Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie."

Transkrypt

1 załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych obejmuje wykonanie instalacji sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych zgodnie z projektem wykonawczym zamawiającego 1) wykonanie instalacji sygnałowej miedzianej kat.6 (prędkość przesyłu 1Gb/s) 2) wykonanie instalacji sygnałowej miedzianej VOICE, 3) dostawa i instalacja szaf dystrybucyjnych 19 wraz z wyposażeniem w punktach GDP 4) wykonanie punktów elektryczno-logicznych PEL, 5) wykonanie instalacji zasilającej dedykowanej 230V, 6) wykonanie instalacji uziemiającej w punktach GDP, 7) wykonanie systemu tras kablowych do rozprowadzenia okablowania miedzianego wewnątrz budynków Zamawiającego,, 8) montaż punktów dostępowych (hot-spot), 9) wykonanie pomiarów, 10) opracowanie dokumentacji technicznej: powykonawczej (wraz z dokumentacją eksploatacyjną) i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego. II. Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego 1) Wszystkie produkty okablowania strukturalnego muszą być fabrycznie nowe. 2) Producent okablowania strukturalnego musi objąć zainstalowany system okablowania strukturalnego bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne,, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). 3) Gwarancja musi być udzielona przez Producenta bezpośrednio Zamawiającemu. 4) Udzielona Gwarancja ma obejmować tzw. gwarancję systemową: Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione. 5) Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania strukturalnego.

2 6) Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25 letnią systemową gwarancją niezawodności nadane przez producenta okablowania strukturalnego. 7) Dokumentację oraz całość robót wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności przepisami BHP i P.poż. 8) Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane polskim prawem certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Komplet takich dokumentów należy przekazać Inwestorowi przed ich montażem do zatwierdzenia oraz po zakończeniu prac. 9) Montaż wszystkich urządzeń winien być wykonany zgodnie z instrukcją montażową danego urządzenia dostarczoną przez producenta. 10) Należy stosować okablowanie miedziane klasy E (kategorii 6), skrętkowe (4 pary UTP) w wersji nieekranowanej w powłoce LSZH. 11) Kable miedziane krosowe - należy zastosować kabel o wydajności kat.6, nieekranowany, - należy stosować kolorystyczne oznaczanie wtyków, w zależności od przeznaczenia kabla. - kolorowe identyfikatory należy nakładać na wtyki RJ45. - należy dostarczyć dla wszystkich punktów GDP ilość kabli krosowych równą sumie wszystkich portów RJ45 dostarczonych wszystkich paneli rozdzielczych RJ45 w danym punkcie GPD. 12) Kable miedziane przyłączeniowe - należy zastosować kabel o wydajności kat.6a, nieekranowany. - należy stosować różną kolorystykę kabli przyłączeniowych w zależności od przeznaczenia kabla, - długość: min. 1.8m. - należy dostarczyć min. 2 sztuki kabla przyłączeniowego dla każdego punktu PEL dla każdego obiektu Zamawiającego. 13) Panele rozdzielcze RJ45 -należy zastosować nieekranowane panele rozdzielcze RJ45 (kat.6), posiadające standardową szerokość 19 wysokość 1U oraz wyposażone w 24 porty RJ 45 (kat.6). - zastosowane panele rozdzielcze muszą umożliwiać elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający zamieszczenie etykiet opisowych. - należy zapewnić możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (co najmniej 4 kolory oznaczników).

3 14) Punkty elektryczno-logiczne PEL (Punkt abonencki PA) - lokalizację PEL w danym obiekcie w danym pomieszczeniu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji Zad.1, -gniazda przyłączeniowe użytkowników PEL należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 UTP montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm oraz 3 modułów 230V o wymiarach 45x45 mm, -należy zapewnić możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (co najmniej 4 kolory oznaczników), -należy zastosować komponenty o wydajności kat.6, nieekranowane. -stosowane komponenty muszą zapewniać zasilanie urządzeń końcowych wg standardu PoEP (przesył mocy do 30W). - w salach lekcyjnych PEL montować na ścianie z tablicą od strony okien (w pobliżu biurka nauczyciela), w pozostałych pomieszczeniach w zależności od ich funkcjonalności i aranżacji pomieszczenia. -na każdym PEL należy umieścić trwale numer danego punktu abonenckiego (PA). 15) Punkty elektryczno-logiczne do podłączenia punktów dostępowych (hot-spot) - gniazda przyłączeniowe użytkowników PEL należy zorganizować w postaci 1 modułu RJ45 UTP montowanego w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm oraz 1 modułu 230V o wymiarach 45x45 mm, - należy zapewnić możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (co najmniej 4 kolory oznaczników), - należy zastosować komponenty o wydajności kat.6, nieekranowane, - stosowane komponenty muszą zapewniać zasilanie urządzeń końcowych wg standardu PoEP (przesył mocy do 30W). III Pomiary okablowania miedzianego 1. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego Wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. 2. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. 3. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

4 4. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta przyrządu, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. 5. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego. 6. Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy E / kategorii 6 wg ISO lub EN Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu Channel (łącznie z kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łącza należy użyć odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być wykorzystywana w powiązaniu właśnie z tym łączem. W związku z powyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45. IV Wymagania dotyczące szaf dystrybucyjnych 1)Szafy dystrybucyjne 19 typ I - należy użyć szaf dystrybucyjnych wiszących 19 dzielonych składających się z dwóch sekcji, połączonych zawiasami, umożliwiającymi odchylenie głównej sekcji szafy dystrybucyjnej (z zamontowanymi urządzeniami 19 ) od ściany. -głębokość szaf musi zapewniać możliwość montażu zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń sieciowych. -konstrukcja metalowa malowana proszkowo, -możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19 (przód tył), -drzwi przednie z szybą ze szkła hartowanego, z możliwością otwarcia 180 i montażem prawo lub lewostronnym, -zamek w drzwiach przednich, -przepusty kablowe do wprowadzenia kabli na ścianie tylnej u góry i na dole, w podłodze oraz w dachu. - Wymaga się dostarczenie wraz z Szafą dystrybucyjną 19 typ I wyposażenia dodatkowego w ilości: listwa zasilająca 19 1U min 8x - 1 sztuka, panel wentylacyjny 19 z - 1 sztuka, panele 19 1U porządkujące kable - 3 sztuki, komplet linek uziemienia z szyną - 1 sztuka. 2) Szafy dystrybucyjne 19 typ II - należy użyć szaf dystrybucyjnych 19 wolno-stojących o wymiarach min. 800 x min mm (szer. x gł.).

5 - min. 42U pojemności użytecznej do instalacji urządzeń w pozycji poziomej, - konstrukcja metalowa malowana proszkowo, - klasa ochrony IP20 lub wyższa, - drzwi przednie z perforacją, montaż prawo lub lewostronnym, - zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz, - demontowane osłony boczne, zamykane na klucz, - demontowana osłona tylna, perforowana, zamykana na klucz (klucz wspólny z zamkiem przednim), - przystosowana do poprawnej instalacji dostarczonych serwerów rack wraz z ich fabrycznymi prowadnicami przewodów, - fabryczna możliwość trwałego łączenia wielu szaf jednakowego typu. - wymaga się dostarczenia wraz z Szafą dystrybucyjną 19 typ II wyposażenia dodatkowego w ilości: listwa zasilająca 19 min 8x - 1 sztuka, panel wentylacyjny 19 z - 1 sztuka, panel 19 1U porządkujący kable krosowe- 7 sztuk,) komplet linek uziemienia z szyną - 1 sztuka. V Wymagania dotyczące urządzeń aktywnych 1)Urządzenie aktywne sieciowe typ I - klasa produktu: router, - architektura sieci LAN: Fast Ethernet -ilość portów: Ethernet LAN (RJ-45): min. 4 sztuki, WAN (RJ-45): min. 1 sztuka (10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE- TX typu IEEE 802.3u)), - filtrowanie adresów MAC, - zabezpieczenie firewall: NAT, - szyfrowanie/bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS. - klient DHCP: Tak. - serwer DHCP: Tak. - bezprzewodowa sieć LAN: Nie.

6 2) Urządzenie aktywne sieciowe typ III -klasa produktu: przełącznik sieciowy zarządzalny. -architektura sieci LAN: Gigabit Ethernet. -liczba portów 1000BaseT (RJ45): min.44 sztuki. -liczba portów COMBO (Gigabit Ethernet / Small Form-Factor Plugable (SFP)): min.4 szt. -porty komunikacji: RS232 (DB9) lub inny. 3) Urządzenie aktywne sieciowe typ IV klasa produktu: przełącznik sieciowy zarządzalny. -architektura sieci LAN: Gigabit Ethernet. -liczba portów 1000BaseT (RJ45): min.24 sztuki. -liczba portów Small Form-Factor Plugable (SFP): min.4 szt. -porty komunikacji: RS232 lub inny. 4) Urządzenie aktywne sieciowe typ V -Klasa produktu: urządzenie Wireless LAN punkt dostępowy. -Architektura sieci LAN: FastEthernet. -Typ urządzenia: punkt dostępowy. -Port LAN: min. 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet. -Wbudowane anteny: 2.4 GHz: min. 3 zintergrowane (min 4 dbi), 5 GHz: : min. 3 zintegrowane (min 7dbi), wsparcie dla technologii: 3x3 MIMO. - Standardy Wifi: a/b/g/n. - Zasilanie: Power over Ethernet (PoE), 802.3af Supported. 5. Urządzenie aktywne sieciowe typ VI -Klasa produktu: urządzenie Wireless LAN most (ang. Bridge) i Access Point. -Architektura sieci LAN: FastEthernet. -Typ urządzenia: zewnętrzne.

7 - Port LAN: n/d. - Antenay dual band, rodzaj: wbudowana, poziom wzmocnienia anteny: min. 17 dbi, możliwość podłączenie zewnętrznej anteny. - Standardy Wifi: a/b/g. - Zasilanie: Power over Ethernet (PoE). VI. Wymagania dotyczące Dokumentacji Powykonawczej 1) dokumentacja musi być sporządzona w sposób umożliwiający weryfikację przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań technicznych (karty katalogowe). 2) dokumentacja musi zawierać opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań technicznych zastosowanych w systemie okablowania strukturalnego, 3) listę produktów wraz z ilościami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego, 4) podkłady budowlane z zaznaczeniem: łączy, punktów GDP, punktów przyłączeniowych użytkowników, 5) rysunki przedstawiające wyposażenie punktów GDP, 6) wyniki pomiarów wszystkich łączy wg normy EN lub ISO/IEC ) certyfikat potwierdzający ważność kalibracji przyrządu, którym wykonano pomiary. 8) Dokumentacja musi obejmować rzuty poziome terenu i obiektów, przedstawiające przewidziane rodzaje i rozmieszczenie wszystkich urządzeń oraz schemat blokowy pokazujący ich wzajemne połączenia, oraz schematy rozmieszczenia elementów w szafach dystrybucyjnych w punkcie CPD oraz punktach GDP. 9) Wszystkie rysunki muszą być podpisane przez autora (autorów) i sprawdzającego. 10) Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. VII Wymagania dodatkowe dot. Gwarancji 1) zamawiający wymaga udzielenia przez Producenta okablowania strukturalnego 25-letniej systemowej, bezpłatnej gwarancji niezawodności, która zapewni: - zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie wykonania instalacji,

8 - niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania instalacji, dla których system został zaprojektowany, - brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji okablowania. 2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 90 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia, certyfikatu gwarancyjnego łącznie ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi.

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd 16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd Wprowadzenie Niniejszy rozdział omawia podstawy i zasady działania oraz zawiera opis elementów składowych systemu nadzoru rur preizolowanych LOGSTOR Detect. Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo