Podręcznik operatora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik operatora"

Transkrypt

1 PME 200 Wskaźnik mocy nominalnej, Wskaźnik obszaru roboczego maszyny Regulator mocy nominalnej, Regulator obszaru roboczego maszyny Podręcznik operatora

2

3 Niniejszy podręcznik opisuje działanie SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PODNOSZENIA I OBSZARU ROBOCZEGO MASZYN BUDOWLANYCH PROLEC PME Objęty model: Nr katalogowy Oznaczenie modelu 0050X0-X00 PME200 - RCI + MEI SYSTEM 0050X0-X00 PME200 - RCC + MEC SYSTEM Spółka Prolec obsługuje ogólnopaństwową sieć w pełni wyszkolonych pracowników technicznych serwisu. Reklamacje w ramach gwarancji, prace serwisowe, informacje techniczne i części zamienne można otrzymać kontaktując się z: Prolec Ltd Telefon +44 (0) Benson Road Faks +44 (0) Nuffield Industrial Estate Poole Dorset BH17 0GB PODCZAS NORMALNEJ PRACY NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO ŻURAWIA. DLATEGO OSTRZEŻENIE O PRZECIĄŻENIU NIE POWINNO BYĆ AKTYWNE PODCZAS NORMALNEJ PRACY MASZYNY. NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE PEWNE USTAWOWE WYMAGANIA NIE POZWALAJĄ NA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO, JEŻELI NIE CHODZI O TESTOWANIE. NINIEJSZY WSKAŹNIK / REGULATOR MOCY NOMINALNEJ (RCI, RCC) NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKU W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. REGULACJA PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE POWODUJE UNIEWAŻNIENIE UDZIELONEJ GWARANCJI LUB CERTYFIKACJI. JEŻELI WYSTĄPI PROBLEM, KTÓREGO NIE MOŻNA USUNĄĆ PRZY UŻYCIU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO AUTORYZOWANEGO SERWISU. NINIEJSZE URZĄDZENIE JEST CERTYFIKOWANE TAK, BY SPROSTAĆ AKTUALNYM PRZEPISOM BEZPIECZEŃSTWA WIELKIEJ BRYTANII I WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYCH OPERACJI PODNOSZENIA. Wszelkie zmiany i modyfikacje części maszyny, które wpływają na system oraz jakiekolwiek awarie części systemu należy zgłaszać wprost do spółki Prolec Ltd lub za pośrednictwem właściciela umowy serwisowej. Niniejszy podręcznik należy przechowywać wraz z produktem i przekazać go każdemu kolejnemu użytkownikowi tego produktu. Mimo iż dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych w niniejszej instrukcji, spółka Prolec Ltd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Oryginalne instrukcje producenta.

4 Spis treści 1 Korzystanie z niniejszego dokumentu 11 2 Uwagi 11 3 Identyfikacja systemu 12 4 Zalecenia dotyczące obsługi i niebezpiecznych sytuacji 13 5 Instrukcja obsługi Włączenie Używanie wyświetlacza Edytowanie wartości za pomocą przycisków strzałek Wybór z listy za pomocą przycisków strzałek Logowanie użytkownika Bieżący użytkownik Wylogowanie użytkownika 18 6 Top Menu (menu najwyższe) 19

5 Spis treści (ciąg dalszy) 7 Wskaźnik / regulator mocy nominalnej Przedstawienie Praca w ramach dopuszczalnego obciążenia roboczego Zbliżenie się do przeciążenia Przeciążenie sygnalizacji stabilności Sygnalizacja limitu hydraulicznego Przeciążenie regulacji stabilności Regulacja limitu hydraulicznego Ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznej regulacji przeciążenia / limitacji hydraulicznej Softwarowe ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznych Przełącznik kluczykowy głównego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych Menu Lift Mode (Tryb podnoszenia) Wybór punktu podnoszenia Wybór zadania Menu tabeli obciążeń Tryb podnoszenia - tryb bez podnoszenia Menu wyboru narzędzia Alternatywne ekrany trybu podnoszenia 30

6 Spis treści (ciąg dalszy) 8 Monitoring obszaru roboczego Górny limit wysokości Menu Height Limit (górny limit wysokości) Ustawienie górnego limitu wysokości - znana górna wysokość Ustawienie górnego limitu wysokości - przy użyciu aktualnego najwyższego punktu Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - górna wysokość Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - górna wysokość Limit maksymalnego promienia Menu Max Radius Limit (limit maksymalnego promienia) Ustawienie limitu maksymalnego promienia - znany promień Ustawienie limitu maksymalnego promienia - używając aktualnego maksymalnego promienia Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - maksymalny promień Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - maksymalny promień 41 ciąg dalszy

7 Spis treści (ciąg dalszy) 8.3 Limit minimalnego promienia Menu Min Radius Limit (limit minimalnego promienia) Ustawienie limitu minimalnego promienia - znana minimalny promień Ustawienie limitu minimalnego promienia - przy użyciu aktualnego minimalnego promienia Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - minimalny promień Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - minimalny promień Dolny limit wysokości Menu Low Limit (dolny limit wysokości) Ustawienie dolnego limitu wysokości - znany promień Ustawienie dolnego limitu wysokości - przy użyciu aktualnego najniższego punktu Wskaźnik obszaru roboczego maszyny (MEI) - dolna wysokość Regulator obszaru roboczego maszyny (MEC) - dolny 51 ciąg dalszy

8 Spis treści (ciąg dalszy) 9 Komunikaty ostrzegawcze 9.1 Komunikaty ekranowe Ostrzeżenia diodami LED i alarmem wewnętrznym Codzienne kontrole Test / Diagnostyka Test funkcji przekaźników Test funkcji lampy sygnalizacyjno-ostrzegawczej, alarmu z diodami LED Ustawienia wyświetlacza Tryb dzienny lub nocny Wybór wyświetlonej maszyny Wybór języka Informacje o systemie 58

9 Spis treści - ciąg dalszy 14 Wycofanie produktu z eksploatacji Serwis i naprawy Przegląd konserwacji Czas i data Ustawienie czasu lub daty 15.3 Promień i wysokość 15.4 Przetworniki ciśnienia Dopuszczalne obciążenie robocze Logowanie użytkownika Ustawienie logowania użytkownika Dodanie nowego użytkownika Edycja danych użytkownika Wybór użytkownika do usunięcia Edycja kodu dostępu użytkownika Włączanie / wyłączanie użytkowników 67

10 Spis treści - ciąg dalszy 17 Naprawy Definicje / Słowniczek 68

11 1 Korzystanie z niniejszego dokumentu Niniejszy podręcznik użytkownika jest przeznaczony dla osób znających się na korzystaniu z maszyn budowlanych wykonujących operacje podnoszenia. OSTRZEŻENIE oznacza informacje dotyczące poszczególnych ryzyk, które mogą powstać podczas pewnych zastosowań, używając pewnych instalacji, oraz informacje dotyczące dodatkowych środków ochronnych, które są niezbędne do tego rodzaju zastosowań. Przestroga, ostrożnie, sytuacja ryzykowna ZAGROŻENIE Działania, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci 2 Uwagi Regulacja przez osoby nieupoważnione powoduje unieważnienie udzielonej gwarancji lub certyfikacji. Jeżeli zostanie wyświetlony stan błędu, którego nie można naprawić przy użyciu niniejszego podręcznika, zatrzymaj wszelkie prace, natychmiast wyszukaj autoryzowanego serwisu i nie kontynuuj pracę, dopóki usterka nie zostanie usunięta. 11 z 72

12 3 Identyfikacja systemu System PME zapewnia dwie podstawowe funkcje bezpieczeństwa 1. Stabilność podnoszenia 2. Monitoring obszaru roboczego maszyny Obie funkcje bezpieczeństwa są osiągane poprzez monitoring niektórych lub wszystkich ruchomych części maszyny (wysięgników, dalszych przegubów, nadwozia itd.) oraz jej otoczenia (spadzistości i nachylenia gruntu, obciążenia itd.) w czasie rzeczywistym i poprzez aktywne ustalanie bezpieczeństwa bieżącej operacji, z odpowiednio ustawionymi limitami. Funkcja stabilizacji podnoszenia składa się z dwu podklas Wskaźniki mocy nominalnej (RCI) ostrzegają przed potencjalnym brakiem stabilności, gdy maszyna wykonuje operacje podnoszenia. Żaden ruch obniżający dopuszczalne obciążenie robocze nie jest nigdy wstrzymywany. Regulatory mocy nominalnej (RCC) zapobiegają braku stabilności, gdy maszyna wykonuje operacje podnoszenia. Zostaje to osiągnięte poprzez hydrauliczne zatrzymanie niebezpiecznych ruchów maszyny, które mogłyby spowodować jej przewrócenie. Funkcja monitoringu obszaru roboczego maszyny dzieli się również na dwie podklasy Wskaźniki obszaru roboczego maszyny (MEI) ostrzegają przed ruchami, które mogłyby wprowadzić części maszyny do obszarów niebezpiecznych, a przede wszystkim chodzi tu o ograniczenie wysokości podczas pracy pod przewodami napowietrznymi. Żaden ruch przekraczający ustawiony limit nie jest nigdy wstrzymywany. Regulatory obszaru roboczego maszyny (MEC) uniemożliwiają ruchy, które mogłyby wprowadzić części maszyny do obszarów niebezpiecznych, a przede wszystkim chodzi tu o ograniczenie wysokości podczas pracy pod przewodami napowietrznymi. Podczas pracy są na ekranie wyświetlane wskaźniki podane po lewej stronie, aby jednoznacznie określić funkcje obsługiwane przez PME 200. Funkcje mogą być niedostępne, tzn. gdy maszyna jest w trybie bez podnoszenia lub gdy monitoring obszaru roboczego jest wyłączony. W takim przypadku odpowiedni symbol funkcji zostanie przekreślony krzyżykiem. Funkcje te można połączyć, istotne jest, żeby zainstalowane funkcje systemu zostały zidentyfikowane i zrozumiałe. 12 z 72

13 4 Zalecenia dotyczące obsługi i niebezpiecznych sytuacji Zalecenia dotyczące obsługi Zalecenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji Eksploatując maszynę jako dźwig: Upewnij się, że podczas operacji podnoszenia jest wybrany tryb podnoszenia Eksploatuj maszynę przy rozsądnej prędkości Podczas jazdy z załączonym ładunkiem zachowaj szczególną ostrożność Nie obsługuj maszynę w sposób lekkomyślny Używając monitoringu obszaru roboczego: Ustawiając górny limit wysokości, upewnij się, że wszelkie podłączone narzędzia są w ich najmniej korzystnej pozycji Po ustawieniu limitu lub limitów sprawdź ich prawidłowe działanie Eksploatuj maszynę przy rozsądnej prędkości Zmniejsz prędkość eksploatacyjną Nie podnoś wyposażenia szybko, gdy znajduje się ono blisko limitu Nie obsługuj maszynę w sposób lekkomyślny Nie poruszaj się w trudnym terenie, gdy jest osiągnięty lub jest niemal osiągnięty limit W stanie zagrożenia hydraulicznego / przeciążeniem: Jeżeli został osiągnięty limit, zwolnij dźwignię regulacji, jeżeli jest to stosowne Eksploatuj maszynę z niewielką prędkością Punkt podnoszenia należy przesuwać w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze W stanie zagrożenia limitu: Jeżeli został osiągnięty limit, zwolnij dźwignię regulacji, jeżeli jest to stosowne Eksploatuj maszynę z niewielką prędkością 13 z 72

14 5 Instrukcja obsługi 5.1 Włączenie System PME włącza się automatycznie przy włączonym zapłonie maszyny. Jednostka znajdująca się w kabinie składa się z wyświetlacza LCD 4,3 o wysokiej rozdzielczości i jest sterowana przez trzy przyciski znajdujące się po każdej stronie. Dalsze informacje podają trzy statusowe diody LED i alarm wewnętrzny. Podczas uruchamiania, system wykona samokontrolę: 1. Wszystkie diody LED będą migać, zabrzmi alarm wewnętrzny wyświetlacza i alarm zewnętrzny. 2. Zapali się CZERWONA dioda LED oznaczająca, że system uruchamia się i wykonuje samokontrolę. 3. Po zakończeniu samokontroli będzie świeciła ZIELONA dioda LED i system się uaktywni. Zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy bezpieczeństwa. Prosimy o jego przeczytanie i postępowanie tylko wtedy, gdy są Państwo w pełni zaznajomieni z systemem PME. Tryb podnoszenia aktywowany jest przez naciśnięcie dowolnego klawisza, po czym zostaną włączone wszelkie wcześniejsze limity. System jest teraz gotowy do użycia. 4. System może być skonfigurowany tak, aby wymagał logowania użytkownika - żeby sprawdzić czy funkcja ta jest włączona, patrz rozdział 5.5. Jeżeli CZERWONA dioda LED pozostaje zapalona, został wykryty błąd. Zatrzymaj wszelkie prace, natychmiast wyszukaj autoryzowanego serwisu i nie kontynuuj pracę, dopóki usterka nie zostanie usunięta. Wyświetlacz jest przymocowany do maszyny za pomocą elastycznego przegubu kulowego umożliwiającego łatwe dopasowanie do indywidualnych preferencji oglądania. 14 z 72

15 5.2 Używanie wyświetlacza Wyświetlacz obsługiwany jest za pomocą przycisków znajdujących się obok symboli funkcji. Przyciskami można otworzyć podmenu, włączyć lub wyłączyć funkcję, ustawić wartość, przełączać pomiędzy kilku ekranami. Żaden przycisk nie ma pojedynczej funkcji. Po uaktywnieniu (naciśnięciu) przycisku jego symbol zmieni kolor na czarny/fioletowy. Należy pamiętać, że obraz maszyny jest niezmienny i nie śledzi jej ruchu. Przyciski wielofunkcyjne: Funkcję przycisku wskazuje symbol obok niego W lewym górnym rogu symbolu może pojawić się symbol wtórny, który oznacza: Symbol plus oznacza, że po wybraniu (naciśnięciu) zostanie otwarte podmenu. Symbol cyklu oznacza, że jest dostępnych kilka funkcji. Symbole włączenia / wyłączenia wskazują, czy funkcja jest WŁĄCZONA lub WYŁĄCZONA. Czerwony oznacza WŁĄCZONY, a siwy oznacza WYŁĄCZONY. Dla każdego przycisku jest dostępna pomoc. Aby uzyskać dostęp do pomocy, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy. Komunikat pomocy można usunąć poprzez naciśnięcie jednego z sześciu przycisków. Podczas wyświetlania komunikatu pomocy, PME jest nadal aktywny. Jeżeli jest aktywny tryb podnoszenia lub jest ustawiony górny limit wysokości, zostanie wskazany każdy stan alarmowy lub ostrzegawczy. 15 z 72

16 5.3 Edytowanie wartości za pomocą przycisków strzałek Wartości takie jak kody do logowania lub limity wysokości można łatwo edytować za pomocą ekranu edycji numerów. Cyfra podświetlona kolorem niebieskim jest zwiększana lub zmniejszana od 0 do 9 naciskając przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ - użyj przycisków W LEWO i W PRAWO, aby przesunąć podświetlacz (kursor) na lewo lub na prawo. Aby zastosować wyświetloną wartość, naciśnij przycisk obok znaku wyboru (fajki). Anuluj bez zmian Przesuwa kursor w prawo / Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zaakceptuj wyświetloną wartość Zwiększa podświetloną cyfrę Przesuwa podświetlacz (kursor) w lewo/ Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zmniejsza podświetloną cyfrę 5.4 Wybór z listy za pomocą przycisków strzałek Aby dokonać wyboru z listy takiej jak Users (Użytkownicy), Duties (Zadania; pokazane tutaj) lub Lifting Points (Punkty podnoszenia), należy użyć przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ, po czym podświetlacz (kursor) zostanie przesunięty w górę albo w dół. Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij przycisk obok FAJKI (znaku wyboru). Aby wyjść bez dokonania zmian, naciśnij przycisk obok KRZYŻYKA. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Anuluj bez zmian Zaakceptuj podświetlone zadanie Przesuwa podświetlacz W DÓŁ 16 z 72

17 5.5 Logowanie użytkownika Jeżeli PME został skonfigurowany do pracy ze wbudowaną listą użytkowników, system poprosi o podanie kodu dostępu do zalogowania użytkownika. Wybierz wymaganą nazwę użytkownika i wyświetli się ekran do podania hasła. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Powróć do obszaru kalibracji Wybierz podświetloną nazwę, otworzy się poniższy ekran Enter Login Code Przesuwa podświetlacz W DÓŁ Za pomocą przycisków strzałek wprowadź poprawny kod dostępu. Cyfry zostają podczas wprowadzania kodu zastąpione gwiazdkami. Aby potwierdzić kod dostępu do zalogowania, naciśnij przycisk obok FAJKI (znaku wyboru). Jeżeli został wprowadzony ważny kod dostępu, system rozpocznie normalną pracę. Anuluj bez zmian Przesuwa podświetlacz w prawo / Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zaakceptuj wyświetloną wartość Zwiększa podświetloną cyfrę Przesuwa podświetlacz w lewo/ Przytrzymaj, aby usunąć cyfrę Zmniejsza podświetloną cyfrę Jeżeli został wprowadzony niepoprawny kod dostępu, zostanie wyświetlony ekran błędu. Aby wrócić do ekranu Select User (Wybierz użytkownika), naciśnij przycisk obok FAJKI (znaku wyboru). 17 z 72

18 5.6 Bieżący użytkownik Po zalogowaniu można znaleźć aktualne dane użytkownika pod informacją dotyczącą zadania i punktu podnoszenia. Bieżący użytkownik 5.7 Wylogowanie użytkownika Jeżeli aktualnie jest zalogowany którykolwiek użytkownik, można poprzez przytrzymanie przycisku wyjścia na trzy sekundy wybrać ekran wylogowania. Anuluj, żeby zostać zalogowany Potwierdź wylogowanie Po potwierdzeniu wylogowania zostanie automatycznie wyświetlony ekran logowania. Aby pozostać zalogowanym, naciśnij przycisk obok KRZYŻYKA, a system powróci do poprzedniego ekranu. 18 z 72

19 6 Top Menu (menu najwyższe) Ekran Top Menu (menu najwyższe) umożliwia dostęp do wszystkich funkcji systemu. Aby odsłonić symbole, jeżeli są ukryte, naciśnij dowolny przycisk. Aby powrócić z podmenu do Top Menu (menu najwyższego), naciśnij przycisk WYJŚCIA, dopóki nie jest wyświetlone Top Menu (menu najwyższe). Aby ukryć symbole, znajdując się w Top Menu (menu najwyższym), naciśnij przycisk WYJŚCIA jeszcze raz. Funkcje przycisków Top Menu (menu najwyższego): Menu Limits (Limity) Menu Lifting (Podnoszenie) Wybór narzędzia Test / diagnostyka WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE trybu podnoszenia Ukryj symbole Wskaźnik poziomu menu Menu Limits (Limity) Menu Lifting (Podnoszenie) Wybór narzędzia - pokazany, gdy dostępne są dwa lub więcej narzędzi Test / diagnostyka WŁĄCZA i WyŁĄCZA tryb podnoszenia Symbol wyjścia 19 z 72

20 7 Wskaźnik / regulator mocy nominalnej 7.1 Przedstawienie Regulator / indykator mocy nominalnej (RCI/RCC) PME zaprojektowano tak, aby spełniał europejskie wymogi w odniesieniu do przepisów dotyczących wskaźników mocy nominalnej. PME zapewnia to, że można wykorzystać maks. pojemność obciążenia w całym zakresie obszaru roboczego maszyny. System zawsze uruchomi się w trybie podnoszenia. Patrz rozdz. 4, dla informacji dotyczących używania maszyny budowlanej jako dźwigu. Funkcję Tryb podnoszenia można używać w połączeniu z monitoringiem obsz. rob., patrz rozdz. 7. W tym trybie lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie wskazywać, że funkcja Tryb podnoszenia jest aktywna. 2. Bieżące zadanie 3. Bieżący punkt podnoszenia 1. Promień punktu podnoszenia 4. Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze 8. Wskaźniki bezpiecznego kierunku 7. Obciążenie na haku 5. Wskaźniki RCI / RCC 6. Wskaźniki MEI / MEC 6. Procent aktualnie wykorzystywanego DOR 1. Promień punktu podnoszenia to pozioma odległość od osi obracania do punktu podnoszenia w metrach. 2. Wyświetlane jest aktualnie stosowane zadanie podnoszenia. 3. Opis punktu podnoszenia (jeżeli nie jest dostępnych więcej punktów podnoszenia, wartość ta będzie sworzeń łyżki koparkowej ). 4. Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) dla kombinacji wysokości i promienia bieżącego punktu podnoszenia. Wartość jest podawana w tonach metrycznych. Wartość wyświetlana na czerwono sygnalizuje, że DOR jest ograniczone przez przepustowość hydrauliczną, a nie stabilność maszyny. 5. Wskaźniki RCI / RCC - MEI / MEC (patrz rozdział 3) 6. Wykres słupkowy procentowy DOR wskazujący wartość procentową aktualnego obciążenia w porównaniu do maks. DOR. 7. Obciążenie na haku (LOH) pokazuje aktualne obciążenie zawieszone w punkcie podnoszenia w tonach. 8. Wskaźniki bezpiecznego kierunku. Trójkąty po obu stronach każdej części wyposażenia wskazują, czy jest bezpieczne (ZIELONE) lub niebezpieczne (CZERWONE) przesuwać, w zaistniałych stanach przeciążenia, odpowiedni przegub w tym kierunku. Trójkąty wskazują również bezpieczny kierunek ruchu w przypadku naruszenia limitów wysokości. Wyświetlone DOR wywodzi się z założenia, że obciążenie jest zawieszone bezpośrednio pod punktem podnoszenia. Waga narzędzi (np. łyżki koparkowej, szybkozłącza itd.), jeżeli są zamontowane, jest wliczona w wartości DOR oraz LOH w przypadku, że narzędzia te były uwzględnione podczas kalibracji systemu. Zakłada się, że cylinder łyżki koparkowej i mechanizm sterowania są obecne. Wszelkie zmiany i modyfikacje części maszyny wpływające na system należy zgłaszać wprost do spółki Prolec Ltd lub za pośrednictwem właściciela umowy serwisowej. 20 z 72

21 7.2 Praca w ramach dopuszczalnego obciążenia roboczego Jeżeli jest aktywny tryb podnoszenia, zostanie pokazany aktualny promień punktu podnoszenia oraz maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze aktualnego promienia. Jeżeli obciążenie jest poniżej 95 % maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego Wskaźnik pojemności obciążenia będzie zielony Zapali się zielona dioda LED 7.3 Zbliżenie się do przeciążenia Jeżeli jest aktywny tryb podnoszenia, a jeżeli obciążenie jest większe niż 95 % maksymalnego DOR, system ostrzeże cię, że maszyna zbliża się do granicy pojemności obciążenia przy aktualnej wysokości i promieniu. Jeżeli obciążenie jest powyżej 95 % maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego. Wskaźnik pojemności obciąż.będzie bursztynowy Zapali się bursztynowa dioda LED Włączy się alarm wewnętrzny Pojawi się komunikat pokazany po stronie. PME można skonfigurować podczas instalacji tak, żeby współdziałał z układem hydraulicznym maszyny znanym jako Sterowanie obszaru roboczego maszyny (MEC), które w przypadku przeciążenia pozwala na wstrzymanie ruchu. W takim razie będą dozwolone tylko ruchy, które poprawiają dopuszczalne obciążenie robocze, tj. koparka DO WNĘTRZA. Strzałki na ekranie wskazują, które ruchy są dopuszczalne. W przypadku zbliżenia się do granicy przeciążenia lub stanu przeciążenia należy przesuwać punkt podnoszenia tylko w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

22 7.4 Przeciążenie sygnalizacji stabilności System sygnalizuje stan przeciążenia tylko za pośrednictwem alarmów wewnętrznych i zewnętrznych - żaden ruch nie jest wstrzymany Sygnalizacja limitu hydraulicznego Jeżeli niektóra z operacji podnoszenia jest ograniczona w większym stopniu przez przepustowość hydrauliczną niż przez stabilność, pokazane maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze będzie koloru CZERWONEGO. Limitacja hydrauliczna włącza się najczęściej w przypadku krótkich promieni. Jeżeli obciążenie jest powyżej 105 % maks. dopuszczalnego obciążenia roboczego Wskaźnik pojemności obciąż. będzie czerwony Czerwona dioda LED będzie migać Włączy się alarm wewnętrzny oraz zewnętrzny Pojawi się komunikat pokazany po stronie Niebezpieczny ruch jest sygnalizowany CZERWONYMI strzałkami, natomiast bezpieczny ruch strzałkami ZIELONYMI PME można skonfigurować podczas instalacji tak, żeby współdziałał z układem hydraulicznym maszyny znanym jako Sterowanie obszaru roboczego maszyny (MEC), które w przypadku przeciążenia pozwala na wstrzymanie ruchu. W takim razie będą dozwolone tylko ruchy, które poprawiają dopuszczalne obciążenie robocze, tj. koparka DO WNĘTRZA. Strzałki na ekranie wskazują, które ruchy są dopuszczalne, W przypadku zbliżenia się do granicy przeciążenia lub stanu przeciążenia należy przesuwać punkt podnoszenia tylko w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

23 7.5 Przeciążenie regulacji stabilności Jeżeli wystąpi stan przeciążenia, układ hydraul. maszyny zostanie zablokowany w celu uniemożliwienia dalszych niebezp. ruchów. Aktywne pozostaną tylko te ruchy, które pozwalają na bezpieczną obsługę. Nie można zwiększyć promień ani podnieść obciążenie. Włączy się alarm wewnętrzny I zewnętrzny łącznie z wizualnymi wskaźnikami na wyświetlaczu Regulacja limitacji hydraulicznej W stanie limitacji hydraulicznej system zatrzyma ruch odpowiedniego przegubu i włączy alarm wewnętrzny oraz zewnętrzny łącznie z wizualnymi wskaźnikami na wyświetlaczu. *Jeżeli wystąpi stan przeciążenia, układ hydrauliczny maszyny zostanie zablokowany w celu uniemożliwienia jakichkolwiek dalszych niebezpiecznych ruchów. Aktywne pozostaną tylko ruchy, które pozwalają na bezpieczną obsługę. Nie można zwiększyć promień ani podnieść obciążenia. Jeżeli obciążenie jest powyżej 105 % maksymalnego dopuszczalnego obciążenia roboczego Wskaźnik pojemn. obciążenia będzie czerwony Czerwona dioda LED będzie migać Włączy się alarm wewnętrzny oraz zewnętrzny Pojawi się komunikat pokazany po stronie Regulacja ruchu maszyny będzie działać, wstrzymany ruch jest sygnalizowany CZERWONYMI strzałkami, natomiast bezpieczny ruch ZIELONYMI strzałkami Po trzech sekundach zostanie udostępniona funkcja softwarowego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych, patrz rozdział W przypadku zbliżenia się do granicy przeciążenia lub stanu przeciążenia należy przesuwać punkt podnoszenia tylko w kierunku, który poprawia dopuszczalne obciążenie robocze. Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

24 7.6 Ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznej regulacji przeciążenia / limitacji hydraulicznej Softwarowe ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznych Po trzech sekundach zostanie symbol trybu podnoszenia zastąpiony symbolem dla softwarowego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych. W przypadku zastosowania softwarowego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych zostanie ponownie włączony układ hydrauliczny maszyny. Alarm zewnętrzny pozostanie jednak aktywny, czerwona dioda LED będzie migać i lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) wyłączy się. Gdy stan alarmowy zostanie usunięty, RCC automatycznie anuluje żądanie ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych i wróci do normalnej pracy. Softwarowe ręczne wymuszenie zmiany nastaw automatycznych Przełącznik kluczykowy głównego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych System może być dodatkowo wyposażony przełącznikiem kluczowym głównego ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych. Obrócenie przełącznika do pozycji ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych pozwoli na normalną pracę którejkolwiek z usług hydraulicznych bez względu na stan bezpieczeństwa. Gdy jednostka znajduje się w tym stanie, alarm zewnętrzny pozostanie aktywny, lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie sygnalizować, że maszyna jest w stanie ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych, czerwona dioda LED będzie migać i na wyświetlaczu pojawi się komunikat In Override (w stanie ręcznego wymuszenia zmiany nastaw automatycznych). Dalsze informacje można znaleźć w rozdziale z 72

25 7.7 Menu Lift Mode (Tryb podnoszenia) Tryb podnoszenia umożliwia różne funkcje, dostępne w razie, że zostały one skonfigurowane podczas instalacji. Konfiguracja zależeć będzie od procedur operacyjnych właściciela maszyny. Jeżeli skalibrowano tylko jedno zadanie, punkt podnoszenia lub narzędzie, nie będzie wyświetlony symbol trybu podnosz. Każda z podanych wartości ma wpływ na DOR. Wybór punktu podnoszenia Wybór zadania Wyświetla tabelę (tabele) obciążeń Powróć do poprzedniego ekranu 7.8 Wybór punktu podnoszenia Bieżący punkt podnoszenia jest podany na ekranie trybu podnoszenia. System może zostać skalibrowany z tylko jednym punktem podnoszenia stosowanym w dowolnym zadaniu. Jeżeli zostało skalibrowanych więcej niż jeden punkt podnoszenia, ich wyboru można dokonać ręcznie za pośrednictwem ekranu wyboru punktu podnoszenia pokazanego poniżej. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać wymagany punkt podnoszenia i potwierdź go, używając przycisku obok znaku wyboru (FAJKI). Przykładowe punkty podnoszenia przedstawiono na liście. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Wyjdź bez zmian Zaakceptuj podświetl. pkt podnoszenia Przesuwa podświetlacz W DÓŁ Wielokrotne punkty podnoszenia umożliwiają osiągnąć różnych pojemności obciążenia. Zmiana punktu podnoszenia nie będzie miała wpływu na wybrane bieżące zadanie (patrz rozdział 7.8). 25 z 72

26 7.9 Wybór zadania Bieżące zadanie jest wskazane na ekranie trybu podnoszenia. System może zostać skalibrowany z tylko jednym zadaniem stosowanym w zakresie obracania 360 stopni (większość maszyn zostanie skalibrowana w ten sposób). Jeżeli zostało skalibrowanych więcej niż jedno zadanie, ich wyboru można dokonać ręcznie lub automatycznie. Ręczny wybór jest dokonywany za pośrednictwem ekranu wyboru zadania pokazanego poniżej. Użyj przycisków strzałek, aby wybrać wymagane zadanie i potwierdź go, używając przycisku obok znaku wyboru (FAJKI). Powszechny rodzaje zadań przedstawiono na liście. Przesuwa podświetlacz W GÓRĘ Anuluj bez zmian Zaakceptuj podświetlone zadanie Przesuwa podświetlacz W DÓŁ Wielokrotne zadania można w przypadku maszyn gąsienicowych wykorzystać do zwiększenia pojemności obciążenia tak, żeby umożliwiały łuki podnoszenia zarówno 360 i PRZEDNIE/TYLNE. W przypadku maszyn kołowych można zastosować dodatkowe zadania dla jakiejkolwiek kombinacji łuku, lemiesza podpierającego i stabilizatora. Zmiana zadania nie będzie miała wpływu na wybrany bieżący punkt podnoszenia (patrz rozdział 7.8). W przypadku, że jest do dyspozycji automatyczne przełączanie zadań, ręczny wybór zadania zostanie wyłączony. Automatyczny wybór zadania może być oparty na szeregu właściwości maszyny, takich jak pozycja obracania, pozycja stabilizatora, pozycja teleskopowego przedłużenia, wyposażenie wtórne. Jeżeli zostało skalibrowane tylko jedno zadanie, ekran powyżej nie będzie udostępniony. 26 z 72

27 7.10 Menu tabeli obciążeń , wydanie 1.1, kwiecień 2013 PME może wyświetlić tabelę obciążenia dla aktualnie wybranego zadania podnoszenia i punktu podnoszenia. Jeżeli maszyna jest wyposażona w hydraulicznie regulowany wysięgnik, będą dostępne zarówno tabele dla wartości maksymalnych i minimalnych. Hydraulicznie regulowane wysięgniki umożliwiają maszynie dotrzeć do tego samego punktu w przestrzeni (tj. kombinację wysokości i promienia) z wyposażeniem pod wieloma różnymi kątami. Pokazane minimalne obciążenia odnoszą się do najmniej korzystnej kombinacji kątów. Podczas wyświetlania tabeli obciążeń jest stan bezpieczeństwa maszyny nadal monitorowany. Promień punktu podnoszenia Hydraulicznie limitowane DOR Wyświetla tabelę obciążenia maksymalnego WŁĄCZA i WYŁĄCZA pasek informacyjny Powróć do poprzedniego menu Wysokość punktu podnoszenia Wartości DOR Jeżeli niektóra z operacji podnoszenia jest ograniczona w większym stopniu przez przepustowość hydrauliczną niż przez stabilność, pokazane maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze będzie koloru CZERWONEGO. Obciążenie maksymalne dla zadań limitowanych przez stabilność podano jako procent obciążenia wywracającego i w standardowej instalacji będzie wynosić 75 %. 27 z 72

28 7.11 Tryb podnoszenia - tryb bez podnoszenia , wydanie 1.1, kwiecień 2013 Gdy maszyna nie jest używana do operacji podnoszenia, można umieścić ją, na ekranie Top Menu (menu najwyższe), do trybu bez podnoszenia. Opcja ta umożliwia używać maszyny do kopania itp. Kiedy maszyna jest w trybie bez podnoszenia, system nadal monitoruje wszelkie jej działania i stan bezpieczeństwa, jednak NIE ostrzega przed stanami przeciążenia. W tym trybie lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie wskazywać, że funkcja Tryb podnoszenia NIE jest aktywna. Tryb podnoszenia nie można uaktywnić, jeżeli wartość LOH przekracza predefiniowaną wagę. Monitoring limitu obszaru roboczego pozostanie aktywny, jeżeli został ustawiony jakikolwiek limit. WŁĄCZONY tryb podnoszenia Zauważ, że przycisk Tryb podnoszenia jest niedostępny WYŁĄCZONY Tryb podnoszenia W trybie bez podnoszenia ekran podaje, na pasku ostrzeżenia przed zagrożeniem, komunikat NON-LIFTING MODE (TRYB BEZ PODNOSZENIA) i na wskaźniku RCI RCC pojawia się czerwony krzyżyk - w tym stanie nie powinny być wykonywane operacje podnoszenia. Lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (jeżeli jest zainstalowana) będzie wyłączona. 28 z 72

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: info@loadritescales.com W: www.loadritescales.com Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA Oprogramowanie w wersji 2.5 lub powyżej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

Protégé Przenośny wykrywacz gazów

Protégé Przenośny wykrywacz gazów Protégé Przenośny wykrywacz gazów OSTRZEŻENIE PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W CAŁOŚCI I POSTĘPOWAĆ WEDŁUG JEJ ZALECEŃ. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL ContiSys Check Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL Spis treści Wprowadzenie Informacje ogólne... 3 Zawartość zestawu... 6 Ekran wyświetlacza... 7 Klawiatury... 7 Połączenie... 8 Środki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo