Raport z konferencji na temat krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konferencji na temat krajowych standardów kwalifikacji zawodowych"

Transkrypt

1 Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych Raport z konferencji na temat krajowych standardów kwalifikacji zawodowych Wykonawcy Członkowie konsorcjum: DORADCA Consultants Ltd. - Gdynia Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy - Radom DEMOS Polska Sp. z o.o. - Warszawa Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź Gdynia - Warszawa, październik 2006 roku

2 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku Spis treści: 1. Temat, cele i program konferencji Temat i cele konferencji Miejsce i czas konferencji Program konferencji Uczestnicy konferencji Prelegenci Główne wątki dyskusji Załączniki...12 DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 2

3 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku 1. Temat, cele i program konferencji 1.1. Temat i cele konferencji Wprowadzenie Konferencja Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych droga do budowy krajowych ram kwalifikacji organizowana została w ramach realizacji Zadania 2.3. Zorganizowanie konferencji popularyzujących problematykę standardów kwalifikacji zawodowych i dorobek projektu. Celem Konferencji było: Upowszechnienie wiedzy na temat rozwoju standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej jako pierwszego etapu przygotowań do stworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, Integracja organizacji przedsiębiorców, związków zawodowych i instytucji szkoleniowych w celu współdziałania przy opracowywaniu, aktualizacji i praktycznym wykorzystaniu standardów kwalifikacji zawodowych. Konferencja skierowana była przede wszystkim do takich instytucji jak: Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ogólnopolskie organizacje związkowe, Ogólnopolskie, regionalne i branżowe organizacje pracodawców, Centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy, Centra kształcenia ustawicznego, Centra kształcenia praktycznego, Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, Zakłady doskonalenia zawodowego, Ochotnicze Hufce Pracy, Stowarzyszenia zawodowe, Ministerstwa, urzędy centralne i ich agendy zainteresowane problematyką standaryzacji kwalifikacji zawodowych Inne instytucje i organizacje działające w obszarze kształcenia zawodowego. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 3

4 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku Rada Programowa Zgodnie z ofertą merytoryczną konsorcjum, powołana została Rada Programowa konferencji. Celem powołania Rady było głębsze zaangażowanie organizacji związanych z rynkiem pracy do prac nad opracowaniem standardów oraz wsparcie Konsorcjum w dostosowaniu programu konferencji do potrzeb i zainteresowań potencjalnych uczestników konferencji. Do Rady Programowej zaproszeni zostali przedstawiciele następujących organizacji: - Naczelnej Rady Zatrudnienia, - Business Center Club, - Krajowej Izby Gospodarczej, - Konfederacji Pracodawców Polskich, - Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, - Związku Rzemiosła Polskiego, - KK NSZZ Solidarność, - OPZZ, - Forum Związków Zawodowych. Zaproszenie do prac Rady Programowej spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczących w jej pracach organizacji. Wszystkie organizacje wydelegowały swoich przedstawicieli. W pracach Rady Programowej uczestniczyli: - Leszek Karwowski Przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia, - Bożena Piwowar - Business Centre Club, - Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza, - Iwona Kochanowska Konfederacja Pracodawców Polskich, - Jacek Męcina - Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan, - Maciej Prószyński Związek Rzemiosła Polskiego, - Wojciech Szczepański - KK NSZZ Solidarność, - Andrzej Radzikowski OPZZ, - Tadeusz Chwałka - Forum Związków Zawodowych. Ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy w spotkaniach Rady wzięły udział: - Elżbieta Strojna, - Anna Maliszewska. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 4

5 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku Ze strony Konsorcjum w pracach Rady Programowej udział wzięli: - prof. Stefan Kwiatkowski, IBE - prof. Henryk Bednarczyk, ITeE PIB, - Janusz Moos, ŁCDNiKP, - Jarosław Zysnarski, Doradca Consultants Ltd. - Małgorzata Hunin, Demos Polska Sp. z o.o. - Ewa Gotz-Dębnicka, Demos Polska Sp. z o.o. Na wniosek uczestników pierwszego spotkania, do prac Rady został zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ryszard Szubański, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Odbyły się dwa spotkania Rady Programowej konferencji: w dn. 17 sierpnia oraz 15 września 2006 w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Notatki ze spotkań zostały przekazane DRP. W ramach realizacji zadania, w Etapie III wykonano następujące prace: Przedstawiono DRP ramowy program konferencji Powołano Radę Programową konferencji -we współpracy z DRP Opracowano program konferencji, wybrano prelegentów polskich i zagranicznych Opracowano materiały konferencyjne dla uczestników, zgodnie z wymaganiami SIWZ i przedstawiono do akceptacji DRP pod względem redakcyjnym Zorganizowano konferencje od strony logistycznej Zamówiono materiały promocyjne z nadrukiem logo EFS Zgodnie z zamówieniem wydrukowany został w formacie B2 plakat promocyjny konferencji (załącznik nr.1), który został rozwieszony w miejscu konferencji. Dodatkowo, wydrukowany został plakat w formacie A0 i podklejony na piance w celu wyeksponowania w sali konferencyjnej. Wydrukowano materiały dla uczestników i przygotowano indywidualne torby konferencyjne wraz z wymaganym warunkami zamówienia zestawem. Wszystkie materiały były właściwie oznaczone logo programu EFS. Każdy z uczestników otrzymał: - identyfikator, - torbę konferencyjną z nieprzemakalnej tkaniny z nadrukiem oraz: - ulotkę promocyjną - broszurę informacyjną - podkładkę pod mysz, - długopis i ołówek, - obłóżkę A4 na dokumenty, - notatnik A5, DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 5

6 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku - zakładkę do książki - teczkę z gumką wraz z całym zestawem prezentacji konferencyjnych. Przygotowano listę adresatów informacji o konferencji potencjalnych jej uczestników i- po konsultacjach z DRP dokonano mailingu zaproszeń Zorganizowano sekretariat konferencji do odbioru zgłoszeń i udzielania dodatkowych informacji Podział obowiązków wśród partnerów Konsorcjum: W konferencji wzięli udział wszyscy Eksperci Kluczowi projektu Za wydruk materiałów dla uczestników odpowiedzialny był Instytut Technologii Eksploatacji PIB z Radomia. Konferencje przygotował i zrealizował DEMOS Polska Sp. z o.o 1.2. Miejsce i czas konferencji Konferencja odbyła się w dn. 29 września 2006 roku w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 3, w Sali im. Ministra Bączkowskiego Program konferencji DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 6

7 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych droga do budowy krajowych ram kwalifikacji Program Konferencji Warszawa, 29 września Rejestracja Uczestników Otwarcie Konferencji i prezentacja Projektu Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Hanna Świątkiewicz-Zych, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konsorcjum wykonawcze, organizacja i dotychczasowe rezultaty Projektu Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Jarosław Zysnarski, Dyrektor Projektu, Prezes Doradca Consultants Ltd., Dotychczasowy dorobek i doświadczenie w zakresie rozwoju standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce Prof. Stefan Kwiatkowski, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych; Ireneusz Wożniak, Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy Krajowe ramy kwalifikacji. Wyzwania dotyczące równoważenia treści nauczania, wyników i procesów. Peter Grootings, European Training Foundation, Turyn Przerwa Rola i zadania standardów kwalifikacji zawodowych w programowaniu kształcenia ustawicznego. Janusz Moos, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Standard kwalifikacji dla zawodu pielęgniarka praktyczne zastosowanie. Maria Brzezińska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Opracowywanie i stosowanie standardów kwalifikacji zawodowych - doświadczenia brytyjskie. Russell Armstrong, Qualification and Curriculum Agency, Londyn Lunch Słuchaj świata pracy! Tworzenie standardów kwalifikacji zawodowych w Niemczech Prof. Hermann Schmidt, były Prezes Bundesinstitut fur Berufsbildung, Uniwersytet w Duisburg/Essen Metodyka badania wykorzystania standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce oraz diagnoza w zakresie stosowania standardów w różnych dziedzinach. Zbigniew Kramek, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Przerwa Dyskusja panelowa Prowadzący Prof. Stefan M. Kwiatkowski Jak powinna wyglądać współpraca partnerów społecznych (organizacji pracodawców, stowarzyszeń zawodowych i związków zawodowych, itp..) z organami państwowymi w zakresie tworzenia, uznawania i stosowania standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce? Natasza Grodzicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Leszek Karwowski, Przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia, KPP Maciej Prószyński, Związek Rzemiosła Polskiego Wojciech Szczepański, KK NSZZ Solidarność Andrzej Radzikowski, OPZZ Wojciech Januszko, KIG Podsumowanie Małgorzata Hunin, Kierownik Projektu, Wiceprezes Demos Polska Zakończenie Konferencji DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 7

8 2. Uczestnicy konferencji W celu zaproszenia uczestników przygotowano Zaproszenie na konferencję, które znajduje się w Załącznik nr. 2. Akcja rozsyłania rozpoczęła się na początku września. Rozesłano ok. 320 zaproszeń. Następnie przeprowadzono akcję telefoniczną, dzwoniąc do zaproszonych osób i przypominając o zaproszeniu i konieczności odesłania zgłoszenia. Uczestnicy byli proszeni o odesłanie zgłoszeń do 20 września. Do tego czasu otrzymano 121 zgłoszeń ze strony zaproszonych organizacji i 26 ze strony Zamawiającego i konsorcjum wykonawczego. Ostatecznie, w konferencji wzięło udział 122 osoby, w tym: Tabela 1. Lista instytucji reprezentowanych na konferencji i ilość uczestników Nazwa instytucji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Gospodarki PARP Fundusz Współpracy Wojewódzki Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy CKU, CKP, ośrodki doskonalenia zawodowego Okręgowa komisja egzaminacyjna Kuratorium oświaty Ochotnicze Hufce Pracy Zakłady Doskonalenia Zawodowego Inne instytucje szkoleniowe Organizacje naukowe Organizacje pracodawców Stowarzyszenia zawodowe Związki zawodowe Przedsiębiorstwa Zagraniczni prelegenci Demos i Doradca Liczba uczestników 4,1 1,6 0,8 1,6 0,8 9,0 4,1 17,3 1,6 2,4 9,0 4,1 5,0 7,3 8,4 7,3 2,4 5,8 2,4 5,0 Udział % Razem Lista uczestników stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Raportu. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 8

9 3. Prelegenci Otwarcia konferencji dokonała pani dr Hanna Świątkiewicz-Zych Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy MPiPS. W konferencji udział wzięli eksperci Konsorcjum Wykonawcy: prof. Stefan Kwiatkowski, prof. Henryk Bednarczyk, dyr. Janusz Moos, dr Ireneusz Woźniak, dr Zbigniew Kramek. Ze strony reprezentantów partnerów społecznych, w dyskusji panelowej prowadzonej przez pana prof. S. Kwiatkowskiego, głos zabrali przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, Izb gospodarczych, Związku Rzemiosła i Naczelnej Rady Zatrudnienia. Grupę panelistów stanowili: Leszek Karwowski, Przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia, KPP Maciej Prószyński, Związek Rzemiosła Polskiego Wojciech Szczepański, KK NSZZ Solidarność Andrzej Radzikowski, OPZZ Wojciech Januszko, KIG Na wniosek członków Rady Programowej, którzy wnioskowali o przedstawienie praktycznych problemów z opracowywaniem i stosowaniem standardów kwalifikacji zawodowych, zaproszona do wystąpienia była Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, pani Maria Brzezińska. W ostatnim momencie, w przededniu konferencji ze swojego wystąpienia musiał zrezygnować pan Ryszard Szubański z Ministerstwa Edukacji Narodowej ze względu na powierzenie mu nowych zadań przez Ministra Edukacji Narodowej. Poza prelegentami ze strony Konsorcjum wykonawczego, udało się także zaprosić trzech przedstawicieli znaczących zagranicznych organizacji działających w obszarze kształcenia zawodowego i standardów kwalifikacji zawodowych. Byli to: - prof. Hermann Schmidt były Prezydent Bundesinstitut fûr Berufsbildung (BIBB),Niemcy, - Peter Grootings European Training Foundation (ETF), Turyn, - Russell Armstrong Qualification and Curriculum Agency (QCA), Londyn. Prelegenci ci charakteryzują się szeroką znajomością problematyki i długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego. Informacje o prelegentach zagranicznych i o reprezentowanych prze nich instytucjach zawiera załącznik nr 1. Konferencję poprowadził pan Jarosław Zysnarski- Dyrektor projektu, a podsumowania konferencji dokonała pani Malgorzata HUNIN- Kierownik projektu. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 9

10 4. Główne wątki dyskusji Konferencja była okazją do przedstawienia projektu Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych jak i dotychczasowego dorobku w zakresie rozwoju standardów w Polsce. Podkreślona została rola standardów kwalifikacji w programowaniu kształcenia ustawicznego, przyjmując za cel osiągnięcie równowagi pomiędzy potrzebami gospodarki i efektywnością systemu edukacyjnego. Tło i niejako punkt odniesienia- stanowiły wystąpienia gości zagranicznych z Anglii (QCA), Niemiec (BIBB) i Włoch (ETF), którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w opracowywaniu i stosowaniu standardów kwalifikacji zawodowych w Europie. Szczególnym aspektem ich przekazu była kwestia współpracy w tym zakresie partnerów społecznych z organami państwowymi. Doświadczenie te pokazały jak długa jest droga budowania systemów na poziomie krajowym i jak ważne okazało się budowanie zaufania pomiędzy pracodawcami, związkami zawodowymi i praktykami w przedsiębiorstwach, aby moc przygotować elastyczne standardy, otwarte na zmiany oraz zapewnić odpowiednią jakość systemu edukacyjnego i oferty szkoleniowej dla przedsiębiorstw i rynku pracy. Z kolei przedstawiona diagnoza wykorzystania standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce potwierdziła, że jesteśmy na początku tej drogi. W trakcie konferencji, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, natomiast wyjątkowym momentem wymiany opinii stała się dyskusja panelowa pomiędzy przedstawicielami partnerów społecznych. W trakcie panelu- prowadzonego przez p. prof. Stefana Kwiatkowskiego- poruszono następujące zagadnienia: Wszyscy paneliści podkreślili wagę tematu budowania systemu standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce i wyrazili chęć w imieniu reprezentowanych przez siebie instytucji - aktywnego uczestniczenia w budowaniu takiego systemu. Potwierdzona została teza o braku wiedzy n.t. standardów kwalifikacji zawodowych wśród przedsiębiorców. Dyskutowano nas statusem prawnym dla standardów, rozważając nadanie im charakteru obligatoryjnego. Wyrażona została obawa, iż bez nadania im formalnej rangi aktem prawnym, standardy nie upowszechnią się i nie będą stosowana ani przez pracodawców ani przez instytucja szkoleniowe. Z drugiej strony wyrażona została opinia że ich odgórne narzucenie może wywołać opór ze strony niektórych pracodawców. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 10

11 Poruszono kwestię uznawalności kwalifikacji zawodowych w przypadku polskich pracowników zatrudnianych poza granicami kraju i ewentualne ułatwienia w tym zakresie jakie zapewniłby krajowy system standardów kwalifikacji zawodowych. Wskazano na konieczność prowadzenia dalszych prac w tym obszarze. Główne kierunki które prace te powinny przyjąć dotyczą: zasad tworzenia standardów i ich aktualizacji, zasad uznawania standardów oraz możliwości ich wykorzystania w systemie edukacji i kształcenia ustawicznego jak i w zakresie polityki zatrudnienia i polityki kadrowej przedsiębiorstw. Kluczem jest współpraca partnerów społecznych administracji i instytucji rynku pracy. Zaproponowano utworzenie Krajowego Instytutu Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Wskazano na konieczność współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w tworzeniu systemu krajowych standardów kwalifikacji zawodowych Ustalono, iż konferencja dając okazję integracji środowisk przedsiębiorców, administracji i instytucji rynku pracy- stanowi pierwszy etap ich współpracy, po którym zostaną określone następne wspólne działania Zaproponowano, aby druga konferencja zaplanowana w ramach projektu odbyła się w środowisku przedsiębiorstw. Krajowa Izba Gospodarcza jest gotowa być gospodarzem tej konferencji. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 11

12 5. Załączniki 1. Plakat promocyjny konferencji 2. Zaproszenie na konferencję 3. Fotoreportaż z konferencji 4. Zestaw prezentacji przedstawionych przez prelegentów 5. Sylwetki prelegentów zagranicznych i informacje n.t. reprezentowanych przez nich instytucji 6. Lista uczestników 7. Zestaw materiałów konferencyjnych dla uczestników DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 12

13 ZAŁĄCZNIK 1 PLAKAT PROMOCYJNY KONFERENCJI DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

14 ZAŁĄCZNIK 2 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

15 ZAŁĄCZNIK 3 FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

16 ZAŁĄCZNIK 4 ZESTAW PREZENTACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ PRELEGENTÓW DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

17 ZAŁĄCZNIK 5 SYLWETKI PRELEGENTOW ZAGRANICZNYCH DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

18 ZAŁĄCZNIK 6 LISTA UCZESTNIKÓW DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

19 ZAŁĄCZNIK 7 ZESTAW MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH DLA UCZESTNIKÓW DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

Raport z konferencji Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych jako narzędzie dla polityki zatrudnienia i edukacji

Raport z konferencji Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych jako narzędzie dla polityki zatrudnienia i edukacji Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw. 2006 roku Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 4.6 SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

ZADANIE 4.6 SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZADANIE 4.6 SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI Projekt Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Opracowanie: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Rekomendacje po

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi,

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Rekomendacje po

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji konferencji. Systemy informacyjne PSZ. Podsumowanie zrealizowanych zadań i plany dalszych prac

Raport z realizacji konferencji. Systemy informacyjne PSZ. Podsumowanie zrealizowanych zadań i plany dalszych prac Raport z realizacji konferencji Systemy informacyjne PSZ Podsumowanie zrealizowanych zadań i plany dalszych prac Konferencja odbyła się w dniach 19-20.09.2011 w Hotelu Sobieski w Warszawie. Celem konferencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali,

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ***

Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH *** Oferta sponsorska XXII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH *** 20 lat POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH Konferencja Konferencja rzeczoznawców majątkowych to coroczne spotkanie

Bardziej szczegółowo

RAZEM NA RZECZ UCZNIA

RAZEM NA RZECZ UCZNIA Białystok 16-17 listopada 2011 r. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi KONFERENCJA w ramach projektu Doradztwo kariery, a kształtowanie ścieŝki edukacyjnej i zawodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI 20 października 2011 roku w Auli płockiego Ratusza odbyła się konferencja pt. Korzystajmy z doświadczeń międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej W dniu 19 marca 2013 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ Solidarność Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Szanowni Państwo! Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dla samorządowców pn.,,dobry system edukacji w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Czyli jaki?, która odbędzie się w Katowicach w Hotelu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Zespół Doradców Gospodarczych TOR i SITK o. w Łodzi zapraszają na konferencję organizowaną przez RK Konferencje Forum Bezpieczeństwa Kolejowego - ludzie, procedury, technika - przekształcanie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji BON-VIII.02101.2.2015. UK Warszawa, 2015-06 - 1 2 W edług rozdzielnika Stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979)

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców - Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach - Okres trwania: 15-24

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Urząd Marszałkowski Województwa go KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 4 z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w dniu 12 lipca 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 4 z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w dniu 12 lipca 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr 4 z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 12 lipca 2016 roku Miejsce obrad Sala nr 724 (7 piętro) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DiaŁódzki Rynek pracy Zdiagnozowany

DiaŁódzki Rynek pracy Zdiagnozowany DiaŁódzki Rynek pracy Zdiagnozowany 30 stycznia 2007r. w Centrum Konferencyjno Szkoleniowym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja DIAGNOZA ZAWODÓW i tym samym zakończona została realizacja projektu,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROBLEM - DANE ZASTANE

PROBLEM - DANE ZASTANE O PROJEKCIE PROBLEM - DANE ZASTANE Liczba bezrobotnych w wieku do 25 lat w Łodzi i województwie przekroczyła 28 000 młodych ludzi (rocznik statystyczny woj. Łódzkiego 01.03.2012) Wzrost liczby bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie

Powiatowa rada zatrudnienia - blaski i cienie - blaski i cienie Maciej Flank Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie Falenty, 30 listopada 2011 r. - blaski i cienie Plan prezentacji: - misja powiatowych rad zatrudnienia, - skład powiatowych rad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska za rok 2013. I. Powołanie Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska

Sprawozdanie. z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska za rok 2013. I. Powołanie Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska Lublin, dnia 12 lutego 2014 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska za rok 2013. I. Powołanie Lubelskiego Koła Regionalnego SAW IIA Polska Lubelskie Koło Regionalne

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego

6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego 6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego 1. Podstawy teoretyczne, założenia i doświadczenie 2. Projektowanie programów i pakietów edukacyjnych 3. Scenariusze zajęć teoretycznych i praktycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/15

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/15 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/15 Gdańsk, 27.08.2014r PROGRAM SPOTKANIA 1. Powitanie gości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. honor. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 3. Strategiczny Partner VII Forum 2014 4. Partner VII Forum 2014 5. Zasady współpracy 6. Kontakt

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r.

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. RM 110-64-11 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej Osoba

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1 z dnia 2013 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Na podstawie art. 100

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC

Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Standaryzacja kwalifikacji odpowiadających potrzebom europejskiego rynku pracy w systemie VCC Edyta Migałka Fundacja VCC Wyzwania na styku edukacja rynek pracy Co najmniej kilkukrotnie w ciągu swojej kariery

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce. mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce. mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce to Integracja i wspólne działanie środowiska pielęgniarek i położnych

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Program konferencji I dzień 27.06.2012 środa 10.00 12.00 Rejestracja uczestników (serwis kawowy) Otwarcie konferencji 12.00 Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego 2015 Bilans Kapitału Ludzkiego Decyzje związane z zasobami ludzkimi wymagają wiarygodnych danych - jak wykorzystać badania Bilans Kapitału Ludzkiego w Nowej Perspektywie Finansowej 2014 2020? Joanna Nowakowska,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 22 23 listopada 2012 r. II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012. Polska w Europie przyszłość demograficzna

PROGRAM. 22 23 listopada 2012 r. II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012. Polska w Europie przyszłość demograficzna Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława KOMOROWSKIEGO PROGRAM II KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO 2012 Polska w Europie przyszłość demograficzna 22 23 listopada 2012 r. II Kongres

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-08 Druk nr 197 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r.

Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r. Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r. W dniach od 16 do 22 stycznia 2013 r. odbyły się kolejne

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES PRAWNIKÓW SEG. 9-10 lutego 2016 roku HOTEL WARSZAWIANKA, JACHRANKA

VII KONGRES PRAWNIKÓW SEG. 9-10 lutego 2016 roku HOTEL WARSZAWIANKA, JACHRANKA KPS VII KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2016 9-10 lutego 2016 roku HOTEL WARSZAWIANKA, JACHRANKA Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na VII Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod 311924 Technik technologii odzieży (kod 311924) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO. Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja Lublin, Andrzej Stępnikowski

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO. Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja Lublin, Andrzej Stępnikowski ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja Lublin, 11.06.2015 Andrzej Stępnikowski Potencjał rzemiosła w kształceniu zawodowym 8.143 specjalistów w komisjach egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji konferencji. Technologie komunikacyjne i informacyjne

Raport z realizacji konferencji. Technologie komunikacyjne i informacyjne Raport z realizacji konferencji Technologie komunikacyjne i informacyjne Konferencja odbyła się w dniach 15-16.11.2011 w Hotelu Windsor w Jachrance. Była ona jednym z elementów promocji i komunikacji w

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego.

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Czas i miejsce posiedzenia 29 sierpnia 2013 r. godz. 9:00, Sala Marmurowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ L.p. Dział TYTUŁ Autor Rok Wydania Wydawnictwo Ilość sztuk GCI/RPiDZ/0 Test dla Uczestników Klubów Pracy opracowanie wydziału 994 Urząd Pracy GCI/RPiDZ/0 Indywidualny

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod 541315 Technik ochrony fizycznej osób i mienia (kod 541315) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt, z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Urząd otwarty na innowacje, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Łódź, dnia 16 listopada 2011 roku ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29 sekretariat ds. doskonalenia tel./fax (042) 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w Krakowie w dniu 2015 roku pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w Krakowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Załącznik do Uchwały Nr 612/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2015 POROZUMIENIE z Małopolskim Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie, w sprawie współpracy przy organizacji konferencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

IX Polish Outsourcing Forum w Niemczech

IX Polish Outsourcing Forum w Niemczech IX Polish Outsourcing Forum w Niemczech 24 kwietnia 2014, Berlin Hotel Novotel Am Tiergarten Pakiety sponsorskie* Platynowy Sponsor 100 000 PLN (1 firma) Złoty Sponsor 60 000 PLN (2 firmy) Srebrny Sponsor

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT. Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim RAPORT Szkolne warunki ramowe w kontekście orientacji zawodowej i kontaktów z praktyką 1 1. System kształcenia w Polsce System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Informatyk urzędu pracy 2.0, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo