VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 DYKTAFON CYFROWY VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z tego urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości. W celu uzyskania odpowiedniej jakości nagrań zalecamy przetestowanie działania funkcji i poziomu nagrywania. Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo , Japan. Tel. +81 (0) (Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, Hamburg, Germany. Tel. +49 (0) (Letters) Postfach Hamburg, Germany. Vision House 19 Colonial Way Watford Hertfordshire WD24 4JL. Tel. +44 (0) Informacja dla użytkowników w Europie: Oznaczenie CE wskazuje, że niniejszy produkt jest zgodny z europejskimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska i klienta. Ten symbol [przekreślony wizerunek kosza na kółkach, zgodny z dyrektywą WEEE, aneks IV] oznacza, że we wszystkich krajach UE wymagane jest segregowanie odpadów z urządzeń elektronicznych i elektrycznych od innych odpadów. Urządzeń opatrzonych takim symbolem nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. W celu usunięcia niniejszego produktu należy skorzystać z usług zwrotu i odbioru takich produktów. Produkt: VN-7800PC/VN-6800PC/VN-6500PC/VN-5500PC/VN-3500PC Ten symbol [przekreślony wizerunek kosza na kółkach, zgodny z dyrektywą 2006/66/ EC, aneks II] oznacza, że we wszystkich krajach UE wymagane jest segregowanie zużytych akumulatorów. Akumulatorów opatrzonych takim symbolem nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. W celu usunięcia zużytych akumulatorów należy skorzystać z usług zwrotu i odbioru takich produktów. Wprowadzenie Zawartość tej instrukcji może w przyszłości ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące nazw produktów i numerów modeli, należy skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość informacji zawartych w tej instrukcji. W przypadku znalezienia wątpliwego elementu, błędu lub pominięcia prosimy o kontakt z centrum pomocy technicznej. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za bierne uszkodzenia lub szkody będące wynikiem utraty danych na skutek wady produktu, przeprowadzenia naprawy przez firmę inną niż Olympus lub autoryzowaną placówkę serwisową Olympus ani za szkody powstałe z innej przyczyny. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe: Microsoft, Windows i Windows Media są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. Inne nazwy produktów i marek wymienione w tej instrukcji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. h Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie Przed uruchomieniem nowego dyktafonu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby poznać zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Prosimy o umieszczenie niniejszej instrukcji obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze mogła służyć pomocą. Za pomocą symboli ostrzegawczych zostały oznaczone istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Aby zapobiegać obrażeniom osób oraz uszkodzeniom mienia, należy zapoznać się z ostrzeżeniami i podanymi informacjami. PL-BD AP0904

2 Pierwsze kroki h Nazwy elementów 1 Wbudowany mikrofon 2 Gniazdo mikrofonowe MIC 3 Przełącznik HOLD 4 Złącze USB 5 Przycisk STOP (4) 6 Przycisk PLAY/ OK (`) 7 Przycisk 0 (przewijanie do tyłu) 8 Pokrywa komory baterii 9 Przycisk FOLDER/ INDEX # $ % ^ & * 0 Gniazdo słuchawkowe EAR! Wyświetlacz (panel Kontrolka nagrywania odtwarzania # Przycisk REC (s) $ Przycisk + % Przycisk 9 (szybkie przewijanie do przodu) ^ Przycisk & Przycisk DISP/MENU * Przycisk ERASE (s) ( Szczelina na pasek ( Pasek nie jest dostarczany w zestawie. Należy nabyć go osobno. Wyświetlacz (panel LCD): Wskaźnik folderu 2 [X] Wskaźnik czułości mikrofonu [Y] Wskaźnik filtra niskich częstotliwości* [Z] Wskaźnik VCVA (Aktywacji nagrywania głosem) [_] Wskaźnik trybu nagrywania [K] Wskaźnik szybkiego odtwarzania [J] Wskaźnik wolnego odtwarzania [[] Wskaźnik powtarzania fragmentu nagrania* 3 Wskaźnik podpowiedzi 4 Wyświetlacz znakowy Wskaźnik poziomu nagrywania 5 Wskaźnik baterii 6 Wskaźnik blokady kasowania 7 Numer bieżącego pliku * Tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC. h Wkładanie baterii 1 Naciśnij lekko strzałkę i otwórz pokrywę komory baterii przesuwając ją. 2 Włóż dwie baterie alkaliczne AAA, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. 3 Zamknij dokładnie pokrywę komory baterii. Po ustawieniu przełącznika HOLD w kierunku wskazywanym przez strzałkę, wyświetlacz wyłączy się po wyświetleniu napisu [HOLD]. Wykonaj następną czynność. W dyktafonie można opcjonalnie używać baterii akumulatorowej Ni-MH (BR401) firmy Olympus. - -

3 Wymiana baterii: Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol [N], należy niezwłocznie wymienić baterie. Zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych AAA. Po wyczerpaniu się baterii na wyświetlaczu pojawi się symbol [O], a dyktafon wyłączy się. Przed wymianą baterii należy ustawić przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę. h Zasilanie Włączanie zasilania: Przesuń przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę. Wyłączanie zasilania: Przesuń przełącznik HOLD w kierunku wskazywanym przez strzałkę, gdy nie jest używany. Tryb gotowości i wyłączenie wyświetlacza: Jeżeli podczas nagrywania lub odtwarzania dyktafon zostanie zatrzymany na co najmniej 5 minut, przejdzie do trybu gotowości (oszczędzania energii), a wyświetlacz wyłączy się. Aby wyjść z trybu gotowości i włączyć wyświetlacz, naciśnij dowolny przycisk. hhold Ustawienie przełącznika HOLD w kierunku wskazywanym przez strzałkę powoduje zablokowanie aktualnego stanu i wyłączenie wszystkich przycisków. Aby wznowić korzystanie z dyktafonu, należy przesunąć przełącznik HOLD. h Ustawianie daty i godziny [Time & Date] Po ustawieniu daty i godziny informacje o czasie nagrania pliku dźwiękowego są automatycznie zapisywane razem z tym plikiem. Po pierwszym włożeniu baterii i przy każdej ich wymianie, wskaźnik Month będzie migał. W takim przypadku należy ustawić godzinę i datę, wykonując czynności 4 do 6 opisane poniżej. 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/MENU przez co najmniej 1 sekundę, aby przejść do menu głównego. 2 Naciśnij przycisk 9 opcję [Sub Menu]. 3 Naciśnij przycisk PLAY/ OK (`). Na wyświetlaczu pojawi się opcja [Time & Date], a wskaźnik [\^]] będzie migał. 4 Naciśnij przycisk 9 pole do ustawienia. Za pomocą migającego kursora wybierz pole Miesiąc, Dzień, Rok, Godzina lub Minuta. 5 Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić wartość. Wykonaj te same czynności (naciskaj przycisk 9 lub 0), aby wybrać kolejne pole i naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić wartość. Time & Date :00 AM :00 AM 6 Naciśnij przycisk PLAY/ OK (`), aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia i wyjść z ekranu ustawień początkowych. Zegar rozpocznie odliczanie od ustawionej daty i godziny. Naciśnij przycisk PLAY/OK (`), aby aktywować ustawienia. 7 Naciśnij przycisk STOP (4), aby zamknąć tryb menu. Jest to ostatnia czynność procedury ustawiania godziny i daty. Aby podczas ustawiania godzin i minut wybrać tryb wyświetlania czasu 12- lub 24-godzinny, naciśnij przycisk DISP/MENU. Aby podczas ustawiania roku, miesiąca i dnia zmienić kolejność elementów w wyświetlanej dacie, naciśnij przycisk DISP/MENU :00 PM

4 Nagrywanie h Informacje o folderach W dyktafonie dostępnych jest pięć folderów: [F], [G], [H], [I] oraz [W]. Aby zmienić folder, należy nacisnąć przycisk FOLDER/INDEX przy zatrzymanym dyktafonie. Uwaga: W każdym folderze można nagrać maksymalnie 200 plików. Bieżący folder 15m15s 14m15s h Nagrywanie 1 Naciśnij przycisk FOLDER/INDEX, aby wybrać odpowiedni folder. a Bieżący folder a 15m15s 14m15s 2 Naciśnij przycisk REC (s), aby rozpocząć nagrywanie. Kontrolka nagrywania/ odtwarzania zaświeci się na czerwono i rozpocznie się nagrywanie. Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte po włożeniu wtyczki słuchawki do gniazda słuchawkowego dyktafonu, w słuchawce będzie słychać nagrywany dźwięk. Poziom głośności podsłuchu nagrywanego sygnału można dostosować, naciskając przycisk + lub -. b Bieżący tryb nagrywania c Numer bieżącego pliku d Czas nagrywania e Pozostały czas nagrania f Miernik poziomu nagrania 15m15s 14m15s b c d Remain 22h52m46s 3 Naciśnij przycisk STOP (4), aby zatrzymać nagrywanie. Nowe nagrania są zapisywane jako ostatni plik w folderze. e f h Aby wstrzymać nagrywanie Aby wstrzymać: W trybie nagrywania naciśnij przycisk REC (s). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Rec Pause]. Rec Pause Aby wznowić nagrywanie: Naciśnij ponownie przycisk REC (s). Nagrywanie zostanie wznowione od miejsca, w którym zostało przerwane. h Informacje na wyświetlaczu LCD Informacje widoczne na wyświetlaczu można dostosować. Ułatwia to sprawdzanie ustawień dyktafonu oraz informacji o plikach. Stan dyktafonu Czynność Wyświetlacz W trybie zatrzymania W trybie nagrywania W trybie zatrzymania lub odtwarzania Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP (4). Naciśnij przycisk DISP/MENU. Naciśnij przycisk DISP/MENU. Po przytrzymaniu przycisku zostaną wyświetlone wartości parametrów pozostały czas nagrywania i pozostała pamięć. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje kolejno wyświetlenie wartości parametrów bieżący czas nagrania, pozostały czas nagrywania i wskaźnik poziomu nagrywania. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje kolejno wyświetlenie wartości parametrów aktualny czas odtwarzania, pozostały czas odtwarzania, data nagrania i czas nagrania

5 Odtwarzanie h Odtwarzanie 1 Naciśnij przycisk FOLDER/INDEX, aby wybrać odpowiedni folder. 2 Naciśnij przycisk 9 lub 0, aby wybrać plik do odtworzenia. 3 Naciśnij przycisk PLAY/ OK (`), aby rozpocząć odtwarzanie. Kontrolka nagrywania/ odtwarzania zaświeci się na zielono, a na wyświetlaczu będzie widoczny aktualny 15m15s czas odtwarzania. a Numer bieżącego pliku b Czas odtwarzania a b 4 Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić odpowiednią głośność dźwięku. Na wyświetlaczu zostanie wskazany poziom głośności. Można ustawić wartość od [00] do [30]. 14m25s h Zatrzymywanie odtwarzania Aby zatrzymać: Naciśnij przycisk STOP (4). Dyktafon zatrzyma odtwarzanie bieżącego pliku. Aby wznowić odtwarzanie: Naciśnij ponownie przycisk PLAY/OK (`). Odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca, w którym zostało przerwane. h Przewijanie do przodu i do tyłu Szybkie przewijanie do przodu: W trybie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk 9. Zwolnienie przycisku 9 skutkuje powrotem do trybu normalnego odtwarzania. Przewijanie do tyłu: W trybie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk 0. Zwolnienie przycisku 0 skutkuje powrotem do trybu normalnego odtwarzania. Po osiągnięciu końca pliku podczas przewijania do przodu lub do tyłu działanie dyktafonu zostanie wstrzymane. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje kontynuowanie przewijania do przodu lub do tyłu. Jeżeli w pliku znajduje się znak indeksu lub znak tymczasowy, dyktafon zatrzyma się w tym miejscu. h Lokalizowanie początku pliku W trybie odtwarzania (standardowego lub szybkiego/wolnego) naciśnij przycisk 9 lub 0. Powoduje przejście do początku następnego lub aktualnie odtwarzanego pliku. Uwaga: Jeżeli w pliku znajduje się znak indeksu lub znak tymczasowy, dyktafon zatrzyma się w tym miejscu. - -

6 h Zmiana szybkości odtwarzania Aby zmienić szybkość odtwarzania, naciśnij w trybie odtwarzania przycisk PLAY/OK (`). Standardowa szybkość Wolne odtwarzanie (-25%) Szybkie odtwarzanie (+50%) Po włączeniu trybu wolnego odtwarzania zostanie wyświetlony symbol [J], a po włączeniu trybu szybkiego odtwarzania zostanie wyświetlony symbol [K]. Zmieniona szybkość odtwarzania zostanie zachowana nawet po jego zatrzymaniu. Odtwarzanie kolejnego pliku będzie kontynuowane z tą szybkością. h Jak uruchomić funkcję powtarzania fragmentu nagrania (tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC) 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk REC (s) w momencie, w którym chcesz rozpocząć fragment pliku do powtórzenia. Na wyświetlaczu będzie migał komunikat [Repeat End?]. Repeat End? 2 Naciśnij ponownie przycisk REC (s) w momencie, w którym chcesz zakończyć fragment pliku do powtórzenia. Odtwarzacz dyktafonu powtarza odtwarzany fragment, do momentu anulowania tej opcji. 15m15s 02m15s Anulowanie funkcji powtarzania fragmentu nagrania: 1 Naciśnij przycisk REC (s). 2 Naciśnij przycisk STOP (4). 3 Naciśnij przycisk 9. 4 Naciśnij przycisk 0. Kasowanie Niepotrzebne pliki można łatwo skasować. Kolejne numery plików zostaną przypisane automatycznie. h Kasowanie plików pojedynczo 1 Naciśnij przycisk FOLDER/INDEX, aby wybrać folder. 2 Naciśnij przycisk 9 plik do skasowania. a Plik do skasowania 3 Naciśnij przycisk ERASE (s). a 4 Naciśnij przycisk 9, aby wybrać opcję [Start]. 5 Naciśnij przycisk PLAY/OK ( `). Erase: Start File Erase! - -

7 h Kasowanie wszystkich plików z folderu 1 Naciśnij przycisk FOLDER/INDEX, aby wybrać folder do skasowania. a Folder do skasowania a 2 Naciśnij dwukrotnie przycisk ERASE (s). Erase: Cancel 3 Naciśnij przycisk 9, aby wybrać opcję [Start]. 4 Naciśnij przycisk PLAY/OK ( `). All Erase! Erase Done Skasowanego pliku nie można przywrócić. Plik, dla którego ustawiono blokadę skasowania nie zostanie skasowany. Jeżeli operacja nie zostanie wykonana w ciągu 8 sekund od wybrania ustawienia, dyktafon powróci do stanu zatrzymania. Ukończenie kasowania może potrwać kilka sekund. W tym czasie nie wolno wyjmować i wymieniać baterii ani korzystać z innych funkcji dyktafonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie danych. Tryb menu h Poziomy na ekranie menu i przyciski obsługi [Main Menu/Sub Menu] Ustawienia można zmieniać po wybraniu trybu menu. Krok 1 Wybierz tryb menu. Krok 4 Zatwierdź ustawienie w trybie menu. Krok 2 Wybierz pozycję menu na ekranie menu głównego lub podmenu. Ekran Main menu Ekran Sub menu Rec Mode Lock Format Language REC PLAY Mic Sense Voice * System Contrast REC VCVA Sub Menu Main Menu LED REC LowCut * * Tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC Time & Date Beep Ustawienie pozycji menu z oznaczeniem podczas nagrywania. Ustawienie pozycji menu z oznaczeniem podczas odtwarzania. REC PLAY można wybrać nawet można wybrać nawet Krok 3 Wybierz element ustawień na ekranie ustawień. Anuluj zmianę ustawienia. DISP/MENU Włączenie trybu menu po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez co najmniej 1 sekundę. PLAY/OK (`) Przejście do ekranu ustawień z ekranu menu głównego lub pod menu. Zatwierdzenie wybranego ustawienia i powrót do ekranu menu głównego lub pod-menu. 0 lub 9 Zmiana ustawień elementów na ekranie ustawień menu głównego lub pod-menu. STOP (4) lub REC (s) Zakończenie i wyjście z trybu menu. (Naciśnięcie przy wyświetlanym ekranie ustawień nie spowoduje zmiany ustawienia wybranego elementu.) - 7 -

8 h Podstawowe operacje w trybie menu 1 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/MENU przez co najmniej 1 sekundę. 2 Naciśnij przycisk 9 pozycję menu. Przejdź do ekranu ustawień wybranej pozycji menu. Aby ustawić element pod menu, wybierz opcję [Sub Menu] na głównym ekranie menu. Następnie wybierz i ustaw pozycję menu na ekranie podmenu w ten sam sposób. Ikona podpowiedzi: Informuje miganiem, który przycisk należy nacisnąć jako następny. a [^]: Naciśnij przycisk PLAY/OK (`) (przejście do następnego ekranu). b [\] lub []]: Naciśnij przycisk 9 lub 0 (zmiana pozycji menu). 3 Naciśnij przycisk PLAY/OK ( `). 4 Naciśnij przycisk 9 ustawienie. Aby przejść do ekranu menu głównego po wybraniu ustawienia pozycji podmenu, Mode: HQ wybierz opcję [Main Menu] na ekranie podmenu. 5 Naciśnij przycisk PLAY/OK (`), aby potwierdzić ustawienie. 6 Naciśnij przycisk STOP (4), aby zamknąć menu. a Menu Rec Mode b Uwaga: Dyktafon zatrzyma się, jeśli podczas konfigurowania menu w ciągu 3 minut nie nastąpi naciśnięcie przycisku i nie zostanie zastosowana wybrana pozycja. h Tryby nagrywania [Rec Mode] Dostępne tryby nagrywania to [HQ] (nagrywanie dźwięku z wysoką jakością), [SP] (nagrywanie standardowe) i [LP] (długi czas nagrywania). VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC Tryb: HQ Tryb: SP Tryb: LP Około 70 godz. 55 min Około 35 godz. 20 min Około 8 godz. 40 min Około 139 godz. 35 min Około 69 godz. 35 min Około 17 godz. 10 min Około 444 godz. Około 221 godz. 30 min Około 54 godz. 40 min bieżący tryb nagrywania 05m35s 00m00s Podany powyżej czas nagrywania dotyczy ciągłego nagrania. Dostępny czas nagrywania może być krótszy od podanego w przypadku nagrania kilku plików (czas pozostały i czas nagrania są przybliżone). Podane powyżej czasy nagrywania dotyczą czasów po usunięciu instrukcji obsługi zapisanej w dyktafonie. h Czułość mikrofonu [Mic Sense] Czułość mikrofonu może być regulowana, odpowiednio do wymogów nagrania. Sense: Conf. (g) Sense: Dict. (i) Uwaga: Aby umożliwić prawidłowe nagrywanie, przed jego rozpoczęciem należy wykonać nagranie testowe i wybrać odpowiednią czułość mikrofonu. Wskaźnik czułości mikrofonu 05m35s 00m00s h Korzystanie z funkcji VCVA (Aktywacji nagrywania głosem) [VCVA] Gdy mikrofon wykryje dźwięk na wstępnie ustawionym poziomie głośności, funkcja VCVA (Aktywacji nagrywania głosem) automatycznie rozpocznie nagrywanie i zatrzyma je po obniżeniu poziomu głośności. VCVA: Off VCVA: On 05m35s wskaźnik VCVA 00m00s - 8 -

9 Dostosowywanie poziomu czułości rozpoczynania/ zatrzymywania nagrywania: 1 W trybie nagrywania naciśnij przycisk 9 lub 0, aby dostosować poziom dźwięku powodujący wstrzymanie nagrywania. Można wybrać jeden z 15 poziomów funkcji VCVA. a Poziom funkcji VCVA b Poziom rozpoczęcia (przesuwa się w prawo/w lewo w zależności od ustawionego poziomu) Uwaga: Podczas nagrywania świeci wskaźnik nagrywania/odtwarzania. W trybie gotowości wskaźnik nagrywania/odtwarzania miga, a na wyświetlaczu miga napis [VCVA]. a 05m35s b 00m00s h Ustawianie filtra niskich częstotliwości [LowCut] (tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC) Dyktafon wyposażony jest w funkcję filtra LowCut, która ogranicza rejestrowanie dźwięków o niskiej częstotliwości i umożliwia wyraźniejsze nagranie głosów. Funkcja ta umożliwia ograniczenie rejestracji szumów generowanych przez klimatyzatory, projektory i podobne urządzenia. LowCut: Off LowCut: On Wskaźnik filtra niskich częstotliwości 05m35s 00m00s h Ustawianie filtra głosu [Voice] (tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC) Dyktafon wyposażony jest w funkcję filtra głosu odcinającą dźwięki o niskiej i wysokiej częstotliwości podczas standardowego, wolnego i szybkiego odtwarzania w celu wyraźnego odtwarzania dźwięku. Voice: Off Voice: On Voice: On h Blokowanie plików [Lock] Zablokowanie pliku pozwala uchronić ważne dane przed przypadkowym skasowaniem. Zablokowane pliki nie są kasowane w przypadku, gdy użytkownik wybierze opcję usunięcia wszystkich plików znajdujących się w folderze. Lock: Off Lock: On Wskaźnik blokady kasowania 05m35s 00m00s h Dźwięki systemowe [Beep] Funkcja ta informuje dźwiękiem o naciśnięciu przycisku lub wykonaniu nieprawidłowej operacji. Dźwięki systemowe można wyłączyć. Beep: Off Beep: On Beep: On h Dioda LED [LED] Opcję można ustawić tak, aby kontrolka nagrywania/odtwarzania nie włączała się. LED: Off LED: On LED: On h Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD [Contrast] Poziom kontrastu wyświetlacza można ustawić na jeden z 12 poziomów. Poziom kontrastu wyświetlacza LCD można ustawić w zakresie od [01] do [12]. Contrast:Level06 h Ustawianie języka wyświetlacza [Language] Można wybrać jeden z dostępnych języków wyświetlacza w dyktafonie. Lang.: English Lang.: Français Idioma: español Sprache: Deutsch Lingua: Italiano Lang. : English - -

10 h Formatowanie dyktafonu [Format] Sformatowanie dyktafonu spowoduje usunięcie wszystkich plików oraz przywrócenie ustawień domyślnych wszystkich funkcji (za wyjątkiem ustawień daty i godziny). Przed sformatowaniem dyktafonu wszystkie ważne pliki należy przenieść na dysk twardy komputera. 1 Zostanie wyświetlone menu Sub Menu. 2 Naciśnij przycisk 9 opcję [Format]. 3 Naciśnij przycisk PLAY/OK (`). Opcje [^]] i [Cancel] będą migać naprzemiennie. 4 Naciśnij przycisk 9, aby wybrać opcję [Start]. 5 Naciśnij przycisk PLAY/ OK (`). Po wyświetleniu komunikatu [Data All Cleared] przez 2 sekundy pojawi się komunikat [Sure? Cancel]. Format: Sure?: Cancel Cancel 6 Naciśnij ponownie przycisk 9, aby wybrać opcję [Start]. 7 Naciśnij przycisk PLAY/OK ( `). Rozpocznie się formatowanie, a po jego zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat [Format Done]. Format! Format Done Zakończenie inicjalizacji może potrwać około jednej minuty. W tym czasie nie należy wyjmować baterii ani odłączać przedziału baterii od dyktafonu. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia danych. Nie wolno formatować dyktafonu z poziomu komputera PC. Po sformatowaniu karty wszystkie zapisane dane, w tym pliki zablokowane, zostaną skasowane. h Wyświetlanie informacji o systemie [System] Istnieje możliwość wyświetlania informacji o dyktafonie z poziomu menu. wersja dyktafonu Version : 1.00 Inne funkcje h Znaki indeksu Jeżeli wstawiono znaki indeksu, można szybko znaleźć odpowiednie miejsce podczas szybkiego przewijania do przodu, do tyłu i przechodzenia do początku następnego pliku. Ustawianie znaku indeksu: Usuwanie znaku indeksu: 1 W trybie nagrywania (wstrzymania nagrywania) lub odtwarzania naciśnij przycisk FOLDER/ INDEX, aby ustawić znak indeksu. Index 06 Set 1 Znajdź znak indeksu, który chcesz usunąć. 2 Naciśnij przycisk 9 znak indeksu do usunięcia. 3 Naciśnij przycisk ERASE (s). Nie można ustawiać znaków indeksu w plikach utworzonych w urządzeniach innych niż dyktafony Olympus IC, ale można ustawiać znaki tymczasowe w celu oznaczenia wybranych miejsc. Znaki tymczasowe nie są ustawiane na trwałe; przejście do następnego pliku lub podłączenie dyktafonu do komputera spowoduje ich automatyczne usunięcie. W pliku można ustawić maksymalnie 16 znaków indeksu i znaków tymczasowych. Nie można ustawiać ani usuwać znaków indeksu lub znaków tymczasowych w zablokowanym pliku Index 02 Index 02 Clear

11 h Podłączanie do komputera PC Dyktafonu można także użyć jako pamięci zewnętrznej dla komputera. Pliki audio nagrane na dyktafonie można przenieść do komputera, korzystając z programu Windows Media Player. Można także przenieść do dyktafonu pliki WMA pobrane w programie Windows Media Player i odtworzyć je (z wyłączeniem plików chronionych prawem autorskim). 1 Połącz złącze USB w dyktafonie z portem USB w komputerze PC lub koncentratorem USB. Po wyświetleniu komunikatu [Remote] można zapisywać i odczytywać dane. 2 Przenieś pliki audio do komputera. Podłącz dyktafon do komputera i uruchom Eksplorator plików Dyktafon zostanie rozpoznany jako dysk wymienny. Każdy z pięciu folderów ma nazwę DSS_FLDA, B, C, D i E. W tych folderach zapisane są pliki audio. Wszystkie pliki audio nagrane na dyktafonie mają format WMA. np. VN-7800PC: VN WMA VN-6800PC: VN WMA VN-6500PC: VN WMA VN-5500PC: VN WMA VN-3500PC: VN WMA W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 należy zainstalować na komputerze PC program Windows Media Player. 3 Kliknij ikonę [ ] na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij polecenie [Bezpieczne usuwanie sprzętu]. Złącze USB Remote Wysyłanie danych PC Odbieranie danych PC h Korzystanie z dyktafonu na komputerze PC System Windows System Macintosh System operacyjny: Microsoft Windows 2000 / XP / Vista (instalacja standardowa) Kompatybilne komputery: Komputery PC z systemem Windows i więcej niż jednym wolnym portem USB System operacyjny: Mac OS X ~ 10.5 (instalacja standardowa) Kompatybilne komputery: Komputery serii Apple Macintosh z więcej niż jednym wolnym portem USB Obsługa serwisowa nie obejmuje komputerów PC z systemem zaktualizowanym z Windows 95 lub 98 do Windows 2000/XP/Vista. Awarie związane z samodzielnie zmodyfikowanym komputerem PC nie są objęte gwarancją dotyczącą obsługi. NIGDY nie wolno odłączać przewodu USB, kiedy wskaźnik nagrywania/odtwarzania miga na czerwono. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia danych. Informacje na temat portu USB lub koncentratora USB zawiera instrukcja obsługi komputera. Zakłócenia mogą wpływać na urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu dyktafonu, dlatego po podłączeniu go do komputera należy odłączyć słuchawki. Nie należy używać innych przewodów połączeniowych USB niż załączony. Uwagi ogólne Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby poznać zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Prosimy o umieszczenie niniejszej instrukcji obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze mogła służyć pomocą. Za pomocą symboli ostrzegawczych zostały oznaczone istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Aby zapobiegać obrażeniom osób oraz uszkodzeniom mienia, należy zapoznać się z ostrzeżeniami i podanymi informacjami. Ostrzeżenie dotyczące utraty danych: W wyniku błędnej obsługi, nieprawidłowego działania urządzenia lub podczas naprawy może dojść do uszkodzenia lub skasowania zawartości pamięci. W przypadku ważnych nagrań zalecamy zapisanie ich treści lub wykonanie kopii zapasowej przez przesłanie do komputera PC. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za bierne uszkodzenia lub szkody będące wynikiem utraty danych na skutek wady produktu, przeprowadzenia naprawy przez firmę inną niż Olympus lub autoryzowaną placówkę serwisową Olympus ani za szkody powstałe z innych przyczyn. Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie Słuchawek należy używać dopiero po upewnieniu się, że głośność nie jest ustawiona na zbyt wysoki poziom, ponieważ zbyt głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie należy używać słuchawek z głośnością ustawioną na maksymalną wartość przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchu. Przed wymianą baterii należy zatrzymać nagrywanie. Wyjęcie baterii podczas nagrywania może doprowadzić do uszkodzenia pliku

12 Nie należy pozostawiać dyktafonu w miejscach, w których występuje wysoka temperatura i wilgotność ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, np. wewnątrz zamkniętego samochodu stojącego bezpośrednio w nasłonecznionym miejscu. Nie należy narażać dyktafonu na działanie wilgoci i kurzu. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować roztworów organicznych, takich jak alkohol, czy rozpuszczalniki do farb. Nie należy umieszczać dyktafonu na urządzeniach elektrycznych, takich jak odbiorniki telewizyjne, bądź lodówki ani w ich pobliżu. Należy unikać nagrywania i odtwarzania w pobliżu telefonów komórkowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych, ponieważ mogą one powodować zakłócenia lub szumy. W przypadku zakłóceń należy przejść w inne miejsce lub oddalić dyktafon od źródła zakłóceń. Nie należy dopuszczać do przedostawania się piasku lub zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia. Piasek i zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia, których nie będzie można naprawić. Nie należy potrząsać urządzeniem ani poddawać go silnym drganiom. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, naprawiać go ani modyfikować. Nie należy korzystać z urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdów (takich jak rower, motocykl czy gokart). Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Bateria V Ostrzeżenie W żadnym wypadku nie wolno wkładać do przedziału baterii innych przedmiotów. Może to spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie, pożar lub wybuch. Nie wolno umieszczać baterii w pobliżu ognia, w miejscach, w których panuje wysoka temperatura, zwierać ich biegunów, ani demontować. Nie należy powtórnie ładować baterii alkalicznych, litowych ani żadnych innych baterii jednorazowego użytku. Nigdy nie należy używać baterii, których powłoka zewnętrzna jest uszkodzona lub popękana. Baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Jeśli podczas pracy urządzenie generuje nieprawidłowe dźwięki, jest nadmiernie nagrzane lub wyczuwalny jest zapach spalenizny albo dym: 1 niezwłocznie wyjmij baterie, zachowując ostrożność, aby uniknąć poparzenia, 2 skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym przedstawicielem firmy Olympus w celu wykonania czynności serwisowych. Rozwiązywanie problemów P1: Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków. O1: Przełącznik HOLD może być ustawiony w położeniu [HOLD]. Baterie mogą być wyczerpane. Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. P2: Podczas odtwarzania nie słychać dźwięku z głośnika lub dźwięk jest cichy. O2: Do dyktafonu mogą być podłączone słuchawki. Być może ustawiono minimalny poziom głośności. P3: Nagrywanie jest niemożliwe. O3: Naciskając kilkakrotnie przycisk STOP (4) po zatrzymaniu nagrywania, sprawdź, czy na wyświetlaczu widoczne są następujące informacje: Pozostały czas narywania w wybranym folderze mógł osiągnąć wartość [00:00]. Liczba plików wynosi 200. Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat [Memory Full], naciskając przycisk REC (s). P4: Szybkość odtwarzania jest za duża (za mała). O4: Być może w dyktafonie włączono szybkie (wolne) odtwarzanie. Dane techniczne Nośnik danych: Wbudowana pamięć flash Zakres częstotliwości: Tryb HQ: 200 do Hz Tryb SP: 200 do Hz Tryb LP: 200 do Hz Czas nagrywania: VN-7800PC, VN-6800PC: 1 GB Tryb HQ: ok. 70 godz. 55 min Tryb SP: ok. 139 godz. 35 min Tryb LP: ok. 444 godz. VN-6500PC, VN-5500PC: 512 MB Tryb HQ: ok. 35 godz. 20 min Tryb SP: ok. 69 godz. 35 min Tryb LP: ok. 221 godz. 30 min VN-3500PC: 128 MB Tryb HQ: ok. 8 godz. 40 min Tryb SP: ok. 17 godz. 10 min Tryb LP: ok. 54 godz. 40 min Mikrofon: Elektretowy mikrofon pojemnościowy (monofoniczny) Głośnik: Wbudowany okrągły głośnik dynamiczny ø 23 mm Maksymalna moc: 250 mw Maksymalna wartość sygnału wyjściowego: 150 mv (zgodnie z normą EN ) Gniazdo słuchawkowe (monofoniczne): ø 3,5 mm, impedancja 8 Ω Gniazdo mikrofonowe (monofoniczne): ø 3,5 mm, impedancja 2 kω Zasilanie: Dwie baterie AAA (LR03) lub dwie baterie akumulatorowe Ni-MH Ciągłe korzystanie z baterii: Baterie alkaliczne: ok. 37 godz. Baterie akumulatorowe Ni-MH: ok. 25 godz. Wymiary: 102 (dł.) mm x 37 (szer.) mm x 18,8 (gr.) mm (bez elementów wystających) Waga: 64,8 g (łącznie z bateriami) Podane powyżej czasy nagrywania dotyczą czasów po usunięciu instrukcji obsługi zapisanej w dyktafonie. Instrukcję obsługi można usunąć, podłączając dyktafon do komputera lub formatując dyktafon. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Formatowanie dyktafonu [Format]. Przed usunięciem danych należy utworzyć kopie zapasową pliku PDF z instrukcją obsługi. Żywotność baterii została zmierzona przez firmę Olympus. Zmienia się znacznie w zależności od typu zastosowanych baterii oraz warunków użytkowania. Nagrania mogą służyć wyłącznie do użytku osobistego. Nagrywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody właściciela tych praw jest zabronione zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Zmiany w specyfikacji i projekcie poprawiające funkcjonalność mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia. h Akcesoria (opcjonalne): Ładowarka baterii akumulatorowych Ni-MH: BU-400 (tylko w Europie) Bateria akumulatorowa Ni-MH: BR401 Przewód połączeniowy (gniazdo słuchawkowe gniazdo mikrofonowe): KA333 Mikrofon tłumiący zakłócenia: ME52 Elektretowy mikrofon pojemnościowy: ME15 Monofoniczne słuchawki dwuuszne: E20 Zestaw do nagrywania rozmów telefonicznych: TP7 Pasek na szyję: ST26-12-

DP-211 DYKTAFON NOTATNIK CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

DP-211 DYKTAFON NOTATNIK CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON NOTATNIK CYFROWY DP-211 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Zarejestruj swój produkt na www.olympus-consumer.com/register i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympus! 2 PL Wprowadzenie Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON NOTATNIK CYFROWY DP-20

DYKTAFON NOTATNIK CYFROWY DP-20 DYKTAFON NOTATNIK CYFROWY DP-20 INSTRUKCJA obsługi PL Zarejestruj swój produkt na www.olympus-consumer.com/register i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympus! 2 PL Wprowadzenie Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DYKTAFON CYFROWY VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Olympus DYKTAFON WS-853+KUPON PREMIUM -50% na AB FOTOKSIĄŻKĘ

Olympus DYKTAFON WS-853+KUPON PREMIUM -50% na AB FOTOKSIĄŻKĘ Olympus DYKTAFON WS-853+KUPON PREMIUM -50% na AB FOTOKSIĄŻKĘ Cena: 309.00 zł Olympus DYKTAFON WS-853 CZARNY Brzmienie stereo w każdym nagraniu. Kierunkowe mikrofony o niskim poziomie szumów ustawione pod

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON REJESTRATOR NOTATEK DP-311 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON REJESTRATOR NOTATEK DP-311 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON REJESTRATOR NOTATEK DP-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zarejestruj swój produkt na www.olympus.eu/register-product i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa! 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

VN-7700/VN-7600 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

VN-7700/VN-7600 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY VN-7700/VN-7600 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zarejestruj swój produkt na www.olympus-consumer.com/register i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa! Wprowadzenie Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker

Instrukcja obsługi odtwarzacza Talk-Tracker Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Odtwarzacz Talk-Tracker jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

VN-741PC DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Menu. Używanie z komputerem PC.

VN-741PC DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Menu. Używanie z komputerem PC. DYKTAFON CYFROWY VN-741PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy Olympus. Prosimy

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka 1. Zawartość opakowania 1. Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 2. Przegląd urządzenia 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik diodowy Obiektyw Drzwiczki baterii Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. BST-100 Sound Therapy System

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. BST-100 Sound Therapy System Instrukcja Obsługi Sound Oasis BST-100 Sound Therapy System Dziękujemy za wybranie Sound Oasis! Sound Oasis jest światowym liderem w zakresie produkcji systemów służących do terapii dźwiękowej. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 Przekreślony kosz - produkt oznaczony tym symbolem oznacza, Ŝe nie moŝe być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak PRO

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak PRO Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak PRO jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 Strona 1 z 5 Urządzenie USB wersja 09/11 2.4 GHz Numer produktu 872222 Przeznaczenie do użycia Produkt składa się z przejściówki USB, którą

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo