Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zasady prowadzenia wymiany handlowej z Niemcami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zasady prowadzenia wymiany handlowej z Niemcami"

Transkrypt

1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady prowadzenia wymiany handlowej z Niemcami Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Spis treści 1. Wiadomości ogólne Kontakty gospodarcze Prowadzenie działalności na rynku niemieckim Wspieranie handlu polsko niemieckiego

3 1. Wiadomości ogólne Republika Federalna Niemiec zajmuje obszar km kwadratowych, a liczba ludności tego kraju wynosi 82 mln. Począwszy od roku dynamika rocznych przyrostów PKB kształtowała się na niskim poziomie. W roku 2003 wartość przyrostu PKB zbliżyła się nieznacznie do 0,1%, a w roku 2004 wartość ta wyniosła niecałe 0,3%. Odsetek bezrobotnych wynosił w RFN w 2004 roku 11%, a wskaźnik inflacji kształtował się na poziomie 1,7 % Kontakty gospodarcze Niemcy są od wielu lat najważniejszym partnerem gospodarczym Polski. Dotyczy to nie tylko sfery wymiany handlowej, lecz także zaangażowania kapitałowego firm niemieckich na polskim rynku. Republika Federalna Niemiec należy bowiem do grupy najaktywniejszych inwestorów zagranicznych w naszym kraju. Do roku 1999 RFN zajmowała pierwsze miejsce wśród wszystkich państw, które zdecydowały się zainwestować swój kapitał w Polsce. Wielkość nakładów inwestycyjnych poczynionych w naszym kraju przez podmioty zza zachodniej granicy wyniosła w 2004 roku 1,1 mld. USD. Do głównych inwestycji niemieckich należy zaliczyć wejście na nasz rynek koncernu handlowego METRO AG, Volkswagen AG, oraz inwestycję w sektorze przemysłu tytoniowego (fabryka Reetsma pod Poznaniem). Do końca 2004 roku w naszym kraju zainwestowało ponad 250 firm niemieckich. Według danych Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych skumulowana wartość kapitału zainwestowanego przez niemieckie firmy przekroczyła na koniec 2004 r. wartość 10,1 md USD, co stanowiło 12,6 % ogółu inwestycji zagranicznych ulokowanych w Polsce. Zaangażowanie kapitałowe firm niemieckich widoczne jest głównie w sektorze bankowo finansowym oraz handlu hurtowym i detalicznym. Można zauważyć też napływ niemieckiego kapitału w branży motoryzacyjnej, materiałów budowlanych, a także spożywczym i chemicznym. Dominującą sferą polsko niemieckiej współpracy gospodarczej jest handel. Obroty handlowe między Polską a RFN osiągnęły w 2001 roku wartość 24 mld USD. Od wielu lat wartość wymiany handlowej stawia Niemcy na pierwszej pozycji, wśród państw, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową. Również nasz kraj jest ważnym partnerem gospodarczym dla podmiotów niemieckich - wartość importu stawia Polskę na pierwszym miejscu wśród odbiorców towarów niemieckich z państw Europy Środkowo Wschodniej. Saldo wymiany handlowej przez wiele lat kształtowało się do 2000 niekorzystnie dla naszego kraju. W ostatnich latach sytuacja uległa pewnej poprawie. W 2000 roku odnotowany został, w porównaniu do roku 1999, znaczny wzrost dynamiki polskiego eksportu do Niemiec (11%).W latach wartość ta była jeszcze wyższa i wyniosła ok. 12,5 %. Zaobserwowano przy tym spadek tempa wzrostu importu z tego kraju (odpowiednio 1 i 2,9 %). Bardzo istotnym elementem jest pierwsze od wielu lat dodatnie saldo polsko niemieckiej wymiany handlowej. W roku 2001 roku wartość towarów wyeksportowanych z Polski do Niemiec przewyższała o ponad 360 mln USD wartość towarów zaimportowanych od naszego zachodniego sąsiada. 1 Obliczenia własne na podstawie Destatis 3

4 Do głównych produktów eksportowanych do Niemiec w 2001 samochody osobowe i dostawcze oraz ich akcesoria. Za zachodnią granicą kupowaliśmy głównie samochody osobowe, urządzenia radiotelefoniczne, radiowe oraz telewizyjne. Do czasu przystąpienia naszego kraju do UE, dostęp do rynku niemieckiego był ograniczony w związku z funkcjonowaniem obostrzeń, jakie stosowała UE w odniesieniu do krajów trzecich, w tym Polski. Dostęp ten. Uwarunkowany był m.in. postanowieniami zawartymi w podpisanym w 1991 roku Układzie Stowarzyszeniowym pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi, a w szczególności jego trzeciej części dotyczącej zagadnień handlowych, która pod nazwą Umowy Przejściowej weszła w życie 1 lutego 1992 roku. Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej i związane z tym zniesienie dotychczasowych ograniczeń wynikających z członkowstwa Niemiec w tej organizacji wywarło również pozytywny wpływ na zwiększenie wartości wymiany handlowej z tym krajem. Dokładne określenie wpływu tej zmiany na wartość wymiany handlowej będzie jednak możliwe dopiero po zamknięciu roku Prowadzenie działalności na rynku niemieckim Polska firma zamierzająca rozpocząć sprzedaż swego produktu na rynku niemieckim w pierwszej kolejności zadbać powinna o przeprowadzenie analizy rynku. Obejmować ona powinna niezbędne informacje dotyczące prezencji danego rodzaju produktu na rynku niemieckim, wymogów związanych z jego wprowadzeniem (konieczność uzyskania certyfikatów, dysponowania prawem do nadawania odpowiedniego oznakowania), a także prawnej sytuacji w zakresie danego towaru (np. zastrzeżenie znaku firmowego lub wzoru). Po przeprowadzeniu powyższych działań można przystąpić dopiero do akcji mającej na celu promowanie danego artykułu. Zasady prowadzenia korespondencji handlowej Jedną z podstawowych umiejętności koniecznych dla nawiązania i prowadzenia wymiany handlowej jest znajomość zasad prowadzenia korespondencji handlowej. Poniżej przedstawiono kilka zasad obowiązujących w pisemnych kontaktach z kontrahentami niemieckimi. W przypadku pism przygotowywanych na potrzeby korespondencji z partnerami niemieckimi, dołożyć należy szczególnej staranności w zakresie układu graficznego. 1) Data znajdować się powinna w prawym, górnym rogu. 2) Dane nadawcy powinny zostać zamieszczone nad tekstem głównym, po lewej stronie, natomiast dane adresata pod nimi. 3) Należy pamiętać także o stosowaniu tytułów (np. Prof., Dr.), oraz o oddzieleniu pustym wierszem wiersza zawierającego kod pocztowy i/lub nazwę miejscowości od pozostałej części danych adresata. Przykładowy nagłówek zawierający dane adresata został zaprezentowany w ramce: 4

5 Herrn Karl Heine Wolf AG Lindenallee Wolfsburg 4) Podpis nadawcy oraz zwrot grzecznościowy powinny znajdować się pod tekstem korespondencji, po lewej stronie pisma. 5) w przypadku dołączenia załączników, informacja o nich powinna znajdować się pod podpisem nadawcy. 4. Wspieranie handlu polsko niemieckiego W chwili obecnej funkcjonuje wiele instytucji i podmiotów, z których wsparcia skorzystać mogą polscy przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem i prowadzeniem współpracy handlowej z podmiotami niemieckimi. 4.1 Polsko Niemiecki Bank W Warszawie mieści się przedstawicielstwo Polsko Niemieckiego Banku MHB Mitteleuropaeische Handlesbank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, który specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć związanych z realizacją wymiany handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi oraz niemieckimi. Obecnie oferta banku obejmuje m.in. następujace produkty finansowe: - kredyty obrotowe - finansowanie przedsięwzięć importowych i eksportowych - forfaiting - kredyty inwestycyjne Dane teleadresowe banku: MHB Mitteleuropäische Handelsbank Aktiengesellschaft Deutsch-Polnische Bank Lindenstraße Frankfurt am Main Grupa NORD/LB Adres w Polsce: NORD/LB ul. Kruczkowskiego Warszawa Telefon : 0048 / Telefax : 0048 /

6 4.2 Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki Istotną pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych z partnerami z terenu RFN oraz w rozpoczynaniu działalności gospodarczej na terenie Niemiec świadczy także Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki, które swą siedzibę posiada w Gorzowie Wlkp. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących usług świadczonych przez Towarzystwo: - poszukiwanie partnerów handlowych - usługi doradcze - udostępnianie informacji nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenach przygranicznych - pomoc w poszukiwaniu lokalizacji dla planowanych inwestycji - pomoc w kontaktach z instytucjami administracji publicznej - pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, certyfikatów i ekspertyz Wszystkich niezbędnych informacji zasięgnąć można na stronie internetowej Towarzystwa : lub w jego siedzibie. Dane towarzystwa: Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A. Ul. Kobylogórska Gorzów Wlkp. Tel. (95) Targi Istotną pomoc w zaistnieniu na rynku niemieckim stanowić może udział w targach. W zależności od rodzaju prowadzonej przez firmę działalności oraz docelowej grupy klientów możliwe jest zaprezentowanie danego produktu na targach o charakterze ogólnokrajowym bądź regionalnym. Dobrym źródłem informacji dotyczących tego typu imprez jest strona internetowa Komisji ds. Wystaw i Targów Gospodarki Niemieckiej (AUMA) (adres: Do głównych imprez targowych na terenie Niemiec należą: Targi dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych Saarmesse GmbH Messegelände Saarbrücken Tel.: Fax: Targi dóbr inwestycyjnych Deutsche Messe AG Messegelände Hannover Tel.: Fax:

7 Targi dóbr konsumpcyjnych Messe Frankfurt GmbH Ludwig-Erhard-Anlage Frankfurt/Main Tel: Fax: Użyteczne adresy Polskie placówki dyplomatyczne Ambasada RP w Berlinie Lassenstr Tel fax Wydział Ekonomiczno Handlowy Glinka Str. 5 7 D Berlin Tel , fax Izby przemysłowo handlowe Deutscher Industrie und Handellskammertag Breite Strasse Berlin Tel , fax Industrie und Handelskammer Berlin Fasanen Strasse 29 D Berlin Tel faks Handelskammer Bremen Am Markt 13 Haus Schuetting D Bremen Tel , faks Opracowanie zostało przygotowane w części Kontakty gospodarcze oraz Wspieranie handlu polsko niemieckiego w oparciu o dane zawarte w publikacji Rynek niemiecki. Poradnik dla eksporterów i inwestorów, wydane przez Wydział Ekonomiczno Handlowy Ambasady RP w Kolonii oraz Polsko Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki S.A., Kolonia, Gorzów Wlkp

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA TOWARÓW ORAZ USŁUG NA RYNKU NIEMIECKIM

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA TOWARÓW ORAZ USŁUG NA RYNKU NIEMIECKIM SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA TOWARÓW ORAZ USŁUG NA RYNKU NIEMIECKIM Przewodnik dla polskich przedsiębiorców Markus Milz Kolonia, grudzień 2010 r. Wydawca: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny

Bardziej szczegółowo

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Nr 1051. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, programy wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A.

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki. Zdarzeniem istotnie wpływającym na działalność Spółki było ogłoszenie przez NFI MIDAS S.A. w dniu 24 listopada 2006

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa 22,

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa, styczeń 2007 Copyright PAIiIZ S.A. 2007 2 Praca zbiorowa pod patronatem PAIiIZ Autorzy tekstów:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Uwagi wstępne Problem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla przedsiębiorstwa Holon Globe Sp. z.o.o. opracowany przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z.o.o. w Gdańsku www.bdi.info.pl 1 Plan Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010 Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010 NOWY TARG, 21 marzec 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS S.A. (zgodnie z 91 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

8 kroków do własnej firmy w Niemczech

8 kroków do własnej firmy w Niemczech 8 kroków do własnej firmy w Niemczech (na przykładzie Berlina) Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo