ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów. 2. Sieci komputerowe budowa, protokoły zastosowanie. 3. Podstawowe metody kompresji (w tym kompresji obrazu i dzwięku) podział, przykładowe zastosowania. 4. Procesory DSP właściwości, wykorzystanie. 5. Kody korekcyjne i detekcyjne. 6. Struktura blokowa cyfrowego systemu telekomunikacyjnego opis funkcji i właściwości poszczególnych bloków. 7. Charakterystyka mediów transmisyjnych. 8. Mikrokontrolery w systemach wbudowanych. 9. Zasada działania i rodzaje sztucznych sieci neuronowych. 10. Zasady zwielokrotniania FDM, TDM, CDMA. 11. Sieć Inteligentna (Intelligent Network), usługi realizowane, zalety i wady tego typu architektury. 12. Relacyjne modele danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. 13. Systemy kryptograficzne, podstawowe algorytmy szyfrowania. 14. Zabezpieczanie transmisji danych przed błędami. 15. Sieci lokalne Ethernet opis technologii, struktura ramki. 16. Protokoły Internetu, ochrona danych i uwierzytelnianie w Internecie. 17. Systemy wbudowane w strukturach programowalnych. 18. Sztuczna inteligencja. Metody reprezentacji wiedzy. 19. Scharakteryzuj architektury wspierające realizację sieci IP QoS. ZAKŁAD PODSTAW ELEKTRONIKI 1. Tryby pracy tranzystora MOSFET oraz zastosowanie w technice analogowej i cyfrowej. 2. Porównanie techniki cyfrowej i analogowej: wady i zalety. 3. Definicja punktu pracy elementu elektronicznego i jego wpływ na działanie układów elektronicznych. 4. Znaczenie kompatybilności elektromagnetycznej we współczesnej elektronice i telekomunikacji. 5. Zasady ochrony układów i urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych (teleinformatycznych) przed EMI. 6. Wzmacniacz operacyjny - parametry i zastosowanie w układach prądu stałego i zmiennego. 7. Sprzężenie zwrotne i jego rola w układach analogowych. 8. Modele warstwowe sieci teleinformatycznych transmisja pakietowa. 9. Kodowanie w telekomunikacji. 10. Transmisja bezpośrednia i transmisja z modulacją fali nośnej efektywne widmowo techniki modulacji. 11. Widmo sygnałów niosących informację - prosta, dyskretna i szybka transformata Fouriera. 12. Pasmo przenoszenia toru transmisyjnego i szybkość transmisji danych.

2 13. Media transmisyjne. 14. Techniki zwielokrotniania ilości przesyłanej informacji. 15. Przemiana częstotliwości - odbiornik heterodynowy i homodynowy. 16. Techniki wielodostępu. 17. Budowa i porównanie metod uczenia sztucznych sieci neuronowych. 18. Wykorzystanie sieci neuronowych w inżynierii i medycynie. 19. Filtry cyfrowe. Porównanie filtrów o skończonej FIR oraz nieskończonej IIR odpowiedzi impulsowej. 20. Budowa, zasada działania, wykorzystanie i porównanie różnych typów przetworników ADC i DAC. 21. Budowa, zasada działania i porównanie pracy przyrządów optoelektronicznych, podstawowe prawa optyki, wykorzystanie przyrządów optoelektronicznych w telekomunikacji i elektronice. 22. Metody optymalizacji (moc, szybkość, powierzchnia, odporność na zakłócenia, zmiany temperatury itp.) układów elektronicznych wykonanych w technologii CMOS. ZAKŁAD SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH 1. Metody wielodostępu/zwielokrotniania, modulacje wielotonowe. 2. Sieci komórkowe (3G,4G) - architektury, rozwiązania, mechanizmy (m.in.roaming, przełączanie, transmisja danych, zarządzanie zasobami, zarządzanie sesją). 3. Architektura radia programowalnego (SDR), protokoły, rozwiązania. 4. Systemy ochrony sieci (IDS, ADS, IPS). 5. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz infrastruktur krytycznych (metody ochrony, narzędzia ochrony, klasyfikacja zagrożeń). 6. Sieci i usługi NGN (architektury, usługi np. IPTV, kluczowe elementy infrastruktury usługowej, wyzwania). 7. Systemy multimedialne (DVB/CDN/wideokonferencja/triple play, standardy, protokoły, urządzenia końcowe). 8. Architektury sieci bezobsługowych. 9. Modele zarządzania siecią (FCAPS, TMN, TOM, SNMP, CMIP/CMISE, PBMN). 10. Modele informacyjne w zarządzaniu sieciami (m.in. TMF etom, SID, DMTF CIM, WBEM, WIMA). 11. Jakość usług (definicja, kluczowe standardy, architektury i modele QoS, mechanizmy gwarantowania QoS w elementach sieci, parametry, zarządzanie jakością). 12. Sieci teleinformatyczne do zadań specjalnych (architektury, technologie, bezpieczeństwo). 13. Sieci społecznościowe (możliwości wykorzystania). 14. Przestępstwa komputerowe. 15. Aspekty etyczne związane z wykorzystaniem nowych technologii. 16. Definicja procesu odkrywania wiedzy w bazach danych. 17. Sposoby reprezentacji danych oraz metody wizualizacji danych i wyników analizy (np. zależności między zmiennymi). 18. Procedury wnioskowania w warunkach częściowej niepewności. 19. Statystyczne badanie zależności w danych. 20. Podstawowe metody klasyfikacji obiektów, kryteria oceny, kryteria podziału, aspekty regresji liniowej, wstępne przetwarzanie danych, przechowywanie danych oraz wyszukiwanie wzorców.

3 21. Odkrywanie asocjacji, typy reguł asocjacyjnych, podstawowe algorytmy odkrywania binarnych reguł asocjacyjnych. Klasyfikacja i prezentacja podstawowych metod grupowania. 22. Paradygmat Mapowanie relacyjno obiektowe 23. Paradygmat programowania obiektowego. 24. Model mapowanie obiektowo - relacyjne przy wykorzystaniu JPA i Hibernate. 25. Omówienie programowania imperatywnego i deklaratywnego. 26. Omówienie modelu Model-Widok-Kontroler (MVC). 27. Omówienie technologii RIA (Rich Internet Application). 28. Omówić Google Web Toolkit (GWT). 29. Omówienie GWT RPC (Remote Procedure Call). 30. Testy jednostkowe( JUnit, TestNG ) i wydajnościowe (JUnitPref, JMeter). ZAKŁAD TECHNIKI CYFROWEJ 1. Struktury niezawodnościowe urządzeń. 2. Wykładnicze prawo niezawodności. 3. Współczynniki niezawodnościowe urządzeń naprawialnych. 4. Programowalne układy cyfrowe. 5. Poziomy abstrakcji w opisie układów cyfrowych. 6. Systemy czasu rzeczywistego. 7. Sieci bezprzewodowe PAN i WAN. 8. Ogólny podział systemów ekspertowych. ZAKŁAD TELETRANSMISJI Przetwarzanie sygnałów: 1. Metody korelacyjne w telekomunikacji CDMA. 2. Kodowanie entropijne (optymalne) w kompresji danych. 3. Sygnały i kody szumopodobne, SNR. 4. Filtracja nierekursywna FIR, projektowanie filtrów: odpowiedź impulsowa (IR) i częstotliwościowa (FR), okna wygładzające. 5. Filtracja rekursywna IIR : stabilność filtrów, charakterystyka fazowa. 6. Przetwarzanie falkowe DWT w zagadnieniach kompresji danych. 7. Metody czasowo częstotliwościowej analizy sygnałów. 8. Metody echolokacji, sygnały sondujące. 9. Metody wyławiania obwiedni sygnałów i widm. Technika światłowodowa i fotonika: 10. Propagacja światła oraz zjawisko powstawania modów w światłowodzie telekomunikacyjnym. 11. Techniki transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych poprzez światłowód wpływ fizycznych zjawisk na ograniczenia transmisji. 12. Pomiary i zarządzanie dyspersją w światłowodach jednomodowych. 13. Budowa i zasada funkcjonowania systemów światłowodowych jedno- i wielokanałowych techniki zwielokrotniania sygnałów optycznych. 14. Zaawansowane optoelektroniczne systemy pomiarowe interferometria i analiza widmowa.

4 15. Fotoniczne elementy i układy stosowane w systemach optyki światłowodowej budowa, zastosowanie, zasada funkcjonowania oraz parametry techniczne. 16. Metody oraz techniki generacji i przetwarzania optycznych sygnałów telekomunikacyjnych. Światłowodowe systemy teleinformatyczne: 17. Klasyfikacja światłowodów ze względu na ich zastosowania oraz standardy. 18. Układy i urządzenia fotoniczne stosowane w systemach i sieciach światłowodowych. 19. Zasada funkcjonowania oraz normy regulujące parametry wielokanałowych systemów CWDM oraz DWDM. 20. Podstawy projektowania łącza oraz traktu światłowodowego. 21. Pomiary wykonywane w sieciach światłowodowych wielkości, standardy oraz przyrządy. 22. Standardy telekomunikacyjnych systemów światłowodowych: SDH, OTH oraz ASON. 23. Teleinformatyczne systemy i sieci światłowodowe: SDHNG, 1/10/40/100GbE, FC, ATM, xpon. 24. Protokoły stosowane w sieciach optycznych techniki przełączania kanałów, łączy oraz pakietów optycznych pojęcie płaszczyzny sterowania ruchem optycznym. Cyfrowa łączność bezprzewodowa: 25. Pojęcia i jednostki teletechniczne stosowane w komunikacji radiowej. 26. Modele propagacyjne stosowane w komunikacji radiowej. 27. Klasyfikacja anten radiokomunikacyjnych techniki wieloantenowe. 28. Energetyczny bilans bezprzewodowego łącza troposferycznego oraz satelitarnego. 29. Klasyfikacja standardów systemów bezprzewodowych w odniesieniu do zasięgu oraz wskaźnika pokrycia terenu sieci WBAN, WPAN, WLAN, WMAN, WWAN oraz WRAN. 30. Techniki i systemy zarządzania zasobami radiowymi radio kognitywne. 31. Metody projektowania oraz realizacji systemów dostępu radiowego oraz sieci komórkowych. 32. Nowoczesne technologie stosowane w cyfrowej łączności bezprzewodowej. Cyfrowe modulacje i kodowanie: 33. Teoria i klasyfikacja cyfrowych modulacji stosowanych w łączach telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych. 34. Cel i zasada funkcjonowania elektronicznego i optycznego modemu cyfrowego. 35. Zwielokrotnianie i ortogonalizacja cyfrowych sygnałów zmodulowanych. 36. Teoria i praktyka kształtowania pasma podstawowego oraz przenoszenia sygnałów pasmowych do wyższych zakresów częstotliwościowych. 37. Teoria i klasyfikacja zasad nadmiarowego kodowania kanałowego w formatach blokowym oraz splotowym techniki ARQ, FEC oraz HARQ. 38. Metody ulosowiania oraz rozpraszania widma w kanałach częstotliwościowych służących do przenoszenia cyfrowych informacji. 39. Klasyfikacja kanałów z pamięcią i bezpamięciowych techniki przeplotu bitowego, blokowego i ramkowego. 40. Metody i zasady teletransmisyjnego kodowania sygnałów w paśmie podstawowym. Techniki i systemy radiowo-fotoniczne:

5 41. Metody przenoszenie pasma podstawowego, pośredniego oraz radiowego do pasma fotonicznego podstawy analogowych modulacji amplitudy i fazy. 42. Urządzenia i układy radiowo-fotoniczne parametry, konstrukcje oraz zasady funkcjonowania. 43. Radiowe sieci dostępu pracujące w formacie RoF. 44. Zastosowanie technik przenoszenia sygnałów analogowych w optycznych sieciach kablowych RFoG pojęcie centralnego węzła dystrybucji sygnałów. 45. Zasady integracji anten radiokomunikacyjnych z modemami radiowo-fotonicznymi. 46. Zastosowanie sieci xwdm do przenoszenia analogowych sygnałów w formatach RoF oraz RFoG. 47. Wpływ architektury światłowodowej sieci RoF (RFoG) na funkcjonalność protokołów dostępu stosowanych w sieciach radiowych oraz kablowych. 48. Metody oraz układy służące do sprzęgania światłowodów z antenami mikrofalowymi.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TELEINFORMATYKA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TELEINFORMATYKA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TELEINFORMATYKA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Zasady budowy modeli warstwowych sieci komputerowych i przeznaczenie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] 58 64 F: [+48 ] 58 345 E-mail: edukacja@itl.waw.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL 04-894 Warszawa T: [+48 ] 5 8 00 F: [+48 ] 5 86 5 E-mail: info@itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Lp. Kierunek Promotor Temat pracy w j. polskim 1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Stopień (inż./mgr) Ilość osób Przemysł/ Zamawiany 2. EiT dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A610214 Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI DLA GOSPODARKI Bezpłatny materiał informacyjny Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki i Mechatroniki. Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA

Instytut Informatyki i Mechatroniki. Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA Instytut Informatyki i Mechatroniki Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA Bydgoszcz 2012 Pytania KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11 Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11 Lp PRZEDMIOT PYTANIE 1 2 3 4 Jakie jest główne zastosowanie mechanizmu Samba? Proszę omówić możliwości ochrony serwerów

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń

Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Specjalność Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń 3 Optymalne sterowanie ruchem Semestr, wymiar godz., pkt.: VIII W1, C1 (2 pkt.) WYKŁADY: Optymalne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Podstawy... 29. Podziękowania... 16

Spis treści. Część I. Podstawy... 29. Podziękowania... 16 Podziękowania... 16 1. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów? Jakie to proste! Tomasz P. Zieliński... 17 1.1. Motywacja.................................................................. 17 1.2. O czym jest ta

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Wykaz zagadnień - egzamin dyplomowy inżynierski 2013 r. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Robotyka i mechatronika I. Matematyka

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS

Nowoczesne technologie: WiMAX jako alternatywa sieci GSM, GPRS i UMTS SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA ŁÓDZKA 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 tel./fax. (42) 6 360 300 e-mail: szsk@zsk.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii:

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii: EITCA/BI Akademia Informatyki Biznesowej Zawartość programowa Akademii: EITC/BI/ITIM: e-zarządzanie (15h) EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji (15h) EITC/BI/GADW: Reklama

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I Komunikacja międzykomputerowa Cz. I Dr inż Tomasz Gałkowski 2009 Wykład przygotowano w ramach projektu: Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo