PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów"

Transkrypt

1 PROJEKT System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

2 Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

3 Projekt realizowany pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

4 oraz Patronatem Honorowym Zarządu WFOŚiGW w Łodzi

5 Wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dziedziny Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego. Wartość projektu: ,00 PLN Wnioskowana kwota: ,00 PLN Przyznana dotacja: ,00 PLN Udział własny: ,00 PLN

6 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: czerwiec listopad 2015 r. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Centrum Konferencyjno Szkoleniowe SZKIEŁKA ul. Św. Floriana 11, Łowicz.

7 CELEM PROJEKTU JEST: podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej urzędników, zwiększenie rozpoznawalności systemu EMAS w kraju,

8 przedstawienie EMAS jako dobrej marki, zwiększenia liczby organizacji w rejestrze EMAS, w tym urzędów administracji państwowej, wypełnianie zobowiązań rozporządzenia EMAS III,

9 podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez wprowadzenie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w urzędzie, realizacja celu średniookresowego ujętego w Polityce Ekologicznej Państwa, która z priorytet uznaje:

10 działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu, ochrona różnorodności biologicznej.

11 Ponadto, w cele średniookresowe do 2016 r. na polu aktywacji rynku na rzecz ochrony środowiska uznano: uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego.

12 Działania te powinny objąć pełną internalizację kosztów zewnętrznych związanych z presją na środowisko oraz jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnienie wiedzy w śród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie.

13 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

14 ETAP I: KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 1 dzień 15 czerwca br., 75 JST oraz inne instytucje, które przyjęły zaproszenie do udziału w projekcie, cele i założenia projektu, poszczególne etapy działań w projekcie.

15 SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS PODSTAWOWE INFORMACJE. ZIELONA ADMINISTRACJA ZA SPRAWĄ EMAS.

16 Prelegent MACIEJ KRZYCZKOWSKI - Główny specjalista ds. ekozarządzania, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

17 MOŻLIWOŚCI PROJEKTÓW FINANSOWANIA ZWIĄZANYCH Z PODNOSZENIEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ DLA JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

18 Prelegent Jacek Kaźmierski Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu.

19 DOBRE PRAKTYKI INTEGRACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI : Ministerstwo Środowiska, UM Wrocław, WFOŚiGW w Katowicach.

20 ETAP II: 4 -JEDNODNIOWE SESJE SZKOLENIOWE 1 dzień 5 h (wrzesień październik), 40 przedstawicieli JST i innych instytucji, które wyrażą chęć udziału w projekcie,

21 TEMATY SESJI SZKOLENIOWYCH 1) Systemy Zarządzania Środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Unii Europejskiej wrzesień 2015.

22 MODUŁ I - SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Definicje. Systemy zarządzania środowiskowego usankcjonowane regulacjami prawnymi. Różnice między ISO i EMAS.

23 ISO 14001, EMAS i inne systemy zarządzania środowiskowego podobieństwa i różnice. Seria ISO EMAS. Inne SZŚ.

24 MODUŁ II - ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W SAMORZĄDACH W UNII EUROPEJSKIEJ Zobowiązania międzynarodowe. CEROI (stands for Cities Environment Reports on the Internet). Karta Lizbońska. Deklaracja z Bremy.

25 SZŚ w praktyce. Euro-EMAS. EMASSER. Inne inicjatywy.

26 Prelegent - DR JAKUB KRONENBERG, ekonomista, adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Obszarami jego zainteresowań są: ekonomia ekologiczna i ekologia przemysłowa. Ekspert Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi; ekspert Komisji Europejskiej w programie Eco-innovation (2009).

27 Trener i wykładowca licznych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą. Redaktor naukowy i autor książki Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce oraz magazynu Zrównoważony Rozwój Zastosowania. Ma na koncie ponad 50 publikacji naukowych, w tym 15 o zasięgu międzynarodowym.

28 2) i 3) EMAS krok po kroku - wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w urzędach administracji rządowej dwa dni szkoleniowe. wrzesień/październik 2015

29 MODUŁ I SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS - KRO PO KROKU Założenia EMAS. Cele EMAS. Funkcjonowanie systemu EMAS w Polsce - uwarunkowania prawne. Rejestracja organizacji procedury.

30 Etapy wdrożenia EMAS: Przegląd środowiskowy, System zarządzania środowiskowego, Wewnętrzny Audyt środowiskowy, Deklaracja środowiskowa EMAS, Weryfikacja i walidacja środowiskowa EMAS, Rejestracja w systemie przez właściwy organ.

31 MODUŁ II - ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU EMAS W URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Przegląd środowiskowy. Planowanie działań w zakresie systemu EMAS. Wdrażanie i funkcjonowanie systemu EMAS.

32 Ocena funkcjonowania systemu EMAS. Przegląd zarządzania. Weryfikacja i rejestracja systemu EMAS. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu EMAS. Potencjalne trudności związane z wdrażaniem EMAS.

33 Działania zapobiegawcze oraz wnioski usprawniające realizację podobnych usprawnień w przyszłości.

34 Prelegent - DR HAB. INŻ. ALINA MATUSZAK-FLEJSZMAN, PROF. NADZW. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Międzynarodowego Komitetu Technicznego TC 207/ SC1 ds. Zarządzania Środowiskowego przy Międzynarodowym Komitecie Normalizacyjnym,

35 członek Komitetu Technicznego ds. Zarządzania Środowiskowego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie, członek Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000; autorka licznych publikacji, w tym: System zarządzania środowiskowego w organizacji, Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001,

36 Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w administracji rządowej, Zintegrowane systemy zarządzania.

37 4) Zielone zamówienia publiczne październik 2015

38 MODUŁ I - KRYTERIA ŚRODOWISKOWE - ZESTAW UNIJNYCH KRYTERIÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ OBEJMUJĄCYCH PUBLICZNYCH POSZCZEGÓLNE GRUPY PRODUKTÓW

39 MODUŁ II - PRAWO UE POWIĄZANE Z ZIELONYMI ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI. MODUŁ III- ORZECZNICTWO ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

40 MODUŁ VI - KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA LATA MODUŁ V - ZIELONE ZAMÓWIENIA W WYBRANYCH KRAJACH m.in. Finlandia, Szwecja, Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Austria.

41 MODUŁ VI - HELPDESK DLA ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W INWESTYCJACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA dobre praktyki na przykładzie zrealizowanych inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

42 Prelegent - IWONA HOLKA, prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych, ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu podyplomowe studia Zarządzanie Projektami, obecnie w trakcie Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

43 Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

44 Ma ponad 6 lat doświadczenia w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy unijnych.

45 ETAP III: KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA 1 dzień 3 h (listopad 2015), 75 JST oraz inne instytucje, które przyjęły zaproszenie do udziału w projekcie, podsumowanie projektu, osiągnięte wskaźniki,

46 DOBRE PRAKTYKI INTEGRACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI, Debata moderowana Za i przeciw EMAS w administracji publicznej. Moderator - MACIEJ KRZYCZKOWSKI - Główny specjalista ds. ekozarządzania, GDOŚ

47 W ramach projektu zapewniamy dla uczestników: bezpłatny udział w konferencjach i sesjach szkoleniowych, materiały promocyjne, materiały informacyjne, serwis kawowy, lunch.

48 Zachęca Państwa do udziału w projekcie pn. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

49 Dziękuje za uwagę Emilia Felczyńska Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Joanna Kozłowska p.o. Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 NOWE SZANSE DLA PRZEDSIĘBIORSTW KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 Termin i miejsce szkolenia: Edycja VIII: Wrocław: 15-16 czerwca 2015 r. i 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo