I N F O R M A C J A o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o G M I N Y M I Ę D Z Y C H Ó D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o G M I N Y M I Ę D Z Y C H Ó D"

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o G M I N Y M I Ę D Z Y C H Ó D I. GRUNTY KOMUNALNE Zasób gruntów komunalnych Gminy Międzychód na dzień r. stanowi 527,8246 ha gruntów o wartości ,06 zł, - z tego: - grunty własne ha wartość ,06 zł - tabela nr 1 i 2 - grunty S.P. będące przedmiotem ha wartość ,00 zł użytkowania wieczystego przez Gminę Międzychód grunty oddane w uż. w ha wartość ,97 zł - tabela nr 3 ============================================= Ogółem ha ,03 zł ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD stan ilościowy na r. wg. obrębów tabela nr 1 Obręb Dr Rola Inne Ls Ni Mn Utl W Razem Bielsko Dormowo Dzięcielin Głażewo Gorzycko Stare Gorzyń Gralewo Kamionna Kolno Krzyżkówko Lewice Łowyń Międzychód Międzychód Nadl Mierzyn-Drzewce Mnichy Mokrzec Muchocin Piłka Polanka Popowo Puszcza Radgoszcz Skrzydlewo Sowia Góra Tuczępy Wielowieś Zatom Nowy Zatom Stary

2 tabela nr 2 ZASÓB GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD stan wartościowy na r. wg. obrębów Obręb Dr Rola Inne Ls Ni Mn Utl W Razem Bielsko Dormowo Dzięcielin Głażewo Gorzycko Stare Gorzyń Gralewo Kamionna Kolno Krzyżkówko Lewice Łowyń Międzychód Międzychód Nadl Mierzyn-Drzewce Mnichy Mokrzec Muchocin Piłka Polanka Popowo Puszcza Radgoszcz Skrzydlewo Sowia Góra Tuczępy Wielowieś Zatom Nowy Zatom Stary Razem Grunty stanowiące własność Gminy Międzychód oddane w użytkowanie wieczyste osobą fizycznym i prawnym stan na r. tabela nr 3 Nr obrębu Nazwa obrębu suma powierzchni Rola Mn Dr Ut Ni ZD Wartość 3 Piłka zł 4 Mierzyn - Drzewce zł 6 Mokrzec zł 11 Bielsko zł 14 Międzychód zł 16 Gorzycko zł 21 Kamionna zł 27 Łowyń zł Razem zł 3

3 Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu stan na r. Użytek Zasób mienia komunalnego Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Razem Drogi 288,5781 0, ,6156 Rola 114,7601 1, ,8825 Inne 24,0065 0, ,0065 Las 18,5980 0, ,5980 Nieużytki 0,5500 0,4000 0,9500 Mn 75, , ,2036 Utl 3,8919 4,2629 8,1548 Wody 2,0339 0,0000 2,0339 ZD - ogrody 0, , ,0028 Razem 527, , ,4477 Zestawienie wartości dla poszczególnych rodzajów gruntu stan na r. Użytek Zasób mienia komunalnego Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Razem Dr ,79 zł ,48 zł ,27 zł Rola ,86 zł ,51 zł ,37 zł Inne ,14 zł 0,00 zł ,14 zł Las ,00 zł 0,00 zł ,00 zł Nieużytki 2 750,00 zł 5 440,00 zł 8 190,00 zł Mn ,20 zł ,56 zł ,76 zł Utl ,07 zł ,42 zł ,49 zł Wody ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ZD - ogrody 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem ,14 zł ,97 zł ,03 zł W odniesieniu do informacji złożonej na dzień r. gdzie stan zasobu gruntów komunalnych wynosił 414,2259 ha a wartość ,14 zł,- nastąpiła znacząca zmiana, która wynika z prowadzonego obrotu gruntami tj. sprzedaży, kupnie, zamianie, wykupie a głównie z nabycia w drodze komunalizacji dróg gminnych. W okresie od r. do r. obrót gruntami komunalnymi przedstawia się następująco r o z c h ó d : 4

4 I GRUNTY TRWALE ROZDYSPONOWANE Rozchód 1. Zbycie (sprzedaż) ilościowo w ( ha.) - m. Międzychód 10 działek 0, tereny zabudowy mieszk. - Mierzyn-Drzewce 3 działki 0, tereny letniskowe - Skrzydlewo 1 działka 0, tereny zieleni urządzonej - Kolno 1 działka 0, tereny zabudowy mieszk. - Gorzyń 1 działka 0, tereny zabudowy mieszk. - Bielsko 1 działka 0, tereny zabudowy mieszk. - Mokrzec 1 działka 0, tereny zabudowy mieszk Razem 18 działek 0,5066 ha 1a. Zbycie (sprzedaż) wartościowo w (zł.) - m. Międzychód 10 działek , tereny zabudowy mieszk. - Mierzyn-Drzewce 3 działki , tereny letniskowe - Skrzydlewo 1 działka 1.050, tereny zieleni urządzonej - Kolno 1 działka , tereny zabudowy mieszk. - Gorzyń 1 działka 9.248, tereny zabudowy mieszk. - Bielsko 1 działka 1.500, tereny zabudowy mieszk. - Mokrzec 1 działka 3.309, tereny zabudowy mieszk Razem 18 działek ,63-2. Oddanie w użytkowanie wieczyste - m. Międzychód działka nr 511/10 0,0214 ha wartość ,00 - I opłata 2.621,50 - op. roczna 104, m. Międzychód działka nr 922/2 0,0057 ha wartość 4.650,00 - I opłata 1.162,50 - op. roczna 46, m. Międzychód działka nr 588/6 0,4839 ha wartość ,00 - I opłata ,00 - op. roczna , razem 0,5110 ha , , ,36 - ==================================================== Ogółem ha

5 3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Bielsko działka nr 228 0,0358 ha 2.616, Mierzyn-Drzewce działka nr 575/ ha 8.799, Mierzyn-Drzewce działka nr 739/1 0,0156 ha 3.688, razem 0,0903 ha ,50 - Przychód 1. Nabycie ( kupno, darowizna, z mocy prawa za odszkodowanie) a) kupno - m. Międzychód działka nr 1287/17 0,0401 ha ,00 - ( p. K. Mamet) - Gorzycko Stare działka nr 94/15 0,8016 ha ,00 - ( p. J. Najdek) b) darowizna - Dormowo działka nr 134/4 0,0065 ha 1.300,00 - (Starostwo Powiatowe) c) z mocy prawa za odszkodowanie ( drogi art. 98 ugn) - m. Międzychód działka nr 1224/1 0,0308 ha , m. Międzychód działka nr 1427/7 0,1320 ha , m. Międzychód działka nr 339/1 0,0006 ha 720, m. Międzychód działka nr 339/2 0,0007 ha 840, m. Międzychód działka nr 340 /1 0,0005 ha 600, m. Międzychód działka nr 1053/4 0,0210 ha 6.300, m. Międzychód działka nr 1054/3 0,0206 ha 7.210, Łowyń działka nr 243/19 0,2860 ha , Łowyń działka nr 243/20 0,2195 ha , Łowyń działka nr 243/21 0,7793 ha , Łowyń działka nr 243/22 0,9179 ha , Łowyń działka nr 243/23 0,5345 ha , razem ha ,00 - ================================================== Ogółem przychód ha ,00-2. Komunalizacja W okresie sprawozdawczym Gmina Międzychód nabyła nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego prawo własności 282 działek o łącznej powierzchni ha i wartości ,00 zł. 6

6 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Gmina Międzychód posiada 1156 użytkowników wieczystych z tego : osoby fizyczne szt. powierzchnia 58,0996 ha przychód ,78 zł,- osoby prawne - 18 szt. powierzchnia 31,5235 ha przychód ,72 zł,- Przychody z wpłat za wieczyste użytkowanie wg. przeznaczenia gruntów: - tereny rolne ,96 zł,- - tereny rekreacyjne ,87 zł,- - tereny mieszkaniowe ,14 zł,- - tereny mieszkaniowo handlowe ,20 zł,- - garaże - 728,33 zł,- Dochody przypisane do wpłaty za wieczyste użytkowanie wynoszą łącznie ,50- zł II. GRUNTY NIETRWALE ROZDYSPONOWANE Dzierżawy Lp. Rodzaj dzierżawy Ilość umów Powierzchnia dzierż. w ha Powierzchnia obiekt. w m 2 Dochody za 2014 r./ zł 1. Rolne 58 34, ,60 2. Garaże 18 0, ,88 Tereny przemysłowe, 3. handlowe, mieszkalne 39 1, ,44 4. Użyczenia 5 0, Reklamy ,217,32 6. Najem ,61 7. ZUO za przyjęte odpady ,00 8. Sieci wod. - kanalizacyjne ,80 Ogółem stan na r ,2532 3, ,65 1. Lasy powierzchnia lasów wynosi 18,5980 ha. Lasy te znajdują się na terenie wsi Popowo, Łowyń, Dormowo, Kamionna i m. Międzychód. 9,6300 ha stanowią lasy sosnowe, 4,2800 ha to ols, pozostałe tj. 4,6880 ha to lasy mieszane. Średni wiek ca 50 lat. W 2014r. prowadzono drobne prace pielęgnacyjne w lasach gminnych, w wyniku których pozyskiwano 1,04 m 3 drewna. Stan ilościowy i rodzajowy na 31 grudnia 2014r. 18,5980 ha Nowe nazwy ulic: m. Łowyń ul. Pogodna, Wczasowa, Spokojna m. Muchocin ul. Cisowa, Sosnowa, Bukowa, Akacjowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Jodłowa uchwałą z r. ul. Śliwkowa w Międzychodzie 7

7 Nakłady poniesione na utrzymanie mienia komunalnego w okresie od r. do r. 1. Zagospodarowanie kolejnych terenów zieleni przy ul. Czynu 600-lecia oraz przestrzeni wokół Jeziora Miejskiego, terenów zielonych przy ul. Piłsudskiego. Prace w minionym roku dotyczyły wytyczenia i utwardzenia ciągów pieszych wzdłuż skarpy przy ulicy Czynu 600-lecia, oraz w Parku Tietza Również wokół Jeziora zagospodarowano nowe obszary. W w/w rejonach dokonano nasadzeń drzew i krzewów, kwiatów. Zakupiono ławki parkowe, które zostały zamontowane na nowych skwerach. Koszty związane z w/w pracami w roku 2014 to kwota ,00 zł 2. W roku 2014 dokonano remontu i odnowienia istniejących wiat przystankowych o konstrukcji metalowej. Koszt naprawy wyniósł 3.187,96 zł. 3. W roku 2014 na terenach gminnych dokonano wycinki 133 szt.drzew, nowych drzew nasadzono 144 szt., 4. Nakłady na zimowe utrzymanie dróg i ulic wyniosły w roku ,74 zł. 5. Zakup koszy ulicznych - koszt 6.287,67 zł 6. Nakłady poniesione na remont i modernizację dróg na terenie miasta i gminy to w 2014r. kwota ,97 zł. W ramach tych wydatków były profilowane drogi gruntowe na długości 61,5 km. Wykonane zostały remonty cząstkowe utwardzonych nawierzchni dróg w mieście oraz na terenie gminy, a także naprawy chodników. Wykonano szereg remontów dróg o nawierzchni gruntowej poprzez utwardzenie odcinków gruzobetonem. 8

8 II. OBIEKTY KOMUNALNE Na terenie gminy znajduje się 155 obiektów komunalnych o wartości szacunkowej ,4 tys. zł, i wartości początkowej księgowej ,5 tys. zł,- Są to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, świetlice, strażnice, przystanki autobusowe obiekty szkolne, przedszkolne, obiekty kultury, sportu, placówki handlowe. 1. Budynki mieszkalne w ilości 2 szt. Gmina posiada 2 budynki mieszkalne z których jednym administruje Biblioteka Publiczna w Międzychodzie a drugim Gmina Międzychód. 2. Budynki niemieszkalne na terenie gminy posiadamy 53 budynki niemieszkalne. Są to między innymi: budynki administracyjne, garażowe, magazynowe, wiaty przystankowe autobusowe, zabudowania gospodarskie położone w m. Mniszki. 3 i 4 Obiekty szkolne i przedszkolne - administruje Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ZOEiA. Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty administruje 5 budynkami szkolnymi, 6 budynkami przedszkolnymi, w tym jednym żłobkowo-przedszkolnym. Z przeprowadzonego corocznie przeglądu technicznego wynika, że stan obiektów sklasyfikowany został w skali od dobrego do średniego. Wszystkie obiekty wymagają stałych nakładów remontowych. Szkoły podstawowe - 4 Gimnazja - 3 Przedszkola - 7 Żłobek - 1 Liczba oddziałów - 59 Liczba dzieci Liczba oddziałów - 23 Liczba dzieci Liczba oddziałów - 27 Liczba dzieci Liczba oddziałów - 2 Liczba dzieci

9 Informacja dot. mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Budynki szkolne - 5 obiektów Wartość początkowa na Wartość umorzenia na Wartość netto na , , ,72 Budynki przedszkolne 6 obiektów Wartość początkowa na Wartość umorzenia na Wartość netto na , , ,47 Środki transportu Wartość początkowa na Wartość umorzenia na Wartość netto na , , ,76 Ford Transit ,00 ZOEiAO 6-osobowy wózek do przewożenia dzieci Traktor do pielęgnacji boiska Wózek inwalidzkischodołaz 6.888,00 Żłobek Miejski ,00 Szkoła Podstawowa Kamionna 4.000,00 Gimnazjum Nr 1 Wartość początkowa na Pozostałe Środki Trwałe Wartość umorzenia na Wartość netto na Place Zabaw , , ,56 Parking ,29 408, ,69 Pozostałe ŚT , , ,55 Razem pozostałe Środki Trwałe , , ,80 10

10 REMONTY I INWESTYCJE stan na r. PLACÓWKA WYKONANE PRACE Plan Realizacja Przedszkole nr 1 Ul. Strzelecka 10 Remont instalacji elektrycznej ,70 zł ,00 zł ,95 zł Międzychód Remont ogrodzenia- 3163,25 zł 3.164,00 zł Przedszkole nr 2 Ul. Iczka Międzychód Wymiana instalacji elektrycznej 2700,00 zł Zakup patelni elektrycznej-7.244,70 zł ,00 zł ,00 zł 9.944,70 zł Przedszkole nr 3 Ul. Gw. Ludowej Międzychód Przedszkole nr 4 Ul. Daszyńskiego Międzychód Przedszkole Bielsko Ul. A. Poznań Międzychód Przedszkole Łowyń Ul. Słoneczna Łowyń Żłobek Miejski Ul. Daszyńskiego Międzychód Budowa przedszkola- wypłacono 2 nagrody, główna 8.000,00 zł i wyróżnienie 2.000,00 zł. Opinia geotechniczna ,00 zł Wynegocjowano stawkę w sprawia opracowania docelowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na kwotę ,00 zł. Termin realizacji to marzeckwiecień 2015r. Modernizacja placu zabaw w trakcie realizacji, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz zakupiono sprzęt na boisko ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,74 zł Wykonania chodników i progów ,00 zł ,88 zł Zakup mebli zrealizowano w lutym na kwotę 7.996,60 zł Wykonanie wyjścia ewaluacyjnego i położenie chodnika ,92 zł Założenie oddymiania ,47 zł Adaptacja pomieszczeń ,26 zł Budowa parkingu ,29 zł 8.000,00 zł 8.000,00 zł ,52 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,02 zł Szkoła Podstawowa nr 1 Ul. 17 Stycznia Międzychód Zakup wózka ,00 zł Zakup mebli ,74 zł Remont ubikacji: usługa- 6150,00 zł zakup materiałów ,43 zł 7.000,00 zł ,00 zł 6.150,00 zł ,00 zł Termomodernizacja budynku ( zakup okien) ,25 zł Wyposażenie świetlicy ,54 zł 6.000,00 zł 6.341,00 zł ,96 zł Szkoła Podstawowa nr 2 Ul. Gorzycka Międzychód Radosna szkoła wyposażenie placu zabaw ,00 zł Termomodernizacja budynku przy ul. Słowackiego zrealizowano na kwotę 3.614,26 zł Wykonanie podestów zakończono w sierpniu na kwotę 8.656,46 zł ,00 zł 3.615,00 zł 8.657,00 zł ,42 zł Gimnazjum nr 1 Ul Iczka Międzychód Gimnazjum nr 2 Ul. Gorzycka Międzychód ZSP Kamionna Ul. Powst. Wlkp2 Radosna szkoła wyposażenie placu zabaw ,70 zł Budowa płotu ,70 zł Wymiana stolarki okiennej ,80 zł Zakup kserokopiarki ,70 zł Modernizacja pomieszczeń i klatki schodowej ,18 zł Remont korytarza ,55 zł Zakup mebli- zrealizowano w sierpniu na kwotę ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł ,50 zł ,88 zł 11

11 Kamionna Międzychód ZS Łowyń Ul. Szkolna Łowyń RAZEM 3.000,00 zł Zakup sprzętu na boisko realizacja w czerwcu na kwotę 6.000,00 zł Modernizacja placu zabaw- zrealizowano na kwotę ,50 zł Radosna szkoła wyposażenie placu zabaw ,70 zł 6 000,00 zł ,05 zł ,00 zł ,00 zł ,70 zł ,00 zł ,32 zł WYKAZ DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW I WYNAJMUJĄCYCH POMIESZCZENIA OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE NR UMOWY z dnia 1/ /2013 z dnia r. 2/2014 z dnia r. z dnia r. z dnia r. DZIERŻAWCA NAJEMCA POLKOMTEL S.A. Aleje Jerozolimskie Warszawa Indywidualna Praktyka Lekarska -Gabinet Stomatologiczny Joanna Przybylska Ul. Iczka Międzychód Rafał Ogrodowczyk Ul. Dąbrówki 2b Międzychód Iwona Firlej Wielowieś 53b Międzychód Jerzy Kaniewski ul. 17 stycznia Międzychód UMOWA do po upływie tego terminu automatycznie przedłużona na następne 3 lata do r. do r. do r. PRZEDMIOT UMOWY Zainstalowanie anteny Wynajem gabinetu o pow.29,4 m 2 Najem pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z zapleczem gospodarczo- magazynowym w SP 1 przy ul. 17 stycznia 92 Wynajem pomieszczenia piwnicznego- salki gimnastycznej do r. Wynajem garażu o pow.28 m 2 WYKAZ DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW I WYNAJMUJĄCYCH POMIESZCZENIA OD GIMNAZJUM NR 1 W MIĘDZYCHODZIE NR UMOWY z dnia DZIERŻAWCA NAJEMCA UMOWA PRZEDMIOT UMOWY Z dnia r. 1/2015 z dnia r. 2/2015 z dnia r. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 Warszawa Eugenia Janowicz ul. Słowackiego 6/ Międzychód Krystyna Bałdys ul. Gwardii Ludowej 4b/4 Międzychód Umowa na czas nieokreślony do r. do r. Pomieszczenie o pow.22m 2 40 m 2 gruntu Wynajem części korytarza o pow.20 m 2 12

12 WYKAZ DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW I WYNAJMUJĄCYCH POMIESZCZENIA OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MIĘDZYCHODZIE NR UMOWY z dnia z dnia r. 1/2012 z dnia r. DZIERŻAWCA NAJEMCA UMOWA PRZEDMIOT UMOWY Międzychodzka Akademia AIKODO Maciej Dudarski Dzięcielin 93b Międzychód do r. Najem sali oraz sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Słowackiego 8 Nowak Adam ul. Słowackiego Międzychód zawarta na czas nieoznaczony Wynajem garażu o pow.17m 2 Z dnia r. Izabela Związek- Jabłońska Ul. Sienna 2/ Międzychód do r. Pomieszczenie o pow. 16m 2 Z dnia r. Rafał Ogrodowczyk Ul. Dąbrówki 2b Międzychód do r. Dzierżawa zmywalni i pomieszczenia do wydawania posiłków MIESZKANIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE L.p. NAJEMCA POWIERZCHNIA 1. Iwona Dziechcierewicz Mieszkanie o pow. 50,62 m 2 2. Jerzy Kaniewski Mieszkanie o pow. 52,4 m 2 3. Maria Szukała Mieszkanie o pow. 50,2 m 2 MIESZKANIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIĘDZYCHODZIE L.p. NAJEMCA POWIERZCHNIA 1. Migdał Stanisława Mieszkanie o pow. 65 m 2 2. Nowak Adam Mieszkanie o pow. 65 m 2 MIESZKANIA PRZY PRZEDSZKOLU W BIELSKU L.p. NAJEMCA POWIERZCHNIA 1. Jadwiga Kolan Mieszkanie o pow. 93,5m 2 13

13 Plan dochodów Budżetowych 2015 r. z najmu i dzierżawy Jednostka Budżetowa Nazwa Plan dochodów na 2015 Dzierżawa Szkoła Podstawowa Nr1 Czynsz Razem Dzierżawa Szkoła Podstawowa Nr 2 Czynsz Razem Gimnazjum Nr 1 najem Biblioteka miejsko - gminna Biblioteka nie wykonuje remontów generalnych w budynku przy Placu Kościuszki 9, ponieważ obiekt ten jest we władaniu Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie. Ponosimy jedynie nakłady na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń, które zajmujemy. W 2014 r. miały miejsce następujące zmiany w stanie mienia komunalnego: - przyjęto do używania budynki i środki dotyczące Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, - zakupiono kosę spalinowa ( CERiP), - zakupiono koło elektryczne gancarskie ( CERiP), - zakończono inwestycję polegającą na instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku Muzeum Regionalnego Stan księgozbioru biblioteki wraz z filiami na dzień r. wyniósł woluminów, a eksponatów w Oddziale Biblioteki - Muzeum Regionalnym: sztuk. Posiadamy środki transportowe samochód pożarniczy Jelcz (Mniszki). Dochody z najmu/dzierżawy składników majątkowych w 2014 r. kwota 5.990,00 zł. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w 2014 r. - kwota 0,00 zł. 14

14 Szczegółowy opis środków trwałych, stanu technicznego, informacja o przeprowadzonych i planowanych remontach, inwestycjach oraz o pracach planowanych do wykonania w 2015 r. w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej to Oddział Biblioteki Publicznej im. J.D. Janockiego w Międzychodzie od 1 marca W latach znajdowało się w strukturach NCAKiODR PROM, wcześniej UMiG. Budynki Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach to kompleks pięciu obiektów: budynek wystaw przyrodniczych, dawny spichlerz, budynek wystaw ginących zawodów (obiekty remontowane w latach ), dawna płatkarnia (remont ) i budynek administracyjny (remonty ). Prócz tego na terenie CERiP znajduje się wiata drewniana dobudowana do budynku wystaw przyrodniczych (2009). Wszystkie te obiekty remontowane i adaptowane na potrzeby CERiP były w latach ze środków unijnych (SPORiMR i PROW) i wkładu własnego Gminy (koszt ogólny w zaokrągleniu to: z UE 650 tys. i z Gminy 450 tys.) i kolejno oddawane do użytku. Znajdują się w stanie dobrym jednak nadal prac adaptacyjnych w przypadku pozyskania środków wymagają: - otoczenie obiektów (przygotowanie dla osób niepełnosprawnych traktów pieszych na dziedzińcu) - posadzki cementowe w budynkach ekspozycyjnych (w części dawnego spichlerza i w części budynku ekspozycji ginących zawodów) - piwnice pod częścią spichlerza z przeznaczeniem na cele wystawowe i magazynowe - strych nad budynkiem wystaw ginących zawodów z przeznaczeniem na cele wystawowe lub konferencyjne - strych nad spichlerzem (I kondygnacja z przeznaczeniem na cel wystawowe; II kondygnacja ze względu na stan techniczny. Ponadto stałych przeglądów i drobnych napraw wymagają dachy papowe oraz dach z blachodachówki na dawnych budynkach gospodarskich, a także piec miałowy ogrzewający budynek administracyjno ekspozycyjny (przeszedł już poważną naprawę w roku 2009 i istnieje duże prawdopodobieństwo jego kolejnej awarii). Koniecznych konserwacji, napraw i wymian każdego roku przed i w trakcie sezonu wymagają urządzenia sanitarne ze względu na ich normalne zużycie w trakcie eksploatacji (12 tys. osób rocznie). Od roku 2010 do 2013 wykonano ze środków własnych: - remont przybudówki do budynku ekspozycji rolniczych (wymiana dachu, tynków wewnętrznych, 15

15 posadzki i drzwi), - drobne prace adaptacyjne i wyposażenie budynku płatkarni (meble i wyposażenie kuchenki, szatni, łazienki), - remont części piwnic pod spichlerzem, - przejścia na dziedziniec zewnętrzny w spichlerzu. Ponadto pracami objęte były następujące zadania: - wykonanie i naprawa istniejących progów betonowych przed wejściami zewnętrznymi Płatkarni w Mniszkach od strony frontowej, montaż schodów wejściowych od strony dziedzińca czyszczenie elewacji frontowej (kamiennej) parter budynku Płatkarni w Mniszkach, - prace ziemne w Mniszkach w otoczeniu płatkarni po zakończonym remoncie. Wyposażono także Płatkarnię w konieczne zestawy mebli w recepcji, szatni i kuchence, a w wyremontowanej sali budynku administracyjno - ekspozycyjnego zamontowano nową wystawę stałą Diorama Doliny Kamionki. Wystawę p.n. Laboratorium młodego przyrodnika ( małe projekty Leader). W roku 2014 wykonano i ukończono: 1. Malowanie wnętrz sali wystaw ginących zawodów, zamontowano urządzenia nagłaśniające i dodatkowe oświetlenie (w ramach małego projektu Leader) 2. Posadzki cementowe w części spichlerza 3. Posadzki cementowe na piętrze (strychu) budynku wystaw przyrodniczych 4. Wystawy i ścianki działowe wraz z remontem instalacji elektrycznej na piętrze (strychu) 5. Urządzono nowe wystawy w/w budynku (fotograf, drukarnia, sprzęt rtv i inne) 6. Remont części piwnicy pod spichlerzem na cele pracowni garncarskiej wraz z remontem instalacji elektrycznej 7. Rozpoczęto prace przy montażu podłączeń elektrycznych na cele imprez plenerowych. Na rok 2015 planuje się: - zakończenie prac przy montażu instalacji na cele imprez plenerowych (ze środków własnych) - prace remontowe i adaptacyjne w piwnicy pod spichlerzem na cele wystawowe i magazynowe (ze środków własnych) - wykonanie tras dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu CERiP (ze względu na koszty w przypadku pozyskania środków zewnętrznych) Konserwacji wymagać będą poszczególne sprzęty znajdujące się na wyposażeniu ekspozycji CERiP. Konserwacji stopniowo wymagać będą także elementy stolarki okiennej i drzwiowej w poszczególnych obiektach. Ze względu na zgromadzone eksponaty niezbędne jest zamontowanie sygnalizacji alarmowej lub monitoringu. 16

16 B.O B.Z B.O B.Z MPK Grupa Rodzaj (KRŚT) Wartość netto śr.go Tabela amortyzacyjna środków trwałych za 2014r. Środki razem Wartość inwentarzowa (nabycia) Wartość inwentarzowa Umorzenie L.p. Nazwa środka go 1 Wieczyste użytkowanie gruntu obiekt muzeum M , ,00 0,00 0, ,00 2 Budynek MUZEUM obiekt muzeumśrodki M , , , , ,19 3 Budynek mieszkalny (Muzeum) obiekt muzeumśrodki M , , , , ,21 4 Budynek Gospodarczy (Muzeum) obiekt muzeumśrodki M , , , , ,90 5 Zestaw meblowy (Muzeumgabinet) obiekt muzeumśrodki M , , , ,00 0,00 6 Zestaw komputerowy (Muzeum) obiekt muzeumśrodki M , , , ,00 0,00 7 Komputer Toshiba(BP- Dyrektor-obecnie księgowa) MBP , , , ,00 0,00 8 Kserokopiarka(BP O/dziecięcy) MBP , , , ,00 0,00 9 Zestaw komputerowy(czyt.dla dorosłych-michałowska L-nie używany,obok OKI) MBP , , , ,03 0,00 10 Komputer PC- 2szt.(1szt.Wypoż.dla dorosłych-urbaniak M.; 1szt.O/dziecięcy-Gierczak L.) MBP , , , ,20 0,00 11 Drukarka Laser OKI (Czyt.dla dorosłych) MBP , , , ,64 0, Witryny ekspozycyjne 14szt.(Muzeum) Zestawy meblowe (MBPgabinet Dyrektor) obiekt muzeumśrodki M , , , ,36 0,00 MBP , , , ,00 0,00 14 Zestaw komputerowy /BP / MBP , , , ,00 0, Drukarka hp Laser jet 1200(MBP-Czyt.dla dorosłych) Zestaw komputerowyużywany/łowyń/ Zestaw komputerowy/użytkownicy Zestaw komputerowy/użytkownicy Zestaw komputerowy/użytkownicy Filia Łowyń MBP ,00 505,00 505,00 505,00 0,00 FŁ ,80 749,80 749,80 749,80 0,00 MBP , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 17

17 Drukarka hp Laserjet 1022 (Muzeum) Drukarka hp Laserjet 1020 (Wypożycz.dla dorosłych) obecnie Muzeum Zestaw komputerowy (Paczesny) 24 Drukarka System monitorowania budynku Muzeum Zestaw komputerowy sensilo EX30/Michałowska Laptop HP 4530-ze środków 27 FRSI Urządzenie wielofunkcyjne 28 HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Drukarka A3 HP Offiecejet 7000-ze środków FRSI Projektor Hitachi z ekranem projekcyjnym SOPAR-ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI Urządzenie wielofunkcyjne HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze 37 środków FRSI Urządzenie wielofunkcyjne 38 HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze 39 środków FRSI 40 Zestaw komputerowy HP-ze środków FRSI Zestaw komputerowy HP-ze 41 środków FRSI Urządzenie wielofunkcyjne 42 HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze 43 środków FRSI 44 Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark 45 Głośniki MICROLAB Szyny do systemu wystawienniczego-nr inw.52/m/2012 Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1) Zestaw komputerowy Dell+monitor"19 HP - używane (Filia nr 1) 2 Budynek Filii Bibliotecznej 3 Plac zabaw-9 elementów 4 Zestaw komputerowy PC ADAX ALFA-4 szt. obiekt muzeumśrodki obiekt muzeumśrodki obiekt muzeumśrodki obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) Filia Łowyń Filia Łowyń Filia Łowyń Filia Łowyń Filia Kamionna Filia Kamionna Filia Kamionna Filia Kamionna obiekt muzeumśrodki obiekt muzeumśrodki obiekt muzeumśrodki obiekt biblioteki- Filia nr 1(Miedzychód) Filia Kamionna obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 M ,00 220,00 220,00 220,00 0,00 MBP ,00 220,00 220,00 220,00 0,00 M , , , ,00 0,00 MBP ,00 559,00 559,00 559,00 0,00 M , , , , ,36 MBP , , , ,37 559,17 MBP , , , ,46 0,00 MBP , , , ,91 0,00 MBP , , , ,55 0,00 MBP , , , ,66 0,00 MBP ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 FB , , , ,86 0,00 FB , , , ,86 0,00 FB , , , ,91 0,00 FB ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 FŁ , , , ,86 0,00 FŁ , , , ,86 0,00 FŁ , , , ,91 0,00 FŁ ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 FK , , , ,87 0,00 FK , , , ,87 0,00 FK , , , ,91 0,00 FK ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 M ,00 350,00 350,00 350,00 0,00 M ,00 319,00 319,00 319,00 0,00 M , , , , ,34 FB , , , ,00 0,00 FK , , , ,00 0,00 FB , , , , ,00 FB , , , , ,43 FB , , , , ,50 18

18 (Miedzychód) 5 System alarmowy 6 Zestaw regałów Wyposażenie(amortyzacja jednorazowa)-posostałe środki Urządzenie wielofunkcyjne HP Offiecejet Pro 8500A -ze środków FRSI Aparat cyfrowy BenQ-ze środków FRSI Zestaw komputerowy sensilo MH400 Infokiosk zewnętrzny przy Muzeum Regionalnym w Międzychodzie Infokiosk zewnętrzny - centrum wsi Kamionna Infokiosk zewnętrzny ul.langowicza w Międzychodzie Infokiosk zewnętrzny - Centrum Edukacji Regionalnej Mniszki Infokiosk zewnętrzny-stary Rynek w Międzychodzie 1 Kosa spalinowa 2 Koło elektryczne garncarskie 3 Budynek świetlicy Zabudowania gosp.- budynki wystawowe Budynek magazynowy - Płatkarnia Zabudowania gospodarcze - 2 szałasy Zabudowania gospodarcze - 2 szałasy Zabudowania gospodarcze - 6 szałasów 9 Piecyk AQUA 10 Samochód pożarniczy Jelcz 11 Rozbudowa CERiP 12 Grunty - Mniszki Zbiory biblioteczne Zbiory muzealne-bo+dary poplenerowe obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt biblioteki- Filia nr 2 (Miedzychód) obiekt muzeumśrodki Filia Kamionna obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki obiekt CERIP Mniszki - pozostałe środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki - środki obiekt CERIP Mniszki księgozbiór biblioteki eksponaty muzealne FB , ,59 579,60 882, ,59 FB , , , , ,55 FB , , , ,75 0,00 FB , , , ,91 0,00 FB ,84 370,84 370,84 370,84 0,00 FB , ,57 763, , ,93 M , , , ,00 0,00 FK , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 MBP , , , ,00 0,00 CERiP , ,00 0, ,00 0,00 CERiP , ,00 0, ,00 0,00 CERiP , ,67 0, , ,67 CERiP , ,46 0, , ,22 CERiP , ,12 0, , ,09 CERiP , ,00 0, , ,83 CERiP , ,00 0, , ,55 CERiP , ,00 0, , ,33 CERiP , ,00 0, , ,69 CERiP , ,00 0, ,00 0,00 CERiP , ,60 0, , ,24 CERiP 0 0, ,00 0,00 0, , , , , ,80 0, , ,11 0,00 0, ,11 Razem , , , , ,90 19

19 L.p. Obiekty komunalne wg grup 1 Ośrodki kultury Ilość (szt.) Wartość początkowa na r. Zwiększenia w okresie Zmniejszenia w okresie Umorzenie do r. Wartość netto na r. 1 a) budynek CAK - Międzychód 2 Inne placówki kulturalne -Mierzyn i Mniszki 1 Centrum Turystyki Rowerowej - Mierzyn 2 budynek świetlicy - Mniszki 3 zabudowania gospodarcze - budynki wystawowe - Mniszki 4 budynek magazynowy - Mniszki 5 zabudowania gospodarcze - 2 szałasy - Mniszki 6 zabudowania gospodarcze - 2 szałasy - Mniszki 7 zabudowania gospodarcze - 6 szałasów - Mniszki 8 rozbudowa CERIP - Mniszki 3 Środki ,33 zł - zł - zł ,62 zł ,71 zł ,92 zł - zł - zł ,81 zł ,11 zł ,67 zł - zł ,67 zł - zł - zł ,46 zł 3 500,00 zł ,46 zł - zł ,12 zł - zł ,12 zł - zł - zł ,00 zł - zł 8 714,00 zł - zł - zł ,00 zł - zł ,00 zł - zł - zł ,00 zł - zł ,00 zł - zł - zł ,60 zł - zł ,60 zł - zł - zł 1 zestaw komputerowy P ,40 zł - zł - zł 7 358,40 zł - zł 2 zestaw komputerowy K ,70 zł - zł - zł 3 689,70 zł - zł 3 zestaw nagłaśniający ,01 zł - zł - zł ,01 zł - zł 4 zestaw nagłośnieniowy ,52 zł - zł - zł 9 188,64 zł 1 020,88 zł 5 perkusja 1 - zł 2 778,00 zł - zł 2 778,00 zł - zł 6 zestaw kinowy ,00 zł - zł - zł ,60 zł 7 466,40 zł 7 głośnik subbasowy ,00 zł - zł - zł 2 111,85 zł 556,15 zł 8 zestaw oświetleniowo ,00 zł - zł - zł 4 775,56 zł 1 774,44 zł nagłośnieniowy 9 zestaw nagłośnieniowy ,00 zł - zł - zł 2 723,62 zł 1 076,38 zł 10 zestaw oświetleniowo ,00 zł - zł - zł 3 066,00 zł 1 314,00 zł nagłośnieniowy 11 zestaw komputerowy I ,00 zł - zł - zł 5 085,00 zł - zł 12 projektor multimedialny ,00 zł - zł - zł 6 575,52 zł 2 818,48 zł 13 obiektyw do projektora ,00 zł - zł - zł 4 117,23 zł 1 981,77 zł multimedialnego 14 wyposażenie sali ,60 zł - zł - zł ,54 zł ,06 zł widowiskowej 15 zestaw nagłośnieniowy ,00 zł - zł - zł 8 999,28 zł 5 999,72 zł 16 wyposażenie ,42 zł - zł - zł ,91 zł ,51 zł kinotechniczne 17 zestaw mebli systemowych ,00 zł - zł - zł 5 978,00 zł - zł 18 zestaw mebli systemowych ,00 zł - zł - zł 3 500,00 zł - zł K 19 aparat fotograficzny ,00 zł - zł - zł 2 443,75 zł 106,25 zł 20 podesty sceniczne ,00 zł - zł - zł 7 250,00 zł 7 750,00 zł 21 zestaw mebli-sala ,86 zł - zł - zł 4 243,08 zł ,78 zł 22 meble bufetowe ,33 zł 1 031,33 zł - zł 23 meble kuchenne-mniszki ,18 zł 1 923,18 zł - zł 24 zmywarka ,77 zł - zł - zł 1 147,72 zł 3 771,05 zł 25 system alarmowy ,63 zł - zł - zł 1 400,84 zł 4 602,79 zł 26 zestaw nagłośnieniowy ,00 zł - zł - zł 8 382,00 zł ,00 zł 27 gitara akust.-elektr ,00 zł - zł - zł 819,84 zł 3 279,16 zł 28 zestaw filmowy ,00 zł - zł - zł 3 400,08 zł ,92 zł 29 zestaw komp.-multimed ,70 zł - zł - zł 2 914,08 zł 1 942,62 zł 20

20 30 zestaw komputerowy PC ,23 zł - zł - zł 1 295,23 zł - zł Dell-sekretariat 31 zestaw meblowy ,00 zł - zł - zł 5 894,00 zł - zł (zabudowa w salach sekcji) 32 piecyk Aqua 9 KW z ,00 zł - zł 7 000,00 zł - zł - zł płaszczem wodnym 4 Środki transportowe - zł Ogółe m 1 samochód ciężarowy Mercedes 2 samochód osobowy Fiat Seicento 3 samochód pożarniczy Jelcz A26P 0 - zł - zł - zł - zł - zł ,00 zł - zł - zł ,00 zł - zł ,00 zł - zł 1 500,00 zł - zł - zł ,45 zł 6 278,00 zł ,85 zł ,42 zł ,18 zł 6. Ośrodki kultury - znajdują się we wsiach Kamionna, Łowyń, Mierzyn Dom Spotkań oraz świetlice wiejskie, w m. Międzychód: Międzychodzki Dom Kultury i Muzeum Regionalne. Szczegółowy opis środków trwałych, stanu technicznego, informacja o przeprowadzonych i planowanych remontach, inwestycjach i pracach remontowych w Centrum Animacji Kultury oraz o dochodach z najmu, dzierżaw i sprzedaży składników majątkowych - Budynek CAK - Międzychód W budynku Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie znajdują się następujące pomieszczenia: biblioteka, hol z szatnią, sala widowiskowa, garderoby na zapleczu sceny, klub, sala kameralna, sala lustrzana, galeria, muzyczna sala prób, pracownia plastyczna, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne. Stan techniczny pomieszczeń ogólnie dobry. W 2014 r. dokonano konserwacji systemów wentylacyjnych oraz rozpoczęto modernizację pomieszczeń po mieszkaniu pracowniczym na potrzeby administracyjne (biuro UTW). W jej ramach przeprowadzono już modernizację instalacji C.O. i wod-kan., zakupiono materiały do prac przy zmianie podłóg, malowania. W ramach bieżących prac remontowych planowanych na 2015 r. przeprowadzone mają zostać: - wymiana oświetlenia w sali kameralnej i pracowni plastycznej, - naprawa oświetlenia widowni w sali widowiskowej, - usunięcie glonów z dachu budynku, - remont pomieszczenia hydroforni. W 2015 r. przeprowadzony zostanie dalszy etap prac modernizacyjnych pomieszczeń po mieszkaniu pracowniczym, łącznie z odnowieniem klatki schodowej prowadzącej do tych pomieszczeń. 21

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania

PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020. w tym. nazwa zadania PLAN INWESTYCYJNY GMINY MIĘDZYCHÓD 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Lokalnego 2014-2020 nazwa zadania zewnetrz razem e n inwestycja źródła INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i OCHRONA ŚRODOWISKA I Inwestycje

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Miasto Kostrzyn nad Odrą

Miasto Kostrzyn nad Odrą BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Zakup i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 110 405 785 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 425 171 294,38 zł, co stanowi 38,29 % kwoty rocznej, z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. Pawłowiczki, 30.03.2011r. I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013 2012/2013 Egzemplarz bezpłatny B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y M i a s t a i G m i n y B r u s y Kładka na Brdzie w Męcikale Posterunek Policji w Brusach Budynek socjalno-sportowy w Brusach Świetlica

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 1 2 Spis treści Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 II Realizacja zadań zleconych Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2 4 III Wykonanie dochodów i przychodów-część opisowa 7 IV Wykonanie wydatków i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo