Strona 3 z 16. Standardy branżowe ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 3 z 16. Standardy branżowe ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1"

Transkrypt

1 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja sieci komputerowej podlega pomieszczenie Czytelni, Wypożyczalni oraz jednego pomieszczenia biurowego wchodzącego w skład Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Podstawa opracowania niniejszej specyfikacji są wytyczne zawarte w poniższych normach definiujących system okablowania strukturalnego. PN-EN : Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN : Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe PN-EN : Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN : Technika informatyczna Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN 50346: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym TIA/EIA-568-B.2 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2: Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling ISO/IEC 11801: Information technology Generic cabling for customer premise System okablowania strukturalnego Poniżej przedstawiono minimalne wymaganie, jakie musi spełniać oferowany system okablowania strukturalnego. Należy je potwierdzić przedstawieniem odpowiednich certyfikatów lub oświadczeń producenta. Jednorodność komponentów Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system. Nie dopuszcza się instalowania w torze transmisyjnym elementów pochodzących od różnych producentów w szczególności dotyczy to kabli transmisyjnych. Program gwarancyjny Wykonane okablowanie strukturalne musi zostać objęte minimum 25-cio letnim certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W tym okresie powinny obowiązywać następujące gwarancje: Gwarancja komponentowa Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu będą wolne od usterek materiałowych oraz wykończeniowych pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji. Jeżeli jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemie Okablowania zostanie uznany za wadliwy i uniemożliwiający poprawną transmisję sygnałów elektrycznych, producent naprawi te elementy lub wymieni je na nowe, aby umożliwić transmisję takich sygnałów. Strona 1 z 16

2 Gwarancja na działanie systemu Łącza/kanały Certyfikowanego Systemu Okablowania będą spełniać parametry wydajności zgodne z kategorią, której dotyczy certyfikat. Jeżeli wydajność Certyfikowanego Systemu Okablowania okaże się niezgodna z kategorią, której dotyczy certyfikat (na podstawie wyników zgodnych z normami procedur testowych), producent naprawi lub wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajności, której dotyczy certyfikat. Gwarancja na aplikacje Certyfikowany System Okablowania będzie wolny od usterek uniemożliwiających działanie zgodnie z normami aplikacji i protokołów w ramach kategorii wydajności całego toru transmisyjnego, której dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokołów uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy użyciu okablowania zdefiniowanego w normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN Jeżeli Certyfikowany System Okablowania uniemożliwi użytkownikowi końcowemu korzystanie z aplikacji/protokołów zgodnie z kategorią wydajności systemu, której dotyczy certyfikat, producent przeprowadzi diagnozę problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponenty, które zapewnią skuteczną transmisję tych aplikacji i protokołów. Certyfikaty niezależnych laboratoriów Okablowanie strukturalne musi posiadać certyfikaty wydane przez niezależne laboratorium badawcze potwierdzające zgodność z normami okablowania strukturalnego minimum w zakresie łącza (Permanent Link oraz Chanel). Szczegółowe wymagania dot. certyfikatów zostały zawarte poniżej w specyfikacji poszczególnych elementów transmisyjnych. Wykonawca Instalacja okablowania strukturalnego powinna być wykonywana przez firmę posiadającą ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego. W/w dokument należy załączyć do oferty będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Certyfikat instalatora musi być dokumentem terminowym, wydawanym na okres jednego roku. Przedłużenie autoryzacji o kolejny rok dokonuje producent okablowania na podstawie wniosku instalatora, a w przypadku wprowadzenia nowych norm lub istotnych zmian w ofercie producenta po przeprowadzeniu szkolenia uzupełniającego. Wymaga się, aby wykonawca posiadał minimum dwóch instalatorów mających autoryzacje producenta okablowania strukturalnego w zakresie projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiarów oraz kwalifikowania do objęcia gwarancją. Należy to potwierdzić certyfikatami imiennymi wystawionymi przez producenta oferowanego okablowania strukturalnego. Punkt pośredni sieci komputerowej Modernizacja sieci Biblioteki obejmuje wykonanie w pomieszczeniu Czytelni punktu pośredniego (zamkniętej szafki 19 15U, połączonego z punktem dystrybucji (główną serwerownią) trzema kablami FTP kategorii 6A LSOH oraz kablem światłowodowym 6 włókiem 50/125 OM3. W celu uzyskania transmisji 10Gb pomiędzy Głównym punktem dystrybucyjnym, a nowoprojektowaną szafą w bibliotece połączenia miedziane wykonać kablami spełniającymi minimalne parametry przedstawione poniżej: Strona 2 z 16

3 Kabel posiada 4 pary oznaczone kolorami: niebieskim, pomarańczowym, zielonym i brązowym. W obrębie pary pierwszy przewodnik jest w kolorze pary np. niebieskim, a drugi w kolorze pary i białym więc np. biało-niebieskim. Kabel powinien być ekranowany i posiadać konstrukcję U/FTP. Każda para powinna posiadać indywidualny ekran wykonany z folii aluminiowej jednostronnie lakierowanej. Wzdłuż folii, po przewodzącej stronie, musi być prowadzony drut uziemieniowy. Ośrodek transmisyjny (cztery splecione pary) powinien być odizolowany od ekranu za pomocą przezroczystej folii PCV. Powłoka kabla powinna być w wykonaniu LSZH i w kolorze innym niż biały, szary i czerwony w celu odróżnienia kabli logicznych okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych. Wymaga się, aby w kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny elementem rozdzielający pary w kablu. Takie rozwiązanie poprawia parametry przesłuchowe (NEXT, ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel mechanicznie ułatwiając jego instalację oraz zmniejszając liczbę wadliwych torów w instalacji. Kabel należy dostarczać na szpulach w odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany na szpulach jest w dużo mniejszym stopniu podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie odcinka kabla przy krótkich odcinków roboczych. Standardy branżowe ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1 Parametry mechaniczne Średnica przewodnika: 23AWG Izolacja podstawowa: Poliolefina Materiał ekranu: Laminowane aluminium Materiał powłoki kabla: LSOH Nominalna średnica zewnętrzna: 7,2 NVP: 75-77% Ekran: Każda para osłonięta laminowaną folią aluminiową Drut uziemieniowy Drut miedziany powlekany cyną Maksymalna siła wciągania: 50 N/mm2 maks. Krótkoterminowy promień gięcia: 8 x średnica zewnętrzna mm Długoterminowy promień gięcia: 4 x średnica zewnętrzna mm Reaktancja pojemnościowa: 40 pf/m nom. przy 1 KHz Rezystancja pętli: 72 Ω/Km maks. Opóźnienie propagacji: f1/2nS/100mmaks. w zakresie MHz Różnica opóźnień propagacji: 45 ns/100 maks. Strona 3 z 16

4 w zakresie MHz Średnia impedancja: 100 Ω ± 6 w zakresie MHz Niezrównoważenie rezystancji: 2% maks. Tłumienność sprzężeniowa: 45 db min w zakresie MHz Log (f/100) w zakresie MHz Temperatura pracy: Przechowywanie: -20 C do +75 C Praca: -20 C do +60 C Test odporności ogniowej IEC Połączenia światłowodowe Parametry włókna Włókno światłowodowe domieszkowane germanem. Powłoka wykonana z akrylanu zabezpieczająca mechanicznie i przed promieniowaniem UV. Średnica rdzenia: 50 μm±3 μm Średnica płaszcza: 125 μm±2 μm Średnica włókna w akrylanie: 245 μm±10 μm Średnica włókna w ścisłej tubie: 900 μm Tłumienie dla 850 nm: 2.7 db/km dla 1300 nm: 0.8 db/km Szerokość pasma dla 850 nm: 500 MHz km dla 1300 nm: 500 MHz km Apertura numeryczna: μm±0.015 μm Parametry mechaniczne Temperatura pracy: -20 C do +70 C Temperatura przechowywania: -40 C do +70 C Wytrzymałość na ściskanie: 3000N/100mm Kolor: Zielony Średnica zewnętrzna [mm]: 6mm Minimalny promień gięcia [mm]: krótkotrwały: 50mm ciągły: 100mm Naciąg maksymalny [N]: krótkotrwały: 1000N ciągły: 500N maksymalny stosowany podczas instalacji kabla (max. kilka godzin): 1500N Waga [kg/km]: 40kg/km Strona 4 z 16

5 Nowoprojektowaną szafę wyposażyć w: a) Panele krosowe - Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U 2szt - Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, Niewyposażony, 1U, - 1szt b) Panel organizacji przewodów 2szt c) Listwa zasilająco filtrująca z 8 gniazdami 230V d) panel wentylacyjny 2-wentylatorowy e) Panel światłowodowy (wyposażony w 6 złącz SC.) f) Switch według opisu lub równoważny o parametrach nie gorszych 2szt g) Minigbic do w/w urządzeń 2szt h) Patchcord światłowodowy duplex 1m SC-LC MM OM3 2szt i) Patchcord miedziany kat 6 UTP 0,5mb 36szt j) Patchcord miedziany kat 6 UTP 2 mb 36szt Do PPD doprowadzić oddzielny obwód elektryczny służący jako zasilanie szafy. Istniejący Główny punkt dystrybucyjny wyposażyć w: a) Panel światłowodowy (wyposażony w 6 złącz S.C.) b) Panel organizacji przewodów 1szt c) - Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, Niewyposażony, 1U, - 1szt d) Minigbic do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego 2szt e) Patchcord światłowodowy duplex 1m SC-LC MM OM3 2szt Przewody łączące ze sobą GPD z PPD (kat 6A FTP) zakończyć modułami typu Data Gate i umieścić w panelach krosowych. Przewody instalacji okablowania strukturalnego kat 6 UTP rozszyć na panelach krosowych w nowoprojektowanej szafie dystrybucyjnej. Okablowanie poziome - Punkty końcowe (Punkt PEL) Kabel Kabel powinny spełniać wymagania kat 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2 Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji. Kabel powinien być ekranowany i posiadać konstrukcję U/UTP. Powłoka kabla powinna być w wykonaniu LSZH. Strona 5 z 16

6 Wymaga się, aby w kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny elementem rozdzielający pary w kablu. Takie rozwiązanie poprawia parametry przesłuchowe (NEXT, ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel mechanicznie ułatwiając jego instalację oraz zmniejszając liczbę wadliwych torów w instalacji. Kabel należy dostarczać na szpulach w odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany na szpulach jest w dużo mniejszym stopniu podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie odcinka kabla przy krótkich odcinków roboczych. Standardy branżowe TIA/EIA 568B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801:2002, EN50173:2007, IEC , IEC (332.1), EN Parametry mechaniczne Średnica przewodnika [mm]: 23 AWG (0.57mm) Średnica przewodnika w izolacji [mm]: 1.0 nominalnie Oznaczenie kolorystyczne przewodników: Niebieski x Biały, Pomarańczowy x Biały, Zielony x Biały, Brązowy x Biały Liczba par: 4 Średnica zewnętrzna kabla [mm]: 6,3mm Element centralny: Separator krzyżowy rozdzielający pary Zakres temperatur [ C] instalacja: 0 C to +50 C użytkowanie: -20 C to +60 C przechowywanie: -20 C to +60 C Minimalny promień gięcia instalacja: 8 x średnica zewnętrzna kabla użytkowanie: 4 x średnica zewnętrzna kabla Maksymalna siła naciągu: 100N max Test palności: IEC Materiał powłoki zewn.: LSZH Parametry elektryczne Impedancja charakterystyczna [Ω]: MHz MHz Rezystancja [Ω/Km]: 72 max. Tolerancja rezystancji [%]: 2 max. Pojemność [pf/m]: 45 1 KHz Niezrównoważeni pojemności (przewodnik względem ziemi)[ pf/km]: KHz. Max. napięcie [Vdc]: 72 max. Wytrzymałość dielektryczna: 1500 Volt/1 minute min rms NVP: 68% Delay Skew [ns/100m]: MHz Rezystancja izolacji [MΩ Km] Vdc Strona 6 z 16

7 Tłumienność: 45 db MHz MHz Parametry transmisyjne Insertion Loss[1-250Hz] f (f)+0.2/ f db/100m NEXT[1-250MHz] log(f/100) db PS NEXT [1-250MHz] log(f/100) db ELEXT [1-250MHz] log(f/100) db PS ELFEXT [1-250MHz] log(f/100) db RL [1 f <10MHz] 20+5 log(f) db RL [10 f <20MHz] 25 db RL [20 f 250MHz] 25-7 log(f/20) db Propagation Delay[1-250MHz] / f ns/100 Dealy Skew[1-250MHz] 45 ns/100 LCL[1-250MHz] log(f/100) db Gniazda Gniazda abonenckie wykonać w oparciu o nieekranowane moduły typu Mosaic 45 kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach dopasowujących do osprzętu elektroinstalacyjnego. Gniazda abonenckie powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji Wymagania dla gniazda: Złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na łatwość zapewnienia stabilnych parametrów transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza się tzw. gniazd beznarzędziowych. Odpowiednio wyprofilowane nakładki wpinane w złącze szczelinowe IDC po przyłączeniu przewodników zabezpieczające je dodatkowo przed wyrwaniem. Noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje odpowiednio dużą powierzchnię styku noża z miedzią oraz zapewnia spełnianie założonych parametrów transmisyjnych przez okres gwarancyjny. Złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co najmniej dwóch listew 2-parowych. Dzięki temu w naturalny sposób zostaną zminimalizowane długości rozplecionych przewodników zapewniając spełnienie z zapasem wymagań kategorii 6/klasy E. System oznaczania portów składający się z systemu zaczepów oraz przezroczystej nakładki pozwalającej na wsunięcie pod nie papierowych oznaczników z nadrukowanymi numerami. Taki system zapewnia możliwość wielokrotnych zmian opisu portów w szybki i łatwy sposób. Możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony (min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu (usługa Voice), oraz bez rysunku. Strona 7 z 16

8 Możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej wpięcie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prąd dzwonienia linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy kartę sieciową). Zaślepka blokująca powinna być dostępna w min 3 kolorach Złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A. Gniazdo RJ45 powinno posiadać integralną przesłonę przeciwkurzową wbudowaną w moduł. Przesłona powinna się chować do środka podczas wpinania wtyku RJ45 w gniazdo. Dzięki temu przesłona nie tylko chroni przed kurzem, ale również czyści styki oraz eliminuje tzw. złe wpięcia, tj. jeśli kabel krosowy jest niewłaściwie wpięty zostanie on wypchnięty z gniazda przez sprężynę przesłony przeciwkurzowej. Połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC a pinami w gnieździe RJ45 powinno być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej złącza. Gniazdo powinno być kątowe tzn. kabel przyłączeniowy należy wpinać pod kątem tak aby jak najmniej odstawał od powierzchni montażowej gniazda. Standardy branżowe TIA/EIA-568-B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2, FCB Subpart F 68.5, ISO , ISO 11801:2002, EN 50173:2007, FCC 68. Parametry elektryczne Rezystancja: 20 mω Tolerancja rezystancji: 2,5 mω Rezystancja izolacji: 100 MΩ Parametry mechaniczne Szerokość [mm]: 22,5 Wysokość [mm]: 45 GNIAZDO Trwałość: > 750 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: 1.27 μm złota na 2.50 μm niklu Materiał obudowy: UL94V0 ZŁĄCZE IDC Materiał obudowy: UL94V0 Trwałość: > 200 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa Przyjmuje przewody: AWG (drut/linka) Parametry transmisyjne Insertion Loss[1-250MHz] 0.2 f db NEXT[1-250MHz] log(f/100) db FEXT[1-250MHz] log(f/100) db RL[1=f<50MHz] 30 db Strona 8 z 16

9 RL[50=f=250MHz] log(f/100) db LCL[1-250MHz] log(f/100) db Panele Kable należy zakończyć na nieekranowanych panelach kategorii 6. Panele powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji Wymagania dla paneli: Solidna, metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubości 1.5mm pokrytej lakierem proszkowym w ciemnym kolorze. 24 wysokiej jakości gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby istniała możliwość wymiany wadliwego portu bez ingerencji w pozostałe. W części tylnej powinny się znajdować złącza szczelinowe IDC służące do przyłączenia kabli. Wysokość panela: 1U Półka służąca do przyłączania terminowanych kabli za pomocą krawatek dzięki czemu kable nie obciążają złącz szczelinowych oraz uniemożliwia się przypadkowe wyrwanie kabla. System oznaczania portów składający się z zaczepów oraz przezroczystej nakładki pozwalającej na wsunięcie pod nie papierowych oznaczników z nadrukowanymi numerami. Taki system zapewnia możliwość wielokrotnych zmian opisu portów w szybki i łatwy sposób. Możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony (min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu (usługa Voice) oraz bez rysunku Złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na łatwość zapewnienia stabilnych parametrów transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza się tzw. terminowania beznarzędziowego. Odpowiednio wyprofilowane nakładki wpinane w złącze szczelinowe IDC po przyłączeniu przewodników zabezpieczające je dodatkowo przed wyrwaniem. Noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje odpowiednio dużą powierzchnię styku noża z miedzią oraz zapewnia spełnianie założonych parametrów transmisyjnych przez okres gwarancyjny. Złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co najmniej dwóch listew 2-parowych. Dzięki temu w naturalny sposób zostaną zminimalizowane długości rozplecionych przewodników zapewniając spełnienie z zapasem wymagań kategorii 6/klasy E. Możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej wpięcie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prąd dzwonienia linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy kartę sieciową). Zaślepka blokująca powinna być dostępna w min 3 kolorach Złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A. Strona 9 z 16

10 Gniazdo RJ45 w panelu powinno posiadać integralną przesłonę przeciwkurzową wbudowaną w port. Przesłona powinna się chować do środka podczas wpinania wtyku RJ45 w gniazdo. Dzięki temu przesłona nie tylko chroni przed kurzem, ale również czyści styki oraz eliminuje tzw. złe wpięcia, tj. jeśli kabel krosowy jest niewłaściwie wpięty zostanie on wypchnięty z gniazda przez sprężynę przesłony przeciwkurzowej. Odpowiednio dobrany materiał a także kształt styków, gniazda RJ-45 panela charakteryzujący się całkowitą odpornością na wpięcie wtyków RJ-11 i RJ12 Połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC a pinami w gnieździe RJ45 powinno być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej złącza. Standardy branżowe TIA/EIA-568-B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2, FCB Subpart F 68.5, ISO , ISO 11801:2002, EN 50173:2007, FCC 68. Parametry elektryczne Rezystancja: 20 mω Tolerancja rezystancji: 2,5 mω Rezystancja izolacji: 100 MΩ Parametry mechaniczne Materiał: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1.5 mm Powłoka lakiernicza: Lakier proszkowy GNIAZDO Trwałość: > 750 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: 1.27 μm złota na 2.50 μm niklu Materiał obudowy: UL94V0 ZŁĄCZE IDC Materiał obudowy: UL94V0 Trwałość: > 200 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa Przyjmuje przewody: AWG (drut/linka) Parametry transmisyjne Insertion Loss[1-250MHz] 0.2 f db NEXT[1-250MHz] log(f/100) db FEXT[1-250MHz] log(f/100) db RL[1=f<50MHz] 30 db RL[50=f=250MHz] log(f/100) db LCL[1-250MHz] log(f/100) db Strona 10 z 16

11 Kable krosowe Nieekranowane kable krosowe kategorii 6 powinny zapewniać poprawną pracę protokołów 10/100BASE-T oraz 1000BASE-T. Kable powinny być wykonane z wysokiej jakości linki miedzianej o średnicy 24AWG w powłoce LS0H z obu stron zakończone wtykiem RJ45 wyposażonym w przezroczyste przesłony. Kable krosowe powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji Kable powinny być dostępne w minimum pięciu kolorach oraz ośmiu długościach: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7m oraz 10m. Wymagania dotyczące kabli krosowych: 4-parowa linka 24AWG w powłoce LS0H zakończone z obu stron wtykiem RJ45 przezroczysta osłona wtyku chroniąca przed uszkodzeniem zatrzasku zgodne z sekwencjami 568A i 568B powłoka zewnętrzna LS0H zgodność z dyrektywą RoHS Normy/standardy branżowe ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010 Cat 6, TIA-568-C.2 Cat 6 Standardy odporności ogniowej CSA FTI, IEC , IEC Parametry mechaniczne Średnica przewodnika: 24AWG Średnica zewnętrzna: 5.9mm Powłoka zewnętrzna: LS0H Minimalny promień gięcia kabla: 4 razy średnica zewnętrzna Zakres temperatur pracy: -20 C do 60 C Wtyk RJ45 Trwałość: 750 cykli min Materiał wtyku oraz osłony: Przezroczyste tworzywo polimerowe Materiał styku: stop miedzi 0,35mm Powłoka styku: Selektywna powłoka złota Wymiary wtyku RJ45: zgodne z wymaganiami ISO/IEC oraz FCC 47 Part 68 Parametry elektryczne Napięcie maksymalne: 150VAC (max) Maksymalne natężenie prądu: 1.5A przy 25 Strona 11 z 16

12 Projekt okablowania strukturalnego przewiduje poprowadzenie zarówno okablowania logicznego jak i elektrycznego. Instalacja okablowania powinna być wykonana w zamkniętych kanałach PCV. Kanały będą przedzielone przegrodą, dzięki czemu mogą być w nich umieszczone kable elektryczne i logiczne. Kanały mocowane w miarę możliwości na wysokości 30 cm co umożliwi wygodny dostęp do zainstalowanych w nich punktów PEL. W celu zapewnienia transmisji danych na odpowiednim poziomie jako medium transmisyjne dla okablowania poziomego zastosować kable o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: Parametry mechaniczne Średnica przewodnika [mm]: 23 AWG (0.57mm) Średnica przewodnika w izolacji [mm]: 1.0 nominalnie Oznaczenie kolorystyczne przewodników: Niebieski x Biały, Pomarańczowy x Biały, Zielony x Biały, Brązowy x Biały Liczba par: 4 Średnica zewnętrzna kabla [mm]: 6,3mm Element centralny: Separator krzyżowy rozdzielający pary Zakres temperatur [ C] instalacja: 0 C to +50 C użytkowanie: -20 C to +60 C przechowywanie: -20 C to +60 C Minimalny promień gięcia instalacja: 8 x średnica zewnętrzna kabla użytkowanie: 4 x średnica zewnętrzna kabla Maksymalna siła naciągu: 100N max Test palności: IEC Materiał powłoki zewn.: LSZH Kolor powłoki zewn.: Fioletowy RAL4005 Waga [kg]: 22.5 Tolerancja długości kabla: +/- 5% Naciąg maks.[n]:100 Parametry transmisyjne Insertion Loss[1-250Hz] f (f)+0.2/ f db/100m NEXT[1-250MHz] log(f/100) db PS NEXT [1-250MHz] log(f/100) db ELEXT [1-250MHz] log(f/100) db PS ELFEXT [1-250MHz] log(f/100) db RL [1 f <10MHz] 20+5 log(f) db RL [10 f <20MHz] 25 db RL [20 f 250MHz] 25-7 log(f/20) db Propagation Delay[1-250MHz] / f ns/100 Dealy Skew[1-250MHz] 45 ns/100 LCL[1-250MHz] log(f/100) db Strona 12 z 16

13 Paramerty elektryczne Impedancja charakterystyczna [Ω]: MHz MHz Rezystancja [Ω/Km]: 72 max. Tolerancja rezystancji [%]: 2 max. Pojemność [pf/m]: 45 1 KHz Niezrównoważeni pojemności (przewodnik względem ziemi)[ pf/km]: KHz. Max. napięcie [Vdc]: 72 max. Wytrzymałość dielektryczna: 1500 Volt/1 minute min rms NVP: 68% Delay Skew [ns/100m]: MHz Rezystancja izolacji [MΩ Km] Vdc Tłumienność: 45 db MHz MHz Rozbudowa sieci przewiduje cztery punkty PEL ulokowane na biurkach odsuniętych od ścian bocznych. Do tych punktów okablowanie należy wykonać w podłodze, a zespoły gniazd zamontować na nogach biurek w miejscu umożliwiającym łatwy do nich dostęp. Z pomieszczenia serwerowni ułożyć jeden przewód telefoniczny do Czytelni, który należy rozszyć na istniejącej głowicy telefonicznej. Na każde stanowisko pracy przypadać będzie 1 punkt PEL, w skład którego wchodzą pojedynczy moduł RJ-45 oraz podwójne gniazdo elektryczne 230V z kluczem, które umożliwią podłączenie jednego stanowiska roboczego. Powyższe gniazda zamontować w puszkach natynkowych. Każda linia logiczna do pojedynczego punktu PEL powinna być poprowadzona nieprzerwanie pomiędzy krosownicą w punkcie pośrednim, a gniazdem RJ-45 przewodem UTP LSZH kategorii 6. Ze względu na fakt, iż jest to rozbudowa istniejącej sieci komputerowej, która aktualnie objęta jest 25 letnią gwarancją producenta, na powyższą instalację Wykonawca dostarczy pomiary parametrów torów miedzianych oraz pomiary reflektometryczne torów światłowodowych. Wykonawca zapewni 25-letnią gwarancję na łącza miedziane i światłowodowe. Zestawienie gniazd - 36 gniazd 1 x RJ-45 kat 6 UTP miejsca montażu uzgodnić z Zamawiającym - 37 gniazd elektrycznych 2x230 z uziemieniem i kluczem zwalniającym blokadę, czerwone 90x45, 4mod. miejsca montażu uzgodnić z Zamawiającym. Rozdzielnia elektryczna. Aby zasilić nowoprojektowane gniazda zasilające stanowiska robocze wymagane jest wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej w serwerowni oraz ułożenie do niej instalacji WLZ. - Ochronnik SPCT2 280/8 - Lampka sygnalizacji faz - Rozłącznik FR A - P312 B16 30mA Typ A Powyższe elementy zamontować w nowoprojektowanej rozdzielnicy XL 125. Strona 13 z 16

14 System oznaczeń Każde gniazdo w patchpanelu identyfikowane jest za pomocą symbolu składającego się z litery i liczby oznaczającej numer gniazda RJ-45 w patchpanelu. Gniazda w punktach końcowych zostaną oznaczone analogicznie. Dokumentacja Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego. Dodatkowe uwagi Istniejące okablowanie w porozumieniu z Zamawiającym należy zdemontować lub w niektórych miejscach zostawić. Szczegółowy zestaw prac do wykonania zawiera załączony przedmiar robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót i zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów zamiennych równoważnych bądź lepszych. Obudowa Zarządzalny Opis urządzenia sieciowego (switch) RACK 1U Tak Architektura sieci LAN GigabitEthernet Liczba portów 26 szt. Liczba portów COMBO 2 szt. GEth (RJ45)/ MiniGBIC (SFP) Porty komunikacji PoE Prędkość magistrali Rozmiar tablicy adresów MAC Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja Protokoły uwierzytelniania i RS232 (RJ45)/ USB Nie 56 Gbps ) SNMPv1 2) SNMPv2 3) SNMPv3 4) Zarządzanie przez przeglądarkę www 5) CLI 6) Telnet 7) Syslog 8) RMON 9) HTTPS 10) HTTP 1) ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu 2) ACL bazujący na adresach MAC Strona 14 z 16

15 kontroli dostępu Obsługiwane protokoły i standardy 3) ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP 4) IEEE 802.1x Network Login 5) RADIUS zdalne uwierzytelnianie użytkownika 6) TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 7) SSL Secure Sockets Layer 8) MD5 9) ACL bazujący na cieciach VLAN 10) ACL bazujący na Diffserv (DSCP) 11) ACL bazujący na protokole 802.1p 12) SSH v.1 Secure Shall ver. 1 13) SSH v.2 Secure Shall ver. 2 1) IEEE BaseT 2) IEEE 802.3u 100BaseTX 3) IEEE 802.3x Flow Control 4) Auto MDI/MDI-X 5) Half/full duplex 6) IEEE 802.1x Network Login 7) DSCP DiffServ Code Point 8) IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 9) IEEE 802.1D Spanning Tree 10) IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree 11) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 12) IEEE 802.1p Priority 13) IEEE 802.1Q Virtual LANs 14) IEEE 802.1x Network Login 15) TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 16) UDP datagramowy protokół użytkownika 17) IGMP Internet Group Management Protocol 18) TFTP Trivial File Transfer Protocol 19) Jumbo frame support 20) IP QOS 21) IPv4 22) IPv6 23) DHCP Client Dynamic Host Configuration Protocol Client 24) BOOTP BOOTstrap Protocol 25) Broadcast Storm Control 26) GVRP Group VLAN Registration Protocol 27) IEEE 802.3ab 1000BaseT 28) IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX 29) SNTP Simple Network Time Protocol 30) PVE Private VLAN Edge Strona 15 z 16

16 Inne 31) LLDP Link Layer Discovery Protocol 32) LLDP-MED. Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery 33) CDP 34) MLDv6 1) Maksymalna liczba sieci wirtualnych VLAN 802.1Q: 256 2) Maksymalna liczba portów w trunku: 8 3) Maksymalna liczba trunków na przełączniku: 8 4) Port mirroring przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port 5) Zarządzanie pasmem 6) Maksymalna liczba kolejek QoS: 4 7) Brak wentylatorów cicha praca Montaż projektora p w Czytelni Dokonanie montażu projektora NEC NP210 znajdującego się na wyposażeniu Biblioteki PWSZ w Płocku za pomocą uchwytu sufitowego. Doprowadzenie zasilania oraz kabla sygnałowego VGA do projektora w zamkniętym kanale PCV. Kabel sygnałowy zakończyć puszką natynkową z odpowiednim modułem w standardzie MOSAIC, w miejscu, w którym znajduje się komputer. Długość trasy kablowej około 10 metrów. Strona 16 z 16

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 23 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Kielcach. UNP: 2601-16-019290 Znak sprawy: 2601-LO2.260.5.2016 WYKONAWCY

Kielce, dnia 23 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Kielcach. UNP: 2601-16-019290 Znak sprawy: 2601-LO2.260.5.2016 WYKONAWCY Kielce, dnia 23 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Kielcach UNP: 2601-16-019290 Znak sprawy: 2601-LO2.260.5.2016 WYKONAWCY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU (tabele do wypełnienia przez Wykonawcę)

OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU (tabele do wypełnienia przez Wykonawcę) DAG.26.21.2014 Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu Nazwa i adres Wykonawcy: OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3 Premise Networking Fibrain DATA 22/13 wersja 1.3 Fibrain Data Spis treści Spis treści 002 System Okablowania Strukturalnego kategorii Kabel U/UTP 200 MHz PVC Kabel U/UTP 200 MHz LSZH Kabel Duplex U/UTP

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Produkt proponowany (producent, numer katalogowy) Wartość brutto VAT (%) Wartość netto. Produkt wymagany. J.m. Ilość

Produkt proponowany (producent, numer katalogowy) Wartość brutto VAT (%) Wartość netto. Produkt wymagany. J.m. Ilość Lp 1 Produkt wymagany Szafa teleinformatyczna rack 19" 42U 600mm (szer.) x 800mm (gł.): Drzwi przednie przeszklone z zamkiem Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Projekt wykonawczy budowy sieci strukturalnej w Urzędzie Miasta Pionki

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Projekt wykonawczy budowy sieci strukturalnej w Urzędzie Miasta Pionki 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy: Branża: Projekt wykonawczy budowy sieci strukturalnej w Urzędzie Miasta Pionki Teletechniczna Inwestor: Urząd Miejski w Pionkach Adres inwestora: 26-670

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii 7. Linie produktów

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034. Idealny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKÓW Obiekt: MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 52 W NOWYM SĄCZU Temat:

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW

CZĘŚĆ OPISOWA UWAGA! SPIS RYSUNKÓW CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY...2 1.Dane Ogólne...2 1.1.Zakres rzeczowy projektu...2 1.2. Podstawa opracowania...2 2.Założenia projektowe...2 3.Okablowanie strukturalne...2 4.GPD...3 5.Połączenie szkieletowe...3

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 2 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Sieci Teletechnicznej CPV - 32413000-1 Nazwa Obiektu: Biuro Obsługi Lokali nr 11 Nazwa Inwestycji: Instalacja teletechniczna w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO IMPOLNET Migda, Migda, Chyba Spółka jawna 30-017 Kraków, ul. Racławicka 58 Tel.: (012) 638 51 05 NIP 677-20-74-467 E-mail: info@impolnet.com Obiekt Starostwo Powiatowe w Głogowie TEMAT INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne Okablowanie strukturalne Media transmisji miedź Standardy okablowania budynków Przeznaczenie TIA/EIA-568A Stworzenie standardu okablowania telekomunikacyjnego zaspokajającego wymagania różnych producentów

Bardziej szczegółowo

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Spis treści Systemy Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Podstawowe informacje Strona 8 Rozwiązania Strona 9 Systemy certyfikacji wykonania Strona 10 Systemy certyfikacji systemu Strona 11 kable instalacyjne

Bardziej szczegółowo

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz UTP kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE Kable UTP kat.5e 4x2x0,5 mm przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i

Bardziej szczegółowo

b. Patchcordy do podłączenia 15 komputerów do sieci (dł. w zależności od potrzeb)

b. Patchcordy do podłączenia 15 komputerów do sieci (dł. w zależności od potrzeb) Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik Nr 1

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Normy okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro wtyk przemysłowy C6 A Ilustracje wymiary str.1/6 powiększone rysunki na końcu dokumentu Opis produktu wtyk RJ45 kat.6 A /klasa E A do zarabiania we własnym zakresie w pełni ekranowany i przystosowany do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

OPIS FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEINFORMATYCZNE UTP 60 FTP 61 SF/UTP 62 U/FTP 63 S/FTP 64 UTP FLEX 65 FTP FLEX 67 UTP 4x2x0,5 69 U/UTPf 4x2x0,5 71 F/UTPf 4x2x0,5 72 F/UTPn 4x2x0,5 73 FTPnf 4x2x0,5 74 Parametry kabli komputerowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO

PROJEKT INSTALACJI OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO BUILDING & COMPUTER SOLUTIONS Sp. Jawna 09-402 Płock, ul. Górna 15 PROJEKT INSTALACJI OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO Przedmiot dokumentacji: Obiekt: Inwestor: Sieć okablowania komputerowego Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU UTP FTP UTPw UTPwn FTPw FTPwn UTP Patch Cable FTP Patch Cable SFTP STP SSTP Charakterystyka kabli teleinformatycznych 41 42 43 43 44 44 45 46 47 48 49 50 40

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [500m] ELEKTRONIKOM. Widok przewodu

Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [500m] ELEKTRONIKOM. Widok przewodu Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [500m] Cena : 916,35 zł Nr katalogowy : E1015_500 Producent : Triset Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP

Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Przewodnik po rozwiązaniu SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP www.systimax.com Spis treści Wprowadzenie 1 SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP Wydajność kanału 2 SYSTIMAX GigaSPEED

Bardziej szczegółowo

Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90 [100m] ELEKTRONIKOM

Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90 [100m] ELEKTRONIKOM Utworzono 30-12-2016 Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90 [100m] Cena : 260,70 zł Nr katalogowy : E1010_100 Producent : Triset Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ

PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ WYKONALI: INFORMATYKA STOSOWNA Spis treści: 1. Wstęp 2. Założenia 3. Schemat rozmieszczenia pomieszczeń 4. Rozmieszczenie okablowania i gniazd sieciowych: 4.1 Wysokość gniazd

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy

Strona 2. 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy Spis treści Strona 2 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7

Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 P R Z E D M I A R R O B Ó T Sieć komputerowa - kod CPV: 45314310-7 Data: 2007-03-05 Budowa: Przystosowanie pomieszczeń piwnicy na serwerownię, modernizacja okablowania strukturalnego. Kody CPV: 45314310

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED w MODUŁ KATEGORII 6 A WG ISO/IEC 11801 AMD 2 w SYSTEM PRZYGOTOWANY DO TRANSMISJI 10 GB/s w SYSTEM CERTYFIKOWANY W KLASIE E A 500 MHz w SYSTEM CERTYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki parter; Rys. PWT-02 - Instalacja komputerowa część logiczna bud.

Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki parter; Rys. PWT-02 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 1.1. Instalacja komputerowa - sieć logiczna, 1.2. Instalacja telefoniczna, 2. Część rysunkowa Rys. PWT-01 - Instalacja komputerowa część logiczna bud. E wysoki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE)

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE W53 1/4 mostki tensometryczne - żyła wewnętrzna miedziana 7-drutowa - zgodność z DIN VDE 0812 - Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) - indeks

Bardziej szczegółowo

PANELE KROSOWE (Patch Panele)

PANELE KROSOWE (Patch Panele) DO PONIŻSZYCH CEN STOSOWANA JEST AKTYWNA POLITYKA RABATOWA - ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA cena detaliczna SYMBOL NAZWA OSPRZĘTU netto PANELE KROSOWE (Patch Panele) pk010 Panel krosowy STP/FTP 24 porty kat. 6 1U

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych TEMAT: Pomiary systemów transmisyjnych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami pomiarów systemów transmisyjnych.

Bardziej szczegółowo

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E . PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII E m, mm,,m,, m, m mm, m m Podstawowy element systemu kategorii e zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia zamówienia jest szczegółowo obejmuje: opisany w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

I. Przedmiot zamówienia zamówienia jest szczegółowo obejmuje: opisany w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. Instalacja Okablowania Gmina Strukturalnego Nakło nad Notecią i Dedykowanej - Urząd Miasta Instalacji i Gminy Zasilającej w Nakle w budynku nad Notecią UMiG do SIWZ w Nakle na n. wykonanie Not. Załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T R O Z B U D O W Y S I E C I K O M P U T E R O W E J

P R O J E K T R O Z B U D O W Y S I E C I K O M P U T E R O W E J Załącznik nr 3 Z A K Ł A D T E C H N I K I E L E K T R O N I C Z N E J O B L I C Z E N I O W E J S p ó ł k a z o. o. w Z i e l o n e j G ó r z e 65-021 ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego nr 25 t e l.068 4512-512,

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Modernizacja sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Izba Celna w Nowym Targu - Przebudowa istniejącej instalacji teleinformatycznej oraz sieci zasilania gwarantowanego - INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 4 Załącznik nr d SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 4 LP NAZWA OPIS ILOŚĆ SZT.. Punkt dostępowy sieci Fortinet FortiAP-0B bezprzewodowej 7. Generator haseł Fortinet FortiToken-00 4 jednorazowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZESTAWU SCENICZNEGO OŚWIETLENIA LED

SPECYFIKACJA ZESTAWU SCENICZNEGO OŚWIETLENIA LED SPECYFIKACJA ZESTAWU SCENICZNEGO OŚWIETLENIA LED Dostawa zestawu scenicznego oświetlenia LED wraz z jego montażem, czyli wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis Załącznik nr 13 do SIWZ Projekt techniczny wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis W celu realizacji zadań projektu O b yw @ t e l online - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu: Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ II z zamkiem Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ III z zamkiem Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z Opis i

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2 POZYCJA 2 SIEĆ STRUKTURALNA Zawartość: 3. Opis techniczny... 2 3.1. Normy i zalecenia... 2 3.2. ZałoŜenia projektowe... 2 3.3. Zakres opracowania... 2 3.4. Dobór i opis instalacji strukturalnej... 2 3.5.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW

PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW PRODUKTY SIECIOWE DLA INSTALATORÓW ASSMANN Network Technology, globalny producent z ponad -letnim doświadczeniem, jest profesjonalnym dostawcą w zakresie strukturalnych sieci kablowych. Pod marką DIGITUS

Bardziej szczegółowo

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W POWIATOWYM CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY

PROJEKT POWYKONAWCZY Pracownia Projektowa "ES-PROJEKT Piotr Wolak ul. Partyzantów 1A tel/fax: 017 861 39 07 35-242 Rzeszów e-mail: esprojekt@poczta.onet.pl PROJEKT POWYKONAWCZY Temat: OKABLOWANIE STRUKTURALNE WRAZ Z INSTALACJĄ

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo