyjny. Uczestnik jest zobowiązany wpisać kod rejestracyjny we wskazanym na stronie miejscu. Podanie prawidłowego kodu rejestracyjnego jest niezbędne do zarejestrowania się Uczestnika w Systemie loterii. Uczestnik rejestruje się w Systemie loterii w powyższy sposób tylko raz w Loterii. d. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Uczestnik może zalogować się do Systemu loterii korzystając z przycisku Zaloguj się przez Facebook a i dokonać zgłoszenia w Loterii poprzez wpisanie KODU z zakupionego Produktu. Wpisanie jednego KODU to jedno zgłoszenie w Loterii. 14. Każdy Uczestnik może dokonać w ciągu 24 godzin (liczonych od godz. 00:00:00 do 23:59:59) maksymalnie 5 zgłoszeń w Loterii za pomocą sposobu I lub II opisanego w pkt 13 Regulaminu pod warunkiem każdorazowego posiadania innego KODU. Posiadanie jednego KODU upoważnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia w Loterii za pomocą sposobu opisanego w pkt 13 regulaminu. 15. Uczestnik może zgłosić w Loterii dowolną liczbę KODÓW, z zastrzeżeniem pkt 14 powyżej, pod warunkiem, iż jeden KOD może być zgłoszony w Loterii wyłącznie jeden raz. KOD, który został już zgłoszony do Loterii traci ważność i nie może już zostać ponownie zgłoszony do Loterii przez tego samego lub innego Uczestnika. Po wpisaniu nieprawidłowego KODU lub KODU już wcześniej wykorzystanego Uczestnik otrzymuje informację kod jest nieprawidłowy lub kod został już wykorzystany. 16. Po 5 próbie wpisania nieprawidłowego KODU użytkownik jest blokowany na 24 godziny. 17. W Loterii są uwzględniane wyłącznie zgłoszenia: a. zawierające dane Uczestnika, o których mowa w pkt 13 Regulaminu w przypadku osób, które dokonują rejestracji w Systemie loterii, b. dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub robotów komputerowych), c. spełniające inne warunki Regulaminu. NAGRODY 18. W Loterii przewidziano następujące nagrody: a. Nagroda I stopnia w postaci kwoty pieniężnej o wartości 1000 zł -182 nagrody o łącznej wartości ,00 zł brutto, b. Nagroda II stopnia w postaci kwoty pieniężnej o wartości 100 zł 910 nagród o łącznej wartości ,00 zł brutto, c. Nagroda III stopnia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 50 zł nagród o łącznej wartości ,00 zł brutto, 19. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto. 20. Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. 3

4 21. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także możliwość żądania wymiany nagrody przewidzianej Regulaminem na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną. LOSOWANIE NAGRÓD 22. Losowania nagród odbywają się codziennie od roku do roku, z zastrzeżeniem że losowania nagród, które przypadają na dzień wolny od pracy (soboty, niedziele, dni ustawowo wolne) oraz na dzień roku są przeprowadzane w dniu roboczym następującym po dniu planowanego terminu losowania. W każdym losowaniu nagród dziennych biorą udział zgłoszenia zarejestrowane w systemie od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 w dniu poprzedzającym dane losowanie nagród, z zastrzeżeniem, że w losowaniach przypadających na dzień wolny od pracy, nagrody są odrębnie losowane spośród zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w dniu poprzedzającym dzień planowanego losowania. Szczegółowe daty losowania wraz z zakresem czasowym, z którego odbywają się poszczególne losowania szczegółowo określa załącznik do Regulaminu. 23. W każdym losowaniu rozlosowywane są następujące nagrody: 2 nagrody I stopnia, 10 nagród II stopnia, 30 nagród III stopnia. 24. Wszystkie losowania odbywają się w lokalu przy ul. Floriańskiej 6/30D w Warszawie. Losowania nagród w Loterii dokonywane są przy użyciu urządzenia do gier, które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej i jest zarejestrowane przez właściwy urząd celny albo ręcznie w następujący sposób: do każdego zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania, jest przypisana liczba porządkowa. Liczby porządkowe zgłoszeń są umieszczane na liście uprawnionych do danego losowania zgłoszeń. Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę losów losy zawierają liczby porządkowe przypisane do danego zgłoszenia uprawnionego do losowania. Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów. O sposobie losowania decyduje Komisja Loterii, o której mowa w pkt 37 Regulaminu. 25. Podczas każdego losowania, na każdą z nagród I, II i III stopnia losowane są 4 zgłoszenia (jedno zgłoszenie zwycięskie oraz 3 zgłoszenia rezerwowe), które są umieszczane w protokole w kolejności ich wylosowania. 26. Jedno Zgłoszenie Uczestnika może być wylosowane wyłącznie jeden raz w Loterii. Jeden Uczestnik może zostać Laureatem dowolnej liczby nagród, z zastrzeżeniem, iż w jednym losowaniu Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę. 27. Wylosowane zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w pkt Regulaminu. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 28. Wylosowane zgłoszenia są weryfikowane według kolejności umieszczenia ich w protokole. Na adres mailowy (przypisany do jego konta) weryfikowanej osoby jest wysyłana w ciągu 2 dni roboczych wiadomość informująca o nagrodzie i o konieczności spełnienia warunków określonych w pkt 29 Regulaminu oraz link do formularza. Dodatkowo weryfikowana osoba otrzymuje kod weryfikacyjny, który wysyłany jest sms-em na numer telefonu komórkowego podany w zgłoszeniu. Koszt wysłania sms-a z kodem weryfikacyjnym ponosi Organizator. 4

5 29. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 3 dni uzupełnić formularz wpisując do niego dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, datę urodzenia, numer telefonu, kod weryfikacyjny, który Uczestnik otrzymał smsem oraz numer krajowego (polskiego) rachunku bankowego. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody. 30. W przypadku, gdy weryfikowana osoba nie spełni wszystkich warunków określonych w pkt 29 Regulaminu wówczas osoba ta traci prawo do otrzymania nagrody, a prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę umieszczoną w protokole do danej nagrody. 31. Weryfikacja wylosowanych zgłoszeń jest prowadzona zgodnie z procedurą określoną w powyższych punktach (w kolejności umieszczenia zgłoszeń w protokole) do czasu rozdysponowania nagród lub do końca listy 4 wylosowanych zgłoszeń przypadających na daną nagrodę. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają do dyspozycji Organizatora. 32. Organizator może żądać od Laureata przesłania zawleczki lub kapsla, na którym znajduje się wylosowany zwycięski czytelny KOD. Organizator może przedstawić takie żądanie w wiadomości lub podczas rozmowy telefonicznej z Laureatem. W takim przypadku Laureat jest zobowiązany przesłać wymaganą zawleczkę lub kapsel, na którym znajduje się wylosowany KOD na adres wskazany w punkcie 2 niniejszego Regulaminu w ciągu 6 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O terminowości dostarczenia przesyłki decyduje: data nadania (w przypadku listu poleconego data nadania ze stempla pocztowego; w przypadku poczty kurierskiej data nadania z listu przewozowego) z zastrzeżeniem, że pod uwagę brane są przesyłki z prawidłową datą nadania, które wpłynęły na adres Organizatora w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty przedstawienia przedmiotowego żądania przez Organizatora, dostarczenia (w przypadku osobistego dostarczenia do siedziby Organizatora) w tym przypadku Laureat musi uzyskać potwierdzenie otrzymania przez Organizatora tak dostarczonej przesyłki. Niespełnienie powyższego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody. W takim przypadku nagroda nie jest przyznawana. Nieprzyznana nagroda pozostaje własnością Organizatora. Procedura weryfikacyjna kończy się w dniu roku. 33. Laureat utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: a. nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub c. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody albo dane te będą niepełne; lub d. nie prześle formularza zgodnie z pkt 29 Regulaminu; lub e. na żądanie Organizatora nie dostarczy zawleczki lub kapsla, na którym znajduje się wylosowany zwycięski czytelny KOD. 5

6 SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 34. Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie po ustaleniu ostatecznej listy laureatów nagród wylosowanych w danym losowaniu. Lista laureatów zawiera: imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość zamieszkania Laureata. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA WYGRANYCH 35. Nagrody II i III stopnia w postaci przelewów bankowych są wysyłane na podane przez zwycięzców rachunki najpóźniej do dnia roku. 36. Nagrody I stopnia są dostarczane do Laureatów w postaci przelewów bankowych wysyłanych na podane przez zwycięzców rachunki bądź gotówką dostarczoną przez przedstawicieli Organizatora na adresy zwycięzców najpóźniej do dnia roku. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 37. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii komisja ( Komisja ). 38. Organizator powołał Komisję Loterii, której członkowie są odpowiedzialni za realizację wyznaczonych przez Organizatora czynności związanych z przebiegiem Loterii. Organizator Loterii wydał regulamin działania Komisji Loterii ze wskazaniem jej członków i zakresem odpowiedzialności. 39. Nad przebiegiem Loterii nadzór sprawuje osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Członkowie Komisji nie są zobowiązani do posiadania świadectw zawodowych. 40. Komisja sporządza protokół z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 41. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: w trakcie trwania Loterii. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem Desperados 1000 złoty na głupoty ). ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 42. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę są brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego lub datę przesyłki kurierskiej zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie są rozpatrywane. 43. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie REKLAMACJA. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również treść żądania. 6

7 44. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 45. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 46. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 47. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody Laureatowi z przyczyn niezależnych od Organizatora, a zwłaszcza podania przez Laureata błędnego numeru rachunku bankowego lub adresu. 48. Laureatowi Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 49. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 50. Uczestnik przystępując do Loterii zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. 51. Wszystkie ewentualne połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników wykonywane są wyłącznie na koszt Organizatora. 52. Na życzenie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z art. 20 Ustawy o Grach Hazardowych. 7

8 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY Daty losowań wraz z podanym zakresem czasowym Data losowania Zakres czasowy od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia

9 od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia

10 od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia od godz. 00:00:00 dnia do godz. 23:59:59 dnia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest firma JET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo