Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. SAHARARALLY-MAROKO 2012 jest imprezą o charakterze turystycznym przeznaczoną dla użytkowników motocykli terenowych, quadów/atv, UTV i samochodów terenowych. 2. Termin SAHARARALLY-MAROKO 2012: Producentem imprezy SAHARARALLY-MAROKO 2012 jest EXTREME SPORTS PAWEŁ DEŻAKOWSKI dla potrzeb regulaminu zwany Organizator. 4. Organizator zobowiązuje się do: Wytyczenia tras, Zapewnienia materiałów nawigacyjnych, Przewodnictwa wyprawy, Zapewnienia przelotów na trasie Warszawa-Marakesz( Agadir)-Warszawa Zapewnienia noclegów na trasie w tym 3 noclegów na campingach i 4 noclegów w hotelu Wyżywienia w tym śniadania i obiadokolacje Transportu maszyn na trasie Dąbrowa Górnicza- Marakech- Dąbrowa Górnicza Ubezpieczenia na poziomie podstawowym 5. Program jest ogłoszony na oficjalnej stronie 6. SAHARARALLY-MAROKO 2012odbywa się na podstawie: a. niniejszego regulaminu, b. przepisów Prawa o Ruchu Drogowym odpowiednim dla danego kraju str. 1

2 II. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Każda uczestnik, który zamierza uczestniczyć w SAHARARALLY-MAROKO 2012 zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wpłacenia wpisowego. 2. Opłata wpisowego obejmuje opłaty za organizacje wyprawy, notatki nawigacyjne, przewodnictwo wyprawy, upominki, przelot Warszawa Marakesz( Agadir)-Warszawa transport maszyn, zakwaterowanie w tym 3 noclegi na campingach oraz 4noclegi w hotelach, wyżywienie w formie śniadania i obioadokolacji 3. Wysokość wpisowego to 1600euro nie mniej jednak jak 6700pln od każdego uczestnika lub 1550euro nie mniej jednak niż 6500pln od każdego uczestnika, który wziął już udział w którejkolwiek edycji Sahararally. 4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego są jednoznaczne z przyjęciem warunków tego regulaminu. 5. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z datą wpływu opłat zadatku w kwocie 2000pln a. Całość kwoty musi być wpłacona organizatorowi do dnia Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w SAHARARALLY- MAROKO 2012 bez podania przyczyny. 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w (potwierdzonej pisemnym zgłoszeniem), opłaty nie są zwracane. 8. W przypadku zgłoszenia ilości osób powyżej limitu o udziale decyduje data wpływu wpisowego, 9. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. 10. Za pisemną zgodą obojga rodziców opiekunów prawnych, uczestnikiem może być osoba małoletnia, która ukonczyła 16 lat. Osoba taka może być uczestnikiem wyłącznie w obecności towarzyszącej jej osoby pełnoletniej. 11. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu. 12. Uczestnicy są zobowiązani do: a. przystępowania do uczestnictwa w SAHARARALLY-MAROKO 2012 w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego, b. unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie str. 2

3 c. udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów 13. W czasie trwania uczestnicy SAHARARALLY-MAROKO 2012 muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora 14. SAHARARALLY-MAROKO 2012 nie jest imprezą zabezpieczoną od strony Organizatora i każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody wywołane działaniem lub zaniechaniem uczestnika wobec innych uczestników czy osoby trzeciej. 15. Uczestnictwo w SAHARARALLY-MAROKO 2012może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu. 16. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. 17. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej. 18. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników. 19. Wszyscy uczestnicy SAHARARALLY-MAROKO 2012 są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia. 20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpłacona. 21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołaniem SAHARARALLY-MAROKO Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności. str. 3

4 Oświadczenie uczestnika SAHARARALLY-MAROKO 2012 Ja niżej podpisany ( imię i nazwisko) Będąc uczestnikiem imprezy pod nazwą SAHARARALLY-MAROKO 2012oświadczam iż: 1. Zapoznałem się z Regulaminem SAHARARALLY-MAROKO 2012 i akceptuje jego postanowienia, oraz zobowiazuje się do jego przestrzegania; 2. Mam pełna świadomość, iż uczestnictwo w SAHARARALLY-MAROKO 2012 może być niebezpieczne i biorę w niej udział na własne ryzyko; 3. Ponoszę wyłaczną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przeze mnie sprzęt; 4. Zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczam, iż rezygnuje z prawa do podjecia dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub wystepowania z regresem przeciwko Organizatorowi 5. Przyjmuje do wiadomości, że SAHARARALLY-MAROKO 2012 nie jest imprezą zabezpieczoną przez Organizatora i Organizator nie ponosi za moje działania i zaniechania 6. Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do SAHARARALLY-MAROKO 2012 dla potrzeb niezbędnych do realizacji wyprawy przez Organizatora. ( zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz 883); 7. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na fotografiach z wyprawy do celów związanych z przedstawieniem relacji z wyprawy oraz w celach promocyjnych wyprawy, w tym w szczególności na : foto-relacje w prasie, portalach i na stronach internetowych, na ulotkach, plakatach i w galerii zdjęć. DATA I MIEJSCE PODPIS CZYTELNY ZGODNY ZE WZOREM str. 4

5 str. 5

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA I. INFORMACJE OGÓLNE II. TERMINOLOGIA III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDÓW V. TRASA VI. KLASYFIKACJA VII. OCHRONA ŚRODOWISKA I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki"

REGULAMIN IMPREZY Bitwa na marki 1. Terminologia i definicje REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki" Bitwa na marki: Impreza o charakterze turystyczno- sportowym w formie zlotu samochodów terenowych, z elementami rywalizacji zespołowej. Impreza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne 1. Rywalizacja na trasie Bałtowskich Bezdroży podlega regulacji na podstawie: Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży RGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDU INTEGRACYJNEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

REGULAMIN WYJAZDU INTEGRACYJNEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ REGULAMIN WYJAZDU INTEGRACYJNEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 1 Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w Wyjeździe Integracyjnym Politechniki Opolskiej 2014, który odbywa się w terminie od 24.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO pod nazwą LOT BALONEM Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów DIVERSE DOWNHILL CONTEST

Regulamin zawodów DIVERSE DOWNHILL CONTEST Regulamin zawodów DIVERSE DOWNHILL CONTEST I. Cel imprezy Popularyzacja downhill u jako dyscypliny sportu Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia Promowanie walorów miejscowości turystycznych oraz

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO 1. Cel zawodów 1. Promowanie szlaku Orła Białego. 2. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w rejonie Augustowa 3. Wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24 84-250 Gniewino

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24 84-250 Gniewino REGULAMIN 1. Cel zawodów - Wyłonienie najlepszych zawodników w maratonie MTB na Pomorzu. - Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. - Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem I. Warunki ogólne i zawarcie Umowy 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 1. CEL IMPREZY Akcja prospołeczna - wsparcie i pomoc finansowa dla Fundacji. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo