Zarządzenie Nr 212A/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 31 października 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 212A/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 31 października 2012r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 212A/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie: opłat za umieszczanie reklam-ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność gminy Pieszyce Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. Ustaw z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 1 Osoby fizyczne i prawne mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na odpłatne umieszczenie reklam-ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Pieszyce, a administrowanych przez Urząd Miejski w Pieszycach. 2 Umieszczenie reklamy-ogłoszenia precyzuje szczegółowo Regulamin umieszczania reklamogłoszeń na słupach administrowanych przez Urząd Miejski w Pieszycach stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia. 3 Wolę umieszczenia reklamy-ogłoszenia na słupach i tablicach ogłoszeniowych zainteresowana strona przedstawia we wniosku o umieszczenie reklamy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Cennik ogłoszeń stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia. 4 Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Sławomirowi Szelowi inspektorowi ds. promocji gminy Pieszyce. 5 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr212A/2012 REGULAMIN OGŁOSZEŃ I REKLAM NA SŁUPACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PIESZYCACH 1. Umieszczanie ogłoszeń, materiałów reklamowo-promocyjnych zwanych dalej ogłoszeniami, na słupach administrowanych przez Urząd Miejski w Pieszycach jest odpłatne. 2. Opłacie nie podlegają klepsydry oraz ogłoszenia, zawiadomienia, pisma i materiały reklamowo-promocyjne: 2.1. Samorządu terytorialnego gminy Pieszyce oraz jego jednostek organizacyjnych, 2.2. Organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, placówek oświatowo-wychowawczych z siedzibą na terenie miasta i gminy Pieszyce, 2.3. Zakładów przesyłu energii elektrycznej, gazu i wody, 2.4. Komitetów wyborczych (dotyczy wykazu miejsc wyznaczonych Obwieszczeniem do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych) 2.5. Drobne ogłoszenia typu: sprzedam- kupię, wynajem, szukam pracy, zagubionoznaleziono, oddam w dobre ręce itp. 3. KaŜdy podmiot umieszczający ogłoszenie obowiązany jest do przestrzegania i stosowania niŝej podanych zasad Wszelkie materiały informacyjne mogą być umieszczane na słupach i tablicach ogłoszeniowych wyłącznie odpłatnie za zgoda administratora po złoŝeniu wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty. Opłatę za umieszczenie ogłoszenia naleŝy uiścić w wysokości określonej w cenniku ogłoszeń (pkt. Załącznik nr 3) w siedzibie administratora tj. w kasie Urzędu Miejskiego w Pieszycach W sprawie zamieszczenia ogłoszeń naleŝy kontaktować się z Referatem Promocji Gminy Pieszyce KaŜdy podmiot we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność prawną umieszcza swoje ogłoszenie na słupie ogłoszeniowym w taki sposób, aby nie zalepiać innych ogłoszeń z waŝnym terminem ogłoszenia KaŜdy podmiot prawnie i karnie odpowiada za treści wyraŝone w piśmie i w obrazie zawarte w ogłoszeniu.

3 3.5. Podmiot, którego ogłoszenie zostało zalepione ogłoszeniem innego podmiotu lub zerwane albo zniszczone, ma prawo usunąć takie ogłoszenie i nalepić swoje ogłoszenie z waŝnym terminem ogłoszenia oraz moŝe dochodzić drogą sądową zadośćuczynienia za ewentualne szkody i straty na mocy art i 2 kw i art.69 kw KaŜdy podmiot moŝe umieścić na słupie ogłoszeniowym tylko jedno ogłoszenie o danej treści. KaŜe następne ogłoszenie o tej samej treści obowiązuje z 100% dopłatą wg cennika ogłoszeń, Stawka za umieszczanie reklam- ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych ustalona jest na okres i zawiera podatek VAT Administrator w szczególnych i uzasadnionych społecznie przypadkach moŝe zwolnić podmiot z obowiązku opłaty ogłoszeniowej. 4. Cennik dotoczy umieszczenia reklamy-ogłoszenia na wszystkich słupach i tablicach ogłoszeniowych, z zastrzeŝeniem, Ŝe na tablicach ogłoszeniowych wywieszane mogą być tylko ogłoszenia-reklamy formatu wielkości do A3 (włączenie). 5. Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych: 5.1. Wykaz słupów: - skrzyŝowanie ul. Świdnickiej z ul. Dworcową Dolną, - ul. Świdnicka 37 - ul. Świdnicka 12a -ul. Kościuszki 17 - ul. Kopernika 24 - skrzyŝowanie ul. Ogrodowej z ul. I-go Maja - ul. Kopernika 78 - ul. Kopernika ul Kopernika Tablice ogłoszeniowe - przystanek przy ul. Świdnickiej 45 - skrzyŝowanie ul. Kościuszki z ul Kopernika - skrzyŝowanie ul. Kopernika z ul. Dworcowa Górną -Rościszów35 - skrzyŝowanie Rościszów - Lasocin - skrzyŝowanie Rościszów - Podolin - Piskorzów 50 - Bratoszów 27 - Przystanek Kamionki I - Kamionki Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podpisania tj r.

4 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 212A/2012 (imię i nazwisko lub nazwa firmy) (adres) (kod pocztowy i miejscowość) (telefon) WNIOSEK o umieszczenie reklamy na słupach ogłoszeniowych będących własnością Gminy Pieszyce Zwracam się udostępnienie powierzchni do umieszczenia reklamy-ogłoszenia na słupach i tablicach ogłoszeniowych gminy Pieszyce Format reklamy:... Temat reklamy: Umieszczającym reklamę będzie: (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon) Dane do faktury. Umieszczenie reklamy nastąpi w okresie:. (podpis wnioskodawcy)

5 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 212A/2012 CENNIK OGŁOSZEŃ Format, wymiar ogłoszenia mniejsze od A4 od A4 do mniejsze niŝ A3 od A3 do mniejsze niŝ A2 od A1 do mniejsze niŝ A0 A0 Do 7 dni ogłoszeniowych 2 zł / 1 sztuka 3 zł/ 1 sztuka 4 zł/ 1 sztuka 6 zł/ 1 sztuka 12 zł/ 1 sztuka

REGULAMIN WYNAJMU SAL W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY. 1 Definicje

REGULAMIN WYNAJMU SAL W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY. 1 Definicje Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr XX/2013 dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynajmu sal w Wodzisławskim Centrum Kultury REGULAMIN WYNAJMU SAL W WODZISŁAWSKIM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU w sprawie: ustalenia logo Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny oraz regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r. Zarządzenie Nr 5275/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania,,karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron WWW w Uniwersytecie Wrocławskim

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron WWW w Uniwersytecie Wrocławskim ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron WWW Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 25 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r.

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego targowiska, wiat magazynowych i sanitariatów (toalety

utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego targowiska, wiat magazynowych i sanitariatów (toalety Page 1 of 6 Czeladź: Administrowanie w imieniu Gminy Czeladź targowiskiem miejskim Numer ogłoszenia: 272723-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu realizacji kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ miejscowość, data imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko): WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.

UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 października 2014 r. 2012 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego. UCHWAŁA NR LVI/101/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego,

dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZKF-780-6/14 WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego przy ul. Al. Jana Pawła II 70 oraz Giełdy Rolnej przy ul. Ks. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo