Raport z konferencji na temat krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konferencji na temat krajowych standardów kwalifikacji zawodowych"

Transkrypt

1 Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych Raport z konferencji na temat krajowych standardów kwalifikacji zawodowych Wykonawcy Członkowie konsorcjum: DORADCA Consultants Ltd. - Gdynia Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy - Radom DEMOS Polska Sp. z o.o. - Warszawa Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź Gdynia - Warszawa, październik 2006 roku

2 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku Spis treści: 1. Temat, cele i program konferencji Temat i cele konferencji Miejsce i czas konferencji Program konferencji Uczestnicy konferencji Prelegenci Główne wątki dyskusji Załączniki...12 DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 2

3 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku 1. Temat, cele i program konferencji 1.1. Temat i cele konferencji Wprowadzenie Konferencja Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych droga do budowy krajowych ram kwalifikacji organizowana została w ramach realizacji Zadania 2.3. Zorganizowanie konferencji popularyzujących problematykę standardów kwalifikacji zawodowych i dorobek projektu. Celem Konferencji było: Upowszechnienie wiedzy na temat rozwoju standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej jako pierwszego etapu przygotowań do stworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, Integracja organizacji przedsiębiorców, związków zawodowych i instytucji szkoleniowych w celu współdziałania przy opracowywaniu, aktualizacji i praktycznym wykorzystaniu standardów kwalifikacji zawodowych. Konferencja skierowana była przede wszystkim do takich instytucji jak: Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ogólnopolskie organizacje związkowe, Ogólnopolskie, regionalne i branżowe organizacje pracodawców, Centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy, Centra kształcenia ustawicznego, Centra kształcenia praktycznego, Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, Zakłady doskonalenia zawodowego, Ochotnicze Hufce Pracy, Stowarzyszenia zawodowe, Ministerstwa, urzędy centralne i ich agendy zainteresowane problematyką standaryzacji kwalifikacji zawodowych Inne instytucje i organizacje działające w obszarze kształcenia zawodowego. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 3

4 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku Rada Programowa Zgodnie z ofertą merytoryczną konsorcjum, powołana została Rada Programowa konferencji. Celem powołania Rady było głębsze zaangażowanie organizacji związanych z rynkiem pracy do prac nad opracowaniem standardów oraz wsparcie Konsorcjum w dostosowaniu programu konferencji do potrzeb i zainteresowań potencjalnych uczestników konferencji. Do Rady Programowej zaproszeni zostali przedstawiciele następujących organizacji: - Naczelnej Rady Zatrudnienia, - Business Center Club, - Krajowej Izby Gospodarczej, - Konfederacji Pracodawców Polskich, - Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, - Związku Rzemiosła Polskiego, - KK NSZZ Solidarność, - OPZZ, - Forum Związków Zawodowych. Zaproszenie do prac Rady Programowej spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczących w jej pracach organizacji. Wszystkie organizacje wydelegowały swoich przedstawicieli. W pracach Rady Programowej uczestniczyli: - Leszek Karwowski Przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia, - Bożena Piwowar - Business Centre Club, - Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza, - Iwona Kochanowska Konfederacja Pracodawców Polskich, - Jacek Męcina - Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan, - Maciej Prószyński Związek Rzemiosła Polskiego, - Wojciech Szczepański - KK NSZZ Solidarność, - Andrzej Radzikowski OPZZ, - Tadeusz Chwałka - Forum Związków Zawodowych. Ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy w spotkaniach Rady wzięły udział: - Elżbieta Strojna, - Anna Maliszewska. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 4

5 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku Ze strony Konsorcjum w pracach Rady Programowej udział wzięli: - prof. Stefan Kwiatkowski, IBE - prof. Henryk Bednarczyk, ITeE PIB, - Janusz Moos, ŁCDNiKP, - Jarosław Zysnarski, Doradca Consultants Ltd. - Małgorzata Hunin, Demos Polska Sp. z o.o. - Ewa Gotz-Dębnicka, Demos Polska Sp. z o.o. Na wniosek uczestników pierwszego spotkania, do prac Rady został zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ryszard Szubański, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Odbyły się dwa spotkania Rady Programowej konferencji: w dn. 17 sierpnia oraz 15 września 2006 w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Notatki ze spotkań zostały przekazane DRP. W ramach realizacji zadania, w Etapie III wykonano następujące prace: Przedstawiono DRP ramowy program konferencji Powołano Radę Programową konferencji -we współpracy z DRP Opracowano program konferencji, wybrano prelegentów polskich i zagranicznych Opracowano materiały konferencyjne dla uczestników, zgodnie z wymaganiami SIWZ i przedstawiono do akceptacji DRP pod względem redakcyjnym Zorganizowano konferencje od strony logistycznej Zamówiono materiały promocyjne z nadrukiem logo EFS Zgodnie z zamówieniem wydrukowany został w formacie B2 plakat promocyjny konferencji (załącznik nr.1), który został rozwieszony w miejscu konferencji. Dodatkowo, wydrukowany został plakat w formacie A0 i podklejony na piance w celu wyeksponowania w sali konferencyjnej. Wydrukowano materiały dla uczestników i przygotowano indywidualne torby konferencyjne wraz z wymaganym warunkami zamówienia zestawem. Wszystkie materiały były właściwie oznaczone logo programu EFS. Każdy z uczestników otrzymał: - identyfikator, - torbę konferencyjną z nieprzemakalnej tkaniny z nadrukiem oraz: - ulotkę promocyjną - broszurę informacyjną - podkładkę pod mysz, - długopis i ołówek, - obłóżkę A4 na dokumenty, - notatnik A5, DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 5

6 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku - zakładkę do książki - teczkę z gumką wraz z całym zestawem prezentacji konferencyjnych. Przygotowano listę adresatów informacji o konferencji potencjalnych jej uczestników i- po konsultacjach z DRP dokonano mailingu zaproszeń Zorganizowano sekretariat konferencji do odbioru zgłoszeń i udzielania dodatkowych informacji Podział obowiązków wśród partnerów Konsorcjum: W konferencji wzięli udział wszyscy Eksperci Kluczowi projektu Za wydruk materiałów dla uczestników odpowiedzialny był Instytut Technologii Eksploatacji PIB z Radomia. Konferencje przygotował i zrealizował DEMOS Polska Sp. z o.o 1.2. Miejsce i czas konferencji Konferencja odbyła się w dn. 29 września 2006 roku w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 3, w Sali im. Ministra Bączkowskiego Program konferencji DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 6

7 Społecznego Raport z konferencji. Sprawozdanie okresowe III kw roku Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych droga do budowy krajowych ram kwalifikacji Program Konferencji Warszawa, 29 września Rejestracja Uczestników Otwarcie Konferencji i prezentacja Projektu Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Hanna Świątkiewicz-Zych, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konsorcjum wykonawcze, organizacja i dotychczasowe rezultaty Projektu Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Jarosław Zysnarski, Dyrektor Projektu, Prezes Doradca Consultants Ltd., Dotychczasowy dorobek i doświadczenie w zakresie rozwoju standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce Prof. Stefan Kwiatkowski, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych; Ireneusz Wożniak, Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy Krajowe ramy kwalifikacji. Wyzwania dotyczące równoważenia treści nauczania, wyników i procesów. Peter Grootings, European Training Foundation, Turyn Przerwa Rola i zadania standardów kwalifikacji zawodowych w programowaniu kształcenia ustawicznego. Janusz Moos, Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Standard kwalifikacji dla zawodu pielęgniarka praktyczne zastosowanie. Maria Brzezińska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Opracowywanie i stosowanie standardów kwalifikacji zawodowych - doświadczenia brytyjskie. Russell Armstrong, Qualification and Curriculum Agency, Londyn Lunch Słuchaj świata pracy! Tworzenie standardów kwalifikacji zawodowych w Niemczech Prof. Hermann Schmidt, były Prezes Bundesinstitut fur Berufsbildung, Uniwersytet w Duisburg/Essen Metodyka badania wykorzystania standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce oraz diagnoza w zakresie stosowania standardów w różnych dziedzinach. Zbigniew Kramek, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Przerwa Dyskusja panelowa Prowadzący Prof. Stefan M. Kwiatkowski Jak powinna wyglądać współpraca partnerów społecznych (organizacji pracodawców, stowarzyszeń zawodowych i związków zawodowych, itp..) z organami państwowymi w zakresie tworzenia, uznawania i stosowania standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce? Natasza Grodzicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Leszek Karwowski, Przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia, KPP Maciej Prószyński, Związek Rzemiosła Polskiego Wojciech Szczepański, KK NSZZ Solidarność Andrzej Radzikowski, OPZZ Wojciech Januszko, KIG Podsumowanie Małgorzata Hunin, Kierownik Projektu, Wiceprezes Demos Polska Zakończenie Konferencji DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 7

8 2. Uczestnicy konferencji W celu zaproszenia uczestników przygotowano Zaproszenie na konferencję, które znajduje się w Załącznik nr. 2. Akcja rozsyłania rozpoczęła się na początku września. Rozesłano ok. 320 zaproszeń. Następnie przeprowadzono akcję telefoniczną, dzwoniąc do zaproszonych osób i przypominając o zaproszeniu i konieczności odesłania zgłoszenia. Uczestnicy byli proszeni o odesłanie zgłoszeń do 20 września. Do tego czasu otrzymano 121 zgłoszeń ze strony zaproszonych organizacji i 26 ze strony Zamawiającego i konsorcjum wykonawczego. Ostatecznie, w konferencji wzięło udział 122 osoby, w tym: Tabela 1. Lista instytucji reprezentowanych na konferencji i ilość uczestników Nazwa instytucji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Gospodarki PARP Fundusz Współpracy Wojewódzki Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy CKU, CKP, ośrodki doskonalenia zawodowego Okręgowa komisja egzaminacyjna Kuratorium oświaty Ochotnicze Hufce Pracy Zakłady Doskonalenia Zawodowego Inne instytucje szkoleniowe Organizacje naukowe Organizacje pracodawców Stowarzyszenia zawodowe Związki zawodowe Przedsiębiorstwa Zagraniczni prelegenci Demos i Doradca Liczba uczestników 4,1 1,6 0,8 1,6 0,8 9,0 4,1 17,3 1,6 2,4 9,0 4,1 5,0 7,3 8,4 7,3 2,4 5,8 2,4 5,0 Udział % Razem Lista uczestników stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Raportu. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 8

9 3. Prelegenci Otwarcia konferencji dokonała pani dr Hanna Świątkiewicz-Zych Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy MPiPS. W konferencji udział wzięli eksperci Konsorcjum Wykonawcy: prof. Stefan Kwiatkowski, prof. Henryk Bednarczyk, dyr. Janusz Moos, dr Ireneusz Woźniak, dr Zbigniew Kramek. Ze strony reprezentantów partnerów społecznych, w dyskusji panelowej prowadzonej przez pana prof. S. Kwiatkowskiego, głos zabrali przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, Izb gospodarczych, Związku Rzemiosła i Naczelnej Rady Zatrudnienia. Grupę panelistów stanowili: Leszek Karwowski, Przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia, KPP Maciej Prószyński, Związek Rzemiosła Polskiego Wojciech Szczepański, KK NSZZ Solidarność Andrzej Radzikowski, OPZZ Wojciech Januszko, KIG Na wniosek członków Rady Programowej, którzy wnioskowali o przedstawienie praktycznych problemów z opracowywaniem i stosowaniem standardów kwalifikacji zawodowych, zaproszona do wystąpienia była Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, pani Maria Brzezińska. W ostatnim momencie, w przededniu konferencji ze swojego wystąpienia musiał zrezygnować pan Ryszard Szubański z Ministerstwa Edukacji Narodowej ze względu na powierzenie mu nowych zadań przez Ministra Edukacji Narodowej. Poza prelegentami ze strony Konsorcjum wykonawczego, udało się także zaprosić trzech przedstawicieli znaczących zagranicznych organizacji działających w obszarze kształcenia zawodowego i standardów kwalifikacji zawodowych. Byli to: - prof. Hermann Schmidt były Prezydent Bundesinstitut fûr Berufsbildung (BIBB),Niemcy, - Peter Grootings European Training Foundation (ETF), Turyn, - Russell Armstrong Qualification and Curriculum Agency (QCA), Londyn. Prelegenci ci charakteryzują się szeroką znajomością problematyki i długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego. Informacje o prelegentach zagranicznych i o reprezentowanych prze nich instytucjach zawiera załącznik nr 1. Konferencję poprowadził pan Jarosław Zysnarski- Dyrektor projektu, a podsumowania konferencji dokonała pani Malgorzata HUNIN- Kierownik projektu. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 9

10 4. Główne wątki dyskusji Konferencja była okazją do przedstawienia projektu Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych jak i dotychczasowego dorobku w zakresie rozwoju standardów w Polsce. Podkreślona została rola standardów kwalifikacji w programowaniu kształcenia ustawicznego, przyjmując za cel osiągnięcie równowagi pomiędzy potrzebami gospodarki i efektywnością systemu edukacyjnego. Tło i niejako punkt odniesienia- stanowiły wystąpienia gości zagranicznych z Anglii (QCA), Niemiec (BIBB) i Włoch (ETF), którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w opracowywaniu i stosowaniu standardów kwalifikacji zawodowych w Europie. Szczególnym aspektem ich przekazu była kwestia współpracy w tym zakresie partnerów społecznych z organami państwowymi. Doświadczenie te pokazały jak długa jest droga budowania systemów na poziomie krajowym i jak ważne okazało się budowanie zaufania pomiędzy pracodawcami, związkami zawodowymi i praktykami w przedsiębiorstwach, aby moc przygotować elastyczne standardy, otwarte na zmiany oraz zapewnić odpowiednią jakość systemu edukacyjnego i oferty szkoleniowej dla przedsiębiorstw i rynku pracy. Z kolei przedstawiona diagnoza wykorzystania standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce potwierdziła, że jesteśmy na początku tej drogi. W trakcie konferencji, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, natomiast wyjątkowym momentem wymiany opinii stała się dyskusja panelowa pomiędzy przedstawicielami partnerów społecznych. W trakcie panelu- prowadzonego przez p. prof. Stefana Kwiatkowskiego- poruszono następujące zagadnienia: Wszyscy paneliści podkreślili wagę tematu budowania systemu standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce i wyrazili chęć w imieniu reprezentowanych przez siebie instytucji - aktywnego uczestniczenia w budowaniu takiego systemu. Potwierdzona została teza o braku wiedzy n.t. standardów kwalifikacji zawodowych wśród przedsiębiorców. Dyskutowano nas statusem prawnym dla standardów, rozważając nadanie im charakteru obligatoryjnego. Wyrażona została obawa, iż bez nadania im formalnej rangi aktem prawnym, standardy nie upowszechnią się i nie będą stosowana ani przez pracodawców ani przez instytucja szkoleniowe. Z drugiej strony wyrażona została opinia że ich odgórne narzucenie może wywołać opór ze strony niektórych pracodawców. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 10

11 Poruszono kwestię uznawalności kwalifikacji zawodowych w przypadku polskich pracowników zatrudnianych poza granicami kraju i ewentualne ułatwienia w tym zakresie jakie zapewniłby krajowy system standardów kwalifikacji zawodowych. Wskazano na konieczność prowadzenia dalszych prac w tym obszarze. Główne kierunki które prace te powinny przyjąć dotyczą: zasad tworzenia standardów i ich aktualizacji, zasad uznawania standardów oraz możliwości ich wykorzystania w systemie edukacji i kształcenia ustawicznego jak i w zakresie polityki zatrudnienia i polityki kadrowej przedsiębiorstw. Kluczem jest współpraca partnerów społecznych administracji i instytucji rynku pracy. Zaproponowano utworzenie Krajowego Instytutu Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Wskazano na konieczność współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w tworzeniu systemu krajowych standardów kwalifikacji zawodowych Ustalono, iż konferencja dając okazję integracji środowisk przedsiębiorców, administracji i instytucji rynku pracy- stanowi pierwszy etap ich współpracy, po którym zostaną określone następne wspólne działania Zaproponowano, aby druga konferencja zaplanowana w ramach projektu odbyła się w środowisku przedsiębiorstw. Krajowa Izba Gospodarcza jest gotowa być gospodarzem tej konferencji. DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 11

12 5. Załączniki 1. Plakat promocyjny konferencji 2. Zaproszenie na konferencję 3. Fotoreportaż z konferencji 4. Zestaw prezentacji przedstawionych przez prelegentów 5. Sylwetki prelegentów zagranicznych i informacje n.t. reprezentowanych przez nich instytucji 6. Lista uczestników 7. Zestaw materiałów konferencyjnych dla uczestników DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS 12

13 ZAŁĄCZNIK 1 PLAKAT PROMOCYJNY KONFERENCJI DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

14 ZAŁĄCZNIK 2 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

15 ZAŁĄCZNIK 3 FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

16 ZAŁĄCZNIK 4 ZESTAW PREZENTACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ PRELEGENTÓW DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

17 ZAŁĄCZNIK 5 SYLWETKI PRELEGENTOW ZAGRANICZNYCH DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

18 ZAŁĄCZNIK 6 LISTA UCZESTNIKÓW DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

19 ZAŁĄCZNIK 7 ZESTAW MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH DLA UCZESTNIKÓW DORADCA ITE DEMOS ŁCDNiKP / IPISS IBE PBS

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 I. Informacje ogólne. Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP SRKS / WSTĘP. projekt dokumentu po konsultacjach społecznych 229. 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.

I. WSTĘP SRKS / WSTĘP. projekt dokumentu po konsultacjach społecznych 229. 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. WSTĘP I. WSTĘP Konsultacje społeczne są wielostronnym i wieloetapowym procesem, w którym osoby indywidualne oraz podmioty prawne, będąc adresatem działań normotwórczych, mogą zapoznać się z projektowanymi

Bardziej szczegółowo

TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Informator za rok 2012 WARSZAWA 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego TRÓJSTRONNA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH Informator za rok 2012 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PIERWSZYM ETAPIE SYSTEMU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO DZIAŁALNOŚCI OPZZ

INFORMATOR O PIERWSZYM ETAPIE SYSTEMU WSPARCIA INFORMATYCZNEGO DZIAŁALNOŚCI OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ 1 listopad 2009 28 luty 2011 r. INFORMATOR O PIERWSZYM ETAPIE SYSTEMU WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ 1 2013 NR 01 (102) STYCZEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa styczeń 2013 Chemia budowlana IB_01_2013_szpigiel.indd 55 2012-12-21

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo