I N F O R M A C J A o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o G M I N Y M I Ę D Z Y C H Ó D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o G M I N Y M I Ę D Z Y C H Ó D"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o G M I N Y M I Ę D Z Y C H Ó D I. GRUNTY KOMUNALNE Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień r. stanowi 527,8246 ha gruntów o wartości ,06 zł, - z tego: - grunty własne ha wartość ,06 zł - tabela nr 1 i 2 - grunty S.P. będące przedmiotem ha wartość ,00 zł użytkowania wieczystego przez Gminę Międzychód grunty oddane w uż. w ha wartość ,97 zł - tabela nr 3 ============================================= Ogółem ha ,03 zł ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD stan ilościowy na r. wg. obrębów tabela nr 1 Obręb Dr Rola Inne Ls Ni Mn Utl W Razem Bielsko Dormowo Dzięcielin Głażewo Gorzycko Stare Gorzyń Gralewo Kamionna Kolno Krzyżkówko Lewice Łowyń Międzychód Międzychód Nadl Mierzyn-Drzewce Mnichy Mokrzec Muchocin Piłka Polanka Popowo Puszcza Radgoszcz Skrzydlewo Sowia Góra Tuczępy Wielowieś Zatom Nowy Zatom Stary

2 tabela nr 2 ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD stan wartościowy na r. wg. obrębów Obręb Dr Rola Inne Ls Ni Mn Utl W Razem Bielsko Dormowo Dzięcielin Głażewo Gorzycko Stare Gorzyń Gralewo Kamionna Kolno Krzyżkówko Lewice Łowyń Międzychód Międzychód Nadl Mierzyn-Drzewce Mnichy Mokrzec Muchocin Piłka Polanka Popowo Puszcza Radgoszcz Skrzydlewo Sowia Góra Tuczępy Wielowieś Zatom Nowy Zatom Stary Razem Grunty stanowiące własność Gminy Międzychód oddane w użytkowanie wieczyste osobą fizycznym i prawnym stan na r. tabela nr 3 Nr obrębu Nazwa obrębu suma powierzchni Rola Mn Dr Ut Ni ZD Wartość 3 Piłka zł 4 Mierzyn - Drzewce zł 6 Mokrzec zł 11 Bielsko zł 14 Międzychód zł 16 Gorzycko zł 21 Kamionna zł 27 Łowyń zł Razem zł 3

3 Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu stan na r. Użytek Zasób mienia komunalnego Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Razem Drogi 288,5781 0, ,6156 Rola 114,7601 1, ,8825 Inne 24,0065 0, ,0065 Las 18,5980 0, ,5980 Nieużytki 0,5500 0,4000 0,9500 Mn 75, , ,2036 Utl 3,8919 4,2629 8,1548 Wody 2,0339 0,0000 2,0339 ZD - ogrody 0, , ,0028 Razem 527, , ,4477 Zestawienie wartości dla poszczególnych rodzajów gruntu stan na r. Użytek Zasób mienia komunalnego Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Razem Dr ,79 zł ,48 zł ,27 zł Rola ,86 zł ,51 zł ,37 zł Inne ,14 zł 0,00 zł ,14 zł Las ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Nieużytki 2 750,00 zł 5 440,00 zł 8 190,00 zł Mn ,20 zł ,56 zł ,76 zł Utl ,07 zł ,42 zł ,49 zł Wody ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ZD - ogrody 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem ,14 zł ,97 zł ,03 zł W odniesieniu do informacji złożonej na dzień r. gdzie stan zasobu gruntów komunalnych wynosił 414,2259 ha a wartość ,14 zł,- nastąpiła znacząca zmiana, która wynika z prowadzonego obrotu gruntami tj. sprzedaży, kupnie, zamianie, wykupie a głównie z nabycia w drodze komunalizacji dróg gminnych. W okresie od r. do r. obrót gruntami komunalnymi przedstawia się następująco r o z c h ó d : 4

4 I GRUNTY TRWALE ROZDYSPONOWANE Rozchód 1. Zbycie (sprzedaż) ilościowo w ( ha.) - m. Międzychód 10 działek 0, tereny zabudowy mieszk. - Mierzyn-Drzewce 3 działki 0, tereny letniskowe - Skrzydlewo 1 działka 0, tereny zieleni urządzonej - Kolno 1 działka 0, tereny zabudowy mieszk. - Gorzyń 1 działka 0, tereny zabudowy mieszk. - Bielsko 1 działka 0, tereny zabudowy mieszk. - Mokrzec 1 działka 0, tereny zabudowy mieszk Razem 18 działek 0,5066 ha 1a. Zbycie (sprzedaż) wartościowo w (zł.) - m. Międzychód 10 działek , tereny zabudowy mieszk. - Mierzyn-Drzewce 3 działki , tereny letniskowe - Skrzydlewo 1 działka 1.050, tereny zieleni urządzonej - Kolno 1 działka , tereny zabudowy mieszk. - Gorzyń 1 działka 9.248, tereny zabudowy mieszk. - Bielsko 1 działka 1.500, tereny zabudowy mieszk. - Mokrzec 1 działka 3.309, tereny zabudowy mieszk Razem 18 działek ,63-2. Oddanie w użytkowanie wieczyste - m. Międzychód działka nr 511/10 0,0214 ha wartość ,00 - I opłata 2.621,50 - op. roczna 104, m. Międzychód działka nr 922/2 0,0057 ha wartość 4.650,00 - I opłata 1.162,50 - op. roczna 46, m. Międzychód działka nr 588/6 0,4839 ha wartość ,00 - I opłata ,00 - op. roczna , razem 0,5110 ha , , ,36 - ==================================================== Ogółem ha

5 3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Bielsko działka nr 228 0,0358 ha 2.616, Mierzyn-Drzewce działka nr 575/ ha 8.799, Mierzyn-Drzewce działka nr 739/1 0,0156 ha 3.688, razem 0,0903 ha ,50 - Przychód 1. Nabycie ( kupno, darowizna, z mocy prawa za odszkodowanie) a) kupno - m. Międzychód działka nr 1287/17 0,0401 ha ,00 - ( p. K. Mamet) - Gorzycko Stare działka nr 94/15 0,8016 ha ,00 - ( p. J. Najdek) b) darowizna - Dormowo działka nr 134/4 0,0065 ha 1.300,00 - (Starostwo Powiatowe) c) z mocy prawa za odszkodowanie ( drogi art. 98 ugn) - m. Międzychód działka nr 1224/1 0,0308 ha , m. Międzychód działka nr 1427/7 0,1320 ha , m. Międzychód działka nr 339/1 0,0006 ha 720, m. Międzychód działka nr 339/2 0,0007 ha 840, m. Międzychód działka nr 340 /1 0,0005 ha 600, m. Międzychód działka nr 1053/4 0,0210 ha 6.300, m. Międzychód działka nr 1054/3 0,0206 ha 7.210, Łowyń działka nr 243/19 0,2860 ha , Łowyń działka nr 243/20 0,2195 ha , Łowyń działka nr 243/21 0,7793 ha , Łowyń działka nr 243/22 0,9179 ha , Łowyń działka nr 243/23 0,5345 ha , razem ha ,00 - ================================================== Ogółem przychód ha ,00-2. Komunalizacja W okresie sprawozdawczym Gmina Międzychód nabyła nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego prawo własności 282 działek o łącznej powierzchni ha i wartości ,00 zł. 6

6 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Gmina Międzychód posiada 1156 użytkowników wieczystych z tego : osoby fizyczne szt. powierzchnia 58,0996 ha przychód ,78 zł,- osoby prawne - 18 szt. powierzchnia 31,5235 ha przychód ,72 zł,- Przychody z wpłat za wieczyste użytkowanie wg. przeznaczenia gruntów: - tereny rolne ,96 zł,- - tereny rekreacyjne ,87 zł,- - tereny mieszkaniowe ,14 zł,- - tereny mieszkaniowo handlowe ,20 zł,- - garaże - 728,33 zł,- Dochody przypisane do wpłaty za wieczyste użytkowanie wynoszą łącznie ,50- zł II. GRUNTY NIETRWALE ROZDYSPONOWANE Dzierżawy Lp. Rodzaj dzierżawy Ilość umów Powierzchnia dzierż. w ha Powierzchnia obiekt. w m 2 Dochody za 2014 r./ zł 1. Rolne 58 34, ,60 2. Garaże 18 0, ,88 Tereny przemysłowe, 3. handlowe, mieszkalne 39 1, ,44 4. Użyczenia 5 0, Reklamy ,217,32 6. Najem ,61 7. ZUO za przyjęte odpady ,00 8. Sieci wod. - kanalizacyjne ,80 Ogółem stan na r ,2532 3, ,65 1. Lasy powierzchnia lasów wynosi 18,5980 ha. Lasy te znajdują się na terenie wsi Popowo, Łowyń, Dormowo, Kamionna i m. Międzychód. 9,6300 ha stanowią lasy sosnowe, 4,2800 ha to ols, pozostałe tj. 4,6880 ha to lasy mieszane. Średni wiek ca 50 lat. W 2014r. prowadzono drobne prace pielęgnacyjne w lasach gminnych, w wyniku których pozyskiwano 1,04 m 3 drewna. Stan ilościowy i rodzajowy na 31 grudnia 2014r. 18,5980 ha Nowe nazwy ulic: m. Łowyń ul. Pogodna, Wczasowa, Spokojna m. Muchocin ul. Cisowa, Sosnowa, Bukowa, Akacjowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Jodłowa uchwałą z r. ul. Śliwkowa w Międzychodzie 7

7 Nakłady poniesione na utrzymanie mienia komunalnego w okresie od r. do r. 1. Zagospodarowanie kolejnych terenów zieleni przy ul. Czynu 600-lecia oraz przestrzeni wokół Jeziora Miejskiego, terenów zielonych przy ul. Piłsudskiego. Prace w minionym roku dotyczyły wytyczenia i utwardzenia ciągów pieszych wzdłuż skarpy przy ulicy Czynu 600-lecia, oraz w Parku Tietza Również wokół Jeziora zagospodarowano nowe obszary. W w/w rejonach dokonano nasadzeń drzew i krzewów, kwiatów. Zakupiono ławki parkowe, które zostały zamontowane na nowych skwerach. Koszty związane z w/w pracami w roku 2014 to kwota ,00 zł 2. W roku 2014 dokonano remontu i odnowienia istniejących wiat przystankowych o konstrukcji metalowej. Koszt naprawy wyniósł 3.187,96 zł. 3. W roku 2014 na terenach gminnych dokonano wycinki 133 szt.drzew, nowych drzew nasadzono 144 szt., 4. Nakłady na zimowe utrzymanie dróg i ulic wyniosły w roku ,74 zł. 5. Zakup koszy ulicznych - koszt 6.287,67 zł 6. Nakłady poniesione na remont i modernizację dróg na terenie miasta i gminy to w 2014r. kwota ,97 zł. W ramach tych wydatków były profilowane drogi gruntowe na długości 61,5 km. Wykonane zostały remonty cząstkowe utwardzonych nawierzchni dróg w mieście oraz na terenie gminy, a także naprawy chodników. Wykonano szereg remontów dróg o nawierzchni gruntowej poprzez utwardzenie odcinków gruzobetonem. 8

8 II. OBIEKTY KOMUNALNE Na terenie gminy znajduje się 155 obiektów komunalnych o wartości szacunkowej ,4 tys. zł, i wartości początkowej księgowej ,5 tys. zł,- Są to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, świetlice, strażnice, przystanki autobusowe obiekty szkolne, przedszkolne, obiekty kultury, sportu, placówki handlowe. 1. Budynki mieszkalne w ilości 2 szt. Gmina posiada 2 budynki mieszkalne z których jednym administruje Biblioteka Publiczna w Międzychodzie a drugim Gmina Międzychód. 2. Budynki niemieszkalne na terenie gminy posiadamy 53 budynki niemieszkalne. Są to między innymi: budynki administracyjne, garażowe, magazynowe, wiaty przystankowe autobusowe, zabudowania gospodarskie położone w m. Mniszki. 3 i 4 Obiekty szkolne i przedszkolne - administruje Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ZOEiA. Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty administruje 5 budynkami szkolnymi, 6 budynkami przedszkolnymi, w tym jednym żłobkowo-przedszkolnym. Z przeprowadzonego corocznie przeglądu technicznego wynika, że stan obiektów sklasyfikowany został w skali od dobrego do średniego. Wszystkie obiekty wymagają stałych nakładów remontowych. Szkoły podstawowe - 4 Gimnazja - 3 Przedszkola - 7 Żłobek - 1 Liczba oddziałów - 59 Liczba dzieci Liczba oddziałów - 23 Liczba dzieci Liczba oddziałów - 27 Liczba dzieci Liczba oddziałów - 2 Liczba dzieci

9 Informacja dot. mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Budynki szkolne - 5 obiektów Wartość początkowa na Wartość umorzenia na Wartość netto na , , ,72 Budynki przedszkolne 6 obiektów Wartość początkowa na Wartość umorzenia na Wartość netto na , , ,47 Środki transportu Wartość początkowa na Wartość umorzenia na Wartość netto na , , ,76 Ford Transit ,00 ZOEiAO 6-osobowy wózek do przewożenia dzieci Traktor do pielęgnacji boiska Wózek inwalidzkischodołaz 6.888,00 Żłobek Miejski ,00 Szkoła Podstawowa Kamionna 4.000,00 Gimnazjum Nr 1 Wartość początkowa na Pozostałe Środki Trwałe Wartość umorzenia na Wartość netto na Place Zabaw , , ,56 Parking ,29 408, ,69 Pozostałe ŚT , , ,55 Razem pozostałe Środki Trwałe , , ,80 10

10 REMONTY I INWESTYCJE stan na r. PLACÓWKA WYKONANE PRACE Plan Realizacja Przedszkole nr 1 Ul. Strzelecka 10 Remont instalacji elektrycznej ,70 zł ,00 zł ,95 zł Międzychód Remont ogrodzenia- 3163,25 zł 3.164,00 zł Przedszkole nr 2 Ul. Iczka Międzychód Wymiana instalacji elektrycznej 2700,00 zł Zakup patelni elektrycznej-7.244,70 zł ,00 zł ,00 zł 9.944,70 zł Przedszkole nr 3 Ul. Gw. Ludowej Międzychód Przedszkole nr 4 Ul. Daszyńskiego Międzychód Przedszkole Bielsko Ul. A. Poznań Międzychód Przedszkole Łowyń Ul. Słoneczna Łowyń Żłobek Miejski Ul. Daszyńskiego Międzychód Budowa przedszkola- wypłacono 2 nagrody, główna 8.000,00 zł i wyróżnienie 2.000,00 zł. Opinia geotechniczna ,00 zł Wynegocjowano stawkę w sprawia opracowania docelowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na kwotę ,00 zł. Termin realizacji to marzeckwiecień 2015r. Modernizacja placu zabaw w trakcie realizacji, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz zakupiono sprzęt na boisko ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,74 zł Wykonania chodników i progów ,00 zł ,88 zł Zakup mebli zrealizowano w lutym na kwotę 7.996,60 zł Wykonanie wyjścia ewaluacyjnego i położenie chodnika ,92 zł Założenie oddymiania ,47 zł Adaptacja pomieszczeń ,26 zł Budowa parkingu ,29 zł 8.000,00 zł 8.000,00 zł ,52 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,02 zł Szkoła Podstawowa nr 1 Ul. 17 Stycznia Międzychód Zakup wózka ,00 zł Zakup mebli ,74 zł Remont ubikacji: usługa- 6150,00 zł zakup materiałów ,43 zł 7.000,00 zł ,00 zł 6.150,00 zł ,00 zł Termomodernizacja budynku ( zakup okien) ,25 zł Wyposażenie świetlicy ,54 zł 6.000,00 zł 6.341,00 zł ,96 zł Szkoła Podstawowa nr 2 Ul. Gorzycka Międzychód Radosna szkoła wyposażenie placu zabaw ,00 zł Termomodernizacja budynku przy ul. Słowackiego zrealizowano na kwotę 3.614,26 zł Wykonanie podestów zakończono w sierpniu na kwotę 8.656,46 zł ,00 zł 3.615,00 zł 8.657,00 zł ,42 zł Gimnazjum nr 1 Ul Iczka Międzychód Gimnazjum nr 2 Ul. Gorzycka Międzychód ZSP Kamionna Ul. Powst. Wlkp2 Radosna szkoła wyposażenie placu zabaw ,70 zł Budowa płotu ,70 zł Wymiana stolarki okiennej ,80 zł Zakup kserokopiarki ,70 zł Modernizacja pomieszczeń i klatki schodowej ,18 zł Remont korytarza ,55 zł Zakup mebli- zrealizowano w sierpniu na kwotę ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł ,50 zł ,88 zł 11

11 Kamionna Międzychód ZS Łowyń Ul. Szkolna Łowyń RAZEM 3.000,00 zł Zakup sprzętu na boisko realizacja w czerwcu na kwotę 6.000,00 zł Modernizacja placu zabaw- zrealizowano na kwotę ,50 zł Radosna szkoła wyposażenie placu zabaw ,70 zł 6 000,00 zł ,05 zł ,00 zł ,00 zł ,70 zł ,00 zł ,32 zł WYKAZ DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW I WYNAJMUJĄCYCH POMIESZCZENIA OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE NR UMOWY z dnia 1/ /2013 z dnia r. 2/2014 z dnia r. z dnia r. z dnia r. DZIERŻAWCA NAJEMCA POLKOMTEL S.A. Aleje Jerozolimskie Warszawa Indywidualna Praktyka Lekarska -Gabinet Stomatologiczny Joanna Przybylska Ul. Iczka Międzychód Rafał Ogrodowczyk Ul. Dąbrówki 2b Międzychód Iwona Firlej Wielowieś 53b Międzychód Jerzy Kaniewski ul. 17 stycznia Międzychód UMOWA do po upływie tego terminu automatycznie przedłużona na następne 3 lata do r. do r. do r. PRZEDMIOT UMOWY Zainstalowanie anteny Wynajem gabinetu o pow.29,4 m 2 Najem pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z zapleczem gospodarczo- magazynowym w SP 1 przy ul. 17 stycznia 92 Wynajem pomieszczenia piwnicznego- salki gimnastycznej do r. Wynajem garażu o pow.28 m 2 WYKAZ DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW I WYNAJMUJĄCYCH POMIESZCZENIA OD GIMNAZJUM NR 1 W MIĘDZYCHODZIE NR UMOWY z dnia DZIERŻAWCA NAJEMCA UMOWA PRZEDMIOT UMOWY Z dnia r. 1/2015 z dnia r. 2/2015 z dnia r. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 Warszawa Eugenia Janowicz ul. Słowackiego 6/ Międzychód Krystyna Bałdys ul. Gwardii Ludowej 4b/4 Międzychód Umowa na czas nieokreślony do r. do r. Pomieszczenie o pow.22m 2 40 m 2 gruntu Wynajem części korytarza o pow.20 m 2 12

12 WYKAZ DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW I WYNAJMUJĄCYCH POMIESZCZENIA OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MIĘDZYCHODZIE NR UMOWY z dnia z dnia r. 1/2012 z dnia r. DZIERŻAWCA NAJEMCA UMOWA PRZEDMIOT UMOWY Międzychodzka Akademia AIKODO Maciej Dudarski Dzięcielin 93b Międzychód do r. Najem sali oraz sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Słowackiego 8 Nowak Adam ul. Słowackiego Międzychód zawarta na czas nieoznaczony Wynajem garażu o pow.17m 2 Z dnia r. Izabela Związek- Jabłońska Ul. Sienna 2/ Międzychód do r. Pomieszczenie o pow. 16m 2 Z dnia r. Rafał Ogrodowczyk Ul. Dąbrówki 2b Międzychód do r. Dzierżawa zmywalni i pomieszczenia do wydawania posiłków MIESZKANIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE L.p. NAJEMCA POWIERZCHNIA 1. Iwona Dziechcierewicz Mieszkanie o pow. 50,62 m 2 2. Jerzy Kaniewski Mieszkanie o pow. 52,4 m 2 3. Maria Szukała Mieszkanie o pow. 50,2 m 2 MIESZKANIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIĘDZYCHODZIE L.p. NAJEMCA POWIERZCHNIA 1. Migdał Stanisława Mieszkanie o pow. 65 m 2 2. Nowak Adam Mieszkanie o pow. 65 m 2 MIESZKANIA PRZY PRZEDSZKOLU W BIELSKU L.p. NAJEMCA POWIERZCHNIA 1. Jadwiga Kolan Mieszkanie o pow. 93,5m 2 13

13 Plan dochodów Budżetowych 2015 r. z najmu i dzierżawy Jednostka Budżetowa Nazwa Plan dochodów na 2015 Dzierżawa Szkoła Podstawowa Nr1 Czynsz Razem Dzierżawa Szkoła Podstawowa Nr 2 Czynsz Razem Gimnazjum Nr 1 najem Biblioteka miejsko - gminna Biblioteka nie wykonuje remontów generalnych w budynku przy Placu Kościuszki 9, ponieważ obiekt ten jest we władaniu Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie. Ponosimy jedynie nakłady na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń, które zajmujemy. W 2014 r. miały miejsce następujące zmiany w stanie mienia komunalnego: - przyjęto do używania budynki i środki dotyczące Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, - zakupiono kosę spalinowa ( CERiP), - zakupiono koło elektryczne gancarskie ( CERiP), - zakończono inwestycję polegającą na instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku Muzeum Regionalnego Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień r. wyniósł woluminów, a eksponatów w Oddziale Biblioteki - Muzeum Regionalnym: sztuk. Posiadamy środki transportowe samochód pożarniczy Jelcz (Mniszki). Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2014 r. kwota 5.990,00 zł. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w 2014 r. - kwota 0,00 zł. 14

14 Szczegółowy opis środków trwałych, stanu technicznego, informacja o przeprowadzonych i planowanych remontach, inwestycjach oraz o pracach planowanych do wykonania w 2015 r. w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej to Oddział Biblioteki Publicznej im. J.D. Janockiego w Międzychodzie od 1 marca W latach znajdowało się w strukturach NCAKiODR PROM, wcześniej UMiG. Budynki Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach to kompleks pięciu obiektów: budynek wystaw przyrodniczych, dawny spichlerz, budynek wystaw ginących zawodów (obiekty remontowane w latach ), dawna płatkarnia (remont ) i budynek administracyjny (remonty ). Prócz tego na terenie CERiP znajduje się wiata drewniana dobudowana do budynku wystaw przyrodniczych (2009). Wszystkie te obiekty remontowane i adaptowane na potrzeby CERiP były w latach ze środków unijnych (SPORiMR i PROW) i wkładu własnego Gminy (koszt ogólny w zaokrągleniu to: z UE 650 tys. i z Gminy 450 tys.) i kolejno oddawane do użytku. Znajdują się w stanie dobrym jednak nadal prac adaptacyjnych w przypadku pozyskania środków wymagają: - otoczenie obiektów (przygotowanie dla osób niepełnosprawnych traktów pieszych na dziedzińcu) - posadzki cementowe w budynkach ekspozycyjnych (w części dawnego spichlerza i w części budynku ekspozycji ginących zawodów) - piwnice pod częścią spichlerza z przeznaczeniem na cele wystawowe i magazynowe - strych nad budynkiem wystaw ginących zawodów z przeznaczeniem na cele wystawowe lub konferencyjne - strych nad spichlerzem (I kondygnacja z przeznaczeniem na cel wystawowe; II kondygnacja ze względu na stan techniczny. Ponadto stałych przeglądów i drobnych napraw wymagają dachy papowe oraz dach z blachodachówki na dawnych budynkach gospodarskich, a także piec miałowy ogrzewający budynek administracyjno ekspozycyjny (przeszedł już poważną naprawę w roku 2009 i istnieje duże prawdopodobieństwo jego kolejnej awarii). Koniecznych konserwacji, napraw i wymian każdego roku przed i w trakcie sezonu wymagają urządzenia sanitarne ze względu na ich normalne zużycie w trakcie eksploatacji (12 tys. osób rocznie). Od roku 2010 do 2013 wykonano ze środków własnych: - remont przybudówki do budynku ekspozycji rolniczych (wymiana dachu, tynków wewnętrznych, 15

15 posadzki i drzwi), - drobne prace adaptacyjne i wyposażenie budynku płatkarni (meble i wyposażenie kuchenki, szatni, łazienki), - remont części piwnic pod spichlerzem, - przejścia na dziedziniec zewnętrzny w spichlerzu. Ponadto pracami objęte były następujące zadania: - wykonanie i naprawa istniejących progów betonowych przed wejściami zewnętrznymi Płatkarni w Mniszkach od strony frontowej, montaż schodów wejściowych od strony dziedzińca czyszczenie elewacji frontowej (kamiennej) parter budynku Płatkarni w Mniszkach, - prace ziemne w Mniszkach w otoczeniu płatkarni po zakończonym remoncie. Wyposażono także Płatkarnię w konieczne zestawy mebli w recepcji, szatni i kuchence, a w wyremontowanej sali budynku administracyjno - ekspozycyjnego zamontowano nową wystawę stałą Diorama Doliny Kamionki. Wystawę p.n. Laboratorium młodego przyrodnika ( małe projekty Leader). W roku 2014 wykonano i ukończono: 1. Malowanie wnętrz sali wystaw ginących zawodów, zamontowano urządzenia nagłaśniające i dodatkowe oświetlenie (w ramach małego projektu Leader) 2. Posadzki cementowe w części spichlerza 3. Posadzki cementowe na piętrze (strychu) budynku wystaw przyrodniczych 4. Wystawy i ścianki działowe wraz z remontem instalacji elektrycznej na piętrze (strychu) 5. Urządzono nowe wystawy w/w budynku (fotograf, drukarnia, sprzęt rtv i inne) 6. Remont części piwnicy pod spichlerzem na cele pracowni garncarskiej wraz z remontem instalacji elektrycznej 7. Rozpoczęto prace przy montażu podłączeń elektrycznych na cele imprez plenerowych. Na rok 2015 planuje się: - zakończenie prac przy montażu instalacji na cele imprez plenerowych (ze środków własnych) - prace remontowe i adaptacyjne w piwnicy pod spichlerzem na cele wystawowe i magazynowe (ze środków własnych) - wykonanie tras dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu CERiP (ze względu na koszty w przypadku pozyskania środków zewnętrznych) Konserwacji wymagać będą poszczególne sprzęty znajdujące się na wyposażeniu ekspozycji CERiP. Konserwacji stopniowo wymagać będą także elementy stolarki okiennej i drzwiowej w poszczególnych obiektach. Ze względu na zgromadzone eksponaty niezbędne jest zamontowanie sygnalizacji alarmowej lub monitoringu. 16

16 B.O B.Z B.O B.Z MPK Grupa Rodzaj (KRŚT) Wartość netto śr.go Tabela amortyzacyjna środków trwałych za 2014r. Środki razem Wartość inwentarzowa (nabycia) Wartość inwentarzowa Umorzenie L.p. Nazwa środka go 1 Wieczyste użytkowanie gruntu obiekt muzeum M , ,00 0,00 0, ,00 2 Budynek MUZEUM obiekt muzeumśrodki M , , , , ,19 3 Budynek mieszkalny (Muzeum) obiekt muzeumśrodki M , , , , ,21 4 Budynek Gospodarczy (Muzeum) obiekt muzeumśrodki M , , , , ,90 5 Zestaw meblowy (Muzeumgabinet) obiekt muzeumśrodki M , , , ,00 0,00 6 Zestaw komputerowy (Muzeum) obiekt muzeumśrodki M , , , ,00 0,00 7 Komputer Toshiba(BP- Dyrektor-obecnie księgowa) MBP , , , ,00 0,00 8 Kserokopiarka(BP O/dziecięcy) MBP , , , ,00 0,00 9 Zestaw komputerowy(czyt.dla dorosłych-michałowska L-nie używany,obok OKI) MBP , , , ,03 0,00 10 Komputer PC- 2szt.(1szt.Wypoż.dla dorosłych-urbaniak M.; 1szt.O/dziecięcy-Gierczak L.) MBP , , , ,20 0,00 11 Drukarka Laser OKI (Czyt.dla dorosłych) MBP , , , ,64 0, Witryny ekspozycyjne 14szt.(Muzeum) Zestawy meblowe (MBPgabinet Dyrektor) obiekt muzeumśrodki M , , , ,36 0,00 MBP , , , ,00 0,00 14 Zestaw komputerowy /BP / MBP , , , ,00 0, Drukarka hp Laser jet 1200(MBP-Czyt.dla dorosłych) Zestaw komputerowyużywany/łowyń/ Zestaw komputerowy/użytkownicy Zestaw komputerowy/użytkownicy Zestaw komputerowy/użytkownicy Filia Łowyń MBP ,00 505,00 505,00 505,00 0,00 FŁ ,80 749,80 749,80 749,80 0,00 MBP , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 17

17 Drukarka hp Laserjet 1022 (Muzeum) Drukarka hp Laserjet 1020 (Wypożycz.dla dorosłych) obecnie Muzeum Zestaw komputerowy (Paczesny) 24 Drukarka System monitorowania budynku Muzeum Zestaw komputerowy sensilo EX30/Michałowska Laptop HP 4530-ze środków 27 FRSI Urządzenie wielofunkcyjne 28 HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Drukarka A3 HP Offiecejet 7000-ze środków FRSI Projektor Hitachi z ekranem projekcyjnym SOPAR-ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI Urządzenie wielofunkcyjne HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze 37 środków FRSI Urządzenie wielofunkcyjne 38 HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze 39 środków FRSI 40 Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze 41 środków FRSI Urządzenie wielofunkcyjne 42 HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze 43 środków FRSI 44 Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark 45 Głośniki MICROLAB Szyny do systemu wystawienniczego-nr inw.52/m/2012 Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1) Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1) 2 Budynek Filii Bibliotecznej 3 Plac zabaw-9 elementów 4 Zestaw komputerowy PC ADAX ALFA-4 szt. obiekt muzeumśrodki obiekt muzeumśrodki obiekt muzeumśrodki obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) Filia Łowyń Filia Łowyń Filia Łowyń Filia Łowyń Filia Kamionna Filia Kamionna Filia Kamionna Filia Kamionna obiekt muzeumśrodki obiekt muzeumśrodki obiekt muzeumśrodki obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) Filia Kamionna obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 M ,00 220,00 220,00 220,00 0,00 MBP ,00 220,00 220,00 220,00 0,00 M , , , ,00 0,00 MBP ,00 559,00 559,00 559,00 0,00 M , , , , ,36 MBP , , , ,37 559,17 MBP , , , ,46 0,00 MBP , , , ,91 0,00 MBP , , , ,55 0,00 MBP , , , ,66 0,00 MBP ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 FB , , , ,86 0,00 FB , , , ,86 0,00 FB , , , ,91 0,00 FB ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 FŁ , , , ,86 0,00 FŁ , , , ,86 0,00 FŁ , , , ,91 0,00 FŁ ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 FK , , , ,87 0,00 FK , , , ,87 0,00 FK , , , ,91 0,00 FK ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 M ,00 350,00 350,00 350,00 0,00 M ,00 319,00 319,00 319,00 0,00 M , , , , ,34 FB , , , ,00 0,00 FK , , , ,00 0,00 FB , , , , ,00 FB , , , , ,43 FB , , , , ,50 18

18 (Miedzychód) 5 System alarmowy 6 Zestaw regałów Wyposażenie(amortyzacja jednorazowa)-posostałe środki Urządzenie wielofunkcyjne HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI Zestaw komputerowy sensilo MH400 Infokiosk zewnętrzny przy Muzeum Regionalnym w Międzychodzie Infokiosk zewnętrzny - centrum wsi Kamionna Infokiosk zewnętrzny ul.langowicza w Międzychodzie Infokiosk zewnętrzny - Centrum Edukacji Regionalnej Mniszki Infokiosk zewnętrzny-stary Rynek w Międzychodzie 1 Kosa spalinowa 2 Koło elektryczne garncarskie 3 Budynek świetlicy Zabudowania gosp.- budynki wystawowe Budynek magazynowy - Płatkarnia Zabudowania gospodarcze - 2 szałasy Zabudowania gospodarcze - 2 szałasy Zabudowania gospodarcze - 6 szałasów 9 Piecyk AQUA 10 Samochód pożarniczy Jelcz 11 Rozbudowa CERiP 12 Grunty - Mniszki Zbiory biblioteczne Zbiory muzealne-bo+dary poplenerowe obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt muzeumśrodki Filia Kamionna obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki księgozbiór biblioteki eksponaty muzealne FB , ,59 579,60 882, ,59 FB , , , , ,55 FB , , , ,75 0,00 FB , , , ,91 0,00 FB ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 FB , ,57 763, , ,93 M , , , ,00 0,00 FK , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 CERiP , ,00 0, ,00 0,00 CERiP , ,00 0, ,00 0,00 CERiP , ,67 0, , ,67 CERiP , ,46 0, , ,22 CERiP , ,12 0, , ,09 CERiP , ,00 0, , ,83 CERiP , ,00 0, , ,55 CERiP , ,00 0, , ,33 CERiP , ,00 0, , ,69 CERiP , ,00 0, ,00 0,00 CERiP , ,60 0, , ,24 CERiP 0 0, ,00 0,00 0, , , , , ,80 0, , ,11 0,00 0, ,11 Razem , , , , ,90 19

19 L.p. Obiekty komunalne wg grup 1 Ośrodki kultury Ilość (szt.) Wartość początkowa na r. Zwiększenia w okresie Zmniejszenia w okresie Umorzenie do r. Wartość netto na r. 1 a) budynek CAK - Międzychód 2 Inne placówki kulturalne -Mierzyn i Mniszki 1 Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn 2 budynek świetlicy - Mniszki 3 zabudowania gospodarcze - budynki wystawowe - Mniszki 4 budynek magazynowy - Mniszki 5 zabudowania gospodarcze - 2 szałasy - Mniszki 6 zabudowania gospodarcze - 2 szałasy - Mniszki 7 zabudowania gospodarcze - 6 szałasów - Mniszki 8 rozbudowa CERIP - Mniszki 3 Środki ,33 zł - zł - zł ,62 zł ,71 zł ,92 zł - zł - zł ,81 zł ,11 zł ,67 zł - zł ,67 zł - zł - zł ,46 zł 3 500,00 zł ,46 zł - zł ,12 zł - zł ,12 zł - zł - zł ,00 zł - zł 8 714,00 zł - zł - zł ,00 zł - zł ,00 zł - zł - zł ,00 zł - zł ,00 zł - zł - zł ,60 zł - zł ,60 zł - zł - zł 1 zestaw komputerowy P ,40 zł - zł - zł 7 358,40 zł - zł 2 zestaw komputerowy K ,70 zł - zł - zł 3 689,70 zł - zł 3 zestaw nagłaśniający ,01 zł - zł - zł ,01 zł - zł 4 zestaw nagłośnieniowy ,52 zł - zł - zł 9 188,64 zł 1 020,88 zł 5 perkusja 1 - zł 2 778,00 zł - zł 2 778,00 zł - zł 6 zestaw kinowy ,00 zł - zł - zł ,60 zł 7 466,40 zł 7 głośnik subbasowy ,00 zł - zł - zł 2 111,85 zł 556,15 zł 8 zestaw oświetleniowo ,00 zł - zł - zł 4 775,56 zł 1 774,44 zł nagłośnieniowy 9 zestaw nagłośnieniowy ,00 zł - zł - zł 2 723,62 zł 1 076,38 zł 10 zestaw oświetleniowo ,00 zł - zł - zł 3 066,00 zł 1 314,00 zł nagłośnieniowy 11 zestaw komputerowy I ,00 zł - zł - zł 5 085,00 zł - zł 12 projektor multimedialny ,00 zł - zł - zł 6 575,52 zł 2 818,48 zł 13 obiektyw do projektora ,00 zł - zł - zł 4 117,23 zł 1 981,77 zł multimedialnego 14 wyposażenie sali ,60 zł - zł - zł ,54 zł ,06 zł widowiskowej 15 zestaw nagłośnieniowy ,00 zł - zł - zł 8 999,28 zł 5 999,72 zł 16 wyposażenie ,42 zł - zł - zł ,91 zł ,51 zł kinotechniczne 17 zestaw mebli systemowych ,00 zł - zł - zł 5 978,00 zł - zł 18 zestaw mebli systemowych ,00 zł - zł - zł 3 500,00 zł - zł K 19 aparat fotograficzny ,00 zł - zł - zł 2 443,75 zł 106,25 zł 20 podesty sceniczne ,00 zł - zł - zł 7 250,00 zł 7 750,00 zł 21 zestaw mebli-sala ,86 zł - zł - zł 4 243,08 zł ,78 zł 22 meble bufetowe ,33 zł 1 031,33 zł - zł 23 meble kuchenne-mniszki ,18 zł 1 923,18 zł - zł 24 zmywarka ,77 zł - zł - zł 1 147,72 zł 3 771,05 zł 25 system alarmowy ,63 zł - zł - zł 1 400,84 zł 4 602,79 zł 26 zestaw nagłośnieniowy ,00 zł - zł - zł 8 382,00 zł ,00 zł 27 gitara akust.-elektr ,00 zł - zł - zł 819,84 zł 3 279,16 zł 28 zestaw filmowy ,00 zł - zł - zł 3 400,08 zł ,92 zł 29 zestaw komp.-multimed ,70 zł - zł - zł 2 914,08 zł 1 942,62 zł 20

20 30 zestaw komputerowy PC ,23 zł - zł - zł 1 295,23 zł - zł Dell-sekretariat 31 zestaw meblowy ,00 zł - zł - zł 5 894,00 zł - zł (zabudowa w salach sekcji) 32 piecyk Aqua 9 KW z ,00 zł - zł 7 000,00 zł - zł - zł płaszczem wodnym 4 Środki transportowe - zł Ogółe m 1 samochód ciężarowy Mercedes 2 samochód osobowy Fiat Seicento 3 samochód pożarniczy Jelcz A26P 0 - zł - zł - zł - zł - zł ,00 zł - zł - zł ,00 zł - zł ,00 zł - zł 1 500,00 zł - zł - zł ,45 zł 6 278,00 zł ,85 zł ,42 zł ,18 zł 6. Ośrodki kultury - znajdują się we wsiach Kamionna, Łowyń, Mierzyn Dom Spotkań oraz świetlice wiejskie, w m. Międzychód: Międzychodzki Dom Kultury i Muzeum Regionalne. Szczegółowy opis środków trwałych, stanu technicznego, informacja o przeprowadzonych i planowanych remontach, inwestycjach i pracach remontowych w Centrum Animacji Kultury oraz o dochodach z najmu, dzierżaw i sprzedaży składników majątkowych - Budynek CAK - Międzychód W budynku Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie znajdują się następujące pomieszczenia: biblioteka, hol z szatnią, sala widowiskowa, garderoby na zapleczu sceny, klub, sala kameralna, sala lustrzana, galeria, muzyczna sala prób, pracownia plastyczna, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne. Stan techniczny pomieszczeń ogólnie dobry. W 2014 r. dokonano konserwacji systemów wentylacyjnych oraz rozpoczęto modernizację pomieszczeń po mieszkaniu pracowniczym na potrzeby administracyjne (biuro UTW). W jej ramach przeprowadzono już modernizację instalacji C.O. i wod-kan., zakupiono materiały do prac przy zmianie podłóg, malowania. W ramach bieżących prac remontowych planowanych na 2015 r. przeprowadzone mają zostać: - wymiana oświetlenia w sali kameralnej i pracowni plastycznej, - naprawa oświetlenia widowni w sali widowiskowej, - usunięcie glonów z dachu budynku, - remont pomieszczenia hydroforni. W 2015 r. przeprowadzony zostanie dalszy etap prac modernizacyjnych pomieszczeń po mieszkaniu pracowniczym, łącznie z odnowieniem klatki schodowej prowadzącej do tych pomieszczeń. 21

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 8 do SIWZ znak OR.I.271.2.2013 Urząd Gminy Gnojno

załącznik nr 8 do SIWZ znak OR.I.271.2.2013 Urząd Gminy Gnojno załącznik nr 8 do SIWZ znak OR.I.271.2.2013 Urząd Gminy Gnojno i adres ubezpieczanej lokalizacji Suma ubezpieczenia WartośćKB (księgowa brutto),wo (wartość odtworzeniowa) Konstrukcja budynku Budynek administracyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew Nr 11/2011 z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2010 roku posiada następujące mienie

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRODY według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w Gminie Brody na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej Obiekt : Branża drogowa Roboty

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka km 0+000-0+960 Lp Normatyw Opis Suma 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629 K w miejscowości Poręba Wielka - Koninki - modernizacja pieszego szlaku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42 Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Bardziej szczegółowo

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł

1. Budynki i budowle 10 841 865,21 zł Są to: a) budynki użyteczności publicznej 3 191 990,03 zł GMINA BRODY kod terytorialny 08 11 03 2 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. I Prawa własności Wartość majątku trwałego według wartości początkowej Gminy Brody

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł Budżet obywatelski lista projektów W dniu 20 września zakończyły się spotkania z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na 2016 r. Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011 1.Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,użytkowaniu wieczystym. Zestawienie zbiorcze:

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2014-06-10 Budowa: ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262300-4 Betonowanie 45223500-1

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-12-14 Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr 105809B - ul. Spokojna we wsi Wygoda Przedmiar robót Dział nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111000-8

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Data: 2010-05-17 Budowa: MODLNICZKA DZ. NR 966, GMINA WIELKA WIEŚ Kody CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax Numer ogłoszenia: 36124 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12047 2014 data 20.01.2014

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pompowni wody SZAREJKI Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4976) Przedmiar robót

Modernizacja pompowni wody SZAREJKI Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4976) Przedmiar robót Przedmiar robót Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość g Kosztorys Modernizacja i remont pompowni wody na terenie GMINY KOWALE OLECKIE Kod CPV: 4523252-2 Roboty w zakresie przepompowni Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. I. Grunty Informacje o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2016 - przygotowano na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/49/2015 Wójta Gminy Popielów z 30 marca 2015 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW I PRAWA WŁASNOŚCI - STAN NA 31.12.2014 AKTYWA TRWAŁE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 w gminie Przasnysz Bartniki 2011 Bogate 2011 Cierpigórz 2011 Dębiny 2011 Usuwanie krzewów przy drodze Dobrzankowo

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łubowo w okresie od dnia r. do dnia r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łubowo w okresie od dnia r. do dnia r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łubowo w okresie od dnia 16.11.2005 r. do dnia 30.09.2006 r. Gmina Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: 1. Grunty komunalne: - grunty rolne

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice Dane wyjściowe: Rg :.zł, Z :.%, Kp :.%, Kz :.%, KOSZTORYS OFERTOWY - br.

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Kosztorys ofertowy (ślepy) Kosztorys ofertowy (ślepy) Budowa obiektów małej architektury : urządzeń rekreacyjnych, bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 1110/24, 1110/25, 1111/6, 1111/7 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnoremontowego Wartość szacunkowa zadania w złotych Wartość zadania wg umowy w złotych Zaawansowanie realizacji zadania Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw PRZEDMIAR ROBÓT Zadanie: Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Lokalizacja inwestycji: Biskupice, ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. WESOŁEJ I UL. LEŚNEJ W PORAJU NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika w m. Dąbie

Budowa chodnika w m. Dąbie Budowa chodnika w m. Dąbie Zakres inwestycji: budowa chodnika w miejscowości Dąbie na długości 218 m i szerokości 1,20 m. Łączna powierzchnia utwardzenia (wliczając obrzeża i krawężniki) wyniosła 315 m

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,LEŚNA POLANA WE WŁOCŁAWKU. na 2016 rok. Budynek Reja 11

PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,LEŚNA POLANA WE WŁOCŁAWKU. na 2016 rok. Budynek Reja 11 PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,LEŚNA POLANA WE WŁOCŁAWKU na 2016 rok Budynek Reja 11 2. Ocena stanu technicznego instalacji sanitarnej ( przegląd roczny) 3.Wymiana zaworu samo dopustu czynnika

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa z dnia 14 listopda 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 175 000,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7

Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7 Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r. Poz. od 1 do 17 kwota 148.205.894,09 zł stanowi wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r - rubryka 7 Z tego: Poz. 1 rubryka 7 Budynki mieszkalne

Bardziej szczegółowo