5 6 listopada 2014 w Sosnowcu Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia ul. Braci Mieroszewskich 124

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 6 listopada 2014 w Sosnowcu Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia ul. Braci Mieroszewskich 124"

Transkrypt

1 5 6 listopada 2014 w Sosnowcu Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia ul. Braci Mieroszewskich 124 Targi Energetyki Prosumenckiej i Odnawialnych Źródeł Energii Prosument 2014 Konferencja Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju Pokaz funkcjonowania Wirtualnej Sieci Referencyjnych Prosumenckich Mikroinstalacji Energetycznych

2

3 Targi PROSUMENT to pierwsze i jedyne wydarzenie targowe w Polsce kompleksowo po więcone energetyce prosumenckiej i odnawialnym źródłom energii. W jego ramach możliwe będzie spotkanie specjalistów różnego rodzaju branż, skupiających się na rozwoju innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Głównym celem Targów jest prezentacja oraz popularyzacja skomercjalizowanych już technologii i produktów z zakresu energetyki prosumenckiej oraz najnowocze niejszych rozwiązań sektora odnawialnych źródeł energii, a także propagowanie energetyki niskoemisyjnej. Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele branż: budownictwa pasywnego i energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, inteligentnej infrastruktury (smart grid, smart metering oraz smart city), elektroenergetyki, transportu elektrycznego, rolnictwa energetycznego, energetyki przemysłowej, jak również przedstawiciele instytucji naukowotechnicznych oraz wydawnictw fachowych.

4 Konferencja Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju będzie miała w czę ci charakter biznesowy a w czę ci naukowy interdyscyplinarny. W jej organizacji udział biorą przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu ląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki ląskiej. Konferencja to pierwsze w Polsce interdyscyplinarne podej cie do tematu energetyki rozproszonej. Przygotowana we współpracy z czterema uczelniami wyższymi sesja naukowa wzbogacona zostanie o wątki biznesowe. Zaproszeni prelegenci analizować będą zagadnienia energetyki prosumenckiej i OZE wielowymiarowo: od strony technicznej, społecznej, ekonomicznej i zarządczej, a także dzielić się przemy leniami natury czysto praktycznej. Wydarzenie to w pełni wpisuje się w założenia unijnej Energetycznej Mapy Drogowej 2050.

5 Pokaz funkcjonowania Wirtualnej Sieci Referencyjnych Prosumenckich Mikroinstalacji Energetycznych

6 Zapraszamy do udziału w Targach Energetyki Prosumenckiej i Odnawialnych Źródeł Energii Prosument 2014 w konferencji Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju w pokazie funkcjonowania Wirtualnej Sieci Referencyjnych Prosumenckich Mikroinstalacji Energetycznych Zapraszamy Członków Klastra3x20 do przyjęcia roli oficjalnego sponsora konferencji (będzie możliwo ć ustawienia stoisk i banerów reklamowych)

7 Konferencja Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju CEL KONFERENCJI Celem Interdyscyplinarnej Konferencji rodowisk Naukowych, Biznesowych i Samorządowych nt. Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju (EPwWZR) jest prezentacja: technik i technologii, pilotażowych instalacji, wyników badań naukowych, kierunków badawczych, wdrożeń rozwiązań techniczno-technologicznych, legislacyjnych, organizacyjnych, rodowiskowych oraz społecznych - dotyczących Energetyki Prosumenckiej, w tym Odnawialnych Źródeł Energii, mikro- i mini instalacji energetycznych w systemach zdecentralizowanych.

8 KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Prof. zw. dr hab. inż. Jan Popczyk Politechnika ląska Dr hab. Adam Bartoszek Prof. U - Uniwersytet ląski Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr hab. Stanisław Brzeziński Prof. PCz - Politechnika Częstochowska Dr hab. inż. Krzysztof Dębowski - Politechnika ląska Dr hab. inż. Janusz Grabara Prof. PCz - Politechnika Częstochowska Dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, Prof. Pol. l. - Politechnika ląska Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka - Politechnika Częstochowska Dr hab. inż. Henryk Kocot - Politechnika ląska Dr hab. inż. Robert Kucęba Prof. PCz Politechnika Częstochowska Prof. zw. dr hab. Kazimierz Kuciński - Szkoła Główna Handlowa Prof. dr hab. Sylwia Łabużek - Uniwersytet ląski Dr hab. Dorota Niedziółóka Prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa Prof. zw. dr hab. Arnold Pabian - Politechnika Częstochowska Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Popławski - Politechnika Częstochowska Prof. dr hab. Jan Pyka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis - Politechnika ląska Dr hab. inż. Janusz Sowiński, prof. PCz. - Politechnika Częstochowska Dr hab. Marii Tkocz prof. U - Uniwersytet ląski

9 KOMITET ORGANIZACYJNY Przewodniczący Konferencji - nauki techniczne Dr hab. inż. Krzysztof Dębowski (Politechnika ląska) Przewodniczący Konferencji - nauki społeczno-ekonomiczne Dr hab. inż. Robert Kucęba Prof. PCz (Politechnika Częstochowska) Sekretarz Naukowy - Dr inż. Marcin Fice - Politechnika ląska Sekretarz Naukowy - Dr inż. Waldemar Jędrzejczyk (Politechnika Częstochowska) Sekretarz Naukowy - Dr Edyta Sierka (Uniwersytet ląski) Sekretarz Naukowy Mgr Adam Janiszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Sekretarz Organizacyjny Mgr Andrzej Wawrzyczek (Dyrektor Biura Stowarzyszenia Klaster 3x20) Koordynator Targów Expo Silesia Energetyka Prosumencka Mgr Wojciech Rabsztyn Dr inż. Piotr Bojanowicz (Wice Prezes TNOiK o/cz-wa) Mgr Natalia Wójcik (Biuro Stowarzyszenia Klaster 3x20)

10 PATRONAT: Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii Czasopismo naukowe Przegląd Organizacji (lista otwarta) Zapraszamy Członków Klastra3x20 do przyjęcia roli oficjalnego patronatu

11 PANELE TEMATYCZNE EPwWZR PANEL PIERWSZY Innowacje techniczno-technologiczne w Energetyce Prosumenckiej Energetyka prosumencka - rozwiązania systemowe; Maszyny, urządzenia i technologie w energetyce prosumenckiej: elektryczne, termodynamiczne, słoneczne, wiatrowe, wodne, geotermalne i inne; Inteligentna infrastruktura techniczna - smart grid; Systemy telekomunikacyjne i pomiarowe w energetyce prosumenckiej; Sterowniki PLC i systemy SCADA w energetyce prosumenckiej; rodowisko informatyczne i bazy danych w energetyce prosumenckiej; Przekształtniki energoelektroniczne i automatyka zabezpieczeniowa w energetyce prosumenckiej; Jako ć energii w energetyce prosumenckiej; Samochód i transport elektryczny; Analizy kosztów w energetyce prosumenckiej. PANEL DRUGI Ekonomia i Zarządzanie w Energetyce Prosumenckiej Rynki energii; Ekonomia w Energetyce Prosumenckiej; Struktura organizacyjna Energetyki Prosumenckiej; Portfel ryzyk w Energetyce Prosumenckiej; Strategie i scenariusze rozwoju Energetyki Prosumenckiej; Zarządzanie wiedzą; Zasoby, warto ci materialne i niematerialne w Energetyce Prosumenckiej; Systemy wspomagania zarządzania Energetyką Prosunencką; Odpowiedzialno ć społeczno-ekologiczna biznesu; Inwestycje w Energetyce Prosumenckiej.

12 PANELE TEMATYCZNE EPwWZR PANEL TRZECI Wymiar społeczny i rodowiskowy Energetyki Prosumenckiej Ruchy konsumenckie w zakresie: pozyskiwania energii, kultury konsumpcji energii; Systemy edukacji w Energetyce Prosumenckiej; Socjologia w Energetyce Prosumenckiej; Energetyka Prosumencka w ujęciu dobrobytu społecznego; Aktywizacja społeczno ci lokalnych na rzecz Energetyki Prosumenckiej; Rola JST i organizacji prosumenckich w zakresie: pobudzania aktywno ci gospodarczej, finansowych i legislacyjnych mechanizmów wsparcia działań na rzecz Energetyki Prosumenckiej w regionach; Uwarunkowania przyrodnicze (techniczny i ekonomiczny potencjał energetyczny, pojemno ć rodowiskowa, zdolno ć samoodtwarzania); Wpływ Energetyki Prosumenckiej na litosferę, hydrosferę, aerosferę. PANEL CZWARTY Wymiar legislacyjny Energetyki Prosumenckiej Wymiar legislacyjny Energetyki Prosumenckiej: Regionalny, Krajowy, Unijny, Globalny.

13 Wszystkie przyjęte do druku artykuły BIZNESOWE I NAUKOWE zostaną zamieszczone w Bibliotece Źródłowej Energetyki Prosumenckiej (BZEP): Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną wydane w materiałach konferencyjnych i w pokonferencyjnej monografii naukowej. Wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach naukowych: Przegląd Elektrotechniczny, Pomiary Automatyka Kontrola, Przegląd Organizacji

14 SZEGÓŁOWE INFORMACJEŚ Targi Energetyki Prosumenckiej i Odnawialnych Źródeł Energii Prosument 2014 Konferencja Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju Pokaz funkcjonowania Wirtualnej Sieci Referencyjnych Prosumenckich Mikroinstalacji Energetycznych zostały podane na stronie internetowej: ADRES DO KORESPONDENCJI Stowarzyszenie Klaster 3x Gliwice, ul. Krzywoustego 2/618 Telefon: (32) ,

15

16

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa.

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Konferencje Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał ustawę o efektywności energetycznej Nowa Ustawa

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

CEPRIN - CENTRUM PROMOWANIA DOLNY ŚLĄSK MIEJSCE TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA INNOWACJI W ENERGETYCE

CEPRIN - CENTRUM PROMOWANIA DOLNY ŚLĄSK MIEJSCE TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA INNOWACJI W ENERGETYCE CEPRIN - CENTRUM PROMOWANIA INNOWACJI W ENERGETYCE DOLNY ŚLĄSK Szybki rozwój gospodarczy zarówno kraju, jak i poszczególnych regionów jest w obecnych czasach bardzo istotny. Może on być osiągnięty dzięki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT REDAKCJA NAUKOWA prof. dr hab. inż. JOANICJUSZ NAZARKO prof. dr hab. ZOFIA KĘDZIOR BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Politechnika Białostocka PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Redakcja naukowa JOANICJUSZ NAZARKO Białystok 2013 recenzenci prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE REDAKCJA OD REDAKCJI. Anna Figiel. 2 S t r o n a. Szanowni Państwo, 17TH TCI GLOBAL CONFERENCE

W NUMERZE REDAKCJA OD REDAKCJI. Anna Figiel. 2 S t r o n a. Szanowni Państwo, 17TH TCI GLOBAL CONFERENCE 1 S t r o n a W NUMERZE OD REDAKCJI 3 4 6 7 8 8 17TH TCI GLOBAL CONFERENCE MISS SUPRANATIONAL 2014 I 25-LECIE MISS POLSKI KONGRES POLANDAFRICA 2014 STUDIA "MENEDŻER KLASTRA" II FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014 Platforma IUSER Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej 2 lata działalności 2 października 2014 prof. Józef Modelski, Politechnika Warszawska USTANOWIENIE PLATFORMY 10 października 2012

Bardziej szczegółowo

II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa

II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa II POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ 30 września 1 października 2008 r. Warszawa Polsko Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej to wydarzenie, które poruszając zagadnienia Odnawialnych Źródeł

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

12:40 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00

12:40 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 Program 27 listopada 2014 r. 09:00 10:20 Rejestracja uczestników 12:40 14:00 Panel dyskusyjny - Strategiczna współpraca sektora nauki, techniki i przedsiębiorstw w transferze wiedzy, nowych technologii

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ISTNIEJACYCH / DZIAŁAJĄCYCH KLASTRÓW ICT

PRZEGLĄD ISTNIEJACYCH / DZIAŁAJĄCYCH KLASTRÓW ICT Przegląd istniejących/działających klastrów ICT w województwie śląskim oraz analiza ich potencjału 1 2 Autor raportu Dr inż. Sławomir Olko (Politechnika Śląska, Wydziała Organizacji i Zarządzania) Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA IV Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Bardziej szczegółowo

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton 13 października 2014 r. 8.30-9.00 Rejestracja gości 9.00-11.30 Sesja inauguracyjna: Polska droga do Wspólnoty Energetycznej

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH Dzień 1, 7 listopada 2012 r. UROCZYSTE OTWARCIE V EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO ŁÓDZKIE 2012 7-8 LISTOPADA 2012 7 listopada 2012 r., godz. 9:00-10:00 andel s Hotel Łódź, sala: BALOWA 2 Tadeusz Mosz

Bardziej szczegółowo

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing Handel Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH MIĘDZYNARODOWYM TARGOM BUDOWNICTWA BUDMA 2012 Stan na 18.01.2012 r. WTOREK, 24.01.2012 r. Godz. Wydarzenie Sala Uwagi 11:00 UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW BUDMA, BUMASZ, CBS,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 Stan na dzień 15.11.2011 PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA 2011 Godz. Wydarzenie Uwagi Miejsce 10.00-18.00 MIĘDZYNARODOWY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA ENVICON Pawilon

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.:

SPIS TREŚCI. W poprzednich edycjach zaufali nam m.in.: Patronatem honorowym konferencję objęli do tej pory m.in.: OFERTA PARTNERSKA SPIS TREŚCI 1. Informacje o konferencji 2. Program VII Forum 2014 3. Podsumowanie korzyści dla Partnerów konferencji 4. Strategiczny Partner VII Forum 2014 5. Partner VII Forum 2014 6.

Bardziej szczegółowo