TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ"

Transkrypt

1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji fotowoltaicznej The didactic test stand to photovoltaic installation investigations Praca magisterska na kierunku: Mechanika i budowa maszyn specjalizacja: Technologii maszyn Promotor Dr inż. Adam Mroziński UTP w Bydgoszczy - Wydział Inżynierii Mechanicznej Katedra Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska Bydgoszcz, wrzesień 2012

2 Instytut Technik Wytwarzania Termin złożenia pracy: r. Nr albumu: Kierunek studiów: Rodzaj studiów: Forma studiów: Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia niestacjonarne Rok akademicki: 2011/2012 TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Tytuł pracy: Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji fotowoltaicznej The didactic test stand to photovoltaic installation investigations Student: Promotor: Inż. Mikołaj Skibowski Dr inż. Adam Mroziński Założenia: Praca o charakterze studialno-badawczym. Analiza możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Podział i budowa ogniw oraz całych instalacji fotowoltaicznych. Projekt i budowa stanowiska do badań instalacji fotowoltaicznych. Przeprowadzenie badań charakterystyk użytkowych badanej instalacji fotowoltaicznej. Zakres pracy: Rodzaj pracy: 1. Wprowadzenie 2. Geneza pracy - zagadnienie wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w Polsce 3. Podział instalacji i ogniw fotowoltaicznych 4. Projekt własnego stanowiska laboratoryjnego do badań ogniw fotowoltaicznych 5. Realizacja badań 6. Analiza otrzymanych wyników 7. Podsumowanie i wnioski Magisterska Opracował Zaakceptował Data Podpis Data Podpis Zatwierdził Dziekan 2

3 Składam serdeczne podziękowania Panu dr inŝ. Adamowi Mrozińskiemu za okazywaną pomoc w trakcie pisania niniejszej pracy magisterskiej, za cenne rady oraz miłą atmosferę sprzyjającą pracy naukowej. 3

4 Spis treści 1. WSTĘP Geneza pracy Cele pracy Teza pracy Zakres pracy ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI W POLSCE I NA ŚWIECIE PODSTAWY TRANSFORMACJI FOTOWOLTAICZNEJ Energia promieniowania słonecznego Pomiary energii promieniowania Piranometr Wpływ usytuowania ogniw na ich charakterystykę Mechanizm efektu fotowoltaicznego BUDOWA OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH Ogniwa monokrystaliczne Ogniwa polikrystaliczne Ogniwa amorficzne Ogniwa cienkowarstwowe CI(G)S i CdTe Budowa modułu fotowoltaicznego RODZAJE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Instalacje sprzężone z siecią energetyczną Instalacje autonomiczne / wyspowe Urządzenia pomocnicze do systemów fotowoltaicznych Najważniejsze parametry charakteryzujące funkcjonowanie instalacji PV Koszty instalacji fotowoltaicznej STANOWISKA DO BADAŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Opis stanowiska Układ pomiarowy

5 6.3. Charakterystyka ogniwa PV Przebieg i wyniki badań Analiza parametrów instalacji SYMULACJA WYDAJNOŚCI PRACY INSTALACJI PV PODSUMOWANIE I WNIOSKI LITERATURA Książki, skrypty i publikacje Dane uzyskane za pośrednictwem Internetu Normy Ustawy i regulacje prawne ZAŁĄCZNIKI

6 1. WSTĘP Ograniczone zasoby naturalne paliw kopalnych i podyktowany tym ciągły wzrost ich cen, a także wymogi ochrony środowiska powodują coraz większe zainteresowanie źródłami energii odnawialnej. Przy obecnym bardzo wysokim poziomie zużycia energii jej konwencjonalne źródła takie jak ropa naftowa, węgiel czy gaz zostaną wyczerpane w ciągu następnych 40 lat. Fakt ten stał się bodźcem do prowadzenia prac badawczych związanych z alternatywnymi źródłami energii elektrycznej. Dodatkowym atutem alternatywnych źródeł energii jest niski poziom emisji szkodliwych substancji do środowiska, lub też całkowity jej brak. Jednym z tego rodzaju źródeł jest słoneczna energia elektryczna wytwarzana w systemach fotowoltaicznych. Słońce jest niewyczerpalnym źródłem czystej energii. Z bogactwa tego można korzystać dzięki modułom fotowoltaicznym. Systemy fotowoltaiczne działają niezależnie od sieci energetycznej, gwarantując stałe dostawy energii nawet w przypadku awarii sieci. Uważana jest ona za jedno z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źródeł energii. Jej olbrzymi potencjał związany jest z bezpośrednią konwersją ogólnie dostępnego promieniowania słonecznego na energię elektryczną [1][2][5][6] Geneza pracy Z energii, którą Ziemia otrzymuje rocznie od Słońca, dociera do nas tylko 40%, rocznie jest to ilość szacowana na MWh, reszta ulega odbiciu od wysokich warstw atmosfery. Jednak nawet bardzo mała jej część przetworzona w energię elektryczną użyteczną dla człowieka byłaby kilkaset razy większa od zużycia energii w skali świata, a każda kilowatogodzina wyprodukowana ze słońca pozwala uniknąć emisji 0,8-1 kg CO 2. Systemy fotowoltaiczne nie są wynalazkiem ostatnich dziesięcioleci. W teorii powstawały już w XVIII wieku. Natomiast pierwsze proste instalacje powstały na przełomie XIX i XX wieku. A. C. Becquerel w 1839r., zaobserwował po raz pierwszy efekt fotowoltaiczny w obwodzie dwóch elektrod oświetlonych (chlorkowo srebrowych) zanurzonych w elektrolicie. W. Adams i R. Day w 1876r., zaobserwowali to zjawisko na granicy dwóch ciał stałych (selen platyna). Pierwsze ogniwa selenowe miały sprawność 0,5% [4][5][7]. Zdecydowanie największy wpływ na rozwój ogniw słonecznych miała metoda produkcji kryształów krzemu o wysokiej czystości opracowana przez Czochralskiego na przełomie lat 6

7 1940 i Urządzenia pokładowe satelity Vanguard (1958r.) zasilane były przez krzemowe ogniwa słoneczne o sprawności 11% - było to pierwsze zastosowanie takich ogniw. Obserwacja efektu fotowoltaicznego przez D. C. Reynolds a, w złączu stopu metalu (Cu monokryształ CdS), doprowadziła do otrzymania w latach sześćdziesiątych pierwszych cienkowarstwowych ogniw słonecznych (Cu2S-CdS) [4][12][13][15]. D. M. Chapin, S. C. Fellerand i G. L. Person dokonali kolejnego postępu, budując z użyciem monokryształu krzemu, ogniwo o sprawności ok. 6%. Praktyczne stosowanie ogniw słonecznych było możliwe dopiero od początku lat 70, gdy opracowano stosunkowo tanią technologie wytwarzania kryształów krzemu i półprzewodników. Fotowoltaika, jak wieje innych dziedzin nauki, miała swój początek w badaniach kosmicznych. Obecnie niemal wszystkie pojazdy kosmiczne: sondy, satelity komunikacyjne, badawcze, wojskowe są zasilane ogniwami fotowoltaicznymi. Prognozy energetyczne do 2020 roku, opracowane przez światową Radę Energetyczną zakładają ochronę środowiska za problem najwyższej wagi, sektor energetyczny odpowiedzialny jest w głównej mierze za degradację środowiska w skali globalnej. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest poszukiwanie nowych technologii umożliwiających eksploatację odnawialnych źródeł energii. Dopływ energii słonecznej jest stały w skali istnienia ludzkości. Z tego stwierdzenia wywodzi się określenie energii odnawialnej, która obejmuje nie tylko bezpośrednią przemianę energii słonecznej w elektryczną, ale także wszystkie źródła energii, które z niej wynikają, takie jak energia wiatru czy wody [1][2][3] Cele pracy Celem poznawczym niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza zagadnienia wykorzystania w Polsce i na świecie instalacji fotowoltaicznych, opis technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych oraz możliwości ich praktycznego zastosowania w szczególności w realiach wprowadzenia w 2013 roku w Polsce ustawy o OZE. Celem praktycznym pracy jest zaprojektowanie i budowa stanowiska do badań efektywności modułów fotowoltaicznych. Przy użyciu zaprojektowanego stanowiska będą mogły być realizowane badania charakterystyk użytkowych różnych modułów fotowoltaicznych. 7

8 Zbudowane w ramach niniejszej pracy stanowisko do badań efektywności modułów fotowoltaicznych jest przykładem próby rozwiązania problemu badań modułów w warunkach rzeczywistych. Obecnie, na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku PV, na którym nowe technologie cienkowarstwowe rozszerzają ofertę, coraz trudniejszy jest świadomy wybór technologii oraz rodzaju modułu, oparty na przejrzystych danych z uwzględnieniem wpływu różnych warunków środowiskowych na charakterystykę energetyczną modułów fotowoltaicznych. Dodatkowo, wpływ każdego z czynników zewnętrznych na produkcję energii często zależy od zastosowanej technologii. Możliwe do przeprowadzenia badania umożliwią porównywanie modułów oferowanych na rynku nie tylko z punktu widzenia ich mocy szczytowej, która staje się tylko głównym wskaźnikiem sprzedażowym, ale także wpływu zaciemnienia czy zmiennej rezystancji obwodu odciążenia Teza pracy Zachodzi zależność między kątami pochylenia modułu fotowoltaicznego a jego efektywnością działania. Dodatkowo efekt zacienienia modułu jest ważnym czynnikiem eksploatacyjnym dla całej instalacji fotowoltaicznej. W przypadku odpowiednio zaprojektowanego stanowiska badawczego możliwe jest wyznaczanie charakterystyk użytkowych modułów fotowoltaicznych w różnych warunkach środowiskowych Zakres pracy Praca zawiera analizę możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w Polsce i na świecie. W treści zawarto podział i budowę typowych ogniw fotowoltaicznych oraz całych instalacji fotowoltaicznych. W ramach realizacji pracy wykonano projekt i zbudowano stanowisko do badań modułów fotowoltaicznych. Zaproponowano własną metodykę badań. Na jej podstawie przeprowadzono badania charakterystyk użytkowych wybranego, badanego modułu. Oprócz badań na stanowisku badawczym zrealizowano również symulację komputerową z wykorzystaniem aplikacji PVSYST w wersji ewaluacyjnej Pracę kończą wnioski z badań i podsumowanie. 8

9 2. ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI W POLSCE I NA ŚWIECIE W pierwszej połowie XX wieku zainteresowanie energią słoneczną nie było duże ze względu na bardzo niskie ceny surowców kopalnych. Począwszy od 1950 roku odnotowuje się stopniowy rozwój prac związanych z zastosowaniem energii słonecznej. Badania zaczęto prowadzić na Uniwersytecie Yale i w M.I.T. dotyczyły one płaskich kolektorów, fotochemii i ogrzewania budynków. Podobne badania podjęto także w ZSRR i w Indiach [2][6][23][27]. Regularne sympozja, poza auspicjami międzynarodowych organizacji (UNESCO, ONZ), prezentowały aktualny stan osiągnięć i zamierzeń dotyczących energii słonecznej. W 1973 roku kryzys energetyczny wpłynął na rozpoczęcie i rozwój licznych prac badawczych i aplikacyjnych nakierowanych na budowę systemów słonecznych, mniej kosztownych i bardziej sprawnych, wykorzystujących różne metody transformacji energii słonecznej. W 1955 roku Western Electric Company przystąpiło do komercjalizacji licencji na technologie produkcji krzemu fotowoltaicznego, od tej pory notuje się rozwój praktycznych systemów PV do zasilania specjalistycznych urządzeń stosowanych do badań kosmicznych. Dalszy rozwój ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego doprowadził do uzyskania odpowiednio dużej sprawności, aby umożliwić stosowanie ich jako generatory energii elektrycznej. Dla zobrazowania wieloletnich przedsięwzięć, związanych z rozwojem zastosowania fotowoltaicznej przemiany energii słonecznej, może posłużyć mała chronologia fotowoltaiki w Stanach Zjednoczonych [4][10][12][13]: - początki lat pięćdziesiątych: opracowanie technologii fotowoltaicznej w Stanach Zjednoczonych, wynalezienie komórki krzemowej w laboratoriach firmy Bell, rok: umówienia władz federalnych, dotyczące wykorzystania źródeł fotowoltaicznych do zasilania satelit kosmicznych, rok: kryzys paliwowy, aktywizujący zainteresowania zastosowaniami fotowoltaiki do potrzeb ziemskich, - koniec lat siedemdziesiątych: zamówienia Departamentu Energii i ustalenie programu rozwoju fotowoltaiki w dziedzinie budownictwa, rok: obniżenie o 10% podatków dla inwestycji dotyczących zastosowań fotowoltaiki; Program Federalny przeznaczający 1,2 miliarda USD na 10 lat w celach badań, rozwoju i zastosowań fotowoltaicznych przetworników energii słonecznej, program komercjalizacji urządzeń fotowoltaicznych, 9

10 rok: powstanie Corlisle House budynku wyposażonego w moduły fotowoltaiczne Solarex (7,5 kw), rok: pierwsza cienkowarstwowa komórka fotowoltaiczna o sprawności przekraczającej 10% (Kodak, Boeing), rok: cena modułów fotowoltaicznych spada poniżej 10 USD/W S, rok: powstanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6 MWs w Carissa Plaints (Południowa Kalifornia), rok: ustalenie działań skierowanych na poprawę sprawności i obniżenie ceny przetworników fotowoltaicznych, powołanie konsorcjów z udziałem jednostek publicznych i prywatnych, rok: przygotowanie projektu z udziałem władz rządowych i przemysłu, mającego na celu rozbudowę bazy dla rozwoju produkcji systemów fotowoltaicznych, rok: uzyskanie komórki cienkowarstwowej o sprawności 5,9% (Uniwersytet południowej Florydy), cena modułów fotowoltaicznych spada poniżej 5 USD/W S, rok: instalacja pierwszego systemu fotowoltaicznego połączonego z siecią (500 kw/h - światowy rekord sprawności przetworników fotowoltaicznych, cienkowarstwowe 16% monokrystaliczne 30%), rok - Arnoco i Bnron anonsują zamiar wykorzystania modułów amorficznych do zastosowań fotowoltaicznych na wielką skalę. W 2000 roku Stany Zjednoczone realizują program Solar 2000, który dotyczy wykorzystania energii odnawialnej. Jednym z głównych celów tego programu było osiągnięcie mocy 1400 MW ze źródeł fotowoltaicznych, w tym 900 MW w USA i 500 MW w innych państwach. W ciągu ostatnich 10 lat, energetyka słoneczna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi światowej gospodarki, ze średnim rocznym tempem wzrostu powyżej 35%. Dynamika wzrostu produkcji modułów fotowoltaicznych często przyrównywana jest do dynamiki wzrostu przemysłu mikro-elektronicznego w początkowym okresie jego rozwoju PV jest najdynamiczniej rozwijającym się sektorem obok informatyki i biotechnologii. Nawet w 2006 roku, gdy wystąpił chwilowy niedobór krzemu, zainstalowano więcej systemów PV niż w latach poprzednich. Zakładając konserwatywny wzrost rynku na poziomie 25% rocznie, w 2030 wartość przemysłu półprzewodnikowego związanego z sektorem PV przekroczy 175 bilionów Euro [5][6][7][21]. Przetwarzanie energii słonecznej w elektryczną sprawdza się obecnie w nowoczesnych technologiach i jest stosowana na skalę przemysłową, i pozwala rozwiązywać kluczowe 10

11 problemy energetyczne w wielu rejonach świata. Rosnąca niezawodność i sprawność ogniw fotowoltaicznych dochodząca już do 30%, a także długa żywotność (powyżej 20 lat), łatwość obsługi, niskie koszty eksploatacji, walory ekologiczne i coraz niższa cena powodują dynamiczny wzrost zapotrzebowania na źródła fotowoltaiczne w świecie oraz rozszerzenie obszarów ich zastosowań. Zastosowania źródeł fotowoltaicznych, ograniczone niegdyś do bardzo małych mocy, obejmują obecnie moce rzędu MW, które mogą zapewnić autonomię zasilania lub być zintegrowane z rozwiązaniami tradycyjnymi [7][12]. Rys Rynek systemów fotowoltaicznych na świecie [14] Rynek PV osiągnął już około 40 GW mocy zainstalowanej (Rys.2.1). Mimo tak znaczącego przyrostu energia elektryczna wytwarzana przez źródła fotowoltaiczne stanowi zaledwie niecały 1% światowej podaży energii. Przewiduje się, że w ogólnym zaopatrzeniu energetycznym świata udział energii promieniowania słonecznego będzie systematycznie wzrastał, a bezpośrednia zamiana tej energii będzie stanowić potencjalne przyszłościowe źródła ekologiczne czystej energii. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii, do roku 2050 energia elektryczna wytwarzana przez instalacje fotowoltaiczne mogłaby wynosić 11% w skali globalnej [1][2]. Dzięki rozwiązaniom prawnym i administracyjnym wsparcie instalacji odnawialnych źródeł energii w tym i fotowoltaiki przy użyciu programu feed-in tariff (FiT) spowodowały dominację krajów europejskich w światowym rynku fotowoltaicznym. Liderem tego rynku od lat są Niemcy, gdzie moc systemów fotowoltaicznych zainstalowana wyniosła 17,3 GW w 2010r. - przewyższając roczny przyrost energetyki 11

12 wiatrowej! W krajach, które wprowadziły system FiT nastąpił zauważalny wzrost zainstalowanych nych systemów fotowoltaicznych. Rynek systemów fotowoltaicznych nowych państw członkowskich UE wzrósł z 485 MW w roku 2009 do 2165 MW w roku 2010 [9][10][12]. Pompy wodne 7% Inne 21% Systemy domowe 23% Sport - Turystyka 9% Komunikacja 11% Małe elektrownie 17% Średnie elektrownie 12% Rys Procentowy udział wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł fotowoltaicznych [12][16] Prace nad wykorzystaniem fotowoltaicznych źródeł energii w Polsce prowadzone są już od 1973 roku. Jednak nie są one rozpowszechnione tak bardzo jak w krajach wysoko rozwiniętych. Nadal ponad 75 proc. energii uzyskuje się przez spalanie paliw kopalnych, kosztem dużej emisji dwutlenków siarki, węgla i azotu, a także pyłu. Rocznie w Polsce elektrownie zasilane węglem kamiennym produkują łącznie około GWh energii elektrycznej, a te zasilane węglem brunatnym ok GWh. Szacunkowa emisja gazów pochodzących z procesów spalania węgla podczas produkcji energii elektrycznej, przy rocznej jej produkcji w ilości 140 TWh, wynosi 1320 tys. ton S0 2, 370 tys. ton CO 2 i 400 tys. ton N0 2 [16][17]. Teoretyczne zasoby niekonwencjonalnych źródeł energii w naszym kraju są bardzo duże i znacznie wykraczają ą poza zużycie wszystkich paliw kopalnych. Istnieje jednak szereg uwarunkowań, które ograniczają wykorzystanie tego potencjału. Przede wszystkim jest to opłacalność ich stosowania przy danym poziomie cen tradycyjnych źródeł energii, ale ważne jest także, aby stworzyć właściwe lobby w społeczeństwie, stwie, które promować będzie paliwa odnawialne jako proekologiczne. 12

13 Według danych przekazywanych przez Urząd Regulacji Energetyki, w Polsce funkcjonuje 1,1 MW elektrowni PV, liczba ta jest przede wszystkim efektem uruchomienia farmy słonecznej w Wierzchosławicach o mocy 1 MW [16][20]. Dane URE nie uwzględniają systemów fotowoltaicznych, które nie są podłączone do sieci energetycznej, jednakże potencjał autonomicznych instalacji PV jest w naszym kraju znikomy. Najczęściej są to małe samodzielne systemy wykorzystywane w telekomunikacji, urządzeniach elektronicznych, rolniczych, sygnalizacji świetlnej drogowej i nawigacyjnej morskiej. Sporadycznie używa się systemów fotowoltaicznych do zaopatrywania w energię jachtów oraz domków letniskowych. Ilość dostępnej energii słonecznej zależy od szerokości geograficznej, warunków pogodowych, ukształtowania terenu, wysokości nad poziomem morza. Polska znajduje się w rejonie, w którym warunki klimatyczne i naturalne nie są co prawda optymalne do zastosowania urządzeń słonecznych, jednak pozwalają na znacznie szersze niż obecnie wykorzystanie Słońca. W klimacie umiarkowanym średnia liczba godzin słonecznych w ciągu roku wynosi 1600 h. Rys Średnia roczna energia promieniowania słonecznego na 1m 2 w Europie [18] 13

14 Długookresowe pomiary wykonywane przez IMGW wykazują, że średnie miesięczne sumy całkowitego promieniowania słonecznego w Polsce są zróżnicowane. Wartość średnia energii promieniowania słonecznego w czerwcu jest około 10 razy większa niż w grudniu, przy czym w okresie wiosenno letnim otrzymujemy 80% całorocznej energii promieniowania. Wynika stąd możliwość instalacji takich rozwiązań systemów PV, których maksymalne obciążenie przypada na okres wiosenno-letni. Rys Średnia roczna energia promieniowania słonecznego na 1m 2 w Polsce [18] Roczne promieniowanie na terenie Polski wynosi od 980 do 1050 kwh/m 2 i brak jest istotnych różnic w docierającej energii dla różnych rejonów kraju, co przedstawiono na 14

15 rysunku 2.4. Uprzywilejowane jednak są rejony górskie ze względu na mniejszy współczynnik AM oraz więcej słonecznych dni. Przy sprawności transformacji fotowoltaicznej rzędu 13 17% w Polsce można uzyskać z l m 2 około 150 kwh/rok. Rys Średnia miesięczna wartość promieniowania kwh/m 2 dla Krakowa w porównaniu z Dakarem [16] Szacunki mówią, że do 2030r. przy sprzyjających warunkach i wspieraniu ze strony państwa (działania proekologiczne, ekonomiczne wspomaganie inwestycji opartych na wykorzystaniu źródeł odnawialnych, obniżenie kosztów inwestycyjnych zespołów wchodzących w skład linii technologicznych itp.) możliwy będzie 10-15% udział energii odnawialnej w ogólnokrajowym bilansie energetycznym. Polska zobowiązana jest uzyskać do końca 2020 roku 15% udział OŹE w krajowym bilansie zużycia energii brutto, co może być jednak bardzo trudne do osiągnięcia Obrazuje to rysunek 2.6. Krajowy Plan Działania przewiduje udział OŹE w zużyciu energii elektrycznej brutto na poziomie 19.13%, dla porównania: Niemcy w 2009 mieli 16.3%. Założenia ramowe w tym względzie wynikają z ogólnoświatowego programu działań przyjętego na konferencji ONZ zwanej,,szczytem Ziemi w Rio de Janeiro, gdzie 153 państwa (w tym Polska) zobowiązały się do realizacji koncepcji ekorozwoju. 15

16 Rys Udział OŹE w zużyciu energii elektrycznej finalnej brutto w Polsce [16] 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Rys Współczynniki korekcyjne jako element wsparcia rozwoju OŹE [22] 16

17 Obecnie w kraju trwają prace legislacyjne nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii, której celem ma być optymalizacja systemu wsparcia oraz uporządkowanie i uproszczenie przepisów prawa w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Najważniejsze zmiany proponowane w ustawie zakładają [16][19][22]: - Uproszczone zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Małe instalacje (40-200kW) oraz mikro instalacje (do 40kW) nie będą musiały stanowić działalności gospodarczej. - Brak potrzeby uzyskania koncesji - Uproszczone zasady przyłączania do sieci - Współczynniki korekcyjne - Preferencje dla podmiotów energochłonnych - Obowiązek zakupu przez ZE energii z instalacji PV o mocy do 100kW po określonej cenie. - Certyfikację instalatorów OŹE Rys Koszty produkcji energii elektrycznej wg. poszczególnych technologii OŹE (zł/mwh) [16] 17

18 Należy oczekiwać, że po wprowadzeniu ustawy o OŹE w Polsce również w naszym kraju będziemy obserwować przyrost ilości systemów fotowoltaicznych. W krajach zachodnioeuropejskich, położonych w warunkach klimatycznych zbliżonych do warunków polskich, odnotowuje się bardzo szybki wzrost zapotrzebowania na źródła fotowoltaiczne. Można, więc przewidywać, że wykorzystanie tych źródeł uzyska odpowiednią rangę także w Polsce i znajdzie swój stosowny wyraz w programach nauczania [1][2][6][18][22][24][34]. 18

19 3. PODSTAWY TRANSFORMACJI FOTOWOLTAICZNEJ 3.1. Energia promieniowania słonecznego Słońce emituje energię o mocy równej 3, MW w każdej sekundzie z czego do atmosfery ziemskiej dociera średnio 1,367 kw/m 2. Podczas przejścia światła przez atmosferę ziemską zachodzą zjawiska, które mają bezpośredni wpływ na ilość promieniowania docierającego do powierzchni ziemi (Rys. 3.1 i 3.3), są to absorpcja, rozpraszanie, lokalne zmiany w atmosferze jak i pora dnia i roku. W granicach 30% mocy promieniowania docierającej do górnych warstw stratosfery jest absorbowane i odbijane a następnie dociera do powierzchni jako promieniowanie rozproszone (ok. 23% promieniowania całkowitego) oraz w postaci wiązki bezpośredniej (77%). Ilościowo efekty te zależą od lokalnego składu atmosfery i drogi przebytej przez promieniowanie słoneczne. Droga ta zmienia się wraz z porą dnia, roku i punktem położenia na powierzchni ziemi [14][15][16][29]. Rys Schemat absorpcji i rozproszenia światła słonecznego w atmosferze ziemskiej [16] promieniowanie bezpośrednie: - przenosi większość energii, kierunek padania jest istotny dla działania i projektowania systemów PV - dominuje barwa żółta (brak krótkich fal niebieskich rozpraszanych w atmosferze) promieniowanie dyfuzyjne(rozproszone): - pochodzi z całej hemisfery nieba, ma zabarwienie niebieskie ze względu na rozpraszanie fal o większych energiach - pozwala na działanie systemu PV podczas pochmurnych dni 19

20 promieniowanie odbite: - średnia dla całej Ziemi wynosi 0,3 - niektóre materiały jak śnieg mają bardzo wysokie albedo: 0.82, trawa: 0.2, asfalt: 0.18, budynki: w praktyce promieniowanie odbite nie jest użyteczne w systemach PV ze względu na nieprzewidywalny kierunek odbicia Światło emitowane przez słońce posiada temperaturę barwową 5800K,a maksimum emisji promieniowania występuje dla długości fali 500nm Rozkład widmowy promieniowania docierającego do górnych części atmosfery ziemskiej przedstawiono na (Rys.3.2), jako krzywa AM0. Masa optyczna atmosfery (AM) jest stosunkiem długości drogi promieniowania przez atmosferę przy promieniowaniu padającym pod określonym kątem do długości drogi przy przejściu przez atmosferę prostopadle do powierzchni ziemi. AM = (3.1) Rozkłady widmowe na powierzchni ziemi dla różnych pozornych wysokości słońca oznaczono: AM1, dla kąta αs =90 oraz AM2 dla kąta α s =30. Rys Natężenie promieniowania słonecznego na powierzchni ziemi w zależności od długości fali [13] 20

21 Rys Rodzaje promieniowania słonecznego na powierzchni ziemi [13] Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni ziemi jest charakteryzowane różnymi wielkościami, z których trzy mają istotne znaczenie w fotowoltaice. Są to: - gęstość strumienia promieniowania słonecznego (W/m 2 ) - nasłonecznienie (J/m 2 ) - usłonecznienie (h) Gęstością promieniowania docierającą do dowolnie usytuowanego ogniwa słonecznego nazywa się sumę energii promieniowania w całym zakresie długości fal, padającą na jednostkę powierzchni. Odnosi się ona do promieniowania całkowitego. Nasłonecznienie zwane również napromieniowaniem, jest energią promieniowania słonecznego podającą na jednostkę powierzchni w ciągu określonego czasu (np.: godziny, dnia, miesiąca, roku) Usłonecznienie określa liczbę godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną. Liczba godzin słonecznych jest zmienna i zależna od położenia geograficznego. Dla obszaru Polski liczba ta wacha się w granicach godz./rok Pomiary energii promieniowania Piranometr Do określania mocy szczytowej ogniw fotowoltaicznych w standardowych warunkach testowania (STC) posługujemy się całkowitym natężeniem promieniowania czyli gęstością promieniowania, zwaną również irradiacją. Pomiaru dokonujemy za pomocą piranometru lub ogniwa wzorcowego. Piranometrem nazywamy przyrząd przeznaczony do pomiarów promieniowania globalnego, dochodzącego do powierzchni płaskiej w ramach kąta bryłowego 2Π. 21

22 Przyrząd ten, wyposażony w osłonę od słońca, może mierzyć także promieniowanie rozproszone. Energia promieniowania padającego na powierzchnię pomiarowe przetwornika zamienia się w ciepło, a różnica temperatur między powierzchniami jest proporcjonalna do energii zaabsorbowanej, ta z kolei powoduje powstanie napięcia elektrycznego. Najczęściej są to generatory o powierzchni odbiorczej usytuowanej horyzontalnie. W przypadku ogniwa wzorcowego pomiar natężenia promieniowania dokonywany jest na podstawie wyliczania mocy jaką dostarcza ogniwo o ściśle określonych parametrach oraz powierzchni. Rys a) Piranometr Kipp&Zonen cmp21, b) Ogniwo wzorcowe Tritec Spektron 300 [16] 3.3. Wpływ usytuowania ogniw na ich charakterystykę Do czynników zewnętrznych, które wpływają na ilość energii elektrycznej pozyskiwanej ze Słońca, zalicza się intensywność promieniowania, przejrzystość atmosfery i kąt padania promieni słonecznych. Czynnikiem, który ma znaczny wpływ na wydajność instalacji solarnych, jest przezroczystość atmosfery. Para wodna w powietrzu, pyłki roślin oraz zanieczyszczenia w postaci pyłów pochodzenia przemysłowego niekorzystnie zmieniają własności optyczne powietrza, przy czym warto wspomnieć, że podczas miesięcy letnich przezroczystość jest mniejsza ze względu na większą ilość pary wodnej. Aby najefektywniej wykorzystać energię słoneczną docierającą do powierzchni modułów fotowoltaicznych, należy uwzględnić odpowiednie ich usytuowanie względem stron świata i nachylenia do poziomu, aby uzyskać optymalny kąt padania promieni słonecznych. Największe nasłonecznienie przyjmuje płaszczyzna ustawiona w stosunku do pozornego ruchu słońca tak, aby promienie padały na nią prostopadle. Optymalną pozycją funkcjonowania przetworników słonecznych w środkowoeuropejskich szerokościach geograficznych jest orientacja powierzchni absorbującej na 22

23 południe i nachylenie jej do płaszczyzny horyzontalnej pod kątem odpowiadającym szerokości geograficznej. Rys Zależność kąta padania promieniowania słonecznego od szerokości geograficznej i pory roku [16] Rys Geometria układu słońce ogniwo PV [13] Kąty oznaczone na rys. 3.6 to: β pochylenie ogniwa względem horyzontu γ azymut ogniwa γ s azymut słoneczny θ β kąt padania promieniowania na powierzchnie ogniwa θ z kąt zenitu α s wysokość słońca 23

24 Dla systemów funkcjonujących cały rok, uzasadniona jest zmiana kąta nachyleń ogniw fotowoltaicznych stosownie do pory roku, ze względu na zmianę promieniowania globalnego. W Europie Centralnej, w okresie kwiecień sierpień, optymalny kąt nachylenia to 30. Praktycznie kąty nachylenia między 30 i 45 okazują się najbardziej korzystne, aczkolwiek w zależności od okresu użytkowania mogą mieć także zastosowanie kąty nachylenia zawarte między 25 i Mechanizm efektu fotowoltaicznego Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego opiera się na absorpcji promieniowania świetlnego docierającego do odpowiednio ukształtowanej struktury z krzemu, która stanowi w zasadzie diodę półprzewodnikową, czyli jedno złącze P-N. Ilościowo absorpcja określona jest tzw. współczynnikiem absorpcji α(λ), który oznacza odwrotność grubości półprzewodnika, w której moc promieniowania zmniejsza się e - krotnie. W celu wyjaśnienia mechanizmów wewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego, które jest podstawą foto-konwersji, należy posłużyć się kwantową teorią promieniowania świetlnego. Zakłada ona, że światło to strumień fotonów, z których każdy niesie ze sobą pewien kwant energii (3.2). E = hf= (3.2) gdzie: h stała Plancka (6,6*10-34 J/s) f, λ częstotliwość i długość fali promieniowania c prędkość światła w próżni (3*10 8 m/s) Energia promieniowania elektromagnetycznego przede wszystkim w spektrum światła widzialnego powoduje wybijanie w półprzewodnikach elektronów z pasma walencyjnego na poziom przewodnictwa. W miejscu wybitego wiązania w sieci krystalicznej elektronu (-) powstaje dziura (+). Dziura rekombinuje z elektronem z sąsiedniego węzła sieci krystalicznej w którym powstaje nowa dziura. W przewodniku typu P jest przewaga dziur, natomiast w typu N jest przewaga elektronów. Do struktury krystalicznej materiału bazowego np. krzemu, wprowadzane są atomy o charakterze donorów (np. fosfor typ N) lub akceptorów (np. bor typ P). Na styku tych dwóch półprzewodników tworzy się bariera zaporowa, w wyniku pierwotnej rekombinacji ujemna w obszarze typu P i dodatnia 24

25 w obszarze typu N. W nieoświetlonym złączu P-N dziury przemieszczają na lewo i płynie niewielki wsteczny prąd dyfuzyjny Id (Rys.3.7b). Rys Mechanizm fotowoltaiczny, a) mechanizm powstawania dziur, b) wsteczny prąd szczątkowy dyfuzyjny(bez oświetlenia), c) przepływ prądu(oświetlenie) Fotony padające na złącze PN o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, powodują powstanie w tym miejscu pary elektron dziura (-) i (+). Pole elektryczne wokół półprzewodnika przesuwa nośniki różnych znaków w przeciwne strony, dziury do obszaru P, a elektrony do obszaru N, co powoduje powstanie zewnętrznego napięcia elektrycznego na złączu efekt fotowoltaiczny. Rozdzielone ładunki są nośnikami nadmiarowymi o nieskończonym czasie życia, napięcie na złączu PN jest stałe i złącze działa jak ogniwo elektryczne (Rys. 3.7c). Padający na ogniwo foton nie może mieć jednak zbyt małej energii gdyż, nie wybije elektronu z powłoki walencyjnej. Także fotony o energii przewyższającej barierę potencjału nie są w pełni użyteczne, gdyż jedynie cześć ich energii będzie wykorzystana, i właśnie tu leży problem nie wielkiej sprawności ogniw PV. Najbardziej wydajne będące obecnie w produkcji osiągają sprawność rzędu 20%. 25

26 Producenci ogniw fotowoltaicznych podają zazwyczaj spektrum promieniowania, w którego przedziale następuje konwersja promieniowania słonecznego na elektryczność. Rys Zakres spektrum promieniowania w jakim zachodzi efekt fotowoltaiczny [16] Na powyższym wykresie widać, że nawet w przypadku wysoce sprawnego krzemu konwersja promieniowania słonecznego na energię elektryczną zachodzi głównie w części widzialnej promieniowania słonecznego (od nm ) dodatkowo nawet w tym wąskim zakresie konwersja nie wynosi 100%. Wzór (3.2) dla promieniowania słonecznego można uprościć do postaci: E = Korzystając z wykresu (Rys.3.8) oraz równania (3.3) wynika, że: - maksymalna energia, jaką mogą mieć fotony to 4.1 ev konwersja poniżej 20% (3.3) - efektywna konwersja (ponad 90%) - zachodzi jedynie w przedziale 1,77eV 1.3eV, a dokonać może tego promieniowanie o długości fali nm. Warunek ten spełnia jedynie ok. 30% promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. - konwersja zanika, gdy elektrony mają energię mniejszą niż 1.1eV [12][13][15][17][26]. 26

27 4. BUDOWA OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH Technologie wytwarzania ogniw fotowoltaicznych w ostatnim dziesięcioleciu rozwijają się niezwykle intensywnie i stają się coraz bardziej znaczącym przemysłem w świecie. Ciągle poszukuje się nowych materiałów i nowych metod wytwarzania zmierzających przede wszystkim do podniesienia sprawności energetycznej fotoogniw, jak i znaczącego obniżenia ich ceny. Rys Udział poszczególnych technologii na rynku PV w 2009r. [16] Podstawowym materiałem stosowanym obecnie do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest krzem. Za jego stosowaniem przemawiają pewne charakterystyczne właściwości: - jest najbardziej znanym materiałem półprzewodnikowym, - jest relatywnie tani i łatwo dostępny, - bardzo dobrze opanowana technologia wytwarzania krzemu krystalicznego, - akceptowalny stosunek ceny do sprawności modułów, - wysoka trwałość struktur krystalicznych. Budowa typowego ogniwa fotowoltaicznego przypomina konstrukcją diodę. Ogniwa w których obie warstwy (p i n) wykonano z tego samego materiału (np. z pojedynczego kryształu krzemu), nazywane są ogniwami mono krystalicznymi o homozłączu p-n (tzn. obie struktury p i n wykonano z tego samego półprzewodnika). Ogniwa budowane z wielu kryształów tego samego materiału nazywamy ogniwami polikrystalicznymi z homozłączem, a gdy warstwy p i n są wykonane z wielu kryształów różnych materiałów - ogniwami polikrystalicznymi z heterozłączem. 27

28 Rys Szacowana wielkość produkcji do roku 2014 [mat.szkoleniowe] Rys Budowa ogniwa fotowoltaicznego [13] Ogniwa PV mogą być również budowane z materiałów bezpostaciowych, w których nie występuje uporządkowanie atomów takie jak w sieci krystalicznej, zwanych amorficznymi. Mogą one mieć wiązania wysycone atomami wodoru z homozłączem, np. a-si:h, lub z heterozłączem, np. a-sige lub a-sic. Coraz większego znaczenia nabierają ogniwa cienkowarstwowe o grubości rzędu kilku mikrometrów, elastyczne i półprzeźroczyste na bazie heterostruktury CIS/CdS. Obecnie najwyższą sprawność w warunkach laboratoryjnych (ok 30%) uzyskują ogniwa wykonane na bazie arsenku galu, których sprawność jest dodatkowo słabo zależna od temperatury, co stwarza szansę na stosowanie koncentratorów promieniowania i zmniejszenie gabarytów modułów i paneli PV. Według ogólnej klasyfikacji dzielimy ogniwa na trzy generacje: Ogniwa fotowoltaiczne I generacji są produkowane na bazie płytek krystalicznego krzemu (aktualnie ok. 82% całej światowej produkcji ogniw PV). Główne zalety krzemu to: 28

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień Część 1 Wprowadzenie Przegląd funkcji, układów i zagadnień Źródło energii w systemie fotowoltaicznym Ogniwo fotowoltaiczne / słoneczne photovoltaic / solar cell pojedynczy przyrząd półprzewodnikowy U 0,5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji

Bardziej szczegółowo

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Energia emitowana przez Słońce

Energia emitowana przez Słońce Energia słoneczna i ogniwa fotowoltaiczne Michał Kocyła Problem energetyczny na świecie Przewiduje się, że przy obecnym tempie rozwoju gospodarczego i zapotrzebowaniu na energię, paliw kopalnych starczy

Bardziej szczegółowo

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV.

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV. MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV www.oze.utp.edu.pl MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV Prezentacja stanowiska łącznie z mobilnym układem instalacji solarnej z kolektorem

Bardziej szczegółowo

Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka.

Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka. Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka. Fotowoltaika greckie słowo photos światło nazwisko włoskiego fizyka Allessandro Volta odkrywcy elektryczności Zjawisko pozyskiwania energii z przetworzonego światła

Bardziej szczegółowo

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW W październiku 2012 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję ustawy o odnawialnych źródłach (OZE). Zawarte w niej regulacje znacząco zmienią zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

!!!DEL są źródłami światła niespójnego. Dioda elektroluminescencyjna DEL Element czynny DEL to złącze p-n. Gdy zostanie ono spolaryzowane w kierunku przewodzenia, to w obszarze typu p, w warstwie o grubości rzędu 1µm, wytwarza się stan inwersji

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.

Bardziej szczegółowo

Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne Systemy fotowoltaiczne wykorzystują zjawisko konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Wykonane są z głównie z krzemu. Gdy na ogniwo padają promienie słoneczne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Przemiany energii laboratorium Ćwiczenie Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Bardziej szczegółowo

fotowoltaika Katalog produktów

fotowoltaika Katalog produktów fotowoltaika Katalog produktów Fotowoltaika: efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, jest

Bardziej szczegółowo

IA. Fotodioda. Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody.

IA. Fotodioda. Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody. 1 A. Fotodioda Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody. Zagadnienia: Efekt fotowoltaiczny, złącze p-n Wprowadzenie Fotodioda jest urządzeniem półprzewodnikowym w którym zachodzi

Bardziej szczegółowo

Złącze p-n. Stan zaporowy

Złącze p-n. Stan zaporowy Anna Pietnoczka Stan zaporowy Jeżeli do złącza n-pprzyłożymy zewnętrzne napięcie U< 0, spowoduje to odsunięcie nośników ładunku od warstwy dipolowej i powiększenie bariery potencjału. Uniemożliwia to przepływ

Bardziej szczegółowo

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa 1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest poznanie podstaw zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną, zasad działania fotoogniwa oraz wyznaczenie jego podstawowych

Bardziej szczegółowo

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną ENERGIA SOLARNA Fotowoltaika Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt Klient Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi Dane klimatyczne BIELSKO/BIALA ( - ) Moc generatora PV 65 kwp Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, jest jednym z najszybciej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic

PORADNIK INWESTORA. instalacje fotowoltaiczne Perez Photovoltaic PORADNIK INWESTORA instalacje fotowoltaiczne Koncepcja instalacji Elektrownia fotowoltaiczna, będąca przedmiotem tego opracowania, przeznaczona jest do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt Przedsiębiorstwo SIG Energia Ul.Przemyska 24 E 38-500 Sanok Polska Osoba kontaktowa: Adam Mazur Klient Projekt 3D, Instalacja PV podłączona do sieci - Pełne zasilanie Dane klimatyczne Moc generatora PV

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA Cel: Celem ćwiczenia jest zbadanie charakterystyk prądowo

Bardziej szczegółowo

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu. Przedsiębiorstwo VOTRE Projekt Sp. z o.o. Henryka Pobożnego 1/16 Strzelce Opolskie Polska Osoba kontaktowa: Kamil Brudny Telefon: 533-161-381 E-mail: k.brudny@votreprojekt.pl Klient Urząd Miast Żywiec

Bardziej szczegółowo

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 266 www.immergas.com.pl FOTOWOLTAIKA IMMERGAS NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE 12. Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystanie w OZE

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystanie w OZE Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystanie w OZE Fizyka IV Michał Trojgo, gr 1.3 Energia Słońca Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera promieniowanie słoneczne o natężeniu napromieniowania 1366,1 W/m². Oznacza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE Ćwiczenie WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE Opis stanowiska pomiarowego Stanowisko do wyznaczania charakterystyk prądowo napięciowych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

INŻYNIERIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ISBN: 978-83-64423-40-6 Józef Flizikowski, Adam Mroziński INŻYNIERIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH INŻYNIERIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Monografia pod redakcją Adama MrozińskIEGO Wydawnictwo współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Półprzewodnikami wykorzystywanymi w fotowoltaice, w zależności od technologii, są: krzem amorficzny,

Półprzewodnikami wykorzystywanymi w fotowoltaice, w zależności od technologii, są: krzem amorficzny, Generacja energii elektrycznej Panele fotowoltaiczne umożliwiają produkcję energii elektrycznej dzięki tzw. efektowi fotowoltaicznemu Jest to zjawisko, które powoduje powstawanie siły elektromotorycznej

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE w FOTOWOLTAICE

NOWE TECHNOLOGIE w FOTOWOLTAICE NOWE TECHNOLOGIE w FOTOWOLTAICE Do wykorzystania mamy 46-51% energii słońca, która do nas dociera po odbiciu przez atmosferę, chmury i samą powierzchnię ziemi. W Polsce, rocznie suma energii słonecznej

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK Budowa diody Dioda zbudowana jest z dwóch warstw półprzewodników: półprzewodnika typu n (nośnikami prądu elektrycznego są elektrony) i półprzewodnika

Bardziej szczegółowo

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( )

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( ) Projekt Adres: WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-02-21 Opis projektu: -PROJEKT INSTALACJI FOTOFOLTAICZNEJ 199,8 KW 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w Polsce północnej w szczególności w domowych instalacjach autonomicznych.

Możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w Polsce północnej w szczególności w domowych instalacjach autonomicznych. Możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej w Polsce północnej w szczególności w domowych instalacjach autonomicznych. Tomasz Karaś 1. Wykorzystanie zjawiska fotowoltaiki czyli wytwarzania napięcia

Bardziej szczegółowo

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja Rekapitulacja Detekcja światła Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 Konsultacje: czwartek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem

Ćwiczenie nr 3. Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie nr 3 Badanie instalacji fotowoltaicznej DC z akumulatorem OPIS STANOWISKA ORAZ INSTALACJI OGNIW SŁONECZNYCH.

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Główne metody konwersji EPS

Systemy solarne Główne metody konwersji EPS Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Systemy solarne Główne metody konwersji EPS schemat

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika. Fotowoltaika. dr inż. Paweł Kowalski Viessmann Sp. z o.o. Vitovolt DrKos, Viessmann Sp. z o.o.

Fotowoltaika. Fotowoltaika. dr inż. Paweł Kowalski Viessmann Sp. z o.o. Vitovolt DrKos, Viessmann Sp. z o.o. dr inż. Paweł Kowalski Viessmann Sp. z o.o. Portret firmy Początki pierwsze kotły stalowe od 1917 roku Johann Viessmann (1879 1956) otwiera w miejscowości Hof swój zakład ślusarski Johann Viessmann (1920r.)

Bardziej szczegółowo

BADANIE OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO

BADANIE OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO BADANIE OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO Wiadomości wprowadzające 1. Efekt fotoelektryczny Energia promieniowania elektromagnetycznego E przenoszona przez pojedynczy foton wyraża się w dżulach wzorem: E = c h/

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie ultrafioletowe, Promieniowanie widzialne, Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1_ Charakterystyka obecnego stanu środowiska 21.1. Wprowadzenie 21.2. Energetyka konwencjonalna 23.2.1. Paliwa naturalne, zasoby

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne 1 Generacja optyczna swobodnych nośników Fotoprzewodnictwo σ=e(µ e n+µ h p) Fotodioda optyczna generacja par elektron-dziura pole elektryczne złącza rozdziela parę

Bardziej szczegółowo

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor Fotoelementy Wstęp W wielu dziedzinach techniki zachodzi potrzeba rejestracji, wykrywania i pomiaru natężenia promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fal, w tym i promieniowania widzialnego,

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne 1 Generacja optyczna swobodnych nośników Fotoprzewodnictwo σ=e(µ e n+µ h p) Fotodioda optyczna generacja par elektron-dziura pole elektryczne złącza rozdziela parę

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie

Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie Surowce energetyczne możemy podzielić na konwencjonalne (wyczerpywalne) i odnawialne. Do najważniejszych surowców energetyki konwencjonalnej należą: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER. on-grid

SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER. on-grid SYSTEM SOLARNY - 100 kw GENESIS SOLAR INVERTER on-grid PRODUKUJ ENERGIĘ I SPRZEDAWAJ JĄ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, Spis treści

Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, Spis treści Instalacje fotowoltaiczne / Bogdan Szymański. Wyd. 6. Kraków, 2017 Spis treści 1. MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 10 1.1. MODUŁ FOTOWOLTAICZNY - DEFINICJA I BUDOWA 10 1.2. PODZIAŁ OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POSTĘPU TECHNICZNEGO NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ML SYSTEM S.A.

WPŁYW POSTĘPU TECHNICZNEGO NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ML SYSTEM S.A. WPŁYW POSTĘPU TECHNICZNEGO NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ML SYSTEM S.A. Anna Warzybok Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju ML SYSTEM S. A. Rzeszów, 25.04.2017 ML SYSTEM S.A. ML SYSTEM S.A. ZAPOTRZEBOWANIE

Bardziej szczegółowo

Czy mamy szansę wygrać walkę ze smogiem?...

Czy mamy szansę wygrać walkę ze smogiem?... Czy mamy szansę wygrać walkę ze smogiem?... pewnie że TAK tylko jak? 1 Czy mamy szansę wygrać walkę ze smogiem? Odnawialne źródła energii OZE Odnawialne źródło energii źródło wykorzystujące w procesie

Bardziej szczegółowo

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne: przegląd materiałów, technologii i sytuacji rynkowej

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne: przegląd materiałów, technologii i sytuacji rynkowej Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne: przegląd materiałów, technologii i sytuacji rynkowej Przez ostatnie lata, rynek fotowoltaiki rozwijał się, wraz ze sprzedażą niemal zupełnie zdominowaną przez produkty

Bardziej szczegółowo

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE ĆWICZENIE 104 EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej I(V) ogniwa słonecznego przed i po oświetleniu światłem widzialnym; prądu zwarcia, napięcia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 1 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH LABORAORUM ELEKRONK Ćwiczenie 1 Parametry statyczne diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie statycznych charakterystyk podstawowych typów diod półprzewodnikowych oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki

Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki Czyste Energie Wykład 1 Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2010 Geometria

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

FOTOWOLTAIKA KATALOG PRODUKTÓW

FOTOWOLTAIKA KATALOG PRODUKTÓW FOTOWOLTAIKA KATALOG PRODUKTÓW 2 20 LAT DOŚWIADCZENIA FOTOWOLTAIKA: EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię

Bardziej szczegółowo

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk Ryszard Dawid Olsztyn, Konferencja OZE, 23 maja 2012 Firma TEHACO Sp. z o.o. została założona w Gdańsku w 1989 roku -Gdańsk - Bielsko-Biała - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

całkowite rozproszone

całkowite rozproszone Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, semestr 1 Technika świetlna i elektrotermia Laboratorium Ćwiczenie nr 14 Temat: BADANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Wiadomości podstawowe W wyniku przemian jądrowych

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna i cieplna biosfery Zasoby energii słonecznej

Energia słoneczna i cieplna biosfery Zasoby energii słonecznej Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Zasoby energii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY BYDGOSZCZY YDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆICZENIE: E3 BADANIE ŁAŚCIOŚCI

Bardziej szczegółowo

Budowa. Metoda wytwarzania

Budowa. Metoda wytwarzania Budowa Tranzystor JFET (zwany też PNFET) zbudowany jest z płytki z jednego typu półprzewodnika (p lub n), która stanowi tzw. kanał. Na jego końcach znajdują się styki źródła (ang. source - S) i drenu (ang.

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

L E D light emitting diode

L E D light emitting diode Elektrotechnika Studia niestacjonarne L E D light emitting diode Wg PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia. (845-04-40) Dioda elektroluminescencyjna; dioda świecąca; LED element półprzewodnikowy

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Jarosław Korczyński

Mgr inż. Jarosław Korczyński Mgr inż. Jarosław Korczyński + projekt elektrowni PV Pod patronatem: Copyright by Jarosław Korczyński ISBN 978-83-272-4452-9 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części

Bardziej szczegółowo

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. DUALIZM ŚWIATŁA fala interferencja, dyfrakcja, polaryzacja,... kwant, foton promieniowanie ciała doskonale

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia

Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ Opis stanowiska pomiarowego Stanowisko do analizy współpracy jednakowych ogniw fotowoltaicznych w różnych konfiguracjach

Bardziej szczegółowo

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej Autor: Wojciech Ogonowski Czym są odnawialne źródła energii? To źródła niewyczerpalne, ponieważ ich stan odnawia się w krótkim

Bardziej szczegółowo

Technologia produkcji paneli fotowoltaicznych

Technologia produkcji paneli fotowoltaicznych partner modułów Technologia produkcji paneli Polsko-Niemieckie Forum Energetyki Słonecznej 07.06.2013r GE partner modułów Fotowoltaika zasada działania GE partner modułów GE partner modułów Rodzaje ogniw

Bardziej szczegółowo

Badanie charakterystyki diody

Badanie charakterystyki diody Badanie charakterystyki diody Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk prądowo napięciowych różnych diod półprzewodnikowych. Wstęp Dioda jest jednym z podstawowych elementów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

MINIELEKTROWNIE SŁONECZNE NA DACHACH SZKÓŁ W GM. GUBIN I BRODY

MINIELEKTROWNIE SŁONECZNE NA DACHACH SZKÓŁ W GM. GUBIN I BRODY Minielektrownie słoneczne zostały przygotowane dzięki współpracy Fundacji Greenpeace z samorządem i dyrekcją szkół. Wszystkie z zainstalowanych urządzeń należą do jednych z najnowocześniejszych i posiadają

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 134. Ogniwo słoneczne

Ćwiczenie 134. Ogniwo słoneczne Ćwiczenie 134 Ogniwo słoneczne Cel ćwiczenia Zapoznanie się z różnymi rodzajami półprzewodnikowych ogniw słonecznych. Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej i sprawności przetwarzania energii

Bardziej szczegółowo

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa 1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawami zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski Źródła Źródła energii energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran,

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

FOTOWOLTAIKA TWOJA WŁASNA ENERGIA ELEKTRYCZNA. innogy Polska S.A.

FOTOWOLTAIKA TWOJA WŁASNA ENERGIA ELEKTRYCZNA. innogy Polska S.A. FOTOWOLTAIKA TWOJA WŁASNA ENERGIA ELEKTRYCZNA innogy Polska S.A. Jak to działa? Sercem i mózgiem systemu fotowoltaicznego, który odpowiada za przekonwertowanie prądu stałego dostarczanego przez moduły

Bardziej szczegółowo

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa. Ćwiczenie E16 BADANIE NATĘŻENIA PRĄDU FOTOELEKTRYCZNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Cel: Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności natężenia prądu generowanego światłem w fotoogniwie od odległości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 5. Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych

Ćwiczenie Nr 5. Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie Nr 5 Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

FOTOOGNIWA SŁONECZNE. Rys. 1 Moduł fotowoltaiczny cienkowarstwowy CIS firmy Sulfurcell typu STP SCG 50 HV (Powierzchnia ok.

FOTOOGNIWA SŁONECZNE. Rys. 1 Moduł fotowoltaiczny cienkowarstwowy CIS firmy Sulfurcell typu STP SCG 50 HV (Powierzchnia ok. FOTOOGNIWA SŁONECZNE Nasz ośrodek wyposaŝony jest w dwa typy fotoogniw fotowoltaicznych moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny firmy Suntech Power typu STP 180S 24/AC (przedstawiony na Rys. 1) oraz moduł

Bardziej szczegółowo

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE 20 W ok. 18 lux pod lampą* Średnie natężenie oświetlenia: ok. 6 lux na obszarze 30m x 6m* Turbina wiatrowa: Typ Wysokość montażu turbiny: Drogowa lampa hybrydowa Jupiter 20LH-6 zabezpieczona mechanicznie

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia. Powtórzenie wiadomości z klasy II Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia. Prąd elektryczny 1. Prąd elektryczny uporządkowany (ukierunkowany) ruch cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, nazywanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów PV. Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)

Projektowanie systemów PV. Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV) Projektowanie systemów PV Wykład 3 Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV) dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju fotowoltaiki w województwie lubelskim

Możliwości rozwoju fotowoltaiki w województwie lubelskim Możliwości rozwoju fotowoltaiki w województwie lubelskim Prof. dr hab. inż. Jan M. Olchowik Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Politechnika Lubelska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne Stan

Bardziej szczegółowo

Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej

Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 6 Badanie wyspowej instalacji fotowoltaicznej Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z działaniem wyspowej instalacji fotowoltaicznej. Badane elementy: Laboratoryjna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA: BADANIE BATERII SŁONECZNYCH W ZALEśNOŚCI OD NATĘśENIA

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE

PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE PANELE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE POZWALAJĄ NA PRZETWARZANIE ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. ENERGIA POZYSKIWANA JEST ZE ŹRÓDŁA DARMOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna

Energia słoneczna Energia słoneczna Kolektor słoneczny to urządzenie zamieniające energię słoneczną na energię cieplną. Najczęściej wykorzystywane są płaskie kolektory słoneczne. Istnieją również tubowe kolektory próżniowe,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4. Badanie instalacji fotowoltaicznej AC o parametrach sieciowych

Ćwiczenie Nr 4. Badanie instalacji fotowoltaicznej AC o parametrach sieciowych Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie Nr 4 Badanie instalacji fotowoltaicznej AC o parametrach sieciowych 1. OPIS STANOWISKA SERWISOWO POMIAROWEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pomp ciepła

Analiza rynku pomp ciepła Analiza rynku pomp ciepła Autor: Paweł Lachman - prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła ("Czysta Energia" - 11/2014) W ostatnim czasie zauważalny jest rozwój rynku pomp ciepła,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI Odnawialne Źródła Energii () PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI CO TO JEST? Energia odnawialna to taka, której źródła są niewyczerpalne i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe Alternatywne źródła energii Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowa zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię?

Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Budynki o ujemnym potencjale energetycznym są szczytem w dążeniu do oszczędności energetycznych w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski?

Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski? Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski? W najbliższych dniach sejm zadecyduje o przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce. Poparcie dla rozwoju tych technologii wyraża aż trzy czwarte społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD - 400 oraz FD - 800

TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD - 400 oraz FD - 800 TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD - 400 oraz FD - 800 Turbiny wiatrowe FD 400 oraz FD 800 to produkty firmy ZUANBAO ELECTRONICS Co., LTD. Charakteryzują się małymi rozmiarami, wysoką wydajnością

Bardziej szczegółowo

Czym jest prąd elektryczny

Czym jest prąd elektryczny Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,

Bardziej szczegółowo