Obszar Metropolitalny Warszawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Metropolitalny Warszawy"

Transkrypt

1 INFORMATOR MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Konferencja Obszar Metropolitalny Warszawy Warszawa, 13 czerwca 2011 roku Hotel Jan III Sobieski Mówcy i prelegenci

2 PROGRAM KONFERENCJI PROGRAM KONFERENCJI MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Konferencja Obszar Metropolitalny Warszawy 13 czerwca 2011 roku Hotel Jan III Sobieski Plac Artura Zawiszy 1 Prowadzący Godzina Tematyka wypowiedzi Prelegenci Rejestracja Sesja otwierająca Zbigniew Strzelecki Hans Hede/ Mirosław Grochowski Bartłomiej Kolipiński Marek Bryx Zbigniew Strzelecki Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Otwarcie konferencji Marcin Święcicki, Radny Województwa Mazowieckiego Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Jarosław Maćkowiak, Sekretarz m.st. Warszawy Planowanie i zarządzanie Obszarami Metropolitalnymi Gdańsk Feliks Pankau Paryż Martine Liotard Hamburg Rolf-Barnim Foth przerwa kawowa / Konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Sztokholm Hans Hede Amsterdam Eric van der Kooij Wrocław Tomasz Ossowicz Londyn Joe Montgomery Prezentacja STUDIUM Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tomasz Sławiński Obiad Studium Planu OMW OMW a Warszawa Marek Mikos OMW a gminy otaczające Witold Malarowski Dyskusja nad kształtem OMW przerwa kawowa Obszary metropolitalne problemy wewnętrzne i zewnętrzne Aspekty formalne planowania metropolitalnego w Polsce Bartłomiej Kolipiński Obszary metropolitalne w dokumentach krajowych i europejskich Tadeusz Markowski Planowanie metropolitalne z perspektywy Stowarzyszenia Metropolitalnego Metrex Vincent Goodstadt Zintegrowany rozwój. Rewitalizacja miejska w metropoliach europejskich Ivan Tosics Dyskusja podsumowanie konferencji Mówcy zostali przedstawieni w kolejności wystąpień 2

3 ADAM STRUZIK Adam Krzysztof Struzik (ur.1957 roku) lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach , senator II, III i IV kadencji, od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1984 roku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Senator RP w latach Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP II kadencji. W latach Marszałek Senatu RP. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które w roku 1997 uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP. W 2007 roku wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP - zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego. W latach radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 roku radny miasta i gminy Gąbin. W latach delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1998 roku radny województwa mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od grudnia 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku wybrany na wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 roku powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii). 3

4 OLGIERD DZIEKOŃSKI Olgierd Dziekoński - Mgr inż. architekt, ukończył w 1975 r. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, absolwent: Salzburg Seminar 1987 r. wykładowca 1993 r., Harvard Graduate School of Design 1993 r. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Planowania Przestrzennego Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach oraz Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 roku. Twórca i pierwszy prezes, Agencji Rozwoju Komunalnego, wspierającej samorządy w Polsce (ARKA) w latach W latach Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Od 22 listopada 2007 do 5 października 2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 7 października 2010 powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim oraz wdrażaniu publicznych projektów inwestycyjnych. Autor planów i projektów urbanistycznych, sporządzanych w ramach Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Specjalizuje się w problematyce gospodarki przestrzennej i regionalnej, inwestycji komunalnych i planowaniu rozwoju. Posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym i architektonicznym. Ekspert programów rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie i na Bliskim Wschodzie. Członek wielu organizacji zawodowych m.in.: Krajowej Rady Izby Architektów (wiceprezes ), Zarządu Rady Architektów Europy ( ), Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw ( ), Zarządu Unii Metropolii Polskich ( ), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ( ). Źródło: 4

5 ZBIGNIEW STRZELECKI Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 1972 jest pracownikiem SHG (wcześniej SGPiS) zajmując kolejno stanowiska od asystenta do obecnie zajmowanego profesora nadzwyczajnego SGH. W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1989 roku doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 1989 roku związany był z Biurem Planowania Regionalnego w Centralnym Urzędzie Planowania, którym kierował w latach W latach był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Społecznego CUP, zaś w Wiceprezesem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w randze Podsekretarza Stanu. W latach kierował powołanym przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowym Zespołem do Prognozowania Popytu na Pracę. Prof. Strzelecki jest od 1992 roku Prezesem Polskiego Towarzystwa Demograficznego, a od 1999 roku także Przewodniczącym Rządowej Rady Ludnościowej. Profesor jest członkiem: Komitetu Nauk Demograficznych PAN (od 1990), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (od 2007) i Wiceprzewodniczącym Komitetu Polska 2000 plus przy Prezydium PAN (od 2005) oraz członkiem Rady Statystyki (od 1998). Od 2001 roku kieruje Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej a od 2003 roku Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie. Od 2009 roku jest Kierownikiem projektu Trendy rozwojowe Mazowsza finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie Specjalizuje się w problematyce rozwoju demograficznego, gospodarki regionalnej i lokalnej oraz planowania przestrzennego. 5

6 MARCIN święcicki Marcin Święcicki dr nauk ekonomicznych, pracownik Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Konsultacyjnej rady Gospodarczej d roku; Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w pierwszym demokratycznym rządzie w latach ; Prezydent Warszawy ; Przewodniczący Unii Metropolii Polskich ; delegat Polski do Zgromadzenia Władz Lokalnych i Terytorialnych Rady Europy ; Doradca Prezydenta Litwy ds. reform gospodarczych ; Koordynator OBWE ds. Ekonomicznych i Ochrony Środowiska w sekretariacie OBWE w Wiedniu, od kwietnia 2002 do czerwca 2005; radny sejmiku województwa Mazowieckiego od 2006 roku; Dyrektor Centrum Analityczno-Doradczego Błękitnej Wstęgi w Kijowie think tanku finansowanego przez Unię Europejską i UNDP od marca 2007 roku do marca 2011 roku; autor ok 200 publikacji nt. integracji europejskiej, polityki gospodarczej i samorządu lokalnego. 6

7 Jarosław Maćkowiak Jarosław Maćkowiak urodził się 2 lipca 1961 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1992 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych (z zakresu prawa administracyjnego), a obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną. W latach pełnił funkcję doradcy prawnego w Departamencie Prawnym Najwyższej Izby Kontroli, a następnie funkcję wicedyrektora Departamentu Samorządu Terytorialnego ( ) i Wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej NIK. Od lipca 2004 do 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jarosław Maćkowiak jest również autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny prawa administracyjnego, w szczególności dotyczących samorządu i terenowej administracji rządowej, zamieszczanych m.in. na łamach Państwa i Prawa, Kontroli Państwowej, Samorządu Terytorialnego, Studia Iuridica, a także współautorem podręczników i książek oraz autorem artykułów z zakresu prawa komunalnego w tygodniku Wspólnota, serwisie Administracyjno-Samorządowym i Rzeczpospolitej. Pełnił także funkcję eksperta Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP. 10 stycznia 2008 roku został powołany na stanowisko Sekretarza m.st. Warszawy 7

8 HANS HEDE Hans Hede posiada bogate doświadczenie jako starszy planista regionalny oraz koordynator współpracy międzynarodowej w Regionalnym Biurze Planowania w Sztokholmie. Przez wiele lat pracy brał udział w większości czynności, które składają się na regionalne planowanie rozwoju w regionie sztokholmskim. W ciągu ostatnich lat był kierownikiem projektu w ramach programu działań na rzecz wsparcia wdrażania struktury policentrycznej w nowym Regionalnym planie rozwoju regionu sztokholmskiego. Aktywnie uczestniczył w pracach sieci METREX, gdzie przewodniczył grupie ekspertów zajmujących się wewnątrzmetropolitalną policentrycznością w latach

9 MIROSŁAW GROCHOWSKI Dr Mirosław Grochowski jest geografem zajmującym się zagadnieniami rozwoju miast i obszarów metropolitalnych. Prowadzi w Uniwersytecie Warszawskim wykłady z tematyki gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego. W Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (Polska Akademia Nauk) realizuje projekty badawcze dotyczące planowania i zarządzania rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych. Pełni funkcję sekretarza naukowego projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza realizowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. W obszarze zainteresowań badawczych są także kwestie rewitalizacji miast oraz rozwój sektora kreatywnego i jego znaczenie dla kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych miast. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą kwestii związanych z problematyką funkcjonowania i reform administracji publicznej w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pracował w projektach doradczych dotyczących zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego oraz reform w administracji publicznej realizowanych przez polskie i zagraniczne instytucje współpracujące z władzami centralnymi, władzami samorządowymi i związkami władz samorządowych w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. projekty Banku Światowego - Public Sector Management Section i UNDP/UN - Governance and Public Administration Branch/Division of Public Administration and Development Support; Rural Development and Environment Sector; projekty USAID United States Agency for International Development /USAID/ Democratic Governance and Public Administration; Local Government Partnership Program). Uczestniczył też w realizacji Projektu PEDCISP (Programme for the Establishment and Development of Civil Service in Poland) realizowanym przez Graham Bannock & Partners, Ltd. London, finansowanym przez British Know-How Fund. Uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych i doradczych na temat rozwoju miast w Europie. Jest współautorem dokumentów programowych dotyczących rozwoju Warszawy. 9

10 FELIKS PANKAU Feliks Pankau, dr inż. arch., zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, generalny projektant Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego w tym obszaru aglomeracji Trójmiasta, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, przedstawiciel Związku Województw RP w zespole realizacyjnym Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, członek Izby Urbanistów, autor licznych opracowań i publikacji na temat planowania urbanistycznego i regionalnego. 10

11 MARTINE LIOTARD 11

12 ROLF-BARNIM FOTH Dr Rolf-Barnim Foth w latach studiował literaturę angielską i rosyjską w Kilonii, Londynie i Moskwie, po czym uzyskał doktorat w dziedzinie nauk politycznych na Wolnym Uniwersytecie Berlina. Od 1984 do 1985 roku był kierownikiem działu Związku Radzieckiego w biurze podróży GeBeCo mbh w Kilonii, po czym w l pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN, skąd był delegowany do Paryża, Brukseli (UE) i Moskwy. Od 1993 do 2000 roku pełnił funkcję kierownika Zespołu ds. kontaktów zagranicznych i polityki europejskiej w Kancelarii Senatu (Biurze Prezydenta) Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga. Następnie przez dwa lata był dyrektorem ds. sprzedaży w hamburg.de GmbH & Co. KG, po czym od 2002 do 2010 roku powrócił do pracy w kancelarii hamburskiego senatu, tym razem jako Kierownik Zespołu Planowania, odpowiedzialny m.in. za Hamburski Obszar Metropolitarny. Od 2010 roku pracuje w Ministerstwie Gospodarki, Transportu i Innowacji Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, gdzie jest kierownikiem Zespołu ds. współpracy północnoniemieckiej, Hamburskiego Regionu Metropolitarnego, turystyki i marketingu. 12

13 ERIC VAN DER KOOIJ Eric van der Kooij (ur. 1966). Przewodniczący Zespołu Metropolitarnego, Urząd Miasta Amsterdamu Eric van der Kooij jest urbanistą, a od 2007 roku przewodniczy Zespołowi Metropolitarnemu w Departamencie Planowania Przestrzennego amsterdamskiego Urzędu Miasta. Jego zespół bada wyzwania i przygotowuje nowe strategie i inicjatywy w kontekście ambicji metropolitarnych Amsterdamu. Zajmował się też koordynacją nowych inicjatyw i strategii w kontekście metropolitarnym i z punktu widzenia przyszłych perspektyw. Od 2011 roku jego zespół skupia się w większym stopniu na regionie metropolitarnym, działając w kilku obszarach, m.in. lotnisko Schiphol, port amsterdamski i projektu rozwoju jednego z głównych miast amsterdamskiego obszaru metropolitarnego Almere 2.0. Jego zespół posiada doświadczenie w zakresie urbanistyki, planowania, gospodarki przestrzennej, inżynierii ruchu, przestrzeni metropolitarnej i działania zgodnie z zasadami trwałego rozwoju. Jednym z celów zespołu jest współpraca z partnerami z obszaru metropolitarnego i bycie godnym zaufania partnerem w sprawach gospodarki przestrzennej. Zespół skupia się też na poszukiwaniu nowych metod współpracy w skomplikowanych warunkach poprzez opracowywanie nowych harmonogramów działań i metod pracy. Ukończył studia z wyróżnieniem w Delft w 1991 roku i od tego czasu prowadził zajęcia w kilku holenderskich szkołach wyższych i na uniwersytetach, w tym jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Delft. Jest autorem szeregu publikacji na temat parków i projektowania przestrzeni publicznej, współczesnych posiadłości oraz metod badania i projektowania w zakresie architektury krajobrazu. 13

14 TOMASZ OSSOWICZ Tomasz Ossowicz- Dr hab.inż. arch., prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury, Katedra Planowania Przestrzennego. Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia (planowanie przestrzenne i strategiczne), Urbanista Miasta. Współtwórca kierunku Gospodarka przestrzenna. Główny projektant Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2006 i Współautor Strategii Rozwoju Wrocław 2000 Plus. Członek GKUA. 14

15 JOE MONTGOMERY Joe Montgomery jest Dyrektorem Generalnym na Europę Urban Land Institute (ULI Instytut Terenów Miejskich). Do jego obowiązków należy wspomaganie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zakresie rozwoju miast i nieruchomości, jak też zwiększanie liczby członków i zasięgu oddziaływania ULI. ULI jest światowym instytutem zajmującym się badaniami i edukacją w zakresie odpowiedzialnego wykorzystywania przestrzeni i budowy trwałych więzi społecznych. Obecnie liczy ponad 30 tys. członków na całym świecie, w tym ponad 2,3 tys. w 14 państwach Europy. Działania instytutu w Europie są koordynowane z biur w Londynie i Frankfurcie. Joe Montgomery większość swojej dwudziestosiedmioletniej kariery poświęcił rewitalizacji obszarów miejskich, działał jako specjalista w tej dziedzinie zarówno w samorządzie lokalnym jak i rządzie centralnym. Pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w brytyjskim Departamencie ds. Społeczności i Samorządów Lokalnych. Do jego obowiązków należało m.in. zarządzanie dziewięcioma biurami regionalnymi rządu, rozdysponowanie wielomiliardowego przydziału, jaki otrzymała Wielka Brytania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapewnianie długoterminowych korzyści dla Wschodniego Londynu z Olimpiady 2012 oraz kierowanie wartym 9,6 mld funtów programem rewitalizacji ujścia Tamizy. W 2001 r. pracował jako Dyrektor Generalny ds. Rewitalizacji w biurze Zastępcy Premiera Wielkiej Brytanii. W latach dziewięćdziesiątych Joe Montgomery był Dyrektorem Wykonawczym ds. Rewitalizacji w londyńskiej dzielnicy Lewisham, pełnił funkcję dyrektora jednej z agencji szukających innowacyjnych rozwiązań problemów miejskich, której zadaniem była rewitalizacja południowolondyńskiego obszaru Deptford, gdzie również kierował Rządowym Zespołem ds. Śródmieścia. Przedtem był Sekretarzem ds. Grantów w Cadbury Trust w Birmingham. Źródło: 15

16 TOMASZ SŁAWIŃSKI Tomasz Sławiński, architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Doktor historii. Zastępca Dyrektora w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego odpowiedzialny za pion Rozwoju Regionalnego i współpracę międzynarodową. Autor kilkudziesięciu planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Między innymi twórca koncepcji i planów zagospodarowania przestrzennego Wilanowa Zachodniego, Marymontu i innych dzielnic Warszawy. Współautor aktualnej Strategii Rozwoju Warszawy, autor wielu prac analitycznych i studialnych, ponad czterdziestu opublikowanych prac naukowych, w tym dwóch książek. Członek byłej Rady Architektury i Rozwoju Miasta, Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Warszawie, Prezes Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie, członek Izby Urbanistów, Stowarzyszenia Architektów Polskich i kilku towarzystw naukowych. Od 2004 roku Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 16

17 BARTŁOMIEJ KOLIPIŃSKI Bartłomiej Kolipiński jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki na kierunku gospodarka miejska. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się problematyką planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Przez ponad 15 lat pracował w instytutach naukowo-badawczych gospodarki przestrzennej, skąd przeszedł w latach 90. do pracy w administracji publicznej: początkowo do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwie, a następnie do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w którym pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego i kierownika Pracowni Studiów Regionalnych. W roku 2000 rozpoczął pracę w Mazowieckim Biurze Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego (dziś MBPR), w którym obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich, pełniąc w nim wiele funkcji, m.in. wiceprezesa Zarządu Głównego. Był i jest członkiem różnych gremiów opiniodawczo-doradczych (m.in. Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego). Jest autorem i współautorem licznych opracowań, artykułów i referatów poświęconych problematyce planowania przestrzennego. 17

18 MAREK MIKOS Marek Mikos architekt, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. Długoletni członek oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Mazowieckiej Izby Architektów. 18

19 WITOLD MALAROWSKI Witold Malarowski, ur w Laskach. Z samorządem związany jest od 1990 roku, jako radny, członek zarządu, z-ca wójta gminy Stare Babice, a od 1995 roku do dnia dzisiejszego jako wójt nowopowstałej wówczas gminy Izabelin. Od podstaw organizował wszystkie instytucje gminne. Gmina Izabelin zajęła w 2007 roku drugie miejsce w prestiżowym rankingu redakcji Rzeczpospolitej Najlepsza gmina wiejska w Polsce. Członek władz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa i Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Kampinos. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe PAN Zarządzanie w polskiej administracji publicznej w kontekście wspólnej europejskiej przestrzeni administracyjnej oraz pierwszą edycję Akademii Liderów Samorządowych. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. 19

20 MAREK BRYX Prof. dr hab. Marek Bryx, Prorektor ds. rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, SGH, Pracownik SGH (SGPiS) od 1978 roku, Kierownik Katedry od 1999, Profesor nadzwyczajny od 2000, Profesor zwyczajny od W latach Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Dyrektor ONZ-Habitat w Warszawie ( ). Autor ponad 200 publikacji naukowych w tym książek: Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie, nagrodzonych przez Ministra Budownictwa. Jednoosobowy kierownik naukowy serii wydawniczej NIERUCHOMOŚCI publikowanej przez POLTEXT W latach Członek Komitetu naukowego i kierownik zespołu SGH w Projekcie Zamawianym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, (PBZ-MNiSW-4/3/2006). W ramach Projektu wykonano wieloaspektowe badania, których rezultaty zawarto w 12 tomach opublikowanych raportów pod wspólnym tytułem Rewitalizacja miast polskich. 20

21 TADEUSZ MARKOWSKI Prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski jest kierownikiem Katedry Zarządzania Miastem i Regionem w Uniwersytecie Łódzkim. W latach był dziekanem Wydziału Zarządzania. Od roku 2001 jest przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN. We wrześniu 2006 r. został wybrany na Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jest wiceprzewodniczącym GKUA przy Ministerstwie Infrastruktury. W poprzednich latach był m.in.; Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania AESOP , członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów , członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej Jest autorem licznych ekspertyz przygotowanych dla rządowej polityki regionalnej i przestrzennej. Opublikował ponad 200 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego. Jest członkiem rad naukowych w kilku czasopismach.

22 Vincent Goodstadt Prof. Vincent Goodstadt jest profesorem honorowym planowania przestrzennego w Uniwersytecie Manchesterskim, wiceprezesem Town and Country Planning Association (TCPA Stowarzyszenia na rzecz Planowania Miast i Wsi) oraz członkiem Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (Królewskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuki, Rzemiosła i Handlu). Stoi na czele działu kontaktów europejskich sieci europejskich regionów metropolitarnych METREX. Zajmował różnorakie wyższe stanowiska związane z planowaniem, a w l był odpowiedzialny za plan obszaru metropolitarnego Glasgow. Obecnie pracuje jako niezależny doradca licznych podmiotów publicznych i prywatnych w takich sprawach jak plan rozwoju Wielkiej Brytanii, rewitalizacja obszarów miejskich, partycypacja społeczna i narodowe ramy planowania. Był prezesem Royal Town Planning Institute (Królewskiego Instytutu Planowania Miast), w którym pełnił też funkcje przewodniczącego komitetów polityki i współpracy międzynarodowej. Był doradcą brytyjskiej komisji ds. architektury i środowiska wytworzonego, jak tez Akademii Trwałych Społeczeństw. W 2006 r. był wiceprzewodniczącym komisji TCPA ds. angielskiej narodowej koncepcji planowania przestrzennego, a w 2007 r. członkiem brytyjskiej komisji przygotowującej ds. skutecznego planowania przestrzennego. Jest członkiem Global Planners Network (Globalnej Sieci Planistów) oraz zasiada w komitecie wykonawczym Europejskiej Rady Planistów Przestrzennych. Pełnił rolę wiodącego europejskiego partnera w projekcie METREX INTERREG IIIC mającym na celu przygotowanie narzędzia pomagające ustalać standardy dla systemów planowania metropolitarnego. Pełnił funkcję doradcy w licznych organizacjach międzynarodowych, w tym w OECD, EEA (Europejskiej Agencji Środowiska), ICLEI (Samorządy Lokalne na rzecz Trwałego Rozwoju) oraz projekcie Ameryka Obecnie współpracuje z Uniwersytetem Pensylwanii nad projektami planowania strategicznego. 22

23 IvÁn Tosics Dr Iván Tosics (ur. 1952) jest dyrektorem zarządzającym Metropolitan Research Institute (Instytutu Badania Metropolii) w Budapeszcie. Jest matematykiem i socjologiem z bogatym doświadczeniem w socjologii miast, rozwoju strategicznym, polityce mieszkaniowej oraz sprawach polityki regionalnej UE. Jest autorem licznych publikacji w tych dziedzinach oraz brał udział w szerokiej gamie narodowych i międzynarodowych projektów badawczych. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego European Network of Housing Research (Europejskiej Sieci Badań Mieszkalnictwa), zasiada w komitecie wykonawczym European Urban Research Association (Europejskiego Stowarzyszenia Badań Urbanistycznych) oraz jest członkiem organu doradczego HS-NET Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich ONZ-HABITAT. Jest redaktorem periodyku Urban Research and Practice oraz członkiem ciała doradczego redakcji Journal of Housing and the Built Environment i Housing Studies. Został zaproszony jako ekspert na posiedzenie Parlamentu Europejskiego nt. Miejsca miast Europy w polityce spójności. Pracował nad programem Miast Jutra dla DG Regio, przygotowując raport nt. Wyzwań w zarządzaniu miastami jutra oraz ich modeli. Jest jednym z organizatorów konferencji na wysokim szczeblu nt. zmian demograficznych, która została zwołana w trakcie prezydencji węgierskiej. Był głównym ekspertem dwóch programów URBACT. Reprezentował Budapeszt w EUROCITIES, jako przewodniczący Forum Rozwoju Gospodarczego w l oraz jako członek komitetu wykonawczego w latach Brał udział w przygotowaniu Strategii Rewitalizacji Budapesztu oraz stał na czele konsorcjum przygotowującego średnio- i długookresową Miejską Strategię Rozwoju Budapesztu.

24 STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA OMW

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Zaznacz poprawne dokończenie zdania Rada gminy: a) wybierana jest co 4 lata w wyborach powszechnych,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów PROJEKT System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40 z dnia 14 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

09.04.1941 19.05.2016 09.04.1941 19.05.2016 Absolwentka Politechniki Warszawskiej 1964 r. doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska 1972 r. doktor habilitowany Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1978 r.

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r.

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r. Program konferencji: PRZESTRZEŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2014-2020 Planowanie przestrzenne w świetle Dyrektywy INSPIRE oraz Rozporządzenia GMES Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają na konferencję INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja Projekt 29.09.16 6 czwartek Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom 11.00 12.00 (Оrganizatorzy polska fundacja edukacyjna PERSPEKTYWY) 12.00 12.30 Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016 Centralna administracja gospodarcza PPwG 2016 Usytuowanie administracji gospodarczej Władza publiczna Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Administracja gospodarcza Władza sądownicza 2 Realizacja gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Profil Absolwenta Absolwent specjalności zostanie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZENIEŚ ODPOWIEDZI NA KARTĘ!

PRZENIEŚ ODPOWIEDZI NA KARTĘ! 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Samorząd terytorialny funkcjonuje według określonych zasad Przyporządkuj ich nazwy do opisów 21

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA PAWEŁ CICHOŃSKI BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA PAWEŁ CICHOŃSKI BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA PAWEŁ CICHOŃSKI BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA GENEZA POWSTANIA BRW UTWORZENIE ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA WROCŁAWIA LISTOPAD 1995 r. BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Problemy planowania przestrzennego w polskich metropoliach. Zbigniew K. Zuziak

Problemy planowania przestrzennego w polskich metropoliach. Zbigniew K. Zuziak Problemy planowania przestrzennego w polskich metropoliach Zbigniew K. Zuziak Kraków, 08.09.2016 Założenie: nastąpią korzystne zmiany w systemie planowania przestrzennego w Polsce, ale SZCZEBEL KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa Jarosław Szanajca Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa Prezes Zarządu 53 lata wyższe magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1996 - do dziś Dom

Bardziej szczegółowo

Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój. w lokalnych politykach publicznych

Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój. w lokalnych politykach publicznych Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój w lokalnych politykach publicznych IV seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu Decydujmy razem Organizator:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

S T A T U T INSTYTUTU ROZWOJU MIAST. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T INSTYTUTU ROZWOJU MIAST. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Ministra Infrastruktury z dnia 17 sierpnia 2011 r. S T A T U T INSTYTUTU ROZWOJU MIAST Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Rozwoju Miast, będący kontynuatorem dorobku

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają na konferencję INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Cel spotkania i przedstawienie zagadnień wypracowanych przez Zespół ekspercki ds. polityki przestrzennej.

Cel spotkania i przedstawienie zagadnień wypracowanych przez Zespół ekspercki ds. polityki przestrzennej. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Regionalnego Wydział Planowania i Informacji Przestrzennej Cel spotkania i przedstawienie zagadnień wypracowanych przez

Bardziej szczegółowo

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania Razem dla Rozwoju.

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania Razem dla Rozwoju. Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015. Razem dla Rozwoju. Instrumenty wsparcia Inicjatywa współpracy 2014, Związek ZIT 2007, Rada Aglomeracji Poznańskiej Wspólne zarządzanie projektami Forma Współpracy

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Wycena nie. ruchomości - studia w WSB w Gdańsku

Wycena nieruchomości. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Wycena nie. ruchomości - studia w WSB w Gdańsku Wycena nieruchomości WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Wycena nie ruchomości - studia w WSB w Gdańsku Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zrzesza aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

1. Pan Roman Przybył, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

1. Pan Roman Przybył, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, 2014-05-16 15:11 TRAKCJA PRKII SA informacja o powołaniu osób zarządzających Raport bieżący 14/2014 Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki,

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT!!! OFERTA DLA KAŻDEGO» OD EKONOMISTY PO ARCHITEKTA WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SPOŁECZNY EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ EUROPEISTYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Stan prac nad PROW 2014-2020 25 kwietnia 2012 r. przyjęcie przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r. Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, Rada Koordynacyjna oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską OBWIESZCZENIE Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia GIS i Projektów Rewitalizacji,

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

SPIS. Wstęp Pod trzema zaborami 13. Niepodległości 31

SPIS. Wstęp Pod trzema zaborami 13. Niepodległości 31 SPIS Wstęp Pod trzema zaborami 13 Sytuacja w Europie 13 Sytuacja w Polsce 15 Legislacja planistyczna 17 System planowania 18 Sytuacja w miastach 21 Konkurs na plan Krakowa 22 Konkurs na plan Kalisza 25

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, Życiorysy zawodowe osób zarządzających: I. Prezes Zarządu Imię i nazwisko: Michał Duniec Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu od 23 kwietnia 2014 roku Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo