A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos"

Transkrypt

1 Rok 2014, numer 2 Biuletyn Informacyjny Express Samorządowy Dobre informacje: Za nami: Konwencja Wyborcza PSL - Kazimierz Kotowski kandydat do Senatu RP w wyborach uzupełniających Już prawie kart trafiło do dużych rodzin Przed nami: Nowy system płatności bezpośrednich na lata Wybory 2014 Samorządowe A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Konwencja Wyborcza PSL - Kazimierz Kotowski kandydat do S e n a t u R P w w y b o r a c h uzupełniających 31 lipca 2014 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się Krajowa Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego poprzedzająca wybory uzupełniające do Senatu RP. W konwencji udział wzięli m.in. Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński - Poseł PSL na Sejm RP, Czesław Siekierski - europoseł, Małgorzata Muzoł - Świętokrzyska Kurator Oświaty i Arkadiusz Bąk - prezes Zarządu Powiatowego i członek Zarządu PSL w województwie świętokrzyskim, nowo mianowany wiceminister gospodarki oraz Kazimierz Kotowski członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, kandydujący do Senatu RP. Wystąpienie prezesa Janusza Piechocińskiego odtworzono na telebimie. Jak podkreślali zebrani, Kazimierz Kotowski to kandydat z ogromnym doświadczeniem, znajomością lokalnych potrzeb i problemów. Absolwent Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej w Lublinie, były starosta powiatu opatowskiego, szef Związku Powiatów Polskich, na pełnionym przez siebie stanowisku odpowiedzialny za kwestie gospodarcze, w tym regionalne programy operacyjne, obejmuje zwierzchnictwo nad departamentami zajmującymi się wdrażaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departamentem Polityki Regionalnej oraz Departamentem Funduszy Strukturalnych). Ważne tematy: Kazimierz Kotowski kandydat do Senatu RP w wyborach uzupełniających Nowy system płatności bezpośrednich na lata Otwarcie drogi w gminie Turośl Inauguracja działalności świętokrzyskiej sekcji PIPRiL Pamiętajcie o ogrodach Wsparcie dla Polskich Producentów Najlepsi Ludowi Samorządowcy w Polsce ADAM STRUZIK

2 STR. 2 EXPR ESS SAMORZĄDOWY Nowy system płatności bezpośrednich na lata Proponujemy system, który dla rolników aktywnych, produkujących i wiążących się z rynkiem, daje szansę na uzyskanie dopłat nawet powyżej 700 euro - powiedział minister Marek Sawicki podczas wizyty na Ziemi Wielkopolskiej z tradycjami. Konferencja odbywała się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie, a minister Sawicki przedstawiał przyjęty w tym tygodniu przez Kierownictwo MRiRW nowy system płatności bezpośrednich na lata Wstępna propozycja systemu została w lipcu br. poddana szerokim konsultacjom społecznym, a propozycje przesłane przez 141 ich uczestników zostały wzięte pod uwagę w końcowym opracowaniu. - Rozwiązania te będą jutro przekazane Komisji Europejskiej - poinformował minister Sawicki i dodał, że w latach średnia płatność na hektar wyniesie ok. 246 euro. - To niewiele mniej, niż w UE obecnie, ponieważ średnia unijna wynosi 251 euro i należy pamiętać, że w najbliższych latach będzie malała - zaznaczył szef resortu. Opracowane przez ministerstwo systemowe rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich dla Polski na lata w pełni wykorzystują możliwości, jakie dają nowe unijne ramy prawne w zakresie uwzględnienia krajowych celów rozwojowych. Jest to istotne, ponieważ prawie trzy czwarte z 32,09 mld EUR środków unijnych dla Polski w ramach WPR stanowią środki na płatności bezpośrednie (23,49 mld EUR). Dążymy do jak najlepszego wykorzystania płatności bezpośrednich do realizacji krajowych celów strategicznych, w tym celów Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa na lata , przyjętej przez Rząd w kwietniu 2012 r., w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, wzrostu produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, a także ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Proponowane rozwiązania pozwolą skutecznie i efektywnie wykorzystać dostępne środki unijne na rzecz dostarczania konsumentom w Polsce i całej Unii Europejskiej zdrowej i wysokiej jakości żywności w sposób uwzględniający potrzeby restrukturyzacji i modernizacji sektora rolno-żywnościowego, a także wymogi środowiska naturalnego w Polsce. Będzie to możliwe poprzez szczególne wsparcie aktywnych małych i średnich gospodarstw rolnych, które mają realne szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków i zmian oczekiwań konsumentów. Celowi temu służyć będzie przesunięcie 25% koperty II filaru na lata , tj. 2,34 mld EUR, zwiększające pierwotną pulę środków na płatności bezpośrednie do 23,49 mld EUR. Środki finansowe uzyskane w wyniku tego przesunięcia będą w większości (około73%) przeznaczone na finansowanie dodatkowej płatności dla małych i średnich gospodarstw (płatność dla pierwszych hektarów" z przedziału od 3,01 ha do 30 ha, w każdym gospodarstwie). Podobny, prorozwojowy efekt będzie miała zaplanowana płatności dla młodych rolników, na którą zamierza się przeznaczyć 2% rocznej koperty krajowej. Polska w pełni wykorzysta także możliwość przeznaczenia 15% koperty krajowej na płatności związane z produkcją. Prawie dwie trzecie z tej kwoty będzie skierowane na wsparcie średniej wielkości stad bydła, krów, owiec i kóz, a pozostałe środki na wsparcie upraw roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, pomidorów, ziemniaków skrobiowych, chmielu, konopi i buraków cukrowych. Dzięki tej formie płatności proces restrukturyzacji tych sektorów będzie przebiegał w bardziej zrównoważony sposób, pełniej wykorzystane będą zasoby pracy i ziemi oraz zachowana zostanie różnorodność rolnictwa we wszystkich regionach kraju. Preferencje dla małych i średnich gospodarstw rolnych, zarówno w płatności dodatkowej jak i płatności związanej z produkcją, w powiązaniu z planowanymi działaniami PROW (m. in. Modernizacja gospodarstw rolnych", Przetwórstwo i marketing produktów rolnych", Premia dla młodych rolników") pozwolą zachować ich różnorodność i wielofunkcyjność i ułatwią dywersyfikację przychodów, w tym poprzez sprzedaż bezpośrednią. MRiRW Do pobrania: Szczegółowy opis systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach (.pdf 331,97 kb)

3 R O K 2014, N UMER 2 STR. 3 Otwarcie drogi w gminie Turośl Mieszkańcy Lemana w Gminie Turośl mają nową drogę. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem wojewody podlaskiego przekazało środki na realizację tej inwestycji związanej z usuwaniem zdarzeń po klęskach żywiołowych. W tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu wziął udział wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, który dokonał symbolicznego otwarcia drogi. Nowo oddany do użytku odcinek liczy 2,1 km. Droga w Lemanie została uszkodzona w wyniku wzrostu poziomu wody oraz powstałego zatoru na rzece Pisa, jaki miał miejsce w styczniu 2013 roku. W związku z tym potrzebna była jej przebudowa. Koszt tej inwestycji wyniósł zł, w tym gmina Turośl przeznaczyła zł, co stanowi 20% wartości zadania. Natomiast z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi wyniosła zł, co pokryło 80% wartości kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia. Podczas uroczystości wójt gminy Turośl poprosił wicewojewodę podlaskiego o zabranie głosu, w swoim wystąpieniu zwrócił się do mieszkańców słowami: - Dziękuję Państwu za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość otwarcia drogi. Wraz z mieszkańcami miejscowości Leman cieszę się z kolejnej potrzebnej i udanej inwestycji na terenie naszego województwa. Jestem przekonany, że ta droga będzie Państwu służyć i zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności zarówno wżyciu zawodowym, jak i osobistym. Wicewojewoda podlaski w swoim imieniu oraz wojewody podlaskiego Macieja Żywno na pamiątkę przekazał Wójtowi Gminy Turośl symboliczną dotację. Inauguracja działalności świętokrzyskiej sekcji Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Wierni tradycyjnym produktom. Majonez kielecki, wiśnia nadwiślanka, opatowska krówka czy chmielnickie sery twarogowe - tych produktów nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać ani zachwalać. Swoim unikalnym smakiem zaświadczają, że produkcja lub uprawa według tradycyjnych sposobów i receptur przynosi znakomite rezultaty. 21 świętokrzyskich producentów postanowiło zaprezentować się na szerszym forum i utworzyło oddział Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. W Targach Kielce odbyło się spotkanie inaugurujące działalność świętokrzyskiej sekcji, w którym uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa oraz Izabella Byszewska i Jan Zwoliński reprezentujący Zarząd Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. - Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zrzesza producentów i podmioty wspierające rynek produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Polsce. Założyli ją w 2007 roku laureaci konkursu kulinarnego Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów", stwierdzając, że nie ma takiej organizacji, która pomagałaby budować rynek produktów tradycyjnych, wspierałaby wiedzą merytoryczną, lobbowała, oczywiście w pozytywnym sensie, za nimi w administracji czy przy podejmowaniu decyzji prawnych na poziomie krajowym - wyjaśniła Izabella Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jak dodała, Izba przede wszystkim reprezentuje interesy swoich członków, działa na rzecz aktywnej polityki wprowadzania lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodarczego, inicjuje zdarzenia zapewniające wyższą jakość produktów, ale także wspiera w działaniach promocyjnych.

4 R O K 2014, N UMER 2 STR. 4 Pamiętajcie o ogrodach Kiedy po II Wojnie Światowej w Polsce zaczęto realizować politykę uprzemysławiania kraju, potrzebowano dużej ilości pracowników do nowo powstałych zakładów i fabryk. Zachęcano wówczas całe rzesze mieszkańców okolicznych miejscowości wiejskich do osiedlania się w miastach. Aby zapewnić im namiastkę dotychczasowego życia, przyjezdnym oferowano niewielkie działki na obrzeżach miast, gdzie mogliby spędzać wolne popołudnia na łonie natury, uprawiać warzywa, hodować owoce, odpoczywać po ciężkim dniu pracy. Dla ludzi był to bardzo ważny aspekt codziennego życia, były to miejsca spotkań, okazjonalnych imprez, a także możliwość wydostania się na kilka godzin z mocno zaludnionych blokowisk. Tak było kiedyś, tak jest także i dziś. W styczniu 2014r. weszła w życie Ustawa regulująca kwestie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poprzednia Ustawa z 2005r. miała wiele wad i bubli prawnych, a ponadto nie odpowiadała interesom działkowców. Trybunał Konstytucyjny po przeanalizowaniu Ustawy z 2005r. wykazał, że ma ona wiele zapisów niezgodnych z Konstytucją. Wtedy to działkowcy na własną rękę sporządzili obywatelski projekt ustawy, pod którym podpisało się ponad milion obywateli. Właśnie na bazie tego projektu powstał nowy akt prawny, który miał uregulować wszystkie kwestie dotyczące Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgodnie z Konstytucją oraz interesem działkowców. Ustawa wprowadziła wiele zmian, dzięki którym działkowcy mogą czuć się bezpiecznie na użytkowanych przez siebie terenach oraz posiadają znacznie większe prawa niż dotychczas. Niestety zapisy nowej Ustawy nie wszystkim odpowiadają, bowiem istnieje pewne lobby, w interesy którego obecna Ustawa uderza. Te grupy interesu próbują skłócić i podzielić działkowców oraz zmienić pewne dotychczasowe zapisy, tak aby otworzyć sobie furtkę do ingerowania w strukturę, majątek oraz dalsze losy zrzeszenia działkowców. Działania te obejmują zarówno próby poróżnienia działkowców, jak i naciski na rządzących. Do tej pory udało im się spowodować to, że Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował definicję altan działkowych, a Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, czym paradoksalnie zadziałał na niekorzyść obywateli. Takim działaniom należy się stanowczo przeciwstawić i nie dopuścić do sytuacji, aby w taki sposób ingerowano w akt prawny, o który działkowcy walczyli od kilku lat i który po wielkich trudach wreszcie wywalczyli! W dniu 28 czerwca br. w Płocku odbyło się spotkanie działkowców, podczas którego przeprowadzone było szkolenie dotyczącego stosowania przepisów nowej Ustawy w praktyce. W trakcie tego spotkania zbieraliśmy także podpisy pod inicjatywą zawiązania komitetu w celu stworzenia obywatelskiego projektu dotyczącego zmiany Ustawy o prawie budowlanym, które w obecnej formie zagraża istnieniu altan działkowych. Jako poseł na Sejm nie tylko oddałem swój głos za wspomnianą Ustawą, ale aktywnie działałem na rzecz działkowców jako wiceprzewodniczący podkomisji. Nadal będę optował za prawami i interesami działkowców, aż do pomyślnego zakończenia sprawy. Konsekwentnie deklaruję swoje poparcie dla wniosku Polskiego Związku Działkowców do Rzecznika Praw Obywatelskich o uwzględnianie interesu działkowców przez instytucję, która została powołana do obrony praw zwykłego obywatela. Piotr Zgorzelski pamitajcie-o-ogrodach.html

5 R O K 2014, N UMER 2 STR. 5 Wsparcie dla polskich producentów owoców i warzyw w związku z zapowiedzianym embargiem Spotkanie w sprawie rekompensat W piątek (1 sierpnia) we wczesnych godzinach popołudniowych minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotka się z Dyrektorem Generalnym Komisji Europejskiej W Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego celem omówienia rekompensat związanych z kryzysem na rynku owoców miękkich i embargiem rosyjskim na owoce i warzywa. Wniosek do Komisji Europejskiej Minister Marek Sawicki wysłał do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej Daciana Ciolosa list informujący o stratach, jakie mogą ponieść polscy producenci owoców i warzyw w związku z zapowiedzianym embargiem. Minister zwraca w nim uwagę, że polityczny charakter zastosowanych ograniczeń jest konsekwencją wprowadzonych przez Unię Europejską ograniczeń finansowo-gospodarczych wobec Rosji. List zawiera wniosek o wdrożenie, w duchu solidarności europejskiej, odpowiednich i adekwatnych działań ograniczających negatywne skutki dla polskich producentów owoców i warzyw, nałożonych przez Federację Rosyjską sankcji. Problem może być rozwiązany na szczeblu Unii Europejskiej, a nie przez polskiego ministra rolnictwa, dlatego minister Sawicki występuje do Komisji Europejskiej o rekompensaty finansowe za wycofane z rynku rosyjskiego polskie owoce i warzywa, w tym jabłka. Minister podkreśla w liście, że szczególnie dotkliwie odczują skutki embarga wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, ponieważ z przyczyn od nich niezależnych nie będą w stanie osiągnąć planowanej na ostatni rok wielkości i wartości sprzedaży niezbędnej do otrzymania uznania za organizację producentów owoców i warzyw. Szef resortu nie chce dopuścić, aby głównymi ofiarami ograniczeń ekonomicznogospodarczych Unii Europejskiej i USA, wobec Rosji byli polscy warzywnicy i sadownicy. Polska wyeksportowała do Rosji w 2013 r. ponad 804 tys. ton produktów z sektora owoców i warzyw o łącznej wartości blisko 336 mln euro. Łączne przewidywane straty dla polskiego sektora owoców i warzyw wynikające z wprowadzonego przez Rosję embarga mogą wynieść ok. 500 mln euro. producentow_owocow_i_warzyw_w_zwiazku_z_zapowiedzianym_ embargiem/

6 R O K 2014, N UMER 2 STR. 6 Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na list prezesa Jarosława Kaczyńskiego do premiera Donalda Tuska Pan prezes Jarosław Kaczyński po raz kolejny wkracza na nieznany mu bliżej grunt, grunt rolny. Już miesiąc przed żniwami ogłosił cenę pszenicy na 600 zł za tonę. Nie jest w stanie zrozumieć, że słowa padające z ust znanego polityka bardzo uważnie brane są pod uwagę analityków i przedsiębiorców. Po raz kolejny też wyciąga argument związany ze spółką Elewarr". To nie jest podmiot, który może w sposób zdecydowany wpłynąć na sytuację rynkową. Po prostu nie posiada tak dużego udziału w rynku. Ponadto Prezes zapomina, że jest to podmiot prawa handlowego i nie ma prawa działać na szkodę spółki. Obrońca producentów zbóż i rzepaku po raz kolejny posługuje się demagogią. Ubolewa też nad losem producentów owoców miękkich, zwłaszcza producentów czarnej porzeczki i wiśni. Tu rzeczywiście sytuacja jest trudna. Jest jednak bardziej złożona niż myśli Prezes. Po pierwsze złożyłem wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwości wystąpienia zmowy cenowej podmiotów skupowych. Wystąpiłem też do Komisji Europejskiej o zastosowanie odpowiednich instrumentów dotyczących załamania cen i nadprodukcji na danym rynku. Jestem jedynym ministrem rolnictwa w Unii Europejskiej, który zrobił to sam. W krajach, gdzie wystąpiła trudna sytuacja na rynku np. moreli to organizacje reprezentujące rolników, ich zrzeszenia i izby występowały przede wszystkim z takim wnioskiem, a dopiero na końcu właściwy minister ich wspierał. U nas sytuacja jest odwrotna. To związek będący członkiem COPA COGECA NSZZ RI Solidarność organizuje pikietę pod ministerstwem rolnictwa, ale sam nie czyni nic na europejskim forum w interesie polskich rolników. Związek COPA COGECA, z wiceprzewodniczącym, senatorem Chróścikowskim upomina się o producentów moreli z południa Europy, ale ani zdaniem nie popiera wniosku ministra rolnictwa z Polski. Czy stojąc u boku Tiahnyboka na Majdanie myślał Pan Prezes o polskich rolnikach? Czy jednym zdaniem upomniał się Pan Prezes u Ukraińców o zniesienie embarga na polską wołowinę i wieprzowinę? Udało mi się to embargo częściowo odblokować, ale znowu mamy kłopot w odniesieniu do ukraińskiego rynku wieprzowiny. Niedawni przyjaciele prezesa Kaczyńskiego teoretycznie znieśli embargo na wieprzowinę z Polski, ale jednocześnie podnieśli opłaty czyniąc eksport nieopłacalnym. Po pierwszym przypadku ASF w małym gospodarstwie, tuż przy granicy z Białorusią, Ukraina zaostrzyła znacznie wymagania w odniesieniu do wieprzowiny z Polski. Jednocześnie jednak bez przeszkód importuje to mięso z innych państw unijnych. W tym przypadku prezes Kaczyński nabrał wody w usta. Niech Pan Prezes zaapeluje do przyjaciół z Kijowa. Uważa Pan Prezes, że system określania wysokości strat jest niesprawiedliwy, ale jednocześnie nie przedstawia sprawiedliwego", czyli coś wiem, ale nie powiem. Oszukuje rolników, że jest jakaś cudowna recepta na zrekompensowanie wszystkich możliwych strat. Co do kar za przekroczenie kwot mlecznych, zgadzam się - nie powinno być karania rolników. Kwoty i tak zostaną wkrótce zniesione. Od czterech miesięcy buduję większość w Radzie Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej na rzecz zmiany wskaźnika tłuszczu i obniżenia kar za nadprodukcję. W tej sprawie także nie napotkałem żadnej korespondencji przewodniczących komisji rolnictwa Sejmu i Senatu (posła Jurgiela i senatora Chróścikowskiego) do komisarza Ciolosa, która wspierałaby moje starania. Panie Prezesie, jeżeli ustawia się Pan w roli poganiacza, to proszę niech Pan pogoni także swoich polityków, którzy pełniąc ważne funkcje parlamentarne i związkowe nie wykorzystują swojej siły nacisku na Komisję Europejską. MRiRW

7 STR. 7 EXPR ESS SAMORZĄDOWY Najlepsi Ludowi Samorządowcy w Polsce ADAM STRUZIK Adam Krzysztof Struzik (ur. 1 stycznia 1957 roku w Kutnie) lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach , senator II, III i IV kadencji, od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. Działalność zawodowa i społeczna Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Strażak ochotnik i członek Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność polityczna Od 1984 roku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Senator RP w latach Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP II kadencji. W latach Marszałek Senatu RP. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które w roku 1997 uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP. W 2007 roku wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego. Działalność samorządowa W latach radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 roku radny miasta i gminy Gąbin. W latach delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1998 roku radny województwa mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od grudnia 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku wybrany na wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 roku powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii). Od października 2011 r. członek Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów ds. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Odznaczenia i wyróżnienia Za swoją działalność Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in.: - Odznaką Honorową im. Pamięci Prezydenta Stefana Starzyńskiego przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy za wieloletnią działalność na rzecz stolicy (2013 r.), - Odznaczeniem Zasłużony dla Ziemi Wyszogrodzkiej (2013 r.), - Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej" (2012 r.), - pamiątkowym medalem "Zasłużony dla Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka" (2012 r.) - odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego "Ambasador SM" (2012 r.) stwardnienia rozsianego,

8 Biuletyn Informacyjny KONTAKT: Mateusz Dąbrowski tel. kom ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA SYLWETEK NASZYCH SAMORZĄDOWCÓW, KTÓRE BĘDĄ PREZENTOWANE W KOLEJNYCH NUMERACH EXPRESSU. ADRES: W TYM NUMERZE SYLWETKA MARSZAŁKA ADAMA STRUZIKA (str. 7) Drodzy Ludowcy, Już 7 września 2014 roku o d b ę d ą s i ę w y b o r y uzupełniające do Senatu RP. P o l s k i e S t r o n n i c t w o Ludowe postanowiło wystawić kandydata gwarantującego g o d n ą r e p r e z e n t a c j e. Kazimierz Kotowski przez lata aktywnie działał w strukturach Stronnictwa, jak również na rzecz lokalnej społeczności w przeszłości na stanowisku starosty opatowskiego oraz obecnie jak członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Szereg doświadczeń Kazimierza Kotowskiego jak również bliskość z otaczającym go społeczeństwem pozwala dać kandydatowi najwyższe rekomendacje. Mając to na uwadze zwracam się z prośbą do członków Polskiego Stronnictwa Ludowego o wszelkie możliwe wsparcie Kazimierza Kotowskiego w kampanii wyborczej jak również w trakcie samych wyborów, albowiem źródłem siły PSL jest solidarność, dlatego do urn powinniśmy iść ramię w ramię, zachęcając do tego samego również Swoje rodziny oraz znajomych. Janusz Piechociński Prezes PSL

Informator. Pikieta sadowników w Warszawie. Batalia Związku Sadowników RP o złagodzenie skutków embarga. Jubileusz XV-lecia Związku Sadowników RP

Informator. Pikieta sadowników w Warszawie. Batalia Związku Sadowników RP o złagodzenie skutków embarga. Jubileusz XV-lecia Związku Sadowników RP ISSN 2299-0593 www.polskiesadownictwo.pl 3/2014 Informator Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Pikieta sadowników w Warszawie Batalia Związku Sadowników RP o złagodzenie skutków embarga

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Beata Szydło, nasza kandydatka na premiera: Państwo musi stać po Waszej stronie!

POLSKA. Beata Szydło, nasza kandydatka na premiera: Państwo musi stać po Waszej stronie! POLSKA sierpień 2015 ZIEMIA Jak żyć? Producenci owoców miękkich znaleźli się na skraju bankructwa. str. 8 Fabryki mięsa Gospodarstwa rodzinne są bez szans w konkurencji z fermami. str. 10 Jałowy Bałtyk

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej POLITYKA GOSPODARKA DYPLOMACJA KULTURA NUMER 3 4/2015 (123) Cena promocyjna 5 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1643-5729 Indeks 24340X Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki Wspomagamy przedsiębiorców Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. str. 8 TalentowiSKO Druga edycja Programu zakończona str. 19 Sukces z Bankiem Spółdzielczym Dobry bank to tani

Bardziej szczegółowo

Izba zaprezentowała nowy budynek

Izba zaprezentowała nowy budynek BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PODKARPACKICH ROLNIKÓW Nr 11 (31) listopad 2014 Izba zaprezentowała nowy budynek Szanowni Czytelnicy, W NUMERZE Od Redakcji... 3 Z życia samorządu rolniczego.. 4 3 listopada Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Nam zależy na PSL, Lepszym. Numer 130. W numerze:

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Nam zależy na PSL, Lepszym. Numer 130. W numerze: B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y Numer 130 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za każdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński Wspólna konferencja prasowa

Bardziej szczegółowo

A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos. Powrót Sądów Rejonowych to nasza zasługa

A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos. Powrót Sądów Rejonowych to nasza zasługa Rok 2014, numer 1 Biuletyn Informacyjny Express Samorządowy Dobre informacje: Za nami: Powrót Sądów Rejonowych Podsumowanie PROW 2 0 0 7 2 0 1 3 Przed nami: Mazowsze walczy z janosikowym Wybory 2014 Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Fot. Michał Pasich. Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego NR 2 (120) 2013 ROK / ISSN 1730-749X

Kronika. Mazowiecka. Fot. Michał Pasich. Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego NR 2 (120) 2013 ROK / ISSN 1730-749X Kronika NR 2 (20) 203 ROK / ISSN 730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Fot. Michał Pasich Dobrze wydane pieniądze. Fundusz sołecki s. 0 Wykorzystajmy LEADERA, rozwijajmy obszary

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

zachodniopomorskiej Wsi

zachodniopomorskiej Wsi Echo zachodniopomorskiej Wsi maj 2014 r. Walne zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Str. 4 PROW 2014-2020 PRZYJĘTY! Str. 7 maj 2014 1 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

4 str. 11 str. 12 str. O Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego rozmawialiśmy z Wicemarszałkiem Mieczysławem Baszko. Z wizytą na Białorusi

4 str. 11 str. 12 str. O Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego rozmawialiśmy z Wicemarszałkiem Mieczysławem Baszko. Z wizytą na Białorusi Agroizba ISSN 1505-4551 Egzemplarz bezpłatny Nr 3 (49) maj-czerwiec 2013 4 str. O Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego rozmawialiśmy z Wicemarszałkiem Mieczysławem Baszko 11 str. Z wizytą na Białorusi 12

Bardziej szczegółowo

Europa Przyjazna Rodzinie

Europa Przyjazna Rodzinie DWUTYGODNIK Nr 9(201) I 8 maja 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Europa Przyjazna Rodzinie Rozmowa z Piotrem Uścińskim,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r.

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. V kadencja Porządek obrad: 1. Informacja o realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Urząd najtańszy w kraju s. 2 Kłopotliwe zadania s. 4 Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie dodatek specjalny s.

Kronika. Mazowiecka. Urząd najtańszy w kraju s. 2 Kłopotliwe zadania s. 4 Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie dodatek specjalny s. Kronika NR 2 (132) 2014 ROK / ISSN 1730 749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Urząd najtańszy w kraju s. 2 Kłopotliwe zadania s. 4 Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie dodatek

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 7 (188), wrzesień 2012 ISSN 1730-5187

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 7 (188), wrzesień 2012 ISSN 1730-5187 Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 7 (188), wrzesień 2012 ISSN 1730-5187 STAWKA WIĘKSZA NIŻ 8 MILIARDÓW W NUMERZE ZE ZWIĄZKU VII Podczas posiedzenia w Sokółce 6 lipca br. członkowie Zarządu ZMP poparli

Bardziej szczegółowo

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy NASZ gazeta bezpłatna Świętokrzyski Informator Samorządowy Nr 3 (62) / 2012 ISSN 1897-4546 Z myślą o pasażerach - rozmowa z Janem Maćkowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czytaj na

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo