Podręcznik operatora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik operatora"

Transkrypt

1 PME 200 Wskaźnik mocy nominalnej, Wskaźnik obszaru roboczego maszyny Regulator mocy nominalnej, Regulator obszaru roboczego maszyny Podręcznik operatora

2

3 Niniejszy podręcznik opisuje działanie SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PODNOSZENIA I OBSZARU ROBOCZEGO MASZYN BUDOWLANYCH PROLEC PME Objęty model: Nr katalogowy Oznaczenie modelu 0050X0-X00 PME200 - RCI + MEI SYSTEM 0050X0-X00 PME200 - RCC + MEC SYSTEM Spółka Prolec obsługuje ogólnopaństwową sieć w pełni wyszkolonych pracowników technicznych serwisu. Reklamacje w ramach gwarancji, prace serwisowe, informacje techniczne i części zamienne można otrzymać kontaktując się z: Prolec Ltd Telefon +44 (0) Benson Road Faks +44 (0) Nuffield Industrial Estate Poole Dorset BH17 0GB PODCZAS NORMALNEJ PRACY NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO ŻURAWIA. DLATEGO OSTRZEŻENIE O PRZECIĄŻENIU NIE POWINNO BYĆ AKTYWNE PODCZAS NORMALNEJ PRACY MASZYNY. NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE PEWNE USTAWOWE WYMAGANIA NIE POZWALAJĄ NA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO, JEŻELI NIE CHODZI O TESTOWANIE. NINIEJSZY WSKAŹNIK / REGULATOR MOCY NOMINALNEJ (RCI, RCC) NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKU W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. REGULACJA PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE POWODUJE UNIEWAŻNIENIE UDZIELONEJ GWARANCJI LUB CERTYFIKACJI. JEŻELI WYSTĄPI PROBLEM, KTÓREGO NIE MOŻNA USUNĄĆ PRZY UŻYCIU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO AUTORYZOWANEGO SERWISU. NINIEJSZE URZĄDZENIE JEST CERTYFIKOWANE TAK, BY SPROSTAĆ AKTUALNYM PRZEPISOM BEZPIECZEŃSTWA WIELKIEJ BRYTANII I WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH OPERACJI PODNOSZENIA. Wszelkie zmiany i modyfikacje części maszyny, które wpływają na system oraz jakiekolwiek awarie części systemu należy zgłaszać wprost do spółki Prolec Ltd lub za pośrednictwem właściciela umowy serwisowej. Niniejszy podręcznik należy przechowywać wraz z produktem i przekazać go każdemu kolejnemu użytkownikowi tego produktu. Mimo iż dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych w niniejszej instrukcji, spółka Prolec Ltd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Oryginalne instrukcje producenta.

4 Spis treści 1 Korzystanie z niniejszego dokumentu 11 2 Uwagi 11 3 Identyfikacja systemu 12 4 Zalecenia dotyczące obsługi i niebezpiecznych sytuacji 13 5 Instrukcja obsługi Włączenie Używanie wyświetlacza Edytowanie wartości za pomocą przycisków strzałek Wybór z listy za pomocą przycisków strzałek Logowanie użytkownika Bieżący użytkownik Wylogowanie użytkownika 18 6 Top Menu (menu najwyższe) 19

5 Spis treści (ciąg dalszy) 7 Wskaźnik / regulator mocy nominalnej Przedstawienie Praca w ramach dopuszczalnego obciążenia roboczego Zbliżenie się do przeciążenia Przeciążenie sygnalizacji stabilności Sygnalizacja limitu hydraulicznego Przeciążenie regulacji stabilności Regulacja limitu hydraulicznego Ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznej regulacji przeciążenia / limitacji hydraulicznej Softwarowe ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznych Przełącznik kluczykowy głównego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych Menu Lift Mode (Tryb podnoszenia) Wybór punktu podnoszenia Wybór zadania Menu tabeli obciążeń Tryb podnoszenia - tryb bez podnoszenia Menu wyboru narzędzia Alternatywne ekrany trybu podnoszenia 30

6 Spis treści (ciąg dalszy) 8 Monitoring obszaru roboczego Górny limit wysokości Menu Height Limit (górny limit wysokości) Ustawienie górnego limitu wysokości - znana górna wysokość Ustawienie górnego limitu wysokości - przy użyciu aktualnego najwyższego punktu Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - górna wysokość Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - górna wysokość Limit maksymalnego promienia Menu Max Radius Limit (limit maksymalnego promienia) Ustawienie limitu maksymalnego promienia - znany promień Ustawienie limitu maksymalnego promienia - używając aktualnego maksymalnego promienia Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - maksymalny promień Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - maksymalny promień 41 ciąg dalszy

7 Spis treści (ciąg dalszy) 8.3 Limit minimalnego promienia Menu Min Radius Limit (limit minimalnego promienia) Ustawienie limitu minimalnego promienia - znana minimalny promień Ustawienie limitu minimalnego promienia - przy użyciu aktualnego minimalnego promienia Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - minimalny promień Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - minimalny promień Dolny limit wysokości Menu Low Limit (dolny limit wysokości) Ustawienie dolnego limitu wysokości - znany promień Ustawienie dolnego limitu wysokości - przy użyciu aktualnego najniższego punktu Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - dolna wysokość Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - dolny 51 ciąg dalszy

8 Spis treści (ciąg dalszy) 9 Komunikaty ostrzegawcze 9.1 Komunikaty ekranowe Ostrzeżenia diodami LED i alarmem wewnętrznym Codzienne kontrole Test / Diagnostyka Test funkcji przekaźników Test funkcji lampy sygnalizacyjno-ostrzegawczej, alarmu z diodami LED Ustawienia wyświetlacza Tryb dzienny lub nocny Wybór wyświetlonej maszyny Wybór języka Informacje o systemie 58

9 Spis treści - ciąg dalszy 14 Wycofanie produktu z eksploatacji Serwis i naprawy Przegląd konserwacji Czas i data Ustawienie czasu lub daty 15.3 Promień i wysokość 15.4 Przetworniki ciśnienia Dopuszczalne obciążenie robocze Logowanie użytkownika Ustawienie logowania użytkownika Dodanie nowego użytkownika Edycja danych użytkownika Wybór użytkownika do usunięcia Edycja kodu dostępu użytkownika Włączanie / wyłączanie użytkowników 67

10 Spis treści - ciąg dalszy 17 Naprawy Definicje / Słowniczek 68

11 1 Korzystanie z niniejszego dokumentu Niniejszy podręcznik użytkownika jest przeznaczony dla osób znających się na korzystaniu z maszyn budowlanych wykonujących operacje podnoszenia. OSTRZEŻENIE oznacza informacje dotyczące poszczególnych ryzyk, które mogą powstać podczas pewnych zastosowań, używając pewnych instalacji, oraz informacje dotyczące dodatkowych środków ochronnych, które są niezbędne do tego rodzaju zastosowań. Przestroga, ostrożnie, sytuacja ryzykowna ZAGROŻENIE Działania, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci 2 Uwagi Regulacja przez osoby nieupoważnione powoduje unieważnienie udzielonej gwarancji lub certyfikacji. Jeżeli zostanie wyświetlony stan błędu, którego nie można naprawić przy użyciu niniejszego podręcznika, zatrzymaj wszelkie prace, natychmiast wyszukaj autoryzowanego serwisu i nie kontynuuj pracę, dopóki usterka nie zostanie usunięta. 11 z 72

12 3 Identyfikacja systemu System PME zapewnia dwie podstawowe funkcje bezpieczeństwa 1. Stabilność podnoszenia 2. Monitoring obszaru roboczego maszyny Obie funkcje bezpieczeństwa są osiągane poprzez monitoring niektórych lub wszystkich ruchomych części maszyny (wysięgników, dalszych przegubów, nadwozia itd.) oraz jej otoczenia (spadzistości i nachylenia gruntu, obciążenia itd.) w czasie rzeczywistym i poprzez aktywne ustalanie bezpieczeństwa bieżącej operacji, z odpowiednio ustawionymi limitami. Funkcja stabilizacji podnoszenia składa się z dwu podklas Wskaźniki mocy nominalnej (RCI) ostrzegają przed potencjalnym brakiem stabilności, gdy maszyna wykonuje operacje podnoszenia. Żaden ruch obniżający dopuszczalne obciążenie robocze nie jest nigdy wstrzymywany. Regulatory mocy nominalnej (RCC) zapobiegają braku stabilności, gdy maszyna wykonuje operacje podnoszenia. Zostaje to osiągnięte poprzez hydrauliczne zatrzymanie niebezpiecznych ruchów maszyny, które mogłyby spowodować jej przewrócenie. Funkcja monitoringu obszaru roboczego maszyny dzieli się również na dwie podklasy Wskaźniki obszaru roboczego maszyny (MEI) ostrzegają przed ruchami, które mogłyby wprowadzić części maszyny do obszarów niebezpiecznych, a przede wszystkim chodzi tu o ograniczenie wysokości podczas pracy pod przewodami napowietrznymi. Żaden ruch przekraczający ustawiony limit nie jest nigdy wstrzymywany. Regulatory obszaru roboczego maszyny (MEC) uniemożliwiają ruchy, które mogłyby wprowadzić części maszyny do obszarów niebezpiecznych, a przede wszystkim chodzi tu o ograniczenie wysokości podczas pracy pod przewodami napowietrznymi. Podczas pracy są na ekranie wyświetlane wskaźniki podane po lewej stronie, aby jednoznacznie określić funkcje obsługiwane przez PME 200. Funkcje mogą być niedostępne, tzn. gdy maszyna jest w trybie bez podnoszenia lub gdy monitoring obszaru roboczego jest wyłączony. W takim przypadku odpowiedni symbol funkcji zostanie przekreślony krzyżykiem. Funkcje te można połączyć, istotne jest, żeby zainstalowane funkcje systemu zostały zidentyfikowane i zrozumiałe. 12 z 72

13 4 Zalecenia dotyczące obsługi i niebezpiecznych sytuacji Zalecenia dotyczące obsługi Zalecenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji Eksploatując maszynę jako dźwig: Upewnij się, że podczas operacji podnoszenia jest wybrany tryb podnoszenia Eksploatuj maszynę przy rozsądnej prędkości Podczas jazdy z załączonym ładunkiem zachowaj szczególną ostrożność Nie obsługuj maszynę w sposób lekkomyślny Używając monitoringu obszaru roboczego: Ustawiając górny limit wysokości, upewnij się, że wszelkie podłączone narzędzia są w ich najmniej korzystnej pozycji Po ustawieniu limitu lub limitów sprawdź ich prawidłowe działanie Eksploatuj maszynę przy rozsądnej prędkości Zmniejsz prędkość eksploatacyjną Nie podnoś wyposażenia szybko, gdy znajduje się ono blisko limitu Nie obsługuj maszynę w sposób lekkomyślny Nie poruszaj się w trudnym terenie, gdy jest osiągnięty lub jest niemal osiągnięty limit W stanie zagrożenia hydraulicznego / przeciążeniem: Jeżeli został osiągnięty limit, zwolnij dźwignię regulacji, jeżeli jest to stosowne Eksploatuj maszynę z niewielką prędkością Punkt podnoszenia należy przesuwać w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze W stanie zagrożenia limitu: Jeżeli został osiągnięty limit, zwolnij dźwignię regulacji, jeżeli jest to stosowne Eksploatuj maszynę z niewielką prędkością 13 z 72

14 5 Instrukcja obsługi 5.1 Włączenie System PME włącza się automatycznie przy włączonym zapłonie maszyny. Jednostka znajdująca się w kabinie składa się z wyświetlacza LCD 4,3 o wysokiej rozdzielczości i jest sterowana przez trzy przyciski znajdujące się po każdej stronie. Dalsze informacje podają trzy statusowe diody LED i alarm wewnętrzny. Podczas uruchamiania, system wykona samokontrolę: 1. Wszystkie diody LED będą migać, zabrzmi alarm wewnętrzny wyświetlacza i alarm zewnętrzny. 2. Zapali się CZERWONA dioda LED oznaczająca, że system uruchamia się i wykonuje samokontrolę. 3. Po zakończeniu samokontroli będzie świeciła ZIELONA dioda LED i system się uaktywni. Zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy bezpieczeństwa. Prosimy o jego przeczytanie i postępowanie tylko wtedy, gdy są Państwo w pełni zaznajomieni z systemem PME. Tryb podnoszenia aktywowany jest przez naciśnięcie dowolnego klawisza, po czym zostaną włączone wszelkie wcześniejsze limity. System jest teraz gotowy do użycia. 4. System może być skonfigurowany tak, aby wymagał logowania użytkownika - żeby sprawdzić czy funkcja ta jest włączona, patrz rozdział 5.5. Jeżeli CZERWONA dioda LED pozostaje zapalona, został wykryty błąd. Zatrzymaj wszelkie prace, natychmiast wyszukaj autoryzowanego serwisu i nie kontynuuj pracę, dopóki usterka nie zostanie usunięta. Wyświetlacz jest przymocowany do maszyny za pomocą elastycznego przegubu kulowego umożliwiającego łatwe dopasowanie do indywidualnych preferencji oglądania. 14 z 72

15 5.2 Używanie wyświetlacza Wyświetlacz obsługiwany jest za pomocą przycisków znajdujących się obok symboli funkcji. Przyciskami można otworzyć podmenu, włączyć lub wyłączyć funkcję, ustawić wartość, przełączać pomiędzy kilku ekranami. Żaden przycisk nie ma pojedynczej funkcji. Po uaktywnieniu (naciśnięciu) przycisku jego symbol zmieni kolor na czarny/fioletowy. Należy pamiętać, że obraz maszyny jest niezmienny i nie śledzi jej ruchu. Przyciski wielofunkcyjne: Funkcję przycisku wskazuje symbol obok niego W lewym górnym rogu symbolu może pojawić się symbol wtórny, który oznacza: Symbol plus oznacza, że po wybraniu (naciśnięciu) zostanie otwarte podmenu. Symbol cyklu oznacza, że jest dostępnych kilka funkcji. Symbole włączenia / wyłączenia wskazują, czy funkcja jest WŁĄCZONA lub WYŁĄCZONA. Czerwony oznacza WŁĄCZONY, a siwy oznacza WYŁĄCZONY. Dla każdego przycisku jest dostępna pomoc. Aby uzyskać dostęp do pomocy, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy. Komunikat pomocy można usunąć poprzez naciśnięcie jednego z sześciu przycisków. Podczas wyświetlania komunikatu pomocy, PME jest nadal aktywny. Jeżeli jest aktywny tryb podnoszenia lub jest ustawiony górny limit wysokości, zostanie wskazany każdy stan alarmowy lub ostrzegawczy. 15 z 72

16 5.3 Edytowanie wartości za pomocą przycisków strzałek Wartości takie jak kody do logowania lub limity wysokości można łatwo edytować za pomocą ekranu edycji numerów. Cyfra podświetlona kolorem niebieskim jest zwiększana lub zmniejszana od 0 do 9 naciskając przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ - użyj przycisków W LEWO i W PRAWO, aby przesunąć podświetlacz (kursor) na lewo lub na prawo. Aby zastosować wyświetloną wartość, naciśnij przycisk obok znaku wyboru (fajki). Anuluj bez zmian Przesuwa kursor w prawo / Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zaakceptuj wyświetloną wartość Zwiększa podświetloną cyfrę Przesuwa podświetlacz (kursor) w lewo/ Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zmniejsza podświetloną cyfrę 5.4 Wybór z listy za pomocą przycisków strzałek Aby dokonać wyboru z listy takiej jak Users (Użytkownicy), Duties (Zadania; pokazane tutaj) lub Lifting Points (Punkty podnoszenia), należy użyć przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ, po czym podświetlacz (kursor) zostanie przesunięty w górę albo w dół. Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij przycisk obok FAJKI (znaku wyboru). Aby wyjść bez dokonania zmian, naciśnij przycisk obok KRZYŻYKA. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Anuluj bez zmian Zaakceptuj podświetlone zadanie Przesuwa podświetlacz W DÓŁ 16 z 72

17 5.5 Logowanie użytkownika Jeżeli PME został skonfigurowany do pracy ze wbudowaną listą użytkowników, system poprosi o podanie kodu dostępu do zalogowania użytkownika. Wybierz wymaganą nazwę użytkownika i wyświetli się ekran do podania hasła. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Powróć do obszaru kalibracji Wybierz podświetloną nazwę, otworzy się poniższy ekran Enter Login Code Przesuwa podświetlacz W DÓŁ Za pomocą przycisków strzałek wprowadź poprawny kod dostępu. Cyfry zostają podczas wprowadzania kodu zastąpione gwiazdkami. Aby potwierdzić kod dostępu do zalogowania, naciśnij przycisk obok FAJKI (znaku wyboru). Jeżeli został wprowadzony ważny kod dostępu, system rozpocznie normalną pracę. Anuluj bez zmian Przesuwa podświetlacz w prawo / Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zaakceptuj wyświetloną wartość Zwiększa podświetloną cyfrę Przesuwa podświetlacz w lewo/ Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zmniejsza podświetloną cyfrę Jeżeli został wprowadzony niepoprawny kod dostępu, zostanie wyświetlony ekran błędu. Aby wrócić do ekranu Select User (Wybierz użytkownika), naciśnij przycisk obok FAJKI (znaku wyboru). 17 z 72

18 5.6 Bieżący użytkownik Po zalogowaniu można znaleźć aktualne dane użytkownika pod informacją dotyczącą zadania i punktu podnoszenia. Bieżący użytkownik 5.7 Wylogowanie użytkownika Jeżeli aktualnie jest zalogowany którykolwiek użytkownik, można poprzez przytrzymanie przycisku wyjścia na trzy sekundy wybrać ekran wylogowania. Anuluj, żeby zostać zalogowany Potwierdź wylogowanie Po potwierdzeniu wylogowania zostanie automatycznie wyświetlony ekran logowania. Aby pozostać zalogowanym, naciśnij przycisk obok KRZYŻYKA, a system powróci do poprzedniego ekranu. 18 z 72

19 6 Top Menu (menu najwyższe) Ekran Top Menu (menu najwyższe) umożliwia dostęp do wszystkich funkcji systemu. Aby odsłonić symbole, jeżeli są ukryte, naciśnij dowolny przycisk. Aby powrócić z podmenu do Top Menu (menu najwyższego), naciśnij przycisk WYJŚCIA, dopóki nie jest wyświetlone Top Menu (menu najwyższe). Aby ukryć symbole, znajdując się w Top Menu (menu najwyższym), naciśnij przycisk WYJŚCIA jeszcze raz. Funkcje przycisków Top Menu (menu najwyższego): Menu Limits (Limity) Menu Lifting (Podnoszenie) Wybór narzędzia Test / diagnostyka WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE trybu podnoszenia Ukryj symbole Wskaźnik poziomu menu Menu Limits (Limity) Menu Lifting (Podnoszenie) Wybór narzędzia - pokazany, gdy dostępne są dwa lub więcej narzędzi Test / diagnostyka WŁĄCZA i WyŁĄCZA tryb podnoszenia Symbol wyjścia 19 z 72

20 7 Wskaźnik / regulator mocy nominalnej 7.1 Przedstawienie Regulator / indykator mocy nominalnej (RCI/RCC) PME zaprojektowano tak, aby spełniał europejskie wymogi w odniesieniu do przepisów dotyczących wskaźników mocy nominalnej. PME zapewnia to, że można wykorzystać maks. pojemność obciążenia w całym zakresie obszaru roboczego maszyny. System zawsze uruchomi się w trybie podnoszenia. Patrz rozdz. 4, dla informacji dotyczących używania maszyny budowlanej jako dźwigu. Funkcję Tryb podnoszenia można używać w połączeniu z monitoringiem obsz. rob., patrz rozdz. 7. W tym trybie lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie wskazywać, że funkcja Tryb podnoszenia jest aktywna. 2. Bieżące zadanie 3. Bieżący punkt podnoszenia 1. Promień punktu podnoszenia 4. Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze 8. Wskaźniki bezpiecznego kierunku 7. Obciążenie na haku 5. Wskaźniki RCI / RCC 6. Wskaźniki MEI / MEC 6. Procent aktualnie wykorzystywanego DOR 1. Promień punktu podnoszenia to pozioma odległość od osi obracania do punktu podnoszenia w metrach. 2. Wyświetlane jest aktualnie stosowane zadanie podnoszenia. 3. Opis punktu podnoszenia (jeżeli nie jest dostępnych więcej punktów podnoszenia, wartość ta będzie sworzeń łyżki koparkowej ). 4. Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) dla kombinacji wysokości i promienia bieżącego punktu podnoszenia. Wartość jest podawana w tonach metrycznych. Wartość wyświetlana na czerwono sygnalizuje, że DOR jest ograniczone przez przepustowość hydrauliczną, a nie stabilność maszyny. 5. Wskaźniki RCI / RCC - MEI / MEC (patrz rozdział 3) 6. Wykres słupkowy procentowy DOR wskazujący wartość procentową aktualnego obciążenia w porównaniu do maks. DOR. 7. Obciążenie na haku (LOH) pokazuje aktualne obciążenie zawieszone w punkcie podnoszenia w tonach. 8. Wskaźniki bezpiecznego kierunku. Trójkąty po obu stronach każdej części wyposażenia wskazują, czy jest bezpieczne (ZIELONE) lub niebezpieczne (CZERWONE) przesuwać, w zaistniałych stanach przeciążenia, odpowiedni przegub w tym kierunku. Trójkąty wskazują również bezpieczny kierunek ruchu w przypadku naruszenia limitów wysokości. Wyświetlone DOR wywodzi się z założenia, że obciążenie jest zawieszone bezpośrednio pod punktem podnoszenia. Waga narzędzi (np. łyżki koparkowej, szybkozłącza itd.), jeżeli są zamontowane, jest wliczona w wartości DOR oraz LOH w przypadku, że narzędzia te były uwzględnione podczas kalibracji systemu. Zakłada się, że cylinder łyżki koparkowej i mechanizm sterowania są obecne. Wszelkie zmiany i modyfikacje części maszyny wpływające na system należy zgłaszać wprost do spółki Prolec Ltd lub za pośrednictwem właściciela umowy serwisowej. 20 z 72

21 7.2 Praca w ramach dopuszczalnego obciążenia roboczego Jeżeli jest aktywny tryb podnoszenia, zostanie pokazany aktualny promień punktu podnoszenia oraz maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze aktualnego promienia. Jeżeli obciążenie jest poniżej 95 % maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego Wskaźnik pojemności obciążenia będzie zielony Zapali się zielona dioda LED 7.3 Zbliżenie się do przeciążenia Jeżeli jest aktywny tryb podnoszenia, a jeżeli obciążenie jest większe niż 95 % maksymalnego DOR, system ostrzeże cię, że maszyna zbliża się do granicy pojemności obciążenia przy aktualnej wysokości i promieniu. Jeżeli obciążenie jest powyżej 95 % maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego. Wskaźnik pojemności obciąż.będzie bursztynowy Zapali się bursztynowa dioda LED Włączy się alarm wewnętrzny Pojawi się komunikat pokazany po stronie. PME można skonfigurować podczas instalacji tak, żeby współdziałał z układem hydraulicznym maszyny znanym jako Sterowanie obszaru roboczego maszyny (MEC), które w przypadku przeciążenia pozwala na wstrzymanie ruchu. W takim razie będą dozwolone tylko ruchy, które poprawiają dopuszczalne obciążenie robocze, tj. koparka DO WNĘTRZA. Strzałki na ekranie wskazują, które ruchy są dopuszczalne. W przypadku zbliżenia się do granicy przeciążenia lub stanu przeciążenia należy przesuwać punkt podnoszenia tylko w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

22 7.4 Przeciążenie sygnalizacji stabilności System sygnalizuje stan przeciążenia tylko za pośrednictwem alarmów wewnętrznych i zewnętrznych - żaden ruch nie jest wstrzymany Sygnalizacja limitu hydraulicznego Jeżeli niektóra z operacji podnoszenia jest ograniczona w większym stopniu przez przepustowość hydrauliczną niż przez stabilność, pokazane maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze będzie koloru CZERWONEGO. Limitacja hydrauliczna włącza się najczęściej w przypadku krótkich promieni. Jeżeli obciążenie jest powyżej 105 % maks. dopuszczalnego obciążenia roboczego Wskaźnik pojemności obciąż. będzie czerwony Czerwona dioda LED będzie migać Włączy się alarm wewnętrzny oraz zewnętrzny Pojawi się komunikat pokazany po stronie Niebezpieczny ruch jest sygnalizowany CZERWONYMI strzałkami, natomiast bezpieczny ruch strzałkami ZIELONYMI PME można skonfigurować podczas instalacji tak, żeby współdziałał z układem hydraulicznym maszyny znanym jako Sterowanie obszaru roboczego maszyny (MEC), które w przypadku przeciążenia pozwala na wstrzymanie ruchu. W takim razie będą dozwolone tylko ruchy, które poprawiają dopuszczalne obciążenie robocze, tj. koparka DO WNĘTRZA. Strzałki na ekranie wskazują, które ruchy są dopuszczalne, W przypadku zbliżenia się do granicy przeciążenia lub stanu przeciążenia należy przesuwać punkt podnoszenia tylko w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

23 7.5 Przeciążenie regulacji stabilności Jeżeli wystąpi stan przeciążenia, układ hydraul. maszyny zostanie zablokowany w celu uniemożliwienia dalszych niebezp. ruchów. Aktywne pozostaną tylko te ruchy, które pozwalają na bezpieczną obsługę. Nie można zwiększyć promień ani podnieść obciążenie. Włączy się alarm wewnętrzny I zewnętrzny łącznie z wizualnymi wskaźnikami na wyświetlaczu Regulacja limitacji hydraulicznej W stanie limitacji hydraulicznej system zatrzyma ruch odpowiedniego przegubu i włączy alarm wewnętrzny oraz zewnętrzny łącznie z wizualnymi wskaźnikami na wyświetlaczu. *Jeżeli wystąpi stan przeciążenia, układ hydrauliczny maszyny zostanie zablokowany w celu uniemożliwienia jakichkolwiek dalszych niebezpiecznych ruchów. Aktywne pozostaną tylko ruchy, które pozwalają na bezpieczną obsługę. Nie można zwiększyć promień ani podnieść obciążenia. Jeżeli obciążenie jest powyżej 105 % maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego Wskaźnik pojemn. obciążenia będzie czerwony Czerwona dioda LED będzie migać Włączy się alarm wewnętrzny oraz zewnętrzny Pojawi się komunikat pokazany po stronie Regulacja ruchu maszyny będzie działać, wstrzymany ruch jest sygnalizowany CZERWONYMI strzałkami, natomiast bezpieczny ruch ZIELONYMI strzałkami Po trzech sekundach zostanie udostępniona funkcja softwarowego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych, patrz rozdział W przypadku zbliżenia się do granicy przeciążenia lub stanu przeciążenia należy przesuwać punkt podnoszenia tylko w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

24 7.6 Ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznej regulacji przeciążenia / limitacji hydraulicznej Softwarowe ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznych Po trzech sekundach zostanie symbol trybu podnoszenia zastąpiony symbolem dla softwarowego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych. W przypadku zastosowania softwarowego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych zostanie ponownie włączony układ hydrauliczny maszyny. Alarm zewnętrzny pozostanie jednak aktywny, czerwona dioda LED będzie migać i lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) wyłączy się. Gdy stan alarmowy zostanie usunięty, RCC automatycznie anuluje żądanie ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych i wróci do normalnej pracy. Softwarowe ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznych Przełącznik kluczykowy głównego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych System może być dodatkowo wyposażony przełącznikiem kluczowym głównego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych. Obrócenie przełącznika do pozycji ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych pozwoli na normalną pracę którejkolwiek z usług hydraulicznych bez względu na stan bezpieczeństwa. Gdy jednostka znajduje się w tym stanie, alarm zewnętrzny pozostanie aktywny, lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie sygnalizować, że maszyna jest w stanie ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych, czerwona dioda LED będzie migać i na wyświetlaczu pojawi się komunikat In Override (w stanie ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych). Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

25 7.7 Menu Lift Mode (Tryb podnoszenia) Tryb podnoszenia umożliwia różne funkcje, dostępne w razie, że zostały one skonfigurowane podczas instalacji. Konfiguracja zależeć będzie od procedur operacyjnych właściciela maszyny. Jeżeli skalibrowano tylko jedno zadanie, punkt podnoszenia lub narzędzie, nie będzie wyświetlony symbol trybu podnosz. Każda z podanych wartości ma wpływ na DOR. Wybór punktu podnoszenia Wybór zadania Wyświetla tabelę (tabele) obciążeń Powróć do poprzedniego ekranu 7.8 Wybór punktu podnoszenia Bieżący punkt podnoszenia jest podany na ekranie trybu podnoszenia. System może zostać skalibrowany z tylko jednym punktem podnoszenia stosowanym w dowolnym zadaniu. Jeżeli zostało skalibrowanych więcej niż jeden punkt podnoszenia, ich wyboru można dokonać ręcznie za pośrednictwem ekranu wyboru punktu podnoszenia pokazanego poniżej. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać wymagany punkt podnoszenia i potwierdź go, używając przycisku obok znaku wyboru (FAJKI). Przykładowe punkty podnoszenia przedstawiono na liście. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Wyjdź bez zmian Zaakceptuj podświetl. pkt podnoszenia Przesuwa podświetlacz W DÓŁ Wielokrotne punkty podnoszenia umożliwiają osiągnąć różnych pojemności obciążenia. Zmiana punktu podnoszenia nie będzie miała wpływu na wybrane bieżące zadanie (patrz rozdział 7.8). 25 z 72

26 7.9 Wybór zadania Bieżące zadanie jest wskazane na ekranie trybu podnoszenia. System może zostać skalibrowany z tylko jednym zadaniem stosowanym w zakresie obracania 360 stopni (większość maszyn zostanie skalibrowana w ten sposób). Jeżeli zostało skalibrowanych więcej niż jedno zadanie, ich wyboru można dokonać ręcznie lub automatycznie. Ręczny wybór jest dokonywany za pośrednictwem ekranu wyboru zadania pokazanego poniżej. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać wymagane zadanie i potwierdź go, używając przycisku obok znaku wyboru (FAJKI). Powszechny rodzaje zadań przedstawiono na liście. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Anuluj bez zmian Zaakceptuj podświetlone zadanie Przesuwa podświetlacz W DÓŁ Wielokrotne zadania można w przypadku maszyn gąsienicowych wykorzystać do zwiększenia pojemności obciążenia tak, żeby umożliwiały łuki podnoszenia zarówno 360 i PRZEDNIE/TYLNE. W przypadku maszyn kołowych można zastosować dodatkowe zadania dla jakiejkolwiek kombinacji łuku, lemiesza podpierającego i stabilizatora. Zmiana zadania nie będzie miała wpływu na wybrany bieżący punkt podnoszenia (patrz rozdział 7.8). W przypadku, że jest do dyspozycji automatyczne przełączanie zadań, ręczny wybór zadania zostanie wyłączony. Automatyczny wybór zadania może być oparty na szeregu właściwości maszyny, takich jak pozycja obracania, pozycja stabilizatora, pozycja teleskopowego przedłużenia, wyposażenie wtórne. Jeżeli zostało skalibrowane tylko jedno zadanie, ekran powyżej nie będzie udostępniony. 26 z 72

27 7.10 Menu tabeli obciążeń , wydanie 1.1, kwiecień 2013 PME może wyświetlić tabelę obciążenia dla aktualnie wybranego zadania podnoszenia i punktu podnoszenia. Jeżeli maszyna jest wyposażona w hydraulicznie regulowany wysięgnik, będą dostępne zarówno tabele dla wartości maksymalnych i minimalnych. Hydraulicznie regulowane wysięgniki umożliwiają maszynie dotrzeć do tego samego punktu w przestrzeni (tj. kombinację wysokości i promienia) z wyposażeniem pod wieloma różnymi kątami. Pokazane minimalne obciążenia odnoszą się do najmniej korzystnej kombinacji kątów. Podczas wyświetlania tabeli obciążeń jest stan bezpieczeństwa maszyny nadal monitorowany. Promień punktu podnoszenia Hydraulicznie limitowane DOR Wyświetla tabelę obciążenia maksymalnego WŁĄCZA i WYŁĄCZA pasek informacyjny Powróć do poprzedniego menu Wysokość punktu podnoszenia Wartości DOR Jeżeli niektóra z operacji podnoszenia jest ograniczona w większym stopniu przez przepustowość hydrauliczną niż przez stabilność, pokazane maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze będzie koloru CZERWONEGO. Obciążenie maksymalne dla zadań limitowanych przez stabilność podano jako procent obciążenia wywracającego i w standardowej instalacji będzie wynosić 75 %. 27 z 72

28 7.11 Tryb podnoszenia - tryb bez podnoszenia , wydanie 1.1, kwiecień 2013 Gdy maszyna nie jest używana do operacji podnoszenia, można umieścić ją, na ekranie Top Menu (menu najwyższe), do trybu bez podnoszenia. Opcja ta umożliwia używać maszyny do kopania itp. Kiedy maszyna jest w trybie bez podnoszenia, system nadal monitoruje wszelkie jej działania i stan bezpieczeństwa, jednak NIE ostrzega przed stanami przeciążenia. W tym trybie lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie wskazywać, że funkcja Tryb podnoszenia NIE jest aktywna. Tryb podnoszenia nie można uaktywnić, jeżeli wartość LOH przekracza predefiniowaną wagę. Monitoring limitu obszaru roboczego pozostanie aktywny, jeżeli został ustawiony jakikolwiek limit. WŁĄCZONY tryb podnoszenia Zauważ, że przycisk Tryb podnoszenia jest niedostępny WYŁĄCZONY Tryb podnoszenia W trybie bez podnoszenia ekran podaje, na pasku ostrzeżenia przed zagrożeniem, komunikat NON-LIFTING MODE (TRYB BEZ PODNOSZENIA) i na wskaźniku RCI RCC pojawia się czerwony krzyżyk - w tym stanie nie powinny być wykonywane operacje podnoszenia. Lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie wyłączona. 28 z 72

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor Spis treści 1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI 2 2. WYGLĄD I ROZMIAR 2 3. ZESTAWIENIE FUNKCJI I OPIS PRZYCISKÓW 3 Zestawienie funkcji urządzenia 3 Wyświetlacz zaawansowany 4 Wyświetlacz podstawowy 4 4. OPIS PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5 IsoBar ControlModul Instrukcja Obsługi Spis Treści Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2 Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3 Sterowania w trybie ISOBAR 4 Sterowanie ręczne 5 Ustawienie trybu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Parametry Widoczność. SDP3 dla producentów nadwozi

Parametry Widoczność. SDP3 dla producentów nadwozi Wprowadzenie Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje parametry powiązane z widocznością. Zawarto w nim wyłącznie te parametry, które uważane są za przydatne dla producenta nadwozi. Dostępne parametry i

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI P5XS

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI P5XS INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI P5XS ZDALNA REGULACJA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO NEWTRON P5XS SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE...2 2 OSTRZEŻENIA...2 Użytkownicy urządzenia...2 Współpracujące urządzenia...2 3 OPIS...2

Bardziej szczegółowo

TomTom Przewodnik informacyjny

TomTom Przewodnik informacyjny TomTom Przewodnik informacyjny Spis treści Niebezpieczne strefy 3 Niebezpieczne strefy we Francji... 3 Ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach... 3 Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń... 4 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

TL2200QVP. Instrukcja obsługi regulatora ściegów

TL2200QVP. Instrukcja obsługi regulatora ściegów TL2200QVP Instrukcja obsługi regulatora ściegów Spis treści Funkcje wyświetlacza... 3 Używanie ekranu dotykowego... 4 Zielony wskaźnik... 4 Manualny Tryb szycia... 4 Prędkość maksymalna / Manualny tryb

Bardziej szczegółowo

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha]

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] TELEMETRIA [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] Czym jest system telemetryczny? Telemetria: pomiar parametrów pracy na odległość Seria alpha - modułowy system kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Mu-so Wireless Music System - Instrukcja aktualizacji oprogramowania bezprzewodowego systemu muzycznego

Mu-so Wireless Music System - Instrukcja aktualizacji oprogramowania bezprzewodowego systemu muzycznego Mu-so Wireless Music System - Instrukcja aktualizacji oprogramowania bezprzewodowego systemu muzycznego Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces aktualizacji oprogramowania Twojego bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy) WARUNKI GWARANCJI Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. 1. Importer / Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo