Informator dla studentów pierwszego roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla studentów pierwszego roku"

Transkrypt

1 l

2 TEORIA jest wtedy, gdy wszystko wiemy i nic nie działa PRAKTYKA jest wtedy, gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego My łączymy Teorię z praktyką, czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego!

3

4 Drodzy Studenci! Dzisiaj rozpoczyna się nowy, ważny etap w Waszym życiu. Wraz z otrzymaniem Indeksu staliście się studentami Politechniki Warszawskiej. Czyż nie brzmi to dumnie? Dla nas to wielki zaszczyt witad Was, żaków, w progach Gmachu Elektroniki. Z tej okazji składamy Wam serdeczne gratulacje oraz życzymy wytrwałości w nauce! W ślad za Rektorem, Dziekanem i profesorami, wita Was również nasza gazetka. "Oscyloskop" to wydawnictwo sięgające swoją historią roku 1996, a swoim tytułem nawiązująca do czekających Was laboratoriów. Dla osób, które nie wiedzą, czym tytułowe ustrojstwo jest: będziecie jeszcze tęsknili za czasami, gdy nie musieliście codziennie mied z nim styczności :) Najważniejsze, o czym powinniście pamiętad na starcie:grajcie drużynowo. Szaocujcie się nawzajem, pomagajcie w nauce, a na koocu wszyscy razem będziecie świętowad swój sukces. W pojedynkę jest o wiele trudniej. Pamiętajcie, że studia to nie szkoła i trzeba samemu zatroszczyd się o swój los. Aby pomóc Wam w udanym starcie i zapobiec licznym falstartom powstała ta oto gazetka. Potraktujcie ją jak pewnego rodzaju przewodnik po Wydziale połączony z dobrymi radami starszych kolegów. Przeczytanie go umożliwi Wam skupienie się na nauce i poznawaniu ludzi, a nie martwieniu się o wszelkie formalności. Bycie studentem Elektroniki to wyróżnienie, prestiż, ale także obowiązki. Student powinien przykładad się do nauki, godnie reprezentowad sobą Wydział i przestrzegad zasad życia społecznego. To takie krótkie przypomnienie ze ślubowania. Z drugiej strony student to młoda osoba, wkraczająca w nieznany etap życia, pełen imprez, nowych znajomości i poznawania świata. Jak połączyd te, na pozór sprzeczne, wymagania, jakie stawia przed nami studiowanie? W tej gazetce też znajdziecie na to odpowiedź! Redakcja Oscyloskopu

5 List przewodniczącego WRS Hej! W tym miejscu powinien znaleźd się list, w którym serdecznie Wam gratuluję i motywuje Was do wytężonej nauki, życząc szczęścia na kolejnych semestrach studiów. To jednak zrobiłem podczas Inauguracji. Wiem, że skoro dostaliście się na najlepszy Wydział na Politechnice Warszawskiej to nie brakuje Wam ani wiedzy, ani umiejętności ani ambicji. Dlatego korzystając ze swojego doświadczenia chciałem się z Wami podzielid krótką sentencją, która (jak się później przekonacie) jest bardzo trafna. To, że się rymuje, to czysty przypadek. Nie wiedza, a chęd szczera Niech ostatnia na studiach umiera. Złotousty Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu

6 1. Porady dla nowych studentów OD UCZNIA DO STUDENTA, czyli szybka metamorfoza w 5 krokach 1. Poznaj koleżanki i kolegów siedzących wokół Ciebie. Zintegruj się z nowymi znajomymi z grupy, kierunku i całego rocznika. Po inauguracji wybierzcie się na wspólny wypad na miasto. Wykorzystaj zniżki, które przysługują Ci na otrzymaną właśnie legitymację. 2. Zapisz się do grupy na Facebooku dla nowych studentów, wydziałowej listy informacyjnej i polub stronę samorządu. 3. Zapisz się na forum dyskusyjne. Tam znajdziesz wszystkie ważne informacje dotyczące przedmiotów, wydziałowe aktualności i odpowiedź na nurtujące Ciebie pytania. 4. Zapoznaj się z planem zajęd, wyznacz czas na naukę i jeszcze raz zintegruj się z nowymi znajomymi. Nie zapomnij też poznad Warszawy! Spędzisz tutaj parę ładnych lat swojego życia. Dla warszawiaków: pokaż nowym znajomym, że Warszawa to stolica imprez! 5. Nigdy się nie poddawaj! STUDIA co to jest i z czym to się je? Charakterystyka Wydziału Elektroniki w kilku punktach prozą: LUDZIE - to największy kapitał tego wydziału. Od wspaniałych dydaktyków i profesorów do zdolnych i koleżeoskich studentów: Poznawaj koleżanki i kolegów wokół siebie (z grupy, roku, akademika oraz starszych studentów) i korzystaj z ich doświadczeo. Najważniejsze: WSPÓŁPRACA! W kilka osób łatwiej zrozumied trudny materiał, rozwiązad zadania na dwiczenia czy przygotowad się do egzaminu. Mało kto potrafi sam, bez niczyjej pomocy, nauczyd się wszystkich przedmiotów. Poza tym, wspólna nauka potrafi przynieśd sporo radości. Podczas całej nauki na tym wydziale będziecie podzieleni na grupy, z którymi będziecie spędzad większośd czasu. A w grupie najważniejsza jest organizacja. Trzeba szybko wybrad starostę grupy, który będzie Was reprezentował w kontaktach z dziekanatem i wykładowcami. Wiele spraw można załatwid prościej, gdy w imieniu grupy występuje jeden człowiek, a nie cały tłum. Starosta jest także zazwyczaj najlepiej poinformowana osobą, która przekazuje najważniejsze informacje reszcie grupy. W każdej grupie znajdzie się człowiek, który nadaje się na lidera.

7 Pomóż innym, daj pomóc sobie. Nasz wydział słynie z tego, że nie ma tu wyścigu szczurów. Nie bój się szukad pomocy u innych. Każdy student powinien byd otwarty na pomoc innym kolegom i koleżankom. Ty pomożesz komuś, a ktoś w rewanżu uratuje Ciebie w trudnej chwili. Nie proponuj pieniędzy za korepetycje i nie żądaj ich za pomoc innym! Przyjaźo i odwzajemnianie uczynków to podstawa zdrowego studiowania. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku przepływu informacji i materiałów dotyczących przedmiotów. Istny socjalizm! :) INFORMACJA - na wydziale cenniejsza niż złoto. Oto jak ją zdobyd: Pytaj. Bardzo dużo przydatnych informacji zdobywa się pocztą pantoflową. Starsi koledzy przekazują młodszym informacje na temat wykładowców, laboratoriów i egzaminów często tylko dzięki temu można zaliczyd przedmiot. Zadania i pytania na kolokwiach, laborkach, wejściówkach itp. dośd często się powtarzają, dlatego zawsze sprawdzaj, co miała poprzednia grupa czy poprzedni semestr. Pytaj po raz drugi, czyli nie bój się zadawad pytania. Wykładowca ma obowiązek pomóc studentom, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału. Odbywa się to w godzinach tzw. konsultacji, które wykładowca podaje na początku semestru. Można się również umówid osobiście z prowadzącym poza tymi godzinami, ale lepiej najpierw chodzid w wyznaczonych godzinach. Pytad i prosid o wyjaśnienie trzeba również wtedy, kiedy egzamin lub kolokwium źle poszło. Student ma prawo wglądu do swojej pracy. Daj się poinformowad. W szkole wyższej sam musisz dbad o to, żeby ważne informacje do Ciebie dotarły. Przepływ informacji najczęściej odbywa się poprzez tablice ogłoszeo i pocztę elektroniczną. Każdy wykładowca powinien podad, gdzie należy szukad gablotki z informacjami na temat jego przedmiotu. Wielu wykładowców wysyła ważne informacje pocztą elektroniczną do skrzynek na serwerze studenckim dlatego trzeba je często sprawdzad. Więcej o sprawach Informacji i Promocji na Wydziale w osobnym artykule. Orientuj się i nadstawiaj ucha. Warto chodzid na przedmiot orientacja. Nawet jeśli niektóre tematy wykładów wydają się byd nieciekawe i zupełnie nieprzydatne to później częśd z tej wiedzy ułatwi Ci życie na wydziale i pomoże rozeznad się w zawiłym regulaminie studiów i w obsłudze ERES-a. Cenne informacje rozprzestrzeniają się na wydziale także pocztą pantoflową. Jeżeli chcesz mied pewnośd, że nie ominie Cie żadna ważna informacja śledź stronę WRS-u na facebooku, oraz strone internetową Samorządu.

8 6. SPRAWY FORMALNE Ten rozdział jest dosyd nudny, ale wiedza w nim zawarta jest niezbędna do funkcjonowania na Wydziale. Nie chce Ci się czytad teraz? Zachowaj gazetkę, przeczytaj później, ale koniecznie wnikliwie zapoznaj się z treścią poniżej. ŚREDNIA RZĄDZI WSZYSTKIM Zapomnijcie o podejściu do średniej ocen ze szkoły średniej. O specyfice średniej ocen będzie trochę później, najważniejsze żebyście zapamiętali jedną rzecz: średnia ocen rządzi na wydziale. W obecnym systemie wszelkie decyzje dotyczące zapisów na przedmioty, konfliktów kolejności czy też stypendiów naukowych są podejmowane na podstawie średniej. Jest to niezwykle ważne na późniejszym etapie studiów, kiedy będziecie wybierali specjalności. Im wyższa średnia, tym większe prawdopodobieostwo, że dostaniecie się na oblegany przedmiot czy wymarzoną specjalnośd. Walczcie o swoją średnia, uczcie się solidnie, poprawiajcie wyniki egzaminów! Ale po raz kolejny podkreślę to, co wyróżnia nasz Wydział na tle całej reszty: nie ma tutaj wyścigu szczurów! Pomagaj innym w potrzebie, a wtedy ktoś pomoże Tobie! Samemu będzie niezwykle trudno. Według obecnych wymagao na studiach najważniejszym kryterium określającym Twój poziom jest tzw. skumulowana średnia ocen. Dowiecie się o niej więcej na zajęciach, na razie kilka wstępnych wyjaśnieo: Koocowa ocena z każdego przedmiotu (wystawiona zwykle na podstawie punktów zbieranych przez cały semestr, z dwiczeo, kolokwiów i ewentualnie egzaminu) jest w skali 2-5. Student zaliczył przedmiot, jeżeli dostał z niego co najmniej ocenę 3. Z każdym przedmiotem jest związana pewna liczba tzw. jednostek dydaktycznych (JD). Jednostki te stanowią wagę przy wyliczaniu skumulowanej średniej wagowej ocen. Zaliczając przedmiot, student otrzymuje także punkty według europejskiego systemu ECTS. Punkty ECTS decydują o stopniu zaawansowania studiów. Niedostateczna ilośd zdobytych punktów ECTS i/lub JD może skutkowad warunkowym dopuszczeniem na następny semestr, a w ostateczności skreśleniem z listy studentów! Średnia skumulowana jest zawsze liczona ze wszystkich przedmiotów od początku studiów. Istnieją przedmioty, które nie wpływają na średnią: są to Orientacja i WF. Informacje o liczbie JD, punktów ECTS i innych istotnych własnościach przedmiotów można znaleźd w ERESie. O tym, czym jest ten system i jak coś w nim znaleźd dowiecie się na orientacji. Warto też pytad starszych kolegów i przeglądad wydziałowe forum. W przypadku poważnych problemów z ERESem wstąp po poradę do Samorządu.

9 Gorąco polecamy także samemu zainteresowad się tematem i poczytad Regulamin Studiów, który dostępny jest na naszej stronie internetowej. Pomaga to uniknąd wielu rozczarowao i problemów w przyszłości! ROZKŁAD ZAJĘĆ Aktualny rozkład zajęd wisi na 1 piętrze w gablotkach przy Audytorium Ryżki (sala 105), na prawo od schodów wejściowych. Znajdziecie go też na internetowych stronach wydziału: Kilka słów o rodzajach zajęd: wykłady (w) zwykle dla kilku grup w większej sali, bez kontroli obecności. Poziom i zrozumiałośd wykładów bywa różny, ale warto pamiętad, że na wykładach wyjaśniane są zagadnienia, których jeśli chcesz je zgłębid sam musisz szukad w stertach podręczników; dwiczenia (c) w mniejszych grupach, zwykle ze sprawdzeniem obecności, a zasadniczym celem jest przedwiczenie problemów. Prowadzący może wymagad od Was pewnej aktywności i znajomości materiału (czyli mówiąc po ludzku, wziąd studenta do tablicy i kazad rozwiązad zadanie) i jest to okazja do zyskania paru dodatkowych punktów. laboratoria (l) dwiczenia, na których studenci sami opracowują wskazane zagadnienia (projektowanie, programowanie, pomiary), posługując się sprzętem elektronicznym albo komputerem. Okazuje się, że laborki wymagają największego wkładu pracy i najbardziej trzeba wykazywad się na nich wiedzą od pierwszych minut, kiedy studenci przeważnie piszą krótką kartkówkę ( wejściówkę ), aż do ostatnich, gdy sprężają się aby zdążyd wykonad jak najwięcej. Ucząc się do nich warto korzystad z doświadczeo starszych kolegów! konwersatoria (k) umieszczone w planie zajęd (albo podane przez wykładowcę) godziny i wskazana sala, gdzie wykładowca wyjaśnia różne problemy, rozwiązuje zadania związane z tematem wykładu i odpowiada na pytania studentów. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny, ale bywa pożyteczny. Konwersatoria odbywają się również w laboratoriach (na pierwszym semestrze na przedmiocie Pomiary), gdzie można zapoznad się ze sprzętem i przygotowad się do przyszłych laboratoriów. konsultacje (nie ma ich na rozkładzie) od konwersatoriów różnią się tym, że wykładowca czeka w wyznaczonych godzinach na studentów w swoim pokoju i głównie odpowiada na ich pytania. Niektórym jednak zdarza się zapomnied o wyznaczonej godzinie albo spóźnid. Aby sprawnie i bezbłędnie odczytywad dane z planu zajęd koniecznie zapoznaj się z legendą. W wydziałowym planie dosyd popularnym rozwiązaniem są zajęcia odbywające się co dwa tygodnie. Zajęcia takie oznaczone są w wyraźny sposób: zajmują połowę ramki i są opisane

10 jako (T). Parzystośd/nieparzystośd tygodnia można sprawdzid w kalendarzu: DZIEKANAT, czyli kto trzęsie wydziałem Dziekanat to miejsce, gdzie załatwia się wszelkie sprawy studenta. To tutaj składa się większośd podao i dokumentów. Na początek krótkie przedstawienie Władz Wydziału. Dziekan (prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba pok. 115) jest najważniejszą osobą na wydziale i zarządza całością. Ma swoich pełnomocników do najważniejszych spraw. Prodziekan do spraw studenckich (dr inż. Zbigniew Gajo p.119) przyznaje studentom stypendia, akademiki, wspiera ich działalnośd, pomaga w różnych kłopotach życiowych, starszych studentów deleguje na praktyki, zajmuje się też postępowaniem w razie wykroczeo popełnionych przez studentów. W dziekanacie do spraw studenckich (p.119) składamy podania o akademiki, stypendia, zasiłki losowe oraz niezaliczone przedmioty. Tam także należy się zgłosid jeśli ktoś zgubi legitymację studencką Prodziekan do spraw nauczania (dr inż. Dariusz Turlej pok. 109) podejmuje decyzje w sprawach planu studiów oraz rejestracji (czyli czy przepuścid studenta na następny semestr czy nie). Zwykle przychodzą do niego studenci którzy mają poważne problemy z nauką i grozi im wyrzucenie ze studiów - takich okazji oby jak najmniej - a także w razie konfliktu z wykładowcą, z prośbą o zmianę studiowanego przedmiotu, godzin zajęd itp. Dziekanat do spraw nauczania (pokój 112) prowadzi ewidencję studentów i przedłuża ważnośd legitymacji. Na początku i koocu semestru przygotuj się na ogromne kolejki. Prodziekan do spraw nauki i współpracy międzynarodowej (prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski) ma zakres pracy dotyczący głównie pracowników naukowych. Studenci stykają się z nim rzadko i głównie za pośrednictwem samorządu. Więcej o sprawach formalnych dotyczących organizacji na Wydziale dowiedzie się na przedmiocie Orientacja. UBEZPIECZENIE NWW Zaleca się studentom ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w Uczelni, w drodze do niej i z niej. Ubezpieczad należy się w kasie filii Banku PeKaO S.A. ul. Noakowskiego 18/20 lub przelewem internetowym na nr konta Koszt ubezpieczenia wynosi 35 zł. Odszkodowanie można uzyskad do wysokości zł. Ubezpieczenie ważne jest do 30 września każdego roku, więc dla studentów rozpoczynających w lutym ważne jest pół roku. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

11 Studenci obcokrajowcy (polskiego pochodzenia, mieszkaocy z Unii Europejskiej) powinni w pierwszych dniach rozpoczęcia semestru zgłosid się do dziekanatu ds. studenckich i dostarczyd następujące dokumenty: wypełniony formularz ZUS ZZA, xero paszportu, zaświadczenie z konsulatu/ambasady o pochodzeniu polskim. Posiadanie Karty Polaka nie jest potwierdzeniem pochodzenia polskiego. Pozostali obcokrajowcy, którzy chcą korzystad z ubezpieczenia zdrowotnego powinni zgłosid się z zaświadczeniem o studiowaniu do NFZ przy ul. Chałubioskiego 8 podpisad odpowiednią umowę, zgodnie, z którą, będą zobowiązani opłacad miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 47zł. POMOC PSYCHOLOGICZNA W Biurze Spraw Studenckich PW jest zatrudniony jest psycholog, który pomaga studentom we wszelkich sprawach. Pomocą w tym zakresie służy mgr Beata Trześniewska. Każdy student PW może skorzystad ze specjalistycznego wsparcia nieodpłatnie. Miejsce i godziny przyjęd: BSS, Ul. Noakowskiego 18/20, klatka "A", II pietro, pokój 212. Tel.: Szczegóły w Dziekanacie ds. Studenckich. JĘZYKI OBCE Biegłe posługiwanie się językiem matematyki i slangu miejskiego w tych czasach nie wystarczy. Dlatego Politechnika Warszawska przygotowała dla Was możliwośd nauki języków obcych. Wszystkie najważniejsze informacje w kilku zwięzłych punktach: Każdy student ma zagwarantowane w ciągu studiów 180 godzin bezpłatnych lektoratów, od 2 do 6 semestru (opcjonalnie do 7). Na pierwszym semestrze nie ma w planie lektoratów (nie dot. studiów w języku angielskim). Na kolejnych semestrach każdy student deklaruje język, którego chce się uczyd. Zdanie lektoratów w odpowiednim wymiarze godzin jest OBOWIĄZKOWE. Wewnętrzne wymaganie naszego wydziału: student musi zdobyd przez całe studia 12 jednostek dydaktycznych z języków obcych oraz zdad egzamin językowy. Student, aby uzyskad absolutorium na koniec studiów, powinien mied zaliczony egzamin B2. Egzamin ten można zaliczyd poprzez zdanie wewnętrznego lub zewnętrznego egzaminu (np. FCE, CAE). O samym procesie uznawania egzaminów zewnętrznych dowiecie się na wykładzie z orientacji lub na naszej stronie internetowej. W pierwszym semestrze planowany jest test diagnostyczny, który określi poziom znajomości języka i przydział do konkretnej grupy zajęd na drugi semestr. Dokładny termin zostanie podany na tablicach ogłoszeo, na wydziale pod pokojem nr 1 (parter, na koocu głównego korytarza), w Internecie (http://www.sjo.pw.edu.pl strona Studium Języków Obcych PW), a także podany na wykładzie Orientacji.

12 Więcej o całym systemie kształcenia języków obcych na Politechnice przeczytasz w ogólnouczelnianym Informatorze pierwszoroczniaka", który dostępny jest na naszej stronie WYCHOWANIE FIZYCZNE Nie samą nauką student żyje. Dlatego czasem warto opuścid szlak komputer - lodówka - komputer i pobiegad lub popływad na zajęciach wychowania fizycznego. Jeśli się z tym nie zgadzacie to trudno. Aby dostad tytuł Inżyniera WF zaliczyd musicie. Zapoznajcie się z informacjami poniżej. Należy zaliczyd 4 semestry WF Na pierwszym semestrze będziecie mieli dwugodzinne zajęcia wychowania fizycznego, raz w tygodniu Na Politechnice Warszawskiej istnieje wiele możliwości zaliczenia WFu. Można zapisad się na zajęcia z jednej z wielu dyscyplin sportowych lub zaliczyd wychowanie fizyczne taocem. W przypadku zaliczania WF-u na zajęciach nieprowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego polecamy najpierw skontaktowanie się z Sekretariatem SWF. Zapisy na WF na pierwszy semestr odbywają się w sali gimnastycznej "Riviera Duża" w akademiku Riviera (boczne wejście od Trasy Łazienkowskiej) w pierwszym planowym terminie zajęd. Po każdym semestrze można ponownie zapisad się na tę samą dyscyplinę lub zmienid ją na zupełnie inną. Wszelkie informacje i plany zajęd wychowania fizycznego i sekcji AZS dostępne są na tablicy ogłoszeo Studium Wychowania Fizycznego w holu wejściowym. Wszelkie problemy dotyczące zaliczania zajęd WF należy rozwiązywad u prowadzącego zajęcia lub w Sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego (ciągle ten sam budynek Riviera, to samo wejście). PŁACENIE ZA NIEZADOWALAJĄCE WYNIKI W NAUCE Studiowanie na uczelni publicznej, wedle polskiego prawa, jest bezpłatne. Jedyne płatności, których doświadczysz, mogą dotyczyd tylko świadczonych przez uczelnię usług (miejsce w akademiku, legitymacja). Jeżeli po zakooczeniu semestru i sesji (po wszystkich terminach egzaminów, zwykłych i poprawkowych) będziesz miał niezaliczone przedmioty, wtedy będziesz musiał zapłacid za nie zapłacid.

13 Koszt powtarzania przedmiotu w tym roku wynosi 10 zł za jedną tzw. jednostkę kosztu JK (odpowiadającą jednej godzinie zajęd, wyłączając z tego wykłady). Przykładowo, średni koszt jednego przedmiotu to 30 JK (przedmiot egzaminacyjny z dwoma godzinami dwiczeo w tygodniu) czyli 300 zł. W przypadku gdy przedmiot ma też zajęcia laboratoryjne, może byd zdecydowanie droższy. Student, który ma trudną sytuację materialną, może starad się o rozłożenie opłat za niezaliczone przedmioty na raty. W bardzo wyjątkowych przypadkach możliwe jest także częściowe umorzenie opłaty. Koszty te można także zmniejszyd osiągając dobre wyniki z innych przedmiotów każda ocena 4 lub wyższa to dla studenta bonusowe dodatnie JK. Innym sposobem na zmniejszenie opłat jest pomoc Samorządowi przy różnego rodzaju wydarzeniach wydziałowych (Dzieo Wydziału, Elkonalia, Targi Pracy, Inauguracja, Dni Otwarte). Ważne: przy każdorazowym dokonywaniu płatności z tytułu niezaliczonych przedmiotów należy dostarczyd do dziekanatu potwierdzenie wpłaty. W innym przypadku można zostad skreślonym z listy studentów. STYPENDIA I INNA POMOC MATERIALNA Zasady przyznawania studentom pomocy materialnej określa ustawa o szkolnictwie wyższym i uczelniany regulamin. O pomoc socjalną mogą się starad studenci wszystkich rodzajów studiów, ale jednak otrzymanie pomocy jest uzależnione od spełnienia warunku maksymalnego dochodu na członka rodziny. Na Politechnice dostępne są wszystkie rodzaje stypendiów wymienione w ustawie: stypendium socjalne dla studentów, których dochód netto na 1 osobę w rodzinie jest niższy niż 850,20 zł miesięcznie. Możliwe, że na początku marca kwoty te zostaną uaktualnione, więc warto sprawdzid tę kwotę także w innym źródle (np. na tablicy przy Dziekanacie ds. studenckich, p.119). Dochód każdego członka rodziny (lub jego brak) musi byd dokładnie udokumentowany. zwiększenie wysokości stypendium na koszty zakwaterowania jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie jest niższy niż podany powyżej próg i jesteś spoza Warszawy, to możesz otrzymad dodatek (oprócz stypendium socjalnego) w wysokości maksymalnie połowy udokumentowanych kosztów zakwaterowania. Jeżeli znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (nawet mając dochód wyższy niż próg stypendialny), możesz starad się o jednorazową zapomogę. Sytuacje losowe to mogą byd wydarzenia radosne (ślub albo urodzenie dziecka), ale i smutne (śmierd kogoś w rodzinie, wypadek, choroba, bezrobocie). Podanie o zapomogę trzeba złożyd u prodziekana do spraw studenckich, wraz z dokumentami potwierdzającymi przyczynę. Zapomogę można dostad najwyżej 2 razy w ciągu roku (chociaż obie mogą byd w tym samym semestrze).

14 O czym trzeba wiedzied od początku: Student starający się o stypendium musi znad uczelniany regulamin. Jest dostępny w Internecie na stronie można stamtąd również pobrad formularze wniosków o stypendium. Warto też poczytad wrs.elka.pw.edu.pl/stypendia i zapoznad się z różnymi opisanymi tam przypadkami. W załącznikach do tego regulaminu jest podany sposób liczenia dochodu oraz wykaz potrzebnych dokumentów. W większości wypadków potrzebne będą zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach (lub o braku dochodów) wszystkich pełnoletnich członków rodziny (wliczając Ciebie) za ostatni skooczony rok oraz zaświadczenia ze szkoły, w której uczy się rodzeostwo, dla małych dzieci odpis aktu urodzenia. Urząd skarbowy nie ma prawa pobierad opłaty za wydanie zaświadczenia to decyzja ministra finansów. W załączniku nr 4 do regulaminu uczelnianego wymieniono bardzo dużo dokumentów, ale większośd z nich dotyczy szczególnych sytuacji rodzinnych. Wszyscy pełnoletni członkowie rodziny muszą złożyd własnoręcznie podpisane oświadczenie załącznik nr 1 do załącznika nr 4. Termin składania wniosków o stypendium to 14 dni od rozpoczęcia semestru. Stypendia wypłacane są w drugim miesiącu studiów, z wyrównaniem za poprzedni miesiąc. Student, który złoży wniosek później, może dostad stypendium dopiero po miesiącu i bez wyrównania, więc nie należy się spóźniad. Informujemy o obowiązku posiadania swojego indywidualnego numeru konta. Jeżeli nie zdążyłeś zdobyd jakiegoś dokumentu, mimo wszystko złóż wniosek w terminie wraz z prośbą o wstrzymanie decyzji jeżeli zostanie uznana, to stypendium otrzymasz po uzupełnieniu dokumentów, ale nie tracąc miesiąca. Przeczytaj dokładnie regulamin i bieżące ogłoszenia (w gablocie obok dziekanatu do spraw studenckich albo na naszej stronie internetowej (www.samorzad.elka.pw.edu.pl)

15 7. PROMOCJA I INFORMACJA Podstawową różnicą między szkołą średnią, a uczelnią jest podejście kadry naukowej do uczących się. W szkole zawsze jakoś to było, niezależnie od starao, o klasówce zawsze się wiedziało. Te czasy na zawsze minęły. Pierwszą rzeczą, którą odróżnia studenta od osoby studiującej to umiejętnośd dotarcia do informacji, o której istnieniu nie ma pojęcia :) Niedługo przekonacie się, że zdobycie kolokwium poprzedniej grupy lub plotki o konsultacjach są na wagę złota. Oto kilka miejsc gdzie należy szukad naukowo przydatnych i życiowo interesujących informacji. Strona internetowa Samorządu Jest to najważniejsze źródło informacji dla wszystkich studentów. Umieszczamy tam wszystkie najważniejsze informację dotyczące stypendiów, kwaterunku oraz dydaktyki. Dodatkowo, znajdziecie tam także wiele innych informacji dotyczących Wydziału i studiowania. Możecie do nas napisad wykorzystując formularz kontaktowy znajdujący się na stronie. Funpage WRS EiTI na Facebook u Funpage na Facebook u umożliwia nam dotarcie do Was wykorzystując media społecznościowe. Na fupage u umieszczamy na żywo wszystkie najważniejsze informacje oraz odnośniki do artykułów na Stronie. Wejdź i polub nasz profil, a żadna informacja Tobie nie umknie! Wydziałowa lista informacyjna elka-info Bardzo uważnie czytajcie elka-info", ponieważ jest to oficjalny kanał komunikacyjny Samorządu ze studentami. To tutaj informujemy Was o wszystkich szczegółach kwaterunku i akcji stypendialnej. Dzięki zapisaniu się do tej listy będziecie także na bieżąco ze wszystkimi wydziałowymi wydarzeniami, takimi jak wyjazdy integracyjne, kiermasz książek, pikniki, targi pracy i wiele innych. Bardzo wiele informacji pojawia się wyłącznie na elka-info. Grupa na Facebook'u dla studentów pierwszego roku https://www.facebook.com/groups/lutowcy2014/ Jest to grupa utworzona specjalnie z myślą o Was. Służy ona lepszemu poznaniu innych studentów, ułatwia integracje oraz umożliwia zadanie rozmaitych pytao starszym

16 studentom. Forum dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja elka.mine.nu Zapamiętajcie ten adres. Główne forum dedykowane wszystkim studentom Naszego wydziału. Znajdziecie tutaj wszystkie najważniejsze ogłoszenia Samorządu, forum do zadawania pytao odnośnie kwaterunku i stypendiów oraz miejsce na luźną dyskusje. Bez materiałów z tego forum ciężko wyobrazid sobie naukę do egzaminów. Rejestracja na tym forum możliwa jest tylko w przypadku posiadania wydziałowego adresu mailowego. Forum dla kierunku Informatyka (chwilowo nieaktywne) elka.waw.pl Na forum tym dostępne są tylko i wyłącznie materiały dotyczące tego kierunku. Wszystkie ważne sprawy takie jak oficjalne ogłoszenia, dyskusje i publikacje są dostępne tylko na elka.mine.nu. Portal Politechniki Polibuda.info Portal ten jest oknem na uczelniany świat. Jest to największy medialny przedstawiciel na PW i wszystko, co dzieje się na Politechnice zostawia tam swój ślad. Na tej stronie będziesz miał dostęp do wszystkich aktualności, wiadomości o wydarzeniach i imprezach przygotowanych dla całej społeczności studentów. Z drugiej strony Polibuda.info pełni funkcje misyjne poprzez przygotowywanie poradników kwaterunkowych, stypendialnych i innych pomocnych materiałów Informacje analogowe Tablice przed salą 161, Ekrany przed salą 133 Większośd informacji dostępna jest także w formie analogowej i prezentowana jest na Wydziale głownie w dwóch miejscach. Ekrany często informują o wydarzeniach, które odbędą się bieżącego dnia lub są pilne ze względu na ważnośd sprawy lub termin. Czasami także można ujrzed tutaj popularno-naukowe slajdy. Tablica ta służy głównie do wieszania ogłoszeo od osób trzecich. Są to przeważnie ogłoszenia o pracę oraz informacje o wyjazdach i imprezach studenckich. Warto czasem rzucid na nią okiem.

17 Samorząd Studencki Pokój 46a W pokoju Samorządu (Wydziałowej Rady Samorządu, WRS) znajdziecie zawsze najświeższe informacje i wszelką pomoc. To My (WRS) zajmujemy się wydawaniem tej gazetki oraz zarządzamy wyżej wymienionymi mediami. O każdej porze dnia i nocy zapraszamy do pokoju WRS ze wszelkimi problemami i pytaniami, a także w zwykłe odwiedziny.

18 8. Organizacje na Wydziale SAMORZĄD Samorząd tworzą wszyscy studenci. Zapamiętaj to bardzo dobrze! Na wydziale można znaleźd organizacje zrzeszające studentów o podobnych zainteresowaniach lub chętnych do pełnienia funkcji społecznych. Krótki opis tych największych znajdziecie poniżej. WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU Najważniejszym podmiotem samorządowym na Wydziale jest Wydziałowa Rada Samorządowa, w skrócie WRS. Niezależnie od tego, czy będziecie mieli okazje wpaśd do pokoju WRS-u (46a), i tak Wasz kontakt z Samorządem jest nieunikniony. Chodby ta gazetka: powstała dzięki pracy samorządowców ma dwa rodzaje zadao. Są to zadania statutowe, do których została ona powołana i które ma obowiązek realizowad. Ma także zadania dodatkowe, których nie musi wykonywad, jednak znacznie ułatwiają i uprzyjemniają życie studentom. Z tego właśnie powodu również się ich podejmujemy. Do statutowych zadao WRS należy: opiniowanie planu zajęd opiniowanie planu sesji egzaminacyjnej opiniowanie podao studentów o zasiłek losowy lub umorzenie bądź rozłożenie na raty opłat za niezaliczone przedmioty ustalanie zasad przyznawania stypendiów naukowych udzielamy informacji dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji interweniujemy w przypadku łamania praw studentów staramy się o miejsca w akademikach dla naszego wydziału bierzemy udział w comiesięcznych posiedzeniach Rady Wydziału Dodatkowe zadania WRS to: organizacja wydarzeo kulturalnych, rozrywkowych, świątecznych i turystycznych przyznajemy nagrody w konkursie Złota Kreda wypożyczamy kalkulatory i kable sieciowe organizujemy Kiermasz Książek prowadzimy listę informacyjną elka-info pomagamy studentom wyjechad za granicę w ramach wymian (np. Socrates, Erasmus, Athens) opiekujemy się studentami przyjeżdżającymi na wymianę sprzedajemy koszulki wydziałowe i inne gadżety z logo WEiTI prowadzimy spotkania z I semestrem w ramach Orientacji

19 Wszystkie studenckie sprawy są załatwiane dla studentów przez studentów. Komisja Stypendialna i Kwaterunkowa stara się jak najbardziej rzetelnie wykonywad swoje obowiązki, jednak zanim zaczniecie krytykowad decyzje lub opóźnienia, pamiętajcie: ludzie siedzący za stertami papierków to tacy sami studenci jak Wy! Samorząd jest otwarty dla wszystkich studentów. Oferujemy Wam pomoc we wszystkich sprawach, od możliwości wypożyczenia kalkulatora po walkę o utrzymanie się na studiach. Działaj! Zapraszamy także wszystkich chętnych do zaangażowania się i zastania samorządowcem. To doskonała okazja do poznania wielu interesujących ludzi, zwiedzenia kawałka świata i zdobycia nieocenionego doświadczenia podczas robienia projektów. Jak do Nas dotrzed? mailowo: osobiście: pokój 46a FB: https://www.facebook.com/wrseiti AMPLITRON Na pewno zastanawialiście się kiedyś jak można wykorzystad wolny czas na wydziale, co zrobid, gdy wykład okaże się nudny, a krzesła zbyt drewniane na drzemkę. Odpowiedź jest prosta! Znajdziecie ją w dużym pomaraoczowym pokoju pośrodku parteru. Czy Amplitron to miejsce, gdzie zawsze gra muzyka, gdzie zawsze można spotkad znajomych, gdzie zawsze jest co robid!bilard, piłkarzyki, darty, gry planszowe, logiczne, karciane oraz wygodne fotele, które śpiochów utulą do snu? Tak!Dzieo kulinarny, turniej gier komputerowy i planszowych, dzieo kultury, imprezy okolicznościowe? Tak!Po godzinach: Jam Session, koncerty, kursy taoca, brydż, planszówki? Tak! Wszystko jest! Jak widzicie, nie ma na co czekad. Odwiedźcie Klub już dziś!

20 4. Sprawy ogólne INTERNET NA WYDZIALE Nasz wydział oferuje swoim studentom bezpłatny szerokopasmowy dostęp do Internetu. W większości miejsc na wydziale dostępna jest sied WiFi. W salach 133 i 161 (duże aule) doprowadzona jest sied Ethernet. Gniazdka znajdują się pod siedzeniami. Jeśli potrzebujesz kabla sieciowego, aby skorzystad z Internetu na wykładzie, możesz go wypożyczyd w pokoju WRS (46a), zostawiając w zastaw legitymację. Pierwszym krokiem, aby móc w pełni korzystad z dostępu do Internetu jest uzyskanie adresu i hasła. Będzie ono rozdane wszystkim studentom na pierwszych zajęciach laboratoryjnych z programowania. Do tej pory korzystanie z sieci WiFi jest niestety niemożliwe. Instrukcje "Jak połączyd się z siecią WiFi" dostaniecie na laboratoriach. Uprzedzamy, że może to przysporzyd odrobinę kłopotów ze względu na zabezpieczenia sieci rodem z FBI. MICROSOFT DREAM SPARK Czy myślałeś kiedyś, że możesz mied legalnego Windowsa całkowicie za darmo? Z naszym wydziałem wszystko jest możliwe. Nasz wydział uczestniczy w programie Microsoftu dla Uczelni pod nazwą Dream Spark. W skrócie DreamSpark to program, który daje uczniom i studentom dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoft w celach niekomercyjnych: edukacyjnych, naukowych i badawczych. Witryna oprogramowanie bezpłatne, dostępne dla studentów po weryfikacji (potwierdzenie statusu studenta) więcej na stronie Wszelkie informacje i dane logowania dostaniesz mailem na wydziałową skrzynkę pocztową. BILET MIESIĘCZNY I LEGITYMACJA STUDENCKA Warszawa to spora aglomeracja z bardzo rozwiniętym transportem publicznym. Komunikacja zapewnia dogodny dojazd na Wydział tramwajem, metrem i autobusem. Istnieje także system rowerów miejskich Veturilo (stacja rowerów znajduje się również pod Politechniką, w samej Warszawie jest już ich ok 170). Bilet miesięczny kodowany jest na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty bądź zbędne w portfelu kawałki plastiku. Zakupu biletu najwygodniej można dokonad w automatach bądź też w większości kiosków. Ceny: miesięczny 55zł, kwartalny 140 zł.

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-2536 miesięcznik. październik 2011. Co każdy student wiedzieć powinien. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

ISSN 1899-2536 miesięcznik. październik 2011. Co każdy student wiedzieć powinien. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2011 Co każdy student wiedzieć powinien Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Witajcie! W imieniu całej redakcji BIS, z radością witam was w murach AGH, waszej nowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki Przewodnik dla nowo przyjętych studentów matematyki i Niniejszy przewodnik ma Państwu pomóc w przejściu ze znanego, ale należącego już do przeszłości świata szkoły średniej do świata akademickiego, w

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1. Kraj / Nazwa uczelni przyjmującej Belgia, Katholieke Universiteit Leuven 2. Kierunek studiów filologia angielska, teologia, psychologia, ochrona środowiska, filozofia

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1. Kraj / Nazwa uczelni przyjmującej Belgia, Katholieke Universiteit Leuven 2. Kierunek studiów filologia angielska, teologia, psychologia, ochrona środowiska, filozofia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN Materiał opracowany dzięki pomocy Samorządu Studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW Drodzy Pierwszoroczniacy! Witamy Was

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Kaja Latko

Koordynator projektu: Kaja Latko Koordynator projektu: Kaja Latko Redakcja tekstów: Kaja Latko Michał Wójcicki Szymon Krasuski Jarosław Jaworski Wojciech Karcz Dominika Foretek Jan Krzysztoforski Łukasz Drożdż Korekta i edycja tekstów:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku

Co każdy student wiedzieć powinien s. 6. Wydanie Specjalne dla Studentów I Roku Posiłek na intelektualny wysiłek s. 26 Miasteczko Studenckie s. 12 Po godzinach s.25 ISSN 1899-2536 miesięcznik październik 2009 Co każdy student wiedzieć powinien s. 6 Wydanie Specjalne dla Studentów

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÉ D ORLÉANS

UNIVERSITÉ D ORLÉANS UNIVERSITÉ D ORLÉANS 1. Kierunek studiów Ekonomia, prawo, administracja, filologia romańska. 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Październik formulaire de pre-inscription

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pobytu w Odense, Dania Wymiana studencka w ramach programu Socrates/Erasmus Przemysław Rutkowski

Sprawozdanie z pobytu w Odense, Dania Wymiana studencka w ramach programu Socrates/Erasmus Przemysław Rutkowski Sprawozdanie z pobytu w Odense, Dania Wymiana studencka w ramach programu Socrates/Erasmus Przemysław Rutkowski 2008/2009 Uczelnia domowa: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

https://www.facebook.com/winforpb

https://www.facebook.com/winforpb PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ I roku studiów inżynierskich, licencjackich oraz I roku studiów II stopnia https://www.wi.pb.edu.pl https://www.facebook.com/winforpb

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. Daj się wykorzystać! #pierwszyrok czyli #takasytuacja

WYDANIE SPECJALNE. Daj się wykorzystać! #pierwszyrok czyli #takasytuacja wydanie specjalne // BIS AGH 2013 // str. 1 I S S N 1 8 9 9-2 5 3 6 m i e s i ę c z n i k p a ź d z i e r n i k 2 0 1 3 WYDANIE SPECJALNE #pierwszyrok czyli #takasytuacja Daj się wykorzystać! słowo od

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2)

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2) 1/2007 (2) KWIECIEŃ 2007 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. M. Kosowska Fot. A. Czarnecka Praca i życie za granicą Praca w Anglii str. 8-9 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Październik 2007 Nr 4 (34) rok 10 Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Galeria Biuletynu Fotografia, Filip Sobieszek, II rok języka angielskiego To będzie trudny rok mówili zgodnie

Bardziej szczegółowo

E-wydanie NUMER 3 Wrzesień 2012 MŁODNIK. Niezależna Gazeta Studentów Leśnictwa UP WITAJCIE NA WYDZIALE LEŚNYM!!!

E-wydanie NUMER 3 Wrzesień 2012 MŁODNIK. Niezależna Gazeta Studentów Leśnictwa UP WITAJCIE NA WYDZIALE LEŚNYM!!! E-wydanie NUMER 3 Wrzesień 2012 MŁODNIK Niezależna Gazeta Studentów Leśnictwa UP WITAJCIE NA WYDZIALE LEŚNYM!!! SPIS TREŚCI Wstępniak 3 Pieśni 4 10 Przykazao studenta 6 Jak czytad plan 9 Rozkład budynków

Bardziej szczegółowo