Efektywna gra siły z gracją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywna gra siły z gracją"

Transkrypt

1 DODATEK SPECJALNY: Mercedes Benz w Polsce Test Podczas jazdy te stowej, imponujący V8 o pojemności 16 litrów, zachwy cał siłą spokoju przebiegu oraz nie mal zwierzęcą mocą, dostępną już przy niskim pozio mie obrotów Mercedes Benz Actros x2 Efektywna gra siły z gracją 551 koni mocnego, jak Cyklop, Actrosa x2 udowodniło swoją wyższość. To nie tylko mocarz, ale także mistrz oszczędności, komfortu i bezpieczeństwa wywindowanego na najwyższy poziom. Bohater akcji. Po raz pierwszy KFZ Anzeiger gościł ciężarówkę koncernu Daimler Mercedes Benz Actros trzeciej generacji na redakcyjnym torze testowym. Trzecia odsłona Actrosa została zaprezen towana na początku ubiegłego roku. Je sienią w Hanowerze, na targach IAA, nowy Actros świętował debiut. Wybór pojazdu Actros 1855 LS 4x2 Bluetec 5 Megaspa ce o mocy 551 KM, uzyskiwanej przy 1800/ min i maksymalnym momencie obrotowym 2600 Nm przy 1080/min jest w pewnym sensie ukłonem dla wiernych fanów kla syka V8 Diesel OM 502 LA. Podczas jazdy testowej imponujący V8 o pojemności 16 litrów zachwycał siłą spokoju przebiegu oraz niemal zwie rzęcą mocą, dostępną już przy niskim poziomie obrotów. To było po prostu fan tastyczne. Jakże przyjemnie i bez proble mu od startu daje się przyspieszać Actro sem 1855, mimo 40 ton masy całkowitej pojazdu testowego. W końcu do dyspo zycji kierowcy, przy pełnym obciążeniu, jest stosunek mocy 13,8 konia na tonę i 65 Nm na tonę momentu obrotowego. Wprawdzie moc i moment obrotowy po jazdu Actros 1855 prezentują się już nie co skromniej w porównaniu z Super Trucks oraz nowym Volvo FH16/700 (700 KM i 3150 Nm maksymalnego momentu ob rotowego) i Man TGX (680 KM, 3000 Nm). Jednak Mercedes Benz trzy ma kurs na rozsądek. Tak mamy spraw dzony OM 502 LA Bluetec 5 także w Actrosie trzeciej generacji, w wersjach o mocy 510, 551 i 598 KM z maksy malną wartością momentu obrotowego 2400, 2600 i 2800 Nm. Oszczędność kosztów. Actros x2 Bluetec 5 Megaspace wyraźnie pokazuje, że Mercedes Benz wykonał dobrą robotę w dalszym opracowaniu kolejnych gene racji silników Bluetec 4 i Bluetec 5 (Euro 4 i Euro 5). Actros 1855 zaskakiwał w teście niewielkim średnim zużyciem pali wa 34,4 l/100 km, jak i wysoką efektyw 16

2 nością transportową, uzyskując średnią prędkość 73,3 km/h. Mało tego, na odcinku autostradowym testowy Actros zadowo lił się jedynie 31,3 l/100km, przy, uwa ga, średniej prędkości 81,0 km/h. Do tzw. przeciętne zużycia diesla musi być doliczony AdBlue, czyli 1,4 l/100km w stosunku 1:0,5. To daje wynik 35,1 l 100 km przy przeciętnym całkowitym zu życiu i 32,0 l/100 km dla autostrady. W bilansie dwutlenku węgla i substancji szko dliwych AdBlue zachowuje się w znacz nym stopniu neutralnie. Dla Actrosa 1855 to dobre wyniki jeżeli chodzi o koszty, biorąc pod uwagę bar dzo niekorzystne warunki pogodowe pod czas testów przelotny deszcz i silny, czo łowy wiatr. Być może pojazd testowy w idealnych warunkach pogodowych osiągnął by wynik poniżej 30 l na autostradzie. W każ dym razie Actros 1855 LS 4x2 Bluetec 5 Me gaspace jest nowym mistrzem oszczędności w klasie królewskiej od 500 Km wzwyż. Trzecia generacja. Nowy Actros urzeka bardziej solidnym wykończeniem i ergo nomią, niż efektami designerskimi. Dlatego Actros trzeciej generacji i jego poprzed nik mogliby z łatwością uchodzić za bliź niaki jednojajowe. Do cech ewolucyjnych trzeciej generacji należą przede wszystkim nowe osłony przeciwsłoneczne z chro mową częścią środkową oraz szersza żeberkowa osłona chłodnicy, jak i dys kretny przerobiony spoiler. Jednak ostroż ne zmiany wprowadzone przez konstruk torów emanują świeżością oraz odzwier ciedlają podwyższony poziom użytecz ności nowej generacji. Obok seryjnej 12 biegowej automa tycznej skrzyni Mercedes Powershift 2 z inteligentnymi programami jazdy, także inne nowości oszczędzają paliwo. Należy do nich zaliczyć E APU, z elektroniczne ste rowaną sprężarką i przepływem powiet rza w instalacji pneumatycznej. Układ umoż liwia zwiększenie ciśnienia w obwodach WYLICZENIE KOSZTÓW MERCEDES BENZ ACTROS 1855 BLUETEC 5 Siodło KFZ, przemysłowy transport towarów Pojemność [l]/moc [KM] 15,9/551 Dopuszczalna masa całkowita [kg] Waga brutto ładunku w teście [kg] Warunki ramowe Leasing pojazdu [euro/miesiąc] (1) 1630,00 Dni użycia [dni/rok] 240,00 Serwis i naprawa [euro/miesiąc] 413,00 Przebieg pojazdu [km/rok] Opony [euro/miesiąc] (2) 56,25 Spalanie całkowite [l/100 km] 34,40 Zużycie AdBlue [l/100 km] 1,72 Zużycie ON i AdBlue, cena łączna [Euro/100 km] 35,30 Myto [Euro/100 km = ct/km] 15,50 Cena ON [Euro/l] 1,20 Cena AdBlue [Euro/l] 0,60 Koszty zmienne Koszty ON [Euro/100 km = ct/km] 41,28 Koszty AdBlue [Euro/100 km = ct/km] 1,03 Myto [Euro/100 km = ct/km] (3) 12,40 Koszty zmienne [Euro/100 km = ct/km] 54,71 Koszty stałe Leasing pojazdu [Euro/rok] 19560,00 Serwis i naprawy [Euro/rok] 4956,00 Ogumienie [rok] 675,00 Ubezpieczenie i podatki [Euro/Jahr] 7926,00 Koszty całkowite [Euro/rok] 33117,00 Koszty całkowite [Euro/dzień] 137,99 Obliczenie 1: Koszty/rok Leasing pojazdu [Euro/rok] 19560,00 Serwis i naprawy [Euro/rok] 4956,00 Ogumienie [Euro/rok] 675,00 Paliwo (ON i AdBlue) [Euro/rok] 60929,28 Myto [Euro/rok] 17856,00 Ubezpieczenie i podatki[euro/rok] 7926,00 Suma [Euro/rok] ,28 Obliczenie 2: Koszty/100 km Koszty stałe [Euro/100km = Cent/km] 23,00 Koszty zmienne [Euro/100 km = ct/km] 54,71 Koszty stałe i zmienne [Euro/100 km = ct/km] 74,64 77,71 Ciągnik siodłowy gotowy do eksploatacji: m.in. z kabiną Megaspace, pakietem aerodynamicznym, automatyczną skrzynią Powershift, ESP, zbiornikiem 800 l, siodłem Jost, ogumieniem 315/70"22.5 Michelin x Energy Saver Green. (1) źródło Mercedes Benz Charterway, Berlin (2) 6 opon, 450 Euro po 24 miesiącach lub 288 tys. km; założenie na 48 miesięcy (4) (3) Myto na każdy km w połączeniu z 80% rocznym wyko rzystaniem pojazdu (4) stopnie rabatowania: przykładowy park składający się z 80 pojazdów dwóch marek. Obliczenia opierają się na rocznym zakupie 20 nowych po jazdów. Rachunek wg Hans Jürgen Wildhage, przygotowane dla rynku niemieckiego 17

3 DODATEK SPECJALNY: Mercedes Benz w Polsce Test DANE TECHNICZNE Mercedes Benz Actros 1855 LS 4x2: Ciągnik siodłowy 4x2; zestaw z naczepą furgon długości 16,5 m, szerokości 2,6 m i wysokości 4,0 m. 40 t masy całko witej pojazdu oraz aerodynamiczne wy posażenie specjalne. 18 Miary i wagi: Długość 6,11 m; szerokość 2,50 m; wysokość (dach kabiny) 3,72 m; roz staw osi 3,60 m; średnica skrętu 14,90 m; masa własna (z kierowcą i pełnym bakiem) ok. 7,5 t; dopuszczalny nacisk na osie (z przodu/ z tyłu) 7,5/11,5 t; dopuszczalna masa całkowita/masa cał kowita pojazdu 18,0/40,0 t. Układ napędowy: Silnik: OM 502 LA Bluetec 5 (Euro 5); chłodzony cieczą, silnik Diesla V8 z turbosprężarką i Intercoolerem, techno logia SCR; cztery zawory na cylinder, w pełni elektroniczne i zdolne do autodia gnozy zarządzanie silnikiem z bezpo średnim wysokociśnieniowym wtry skiem; pojemność skokowa 15,9 l; moc: 551 KM (405 kw) przy 1800 obr. /min; maksymalny moment obrotowy: 2600 Nm przy 1080 obr./min Sprzęgło: jednotarczowe sprzęgło su che z automatyczną regulacją Skrzynia biegów: Mercedes Powershift 2; automatyczna skrzynia biegów z re gulacją programu jazdy w technologii bez pedału sprzęgła; 12 biegów, prze łożenia od 14,93 do 1; cztery biegi wsteczne, 16,39 do 2,90 Podwozie: Zawieszenie: z przodu: sztywna 7,5 t oś; zawieszenie resorowe płytkowo pa raboliczne, amortyzator; z tyłu: sztywna 13 t oś napędowa; Dwa miechy po wietrzne z regulacją stabilności Telli gent, amortyzator. Hamulce: dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy Telligent z 12 bar Electronic Air Processing Unit (E APU), zintegrowane funkcje ABS i ASR, jak i Rollsperre i funkcja Trailer; wyposaże nie specjalne: program stabilizacji Tel ligent (ESP), Activ Brake Assist (ABA= asystent hamowania awaryjnego), ACC i LGS, retarder Voith. Opony: ciągnik: 315/70 R 22,5 Michelin Energy z przodu, Energy XZA2 i XDA2 z tyłu; naczepa: 385/65 R22,5 Michelin Energy XTA W Actros x2 Bluetec 5 Megaspace kierowca je dzie wygodnie i pewnie podczas hamowania i utworzenie jego zapasu. Uproszczono instalację, elimi nując jeden zbiornik sprężonego powietrza, uzyskując oszczędność masy ok. 20 kg. Przyspiesza to również podnoszenie zawie szenia powietrznego. Sprężarka powietrza w nowym Actrosie pracuje głównie w czasie niewielkiego wykorzystania mocy silnika, np. w czasie wytracania prędko ści na zjazdach. Zastosowano także pom pę cieczy chłodzącej o dwóch zakresach pracy, w trybie częściowego obciążenia, działającą z mniejszą prędkością i przy mniejszym poborze mocy. Oba rozwiąza nia w sumie mogą obniżyć zużycie pali wa aż o jeden procent. Co przemnożone przez przebieg daje całkiem sporą objętość. Wrażenia z jazdy. To jest jak pierwsza jazda na rowerze. Actros x2 podczas te stu był imponujący. Na pierwszym miej scu wyróżnia się przyspieszenie. Dzięki seryjnej automatycznej przekładni Mercedes Powershift 2 kierowca musi tylko doda wać gazu i skoncentrować się na ruchu. Wszystkie inne czynności, takie jak eko nomiczny wybór biegu czy sprzęgło, prze łączanie biegów, są regulowane przez mikroprocesor automatycznej 12 biegowej skrzyni. Godne uwagi jest przede wszyst kim nad wyraz udane zgranie między elektroniką Powershift a gładkim łagod nym przekazywaniem mocy na napęd z ogromnej V8, co zapewnia fantastyczną harmonię jazdy. Seryjne wyposażenie w Mercedes Powershift przynosi największe zyski w ekonomice, bezpieczeństwie oraz komforcie. Inteligentna regulacja programu jazdy imponuje ponadto miękkim i szybkim prze łączaniem kolejnych przełożeń, bez szarp nięć. Do tego dochodzi zaprogramowa na strategia jazdy Power, Eco i Eco Roll oraz moduł manewrowy i roz kołysania. Oferują one dalsze korzy ści dla podniesienia ekonomiczności i po lepszenia sterowania. W Actros x2 Bluetec 5 Mega space kierowca jedzie wygodnie i pew nie. W oko od razu wpada eleganckie i wzorcowe, pod każdym względem, miej sce pracy z przejrzystą deską i doskona łym polem widzenia tego, co się dzieje na drodze. Do tego dochodzi komfortowe dopasowanie podwozia z wysoką stabil nością jazdy oraz wyśmienity układ kie rowniczy, wprawdzie nieco bezpośredni, ale dokładny szczególnie podczas jazdy na wprost. Przydatne są także sensory desz czu, nowa generacja radia z zestawem gło śnomówiącym i Bluetoothem oraz przej rzysta nawigacja ciężarówki. Kabina Megaspace. Naturalnie właściwym wyborem dla prestiżowej V8 jest naj większa dostępna kabina. Kabina o wy sokości 1,92 m przekonuje obszernością, domową atmosferą oraz niemal równą pod łogą. Ta kabina jest wyznacznikiem w za kresie komfortu oraz poruszania się w środku. Do tego dochodzi wspaniałomyślna oferta skrytek, z dostępnymi od wewnątrz i zewnątrz dużymi półkami, nawet zamy kanymi hermetycznie. Także w zakresie odpoczynku Daimler w Actrosie trzeciej generacji wyznacza nowe kryteria dzięki

4 opcjonalnej klimatyzacji elektronicznej oraz komfortowym leżankom. Poza tym górne łóżko można składać. W dolnym łóżku regulowany zagłówek to prawdziwa wy goda dla kierowcy. Inne wypasy ka biny, to np. obrotowe lusterko do gole nia, seryjne złącze sprężonego powietrza ułatwiające utrzymanie czystości kabiny i prosty w montażu składany stół na miej scu pasażera. Jednak nadal kierowcy w kabinach Actrosa nie mają łatwego dostępu do gór nej leżanki. W Megaspace wejście zo stało nieco ulepszone. Brak drabinki jest jednak nadal minusem. Wachlarz wyposażeń pakietowych Actrosa. Nabywca zorientowany na komfort wybiera pomiędzy pakietami komfortowymi Ba sic, Classic i Top. W pakiecie Top zawarte są poza wyposażeniem z zakre su Basic i Classic, m.in. 25 l lodówka przenośna, sterowanie automatyczne kli ZDANIEM TESTUJĄCEGO Kabina wzorowa ergonomia; przejrzyste wyposażenie; odpowiednie wnę trze; łatwe wsiadanie; ponadprze ciętny komfort na długich trasach; wystarczająca przestrzeń i korzyst nie ulokowane półek i schowków; praktycznie równa podłoga umożli wiająca wygodne poruszanie się do drzwi pasażera. matyzacją i podświetlana gwiazda w osło nie chłodnicy. W pakietach bezpieczeństwa również rozróżnia się trzy poziomy: Basic, Clas sic i Top. Godny polecenia jest na pewno najwyższy poziom wyposażenia z regulacją stabilności jazdy Telligent (ESP), asystentem utrzymywania pasa ruchu Telligent, regu lacją odstępu od poprzedzającego pojaz du Telligent (ACC) i retarderem Voith z poziomu Classic oraz dodatkowo sys temem hamowania awaryjnego Active Brake Assist (ABA). ABA Daimlera jest pierwszym aktyw nym wspomaganiem hamulców, który przy nagłym niebezpieczeństwie stłuczki z po przedzającym pojazdem automatycznie wyzwala pełną siłę hamowania. W pakietach ekonomicznych Basic i Classic, które oferowane są dla ciągni ków siodłowych i podwozi ciężarówek, Daimler powiązał różnorodne silniki i aerodynamikę dla obniżenia kosztów eks ploatacji. Stąd pakiet Basic w ciągnikach siodłowych zawiera automaty bezpieczeń stwa, regulowane spoilery i niewymaga jący większej konserwacji kompaktowy sprzęg siodłowy. W pakiecie ekonomicz nym Classic dochodzi do tego jeszcze retarder Voith. Autostrada przejechane km zużycie paliwa prędkość WYNIKI TESTU 115,6 km 31,3 l/100km 81,0 km/h z czego 50 proc. warunki ciężkie: 37,9 l/ 100 km przy 80,0 km/h i 50 proc. warunki łatwe: 25,3 l/100 km przy 81,9 km/h Odcinki mieszane 55 proc. droga krajowa; 29 proc. szyb kiego ruchu; 16 proc. autostrada przejechane km 65,4 km zużycie paliwa 39,8 l/100km prędkość 62,9 km/h Wzniesienia A3 km 46 do 44 ok. 5 proc. wzniesienia 2,0 km zużycie paliwa 137,0 l/100 km prędkość 59,5 km/h W sumie 65 proc. autostrada, 35 proc. odcinek mieszany przejechane km 181,0 km zużycie paliwa 34,4 l/100 km prędkość 73,3 km/h zużycie AdBlue 1,4 l/100 km ADELBERT SCHWARZ Jednak nadal kierowcy w kabinach Actrosa nie mają łatwego dostępu do górnej leżanki. W Megaspace wejście zostało nieco ulepszone. Brak drabinki jest jednak nadal minusem. niewygodne wejście na górną leżankę, brak drabinki Układ napędowy mocny, elastyczny silnik; seryjna 12 biegowa automatyczna skrzynia Mercedes Powershift 2; duża har monijność jazdy, oszczędność kosztów podczas używania. Aktywne/pasywne bezpieczeństwo seryjna przekładnia Mercedes Po wershift 2; korzystne ceny pakie tów ze specjalnym bonusem dla istotnych dla bezpieczeństwa sys temów wspomagania, jak ESP, ACC, utrzymywanie pasa ruchu i ABA; opcjonalna klimatyzacja i światła ksenonowe. Rutynowy przegląd / konserwacja elektroniczny nadzór wszystkich ważnych funkcji pojazdu; długie okresy międzyprzeglądowe, zależne od obciążenia pojazdu; prosta zmiana żarówek. 19

5 DODATEK SPECJALNY: Mercedes Benz w Polsce Przegląd gamy pojazdów ciężarowych Mercedesa Dla każdego coś pożytecznego Samochody użytkowe Mercedesa praktycznie zapełniają każdą niszę, od transportu lokalnego, przez dystrybucyjny, ciężki i dalekobieżny, aż po specjalistyczne pojazdy do naj trudniejszych zadań. Sprinter wyznacza stan dardy w kwestii możliwo ści transportowych wzrost momentu, lecz także zlikwidowa ło efekt turbodziury. Poprawę chłodze nia zapewniają dwa płaszcze wodne i na trysk oleju na denko tłoka. Pierwszy raz w samochodach dostawczych zastosowa no dwa wałki wyrównoważające (Lanche ster), które eliminują drgania pracującego silnika. Siły w układzie korbowo tłokowym układają się dzięki temu idealnie równole gle do osi cylindrów. Zmniejszone spalanie uzyskano dzięki najnowszej technice Com mon Rail z ciśnieniem wtrysku 1800 barów. Do dyspozycji są silniki od 95 do 190 KM. 20 Sprinter Niby nie ciężarówka, lecz niezbędny w dystrybucji czy w transporcie osób. Wie lofunkcyjny, wariantowy, świetnie dopa sowujący się do potrzeb użytkownika. Jego cechy firmowe to pojemność przestrzeni ładunkowej do 17 m sześciennych, ADA PTIVE ESP w wyposażeniu standardo wym, wnętrze wykonane z materiałów najwyższej jakości, nawet 4 długości nad wozia i 3 wysokości dachu i napęd na wszystkie koła 4x4 dostępny na życzenie. Sprinter Furgon wyznacza standardy w kwestii możliwości transportowych dzięki czwartemu wariantowi długości i superwysokiemu dachowi pojemność prze strzeni ładunkowej wynosi do 17 m sześc., a maksymalna ładowność 2710 kg. Przyjazny dla pasażerów połącze nie komfortu, przestronności i elastyczności sprawia, że Sprinter Kombi może zapro sić na przejażdżkę nawet do dziewięciu osób. Jego elastyczna przestrzeń ładunkowa z trzema długościami nadwozia, dwiema wysokościami dachu i dopuszczalną masą całkowitą wynoszącą 3500 kg, zapewnia dostosowane do potrzeb i praktyczne roz wiązanie dla każdego zadania transportowego. Sprinter ze skrzynią ładunkową im ponuje swoim przestronnym wnętrzem, zarówno do przewozu ładunku, jak i dla pasażerów. Trzy rozstawy osi, powierzchnia ładunkowa od 4,3 do 8,7/9,1 mkw. i dostęp na podwójna kabina nawet dla siedmiu osób czynią go niezależnym partnerem prawie we wszystkich zadaniach transportowych. Nowy czterocylindrowy silnik Die sla OM 651 stosowany w Sprinterze, spełniający normę czystości spalin Euro 5, ustala nowe standardy w tej klasie pojaz dów. Nowa konstrukcja umożliwiła zwięk szenie stopni mocy i przyrost momentu obrotowego do 14 proc. Dwustopniowe turbodoładowanie zapewniło nie tylko Atego Transport świeżej żywności, firma rzemieśl nicza czy transport mebli Atego radzi sobie ze wszystkimi wymaganiami transportu dystrybucyjnego. Sprawdza się również w transporcie budowlanym. Jako niezawodna ciężarówka, Atego doskonale nadaje się do różnorodnych zastosowań w transporcie dystrybucyjnym. Jest zwrotny i kompaktowy, doskonały w ciasnych uliczkach i drogach dojazdowych. Technologia BlueTec spełnia wymaga nia normy Euro 5 i umożliwia wykorzy stanie regulacji dopuszczających wyjątki od zakazów jazdy w nocy lub w centrach miast. Opcjonalny system automatycznego przełączania biegów Telligent nie wymaga używania sprzęgła, a dopracowany układ hamulcowy ułatwia jazdę w miejskich korkach. Nisko położone wejście zapew nia wygodę przy wchodzeniu i wychodzeniu z kabiny. Kokpit wyposażony jest w po jemne półki i schowki na dokumenty oraz wnęki przygotowane do montażu urządzeń. Cztery rodzaje kabiny. Dwie kabiny sy pialne L (z wysokim i niskim dachem) mają miejsce na wygodne łóżka, w pracy wy magającej odpoczynku, a dwie kabiny dzienne S (zwykła i przedłużona) są ide alnym rozwiązaniem w mieście na ze

6 wnątrz kompaktowe, wewnątrz przestronne. Kabina sypialna kierowcy z wysokim dachem oferuje niezwykle dużo przestrzeni. Wygodne dolne łóżko o szerokości 68,5 cm jest elementem wyposażenia standar dowego, a na życzenie dostępne jest tak że drugie, górne łóżko komfortowe o sze rokości 70 cm. Kabina sypialna kierowcy z niskim dachem (kabina L) oferuje dużo miejsca. W wyposażeniu standardowym jest wygodne dolne łóżko standardowe o sze rokości 68,5 cm. Z tego względu kabina typu L idealnie nadaje się do odpoczynku podczas przerw w pracy. Kabina kierowcy typu S z przedłuże niem ściany tylnej to kilkanaście cennych centymetrów więcej, a co za tym idzie poczucie jeszcze większej przestrzeni. Komfort podnoszą ponadto dodatkowe półki znajdujące się za siedzeniami. Ka bina S dzięki swoim kompaktowym wy miarom zewnętrznym i przestronnemu wnętrzu jest wprost stworzona do miej skiego transportu dystrybucyjnego. Typ kabiny Silniki. Wszystkie 4 oraz 6 cylindrowe silniki rzędowe o mocy od 95 do 210 kw ( KM) charakteryzują się dużą trwa łością, niskim zużyciem paliwa i dużymi od stępami pomiędzy przeglądami technicznymi. Efektywne przenoszenie siły napędo wej uzależnione jest w dużym stopniu od dokładnego zestrojenia mocy silnika, prze łożeń skrzyni biegów i osi tylnej. Cztery skrzynie biegów. W Atego są do wyboru trzy 6 stopniowe skrzynie biegów oraz 9 stopniowa skrzynia biegów z biegiem WYMIARY KABIN ATEGO Typu L Typu L z wysokim dachem Typu S z przedłuże niem ściany tylnej Typu S Długość zewnętrzna (m) 2,25 2,25 1,83 1,65 Szerokość zewnętrzna (m) 2,30 2,30 2,30 2,30 Wysokość wnętrza (m) 1,91 1,51 1,51 1,51 Szerokość wnętrza (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 Jako niezawodna ciężarówka Atego doskonale nadaje się do różnorodnych zastosowań bezpośrednim (osiem stopni + bieg pełzają cy), której obsługa za sprawą hydrauliczno pneumatycznego systemu przełączania bie gów jest nadzwyczaj prosta. Dzięki dobrym przełożeniom na biegu pełzającym i wstecz nym umożliwia ona precyzyjne manewrowanie przy małych prędkościach. Skrzynia ta ma jeszcze jedną zaletę: jej olej hydrauliczny wystarcza bez obsługi na cały okres użyt kowania pojazdu. Ponadto dostępny jest także sprawdzony system automatycznego przełą czania biegów Telligent. Osie. Jednostopniowe hipoidalne osie tylne pracują cicho, nie wymagają wielu czyn ności konserwacyjnych i są praktycznie niezniszczalne. Axor Ciężarówka wszechstronnie utalentowana: Axor wszędzie sobie dobrze radzi, zarówno w średniodystansowym transporcie dale kobieżnym, ciężkim transporcie dystrybu cyjnym, jak i na budowie. Kabiny. Użytkownik Axora w transporcie dalekobieżnym ma do wyboru dwie przestronne kabiny typu L (z wysokim lub niskim da chem). W ciężkim transporcie dystrybucyj nym idealne warunki tworzą dwie kompak towe kabiny typu S (dzienna i przedłużana). Producent oferuje trzy warianty kok pitu dla transportu dystrybucyjnego, dalekobieżnego i komfortowy. System schowków i półek Axora zapewnia dużą przestrzeń na rzeczy osobiste i urządze nia techniczne. Bez problemu można scho wać kurtkę lub torbę. We wszystkich ka binach kierowcy znajdują zgodne ze stan dardami DIN półki nad szybą przednią, na których umieścić można wszystko, co przekształci Axora w nowoczesne centrum komunikacyjne: radio, system nawigacyj ny, tachograf cyfrowy lub FleetBoard. Wyposażeniem standardowym kabiny kie rowcy typu L jest radio z odtwarzaczem CD i systemem RDS. 21

7 DODATEK SPECJALNY: Mercedes Benz w Polsce Axor wyposażony jest w wytrzymałe osie tylne różnej konstrukcji, za pewniające ekono miczną, cichą jazdę Typ kabiny WYMIARY KABIN AXOR Typu L z wysokim dachem Typu L Typu S z przedłuże niem ściany tylnej Typu S Długość zewnętrzna (m) 2,25 2,25 1,83 1,65 Szerokość zewnętrzna (m) 2,28 2,28 2,28 2,28 Wysokość wnętrza (m) 1,91 1,91 1,51 1,51 Szerokość wnętrza (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 techniczne oraz stale wprowadzane udosko nalenia otwierają nowe perspektywy. Optymalna regulacja silnika zapewniana jest przez standardowy system sterowania pracą silnika Telligent. Actros III to wiele rozwiązań, które korzystnie wpływają na ekonomikę użyt kowania tego modelu. Standardowy sys tem serwisowania Telligent umożliwia odstępy między przeglądami techniczny mi wynoszące do km. Oszczędne i dynamiczne silniki o mocy od 235 kw (320 KM) do 440 kw (598 KM) i mak symalnym momencie obrotowym od 1650 Nm do 2800 Nm przy prędkości obroto wej 1080 obr./min zapewniają odpowied nie walory trakcyjne, idealnie dopasowu jąc się do potrzeb użytkownika. Ekono miczne spełnienie wymagań normy Euro 5 w wyniku zastosowania BlueTec, przy szłościowej technologii SCR marki Merce des Benz dla silników wysokoprężnych. Opcjonalnie oferowane są pakiety ekono miczne: Basic (elementy pakietu w ciągnikach siodłowych Actros: aerodynamiczne osłony międzyosiowe, bezpieczniki automatyczne, re gulowany spoiler kabiny, niskoobsługowe, smarowane ręcznie siodło lub siodło typu com pact oraz odpowiednia płyta montażowa; ele menty pakietu w podwoziach Actros: dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, nadzwyczaj lekki aluminiowy zbiornik sprężonego powietrza, bezpieczniki automatyczne, regulowany spo 22 Silniki. Mocne 6 cylindrowe silniki rzę dowe charakteryzują się dużą trwałością, niskim zużyciem paliwa i dużymi odstę pami pomiędzy przeglądami technicznymi. Dostępna moc, w zależności od wersji, zaczyna się od 175 kw, a kończy się na 315 kw. Maksymalny moment obrotowy wynosi od 850 Nm i jest dostępny w za kresie od 1200 do 1600 obr./min. Skrzynie biegów. W przypadku Axora Mercedes oferuje kilka skrzyń biegów przełączane hydraulicznie, hydrauliczno pneumatycznie, elektryczno pneumatycznie lub mechaniczno pneumatycznie. W Axorze siła napędowa zawsze w możliwie bezpo średni sposób dociera do kół. Odpowied nio do typu i wyposażenia pojazdu ofe rowane są 6, 9 i 16 stopniowe skrzynie biegów obsługiwane ręcznie, półautoma tycznie bądź w pełni automatycznie. Osie. W zależności od zadania transpor towego i mocy silnika, Axor wyposażo ny jest w wytrzymałe osie tylne różnej konstrukcji, zapewniające ekonomiczną, cichą jazdę bez nadmiernego zużycia mate riałów eksploatacyjnych. Mniej kół zębatych, mniejsze tarcie, mniejsze zużycie: w pojaz dach z napędzaną osią tylną szybki przepływ siły napędowej na koła, niemalże bez strat tarciowych, zapewnia hipoidalna oś tylna HL 6 z pojedynczym przełożeniem. Axor z silnikiem o mocy 260 kw (360 KM) lub wyższej wyposażany jest na życzenie również w mechaniczno pneuma tyczną 16 stopniową skrzynię biegów z nad biegiem w połączeniu z wytrzymałą osią HL 7 na zwolnicach planetarnych. Wszystkie typy są doskonale zestrojone i wymagają bardzo niewielu czynności konserwacyjnych. Nowy Actros Już wielokrotnie pisaliśmy o Actrosie trzeciej generacji, zdobywcy International Truck of the Year Jego walory pozwa lają sprostać wysokim wymaganiom kierow ców i przedsiębiorców. W Actrosie zarów no układ wnętrza, jak i sprawdzone rozwiązania Actros III to wiele rozwiązań, które ko rzystnie wpływają na ekonomikę użytkowa nia tego modelu

8 iler kabiny) oraz Classic (zawiera wszystkie elementy pakietu Basic, a ponadto retar der firmy Voith) umożliwiające zmniejszenie kosztów bieżących. Dostępny jest także unowocześniony automatyczny system przełączania biegów Mercedes PowerShift 2 o zoptymalizowa nym komforcie przełączania biegów, szybką ich zmianą i niskim zużyciem paliwa. Ofe rowana jest również odpowiednia do zasto sowań konfiguracja układu napędowego z 16 stopniowymi skrzyniami biegów. W zależności od charakterystyki użyt kowania stosowane są różne osie. Actros posiada ramę zoptymalizowaną pod wzglę dem masy, wytrzymałości, ułatwiającą montaż zabudowy. Bardzo ciekawe jest inno wacyjne zawieszenie pneumatyczne z dwoma lub czterema miechami, zapewniające większą ładowność i stabilność pojazdu. Zetros mniej złożony technicznie niż Actros o podobnej mobilności będzie oferowany w porównywalnej cenie Zetros Olbrzym do lasu, czyli Zetros zamyka gamę pojazdów użytkowych Mercedesa. Ten wywodzący się z militarnej ciężarówki S2000 pojazd cywilny jest odpowiedzią na zapo trzebowanie na wysoce mobilne pojazdy terenowe, o większych możliwościach trans portowych niż Unimog. Wojskowe pocho dzenie widoczne jest nie tylko po wysokiej ramie czy pojedynczym ogumieniu kół na pędowych, ale i po kształcie kabiny miesz czącej się w skrajni kolejowej lub we wnę trzu samolotu transportowego Hercules 130. Silnik jednego typu przystosowany jest za równo do niższej kultury technicznej, jak i do paliwa NATO, jakie często występuje na polu walki. Mniej złożony technicznie niż Actros o podobnej mobilności będzie oferowany w po równywalnej cenie. Zastosowanie Zetrosa jest szerokie od wspomnianych sił zbrojnych poprzez służby ratownicze, górnictwo, a na energetyce kończąc. Brodzenie w wodzie na poziomie 800 mm można zwiększyć do 1100 mm, a dwustopniowa skrzynia rozdzielcza z przełożeniem redukcyjnym do jazdy tere nowej 1:1,69 umożliwia wyciągnięcie pojazdu nawet z najgorszej opresji. Jedyny (jak na razie silnik) OM 926 LA oferuje moc 240 kw (326KM) i osiąga 1300 Nm w zakresie obr./min. Skrzynia biegów G131 do dyspozycji kierowcy stawia 8 biegów do jazdy w przód i bieg pełzający. Opcjonalnie będzie stosowana skrzynia automatyczna. Zwolnice we wszystkich osiach oraz naci ski na oś rzędu 7,5 9,0 t (DMC wersji 4x4 16/18 ton, wersji 6x6 25/27 ton) czynią z Ze trosa poważny środek transportu w trudnym terenie, podobnie jak hamulce bębnowe i re sorowe zawieszenie. Econic Pojazdy z tej gamy to prawdziwi zawodowcy w transporcie komunalnym, fachowcy od gospodarki odpadami, niezastąpione w służbie strażackiej czy pojazd ze zbiornikiem mleka lub popularne meblowozy. Kabina Econica o lekkiej konstrukcji, zwanej Alu Space Cage, dostępna jest w dwóch wariantach jako kabina wysoka i kabina niska (opcja). W kabinie wyso kiej jest wystarczająco dużo miejsca, by na stojąco móc założyć lub zdjąć odzież roboczą. Dzięki konstrukcji niskopodłogowej z niskim wejściem, płaską podłogą i niską ramą efektywny, bezpieczny i nienadwe rężający sił kierowcy Econica proces pra cy rozpoczyna się już przy wejściu. Er gonomiczny fotel pneumatyczny kierow cy oraz kierownica z regulacją wysoko ści i nachylenia standardowo zapewniają optymalne warunki jazdy i pracy. Wszystkie elementy obsługowe umieszczone zostały w zasięgu ręki kierowcy i są łatwo dostępne. Liczne półki i schowki oraz instalacje do montażu urzą dzeń komunikacyjnych czy kamera cofania tworzą profesjonalne miejsce pracy. W kwestii wyboru jednostki napędo wej można zdecydować się na silnik wy sokoprężny wtedy do wyboru są trzy jed nostki napędowe: sześciocylindrowy sil nik rzędowy OM 906 LA o pojemności 6,37 l, mocy 170 kw (231 KM) i maksy malnym momencie obrotowym wynoszą cym 810 Nm dostępnym od 1200 obr./min lub sześciocylindrowy silnik rzędowy OM 906 LA o pojemności 6,37 l, mocy 205 kw (279 KM) i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 1100 Nm dostęp nym od 1250 obr./min lub nowość, czyli także sześciocylindrowy silnik rzędowy OM 926 LA o pojemności 7,2 l, mocy 240 kw (326 KM) i maksymalnym momencie obro towym wynoszącym 1300 Nm dostępnym od 1300 obr./min. 23

9 DODATEK SPECJALNY: Mercedes Benz w Polsce Bardzo efektywne przeniesienie siły napędowej przy częstym zatrzymywaniu się i ruszaniu zapewnia auto matyczna 5 lub 6 stopniowa skrzynia biegów Allison W strefach o szczególnych wyma ganiach ekologicznych bez przeszkód może pracować Econic zasilany gazem ziemnym. Spełnia przepisy ambitnego certyfikatu ECE R110 oraz surowe wy magania normy emisji spalin EEV (En hanced Environmentally friendly Vehicle). Dzięki temu już dzisiaj jego wartości emisyjne są lepsze od wymagań plano wanej normy emisji spalin Euro 5. Z rury wydechowej Econica wydostaje się prawie wyłącznie gorące powietrze. Bardzo efektywne przeniesienie siły napędowej przy częstym zatrzymywaniu się i ruszaniu zapewnia automatyczna, 5 lub 6 stopniowa skrzynia biegów Allison z przyciskami do przełączania biegów. Econic wyposażony jest standardowo w wypróbowaną oś napędową HL7. Oś HL7 wyróżnia się wytrzymałą i niezawodną konstrukcją oraz dużymi odstępami pomię dzy przeglądami technicznymi. Geometryczne rozmieszczenie podze społów osi, w połączeniu z niską ramą, zapewnia optymalny prześwit i umożliwia jednocześnie uzyskanie maksymalnej po jemności zabudowy. Standardowa bloka da mechanizmu różnicowego i dostępny na życzenie system ASR gwarantują również w trudnych warunkach osiągnięcie opty malnych właściwości trakcyjnych. Nadzwy czajne wymagania pod względem właści wości trakcyjnych spełni oferowane pod wozie w wariancie 6x4 z dwoma napędza nymi osiami tylnymi (HD7/HL7). M. MAZUR Lista dealerów i stacji serwisowych 24 WARMIŃSKO MAZURSKIE Auto Idea Sp. z o.o. ul. Towarowa 11, Olsztyn Tel , Fax PODLASKIE Auto Idea Sp. z o.o. ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9, Białystok Tel , Fax LUBELSKIE LENARTOWICZ Andrzej Lenartowicz ul. Leonów 21, Niemce Tel , Fax Serwis samochodów ciężarowych LENARTOWICZ Andrzej Lenartowicz Al. Spółdzielczości Pracy 84, Lublin Tel , Fax PODKARPACKIE Sobiesław Zasada Rzeszów Sp. z o.o. ul. Podwisłocze 38C, Rzeszów Tel , Fax Unimog ZTE Radom Sp. z o.o. Pl. Erazma Mieszczańskiego 12, Gorzyce Tel , Fax Serwis samochodów ciężarowych MAŁOPOLSKIE Jan Kosmowski ul. Ofiar Dąbia 2, Kraków Tel , Fax Tylko serwis mechaniczny + Unimog Polimerc Sp. z o.o. ul. Obwodowa 6, Dobczyce k. Krakowa Tel , Fax Serwis samochodów ciężarowych i do stawczych Sobiesław Zasada Kraków Sp. z o.o. ul. Profesora Adama Rożańskiego 3, Modlniczka Tel , Fax Sprzedaż i serwis ciężarowych Sobiesław Zasada Kraków Sp. z o.o. ul. Tarnowska 159A, Nowy Sącz Tel , Fax Tylko serwis mechaniczny ŚLĄSKIE Viva Trans Sp. z o.o. ul. Gliwicka Pyskowice Tel , Fax Tylko serwis mechaniczny Stanmot Sp. z o.o. ul. Spadowa 4, Poczesna Tel , Fax Unimog Mercedes Benz Sosnowiec Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1, Sosnowiec Tel , Fax Unimog

Actros. Transport dalekobieżny. 18 26 ton. Transport ciężki. Do 250 ton.

Actros. Transport dalekobieżny. 18 26 ton. Transport ciężki. Do 250 ton. Actros. Transport dalekobieżny. 18 26 ton. Transport ciężki. Do 250 ton. RoadStars: Dołącz do nas to się opłaca. RoadStars. RoadStars to nowa interaktywna platforma komunikacyjna marki Mercedes-Benz dla

Bardziej szczegółowo

NOWE VOLVO FH IVECO STRALIS HI-WAY NEOPLAN JETLINER CARAVAN SALON 2012. www.transportpolski.pl MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO ISSN 1642-7351

NOWE VOLVO FH IVECO STRALIS HI-WAY NEOPLAN JETLINER CARAVAN SALON 2012. www.transportpolski.pl MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO ISSN 1642-7351 IVECO STRALIS HI-WAY NEOPLAN JETLINER CARAVAN SALON 2012 www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XIII NR 4 2012 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO NOWE VOLVO FH Dla

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANE NOWOŚCI CAT CT660 DAF Z EURO 6 WIELTON NOWA NACZEPA. www.transportpolski.pl MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO ISSN 1642-7351.

BUDOWLANE NOWOŚCI CAT CT660 DAF Z EURO 6 WIELTON NOWA NACZEPA. www.transportpolski.pl MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO ISSN 1642-7351. CAT CT660 DAF Z EURO 6 WIELTON NOWA NACZEPA www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XII NR 2 2012 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO BUDOWLANE NOWOŚCI TRANSPORT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Turbo do naprawy okiem praktyka

Turbo do naprawy okiem praktyka IAA 2014 Ubezpieczenia dla kierowcy SISU cz. II Innowacje MANa www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XV NR 5/6 2014 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO Turbo do naprawy

Bardziej szczegółowo

Amerykańskie. Unimog historia IToY Arocs MAN Euro 6. www.transportpolski.pl MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO ISSN 1642-7351.

Amerykańskie. Unimog historia IToY Arocs MAN Euro 6. www.transportpolski.pl MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO ISSN 1642-7351. Unimog historia IToY Arocs MAN Euro 6 www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XIV NR 1/2 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO Amerykańskie Pick-upy prostsza niż

Bardziej szczegółowo

Vito. Furgon i Mixto.

Vito. Furgon i Mixto. Vito. Furgon i Mixto. Vito. Po prostu doskonały. Jeśli są Państwo zawsze gotowi do działania, konsekwentnie wykonują swą pracę, chętnie podejmują nowe wyzwania, to zasłużyli Państwo na zoptymalizowany

Bardziej szczegółowo

Atego. Antos. Transport dystrybucyjny. 6,5 26 ton.

Atego. Antos. Transport dystrybucyjny. 6,5 26 ton. Atego. Antos. Transport dystrybucyjny. 6,5 26 ton. RoadStars: Dołącz do nas to się opłaca. RoadStars. RoadStars to nowa interaktywna platforma komunikacyjna marki Mercedes-Benz dla kierowców, przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

www.flota.com.pl TESTUJE RENAULT

www.flota.com.pl TESTUJE RENAULT www.flota.com.pl TESTUJE RENAULT Od Redakcji Profesjonalna konsekwencja Renault od wielu lat konsekwentnie pracuje na swoją marką jednego z najważniejszych flotowych brandów. Robi to w ciszy i skupieniu,

Bardziej szczegółowo

Xxxxxxxx FIRMA DAF PRZEDSTAWIA. xxxxxxx PACCAR MX-11: PEŁNĄ OFERTĘ MODELI EURO 6 MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DRIVEN BY QUALITY NUMER 1 2013

Xxxxxxxx FIRMA DAF PRZEDSTAWIA. xxxxxxx PACCAR MX-11: PEŁNĄ OFERTĘ MODELI EURO 6 MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DRIVEN BY QUALITY NUMER 1 2013 NUMER 1 2013 W AKCJI FIRMA DAF PRZEDSTAWIA PEŁNĄ OFERTĘ MODELI EURO 6 Xxxxxxxx xxxxxxx PACCAR MX-11: MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DRIVEN BY QUALITY MAGAZINE OF DAF TRUCKS N.V. WWW.DAF.COM W AKCJI

Bardziej szczegółowo

www.flota.com.pl TESTUJE FORDA

www.flota.com.pl TESTUJE FORDA www.flota.com.pl TESTUJE FORDA Od redakcji Jak lider z liderem Muszę przyznać, że przez chwilę czułem się w ostatnim czasie nieco zagubiony, a może lepszym słowem będzie przytłoczony. Trochę jak uczeń,

Bardziej szczegółowo

Ekologia, ekonomia i bezpieczeństwo Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów napędowych i technologii

Ekologia, ekonomia i bezpieczeństwo Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów napędowych i technologii Ekologia, ekonomia i bezpieczeństwo Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów napędowych i technologii 2 3 Wprowadzenie Przyjazne dla środowiska i wydajne układy napędowe oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO.

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO. 11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013 www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO 10 lat akcji bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ŁADUNEK UCZUĆ W POLSCE UPAŁ NA ŻYCZENIE, MRÓZ NA ZAWOŁANIE. Konkurs YETD 2014 Młodzi kierowcy na start! NOWY TUNEL BADAWCZY.

ŁADUNEK UCZUĆ W POLSCE UPAŁ NA ŻYCZENIE, MRÓZ NA ZAWOŁANIE. Konkurs YETD 2014 Młodzi kierowcy na start! NOWY TUNEL BADAWCZY. BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 4/2013 WWW.SCANIA.PL W POLSCE Konkurs YETD 2014 Młodzi kierowcy na start! UPAŁ NA ŻYCZENIE, MRÓZ NA ZAWOŁANIE NOWY TUNEL BADAWCZY ŁADUNEK UCZUĆ Adampol Ritex EUROPA W 48 H Strona

Bardziej szczegółowo

Krone ułatwia pracę. Podwyższona odporność. Nakład: 11 000 egz. Modyfikacje w silnikach Scania. Trzy propozycje dla sektora motoryzacyjnego

Krone ułatwia pracę. Podwyższona odporność. Nakład: 11 000 egz. Modyfikacje w silnikach Scania. Trzy propozycje dla sektora motoryzacyjnego CZERWIEC 6/2012 (16) ISSN 2082-9795 Cena: 5,50 (w tym 5% VAT) Sezon rozpoczęty Europejskie Mistrzostwa Ciężarówek FIA 2012 Nakład: 11 000 egz. Podwyższona odporność Modyfikacje w silnikach Scania Krone

Bardziej szczegółowo

szerokości! to zawodu DK7: Od morza do Tatr 14 dni OGNIEM Magazyn sympatyków branży transportowej Gerard de Rooy dla Szerokości!

szerokości! to zawodu DK7: Od morza do Tatr 14 dni OGNIEM Magazyn sympatyków branży transportowej Gerard de Rooy dla Szerokości! Magazyn sympatyków branży transportowej NUMER 3(4)2013 www.grupadbk.com 14 dni OGNIEM Gerard de Rooy dla Szerokości! DK7: Od morza do Tatr Nauka to zawodu klucz? Serce czy rozum? Nauka czy doświadczenie?

Bardziej szczegółowo

IVECO WPROWADZA NA RYNEK NOWY MODEL STRALIS HI-WAY. Nowe standardy wydajności, jakości i wartości ważnych dla klienta

IVECO WPROWADZA NA RYNEK NOWY MODEL STRALIS HI-WAY. Nowe standardy wydajności, jakości i wartości ważnych dla klienta IVECO WPROWADZA NA RYNEK NOWY MODEL STRALIS HI-WAY Nowe standardy wydajności, jakości i wartości ważnych dla klienta Obniżone koszty utrzymania Niższe zużycie paliwa Silniki Euro VI wyposażone w unikalną

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZKA PAUZA W POLSCE. pod szkłem MIEĆ CZY BYĆ. W nowym miejscu nowe samochody. Wynajem Scania. Młot S.J. NAPĘDZA OSZCZĘDNOŚCI

PRZEPROWADZKA PAUZA W POLSCE. pod szkłem MIEĆ CZY BYĆ. W nowym miejscu nowe samochody. Wynajem Scania. Młot S.J. NAPĘDZA OSZCZĘDNOŚCI BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 3/2012 WWW.SCANIA.PL W POLSCE PAUZA pod szkłem MIEĆ CZY BYĆ Wynajem Scania PRZEPROWADZKA W nowym miejscu nowe samochody Młot S.J. NAPĘDZA OSZCZĘDNOŚCI Strona 8 YETD WYGRYWA SPOKÓJ

Bardziej szczegółowo

Ładniejszy i nie tylko

Ładniejszy i nie tylko Nr 5(16)/2011 30 maja 2011 r. magazyn bezpłatny Numer issn 2081-1594 BMW X3 xdrive20d Ładniejszy i nie tylko Ośrodki szkolenia kierowców Test: Škoda Fabia RS Edition S2000 Auto używane: MAZDA MX- 5 (1989

Bardziej szczegółowo

Case IH Magnum 380 CVX Ciągnik Roku 2015

Case IH Magnum 380 CVX Ciągnik Roku 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Case IH Magnum 380 CVX Ciągnik Roku 2015 Agro Show 2014 Chłodnie sadownicze Maszyny przeładunkowe Nowa seria T ciągników Valtra Przyczepy (bardziej) specjalistyczne Temat numeru Ciągniki

Bardziej szczegółowo

Bauma 2010 wyznaczyła trendy

Bauma 2010 wyznaczyła trendy Bauma 2010 wyznaczyła trendy Bauma 2010 wyznaczyła trendy dla międzynarodowego przemysłu maszyn budowlanych i pokazała, że nastroje w branży poprawiły się. Słowo kryzys już nie było tak często słyszane.

Bardziej szczegółowo

SZEROKOŚCI! ZMĘCZENIE KOŁEM SIĘ TOCZY. DK2 wszystko ma swoje granice. Dobry parking jak nie dać się naciąć? Magazyn sympatyków branży transportowej

SZEROKOŚCI! ZMĘCZENIE KOŁEM SIĘ TOCZY. DK2 wszystko ma swoje granice. Dobry parking jak nie dać się naciąć? Magazyn sympatyków branży transportowej Magazyn sympatyków branży transportowej NUMER 2 (5) 2014 ZMĘCZENIE KOŁEM SIĘ TOCZY Zegar na desce rozdzielczej to nie budzik, a fotel kierowcy to nie kanapa... Skutki jazdy mimo zmęczenia również mogą

Bardziej szczegółowo

pompa Strongmani W tym przypadku, nowoczesne rozwiązanie

pompa Strongmani W tym przypadku, nowoczesne rozwiązanie Najwy sza W³oska firma Sermac, po wielkim sukcesie pompy do betonu Sirio 6RZ65 o wysokoœci 65 m, wprowadzi³a na rynek najnowszy model, klasyfikowany w grupie pomp klasy 70. Dwie takie jednostki zosta³y

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA W POLSCE CZĘŚCI ZAMIENNE ECOLUTION BY SCANIA JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO BLIŻEJ DOSKONAŁOŚCI. Arkus-Romet YETD W DRODZE NA SZCZYT

WIEDZA I PRAKTYKA W POLSCE CZĘŚCI ZAMIENNE ECOLUTION BY SCANIA JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO BLIŻEJ DOSKONAŁOŚCI. Arkus-Romet YETD W DRODZE NA SZCZYT BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 2/2014 WWW.SCANIA.PL W POLSCE CZĘŚCI ZAMIENNE JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO ECOLUTION BY SCANIA BLIŻEJ DOSKONAŁOŚCI WIEDZA I PRAKTYKA Arkus-Romet YETD W DRODZE NA SZCZYT Strona 4 Najmocniejsza

Bardziej szczegółowo

Volkswagen Magazyn. Rajd Dakar. Wulkan energii. Sportowe areny. Prestiżowy tytuł dla Volkswagena Polo. Spełnione marzenia trzy Race Touaregi na podium

Volkswagen Magazyn. Rajd Dakar. Wulkan energii. Sportowe areny. Prestiżowy tytuł dla Volkswagena Polo. Spełnione marzenia trzy Race Touaregi na podium Volkswagen Magazyn Życie w nowoczesnym świecie 01 / 2010 Rajd Dakar Spełnione marzenia trzy Race Touaregi na podium Wulkan energii Silniki Volkswagena źródłem prądu dla miast Sportowe areny Architektoniczne

Bardziej szczegółowo

SEAT FOR BUSINESS TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT FOR BUSINESS TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT FOR BUSINESS SEAT FOR BUSINESS TECHNOLOGY TO ENJOY TECHNOLOGY TO ENJOY Jürgen Stackmann, Prezes, Komitet Wykonawczy SEAT S.A., Samochody SEAT charakteryzują się dużym zaawansowaniem technologicznym,

Bardziej szczegółowo

ROKIEM SZKOLEŃ TECHNIKA NOWE FUNKCJE W ZAUTOMATYZOWANYCH SKRZYNIACH BIEGÓW JUBILEUSZ 25-LECIE INTER CARS SA

ROKIEM SZKOLEŃ TECHNIKA NOWE FUNKCJE W ZAUTOMATYZOWANYCH SKRZYNIACH BIEGÓW JUBILEUSZ 25-LECIE INTER CARS SA KWIECIEŃ/MAJ 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ROKIEM SZKOLEŃ OTWARCIE CENTRUM SZKOLENIOWEGO W CZOSNOWIE DOŁĄCZ DO NAS! NOWOŚCI PRODUKTOWE PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ TECHNIKA NOWE FUNKCJE W ZAUTOMATYZOWANYCH SKRZYNIACH

Bardziej szczegółowo

i jej wnuczki Babcia w polsce Oczekiwane debiuty Żadnych barier Scania Test Tour 2011 Flota Drewpolu to niemal wyłącznie auta Scania

i jej wnuczki Babcia w polsce Oczekiwane debiuty Żadnych barier Scania Test Tour 2011 Flota Drewpolu to niemal wyłącznie auta Scania biznes ludzie pojazdy NR 2/2011 WWW.SCANIA.pl Żadnych barier Scania Test Tour 2011 w polsce Oczekiwane debiuty Scania Irizar i6 i Scania Touring Flota Drewpolu to niemal wyłącznie auta Scania Babcia i

Bardziej szczegółowo

OKNA NA CAŁY ŚWIAT W POLSCE YETD 2015. Europejski Kontrakt Serwisowy SPP. Specjalne zestawy Euro 6 firmy Eko-Okna. Marzenia się spełniają

OKNA NA CAŁY ŚWIAT W POLSCE YETD 2015. Europejski Kontrakt Serwisowy SPP. Specjalne zestawy Euro 6 firmy Eko-Okna. Marzenia się spełniają BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 2/2015 WWW.SCANIA.PL W POLSCE YETD 2015 Marzenia się spełniają Europejski Kontrakt Serwisowy SPP OKNA NA CAŁY ŚWIAT Specjalne zestawy Euro 6 firmy Eko-Okna PKS Gdańsk-Oliwa NATURALNY

Bardziej szczegółowo

ZDROWA DIETA W POLSCE JEDEN ZA DWA. Ecolution by Scania w Grupie Krasoń. Autobus przyszłości już dziś. Rekordowa Scania ze Szczercowa

ZDROWA DIETA W POLSCE JEDEN ZA DWA. Ecolution by Scania w Grupie Krasoń. Autobus przyszłości już dziś. Rekordowa Scania ze Szczercowa BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 1/2015 WWW.SCANIA.PL W POLSCE JEDEN ZA DWA Autobus przyszłości już dziś 2 500 000 Rekordowa ze Szczercowa ZDROWA DIETA Ecolution by w Grupie Krasoń Top Team GRA ZESPOŁOWA Strona

Bardziej szczegółowo

Chata wuja Donalda WSTĘPNIAK

Chata wuja Donalda WSTĘPNIAK WSTĘPNIAK Chata wuja Donalda Zauwa yliœcie zapewne, Drodzy Czytelnicy, e nasze pismo aspiruje do miana technicznego, ale nie stroni od humanizmu tak g³êbokiego, na jaki pozwala licealny poziom klasy mat-fiz.

Bardziej szczegółowo