Głowica Ruchoma compact LED 60W FOCUS z napędem i pryzmat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Głowica Ruchoma compact LED 60W FOCUS z napędem i pryzmat"

Transkrypt

1 Głowica Ruchoma compact LED 60W FOCUS z napędem i pryzmat INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersjan 1.0 czerwiec 2013

2 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W focusem i pryzmatem Strona 2

3 . Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 1 Zasady bezpieczeństwa Ważne informacje dot. bezpieczeństwa Produkt jest przeznaczony do stosowania w suchym I ogrzewanym miejscu.. Użycie produktu w mijscach wilgotnych lub w ekstremalnych temperaturach grozi ryzykiem uszkodzenia urządzenia, użytkownika. Lub osoby przebywającej w pobliżu. Tylko serwisy autoryzowane przez CONTEST są upoważnione do naprawy oraz obsługi technicznej tego urządzenia.wykonując codzienne prace konserwacyjne urządzenia, należy przestrzegać środków ostrożności zawartch w tej instrukcji. UWAGA: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, żadna część wewnętrzna urządzenia nie jest przeznaczona do naprawy przez użytkownika. W celu konserwacji lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy używać przedłużaczy ani innych podobnych urządzeń, których części metalowe nie są zaizolowane. W obudowie tego urządzenia znajdują się nie zaizolowane elementy, które, pod niewielkim napięciem mogą stanowić zagrożenie porażenia prądem. Pod żadnym pozorem nie można go otwierać ani przeprowadzać jego konserwacji, gdy jest on uruchomiony. SYMBOLE Symbol WAŻNE ( IMPORTANT) wskazuje zalecenie do stosowania. Symbol OSTRZEGAWCZY( WARNING) oznacza ryzyko obrażeń ciała użytkownika lub osoby przebywajacej w bliskiej odległości. Ponadto oznacza ryzyko uszkodzenia produktu. UWAGA: Urządzenie jest wyposażone w wiązkę światła LED klasa 2.Należy unikać bezpośredniej ekspozycji oka na ten rodzaj światła gdyż grozi to poważnemu uszkodzeniu oka. Ochrona Środowiska Mając na względzie ochronę środowiska, firma HITMUSIC sprzedaje tylko produkty spełniające normy unijne ROHS. Produkt składa się z materiałów, które muszą być poddane recyclingowi, nie należy więc wyrzucać urządzenia do pojemników ogólnodostępnych. Należy go wyrzucić do pojemnika specjalnie przeznaczonego do tego typu urządzeń lub zanieść w miejsce specjalnie do tego przeznaczone, gdzie zostanie on zutylizowany zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Symbol UWAGA( CAUTION) wskazuje ryzyko uszkodzenia produktu. Więcej informacji na stronie h:ttp://www.hitmusic.fr/directives-deee.php. Instrukcje i zalecenia 1 Przeczytać instrukcje : Zaleca się, aby przeczytać wszystkie instrukcjje dotyczące obsługi urządzenia przed rozpoczęciem jego pracy. 2 Zachować instrukcje : Wskazane jest, aby zachować instrukcje obsługi i eksploatacji urządzenia. 3 Przestrzegać zaleceń : Wskazane jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi. 4 Postępować zgodnie z instrukcjami : Zaleca się wykonać wszystkie działania zgodnie z instrukcją obsługi. 5 Woda i wilgoć: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody, np: w pobliżu wanny, zlewozmywaka, umywalki lub miski, oraz w miejscu narażonym na wilgoć np: w pobliżu basenu itp. 6 - Instalacja : Nie należy umieszczać tego urządzenia na ruchomych meblach, na stopniach, na nieodpowiednim statywie oraz na niestabilnych blatach. Spadając, urządzenie może poważnie zranić dziecko lub osobę dorosłą. Urzadzenie może również poważnie się uszkodzi. Nalezy używać tylko mebli lub statywów rekomendowanych przez producenta lub sprzedawanych razem z urządzeniem. Aby zainstalować urządzenie, należy, w każdym przypadku postępować zgodnie z instrukcją. Zaleca się ostrożnie przenosić lub przesuwać urządzenie znajdujące się na meblu, na kółkach. Nagłe zachamowanie, zbyt silne prowadzenie grozi przewróceniem melba z urządzeniem. 7 Montaż do sufitu lub ściany: Jest zalecane, aby przed montażem skontaktować się ze dystrybutorem. 8 -Wentylacja Szczeliny i otwory w obudowie są przeznaczone do wentylacji w celu zapewnienia dobrych warunków oraz uniknięcia przegrzania urządzenia. Otwory te nie mogą być zakryte lub zablokowane. Należy więc uważać umieszczając produkt na łóżku, kanapie lub innym meblu tego typu.to urządzenie nie może być również umieszczane w zamkniętych opakowaniach, pudłach oraz walizkach, które nie posiadają otworów wentylacyjnych oraz nie są przeznaczone do umieszczania w nich tego typu produktów wg. zaleceń producenta. 9 Wysoka temperatura : Należy umieszczać urządzenie daleko od źródeł ciepła takich jak: grzejniki, kaloryfery, piece, lampy i inne urządzenia wytwarzających ciepło Zasilanie : Produkt należy podłączyć wyłacznie do napięcia wskazanego na etykiecie znajdującej się z tyłu urządzenia.przed jego uruchomieniem należy sprawdzić napięcie instalacji elektrycznej. 11 Ochrona przewodów elektrycznych: Należy uważać aby przewody elektryczne nie były załamane lub przyciśnięte przez przedmioty znajdujące się obok lub na nich, zwracając szczególną uwagę na odcinek przewodu wejścia do gniazda zasilania oraz do urządzenia. 12 -Czyszczenie: Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od żródła zasilania. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych przez producenta. Czyścić wilgotną ściereczką powierzchnię urządzenia, nie używać bezpośrednio wody. 13 Okres nieużywania urządzenia : Należy odłączyć kabel zasilania, jeśli nie używasz urządzenia przez długi okres czasu. 14 Płyny i małe przedmioty : Nigdy nie należy dopuścić, aby do urządzenia mogły przeniknąć płyny wszelkiego pochodzenia lub małe przedmioty gdyż może to spowodować zwarcie, a w następstwie pożar. 15 Uszkodzenia wymagające naprawy w serwisie : Nalezy skontaktować się z serwisem jeśli : - przewód zasilający jest uszkodzony. - do urządzenia dostał się płyn lub przedmioty. - urządzenie miało kontakt z wodą lub innym płynem. - urządzenie nie działa, a użytkownik postępuje zgodnie z instrukcją. - urządzenie uległo uszkodzeniu. 16 Konserwacja/ przegląd : Nie należy sprawdzać samemu urządzenia. Grozi porażeniem. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. 17 Warunki pracy urządzenia : Temperatura i wilgotność miejsca pracy urządzenia: od +5 do +35 ;średnia wilgotność pomieszczenia 85% ( drożne otwory wentylacyjne ). Nie należy umieszczać urządzenia w pomieszczeniu źle wentylowanym, narażonym: na dużą wilgotność, silne działanie słońca lub innego źródła światła. Strona 3

4 Evora-SP60 - Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 2 - Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór naszego produktu Ninja-7x15QC. Jesteście Państwo w posiadaniu inteligentnego urządzenia o wysokiej wydajności oraz jakości, które, poprzez swoje możliwości umili i doda blasku wielu wydarzeniom. 3 Charakterystyka produktu Źródło światła typu LED 60Watt zaawansowana technologia LED ( godzin działania) Przy małym nagrzaniui i niskim zużyciu energii może działać przez wiele godzin, bez przerwy. Jasność: Lux à 5 m Tarcza : 8 kolorów dichroicznych oraz biały Tarcza rotacyjna gobo : 7 gobo rotacyjnych, z których 4 metalowe i 3 dichroiczne 2 Pryzmaty : 3 fasety i 1 trapezowe Filtr Frost Dimmer elektroniczny od 0 do100% Focus z napędem Indeksowanie gobo 7 programów wewnętrznych dostępnych z DMX Efekt puls i strobe Sterowniki : - DMX - Master/Slave - Musical Wewnętrzne programy muzyczne Automatyczne wykrywanie trybu DMX lub Master/Slave Ekran z ustawieniami. 14 kanałów DMX (kolory / gobo / rotacja gobo / regulacja prędkości ruchu / PAN / TILT / pryzmaty / indeksowanie pryzmatów / Focus/ Shutter i Strobe / Dimmer / Reset i programy wewnętrzne / PAN 16 bits / TILT 16 bits Pamięć pozycji Silniki Wymuszony obieg wentylacji Zużycie : 140W max. Zasilanie : AC 100/240V - 50/60Hz Waga : 9 Kg 4 - Opis 1 Soczewka wyjściowa 2 Pulpit nawigacyjny Umożliwia ustawić: adres DMX projektora oraz inne tryby pracy itd 3 - Przycisk MODE/ESC Umożliwia wejście i wyjście do menu w celu przejrzenia ustawień. 4 - Przycisk UP Umożliwia poruszanie się w menu oraz wybranie wartości( opcji) 5 - Przycisk DOWN Umożliwia poruszanie się w menu oraz wybór wartości. 6 - ENTER Umożliwia wybór funkcji oraz sprawdzanie poprawności wybranych wartości. 7 - Mikrofon Umożliwia ustawienie muzyki 8 - Uchwyt Strona 4

5 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 9 Wyjście DMX na XLR 3 bolce 10 - Wejście DMX na XLR 3 bolce 11 - WyjścieDMX na XLR 5 bolców 12 - Wejście DMX na XLR 5 bolców 13 przełącznik napięcia 14 - bezpiecznik bezpiecznik : 3,15A - 250V ; 5 x 20 mm 15 Wejście zasilania 5 Instalacja systemu Quick-Lock Głowica Evora-SP60 jest wyposażona w system QuickLock gwarantujący szybki montaż uchwytu Omega z zaciskiem 1 - Zamontować uchwyt Omega lub uczwyt z systemem QuickLock. 2 włożyć razem Omega i QuickLock w otwory znajdujące się w Evora-SP60 3 Przykręcić dwie śruby-motylki do uchwytu QuickLock ( ¼ obrotu). UWAGA: Podczas montażu w miejscu publicznym jest wymagany podwójne zabezpieczenie dla każdego urządzdenia.dla tego urzazdenia należy użyć dodatkowo linki zabezpieczjacej 1 : Wspornik haka 2 : Hak 3 : Linka zabezpieczająca ( Systemy zabezpieczające muszą zagwarantować udźwig10 krotnie wyższy.dla Evora-SP60 należy użyć linki Zabezpieczającej o udźwigu ok.110 kg). 4 : Uchwyt Quick-lock ( ¼ obrotu) Page 5

6 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 6 Okablowanie, zasilanie, połączenie Podłączenie (zdalnego strowania) pilota DMX : Należy podłączyć gniazdo żeńskie kabla XLR do gniazda XLR pilota DMX oraz gniazdo męskie do wejścia reflektora. Należy połączyć reflektory kablami XLR. Uwaga: Adresse- adres, wejście Adresse 29 Adresse 15 Adresse 1 Podłączenie DMX z wtyczką ( terminaison) DMX : Aby zainstalować DMX, którego kable są używane do 100 m odległści,zaleca się zastosować wtyczkę DMX, która odpowiada wtyczce XLR zaopatrzonej w opornik 120 Ohm ( podłączyć do 2 i 3) R 120 Ω 1/4W Połączenie kilku urządzeń : Przy użyciu sygnału DMX, wszystkie urządzenia muszą posiadać wejście DMX, dzięki czemu urządzenie będzie reagować na sygnał, który jest do niego wysyłany. Adresem( wejściem) jest numer kanału, na który urządzenie otrzymuje informację wysłaną przez pilota DMX. Można przypisać adres DMX dla danego reflektora programując numer kanału na wyświetlaczu umiejscowionym u podstawy urządzenia. Można zaprogramować urządzenia na tym samym adresie. W ten sposób wszystkie urządzenia odpowiedzą na ten sam sygnał DMX jednocześnie. Można również zaprogramować każde urządzenie na różnych adresach, w ten sposób każde urządzenie odpowie na sygnał DMX i będzie działało niezależnie. Evora-SP60 pracuje na 14 canałach. Aby zaadresować oddzielnie każdą jednostkę, należy wybrać oddzielnie adres dla każdego kanału. Adres dla pierwszego urządzenia oznaczymy cyfrą 1, zaś drugiego 15 ( 1+14), trzeciego 29 (19+15) i następne oznaczamy postępując w ten sam sposób. Po włączeniu, urządzenie Evora-SP60 wykryje automatycznie sygnał DMX a na wyświetlaczu pojawi się «A.001» (jego adres DMX). Jeśli urządzenie nie wykryje sygnału DMX, «A001» będzie migać. W tym przypadku należy się upewni że: kabel jest dobrze podłączony do wejścia DMX, pilot jest włączony, kable nie są uszkodzone. Strona 6

7 Evora-SP60 Głowica ruchoma LED 60W z focusem pryzmatem 7 Opis menu( ustawień) Ustawienia( menu) Evora-SP60 pozwalają na konfigurację urządzenia w celu jego dostosowania do różnych typów pracy. Menu główne uzyskuje się poprzez naciśnięcie na przycisk MODE / ESC. Aby przejść do podmenu ( sous menu)( ustawienia dodatkowe) należy użyć przycisków nawigacyjnych.po przejściu do podmenu które chcesz uzyskać,aby go zatwierdzić należy nacisnąć przycisk ENTER. Aby zmienić wartości należy użyć przycisków nawigacji UP I DOWN. Każdą zmianę należy zawsze zatwierdzać przyciskem ENTER Aby przejść na wyższy poziom lub wyjść z menu należy nacisnąć przycisk MODE /ESC. Uwaga: Słowa wytłuszczone są domyślne. 7.1 Menu (Ustawienie) funkcji W tym menu można: ustawić adres początkowy DMX, ustawić tryb pracy urządzenia oraz ustawić parametry wyświetlacza. Ustawienie adresu początkowego oraz trybu Master lub Slave Ustawienie adresu początkowego Tryb Slave : Evora-SP60 reaguje na sygnały drugiego urządzenia Evora-SP60 w trybie Master. Ustawienie adresu DMX za pomocą kontrolera. Po włączeniu funkcji (ON) można ustalić adres Evora-SP60 za pomocą kontrolera DMX. Adresowanie odbywa się za pomocą 3 pierwszych kanałów kontrolera. Kanał 1 kontrolera musi wskazywać wartość "7". Kanał 2 musi wskazywać także "7" dla adresów od 1 do 255, oraz "8"dla adresów od 256 do 512.Jeśli kanał 2 wskazuje wartośc 8, cto znaczy,że rozpoczynacie od 256. Kanał 3 ustala adres : Adres 57 = kanał 1 o wartości 7, kanał2 o wartości 7 i kanał 3 o wartości 57. Adres 420 = kanał1 o wartości 7, kanał 2 o wartości 8 i kanał 3 o wartości 164 ; ( = 420). Należy poczekać 20 secondes, Evora-SP60 wyzeruje się i ustawi się na ustawionym przez użytkownika kanale. Uruchomienie i wybór trybu programu wewnętrznego Tryb autonomiczny( Standalone) na wewnętrzne tempo Wykonanie polecenia wyboru programu tempo wewnętrzne w trybie autonomicznym (AU-A) lub jak Master (AU-M) Tryb muzyczny Wykonanie polecenia wyboru programu trybu muzycznego w trybie autonomicznym (SO-A) lub jako Master (SO-M) Strona 7

8 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem Wyświetlanie wartości DMX i zmiany Wyświetlanie wartości DMX każdego kanału Zmiana (180 ) Automatyczne wyłączenie wyświetlacza. Blokada klawiatury Klawiatura może być odblokowana na 2 sposoby: 1 Przy ponownym podłączeniuevora-sp60 do źródła zasilania 2 Przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku MENU 7.2 Menu SET W tym menu można ustawić ruchy oraz wejść w ustawienia oprogarmowania komputerowego Evora-SP60. Zmiana ruchu PAN. Zmiana ruchu TILT. Aktywacja trybu 16 bits : Evora-SP60 dysponuje 2 kanałami uupełniającymi16 bits : RegulacjaPAN i regulacja TILT Ustawienie amplitudy ruchu PAN (wartości podane stopniach). Ustawienia czułości mikrofonu wewnętrznego za pomocą przycisków UP DOWN) synchronizacja muzyki w trakcie pracy programu wewnętrznego. CLOS = Zamknięcie shutter HOLD =Zachowuje ostatnią zapisaną informację. AUTO = Przejdź do trybu auto na tempie wewnętrznym AUDI = Przejdź do trybu auto rytmu muzyki Postępowanie w przypadku uszkodzonego sygnalu DMX Kontrla i regulacja wentylacji AUTO :Evora-SP60 reguluje wentylacją autonomicznie. HIGH : Wentylacja - maximum. LOW : Wentylacja - minimum. Reset silników Przywracanie ustawień fabrycznych. Uwaga! Wszystkie scenyzostaną utracone. Strona 8

9 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 7.2 Menu SET (ciąg dalszy) Ten czas można regulować od 1 minuty do 99 minut. Można również anulować tęfunkcję wybierająć opcję "OFF". Czas do zatrzymania silników i diody LED w przypadku braku sygnału DMX. Wyświetlanie wrsji wewnętrznej soft 7.3 Menu ADJU W tym menu można zablokować urządzenie aby uregulować długość ogniskowej oraz można przetestować każdy kanał. Ustawienie ogniskowej : podczas tego ustawienia włączone jest ON, Evora-SP60 ustawia się pod kątem 90 aby umożliwić dostosowanie długości Ogniskowej. Test kanałów, należy wybrać kanał (wartości od 01 do11odpowiadają numerom kanałów) i nacisnąć na ENTER aby rozpocząć test. Kalibracja silników: Ta funkcja pozwla ustawić precyzyjnie różne elmenty Evora-SP60. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy wprowadzić kod : C050. Kalibracja tarczy kolorów : Zakres wartości od-128 do 127. Kalibracja gobo: Zakres wartości od -128 do127. Kalibracja ruchu PAN : Od -128 od 127. Kalibracja ruchu TILT : Zakres wartości od-128 do 127. Kalibracja pryzmatu : Zakres wartości od -128 do127. Kalibracja indeksowania pryzmatu. Zakres wartości od -128 do Menu TIME - CZAS To menu pozwala kontrolować czas użytkowania urządzenia. Czas użytkowania urządzenia w godzinach Strona 9

10 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 7.5 Menu EDIT To menu pozwala na edycję wewnętrznej sekwencji, która rozpoczyna się dzięki poleceniu RUN menu(ustawienia) MODE. Liczba scen jednej sekwencji.do dyspozycji jest 48 wolnych scen. Jeśli wybierzesz S-07, sekwencja ędzie zawierać 7 scen. Funkcja pozwalajaca zapisać automatycznie liczbę etapów wewnętrznego programu. Dwie cyfry występujące po RE przedstawiają aktualną pozycję. représentent la position de l étape en cours. Piewsza scena sekwencji Edycja każdego kanału bieżącej sceny. Każde podmenu pozwala na edycję jednego kanału. Na przykład: aby edytować kanał 5, wybierz C-05, Zatwierdź przyciskiem ENTER. Wyświetlacz wskaże 05-XX lub XX jest wartością DMX w formacie szenastkowym. Przyciskiem UP i DOWN możesz zmienić tę wartość. Zatwierdź twój wybór przyciskiem ENTER i przejdź do następnego kanału. Nalęży zatwierdzić każdy kanał aby przejść do natępnych ustawień. Regulacja czasu wykonywania sceny w trakcie edycji od 0,2 do199,8 ms (001 à 999 x 0,2 ms) Polecenie pozwalające pobrać sceny z zewnętrznego kontrolera. (więcej szczegółów, poniżej) Ostatnia scena sekwencji. Uwaga :Numer ostatniej sceny odpowiada wartości ustawionej w podmenu STEP Odzyskiwanie scen z zewnętrznego kontrolera 1 Podłączyć kontroler Evora-SP60. 2 Przejdź do sceny,która Państwa interesuje. 3 Ustaw podmenu na pozycję STEP na SC-01, zatwierdź ENTER. Wyświetlacz pokazuje C-O Wybierz opcję CNIN następnie zatwierdź przyciskiem ENTER, wyświetlacz pokazuje SC-O1 aby poinformować,że pierwsza scena jest zajerestrowana. 5 - Ustaw czas trwania sceny w podmenu TIME 6 Ustaw kontroler na następną scenę. 7 Powtórzyć etapy od 3 do 5 dla każdej sceny.liczba scen zależyod wartości wybranej w podmenu STEP. Uwaga :Kontroler nie reaguje bezpośrednio na ruchy projektora, ale tylko na jego pamięć ( zapis). Aby wyświetlić zapisane sceny, proszę uruchomić tryb «RUN» (CF strona 7). Strona 10

11 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 8 - Kanały DMX i funkcje Kanał 1 : Tarcza kolorów Otwarty/ Biały Kolor1 = Jasnozielony Kolor 2 = Niebieski Kolor 3 = Zielony Kolor 4 = Żółty Kolor 5 = Purpura Kolor 6 = Pomarańczowy Kolor 7 = Jasnoniebieski Kolor 8 =Różowy Efekt tęczy w kierunku ruchu wskazówek zegara: szybko - wolno Brak rotacji Efekt tęczy w kierunku ruchu wskazówek zegara : szybko - wolno Kanał 2 : Tarcza - gobo rotacyjne Otwarte Gobo rotacyjne 1 Gobo rotacyjne 2 Gobo rotacyjne 3 Gobo rotacyjne 4 Gobo rotacyjne 5 Gobo rotacyjne 6 Gobo rotacyjne 7 Efekt Shake na gobo 1 Efekt Shake na gobo 2 Efekt Shake na gobo 3 Efekt Shake na gobo 4 Efekt Shake na gobo 5 Efekt Shake na gobo 6 Efekt Shake na gobo 7 Efekt tęczy w kierunku ruchu wskazówek zegara : Od szybko do wolno Strona 11

12 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem Kanał 3 : Indeksowanie gobo rotacyjne Indeksowanie gobo Rotacja gobo w kierunku wskazówek zegara : wolno - szybko Brak rotacji Rotacja gobo w kierunku odwrotym do r. wskazówek zegara : szyko - wolno Kanał 4 : Prędkość ruchu PAN i TILT Prędkość wzrastająca Black out ruchów Black-out zmiany gobo i kolorów Brak funkcji Kanał 5 : Ruchy PAN Ruch PAN na 630 lub 540 w funkcji trybu wybranej w ustawieniach menu(patrz roz.7. Kanał 6 : Ruhy TILT Ruch TILT ustawiony na 270 Strona 12

13 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes Kanał 7 : Pryzmat rotacyjny- 3 fasety, pryzmat / Gobo makro Otwarty Pryzmat 3 fasety Prizmat 3D Filtr Frost Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro 16 CANAL 8 : Rotacja ( obrót) i indeksowanie pryzmatów Indeksowanie pryzmatów Rotacja pryzmatów zgodnie z ruchem wskazówek zegara, szybko - wolno Brak rotacji Rotacja pryzmatów w przciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, wolno- szybko Kanał 9 : Focus Regulacja ostrości Strona13

14 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes Kanał 10 : Shutter i Strobe LED wyłączony LED włączony Efekt Strobe wolno - szyko LED włączony Efekt pulsacyjny LED włączony Efekt Strobe losowy wolno - szybko LED włączony Kanał 11 : Dimmer Ustawienie intensywności od 0 do 100% Kanał 12 : Reset( zerowanie) Programów wewnętrznych Zmiana zwykła koloru ( Tarcza zatrzymuje się na każdym kolorze) Zmiana liniowa koloru Zmiana koloru oraz liniowa gobo Brak funkcji Zerowanie wszystkich silników Zerowanie silników w trakcie pracy Reset tarczy kolorów Reset tarczy gobo Brak funkcji Reset innych silników Program wewnętrzny 1 Program wewnętrzny 2 Program wewnętrzny 3 Program wewnętrzny 4 Program wewnętrzny 5 Program wewnętrzny 6 Program wewnętrzny 7 Tryb audio ( dźwięk) strona 14

15 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prism Kanał 13 : Ruch PAN 16 bits* Ustawienie ruchu PAN Kanał 14 : Ruch TILT 16 bits* Ustawienie końcowe ruchu TILT Tryb 16-bitowy jest dostępny za pośrednictwem funkcji menu (patrz rozdział 7.2) 9 Wymienne gobo i kolory 9.1 Rodzaje tarcz Gobo Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobos Rotacyne 9.2 Rozmiary tarcz gobo Evora-SP60 jest zaopatrzona jest w tarcze gobo Strefa zmiennego obrazu pozwala dostosować emisję wiązki światła. Aby móc wytworzyć niestandardowe gobo należy określić wiele parametrów tak aby odpowiadały one waszym oczekiwaniom oraz możliwościom urzadzenia Evora-SP60 : - Pieerwszy parametr dotyczy wielkości gobo, Evora-SP60 Adaptuje się do gobo o zewnętrznej średnicy 27 mm. - Drugi parametr dotyczy strefy obraz (strefa, w której można rysować), Średnica 25,mm nie może przekroczyć 2 max. - Trzecie kryterium dotyczy materiału, z którego wyprodukowane są tarcze gobo. Jeśli masz zamiar użyć prostych tarcz, takich jak używa Evora-SP60, możesz użyć tarcz metalowych. Ale jeśli masz zamiar użyć grafiki bardziej skomplikowanej takiej jak logo firmy lu delikatnego rysunku należy użyć szklanych tarcz gobo. -Ostatnie kryterium dotyczy grubości tarcz gobo.biorąc pod uwagę używane tarcze gobo oraz grubość pierścienia osadzającego, grubośc tarczy gobo nie może przekraczać 2 mm. Strona 15

16 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes 9.3 Rozmieszczenie tarcz gobo Każdy wzór jest zamontowny w klatce umożliwiającej obroty Każda klatka jest oddielnie demontowana, aby ułatwić rozmieszczenie tarcz gobo. Aby zdjąć klatkę z tarczy, Należy przepchać klatkę w kierunku tylnej części tarczy a następnie wyciągnij ją na zewnątrz. Tarcze gobo są zamontowane na klamerkach. Usuń klamerki w celu usunięcia gobo. Zamontuj je w celu założenia tarcz gobo Kolory Kolor 1 jasnozielony Couleur 2 niebieski Couleur 3 zielony Couleur 4 żółty Couleur5 purpurowy Couleur 6 pomarańczowy Kolor 7 niebieski Couleur 8 różowy Dichro Référence E-COLOUR ROSCO Tarragon #5455 Moonlight Blue #183 Dark Yellow Green #090 Yellow #101 Special Rose Pink #332 Sunset Red #025 Full CTB #201 Flesh Pink Strona16

17 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prism 10 - Les messages d'erreur Podczas właczenia głowicy, rozpocznie ona formatowanie. komunikat «XXEr» na wyświetlaczu, wskazywał będzie problemjedn lub kilku kanałów.na przykład, jeśli macie problem z z 1,2 i 5 kanałem, błąd będzie oznakowany komunikatem «01Er», dla 2 kanału «02Er, które będą migać i powtarzać się 5 razy. Nastepnie Urządzenie wygeneruje kolejność reinastalacji i wszystkie silniki powrócą do pozycji wyjściowej. Jeśli komunikat o błędzie pojawi się po 3 reinstalacji to znaczy, że wszystkie kanały nie mogą pracować. Jeśli komunikat pojawia się mniej niż 3 razy to znaczy, ze nie mogadziałać tylko kanały, których dotyczy problem. :Błąd tarczy kolorów. Ten komunikat pojawi się po po włączeniu urządzenia, jeśli czujnik położenia tarczy kolorów jest uszkodzony. : Błąd tarczy gobo Ten komunikat pojawi się po włazceniu urządzenia jeśli czujnik położenia tarczy gobo jest uszkodzony. : Błąd indeksowania tarczy gobo. Ten komunikat pojawi się po właczeniu urządzenia jeśli czujnik położenia gobos ma błąd. : Błąd ruchu PAN (yoke). Błąd czujnika magnetycznego. : Błąd czujnika magnetycznego ruchu TILT (tête). : Bład kanału - pryzmat. Komunikat pojawi się przy włączeniu urządzenia gdy czujnik pozycji pryzmatu jest uszkodzone. : Błąd kanału focus, kiedy czujnik położenia ostrości jest uszkodzone. Błedy mogą być różnego rodzaju. Problem może również dotyczyćjednego z uszkodzonych silnikówlub części elektronicznychsilnika. We wszystkich przypadkach należy zanotować błąd wyświetlony na ekranie lub skontaktować się z dystrybutorem w celu naprawy. strona17

18 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes 11 kąt padania oraz siła wiązki światła. Intensywność (lux) Ouverture = Odległość (m) Średnica (m) 2,5 Ø 0,63 5 Ø 1,20 6,5 Ø 1, Wymiary Strona18

19 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prism 13 - Notes Strona 19

20 Firma CONTEST zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.tym samym zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian danych technicznych oraz konfiguracjiproduktów umieszczonych w tym podręczniku. Aby skorzystać z najnowszych informacji oraz aktualizacji produktów firmy CONTEST wejdź na stronę:www.contest-lighting.com.

Instrukcja obsługi wersja 1.0 kwiecień 2013

Instrukcja obsługi wersja 1.0 kwiecień 2013 Instrukcja obsługi 10023- wersja 1.0 kwiecień 2013 LED-BEAMER - Derby 2 LED x 9W trójkolorowy 1 Zasady bezpieczeństwa Ważne informacje dot. bezpieczeństwa Produkt jest przeznaczony do stosowania w suchym

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Głowica Ruchoma LED 15W

Instrukcja obsługi Głowica Ruchoma LED 15W Instrukcja obsługi Głowica Ruchoma LED 15W 1 Konserwacja 1. Urządzenie należy użytkować w suchym miejscu i unikać wilgoci 2. Stosowanie urządzenia z przerwami może przedłużyć jego żywotność 3. Należy regularnie

Bardziej szczegółowo

1 Zasady bezpieczeństwa

1 Zasady bezpieczeństwa VB LED-SUPRA LED-SUPRA - Effet lumineux DMX type flower à 392 LEDs RVB Instrukcja użytkownika 1 Zasady bezpieczeństwa Osoby dokonujące instalacji, uruchomienia, obsługi oraz konserwacji tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Symbol WARNING oznacza zagrożenie dla integralności fizycznej użytkownika oraz wszystkich innych obecnych osób. Ponadto produkt może być uszkodzony.

Symbol WARNING oznacza zagrożenie dla integralności fizycznej użytkownika oraz wszystkich innych obecnych osób. Ponadto produkt może być uszkodzony. Strona 1 CONTEST KONTROLER DMX DO REFLEKTORÓW LEDOWYCH Schemat po angielsku PAR CONTROL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 9406 Wersja 1.0 Kwiecień 2009 Strona 2 PAR-CONTROL Kontroler DMX do reflektorów ledowych PAR

Bardziej szczegółowo

LASER RED + VIOLET 300mW Instrukcja Obsługi

LASER RED + VIOLET 300mW Instrukcja Obsługi LASER RED + VIOLET 300mW Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Page 1 Instalacja 1. Upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu działającego urządzenia nie ma żadnych przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych.

Bardziej szczegółowo

LIGHT4ME IRON PAR RGBW

LIGHT4ME IRON PAR RGBW LIGHT4ME IRON PAR RGBW Instrukcja Obsługi Dziękujemy za wybór naszego reflektora LED PAR, dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z tą instrukcją przed użyciem urządzenia. Uwaga: Ta instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 Dane Techniczne Zasilanie: 110V- 250V / 50-60Hz Moc: 25W Kolory: RGBW Color Mixing LED: 2x10W RGBW Waga: 3.0Kg Wymiary: 250 260 250 mm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1 Instrukcja Obsługi LED 60W Skaner www.flash-butrym.pl Strona 1 Ważna: Uszkodzenia wynikłe z powodu nie zastosowania się do niniejszej instrukcji obsługi, mogą spowodować utratę gwarancji. Sprzedawca nie

Bardziej szczegółowo

FL 185R. Instrukcja obsługi FL-185 ROLOSCAN W MIEJSCE LUSTRA SKANUJĄCEGO SKANUJĄCY LUSTRZANY WALEC. 1

FL 185R. Instrukcja obsługi FL-185 ROLOSCAN W MIEJSCE LUSTRA SKANUJĄCEGO SKANUJĄCY LUSTRZANY WALEC.  1 Instrukcja obsługi FL-185 ROLOSCAN W MIEJSCE LUSTRA SKANUJĄCEGO SKANUJĄCY LUSTRZANY WALEC www.flash-butrym.pl 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przekonają się Państwo, że nabyty przez Państwa

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

MATRIX-4 RGBW LED 256x5MM INSTRUKCJA OBSŁUGI F7000605

MATRIX-4 RGBW LED 256x5MM INSTRUKCJA OBSŁUGI F7000605 MATRIX-4 RGBW LED 256x5MM INSTRUKCJA OBSŁUGI F7000605 www.flash-butrym.pl Page 1 SPIS TREŚCI 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 2. Dane techniczne 3. Jak ustawić urządzenie 4. Jak kontrolować urządzenie

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia 24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295 Opis urządzenia 1. PRESET A LEDS- kontrolki LED PRESET A 2. KANALFADER 1-12- regulator kanałów 1-12. Regulatory te służą do ustawienia poziomu

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera S88B Audio. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

Lampa LED sceniczna PAR Eurolite Spot LED PAR 64, Multikolor.

Lampa LED sceniczna PAR Eurolite Spot LED PAR 64, Multikolor. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000591316 Lampa LED sceniczna PAR Eurolite Spot LED PAR 64, Multikolor. Strona 1 z 6 Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi specyfikacjami krajowymi i europejskimi.. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

L I S T WA 4 RE F L E K T O R Ó W NA 3 DIODY LED 3 W 3 w 1

L I S T WA 4 RE F L E K T O R Ó W NA 3 DIODY LED 3 W 3 w 1 L I S T WA 4 RE F L E K T O R Ó W NA 3 DIODY LED 3 W 3 w 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 9955 Wersja 1.0 Sierpień 2012 TRI4U Listwa 4 reflektorów 3-L na 3 diody LED 3 W 3 w 1 1 Instrukcja bezpieczeństwa Ważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego. - Polski -

Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego. - Polski - Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego - Polski - Spis treści 1 Wstęp 6 Tryb ustawień 11 Wyzeruj dzienniki trasy/wyzeruj 2 Zawartość opakowania 7 Ustawienia obwodu koła 12 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - DMX Control 24 Pro Spis treści 1. Instrukcje bezpieczeństwa...3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia...3 3. Opis urządzenia...4 4. Instalacja...7 Sterowanie dźwiękiem...7 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - Haze 400 FT Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia... 3 3. Rozpakowanie... 4 4. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 5. Uruchomienie... 4 6. Protokół

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DMX DIRECTOR 768

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DMX DIRECTOR 768 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DMX DIRECTOR 768 Wprowadzenie Sterownik Coemar Director 768 przeznaczony jest to sterowania maksymalnie 24 urządzeniami inteligentnymi ( ruchome głowy, skanery, itp.) pracującymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000

Instrukcja użytkowania. Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000 Instrukcja użytkowania Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania przyciemniacza DIM5 i zasilacza PowerPack PO2

Instrukcja użytkowania przyciemniacza DIM5 i zasilacza PowerPack PO2 Instrukcja użytkowania przyciemniacza DIM5 i zasilacza PowerPack PO2 www.trimax.com.pl Strona 1 Spis treści Części składowe...3 Instalowanie...3 Obsługa DIM5...4 Ustawianie kanału...4 Tryby działania DIM5...4

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia.

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. COBY Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2 Instrukcja obsługi Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. Opakowanie może zawierad plastikowe opakowania lub inne elementy niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Revolution-Tech. Neuturion LED

Revolution-Tech. Neuturion LED Revolution-Tech Neuturion LED 1 2 Spis treści Sterownik Neuturion LED 1. Opis sterownika...4 1.1. Schemat podłączenia dla komponentów LED zasilanych od 7V do 24V DC...5 1.2. Schemat podłączenia dla komponentów

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury Voltrcaft ETC V/AC, NTC

Regulator temperatury Voltrcaft ETC V/AC, NTC INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000196994 Regulator temperatury Voltrcaft ETC-200+ 230 V/AC, NTC Strona 1 z 9 Przeznaczenie W zależności od wersji, termostat może być użyty z funkcją chłodzenia model (

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Synergy Vdc

ORVALDI Synergy Vdc INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Synergy 24-240 Vdc ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Ważne Ostrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo