Yasu Suzuka. Mandala wiatru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Yasu Suzuka. Mandala wiatru"

Transkrypt

1 Yasu Suzuka Mandala wiatru

2 Mandala wiatru Moja podróż z aparatem otworkowym zaczęła się w roku 1988, dwadzieścia pięć lat temu, i do dziś ją kontynuuję, podążając za słońcem, ziemią i morzem. Czekam na chwilę, kiedy wschodzące lub zachodzące słońce znajdzie się tuż nad horyzontem. W tej właśnie chwili cały pejzaż i słońce tworzą doskonałą harmonię odczuwam to jako dar natury. Aparat otworkowy, w odróżnieniu od kamer obiektywowych, jest prostym mechanizmem, w którym nie mam wpływu na szybkość migawki ani głębię ostrości. Kiedy robię zdjęcie swoim aparatem, otwieram wszystkie zmysły, jednoczę się z naturą i słońcem, i spokojnie czekam, aż światło wnikające przez dziurkę w aparacie i film uchwycą scenę. Wind Mandala My journey with the pinhole camera started in 1988, 25 years ago, and I am still continuing this journey following the Sun, Earth and Sea. I am waiting for the moment that the sun rises and sets beyond the horizon. It is the moment all scenery in front of me and the sun make beautiful harmony, and I feel that it is a gift from nature. Since the pinhole camera is quite a primitive mechanism, unlike lens cameras, I am not able to control speed, light and focus. When I take a picture with my pinhole camera, I am opening all my senses, becoming one with nature and the sun, modestly and silently waiting until the light through the pinhole in the camera and the film catch the scene.

3 Robienie zdjęć jest dla mnie jak modlitwa. To, co otrzymuję za pośrednictwem camery obscury, stojąc twarzą w twarz ze słońcem, wydaje się dziełem zbiegu okoliczności, ale w rzeczywistości jest konieczne dla mojej natury i mojego istnienia. Można by powiedzieć, że moja sztuka wiąże się z przypadkiem i koniecznością, jest nieustannym poszukiwaniem korzeni mającym początek w filozofii Wschodu co stanowi moją podstawową koncepcją twórczą. W tym momencie zdaję sobie sprawę, że nie robię zdjęć otworkowych, tylko otrzymuję je w darze. W czasie podróży stykam się nie tylko z pejzażem, ale również z tymi, którzy w nim mieszkają i którzy są w nim gośćmi. Każde spotkanie przypomina dodawanie kolejnego koralika do różańca, tak że w końcu tworzą się niezliczone sznury niewiarygodnie ze sobą splątanych powiązań. Sceneria i ludzie, których spotykam w czasie podróży, wydają się przypadkowe, naprawdę jednak kieruje tym przeznaczenie. Zatem moja fotografia otworkowa jest śladem mojego życia od jednego momentu do drugiego. Dlatego swoje prace fotograficzne zatytułowałem Mandala wiatru. Na początku nie zdawałem sobie sprawy z tego, czego teraz jestem pewien: że podróż za słońcem prowadzi mnie do świętych miejsc na świecie, ponieważ wiele miejsc świętych jest głęboko z nim związanych. Tematem moich fotografii jest cykl, reinkarnacja, symbioza i pokój. Życie zrodzone z morza rośnie dzięki łasce słońca i istnieje w przyrodzie w symbiozie z innymi istotami, a w końcu powraca do Matki Natury. Swoją sztuką chciałbym wyrazić istotę tego cyklu i dotknąć nie widzialnego, lecz niewidzialnego. Niewidzialne podobne jest do wiatru wiejącego nad ziemią i morzem, którego nie widać, lecz który przecież istnieje. Jestem pyłkiem w obliczu Matki Natury, a wiatr niesie pył poprzez wszechświat. Zatem kontynuuję podróż z camerą obscurą, podążając za słońcem i jako mandala wiatru odwiedzając rozmaite święte miejsca na całym świecie. Jeśli sztuka ma być potrzebna, musi poruszać podstawowe kwestie, na przykład dlaczego istniejemy i co dla nas znaczy życie. Należy uznać niezaprzeczalną prawdę, że żyjemy poprzez symbiozę jako cząstka całego stworzenia od czasów starożytnych do współczesności. Mnie osobiście fotografia daje możliwość stanięcia w pokorze przed urodą i wielkością natury oraz wszechświata. Nie ustaję w poszukiwaniach poprzez tworzenie sztuki opartej na wschodniej filozofii i duchowości. Taking the pictures is like praying time for me. When I receive something through the pinhole, face to face with the sun, it seems a coincidence but actually it becomes a necessary thing for my nature and existence. I could say that it is the art combined with a coincidence and necessity, an endless quest for my roots based on the Oriental philosophy and spirituality, and basic concept for creating my art work. Thus, at this point, I realize strongly, that I do not take my pinhole photographs but rather they are given to me. During my trips, I come in contact not only with the landscapes but also with those who live there and those who are just visiting. Each encounter is like adding another bead to a string of beads, which in the end reveal countless strings of relationships that are unbelievably intertwined and connected. All scenery and people I encounter during my photography journeys seem coincidence but it is destiny. So, my pinhole photo art is the mark of my life itself from moment to moment. That is why I call all my pinhole work Wind Mandala. I did not realized myself when I started pinhole photography but now I am certain that my journey following the Sun is directing me to the sacred places in the world, since many sacred places are deeply connected with the sun. The themes of my pinhole photo art are cycle, reincarnation, symbiosis, and peace. The life born from the sea will grow with the grace of the sun, and live in nature with other lives, symbiotically, then eventually return to Mother Nature. I would like to express the essence of this cycle, and to reach not the visible but the invisible. For instance, like the wind blowing across the Earth and sea, it can`t be seen but it is there. I am nothing but a speck of dust before the power of Mother Nature, and dust travels on the wind through the universe. So I am continuing my journey with my pinhole camera, following the sun, going to the sacred places all over the world as my wind mandala. If art is to continue to be desired, we need to confront the essential issues, such as what is life, why we live and what life means to us. The important thing is to humbly admit the indisputable truth that we have been living through symbiosis as one small part of the whole of creation, from ancient times to the modern world of today. For me, photography gives the opportunity to become completely humble before the beauty and greatness that nature and the vast universe presents to us. I continue my quest through the creation of a style of art based on oriental philosophy and spirituality.

4 Moja technika Kilka słów wyjaśnienia na temat camery obscury i procesu tworzenia fotografii otworkowych, które pokazuję na tej wystawie. Obecnie posługuję się dużym aparatem w drewnianej kasecie 98x10 cali ze stałą ogniskową 12 cm. Głównym materiałem czołówki w aparacie jest okrągła płytka aluminiowa (10 mm grubości, 55 mm średnicy). W płytce tej wywierciłem dziurę w kształcie stożka wiertłem sterowanym komputerowo. Szczyt tego stożkowego otworu ma 0,3 mm średnicy, a postawa - 22 mm. Aby wyeliminować odbijanie się światła, pociągnąłem powierzchnię aluminium czarną matową farbą do metalu. Używam filmu pozytywowego Fujifilm Provia 100F. Po wywołaniu digitalizuję go, skanując na skanerze bębnowym, a następnie robię wydruki na drukarce cyfrowej firmy Epson. Tym razem zastosowałem nowy proces. Fotografie otworkowe zostały wydrukowane na japońskim papierze washi. W dzisiejszych czasach na rynku jest wiele fotografii cyfrowych coraz lepszej jakości. Jednak w wypadku moich zdjęć otworkowych jest bardzo trudno otrzymać gradację koloru czy miękkie światło na zwykłym papierze do zdjęć cyfrowych. Po długich poszukiwaniach w końcu natknąłem się na japoński papier washi, ręcznie robiony według starych metod. Fabryka Awagami, należąca do najstarszych wytwórców washi w Tokushimie, Shikoku, zaoferowała mi swoją pomoc i stworzyła specjalny papier do moich zdjęć. Musieliśmy ustalić, jaka będzie najlepsza powłoka dająca wymagany rezultat w procesie druku cyfrowego. Zajęło to wiele czasu, lecz w końcu udało się uzyskać wspaniały efekt, doskonale odzwierciedlający gradację koloru i światła na fotografiach otworkowych. Papier ten robiony jest ręcznie przez wykwalifikowanych rzemieślników, wydaje mi się więc, że drukowane na nich zdjęcia wyrażają więcej uczuć i znaczeń, niż oczekiwałem, i więcej, niż jest na wyjściowych fotografiach. My Technique I will explain briefly about my pinhole camera and the processes of the pinhole photographs I am showing in this exhibition. The pinhole camera I am using now is a used large wood framed camera (8 x 10 inch) with a converted fixed focus of 12 cm. The main material of the pinhole panel is a round shape of solid aluminum plate (10 mm thickness, 55 mm diameter). I made a conical shaped hole in the plate using a precision drill controlled by a computer. The entrance of this conical hole is 0.3 mm diameter and exit is 22 mm diameter. For holding the reflection of light, I coated the surface of the aluminum panel with black frosted metal paint. The film I am using is FUJIFILM PROVIA100F positive film. After the film is developed, I use a drum scanner to convert to digital, and print it with an EPSON digital printer. This time, I am trying a new process for my art. I am using Japanese WASHI paper for printing my pinhole photos. Today, there are lots of digital photos on the market and they are, everyday improving the quality. However, for my pinhole photos it is very hard to express the gradation color of soft light on regular digital print paper. After searching a long time, I finally met Japanese handmade paper, WASHI, which is paper made by very traditional techniques. One of the oldest WASHI companies in Tokushima, Shikoku, named AWAGAMI FACTORY, offered to help with my idea. The company made special WASHI for my pinhole photos. We had to discuss the coating for a perfect result using digital printing. It took quite some time but finally obtained a great result of printing which perfectly matched my pinhole photos gradation color of soft light. All paper is hand made by skilled craftsman, so using this paper I think that my pinhole photo is expressing different feeling and senses that is more than I expected and more than the original images.

5 Moje fotografie otworkowe nie są nostalgicznym oglądaniem się na dawne dobre czasy. Teoria jest ta sama, ale używam innej technologii, np. stosuję najnowocześniejszy sprzęt do wywiercenia dziurki w płycie, żeby uniknąć odbicia światła, oraz na etapie końcowym znakomitej drukarki cyfrowej do druku na papierze washi. Nie byłoby to możliwe u progu ery fotograficznej, sto siedemdziesiąt lat temu. To idea uczenia się od przeszłości. Moja fotografia jest, można powiedzieć, hybrydą tradycji i współczesności. Co to jest mandala? Słowo mandala w psychologii Carla Junga jest kluczowym pojęciem. Mandala pochodzi z sanskrytu. Manda oznacza naturę, natomiast la otrzymać. Używa się jej jako symbolu w ezoterycznych ceremoniach buddyjskich. Wierzę, że stanowi rdzeń wszechświata. My pinhole photo art is not for the nostalgic look of the good old days. The theory is same, but I am adding new technology, such as making a hole using a state of the art machine to prevent as much light reflection as possible, also in finishing, I am using a very high quality digital printer with WASHI paper. This would not have been possible in the foundation era of photography, 170 years ago. It is the idea of learning from the past. I could say that my pinhole photography is the hybrid of modern and traditional. What Is Mandala? The word mandala in Carl Jung`s psychology is a very important key word. Mandala originally comes from Sanskrit. Manda means the nature, and la is to get. It is used as a symbol in ceremonies of esoteric Buddhism. I believe that it is the core of the universe.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Reinkarnacja koszuli koszula nirwany Koszule, które na co dzień nosimy, zawierają w sobie nasz czas i wspomnienia. Dawniej w Japonii nie mieliśmy dużo materiału, więc koszule nosiło się latami, naprawiając je i przerabiając, żeby dłużej służyły. Dziś, przy nadmiarze towarów, po prostu kupujemy nowe, a stare wyrzucamy. Chciałem przetworzyć koszule w sztukę, żeby wyabstrahować z nich ich piękno. Wydaje mi się, że uroda i charakter koszuli zależą głównie od kołnierza, plisy z guzikami oraz materiału, z którego jest wykonana. Zatem żeby wyciągnąć z niej piękno i przerobić na własną sztukę, zostawiam nienaruszony kołnierz i część z guzikami, a resztę przetwarzam na wyjściowy materiał. Aby przywrócić materiał koszuli do stanu pierwotnego, czyli do etapu czystej bawełny lub jedwabiu, używam starojapońskich technik stosowanych przy produkcji papieru washi, a następnie nadaję im własne formy. Serię tę nazwałem Reinkarnacja koszuli koszula nirwany. Nirwana w buddyzmie znaczy wyzwolenie się z tego świata i osiągnięcie absolutnej wolności. Chciałbym oczyścić ducha koszuli i pokazać go jako dzieło sztuki niosące moje orędzie: rzeczy należy miłować. Reincarnate Shirt Nirvana Shirt The shirts which we wear every day contain our time and memories. Once, in old Japan, when we didn`t have an abundant supply of materials, we used worn-out shirts, mending and reforming them to wear many more times. However, today, since we have more than enough supply of things, we simply buy new shirts and abandon the old ones. I wanted to reproduce those shirts as art, to extract the beauty of the nature of shirt itself. I think the essential beauty and character of the shirt is the collar, button part and the raw material of the shirt. So, in order to pull the beauty out of the shirt and to create my own art, I leave the original collar and button part, and return the material of the shirt to its former raw material. I use the Washi techniques, which is the old Japanese paper making method, in order to return the materials to their original state, such as cotton and silk. Then, I create my own forms. I named this series Reincarnate Shirt Nirvana Shirt. Nirvana in Buddhism means to be released from this world and to reach the absolute free place. I would like to purify the spirit of the shirt, and show it as a piece of art, and give my message that we must cherish things.

31 Wytwarzanie Koszul nirwany fazy procesu: 1. Koszula wyjściowa z bawełny z kołnierzykiem. 2. Odcięty kawałek z kołnierzem i guzikami. 3. Cięcie koszuli na małe kawałki. 4. Kawałki bawełny wrzuca się do wody w holendrze - urządzeniu do przetwarzania szmat na masę papierniczą. 5. Materiał po rozdrobnieniu i dodaniu krochmalu. 6. Nalewanie masy na płaskie sito papiernicze. 7. Ręczne wyrównywanie. 8. Umieszczanie kołnierza i plisy z guzikami oraz nadawanie ostatecznego kształtu. 9. Nakładanie nowego sita papierniczego na przygotowaną koszulę. 10. Odwracanie ramek. 11. Wkładanie następnej ramki i ponowne odwracanie 12. Wyjęcie z ramek i suszenie, ręczne kształtowanie koszuli. 13. Ekspozycja. 14, 15. Narzędzia. Nirvana shirts workshop process: 1. Original shirt. Cotton material with collar. 2. Cuting off the collar and front button part from the shirt. 3. Cutting the shirt into small pieces with scissors. 4. Stirring small pieces of material in water with the beater. 5. Material after mixing and adding laundry starch. 6. Scooping the mixed material with a big dipper and pouring into a papermaking wood frame. 7. Making the surface level by hand. 8. Putting back the collar and front button part and making the shape of the shirt again. 9. Putting another wood frame on top of the wood frame with shaped shirt. 10. Turning the frames upside down. 11. Putting on another wood frame and reversing them again. 12. Taking off from the wood frame and placing the shirt on the drying board. Shaping the shirt by hand. 13. Completion; displaying in the frame. 14, 15. Tools Yoshiyasu Suzuka 1947 urodził się w prefekturze Kanagawa studiował malarstwo olejne na Tama Art University prowadził kursy grafiki warsztatowej, Kyoto City University of Arts 1975 w ramach stypendium Fulbrighta studiował na wydziale fotografii w San Francisco Art Institute docent na Kyoto College of Art profesor na Kyoto University of Art and Design visiting professor w Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University Visiting Professor w Tokyo Polytechnic University Przewodniczący Stowarzyszenia Artystycznej Fotografii Otworkowej obecnie profesor emerytowany na Kyoto University of Art and Design honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Artystycznej Fotografii Otworkowej 1947 Born in Kanagawa Prefecture Studied oil paintings at Tama Art University Instructor on the Printmaking Course, Kyoto City University of Arts 1975 Studied in the Department of Photography, San Francisco Art Institute (USA) on a Fulbright Scholarship Associate professor at Kyoto College of Art Professor at Kyoto University of Art and Design Visiting professor at the Academic Center for Computing and MediaStudies, Kyoto University Visiting Professor at Tokyo Polytechnic University President of Pinhole Photographic Art Society PresentProfessor emeritus at Kyoto University of Art and Design Honorary President of Pinhole Photographic Art Society

32 Muzeum Papiernictwa mieści się w pochodzącym z 1605 r. młynie papierniczym bezcennym zabytku techniki. Będący pomnikiem historii budynek jest jednym z najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów przemysłowych w Europie. Tradycje czerpania papieru w Dusznikach sięgają XVI stulecia; pierwsza wzmianka o tutejszej papierni pochodzi z 1562 r., a dotyczy sprzedaży udziałów w czerpalni przez Ambrożego Teppera Mikołajowi Kretschmerowi. Pierwsza papiernia uległa zniszczeniu podczas powodzi w 1601 r. Młyn odbudowano i czerpanie papieru wznowiono w 1605 r. Dla zwiedzających Muzeum Papiernictwa otwarto w 1968 r., a po trzech latach wprowadzono pokazową produkcję papieru czerpanego. Czerpalnia prędko stała się atrakcją przyciągającą każdego roku dziesiątki tysięcy turystów. Muzealne wystawy prezentują historię papiernictwa, technologię przemysłu papierniczego w XIX-XX w. oraz dzieje drukarstwa. Można tu obejrzeć, jak w przeszłości wytwarzano papier. Powstające wg dawnej techniki arkusze nadają się do pisania i drukowania (powstają na nich wydawnictwa okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, wizytówki a nawet książki bibliofilskie). Każdy zwiedzający może wziąć udział w warsztatach czerpania papieru, a wyprodukowane przez siebie arkusze otrzymuje na pamiątkę pobytu w Muzeum. Dzięki unikatowej architekturze budynku papierni, ciekawym ekspozycjom oraz pokazowej produkcji papieru, dusznickie Muzeum zaliczane jest do największych atrakcji turystycznych, które zwiedzając Polskę warto zobaczyć. Papiernia jest położona przy międzynarodowej trasie E-67. The Museum of Papermaking is seated in the 1605 paper mill an invaluable monument of technology. The building is one of the most interesting architecturally industrial buildings in Europe. The tradition of papermaking in Duszniki-Zdrój dates back to the 16th century; the first record about the local paper mill comes from 1562 and says about the sale of shares in papermaking by Ambrosius Tepper to Nicholas Kretschmer. The original paper mill was destroyed in a flood in The mill was rebuilt and making paper by hand was resumed in The Museum of Papermaking first opened to visitors in 1968 and three years later production of paper on show in the moulding room was introduced. The moulding room soon became real attraction drawing tens of thousands of visitors each year. The Museum exhibitions present the history of papermaking, paper industry technology in the 19th and 20th centuries and the history of printing. Visitors have a unique opportunity to witness how paper was made by hand in the past. The sheets made here using old methods and technology are suitable for writing and printing on (they are used for special editions, diplomas, initiations, business cards and even bibliophile books). Each visitor may take part in papermaking workshops and the sheet they make are kept by them as souvenirs of their visit to the Museum. Due to its unique architecture, interesting exhibitions and paper production on show, the Museum in Duszniki-Zdrój is one of the greatest tourist sites worth visiting in Poland. The Paper Mill is located on the international road E-67.

33

NOTHING TO BE TRANSFORMED NIC DO PRZEMIANY ROZDZIAŁ 2 CHAPTER 2

NOTHING TO BE TRANSFORMED NIC DO PRZEMIANY ROZDZIAŁ 2 CHAPTER 2 CHAPTER 2 NOTHING TO BE TRANSFORMED ROZDZIAŁ 2 NIC DO PRZEMIANY Q-1: Is there any such thing as your own experience? UG: Whatever you experience has already been experienced by someone else. Your telling

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft Polskie Rzemiosło Artystyczne Polish Handicraft Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi.dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako wyroby codziennego

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

digital_ia. 13 bio_kinetic_tech_art festival

digital_ia. 13 bio_kinetic_tech_art festival digital_ia. 13 digital_ia. 13 spis treści #bio _tiful art! ^ Microscopic Opera 22 Matthijs Munnik ^ BIOS i ZOE 24 Michał Brzeziński ^ Virus Video 24 Michał Brzeziński Paweł Janicki #share _your _creation

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Readers! Milionowy Pasażer One Million Passenger

wstęp intro Dear Readers! Milionowy Pasażer One Million Passenger czytaj na str. 4-5, 30, 32 find more on pp. 4-5, 30, 32 czytaj na str. 22 find more on p. 22 czytaj na str. 26 find more on p. 26 SILESIA airport 1-2005 wstęp intro Milionowy Pasażer One Million Passenger

Bardziej szczegółowo

cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born

cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born N A R O D O W E C E N T R U M N A U K I urodzeni w 1953 / 1953 born 5 1953 1933 155 / 155 METAMUZEUM Jaap Blonk Artur Tajber Roi Vaara

Bardziej szczegółowo

ISSUE 13 APRIL 2008 5 EUROS WYDANIE 13 MAJ 2008 5 EUROS

ISSUE 13 APRIL 2008 5 EUROS WYDANIE 13 MAJ 2008 5 EUROS ISSUE 13 APRIL 2008 5 EUROS WYDANIE 13 MAJ 2008 5 EUROS ditorial Dear readers, This e magazine provides you with four more pages. It was important to us to give professional photographers a platform on

Bardziej szczegółowo

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 European Pastel Festival Małopolska 6 th International Biennial Pastel Exhibition Nowy Sącz 2013 1 Wystawa Ślady

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-004/10.

POIG.05.02.00-00-004/10. Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy:

Bardziej szczegółowo

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR Katalog wystawy Exhibition catalogue Muzeum Zamkowe w Malborku 2013 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny The Management Board of the Association of Polish Artists

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 006 - po angielsku Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Opis odcinka: /006 To jest podcast Więcej

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 2010

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 2010 W y d z i a ł E D U K A C J I A R T Y S T Y C Z N E J a s p w p o z n a n i u 1974 2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 2010 W y d z i a ł E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j /// S p i s t r e

Bardziej szczegółowo

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 07 700,000 cubic yards Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D Steel recycling Robotic productivity Produktywność dzięki robotyce Education is key Myanmar

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012

PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012 PROGRAM arena DESIGN Stan na 14/02/2012 5/03/2012 PONIEDZIAŁEK 9:30-11:30 Obrady Jury II. etapu konkursu TOP DESIGN award 2012. 12:00-12:30 Uroczyste otwarcie wydarzenia arena DESIGN 2012. 12:45-14:00

Bardziej szczegółowo