Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Wire Jumbo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Wire Jumbo"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Wire Jumbo Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Wire Jumbo Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi

2 i ostrożności sługiwać Instrukcja maszynę obsługi zgodnie bindownicy z instrukcją OPUS Wire obsługi, Jumbo zwracając szczególną uwagę na maksymalną norazowo dziurkowanych i oprawianych kartek ądzenie Środki nie może ostrożności: być obsługiwane przez dzieci używać bindownicy do dziurkowania twardych materiałów, ponieważ mogłoby to spowodować uszkod szyny. Obsługiwać maszynę zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną czasie liczbę zgniatania jednorazowo grzbietu dziurkowanych drutowego i oprawianych zachować kartek szczególną ostrożność. Nie wkładać rąk w o ciągniętego Urządzenie grzbietu nie może niebezpieczeństwo być obsługiwane skaleczenia! przez dzieci szyna nie Nie powinna używać bindownicy być przechowywana do dziurkowania w wilgotnych twardych materiałów, pomieszczeniach. ponieważ mogłoby Chronić to maszynę spowodować przed możliw edostania uszkodzenie się jakichkolwiek maszyny. płynów do wnętrza urządzenia. W czasie zgniatania grzbietu drutowego zachować szczególną ostrożność. Nie wkładać rąk w obszar rozciągniętego grzbietu niebezpieczeństwo skaleczenia! nia producenta Maszyna nie powinna być przechowywana w wilgotnych pomieszczeniach. Chronić maszynę przed możliwością przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza urządzenia szyna jest przeznaczona do oprawy wyłącznie za pomocą grzbietów drutowych ądzenie należy wyciągnąć z opakowania i zamontować wszystkie elementy maszyny. Ustawić bindowni Zalecenia producenta: bilnym podłożu etestować ustawienia urządzenia przed przystąpieniem do oprawiania ważnych dokumentów wykonując rkowania Maszyna kartce jest papieru przeznaczona do oprawy wyłącznie za pomocą grzbietów drutowych szyna dziurkuje Urządzenie jednorazowo należy wyciągnąć 25 kartek z opakowania papieru. i zamontować Okładki powinny wszystkie być elementy dziurkowane maszyny. pojedynczo i oddz ułatwić Ustawić bindownicę na stabilnym podłożu dziurkowanie można plastikową okładkę umieścić pomiędzy 2 arkuszami papieru. Nie n ekraczać Przetestować zalecanej maksymalnej ustawienia urządzenia ilości dziurkowanych przed przystąpieniem kartek. do oprawiania ważnych dokumentów e tnące wykonując próbę dziurkowania na kartce papieru w bindownicy Wire Jumbo zostały naoliwione w celu ochrony przed korozją oraz w celu zapewn ego rozruchu Maszyna dziurkuje jednorazowo 25 kartek papieru. Okładki powinny być dziurkowane pojedynczo i oddzielnie. Aby ułatwić dziurkowanie można plastikową okładkę umieścić pomiędzy 2 arkuszami papieru. Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej ilości dziurkowanych kartek. Noże tnące w bindownicy Wire Jumbo zostały naoliwione w celu ochrony przed korozją oraz w celu WAGA! zapewnienia Nie stosowanie łatwego rozruchu się do powyższych zaleceń może doprowadzić do utraty UWAGA! Nie stosowanie się do powyższych gwarancji zaleceń może doprowadzić do utraty gwarancji a urządzenia: Budowa urządzenia: 2

3 1 - pokrętło wskaźnika rozmiaru grzbietu 2 - wskaźnik regulacji rozmiaru grzbietu 3 - listwa zagniatająca 4 - szczelina zaciskowa 5 - wyłączane noże 6 - ogranicznik papieru 7 - klapka przytrzymująca grzbiet podczas nakładania dokumentu 8 - pojemnik na ścinki 9 - szczelina dziurkująca 10 - pokrętło regulacji marginesu 11 - dźwignia zaciskająca grzbiet drutowy 12 - dźwignia uruchamiająca noże dziurkujące Zastosowanie: Urządzenie przeznaczone jest do dziurkowania papieru i plastikowych lub kartonowych okładek oraz do oprawiania za pomocą grzbietów drutowych Obsługa: UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy, należy zamontować wszystkie części urządzenia 1. Przygotowanie dokumentów do dziurkowania Ułożyć dokumenty przeznaczone do oprawy w pożądanej kolejności Ustawić głębokość perforacji Ustawić margines za pomocą pokrętła (10) najpierw delikatnie wcisnąć, a następnie przekręcić do odpowiedniej pozycji. Po zwolnieniu, pokrętło automatycznie powraca do pozycji wyjściowej (możliwość wyboru między czterema szerokościami marginesu: 3mm/5mm/7mm/9mm) Ustawić miejsce dziurkowania za pomocą ogranicznika papieru (6). Zwolnić pokrętło, wybrać jedną z możliwości dziurkowania: A4-34 dziurki, A4-35 dziurek lub dziurki, a następnie zablokować ogranicznik papieru. Na maszynie zostały oznaczone możliwości dziurkowania dokumentów Przed przystąpieniem do dziurkowania dokumentów, należy sprawdzić, czy wybrany margines i miejsce dziurkowania zostały ustawione prawidłowo 2. Dziurkowanie Włożyć kartki do szczeliny dostosowując je do ogranicznika (6), następnie nacisnąć dźwignię uruchamiającą dziurkowanie (12) w dół Urządzenie posiada 35 wyłączanych noży. Można wyłączyć każdy nóż dostosowując ilość dziurek do formatu papieru Należy całkowicie przedziurkować wszystkie kartki za pomocą jednego ruchu dźwignią Nie należy przekraczać max ilości dziurkowanych jednorazowo kartek! 3. Oprawianie Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Wire Jumbo Dobrać odpowiedni rozmiar grzbietu do ilości kartek, która ma zostać oprawiona. Przy płytszej perforacji dokumentów należy wybierać mniejszy rozmiar grzbietu Poniższa tabela zawiera zasady doboru rozmiaru grzbietu drutowego. Liczba kartek podana w tabeli nie uwzględnia okładek. Jeśli dokumenty oprawiane są w okładki, należy wybrać większy rozmiar grzbietu. 3

4 Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Wire Jumbo Rozmiar grzbietu 4,8 6,4 8 9, ,7 14,3 Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Wire Jumbo Max ilość kartek Otworzyć klapkę przytrzymującą grzbiet (7), nałożyć na nią drutowy grzbiet i po wysunięciu go na odpowiednią szerokość opuścić klapkę (rys.1). Otworzyć klapkę przytrzymującą grzbiet (7), nałożyć na nią drutowy grzbiet i po wysunięciu go na odpowiednią szerokość opuścić klapkę (rys.1) Nałożyć kartki na otwarty grzbiet (rys.2), a następnie otworzyć klapkę i ściągnąć dokumentację (rys.3). Włożyć oprawiane dokumenty do szczeliny zaciskowej (4) - Dzięki magnesowi grzbiet drutowy zostaje przyciągnięty do ścianki tylnej szczeliny zaciskowej (4) Ustawić wskaźnik regulacji (2) przy pomocy pokrętła (1) w odpowiedniej pozycji do rozmiaru grzbietu Pociągnąć w dół dźwignię (11) 2-3 razy, by dokładnie zacisnąć grzbiet (rys.4). Uwolnić dźwignię Wyciągnąć dokumenty ze szczeliny oprawa jest gotowa Nałożyć kartki na otwarty grzbiet (rys.2), a następnie otworzyć klapkę i ściągnąć dokumentację (rys.3). Włożyć oprawiane dokumenty do szczeliny zaciskowej (4). - Dzięki magnesowi grzbiet drutowy zostaje przyciągnięty do ścianki tylnej szczeliny zaciskowej (4). Ustawić wskaźnik regulacji (2) przy pomocy pokrętła (1) w odpowiedniej pozycji do rozmiaru grzbietu. Pociągnąć w dół dźwignię (11) 2-3 razy, by dokładnie zacisnąć grzbiet (rys.4). Uwolnić dźwignię. Czyszczenie pojemnika na ścinki: Wyciągnąć dokumenty ze szczeliny oprawa jest gotowa. Wyciągnąć pojemnik na ścinki i wysypać resztki papieru. Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki. Rozwiązywanie problemów: Czyszczenie pojemnika na ścinki Niesprawność 1. Nie można wcisnąć dźwigni w czasie dziurkowania 2. Przekrzywiony margines 3. Papier nie jest do końca przedziurkowany i trudno wyciągnąć go ze szczeliny Przyczyna Resztki papieru lub innego materiału pozostały w szczelinie Papier został przekrzywiony została przekroczona podczas wkładania do szczeliny Papier został Ścinki papieru lub innego materiału pozostały Ścinki papieru w szczelinie lub innego materiału Max ilość dziurkowanych kartek została przekroczona Max ilość Środek zaradczy Wyciągnąć pojemnik na ścinki i wysypać resztki papieru. Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki. Rozwiązywanie problemów Wyczyścić szczelinę dziurkującą Niesprawność Przyczyna Środek zaradczy Resztki papieru lub Max ilość dziurkowanych innego materiału kartek Wyczyścić szczelinę 1. Nie można wcisnąć została przekroczona pozostały w szczelinie dźwigni w czasie Zmniejszyć liczbę dziurkowania Max ilość kartek dziurkowanych dziurkowanych kartek jednorazowo (zgodnie z instrukcja obsługi) 2. Przekrzywiony margines 3. Papier nie jest do końca przedziurkowany i trudno wyciągnąć go ze szczeliny przekrzywiony podczas wkładania do szczeliny pozostały w szczelinie dziurkowanych kartek została przekroczona Zmniejszyć liczbę kartek dziurkowanych dziurkującą jednorazowo (zgodnie z instrukcja obsługi) Wyciągnąć, a następnie ponownie wprowadzić papier do Wyciągnąć, szczeliny a następnie ponownie wprowadzić papier do szczeliny Wyczyścić szczelinę dziurkującą Wyczyścić szczelinę dziurkującą Zmniejszyć liczbę kartek dziurkowanych jednorazowo (zgodnie z instrukcją obsługi) Zmniejszyć liczbę kartek dziurkowanych jednorazowo (zgodnie z instrukcją obsługi) 4

5 Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Wire Jumbo Dane techniczne: Max ilość dziurkowanych kartek: 25 kartek* Max ilość oprawianych kartek: 120 Max format oprawianego papieru: A 4 Regulacja głębokości perforacji: 4 progi: 3 mm / 5 mm / 7 mm / 9 mm Odległość między nożami: 8,46 mm Liczba noży: 35 Liczba wyłączanych noży: 35 Rozmiar dziurkowania: 4 x 4 mm Waga netto: 15,5 kg Wymiary (DxSxW): 524 x 494 x 438 mm *papier 80g/m KCH Copyright OPUS PL: Distributor: OPUS Sp. z o.o. Toruńska Gliwice 5

6 User s guide OPUS Wire Jumbo User s guide OPUS Wire Jumbo 6

7 ługiwać maszynę zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną l orazowo dziurkowanych i oprawianych kartek User s guide OPUS Wire Jumbo ądzenie nie może być obsługiwane przez dzieci używać Health bindownicy & safety do precautious dziurkowania twardych materiałów, ponieważ mogłoby to spowodować uszkod szyny. czasie Before zgniatania putting grzbietu the machine drutowego into operation zachować please read szczególną the user s guide ostrożność. carefully. Nie Operate wkładać machine rąk w o ciągniętego according grzbietu to the niebezpieczeństwo user s guide. Pay special skaleczenia! attention to the max punching and binding capacity szyna nie The powinna machine być should przechowywana be kept out of children s w wilgotnych reach pomieszczeniach. Chronić maszynę przed możliw edostania Do się not jakichkolwiek use the machine płynów to punch do wnętrza hard materials urządzenia. such as metal it may result in damaging of the machine Pay special attention while clamping the wire comb. Do not reach or put fingers into the pressing nia producenta slot danger of injury! The machine should be protected against dust and moisture. Do not allow any liquid to get inside szyna jest przeznaczona do oprawy wyłącznie za pomocą grzbietów drutowych the unit ądzenie należy wyciągnąć z opakowania i zamontować wszystkie elementy maszyny. Ustawić bindowni ilnym podłożu etestować Recommendations: ustawienia urządzenia przed przystąpieniem do oprawiania ważnych dokumentów wykonując p rkowania na kartce papieru szyna dziurkuje The machine jednorazowo is designed 25 to bind kartek documents papieru. with Okładki the wire powinny combs only być dziurkowane pojedynczo i oddzi ułatwić Unpack dziurkowanie and install można all the elemnts plastikową of the okładkę device and umieścić put it on a pomiędzy sturdy and level 2 arkuszami surface papieru. Nie n ekraczać Before zalecanej punching maksymalnej official documents, ilości dziurkowanych test the settings kartek. of the machine on a sheet of paper e tnące The w bindownicy machine punches Wire Jumbo 25 sheets zostały of paper naoliwione at one time. w Paper celu ochrony and the plastic przed covers korozją should oraz be w celu zapewn ego rozruchu punched separately! To make punching easier plastic covers can be placed between two sheets of paper. DO not exceed max punching capacity! NOTE! Not complying with the recommendations above can result, with the guarantee/warranty being made void. WAGA! Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do utraty gwarancji Equipment configuration: a urządzenia: 7

8 User s guide OPUS Wire Jumbo 1 - comb size adjustment knob 2 - comb size indicator 3 - pressing plate 4 - pressing slot 5 - releasable knives 6 - paper sidegauge 7 - flap holding the comb down while inserting document 8 - waste bin 9 - paper slot 10 - paper margin knob 11 - pressing handle 12 - punching handle Operation: NOTE! Before using the machine install all the elements of the machine. Obsługa: 1. Preparing before punching Put the documents in order Adjust margin depth with the paper margin knob (10). Push the knob delicately and turn it to the correct position. After releasing the knob automatically comes back to the starting position Choose between four paper margin depths: 3mm/5mm/7mm/9mmSet the punching position using paper sidegauge (6). Release the knob and choose one of three punching possibilities: A4 34 holes, A4 35 holes or holes. Lock the paper sidegauge (6). Punching possibilities are indicated on the machine Please check margin and punching position before punching official documents 2. Punching Insert the documents into the paper slot, so that it touches the sidegauge (6). Press the punching handle (12) down The machine is equipped with 35 releasable knives (5) every knife can be released to adjust number of holes to the paper format. Punch all sheets completely at one time NOTE! Do not exceed max punching capacity! 3. Binding Adjust the comb size to the document thickness. The deeper paper margin is the larger comb should be The table below contains some rules for adjusting comb size to the document thickness. The number of sheets does not contain plastic covers. When the document is bound with the covers, please choose larger comb 8

9 User s guide OPUS Wire Jumbo Comb size 4,8 6,4 8 9, ,7 14,3 Instrukcja obsługi bindownicy OPUS Wire Jumbo Max paper capacity Otworzyć klapkę przytrzymującą grzbiet (7), nałożyć na nią drutowy grzbiet i po wysunięciu go na odpowiednią szerokość opuścić klapkę (rys.1). Open the Flap (7) and insert the wire comb into the slot under the Flap. Close the flap after adjusting comb to the proper closing size (see pic. 1) Nałożyć kartki na otwarty grzbiet (rys.2), a następnie otworzyć klapkę i ściągnąć dokumentację (rys.3). Włożyć oprawiane dokumenty do szczeliny zaciskowej (4). - Dzięki magnesowi grzbiet drutowy zostaje przyciągnięty do ścianki tylnej szczeliny zaciskowej (4). Insert sheets of paper into the open comb (see pic.2), open the flap (7) and pull the documents off (see pic.3). Put the wire comb with the documents into the pressing slot (4) - Machine is equipped with the magnet which attracts the wire comb into the pressing slot (4) Set the comb size adjustment knob (1) using comb size indicator (2) adjusting it to the comb size Press the pressing handle (11) down 2-3 times in order to clamp the wire comb precisely (see pic.4). Release the handle Take the documents out of the pressing slot the documents are ready! Ustawić wskaźnik regulacji (2) przy pomocy pokrętła (1) w odpowiedniej pozycji do rozmiaru grzbietu. Pociągnąć w dół dźwignię (11) 2-3 razy, by dokładnie zacisnąć grzbiet (rys.4). Uwolnić dźwignię. Wyciągnąć dokumenty ze szczeliny oprawa jest gotowa. 4. Cleaning up the waste bin Take out and empty the waste bin. Please clean up the waste bin regularly! Possible malfunctions: Czyszczenie pojemnika na ścinki Malfunction 1. The handle cannot be pressed down when punching 2. Bent paper margin 3. Paper is not completely punched and it is hard to pull it out of the paper slot 4. Paper cannot touch the back of the paper slot Cause Paper scraps or other material stuck inside the paper slot Paper bent when inserting the została przekroczona sheets into the paper slot Paper scraps or other material stuck inside Ścinki the paper papieru slot lub Exceeded the punching capacity Paper was folded inside the paper slot Remedy Wyciągnąć pojemnik na ścinki i wysypać resztki papieru. Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki. Rozwiązywanie problemów 1. Nie można wcisnąć dźwigni w czasie dziurkowania Clean up the paper slot Niesprawność Przyczyna Środek zaradczy Resztki papieru lub Exceeded the innego punching materiału capacity Wyczyścić szczelinę pozostały w szczelinie 2. Przekrzywiony margines 3. Papier nie jest do końca przedziurkowany i trudno wyciągnąć go ze szczeliny Max ilość dziurkowanych kartek Papier został przekrzywiony podczas wkładania do szczeliny innego materiału pozostały w szczelinie Max ilość dziurkowanych kartek została przekroczona Reduce number of sheets punched dziurkującą at one time (according to the user s guide) Zmniejszyć liczbę kartek dziurkowanych jednorazowo (zgodnie z instrukcja obsługi) Wyciągnąć, a następnie ponownie wprowadzić papier do Pull out and insert the paper once again into the paper slot Clean up the paper slot szczeliny Wyczyścić szczelinę dziurkującą Reduce number of sheets punched at one time (according to the user s guide) Zmniejszyć liczbę kartek dziurkowanych jednorazowo (zgodnie z instrukcją obsługi) Smooth the paper and insert it once again into the paper slot 9

10 User s guide OPUS Wire Jumbo Technical data: Max punching capacity: 25 sheets or 2 plastic covers Max binding capacity: 120 Max paper format: A 4 Margin depth adjustment: 4 depths: 3 mm / 5 mm / 7 mm / 9 mm Distance between holes: 8,46 mm Number of knives: 35 Number of releasable knives: 35 Dimensions of hole: 4 x 4 mm Net weight: 15,5 kg Dimensions (LxWxH): 524 x 494 x 438 mm *80g/m 2 paper KCH Copyright OPUS PL: Distributor: OPUS Sp. z o.o. Toruńska Gliwice

11 KARTA GWARANCYJNA na sprzedaną w dniu:... maszynę: OPUS Wire jumbo nr fabryczny:... W przypadku jakichkolwiek skreśleń lub poprawek karta gwarancyjna traci ważność. OPUS wykona naprawę serwisową Twojego urządzenia w rekordowym czasie 72 godzin! Czas liczymy od momentu dostarczenia do serwisu maszyny przez firmę kurierską DHL, do momentu zwrócenia naprawionej maszyny kurierowi. Koszt transportu urządzenia w obie strony ponosi OPUS.* * Aby skorzystać ze specjalnej oferty SERVICE 72 konieczne jest wysłanie przez klienta urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Karta gwarancyjna powinna być kompletna i prawidłowo wypełniona z czytelną datą, pieczątką, podpisem sprzedawcy oraz kopią dokumentu sprzedaży. Oferta dotyczy maszyn w cenie zakupu do 1900 PLN netto. Firma OPUS ma przyjemność udzielić: 2-letniej gwarancji na wszystkie urządzenia OPUS i IDEAL 30 lat gwarancji na noże tnące w niszczarkach IDEAL (za wyjątkiem modeli: micro-cut i super micro-cut - 2 lata oraz niszczarek wysoko wydajnych - 5 lat) podpis sprzedawcy pieczątka firmowa 11

12 WARUNKI GWARANCJI 1. Punktem serwisowym dla produktów i towarów OPUS objętych niniejszą gwarancją jest serwis firmy OPUS Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Toruńska Gwarancja dotyczy towarów zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez punkt serwisowy czynności specja-listycznych, właściwych dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych do wykonania przez użytkownika we własnym zakresie i na własny koszt, które opisane są w instrukcji obsługi urządzenia. 4. Gwarancja uznawana jest tylko w przypadku, gdy karta gwarancyjna będzie kompletnie i prawidłowo wypełniona z czytelną datą, pieczątką, podpisem sprzedawcy oraz kopią dokumentu sprzedaży. Zalecane jest oryginalne opakowanie. W przypadku jego braku OPUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia podczas transportu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków daje prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej. W razie utraty karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane. 5. Firma OPUS zobowiązuje się usunąć ewentualne uszkodzenia w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Deklarujemy wykonanie naprawy urządzeń w cenie zakupu poniżej 1900 PLN netto w ciągu 72 godzin program Serwis 72 h warunki programu na pierwszej stronie. 6. W przypadkach szczególnych i uzasadnionych termin naprawy może ulec wydłużeniu. 7. W okresie gwarancyjnym zapewnia się użytkownikowi bezpłatne usuwanie uszkodzeń wynikających z wad fabrycznych (wady materiałowe, błędy montażowe) wraz z wymianą części. 8. Na wszystkie nowe części i podzespoły, wymienione w trakcie naprawy przysługuje gwarancja, której okres wynosi 12 miesięcy od dnia ich montażu. 9. Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych (np. czyszczenia noży w niszczarkach, wałków w laminatorach) oraz uszkodzeń powstałych w wyniku: a) nieprzestrzegania instrukcji obsługi (w przypadku braku instrukcji obsługi w opakowaniu urządzenia klient dokona pisemnego zgłoszenia tego faktu gwarantowi do 7 dni od daty zakupu w celu niezwłocznego uzupełnienia tego braku przez OPUS), b) niewłaściwej konserwacji i przechowywania urządzenia, c) użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, d) naturalnego zużycia: wałków i rolek prowadzących w laminatorach, niszczarkach i falcerkach; sprężyn w bindownicach oraz stępienia noży tnących w bindownicach, niszczarkach, obcinarkach i gilotynach, e) działania sił zewnętrznych (przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, itp.), f) dostania się przedmiotów obcych do wnętrza urządzenia oraz działania korozji, wilgoci, pyłów, g) celowego uszkodzenia sprzętu. 12

13 10. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: a) zatarcia lub zniszczenia oznaczeń typu i numeru fabrycznego, b) zerwania plomb i zabezpieczeń fabrycznych oraz oznaczeń gwaranta, c) uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, powodujących trwałe pogorszenie jakości urządzenia (m. in. przekraczania dopuszczalnego czasu pracy urządzeń, przekraczania para- metrów stosowanych materiałów, pracy urządzeń w warunkach niedostosowanych do wymagań opisanych w instrukcji obsługi), d) ingerencji serwisowej osób nieupoważnionych, e) korzystania z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (m. in. przycinanej folii laminacyjnej), f) niewłaściwych parametrów zasilania, g) samowolnego dokonywania zmian wpisów w karcie gwarancyjnej. 11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy w serwisie OPUS (transport do i z serwisu nie jest wliczany w czas, o który przedłuża się obowiązywanie gwarancji). 12. Wszelkie koszty związane z nieuzasadnionym dostarczeniem urządzenia do naprawy lub wezwaniem serwisu ponosi Kupujący. 13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową. SERWIS: OPUS Sp. z o.o Gliwice, Toruńska 8 tel. +32/ fax. +32/ Pieczęć punktu sprzedaży UWAGI*: * wypełnia sprzedawca w przypadku innych uzgodnień 04/

14 REJESTRACJA NAPRAW L.p. Data przyjęcia Data wykonania Opis naprawy Pieczęć i podpis serwisu 14 Urządzenia prosimy dostarczać: do punktów sprzedaży, w których zakupiono maszynę lub bezpośrednio do serwisu: OPUS Sp. z o.o., Gliwice, ul. Toruńska 8

Instrukcja obsługi niszczarki

Instrukcja obsługi niszczarki Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Goldpress 5 Instrukcja obsługi. Goldpress 5. Instrukcja obs ugi

Goldpress 5 Instrukcja obsługi. Goldpress 5. Instrukcja obs ugi Goldpress 5 Instrukcja obsługi Goldpress 5 Instrukcja obs ugi Spis treści: 16 Informacje ogólne 26 Opis 3 6 Zasady bezpieczeństwa 4 6 Transport i przechowywanie 5 6 Instalacja 6 6 Przygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

CS 2410 CD. Instrukcja obsługi niszczarki. Zasady bezpieczeństwa: Zalecenia producenta:

CS 2410 CD. Instrukcja obsługi niszczarki. Zasady bezpieczeństwa: Zalecenia producenta: Zasady bezpieczeństwa: Instrukcja obsługi niszczarki CS 2410 CD Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NiszczARka PPS 712C. instruction manual. PPS 712C shredder

Instrukcja obsługi. NiszczARka PPS 712C. instruction manual. PPS 712C shredder Instrukcja obsługi instruction manual NiszczARka PPS 712C PPS 712C shredder UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. Podczas niszczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NISZCZARKA PPS 330CTS. instruction manual PPS 330CTS SHREDDER

Instrukcja obsługi NISZCZARKA PPS 330CTS. instruction manual PPS 330CTS SHREDDER Instrukcja obsługi instruction manual NISZCZARKA PPS 330CTS PPS 330CTS SHREDDER UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. Podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NISZCZARKA PPS 308C. instruction manual PPS 308C SHREDDER. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi NISZCZARKA PPS 308C. instruction manual PPS 308C SHREDDER. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 NISZCZARKA PPS 308C PPS 308C SHREDDER ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022)

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI

FONE 570Q FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI FONE 570Q OWNER S MANUAL FONE 570Q INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A971 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NÁVOD K OBSLUZE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano go tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL

Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL Bluetooth Speaker Stand 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi i konserwacji User and maintenance manual

Instrukcja obslugi i konserwacji User and maintenance manual AKZM 754 Instrukcja obslugi i konserwacji User and maintenance manual WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ EN PL INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ Dear Customer, Pause Stop You have just acquired a Mastercook dishwasher and we would like to thank you. We have invested

Bardziej szczegółowo

AHD-101. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41

AHD-101. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41 AHD-101 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

Welcome to Witamy w świecie

Welcome to Witamy w świecie Welcome to Witamy w świecie Instructions for use and guarantee for Cafissimo PICCO Instrukcja obsługi i gwarancja na ekspres Cafissimo PICCO www.tchibo.pl Experience the world of coffee with Cafissimo

Bardziej szczegółowo

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 AHD-115 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia.

ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia. ŻELAZKO PAROWE 2600W ASI 110 Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia. 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podczas używania urządzeń elektrycznych, podstawy bezpieczeństwa powinny zawsze zostać

Bardziej szczegółowo

TAB R76.2 OWNER S MANUAL TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB R76.2 OWNER S MANUAL TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB R76.2 OWNER S MANUAL TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER GENIUS 7 OWNER S MANUAL GOCLEVER GENIUS 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI

GOCLEVER GENIUS 7 OWNER S MANUAL GOCLEVER GENIUS 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI GOCLEVER GENIUS 7 OWNER S MANUAL GOCLEVER GENIUS 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi / User s Manual

Instrukcja obsługi / User s Manual Odkurzacz automatyczny / Robotic Vacuum Cleaner W pełni zautomatyzowany inteligentny odkurzacz / Fully Automated Intelligent Dust Buster Instrukcja obsługi / User s Manual Easy-Clean Life Style Spis treści

Bardziej szczegółowo

OKI. Read Me First 0 Прочеши, преди да започнеш Strućna Pnrućka 0 Bevezeto 0 Przeczytaj To Najpierw Cite te intii 0 Щотреба Знати 9-PIN

OKI. Read Me First 0 Прочеши, преди да започнеш Strućna Pnrućka 0 Bevezeto 0 Przeczytaj To Najpierw Cite te intii 0 Щотреба Знати 9-PIN OKI People to People Technolog)' MICROLINE 3320/1 9-PIN Read Me First 0 Прочеши, преди да започнеш Strućna Pnrućka 0 Bevezeto 0 Przeczytaj To Najpierw Cite te intii 0 Щотреба Знати Ml 3320/3321! Read Me

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker

BTS10. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker Instrukcja obsługi Owner's Manual Głośnik Bluetooth Bluetooth speaker IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN Caution: To reduce the risk of electric shock, do not dismantle

Bardziej szczegółowo