Podręcznik operatora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik operatora"

Transkrypt

1 PME 200 Wskaźnik mocy nominalnej, Wskaźnik obszaru roboczego maszyny Regulator mocy nominalnej, Regulator obszaru roboczego maszyny Podręcznik operatora

2

3 Niniejszy podręcznik opisuje działanie SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PODNOSZENIA I OBSZARU ROBOCZEGO MASZYN BUDOWLANYCH PROLEC PME Objęty model: Nr katalogowy Oznaczenie modelu 0050X0-X00 PME200 - RCI + MEI SYSTEM 0050X0-X00 PME200 - RCC + MEC SYSTEM Spółka Prolec obsługuje ogólnopaństwową sieć w pełni wyszkolonych pracowników technicznych serwisu. Reklamacje w ramach gwarancji, prace serwisowe, informacje techniczne i części zamienne można otrzymać kontaktując się z: Prolec Ltd Telefon +44 (0) Benson Road Faks +44 (0) Nuffield Industrial Estate Poole Dorset BH17 0GB PODCZAS NORMALNEJ PRACY NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO ŻURAWIA. DLATEGO OSTRZEŻENIE O PRZECIĄŻENIU NIE POWINNO BYĆ AKTYWNE PODCZAS NORMALNEJ PRACY MASZYNY. NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE PEWNE USTAWOWE WYMAGANIA NIE POZWALAJĄ NA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO, JEŻELI NIE CHODZI O TESTOWANIE. NINIEJSZY WSKAŹNIK / REGULATOR MOCY NOMINALNEJ (RCI, RCC) NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKU W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. REGULACJA PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE POWODUJE UNIEWAŻNIENIE UDZIELONEJ GWARANCJI LUB CERTYFIKACJI. JEŻELI WYSTĄPI PROBLEM, KTÓREGO NIE MOŻNA USUNĄĆ PRZY UŻYCIU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO AUTORYZOWANEGO SERWISU. NINIEJSZE URZĄDZENIE JEST CERTYFIKOWANE TAK, BY SPROSTAĆ AKTUALNYM PRZEPISOM BEZPIECZEŃSTWA WIELKIEJ BRYTANII I WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH OPERACJI PODNOSZENIA. Wszelkie zmiany i modyfikacje części maszyny, które wpływają na system oraz jakiekolwiek awarie części systemu należy zgłaszać wprost do spółki Prolec Ltd lub za pośrednictwem właściciela umowy serwisowej. Niniejszy podręcznik należy przechowywać wraz z produktem i przekazać go każdemu kolejnemu użytkownikowi tego produktu. Mimo iż dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych w niniejszej instrukcji, spółka Prolec Ltd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Oryginalne instrukcje producenta.

4 Spis treści 1 Korzystanie z niniejszego dokumentu 11 2 Uwagi 11 3 Identyfikacja systemu 12 4 Zalecenia dotyczące obsługi i niebezpiecznych sytuacji 13 5 Instrukcja obsługi Włączenie Używanie wyświetlacza Edytowanie wartości za pomocą przycisków strzałek Wybór z listy za pomocą przycisków strzałek Logowanie użytkownika Bieżący użytkownik Wylogowanie użytkownika 18 6 Top Menu (menu najwyższe) 19

5 Spis treści (ciąg dalszy) 7 Wskaźnik / regulator mocy nominalnej Przedstawienie Praca w ramach dopuszczalnego obciążenia roboczego Zbliżenie się do przeciążenia Przeciążenie sygnalizacji stabilności Sygnalizacja limitu hydraulicznego Przeciążenie regulacji stabilności Regulacja limitu hydraulicznego Ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznej regulacji przeciążenia / limitacji hydraulicznej Softwarowe ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznych Przełącznik kluczykowy głównego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych Menu Lift Mode (Tryb podnoszenia) Wybór punktu podnoszenia Wybór zadania Menu tabeli obciążeń Tryb podnoszenia - tryb bez podnoszenia Menu wyboru narzędzia Alternatywne ekrany trybu podnoszenia 30

6 Spis treści (ciąg dalszy) 8 Monitoring obszaru roboczego Górny limit wysokości Menu Height Limit (górny limit wysokości) Ustawienie górnego limitu wysokości - znana górna wysokość Ustawienie górnego limitu wysokości - przy użyciu aktualnego najwyższego punktu Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - górna wysokość Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - górna wysokość Limit maksymalnego promienia Menu Max Radius Limit (limit maksymalnego promienia) Ustawienie limitu maksymalnego promienia - znany promień Ustawienie limitu maksymalnego promienia - używając aktualnego maksymalnego promienia Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - maksymalny promień Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - maksymalny promień 41 ciąg dalszy

7 Spis treści (ciąg dalszy) 8.3 Limit minimalnego promienia Menu Min Radius Limit (limit minimalnego promienia) Ustawienie limitu minimalnego promienia - znana minimalny promień Ustawienie limitu minimalnego promienia - przy użyciu aktualnego minimalnego promienia Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - minimalny promień Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - minimalny promień Dolny limit wysokości Menu Low Limit (dolny limit wysokości) Ustawienie dolnego limitu wysokości - znany promień Ustawienie dolnego limitu wysokości - przy użyciu aktualnego najniższego punktu Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - dolna wysokość Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - dolny 51 ciąg dalszy

8 Spis treści (ciąg dalszy) 9 Komunikaty ostrzegawcze 9.1 Komunikaty ekranowe Ostrzeżenia diodami LED i alarmem wewnętrznym Codzienne kontrole Test / Diagnostyka Test funkcji przekaźników Test funkcji lampy sygnalizacyjno-ostrzegawczej, alarmu z diodami LED Ustawienia wyświetlacza Tryb dzienny lub nocny Wybór wyświetlonej maszyny Wybór języka Informacje o systemie 58

9 Spis treści - ciąg dalszy 14 Wycofanie produktu z eksploatacji Serwis i naprawy Przegląd konserwacji Czas i data Ustawienie czasu lub daty 15.3 Promień i wysokość 15.4 Przetworniki ciśnienia Dopuszczalne obciążenie robocze Logowanie użytkownika Ustawienie logowania użytkownika Dodanie nowego użytkownika Edycja danych użytkownika Wybór użytkownika do usunięcia Edycja kodu dostępu użytkownika Włączanie / wyłączanie użytkowników 67

10 Spis treści - ciąg dalszy 17 Naprawy Definicje / Słowniczek 68

11 1 Korzystanie z niniejszego dokumentu Niniejszy podręcznik użytkownika jest przeznaczony dla osób znających się na korzystaniu z maszyn budowlanych wykonujących operacje podnoszenia. OSTRZEŻENIE oznacza informacje dotyczące poszczególnych ryzyk, które mogą powstać podczas pewnych zastosowań, używając pewnych instalacji, oraz informacje dotyczące dodatkowych środków ochronnych, które są niezbędne do tego rodzaju zastosowań. Przestroga, ostrożnie, sytuacja ryzykowna ZAGROŻENIE Działania, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci 2 Uwagi Regulacja przez osoby nieupoważnione powoduje unieważnienie udzielonej gwarancji lub certyfikacji. Jeżeli zostanie wyświetlony stan błędu, którego nie można naprawić przy użyciu niniejszego podręcznika, zatrzymaj wszelkie prace, natychmiast wyszukaj autoryzowanego serwisu i nie kontynuuj pracę, dopóki usterka nie zostanie usunięta. 11 z 72

12 3 Identyfikacja systemu System PME zapewnia dwie podstawowe funkcje bezpieczeństwa 1. Stabilność podnoszenia 2. Monitoring obszaru roboczego maszyny Obie funkcje bezpieczeństwa są osiągane poprzez monitoring niektórych lub wszystkich ruchomych części maszyny (wysięgników, dalszych przegubów, nadwozia itd.) oraz jej otoczenia (spadzistości i nachylenia gruntu, obciążenia itd.) w czasie rzeczywistym i poprzez aktywne ustalanie bezpieczeństwa bieżącej operacji, z odpowiednio ustawionymi limitami. Funkcja stabilizacji podnoszenia składa się z dwu podklas Wskaźniki mocy nominalnej (RCI) ostrzegają przed potencjalnym brakiem stabilności, gdy maszyna wykonuje operacje podnoszenia. Żaden ruch obniżający dopuszczalne obciążenie robocze nie jest nigdy wstrzymywany. Regulatory mocy nominalnej (RCC) zapobiegają braku stabilności, gdy maszyna wykonuje operacje podnoszenia. Zostaje to osiągnięte poprzez hydrauliczne zatrzymanie niebezpiecznych ruchów maszyny, które mogłyby spowodować jej przewrócenie. Funkcja monitoringu obszaru roboczego maszyny dzieli się również na dwie podklasy Wskaźniki obszaru roboczego maszyny (MEI) ostrzegają przed ruchami, które mogłyby wprowadzić części maszyny do obszarów niebezpiecznych, a przede wszystkim chodzi tu o ograniczenie wysokości podczas pracy pod przewodami napowietrznymi. Żaden ruch przekraczający ustawiony limit nie jest nigdy wstrzymywany. Regulatory obszaru roboczego maszyny (MEC) uniemożliwiają ruchy, które mogłyby wprowadzić części maszyny do obszarów niebezpiecznych, a przede wszystkim chodzi tu o ograniczenie wysokości podczas pracy pod przewodami napowietrznymi. Podczas pracy są na ekranie wyświetlane wskaźniki podane po lewej stronie, aby jednoznacznie określić funkcje obsługiwane przez PME 200. Funkcje mogą być niedostępne, tzn. gdy maszyna jest w trybie bez podnoszenia lub gdy monitoring obszaru roboczego jest wyłączony. W takim przypadku odpowiedni symbol funkcji zostanie przekreślony krzyżykiem. Funkcje te można połączyć, istotne jest, żeby zainstalowane funkcje systemu zostały zidentyfikowane i zrozumiałe. 12 z 72

13 4 Zalecenia dotyczące obsługi i niebezpiecznych sytuacji Zalecenia dotyczące obsługi Zalecenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji Eksploatując maszynę jako dźwig: Upewnij się, że podczas operacji podnoszenia jest wybrany tryb podnoszenia Eksploatuj maszynę przy rozsądnej prędkości Podczas jazdy z załączonym ładunkiem zachowaj szczególną ostrożność Nie obsługuj maszynę w sposób lekkomyślny Używając monitoringu obszaru roboczego: Ustawiając górny limit wysokości, upewnij się, że wszelkie podłączone narzędzia są w ich najmniej korzystnej pozycji Po ustawieniu limitu lub limitów sprawdź ich prawidłowe działanie Eksploatuj maszynę przy rozsądnej prędkości Zmniejsz prędkość eksploatacyjną Nie podnoś wyposażenia szybko, gdy znajduje się ono blisko limitu Nie obsługuj maszynę w sposób lekkomyślny Nie poruszaj się w trudnym terenie, gdy jest osiągnięty lub jest niemal osiągnięty limit W stanie zagrożenia hydraulicznego / przeciążeniem: Jeżeli został osiągnięty limit, zwolnij dźwignię regulacji, jeżeli jest to stosowne Eksploatuj maszynę z niewielką prędkością Punkt podnoszenia należy przesuwać w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze W stanie zagrożenia limitu: Jeżeli został osiągnięty limit, zwolnij dźwignię regulacji, jeżeli jest to stosowne Eksploatuj maszynę z niewielką prędkością 13 z 72

14 5 Instrukcja obsługi 5.1 Włączenie System PME włącza się automatycznie przy włączonym zapłonie maszyny. Jednostka znajdująca się w kabinie składa się z wyświetlacza LCD 4,3 o wysokiej rozdzielczości i jest sterowana przez trzy przyciski znajdujące się po każdej stronie. Dalsze informacje podają trzy statusowe diody LED i alarm wewnętrzny. Podczas uruchamiania, system wykona samokontrolę: 1. Wszystkie diody LED będą migać, zabrzmi alarm wewnętrzny wyświetlacza i alarm zewnętrzny. 2. Zapali się CZERWONA dioda LED oznaczająca, że system uruchamia się i wykonuje samokontrolę. 3. Po zakończeniu samokontroli będzie świeciła ZIELONA dioda LED i system się uaktywni. Zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy bezpieczeństwa. Prosimy o jego przeczytanie i postępowanie tylko wtedy, gdy są Państwo w pełni zaznajomieni z systemem PME. Tryb podnoszenia aktywowany jest przez naciśnięcie dowolnego klawisza, po czym zostaną włączone wszelkie wcześniejsze limity. System jest teraz gotowy do użycia. 4. System może być skonfigurowany tak, aby wymagał logowania użytkownika - żeby sprawdzić czy funkcja ta jest włączona, patrz rozdział 5.5. Jeżeli CZERWONA dioda LED pozostaje zapalona, został wykryty błąd. Zatrzymaj wszelkie prace, natychmiast wyszukaj autoryzowanego serwisu i nie kontynuuj pracę, dopóki usterka nie zostanie usunięta. Wyświetlacz jest przymocowany do maszyny za pomocą elastycznego przegubu kulowego umożliwiającego łatwe dopasowanie do indywidualnych preferencji oglądania. 14 z 72

15 5.2 Używanie wyświetlacza Wyświetlacz obsługiwany jest za pomocą przycisków znajdujących się obok symboli funkcji. Przyciskami można otworzyć podmenu, włączyć lub wyłączyć funkcję, ustawić wartość, przełączać pomiędzy kilku ekranami. Żaden przycisk nie ma pojedynczej funkcji. Po uaktywnieniu (naciśnięciu) przycisku jego symbol zmieni kolor na czarny/fioletowy. Należy pamiętać, że obraz maszyny jest niezmienny i nie śledzi jej ruchu. Przyciski wielofunkcyjne: Funkcję przycisku wskazuje symbol obok niego W lewym górnym rogu symbolu może pojawić się symbol wtórny, który oznacza: Symbol plus oznacza, że po wybraniu (naciśnięciu) zostanie otwarte podmenu. Symbol cyklu oznacza, że jest dostępnych kilka funkcji. Symbole włączenia / wyłączenia wskazują, czy funkcja jest WŁĄCZONA lub WYŁĄCZONA. Czerwony oznacza WŁĄCZONY, a siwy oznacza WYŁĄCZONY. Dla każdego przycisku jest dostępna pomoc. Aby uzyskać dostęp do pomocy, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy. Komunikat pomocy można usunąć poprzez naciśnięcie jednego z sześciu przycisków. Podczas wyświetlania komunikatu pomocy, PME jest nadal aktywny. Jeżeli jest aktywny tryb podnoszenia lub jest ustawiony górny limit wysokości, zostanie wskazany każdy stan alarmowy lub ostrzegawczy. 15 z 72

16 5.3 Edytowanie wartości za pomocą przycisków strzałek Wartości takie jak kody do logowania lub limity wysokości można łatwo edytować za pomocą ekranu edycji numerów. Cyfra podświetlona kolorem niebieskim jest zwiększana lub zmniejszana od 0 do 9 naciskając przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ - użyj przycisków W LEWO i W PRAWO, aby przesunąć podświetlacz (kursor) na lewo lub na prawo. Aby zastosować wyświetloną wartość, naciśnij przycisk obok znaku wyboru (fajki). Anuluj bez zmian Przesuwa kursor w prawo / Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zaakceptuj wyświetloną wartość Zwiększa podświetloną cyfrę Przesuwa podświetlacz (kursor) w lewo/ Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zmniejsza podświetloną cyfrę 5.4 Wybór z listy za pomocą przycisków strzałek Aby dokonać wyboru z listy takiej jak Users (Użytkownicy), Duties (Zadania; pokazane tutaj) lub Lifting Points (Punkty podnoszenia), należy użyć przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ, po czym podświetlacz (kursor) zostanie przesunięty w górę albo w dół. Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij przycisk obok FAJKI (znaku wyboru). Aby wyjść bez dokonania zmian, naciśnij przycisk obok KRZYŻYKA. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Anuluj bez zmian Zaakceptuj podświetlone zadanie Przesuwa podświetlacz W DÓŁ 16 z 72

17 5.5 Logowanie użytkownika Jeżeli PME został skonfigurowany do pracy ze wbudowaną listą użytkowników, system poprosi o podanie kodu dostępu do zalogowania użytkownika. Wybierz wymaganą nazwę użytkownika i wyświetli się ekran do podania hasła. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Powróć do obszaru kalibracji Wybierz podświetloną nazwę, otworzy się poniższy ekran Enter Login Code Przesuwa podświetlacz W DÓŁ Za pomocą przycisków strzałek wprowadź poprawny kod dostępu. Cyfry zostają podczas wprowadzania kodu zastąpione gwiazdkami. Aby potwierdzić kod dostępu do zalogowania, naciśnij przycisk obok FAJKI (znaku wyboru). Jeżeli został wprowadzony ważny kod dostępu, system rozpocznie normalną pracę. Anuluj bez zmian Przesuwa podświetlacz w prawo / Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zaakceptuj wyświetloną wartość Zwiększa podświetloną cyfrę Przesuwa podświetlacz w lewo/ Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zmniejsza podświetloną cyfrę Jeżeli został wprowadzony niepoprawny kod dostępu, zostanie wyświetlony ekran błędu. Aby wrócić do ekranu Select User (Wybierz użytkownika), naciśnij przycisk obok FAJKI (znaku wyboru). 17 z 72

18 5.6 Bieżący użytkownik Po zalogowaniu można znaleźć aktualne dane użytkownika pod informacją dotyczącą zadania i punktu podnoszenia. Bieżący użytkownik 5.7 Wylogowanie użytkownika Jeżeli aktualnie jest zalogowany którykolwiek użytkownik, można poprzez przytrzymanie przycisku wyjścia na trzy sekundy wybrać ekran wylogowania. Anuluj, żeby zostać zalogowany Potwierdź wylogowanie Po potwierdzeniu wylogowania zostanie automatycznie wyświetlony ekran logowania. Aby pozostać zalogowanym, naciśnij przycisk obok KRZYŻYKA, a system powróci do poprzedniego ekranu. 18 z 72

19 6 Top Menu (menu najwyższe) Ekran Top Menu (menu najwyższe) umożliwia dostęp do wszystkich funkcji systemu. Aby odsłonić symbole, jeżeli są ukryte, naciśnij dowolny przycisk. Aby powrócić z podmenu do Top Menu (menu najwyższego), naciśnij przycisk WYJŚCIA, dopóki nie jest wyświetlone Top Menu (menu najwyższe). Aby ukryć symbole, znajdując się w Top Menu (menu najwyższym), naciśnij przycisk WYJŚCIA jeszcze raz. Funkcje przycisków Top Menu (menu najwyższego): Menu Limits (Limity) Menu Lifting (Podnoszenie) Wybór narzędzia Test / diagnostyka WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE trybu podnoszenia Ukryj symbole Wskaźnik poziomu menu Menu Limits (Limity) Menu Lifting (Podnoszenie) Wybór narzędzia - pokazany, gdy dostępne są dwa lub więcej narzędzi Test / diagnostyka WŁĄCZA i WyŁĄCZA tryb podnoszenia Symbol wyjścia 19 z 72

20 7 Wskaźnik / regulator mocy nominalnej 7.1 Przedstawienie Regulator / indykator mocy nominalnej (RCI/RCC) PME zaprojektowano tak, aby spełniał europejskie wymogi w odniesieniu do przepisów dotyczących wskaźników mocy nominalnej. PME zapewnia to, że można wykorzystać maks. pojemność obciążenia w całym zakresie obszaru roboczego maszyny. System zawsze uruchomi się w trybie podnoszenia. Patrz rozdz. 4, dla informacji dotyczących używania maszyny budowlanej jako dźwigu. Funkcję Tryb podnoszenia można używać w połączeniu z monitoringiem obsz. rob., patrz rozdz. 7. W tym trybie lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie wskazywać, że funkcja Tryb podnoszenia jest aktywna. 2. Bieżące zadanie 3. Bieżący punkt podnoszenia 1. Promień punktu podnoszenia 4. Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze 8. Wskaźniki bezpiecznego kierunku 7. Obciążenie na haku 5. Wskaźniki RCI / RCC 6. Wskaźniki MEI / MEC 6. Procent aktualnie wykorzystywanego DOR 1. Promień punktu podnoszenia to pozioma odległość od osi obracania do punktu podnoszenia w metrach. 2. Wyświetlane jest aktualnie stosowane zadanie podnoszenia. 3. Opis punktu podnoszenia (jeżeli nie jest dostępnych więcej punktów podnoszenia, wartość ta będzie sworzeń łyżki koparkowej ). 4. Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) dla kombinacji wysokości i promienia bieżącego punktu podnoszenia. Wartość jest podawana w tonach metrycznych. Wartość wyświetlana na czerwono sygnalizuje, że DOR jest ograniczone przez przepustowość hydrauliczną, a nie stabilność maszyny. 5. Wskaźniki RCI / RCC - MEI / MEC (patrz rozdział 3) 6. Wykres słupkowy procentowy DOR wskazujący wartość procentową aktualnego obciążenia w porównaniu do maks. DOR. 7. Obciążenie na haku (LOH) pokazuje aktualne obciążenie zawieszone w punkcie podnoszenia w tonach. 8. Wskaźniki bezpiecznego kierunku. Trójkąty po obu stronach każdej części wyposażenia wskazują, czy jest bezpieczne (ZIELONE) lub niebezpieczne (CZERWONE) przesuwać, w zaistniałych stanach przeciążenia, odpowiedni przegub w tym kierunku. Trójkąty wskazują również bezpieczny kierunek ruchu w przypadku naruszenia limitów wysokości. Wyświetlone DOR wywodzi się z założenia, że obciążenie jest zawieszone bezpośrednio pod punktem podnoszenia. Waga narzędzi (np. łyżki koparkowej, szybkozłącza itd.), jeżeli są zamontowane, jest wliczona w wartości DOR oraz LOH w przypadku, że narzędzia te były uwzględnione podczas kalibracji systemu. Zakłada się, że cylinder łyżki koparkowej i mechanizm sterowania są obecne. Wszelkie zmiany i modyfikacje części maszyny wpływające na system należy zgłaszać wprost do spółki Prolec Ltd lub za pośrednictwem właściciela umowy serwisowej. 20 z 72

21 7.2 Praca w ramach dopuszczalnego obciążenia roboczego Jeżeli jest aktywny tryb podnoszenia, zostanie pokazany aktualny promień punktu podnoszenia oraz maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze aktualnego promienia. Jeżeli obciążenie jest poniżej 95 % maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego Wskaźnik pojemności obciążenia będzie zielony Zapali się zielona dioda LED 7.3 Zbliżenie się do przeciążenia Jeżeli jest aktywny tryb podnoszenia, a jeżeli obciążenie jest większe niż 95 % maksymalnego DOR, system ostrzeże cię, że maszyna zbliża się do granicy pojemności obciążenia przy aktualnej wysokości i promieniu. Jeżeli obciążenie jest powyżej 95 % maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego. Wskaźnik pojemności obciąż.będzie bursztynowy Zapali się bursztynowa dioda LED Włączy się alarm wewnętrzny Pojawi się komunikat pokazany po stronie. PME można skonfigurować podczas instalacji tak, żeby współdziałał z układem hydraulicznym maszyny znanym jako Sterowanie obszaru roboczego maszyny (MEC), które w przypadku przeciążenia pozwala na wstrzymanie ruchu. W takim razie będą dozwolone tylko ruchy, które poprawiają dopuszczalne obciążenie robocze, tj. koparka DO WNĘTRZA. Strzałki na ekranie wskazują, które ruchy są dopuszczalne. W przypadku zbliżenia się do granicy przeciążenia lub stanu przeciążenia należy przesuwać punkt podnoszenia tylko w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

22 7.4 Przeciążenie sygnalizacji stabilności System sygnalizuje stan przeciążenia tylko za pośrednictwem alarmów wewnętrznych i zewnętrznych - żaden ruch nie jest wstrzymany Sygnalizacja limitu hydraulicznego Jeżeli niektóra z operacji podnoszenia jest ograniczona w większym stopniu przez przepustowość hydrauliczną niż przez stabilność, pokazane maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze będzie koloru CZERWONEGO. Limitacja hydrauliczna włącza się najczęściej w przypadku krótkich promieni. Jeżeli obciążenie jest powyżej 105 % maks. dopuszczalnego obciążenia roboczego Wskaźnik pojemności obciąż. będzie czerwony Czerwona dioda LED będzie migać Włączy się alarm wewnętrzny oraz zewnętrzny Pojawi się komunikat pokazany po stronie Niebezpieczny ruch jest sygnalizowany CZERWONYMI strzałkami, natomiast bezpieczny ruch strzałkami ZIELONYMI PME można skonfigurować podczas instalacji tak, żeby współdziałał z układem hydraulicznym maszyny znanym jako Sterowanie obszaru roboczego maszyny (MEC), które w przypadku przeciążenia pozwala na wstrzymanie ruchu. W takim razie będą dozwolone tylko ruchy, które poprawiają dopuszczalne obciążenie robocze, tj. koparka DO WNĘTRZA. Strzałki na ekranie wskazują, które ruchy są dopuszczalne, W przypadku zbliżenia się do granicy przeciążenia lub stanu przeciążenia należy przesuwać punkt podnoszenia tylko w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

23 7.5 Przeciążenie regulacji stabilności Jeżeli wystąpi stan przeciążenia, układ hydraul. maszyny zostanie zablokowany w celu uniemożliwienia dalszych niebezp. ruchów. Aktywne pozostaną tylko te ruchy, które pozwalają na bezpieczną obsługę. Nie można zwiększyć promień ani podnieść obciążenie. Włączy się alarm wewnętrzny I zewnętrzny łącznie z wizualnymi wskaźnikami na wyświetlaczu Regulacja limitacji hydraulicznej W stanie limitacji hydraulicznej system zatrzyma ruch odpowiedniego przegubu i włączy alarm wewnętrzny oraz zewnętrzny łącznie z wizualnymi wskaźnikami na wyświetlaczu. *Jeżeli wystąpi stan przeciążenia, układ hydrauliczny maszyny zostanie zablokowany w celu uniemożliwienia jakichkolwiek dalszych niebezpiecznych ruchów. Aktywne pozostaną tylko ruchy, które pozwalają na bezpieczną obsługę. Nie można zwiększyć promień ani podnieść obciążenia. Jeżeli obciążenie jest powyżej 105 % maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego Wskaźnik pojemn. obciążenia będzie czerwony Czerwona dioda LED będzie migać Włączy się alarm wewnętrzny oraz zewnętrzny Pojawi się komunikat pokazany po stronie Regulacja ruchu maszyny będzie działać, wstrzymany ruch jest sygnalizowany CZERWONYMI strzałkami, natomiast bezpieczny ruch ZIELONYMI strzałkami Po trzech sekundach zostanie udostępniona funkcja softwarowego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych, patrz rozdział W przypadku zbliżenia się do granicy przeciążenia lub stanu przeciążenia należy przesuwać punkt podnoszenia tylko w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

24 7.6 Ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznej regulacji przeciążenia / limitacji hydraulicznej Softwarowe ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznych Po trzech sekundach zostanie symbol trybu podnoszenia zastąpiony symbolem dla softwarowego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych. W przypadku zastosowania softwarowego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych zostanie ponownie włączony układ hydrauliczny maszyny. Alarm zewnętrzny pozostanie jednak aktywny, czerwona dioda LED będzie migać i lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) wyłączy się. Gdy stan alarmowy zostanie usunięty, RCC automatycznie anuluje żądanie ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych i wróci do normalnej pracy. Softwarowe ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznych Przełącznik kluczykowy głównego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych System może być dodatkowo wyposażony przełącznikiem kluczowym głównego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych. Obrócenie przełącznika do pozycji ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych pozwoli na normalną pracę którejkolwiek z usług hydraulicznych bez względu na stan bezpieczeństwa. Gdy jednostka znajduje się w tym stanie, alarm zewnętrzny pozostanie aktywny, lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie sygnalizować, że maszyna jest w stanie ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych, czerwona dioda LED będzie migać i na wyświetlaczu pojawi się komunikat In Override (w stanie ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych). Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

25 7.7 Menu Lift Mode (Tryb podnoszenia) Tryb podnoszenia umożliwia różne funkcje, dostępne w razie, że zostały one skonfigurowane podczas instalacji. Konfiguracja zależeć będzie od procedur operacyjnych właściciela maszyny. Jeżeli skalibrowano tylko jedno zadanie, punkt podnoszenia lub narzędzie, nie będzie wyświetlony symbol trybu podnosz. Każda z podanych wartości ma wpływ na DOR. Wybór punktu podnoszenia Wybór zadania Wyświetla tabelę (tabele) obciążeń Powróć do poprzedniego ekranu 7.8 Wybór punktu podnoszenia Bieżący punkt podnoszenia jest podany na ekranie trybu podnoszenia. System może zostać skalibrowany z tylko jednym punktem podnoszenia stosowanym w dowolnym zadaniu. Jeżeli zostało skalibrowanych więcej niż jeden punkt podnoszenia, ich wyboru można dokonać ręcznie za pośrednictwem ekranu wyboru punktu podnoszenia pokazanego poniżej. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać wymagany punkt podnoszenia i potwierdź go, używając przycisku obok znaku wyboru (FAJKI). Przykładowe punkty podnoszenia przedstawiono na liście. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Wyjdź bez zmian Zaakceptuj podświetl. pkt podnoszenia Przesuwa podświetlacz W DÓŁ Wielokrotne punkty podnoszenia umożliwiają osiągnąć różnych pojemności obciążenia. Zmiana punktu podnoszenia nie będzie miała wpływu na wybrane bieżące zadanie (patrz rozdział 7.8). 25 z 72

26 7.9 Wybór zadania Bieżące zadanie jest wskazane na ekranie trybu podnoszenia. System może zostać skalibrowany z tylko jednym zadaniem stosowanym w zakresie obracania 360 stopni (większość maszyn zostanie skalibrowana w ten sposób). Jeżeli zostało skalibrowanych więcej niż jedno zadanie, ich wyboru można dokonać ręcznie lub automatycznie. Ręczny wybór jest dokonywany za pośrednictwem ekranu wyboru zadania pokazanego poniżej. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać wymagane zadanie i potwierdź go, używając przycisku obok znaku wyboru (FAJKI). Powszechny rodzaje zadań przedstawiono na liście. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Anuluj bez zmian Zaakceptuj podświetlone zadanie Przesuwa podświetlacz W DÓŁ Wielokrotne zadania można w przypadku maszyn gąsienicowych wykorzystać do zwiększenia pojemności obciążenia tak, żeby umożliwiały łuki podnoszenia zarówno 360 i PRZEDNIE/TYLNE. W przypadku maszyn kołowych można zastosować dodatkowe zadania dla jakiejkolwiek kombinacji łuku, lemiesza podpierającego i stabilizatora. Zmiana zadania nie będzie miała wpływu na wybrany bieżący punkt podnoszenia (patrz rozdział 7.8). W przypadku, że jest do dyspozycji automatyczne przełączanie zadań, ręczny wybór zadania zostanie wyłączony. Automatyczny wybór zadania może być oparty na szeregu właściwości maszyny, takich jak pozycja obracania, pozycja stabilizatora, pozycja teleskopowego przedłużenia, wyposażenie wtórne. Jeżeli zostało skalibrowane tylko jedno zadanie, ekran powyżej nie będzie udostępniony. 26 z 72

27 7.10 Menu tabeli obciążeń , wydanie 1.1, kwiecień 2013 PME może wyświetlić tabelę obciążenia dla aktualnie wybranego zadania podnoszenia i punktu podnoszenia. Jeżeli maszyna jest wyposażona w hydraulicznie regulowany wysięgnik, będą dostępne zarówno tabele dla wartości maksymalnych i minimalnych. Hydraulicznie regulowane wysięgniki umożliwiają maszynie dotrzeć do tego samego punktu w przestrzeni (tj. kombinację wysokości i promienia) z wyposażeniem pod wieloma różnymi kątami. Pokazane minimalne obciążenia odnoszą się do najmniej korzystnej kombinacji kątów. Podczas wyświetlania tabeli obciążeń jest stan bezpieczeństwa maszyny nadal monitorowany. Promień punktu podnoszenia Hydraulicznie limitowane DOR Wyświetla tabelę obciążenia maksymalnego WŁĄCZA i WYŁĄCZA pasek informacyjny Powróć do poprzedniego menu Wysokość punktu podnoszenia Wartości DOR Jeżeli niektóra z operacji podnoszenia jest ograniczona w większym stopniu przez przepustowość hydrauliczną niż przez stabilność, pokazane maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze będzie koloru CZERWONEGO. Obciążenie maksymalne dla zadań limitowanych przez stabilność podano jako procent obciążenia wywracającego i w standardowej instalacji będzie wynosić 75 %. 27 z 72

28 7.11 Tryb podnoszenia - tryb bez podnoszenia , wydanie 1.1, kwiecień 2013 Gdy maszyna nie jest używana do operacji podnoszenia, można umieścić ją, na ekranie Top Menu (menu najwyższe), do trybu bez podnoszenia. Opcja ta umożliwia używać maszyny do kopania itp. Kiedy maszyna jest w trybie bez podnoszenia, system nadal monitoruje wszelkie jej działania i stan bezpieczeństwa, jednak NIE ostrzega przed stanami przeciążenia. W tym trybie lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie wskazywać, że funkcja Tryb podnoszenia NIE jest aktywna. Tryb podnoszenia nie można uaktywnić, jeżeli wartość LOH przekracza predefiniowaną wagę. Monitoring limitu obszaru roboczego pozostanie aktywny, jeżeli został ustawiony jakikolwiek limit. WŁĄCZONY tryb podnoszenia Zauważ, że przycisk Tryb podnoszenia jest niedostępny WYŁĄCZONY Tryb podnoszenia W trybie bez podnoszenia ekran podaje, na pasku ostrzeżenia przed zagrożeniem, komunikat NON-LIFTING MODE (TRYB BEZ PODNOSZENIA) i na wskaźniku RCI RCC pojawia się czerwony krzyżyk - w tym stanie nie powinny być wykonywane operacje podnoszenia. Lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie wyłączona. 28 z 72

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 PL W wersji 2 dodano następujące nowe funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi, dołączoną

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo