Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

2 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja Historia zmian Data Autor zmian Opis zmian EC2 SA Utworzenie dokumentu EC2 SA Aktualizacja dokumentu 3. Legenda W nazwie podrozdziałów zawarto skróty, które opisane zostały poniżej. Skróty dotyczą roli w SEZOZ co bezpośrednio związane jest z uprawnieniami do wykonania danej czynności. PJK - Pracownik Jednostki Kontrolującej np. NFZ, NIK, GIS PPL - Pracownik Podmiotu Leczniczego UP - Użytkownik portalu (każda osoba przeglądająca portal SEZOZ za pomocą przeglądarki WWW) AJK - Administrator Jednostki Kontrolującej AL - Administrator Lokalny (Podmiotu Leczniczego) AS - Administrator systemu

3 Spis treści 1. Metryka dokumentu 2. Historia zmian 3. Legenda 4. Wstęp 4.1. Ogólny opis systemu 5. Obszar wspólny 5.1 Zaloguj do systemu Logowanie Pracownika (PJK, PPL) Logowanie Administratora (AL) 5.2 Wyloguj z systemu 5.3 Zmień hasło Pracownik (PJK, PPL) Administrator (AL) 5.4 Zmień kontekst pracy 6. Portal 6.1 Przeglądaj Rejestr Płatników (UP) 6.2 Wyświetl szczegóły Płatnika (UP) 6.3 Przeglądaj listę Instytucji kontrolujących (UP) 6.4 Wyświetl szczegóły Instytucji kontrolującej (UP) 6.5 Przeglądaj rejestr wyrobów medycznych (UP) 6.6 Wyświetl szczegóły wyrobu medycznego (UP) 6.7 Wyświetl główne informacje o systemie SEZOZ (UP) 6.8 Wyświetl szczegóły informacji o systemie SEZOZ (UP) 6.9 Przeglądaj rejestr zadań szczególnych (UP) 6.10 Wyświetl szczegóły zadania szczególnego (UP)

4 7. Rejestr Płatników i Innych Podmiotów 7.1 Przeglądaj Rejestr Płatników (AJK, PPL, PJK) 7.2 Wyświetl szczegóły Płatnika (AJK, PPL, PJK) 7.3 Przeglądaj listę Jednostek Kontrolujących (AJK, PPL, PJK) 7.4 Wyświetl szczegóły Jednostek Kontrolujących (AJK) 7.5 Edytuj dane Jednostek Kontrolujących (AJK) Deaktywuj dane Jednostek Kontrolujących (AJK) 7.7 Dodaj nową Jednostkę Kontrolującą (AJK) 8. Eksport danych 8.1 Pobierz listę wyrobów medycznych 8.2 Pobierz listę zadań szczególnych 9. Wyroby medyczne 9.1 Przeglądaj listę zgłoszeń wyrobów medycznych (PPL, PJK) 9.2 Dodaj zgłoszenie wyrobu medycznego (PPL) 9.3 Edytuj zgłoszenie wyrobu medycznego (PPL) 9.4 Usuń zgłoszenie wyrobu medycznego (PPL) 9.5 Wyślij zgłoszenie wyrobu medycznego (PPL, PJK) 9.6 Podpisz elektronicznie dokument Podpis kwalifikowany Podpis za pomocą epuap(ppl) 9.7 Wyświetl szczegóły zgłoszenia wyrobu medycznego (PPL) 9.8 Przeglądaj rejestr wyrobów medycznych (PPL, PJK, AJK) 9.9 Weryfikacja zgłoszenia wyrobu medycznego (PJK) 9.10 Wyświetl szczegóły wyrobu medycznego (PJK, PPL) 9.11 Eksportuj do PDF zgłoszenie wyrobu medycznego (PPL) 9.12 Eksportuj do PDF szczegóły wyrobu medycznego (PJK, PPL) 9.13 Wycofaj wpis w rejestrze wyrobów medycznych (PPL) 9.14 Wyświetl historię zgłoszeń dla wyrobu medycznego (PPL, PJK)

5 9.15 Eksportuj listę (PJK) 9.16 Zgłoś czasową niedostępność wyrobu (PPL) 9.17 Aktualizuj dane wyrobu medycznego (Aktualizacja okresowa) (PPL) 10. Zadania szczególne 10.1 Dodaj zgłoszenie zadania szczególnego (PPL) 10.2 Wyślij zgłoszenie zadania szczególnego (PPL, PJK) 10.3 Podpisz elektronicznie dokument (PPL) 10.4 Przeglądaj listę zgłoszeń zadań szczególnych (PPL) 10.5 Edytuj zgłoszenie zadania szczególnego (PPL) 10.6 Usuń zgłoszenie zadania szczególnego (PPL) 10.7 Wyświetl szczegóły zgłoszenia zadania szczególnego (PPL) 10.8 Eksportuj do PDF zgłoszenie zadania szczególnego (PPL) 10.9 Weryfikowanie zadania szczególnego (PJK) Przeglądaj rejestr zadań szczególnych (PPL, PJK, AJK) Wyświetl szczegóły zadania szczególnego (PPL, PJK) Wyświetl historię zgłoszeń dla zadania szczególnego (PPL, PJK) Wycofaj wpis w rejestrze zadań szczególnych (PPL) Eksportuj do PDF szczegóły zadania szczególnego (PPL, PJK) Zgłoś czasową niedostępność zadania szczególnego (PPL)

6 4. Wstęp 4.1 Ogólny opis systemu Podstawę prawną dla realizacji i wdrożenia Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) stanowi ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 Dz.U nr 113 poz.657 z późn. zm. Zgodnie z przyjętymi założeniami System przede wszystkim ma na celu służyć jednostkom odpowiedzialnym za organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki SEZOZ świadczeniodawcy uzyskają narzędzie do zgłaszania do centralnego rejestru określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach, rodzajów posiadanych wyrobów medycznych w tym przede wszystkim specjalistycznego sprzętu medycznego. Pozostali użytkownicy uzyskają natomiast bezpośredni dostęp do zintegrowanych, spójnych i wiarygodnych danych o określonych zasobach w systemie ochrony zdrowia. SEZOZ składa się z dwóch części: ogólnodostępnego Portalu WWW, który umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie informacji o: zarejestrowanych w SEZOZ wyrobach medycznych wraz z informacją o ich lokalizacji, zadaniach szczególnych, Płatnikach oraz Instytucjach Kontrolujących. części do której dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy: administratorzy Podmiotów Leczniczych z RPWDL, Pracownicy Podmiotów Leczniczych, Pracownicy Jednostek Kontrolujących, administrator systemu SEZOZ. Zgłoszeń do SEZOZ dokonywać można za pomocą elektronicznych formularzy, dostępnych po zalogowaniu się poprzez stronę Zebrane w SEZOZ dane pozwolą na ich analizę i podjęcie decyzji o zasadności kolejnych zakupów w celu optymalnego rozmieszczenia na terytorium całego kraju specjalistycznego sprzętu medycznego. Powyższe przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli. System wspomaga również proces nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami systemu ochrony zdrowia w zakresie dostępności i realizacji określonych badań.

7 5. Obszar wspólny 5.1 Zaloguj do systemu Aby zalogować się do systemu należy nacisnąć przycisk ZALOGUJ SEZOZ, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie należy wybrać odpowiednio Zaloguj się lub Zaloguj, jako Administrator lokalny y wybrać odpowiednio Zaloguj się lub Zaloguj, jako Administrator lo Logowanie Pracownika (PJK, PPL) W przypadku wybrania przez użytkownika przycisku Zaloguj się zostanie on przeniesiony na stronę logowania w systemie P2SA, umożliwiającą wybór sposobu logowania. Każdy z użytkowników systemu P2SA ma możliwość logowania za pomocą loginu i hasła. Aby opcje logowania za pomocą certyfikatu i epuap były możliwe, należy skonfigurować odpowiednie opcje w panelu użytkownika P2SA. Należy pamiętać, że aby użytkownik miał dostęp do systemu SEZOZ przez P2SA, musi otrzymać odpowiednie uprawnienia od administratora podmiotu.

8 5.1.2 Logowanie Administratora Lokalnego (AL) Aby zalogować się do systemu jako administrator lokalny (podmiotu), należy wybrać przycisk Zaloguj jako administrator lokalny. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu logowania systemu RPWDL, gdzie należy wybrać opcję System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, a następnie wprowadzić swój login i hasło z systemu RPWDL. Należy pamiętać, że aby użytkownik otrzymał dostęp do systemu SEZOZ jako administrator lokalny (podmiotu), musi w systemie RPWDL posiadać uprawnienia do księgi rejestrowej owego podmiotu. 5.2 Wyloguj z systemu Aby wylogować się z systemu należy nacisnąć przycisk WYLOGUJ SEZOZ, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Wybór potwierdzamy wybierając przycisk TAK w pojawiającym się oknie

9 5.3 Zmień hasło Pracownik (PJK, PPL) Aby zmienić hasło, należy ponownie wybrać przycisk Zaloguj SEZOZ, a następnie Odzyskiwanie hasła. Użytkownik następnie zostanie przeniesiony do systemu P2SA, gdzie po wpisaniu swojego loginu i postępowania według instrukcji, będzie mógł wygenerować nowe hasło Administrator lokalny (AL) Odzyskiwanie hasła administratora lokalnego (podmiotu), jest procesem identycznym do odzyskiwania hasła w systemie RPWDL. Najpierw należy wybrać przycisk Zaloguj SEZOZ w prawym górnym rogu ekranu, a następnie Zaloguj jako administrator lokalny. Na kolejnym ekranie wybrać należy opcję Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj.

10 Dalej system przeniesie nas na ekran odzyskiwania hasła, na którym należy podać system, oraz nazwę użytkownika dla którego ma zostać wygenerowane nowe hasło. 5.4 Zmiana kontekstu pracy Aby zmienić kontekst pracy należy nacisnąć przycisk ZMIEŃ INSTYTUCJĘ KONTROLUJĄCĄ. Następnie wybieramy odpowiednią instytucję kontrolującą z listy rozwijanej i naciskamy przycisk ZATWIERDŹ

11 6. portal 6.1 Przeglądanie Rejestru Płatników (UP) Aby przeglądać Rejestr Płatników, użytkownik portalu musi z głównego menu wybrać REJESTR PŁATNIKÓW. Następnie użytkownik portalu ma możliwość wyszukania płatnika uzupełniając dane: Nazwa płatnika, Województwo (wybór z listy rozwijanej). Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem SZUKAJ. Dodatkowo istnieje możliwość sortowania po Nazwie płatnika i Miejscowości rosnąco lub malejąco.

12 6.2 Wyświetlanie szczegółów Płatnika (UP) Aby wyświetlić szczegóły Płatnika należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem SZUKAJ. Następnie przy wybranym Płatniku należy nacisnąć przycisk SZCZEGÓŁY PŁATNIKA.

13 6.3 Przeglądanie listy Instytucji kontrolujących (UP) Aby przeglądać listę Instytucji kontrolujących Użytkowniku Portalu musi z głównego menu wybrać INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE. Kolejno istnieje możliwość wyszukania Instytucji kontrolującej uzupełniając dane: Nazwa jednostki, Województwo (wybór z listy rozwijanej). Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem SZUKAJ. Dodatkowo istnieje możliwość sortowania po Nazwie Instytucji kontrolującej i Miejscowości rosnąco lub malejąco.

14 6.4 Wyświetlanie szczegółów Instytucji kontrolującej (UP) Aby wyświetlić szczegóły Płatnika należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 6.3. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem SZUKAJ. Kolejno przy wybranej Instytucji kontrolującej naciskamy przycisk SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI.

15 6.5 Przeglądanie rejestru wyrobów medycznych (UP) Aby przeglądać rejestr wyrobów medycznych Użytkownik Portalu musi z głównego menu wybrać WYROBY MEDYCZNE. Następnie istnieje możliwość wyszukania wyrobu medycznego wybierając dane: Rodzaj wyrobu medycznego (wybór z listy rozwijanej), Województwo (wybór z listy rozwijanej). Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem SZUKAJ. Dodatkowo istnieje możliwość sortowaniapo nazwie wyrobu medycznego, dacie zgłoszenia, nazwie jednostki zgłaszającej oraz nazwie miejsca stacjonowania - rosnąco lub malejąco.

16 6.6 Wyświetlanie szczegółów wyrobu medycznego (UP) Aby wyświetlić szczegóły wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 6.5. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem SZUKAJ. Kolejno, przy wybranym wyrobie medycznym naciskamy przycisk SZCZEGÓŁY WYROBU. 6.7 Wyświetl główne informacje o systemie SEZOZ (UP) Aby wyświetlić główne informacje o systemie SEZOZ należy w menu głównym wybrać zakładkę O NAS.

17 6.8 Wyświetl szczegóły informacji o systemie SEZOZ (UP) Aby wyświetlić szczegóły informacji o systemie SEZOZ należy w menu głównym wybrać zakładki: AKTY PRAWNE,

18 KONTAKT, DO POBRANIA. 6.9 Przeglądaj rejestr zadań szczególnych (UP) Aby przeglądać rejestr zadań szczególnych należy z głównego menu wybrać ZADANIA SZCZEGÓLNE. Następnie istnieje możliwość wyszukania zadania szczególnego wybierając dane: Nazwa zadania (wybór z listy rozwijanej), Województwo (wybór z listy rozwijanej).

19 Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem SZUKAJ. Dodatkowo można sortować po nazwie zadania szczególnego, dacie zgłoszenia, nazwie jednostki zgłaszającej oraz nazwie miejsca stacjonowania rosnąco lub malejąco Wyświetl szczegóły zadania szczególnego (UP) Aby wyświetlić szczegóły zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem SZUKAJ. Przy wybranym zadaniu szczególnym naciskamy przycisk SZCZEGÓŁY ZADANIA.

20

21 7. Rejestr Płatników i Innych Podmiotów 7.1 Przeglądaj Rejestr Płatników (AJK, PPL, PJK) Aby przeglądać Rejestr Płatników należy w menu głównym wybrać REJESTR PŁATNIKÓW. Następnie istnieje możliwość wyszukania Płatnika uzupełniając dane: Nazwa, Adres/miejscowość. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem SZUKAJ. Dodatkowo listę można sortować po Nazwie Płatnika i Miejscowości w kolejności alfabetycznej.

22 7.2 Wyświetlanie szczegółów Płatnika (AJK, PPL, PJK) Aby wyświetlić szczegóły Płatnika należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim. 7.3 Przeglądanie listy Jednostek Kontrolujących (AJK, PPL, PJK) Aby przeglądać listę Jednostek Kontrolujących należy w menu głównym wybrać INSTYTUJE KONTROLUJĄCE.

23 Następnie istnieje możliwość wyszukania Jednostki Kontrolującej uzupełniając dane: Nazwa, Adres miejscowość, REGON, Status: Aktywne, Nieaktywne. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem SZUKAJ. Dodatkowo można sortować listę po Nazwie Jednostki w kolejności alfabetycznej.

24 7.4 Wyświetlanie szczegółów Jednostek Kontrolujących (AJK) Aby wyświetlić szczegóły Jednostek Kontrolujących należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim. Przy wybranej Jednostce Kontrolującej naciskamy przycisk SZCZEGÓŁY.

25 7.5 Edytowanie danych Jednostek Kontrolujących (AJK) Aby edytować dane Jednostek Kontrolujących należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 7.1. Należy pamiętać, że edytować można tylko aktywne jednostki kontrolujące. Przy wybranej Jednostce Kontrolującej naciskamy przycisk EDYTUJ W oknie Edycji szczegółów jednostki kontrolującej możliwa jest edycja pól: Nazwa jednostki kontrolującej, REGON, Status: Aktywna, Nieaktywna, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer, Telefon, Faks, Adres , Adres www, Adres skrzynki podawczej, Opis wymiany korespondencji, Zasoby dla których sprawują kontrolę: Wybór medyczny oraz Zadania specjalne. Po edycji danych Jednostki Kontrolującej naciskamy przycisk ZAPISZ.

26

27 7.6 Deaktywuj dane Jednostek Kontrolujących (AJK) Aby deaktywować dane Jednostki Kontrolującej należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 7.1. Przy wybranej Jednostce Kontrolującej naciskamy przycisk DEAKTYWUJ. Potwierdzamy decyzję naciskając przycisk TAK DEAKTYWUJ. 7.7 Dodawanie nowej Jednostki Kontrolującej (AJK) Aby dodać nową Jednostkę Kontrolującą należy w menu głównym wybrać INSTYTUJE KONTROLUJĄCE. Następnie z menu znajdującego się po lewej stronie nacisnąć przycisk DODAJ JEDNOSTKĘ KONTROLUJĄCĄ. Następnie wprowadzamy dane zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 7.3. Po wprowadzeniu danych Jednostki Kontrolującej naciskamy przycisk ZAPISZ.

28

29 8. Eksport danych 8.1 Pobieranie listy wyrobów medycznych Aby pobrać listę wyrobów medycznych należy z menu głównego wybrać WYROBY MEDYCZNE. Następnie naciskamy przycisk EKSPORT. Wybieramy odpowiedni format raportu i naciskamy przycisk POBIERZ. Raport zostaje pobrany.

30 8.2 Pobieranie listy zadań szczególnych Aby pobrać listę zadań szczególnych należy z menu głównego wybrać ZADANIA SZCZEGÓLNE. Następnie naciskamy przycisk EKSPORT. Wybieramy odpowiedni format raportu i naciskamy przycisk POBIERZ. Raport zostaje pobrany.

31 9. Wyroby medyczne 9.1 Przeglądanie listy zgłoszeń wyrobów medycznych (PPL, PJK) Aby przeglądać listę zgłoszeń wyrobów medycznych należy z głównego menu wybrać WYROBY MEDYCZNE. Następnie naciskamy na przycisk LISTA ZGŁOSZEŃ WYROBU MEDYCZNEGO znajdujący się po lewej stronie. Istnieje możliwość wyszukania zgłoszenia korzystając z następujących parametrów: Nazwa, Data zgłoszenia od - do, Jednostka zgłaszająca, Adres - region, Status: Wprowadzony, Przekazany, Zweryfikowany, Wycofany, Zwrócony do poprawy. Wprowadzone dane potwierdzane są przyciskiem SZUKAJ. Dodatkowo można sortować po nazwie wyrobu medycznego w kolejności alfabetycznej oraz numerze i dacie zgłoszenia rosnąco lub malejąco.

32 9.2 Dodawanie zgłoszenia wyrobu medycznego (PPL) Aby dodać zgłoszenie wyrobu medycznego należy z głównego menu wybrać WYROBY MEDECZNE. Następnie z menu po lewej stronie przycisk DODAJ ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO. Kolejnym krokiem jest wypełnienie pól: Wyrób medyczny, wybranie pozycji z listy, Właściwości: Zakres świadczeń oraz Wybór cech - należy zaznaczyć odpowiednie pola, Wybranie listy miejsca stacjonowana wyrobu, Nazwa handlowa, Posiada CE, możliwość zaznaczenia pola, Produkt nowy, możliwość zaznaczenia pola, Model,

33 Numer seryjny, Producent, Rok produkcji, Data ujęcia do ewidencji, Data ważności badania technicznego, Finansowanie ze środków: własnych, celowych, UE, Finansowanie ze środków publicznych, Finansowanie ze środków komercyjnych, Przewidywany okres eksploatacji w miesiącach, Przewidywany okres eksploatacji - liczba badań, Numer ewidencyjny, Data zakupu, Maksymalna liczba możliwych badań w ciągu doby, Data rozpoczęcia eksploatacji, Maksymalna liczba godzin pracy w ciągu doby, Numer pozwolenia na realizację świadczeń zdrowotnych, Data pozwolenia na realizację świadczeń zdrowotnych,

34 Wybierz miejsce stacjonowania, należy nacisnąć przycisk WYBIERZ i wskazać podmiot potwierdzając wybór przyciskiem WYBIERZ

35 Następnie wybieramy komórkę potwierdzając przyciskiem UŻYJ. Po wprowadzeniu danych zgłoszenia wyrobu medycznego naciskamy przycisk ZAPISZ. Otrzymamy powiadomienie potwierdzające dodanie zgłoszenia

36 9.3 Edytowanie zgłoszenia wyrobu medycznego (PPL) Aby edytować zgłoszenie wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim (edycja jest możliwa dla zgłoszeń o statusie: Wprowadzony, Wycofany oraz Zwrócony do poprawy). Następnie przy wybranym zgłoszeniu naciskamy przycisk AKTUALIZUJ. W oknie Edycji zgłoszenia wyrobu medycznego możliwa jest edycja pól: Właściwości: Zakres świadczeń oraz Wybór cech, należy zaznaczyć odpowiednie pola, Nazwa handlowa, Posiada CE, możliwość zaznaczenia/odznaczenia pola, Produkt nowy, możliwość zaznaczenia/odznaczenia pola, Model, Numer seryjny, Producent, Rok produkcji, Data ujęcia do ewidencji, Data ważności badania technicznego, Finansowanie ze środków: własnych, celowych, UE Finansowanie ze środków publicznych, Finansowanie ze środków komercyjnych, Przewidywany okres eksploatacji w miesiącach, Przewidywany okres eksploatacji - liczba badań, Numer ewidencyjny, Data zakupu, Maksymalna liczba możliwych badań w ciągu doby, Data rozpoczęcia eksploatacji, Maksymalna liczba godzin pracy w ciągu doby, Numer pozwolenia na realizację świadczeń zdrowotnych, Data pozwolenia na realizację świadczeń zdrowotnych,

37 Wybierz miejsce stacjonowania, naciskamy przycisk WYBIERZ i wskazujemy nowy podmiot potwierdzając przyciskiem WYBIERZ.

38 Następnie wybieramy komórkę naciskając przycisk UŻYJ. Po edycji danych zgłoszenia wyrobu medycznego naciskamy przycisk ZAPISZ. Otrzymamy powiadomienie potwierdzające zapisanie edycji zgłoszenia.

39 9.4 Usuwanie zgłoszenia wyrobu medycznego (PPL) Aby usunąć zgłoszenie wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 9.1 (Usunięcie jest możliwe dla zgłoszeń o statusie Wprowadzony) Następnie przy wybranym zgłoszeniu naciskamy przycisk USUŃ. Potwierdzamy usunięcie zgłoszenia wyrobu medycznego przyciskiem USUŃ. Usunięcie zgłoszenia zostanie potwierdzone komunikatem: Usunięto zgłoszenie. 9.5 Wysyłanie zgłoszenia wyrobu medycznego (PPL, PJK) Aby wysłać zgłoszenie wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 9.1 (wysłanie zgłoszenia jest możliwe dla zgłoszeń o statusie Wprowadzony). Następnie w przy wybranym zgłoszeniu naciskamy przycisk PODPISZ I WYŚLIJ

40 Możliwe jest także wybranie opcji Podpisz i wyślij od razu na ekranie tworzenia nowego zgłoszenia, po wprowadzeniu danych. Następnie należy wybrać metodę podpisu: epuap lub Podpis kwalifikowany. Opis podpisywania zgłoszeń znajduje się w następnym rozdziale 9.6 Podpisywanie elektronicznie dokumentu Podpis kwalifikowany W przypadku wyboru podpisu kwalifikowanego w kolejnym oknie naciskamy przycisk PODPISZ.

41 Wybieramy odpowiedni certyfikat i zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie potwierdzamy poprawne wygenerowanie podpisu naciskając przycisk OK. W kolejnym oknie należy nacisnąć przycisk ZAKOŃCZ PODPISYWANIE. Zgłoszenie zostało podpisane.

42 9.6.2 Podpis za pomocą epuap(ppl) W przypadku wyboru podpisu epuap użytkownik zostanie przeniesiony na ekran, na którym należy wprowadzić dane do logowania konta w epuap. Po zalogowaniu należy potwierdzić chęć podpisu dokumentu profilem zaufanym Następnie z listy profili dla danego konta należy wybrać ten którym chcemy podpisać dokument. Po wybraniu profilu do użytkownika przesłany zostanie kod który następnie należy wprowadzić do systemu, aby potwierdzić chęć podpisania dokumentu.

43 Po wprowadzeniu poprawnego kodu system epuap poinformuje użytkownika o poprawnym podpisaniu dokumentu, zaś po naciśnięciu przycisku OK użytkownik zostanie przeniesiony z powrotem do SEZOZ, a dokument będzie już w systemie widniał jako podpisany. 9.7 Wyświetlanie szczegółów zgłoszenia wyrobu medycznego (PPL) Aby wyświetlić szczegóły zgłoszenia wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 9.1. Następnie przy wybranym zgłoszeniu naciskamy przycisk SZCZEGÓŁY. W wyświetlonym oknie możemy przeglądać szczegóły zgłoszenia wyrobu medycznego.

44

45 9.8 Przeglądanie rejestru wyrobów medycznych (PPL, PJK, AJK) Aby przeglądać rejestr wyrobów medycznych należy z głównego menu wybrać WYROBY MEDYCZNE. Istnieje możliwość wyszukania wyrobu medycznego korzystając z następujących parametrów: Nazwa, Data zgłoszenia od do, Podmiot zgłaszający, Numer zgłoszenia, Miejscowość/Region. Wprowadzone dane potwierdzane są przyciskiem SZUKAJ. Dodatkowo można sortować po wyrobie medycznym w kolejności alfabetycznej oraz numerze i dacie zgłoszenia rosnąco lub malejąco.

46 9.9 Weryfikowanie zgłoszenia wyrobu medycznego (PJK) Aby rozpocząć weryfikowanie wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim. Następnie przy wybranym wyrobie naciskamy przycisk HISTORIA ZGŁOSZEŃ. Z listy wybieramy właściwe zgłoszenie naciskając przycisk WERYFIKUJ. Następnie istnieje możliwość zwrócenia zadania do poprawy z podaniem powodu zwrotu (przycisk ZWRÓĆ DO POPRAWY) lub możliwość zaakceptowania zgłoszenia wyrobu medycznego (przycisk ZAAKCEPTUJ).

47

48 9.10 Wyświetlanie szczegółów wyrobu medycznego (PJK, PPL) Aby wyświetlić szczegóły wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 9.8. Następnie przy wybranym wyrobie naciskamy przycisk SZCZEGÓŁY. W wyświetlonym oknie możemy przeglądać szczegóły wyrobu medycznego.

49

50 9.11 Eksport do PDF zgłoszenie wyrobu medycznego (PPL) Aby eksportować do PDF zgłoszenie wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 9.6. Następnie w oknie szczegółów zgłoszenia wyrobu medycznego należy nacisnąć przycisk ZAPISZ PDF. Zgłoszenia zostanie pobrane Eksport do PDF szczegóły wyrobu medycznego (PJK, PPL) Aby eksportować do PDF szczegóły wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie Następnie w oknie szczegółów wyrobu medycznego należy nacisnąć przycisk ZAPISZ PDF. Szczegóły wyrobu zostaną pobrane Wycofanie wpisu w rejestrze wyrobów medycznych (PPL) Aby wycofać wpis w rejestrze wyrobów medycznych należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 9.8. Następnie przy wybranym wyrobie medycznym naciskamy przycisk WYCOFAJ WYRÓB.

51 W kolejnym oknie uzupełniamy pole Podaj powód i naciskamy przycisk ZAPISZ Wyświetlanie historii zgłoszeń dla wyrobu medycznego (PPL, PJK) Aby wyświetlić historię zgłoszeń dla wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 9.8. Następnie przy wybranym wyrobie medycznym naciskamy przycisk HISTORIA ZGŁOSZEŃ. Następnie możemy przeglądać historię zgłoszeń wyrobu medycznego.

52 9.15 Eksport listy (PJK) Aby eksportuj listę rejestru wyrobów medycznych do CSV PDF należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 9.8. Następnie na liście rejestru wyrobów medycznych należy nacisnąć przycisk EKSPORT. Następnie wybieramy właściwy format dokumentu a wybór potwierdzamy przyciskiem POBIERZ. Dokument zostaje pobrany.

53 9.16 Zgłoszenie czasowej niedostępność wyrobu (PPL) Aby zgłosić czasową niedostępność wyboru medycznego należy wykonać kroki z punktu 9.13, dodatkowo zaznaczając pole WYCOFANIE OKRESOWE oraz podać powód wycofania. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem ZAPISZ Aktualizacja danych wyrobu medycznego (Aktualizacja okresowa) (PPL) Aby dokonać aktualizacji okresowej danych wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 9.8. Następnie przy wybranym wyrobie medycznym naciskamy przycisk AKTUALIZACJA OKRESOWA. W kolejnym oknie należy nacisnąć przycisk DODAJ AKTUALIZACJĘ.

54 Potwierdzamy dodanie aktualizacji naciskając przycisk TAK. W oknie dodania zgłoszenia danych wyrobu medycznego można uzupełnić dane: Rok, Aktualizacja liczby badań, możliwość zaznaczenia pola, Finansowanie ze środków publicznych, Finansowanie ze środków komercyjnych Średnia ilość godzin pracy w ciągu roku, Aktualizacji informacji o naprawie sprzętu, możliwość zaznaczenia pola, Liczba dni, Informacja dodatkowa. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem AKTUALIZUJ.

55 System wyświetla komunikat o dokonaniu pomyślnej aktualizacji: Zapisano.

56 10. Zadania szczególne 10.1 Dodawanie zgłoszenia zadania szczególnego (PPL) Aby dodać zgłoszenie zadania szczególnego należy wybrać z menu głównego ZADANIA SZCZEGÓLNE. Następnie z menu po lewej stronie wybieramy przycisk DODAJ ZADANIE SZCZEGÓLNE. Kolejnym krokiem jest wypełnienie pól: Zadanie szczególne, wybranie pozycji z listy rozwijanej, Opis zadania szczególnego, Liczba zadań zrealizowanych w ciągu ostatniego roku, Okres obowiązywania: bezterminowo, okresowo, Data od oraz Data do,

57 - Data od oraz Data do, Wybierz miejsce stacjonowania, należy nacisnąć przycisk WYBIERZ i wskazać podmiot z listy potwierdzając przyciskiem WYBIERZ. W kolejnym oknie wybieramy komórkę potwierdzając przyciskiem UŻYJ. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem ZAPISZ. Zgłoszenie zostało dodane.

58 10.2 Wysyłanie zgłoszenia zadania szczególnego (PPL, PJK) Aby wysłać zgłoszenie zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 10.4 (wysłanie zgłoszenia możliwe jest dla zgłoszeń o statusie Wprowadzony). Przy wybranym zgłoszeniu naciskamy przycisk PODPISZ I WYŚLIJ. Wybieramy metodę podpisu: epuap lub Podpis kwalifikowany. W przypadku wyboru podpisu kwalifikowanego w kolejnym oknie naciskamy przycisk PODPISZ.

59 Wybieramy odpowiedni certyfikat i zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie potwierdzamy poprawne wygenerowanie podpisu naciskając przycisk OK. W kolejnym oknie należy nacisnąć przycisk ZAKOŃCZ PODPISYWANIE. Zgłoszenie zostało podpisane i wysłane.

60 10.3 Podpisywanie elektronicznie dokumentu (PPL) Aby podpisać elektronicznie dokument należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim. Wybieramy metodę podpisu: epuap lub Podpis kwalifikowany. W przypadku wyboru podpisu kwalifikowanego w kolejnym oknie naciskamy przycisk PODPISZ. Wybieramy odpowiedni certyfikat i zatwierdzamy przyciskiem OK.

61 Następnie potwierdzamy poprawne wygenerowanie podpisu naciskając przycisk OK. W kolejnym oknie należy nacisnąć przycisk ZAKOŃCZ PODPISYWANIE. Zgłoszenie zostało podpisane.

62 10.4 Przeglądanie listy zgłoszeń zadań szczególnych (PPL) Aby przeglądać listę zgłoszeń zadań szczególnych należy z menu głównego wybrać ZADANIA SZCZEGÓLNE i kolejno LISTA ZGŁOSZEŃ ZADAŃ SZCZEGÓLNYCH z menu znajdującego się po lewej stronie. Istnieje możliwość wyszukania zgłoszenia korzystając z następujących parametrów: Nazwa, Data zgłoszenia od do, Placówka zgłaszająca, Miejscowość/region, Status: Przekazany, Wprowadzony, Wycofany, Zweryfikowany, Zwrócony do poprawy. Wprowadzone dane potwierdzane są przyciskiem SZUKAJ. Dodatkowo można sortować po nazwie zadania w kolejności alfabetycznej oraz numerze i dacie zadania rosnąco lub malejąco Edycja zgłoszenia zadania szczególnego (PPL) Aby edytować zgłoszenie zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim w celu wyszukania właściwego zgłoszenia (edycja jest możliwa dla zgłoszeń o statusie: Wprowadzony, Wycofany oraz Zwrócony do poprawy). Następnie przy wybranym zgłoszeniu naciskamy przycisk AKTUALIZUJ.

63 W oknie edycji zgłoszenia należy edytować dane zgodnie z krokami opisanymi w punkcie Pomijamy jedynie pozycję wybrania zadania szczególnego z listy rozwijanej. Edycje danych zgłoszenia potwierdzamy przyciskiem ZAPISZ oraz wyrażamy chęć zapisania zmian naciskając przycisk TAK Usunięcie zgłoszenia zadania szczególnego (PPL) Aby usunąć zgłoszenie zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie 10.4 (sunięcie jest możliwa dla zgłoszeń o statusie Wprowadzony). Następnie przy wybranym zgłoszeniu naciskamy przycisk USUŃ. Potwierdzamy usunięcie zgłoszenia naciskając przycisk TAK.

64 10.7 Wyświetlanie szczegółów zgłoszenia zadania szczególnego (PPL) Aby wyświetlić szczegóły zgłoszenia zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie Przy wybranym zgłoszeniu naciskamy przycisk SZCZEGÓŁY.

65 10.8 Eksport do PDF zgłoszenia zadania szczególnego (PPL) Aby eksportować do PDF zgłoszenie zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim. Po wyświetleniu strony ze szczegółami zgłoszenia zadania szczególnego należy nacisnąć przycisk ZAPISZ PDF. Dokument zostanie pobrany Weryfikowanie zadania szczególnego (PJK) Aby dokonać weryfikacji zadania szczególnego należy z menu głównego wybrać ZADANIA SZCZEGÓLNE. Istnieje możliwość wyszukania zadania korzystając z następujących parametrów: Nazwa, Data zgłoszenia od do, Placówka zgłaszająca, Miejscowość/region, Status: Przekazany, Zweryfikowany. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem SZUKAJ. Przy wybranym zadaniu szczególnym należy nacisnąć przycisk HISTORIA ZGŁOSZEŃ.

66 Następnie przy odpowiednim zadaniu naciskamy przycisk WERYFIKUJ. Istnieje możliwość zwrócenia zadania do poprawy z podaniem powodu zwrotu (przycisk ZWRÓĆ DO POPRAWY) lub możliwość zaakceptowania zgłoszenia zadania szczególnego (przycisk ZAAKCEPTUJ).

67 10.10 Przeglądanie rejestru zadań szczególnych (PPL, PJK, AJK) Aby przeglądać rejestr zadań szczególnych należy z menu głównego wybrać ZADANIA SZCZEGÓLNE. Istnieje możliwość wyszukania zadania korzystając z następujących parametrów: Nazwa, Data zgłoszenia od do, Placówka zgłaszająca, Miejscowość/region, Status: Przekazany, Zweryfikowany.

68 Dodatkowo można sortować po nazwie zadania w kolejności alfabetycznej oraz numerze i dacie zadania rosnąco lub malejąco. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem SZUKAJ Wyświetlanie szczegółów zadania szczególnego (PPL, PJK) Aby wyświetlić szczegóły zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie poprzednim. Przy wybranym zadaniu należy nacisnąć przycisk SZCZEGÓŁY. Następnie możemy przeglądać szczegóły zadania szczególnego.

69 10.12 Wyświetlanie historii zgłoszeń dla zadania szczególnego (PPL, PJK) Aby wyświetlić historię zgłoszeń zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie Następnie przy wybranym zadaniu należy nacisnąć przycisk HISTORIA ZGŁOSZEŃ. Następnie możemy przeglądać historię zgłoszeń dla zadania szczególnego.

70 10.13 Wycofanie wpisu w rejestrze zadań szczególnych (PPL) Aby wycofać wpis w rejestrze zadań szczególnych należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie Następnie przy wybranym zadaniu należy nacisnąć przycisk WYCOFAJ. W kolejnym oknie uzupełniamy pole Podaj powód i naciskamy przycisk ZAPISZ.

71 10.14 Eksport do PDF szczegółów zadania szczególnego (PPL, PJK) Aby eksportować do PDF szczegóły zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie Następnie w oknie szczegółów zadania szczególnego należy nacisnąć przycisk ZAPISZ PDF. Szczegóły zadania zostaną pobrane Zgłaszanie czasowej niedostępność zadania szczególnego (PPL) Aby zgłosić czasową niedostępność zadania szczególnego należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w punkcie Następnie przy wybranym zadaniu należy nacisnąć przycisk WYCOFAJ. W kolejnym oknie uzupełniamy pola: Okresowe, należy zaznaczyć, Okres wycofania Od Do, Podaj powód. Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem ZAPISZ.

72

73

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet

Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Złóż wniosek o becikowe, zasiłek lub inne świadczenie przez Internet Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie zarejestrować kontynuację edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia Wersja 1.0 Metryka Organizacja Sputnik Software Sp. z o.o. Nazwa dokumentu Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Wersja: 1.0 Autor: Bartłomiej Barlakowski Spis treści Rejestracja użytkownika i jego aktywacja w systemie... 3 Złożenie wniosku o uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) Użytkownik z jednostki sprawozdawczej

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) Użytkownik z jednostki sprawozdawczej Instrukcja obsługi Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) Użytkownik z jednostki sprawozdawczej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2019 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp do Systemu....

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1.1 2016-03-31

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla rodziców. System elektronicznych rekrutacji

Instrukcja dla rodziców. System elektronicznych rekrutacji Instrukcja dla rodziców System elektronicznych rekrutacji Metryka dokumentu Nazwa projektu System elektronicznych rekrutacji Opracowano przez Zespół projektowy Dokument Instrukcja dla rodziców Plik - nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP. Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 13

Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP. Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 13 Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 13 Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Rejestracja w systemie... 3 3. Logowanie do systemu... 6 4. Wyszukiwanie postępowań...

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie

Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie RBT API v2.3 Nowa Netia administrator firmy Nagrywanie połączeń-zarządzanie Spis treści I. WPROWADZENIE 2 II. OPIS FUNKCJONALNOŚCI..3 1. LOGOWANIE I ZMIANA HASŁA...3 1.1 LOGOWANIE..3 1.2 WIDOK PO ZALOGOWANIU...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego.

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Zakładanie konta użytkownika w epuap Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z systemu epuap powinien w pierwszej kolejności zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej meopieka 17-04-2018 INFUSIO sp. z o. o. tel. 052 50 65 730 strona 2 z 23 Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 4 2. Ekran główny... 6 3. Pacjenci-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu edokumenty Instrukcja dla użytkowników portalu Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu Spis treści Logowanie, zmiana hasła, wylogowanie... 1 Wnioski FWRC... 3 Statusy wniosków... 4 Składanie wniosków...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR Dokumentacja użytkownika systemu E-działania POLCHAR POLCHAR Sp. z o. o. Szczecin 2015 Strona 1 z 31 Spis treści Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie E-działania... 4 2.1 Opis strony startowej... 4

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów... Spis treści 1. Doradcy... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Moje kwalifikacje... 12 5. Moi klienci... 17 5.1. Szczegóły klientów... 18 5.2. Wyniki klientów... 20 5.3. Raporty klientów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów (15)838-14-52 lwoloszyn85@gmail.com Luty 2014 1 1. Rejestracja na portalu

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.czasnazdrowie.fundacjabos.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Panel Partnera CreamCRM

Instrukcja użytkownika. Panel Partnera CreamCRM Instrukcja użytkownika Panel Partnera CreamCRM Spis treści Rozdział I Konfiguracja konta... 3 Informacje... 4 Adresy... 5 Numery telefonów... 5 Konta bankowe... 6 Odbiorcy indywidualni... 6 Lista zamówień...

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika i zalogować się.

Aby skorzystać z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika i zalogować się. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) Manual założenia Księgi Rejestrowej dla lekarzy i lekarzy dentystów, z rejestracją obowiązkowego ubezpieczenia OC. RPWDL to aplikacja służąca

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Szkolenie komputerowe: E-administracja. Korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej W ramach projektu Seniorzy w przestrzeni publicznej (FIO 2014) PROWADZĄCY: ŁUKASZ KUCHA 1 Czym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu:

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: S24 (składania elektronicznych wniosków w celu rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. Spis treści Krok 1. Założenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom Opis postępowania dla uczestników aukcji Aukcja samodzielna- złom Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-srk.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo