Obszar Metropolitalny Warszawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Metropolitalny Warszawy"

Transkrypt

1 INFORMATOR MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Konferencja Obszar Metropolitalny Warszawy Warszawa, 13 czerwca 2011 roku Hotel Jan III Sobieski Mówcy i prelegenci

2 PROGRAM KONFERENCJI PROGRAM KONFERENCJI MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Konferencja Obszar Metropolitalny Warszawy 13 czerwca 2011 roku Hotel Jan III Sobieski Plac Artura Zawiszy 1 Prowadzący Godzina Tematyka wypowiedzi Prelegenci Rejestracja Sesja otwierająca Zbigniew Strzelecki Hans Hede/ Mirosław Grochowski Bartłomiej Kolipiński Marek Bryx Zbigniew Strzelecki Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Otwarcie konferencji Marcin Święcicki, Radny Województwa Mazowieckiego Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Jarosław Maćkowiak, Sekretarz m.st. Warszawy Planowanie i zarządzanie Obszarami Metropolitalnymi Gdańsk Feliks Pankau Paryż Martine Liotard Hamburg Rolf-Barnim Foth przerwa kawowa / Konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Sztokholm Hans Hede Amsterdam Eric van der Kooij Wrocław Tomasz Ossowicz Londyn Joe Montgomery Prezentacja STUDIUM Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tomasz Sławiński Obiad Studium Planu OMW OMW a Warszawa Marek Mikos OMW a gminy otaczające Witold Malarowski Dyskusja nad kształtem OMW przerwa kawowa Obszary metropolitalne problemy wewnętrzne i zewnętrzne Aspekty formalne planowania metropolitalnego w Polsce Bartłomiej Kolipiński Obszary metropolitalne w dokumentach krajowych i europejskich Tadeusz Markowski Planowanie metropolitalne z perspektywy Stowarzyszenia Metropolitalnego Metrex Vincent Goodstadt Zintegrowany rozwój. Rewitalizacja miejska w metropoliach europejskich Ivan Tosics Dyskusja podsumowanie konferencji Mówcy zostali przedstawieni w kolejności wystąpień 2

3 ADAM STRUZIK Adam Krzysztof Struzik (ur.1957 roku) lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach , senator II, III i IV kadencji, od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1984 roku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Senator RP w latach Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP II kadencji. W latach Marszałek Senatu RP. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które w roku 1997 uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP. W 2007 roku wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP - zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego. W latach radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 roku radny miasta i gminy Gąbin. W latach delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1998 roku radny województwa mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od grudnia 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku wybrany na wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 roku powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii). 3

4 OLGIERD DZIEKOŃSKI Olgierd Dziekoński - Mgr inż. architekt, ukończył w 1975 r. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, absolwent: Salzburg Seminar 1987 r. wykładowca 1993 r., Harvard Graduate School of Design 1993 r. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Planowania Przestrzennego Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach oraz Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 roku. Twórca i pierwszy prezes, Agencji Rozwoju Komunalnego, wspierającej samorządy w Polsce (ARKA) w latach W latach Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Od 22 listopada 2007 do 5 października 2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 7 października 2010 powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim oraz wdrażaniu publicznych projektów inwestycyjnych. Autor planów i projektów urbanistycznych, sporządzanych w ramach Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Specjalizuje się w problematyce gospodarki przestrzennej i regionalnej, inwestycji komunalnych i planowaniu rozwoju. Posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym i architektonicznym. Ekspert programów rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie i na Bliskim Wschodzie. Członek wielu organizacji zawodowych m.in.: Krajowej Rady Izby Architektów (wiceprezes ), Zarządu Rady Architektów Europy ( ), Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw ( ), Zarządu Unii Metropolii Polskich ( ), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ( ). Źródło: 4

5 ZBIGNIEW STRZELECKI Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 1972 jest pracownikiem SHG (wcześniej SGPiS) zajmując kolejno stanowiska od asystenta do obecnie zajmowanego profesora nadzwyczajnego SGH. W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1989 roku doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 1989 roku związany był z Biurem Planowania Regionalnego w Centralnym Urzędzie Planowania, którym kierował w latach W latach był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Społecznego CUP, zaś w Wiceprezesem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w randze Podsekretarza Stanu. W latach kierował powołanym przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowym Zespołem do Prognozowania Popytu na Pracę. Prof. Strzelecki jest od 1992 roku Prezesem Polskiego Towarzystwa Demograficznego, a od 1999 roku także Przewodniczącym Rządowej Rady Ludnościowej. Profesor jest członkiem: Komitetu Nauk Demograficznych PAN (od 1990), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (od 2007) i Wiceprzewodniczącym Komitetu Polska 2000 plus przy Prezydium PAN (od 2005) oraz członkiem Rady Statystyki (od 1998). Od 2001 roku kieruje Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej a od 2003 roku Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie. Od 2009 roku jest Kierownikiem projektu Trendy rozwojowe Mazowsza finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie Specjalizuje się w problematyce rozwoju demograficznego, gospodarki regionalnej i lokalnej oraz planowania przestrzennego. 5

6 MARCIN święcicki Marcin Święcicki dr nauk ekonomicznych, pracownik Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Konsultacyjnej rady Gospodarczej d roku; Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w pierwszym demokratycznym rządzie w latach ; Prezydent Warszawy ; Przewodniczący Unii Metropolii Polskich ; delegat Polski do Zgromadzenia Władz Lokalnych i Terytorialnych Rady Europy ; Doradca Prezydenta Litwy ds. reform gospodarczych ; Koordynator OBWE ds. Ekonomicznych i Ochrony Środowiska w sekretariacie OBWE w Wiedniu, od kwietnia 2002 do czerwca 2005; radny sejmiku województwa Mazowieckiego od 2006 roku; Dyrektor Centrum Analityczno-Doradczego Błękitnej Wstęgi w Kijowie think tanku finansowanego przez Unię Europejską i UNDP od marca 2007 roku do marca 2011 roku; autor ok 200 publikacji nt. integracji europejskiej, polityki gospodarczej i samorządu lokalnego. 6

7 Jarosław Maćkowiak Jarosław Maćkowiak urodził się 2 lipca 1961 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1992 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych (z zakresu prawa administracyjnego), a obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną. W latach pełnił funkcję doradcy prawnego w Departamencie Prawnym Najwyższej Izby Kontroli, a następnie funkcję wicedyrektora Departamentu Samorządu Terytorialnego ( ) i Wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej NIK. Od lipca 2004 do 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jarosław Maćkowiak jest również autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny prawa administracyjnego, w szczególności dotyczących samorządu i terenowej administracji rządowej, zamieszczanych m.in. na łamach Państwa i Prawa, Kontroli Państwowej, Samorządu Terytorialnego, Studia Iuridica, a także współautorem podręczników i książek oraz autorem artykułów z zakresu prawa komunalnego w tygodniku Wspólnota, serwisie Administracyjno-Samorządowym i Rzeczpospolitej. Pełnił także funkcję eksperta Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP. 10 stycznia 2008 roku został powołany na stanowisko Sekretarza m.st. Warszawy 7

8 HANS HEDE Hans Hede posiada bogate doświadczenie jako starszy planista regionalny oraz koordynator współpracy międzynarodowej w Regionalnym Biurze Planowania w Sztokholmie. Przez wiele lat pracy brał udział w większości czynności, które składają się na regionalne planowanie rozwoju w regionie sztokholmskim. W ciągu ostatnich lat był kierownikiem projektu w ramach programu działań na rzecz wsparcia wdrażania struktury policentrycznej w nowym Regionalnym planie rozwoju regionu sztokholmskiego. Aktywnie uczestniczył w pracach sieci METREX, gdzie przewodniczył grupie ekspertów zajmujących się wewnątrzmetropolitalną policentrycznością w latach

9 MIROSŁAW GROCHOWSKI Dr Mirosław Grochowski jest geografem zajmującym się zagadnieniami rozwoju miast i obszarów metropolitalnych. Prowadzi w Uniwersytecie Warszawskim wykłady z tematyki gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego. W Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (Polska Akademia Nauk) realizuje projekty badawcze dotyczące planowania i zarządzania rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych. Pełni funkcję sekretarza naukowego projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza realizowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. W obszarze zainteresowań badawczych są także kwestie rewitalizacji miast oraz rozwój sektora kreatywnego i jego znaczenie dla kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych miast. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą kwestii związanych z problematyką funkcjonowania i reform administracji publicznej w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pracował w projektach doradczych dotyczących zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego oraz reform w administracji publicznej realizowanych przez polskie i zagraniczne instytucje współpracujące z władzami centralnymi, władzami samorządowymi i związkami władz samorządowych w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. projekty Banku Światowego - Public Sector Management Section i UNDP/UN - Governance and Public Administration Branch/Division of Public Administration and Development Support; Rural Development and Environment Sector; projekty USAID United States Agency for International Development /USAID/ Democratic Governance and Public Administration; Local Government Partnership Program). Uczestniczył też w realizacji Projektu PEDCISP (Programme for the Establishment and Development of Civil Service in Poland) realizowanym przez Graham Bannock & Partners, Ltd. London, finansowanym przez British Know-How Fund. Uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych i doradczych na temat rozwoju miast w Europie. Jest współautorem dokumentów programowych dotyczących rozwoju Warszawy. 9

10 FELIKS PANKAU Feliks Pankau, dr inż. arch., zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, generalny projektant Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego w tym obszaru aglomeracji Trójmiasta, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, przedstawiciel Związku Województw RP w zespole realizacyjnym Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, członek Izby Urbanistów, autor licznych opracowań i publikacji na temat planowania urbanistycznego i regionalnego. 10

11 MARTINE LIOTARD 11

12 ROLF-BARNIM FOTH Dr Rolf-Barnim Foth w latach studiował literaturę angielską i rosyjską w Kilonii, Londynie i Moskwie, po czym uzyskał doktorat w dziedzinie nauk politycznych na Wolnym Uniwersytecie Berlina. Od 1984 do 1985 roku był kierownikiem działu Związku Radzieckiego w biurze podróży GeBeCo mbh w Kilonii, po czym w l pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN, skąd był delegowany do Paryża, Brukseli (UE) i Moskwy. Od 1993 do 2000 roku pełnił funkcję kierownika Zespołu ds. kontaktów zagranicznych i polityki europejskiej w Kancelarii Senatu (Biurze Prezydenta) Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga. Następnie przez dwa lata był dyrektorem ds. sprzedaży w hamburg.de GmbH & Co. KG, po czym od 2002 do 2010 roku powrócił do pracy w kancelarii hamburskiego senatu, tym razem jako Kierownik Zespołu Planowania, odpowiedzialny m.in. za Hamburski Obszar Metropolitarny. Od 2010 roku pracuje w Ministerstwie Gospodarki, Transportu i Innowacji Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, gdzie jest kierownikiem Zespołu ds. współpracy północnoniemieckiej, Hamburskiego Regionu Metropolitarnego, turystyki i marketingu. 12

13 ERIC VAN DER KOOIJ Eric van der Kooij (ur. 1966). Przewodniczący Zespołu Metropolitarnego, Urząd Miasta Amsterdamu Eric van der Kooij jest urbanistą, a od 2007 roku przewodniczy Zespołowi Metropolitarnemu w Departamencie Planowania Przestrzennego amsterdamskiego Urzędu Miasta. Jego zespół bada wyzwania i przygotowuje nowe strategie i inicjatywy w kontekście ambicji metropolitarnych Amsterdamu. Zajmował się też koordynacją nowych inicjatyw i strategii w kontekście metropolitarnym i z punktu widzenia przyszłych perspektyw. Od 2011 roku jego zespół skupia się w większym stopniu na regionie metropolitarnym, działając w kilku obszarach, m.in. lotnisko Schiphol, port amsterdamski i projektu rozwoju jednego z głównych miast amsterdamskiego obszaru metropolitarnego Almere 2.0. Jego zespół posiada doświadczenie w zakresie urbanistyki, planowania, gospodarki przestrzennej, inżynierii ruchu, przestrzeni metropolitarnej i działania zgodnie z zasadami trwałego rozwoju. Jednym z celów zespołu jest współpraca z partnerami z obszaru metropolitarnego i bycie godnym zaufania partnerem w sprawach gospodarki przestrzennej. Zespół skupia się też na poszukiwaniu nowych metod współpracy w skomplikowanych warunkach poprzez opracowywanie nowych harmonogramów działań i metod pracy. Ukończył studia z wyróżnieniem w Delft w 1991 roku i od tego czasu prowadził zajęcia w kilku holenderskich szkołach wyższych i na uniwersytetach, w tym jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Delft. Jest autorem szeregu publikacji na temat parków i projektowania przestrzeni publicznej, współczesnych posiadłości oraz metod badania i projektowania w zakresie architektury krajobrazu. 13

14 TOMASZ OSSOWICZ Tomasz Ossowicz- Dr hab.inż. arch., prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury, Katedra Planowania Przestrzennego. Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia (planowanie przestrzenne i strategiczne), Urbanista Miasta. Współtwórca kierunku Gospodarka przestrzenna. Główny projektant Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2006 i Współautor Strategii Rozwoju Wrocław 2000 Plus. Członek GKUA. 14

15 JOE MONTGOMERY Joe Montgomery jest Dyrektorem Generalnym na Europę Urban Land Institute (ULI Instytut Terenów Miejskich). Do jego obowiązków należy wspomaganie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zakresie rozwoju miast i nieruchomości, jak też zwiększanie liczby członków i zasięgu oddziaływania ULI. ULI jest światowym instytutem zajmującym się badaniami i edukacją w zakresie odpowiedzialnego wykorzystywania przestrzeni i budowy trwałych więzi społecznych. Obecnie liczy ponad 30 tys. członków na całym świecie, w tym ponad 2,3 tys. w 14 państwach Europy. Działania instytutu w Europie są koordynowane z biur w Londynie i Frankfurcie. Joe Montgomery większość swojej dwudziestosiedmioletniej kariery poświęcił rewitalizacji obszarów miejskich, działał jako specjalista w tej dziedzinie zarówno w samorządzie lokalnym jak i rządzie centralnym. Pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w brytyjskim Departamencie ds. Społeczności i Samorządów Lokalnych. Do jego obowiązków należało m.in. zarządzanie dziewięcioma biurami regionalnymi rządu, rozdysponowanie wielomiliardowego przydziału, jaki otrzymała Wielka Brytania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapewnianie długoterminowych korzyści dla Wschodniego Londynu z Olimpiady 2012 oraz kierowanie wartym 9,6 mld funtów programem rewitalizacji ujścia Tamizy. W 2001 r. pracował jako Dyrektor Generalny ds. Rewitalizacji w biurze Zastępcy Premiera Wielkiej Brytanii. W latach dziewięćdziesiątych Joe Montgomery był Dyrektorem Wykonawczym ds. Rewitalizacji w londyńskiej dzielnicy Lewisham, pełnił funkcję dyrektora jednej z agencji szukających innowacyjnych rozwiązań problemów miejskich, której zadaniem była rewitalizacja południowolondyńskiego obszaru Deptford, gdzie również kierował Rządowym Zespołem ds. Śródmieścia. Przedtem był Sekretarzem ds. Grantów w Cadbury Trust w Birmingham. Źródło: 15

16 TOMASZ SŁAWIŃSKI Tomasz Sławiński, architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Doktor historii. Zastępca Dyrektora w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego odpowiedzialny za pion Rozwoju Regionalnego i współpracę międzynarodową. Autor kilkudziesięciu planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Między innymi twórca koncepcji i planów zagospodarowania przestrzennego Wilanowa Zachodniego, Marymontu i innych dzielnic Warszawy. Współautor aktualnej Strategii Rozwoju Warszawy, autor wielu prac analitycznych i studialnych, ponad czterdziestu opublikowanych prac naukowych, w tym dwóch książek. Członek byłej Rady Architektury i Rozwoju Miasta, Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Warszawie, Prezes Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie, członek Izby Urbanistów, Stowarzyszenia Architektów Polskich i kilku towarzystw naukowych. Od 2004 roku Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 16

17 BARTŁOMIEJ KOLIPIŃSKI Bartłomiej Kolipiński jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki na kierunku gospodarka miejska. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się problematyką planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Przez ponad 15 lat pracował w instytutach naukowo-badawczych gospodarki przestrzennej, skąd przeszedł w latach 90. do pracy w administracji publicznej: początkowo do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwie, a następnie do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w którym pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego i kierownika Pracowni Studiów Regionalnych. W roku 2000 rozpoczął pracę w Mazowieckim Biurze Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego (dziś MBPR), w którym obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich, pełniąc w nim wiele funkcji, m.in. wiceprezesa Zarządu Głównego. Był i jest członkiem różnych gremiów opiniodawczo-doradczych (m.in. Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego). Jest autorem i współautorem licznych opracowań, artykułów i referatów poświęconych problematyce planowania przestrzennego. 17

18 MAREK MIKOS Marek Mikos architekt, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. Długoletni członek oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Mazowieckiej Izby Architektów. 18

19 WITOLD MALAROWSKI Witold Malarowski, ur w Laskach. Z samorządem związany jest od 1990 roku, jako radny, członek zarządu, z-ca wójta gminy Stare Babice, a od 1995 roku do dnia dzisiejszego jako wójt nowopowstałej wówczas gminy Izabelin. Od podstaw organizował wszystkie instytucje gminne. Gmina Izabelin zajęła w 2007 roku drugie miejsce w prestiżowym rankingu redakcji Rzeczpospolitej Najlepsza gmina wiejska w Polsce. Członek władz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa i Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Kampinos. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe PAN Zarządzanie w polskiej administracji publicznej w kontekście wspólnej europejskiej przestrzeni administracyjnej oraz pierwszą edycję Akademii Liderów Samorządowych. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. 19

20 MAREK BRYX Prof. dr hab. Marek Bryx, Prorektor ds. rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, SGH, Pracownik SGH (SGPiS) od 1978 roku, Kierownik Katedry od 1999, Profesor nadzwyczajny od 2000, Profesor zwyczajny od W latach Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Dyrektor ONZ-Habitat w Warszawie ( ). Autor ponad 200 publikacji naukowych w tym książek: Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie, nagrodzonych przez Ministra Budownictwa. Jednoosobowy kierownik naukowy serii wydawniczej NIERUCHOMOŚCI publikowanej przez POLTEXT W latach Członek Komitetu naukowego i kierownik zespołu SGH w Projekcie Zamawianym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, (PBZ-MNiSW-4/3/2006). W ramach Projektu wykonano wieloaspektowe badania, których rezultaty zawarto w 12 tomach opublikowanych raportów pod wspólnym tytułem Rewitalizacja miast polskich. 20

21 TADEUSZ MARKOWSKI Prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski jest kierownikiem Katedry Zarządzania Miastem i Regionem w Uniwersytecie Łódzkim. W latach był dziekanem Wydziału Zarządzania. Od roku 2001 jest przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN. We wrześniu 2006 r. został wybrany na Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jest wiceprzewodniczącym GKUA przy Ministerstwie Infrastruktury. W poprzednich latach był m.in.; Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania AESOP , członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów , członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej Jest autorem licznych ekspertyz przygotowanych dla rządowej polityki regionalnej i przestrzennej. Opublikował ponad 200 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego. Jest członkiem rad naukowych w kilku czasopismach.

22 Vincent Goodstadt Prof. Vincent Goodstadt jest profesorem honorowym planowania przestrzennego w Uniwersytecie Manchesterskim, wiceprezesem Town and Country Planning Association (TCPA Stowarzyszenia na rzecz Planowania Miast i Wsi) oraz członkiem Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (Królewskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuki, Rzemiosła i Handlu). Stoi na czele działu kontaktów europejskich sieci europejskich regionów metropolitarnych METREX. Zajmował różnorakie wyższe stanowiska związane z planowaniem, a w l był odpowiedzialny za plan obszaru metropolitarnego Glasgow. Obecnie pracuje jako niezależny doradca licznych podmiotów publicznych i prywatnych w takich sprawach jak plan rozwoju Wielkiej Brytanii, rewitalizacja obszarów miejskich, partycypacja społeczna i narodowe ramy planowania. Był prezesem Royal Town Planning Institute (Królewskiego Instytutu Planowania Miast), w którym pełnił też funkcje przewodniczącego komitetów polityki i współpracy międzynarodowej. Był doradcą brytyjskiej komisji ds. architektury i środowiska wytworzonego, jak tez Akademii Trwałych Społeczeństw. W 2006 r. był wiceprzewodniczącym komisji TCPA ds. angielskiej narodowej koncepcji planowania przestrzennego, a w 2007 r. członkiem brytyjskiej komisji przygotowującej ds. skutecznego planowania przestrzennego. Jest członkiem Global Planners Network (Globalnej Sieci Planistów) oraz zasiada w komitecie wykonawczym Europejskiej Rady Planistów Przestrzennych. Pełnił rolę wiodącego europejskiego partnera w projekcie METREX INTERREG IIIC mającym na celu przygotowanie narzędzia pomagające ustalać standardy dla systemów planowania metropolitarnego. Pełnił funkcję doradcy w licznych organizacjach międzynarodowych, w tym w OECD, EEA (Europejskiej Agencji Środowiska), ICLEI (Samorządy Lokalne na rzecz Trwałego Rozwoju) oraz projekcie Ameryka Obecnie współpracuje z Uniwersytetem Pensylwanii nad projektami planowania strategicznego. 22

23 IvÁn Tosics Dr Iván Tosics (ur. 1952) jest dyrektorem zarządzającym Metropolitan Research Institute (Instytutu Badania Metropolii) w Budapeszcie. Jest matematykiem i socjologiem z bogatym doświadczeniem w socjologii miast, rozwoju strategicznym, polityce mieszkaniowej oraz sprawach polityki regionalnej UE. Jest autorem licznych publikacji w tych dziedzinach oraz brał udział w szerokiej gamie narodowych i międzynarodowych projektów badawczych. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego European Network of Housing Research (Europejskiej Sieci Badań Mieszkalnictwa), zasiada w komitecie wykonawczym European Urban Research Association (Europejskiego Stowarzyszenia Badań Urbanistycznych) oraz jest członkiem organu doradczego HS-NET Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich ONZ-HABITAT. Jest redaktorem periodyku Urban Research and Practice oraz członkiem ciała doradczego redakcji Journal of Housing and the Built Environment i Housing Studies. Został zaproszony jako ekspert na posiedzenie Parlamentu Europejskiego nt. Miejsca miast Europy w polityce spójności. Pracował nad programem Miast Jutra dla DG Regio, przygotowując raport nt. Wyzwań w zarządzaniu miastami jutra oraz ich modeli. Jest jednym z organizatorów konferencji na wysokim szczeblu nt. zmian demograficznych, która została zwołana w trakcie prezydencji węgierskiej. Był głównym ekspertem dwóch programów URBACT. Reprezentował Budapeszt w EUROCITIES, jako przewodniczący Forum Rozwoju Gospodarczego w l oraz jako członek komitetu wykonawczego w latach Brał udział w przygotowaniu Strategii Rewitalizacji Budapesztu oraz stał na czele konsorcjum przygotowującego średnio- i długookresową Miejską Strategię Rozwoju Budapesztu.

24 STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA OMW

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIGRANTÓW Płock, 15 maja 2014r. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. Ul. Tadeusza Kościuszki 8/3, 09-400 Płock

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku ORGANIZATOR IX 2014 Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych 5-6 listopada 2014 roku, Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku PATRONAT HONOROWY Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego IX 2014 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Wioletta Śląska - Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ukończyła studia magisterskie o kierunku edukacja administracyjno polityczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27

Spis treści. Słowo wstępne 2. Program 4. Opisy grup dyskusyjnych 9. Prelegenci 13. Informacje praktyczne 22. Organizatorzy 27 Spis treści Słowo wstępne 2 Program 4 Opisy grup dyskusyjnych 9 Prelegenci 13 Informacje praktyczne 22 Organizatorzy 27 Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów lub wolontariuszy, których można

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo