Informator dla studentów pierwszego roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla studentów pierwszego roku"

Transkrypt

1 l

2 TEORIA jest wtedy, gdy wszystko wiemy i nic nie działa PRAKTYKA jest wtedy, gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego My łączymy Teorię z praktyką, czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego!

3

4 Drodzy Studenci! Dzisiaj rozpoczyna się nowy, ważny etap w Waszym życiu. Wraz z otrzymaniem Indeksu staliście się studentami Politechniki Warszawskiej. Czyż nie brzmi to dumnie? Dla nas to wielki zaszczyt witad Was, żaków, w progach Gmachu Elektroniki. Z tej okazji składamy Wam serdeczne gratulacje oraz życzymy wytrwałości w nauce! W ślad za Rektorem, Dziekanem i profesorami, wita Was również nasza gazetka. "Oscyloskop" to wydawnictwo sięgające swoją historią roku 1996, a swoim tytułem nawiązująca do czekających Was laboratoriów. Dla osób, które nie wiedzą, czym tytułowe ustrojstwo jest: będziecie jeszcze tęsknili za czasami, gdy nie musieliście codziennie mied z nim styczności :) Najważniejsze, o czym powinniście pamiętad na starcie:grajcie drużynowo. Szaocujcie się nawzajem, pomagajcie w nauce, a na koocu wszyscy razem będziecie świętowad swój sukces. W pojedynkę jest o wiele trudniej. Pamiętajcie, że studia to nie szkoła i trzeba samemu zatroszczyd się o swój los. Aby pomóc Wam w udanym starcie i zapobiec licznym falstartom powstała ta oto gazetka. Potraktujcie ją jak pewnego rodzaju przewodnik po Wydziale połączony z dobrymi radami starszych kolegów. Przeczytanie go umożliwi Wam skupienie się na nauce i poznawaniu ludzi, a nie martwieniu się o wszelkie formalności. Bycie studentem Elektroniki to wyróżnienie, prestiż, ale także obowiązki. Student powinien przykładad się do nauki, godnie reprezentowad sobą Wydział i przestrzegad zasad życia społecznego. To takie krótkie przypomnienie ze ślubowania. Z drugiej strony student to młoda osoba, wkraczająca w nieznany etap życia, pełen imprez, nowych znajomości i poznawania świata. Jak połączyd te, na pozór sprzeczne, wymagania, jakie stawia przed nami studiowanie? W tej gazetce też znajdziecie na to odpowiedź! Redakcja Oscyloskopu

5 List przewodniczącego WRS Hej! W tym miejscu powinien znaleźd się list, w którym serdecznie Wam gratuluję i motywuje Was do wytężonej nauki, życząc szczęścia na kolejnych semestrach studiów. To jednak zrobiłem podczas Inauguracji. Wiem, że skoro dostaliście się na najlepszy Wydział na Politechnice Warszawskiej to nie brakuje Wam ani wiedzy, ani umiejętności ani ambicji. Dlatego korzystając ze swojego doświadczenia chciałem się z Wami podzielid krótką sentencją, która (jak się później przekonacie) jest bardzo trafna. To, że się rymuje, to czysty przypadek. Nie wiedza, a chęd szczera Niech ostatnia na studiach umiera. Złotousty Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu

6 1. Porady dla nowych studentów OD UCZNIA DO STUDENTA, czyli szybka metamorfoza w 5 krokach 1. Poznaj koleżanki i kolegów siedzących wokół Ciebie. Zintegruj się z nowymi znajomymi z grupy, kierunku i całego rocznika. Po inauguracji wybierzcie się na wspólny wypad na miasto. Wykorzystaj zniżki, które przysługują Ci na otrzymaną właśnie legitymację. 2. Zapisz się do grupy na Facebooku dla nowych studentów, wydziałowej listy informacyjnej i polub stronę samorządu. 3. Zapisz się na forum dyskusyjne. Tam znajdziesz wszystkie ważne informacje dotyczące przedmiotów, wydziałowe aktualności i odpowiedź na nurtujące Ciebie pytania. 4. Zapoznaj się z planem zajęd, wyznacz czas na naukę i jeszcze raz zintegruj się z nowymi znajomymi. Nie zapomnij też poznad Warszawy! Spędzisz tutaj parę ładnych lat swojego życia. Dla warszawiaków: pokaż nowym znajomym, że Warszawa to stolica imprez! 5. Nigdy się nie poddawaj! STUDIA co to jest i z czym to się je? Charakterystyka Wydziału Elektroniki w kilku punktach prozą: LUDZIE - to największy kapitał tego wydziału. Od wspaniałych dydaktyków i profesorów do zdolnych i koleżeoskich studentów: Poznawaj koleżanki i kolegów wokół siebie (z grupy, roku, akademika oraz starszych studentów) i korzystaj z ich doświadczeo. Najważniejsze: WSPÓŁPRACA! W kilka osób łatwiej zrozumied trudny materiał, rozwiązad zadania na dwiczenia czy przygotowad się do egzaminu. Mało kto potrafi sam, bez niczyjej pomocy, nauczyd się wszystkich przedmiotów. Poza tym, wspólna nauka potrafi przynieśd sporo radości. Podczas całej nauki na tym wydziale będziecie podzieleni na grupy, z którymi będziecie spędzad większośd czasu. A w grupie najważniejsza jest organizacja. Trzeba szybko wybrad starostę grupy, który będzie Was reprezentował w kontaktach z dziekanatem i wykładowcami. Wiele spraw można załatwid prościej, gdy w imieniu grupy występuje jeden człowiek, a nie cały tłum. Starosta jest także zazwyczaj najlepiej poinformowana osobą, która przekazuje najważniejsze informacje reszcie grupy. W każdej grupie znajdzie się człowiek, który nadaje się na lidera.

7 Pomóż innym, daj pomóc sobie. Nasz wydział słynie z tego, że nie ma tu wyścigu szczurów. Nie bój się szukad pomocy u innych. Każdy student powinien byd otwarty na pomoc innym kolegom i koleżankom. Ty pomożesz komuś, a ktoś w rewanżu uratuje Ciebie w trudnej chwili. Nie proponuj pieniędzy za korepetycje i nie żądaj ich za pomoc innym! Przyjaźo i odwzajemnianie uczynków to podstawa zdrowego studiowania. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku przepływu informacji i materiałów dotyczących przedmiotów. Istny socjalizm! :) INFORMACJA - na wydziale cenniejsza niż złoto. Oto jak ją zdobyd: Pytaj. Bardzo dużo przydatnych informacji zdobywa się pocztą pantoflową. Starsi koledzy przekazują młodszym informacje na temat wykładowców, laboratoriów i egzaminów często tylko dzięki temu można zaliczyd przedmiot. Zadania i pytania na kolokwiach, laborkach, wejściówkach itp. dośd często się powtarzają, dlatego zawsze sprawdzaj, co miała poprzednia grupa czy poprzedni semestr. Pytaj po raz drugi, czyli nie bój się zadawad pytania. Wykładowca ma obowiązek pomóc studentom, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału. Odbywa się to w godzinach tzw. konsultacji, które wykładowca podaje na początku semestru. Można się również umówid osobiście z prowadzącym poza tymi godzinami, ale lepiej najpierw chodzid w wyznaczonych godzinach. Pytad i prosid o wyjaśnienie trzeba również wtedy, kiedy egzamin lub kolokwium źle poszło. Student ma prawo wglądu do swojej pracy. Daj się poinformowad. W szkole wyższej sam musisz dbad o to, żeby ważne informacje do Ciebie dotarły. Przepływ informacji najczęściej odbywa się poprzez tablice ogłoszeo i pocztę elektroniczną. Każdy wykładowca powinien podad, gdzie należy szukad gablotki z informacjami na temat jego przedmiotu. Wielu wykładowców wysyła ważne informacje pocztą elektroniczną do skrzynek na serwerze studenckim dlatego trzeba je często sprawdzad. Więcej o sprawach Informacji i Promocji na Wydziale w osobnym artykule. Orientuj się i nadstawiaj ucha. Warto chodzid na przedmiot orientacja. Nawet jeśli niektóre tematy wykładów wydają się byd nieciekawe i zupełnie nieprzydatne to później częśd z tej wiedzy ułatwi Ci życie na wydziale i pomoże rozeznad się w zawiłym regulaminie studiów i w obsłudze ERES-a. Cenne informacje rozprzestrzeniają się na wydziale także pocztą pantoflową. Jeżeli chcesz mied pewnośd, że nie ominie Cie żadna ważna informacja śledź stronę WRS-u na facebooku, oraz strone internetową Samorządu.

8 6. SPRAWY FORMALNE Ten rozdział jest dosyd nudny, ale wiedza w nim zawarta jest niezbędna do funkcjonowania na Wydziale. Nie chce Ci się czytad teraz? Zachowaj gazetkę, przeczytaj później, ale koniecznie wnikliwie zapoznaj się z treścią poniżej. ŚREDNIA RZĄDZI WSZYSTKIM Zapomnijcie o podejściu do średniej ocen ze szkoły średniej. O specyfice średniej ocen będzie trochę później, najważniejsze żebyście zapamiętali jedną rzecz: średnia ocen rządzi na wydziale. W obecnym systemie wszelkie decyzje dotyczące zapisów na przedmioty, konfliktów kolejności czy też stypendiów naukowych są podejmowane na podstawie średniej. Jest to niezwykle ważne na późniejszym etapie studiów, kiedy będziecie wybierali specjalności. Im wyższa średnia, tym większe prawdopodobieostwo, że dostaniecie się na oblegany przedmiot czy wymarzoną specjalnośd. Walczcie o swoją średnia, uczcie się solidnie, poprawiajcie wyniki egzaminów! Ale po raz kolejny podkreślę to, co wyróżnia nasz Wydział na tle całej reszty: nie ma tutaj wyścigu szczurów! Pomagaj innym w potrzebie, a wtedy ktoś pomoże Tobie! Samemu będzie niezwykle trudno. Według obecnych wymagao na studiach najważniejszym kryterium określającym Twój poziom jest tzw. skumulowana średnia ocen. Dowiecie się o niej więcej na zajęciach, na razie kilka wstępnych wyjaśnieo: Koocowa ocena z każdego przedmiotu (wystawiona zwykle na podstawie punktów zbieranych przez cały semestr, z dwiczeo, kolokwiów i ewentualnie egzaminu) jest w skali 2-5. Student zaliczył przedmiot, jeżeli dostał z niego co najmniej ocenę 3. Z każdym przedmiotem jest związana pewna liczba tzw. jednostek dydaktycznych (JD). Jednostki te stanowią wagę przy wyliczaniu skumulowanej średniej wagowej ocen. Zaliczając przedmiot, student otrzymuje także punkty według europejskiego systemu ECTS. Punkty ECTS decydują o stopniu zaawansowania studiów. Niedostateczna ilośd zdobytych punktów ECTS i/lub JD może skutkowad warunkowym dopuszczeniem na następny semestr, a w ostateczności skreśleniem z listy studentów! Średnia skumulowana jest zawsze liczona ze wszystkich przedmiotów od początku studiów. Istnieją przedmioty, które nie wpływają na średnią: są to Orientacja i WF. Informacje o liczbie JD, punktów ECTS i innych istotnych własnościach przedmiotów można znaleźd w ERESie. O tym, czym jest ten system i jak coś w nim znaleźd dowiecie się na orientacji. Warto też pytad starszych kolegów i przeglądad wydziałowe forum. W przypadku poważnych problemów z ERESem wstąp po poradę do Samorządu.

9 Gorąco polecamy także samemu zainteresowad się tematem i poczytad Regulamin Studiów, który dostępny jest na naszej stronie internetowej. Pomaga to uniknąd wielu rozczarowao i problemów w przyszłości! ROZKŁAD ZAJĘĆ Aktualny rozkład zajęd wisi na 1 piętrze w gablotkach przy Audytorium Ryżki (sala 105), na prawo od schodów wejściowych. Znajdziecie go też na internetowych stronach wydziału: Kilka słów o rodzajach zajęd: wykłady (w) zwykle dla kilku grup w większej sali, bez kontroli obecności. Poziom i zrozumiałośd wykładów bywa różny, ale warto pamiętad, że na wykładach wyjaśniane są zagadnienia, których jeśli chcesz je zgłębid sam musisz szukad w stertach podręczników; dwiczenia (c) w mniejszych grupach, zwykle ze sprawdzeniem obecności, a zasadniczym celem jest przedwiczenie problemów. Prowadzący może wymagad od Was pewnej aktywności i znajomości materiału (czyli mówiąc po ludzku, wziąd studenta do tablicy i kazad rozwiązad zadanie) i jest to okazja do zyskania paru dodatkowych punktów. laboratoria (l) dwiczenia, na których studenci sami opracowują wskazane zagadnienia (projektowanie, programowanie, pomiary), posługując się sprzętem elektronicznym albo komputerem. Okazuje się, że laborki wymagają największego wkładu pracy i najbardziej trzeba wykazywad się na nich wiedzą od pierwszych minut, kiedy studenci przeważnie piszą krótką kartkówkę ( wejściówkę ), aż do ostatnich, gdy sprężają się aby zdążyd wykonad jak najwięcej. Ucząc się do nich warto korzystad z doświadczeo starszych kolegów! konwersatoria (k) umieszczone w planie zajęd (albo podane przez wykładowcę) godziny i wskazana sala, gdzie wykładowca wyjaśnia różne problemy, rozwiązuje zadania związane z tematem wykładu i odpowiada na pytania studentów. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny, ale bywa pożyteczny. Konwersatoria odbywają się również w laboratoriach (na pierwszym semestrze na przedmiocie Pomiary), gdzie można zapoznad się ze sprzętem i przygotowad się do przyszłych laboratoriów. konsultacje (nie ma ich na rozkładzie) od konwersatoriów różnią się tym, że wykładowca czeka w wyznaczonych godzinach na studentów w swoim pokoju i głównie odpowiada na ich pytania. Niektórym jednak zdarza się zapomnied o wyznaczonej godzinie albo spóźnid. Aby sprawnie i bezbłędnie odczytywad dane z planu zajęd koniecznie zapoznaj się z legendą. W wydziałowym planie dosyd popularnym rozwiązaniem są zajęcia odbywające się co dwa tygodnie. Zajęcia takie oznaczone są w wyraźny sposób: zajmują połowę ramki i są opisane

10 jako (T). Parzystośd/nieparzystośd tygodnia można sprawdzid w kalendarzu: DZIEKANAT, czyli kto trzęsie wydziałem Dziekanat to miejsce, gdzie załatwia się wszelkie sprawy studenta. To tutaj składa się większośd podao i dokumentów. Na początek krótkie przedstawienie Władz Wydziału. Dziekan (prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba pok. 115) jest najważniejszą osobą na wydziale i zarządza całością. Ma swoich pełnomocników do najważniejszych spraw. Prodziekan do spraw studenckich (dr inż. Zbigniew Gajo p.119) przyznaje studentom stypendia, akademiki, wspiera ich działalnośd, pomaga w różnych kłopotach życiowych, starszych studentów deleguje na praktyki, zajmuje się też postępowaniem w razie wykroczeo popełnionych przez studentów. W dziekanacie do spraw studenckich (p.119) składamy podania o akademiki, stypendia, zasiłki losowe oraz niezaliczone przedmioty. Tam także należy się zgłosid jeśli ktoś zgubi legitymację studencką Prodziekan do spraw nauczania (dr inż. Dariusz Turlej pok. 109) podejmuje decyzje w sprawach planu studiów oraz rejestracji (czyli czy przepuścid studenta na następny semestr czy nie). Zwykle przychodzą do niego studenci którzy mają poważne problemy z nauką i grozi im wyrzucenie ze studiów - takich okazji oby jak najmniej - a także w razie konfliktu z wykładowcą, z prośbą o zmianę studiowanego przedmiotu, godzin zajęd itp. Dziekanat do spraw nauczania (pokój 112) prowadzi ewidencję studentów i przedłuża ważnośd legitymacji. Na początku i koocu semestru przygotuj się na ogromne kolejki. Prodziekan do spraw nauki i współpracy międzynarodowej (prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski) ma zakres pracy dotyczący głównie pracowników naukowych. Studenci stykają się z nim rzadko i głównie za pośrednictwem samorządu. Więcej o sprawach formalnych dotyczących organizacji na Wydziale dowiedzie się na przedmiocie Orientacja. UBEZPIECZENIE NWW Zaleca się studentom ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w Uczelni, w drodze do niej i z niej. Ubezpieczad należy się w kasie filii Banku PeKaO S.A. ul. Noakowskiego 18/20 lub przelewem internetowym na nr konta Koszt ubezpieczenia wynosi 35 zł. Odszkodowanie można uzyskad do wysokości zł. Ubezpieczenie ważne jest do 30 września każdego roku, więc dla studentów rozpoczynających w lutym ważne jest pół roku. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

11 Studenci obcokrajowcy (polskiego pochodzenia, mieszkaocy z Unii Europejskiej) powinni w pierwszych dniach rozpoczęcia semestru zgłosid się do dziekanatu ds. studenckich i dostarczyd następujące dokumenty: wypełniony formularz ZUS ZZA, xero paszportu, zaświadczenie z konsulatu/ambasady o pochodzeniu polskim. Posiadanie Karty Polaka nie jest potwierdzeniem pochodzenia polskiego. Pozostali obcokrajowcy, którzy chcą korzystad z ubezpieczenia zdrowotnego powinni zgłosid się z zaświadczeniem o studiowaniu do NFZ przy ul. Chałubioskiego 8 podpisad odpowiednią umowę, zgodnie, z którą, będą zobowiązani opłacad miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 47zł. POMOC PSYCHOLOGICZNA W Biurze Spraw Studenckich PW jest zatrudniony jest psycholog, który pomaga studentom we wszelkich sprawach. Pomocą w tym zakresie służy mgr Beata Trześniewska. Każdy student PW może skorzystad ze specjalistycznego wsparcia nieodpłatnie. Miejsce i godziny przyjęd: BSS, Ul. Noakowskiego 18/20, klatka "A", II pietro, pokój 212. Tel.: Szczegóły w Dziekanacie ds. Studenckich. JĘZYKI OBCE Biegłe posługiwanie się językiem matematyki i slangu miejskiego w tych czasach nie wystarczy. Dlatego Politechnika Warszawska przygotowała dla Was możliwośd nauki języków obcych. Wszystkie najważniejsze informacje w kilku zwięzłych punktach: Każdy student ma zagwarantowane w ciągu studiów 180 godzin bezpłatnych lektoratów, od 2 do 6 semestru (opcjonalnie do 7). Na pierwszym semestrze nie ma w planie lektoratów (nie dot. studiów w języku angielskim). Na kolejnych semestrach każdy student deklaruje język, którego chce się uczyd. Zdanie lektoratów w odpowiednim wymiarze godzin jest OBOWIĄZKOWE. Wewnętrzne wymaganie naszego wydziału: student musi zdobyd przez całe studia 12 jednostek dydaktycznych z języków obcych oraz zdad egzamin językowy. Student, aby uzyskad absolutorium na koniec studiów, powinien mied zaliczony egzamin B2. Egzamin ten można zaliczyd poprzez zdanie wewnętrznego lub zewnętrznego egzaminu (np. FCE, CAE). O samym procesie uznawania egzaminów zewnętrznych dowiecie się na wykładzie z orientacji lub na naszej stronie internetowej. W pierwszym semestrze planowany jest test diagnostyczny, który określi poziom znajomości języka i przydział do konkretnej grupy zajęd na drugi semestr. Dokładny termin zostanie podany na tablicach ogłoszeo, na wydziale pod pokojem nr 1 (parter, na koocu głównego korytarza), w Internecie (http://www.sjo.pw.edu.pl strona Studium Języków Obcych PW), a także podany na wykładzie Orientacji.

12 Więcej o całym systemie kształcenia języków obcych na Politechnice przeczytasz w ogólnouczelnianym Informatorze pierwszoroczniaka", który dostępny jest na naszej stronie WYCHOWANIE FIZYCZNE Nie samą nauką student żyje. Dlatego czasem warto opuścid szlak komputer - lodówka - komputer i pobiegad lub popływad na zajęciach wychowania fizycznego. Jeśli się z tym nie zgadzacie to trudno. Aby dostad tytuł Inżyniera WF zaliczyd musicie. Zapoznajcie się z informacjami poniżej. Należy zaliczyd 4 semestry WF Na pierwszym semestrze będziecie mieli dwugodzinne zajęcia wychowania fizycznego, raz w tygodniu Na Politechnice Warszawskiej istnieje wiele możliwości zaliczenia WFu. Można zapisad się na zajęcia z jednej z wielu dyscyplin sportowych lub zaliczyd wychowanie fizyczne taocem. W przypadku zaliczania WF-u na zajęciach nieprowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego polecamy najpierw skontaktowanie się z Sekretariatem SWF. Zapisy na WF na pierwszy semestr odbywają się w sali gimnastycznej "Riviera Duża" w akademiku Riviera (boczne wejście od Trasy Łazienkowskiej) w pierwszym planowym terminie zajęd. Po każdym semestrze można ponownie zapisad się na tę samą dyscyplinę lub zmienid ją na zupełnie inną. Wszelkie informacje i plany zajęd wychowania fizycznego i sekcji AZS dostępne są na tablicy ogłoszeo Studium Wychowania Fizycznego w holu wejściowym. Wszelkie problemy dotyczące zaliczania zajęd WF należy rozwiązywad u prowadzącego zajęcia lub w Sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego (ciągle ten sam budynek Riviera, to samo wejście). PŁACENIE ZA NIEZADOWALAJĄCE WYNIKI W NAUCE Studiowanie na uczelni publicznej, wedle polskiego prawa, jest bezpłatne. Jedyne płatności, których doświadczysz, mogą dotyczyd tylko świadczonych przez uczelnię usług (miejsce w akademiku, legitymacja). Jeżeli po zakooczeniu semestru i sesji (po wszystkich terminach egzaminów, zwykłych i poprawkowych) będziesz miał niezaliczone przedmioty, wtedy będziesz musiał zapłacid za nie zapłacid.

13 Koszt powtarzania przedmiotu w tym roku wynosi 10 zł za jedną tzw. jednostkę kosztu JK (odpowiadającą jednej godzinie zajęd, wyłączając z tego wykłady). Przykładowo, średni koszt jednego przedmiotu to 30 JK (przedmiot egzaminacyjny z dwoma godzinami dwiczeo w tygodniu) czyli 300 zł. W przypadku gdy przedmiot ma też zajęcia laboratoryjne, może byd zdecydowanie droższy. Student, który ma trudną sytuację materialną, może starad się o rozłożenie opłat za niezaliczone przedmioty na raty. W bardzo wyjątkowych przypadkach możliwe jest także częściowe umorzenie opłaty. Koszty te można także zmniejszyd osiągając dobre wyniki z innych przedmiotów każda ocena 4 lub wyższa to dla studenta bonusowe dodatnie JK. Innym sposobem na zmniejszenie opłat jest pomoc Samorządowi przy różnego rodzaju wydarzeniach wydziałowych (Dzieo Wydziału, Elkonalia, Targi Pracy, Inauguracja, Dni Otwarte). Ważne: przy każdorazowym dokonywaniu płatności z tytułu niezaliczonych przedmiotów należy dostarczyd do dziekanatu potwierdzenie wpłaty. W innym przypadku można zostad skreślonym z listy studentów. STYPENDIA I INNA POMOC MATERIALNA Zasady przyznawania studentom pomocy materialnej określa ustawa o szkolnictwie wyższym i uczelniany regulamin. O pomoc socjalną mogą się starad studenci wszystkich rodzajów studiów, ale jednak otrzymanie pomocy jest uzależnione od spełnienia warunku maksymalnego dochodu na członka rodziny. Na Politechnice dostępne są wszystkie rodzaje stypendiów wymienione w ustawie: stypendium socjalne dla studentów, których dochód netto na 1 osobę w rodzinie jest niższy niż 850,20 zł miesięcznie. Możliwe, że na początku marca kwoty te zostaną uaktualnione, więc warto sprawdzid tę kwotę także w innym źródle (np. na tablicy przy Dziekanacie ds. studenckich, p.119). Dochód każdego członka rodziny (lub jego brak) musi byd dokładnie udokumentowany. zwiększenie wysokości stypendium na koszty zakwaterowania jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie jest niższy niż podany powyżej próg i jesteś spoza Warszawy, to możesz otrzymad dodatek (oprócz stypendium socjalnego) w wysokości maksymalnie połowy udokumentowanych kosztów zakwaterowania. Jeżeli znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (nawet mając dochód wyższy niż próg stypendialny), możesz starad się o jednorazową zapomogę. Sytuacje losowe to mogą byd wydarzenia radosne (ślub albo urodzenie dziecka), ale i smutne (śmierd kogoś w rodzinie, wypadek, choroba, bezrobocie). Podanie o zapomogę trzeba złożyd u prodziekana do spraw studenckich, wraz z dokumentami potwierdzającymi przyczynę. Zapomogę można dostad najwyżej 2 razy w ciągu roku (chociaż obie mogą byd w tym samym semestrze).

14 O czym trzeba wiedzied od początku: Student starający się o stypendium musi znad uczelniany regulamin. Jest dostępny w Internecie na stronie można stamtąd również pobrad formularze wniosków o stypendium. Warto też poczytad wrs.elka.pw.edu.pl/stypendia i zapoznad się z różnymi opisanymi tam przypadkami. W załącznikach do tego regulaminu jest podany sposób liczenia dochodu oraz wykaz potrzebnych dokumentów. W większości wypadków potrzebne będą zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach (lub o braku dochodów) wszystkich pełnoletnich członków rodziny (wliczając Ciebie) za ostatni skooczony rok oraz zaświadczenia ze szkoły, w której uczy się rodzeostwo, dla małych dzieci odpis aktu urodzenia. Urząd skarbowy nie ma prawa pobierad opłaty za wydanie zaświadczenia to decyzja ministra finansów. W załączniku nr 4 do regulaminu uczelnianego wymieniono bardzo dużo dokumentów, ale większośd z nich dotyczy szczególnych sytuacji rodzinnych. Wszyscy pełnoletni członkowie rodziny muszą złożyd własnoręcznie podpisane oświadczenie załącznik nr 1 do załącznika nr 4. Termin składania wniosków o stypendium to 14 dni od rozpoczęcia semestru. Stypendia wypłacane są w drugim miesiącu studiów, z wyrównaniem za poprzedni miesiąc. Student, który złoży wniosek później, może dostad stypendium dopiero po miesiącu i bez wyrównania, więc nie należy się spóźniad. Informujemy o obowiązku posiadania swojego indywidualnego numeru konta. Jeżeli nie zdążyłeś zdobyd jakiegoś dokumentu, mimo wszystko złóż wniosek w terminie wraz z prośbą o wstrzymanie decyzji jeżeli zostanie uznana, to stypendium otrzymasz po uzupełnieniu dokumentów, ale nie tracąc miesiąca. Przeczytaj dokładnie regulamin i bieżące ogłoszenia (w gablocie obok dziekanatu do spraw studenckich albo na naszej stronie internetowej (www.samorzad.elka.pw.edu.pl)

15 7. PROMOCJA I INFORMACJA Podstawową różnicą między szkołą średnią, a uczelnią jest podejście kadry naukowej do uczących się. W szkole zawsze jakoś to było, niezależnie od starao, o klasówce zawsze się wiedziało. Te czasy na zawsze minęły. Pierwszą rzeczą, którą odróżnia studenta od osoby studiującej to umiejętnośd dotarcia do informacji, o której istnieniu nie ma pojęcia :) Niedługo przekonacie się, że zdobycie kolokwium poprzedniej grupy lub plotki o konsultacjach są na wagę złota. Oto kilka miejsc gdzie należy szukad naukowo przydatnych i życiowo interesujących informacji. Strona internetowa Samorządu Jest to najważniejsze źródło informacji dla wszystkich studentów. Umieszczamy tam wszystkie najważniejsze informację dotyczące stypendiów, kwaterunku oraz dydaktyki. Dodatkowo, znajdziecie tam także wiele innych informacji dotyczących Wydziału i studiowania. Możecie do nas napisad wykorzystując formularz kontaktowy znajdujący się na stronie. Funpage WRS EiTI na Facebook u Funpage na Facebook u umożliwia nam dotarcie do Was wykorzystując media społecznościowe. Na fupage u umieszczamy na żywo wszystkie najważniejsze informacje oraz odnośniki do artykułów na Stronie. Wejdź i polub nasz profil, a żadna informacja Tobie nie umknie! Wydziałowa lista informacyjna elka-info Bardzo uważnie czytajcie elka-info", ponieważ jest to oficjalny kanał komunikacyjny Samorządu ze studentami. To tutaj informujemy Was o wszystkich szczegółach kwaterunku i akcji stypendialnej. Dzięki zapisaniu się do tej listy będziecie także na bieżąco ze wszystkimi wydziałowymi wydarzeniami, takimi jak wyjazdy integracyjne, kiermasz książek, pikniki, targi pracy i wiele innych. Bardzo wiele informacji pojawia się wyłącznie na elka-info. Grupa na Facebook'u dla studentów pierwszego roku https://www.facebook.com/groups/lutowcy2014/ Jest to grupa utworzona specjalnie z myślą o Was. Służy ona lepszemu poznaniu innych studentów, ułatwia integracje oraz umożliwia zadanie rozmaitych pytao starszym

16 studentom. Forum dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja elka.mine.nu Zapamiętajcie ten adres. Główne forum dedykowane wszystkim studentom Naszego wydziału. Znajdziecie tutaj wszystkie najważniejsze ogłoszenia Samorządu, forum do zadawania pytao odnośnie kwaterunku i stypendiów oraz miejsce na luźną dyskusje. Bez materiałów z tego forum ciężko wyobrazid sobie naukę do egzaminów. Rejestracja na tym forum możliwa jest tylko w przypadku posiadania wydziałowego adresu mailowego. Forum dla kierunku Informatyka (chwilowo nieaktywne) elka.waw.pl Na forum tym dostępne są tylko i wyłącznie materiały dotyczące tego kierunku. Wszystkie ważne sprawy takie jak oficjalne ogłoszenia, dyskusje i publikacje są dostępne tylko na elka.mine.nu. Portal Politechniki Polibuda.info Portal ten jest oknem na uczelniany świat. Jest to największy medialny przedstawiciel na PW i wszystko, co dzieje się na Politechnice zostawia tam swój ślad. Na tej stronie będziesz miał dostęp do wszystkich aktualności, wiadomości o wydarzeniach i imprezach przygotowanych dla całej społeczności studentów. Z drugiej strony Polibuda.info pełni funkcje misyjne poprzez przygotowywanie poradników kwaterunkowych, stypendialnych i innych pomocnych materiałów Informacje analogowe Tablice przed salą 161, Ekrany przed salą 133 Większośd informacji dostępna jest także w formie analogowej i prezentowana jest na Wydziale głownie w dwóch miejscach. Ekrany często informują o wydarzeniach, które odbędą się bieżącego dnia lub są pilne ze względu na ważnośd sprawy lub termin. Czasami także można ujrzed tutaj popularno-naukowe slajdy. Tablica ta służy głównie do wieszania ogłoszeo od osób trzecich. Są to przeważnie ogłoszenia o pracę oraz informacje o wyjazdach i imprezach studenckich. Warto czasem rzucid na nią okiem.

17 Samorząd Studencki Pokój 46a W pokoju Samorządu (Wydziałowej Rady Samorządu, WRS) znajdziecie zawsze najświeższe informacje i wszelką pomoc. To My (WRS) zajmujemy się wydawaniem tej gazetki oraz zarządzamy wyżej wymienionymi mediami. O każdej porze dnia i nocy zapraszamy do pokoju WRS ze wszelkimi problemami i pytaniami, a także w zwykłe odwiedziny.

18 8. Organizacje na Wydziale SAMORZĄD Samorząd tworzą wszyscy studenci. Zapamiętaj to bardzo dobrze! Na wydziale można znaleźd organizacje zrzeszające studentów o podobnych zainteresowaniach lub chętnych do pełnienia funkcji społecznych. Krótki opis tych największych znajdziecie poniżej. WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU Najważniejszym podmiotem samorządowym na Wydziale jest Wydziałowa Rada Samorządowa, w skrócie WRS. Niezależnie od tego, czy będziecie mieli okazje wpaśd do pokoju WRS-u (46a), i tak Wasz kontakt z Samorządem jest nieunikniony. Chodby ta gazetka: powstała dzięki pracy samorządowców ma dwa rodzaje zadao. Są to zadania statutowe, do których została ona powołana i które ma obowiązek realizowad. Ma także zadania dodatkowe, których nie musi wykonywad, jednak znacznie ułatwiają i uprzyjemniają życie studentom. Z tego właśnie powodu również się ich podejmujemy. Do statutowych zadao WRS należy: opiniowanie planu zajęd opiniowanie planu sesji egzaminacyjnej opiniowanie podao studentów o zasiłek losowy lub umorzenie bądź rozłożenie na raty opłat za niezaliczone przedmioty ustalanie zasad przyznawania stypendiów naukowych udzielamy informacji dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji interweniujemy w przypadku łamania praw studentów staramy się o miejsca w akademikach dla naszego wydziału bierzemy udział w comiesięcznych posiedzeniach Rady Wydziału Dodatkowe zadania WRS to: organizacja wydarzeo kulturalnych, rozrywkowych, świątecznych i turystycznych przyznajemy nagrody w konkursie Złota Kreda wypożyczamy kalkulatory i kable sieciowe organizujemy Kiermasz Książek prowadzimy listę informacyjną elka-info pomagamy studentom wyjechad za granicę w ramach wymian (np. Socrates, Erasmus, Athens) opiekujemy się studentami przyjeżdżającymi na wymianę sprzedajemy koszulki wydziałowe i inne gadżety z logo WEiTI prowadzimy spotkania z I semestrem w ramach Orientacji

19 Wszystkie studenckie sprawy są załatwiane dla studentów przez studentów. Komisja Stypendialna i Kwaterunkowa stara się jak najbardziej rzetelnie wykonywad swoje obowiązki, jednak zanim zaczniecie krytykowad decyzje lub opóźnienia, pamiętajcie: ludzie siedzący za stertami papierków to tacy sami studenci jak Wy! Samorząd jest otwarty dla wszystkich studentów. Oferujemy Wam pomoc we wszystkich sprawach, od możliwości wypożyczenia kalkulatora po walkę o utrzymanie się na studiach. Działaj! Zapraszamy także wszystkich chętnych do zaangażowania się i zastania samorządowcem. To doskonała okazja do poznania wielu interesujących ludzi, zwiedzenia kawałka świata i zdobycia nieocenionego doświadczenia podczas robienia projektów. Jak do Nas dotrzed? mailowo: osobiście: pokój 46a FB: https://www.facebook.com/wrseiti AMPLITRON Na pewno zastanawialiście się kiedyś jak można wykorzystad wolny czas na wydziale, co zrobid, gdy wykład okaże się nudny, a krzesła zbyt drewniane na drzemkę. Odpowiedź jest prosta! Znajdziecie ją w dużym pomaraoczowym pokoju pośrodku parteru. Czy Amplitron to miejsce, gdzie zawsze gra muzyka, gdzie zawsze można spotkad znajomych, gdzie zawsze jest co robid!bilard, piłkarzyki, darty, gry planszowe, logiczne, karciane oraz wygodne fotele, które śpiochów utulą do snu? Tak!Dzieo kulinarny, turniej gier komputerowy i planszowych, dzieo kultury, imprezy okolicznościowe? Tak!Po godzinach: Jam Session, koncerty, kursy taoca, brydż, planszówki? Tak! Wszystko jest! Jak widzicie, nie ma na co czekad. Odwiedźcie Klub już dziś!

20 4. Sprawy ogólne INTERNET NA WYDZIALE Nasz wydział oferuje swoim studentom bezpłatny szerokopasmowy dostęp do Internetu. W większości miejsc na wydziale dostępna jest sied WiFi. W salach 133 i 161 (duże aule) doprowadzona jest sied Ethernet. Gniazdka znajdują się pod siedzeniami. Jeśli potrzebujesz kabla sieciowego, aby skorzystad z Internetu na wykładzie, możesz go wypożyczyd w pokoju WRS (46a), zostawiając w zastaw legitymację. Pierwszym krokiem, aby móc w pełni korzystad z dostępu do Internetu jest uzyskanie adresu i hasła. Będzie ono rozdane wszystkim studentom na pierwszych zajęciach laboratoryjnych z programowania. Do tej pory korzystanie z sieci WiFi jest niestety niemożliwe. Instrukcje "Jak połączyd się z siecią WiFi" dostaniecie na laboratoriach. Uprzedzamy, że może to przysporzyd odrobinę kłopotów ze względu na zabezpieczenia sieci rodem z FBI. MICROSOFT DREAM SPARK Czy myślałeś kiedyś, że możesz mied legalnego Windowsa całkowicie za darmo? Z naszym wydziałem wszystko jest możliwe. Nasz wydział uczestniczy w programie Microsoftu dla Uczelni pod nazwą Dream Spark. W skrócie DreamSpark to program, który daje uczniom i studentom dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoft w celach niekomercyjnych: edukacyjnych, naukowych i badawczych. Witryna oprogramowanie bezpłatne, dostępne dla studentów po weryfikacji (potwierdzenie statusu studenta) więcej na stronie Wszelkie informacje i dane logowania dostaniesz mailem na wydziałową skrzynkę pocztową. BILET MIESIĘCZNY I LEGITYMACJA STUDENCKA Warszawa to spora aglomeracja z bardzo rozwiniętym transportem publicznym. Komunikacja zapewnia dogodny dojazd na Wydział tramwajem, metrem i autobusem. Istnieje także system rowerów miejskich Veturilo (stacja rowerów znajduje się również pod Politechniką, w samej Warszawie jest już ich ok 170). Bilet miesięczny kodowany jest na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty bądź zbędne w portfelu kawałki plastiku. Zakupu biletu najwygodniej można dokonad w automatach bądź też w większości kiosków. Ceny: miesięczny 55zł, kwartalny 140 zł.

EGZAMIN C1 ACADEMIC (dla studentów studiów anglojęzycznych)

EGZAMIN C1 ACADEMIC (dla studentów studiów anglojęzycznych) EGZAMIN C1 ACADEMIC (dla studentów studiów anglojęzycznych) Co to jest Egzamin C1 Academic? Obowiązkowy egzamin z języka angielskiego akademickiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny

Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Wirtualny Dziekanat instrukcja Warszawa, marzec 2012 r. SPIS TREŚCI: 1. Logowanie 2. Aktualności 3. Poprawność danych osobowych 4. Plan (rozkład) zajęć 5. Realizacja

Bardziej szczegółowo

w związku z obowiązkiem odbywania praktyk studenckich na naszym wydziale mamy przyjemnośd przedstawid Wam stworzoną specjalnie dla Was

w związku z obowiązkiem odbywania praktyk studenckich na naszym wydziale mamy przyjemnośd przedstawid Wam stworzoną specjalnie dla Was Drogie koleżanki / Drodzy koledzy, w związku z obowiązkiem odbywania praktyk studenckich na naszym wydziale mamy przyjemnośd przedstawid Wam stworzoną specjalnie dla Was Bazę praktyk i staży KNGP. Mamy

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI. Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 01 październik 2015 r.

Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI. Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 01 październik 2015 r. Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 01 październik 2015 r. Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI Jacek Zawistowski (IMiO) J.Zawistowski@stud.elka.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ KRÓTKI PRZEWODNIK POLITECHNIKA ŁODZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY 1 Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Zarządzenie nr 21/2012/2013 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 65 15-365 Białystok Tel. +48 85 745 7140, Fax. +48 85 747 0114 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI. Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 1 października 2014 r.

Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI. Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 1 października 2014 r. Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI Spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych doktorantów 1 października 2014 r. Wydziałowa Rada Doktorantów WEiTI Michał Przyłuski (IAiIS) M.Przyluski@stud.elka.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Nabór Optivum. Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. www.vulcan.edu.

Nabór Optivum. Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. www.vulcan.edu. Nabór Optivum Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Przygotowany przez firmę VULCAN Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 1 z 8 Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 2 z 8 TABELA OPŁAT NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZA CO ILE DO KIEDY NR KONTA OPŁATY REKRUTACYJNE JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nabór Optivum. Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którym konto w systemie zakłada gimnazjum macierzyste. www.vulcan.edu.

Nabór Optivum. Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którym konto w systemie zakłada gimnazjum macierzyste. www.vulcan.edu. Nabór Optivum Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którym konto w systemie zakłada gimnazjum macierzyste Przygotowany przez firmę VULCAN Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia EGZAMIN DYPLOMOWY Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 48/d/06/2012 Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku

Frequently Asked Questions. Poradnik Studenta Pierwszego Roku Frequently Asked Questions Poradnik Studenta Pierwszego Roku 1. Co oznaczają skróty na planie zajęć? Na planie zajęć pojawiają się także następujące skróty: G grupa zajęciowa C grupa ćwiczeniowa L grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 REGULAMIN ZALICZANIA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Wydany na podstawie REGULAMINU STUDIÓW PW przyjętego przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2015/2016 prowadzić będzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI OBOWIĄZKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Wydział Chemiczny PW

ZASADY ORGANIZACJI OBOWIĄZKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Wydział Chemiczny PW ZASADY ORGANIZACJI OBOWIĄZKOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Wydział Chemiczny PW Dla studentów studiów 1 stopnia Kierunki: Technologia Chemiczna Biotechnologia Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk: dr inż. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec Jestem studentką kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

Bardziej szczegółowo

SEMESTRU ZIMOWEGO 2015/2016 WŁĄCZNIE, A JEGO DEFICYT PUNKTOWY POZWALA NA DALSZE STUDIOWANIE (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM

SEMESTRU ZIMOWEGO 2015/2016 WŁĄCZNIE, A JEGO DEFICYT PUNKTOWY POZWALA NA DALSZE STUDIOWANIE (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM WARUNKI WPISU NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 NA WYDZIALE ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI I. STUDENT, KTÓRY MA ZALICZONE WSZYSTKIE KURSY W DOTYCHCZAS REALIZOWANYCH SEMESTRACH DO SEMESTRU

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania.

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Opracowany w oparciu o zalecenia art. 186 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ ul. Pomorska 171/173 90-236 Łódź Sekretariat Instytutu Anglistyki mieści się w pokoju 4.36 czynny: poniedziałek piątek godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uwaga!!! W związku ze zmianą Regulaminu pomocy materialnej dla studentów oraz Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów zostały zamieszczone nowe wnioski dla studentów i doktorantów w zakładce

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/13-14 Senatu APS z dnia 17 września 2014 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/457/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 6 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów

UCHWAŁA NR XXXIII/457/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 6 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów UCHWAŁA NR XXXIII/457/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 6 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie 1 ust.2 Zarządzenia nr 115/2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2012 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2014/2015 POZNAŃ 2014 Strona 2 z 7 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH W KONINIE RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 62-500 Konin ul. Zagórowska 3a tel. (063) 249 15 15 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1 1 marca 2011 r. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WPISY DO INDEKSÓW

TOK STUDIÓW WPISY DO INDEKSÓW TOK STUDIÓW WPISY DO INDEKSÓW Wpisy z zaliczeń są dokonywane przez prowadzących po zakończeniu ostatnich zajęć lub w uzgodnionym ze studentami terminie. Wpisy z egzaminów odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu

Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu www.ceo.org.pl/aktywni Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2013/2014 POZNAŃ 2013 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu.

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin stypendiów przyznawanych na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych 1. Zakres procedury Procedura określa tryb odbywania programowych praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: INFORMATYKA

KIERUNEK: INFORMATYKA Załącznik Nr 6 do Regulaminu praktyk zawodowych studentów PWSZ w Płocku PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Lublin Rok akademicki 2015/2016 Drodzy Studenci! Informator ten przygotowaliśmy, aby pomóc Wam stawiać pierwsze kroki na uczelni, a konkretnie na Wydziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych. I. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Rektora nr 1/12/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA DO KONTYNUOWANIA STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT W KOLEJNYM ROKU STUDIÓW NA DRUGIM KIERUNKU STUDIÓW W FORMIE STACJONARNEJ TRYB POSTĘPOWANIA STUDENTA ORAZ JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka ze środków przyznanych na realizację projektu Studiuj Informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 117/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Wojciech Wolf - prof. nadzw. Łódź, dnia 04 marca 2011 roku RS- W-38/2011

Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Wojciech Wolf - prof. nadzw. Łódź, dnia 04 marca 2011 roku RS- W-38/2011 Politechnika Łódzka Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Wojciech Wolf - prof. nadzw. Łódź, dnia 04 marca 2011 roku RS- W-38/2011 KOMUNKAT z dnia 03.03.2011 r. dol. zasad ustalania obniżonych opiat dla

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SGGW W WARSZAWIE

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SGGW W WARSZAWIE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SGGW W WARSZAWIE Samorząd Studentów SGGW Samorząd Studentów SGGW Agnieszka Misztal Warszawa, 25 września 2015 2 SPIS TREŚCI INFORMAJCE OGÓLNE Jakie są formy pomocy materialnej?

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH ZASADY OGÓLNE 1. Wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów 1. Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie:

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie: Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenta dla studentów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POMOCY PRZED ZAPISANIEM SIĘ DO SZKOŁY PODSTAWOWE INFORMACJE PROCEDURA REKRUTACJI PO ZAPISANIU SIĘ DO SZKOŁY ZAJĘCIA

CENTRUM POMOCY PRZED ZAPISANIEM SIĘ DO SZKOŁY PODSTAWOWE INFORMACJE PROCEDURA REKRUTACJI PO ZAPISANIU SIĘ DO SZKOŁY ZAJĘCIA CENTRUM POMOCY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZED ZAPISANIEM SIĘ DO SZKOŁY PODSTAWOWE INFORMACJE O Centrum Nauki i Biznesu Żak Czy za naukę pobierana jest opłata? Czy pobierana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN określający zasady rekrutacji na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo