MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH"

Transkrypt

1 Ul. Szpitalna 5/5, Warszawa Tel. (0-22) , fax MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH CZĘŚĆ II. BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH Stan danych na dzień: r. Prezentowany zbiór danych stanowi wyciąg z bazy organizacji pozarządowych i instytucji prowadzonej przez, dostępnej w portalu organizacji pozarządowych Organizacje i instytucje ułożone zostały w kolejności alfabetycznej według miast. Wyciąg zawiera jedynie podstawowe dane adresowe. Więcej informacji o prezentowanych tu organizacjach i instytucjach można uzyskać korzystając z internetowej bazy pod adresem: lub w serwisie środowiska pomocy społecznej

2 INFORMACJE O BAZIE I PROJEKCIE Zbieranie i dystrybuowanie informacji o działaniach podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych jest stałym punktem działań Stowarzyszenia Klon/Jawor. Realizujemy je w dwóch podstawowych formach. Pierwsza to publikacje z serii "Poznaj Swoje Prawa" (drukowane i internetowe), druga - internetowa baza organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych w Polsce. W 2003 r. - Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych - szczególną uwagę poświęciło zbieraniu informacji o organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych (projekt sfinansował PFRON). Opieraliśmy się na naszym doświadczeniu w tworzeniu baz oraz stworzonych narzędziach internetowych (portal baza danych). Powstała w wyniku naszych działań baza ma przyczyniać się do poprawy dostępu do informacji, ponieważ pomimo rozwoju wielu nowych technologii i metod upowszechniania informacji, ciągle nie jest on zadowalający. Dane udostępniane w bazie nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Baza organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych została też wydana (w wersji off line) w grudniu 2003 r. na CD (nakład 5000 egz. trafił do organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych). W 2004 r. kontynuujemy prowadzenie bazy. Działania finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach programu Partner), Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej oraz Unia Europejska. Szczególne podziękowania za pomoc i udostępnienie danych do bazy składamy pracownikom następujących instytucji i organizacji: Urzędy Wojewódzkie w całym kraju Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (dane o zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności i społecznych radach niepełnosprawnych) centrala Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dane o zakładach terapii zawodowej) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dane o pełnomocnikach ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wg stanu na wrzesień 2004) Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (dane o placówkach ambulatoryjnych, ośrodkach detoksykacji, placówkach testujących w kierunku HIV, ośrodkach rehabilitacyjnych, hostelach i mieszkaniach readaptacyjnych w całym kraju, wg stanu na dzień ) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie (dane o placówkach leczenia odwykowego w woj. mazowieckim, wg stanu na wrzesień 2004) Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (dane o pełnomocnikach ds. osób niepełnosprawnych w urzędach i na uczelniach)

3 Informacje o bazie - co baza zawiera Baza ta jest częścią systemu baz danych w portalu To doskonałe źródło informacji dla osób indywidualnych oraz organizacji i instytucji zajmujących się poradnictwem, pomocą, opieką, rehabilitacją, terapią. W bazie znajdują się m.in.: informacje o działalności ponad organizacji pozarządowych pomagających osobom niepełnosprawnym, chorym i uzależnionym, w tym również o jednostkach terenowych organizacji ogólnopolskich informacje adresowe ponad instytucji, takich jak domy i ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych i wiele innych Jak wyszukiwać w bazie internetowej Łatwa w użyciu wyszukiwarka pozwala szukać po: nazwie organizacji, typie instytucji, terenie działań, rodzaju podopiecznych, choroby, niepełnosprawności, formie udzielanej pomocy. Jeśli nie znamy dokładnej nazwy organizacji, a wiemy, gdzie znajduje się jej siedziba, możemy szukać po mieście lub województwie. Jeśli nie znamy konkretnej organizacji, ale interesuje nas fundacja czy stowarzyszenie działające na rzecz specyficznego rodzaju osób chorych lub niepełnosprawnych - pomocne może być szukanie po rodzajach schorzeń i niepełnosprawności, a także po rodzajach klientów. Nie wszystkie organizacje mają oznaczonego klienta i dlatego nie wszystkie można wyszukać, korzystając z wyszukiwarki po kliencie. Oznaczonego klienta mają tylko te, które odpowiedziały na ankietę i te, którym takiego klienta można było nadać na podstawie nazwy lub znajdującego się już wcześniej opisu działań w bazie danych. Wyodrębniliśmy także kilka dużych ogólnopolskich organizacji, które mają oddziały na terenie całego kraju. Wybierając pole organizacje sieciowe i zaznaczając jedną z podanych do wyboru organizacji sieciowych - możemy otrzymać wykaz wszystkich oddziałów tej organizacji. Dodatkowo, wybierając np. województwo, możemy uzyskać wykaz oddziałów na wybranym terenie. ******** Zachęcamy do aktualizowania w bazie danych o swojej organizacji lub instytucji. Więcej informacji na lub

4 SPIS ADRESOWY ORGANIZACJI I INSTYTUCJI W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ WG MIAST CZĘŚĆ II. BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH Stan danych na dzień: r. Ośrodek Readaptacyjny Ministerstwa Zdrowia - Oddział w Anielinie Anielin 2, Anielin tel. (0-22) , faks (0-22) Numer w bazie: Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenta - Klub Abstynenta "Kres" Piłsudskiego 4/6, Błonie tel. (0-22) Numer w bazie: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" - Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny, Świetlica Bogucin 81 a, Bogucin tel. (0-48) Numer w bazie: Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Monar Głosków, Borowice tel. (0-75) Numer w bazie: Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji "Monar" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Budy Zosine 109, Budy Zosine tel. (0-46) faks (0-46) Numer w bazie: 4000 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Poradnia Leczenia Uzależnień przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów tel. (0-23) Numer w bazie: Stowarzyszenie "Skaut" Armii Krajowej 2, Ciechanów tel. (0-23) Numer w bazie: Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Krokus" Ks. Ściegiennego 20, Ciechanów

5 tel. (0-23) Numer w bazie: Stowarzyszenie "Monar" - Mazowieckie Centum Pomocy Bliźniemu "Monar - Markot" Czernice Borowe, Czernice Borowe Numer w bazie: Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności - Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacji Kazuń - Bielany 288, Czosnów tel. (0-22) , faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" - Dreglin Dreglin 7, Dreglin tel. (0-23) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Nadwodna 39, Garwolin tel. (0-25) Numer w bazie: Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa" Sikorskiego 39, Garwolin tel. (0-25) faks (0-25) strona internetowa: Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji, Oddział Detoksykacyjny przy Szpitalu w Garwolinie Legionów 11, Garwolin tel. (0-25) faks (0-25) Numer w bazie: Ośrodek Rehabilitacyjny "Monar" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Głosków 43, Głosków tel. (0-25) , faks (0-25) Numer w bazie: Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego Zalesie 1, Gostynin tel. (0-24) Numer w bazie: Rodzinny Klub Abstynenta "Przystań Życia" Bagnista 6, Gostynin tel. (0-24) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu NZOZ Medicus 3 Maja 45, Gostynin tel. (0-24) Numer w bazie:

6 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Zalesie 1, Gostynin tel. (0-24) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 3-go Maja 45, Gostynin tel. (0-24) wew. 472 Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin - Oddział Piaseczyński, Punkt Konsultacyjny Batorego 13, Góra Kalwaria tel. (0-22) , Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Lekarska 4, Gózd tel. (0-48) Numer w bazie: Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień NZOZ 1-go Maja 15, Grodzisk Mazowiecki tel. (0-22) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Niepodległości 6a, Grójec tel. (0-48) faks (0-48) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Piotra Skargi 10, Grójec tel. (0-48) wew. 418 Numer w bazie: Dom Odzyskanych dla Życia "Monar-Markot" Grzędy Al. Krakowska 29, Grzędy tel. (0-22) , faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Dom Odzyskanych dla Życia "Monar - Markot" w Grzędach Krakowska 29, Grzędy tel. (0-22) , faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych - Oddział XVI Rehabilitacyjny Grzmiąca 9, Grzmiąca tel. (0-46) Numer w bazie: Dom dla Osób Bezdomnych "Monar-Markot"

7 Hipolitowska 109, Hipolitów tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Klub Abstynentów Jakubowskiego 6/10, Iłża Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Bodzentyńska 17, Iłża tel. (0-48) wew. 46 Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Wiejskich Działkowa 10, Jaroszowa Wola tel. (0-22) Numer w bazie: 232 Stowarzyszenie Centrum Prewencji Narkomanii "Nadzieja" Wesoła, Jedlińsk Numer w bazie: Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Mirkowska 56, Konstancin Jeziorna tel. (0-22) , Numer w bazie: Ośrodek Readaptacyjny Ministerstwa Zdrowia Oddział w Konstancinie Graniczna 30, Konstancin Jeziorna tel. (0-22) Numer w bazie: Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Cisza" Warszawska 47, Kozienice tel. (0-48) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Sienkiewicza 28, Kozienice tel. (0-48) wew. 204 Numer w bazie: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy w Legionowie Reymonta 5, Legionowo tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Fundacja Integracji Środowisk na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży JEDNOŚĆ Zegrzyńska 33/45, Legionowo tel. (0-22) faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

8 3-go Maja 24, Legionowo tel. (0-22) Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy im. św. Franciszka - Ośrodek Terapeutyczny dla Bezdomnych Strużańska 2, Legionowo tel. (0-22) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Piłsudskiego 3, Legionowo tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Rehabilitacyjny "Monar" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lipianka, Lipianka, Goworowo tel. (0-29) , Numer w bazie: Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. św. Brata Alberta w Lipsku Rynek 1, Lipsko tel. (0-48) wew. 34 Numer w bazie: 625 Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi Czerwiakowskiego 1, Lipsko tel. (0-48) Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" - Łaszewo Łaszewo 43 A, Łaszewo tel. (0-23) faks (0-23) Numer w bazie: Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Irga" Kopernika 5, Maków Mazowiecki Numer w bazie: Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mickiewicza 30, Maków Mazowiecki tel. (0-29) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu NZOZ "Esculap" Fabryczna 1, Marki tel. (0-22) Numer w bazie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Brzozowa 7, Milanówek tel. (0-) , Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9 Konstytucji 3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki tel. (0-25) , , strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Uzależnień w Przychodni Specjalistycznej w SPZOZ Kościuszki 9, Mińsk Mazowiecki tel. (0-25) wew. 235 Numer w bazie: Stowarzyszenie "Koniczynka" 1 PLM W-Wa 9/11, Mińsk Mazowiecki tel. (0-) Numer w bazie: Wspólnota Anonimowych Alkoholików - Grupa AA "Andrzej" Warszawska MDK, Mińsk Mazowiecki Numer w bazie: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim Konstytucji 3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki tel. (0-25) , faks (0-25) strona internetowa: Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pl. 1 Maja 6, Mława tel. (0-23) faks (0-23) Numer w bazie: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Padlewskiego 13, Mława tel. (0-23) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu Warszawska 50, Nasielsk tel. (0-23) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Spacerowa 1, Nowe Miasto nad Pilicą tel. (0-48) wew. 290 Numer w bazie: Przychodnia Specjalistyczna - Poradnia Leczenia Uzależnień Paderewskiego 7, Nowy Dwór Mazowiecki tel. (0-22) wew. 201 Numer w bazie: Ośrodek Rehabilitacyjny "Monar" Oryszew Osada 10, Oryszew Osada tel. (0-46) faks (0-46) Numer w bazie: 98564

10 Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego Al. Jana Pawła II 120 A, Ostrołęka tel. (0-29) faks (0-29) Numer w bazie: Regionalny Ośrodek Terapii Poradnia Rehabilitacyjno " Readaptacyjna "Nadzieja" Kościuszki 24/26, Ostrołęka tel. (0-29) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzaleznień i Współuzależnieńod Narkotyków "Medilis" Gorbatowa 70/27, Ostrołęka tel. (0-29) Numer w bazie: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Punkt Konsultacyjny Oświatowa 1, Ostrołęka tel. (0-29) faks (0-29) Numer w bazie: Klub Abstynenta "Wodnik" Goworowska 8 A, Ostrołęka tel. (0-29) Numer w bazie: 2692 Ośrodek Rehabilitacyjny "Monar" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Inwalidów Wojennych 21, Ostrołęka tel. (0-29) faks (0-29) Numer w bazie: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem Nadzieja Kościuszki 24/26, Ostrołęka tel. (0-29) Numer w bazie: Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzaleznień SP NZOZ Okrzei 1, Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) Numer w bazie: Klub Abstynenta "Tantal" Kościuszki 10, Ostrów Mazowiecka Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 Maja 66, Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) faks (0-29) Numer w bazie: Gminno - Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA"

11 Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) strona internetowa: st.r.a.rodzina.wizytówka.pl Numer w bazie: Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Prusa 1/3, Otwock tel. (0-22) wew. 41, 35 Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" - Punkt Konsultacyjny Czaplickiego 7, Otwock tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Lecznia Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Przychodnia Rejonowa ZPZOZ Mickiewicza 8, Otwock tel. (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji - Oddział Detoksykacyjny, Oddział Diagnostyki i Krótkoterminowej Terapii dla Młodzieży Uzależnionej Borowa 6/12, Otwock tel. (0-22) , faks (0-22) (do 15) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Poznańska 167A, Ożarów Mazowiecki tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin - Punkt Konsultacyjny Oddziału Praskiego Chyliczkowska 9, Piaseczno tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Kościuszki 9, Piaseczno tel. (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin - Punkt Konsultacyjny Pl. Piłsudskiego 10, Piaseczno tel. (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Readaptacyjny Ministerstwa Zdrowia Oddział w Piastowie Reymonta 27, Piastów tel. (0-22) faks (0-22)

12 Numer w bazie: Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Azyl" 15 Stycznia 2, Pionki tel. (0-48) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Legionistów 38, Pionki tel. (0-48) wew. 53 Numer w bazie: Oddział Detoksykacyjny - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FENIX Zabytkowa 2, Plochocin tel. (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Płockie Stowarzyszenie "Klub Abstynentów" Jakubowskiego 2 A, Płock tel. (0-24) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pl. Stary Rynek 1, Płock tel. (0-24) , faks (0-24) Numer w bazie: Stowarzyszenie "Monar" - Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Pl. Dąbrowskiego 1, Płock tel. (0-24) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień SZPZOZ Miodowa 2, Płock tel. (0-24) Numer w bazie: Caritas Diecezji Płockiej Sienkiewicza 34, Płock tel. (0-24) faks (0-24) strona internetowa: Numer w bazie: 6765 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Od Alkoholu przy NZOZ "Szansa" Zajazd 5, Płońsk tel. (0-23) Numer w bazie: Warszawskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym Sarnia 2, Podkowa Leśna tel. (0-22) faks (0-22)

13 Numer w bazie: Dom Pomocy "Wzajemnie Potrzebni" - "Markot" Pomiechówek Janowo, Pomiechówek tel. (0-22) , Numer w bazie: Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza Partyzantów 2/4, Pruszków tel. (0-22) wew. 330 Numer w bazie: Pruszkowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Victoria" Sienkiewicza 17, Pruszków tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Kraszewskiego 18, Pruszków tel. (0-22) Numer w bazie: Oddział Detoksykacyjny w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Partyzantów 2/4, Pruszków tel. (0-22) wew. 330, 281 faks (0-22) Numer w bazie: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUW) w Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Partyzantów 2/4, Pruszków tel. (0-22) faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna Al. Wojska Polskiego 20, Pruszków tel. (0-22) Numer w bazie: Całodobowy i Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Oddziale Leczenia Odwykowego w Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza Partyzantów 2/4, Pruszków tel. (0-22) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Sadowa 9, Przasnysz tel. (0-29) Numer w bazie: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U - Oddział w Przasnyszu

14 Makowska 11, Przasnysz tel. (0-29) Numer w bazie: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom "Filadelfia" - Koło Parafialne Przasnysz Św. Wojciecha 1B, Przasnysz tel. (0-29) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Partyzantów 8, Przysucha tel. (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Opoka" Warszawska 22, Przysucha tel. (0-48) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia 17 sierpnia 58, Pułtusk tel. (0-23) Numer w bazie: Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości "Świt" Stare Miasto 28, Pułtusk tel. (0-23) Numer w bazie: Rodziny Punkt Interwencyjny MONAR 3 Maja 20, Pułtusk Numer w bazie: Klub Abstynenta "Świt" Pl. Zjednoczenia 4, Pułtusk Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kilińskiego 30, Radom tel. (0-48) faks (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan - NZOZ Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Rodzinna UzależnieńPoradnia Rodzinna i Uzależnień Żeromskiego 27, Radom tel. (0-48) faks (0-48) strona internetowa: Numer w bazie: 3861 Stowarzyszenie "MONAR" - Punkt Konsultacyjny w Radomiu Struga 57A, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: 3862

15 Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Narutowicza 1, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: Caritas Diecezji Radomskiej Kościelna 5, Radom tel. (0-48) faks (0-48) strona internetowa: Numer w bazie: Osiedlowy Klub Wzajemnej Pomocy "Feniks" - Klub Abstynenta Wyścigowa 12, Radom Numer w bazie: Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" Struga 57A, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" - Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzaleznionych "Nasz Dom" Łąkowa 122, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych, Oddział Detoksykacyjny przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Krychnowicka 1, Radom tel. (0-48) wew. 312, 286 faks (0-48) Numer w bazie: Klub Wzajemnej Pomocy "Nadzieja" - Klub Abstynenta Słowackiego 188, Radom Numer w bazie: Fundacja Oddychanie Aleksandrowicza 5, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: 3779 Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym Krychnowicka 1, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego Oddziała w Radzanowie nad Wkrą Poświętne 1a, Radzanów nad Wkrą tel. (0-23) Numer w bazie: Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenta - Klub Abstynenta "Leszczyna"

16 Konstytucji 3 Maja 19, Radzymin Numer w bazie: Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich - Klub Abstynenta "Arka" Warszawska 95, Raszyn tel. (0-22) Numer w bazie: Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa" Tomaszowska 10 J, Rawa Mazowiecka tel. (0-46) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kędzierskich 2, Serock tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - Oddział Siedlecki Kilińskiego 40, Siedlce tel. (0-25) , Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" - NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla Uzależnionych i Współuzależnionych od Narkotyków Kilińskiego 40, Siedlce tel. (0-25) Numer w bazie: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Grabianowska 13, Siedlce Numer w bazie: Klub Abstynentów "Styl Życia" Młynarska 19 lok. 5, Siedlce tel. (0-25) Numer w bazie: 257 Katolickie Stowarzyszenie "Moria" Biskupa I Świrskiego 57, Siedlce tel. (0-25) strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Uzależnienia Od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Poniatowskiego 24, Siedlce tel. (0-25) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Słowackiego 16, Sierpc tel. (0-24)

17 Numer w bazie: Rodziny Klub Abstynenta Przystań Kopernika 8, Sierpc tel. (0-24) Numer w bazie: Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Arka" Słowackiego 3, Skaryszew Numer w bazie: Stowarzyszenie Monar - Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi i dla Osób Niepełnosprawnych Łaskarzewska 5, Sobolew tel. (0-25) Numer w bazie: Świetlia Terapeutyczna prowadzona przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 15-go Sierpnia 2, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Sochaczewskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Optimus" Świerczewskiego 11, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Oddziale Psychiatrycznym ZOZ Batalionów Chłopskich 3/7, Sochaczew tel. (0-46) wew. 246 Numer w bazie: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy w Sochaczewie 15 Sierpnia 2, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego - Oddział w Sochaczewie 600-lecia 90, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy"Arka Noego" - Centrum Przeciwdziałania Narkomanii 600-lecia 90, Sochaczew tel. (0-46) strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Świerczewskiego 11, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień " Przychodna Specjalityczna Ks. Bosko 5, Sokołów Podlaski tel. (0-25)

18 Numer w bazie: Pułtuskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" Strzegocin 40, Strzegocin tel. (0-23) , Numer w bazie: Poradnia Terapii Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu SPZZOZ Kościuszki 170, Szydłowiec tel. (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Wzajemnej Pomocy Wschodnia 3 lok. 57, Szydłowiec tel. (0-48) Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" - Turowo Turowo 12, Turowo tel. (0-29) , Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu - Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPL-Vitamed Wileńska 18, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Centrum Odwykowe SPZOZ i Dzienny Oddział Odwykowy Zgierska 18a, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Kochanowskiego 19, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych - Poradnia Jagiellońska 34, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Terapeutyczny "Goplańska" - IPiN Goplańska 44, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Kolska 2/4, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Przychodnia Rejonowa SZPZLO

19 Czumy 1, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Od Alkoholu Rejonowa 28/30, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Elektoralna 26, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPZZLO Belgijska 4, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Kartezjusza 2, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Od Alkoholu Solec 30a, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Stowarzyszenie "Eleuteria" - Poradnia Uzależnień dla Dorosłych Dzielna 7, Warszawa tel. (0-22) , ) faks (0-22) Numer w bazie: Centrum Odwykowe " Dzienny Oddział Odwykowy. Zgierska 18 a, Warszawa tel. (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Polskiej "Ordo ex Chao" - Ośrodek Dziennej Terapii Uzależnień Mazowiecka 12, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Powiślańska Fundacjia Społeczna - Młodzieżowa Poradnia Uzależnień Dobra 3 m. 12/16, Warszawa tel. (0-22) faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Punkt Informacyjno - Konsultacyjny OPS - Dział ds. Uzależnień Gagarina 27, Warszawa tel. (0-22)

20 Numer w bazie: Punkt Informacyjno - Konsultacyjny OPS - Dział ds. Uzależnień Falęcka 10, Warszawa tel. (0-22) , , Numer w bazie: Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym Leszno 17, Warszawa tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Stowarzyszenie Ordo Ex Chao - Poradnia Uzależnień Woronicza 30 a, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Wojewódzka Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży Dzielna 7, Warszawa tel. (0-22) , faks (0-22) Numer w bazie: Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Nowowiejska 27, Warszawa tel. (0-22) wew. 290 Numer w bazie: Punkt Konsultacyjny, Oddział Detoksykacyjny przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii Sobieskiego 1/ 9, Warszawa tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Oddział Detoksykacyjny, Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Nowowiejska 27, Warszawa tel. (0-22) wew. 341 faks (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych SPZOZ Władysława Łokietka 11, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Centrum Odwykowym Zgierska 18 a, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie - Zarząd

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. mazowieckie

Baza danych w. mazowieckie Baza danych w. mazowieckie 1. Powiat pruszkowski Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 22

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

1. POWIAT WARSZAWSKI Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa

1. POWIAT WARSZAWSKI Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 02-005 Warszawa PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI?

ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? ALKOHOLIZM. JAK POMÓC NA WSI? Spis treści: 1. Ogólnokrajowe, wojewódzkie, gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych. 3 2. Działalność PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pomoc osobom doznającym przemocy

Pomoc osobom doznającym przemocy Pomoc osobom doznającym przemocy Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 m. 19 www.cpk.org.pl tel. 022 652 01 17 022 622 25 17 e-mail temida@cpk.org.pl Telefon dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansuje m.st.warszawa

Projekt współfinansuje m.st.warszawa PRZEWODNIK PO WARSZAWSKIM SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Projekt współfinansuje m.st.warszawa Wa niejsze telefony zaufania oraz informacyjno-interwencyjne Warszawska Niebieska Linia 22 668

Bardziej szczegółowo

Informator dla osób bezdomnych

Informator dla osób bezdomnych Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 1 2 Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 3 Szanowni Państwo, Każdy z nas może być bezdomnym, stanąć twarzą w twarz z pustką

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa 2012 Przewodnik opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu Opracował

Bardziej szczegółowo

Województwo Mazowieckie

Województwo Mazowieckie Województwo Mazowieckie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 02-507 Warszawa, Wołoska 137, tel.: 22 8453281 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny

Bardziej szczegółowo

Pomoc osobom doznającym przemocy

Pomoc osobom doznającym przemocy Pomoc osobom doznającym przemocy Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 m. 19 www.cpk.org.pl tel. 022 652 01 17 022 622 25 17 e-mail temida@cpk.org.pl Telefon dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego.

Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego. Załącznik nr 14 Wykaz IV Wykaz szpitali publicznych na terenie województwa mazowieckiego. WYKAZ SZPITALI PUBLICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - STAN W DNIU 8 GRUDNIA 2011 R. (Źródło: www.rejestrzoz.gov.pl)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE...11 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE...16 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE...25

Bardziej szczegółowo

miejsc na 20.01.06 Nocleg, całodzienne wyżywienie, Noclegownia dla Wspólnota "Chleb

miejsc na 20.01.06 Nocleg, całodzienne wyżywienie, Noclegownia dla Wspólnota Chleb Schroniska, noclegownie, jadłodajnie oraz punkty pomocy socjalnej działające na terenie województwa mazowieckiego Stan na dzień 20.01.2006 r. 1. Schroniska i noclegownie z terenu Warszawy - kobiety Kontakt

Bardziej szczegółowo

1. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. 4. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BOPRA"

1. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. 4. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BOPRA 1. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Marksa 10 11-200 Bartoszyce 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Monar" ul. Sitarska 28 15-850 Białystok 3. OLU-Podbeskidzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012r.

Warszawa, czerwiec 2012r. Lokale użytkowe wynajęte na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) w poszczególnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy stan na dzień 31.12.2011r. Warszawa, czerwiec 2012r. Lokale

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień Wykaz Poradni: 1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień ul. Cegielniana 8 02-471 Warszawa tel.518 571 803-22 297 03 50 2) Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina tel.: 12 277 01 00 e-mail: urzad@um.skawina.net www.gminaskawina.pl www.facebook.com/gminaskawina Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi 1 Spis treści I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. II. Telefony zaufania. III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r.

Tabela 2. Struktura porad w poradniach zdrowia psychicznego i zakładach lecznictwa odwykowego w woj. mazowieckim w 2009 r. Załącznik I.1. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Tabela 1. Liczba wybranych poradni w ambulatoryjnej psychiatrycznej opiece zdrowotnej w 2009 r. w woj. maz.. l. mieszkańców na 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU L.p. Nazwa instytucji Dane teleadresowe Charakterystyka 1. Inna (jaka?) ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo