VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 DYKTAFON CYFROWY VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z tego urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości. W celu uzyskania odpowiedniej jakości nagrań zalecamy przetestowanie działania funkcji i poziomu nagrywania. Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo , Japan. Tel. +81 (0) (Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, Hamburg, Germany. Tel. +49 (0) (Letters) Postfach Hamburg, Germany. Vision House 19 Colonial Way Watford Hertfordshire WD24 4JL. Tel. +44 (0) Informacja dla użytkowników w Europie: Oznaczenie CE wskazuje, że niniejszy produkt jest zgodny z europejskimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska i klienta. Ten symbol [przekreślony wizerunek kosza na kółkach, zgodny z dyrektywą WEEE, aneks IV] oznacza, że we wszystkich krajach UE wymagane jest segregowanie odpadów z urządzeń elektronicznych i elektrycznych od innych odpadów. Urządzeń opatrzonych takim symbolem nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. W celu usunięcia niniejszego produktu należy skorzystać z usług zwrotu i odbioru takich produktów. Produkt: VN-7800PC/VN-6800PC/VN-6500PC/VN-5500PC/VN-3500PC Ten symbol [przekreślony wizerunek kosza na kółkach, zgodny z dyrektywą 2006/66/ EC, aneks II] oznacza, że we wszystkich krajach UE wymagane jest segregowanie zużytych akumulatorów. Akumulatorów opatrzonych takim symbolem nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. W celu usunięcia zużytych akumulatorów należy skorzystać z usług zwrotu i odbioru takich produktów. Wprowadzenie Zawartość tej instrukcji może w przyszłości ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące nazw produktów i numerów modeli, należy skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość informacji zawartych w tej instrukcji. W przypadku znalezienia wątpliwego elementu, błędu lub pominięcia prosimy o kontakt z centrum pomocy technicznej. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za bierne uszkodzenia lub szkody będące wynikiem utraty danych na skutek wady produktu, przeprowadzenia naprawy przez firmę inną niż Olympus lub autoryzowaną placówkę serwisową Olympus ani za szkody powstałe z innej przyczyny. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe: Microsoft, Windows i Windows Media są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. Inne nazwy produktów i marek wymienione w tej instrukcji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. h Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie Przed uruchomieniem nowego dyktafonu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby poznać zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Prosimy o umieszczenie niniejszej instrukcji obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze mogła służyć pomocą. Za pomocą symboli ostrzegawczych zostały oznaczone istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Aby zapobiegać obrażeniom osób oraz uszkodzeniom mienia, należy zapoznać się z ostrzeżeniami i podanymi informacjami. PL-BD AP0904

2 Pierwsze kroki h Nazwy elementów 1 Wbudowany mikrofon 2 Gniazdo mikrofonowe MIC 3 Przełącznik HOLD 4 Złącze USB 5 Przycisk STOP (4) 6 Przycisk PLAY/ OK (`) 7 Przycisk 0 (przewijanie do tyłu) 8 Pokrywa komory baterii 9 Przycisk FOLDER/ INDEX # $ % ^ & * 0 Gniazdo słuchawkowe EAR! Wyświetlacz (panel Kontrolka nagrywania odtwarzania # Przycisk REC (s) $ Przycisk + % Przycisk 9 (szybkie przewijanie do przodu) ^ Przycisk & Przycisk DISP/MENU * Przycisk ERASE (s) ( Szczelina na pasek ( Pasek nie jest dostarczany w zestawie. Należy nabyć go osobno. Wyświetlacz (panel LCD): Wskaźnik folderu 2 [X] Wskaźnik czułości mikrofonu [Y] Wskaźnik filtra niskich częstotliwości* [Z] Wskaźnik VCVA (Aktywacji nagrywania głosem) [_] Wskaźnik trybu nagrywania [K] Wskaźnik szybkiego odtwarzania [J] Wskaźnik wolnego odtwarzania [[] Wskaźnik powtarzania fragmentu nagrania* 3 Wskaźnik podpowiedzi 4 Wyświetlacz znakowy Wskaźnik poziomu nagrywania 5 Wskaźnik baterii 6 Wskaźnik blokady kasowania 7 Numer bieżącego pliku * Tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC. h Wkładanie baterii 1 Naciśnij lekko strzałkę i otwórz pokrywę komory baterii przesuwając ją. 2 Włóż dwie baterie alkaliczne AAA, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. 3 Zamknij dokładnie pokrywę komory baterii. Po ustawieniu przełącznika HOLD w kierunku wskazywanym przez strzałkę, wyświetlacz wyłączy się po wyświetleniu napisu [HOLD]. Wykonaj następną czynność. W dyktafonie można opcjonalnie używać baterii akumulatorowej Ni-MH (BR401) firmy Olympus. - -

3 Wymiana baterii: Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol [N], należy niezwłocznie wymienić baterie. Zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych AAA. Po wyczerpaniu się baterii na wyświetlaczu pojawi się symbol [O], a dyktafon wyłączy się. Przed wymianą baterii należy ustawić przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę. h Zasilanie Włączanie zasilania: Przesuń przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę. Wyłączanie zasilania: Przesuń przełącznik HOLD w kierunku wskazywanym przez strzałkę, gdy nie jest używany. Tryb gotowości i wyłączenie wyświetlacza: Jeżeli podczas nagrywania lub odtwarzania dyktafon zostanie zatrzymany na co najmniej 5 minut, przejdzie do trybu gotowości (oszczędzania energii), a wyświetlacz wyłączy się. Aby wyjść z trybu gotowości i włączyć wyświetlacz, naciśnij dowolny przycisk. hhold Ustawienie przełącznika HOLD w kierunku wskazywanym przez strzałkę powoduje zablokowanie aktualnego stanu i wyłączenie wszystkich przycisków. Aby wznowić korzystanie z dyktafonu, należy przesunąć przełącznik HOLD. h Ustawianie daty i godziny [Time & Date] Po ustawieniu daty i godziny informacje o czasie nagrania pliku dźwiękowego są automatycznie zapisywane razem z tym plikiem. Po pierwszym włożeniu baterii i przy każdej ich wymianie, wskaźnik Month będzie migał. W takim przypadku należy ustawić godzinę i datę, wykonując czynności 4 do 6 opisane poniżej. 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/MENU przez co najmniej 1 sekundę, aby przejść do menu głównego. 2 Naciśnij przycisk 9 opcję [Sub Menu]. 3 Naciśnij przycisk PLAY/ OK (`). Na wyświetlaczu pojawi się opcja [Time & Date], a wskaźnik [\^]] będzie migał. 4 Naciśnij przycisk 9 pole do ustawienia. Za pomocą migającego kursora wybierz pole Miesiąc, Dzień, Rok, Godzina lub Minuta. 5 Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić wartość. Wykonaj te same czynności (naciskaj przycisk 9 lub 0), aby wybrać kolejne pole i naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić wartość. Time & Date :00 AM :00 AM 6 Naciśnij przycisk PLAY/ OK (`), aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia i wyjść z ekranu ustawień początkowych. Zegar rozpocznie odliczanie od ustawionej daty i godziny. Naciśnij przycisk PLAY/OK (`), aby aktywować ustawienia. 7 Naciśnij przycisk STOP (4), aby zamknąć tryb menu. Jest to ostatnia czynność procedury ustawiania godziny i daty. Aby podczas ustawiania godzin i minut wybrać tryb wyświetlania czasu 12- lub 24-godzinny, naciśnij przycisk DISP/MENU. Aby podczas ustawiania roku, miesiąca i dnia zmienić kolejność elementów w wyświetlanej dacie, naciśnij przycisk DISP/MENU :00 PM

4 Nagrywanie h Informacje o folderach W dyktafonie dostępnych jest pięć folderów: [F], [G], [H], [I] oraz [W]. Aby zmienić folder, należy nacisnąć przycisk FOLDER/INDEX przy zatrzymanym dyktafonie. Uwaga: W każdym folderze można nagrać maksymalnie 200 plików. Bieżący folder 15m15s 14m15s h Nagrywanie 1 Naciśnij przycisk FOLDER/INDEX, aby wybrać odpowiedni folder. a Bieżący folder a 15m15s 14m15s 2 Naciśnij przycisk REC (s), aby rozpocząć nagrywanie. Kontrolka nagrywania/ odtwarzania zaświeci się na czerwono i rozpocznie się nagrywanie. Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte po włożeniu wtyczki słuchawki do gniazda słuchawkowego dyktafonu, w słuchawce będzie słychać nagrywany dźwięk. Poziom głośności podsłuchu nagrywanego sygnału można dostosować, naciskając przycisk + lub -. b Bieżący tryb nagrywania c Numer bieżącego pliku d Czas nagrywania e Pozostały czas nagrania f Miernik poziomu nagrania 15m15s 14m15s b c d Remain 22h52m46s 3 Naciśnij przycisk STOP (4), aby zatrzymać nagrywanie. Nowe nagrania są zapisywane jako ostatni plik w folderze. e f h Aby wstrzymać nagrywanie Aby wstrzymać: W trybie nagrywania naciśnij przycisk REC (s). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Rec Pause]. Rec Pause Aby wznowić nagrywanie: Naciśnij ponownie przycisk REC (s). Nagrywanie zostanie wznowione od miejsca, w którym zostało przerwane. h Informacje na wyświetlaczu LCD Informacje widoczne na wyświetlaczu można dostosować. Ułatwia to sprawdzanie ustawień dyktafonu oraz informacji o plikach. Stan dyktafonu Czynność Wyświetlacz W trybie zatrzymania W trybie nagrywania W trybie zatrzymania lub odtwarzania Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP (4). Naciśnij przycisk DISP/MENU. Naciśnij przycisk DISP/MENU. Po przytrzymaniu przycisku zostaną wyświetlone wartości parametrów pozostały czas nagrywania i pozostała pamięć. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje kolejno wyświetlenie wartości parametrów bieżący czas nagrania, pozostały czas nagrywania i wskaźnik poziomu nagrywania. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje kolejno wyświetlenie wartości parametrów aktualny czas odtwarzania, pozostały czas odtwarzania, data nagrania i czas nagrania

5 Odtwarzanie h Odtwarzanie 1 Naciśnij przycisk FOLDER/INDEX, aby wybrać odpowiedni folder. 2 Naciśnij przycisk 9 lub 0, aby wybrać plik do odtworzenia. 3 Naciśnij przycisk PLAY/ OK (`), aby rozpocząć odtwarzanie. Kontrolka nagrywania/ odtwarzania zaświeci się na zielono, a na wyświetlaczu będzie widoczny aktualny 15m15s czas odtwarzania. a Numer bieżącego pliku b Czas odtwarzania a b 4 Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić odpowiednią głośność dźwięku. Na wyświetlaczu zostanie wskazany poziom głośności. Można ustawić wartość od [00] do [30]. 14m25s h Zatrzymywanie odtwarzania Aby zatrzymać: Naciśnij przycisk STOP (4). Dyktafon zatrzyma odtwarzanie bieżącego pliku. Aby wznowić odtwarzanie: Naciśnij ponownie przycisk PLAY/OK (`). Odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca, w którym zostało przerwane. h Przewijanie do przodu i do tyłu Szybkie przewijanie do przodu: W trybie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk 9. Zwolnienie przycisku 9 skutkuje powrotem do trybu normalnego odtwarzania. Przewijanie do tyłu: W trybie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk 0. Zwolnienie przycisku 0 skutkuje powrotem do trybu normalnego odtwarzania. Po osiągnięciu końca pliku podczas przewijania do przodu lub do tyłu działanie dyktafonu zostanie wstrzymane. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje kontynuowanie przewijania do przodu lub do tyłu. Jeżeli w pliku znajduje się znak indeksu lub znak tymczasowy, dyktafon zatrzyma się w tym miejscu. h Lokalizowanie początku pliku W trybie odtwarzania (standardowego lub szybkiego/wolnego) naciśnij przycisk 9 lub 0. Powoduje przejście do początku następnego lub aktualnie odtwarzanego pliku. Uwaga: Jeżeli w pliku znajduje się znak indeksu lub znak tymczasowy, dyktafon zatrzyma się w tym miejscu. - -

6 h Zmiana szybkości odtwarzania Aby zmienić szybkość odtwarzania, naciśnij w trybie odtwarzania przycisk PLAY/OK (`). Standardowa szybkość Wolne odtwarzanie (-25%) Szybkie odtwarzanie (+50%) Po włączeniu trybu wolnego odtwarzania zostanie wyświetlony symbol [J], a po włączeniu trybu szybkiego odtwarzania zostanie wyświetlony symbol [K]. Zmieniona szybkość odtwarzania zostanie zachowana nawet po jego zatrzymaniu. Odtwarzanie kolejnego pliku będzie kontynuowane z tą szybkością. h Jak uruchomić funkcję powtarzania fragmentu nagrania (tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC) 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk REC (s) w momencie, w którym chcesz rozpocząć fragment pliku do powtórzenia. Na wyświetlaczu będzie migał komunikat [Repeat End?]. Repeat End? 2 Naciśnij ponownie przycisk REC (s) w momencie, w którym chcesz zakończyć fragment pliku do powtórzenia. Odtwarzacz dyktafonu powtarza odtwarzany fragment, do momentu anulowania tej opcji. 15m15s 02m15s Anulowanie funkcji powtarzania fragmentu nagrania: 1 Naciśnij przycisk REC (s). 2 Naciśnij przycisk STOP (4). 3 Naciśnij przycisk 9. 4 Naciśnij przycisk 0. Kasowanie Niepotrzebne pliki można łatwo skasować. Kolejne numery plików zostaną przypisane automatycznie. h Kasowanie plików pojedynczo 1 Naciśnij przycisk FOLDER/INDEX, aby wybrać folder. 2 Naciśnij przycisk 9 plik do skasowania. a Plik do skasowania 3 Naciśnij przycisk ERASE (s). a 4 Naciśnij przycisk 9, aby wybrać opcję [Start]. 5 Naciśnij przycisk PLAY/OK ( `). Erase: Start File Erase! - -

7 h Kasowanie wszystkich plików z folderu 1 Naciśnij przycisk FOLDER/INDEX, aby wybrać folder do skasowania. a Folder do skasowania a 2 Naciśnij dwukrotnie przycisk ERASE (s). Erase: Cancel 3 Naciśnij przycisk 9, aby wybrać opcję [Start]. 4 Naciśnij przycisk PLAY/OK ( `). All Erase! Erase Done Skasowanego pliku nie można przywrócić. Plik, dla którego ustawiono blokadę skasowania nie zostanie skasowany. Jeżeli operacja nie zostanie wykonana w ciągu 8 sekund od wybrania ustawienia, dyktafon powróci do stanu zatrzymania. Ukończenie kasowania może potrwać kilka sekund. W tym czasie nie wolno wyjmować i wymieniać baterii ani korzystać z innych funkcji dyktafonu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie danych. Tryb menu h Poziomy na ekranie menu i przyciski obsługi [Main Menu/Sub Menu] Ustawienia można zmieniać po wybraniu trybu menu. Krok 1 Wybierz tryb menu. Krok 4 Zatwierdź ustawienie w trybie menu. Krok 2 Wybierz pozycję menu na ekranie menu głównego lub podmenu. Ekran Main menu Ekran Sub menu Rec Mode Lock Format Language REC PLAY Mic Sense Voice * System Contrast REC VCVA Sub Menu Main Menu LED REC LowCut * * Tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC Time & Date Beep Ustawienie pozycji menu z oznaczeniem podczas nagrywania. Ustawienie pozycji menu z oznaczeniem podczas odtwarzania. REC PLAY można wybrać nawet można wybrać nawet Krok 3 Wybierz element ustawień na ekranie ustawień. Anuluj zmianę ustawienia. DISP/MENU Włączenie trybu menu po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez co najmniej 1 sekundę. PLAY/OK (`) Przejście do ekranu ustawień z ekranu menu głównego lub pod menu. Zatwierdzenie wybranego ustawienia i powrót do ekranu menu głównego lub pod-menu. 0 lub 9 Zmiana ustawień elementów na ekranie ustawień menu głównego lub pod-menu. STOP (4) lub REC (s) Zakończenie i wyjście z trybu menu. (Naciśnięcie przy wyświetlanym ekranie ustawień nie spowoduje zmiany ustawienia wybranego elementu.) - 7 -

8 h Podstawowe operacje w trybie menu 1 W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/MENU przez co najmniej 1 sekundę. 2 Naciśnij przycisk 9 pozycję menu. Przejdź do ekranu ustawień wybranej pozycji menu. Aby ustawić element pod menu, wybierz opcję [Sub Menu] na głównym ekranie menu. Następnie wybierz i ustaw pozycję menu na ekranie podmenu w ten sam sposób. Ikona podpowiedzi: Informuje miganiem, który przycisk należy nacisnąć jako następny. a [^]: Naciśnij przycisk PLAY/OK (`) (przejście do następnego ekranu). b [\] lub []]: Naciśnij przycisk 9 lub 0 (zmiana pozycji menu). 3 Naciśnij przycisk PLAY/OK ( `). 4 Naciśnij przycisk 9 ustawienie. Aby przejść do ekranu menu głównego po wybraniu ustawienia pozycji podmenu, Mode: HQ wybierz opcję [Main Menu] na ekranie podmenu. 5 Naciśnij przycisk PLAY/OK (`), aby potwierdzić ustawienie. 6 Naciśnij przycisk STOP (4), aby zamknąć menu. a Menu Rec Mode b Uwaga: Dyktafon zatrzyma się, jeśli podczas konfigurowania menu w ciągu 3 minut nie nastąpi naciśnięcie przycisku i nie zostanie zastosowana wybrana pozycja. h Tryby nagrywania [Rec Mode] Dostępne tryby nagrywania to [HQ] (nagrywanie dźwięku z wysoką jakością), [SP] (nagrywanie standardowe) i [LP] (długi czas nagrywania). VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC Tryb: HQ Tryb: SP Tryb: LP Około 70 godz. 55 min Około 35 godz. 20 min Około 8 godz. 40 min Około 139 godz. 35 min Około 69 godz. 35 min Około 17 godz. 10 min Około 444 godz. Około 221 godz. 30 min Około 54 godz. 40 min bieżący tryb nagrywania 05m35s 00m00s Podany powyżej czas nagrywania dotyczy ciągłego nagrania. Dostępny czas nagrywania może być krótszy od podanego w przypadku nagrania kilku plików (czas pozostały i czas nagrania są przybliżone). Podane powyżej czasy nagrywania dotyczą czasów po usunięciu instrukcji obsługi zapisanej w dyktafonie. h Czułość mikrofonu [Mic Sense] Czułość mikrofonu może być regulowana, odpowiednio do wymogów nagrania. Sense: Conf. (g) Sense: Dict. (i) Uwaga: Aby umożliwić prawidłowe nagrywanie, przed jego rozpoczęciem należy wykonać nagranie testowe i wybrać odpowiednią czułość mikrofonu. Wskaźnik czułości mikrofonu 05m35s 00m00s h Korzystanie z funkcji VCVA (Aktywacji nagrywania głosem) [VCVA] Gdy mikrofon wykryje dźwięk na wstępnie ustawionym poziomie głośności, funkcja VCVA (Aktywacji nagrywania głosem) automatycznie rozpocznie nagrywanie i zatrzyma je po obniżeniu poziomu głośności. VCVA: Off VCVA: On 05m35s wskaźnik VCVA 00m00s - 8 -

9 Dostosowywanie poziomu czułości rozpoczynania/ zatrzymywania nagrywania: 1 W trybie nagrywania naciśnij przycisk 9 lub 0, aby dostosować poziom dźwięku powodujący wstrzymanie nagrywania. Można wybrać jeden z 15 poziomów funkcji VCVA. a Poziom funkcji VCVA b Poziom rozpoczęcia (przesuwa się w prawo/w lewo w zależności od ustawionego poziomu) Uwaga: Podczas nagrywania świeci wskaźnik nagrywania/odtwarzania. W trybie gotowości wskaźnik nagrywania/odtwarzania miga, a na wyświetlaczu miga napis [VCVA]. a 05m35s b 00m00s h Ustawianie filtra niskich częstotliwości [LowCut] (tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC) Dyktafon wyposażony jest w funkcję filtra LowCut, która ogranicza rejestrowanie dźwięków o niskiej częstotliwości i umożliwia wyraźniejsze nagranie głosów. Funkcja ta umożliwia ograniczenie rejestracji szumów generowanych przez klimatyzatory, projektory i podobne urządzenia. LowCut: Off LowCut: On Wskaźnik filtra niskich częstotliwości 05m35s 00m00s h Ustawianie filtra głosu [Voice] (tylko w modelu VN-7800PC/VN-6500PC) Dyktafon wyposażony jest w funkcję filtra głosu odcinającą dźwięki o niskiej i wysokiej częstotliwości podczas standardowego, wolnego i szybkiego odtwarzania w celu wyraźnego odtwarzania dźwięku. Voice: Off Voice: On Voice: On h Blokowanie plików [Lock] Zablokowanie pliku pozwala uchronić ważne dane przed przypadkowym skasowaniem. Zablokowane pliki nie są kasowane w przypadku, gdy użytkownik wybierze opcję usunięcia wszystkich plików znajdujących się w folderze. Lock: Off Lock: On Wskaźnik blokady kasowania 05m35s 00m00s h Dźwięki systemowe [Beep] Funkcja ta informuje dźwiękiem o naciśnięciu przycisku lub wykonaniu nieprawidłowej operacji. Dźwięki systemowe można wyłączyć. Beep: Off Beep: On Beep: On h Dioda LED [LED] Opcję można ustawić tak, aby kontrolka nagrywania/odtwarzania nie włączała się. LED: Off LED: On LED: On h Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD [Contrast] Poziom kontrastu wyświetlacza można ustawić na jeden z 12 poziomów. Poziom kontrastu wyświetlacza LCD można ustawić w zakresie od [01] do [12]. Contrast:Level06 h Ustawianie języka wyświetlacza [Language] Można wybrać jeden z dostępnych języków wyświetlacza w dyktafonie. Lang.: English Lang.: Français Idioma: español Sprache: Deutsch Lingua: Italiano Lang. : English - -

10 h Formatowanie dyktafonu [Format] Sformatowanie dyktafonu spowoduje usunięcie wszystkich plików oraz przywrócenie ustawień domyślnych wszystkich funkcji (za wyjątkiem ustawień daty i godziny). Przed sformatowaniem dyktafonu wszystkie ważne pliki należy przenieść na dysk twardy komputera. 1 Zostanie wyświetlone menu Sub Menu. 2 Naciśnij przycisk 9 opcję [Format]. 3 Naciśnij przycisk PLAY/OK (`). Opcje [^]] i [Cancel] będą migać naprzemiennie. 4 Naciśnij przycisk 9, aby wybrać opcję [Start]. 5 Naciśnij przycisk PLAY/ OK (`). Po wyświetleniu komunikatu [Data All Cleared] przez 2 sekundy pojawi się komunikat [Sure? Cancel]. Format: Sure?: Cancel Cancel 6 Naciśnij ponownie przycisk 9, aby wybrać opcję [Start]. 7 Naciśnij przycisk PLAY/OK ( `). Rozpocznie się formatowanie, a po jego zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat [Format Done]. Format! Format Done Zakończenie inicjalizacji może potrwać około jednej minuty. W tym czasie nie należy wyjmować baterii ani odłączać przedziału baterii od dyktafonu. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia danych. Nie wolno formatować dyktafonu z poziomu komputera PC. Po sformatowaniu karty wszystkie zapisane dane, w tym pliki zablokowane, zostaną skasowane. h Wyświetlanie informacji o systemie [System] Istnieje możliwość wyświetlania informacji o dyktafonie z poziomu menu. wersja dyktafonu Version : 1.00 Inne funkcje h Znaki indeksu Jeżeli wstawiono znaki indeksu, można szybko znaleźć odpowiednie miejsce podczas szybkiego przewijania do przodu, do tyłu i przechodzenia do początku następnego pliku. Ustawianie znaku indeksu: Usuwanie znaku indeksu: 1 W trybie nagrywania (wstrzymania nagrywania) lub odtwarzania naciśnij przycisk FOLDER/ INDEX, aby ustawić znak indeksu. Index 06 Set 1 Znajdź znak indeksu, który chcesz usunąć. 2 Naciśnij przycisk 9 znak indeksu do usunięcia. 3 Naciśnij przycisk ERASE (s). Nie można ustawiać znaków indeksu w plikach utworzonych w urządzeniach innych niż dyktafony Olympus IC, ale można ustawiać znaki tymczasowe w celu oznaczenia wybranych miejsc. Znaki tymczasowe nie są ustawiane na trwałe; przejście do następnego pliku lub podłączenie dyktafonu do komputera spowoduje ich automatyczne usunięcie. W pliku można ustawić maksymalnie 16 znaków indeksu i znaków tymczasowych. Nie można ustawiać ani usuwać znaków indeksu lub znaków tymczasowych w zablokowanym pliku Index 02 Index 02 Clear

11 h Podłączanie do komputera PC Dyktafonu można także użyć jako pamięci zewnętrznej dla komputera. Pliki audio nagrane na dyktafonie można przenieść do komputera, korzystając z programu Windows Media Player. Można także przenieść do dyktafonu pliki WMA pobrane w programie Windows Media Player i odtworzyć je (z wyłączeniem plików chronionych prawem autorskim). 1 Połącz złącze USB w dyktafonie z portem USB w komputerze PC lub koncentratorem USB. Po wyświetleniu komunikatu [Remote] można zapisywać i odczytywać dane. 2 Przenieś pliki audio do komputera. Podłącz dyktafon do komputera i uruchom Eksplorator plików Dyktafon zostanie rozpoznany jako dysk wymienny. Każdy z pięciu folderów ma nazwę DSS_FLDA, B, C, D i E. W tych folderach zapisane są pliki audio. Wszystkie pliki audio nagrane na dyktafonie mają format WMA. np. VN-7800PC: VN WMA VN-6800PC: VN WMA VN-6500PC: VN WMA VN-5500PC: VN WMA VN-3500PC: VN WMA W przypadku korzystania z systemu Windows 2000 należy zainstalować na komputerze PC program Windows Media Player. 3 Kliknij ikonę [ ] na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij polecenie [Bezpieczne usuwanie sprzętu]. Złącze USB Remote Wysyłanie danych PC Odbieranie danych PC h Korzystanie z dyktafonu na komputerze PC System Windows System Macintosh System operacyjny: Microsoft Windows 2000 / XP / Vista (instalacja standardowa) Kompatybilne komputery: Komputery PC z systemem Windows i więcej niż jednym wolnym portem USB System operacyjny: Mac OS X ~ 10.5 (instalacja standardowa) Kompatybilne komputery: Komputery serii Apple Macintosh z więcej niż jednym wolnym portem USB Obsługa serwisowa nie obejmuje komputerów PC z systemem zaktualizowanym z Windows 95 lub 98 do Windows 2000/XP/Vista. Awarie związane z samodzielnie zmodyfikowanym komputerem PC nie są objęte gwarancją dotyczącą obsługi. NIGDY nie wolno odłączać przewodu USB, kiedy wskaźnik nagrywania/odtwarzania miga na czerwono. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia danych. Informacje na temat portu USB lub koncentratora USB zawiera instrukcja obsługi komputera. Zakłócenia mogą wpływać na urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu dyktafonu, dlatego po podłączeniu go do komputera należy odłączyć słuchawki. Nie należy używać innych przewodów połączeniowych USB niż załączony. Uwagi ogólne Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby poznać zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Prosimy o umieszczenie niniejszej instrukcji obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze mogła służyć pomocą. Za pomocą symboli ostrzegawczych zostały oznaczone istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Aby zapobiegać obrażeniom osób oraz uszkodzeniom mienia, należy zapoznać się z ostrzeżeniami i podanymi informacjami. Ostrzeżenie dotyczące utraty danych: W wyniku błędnej obsługi, nieprawidłowego działania urządzenia lub podczas naprawy może dojść do uszkodzenia lub skasowania zawartości pamięci. W przypadku ważnych nagrań zalecamy zapisanie ich treści lub wykonanie kopii zapasowej przez przesłanie do komputera PC. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za bierne uszkodzenia lub szkody będące wynikiem utraty danych na skutek wady produktu, przeprowadzenia naprawy przez firmę inną niż Olympus lub autoryzowaną placówkę serwisową Olympus ani za szkody powstałe z innych przyczyn. Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie Słuchawek należy używać dopiero po upewnieniu się, że głośność nie jest ustawiona na zbyt wysoki poziom, ponieważ zbyt głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie należy używać słuchawek z głośnością ustawioną na maksymalną wartość przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchu. Przed wymianą baterii należy zatrzymać nagrywanie. Wyjęcie baterii podczas nagrywania może doprowadzić do uszkodzenia pliku

12 Nie należy pozostawiać dyktafonu w miejscach, w których występuje wysoka temperatura i wilgotność ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, np. wewnątrz zamkniętego samochodu stojącego bezpośrednio w nasłonecznionym miejscu. Nie należy narażać dyktafonu na działanie wilgoci i kurzu. Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować roztworów organicznych, takich jak alkohol, czy rozpuszczalniki do farb. Nie należy umieszczać dyktafonu na urządzeniach elektrycznych, takich jak odbiorniki telewizyjne, bądź lodówki ani w ich pobliżu. Należy unikać nagrywania i odtwarzania w pobliżu telefonów komórkowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych, ponieważ mogą one powodować zakłócenia lub szumy. W przypadku zakłóceń należy przejść w inne miejsce lub oddalić dyktafon od źródła zakłóceń. Nie należy dopuszczać do przedostawania się piasku lub zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia. Piasek i zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia, których nie będzie można naprawić. Nie należy potrząsać urządzeniem ani poddawać go silnym drganiom. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, naprawiać go ani modyfikować. Nie należy korzystać z urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdów (takich jak rower, motocykl czy gokart). Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Bateria V Ostrzeżenie W żadnym wypadku nie wolno wkładać do przedziału baterii innych przedmiotów. Może to spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie, pożar lub wybuch. Nie wolno umieszczać baterii w pobliżu ognia, w miejscach, w których panuje wysoka temperatura, zwierać ich biegunów, ani demontować. Nie należy powtórnie ładować baterii alkalicznych, litowych ani żadnych innych baterii jednorazowego użytku. Nigdy nie należy używać baterii, których powłoka zewnętrzna jest uszkodzona lub popękana. Baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Jeśli podczas pracy urządzenie generuje nieprawidłowe dźwięki, jest nadmiernie nagrzane lub wyczuwalny jest zapach spalenizny albo dym: 1 niezwłocznie wyjmij baterie, zachowując ostrożność, aby uniknąć poparzenia, 2 skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym przedstawicielem firmy Olympus w celu wykonania czynności serwisowych. Rozwiązywanie problemów P1: Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków. O1: Przełącznik HOLD może być ustawiony w położeniu [HOLD]. Baterie mogą być wyczerpane. Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. P2: Podczas odtwarzania nie słychać dźwięku z głośnika lub dźwięk jest cichy. O2: Do dyktafonu mogą być podłączone słuchawki. Być może ustawiono minimalny poziom głośności. P3: Nagrywanie jest niemożliwe. O3: Naciskając kilkakrotnie przycisk STOP (4) po zatrzymaniu nagrywania, sprawdź, czy na wyświetlaczu widoczne są następujące informacje: Pozostały czas narywania w wybranym folderze mógł osiągnąć wartość [00:00]. Liczba plików wynosi 200. Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat [Memory Full], naciskając przycisk REC (s). P4: Szybkość odtwarzania jest za duża (za mała). O4: Być może w dyktafonie włączono szybkie (wolne) odtwarzanie. Dane techniczne Nośnik danych: Wbudowana pamięć flash Zakres częstotliwości: Tryb HQ: 200 do Hz Tryb SP: 200 do Hz Tryb LP: 200 do Hz Czas nagrywania: VN-7800PC, VN-6800PC: 1 GB Tryb HQ: ok. 70 godz. 55 min Tryb SP: ok. 139 godz. 35 min Tryb LP: ok. 444 godz. VN-6500PC, VN-5500PC: 512 MB Tryb HQ: ok. 35 godz. 20 min Tryb SP: ok. 69 godz. 35 min Tryb LP: ok. 221 godz. 30 min VN-3500PC: 128 MB Tryb HQ: ok. 8 godz. 40 min Tryb SP: ok. 17 godz. 10 min Tryb LP: ok. 54 godz. 40 min Mikrofon: Elektretowy mikrofon pojemnościowy (monofoniczny) Głośnik: Wbudowany okrągły głośnik dynamiczny ø 23 mm Maksymalna moc: 250 mw Maksymalna wartość sygnału wyjściowego: 150 mv (zgodnie z normą EN ) Gniazdo słuchawkowe (monofoniczne): ø 3,5 mm, impedancja 8 Ω Gniazdo mikrofonowe (monofoniczne): ø 3,5 mm, impedancja 2 kω Zasilanie: Dwie baterie AAA (LR03) lub dwie baterie akumulatorowe Ni-MH Ciągłe korzystanie z baterii: Baterie alkaliczne: ok. 37 godz. Baterie akumulatorowe Ni-MH: ok. 25 godz. Wymiary: 102 (dł.) mm x 37 (szer.) mm x 18,8 (gr.) mm (bez elementów wystających) Waga: 64,8 g (łącznie z bateriami) Podane powyżej czasy nagrywania dotyczą czasów po usunięciu instrukcji obsługi zapisanej w dyktafonie. Instrukcję obsługi można usunąć, podłączając dyktafon do komputera lub formatując dyktafon. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Formatowanie dyktafonu [Format]. Przed usunięciem danych należy utworzyć kopie zapasową pliku PDF z instrukcją obsługi. Żywotność baterii została zmierzona przez firmę Olympus. Zmienia się znacznie w zależności od typu zastosowanych baterii oraz warunków użytkowania. Nagrania mogą służyć wyłącznie do użytku osobistego. Nagrywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody właściciela tych praw jest zabronione zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Zmiany w specyfikacji i projekcie poprawiające funkcjonalność mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia. h Akcesoria (opcjonalne): Ładowarka baterii akumulatorowych Ni-MH: BU-400 (tylko w Europie) Bateria akumulatorowa Ni-MH: BR401 Przewód połączeniowy (gniazdo słuchawkowe gniazdo mikrofonowe): KA333 Mikrofon tłumiący zakłócenia: ME52 Elektretowy mikrofon pojemnościowy: ME15 Monofoniczne słuchawki dwuuszne: E20 Zestaw do nagrywania rozmów telefonicznych: TP7 Pasek na szyję: ST26-12-

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi 2-595-911-12(1) NW-E103/E105/E107 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 3000 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

KX-NT700. Instrukcja obsługi. Telefon konferencyjny IP. Model:

KX-NT700. Instrukcja obsługi. Telefon konferencyjny IP. Model: Instrukcja obsługi KX-NT700 Pa na so ni c M ar ke tin g Eu Model: ro p e Telefon konferencyjny IP Dziękujemy za nabycie produktu Panasonic. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Creative i Creative MediaSource są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Creative Technology

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL04013-104 PL DIGITAL CAMERA XQ1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201).

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). POLSKI Instrukcja obsługi Wprowadzenie str. 7 Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). Sprawdzanie zawartości zestawu W skład zestawu wchodzą poniższe elementy. Jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo