WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OPARTA O ENERGETYKĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OPARTA O ENERGETYKĘ"

Transkrypt

1 C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OPARTA O ENERGETYKĘ Jan Popczyk Gliwice, 23 października 2012

2 OŚ CZASU x Energetyka monopolistyczna/narodowa Energetyka korporacyjna Energetyka prosumencka Autogeneracja (przemysł) TPA OZE/URE SYNERGETYKA ENERGETYKA SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY ENERGETYKA ZRÓWNOWAŻONA, ZARZĄDZANA ZA POMOCĄ INFRASTRUKTURY SMART GRID ENERGETYKA, BUDOWNICTWO, TRANSPORT, ROLNICTWO, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEMYŚLE

3 REKOMENDACJA FUNDAMENTALNA 1. Energetyka OZE/URE (rozwojowa) i efektywność energetyczna dla prosumentów 2. Energetyka gazowa (ubezpieczająca) i efektywność energetyczna dla przemysłu 3. Energetyka węglowa (pomostowa) dla korporacji elektroenergetycznej i dla odbiorców 4. Energetyka jądrowa (bez przyszłości) dla polityków? (Polityka energetyczna Polski do 2030 roku)

4 TECHNOLOGIA ANTYCYPOWANIE PRZYSZŁOŚCI W ENERGETYCE W KONTEKŚCIE JEDNOSTKOWYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Moc łączna [GW] Nakłady inwestycyjne [EUR] łączne [mld EUR] jednostkowe [EUR] Czas do efektu z pojedynczego bloku Technologie WEK przedsiębiorstwa korporacyjne Pojedynczy blok jądrowy (po Fukushimie) 1,6 11 mld 11 mld 15 lat 2 bloki węglowe z instalacjami CCS 1,7 > 8 mld > 4 mld 2 bloki węglowe bez instalacji CCS 2 3,6 mld 1,8 mld Farmy wiatrowe niezależni wytwórcy (ewentualnie przedsiębiorstwa korporacyjne) Realizacja nie wcześniej niż za 20 lat Realizacja możliwa przed 2020, po 2020 pełna opłata za emisję CO 2 40 farm wiatrowych po 50 turbin 2,5 MW-wych 5 10 mld 250 mln 2 lata Technologie gazowe 1 energetyka przemysłowa, w tym przemysł/biznes ICT (fabryki ICT, data centers) 160 bloków combi 10 MW-wych, na gaz ziemny 1,6 1 mld 6,5 mln 1 rok Technologie gazowe 2 samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy 16 tys. źródeł trójgeneracyjnych, na gaz ziemny o mocy 100 kw el każde 1,6 4 mld 250 tys. 1 rok Technologie OZE/URE energetyka prosumencka 160 tys. mikrobiogazowni, o mocy 10 kw el każda 1,6 6 mld 35 tys. 6 miesięcy 1 mln układów hybrydowych MOA, o mocy 5 kw (M)+5 kw (O) każdy mld 11 tys. 6 miesięcy 2,5 mln ogniw PV, o mocy 4,5 kw każde mld 4,5 tys. 3 miesiące

5 SPÓŁKA BAUER SOLAR (DĄBROWA GÓRNICZA) PRODUCENT OGNIW PV (FOTOWOLTAICZNYCH) Inwestycja za 6 mln roczna produkcja ogniw PV, to około 25 MW zatrudnienie 60 osób Efekty w kontekście Pakietu 3x20 roczna produkcja energii elektrycznej w 2020 roku około 0,25 TWh (moc w wyprodukowanych ogniwach osiągnie narastająco wartość 225 MW), a to będzie stanowić około 0,12% rynku końcowego energii elektrycznej, inaczej około 0,25% polskiego celu dotyczącego energii odnawialnej roczna redukcja CO 2 około 0,2 mln ton, czyli realizacja około 0,3% polskiego celu roczna redukcja paliw kopalnych około 0,75 TWh, lub inaczej około 0,1 mln ton węgla (efekt wypierania źródeł energii elektrycznej o niskiej sprawności), czyli realizacja około 0,4 % polskiego celu

6 SPÓŁKA POLENERGIA (GRUPA KULCZYK) INWESTYCJE W ENERGETYKĘ WĘGLOWĄ Elektrownia Pelplin 2000 MW (około 3,6 mld ) + trzy kopalnie po 300 mln każda), razem 4,5 mld Efekty w kontekście Pakietu 3x20 roczna produkcja energii elektrycznej około 11 TWh; konieczność wyprodukowania stowarzyszonej rocznej energii OZE 1,6 TWh roczna emisja CO 2 około 10 mln ton; konieczność stowarzyszonej rocznej redukcja emisji CO 2 około 2 mln ton roczne zużycie paliw kopalnych około 28 TWh, lub inaczej ponad 5 mln ton; konieczność stowarzyszonej rocznej redukcji paliw kopalnych o około 5,6 TWh

7 KALIBRACJA SYSTEMÓW WSPARCIA NAJBARDZIEJ WRAŻLIWY OBSZAR W USTAWIE OZE PRZED ANTYCYPOWANYM (NA 2016 ROK) DEFICYTEM MOCY W KSE 1.Brak myśli startegicznej w projekcie z 9 października 2012 w zakresie kalibracji najwyższe wsparcie dla letniej energetyki PV w sytuacji, kiedy potrzebne są moce w zimie Pożądane jest wsparcie dla technologii hybrydowej MOA przy strukturze mocy 50%:50% wsparcie łączne dla mikroinstalacji, wynoszące (1, ,950) tys. PLN za (1 MWh + 1 MWh), byłoby na obecnym etapie w pełni wystarczające 2. Są ponadto inne rozwiązania zawarte w projekcie OZE, które będą utrudniały rozwój energetyki prosumenckiej i dlatego należałoby je zweryfikować. Należy do nich rozbudowany (ponad wymagania unijne), bardzo biurokratyczny system obowiązkowego certyfikowania instalatorów mikroinstalacji 3. Ponadto, jest nieporozumieniem certyfikowanie instalatorów mikroinstalacji przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Mianowicie, tradycyjne kompetencje UDT dotyczące bloków energetycznych wielkiej mocy są zupełnie czym innym niż kompetencje potrzebne w obszarze prosumenckich instalacji energetycznych (kompetencje w zakresie przekształtników energoelektronicznych; inteligentnych układów pomiarowych integrujących liczniki energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody; magistrali KNX/EIB i sterowników PLC; systemów transmisji danych )

8 PROPOZYCJA PRZYKŁADOWEGO ROZWIĄZANIA DO USTAWY O WSPARCIU OZE, DOTYCZĄCA SPOSOBU POKRYWANIA STRAT SIECIOWYCH 1. Wprowadzić w horyzoncie 2020 zasadę pełnego pokrycia strat sieciowych (około 12 TWh/rok) operatorów OSD na rynku energii elektrycznej za pomocą energii elektrycznej z mikroinstalacji przyłączonych do sieci operatorów 2. Ustalić liniowy wzrost pokrycia, od 9% w 2013 do 100% w Wprowadzić zasadę wyposażania mikroinstalacji w (mikro) smart grid potrzebny do przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora OSD, finansowany ze środków operatora OSD kreowanych w oparciu o formułę kosztu uzasadnionego 4. Wprowadzić zasadę wynagradzania operatorów OSD na rynku energii elektrycznej za wzrost energii elektrycznej produkowanej w mikroinstalacjach energetycznych prosumentów

9 OBIEKTY DEMONSTARCYJNE (mikroinstalacje energetyczne i smart grid obiektowy u prosumentów) INTERFEJSY SIECIOWE Zakres działalności: ekwiwalentowanie rynku WEK modelowanie (obiektów i łańcuchów wartości) optymalizacja (w obszarze doboru urządzeń) weryfikacja (założeń projektowych) certyfikacja (łańcuchów wartości) ilab EPRO Trzy poziomy inteligencji: przekształtnikowa (kompatybilność elektromagnetyczna) obiektowa (mikroinstalacja, integracja z SEE) systemowa (smart grid internetowa energetyka, synergetyczne łańcuchy wartości) Integracja z systemem KNX/EIB INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA wydzielona sieć komputerowa (Politechnika Śląska, Euro-Centrum) sieć teleinformatyczna (protokoły komunikacyjne; dedykowane kanały transmisyjne, w tym PLC, GSM) Internet SCADA monitoring (bezpieczeństwo obiektów) integracja architektoniczna (OZE/URE z budynkiem) schematy technologiczne (obiektowe łańcuchy termodynamiczne i ekonomiczne) automatyka i sterowanie (w tym elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa) diagnostyka eksploatacyjna (bazy danych) pomiary do celów badań i edukacji (próbkowanie, wizualizacja/wykresy; bazy danych)

10

11 Zadania PPTZE HORIZON 2020 unijna pętla rozwoju technologii badania&rozwój technologii inicjatywy technologiczne JTI, PPP EII SMART CITIES zielone społeczności CONVENANT OF MAYORS wdrożenie technologii komercjalizacja technologii PPT ZIELONEJ ENERGII domy, zagrody, osiedla gminy zeroenergetyczne inicjatywy społeczne inicjatywy technologiczne rozwój technologii fundusze strukturalne fundusze strukturalne

12 PARTNERZY PRZEMYSŁOWI PPTZE Członkowie Grupy Inicjatywnej ATLAS sp. z o.o. Polski Bazalt sp. z o.o. HEWALEX sp. z o.o. WASCO SA Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny Śląski Klaster 3x20 Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Pozostali członkowie trwają negocjacje, zostaną dołączeni do końca 2012 roku

13 PARTNERZY KLASTROWI PPTZE Gdańsk Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny Zachodniopomorski Klaster Zielonej Energii Lubuski Klaster Zielonej Energii Wielkopolski Klaster Zielonej Energii Łódź Mazowiecki Klaster Zielonej Energii Warszawa klastry Wroclaw Dolno śą l ski Klaster Zielonej Energii główne centra badawcze Opolski Klaster Zielonej Energii Ś ą Łódzki Klaster Zrównowa żonej Energii Świętokrzyski Klaster Zielonej Energii l ski Klaster 3x20 Gliwice Kraków Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii Lubelski Klaster Ekoenergetyczny AS

14 PODPISANIE W DNIU POROZUMIENIA O UTWORZENIU ŚLASKO MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM KOMPETENCJI ZARZĄDZANIA ENERGETYKĄ Miejsce: III Forum Nowej Gospodarki (KRAKÓW) Członkowie założyciele: Politechnika Śląska, AGH, Euro-Centrum Obecni: Minister O. Dziekoński, Marszałek A. Matusiewicz, Marszałek M. Sowa

15 CEL DLA WSZYSTKICH ŚLĄSK PO RAZ 3. W HISTORII LIDEREM ENERGETYKI (TYM RAZEM PROSUMENCKIEJ)

16 LISTA II TEMATÓW DO OPRACOWANIA (przedmiot Zarządzanie i Organizacja w Elektroenergetyce) 1. Smart Grid PS (Politechnika Śląska). Etap I integracja liczników (energia elektryczna 2/50, ciepło ponad 50, gaz około 40, woda ok. 80). Pilotażowy system SCADA w ilab EPRO, a potem trwałe Centrum Zarządzania Infrastrukturą Politechniki Śląskiej (Smart Grid PS). Bezpośrednie konsultacje Jan Popczyk 2. Smart Grid jako infrastruktura do realizacji DSM/DSR w przemyśle (małe i duże zakłady przemysłowe), w kontekście antycypowanego deficytu mocy w KSE (w szczególności po 2015 roku). 3. Schematy technologiczne PME (dom, gospodarstwo wiejskie, szpital, szkoła, blok mieszkalny, biurowiec, ) 4. Sieci inteligentne w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i w miastach (Firma 3S Śląskie Sieci Światłowodowe, dyr. Radosław Dymek) 5. Liczniki i systemy pomiarowe (Firma KCSP, Przewodniczący RN Józef Gawron) 6. Sterowniki PLC w zarządzaniu energtyką prosumencką (Firma WAGO. Dyrektor Generalny Michał Kownacki) 7. Ogniwa PV (Firma Bauer Solar Production, Prezes Sławomir Suski) 8. Układ hybrydowy MOA (Firma Polski Bazalt, Prezes Władysław Kruczek) 9. Oświetlenie (Firma KCSP, Przewodniczący RN Józef Gawron) 10. Smart EV. Car Sharing (sieć parkingów: Kampus Politechniki Śląskiej Gliwice, Tauron Dystrybucja Gliwice, Zajezdnia PKM Gliwice, Ośrodek Szkolenia Kierowców Katowice, Euro-Centrum - Katowice) 11. Grafikowanie dla domu plus-energetycznego max (wykorzystanie arkusza Excel; Firma LGBS Software, Prezes Zofia Wawrzyczek) 12. Łańcuchy wartości (wykorzystanie oprogramowania Visio oraz teorii grafów; Firma LGBS Software, Prezes Zofia Wawrzyczek) 13. Certyfikacja (urządzeń OZE/URE, PMI, łańcuchów wartości, ) 14. Strona internetowa monitoring odmów przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej (współpraca z inż. Piotrem Pęczkiem) 15. Synteza polityk/strategii energetycznych krajów/regionów (E 9/10) Uczestnictwo/współpraca: ilab EPRO (współtworzenie, ścisła współpraca z mgr inż. Andrzejem Piechockim; współpraca z firmami Członkami Stowarzyszenia Klaster 3x20) Konwersatorium Inteligentna Energetyka (uczestnictwo w spotkaniach wtorkowych) Stowarzyszenie Klaster 3x20 (współpraca: Panie mgr inż. Maja Czerediuk mgr inż. Anna Góra

PROF. DR HAB. INŻ. JAN POPCZYK Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska

PROF. DR HAB. INŻ. JAN POPCZYK Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska PROF. DR HAB. INŻ. JAN POPCZYK Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska WYTWORZYĆ ZA POMOCĄ RPO 2014 2020 (I INNYCH PROGRAMÓW WSPARCIA) ŚLĄSKĄ INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĘ: ENERGETYKĘ PROSUMENCKĄ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Konferencja LOKALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PROSUMENCKIE (INTELIGENTNE) ROZWIĄZANIA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Politechnika Śląska. Konferencja LOKALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PROSUMENCKIE (INTELIGENTNE) ROZWIĄZANIA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Konferencja LOKALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PROSUMENCKIE (INTELIGENTNE) ROZWIĄZANIA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Klaster 3x20

Bardziej szczegółowo

w ochronie środowiska w nowoczesnej polityce energetycznej wybrane problemy i wyzwania

w ochronie środowiska w nowoczesnej polityce energetycznej wybrane problemy i wyzwania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Generacja Pomoc rozproszona publiczna w ochronie środowiska w nowoczesnej polityce energetycznej wybrane problemy i wyzwania Warszawa 2012 Narodowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego OZE/URE

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego OZE/URE Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego OZE/URE energetyka 21. wieku dla Polski, realna szansa nie utopia Jan Popczyk Wrocław, 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społecze stwie

ENERGETYKA PROSUMENCKA od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społecze stwie ENERGETYKA PROSUMENCKA od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społecze stwie Jan Popczyk Streszczenie (wyjaśnienie dotyczące rozszerzenia Raportu). Raport został

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ NA ROZWÓJ LOKALNY

WPŁYW ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ NA ROZWÓJ LOKALNY C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Kancelaria Prezydenta RP Seminarium eksperckie ENERGETYKA OBYWATELSKA NA RZECZ LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

2010 + 2050 + II (WEK, EP) Rys. 1. Kolejne (trzy: I, II, III) trajektorie rozwoju systemów dostawy energii elektrycznej (opracowanie własne)

2010 + 2050 + II (WEK, EP) Rys. 1. Kolejne (trzy: I, II, III) trajektorie rozwoju systemów dostawy energii elektrycznej (opracowanie własne) REFERENCYJNY BILANS ZASOBÓW NA POLSKIM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Model interakcji EP i WEK i (w kontekście zarządzania i sterowania) w ramach II trajektorii rozwoju Popczyk Jan Sposób rozumienia tytułowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. ENERGETYKA PROSUMENCKA pole do współdziałania.

Politechnika Śląska. Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. ENERGETYKA PROSUMENCKA pole do współdziałania. C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Klaster 3x20 ENERGETYKA PROSUMENCKA pole do współdziałania

Bardziej szczegółowo

Chcemy nowej polityki

Chcemy nowej polityki marzec kwiecień 2013 Nr 2/2013 [014] dodatek do zielono i w poprzek ISSN 1898-8717 08 Wejdź na naszą stronę: www.zielonewiadomosci.pl e k o l o g i a s p o ł e c z e ń s t w o d e m o k r a c j a Chcemy

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Promocja energetyki rozproszonej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy gminy

Promocja energetyki rozproszonej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Jan Popczyk Politechnika Śląska Promocja energetyki rozproszonej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Część I. Synergetyka (przemysł URE, OZE oraz środowisko w gminach i województwie) piąta fala

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE Jan POPCZYK Program IERE. 13 czerwca 2008 1 1 IERE widziane przez pryzmat

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH POLITECHNIK A ŚL ĄSK A W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Instytut

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich 17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15

Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich 17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15 Sesja pod Patronatem Merytorycznym Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich 17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15 VIII Forum

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA ENERGETYCZNA Jan Popczyk

DOKTRYNA ENERGETYCZNA Jan Popczyk DOKTRYNA ENERGETYCZNA Jan Popczyk Doktryna energetyczna jest bardzo potrzebna, bo energetyka na wiecie się przebudowuje cywilizacyjnie, natomiast w Polsce przeżywa najcięższy historyczny kryzys. Zgrabną

Bardziej szczegółowo

Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków

Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków warszawa, kwiecień 2013 Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków 1 Zespół autorski w składzie EC

Bardziej szczegółowo

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1

Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim. Strona1 Strona1 Rynek fotowoltaiki w Polsce i województwie śląskim Strona2 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I Determinanty rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce... 6 1. Determinanty naturalne i ekologiczne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii GRAFIKA GRAFIKA GRAFIKA GRAFIKA GRAFIKA Czechy Koberovy - 02-10-2013 rok / Polska - Srebrna Góra - 21-10-2013 rok maj-czerwiec 2013 Kierunki Rozwoju Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Streszczenie Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Synteza. Adres głównego wykonawcy:

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Synteza. Adres głównego wykonawcy: Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii Do 2020 Synteza Adres głównego wykonawcy: Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO): 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6, tel./fax: (22) 825

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Nr 268 1/2015 w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Modernizacja źródeł ciepła czy warto i czy to się opłaca Podsumowanie PPCS w roku 2014 Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo