MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH"

Transkrypt

1 Ul. Szpitalna 5/5, Warszawa Tel. (0-22) , fax MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH CZĘŚĆ II. BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH Stan danych na dzień: r. Prezentowany zbiór danych stanowi wyciąg z bazy organizacji pozarządowych i instytucji prowadzonej przez, dostępnej w portalu organizacji pozarządowych Organizacje i instytucje ułożone zostały w kolejności alfabetycznej według miast. Wyciąg zawiera jedynie podstawowe dane adresowe. Więcej informacji o prezentowanych tu organizacjach i instytucjach można uzyskać korzystając z internetowej bazy pod adresem: lub w serwisie środowiska pomocy społecznej

2 INFORMACJE O BAZIE I PROJEKCIE Zbieranie i dystrybuowanie informacji o działaniach podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych jest stałym punktem działań Stowarzyszenia Klon/Jawor. Realizujemy je w dwóch podstawowych formach. Pierwsza to publikacje z serii "Poznaj Swoje Prawa" (drukowane i internetowe), druga - internetowa baza organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych w Polsce. W 2003 r. - Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych - szczególną uwagę poświęciło zbieraniu informacji o organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych (projekt sfinansował PFRON). Opieraliśmy się na naszym doświadczeniu w tworzeniu baz oraz stworzonych narzędziach internetowych (portal baza danych). Powstała w wyniku naszych działań baza ma przyczyniać się do poprawy dostępu do informacji, ponieważ pomimo rozwoju wielu nowych technologii i metod upowszechniania informacji, ciągle nie jest on zadowalający. Dane udostępniane w bazie nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Baza organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych została też wydana (w wersji off line) w grudniu 2003 r. na CD (nakład 5000 egz. trafił do organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych). W 2004 r. kontynuujemy prowadzenie bazy. Działania finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach programu Partner), Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej oraz Unia Europejska. Szczególne podziękowania za pomoc i udostępnienie danych do bazy składamy pracownikom następujących instytucji i organizacji: Urzędy Wojewódzkie w całym kraju Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (dane o zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności i społecznych radach niepełnosprawnych) centrala Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dane o zakładach terapii zawodowej) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dane o pełnomocnikach ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wg stanu na wrzesień 2004) Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (dane o placówkach ambulatoryjnych, ośrodkach detoksykacji, placówkach testujących w kierunku HIV, ośrodkach rehabilitacyjnych, hostelach i mieszkaniach readaptacyjnych w całym kraju, wg stanu na dzień ) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie (dane o placówkach leczenia odwykowego w woj. mazowieckim, wg stanu na wrzesień 2004) Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (dane o pełnomocnikach ds. osób niepełnosprawnych w urzędach i na uczelniach)

3 Informacje o bazie - co baza zawiera Baza ta jest częścią systemu baz danych w portalu To doskonałe źródło informacji dla osób indywidualnych oraz organizacji i instytucji zajmujących się poradnictwem, pomocą, opieką, rehabilitacją, terapią. W bazie znajdują się m.in.: informacje o działalności ponad organizacji pozarządowych pomagających osobom niepełnosprawnym, chorym i uzależnionym, w tym również o jednostkach terenowych organizacji ogólnopolskich informacje adresowe ponad instytucji, takich jak domy i ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych i wiele innych Jak wyszukiwać w bazie internetowej Łatwa w użyciu wyszukiwarka pozwala szukać po: nazwie organizacji, typie instytucji, terenie działań, rodzaju podopiecznych, choroby, niepełnosprawności, formie udzielanej pomocy. Jeśli nie znamy dokładnej nazwy organizacji, a wiemy, gdzie znajduje się jej siedziba, możemy szukać po mieście lub województwie. Jeśli nie znamy konkretnej organizacji, ale interesuje nas fundacja czy stowarzyszenie działające na rzecz specyficznego rodzaju osób chorych lub niepełnosprawnych - pomocne może być szukanie po rodzajach schorzeń i niepełnosprawności, a także po rodzajach klientów. Nie wszystkie organizacje mają oznaczonego klienta i dlatego nie wszystkie można wyszukać, korzystając z wyszukiwarki po kliencie. Oznaczonego klienta mają tylko te, które odpowiedziały na ankietę i te, którym takiego klienta można było nadać na podstawie nazwy lub znajdującego się już wcześniej opisu działań w bazie danych. Wyodrębniliśmy także kilka dużych ogólnopolskich organizacji, które mają oddziały na terenie całego kraju. Wybierając pole organizacje sieciowe i zaznaczając jedną z podanych do wyboru organizacji sieciowych - możemy otrzymać wykaz wszystkich oddziałów tej organizacji. Dodatkowo, wybierając np. województwo, możemy uzyskać wykaz oddziałów na wybranym terenie. ******** Zachęcamy do aktualizowania w bazie danych o swojej organizacji lub instytucji. Więcej informacji na lub

4 SPIS ADRESOWY ORGANIZACJI I INSTYTUCJI W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ WG MIAST CZĘŚĆ II. BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH Stan danych na dzień: r. Ośrodek Readaptacyjny Ministerstwa Zdrowia - Oddział w Anielinie Anielin 2, Anielin tel. (0-22) , faks (0-22) Numer w bazie: Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenta - Klub Abstynenta "Kres" Piłsudskiego 4/6, Błonie tel. (0-22) Numer w bazie: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" - Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny, Świetlica Bogucin 81 a, Bogucin tel. (0-48) Numer w bazie: Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Monar Głosków, Borowice tel. (0-75) Numer w bazie: Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji "Monar" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Budy Zosine 109, Budy Zosine tel. (0-46) faks (0-46) Numer w bazie: 4000 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Poradnia Leczenia Uzależnień przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Powstańców Wielkopolskich 2, Ciechanów tel. (0-23) Numer w bazie: Stowarzyszenie "Skaut" Armii Krajowej 2, Ciechanów tel. (0-23) Numer w bazie: Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Krokus" Ks. Ściegiennego 20, Ciechanów

5 tel. (0-23) Numer w bazie: Stowarzyszenie "Monar" - Mazowieckie Centum Pomocy Bliźniemu "Monar - Markot" Czernice Borowe, Czernice Borowe Numer w bazie: Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności - Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacji Kazuń - Bielany 288, Czosnów tel. (0-22) , faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" - Dreglin Dreglin 7, Dreglin tel. (0-23) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Nadwodna 39, Garwolin tel. (0-25) Numer w bazie: Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa" Sikorskiego 39, Garwolin tel. (0-25) faks (0-25) strona internetowa: Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji, Oddział Detoksykacyjny przy Szpitalu w Garwolinie Legionów 11, Garwolin tel. (0-25) faks (0-25) Numer w bazie: Ośrodek Rehabilitacyjny "Monar" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Głosków 43, Głosków tel. (0-25) , faks (0-25) Numer w bazie: Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego Zalesie 1, Gostynin tel. (0-24) Numer w bazie: Rodzinny Klub Abstynenta "Przystań Życia" Bagnista 6, Gostynin tel. (0-24) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu NZOZ Medicus 3 Maja 45, Gostynin tel. (0-24) Numer w bazie:

6 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Zalesie 1, Gostynin tel. (0-24) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 3-go Maja 45, Gostynin tel. (0-24) wew. 472 Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin - Oddział Piaseczyński, Punkt Konsultacyjny Batorego 13, Góra Kalwaria tel. (0-22) , Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Lekarska 4, Gózd tel. (0-48) Numer w bazie: Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień NZOZ 1-go Maja 15, Grodzisk Mazowiecki tel. (0-22) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Niepodległości 6a, Grójec tel. (0-48) faks (0-48) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Piotra Skargi 10, Grójec tel. (0-48) wew. 418 Numer w bazie: Dom Odzyskanych dla Życia "Monar-Markot" Grzędy Al. Krakowska 29, Grzędy tel. (0-22) , faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Dom Odzyskanych dla Życia "Monar - Markot" w Grzędach Krakowska 29, Grzędy tel. (0-22) , faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych - Oddział XVI Rehabilitacyjny Grzmiąca 9, Grzmiąca tel. (0-46) Numer w bazie: Dom dla Osób Bezdomnych "Monar-Markot"

7 Hipolitowska 109, Hipolitów tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Klub Abstynentów Jakubowskiego 6/10, Iłża Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Bodzentyńska 17, Iłża tel. (0-48) wew. 46 Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Wiejskich Działkowa 10, Jaroszowa Wola tel. (0-22) Numer w bazie: 232 Stowarzyszenie Centrum Prewencji Narkomanii "Nadzieja" Wesoła, Jedlińsk Numer w bazie: Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Mirkowska 56, Konstancin Jeziorna tel. (0-22) , Numer w bazie: Ośrodek Readaptacyjny Ministerstwa Zdrowia Oddział w Konstancinie Graniczna 30, Konstancin Jeziorna tel. (0-22) Numer w bazie: Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Cisza" Warszawska 47, Kozienice tel. (0-48) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Sienkiewicza 28, Kozienice tel. (0-48) wew. 204 Numer w bazie: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy w Legionowie Reymonta 5, Legionowo tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Fundacja Integracji Środowisk na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży JEDNOŚĆ Zegrzyńska 33/45, Legionowo tel. (0-22) faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

8 3-go Maja 24, Legionowo tel. (0-22) Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy im. św. Franciszka - Ośrodek Terapeutyczny dla Bezdomnych Strużańska 2, Legionowo tel. (0-22) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Piłsudskiego 3, Legionowo tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Rehabilitacyjny "Monar" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lipianka, Lipianka, Goworowo tel. (0-29) , Numer w bazie: Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. św. Brata Alberta w Lipsku Rynek 1, Lipsko tel. (0-48) wew. 34 Numer w bazie: 625 Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi Czerwiakowskiego 1, Lipsko tel. (0-48) Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" - Łaszewo Łaszewo 43 A, Łaszewo tel. (0-23) faks (0-23) Numer w bazie: Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Irga" Kopernika 5, Maków Mazowiecki Numer w bazie: Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mickiewicza 30, Maków Mazowiecki tel. (0-29) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu NZOZ "Esculap" Fabryczna 1, Marki tel. (0-22) Numer w bazie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Brzozowa 7, Milanówek tel. (0-) , Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9 Konstytucji 3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki tel. (0-25) , , strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Uzależnień w Przychodni Specjalistycznej w SPZOZ Kościuszki 9, Mińsk Mazowiecki tel. (0-25) wew. 235 Numer w bazie: Stowarzyszenie "Koniczynka" 1 PLM W-Wa 9/11, Mińsk Mazowiecki tel. (0-) Numer w bazie: Wspólnota Anonimowych Alkoholików - Grupa AA "Andrzej" Warszawska MDK, Mińsk Mazowiecki Numer w bazie: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim Konstytucji 3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki tel. (0-25) , faks (0-25) strona internetowa: Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pl. 1 Maja 6, Mława tel. (0-23) faks (0-23) Numer w bazie: Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Padlewskiego 13, Mława tel. (0-23) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu Warszawska 50, Nasielsk tel. (0-23) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Spacerowa 1, Nowe Miasto nad Pilicą tel. (0-48) wew. 290 Numer w bazie: Przychodnia Specjalistyczna - Poradnia Leczenia Uzależnień Paderewskiego 7, Nowy Dwór Mazowiecki tel. (0-22) wew. 201 Numer w bazie: Ośrodek Rehabilitacyjny "Monar" Oryszew Osada 10, Oryszew Osada tel. (0-46) faks (0-46) Numer w bazie: 98564

10 Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego Al. Jana Pawła II 120 A, Ostrołęka tel. (0-29) faks (0-29) Numer w bazie: Regionalny Ośrodek Terapii Poradnia Rehabilitacyjno " Readaptacyjna "Nadzieja" Kościuszki 24/26, Ostrołęka tel. (0-29) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzaleznień i Współuzależnieńod Narkotyków "Medilis" Gorbatowa 70/27, Ostrołęka tel. (0-29) Numer w bazie: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Punkt Konsultacyjny Oświatowa 1, Ostrołęka tel. (0-29) faks (0-29) Numer w bazie: Klub Abstynenta "Wodnik" Goworowska 8 A, Ostrołęka tel. (0-29) Numer w bazie: 2692 Ośrodek Rehabilitacyjny "Monar" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Inwalidów Wojennych 21, Ostrołęka tel. (0-29) faks (0-29) Numer w bazie: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem Nadzieja Kościuszki 24/26, Ostrołęka tel. (0-29) Numer w bazie: Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzaleznień SP NZOZ Okrzei 1, Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) Numer w bazie: Klub Abstynenta "Tantal" Kościuszki 10, Ostrów Mazowiecka Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 Maja 66, Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) faks (0-29) Numer w bazie: Gminno - Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA"

11 Sikorskiego 3, Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) strona internetowa: st.r.a.rodzina.wizytówka.pl Numer w bazie: Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Prusa 1/3, Otwock tel. (0-22) wew. 41, 35 Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" - Punkt Konsultacyjny Czaplickiego 7, Otwock tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Lecznia Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Przychodnia Rejonowa ZPZOZ Mickiewicza 8, Otwock tel. (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji - Oddział Detoksykacyjny, Oddział Diagnostyki i Krótkoterminowej Terapii dla Młodzieży Uzależnionej Borowa 6/12, Otwock tel. (0-22) , faks (0-22) (do 15) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Poznańska 167A, Ożarów Mazowiecki tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin - Punkt Konsultacyjny Oddziału Praskiego Chyliczkowska 9, Piaseczno tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Kościuszki 9, Piaseczno tel. (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin - Punkt Konsultacyjny Pl. Piłsudskiego 10, Piaseczno tel. (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Readaptacyjny Ministerstwa Zdrowia Oddział w Piastowie Reymonta 27, Piastów tel. (0-22) faks (0-22)

12 Numer w bazie: Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Azyl" 15 Stycznia 2, Pionki tel. (0-48) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Legionistów 38, Pionki tel. (0-48) wew. 53 Numer w bazie: Oddział Detoksykacyjny - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FENIX Zabytkowa 2, Plochocin tel. (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Płockie Stowarzyszenie "Klub Abstynentów" Jakubowskiego 2 A, Płock tel. (0-24) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pl. Stary Rynek 1, Płock tel. (0-24) , faks (0-24) Numer w bazie: Stowarzyszenie "Monar" - Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Pl. Dąbrowskiego 1, Płock tel. (0-24) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień SZPZOZ Miodowa 2, Płock tel. (0-24) Numer w bazie: Caritas Diecezji Płockiej Sienkiewicza 34, Płock tel. (0-24) faks (0-24) strona internetowa: Numer w bazie: 6765 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Od Alkoholu przy NZOZ "Szansa" Zajazd 5, Płońsk tel. (0-23) Numer w bazie: Warszawskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym Sarnia 2, Podkowa Leśna tel. (0-22) faks (0-22)

13 Numer w bazie: Dom Pomocy "Wzajemnie Potrzebni" - "Markot" Pomiechówek Janowo, Pomiechówek tel. (0-22) , Numer w bazie: Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza Partyzantów 2/4, Pruszków tel. (0-22) wew. 330 Numer w bazie: Pruszkowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Victoria" Sienkiewicza 17, Pruszków tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Kraszewskiego 18, Pruszków tel. (0-22) Numer w bazie: Oddział Detoksykacyjny w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Partyzantów 2/4, Pruszków tel. (0-22) wew. 330, 281 faks (0-22) Numer w bazie: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (WOTUW) w Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Partyzantów 2/4, Pruszków tel. (0-22) faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna Al. Wojska Polskiego 20, Pruszków tel. (0-22) Numer w bazie: Całodobowy i Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Oddziale Leczenia Odwykowego w Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza Partyzantów 2/4, Pruszków tel. (0-22) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Sadowa 9, Przasnysz tel. (0-29) Numer w bazie: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U - Oddział w Przasnyszu

14 Makowska 11, Przasnysz tel. (0-29) Numer w bazie: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom "Filadelfia" - Koło Parafialne Przasnysz Św. Wojciecha 1B, Przasnysz tel. (0-29) Numer w bazie: Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Partyzantów 8, Przysucha tel. (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Opoka" Warszawska 22, Przysucha tel. (0-48) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia 17 sierpnia 58, Pułtusk tel. (0-23) Numer w bazie: Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości "Świt" Stare Miasto 28, Pułtusk tel. (0-23) Numer w bazie: Rodziny Punkt Interwencyjny MONAR 3 Maja 20, Pułtusk Numer w bazie: Klub Abstynenta "Świt" Pl. Zjednoczenia 4, Pułtusk Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kilińskiego 30, Radom tel. (0-48) faks (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan - NZOZ Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Rodzinna UzależnieńPoradnia Rodzinna i Uzależnień Żeromskiego 27, Radom tel. (0-48) faks (0-48) strona internetowa: Numer w bazie: 3861 Stowarzyszenie "MONAR" - Punkt Konsultacyjny w Radomiu Struga 57A, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: 3862

15 Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Narutowicza 1, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: Caritas Diecezji Radomskiej Kościelna 5, Radom tel. (0-48) faks (0-48) strona internetowa: Numer w bazie: Osiedlowy Klub Wzajemnej Pomocy "Feniks" - Klub Abstynenta Wyścigowa 12, Radom Numer w bazie: Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" Struga 57A, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" - Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzaleznionych "Nasz Dom" Łąkowa 122, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych, Oddział Detoksykacyjny przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Krychnowicka 1, Radom tel. (0-48) wew. 312, 286 faks (0-48) Numer w bazie: Klub Wzajemnej Pomocy "Nadzieja" - Klub Abstynenta Słowackiego 188, Radom Numer w bazie: Fundacja Oddychanie Aleksandrowicza 5, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: 3779 Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym Krychnowicka 1, Radom tel. (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego Oddziała w Radzanowie nad Wkrą Poświętne 1a, Radzanów nad Wkrą tel. (0-23) Numer w bazie: Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenta - Klub Abstynenta "Leszczyna"

16 Konstytucji 3 Maja 19, Radzymin Numer w bazie: Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich - Klub Abstynenta "Arka" Warszawska 95, Raszyn tel. (0-22) Numer w bazie: Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa" Tomaszowska 10 J, Rawa Mazowiecka tel. (0-46) Numer w bazie: Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kędzierskich 2, Serock tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - Oddział Siedlecki Kilińskiego 40, Siedlce tel. (0-25) , Numer w bazie: Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" - NZOZ Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla Uzależnionych i Współuzależnionych od Narkotyków Kilińskiego 40, Siedlce tel. (0-25) Numer w bazie: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Grabianowska 13, Siedlce Numer w bazie: Klub Abstynentów "Styl Życia" Młynarska 19 lok. 5, Siedlce tel. (0-25) Numer w bazie: 257 Katolickie Stowarzyszenie "Moria" Biskupa I Świrskiego 57, Siedlce tel. (0-25) strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Uzależnienia Od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Poniatowskiego 24, Siedlce tel. (0-25) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu Słowackiego 16, Sierpc tel. (0-24)

17 Numer w bazie: Rodziny Klub Abstynenta Przystań Kopernika 8, Sierpc tel. (0-24) Numer w bazie: Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy "Arka" Słowackiego 3, Skaryszew Numer w bazie: Stowarzyszenie Monar - Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi i dla Osób Niepełnosprawnych Łaskarzewska 5, Sobolew tel. (0-25) Numer w bazie: Świetlia Terapeutyczna prowadzona przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 15-go Sierpnia 2, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Sochaczewskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Optimus" Świerczewskiego 11, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Oddziale Psychiatrycznym ZOZ Batalionów Chłopskich 3/7, Sochaczew tel. (0-46) wew. 246 Numer w bazie: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy w Sochaczewie 15 Sierpnia 2, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego - Oddział w Sochaczewie 600-lecia 90, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Stowarzyszenie Pomocy"Arka Noego" - Centrum Przeciwdziałania Narkomanii 600-lecia 90, Sochaczew tel. (0-46) strona internetowa: Numer w bazie: Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Świerczewskiego 11, Sochaczew tel. (0-46) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień " Przychodna Specjalityczna Ks. Bosko 5, Sokołów Podlaski tel. (0-25)

18 Numer w bazie: Pułtuskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" Strzegocin 40, Strzegocin tel. (0-23) , Numer w bazie: Poradnia Terapii Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu SPZZOZ Kościuszki 170, Szydłowiec tel. (0-48) Numer w bazie: Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Wzajemnej Pomocy Wschodnia 3 lok. 57, Szydłowiec tel. (0-48) Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" - Turowo Turowo 12, Turowo tel. (0-29) , Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu - Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPL-Vitamed Wileńska 18, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Centrum Odwykowe SPZOZ i Dzienny Oddział Odwykowy Zgierska 18a, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Kochanowskiego 19, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych - Poradnia Jagiellońska 34, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Terapeutyczny "Goplańska" - IPiN Goplańska 44, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Kolska 2/4, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Leczenia Uzależnień Przychodnia Rejonowa SZPZLO

19 Czumy 1, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Od Alkoholu Rejonowa 28/30, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Elektoralna 26, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SPZZLO Belgijska 4, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Kartezjusza 2, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Od Alkoholu Solec 30a, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Stowarzyszenie "Eleuteria" - Poradnia Uzależnień dla Dorosłych Dzielna 7, Warszawa tel. (0-22) , ) faks (0-22) Numer w bazie: Centrum Odwykowe " Dzienny Oddział Odwykowy. Zgierska 18 a, Warszawa tel. (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Polskiej "Ordo ex Chao" - Ośrodek Dziennej Terapii Uzależnień Mazowiecka 12, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Powiślańska Fundacjia Społeczna - Młodzieżowa Poradnia Uzależnień Dobra 3 m. 12/16, Warszawa tel. (0-22) faks (0-22) strona internetowa: Numer w bazie: Punkt Informacyjno - Konsultacyjny OPS - Dział ds. Uzależnień Gagarina 27, Warszawa tel. (0-22)

20 Numer w bazie: Punkt Informacyjno - Konsultacyjny OPS - Dział ds. Uzależnień Falęcka 10, Warszawa tel. (0-22) , , Numer w bazie: Poradnia Profilaktyczno- Lecznicza przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym Leszno 17, Warszawa tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Stowarzyszenie Ordo Ex Chao - Poradnia Uzależnień Woronicza 30 a, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Wojewódzka Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży Dzielna 7, Warszawa tel. (0-22) , faks (0-22) Numer w bazie: Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Nowowiejska 27, Warszawa tel. (0-22) wew. 290 Numer w bazie: Punkt Konsultacyjny, Oddział Detoksykacyjny przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii Sobieskiego 1/ 9, Warszawa tel. (0-22) faks (0-22) Numer w bazie: Oddział Detoksykacyjny, Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Nowowiejska 27, Warszawa tel. (0-22) wew. 341 faks (0-22) Numer w bazie: Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych SPZOZ Władysława Łokietka 11, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Centrum Odwykowym Zgierska 18 a, Warszawa tel. (0-22) Numer w bazie: Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie - Zarząd

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. Vitamed przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp Ciechanów 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp ul. Sienkiewicza 71B 06-413 Ciechanów tel.: 023 672-32-50, 023 670-22-53 2. przychodnia/poradnia terapii uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. L.p. Adres placówki Organ prowadzący Typ domu Liczba 1. Jasionna 32 26-800 Białobrzegi tel. do kierownika 9

Bardziej szczegółowo

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień Wykaz Poradni: 1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień ul. Cegielniana 8 02-471 Warszawa tel.518 571 803-22 297 03 50 2) Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Baza danych w. mazowieckie

Baza danych w. mazowieckie Baza danych w. mazowieckie 1. Powiat pruszkowski Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 22

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NAZWA INSTYTUCJI DANE TELEADRESOWE RODZAJ DZIAŁALNOSCI PORADNIA TERAPII UZALEśNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEśNIENIA POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

1. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. 4. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BOPRA"

1. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. 4. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BOPRA 1. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Marksa 10 11-200 Bartoszyce 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Monar" ul. Sitarska 28 15-850 Białystok 3. OLU-Podbeskidzie

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Delegatura w Radomiu Delegatura w Radomiu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Nastały mrozy, które zagrażają życiu osób, które nie mają własnego dachu nad głową. Dlatego w okresie zimowym tym bardziej musimy zwracać uwagę na tych, którzy

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK Nazwa : Dom Dziecka Adres: ul. Powstańców Śląskich 14, Opole Tel.: (77) 441-50-40 http://www.domdziecka.opole.pl Nazwa : Dom Opiekuńczo - Leczniczy Prowadzony Przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ostry dyżur pediatryczny - województwo Mazowieckie

Ostry dyżur pediatryczny - województwo Mazowieckie Ostry dyżur pediatryczny - województwo Mazowieckie CIECHANÓW Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 06-400 Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (23)-672-31-27 GARWOLIN 08-400 Garwolin ul. Lubelska 50

Bardziej szczegółowo

Placówki zajmujące się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem dzieciom i młodzieży z terenu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu

Placówki zajmujące się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem dzieciom i młodzieży z terenu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu Placówki zajmujące się pomocą psychologiczną oraz poradnictwem dzieciom i młodzieży z terenu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tłuszczu 1. Problemy z mową i ze słuchem Fundacja Słyszę, mówię,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH I PLACÓWKACH zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Warszawie Miasto st. Warszawa Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa, styczeń 2009 roku SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

Procentowa ilość punktów. Poziom 2007 2008

Procentowa ilość punktów. Poziom 2007 2008 Zestawienie wyników kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi na Mazowszu w 2007 r. i 2008 r. (bez uwzględnienia oceny mammogramów)

Bardziej szczegółowo

Województwo Mazowieckie

Województwo Mazowieckie Województwo Mazowieckie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 02-507 Warszawa, Wołoska 137, tel.: 22 8453281 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja"

Program opieki nad kobietą w ciąży Zdrowie, Mama i Ja Program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja" Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ; ul. Cegłowska 80, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Wtorek 8.00-18.00 Popiełuszki SPZOZ; ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Garwolin Aleja Legionów nr 11 11,14

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 Garwolin Aleja Legionów nr 11 11,14 ciechanowski Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ciechanowie Ciechanów Sienkiewicza 13 21,00 garwoliński Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71 140200-00000 Powiat ciechanowski Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczymw Ciechanowie Ciechanów Sienkiewicza 13 10,88 21,75 Powiat garwoliński Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 'PROFESJA' Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE. NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 'PROFESJA' Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu 1 2 3 4 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 'PROFESJA' Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu 1905 Roku 3J 26-600 Radom Niepubliczna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów.

Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. 06-400 Ciechanów. Załącznik nr 13 Tabela 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Korzystanie wymaga powołania się na źródło Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów w Nowym Sączu. BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Styczeń 2014 Opracowanie: Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych al. Wojska Polskiego 49 B 64-920 Piła Psychologiczno - Pedagogiczna w Pile, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykazy podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny na obszarze województwa mazowieckiego

Wykazy podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny na obszarze województwa mazowieckiego Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/specjalizacje/specjalizacje-magistro/specjalizacje-diagnost/12718,wykazy-podmi otow-w-ktorych-moze-byc-realizowany-podstawowy-staz-specjalizacyjny-.html

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo kujawsko pomorskie

Baza danych województwo kujawsko pomorskie Baza danych województwo kujawsko pomorskie 1. Aleksandrów Kujawski NZOZ Przychodnia A-MED. Poradnia Terapii Uzależnień Ul. Słowackiego 20a, 85-770 Aleksandrów Kujawski 54 282 56 56 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres brak strona www: brak

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2a, Gdynia telefon: (0-58) adres   brak strona www: brak NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar ul. 3 Maja 6, 80-802 Gdańsk telefon: (0-58) 302-04-42 faks: (0-58) 302-63-89 adres e-mail: ppitu@wp.pl Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul.

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek, w których mogą uzyskać pomoc osoby doznające przemocy w rodzinie Województwo Mazowieckie (stan na październik 2010 r.

Wykaz placówek, w których mogą uzyskać pomoc osoby doznające przemocy w rodzinie Województwo Mazowieckie (stan na październik 2010 r. Wykaz placówek, w których mogą uzyskać pomoc osoby doznające przemocy w rodzinie Województwo Mazowieckie (stan na październik 2010 r.) L.p. Podmiot prowadzący Nazwa placówki Adres placówki Telefon Adres

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż

Dane ośrodków - województwo lubuskie. 1. Cibóż Dane ośrodków - województwo lubuskie 1. Cibóż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dla osób poniżej 18. r.ż.), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Detoksykacji

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu 2013 rok 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie Załącznik nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwo i ginekologia (I stopień referencyjności) Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu Warszawa 2010 2 Lp. Adres placówki Kontakt Liczba dzieci I. POWIAT CIECHANOWSKI

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Wykaz placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym (min. jadłodajnie, noclegownie, schroniska ) w ramach umów wieloletnich podpisanych przez Miasto z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2013" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 06 luty 2013 roku)

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo łódzkie

Dane ośrodków. Województwo łódzkie Dane ośrodków Województwo łódzkie 1. Powiat bełchatowski NZOZ "WOLMED" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów 44 633 78 99, biuro@wolmed.pl Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK. Pomocnik przygotowany przez Towarzystwo Kulturalne Nowa Akropolis www.nowa-akropolis.pl

POMOCNIK. Pomocnik przygotowany przez Towarzystwo Kulturalne Nowa Akropolis www.nowa-akropolis.pl POMOCNIK Na podstawie danych dostępnych na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie www.mazowieckie.pl 31.12.2015 Bezpłatna infolinia tel. 987 Pomocnik przygotowany przez Towarzystwo Kulturalne

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa Nazwa Adres Telefon Przychodnie przy Politechnice Warszawskiej ul. Waryńskiego 10a

Warszawa Nazwa Adres Telefon Przychodnie przy Politechnice Warszawskiej ul. Waryńskiego 10a Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 73 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 roku oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok m. Wrocław PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Aktualizacja 2011 rok Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Korzeniowskiego WOTUW - Wojewódzka 50-226 Wrocław Przychodnia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność

Bankomaty: województwo mazowieckie. Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Bankomaty: województwo mazowieckie Miejscowość Lokalizacja Organizacja Dostępność Baboszewo Cicha 3 MBR Belsk Duży Nocznickiego 3 MBR Białobrzegi Krakowska 34 Bielsk 1-go maja 2 MBR Błędów Długa 5 BPS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Baza ośrodków województwo wielkopolskie

Baza ośrodków województwo wielkopolskie Baza ośrodków województwo wielkopolskie 1. Chodzież Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium". Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Mickiewicza 7, 64 800 Chodzież 67 281 08

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz) INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Jarosław Mokwiński, 13.03.2013 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz superwizorów: Adamiak Piotr - ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel: (42) 646 40 12

Wykaz superwizorów: Adamiak Piotr - ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel: (42) 646 40 12 Wykaz superwizorów: Adamiak Piotr - ZOZ Dla Dzieci i Młodzieży MONAR, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź, tel: (42) 646 40 12 Berezowska-Makowska Maria - SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień, ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 31.07.2015) Gmina Lp.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 31.07.2015) Gmina Lp. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 31.07.2015) Gmina Lp. Nazwa organizacji Adres organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 Powiat grodziski Grodzisk

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: 10.00 14.00. Poniedziałek piątek: 15.00 19.

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej Poniedziałek piątek: 10.00 14.00. Poniedziałek piątek: 15.00 19. Miejskie lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. Dzielnica Lokal Dni

Bardziej szczegółowo

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów

Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów Podmioty pozarządowe w Radomiu działające na rzecz seniorów 1. Klub Seniora działający przy Caritas Palotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; 26-600 Radom ul. Młodzianowska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 3435 OBWIESZCZENIE NR 14/13 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie

Bardziej szczegółowo

Żyć na trzeźwo 14 886,00 11 150,00. Od rodziny wiele zależy 28 285,00 19 820,00. Potrzebujesz pomocy-przyjdź pomożemy 29 750,00 21 480,00

Żyć na trzeźwo 14 886,00 11 150,00. Od rodziny wiele zależy 28 285,00 19 820,00. Potrzebujesz pomocy-przyjdź pomożemy 29 750,00 21 480,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/218/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2013 na wykonanie zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Oddział Chirurgii Ogólnej. Oddział Chirurgii Ogólnej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Oddział Chirurgii Ogólnej. Oddział Chirurgii Ogólnej Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 1.07.2015) Gmina Lp. Nazwa organizacji

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 1.07.2015) Gmina Lp. Nazwa organizacji Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie (stan na 1.07.2015) Gmina Lp. Nazwa organizacji Adres organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 Powiat grodziski Grodzisk

Bardziej szczegółowo

Plan akcji krwiodawstwa

Plan akcji krwiodawstwa Plan akcji krwiodawstwa DZIEŃ DATA Miejsce akcji krwiodawstwa czwartek 2014.10.09 Warszawa pl. Politechniki - PW Gmach Główny 9.00-14.00 Ciechanów ul. Okrzei 6 - ZS Nr 3 8.30-12.00 Warszawa ul. Żelazna

Bardziej szczegółowo

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13.

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13. Wykaz placówek dla osób bezdomnych dofinansowywanych przez m.st. Warszawa L.p. Podmiot prowadzący Dla kogo Rodzaj Oferta Godziny przyjęć do Liczba Adres placówki Telefon przeznaczona jest placówki pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2012 roku

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. Zdrowie, Mama i Ja - II etap w 2012 roku Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2012 roku SZPZLO Warszawa Bemowo; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14 Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania Uczniowie 2015 wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku)

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja"

Program opieki nad kobietą w ciąży Zdrowie, Mama i Ja Program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja" Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ; ul. Cegłowska 80, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ; ul. Cegłowska 80, Środa

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. przeciwdziałania przemocy w sprawie rozpatrzenia wniosków organizacji pozarządowych zgłaszających swoje kandydatury do Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Plan akcji krwiodawstwa. Miejsce akcji krwiodawstwa

Plan akcji krwiodawstwa. Miejsce akcji krwiodawstwa Plan akcji Termin akcji Miejsce akcji Mszczonów - przy OSP 9.00-13.00 piątek 2017.01.13 Ogony k/makowa Maz. - odwołana 9.00-13.00 Pułtusk ul. Śniegockiego 3 - przy MOSiR 9.00-13.00 Przasnysz ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa dla młodzieży

Placówki lecznictwa dla młodzieży Placówki lecznictwa dla młodzieży PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC TERAPEUTYCZNĄ DLA MŁODZIEŻY NADUŻYWAJĄCEJ /UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU I/LUB INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. PLACÓWKI AMBULATORYJNE WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo