Przewodnik eksportera. po rynku Republiki Federalnej Niemiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik eksportera. po rynku Republiki Federalnej Niemiec"

Transkrypt

1 Przewodnik eksportera po rynku Republiki Federalnej Niemiec Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC SPECYFIKA RYNKU WYMIANA HANDLOWA MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW (W RAMACH JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO KWESTIE PRAWNE SYSTEM PODATKOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOSTĘP DO RYNKU PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE WAŻNE ADRESY I LINKI AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE PODMIOTY LOKALNE

2 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC 1.1. SPECYFIKA RYNKU Republika Federalna Niemiec (RFN, niem. Deutschland lub Bundesrepublik Deutschland - BRD), położona w Europie Środkowej, jest federalnym państwem związkowym, podzielonym na 16 krajów związkowych, tzw. landów, zamieszkałych przez 82,5 mln ludności. Niemcy są w Unii Europejskiej krajem o największej liczbie mieszkańców. Każdy z landów posiada własną konstytucję, parlament i rząd, a na płaszczyźnie federalnej jest reprezentowany w Izbie Wyższej (Bundesrat). Republika Federalna Niemiec jest członkiem-założycielem Unii Europejskiej (UE). Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata. Gospodarka tego kraju jest ukierunkowana globalnie, a Niemcy należą do największych na świecie eksporterów towarów (1,1 bln EUR w 2011 r.). Najważniejszymi partnerami handlowymi Niemiec są: Francja, USA, Wielka Brytania i Włochy. Motorem handlu zagranicznego jest przede wszystkim przemysł, a jego wiodącą branżą jest produkcja samochodów (np.: Mercedes, Audi, BMW czy Volkswagen). Wśród krajów związkowych w niemieckim eksporcie przodują Badenia- Wirtembergia z 16%-owym i Bawaria z 15%-owym udziałem. W imporcie udział każdego z ww. landów sięga po 16%. Duże znaczenie gospodarcze ma również budowa maszyn, elektrotechnika, chemia, technologia środowiska, mechanika precyzyjna, optyka, technika medyczna, biotechnologia oraz od niedawna nanotechnologia. Niemcy dysponują wysoko rozwiniętą i dynamicznie się rozwijającą infrastrukturą transportową oraz jednymi z najnowocześniejszych na świecie sieciami telefonicznymi i internetowymi. Około dwie trzecie wszystkich, wiodących w skali globalnej, targów branżowych odbywa się w Niemczech. Wysokiej klasy halami targowymi może pochwalić się Berlin, Lipsk, Hannover czy też Frankfurt nad Menem. Polityka gospodarcza rządu federalnego koncentruje się obecnie na sprzyjającej wzrostowi konsolidacji finansów publicznych oraz działaniach dla przezwyciężenia kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, którego skutki mają także bezpośrednie przełożenie na wzrost gospodarczy w Niemczech. Działania te nie mają już charakteru specjalnych pakietów koniunkturalnych jakie przyjęto w latach , lecz specjalnych programów wspierających wybrane obszary gospodarki, w tym innowacje i rozwój OZE, planu konsekwentnych reform finansów publicznych ( hamulec zadłużeniowy ) oraz działań deregulacyjnych. O skuteczności przyjętych rozwiązań, także jako długookresowego efektu ww. pakietów antykryzysowych świadczy wzrost PKB w 2010 r. o 3,7% i o kolejne 3% w 2011 r., co pozwoliło przywrócić poziom PKB Niemiec do wielkości sprzed kryzysu. Dobre wyniki gospodarcze i zwiększone wpływy podatkowe przyczyniły się do zmniejszenia poziomu deficytu budżetowego w 2011 r. do -1% (po -3,2% w 2009 r. i -4,3% w 2010 r.). Mimo prognozowanego na 0,7% spowolnienia wzrostu PKB, gospodarka niemiecka pozostanie w 2012 r. motorem wzrostu dla całej UE. Czynnikiem stabilizującym dla gospodarki i poprawiającym nastrój niemieckiego biznesu jest przyjęcie paktu fiskalnego i uregulowanie problemu greckiego zadłużenia publicznego. Po katastrofie w elektrowni atomowej w Fukushimie, rząd niemiecki zdecydował się wiosną 2011 r. na stopniową rezygnację z energetyki atomowej. Pierwsza elektrownia atomowa ma być wyłączona do końca 2015 roku, ostatnia do końca 2022 r. Rezygnacja z energetyki atomowej dostarczającej obecnie 18% energii elektrycznej (udział węgla kamiennego wynosi 19%, brunatnego 25%, gazu 2

3 ziemnego 14% i 20% OZE), stanowi ogromne wyzwanie dla całej gospodarki niemieckiej. Zgodnie z planami rządu federalnego, w 2020 r. udział OZE w produkcji energii elektrycznej zwiększy się z obecnych 20% do poziomu 35%. W 2050 r. natomiast aż 60% całego zużycia energii w Niemczech oraz 80% energii elektrycznej ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii WYMIANA HANDLOWA Niemcy od wielu lat pozostają pierwszym partnerem handlowym Polski. Od momentu przystąpienia Polski do UE w bilateralnych relacjach handlowych można zaobserwować zarówno zmiany ilościowe, jak i jakościowe: wysoką dynamikę handlu oraz poprawę struktury towarowej wymiany w kierunku wyższego udziału towarów wysoko przetworzonych. W 2011 r. obroty wyniosły 68,9 mld EUR (+13,4%), w tym 35,4 mld EUR polskiego eksportu (+12,6%) i 33,5 mld importu (+14,2%). Wymiana zamknęła się dla Polski dodatnim saldem w wysokości 1,9 mld EUR. Udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem wyniósł w 2011r. 26%, a w imporcie 22,3%. Wyniki wymiany towarowej za lata r. wskazują na wysokie tempo odbudowy polskiego eksportu do Niemiec i szybki powrót do stanu sprzed spowolnienia gospodarczego. Odbudowę polskiego eksportu stymulowała dobra koniunktura w Niemczech (+3,0% wzrostu PKB), a 2/3 wzrostu pochodziło ze zwiększonego popytu wewnętrznego głównie inwestycyjnego i na potrzeby rosnącej produkcji. Nadal zauważalna jest wysoka nierównowaga w handlu między obydwoma krajami. Według niemieckiego urzędu statystycznego DeStatis w 2011r. import polskich towarów stanowił 3,6% całości niemieckiego importu, eksport natomiast do Polski 4,1% niemieckiego eksportu. Według statystyk niemieckich Polska z eksportem do Niemiec w wysokości 32,4 mld EUR znalazła się na 12. miejscu za Czechami (33,0 mld EUR) i Szwajcarią (36,9 mld EUR) wśród dostawców na rynek niemiecki. W niemieckim eksporcie natomiast Polska uplasowała się na 10 pozycji (43,5 mld EUR), wyprzedzając m.in. Hiszpanię (34,9 mld) i Rosję (34,4 mld). Pod względem wysokości obrotów Polska znalazła sie w 2011 r. na 10 miejscu (75,9 mld), wyprzedzając w tym zestawieniu m.in. Rosję (75,0 mld), Czechy (63,6 mld EUR) i Hiszpanię (57,4 mld EUR). W strukturze towarowej polskiego eksportu na rynek niemiecki dominują części i akcesoria do pojazdów samochodowych, meble, silniki spalinowe, pojazdy samochodowe, miedź rafinowana, druty, aparatura odbiorcza dla telewizji, konstrukcje do budowy mostów, statki i łodzie. Największą grupę towarową w polskim eksporcie do RFN stanowiły w 2011 r. wyroby mechaniczne i elektryczne (34%), inne wyroby przemysłowe (19%), w tym pojazdy (15%), inne wyroby gotowe (13%), w tym meble (7%) oraz towary rolno-spożywcze (8%). W polskim imporcie przeważają: części i akcesoria do pojazdów samochodowych, pojazdy samochodowe, oleje ropy naftowej, części do silników, leki, wyroby walcowane i artykuły z żeliwa lub ze stali, artykuły z tworzyw sztucznych, okucia, maszyny i urządzenia mechaniczne. Najważniejsze grupy towarowe w polskim imporcie z RFN w 2011 r. wg 4-cyfrowego kodu SITC to: urządzenia mechaniczne i elektryczne (35%), inne wyroby przemysłowe (21%), w tym pojazdy samochodowe 3

4 oraz części i akcesoria do pojazdów (12%), wyroby przemysłu chemicznego (16%) i inne wyroby gotowe (11%). Niemcy są na 2 miejscu (po Niderlandach) wśród najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Wg szacunkowych danych skumulowana wartość niemieckich inwestycji na koniec 2011 r. wyniosła ok. 23 mld EUR, co daje prawie 16% udział w inwestycjach zagranicznych ogółem i 2. miejsce wśród największych inwestorów zagranicznych. Największa część niemieckich inwestycji przypada na działalność nowych firm (greenfield investments), a jedynie niewielką część stanowią przejęcia (poza przejęciem PTC w 2010 r. przez DT) czy też inwestycje związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstwa niemieckie inwestują coraz więcej także w zaawansowanych technologicznie rodzajach produkcji i usług oraz rozwijają w Polsce swą działalność badawczo-rozwojową. Większe niemieckie inwestycje w Polsce realizowane są głównie w przemyśle motoryzacyjnym oraz budowy maszyn, chemicznym i farmaceutycznym, w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, handlu hurtowym i detalicznym oraz energetyce, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Odczuwalna poprawa w zakresie infrastruktury drogowej oraz dobry na tle innych krajów UE - wizerunek polskiej gospodarki i finansów sprzyja decyzjom i zachęca niemieckie firmy do dalszego inwestowania w Polsce. Polskie inwestycje w Niemczech wg szacunków Ambasady RP w Berlinie wynoszą ok. 1 mld EUR. Wśród największych inwestorów znajdują się m.in. PKN Orlen S.A. (zakup ponad 580 stacji benzynowych BP w północnej części Niemiec), Grupa Ciech (przejęcie za 75 mln EUR fabryki sody kalcynowanej w Stassfurcie w Dolnej Saksonii) oraz Azoty Tarnów (zakup fabryki polimerów w Guben). Większość polskich przedsiębiorców stanowią jednak firmy jednoosobowe (dominują usługi budowlane i rzemieślnicze). Na koniec 2011 r. w RFN zarejestrowanych było ok. 200 tys. jednoosobowych przedsiębiorstw z udziałem polskich obywateli, w tym ok. 50 tys. firm rzemieślniczych. Aktualne dane o obrotach handlu zagranicznego można znaleźć pod adresem: MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW Za jako najbardziej perspektywiczną i najbardziej dynamicznie się rozwijającą branżę gospodarki niemieckiej uznaje się branżę technologii cyfrowych i systemów informatycznych, dla której na lata prognozowane jest średnioroczne tempo wzrostu w wysokości 3%. Na drugim miejscu znajduje się branża maszyny i wyposażenie z prognozowanym wzrostem 2,4% średnio rocznie. Generalnie dobre perspektywy wzrostu dla całego sektora zdolności przemysłowych wynikają zarówno z odrabiania strat powstałych w trakcie kryzysu gospodarczego ostatnich lat, jak i z dużego potencjału eksportowego sektora. Wysoki, bo aż 2%-owy wzrost prognozowy jest także dla branży ochrona i pielęgnacja zdrowia. Branżą z perspektywą rozwojową pozostaje też branża rozrywka i kultura. Najmniej perspektywicznym rozwojowo sektorem jest natomiast sektor publiczny (duży spadek zatrudnienia) oraz branża infrastruktura i sieci. 4

5 W dłuższym okresie czasu to właśnie popyt ze strony najbardziej dynamicznie rozwijających się branż gospodarki niemieckiej będzie miał przełożenie na wielkość i strukturę polskiego eksport do Niemiec. Wśród importowanych przez Niemcy towarów na uwagę polskiego eksportera zasługują obecnie: wyroby hutnicze, produkty chemiczne, pojazdy i części zamienne, surowce naturalne (np. węgiel kamienny, brunatny i metale kolorowe), aparatura radiotechniczna, nośniki informacji oraz artykuły spożywcze i meble. Stąd, polscy producenci mają realne szanse nawiązania współpracy handlowej z niemieckimi firmami z ww. branż i konkretnych grup towarowych wskazanych powyżej. Do perspektywicznych, a zarazem rozwojowych branż dla polskiego eksportu na rynek niemiecki można zaliczyć: artykuły rolno spożywcze, meble i akcesoria meblowe, artykuły dekoracyjne i wyposażenia wnętrz, artykuły ogrodnicze, usługi. Po zniesieniu w 2011 r. ograniczeń w dostępie do rynku pracy i usług, dobre perspektywy będzie miał również eksport usług budowlanych, zwłaszcza w zakresie robót wysoko wyspecjalizowanych (między innymi tunelowych i wykończeniowych) oraz montażu produkowanych w Polsce wyrobów. W dalszym ciągu istnieje duże zapotrzebowanie rynku niemieckiego na tzw. proste wyroby branży medycznej, szczególnie materiały opatrunkowe, przybory i narzędzia jednorazowe, odzież medyczną i szkło laboratoryjne. Wzrasta znacząco popyt na usługi medyczne wysoko wyspecjalizowane, usługi stomatologiczne oraz chirurgii plastycznej. Obserwuje się również duży wzrost zainteresowania turystyką wyjazdową do Polski związaną z świadczeniem usług typu lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego (SPA). Analizy kształtowania się struktury towarowej w kryzysowym 2009 r. wskazują, że bardziej podatne na wahania koniunktury są produkty nisko przetworzone, a relatywnie mniejsze spadki eksportu występują w przypadku towarów wysoko przetworzonych i charakteryzujących się wyższym poziomem nowoczesności. Dlatego też w 2012 r. można spodziewać się mniejszego spowolnienia polskiego eksportu do Niemiec np. wyrobów przemysłu elektromaszynowego, a większego np. w przypadku wyrobów metalurgicznych, surowców chemicznych (poza surowcami dla przem. farmaceutycznego), cementu, drewna czy paliw mineralnych. Dalsza poprawa sytuacji na niemieckim rynku pracy i prognoza utrzymania się popytu konsumpcyjnego na dotychczasowym poziomie, pozwalają prognozować niewielki, ale jednak wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych czy mebli, konkurencyjnych cenowo na niemieckim rynku. 2. KWESTIE PRAWNE 2.1. SYSTEM PODATKOWY Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne i podmioty prawne, które wykonują działalność na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Odbiorcą podatku jest właściwy organ podatkowy republiki, regionu bądź gminy. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do wpłacenia podatku, sporządzania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ksiąg. W 2008r. Federalny Urząd Skarbowy rozpoczął przydzielanie każdej osobie fizycznej nowego numeru identyfikacyjnego, który zastąpił dotychczasowy numer podatkowy. Następnym krokiem w ramach zmian będzie planowane na rok 2015 przydzielenie Gospodarczego Numeru Identyfikacyjnego wszystkim czynnym podmiotom 5

6 gospodarczym. Podmiotami gospodarczymi są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki powiązane. Od roku wprowadzono system rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy PIT wyłącznie w formie elektronicznej, od 2011 r. obowiązuje rozliczenie rocznej deklaracji VAT w formie elektronicznej oraz - zgodnie z przyjętą r. ustawą o ułatwieniach podatkowych - blisko 40 innych korzystniejszych regulacji w ordynacji podatkowej. W Niemczech występują następujące rodzaje podatku: Podatek dochodowy od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer, ESt) Podatek osiągnięty z działalności gospodarczej musi być zadeklarowany i rozliczony (samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem) w urzędzie skarbowym (niem. Finanzamt). Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych rośnie progresywnie wraz z dochodem i wynosi od 14 do 42% Maksymalna stawka obowiązuje dla dochodu powyżej EUR (rozliczanie samodzielne) lub EUR (rozliczanie z małżonkiem), natomiast kwota wolna od podatku wynosi odpowiednio EUR oraz EUR (dane na 2012 rok). Podatek od działalności gospodarczej (niem. Gewerbesteuer, GewSt) Podatek od działalności gospodarczej jest podatkiem specyficznym, występującym w Niemczech, a płacą go osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jego wysokość zależy od: wielkości i lokalizacji gminy, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokości osiągniętego dochodu oraz formy prawnej firmy i rodzaju działalności. Podstawą opodatkowania GewSt jest dochód obliczony podobnie jak do podatku dochodowego dla osób fizycznych. Stawka wynosi najczęściej 17 20%. Podatek ten jest uwzględniany przy obliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (zmniejszenie ESt poprzez zastosowania specyficznej metody zliczającej GewSt). Podatkowi temu nie podlegają tzw. wolne zawody (np.: lekarz, artysta, prawnik). Podatek od towarów i usług VAT (niem. Umsatzsteuer, Ust) Podatek ten jest też często zwany podatkiem od wartości dodanej (niem. Mehrwertsteuer). Stawka podstawowa wynosi 19%, obniżona 7%. Szczególne regulacje dotyczą mikro- i małych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw leśnych i rolnych. Podatek solidarnościowy (niem. Solidaritätszuschlag, SoIZ) W Niemczech od dochodów z działalności gospodarczej płaci się dodatkowo podatek zwany solidarnościowym. Stawka tego podatku wynosi 5,5%. Jest to dodatkowe obciążenie do podatku dochodowego od osób fizycznych, które jest liczone od: zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego podatku od wynagrodzeń oraz dochodu z odsetek, kapitału i innych należności podatkowych. Wysokość tego podatku jest wyznaczona przez Urząd Skarbowy w decyzji podatkowej (wyznaczenie łączne ESt i SoIZ). 6

7 Podatek kościelny (niem. Kirchensteuer, KiSt) Ten podatek płacą osoby deklarujące przynależność do kościoła (katolicki, ewangelicki, starokatolicki, wyznanie mojżeszowe). Jest on obliczany procentowo (najczęściej 8 9%) od kwoty podatku dochodowego (Est). Podatek od pojazdów (niem. Karftahrzeugsteuer, Kfz-St) Od pojazdów zarejestrowanych w Niemczech płaci się podatek od środków transportu. Wysokość tego podatku uzależniona jest od: rodzaju silnika (benzyna, diesel), jego pojemności oraz klasy szkodliwości pojazdu dla środowiska. Stawka Kfz-St wynosi od 6,75 do 37,58 EUR i jest liczona za każde rozpoczęte 100 cm3 pojemności silnika. Obowiązek prowadzenia księgowości. Niektóre podmioty z racji formy prawnej lub rodzaju prowadzonej działalności są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub prowadzenia właściwej ewidencji księgowej. Małe podmioty gospodarcze nie muszą prowadzić ksiąg handlowych, tzw. pełnej księgowości, chyba że wynika to z przepisów szczególnych. W uproszczeniu można przyjąć, że: przy rocznym obrocie do EUR lub zysku nie przekraczającym rocznie EUR nie ma obowiązku prowadzenia księgowości. Nie zwalnia to oczywiście od obowiązku dokumentowania zakupów i sprzedaży. Więcej o Niemieckim systemie podatkowym można znaleźć na stronie: w_i_uslug.html 2.2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Powyżej ustalonej wartości zlecenia przetargi ogłaszane być muszą w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (suplement S/ED) (www.ted.europa.eu). Poniżej wartości progowej niemieckie kraje związkowe ustalają praktykę w zakresie ogłaszania zamówień publicznych. Publikacja przetargów nie jest w Niemczech uregulowana jednolicie. Federacja publikuje przetargi instytucji federalnych na portalu Republiki Federalnej (www.bund.de). Niektóre z krajów federalnych publikują dzienniki urzędowe i biuletyny zamówień publicznych, które częściowo dostępne są także w formie elektronicznej, inne kraje związkowe nie mają centralnego systemu publikacji zamówień publicznych. Wiele zamówień publicznych publikowanych jest w regionalnej lub lokalnej prasie codziennej lub biuletynach gminnych. Nie ma platformy zamówień publicznych, która zawierałaby wszystkie niemieckie przetargi, ale istnieje szereg portali internetowych oferujących za opłatą informacje i ich wyszukiwanie. Sposób postępowania przy przetargach i ubieganiu się o zlecenia publiczne regulują w Niemczech: Ustawa o przeciwdziałaniu ograniczeniom w konkurencji GWB (zawiera przede wszystkim ogólne zasady prawa o zleceniach publicznych, których trzeba bezwzględnie przestrzegać); 7

8 Znormalizowane zasady udzielania zleceń i zawierania umów w budownictwie VOB (zawierają regulacje dotyczące udzielania zleceń budowlanych przez publicznych zleceniodawców oraz treści umów budowlanych); Znormalizowane zasady zlecania świadczeń (dostaw i usług) VOL (regulują procedurę przetargową i udzielanie zleceń dla dostaw i usług, z wyjątkiem tych z sektora budownictwa, które reguluje VOB. Nie podlegają jej również niektóre działalności w ramach wolnych zawodów); Rozporządzenie o udzielaniu zleceń publicznych niem. Vergabeverordnung VgV (zawiera ono regulacje o procedurze, której należy przestrzegać przy udzielaniu zleceń publicznych oraz o kompetencjach i procedurze przy realizacji procedury kontrolnej dla zamówień publicznych, których szacunkowe wartości zlecenia osiągają wartości progowe); Znormalizowane zasady zlecania i wykonywania świadczeń przez przedstawicieli wolnych zawodów VOF (regulują przetargi na udzielanie zleceń na świadczenia realizowane przez przedstawicieli wolnych zawodów). Regulacje VOB i VOL obowiązują dla wszystkich świadczeń ponad i poniżej wartości progowych. Regulacje VOF nie znajdują zastosowania poniżej tych wartości. Wszystkie trzy ustalają jednocześnie odpowiednie europejskie dyrektywy dla Niemiec. Udzielanie zleceń poniżej wartości progowej stanowi zdecydowaną większość wszystkich zleceń udzielanych w Niemczech. Normami prawnymi z dziedziny udzielania zleceń publicznych są ustawy budżetowe federacji i krajów związkowych oraz znajdujące tu zastosowanie przepisy administracyjne. Odnoszą się one jednak w zakresie ogłaszania przetargów i udzielania zleceń z kolei do znormalizowanych zasad udzielania zleceń i zawierania umów w budownictwie (VOB) i znormalizowanych zasad zlecania świadczeń (VOL). Prawo o udzielaniu zleceń publicznych dzieli się w Niemczech na dwa duże obszary, w zależności od tego, czy wartość zlecenia osiąga określony przez Unię Europejską na całą Europę próg czy też nie. Powyżej wartości progowych obowiązują wytyczne europejskie. Przetargi należy ogłaszać na terenie całej Europy. Znormalizowane zasady udzielania zleceń publicznych (VOB i VOL) przewidują zasadniczo 3 różne rodzaje postępowań. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z rodzajami postępowania od i ponad wartościami progowymi (przetarg europejski) lub poniżej wartości progowych (krajowa procedura niemiecka), noszą one różne nazwy. W zakresie treści są one ze sobą jednak zasadniczo zgodne OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Normy i standaryzacja. Niemcy mają długą tradycję w zakresie normowania i standaryzacji. Stworzone przez Niemiecki Instytut Normowania (niem. Deutsches Institut fur Normung e.v. DIN) normy DIN w znaczącym stopniu przejęte zostały do europejskiego systemu norm. Blisko 90% norm europejskich i światowych opiera się na standardach wyznaczonych przez DIN. Niemiecki Instytut Normowania jest organem samorządnym niemieckiej gospodarki i decydentem we wszystkich kwestiach dotyczących normowania i standaryzacji na terenie RFN. Z punktu widzenia polskich importerów i dostawców znajomość niemieckich norm i standardów stanowi ważny element wiedzy o rynku niemieckim również w aspekcie odpowiedzialności cywilnej producentów. Mimo iż normy niemieckie nie posiadają charakteru wiążącego, to stosowanie się do nich pozwala przypuszczać, że producent przestrzegał również wszelkich prawnie wiążących przepisów 8

9 bezpieczeństwa. W związku z powyższym, nawet jeśli stosowanie się do norm DIN nie zwalnia producenta od odpowiedzialności cywilnej, jest istotnym aspektem dowodzącym, że producent działał zgodnie z przepisami. Certyfikacja. Na rynku niemieckim działa kilka jednostek certyfikujących, m.in. 3 spółki podległe instytutowi DIN, tj.: DIN CERTCO (http://www.dincertco.de) jednostka certyfikująca szerokie spektrum produktów, usług, zakładów i personelu DQS GmbH (http://www.dqs.de) jednostka certyfikująca systemy zarządzania, DIN GOST (http://www.din-gost.de) jednostka certyfikująca towary eksportowane na rynek Federacji Rosyjskiej. Inne jednostki to: - Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego (niem. Technischer Uberwachungsvereine TÜV) przeprowadza kontrole bezpieczeństwa, - DEKRA (www.dekra.de) jednostka prowadząca kontrolę diagnostyczną pojazdów (niem. Deutsche KraftfahrzeugUberwachungsverein), - DPMA (www.dpma.de) Niemiecki Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych (niem. Deutsches Patent- und Markenamt), jest centralnym urzędem ds. ochrony prawnejw zakresie działalności gospodarczej, - BAM (www.bam.de) Federalny Urząd ds. Badania i Kontroli Materiałów (niem. Bundesanstalt für Materialforschung und -prufung BAM) prowadzi badania własności fizycznych i chemicznych materiałów, działa na rzecz poprawy standardów, - PTB (www.ptb.de) Federalny Urząd ds. Fizycznych i Technicznych (niem. Physikalisch-Technische Bundesanstalt), tj. niemiecki instytut metrologii, - BVL (www.bvl.bund.de) Federalny Urząd Ochrony Praw Konsumenta i Bezpieczeństwa Żywności (niem. Bundesanstalt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) udziela zezwoleń oraz koordynuje nadzorem nad produktami spożywczymi, kosmetykami, wyr. tytoniowymi. BVL udziela także pozwoleń na prowadzenie doświadczeń, opiniuje wnioski o wydanie pozwolenia na stosowanie domieszek do żywności i karmy oraz bioprotein, udziela pozwoleń na stosowanie środków ochrony roślin i weterynaryjnych ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI System sądowniczy w RFN opiera się na zasadzie niezawisłości sędziów i minimum dwuinstancyjnym orzekaniem spraw. System sądowniczy RFN składa się z trzech rodzajów sądów: - sądy zwykłe (w strukturze czterech izb) zajmujące się najpopularniejszymi sprawami kryminalnymi i cywilnymi, pełniące także rolę sądów rejestrowych, - sądy wyspecjalizowane zajmujące się sprawami administracyjnymi, z zakresu prawa pracy, finansów i prawa patentowego, - sądy konstytucyjne skupiają się na badaniu hierarchicznej zgodności ze sobą aktów prawnych, również z konstytucją DOSTĘP DO RYNKU W obrocie handlowym między Polską i Niemcami, podobnie jak z innymi krajami UE, nie występują ograniczenia ilościowe czy środki pozataryfowe. Rozbudowany jednak system przepisów administracyjnych sam w sobie może stanowić barierę dla polskich firm, niemniej nie można mówić o stosowaniu barier o charakterze administracyjnym. Znacznym utrudnieniem jest m.in. literalne przestrzeganie przez miejscowe organy 9

10 administracji obowiązujących przepisów, celem zmniejszenia konkurencyjności obcych, w tym polskich, firm. Dostęp do niemieckiego rynku nie jest łatwy. Rynek jest bardzo hermetyczny, zmonopolizowany przez izby przemysłowo-handlowe, do których przynależność jest obligatoryjna. Aby uchronić rynek przed niekontrolowanym napływem towarów zagranicznych konkurujących z towarami niemieckimi wypracowano ściśle ustalone struktury zakupu produktów: specyficzne wymagania branżowych zrzeszeń zakupu produktów (np. wymóg podporządkowania się stawianym warunkom zakupu, jak: jakość towaru, sposób wykonania i konfekcjonowania, design itp. oraz zaoferowania wymaganej ceny). W przypadku np. mebli są to zrzeszenia kupców mebli do sklepów meblowych, które praktycznie dyktują producentowi, jaki wyrób ma produkować i za jaką cenę. Prawie 95% sklepów meblowych zrzeszonych jest w takich związkach, tylko 5% dokonuje zakupu samodzielnie. Zrzeszenia te oferują cały pakiet marketingowy i usługowy łącznie z gwarancją płatności. Również wiele istniejących zawiłych przepisów, wymagań, norm, co do jakości produktów, a także różnorodność kanałów dystrybucji, stwarza barierę dla łatwego dostępu do tego rynku. Jednym z wielu czynników warunkujących konkurencyjność polskich wyrobów oraz usług na rynku niemieckim musi być coraz lepsza jakość oraz, co nie jest również bez znaczenia, ich cena. Istotną barierą w dostępie do niemieckiego rynku zbytu jest posiadanie przez polskie przedsiębiorstwa niewystarczającego kapitału finansowego. Decydując się na inwestycję w tym regionie przedsiębiorcy powinni przeprowadzić gruntowną analizę rynku, sprawdzić finanse swoich partnerów czy też przejmowanych spółek. Szczególną uwagę należy zwrócić na tę drugą sytuację, która w praktyce zdarza się często. Z dniem 30 kwietnia 2011 roku minęły ostatecznie okresy przejściowe przewidziane Traktatem Akcesyjnym umożliwiające państwom członkowskim UE ograniczenie swobód przepływu pracowników oraz świadczenia usług w stosunku do Polski. Pełne otwarcie niemieckiego rynku pracy i usług dla polskich pracowników i przedsiębiorstw oznacza likwidację istniejących do tej pory ograniczeń w postaci konieczności uzyskiwania różnego rodzaju zezwoleń. I tak od 1 maja 2011r. przestały obowiązywać ograniczenia dotyczące: - świadczenia usług budowlanych przez polskie firmy na terenie Niemiec (nie potrzeba występować do MG o przyznania limitu z kontyngentu osobowego ustalanego na podstawie polsko-niemieckiej umowy o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło w RFN); - realizacji usługi tylko jako podwykonawca firmy niemieckiej; - zlecania usługi budowlanej tylko przez podmioty gospodarcze; - świadczenia usług budowlanych tylko w regionach o niewysokim bezrobociu; - wyłączenia ze swobody świadczenia usług także sprzątania budynków oraz wyposażania i dekoratorstwa wnętrz. - zakazu użyczania pracowników niemieckim pracodawcom przez polskie agencje pracy tymczasowej. Trzeba jednak pamiętać, że mimo zniesienia ograniczeń w dostępie do niemieckiego rynku usług, delegowanie pracowników w celu wykonywania usług będzie tak jak do tej pory nadal podlegało uregulowaniom niemieckich ustaw, a zwłaszcza ustawie o delegowaniu pracowników (niem. Arbeitnehmerentsendegesetz AEntG). Niemiecka ustawa o delegowaniu pracowników stanowi w oparciu o dyrektywę UE 96/71 wyjątek prawny, do której przepisów polski przedsiębiorca musi się dostosować. Rozwiązanie to nie jest sprzeczne z europejską zasadą swobody 10

11 wykonywania usług, ponieważ pracownicy delegowani z Polski podlegają tym samym regulacjom prawnym co niemieccy pracownicy wykonujący m.in. prace budowlane, elektroinstalacyjne, malarskie czy dekarskie. Katalog podstawowych i bezwzględnie obowiązujących regulacji zawiera 2 AEntG. Obejmują one między innymi: - stawki wynagrodzenia minimalnego, włącznie ze stawkami wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, - gwarantowanie najniższego płatnego urlopu rocznego, - nieprzekraczanie najwyższego dopuszczalnego wymiaru czasu pracy i najniższego wymiaru czasu przerw w pracy, - bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrony zdrowia w miejscu pracy. Ponadto przedsiębiorca delegujący pracowników do wykonania usługi budowlanej jest zobowiązany według 18 AEntG zgłosić zamiar wykonania usługi w Niemczech i zatrudnienia konkretnych pracowników w Niemczech. Zgłoszenia tego należy dokonać jeszcze przed rozpoczęciem prac i skierować je do Federalnej Dyrekcji Finansowej Zachód (która jest jednostką niemieckiej administracji celnej) na adres: Bundesfinanzdirektion West Worthsstrase 1-3, Köln Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji zagranicznych (polskich) agencji pracy tymczasowej, chcących rozszerzyć swą działalność na rynek niemiecki. Takie same wymogi stawiane są i niemieckim agencjom pracy tymczasowej. Mimo licznych postulatów ze strony opozycji i związków zawodowych, na razie nie ma w Niemczech powszechnej, jednolitej dla całej gospodarki płacy minimalnej. Dla pracowników zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę obowiązują minimalne stawki z umów zbiorowych, a dla pracowników sezonowych nie ma obecnie stawki minimalnej. Przy delegowaniu pracowników z Polski (często mylonym z użyczaniem pracowników) oraz przy zatrudnieniu w oparciu o umowę użyczenia warto pamiętać, że w niektórych branżach obowiązują jednak stawki minimalne (np. w 2012r. w budownictwie od 11,05 EUR/godzinę do 13,40 EUR, a w przypadku użyczania pracowników 7,89 i 7,01 EUR/godz.). 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE Dzięki swojemu centralnemu położeniu, koncentracji strategicznych gałęzi przemysłowych i ośrodków badawczo-rozwojowych oraz bardzo dobremu wyposażeniu w infrastrukturę, Niemcy odgrywają wiodącą rolę w organizacji targów, wystaw, konferencji oraz innych imprez branżowych o charakterze promocyjnym. Według danych Komisji Targów i Wystaw Niemieckiej Gospodarki AUMA (niem. Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e.v.) rocznie odbywa się w Niemczech ok. 150 międzynarodowych imprez targowych i wystawienniczych. Wśród najbardziej znaczących targów z dużym udziałem przedsiębiorców międzynarodowych wymienić należy np. Targi Cebit (technologie informatyczne, telekomunikacyjne,software & serwis) i Targi Hannovermesse (technologia, innowacja i automatyka w przemyśle) w Hanowerze, Grüne Woche (Międzynarodowe targi rolnictwa, ogrodnictwa i przemysłu spożywczego) i ITB (Międzynarodowe Targi Turystyczne) w Berlinie, Expo Real (Targi nieruchomości inwestycyjnych) w Monachium, Ambiente (Wielobranżowe targi konsumenckie) Fruit logistica (Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw) i ISH (Targi branży sanitarnej, grzewczej, klimatyzacji wnętrz oraz energii odnawialnej) we Frankfurcie nad Menem, MEDICA 11

12 (Międzynarodowe Targi Medyczne)/COMPAMED (Międzynarodowe targi surowców i komponentów w produkcji medycznej) i BOOT (Międzynarodowa wystawa łodzi i sportów wodnych) w Düsseldorfie, WindEnergy (Targi energii wiatru) w Hamburgu, ANUGA (Targi branży spożywczej) w Kolonii, Leipziger Buchmesse (Międzynarodowe Targi Książki) w Lipsku i Spielwarenmesse (Targi Zabawek) w Norymberdze. Wykaz ważnych niemieckich imprez targowo-wystawienniczych wraz z kodami branż ułatwiającymi ich wyszukiwanie znajduje się na stronie internetowej Komisji Wystaw i Targów Gospodarki Niemieckiej (niem. Ausstellungsund Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.v AUMA): 4. WAŻNE ADRESY I LINKI 4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Berlinie Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Leipziger Platz 2, Berlin-Mitte Republika Federalna Niemiec tel.: 030/ , faks: 030/ Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Lassenstr Berlin Republika Federalna Niemiec tel.: 030/ fax: 030/ Konsulat Generalny RP w Hamburgu (okręg konsularny: Hamburg, Brema, Szlezwik-Holsztyn, Dolna Saksonia) Grundgensstr Hamburg Republika Federalna Niemiec tel.: 040/ fax: 040/ Konsulat Generalny RP w Kolonii (okręg konsularny obejmuje kraje związkowe: Północna Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Hesja, Kraj Saary) Lindenallee Koln Republika Federalna Niemiec tel.: 0221/ fax: 0221/

13 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kolonii Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec An der Alteburger Muhle Koln Republika Federalna Niemiec tel.: fax: Konsulat Generalny RP w Monachium (okręg konsularny obejmuje kraje związkowe: Bawaria, Badenia-Wirtembergia) Rontgenstr Munchen Republika Federalna Niemiec tel.: 089/ fax: 089/ PODMIOTY LOKALNE Adresy 80 niemieckich izb przemysłowo-handlowych znajdują się na stronie Federacji Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Deutsche Wirtschaft, Statistisches Bundesamt Deutschland, Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Organizacje wystawiennicze. Adresy organizatorów targów oraz imprez targowych na terenie Niemiec znajdują się na stronie Komisji Wystaw i Targów Gospodarki Niemieckiej (niem. Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.v AUMA): 13

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców. Jan Masalski. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie.

Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców. Jan Masalski. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 26.11.2013 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Federalnej Niemiec

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Federalnej Niemiec Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Federalnej Niemiec 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33 Jak założyć polską firmę w Niemczech? 2015-12-25 22:28:33 2 Obywatele polscy mogą bez specjalnych problemów podjąć samodzielną działalność gospodarczą w postaci rejestracji tej działalności bądź w formie

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zasady prowadzenia wymiany handlowej z Niemcami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zasady prowadzenia wymiany handlowej z Niemcami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady prowadzenia wymiany handlowej z Niemcami Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Informacje nt. współpracy gospodarczej Polski z Bawarią 2015-12-21 21:40:44

Informacje nt. współpracy gospodarczej Polski z Bawarią 2015-12-21 21:40:44 Informacje nt. współpracy gospodarczej Polski z Bawarią 2015-12-21 21:40:44 2 Sytuacja gospodarcza Bawarii Sytuacja gospodarcza Bawarii Bawaria jest największym niemieckim krajem związkowym i drugim po

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 2 Turcja zawarła z ponad 60 krajami, w tym z Polską i z większością państw UE, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rodzaje podatków: VAT CIT PIT konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Tendencje w rozwoju społeczeństwa niemieckiego 14 1.1. Podstawowe dane liczbowe i cechy społeczeństwa Niemiec 14 1.2. Sytuacja ekonomiczna niemieckich gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Nr 146 / 2013 22 11 13 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Autor: Piotr Misztal Handel

Bardziej szczegółowo

Niemiecki system podatkowy. Podział kompetencji finansowej, podatkowej w Niemczech

Niemiecki system podatkowy. Podział kompetencji finansowej, podatkowej w Niemczech Niemiecki system podatkowy Podstawę niemieckiego systemu podatkowego polegającego na ustalaniu zobowiązania podatkowego, określaniu podmiotu i przedmiotu opodatkowania, wymiaru podatku oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40 Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech 2015-12-25 22:15:40 2 Wsparcie inwestycyjne w Niemczech finansowane jest zarówno z budżetu UE (26,5 mld EUR w obecnej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy w Niemczech

Polskie firmy w Niemczech Polskie firmy w Niemczech Warszawa, 11. kwiecień 2014 Katarzyna Soszka-Ogrodnik Rzecznik prasowy AHK Polska Dlaczego Niemcy? bliskość geograficzna siła powiązań gospodarczych (Niemcy: 1. parter handlowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 2 Algieria należy do liczących się eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa kraju zależy więc głównie od światowego

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB

Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB Rynek niemiecki szansa dla polskiego przedsiębiorcy? Poznań 15 grudnia 2014r. Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB dr Rolf Banisch ZukunftsAgentur

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 4/10 (wrzesień - październik 2010) 2010-10-20 12:25:58

Biuletyn nr 4/10 (wrzesień - październik 2010) 2010-10-20 12:25:58 Biuletyn nr 4/10 (wrzesień - październik 2010) 2010-10-20 12:25:58 2 I - Opracowania rynkowe i branzowe Niemiecki przemysł petrochemiczny 1. Wstęp 2. Regulacje prawne kształtujące niemiecki przemysł paliw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej 2 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) art. 56 stanowi o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Program Transgraniczne zatrudnianie pracowników Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będzie w Niemczech na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23

Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23 Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23 2 Polskie owoce i warzywa, ale też sprzęt do przechowywania żywności, maszyny rolnicze czy sprzęt medyczny, mają największe szanse,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4 Spis treś ci 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii Warszawa, 28 września 2016 r. NOWE PERSPEKTYWY RPO WŁ NA LATA 2014-2020 4. miejsce w kraju 2 RPO WŁ NA LATA 2014-2020 działalność badawczo-rozwojowa wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ bezpośredni części produkcyjnej jest

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Warszawa, 11.02.2014 roku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wizycie studyjnej (misji gospodarczej) polskich przedsiębiorców do Szwajcarii w dniach 25 27 marca 2014 roku. Organizują

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r.

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r. BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, 17.05.2017r. 1 ZAKRES PREZENTACJI Geopolityczne znaczenie Polski i Bułgarii;

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców. Jan Masalski. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie.

Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców. Jan Masalski. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 9.09.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Rynek niemiecki szanse dla polskiego przedsiębiorcy

Rynek niemiecki szanse dla polskiego przedsiębiorcy Rynek niemiecki szanse dla polskiego przedsiębiorcy Poznań, 15.12.2014 Thomas Urbańczyk Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo