Głowica Ruchoma compact LED 60W FOCUS z napędem i pryzmat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Głowica Ruchoma compact LED 60W FOCUS z napędem i pryzmat"

Transkrypt

1 Głowica Ruchoma compact LED 60W FOCUS z napędem i pryzmat INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersjan 1.0 czerwiec 2013

2 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W focusem i pryzmatem Strona 2

3 . Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 1 Zasady bezpieczeństwa Ważne informacje dot. bezpieczeństwa Produkt jest przeznaczony do stosowania w suchym I ogrzewanym miejscu.. Użycie produktu w mijscach wilgotnych lub w ekstremalnych temperaturach grozi ryzykiem uszkodzenia urządzenia, użytkownika. Lub osoby przebywającej w pobliżu. Tylko serwisy autoryzowane przez CONTEST są upoważnione do naprawy oraz obsługi technicznej tego urządzenia.wykonując codzienne prace konserwacyjne urządzenia, należy przestrzegać środków ostrożności zawartch w tej instrukcji. UWAGA: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, żadna część wewnętrzna urządzenia nie jest przeznaczona do naprawy przez użytkownika. W celu konserwacji lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy używać przedłużaczy ani innych podobnych urządzeń, których części metalowe nie są zaizolowane. W obudowie tego urządzenia znajdują się nie zaizolowane elementy, które, pod niewielkim napięciem mogą stanowić zagrożenie porażenia prądem. Pod żadnym pozorem nie można go otwierać ani przeprowadzać jego konserwacji, gdy jest on uruchomiony. SYMBOLE Symbol WAŻNE ( IMPORTANT) wskazuje zalecenie do stosowania. Symbol OSTRZEGAWCZY( WARNING) oznacza ryzyko obrażeń ciała użytkownika lub osoby przebywajacej w bliskiej odległości. Ponadto oznacza ryzyko uszkodzenia produktu. UWAGA: Urządzenie jest wyposażone w wiązkę światła LED klasa 2.Należy unikać bezpośredniej ekspozycji oka na ten rodzaj światła gdyż grozi to poważnemu uszkodzeniu oka. Ochrona Środowiska Mając na względzie ochronę środowiska, firma HITMUSIC sprzedaje tylko produkty spełniające normy unijne ROHS. Produkt składa się z materiałów, które muszą być poddane recyclingowi, nie należy więc wyrzucać urządzenia do pojemników ogólnodostępnych. Należy go wyrzucić do pojemnika specjalnie przeznaczonego do tego typu urządzeń lub zanieść w miejsce specjalnie do tego przeznaczone, gdzie zostanie on zutylizowany zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Symbol UWAGA( CAUTION) wskazuje ryzyko uszkodzenia produktu. Więcej informacji na stronie h:ttp://www.hitmusic.fr/directives-deee.php. Instrukcje i zalecenia 1 Przeczytać instrukcje : Zaleca się, aby przeczytać wszystkie instrukcjje dotyczące obsługi urządzenia przed rozpoczęciem jego pracy. 2 Zachować instrukcje : Wskazane jest, aby zachować instrukcje obsługi i eksploatacji urządzenia. 3 Przestrzegać zaleceń : Wskazane jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi. 4 Postępować zgodnie z instrukcjami : Zaleca się wykonać wszystkie działania zgodnie z instrukcją obsługi. 5 Woda i wilgoć: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody, np: w pobliżu wanny, zlewozmywaka, umywalki lub miski, oraz w miejscu narażonym na wilgoć np: w pobliżu basenu itp. 6 - Instalacja : Nie należy umieszczać tego urządzenia na ruchomych meblach, na stopniach, na nieodpowiednim statywie oraz na niestabilnych blatach. Spadając, urządzenie może poważnie zranić dziecko lub osobę dorosłą. Urzadzenie może również poważnie się uszkodzi. Nalezy używać tylko mebli lub statywów rekomendowanych przez producenta lub sprzedawanych razem z urządzeniem. Aby zainstalować urządzenie, należy, w każdym przypadku postępować zgodnie z instrukcją. Zaleca się ostrożnie przenosić lub przesuwać urządzenie znajdujące się na meblu, na kółkach. Nagłe zachamowanie, zbyt silne prowadzenie grozi przewróceniem melba z urządzeniem. 7 Montaż do sufitu lub ściany: Jest zalecane, aby przed montażem skontaktować się ze dystrybutorem. 8 -Wentylacja Szczeliny i otwory w obudowie są przeznaczone do wentylacji w celu zapewnienia dobrych warunków oraz uniknięcia przegrzania urządzenia. Otwory te nie mogą być zakryte lub zablokowane. Należy więc uważać umieszczając produkt na łóżku, kanapie lub innym meblu tego typu.to urządzenie nie może być również umieszczane w zamkniętych opakowaniach, pudłach oraz walizkach, które nie posiadają otworów wentylacyjnych oraz nie są przeznaczone do umieszczania w nich tego typu produktów wg. zaleceń producenta. 9 Wysoka temperatura : Należy umieszczać urządzenie daleko od źródeł ciepła takich jak: grzejniki, kaloryfery, piece, lampy i inne urządzenia wytwarzających ciepło Zasilanie : Produkt należy podłączyć wyłacznie do napięcia wskazanego na etykiecie znajdującej się z tyłu urządzenia.przed jego uruchomieniem należy sprawdzić napięcie instalacji elektrycznej. 11 Ochrona przewodów elektrycznych: Należy uważać aby przewody elektryczne nie były załamane lub przyciśnięte przez przedmioty znajdujące się obok lub na nich, zwracając szczególną uwagę na odcinek przewodu wejścia do gniazda zasilania oraz do urządzenia. 12 -Czyszczenie: Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od żródła zasilania. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych przez producenta. Czyścić wilgotną ściereczką powierzchnię urządzenia, nie używać bezpośrednio wody. 13 Okres nieużywania urządzenia : Należy odłączyć kabel zasilania, jeśli nie używasz urządzenia przez długi okres czasu. 14 Płyny i małe przedmioty : Nigdy nie należy dopuścić, aby do urządzenia mogły przeniknąć płyny wszelkiego pochodzenia lub małe przedmioty gdyż może to spowodować zwarcie, a w następstwie pożar. 15 Uszkodzenia wymagające naprawy w serwisie : Nalezy skontaktować się z serwisem jeśli : - przewód zasilający jest uszkodzony. - do urządzenia dostał się płyn lub przedmioty. - urządzenie miało kontakt z wodą lub innym płynem. - urządzenie nie działa, a użytkownik postępuje zgodnie z instrukcją. - urządzenie uległo uszkodzeniu. 16 Konserwacja/ przegląd : Nie należy sprawdzać samemu urządzenia. Grozi porażeniem. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. 17 Warunki pracy urządzenia : Temperatura i wilgotność miejsca pracy urządzenia: od +5 do +35 ;średnia wilgotność pomieszczenia 85% ( drożne otwory wentylacyjne ). Nie należy umieszczać urządzenia w pomieszczeniu źle wentylowanym, narażonym: na dużą wilgotność, silne działanie słońca lub innego źródła światła. Strona 3

4 Evora-SP60 - Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 2 - Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór naszego produktu Ninja-7x15QC. Jesteście Państwo w posiadaniu inteligentnego urządzenia o wysokiej wydajności oraz jakości, które, poprzez swoje możliwości umili i doda blasku wielu wydarzeniom. 3 Charakterystyka produktu Źródło światła typu LED 60Watt zaawansowana technologia LED ( godzin działania) Przy małym nagrzaniui i niskim zużyciu energii może działać przez wiele godzin, bez przerwy. Jasność: Lux à 5 m Tarcza : 8 kolorów dichroicznych oraz biały Tarcza rotacyjna gobo : 7 gobo rotacyjnych, z których 4 metalowe i 3 dichroiczne 2 Pryzmaty : 3 fasety i 1 trapezowe Filtr Frost Dimmer elektroniczny od 0 do100% Focus z napędem Indeksowanie gobo 7 programów wewnętrznych dostępnych z DMX Efekt puls i strobe Sterowniki : - DMX - Master/Slave - Musical Wewnętrzne programy muzyczne Automatyczne wykrywanie trybu DMX lub Master/Slave Ekran z ustawieniami. 14 kanałów DMX (kolory / gobo / rotacja gobo / regulacja prędkości ruchu / PAN / TILT / pryzmaty / indeksowanie pryzmatów / Focus/ Shutter i Strobe / Dimmer / Reset i programy wewnętrzne / PAN 16 bits / TILT 16 bits Pamięć pozycji Silniki Wymuszony obieg wentylacji Zużycie : 140W max. Zasilanie : AC 100/240V - 50/60Hz Waga : 9 Kg 4 - Opis 1 Soczewka wyjściowa 2 Pulpit nawigacyjny Umożliwia ustawić: adres DMX projektora oraz inne tryby pracy itd 3 - Przycisk MODE/ESC Umożliwia wejście i wyjście do menu w celu przejrzenia ustawień. 4 - Przycisk UP Umożliwia poruszanie się w menu oraz wybranie wartości( opcji) 5 - Przycisk DOWN Umożliwia poruszanie się w menu oraz wybór wartości. 6 - ENTER Umożliwia wybór funkcji oraz sprawdzanie poprawności wybranych wartości. 7 - Mikrofon Umożliwia ustawienie muzyki 8 - Uchwyt Strona 4

5 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 9 Wyjście DMX na XLR 3 bolce 10 - Wejście DMX na XLR 3 bolce 11 - WyjścieDMX na XLR 5 bolców 12 - Wejście DMX na XLR 5 bolców 13 przełącznik napięcia 14 - bezpiecznik bezpiecznik : 3,15A - 250V ; 5 x 20 mm 15 Wejście zasilania 5 Instalacja systemu Quick-Lock Głowica Evora-SP60 jest wyposażona w system QuickLock gwarantujący szybki montaż uchwytu Omega z zaciskiem 1 - Zamontować uchwyt Omega lub uczwyt z systemem QuickLock. 2 włożyć razem Omega i QuickLock w otwory znajdujące się w Evora-SP60 3 Przykręcić dwie śruby-motylki do uchwytu QuickLock ( ¼ obrotu). UWAGA: Podczas montażu w miejscu publicznym jest wymagany podwójne zabezpieczenie dla każdego urządzdenia.dla tego urzazdenia należy użyć dodatkowo linki zabezpieczjacej 1 : Wspornik haka 2 : Hak 3 : Linka zabezpieczająca ( Systemy zabezpieczające muszą zagwarantować udźwig10 krotnie wyższy.dla Evora-SP60 należy użyć linki Zabezpieczającej o udźwigu ok.110 kg). 4 : Uchwyt Quick-lock ( ¼ obrotu) Page 5

6 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 6 Okablowanie, zasilanie, połączenie Podłączenie (zdalnego strowania) pilota DMX : Należy podłączyć gniazdo żeńskie kabla XLR do gniazda XLR pilota DMX oraz gniazdo męskie do wejścia reflektora. Należy połączyć reflektory kablami XLR. Uwaga: Adresse- adres, wejście Adresse 29 Adresse 15 Adresse 1 Podłączenie DMX z wtyczką ( terminaison) DMX : Aby zainstalować DMX, którego kable są używane do 100 m odległści,zaleca się zastosować wtyczkę DMX, która odpowiada wtyczce XLR zaopatrzonej w opornik 120 Ohm ( podłączyć do 2 i 3) R 120 Ω 1/4W Połączenie kilku urządzeń : Przy użyciu sygnału DMX, wszystkie urządzenia muszą posiadać wejście DMX, dzięki czemu urządzenie będzie reagować na sygnał, który jest do niego wysyłany. Adresem( wejściem) jest numer kanału, na który urządzenie otrzymuje informację wysłaną przez pilota DMX. Można przypisać adres DMX dla danego reflektora programując numer kanału na wyświetlaczu umiejscowionym u podstawy urządzenia. Można zaprogramować urządzenia na tym samym adresie. W ten sposób wszystkie urządzenia odpowiedzą na ten sam sygnał DMX jednocześnie. Można również zaprogramować każde urządzenie na różnych adresach, w ten sposób każde urządzenie odpowie na sygnał DMX i będzie działało niezależnie. Evora-SP60 pracuje na 14 canałach. Aby zaadresować oddzielnie każdą jednostkę, należy wybrać oddzielnie adres dla każdego kanału. Adres dla pierwszego urządzenia oznaczymy cyfrą 1, zaś drugiego 15 ( 1+14), trzeciego 29 (19+15) i następne oznaczamy postępując w ten sam sposób. Po włączeniu, urządzenie Evora-SP60 wykryje automatycznie sygnał DMX a na wyświetlaczu pojawi się «A.001» (jego adres DMX). Jeśli urządzenie nie wykryje sygnału DMX, «A001» będzie migać. W tym przypadku należy się upewni że: kabel jest dobrze podłączony do wejścia DMX, pilot jest włączony, kable nie są uszkodzone. Strona 6

7 Evora-SP60 Głowica ruchoma LED 60W z focusem pryzmatem 7 Opis menu( ustawień) Ustawienia( menu) Evora-SP60 pozwalają na konfigurację urządzenia w celu jego dostosowania do różnych typów pracy. Menu główne uzyskuje się poprzez naciśnięcie na przycisk MODE / ESC. Aby przejść do podmenu ( sous menu)( ustawienia dodatkowe) należy użyć przycisków nawigacyjnych.po przejściu do podmenu które chcesz uzyskać,aby go zatwierdzić należy nacisnąć przycisk ENTER. Aby zmienić wartości należy użyć przycisków nawigacji UP I DOWN. Każdą zmianę należy zawsze zatwierdzać przyciskem ENTER Aby przejść na wyższy poziom lub wyjść z menu należy nacisnąć przycisk MODE /ESC. Uwaga: Słowa wytłuszczone są domyślne. 7.1 Menu (Ustawienie) funkcji W tym menu można: ustawić adres początkowy DMX, ustawić tryb pracy urządzenia oraz ustawić parametry wyświetlacza. Ustawienie adresu początkowego oraz trybu Master lub Slave Ustawienie adresu początkowego Tryb Slave : Evora-SP60 reaguje na sygnały drugiego urządzenia Evora-SP60 w trybie Master. Ustawienie adresu DMX za pomocą kontrolera. Po włączeniu funkcji (ON) można ustalić adres Evora-SP60 za pomocą kontrolera DMX. Adresowanie odbywa się za pomocą 3 pierwszych kanałów kontrolera. Kanał 1 kontrolera musi wskazywać wartość "7". Kanał 2 musi wskazywać także "7" dla adresów od 1 do 255, oraz "8"dla adresów od 256 do 512.Jeśli kanał 2 wskazuje wartośc 8, cto znaczy,że rozpoczynacie od 256. Kanał 3 ustala adres : Adres 57 = kanał 1 o wartości 7, kanał2 o wartości 7 i kanał 3 o wartości 57. Adres 420 = kanał1 o wartości 7, kanał 2 o wartości 8 i kanał 3 o wartości 164 ; ( = 420). Należy poczekać 20 secondes, Evora-SP60 wyzeruje się i ustawi się na ustawionym przez użytkownika kanale. Uruchomienie i wybór trybu programu wewnętrznego Tryb autonomiczny( Standalone) na wewnętrzne tempo Wykonanie polecenia wyboru programu tempo wewnętrzne w trybie autonomicznym (AU-A) lub jak Master (AU-M) Tryb muzyczny Wykonanie polecenia wyboru programu trybu muzycznego w trybie autonomicznym (SO-A) lub jako Master (SO-M) Strona 7

8 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem Wyświetlanie wartości DMX i zmiany Wyświetlanie wartości DMX każdego kanału Zmiana (180 ) Automatyczne wyłączenie wyświetlacza. Blokada klawiatury Klawiatura może być odblokowana na 2 sposoby: 1 Przy ponownym podłączeniuevora-sp60 do źródła zasilania 2 Przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku MENU 7.2 Menu SET W tym menu można ustawić ruchy oraz wejść w ustawienia oprogarmowania komputerowego Evora-SP60. Zmiana ruchu PAN. Zmiana ruchu TILT. Aktywacja trybu 16 bits : Evora-SP60 dysponuje 2 kanałami uupełniającymi16 bits : RegulacjaPAN i regulacja TILT Ustawienie amplitudy ruchu PAN (wartości podane stopniach). Ustawienia czułości mikrofonu wewnętrznego za pomocą przycisków UP DOWN) synchronizacja muzyki w trakcie pracy programu wewnętrznego. CLOS = Zamknięcie shutter HOLD =Zachowuje ostatnią zapisaną informację. AUTO = Przejdź do trybu auto na tempie wewnętrznym AUDI = Przejdź do trybu auto rytmu muzyki Postępowanie w przypadku uszkodzonego sygnalu DMX Kontrla i regulacja wentylacji AUTO :Evora-SP60 reguluje wentylacją autonomicznie. HIGH : Wentylacja - maximum. LOW : Wentylacja - minimum. Reset silników Przywracanie ustawień fabrycznych. Uwaga! Wszystkie scenyzostaną utracone. Strona 8

9 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 7.2 Menu SET (ciąg dalszy) Ten czas można regulować od 1 minuty do 99 minut. Można również anulować tęfunkcję wybierająć opcję "OFF". Czas do zatrzymania silników i diody LED w przypadku braku sygnału DMX. Wyświetlanie wrsji wewnętrznej soft 7.3 Menu ADJU W tym menu można zablokować urządzenie aby uregulować długość ogniskowej oraz można przetestować każdy kanał. Ustawienie ogniskowej : podczas tego ustawienia włączone jest ON, Evora-SP60 ustawia się pod kątem 90 aby umożliwić dostosowanie długości Ogniskowej. Test kanałów, należy wybrać kanał (wartości od 01 do11odpowiadają numerom kanałów) i nacisnąć na ENTER aby rozpocząć test. Kalibracja silników: Ta funkcja pozwla ustawić precyzyjnie różne elmenty Evora-SP60. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy wprowadzić kod : C050. Kalibracja tarczy kolorów : Zakres wartości od-128 do 127. Kalibracja gobo: Zakres wartości od -128 do127. Kalibracja ruchu PAN : Od -128 od 127. Kalibracja ruchu TILT : Zakres wartości od-128 do 127. Kalibracja pryzmatu : Zakres wartości od -128 do127. Kalibracja indeksowania pryzmatu. Zakres wartości od -128 do Menu TIME - CZAS To menu pozwala kontrolować czas użytkowania urządzenia. Czas użytkowania urządzenia w godzinach Strona 9

10 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 7.5 Menu EDIT To menu pozwala na edycję wewnętrznej sekwencji, która rozpoczyna się dzięki poleceniu RUN menu(ustawienia) MODE. Liczba scen jednej sekwencji.do dyspozycji jest 48 wolnych scen. Jeśli wybierzesz S-07, sekwencja ędzie zawierać 7 scen. Funkcja pozwalajaca zapisać automatycznie liczbę etapów wewnętrznego programu. Dwie cyfry występujące po RE przedstawiają aktualną pozycję. représentent la position de l étape en cours. Piewsza scena sekwencji Edycja każdego kanału bieżącej sceny. Każde podmenu pozwala na edycję jednego kanału. Na przykład: aby edytować kanał 5, wybierz C-05, Zatwierdź przyciskiem ENTER. Wyświetlacz wskaże 05-XX lub XX jest wartością DMX w formacie szenastkowym. Przyciskiem UP i DOWN możesz zmienić tę wartość. Zatwierdź twój wybór przyciskiem ENTER i przejdź do następnego kanału. Nalęży zatwierdzić każdy kanał aby przejść do natępnych ustawień. Regulacja czasu wykonywania sceny w trakcie edycji od 0,2 do199,8 ms (001 à 999 x 0,2 ms) Polecenie pozwalające pobrać sceny z zewnętrznego kontrolera. (więcej szczegółów, poniżej) Ostatnia scena sekwencji. Uwaga :Numer ostatniej sceny odpowiada wartości ustawionej w podmenu STEP Odzyskiwanie scen z zewnętrznego kontrolera 1 Podłączyć kontroler Evora-SP60. 2 Przejdź do sceny,która Państwa interesuje. 3 Ustaw podmenu na pozycję STEP na SC-01, zatwierdź ENTER. Wyświetlacz pokazuje C-O Wybierz opcję CNIN następnie zatwierdź przyciskiem ENTER, wyświetlacz pokazuje SC-O1 aby poinformować,że pierwsza scena jest zajerestrowana. 5 - Ustaw czas trwania sceny w podmenu TIME 6 Ustaw kontroler na następną scenę. 7 Powtórzyć etapy od 3 do 5 dla każdej sceny.liczba scen zależyod wartości wybranej w podmenu STEP. Uwaga :Kontroler nie reaguje bezpośrednio na ruchy projektora, ale tylko na jego pamięć ( zapis). Aby wyświetlić zapisane sceny, proszę uruchomić tryb «RUN» (CF strona 7). Strona 10

11 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 8 - Kanały DMX i funkcje Kanał 1 : Tarcza kolorów Otwarty/ Biały Kolor1 = Jasnozielony Kolor 2 = Niebieski Kolor 3 = Zielony Kolor 4 = Żółty Kolor 5 = Purpura Kolor 6 = Pomarańczowy Kolor 7 = Jasnoniebieski Kolor 8 =Różowy Efekt tęczy w kierunku ruchu wskazówek zegara: szybko - wolno Brak rotacji Efekt tęczy w kierunku ruchu wskazówek zegara : szybko - wolno Kanał 2 : Tarcza - gobo rotacyjne Otwarte Gobo rotacyjne 1 Gobo rotacyjne 2 Gobo rotacyjne 3 Gobo rotacyjne 4 Gobo rotacyjne 5 Gobo rotacyjne 6 Gobo rotacyjne 7 Efekt Shake na gobo 1 Efekt Shake na gobo 2 Efekt Shake na gobo 3 Efekt Shake na gobo 4 Efekt Shake na gobo 5 Efekt Shake na gobo 6 Efekt Shake na gobo 7 Efekt tęczy w kierunku ruchu wskazówek zegara : Od szybko do wolno Strona 11

12 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem Kanał 3 : Indeksowanie gobo rotacyjne Indeksowanie gobo Rotacja gobo w kierunku wskazówek zegara : wolno - szybko Brak rotacji Rotacja gobo w kierunku odwrotym do r. wskazówek zegara : szyko - wolno Kanał 4 : Prędkość ruchu PAN i TILT Prędkość wzrastająca Black out ruchów Black-out zmiany gobo i kolorów Brak funkcji Kanał 5 : Ruchy PAN Ruch PAN na 630 lub 540 w funkcji trybu wybranej w ustawieniach menu(patrz roz.7. Kanał 6 : Ruhy TILT Ruch TILT ustawiony na 270 Strona 12

13 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes Kanał 7 : Pryzmat rotacyjny- 3 fasety, pryzmat / Gobo makro Otwarty Pryzmat 3 fasety Prizmat 3D Filtr Frost Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro 16 CANAL 8 : Rotacja ( obrót) i indeksowanie pryzmatów Indeksowanie pryzmatów Rotacja pryzmatów zgodnie z ruchem wskazówek zegara, szybko - wolno Brak rotacji Rotacja pryzmatów w przciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, wolno- szybko Kanał 9 : Focus Regulacja ostrości Strona13

14 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes Kanał 10 : Shutter i Strobe LED wyłączony LED włączony Efekt Strobe wolno - szyko LED włączony Efekt pulsacyjny LED włączony Efekt Strobe losowy wolno - szybko LED włączony Kanał 11 : Dimmer Ustawienie intensywności od 0 do 100% Kanał 12 : Reset( zerowanie) Programów wewnętrznych Zmiana zwykła koloru ( Tarcza zatrzymuje się na każdym kolorze) Zmiana liniowa koloru Zmiana koloru oraz liniowa gobo Brak funkcji Zerowanie wszystkich silników Zerowanie silników w trakcie pracy Reset tarczy kolorów Reset tarczy gobo Brak funkcji Reset innych silników Program wewnętrzny 1 Program wewnętrzny 2 Program wewnętrzny 3 Program wewnętrzny 4 Program wewnętrzny 5 Program wewnętrzny 6 Program wewnętrzny 7 Tryb audio ( dźwięk) strona 14

15 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prism Kanał 13 : Ruch PAN 16 bits* Ustawienie ruchu PAN Kanał 14 : Ruch TILT 16 bits* Ustawienie końcowe ruchu TILT Tryb 16-bitowy jest dostępny za pośrednictwem funkcji menu (patrz rozdział 7.2) 9 Wymienne gobo i kolory 9.1 Rodzaje tarcz Gobo Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobos Rotacyne 9.2 Rozmiary tarcz gobo Evora-SP60 jest zaopatrzona jest w tarcze gobo Strefa zmiennego obrazu pozwala dostosować emisję wiązki światła. Aby móc wytworzyć niestandardowe gobo należy określić wiele parametrów tak aby odpowiadały one waszym oczekiwaniom oraz możliwościom urzadzenia Evora-SP60 : - Pieerwszy parametr dotyczy wielkości gobo, Evora-SP60 Adaptuje się do gobo o zewnętrznej średnicy 27 mm. - Drugi parametr dotyczy strefy obraz (strefa, w której można rysować), Średnica 25,mm nie może przekroczyć 2 max. - Trzecie kryterium dotyczy materiału, z którego wyprodukowane są tarcze gobo. Jeśli masz zamiar użyć prostych tarcz, takich jak używa Evora-SP60, możesz użyć tarcz metalowych. Ale jeśli masz zamiar użyć grafiki bardziej skomplikowanej takiej jak logo firmy lu delikatnego rysunku należy użyć szklanych tarcz gobo. -Ostatnie kryterium dotyczy grubości tarcz gobo.biorąc pod uwagę używane tarcze gobo oraz grubość pierścienia osadzającego, grubośc tarczy gobo nie może przekraczać 2 mm. Strona 15

16 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes 9.3 Rozmieszczenie tarcz gobo Każdy wzór jest zamontowny w klatce umożliwiającej obroty Każda klatka jest oddielnie demontowana, aby ułatwić rozmieszczenie tarcz gobo. Aby zdjąć klatkę z tarczy, Należy przepchać klatkę w kierunku tylnej części tarczy a następnie wyciągnij ją na zewnątrz. Tarcze gobo są zamontowane na klamerkach. Usuń klamerki w celu usunięcia gobo. Zamontuj je w celu założenia tarcz gobo Kolory Kolor 1 jasnozielony Couleur 2 niebieski Couleur 3 zielony Couleur 4 żółty Couleur5 purpurowy Couleur 6 pomarańczowy Kolor 7 niebieski Couleur 8 różowy Dichro Référence E-COLOUR ROSCO Tarragon #5455 Moonlight Blue #183 Dark Yellow Green #090 Yellow #101 Special Rose Pink #332 Sunset Red #025 Full CTB #201 Flesh Pink Strona16

17 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prism 10 - Les messages d'erreur Podczas właczenia głowicy, rozpocznie ona formatowanie. komunikat «XXEr» na wyświetlaczu, wskazywał będzie problemjedn lub kilku kanałów.na przykład, jeśli macie problem z z 1,2 i 5 kanałem, błąd będzie oznakowany komunikatem «01Er», dla 2 kanału «02Er, które będą migać i powtarzać się 5 razy. Nastepnie Urządzenie wygeneruje kolejność reinastalacji i wszystkie silniki powrócą do pozycji wyjściowej. Jeśli komunikat o błędzie pojawi się po 3 reinstalacji to znaczy, że wszystkie kanały nie mogą pracować. Jeśli komunikat pojawia się mniej niż 3 razy to znaczy, ze nie mogadziałać tylko kanały, których dotyczy problem. :Błąd tarczy kolorów. Ten komunikat pojawi się po po włączeniu urządzenia, jeśli czujnik położenia tarczy kolorów jest uszkodzony. : Błąd tarczy gobo Ten komunikat pojawi się po włazceniu urządzenia jeśli czujnik położenia tarczy gobo jest uszkodzony. : Błąd indeksowania tarczy gobo. Ten komunikat pojawi się po właczeniu urządzenia jeśli czujnik położenia gobos ma błąd. : Błąd ruchu PAN (yoke). Błąd czujnika magnetycznego. : Błąd czujnika magnetycznego ruchu TILT (tête). : Bład kanału - pryzmat. Komunikat pojawi się przy włączeniu urządzenia gdy czujnik pozycji pryzmatu jest uszkodzone. : Błąd kanału focus, kiedy czujnik położenia ostrości jest uszkodzone. Błedy mogą być różnego rodzaju. Problem może również dotyczyćjednego z uszkodzonych silnikówlub części elektronicznychsilnika. We wszystkich przypadkach należy zanotować błąd wyświetlony na ekranie lub skontaktować się z dystrybutorem w celu naprawy. strona17

18 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes 11 kąt padania oraz siła wiązki światła. Intensywność (lux) Ouverture = Odległość (m) Średnica (m) 2,5 Ø 0,63 5 Ø 1,20 6,5 Ø 1, Wymiary Strona18

19 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prism 13 - Notes Strona 19

20 Firma CONTEST zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.tym samym zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian danych technicznych oraz konfiguracjiproduktów umieszczonych w tym podręczniku. Aby skorzystać z najnowszych informacji oraz aktualizacji produktów firmy CONTEST wejdź na stronę:www.contest-lighting.com.

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

1 Zasady bezpieczeństwa

1 Zasady bezpieczeństwa VB LED-SUPRA LED-SUPRA - Effet lumineux DMX type flower à 392 LEDs RVB Instrukcja użytkownika 1 Zasady bezpieczeństwa Osoby dokonujące instalacji, uruchomienia, obsługi oraz konserwacji tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Symbol WARNING oznacza zagrożenie dla integralności fizycznej użytkownika oraz wszystkich innych obecnych osób. Ponadto produkt może być uszkodzony.

Symbol WARNING oznacza zagrożenie dla integralności fizycznej użytkownika oraz wszystkich innych obecnych osób. Ponadto produkt może być uszkodzony. Strona 1 CONTEST KONTROLER DMX DO REFLEKTORÓW LEDOWYCH Schemat po angielsku PAR CONTROL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 9406 Wersja 1.0 Kwiecień 2009 Strona 2 PAR-CONTROL Kontroler DMX do reflektorów ledowych PAR

Bardziej szczegółowo

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 Dane Techniczne Zasilanie: 110V- 250V / 50-60Hz Moc: 25W Kolory: RGBW Color Mixing LED: 2x10W RGBW Waga: 3.0Kg Wymiary: 250 260 250 mm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1 Instrukcja Obsługi LED 60W Skaner www.flash-butrym.pl Strona 1 Ważna: Uszkodzenia wynikłe z powodu nie zastosowania się do niniejszej instrukcji obsługi, mogą spowodować utratę gwarancji. Sprzedawca nie

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia

24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295. Opis urządzenia 24-kanałowy mikser do efektów świetlnych DMX. Nr art. 590295 Opis urządzenia 1. PRESET A LEDS- kontrolki LED PRESET A 2. KANALFADER 1-12- regulator kanałów 1-12. Regulatory te służą do ustawienia poziomu

Bardziej szczegółowo

MATRIX-4 RGBW LED 256x5MM INSTRUKCJA OBSŁUGI F7000605

MATRIX-4 RGBW LED 256x5MM INSTRUKCJA OBSŁUGI F7000605 MATRIX-4 RGBW LED 256x5MM INSTRUKCJA OBSŁUGI F7000605 www.flash-butrym.pl Page 1 SPIS TREŚCI 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 2. Dane techniczne 3. Jak ustawić urządzenie 4. Jak kontrolować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

L I S T WA 4 RE F L E K T O R Ó W NA 3 DIODY LED 3 W 3 w 1

L I S T WA 4 RE F L E K T O R Ó W NA 3 DIODY LED 3 W 3 w 1 L I S T WA 4 RE F L E K T O R Ó W NA 3 DIODY LED 3 W 3 w 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 9955 Wersja 1.0 Sierpień 2012 TRI4U Listwa 4 reflektorów 3-L na 3 diody LED 3 W 3 w 1 1 Instrukcja bezpieczeństwa Ważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania przyciemniacza DIM5 i zasilacza PowerPack PO2

Instrukcja użytkowania przyciemniacza DIM5 i zasilacza PowerPack PO2 Instrukcja użytkowania przyciemniacza DIM5 i zasilacza PowerPack PO2 www.trimax.com.pl Strona 1 Spis treści Części składowe...3 Instalowanie...3 Obsługa DIM5...4 Ustawianie kanału...4 Tryby działania DIM5...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLER LED RGB DDL-88. ver. 1.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLER LED RGB DDL-88. ver. 1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLER LED RGB DDL-88 RGB LED DIMMER ver..2 Opis ogólny Sterownik DDL-88 jest trzykanałowym ściemniaczem przeznaczonym do sterowania diodami LED RGB (taśmy LED, moduły LED itp.).

Bardziej szczegółowo

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160*

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* ART2000i Digital Dimming System Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* Wstęp 1. Regulator ART2000i 1.1 Opis systemu ART2000i jest wysokiej klasy regulatorem do zastosowań

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

1. Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi.

1. Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. UWAGI! 1. Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. 2. Zalecamy wykonanie montażu wideodomofonu przez wykwalifikowanego montera. 3. Importer

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK TUBY LED STM-64

STEROWNIK TUBY LED STM-64 STEROWNIK TUBY LED STM-64 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA WERSJI OPROGRAMOWANIA 1.1 WWW.SIGMA.NET.PL OPIS OGÓLNY Urządzenie przeznaczone jest do sterowania tubami led. Dzięki rozbudowanym funkcjom wyświetla bardzo

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo