Głowica Ruchoma compact LED 60W FOCUS z napędem i pryzmat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Głowica Ruchoma compact LED 60W FOCUS z napędem i pryzmat"

Transkrypt

1 Głowica Ruchoma compact LED 60W FOCUS z napędem i pryzmat INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersjan 1.0 czerwiec 2013

2 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W focusem i pryzmatem Strona 2

3 . Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 1 Zasady bezpieczeństwa Ważne informacje dot. bezpieczeństwa Produkt jest przeznaczony do stosowania w suchym I ogrzewanym miejscu.. Użycie produktu w mijscach wilgotnych lub w ekstremalnych temperaturach grozi ryzykiem uszkodzenia urządzenia, użytkownika. Lub osoby przebywającej w pobliżu. Tylko serwisy autoryzowane przez CONTEST są upoważnione do naprawy oraz obsługi technicznej tego urządzenia.wykonując codzienne prace konserwacyjne urządzenia, należy przestrzegać środków ostrożności zawartch w tej instrukcji. UWAGA: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, żadna część wewnętrzna urządzenia nie jest przeznaczona do naprawy przez użytkownika. W celu konserwacji lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy używać przedłużaczy ani innych podobnych urządzeń, których części metalowe nie są zaizolowane. W obudowie tego urządzenia znajdują się nie zaizolowane elementy, które, pod niewielkim napięciem mogą stanowić zagrożenie porażenia prądem. Pod żadnym pozorem nie można go otwierać ani przeprowadzać jego konserwacji, gdy jest on uruchomiony. SYMBOLE Symbol WAŻNE ( IMPORTANT) wskazuje zalecenie do stosowania. Symbol OSTRZEGAWCZY( WARNING) oznacza ryzyko obrażeń ciała użytkownika lub osoby przebywajacej w bliskiej odległości. Ponadto oznacza ryzyko uszkodzenia produktu. UWAGA: Urządzenie jest wyposażone w wiązkę światła LED klasa 2.Należy unikać bezpośredniej ekspozycji oka na ten rodzaj światła gdyż grozi to poważnemu uszkodzeniu oka. Ochrona Środowiska Mając na względzie ochronę środowiska, firma HITMUSIC sprzedaje tylko produkty spełniające normy unijne ROHS. Produkt składa się z materiałów, które muszą być poddane recyclingowi, nie należy więc wyrzucać urządzenia do pojemników ogólnodostępnych. Należy go wyrzucić do pojemnika specjalnie przeznaczonego do tego typu urządzeń lub zanieść w miejsce specjalnie do tego przeznaczone, gdzie zostanie on zutylizowany zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Symbol UWAGA( CAUTION) wskazuje ryzyko uszkodzenia produktu. Więcej informacji na stronie h:ttp://www.hitmusic.fr/directives-deee.php. Instrukcje i zalecenia 1 Przeczytać instrukcje : Zaleca się, aby przeczytać wszystkie instrukcjje dotyczące obsługi urządzenia przed rozpoczęciem jego pracy. 2 Zachować instrukcje : Wskazane jest, aby zachować instrukcje obsługi i eksploatacji urządzenia. 3 Przestrzegać zaleceń : Wskazane jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi. 4 Postępować zgodnie z instrukcjami : Zaleca się wykonać wszystkie działania zgodnie z instrukcją obsługi. 5 Woda i wilgoć: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody, np: w pobliżu wanny, zlewozmywaka, umywalki lub miski, oraz w miejscu narażonym na wilgoć np: w pobliżu basenu itp. 6 - Instalacja : Nie należy umieszczać tego urządzenia na ruchomych meblach, na stopniach, na nieodpowiednim statywie oraz na niestabilnych blatach. Spadając, urządzenie może poważnie zranić dziecko lub osobę dorosłą. Urzadzenie może również poważnie się uszkodzi. Nalezy używać tylko mebli lub statywów rekomendowanych przez producenta lub sprzedawanych razem z urządzeniem. Aby zainstalować urządzenie, należy, w każdym przypadku postępować zgodnie z instrukcją. Zaleca się ostrożnie przenosić lub przesuwać urządzenie znajdujące się na meblu, na kółkach. Nagłe zachamowanie, zbyt silne prowadzenie grozi przewróceniem melba z urządzeniem. 7 Montaż do sufitu lub ściany: Jest zalecane, aby przed montażem skontaktować się ze dystrybutorem. 8 -Wentylacja Szczeliny i otwory w obudowie są przeznaczone do wentylacji w celu zapewnienia dobrych warunków oraz uniknięcia przegrzania urządzenia. Otwory te nie mogą być zakryte lub zablokowane. Należy więc uważać umieszczając produkt na łóżku, kanapie lub innym meblu tego typu.to urządzenie nie może być również umieszczane w zamkniętych opakowaniach, pudłach oraz walizkach, które nie posiadają otworów wentylacyjnych oraz nie są przeznaczone do umieszczania w nich tego typu produktów wg. zaleceń producenta. 9 Wysoka temperatura : Należy umieszczać urządzenie daleko od źródeł ciepła takich jak: grzejniki, kaloryfery, piece, lampy i inne urządzenia wytwarzających ciepło Zasilanie : Produkt należy podłączyć wyłacznie do napięcia wskazanego na etykiecie znajdującej się z tyłu urządzenia.przed jego uruchomieniem należy sprawdzić napięcie instalacji elektrycznej. 11 Ochrona przewodów elektrycznych: Należy uważać aby przewody elektryczne nie były załamane lub przyciśnięte przez przedmioty znajdujące się obok lub na nich, zwracając szczególną uwagę na odcinek przewodu wejścia do gniazda zasilania oraz do urządzenia. 12 -Czyszczenie: Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od żródła zasilania. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych przez producenta. Czyścić wilgotną ściereczką powierzchnię urządzenia, nie używać bezpośrednio wody. 13 Okres nieużywania urządzenia : Należy odłączyć kabel zasilania, jeśli nie używasz urządzenia przez długi okres czasu. 14 Płyny i małe przedmioty : Nigdy nie należy dopuścić, aby do urządzenia mogły przeniknąć płyny wszelkiego pochodzenia lub małe przedmioty gdyż może to spowodować zwarcie, a w następstwie pożar. 15 Uszkodzenia wymagające naprawy w serwisie : Nalezy skontaktować się z serwisem jeśli : - przewód zasilający jest uszkodzony. - do urządzenia dostał się płyn lub przedmioty. - urządzenie miało kontakt z wodą lub innym płynem. - urządzenie nie działa, a użytkownik postępuje zgodnie z instrukcją. - urządzenie uległo uszkodzeniu. 16 Konserwacja/ przegląd : Nie należy sprawdzać samemu urządzenia. Grozi porażeniem. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. 17 Warunki pracy urządzenia : Temperatura i wilgotność miejsca pracy urządzenia: od +5 do +35 ;średnia wilgotność pomieszczenia 85% ( drożne otwory wentylacyjne ). Nie należy umieszczać urządzenia w pomieszczeniu źle wentylowanym, narażonym: na dużą wilgotność, silne działanie słońca lub innego źródła światła. Strona 3

4 Evora-SP60 - Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 2 - Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór naszego produktu Ninja-7x15QC. Jesteście Państwo w posiadaniu inteligentnego urządzenia o wysokiej wydajności oraz jakości, które, poprzez swoje możliwości umili i doda blasku wielu wydarzeniom. 3 Charakterystyka produktu Źródło światła typu LED 60Watt zaawansowana technologia LED ( godzin działania) Przy małym nagrzaniui i niskim zużyciu energii może działać przez wiele godzin, bez przerwy. Jasność: Lux à 5 m Tarcza : 8 kolorów dichroicznych oraz biały Tarcza rotacyjna gobo : 7 gobo rotacyjnych, z których 4 metalowe i 3 dichroiczne 2 Pryzmaty : 3 fasety i 1 trapezowe Filtr Frost Dimmer elektroniczny od 0 do100% Focus z napędem Indeksowanie gobo 7 programów wewnętrznych dostępnych z DMX Efekt puls i strobe Sterowniki : - DMX - Master/Slave - Musical Wewnętrzne programy muzyczne Automatyczne wykrywanie trybu DMX lub Master/Slave Ekran z ustawieniami. 14 kanałów DMX (kolory / gobo / rotacja gobo / regulacja prędkości ruchu / PAN / TILT / pryzmaty / indeksowanie pryzmatów / Focus/ Shutter i Strobe / Dimmer / Reset i programy wewnętrzne / PAN 16 bits / TILT 16 bits Pamięć pozycji Silniki Wymuszony obieg wentylacji Zużycie : 140W max. Zasilanie : AC 100/240V - 50/60Hz Waga : 9 Kg 4 - Opis 1 Soczewka wyjściowa 2 Pulpit nawigacyjny Umożliwia ustawić: adres DMX projektora oraz inne tryby pracy itd 3 - Przycisk MODE/ESC Umożliwia wejście i wyjście do menu w celu przejrzenia ustawień. 4 - Przycisk UP Umożliwia poruszanie się w menu oraz wybranie wartości( opcji) 5 - Przycisk DOWN Umożliwia poruszanie się w menu oraz wybór wartości. 6 - ENTER Umożliwia wybór funkcji oraz sprawdzanie poprawności wybranych wartości. 7 - Mikrofon Umożliwia ustawienie muzyki 8 - Uchwyt Strona 4

5 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 9 Wyjście DMX na XLR 3 bolce 10 - Wejście DMX na XLR 3 bolce 11 - WyjścieDMX na XLR 5 bolców 12 - Wejście DMX na XLR 5 bolców 13 przełącznik napięcia 14 - bezpiecznik bezpiecznik : 3,15A - 250V ; 5 x 20 mm 15 Wejście zasilania 5 Instalacja systemu Quick-Lock Głowica Evora-SP60 jest wyposażona w system QuickLock gwarantujący szybki montaż uchwytu Omega z zaciskiem 1 - Zamontować uchwyt Omega lub uczwyt z systemem QuickLock. 2 włożyć razem Omega i QuickLock w otwory znajdujące się w Evora-SP60 3 Przykręcić dwie śruby-motylki do uchwytu QuickLock ( ¼ obrotu). UWAGA: Podczas montażu w miejscu publicznym jest wymagany podwójne zabezpieczenie dla każdego urządzdenia.dla tego urzazdenia należy użyć dodatkowo linki zabezpieczjacej 1 : Wspornik haka 2 : Hak 3 : Linka zabezpieczająca ( Systemy zabezpieczające muszą zagwarantować udźwig10 krotnie wyższy.dla Evora-SP60 należy użyć linki Zabezpieczającej o udźwigu ok.110 kg). 4 : Uchwyt Quick-lock ( ¼ obrotu) Page 5

6 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 6 Okablowanie, zasilanie, połączenie Podłączenie (zdalnego strowania) pilota DMX : Należy podłączyć gniazdo żeńskie kabla XLR do gniazda XLR pilota DMX oraz gniazdo męskie do wejścia reflektora. Należy połączyć reflektory kablami XLR. Uwaga: Adresse- adres, wejście Adresse 29 Adresse 15 Adresse 1 Podłączenie DMX z wtyczką ( terminaison) DMX : Aby zainstalować DMX, którego kable są używane do 100 m odległści,zaleca się zastosować wtyczkę DMX, która odpowiada wtyczce XLR zaopatrzonej w opornik 120 Ohm ( podłączyć do 2 i 3) R 120 Ω 1/4W Połączenie kilku urządzeń : Przy użyciu sygnału DMX, wszystkie urządzenia muszą posiadać wejście DMX, dzięki czemu urządzenie będzie reagować na sygnał, który jest do niego wysyłany. Adresem( wejściem) jest numer kanału, na który urządzenie otrzymuje informację wysłaną przez pilota DMX. Można przypisać adres DMX dla danego reflektora programując numer kanału na wyświetlaczu umiejscowionym u podstawy urządzenia. Można zaprogramować urządzenia na tym samym adresie. W ten sposób wszystkie urządzenia odpowiedzą na ten sam sygnał DMX jednocześnie. Można również zaprogramować każde urządzenie na różnych adresach, w ten sposób każde urządzenie odpowie na sygnał DMX i będzie działało niezależnie. Evora-SP60 pracuje na 14 canałach. Aby zaadresować oddzielnie każdą jednostkę, należy wybrać oddzielnie adres dla każdego kanału. Adres dla pierwszego urządzenia oznaczymy cyfrą 1, zaś drugiego 15 ( 1+14), trzeciego 29 (19+15) i następne oznaczamy postępując w ten sam sposób. Po włączeniu, urządzenie Evora-SP60 wykryje automatycznie sygnał DMX a na wyświetlaczu pojawi się «A.001» (jego adres DMX). Jeśli urządzenie nie wykryje sygnału DMX, «A001» będzie migać. W tym przypadku należy się upewni że: kabel jest dobrze podłączony do wejścia DMX, pilot jest włączony, kable nie są uszkodzone. Strona 6

7 Evora-SP60 Głowica ruchoma LED 60W z focusem pryzmatem 7 Opis menu( ustawień) Ustawienia( menu) Evora-SP60 pozwalają na konfigurację urządzenia w celu jego dostosowania do różnych typów pracy. Menu główne uzyskuje się poprzez naciśnięcie na przycisk MODE / ESC. Aby przejść do podmenu ( sous menu)( ustawienia dodatkowe) należy użyć przycisków nawigacyjnych.po przejściu do podmenu które chcesz uzyskać,aby go zatwierdzić należy nacisnąć przycisk ENTER. Aby zmienić wartości należy użyć przycisków nawigacji UP I DOWN. Każdą zmianę należy zawsze zatwierdzać przyciskem ENTER Aby przejść na wyższy poziom lub wyjść z menu należy nacisnąć przycisk MODE /ESC. Uwaga: Słowa wytłuszczone są domyślne. 7.1 Menu (Ustawienie) funkcji W tym menu można: ustawić adres początkowy DMX, ustawić tryb pracy urządzenia oraz ustawić parametry wyświetlacza. Ustawienie adresu początkowego oraz trybu Master lub Slave Ustawienie adresu początkowego Tryb Slave : Evora-SP60 reaguje na sygnały drugiego urządzenia Evora-SP60 w trybie Master. Ustawienie adresu DMX za pomocą kontrolera. Po włączeniu funkcji (ON) można ustalić adres Evora-SP60 za pomocą kontrolera DMX. Adresowanie odbywa się za pomocą 3 pierwszych kanałów kontrolera. Kanał 1 kontrolera musi wskazywać wartość "7". Kanał 2 musi wskazywać także "7" dla adresów od 1 do 255, oraz "8"dla adresów od 256 do 512.Jeśli kanał 2 wskazuje wartośc 8, cto znaczy,że rozpoczynacie od 256. Kanał 3 ustala adres : Adres 57 = kanał 1 o wartości 7, kanał2 o wartości 7 i kanał 3 o wartości 57. Adres 420 = kanał1 o wartości 7, kanał 2 o wartości 8 i kanał 3 o wartości 164 ; ( = 420). Należy poczekać 20 secondes, Evora-SP60 wyzeruje się i ustawi się na ustawionym przez użytkownika kanale. Uruchomienie i wybór trybu programu wewnętrznego Tryb autonomiczny( Standalone) na wewnętrzne tempo Wykonanie polecenia wyboru programu tempo wewnętrzne w trybie autonomicznym (AU-A) lub jak Master (AU-M) Tryb muzyczny Wykonanie polecenia wyboru programu trybu muzycznego w trybie autonomicznym (SO-A) lub jako Master (SO-M) Strona 7

8 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem Wyświetlanie wartości DMX i zmiany Wyświetlanie wartości DMX każdego kanału Zmiana (180 ) Automatyczne wyłączenie wyświetlacza. Blokada klawiatury Klawiatura może być odblokowana na 2 sposoby: 1 Przy ponownym podłączeniuevora-sp60 do źródła zasilania 2 Przez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku MENU 7.2 Menu SET W tym menu można ustawić ruchy oraz wejść w ustawienia oprogarmowania komputerowego Evora-SP60. Zmiana ruchu PAN. Zmiana ruchu TILT. Aktywacja trybu 16 bits : Evora-SP60 dysponuje 2 kanałami uupełniającymi16 bits : RegulacjaPAN i regulacja TILT Ustawienie amplitudy ruchu PAN (wartości podane stopniach). Ustawienia czułości mikrofonu wewnętrznego za pomocą przycisków UP DOWN) synchronizacja muzyki w trakcie pracy programu wewnętrznego. CLOS = Zamknięcie shutter HOLD =Zachowuje ostatnią zapisaną informację. AUTO = Przejdź do trybu auto na tempie wewnętrznym AUDI = Przejdź do trybu auto rytmu muzyki Postępowanie w przypadku uszkodzonego sygnalu DMX Kontrla i regulacja wentylacji AUTO :Evora-SP60 reguluje wentylacją autonomicznie. HIGH : Wentylacja - maximum. LOW : Wentylacja - minimum. Reset silników Przywracanie ustawień fabrycznych. Uwaga! Wszystkie scenyzostaną utracone. Strona 8

9 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 7.2 Menu SET (ciąg dalszy) Ten czas można regulować od 1 minuty do 99 minut. Można również anulować tęfunkcję wybierająć opcję "OFF". Czas do zatrzymania silników i diody LED w przypadku braku sygnału DMX. Wyświetlanie wrsji wewnętrznej soft 7.3 Menu ADJU W tym menu można zablokować urządzenie aby uregulować długość ogniskowej oraz można przetestować każdy kanał. Ustawienie ogniskowej : podczas tego ustawienia włączone jest ON, Evora-SP60 ustawia się pod kątem 90 aby umożliwić dostosowanie długości Ogniskowej. Test kanałów, należy wybrać kanał (wartości od 01 do11odpowiadają numerom kanałów) i nacisnąć na ENTER aby rozpocząć test. Kalibracja silników: Ta funkcja pozwla ustawić precyzyjnie różne elmenty Evora-SP60. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy wprowadzić kod : C050. Kalibracja tarczy kolorów : Zakres wartości od-128 do 127. Kalibracja gobo: Zakres wartości od -128 do127. Kalibracja ruchu PAN : Od -128 od 127. Kalibracja ruchu TILT : Zakres wartości od-128 do 127. Kalibracja pryzmatu : Zakres wartości od -128 do127. Kalibracja indeksowania pryzmatu. Zakres wartości od -128 do Menu TIME - CZAS To menu pozwala kontrolować czas użytkowania urządzenia. Czas użytkowania urządzenia w godzinach Strona 9

10 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 7.5 Menu EDIT To menu pozwala na edycję wewnętrznej sekwencji, która rozpoczyna się dzięki poleceniu RUN menu(ustawienia) MODE. Liczba scen jednej sekwencji.do dyspozycji jest 48 wolnych scen. Jeśli wybierzesz S-07, sekwencja ędzie zawierać 7 scen. Funkcja pozwalajaca zapisać automatycznie liczbę etapów wewnętrznego programu. Dwie cyfry występujące po RE przedstawiają aktualną pozycję. représentent la position de l étape en cours. Piewsza scena sekwencji Edycja każdego kanału bieżącej sceny. Każde podmenu pozwala na edycję jednego kanału. Na przykład: aby edytować kanał 5, wybierz C-05, Zatwierdź przyciskiem ENTER. Wyświetlacz wskaże 05-XX lub XX jest wartością DMX w formacie szenastkowym. Przyciskiem UP i DOWN możesz zmienić tę wartość. Zatwierdź twój wybór przyciskiem ENTER i przejdź do następnego kanału. Nalęży zatwierdzić każdy kanał aby przejść do natępnych ustawień. Regulacja czasu wykonywania sceny w trakcie edycji od 0,2 do199,8 ms (001 à 999 x 0,2 ms) Polecenie pozwalające pobrać sceny z zewnętrznego kontrolera. (więcej szczegółów, poniżej) Ostatnia scena sekwencji. Uwaga :Numer ostatniej sceny odpowiada wartości ustawionej w podmenu STEP Odzyskiwanie scen z zewnętrznego kontrolera 1 Podłączyć kontroler Evora-SP60. 2 Przejdź do sceny,która Państwa interesuje. 3 Ustaw podmenu na pozycję STEP na SC-01, zatwierdź ENTER. Wyświetlacz pokazuje C-O Wybierz opcję CNIN następnie zatwierdź przyciskiem ENTER, wyświetlacz pokazuje SC-O1 aby poinformować,że pierwsza scena jest zajerestrowana. 5 - Ustaw czas trwania sceny w podmenu TIME 6 Ustaw kontroler na następną scenę. 7 Powtórzyć etapy od 3 do 5 dla każdej sceny.liczba scen zależyod wartości wybranej w podmenu STEP. Uwaga :Kontroler nie reaguje bezpośrednio na ruchy projektora, ale tylko na jego pamięć ( zapis). Aby wyświetlić zapisane sceny, proszę uruchomić tryb «RUN» (CF strona 7). Strona 10

11 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem 8 - Kanały DMX i funkcje Kanał 1 : Tarcza kolorów Otwarty/ Biały Kolor1 = Jasnozielony Kolor 2 = Niebieski Kolor 3 = Zielony Kolor 4 = Żółty Kolor 5 = Purpura Kolor 6 = Pomarańczowy Kolor 7 = Jasnoniebieski Kolor 8 =Różowy Efekt tęczy w kierunku ruchu wskazówek zegara: szybko - wolno Brak rotacji Efekt tęczy w kierunku ruchu wskazówek zegara : szybko - wolno Kanał 2 : Tarcza - gobo rotacyjne Otwarte Gobo rotacyjne 1 Gobo rotacyjne 2 Gobo rotacyjne 3 Gobo rotacyjne 4 Gobo rotacyjne 5 Gobo rotacyjne 6 Gobo rotacyjne 7 Efekt Shake na gobo 1 Efekt Shake na gobo 2 Efekt Shake na gobo 3 Efekt Shake na gobo 4 Efekt Shake na gobo 5 Efekt Shake na gobo 6 Efekt Shake na gobo 7 Efekt tęczy w kierunku ruchu wskazówek zegara : Od szybko do wolno Strona 11

12 Evora-SP60 Głowica ruchoma compact LED 60W z focusem i pryzmatem Kanał 3 : Indeksowanie gobo rotacyjne Indeksowanie gobo Rotacja gobo w kierunku wskazówek zegara : wolno - szybko Brak rotacji Rotacja gobo w kierunku odwrotym do r. wskazówek zegara : szyko - wolno Kanał 4 : Prędkość ruchu PAN i TILT Prędkość wzrastająca Black out ruchów Black-out zmiany gobo i kolorów Brak funkcji Kanał 5 : Ruchy PAN Ruch PAN na 630 lub 540 w funkcji trybu wybranej w ustawieniach menu(patrz roz.7. Kanał 6 : Ruhy TILT Ruch TILT ustawiony na 270 Strona 12

13 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes Kanał 7 : Pryzmat rotacyjny- 3 fasety, pryzmat / Gobo makro Otwarty Pryzmat 3 fasety Prizmat 3D Filtr Frost Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro Macro 16 CANAL 8 : Rotacja ( obrót) i indeksowanie pryzmatów Indeksowanie pryzmatów Rotacja pryzmatów zgodnie z ruchem wskazówek zegara, szybko - wolno Brak rotacji Rotacja pryzmatów w przciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, wolno- szybko Kanał 9 : Focus Regulacja ostrości Strona13

14 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes Kanał 10 : Shutter i Strobe LED wyłączony LED włączony Efekt Strobe wolno - szyko LED włączony Efekt pulsacyjny LED włączony Efekt Strobe losowy wolno - szybko LED włączony Kanał 11 : Dimmer Ustawienie intensywności od 0 do 100% Kanał 12 : Reset( zerowanie) Programów wewnętrznych Zmiana zwykła koloru ( Tarcza zatrzymuje się na każdym kolorze) Zmiana liniowa koloru Zmiana koloru oraz liniowa gobo Brak funkcji Zerowanie wszystkich silników Zerowanie silników w trakcie pracy Reset tarczy kolorów Reset tarczy gobo Brak funkcji Reset innych silników Program wewnętrzny 1 Program wewnętrzny 2 Program wewnętrzny 3 Program wewnętrzny 4 Program wewnętrzny 5 Program wewnętrzny 6 Program wewnętrzny 7 Tryb audio ( dźwięk) strona 14

15 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prism Kanał 13 : Ruch PAN 16 bits* Ustawienie ruchu PAN Kanał 14 : Ruch TILT 16 bits* Ustawienie końcowe ruchu TILT Tryb 16-bitowy jest dostępny za pośrednictwem funkcji menu (patrz rozdział 7.2) 9 Wymienne gobo i kolory 9.1 Rodzaje tarcz Gobo Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobos Rotacyne 9.2 Rozmiary tarcz gobo Evora-SP60 jest zaopatrzona jest w tarcze gobo Strefa zmiennego obrazu pozwala dostosować emisję wiązki światła. Aby móc wytworzyć niestandardowe gobo należy określić wiele parametrów tak aby odpowiadały one waszym oczekiwaniom oraz możliwościom urzadzenia Evora-SP60 : - Pieerwszy parametr dotyczy wielkości gobo, Evora-SP60 Adaptuje się do gobo o zewnętrznej średnicy 27 mm. - Drugi parametr dotyczy strefy obraz (strefa, w której można rysować), Średnica 25,mm nie może przekroczyć 2 max. - Trzecie kryterium dotyczy materiału, z którego wyprodukowane są tarcze gobo. Jeśli masz zamiar użyć prostych tarcz, takich jak używa Evora-SP60, możesz użyć tarcz metalowych. Ale jeśli masz zamiar użyć grafiki bardziej skomplikowanej takiej jak logo firmy lu delikatnego rysunku należy użyć szklanych tarcz gobo. -Ostatnie kryterium dotyczy grubości tarcz gobo.biorąc pod uwagę używane tarcze gobo oraz grubość pierścienia osadzającego, grubośc tarczy gobo nie może przekraczać 2 mm. Strona 15

16 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes 9.3 Rozmieszczenie tarcz gobo Każdy wzór jest zamontowny w klatce umożliwiającej obroty Każda klatka jest oddielnie demontowana, aby ułatwić rozmieszczenie tarcz gobo. Aby zdjąć klatkę z tarczy, Należy przepchać klatkę w kierunku tylnej części tarczy a następnie wyciągnij ją na zewnątrz. Tarcze gobo są zamontowane na klamerkach. Usuń klamerki w celu usunięcia gobo. Zamontuj je w celu założenia tarcz gobo Kolory Kolor 1 jasnozielony Couleur 2 niebieski Couleur 3 zielony Couleur 4 żółty Couleur5 purpurowy Couleur 6 pomarańczowy Kolor 7 niebieski Couleur 8 różowy Dichro Référence E-COLOUR ROSCO Tarragon #5455 Moonlight Blue #183 Dark Yellow Green #090 Yellow #101 Special Rose Pink #332 Sunset Red #025 Full CTB #201 Flesh Pink Strona16

17 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prism 10 - Les messages d'erreur Podczas właczenia głowicy, rozpocznie ona formatowanie. komunikat «XXEr» na wyświetlaczu, wskazywał będzie problemjedn lub kilku kanałów.na przykład, jeśli macie problem z z 1,2 i 5 kanałem, błąd będzie oznakowany komunikatem «01Er», dla 2 kanału «02Er, które będą migać i powtarzać się 5 razy. Nastepnie Urządzenie wygeneruje kolejność reinastalacji i wszystkie silniki powrócą do pozycji wyjściowej. Jeśli komunikat o błędzie pojawi się po 3 reinstalacji to znaczy, że wszystkie kanały nie mogą pracować. Jeśli komunikat pojawia się mniej niż 3 razy to znaczy, ze nie mogadziałać tylko kanały, których dotyczy problem. :Błąd tarczy kolorów. Ten komunikat pojawi się po po włączeniu urządzenia, jeśli czujnik położenia tarczy kolorów jest uszkodzony. : Błąd tarczy gobo Ten komunikat pojawi się po włazceniu urządzenia jeśli czujnik położenia tarczy gobo jest uszkodzony. : Błąd indeksowania tarczy gobo. Ten komunikat pojawi się po właczeniu urządzenia jeśli czujnik położenia gobos ma błąd. : Błąd ruchu PAN (yoke). Błąd czujnika magnetycznego. : Błąd czujnika magnetycznego ruchu TILT (tête). : Bład kanału - pryzmat. Komunikat pojawi się przy włączeniu urządzenia gdy czujnik pozycji pryzmatu jest uszkodzone. : Błąd kanału focus, kiedy czujnik położenia ostrości jest uszkodzone. Błedy mogą być różnego rodzaju. Problem może również dotyczyćjednego z uszkodzonych silnikówlub części elektronicznychsilnika. We wszystkich przypadkach należy zanotować błąd wyświetlony na ekranie lub skontaktować się z dystrybutorem w celu naprawy. strona17

18 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prismes 11 kąt padania oraz siła wiązki światła. Intensywność (lux) Ouverture = Odległość (m) Średnica (m) 2,5 Ø 0,63 5 Ø 1,20 6,5 Ø 1, Wymiary Strona18

19 Evora-SP60 - Lyre compacte à LED 60W avec focus motorisé et prism 13 - Notes Strona 19

20 Firma CONTEST zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.tym samym zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian danych technicznych oraz konfiguracjiproduktów umieszczonych w tym podręczniku. Aby skorzystać z najnowszych informacji oraz aktualizacji produktów firmy CONTEST wejdź na stronę:www.contest-lighting.com.

L I S T WA 4 RE F L E K T O R Ó W NA 3 DIODY LED 3 W 3 w 1

L I S T WA 4 RE F L E K T O R Ó W NA 3 DIODY LED 3 W 3 w 1 L I S T WA 4 RE F L E K T O R Ó W NA 3 DIODY LED 3 W 3 w 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 9955 Wersja 1.0 Sierpień 2012 TRI4U Listwa 4 reflektorów 3-L na 3 diody LED 3 W 3 w 1 1 Instrukcja bezpieczeństwa Ważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu 9/14

INSTRUKCJA OBSŁUGI. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu 9/14 INSTRUKCJA OBSŁUGI A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu 9/14 2013 ADJ Products, LLC wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje, specyfikacje, rysunki,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2007 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT 2007 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - ColorWash 700E AT Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa... 3 Zastrzeżenie do pracy urządzenia... 4 Opis urządzenia... 6 Montaż urządzenia... 7 Podłączenie do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer.

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer. VERSADECK Podręcznik Użytkownika. Wer. 4/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ...

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika.

Podręcznik Użytkownika. Profesjonalny Cyfrowy Kontroler Podręcznik Użytkownika. Wer. 6/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Sieciowa kamera kopułkowa Mini Smart Dome z 10-krotnym zoomem optycznym

Sieciowa kamera kopułkowa Mini Smart Dome z 10-krotnym zoomem optycznym SNC-C6225 SNC-C7225 Sieciowa kamera kopułkowa Mini Smart Dome z 10-krotnym zoomem optycznym Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej

Bardziej szczegółowo

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji 020-000474-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika Poradnik

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PDG-DXL100 Instrukcja obsługi 1 English Spis treści Spis treści Do Użytkownika Zasady bezpiecznej eksploatacji... 2 Wstęp Funkcje i zalety...5 Zawartość opakowania...6 Opis

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d Utilisateur Manuale Utente Manual del usuario Manual do Usuário Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi

Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi Wyświetlacz LFD Instrukcja obsługi UE46C UE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki Handlowe

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki Handlowe Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani

Bardziej szczegółowo