Strona 3 z 16. Standardy branżowe ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 3 z 16. Standardy branżowe ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1"

Transkrypt

1 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja sieci komputerowej podlega pomieszczenie Czytelni, Wypożyczalni oraz jednego pomieszczenia biurowego wchodzącego w skład Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Podstawa opracowania niniejszej specyfikacji są wytyczne zawarte w poniższych normach definiujących system okablowania strukturalnego. PN-EN : Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN : Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe PN-EN : Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN : Technika informatyczna Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN 50346: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym TIA/EIA-568-B.2 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2: Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling ISO/IEC 11801: Information technology Generic cabling for customer premise System okablowania strukturalnego Poniżej przedstawiono minimalne wymaganie, jakie musi spełniać oferowany system okablowania strukturalnego. Należy je potwierdzić przedstawieniem odpowiednich certyfikatów lub oświadczeń producenta. Jednorodność komponentów Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system. Nie dopuszcza się instalowania w torze transmisyjnym elementów pochodzących od różnych producentów w szczególności dotyczy to kabli transmisyjnych. Program gwarancyjny Wykonane okablowanie strukturalne musi zostać objęte minimum 25-cio letnim certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W tym okresie powinny obowiązywać następujące gwarancje: Gwarancja komponentowa Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu będą wolne od usterek materiałowych oraz wykończeniowych pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji. Jeżeli jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemie Okablowania zostanie uznany za wadliwy i uniemożliwiający poprawną transmisję sygnałów elektrycznych, producent naprawi te elementy lub wymieni je na nowe, aby umożliwić transmisję takich sygnałów. Strona 1 z 16

2 Gwarancja na działanie systemu Łącza/kanały Certyfikowanego Systemu Okablowania będą spełniać parametry wydajności zgodne z kategorią, której dotyczy certyfikat. Jeżeli wydajność Certyfikowanego Systemu Okablowania okaże się niezgodna z kategorią, której dotyczy certyfikat (na podstawie wyników zgodnych z normami procedur testowych), producent naprawi lub wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajności, której dotyczy certyfikat. Gwarancja na aplikacje Certyfikowany System Okablowania będzie wolny od usterek uniemożliwiających działanie zgodnie z normami aplikacji i protokołów w ramach kategorii wydajności całego toru transmisyjnego, której dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokołów uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy użyciu okablowania zdefiniowanego w normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN Jeżeli Certyfikowany System Okablowania uniemożliwi użytkownikowi końcowemu korzystanie z aplikacji/protokołów zgodnie z kategorią wydajności systemu, której dotyczy certyfikat, producent przeprowadzi diagnozę problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponenty, które zapewnią skuteczną transmisję tych aplikacji i protokołów. Certyfikaty niezależnych laboratoriów Okablowanie strukturalne musi posiadać certyfikaty wydane przez niezależne laboratorium badawcze potwierdzające zgodność z normami okablowania strukturalnego minimum w zakresie łącza (Permanent Link oraz Chanel). Szczegółowe wymagania dot. certyfikatów zostały zawarte poniżej w specyfikacji poszczególnych elementów transmisyjnych. Wykonawca Instalacja okablowania strukturalnego powinna być wykonywana przez firmę posiadającą ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego. W/w dokument należy załączyć do oferty będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Certyfikat instalatora musi być dokumentem terminowym, wydawanym na okres jednego roku. Przedłużenie autoryzacji o kolejny rok dokonuje producent okablowania na podstawie wniosku instalatora, a w przypadku wprowadzenia nowych norm lub istotnych zmian w ofercie producenta po przeprowadzeniu szkolenia uzupełniającego. Wymaga się, aby wykonawca posiadał minimum dwóch instalatorów mających autoryzacje producenta okablowania strukturalnego w zakresie projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiarów oraz kwalifikowania do objęcia gwarancją. Należy to potwierdzić certyfikatami imiennymi wystawionymi przez producenta oferowanego okablowania strukturalnego. Punkt pośredni sieci komputerowej Modernizacja sieci Biblioteki obejmuje wykonanie w pomieszczeniu Czytelni punktu pośredniego (zamkniętej szafki 19 15U, połączonego z punktem dystrybucji (główną serwerownią) trzema kablami FTP kategorii 6A LSOH oraz kablem światłowodowym 6 włókiem 50/125 OM3. W celu uzyskania transmisji 10Gb pomiędzy Głównym punktem dystrybucyjnym, a nowoprojektowaną szafą w bibliotece połączenia miedziane wykonać kablami spełniającymi minimalne parametry przedstawione poniżej: Strona 2 z 16

3 Kabel posiada 4 pary oznaczone kolorami: niebieskim, pomarańczowym, zielonym i brązowym. W obrębie pary pierwszy przewodnik jest w kolorze pary np. niebieskim, a drugi w kolorze pary i białym więc np. biało-niebieskim. Kabel powinien być ekranowany i posiadać konstrukcję U/FTP. Każda para powinna posiadać indywidualny ekran wykonany z folii aluminiowej jednostronnie lakierowanej. Wzdłuż folii, po przewodzącej stronie, musi być prowadzony drut uziemieniowy. Ośrodek transmisyjny (cztery splecione pary) powinien być odizolowany od ekranu za pomocą przezroczystej folii PCV. Powłoka kabla powinna być w wykonaniu LSZH i w kolorze innym niż biały, szary i czerwony w celu odróżnienia kabli logicznych okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych. Wymaga się, aby w kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny elementem rozdzielający pary w kablu. Takie rozwiązanie poprawia parametry przesłuchowe (NEXT, ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel mechanicznie ułatwiając jego instalację oraz zmniejszając liczbę wadliwych torów w instalacji. Kabel należy dostarczać na szpulach w odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany na szpulach jest w dużo mniejszym stopniu podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie odcinka kabla przy krótkich odcinków roboczych. Standardy branżowe ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 A1.1 Parametry mechaniczne Średnica przewodnika: 23AWG Izolacja podstawowa: Poliolefina Materiał ekranu: Laminowane aluminium Materiał powłoki kabla: LSOH Nominalna średnica zewnętrzna: 7,2 NVP: 75-77% Ekran: Każda para osłonięta laminowaną folią aluminiową Drut uziemieniowy Drut miedziany powlekany cyną Maksymalna siła wciągania: 50 N/mm2 maks. Krótkoterminowy promień gięcia: 8 x średnica zewnętrzna mm Długoterminowy promień gięcia: 4 x średnica zewnętrzna mm Reaktancja pojemnościowa: 40 pf/m nom. przy 1 KHz Rezystancja pętli: 72 Ω/Km maks. Opóźnienie propagacji: f1/2nS/100mmaks. w zakresie MHz Różnica opóźnień propagacji: 45 ns/100 maks. Strona 3 z 16

4 w zakresie MHz Średnia impedancja: 100 Ω ± 6 w zakresie MHz Niezrównoważenie rezystancji: 2% maks. Tłumienność sprzężeniowa: 45 db min w zakresie MHz Log (f/100) w zakresie MHz Temperatura pracy: Przechowywanie: -20 C do +75 C Praca: -20 C do +60 C Test odporności ogniowej IEC Połączenia światłowodowe Parametry włókna Włókno światłowodowe domieszkowane germanem. Powłoka wykonana z akrylanu zabezpieczająca mechanicznie i przed promieniowaniem UV. Średnica rdzenia: 50 μm±3 μm Średnica płaszcza: 125 μm±2 μm Średnica włókna w akrylanie: 245 μm±10 μm Średnica włókna w ścisłej tubie: 900 μm Tłumienie dla 850 nm: 2.7 db/km dla 1300 nm: 0.8 db/km Szerokość pasma dla 850 nm: 500 MHz km dla 1300 nm: 500 MHz km Apertura numeryczna: μm±0.015 μm Parametry mechaniczne Temperatura pracy: -20 C do +70 C Temperatura przechowywania: -40 C do +70 C Wytrzymałość na ściskanie: 3000N/100mm Kolor: Zielony Średnica zewnętrzna [mm]: 6mm Minimalny promień gięcia [mm]: krótkotrwały: 50mm ciągły: 100mm Naciąg maksymalny [N]: krótkotrwały: 1000N ciągły: 500N maksymalny stosowany podczas instalacji kabla (max. kilka godzin): 1500N Waga [kg/km]: 40kg/km Strona 4 z 16

5 Nowoprojektowaną szafę wyposażyć w: a) Panele krosowe - Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U 2szt - Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, Niewyposażony, 1U, - 1szt b) Panel organizacji przewodów 2szt c) Listwa zasilająco filtrująca z 8 gniazdami 230V d) panel wentylacyjny 2-wentylatorowy e) Panel światłowodowy (wyposażony w 6 złącz SC.) f) Switch według opisu lub równoważny o parametrach nie gorszych 2szt g) Minigbic do w/w urządzeń 2szt h) Patchcord światłowodowy duplex 1m SC-LC MM OM3 2szt i) Patchcord miedziany kat 6 UTP 0,5mb 36szt j) Patchcord miedziany kat 6 UTP 2 mb 36szt Do PPD doprowadzić oddzielny obwód elektryczny służący jako zasilanie szafy. Istniejący Główny punkt dystrybucyjny wyposażyć w: a) Panel światłowodowy (wyposażony w 6 złącz S.C.) b) Panel organizacji przewodów 1szt c) - Panel ekranowany 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, Niewyposażony, 1U, - 1szt d) Minigbic do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego 2szt e) Patchcord światłowodowy duplex 1m SC-LC MM OM3 2szt Przewody łączące ze sobą GPD z PPD (kat 6A FTP) zakończyć modułami typu Data Gate i umieścić w panelach krosowych. Przewody instalacji okablowania strukturalnego kat 6 UTP rozszyć na panelach krosowych w nowoprojektowanej szafie dystrybucyjnej. Okablowanie poziome - Punkty końcowe (Punkt PEL) Kabel Kabel powinny spełniać wymagania kat 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2 Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji. Kabel powinien być ekranowany i posiadać konstrukcję U/UTP. Powłoka kabla powinna być w wykonaniu LSZH. Strona 5 z 16

6 Wymaga się, aby w kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny elementem rozdzielający pary w kablu. Takie rozwiązanie poprawia parametry przesłuchowe (NEXT, ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel mechanicznie ułatwiając jego instalację oraz zmniejszając liczbę wadliwych torów w instalacji. Kabel należy dostarczać na szpulach w odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany na szpulach jest w dużo mniejszym stopniu podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie odcinka kabla przy krótkich odcinków roboczych. Standardy branżowe TIA/EIA 568B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801:2002, EN50173:2007, IEC , IEC (332.1), EN Parametry mechaniczne Średnica przewodnika [mm]: 23 AWG (0.57mm) Średnica przewodnika w izolacji [mm]: 1.0 nominalnie Oznaczenie kolorystyczne przewodników: Niebieski x Biały, Pomarańczowy x Biały, Zielony x Biały, Brązowy x Biały Liczba par: 4 Średnica zewnętrzna kabla [mm]: 6,3mm Element centralny: Separator krzyżowy rozdzielający pary Zakres temperatur [ C] instalacja: 0 C to +50 C użytkowanie: -20 C to +60 C przechowywanie: -20 C to +60 C Minimalny promień gięcia instalacja: 8 x średnica zewnętrzna kabla użytkowanie: 4 x średnica zewnętrzna kabla Maksymalna siła naciągu: 100N max Test palności: IEC Materiał powłoki zewn.: LSZH Parametry elektryczne Impedancja charakterystyczna [Ω]: MHz MHz Rezystancja [Ω/Km]: 72 max. Tolerancja rezystancji [%]: 2 max. Pojemność [pf/m]: 45 1 KHz Niezrównoważeni pojemności (przewodnik względem ziemi)[ pf/km]: KHz. Max. napięcie [Vdc]: 72 max. Wytrzymałość dielektryczna: 1500 Volt/1 minute min rms NVP: 68% Delay Skew [ns/100m]: MHz Rezystancja izolacji [MΩ Km] Vdc Strona 6 z 16

7 Tłumienność: 45 db MHz MHz Parametry transmisyjne Insertion Loss[1-250Hz] f (f)+0.2/ f db/100m NEXT[1-250MHz] log(f/100) db PS NEXT [1-250MHz] log(f/100) db ELEXT [1-250MHz] log(f/100) db PS ELFEXT [1-250MHz] log(f/100) db RL [1 f <10MHz] 20+5 log(f) db RL [10 f <20MHz] 25 db RL [20 f 250MHz] 25-7 log(f/20) db Propagation Delay[1-250MHz] / f ns/100 Dealy Skew[1-250MHz] 45 ns/100 LCL[1-250MHz] log(f/100) db Gniazda Gniazda abonenckie wykonać w oparciu o nieekranowane moduły typu Mosaic 45 kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach dopasowujących do osprzętu elektroinstalacyjnego. Gniazda abonenckie powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji Wymagania dla gniazda: Złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na łatwość zapewnienia stabilnych parametrów transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza się tzw. gniazd beznarzędziowych. Odpowiednio wyprofilowane nakładki wpinane w złącze szczelinowe IDC po przyłączeniu przewodników zabezpieczające je dodatkowo przed wyrwaniem. Noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje odpowiednio dużą powierzchnię styku noża z miedzią oraz zapewnia spełnianie założonych parametrów transmisyjnych przez okres gwarancyjny. Złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co najmniej dwóch listew 2-parowych. Dzięki temu w naturalny sposób zostaną zminimalizowane długości rozplecionych przewodników zapewniając spełnienie z zapasem wymagań kategorii 6/klasy E. System oznaczania portów składający się z systemu zaczepów oraz przezroczystej nakładki pozwalającej na wsunięcie pod nie papierowych oznaczników z nadrukowanymi numerami. Taki system zapewnia możliwość wielokrotnych zmian opisu portów w szybki i łatwy sposób. Możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony (min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu (usługa Voice), oraz bez rysunku. Strona 7 z 16

8 Możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej wpięcie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prąd dzwonienia linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy kartę sieciową). Zaślepka blokująca powinna być dostępna w min 3 kolorach Złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A. Gniazdo RJ45 powinno posiadać integralną przesłonę przeciwkurzową wbudowaną w moduł. Przesłona powinna się chować do środka podczas wpinania wtyku RJ45 w gniazdo. Dzięki temu przesłona nie tylko chroni przed kurzem, ale również czyści styki oraz eliminuje tzw. złe wpięcia, tj. jeśli kabel krosowy jest niewłaściwie wpięty zostanie on wypchnięty z gniazda przez sprężynę przesłony przeciwkurzowej. Połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC a pinami w gnieździe RJ45 powinno być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej złącza. Gniazdo powinno być kątowe tzn. kabel przyłączeniowy należy wpinać pod kątem tak aby jak najmniej odstawał od powierzchni montażowej gniazda. Standardy branżowe TIA/EIA-568-B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2, FCB Subpart F 68.5, ISO , ISO 11801:2002, EN 50173:2007, FCC 68. Parametry elektryczne Rezystancja: 20 mω Tolerancja rezystancji: 2,5 mω Rezystancja izolacji: 100 MΩ Parametry mechaniczne Szerokość [mm]: 22,5 Wysokość [mm]: 45 GNIAZDO Trwałość: > 750 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: 1.27 μm złota na 2.50 μm niklu Materiał obudowy: UL94V0 ZŁĄCZE IDC Materiał obudowy: UL94V0 Trwałość: > 200 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa Przyjmuje przewody: AWG (drut/linka) Parametry transmisyjne Insertion Loss[1-250MHz] 0.2 f db NEXT[1-250MHz] log(f/100) db FEXT[1-250MHz] log(f/100) db RL[1=f<50MHz] 30 db Strona 8 z 16

9 RL[50=f=250MHz] log(f/100) db LCL[1-250MHz] log(f/100) db Panele Kable należy zakończyć na nieekranowanych panelach kategorii 6. Panele powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji Wymagania dla paneli: Solidna, metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubości 1.5mm pokrytej lakierem proszkowym w ciemnym kolorze. 24 wysokiej jakości gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby istniała możliwość wymiany wadliwego portu bez ingerencji w pozostałe. W części tylnej powinny się znajdować złącza szczelinowe IDC służące do przyłączenia kabli. Wysokość panela: 1U Półka służąca do przyłączania terminowanych kabli za pomocą krawatek dzięki czemu kable nie obciążają złącz szczelinowych oraz uniemożliwia się przypadkowe wyrwanie kabla. System oznaczania portów składający się z zaczepów oraz przezroczystej nakładki pozwalającej na wsunięcie pod nie papierowych oznaczników z nadrukowanymi numerami. Taki system zapewnia możliwość wielokrotnych zmian opisu portów w szybki i łatwy sposób. Możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony (min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu (usługa Voice) oraz bez rysunku Złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na łatwość zapewnienia stabilnych parametrów transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza się tzw. terminowania beznarzędziowego. Odpowiednio wyprofilowane nakładki wpinane w złącze szczelinowe IDC po przyłączeniu przewodników zabezpieczające je dodatkowo przed wyrwaniem. Noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje odpowiednio dużą powierzchnię styku noża z miedzią oraz zapewnia spełnianie założonych parametrów transmisyjnych przez okres gwarancyjny. Złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co najmniej dwóch listew 2-parowych. Dzięki temu w naturalny sposób zostaną zminimalizowane długości rozplecionych przewodników zapewniając spełnienie z zapasem wymagań kategorii 6/klasy E. Możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej wpięcie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prąd dzwonienia linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy kartę sieciową). Zaślepka blokująca powinna być dostępna w min 3 kolorach Złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A. Strona 9 z 16

10 Gniazdo RJ45 w panelu powinno posiadać integralną przesłonę przeciwkurzową wbudowaną w port. Przesłona powinna się chować do środka podczas wpinania wtyku RJ45 w gniazdo. Dzięki temu przesłona nie tylko chroni przed kurzem, ale również czyści styki oraz eliminuje tzw. złe wpięcia, tj. jeśli kabel krosowy jest niewłaściwie wpięty zostanie on wypchnięty z gniazda przez sprężynę przesłony przeciwkurzowej. Odpowiednio dobrany materiał a także kształt styków, gniazda RJ-45 panela charakteryzujący się całkowitą odpornością na wpięcie wtyków RJ-11 i RJ12 Połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC a pinami w gnieździe RJ45 powinno być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej złącza. Standardy branżowe TIA/EIA-568-B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2, FCB Subpart F 68.5, ISO , ISO 11801:2002, EN 50173:2007, FCC 68. Parametry elektryczne Rezystancja: 20 mω Tolerancja rezystancji: 2,5 mω Rezystancja izolacji: 100 MΩ Parametry mechaniczne Materiał: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1.5 mm Powłoka lakiernicza: Lakier proszkowy GNIAZDO Trwałość: > 750 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: 1.27 μm złota na 2.50 μm niklu Materiał obudowy: UL94V0 ZŁĄCZE IDC Materiał obudowy: UL94V0 Trwałość: > 200 cykli Materiał styków: Stop miedzi Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa Przyjmuje przewody: AWG (drut/linka) Parametry transmisyjne Insertion Loss[1-250MHz] 0.2 f db NEXT[1-250MHz] log(f/100) db FEXT[1-250MHz] log(f/100) db RL[1=f<50MHz] 30 db RL[50=f=250MHz] log(f/100) db LCL[1-250MHz] log(f/100) db Strona 10 z 16

11 Kable krosowe Nieekranowane kable krosowe kategorii 6 powinny zapewniać poprawną pracę protokołów 10/100BASE-T oraz 1000BASE-T. Kable powinny być wykonane z wysokiej jakości linki miedzianej o średnicy 24AWG w powłoce LS0H z obu stron zakończone wtykiem RJ45 wyposażonym w przezroczyste przesłony. Kable krosowe powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji Kable powinny być dostępne w minimum pięciu kolorach oraz ośmiu długościach: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7m oraz 10m. Wymagania dotyczące kabli krosowych: 4-parowa linka 24AWG w powłoce LS0H zakończone z obu stron wtykiem RJ45 przezroczysta osłona wtyku chroniąca przed uszkodzeniem zatrzasku zgodne z sekwencjami 568A i 568B powłoka zewnętrzna LS0H zgodność z dyrektywą RoHS Normy/standardy branżowe ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010 Cat 6, TIA-568-C.2 Cat 6 Standardy odporności ogniowej CSA FTI, IEC , IEC Parametry mechaniczne Średnica przewodnika: 24AWG Średnica zewnętrzna: 5.9mm Powłoka zewnętrzna: LS0H Minimalny promień gięcia kabla: 4 razy średnica zewnętrzna Zakres temperatur pracy: -20 C do 60 C Wtyk RJ45 Trwałość: 750 cykli min Materiał wtyku oraz osłony: Przezroczyste tworzywo polimerowe Materiał styku: stop miedzi 0,35mm Powłoka styku: Selektywna powłoka złota Wymiary wtyku RJ45: zgodne z wymaganiami ISO/IEC oraz FCC 47 Part 68 Parametry elektryczne Napięcie maksymalne: 150VAC (max) Maksymalne natężenie prądu: 1.5A przy 25 Strona 11 z 16

12 Projekt okablowania strukturalnego przewiduje poprowadzenie zarówno okablowania logicznego jak i elektrycznego. Instalacja okablowania powinna być wykonana w zamkniętych kanałach PCV. Kanały będą przedzielone przegrodą, dzięki czemu mogą być w nich umieszczone kable elektryczne i logiczne. Kanały mocowane w miarę możliwości na wysokości 30 cm co umożliwi wygodny dostęp do zainstalowanych w nich punktów PEL. W celu zapewnienia transmisji danych na odpowiednim poziomie jako medium transmisyjne dla okablowania poziomego zastosować kable o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: Parametry mechaniczne Średnica przewodnika [mm]: 23 AWG (0.57mm) Średnica przewodnika w izolacji [mm]: 1.0 nominalnie Oznaczenie kolorystyczne przewodników: Niebieski x Biały, Pomarańczowy x Biały, Zielony x Biały, Brązowy x Biały Liczba par: 4 Średnica zewnętrzna kabla [mm]: 6,3mm Element centralny: Separator krzyżowy rozdzielający pary Zakres temperatur [ C] instalacja: 0 C to +50 C użytkowanie: -20 C to +60 C przechowywanie: -20 C to +60 C Minimalny promień gięcia instalacja: 8 x średnica zewnętrzna kabla użytkowanie: 4 x średnica zewnętrzna kabla Maksymalna siła naciągu: 100N max Test palności: IEC Materiał powłoki zewn.: LSZH Kolor powłoki zewn.: Fioletowy RAL4005 Waga [kg]: 22.5 Tolerancja długości kabla: +/- 5% Naciąg maks.[n]:100 Parametry transmisyjne Insertion Loss[1-250Hz] f (f)+0.2/ f db/100m NEXT[1-250MHz] log(f/100) db PS NEXT [1-250MHz] log(f/100) db ELEXT [1-250MHz] log(f/100) db PS ELFEXT [1-250MHz] log(f/100) db RL [1 f <10MHz] 20+5 log(f) db RL [10 f <20MHz] 25 db RL [20 f 250MHz] 25-7 log(f/20) db Propagation Delay[1-250MHz] / f ns/100 Dealy Skew[1-250MHz] 45 ns/100 LCL[1-250MHz] log(f/100) db Strona 12 z 16

13 Paramerty elektryczne Impedancja charakterystyczna [Ω]: MHz MHz Rezystancja [Ω/Km]: 72 max. Tolerancja rezystancji [%]: 2 max. Pojemność [pf/m]: 45 1 KHz Niezrównoważeni pojemności (przewodnik względem ziemi)[ pf/km]: KHz. Max. napięcie [Vdc]: 72 max. Wytrzymałość dielektryczna: 1500 Volt/1 minute min rms NVP: 68% Delay Skew [ns/100m]: MHz Rezystancja izolacji [MΩ Km] Vdc Tłumienność: 45 db MHz MHz Rozbudowa sieci przewiduje cztery punkty PEL ulokowane na biurkach odsuniętych od ścian bocznych. Do tych punktów okablowanie należy wykonać w podłodze, a zespoły gniazd zamontować na nogach biurek w miejscu umożliwiającym łatwy do nich dostęp. Z pomieszczenia serwerowni ułożyć jeden przewód telefoniczny do Czytelni, który należy rozszyć na istniejącej głowicy telefonicznej. Na każde stanowisko pracy przypadać będzie 1 punkt PEL, w skład którego wchodzą pojedynczy moduł RJ-45 oraz podwójne gniazdo elektryczne 230V z kluczem, które umożliwią podłączenie jednego stanowiska roboczego. Powyższe gniazda zamontować w puszkach natynkowych. Każda linia logiczna do pojedynczego punktu PEL powinna być poprowadzona nieprzerwanie pomiędzy krosownicą w punkcie pośrednim, a gniazdem RJ-45 przewodem UTP LSZH kategorii 6. Ze względu na fakt, iż jest to rozbudowa istniejącej sieci komputerowej, która aktualnie objęta jest 25 letnią gwarancją producenta, na powyższą instalację Wykonawca dostarczy pomiary parametrów torów miedzianych oraz pomiary reflektometryczne torów światłowodowych. Wykonawca zapewni 25-letnią gwarancję na łącza miedziane i światłowodowe. Zestawienie gniazd - 36 gniazd 1 x RJ-45 kat 6 UTP miejsca montażu uzgodnić z Zamawiającym - 37 gniazd elektrycznych 2x230 z uziemieniem i kluczem zwalniającym blokadę, czerwone 90x45, 4mod. miejsca montażu uzgodnić z Zamawiającym. Rozdzielnia elektryczna. Aby zasilić nowoprojektowane gniazda zasilające stanowiska robocze wymagane jest wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej w serwerowni oraz ułożenie do niej instalacji WLZ. - Ochronnik SPCT2 280/8 - Lampka sygnalizacji faz - Rozłącznik FR A - P312 B16 30mA Typ A Powyższe elementy zamontować w nowoprojektowanej rozdzielnicy XL 125. Strona 13 z 16

14 System oznaczeń Każde gniazdo w patchpanelu identyfikowane jest za pomocą symbolu składającego się z litery i liczby oznaczającej numer gniazda RJ-45 w patchpanelu. Gniazda w punktach końcowych zostaną oznaczone analogicznie. Dokumentacja Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego. Dodatkowe uwagi Istniejące okablowanie w porozumieniu z Zamawiającym należy zdemontować lub w niektórych miejscach zostawić. Szczegółowy zestaw prac do wykonania zawiera załączony przedmiar robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót i zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów zamiennych równoważnych bądź lepszych. Obudowa Zarządzalny Opis urządzenia sieciowego (switch) RACK 1U Tak Architektura sieci LAN GigabitEthernet Liczba portów 26 szt. Liczba portów COMBO 2 szt. GEth (RJ45)/ MiniGBIC (SFP) Porty komunikacji PoE Prędkość magistrali Rozmiar tablicy adresów MAC Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja Protokoły uwierzytelniania i RS232 (RJ45)/ USB Nie 56 Gbps ) SNMPv1 2) SNMPv2 3) SNMPv3 4) Zarządzanie przez przeglądarkę www 5) CLI 6) Telnet 7) Syslog 8) RMON 9) HTTPS 10) HTTP 1) ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu 2) ACL bazujący na adresach MAC Strona 14 z 16

15 kontroli dostępu Obsługiwane protokoły i standardy 3) ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP 4) IEEE 802.1x Network Login 5) RADIUS zdalne uwierzytelnianie użytkownika 6) TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System 7) SSL Secure Sockets Layer 8) MD5 9) ACL bazujący na cieciach VLAN 10) ACL bazujący na Diffserv (DSCP) 11) ACL bazujący na protokole 802.1p 12) SSH v.1 Secure Shall ver. 1 13) SSH v.2 Secure Shall ver. 2 1) IEEE BaseT 2) IEEE 802.3u 100BaseTX 3) IEEE 802.3x Flow Control 4) Auto MDI/MDI-X 5) Half/full duplex 6) IEEE 802.1x Network Login 7) DSCP DiffServ Code Point 8) IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 9) IEEE 802.1D Spanning Tree 10) IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree 11) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 12) IEEE 802.1p Priority 13) IEEE 802.1Q Virtual LANs 14) IEEE 802.1x Network Login 15) TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 16) UDP datagramowy protokół użytkownika 17) IGMP Internet Group Management Protocol 18) TFTP Trivial File Transfer Protocol 19) Jumbo frame support 20) IP QOS 21) IPv4 22) IPv6 23) DHCP Client Dynamic Host Configuration Protocol Client 24) BOOTP BOOTstrap Protocol 25) Broadcast Storm Control 26) GVRP Group VLAN Registration Protocol 27) IEEE 802.3ab 1000BaseT 28) IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX 29) SNTP Simple Network Time Protocol 30) PVE Private VLAN Edge Strona 15 z 16

16 Inne 31) LLDP Link Layer Discovery Protocol 32) LLDP-MED. Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery 33) CDP 34) MLDv6 1) Maksymalna liczba sieci wirtualnych VLAN 802.1Q: 256 2) Maksymalna liczba portów w trunku: 8 3) Maksymalna liczba trunków na przełączniku: 8 4) Port mirroring przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port 5) Zarządzanie pasmem 6) Maksymalna liczba kolejek QoS: 4 7) Brak wentylatorów cicha praca Montaż projektora p w Czytelni Dokonanie montażu projektora NEC NP210 znajdującego się na wyposażeniu Biblioteki PWSZ w Płocku za pomocą uchwytu sufitowego. Doprowadzenie zasilania oraz kabla sygnałowego VGA do projektora w zamkniętym kanale PCV. Kabel sygnałowy zakończyć puszką natynkową z odpowiednim modułem w standardzie MOSAIC, w miejscu, w którym znajduje się komputer. Długość trasy kablowej około 10 metrów. Strona 16 z 16

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia...

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 1 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6

cat. 7 A cat. 5e cat. 6 cat. 6 A cat. 7 cat. 8 /8 cat. 3 Spis treści Systemy kable instalacyjne Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Spis treści Systemy Dlaczego FibrainDATA Strona 6 Podstawowe informacje Strona 8 Rozwiązania Strona 9 Systemy certyfikacji wykonania Strona 10 Systemy certyfikacji systemu Strona 11 kable instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii 7. Linie produktów

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYMAGANYCH URZĄDZEŃ:

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYMAGANYCH URZĄDZEŃ: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYMAGANYCH URZĄDZEŃ: 1. Szafa krosownicza - Standardowa wysokość 42U - Wymiary podstawy 800x1000 - Szafa standardowo wyposaŝona w trzy pary szyn montaŝowych. - Wymagana wersja serwerowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI SZEROKOPASMOWEJ - PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ WRAZ Z BADANIAMI PROPAGACYJNYMI INWESTOR: Gmina Czerwieńsk Rynek 25 66-016

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo