- bo zygzakami płynie nasze życie -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- bo zygzakami płynie nasze życie -"

Transkrypt

1 - bo zygzakami płynie nasze życie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wydanie 7/2005 (88) Kędzierzyn-Koźle-Branice Rok VIII Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Branicach Lipiec 2005 r.

2 ZYGZAK str. 2 Przy różnych okazjach piszemy o Pracowniach Terapii Zajęciowej i to znaczn ie częściej niż o innych oddziałach szpitalnych czy ZOL-owskich. Jest to całkiem normalne, gdyż nasza redakcja funkcjonuje w ramach działalności Pracownia Artystyczna Pracownia krawiecka tychże pracowni i my sami, którzy tworzymy miesięcznik ZYGZA K, jesteśmy z nimi bardzo mocno związani. Staramy się też aktywnie uczestniczyć w ich życiu. Cod ziennie zajęcia w Pracowniach podejmuje blisko 70 pacjentów, co stanowi znaczący odsetek wszystkich pacjentów leczących się w bran ickich oddziałach Zespolonego Szpitala Kędzierzyn-Koźle-Branice. Dzieje się też w nich zdecydowanie więcej niż na poszczególnych oddziałach, gdyż siłą rzeczy skierowane są one na aktywność i rehabilitację poprzez udział pacjentów w różnego typu zajęciach. Przez minione 10 lat przewinęło się też przez te Pracownie setki, jeśli nie tysiące pacjentów, którzy zawsze znaleźli tam miejsce dla siebie i możliwość zregenerowan ia nie tylko sił psychicznych, ale również duchowych. Ponieważ n ie tak dawno przypominaliśmy po krótce historię Pracowni, a to przy okazji ich kwietniowej przeprowadzki do Pawilonu A, to nie będziemy się powtarzać, a jedyni w szkicowej formie zaprezentujemy tę historię. Decyzja o utworzen iu tego typu pracowni, które miały spełniać ro lę centralnego ośrodka rehabilitacji pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, została podjęta na początku 1995roku. Zlokalizo wane one zostały w specjaln ie do tego celu przystosowanych pomieszczenia w suterenie Pawilonu K. Po mysłodawcą utworzen ia Pracowni był ówczesny kierownik Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego lek. med. A. Junosza - Szaniawski, który widział potrzebę prowad zenia rehabilitacji pensjonariuszy ZOL w szerszej formie niż to było możliwe na oddziałach. Kierownikiem Pracowni została mianowana p. M. Wyszyńska terapeuta z ogromnym doświadczeniem, a jednocześnie mająca zdolności organizatorskie. Remont w suterenie Pawilonu K trwał kilka miesięcy i kosztował wiele wysiłku. Zapał terapeutów i pacjentów zaangażowanych w te niełatwe prace był jednak ogromny i dał znakomite efekty. Przypomnijmy, że kadra ta składała się wówczas oprócz p. Wyszyńskiej z: pani B. Wojtuś (pracuje do dziś), pani J. Lenartowicz-Kaczmarzyk, pana D. Pawluch i pana B. Cipera. To oni stworzyli te Pracown ie i w najtrudniejszym okresie swoją wiarą i zaangażowaniem doprowadzili do tego, że zajęły one poczesne miejsce w cyklu rehabilitacyjnym Szpitala i ZOL-u w Branicach. Stały się też wizytówką tegoż Szpitala, bo goście, którzy go odwiedzali, zawsze też zaglądali do tych Pracowni. W iele też padło bardzo pozytywnych opinii na temat prowadzonej tam działalności rehabilitacyjnej. Dużo by trzeba mówić o dokonaniach Pracown i w minionej dekadzie. Najważniejs ze oczywiście było codzienne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z pacjentami. Przy czym od razu okazało się, że te Pracownie nie mogą być li tylko przeznaczone dla pensjonariuszy ZOL, ale wpisane zostały w cykl rehabilitacji pacjentów całego szpitala. Zajęcia z pacjentami prowad zone w ró ż- norodnych formach dawały znakomite efekty, ale jak już wspomniałem, nie były jedynym co Pracownie miały do zaoferowania ludziom chorym. Kto choć raz przechodził w nich rehabilitację, ten z przyjemnością wspomina ten okres, bo naprawdę działo się w nich wiele. Przypomnijmy chociażby wspaniałe coroczne wycieczki do ciekawych miejsc, a bywały lata, że tych wypadów było więcej. Przypomnijmy wspaniałe imprezy plenerowe, zabawy dla pacjentów organizowane np. z okazji Dnia Chorego, czy Dnia Zdrowia Psychicznego. Reprezentowanie Szpitala na zewnątrz, jak chociażby na Festynie Ludzi Niepełnosprawnych w Opolu. Organizowan ie wystaw dokonań artystycznych pacjentów. Przypomnijmy ile sprzętu i różnorakiego zaopatrzenia napłynęło do Branickiego Szpitala Pracownia Haftu i Tkactwa dzięki zabiegom personelu Pracowni i o wiele byłby on uboższy, gdyby nie te działania. By ły to na naprawdę znaczące ilości. Można by jeszcze długo wymieniać wspaniałe dokonania Pracowni, ale pragniemy skupić się teraz na czym innym. Pracownie w sensie lokalowy m, to tylko kilka zadbanych, czystych i pięknie przystrojonych pomieszczeń, najpierw w Pawilonie K a obecnie w Pawilonie A. Były zawsze tak skomponowane by wywrzeć na wchodzącym tam pacjencie czy gościu jak najlepsze wrażenie, by zachęcić go, aby tam na chwilę czy na dłużej został. Ale jak wspomniałem,

3 to tylko pomieszczenia. Istotę Pracowni, jego duszę stanowili zawsze ludzie, którzy wypełniali je treścią. Pomówmy teraz o tych ludziach: pacjentach i terapeutach. Przypomn ijmy, jacy terapeuci opiekowali się przez te lata ludźmi chorymi: M. Wyszyńska, B. Wojtuś, J. Lenartowicz-Kaczmarzyk, H. Rosowska, J. Ruszczak, T. Szczasny, B. Brzostowska, C. Zacharska, D. Pawluch, B. Ciper, J. Rudnicki, P. Przybysz, J. Rapacz, Cz. Sokołowski. Pacjenci jacy przewinęli się przez Pracownie w ciągu minionego dziesięciolecia tworzyli trzon pracowni wypełniając je treścią. Wielu z nich przez te lata wielokrotnie zawitało do Pracowni za każdym razem, gdy choroba zmuszała ich do pobytu w Branickim Szpitalu. Pensjonariusze ZOL-u, z uwagi na dłuższy pobyt, stanowili dużą i stałą grupę podopiecznych Pracowni. Dla n ich te zajęcia były i są nadal sensem ich terapii i podstawą dającą poczucie bycia potrzebnym. Dają im mo żliwość wykonywania pożytecznej pracy i realizowania swoich zainteresowań. Dlatego też co rana po śniadaniu bardzo chętnie idą do ZYGZAK str. 3 Pracowni, bo tam czeka interesująca praca i dobra, serdeczna atmosfera. Jest mo żliwość zrealizo wania się, wykazania swoich zdolności, spotkania z przyjació łmi i nauczenia się czegoś pożytecznego. Ponieważ przebywają tam ludzie już odrobinę zdrowsi, to jest też zdecydowanie spokojniej niż na oddziale i faktycznie można wspaniale zrelaksować się. Można spotkać się w kawiarence i w spokoju napić kawy czy herbaty, co czasami nie jest możliwe pośród ludzi chorych na oddziale, mo ż- na poczytać czasopisma i ksiązki w czytelni. Wielu też pacjentów doceniając uroki tych przyjemności chodzi do Pracowni, tak jakby chodzili do pracy. Czują potrzebę by tam codziennie być, jest to im niezbędne. Przez wiele lat słyszałem bardzo wiele pochwał z ust pacjentów na temat tych Pracowni i sądzę, że były one 100- procentowo szczere. W tym miejscu, korzystając z prawa autora, pragnę dodać coś od siebie. Sądzę, że dzięki tym Pracowniom stałem się innym człowiekiem: lepszym, mądrzejszym, wszechstronniejszym. Mam im tyle do zawdzięczenia, że dużo miejsca by zajęło, by o tym wszystkim napisać. W ogóle, gdyby nie pomoc i wsparcie na oddziale, w którym przebywam i bardzo dobra opieka w Pracowniach, to nie chce mi się nawet myśleć, jak wyglądałoby dziś moje zdrowie psychiczne, a nawet życie. To tyle od siebie. Trudno jest w kilku krótkich zdaniach zawrzeć 10 lat historii Pracowni. Lat, które bogate były w różne wydarzenia, mniejsze i większe, lat bogatych w to co jedni ludzi byli w stanie zrobić dobrego dla innych ludzi. Bogactwa dobra przekazywanego z serca do serca, od człowieka do człowieka. Czego też można życzyć Pracowniom? Myślę, że dalszych lat owocnej działalności, lepszej sytuacji materialnej, dalszej możliwości pomagania ludziom chorym. Zaś personelowi Pracowni pragniemy życzyć; satysfakcji z tej niełatwej pracy i godziwych zarobków i uśmiechu na co dzień. Pacjentom zaś, by zawsze znaleźli w nich serdeczną opiekę i zdrowie. (red.) W dniu 20 lipca w Pracowniach Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie pacjentów odbywających tam zajęcia terapeutyczne z kierowniczką kuchni p. Sylwią Jania. Przypomnijmy, że od ponad roku kuchnię szpitalną prowadzi Firma CATERM ED z Krako wa. Powodem spotkania było niezadowolenie pacjentów, którzy zostali zbu lwersowani tym, co kuchnia zaserwowała im poprzedniego dnia na kolację była to niejadalna papka zło żona z ryżu i buraczków, która z wyglądu źle się kojarzyła. Zjedli to tylko ci najbardziej zawzięci, którym bez różnicy co jedzą. Na prośbę pacjentów p. M. Wyszyńska kierowniczka Pracowni Terap ii Zajęciowej zaprosiła p. Jania, by odwiedziła Pracownie i porozmawiała z pacjentami. Spotkanie trwało około pół godziny i w jego trakcie pacjenci wypowiedzieli swoje uwagi i żale pod adresem kuchni. Pani Jania wyczerpująco odpowiedziała na każdy zarzut, jaki padł w związku z menu serwowanym przez kuchnię. Uwag tych było wiele, bo każdy ma swoje upodobania kulinarne i swoje w tym względzie życzenia. Generalnie jednak zażalenia dotyczyły: ilości serwowanych posiłków, które czasami są niewystarczające, jakości i małego urozmaicenia posiłków dla chorych będących na diecie, przyrząd zania posiłkó w nielubianych przez większość pacjentów itd., itp. Pacjenci próbowali dociec: jak to się dzieje, że raz posiłki z kuchni przynoszone są w dostatecznej ilości, a innym razem nie, dlaczego gotuje się coś, co nikomu nie s makuje, gdy można zmienić menu i w tej samej kwocie zrobić posiłek jadalny dla wszystkich, czy nie można dla diet gotować smaczniejszych i bardziej urozmaiconych posiłków Tych uwag było zdecydowanie więcej i zostały one odnotowane przez p. Jania. Dyskusja była żywa, bo rozchodziło się przecież o ważną życiowo sprawę. Pani Jania tłumaczyła też, że nie wszystkie propozycje, które padły z sali są do spełnienia, gdyż kuchnię obowiązują określone przepisy żywieniowe, które zobligowana jest uwzględnić w żywieniu chorych. Stwierdziła jednak, że co będzie mo żliwe do spełnienia, to te uwagi zostaną uwzg lędnione. Ogólna ocena pacjentów jakości żywienia w Branickim Szpitalu była dobra, a na pewno lepsza niż to niegdyś było. W większości posiłki są dobrej jakości i pod tym względem opin ie były jednomyślne, ale wiele też rzeczy trzeba poprawić i tu też wszyscy się zgadzali. (red.)

4 ZYGZAK str. 4 Tak się dość nieszczęśliwie złożyło, że nie tak dawno poważnej awarii uległ jeden z dwóch ko mputerów - staruszków, które mieliśmy na wyposażeniu naszej redakcji. Następnego zaś dnia totalnie i na zawsze od mówiła posłuszeństwa nasza wysłużona już drukarka. Wiado mo, n ieszczęścia lubią chodzić parami. W związku z tym byliśmy w dużym kłopocie, bo pozostał nam jedynie jeden stary komputer bez możliwości wydrukowania efektów jego pracy. Jak pech to pech. Nie omieszkaliś my oczywiście o tych swoich perypetiach opowiedzieć osobom przy jaznym naszej redakcji, bo w końcu od czego ma się przyjaciół. Zamierzaliśmy też zainwestować trochę swojej prywatnej gotówki i dokupić dysk twardy do uszkodzonego komputera, by go uruchomić. Do pracy w redakcji potrzebujemy na co dzień dwóch komputerów. Był to jednak dla nas bardzo poważny wydatek, gdyż takie stare części są już rzadkością i trudno je znaleźć. Wszystkie te nasze zabiegi i zmartwienia spędzały nam przysłowiowo sen z powiek. Nasi znajomi próbowali dla nas załatwić jakiś sprzęt zastępczy, ale te ws zystkie próby nie przyniosły wynikó w. Gdy wspomnieliśmy o naszych problemach siostrze Joachimie ze Zgromadzenia Sióstr NPNMP w Branicach, która zaprzyjaźniona jest z Pracowniami Terapii Zajęciowej, w których mieści się nasza redakcja, to powiedziała, że zapyta kilka osób o możliwość przekazania nam jakiegoś sprzętu. Siostra Joachima już wiele dobrego zrobiła dla naszych Pracowni i pacjentów, którzy tam odbywają zajęcia rehabilitacyjne. W naszej sytuacji jej słowa były iskierką nadziei. Po tygodniu otrzymaliś my wiadomość, że dostaniemy zestaw ko mputerowy i drukarkę. Nooo to było coś. Z radości nawet podskoczyłem, chociaż już nie jestem młodzieniaszkiem. Gdy jednak martwisz się czymś i nagle w tym zmartwieniu doznajesz pociechy i gdy ono ustępuje, to trudno się nie cieszyć. Gdybym nie był stateczną osobą, to nawet fiknąłbym sobie koziołka z radości. A co. Gdy trochę wytrzeźwieliśmy z pierwszej radości, to przyszły refleksje; jaki to będzie sprzęt, czy aby nada się do naszych prac, czy sprosta naszym potrzebo m i tym podobne. Ponieważ jednak już wiedzieliśmy, że ten sprzęt otrzymamy od Pana dr Marka Moczulskiego prezesa Zakładów Przemysłu Cukierniczego MIESZKO w Raciborzu, więc była nadzieja, że nie będzie to byle jaki sprzęt. Zresztą w naszej sytuacji każdy sprzęt ko mputerowy, byleby tylko sprawny, był dla nas ratunkiem. Z niecierpliwości też czekaliśmy na ten komputer. W poniedziałek 11 lipca w godzinach popołudniowych otrzy maliśmy ładnie zapakowany sprzęt, ale ponieważ było to już ok. godziny to nie mogliśmy od razu zobaczyć co te pudełka kry ły. Musieliś my z tym poczekać do następnego dnia, a nasza cierpliwość została wystawiona na ciężką próbę. Zaraz z rana następnego dnia zabraliś my się energicznie do montażu i zapoznawania się z nowym sprzętem. Pierwsze wrażenie było dobre, bo już po wyjęciu z opakowania monitora okazało się, że to dobrej klasy sprzęt o przekątnej ekrany 17 cali. Drukarka okazała się być dość nowym modelem kolorowej drukarki atramentowej firmy Hewlett-Packard. Komputer po włączeniu zaskoczył nas nadzwyczajnie, bo okazał się być całkiem nowoczesnym sprzętem. Radość i ulga ogromna. Nareszcie dostaliśmy sprzęt na tyle nowoczesny by móc swobodnie edytować nasz miesięcznik. Nie spodziewaliśmy się, że będzie to tak dobrej klasy sprzęt i d latego tym większą wdzięczności odczuwamy wobec jego ofiarodawcy. Panu prezesowi dr Markowi Moczulskiemu cała nasza redakcja pragnie z głębi serca podziękować. Trudno nawet wyobrazić sobie to co czujemy, bo radość nasza jest ogromna. Tylko na początku istnienia naszej redakcji spotkał nas podobny cud, gdy w krótkim odstępie czasu otrzy maliśmy z Raciborskiego RaFaKo dwa komputery, na których pracowaliśmy przez 6 następnych lat. Stanowiły one podstawę techniczną istnienia naszej redakcji. Wszystko jednak ma swój koniec i nawet najlepsza opieka nie jest w stanie zapewnić sprzętowi długowieczności. Dziś ko m- puter otrzymany od pana prezesa Moczulskiego zapewnia nam ciągłość wydawania naszej gazety i dalszą możliwość publikowania twórczości ludzi chorych i to jest cudowna sprawa. To wspaniałe, że są na świecie ludzie bezinteresowni, którzy potrafią tak wspaniale obdarowywać (nie po raz p ierwszy) nieznane sobie zupełnie osoby, to pozwala nam zachować wiarę w ludzką dobroć i serdeczność. Pragniemy również serdeczn ie podziękować siostrze Joachimie ze Zgro madzenia Sióstr NPNMP w Branicach, bo to dzięki jej zabiegom ten wspaniały sprzęt otrzymaliśmy oraz kierownikowi Zakładu Opiekuńczo Leczniczego mgr inż. P. Barasińskiemu za pomoc techniczną przy uruchomieniu i konfiguracji otrzymanego komputera. Nasi Kochani Przyjaciele - ci dalecy i ci bliscy wszystkim Wam mówimy jedno, najserdeczniejsze słowo; DZIĘ- KUJEMY! Hieronim Śliwiński

5 W lecie, piękna i ciepła pogoda sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu, spacerom i w ogóle rekreacji. Częściej niż w innych porach roku wychodzimy z domu by odetchnąć pełną piersią, nacieszyć oczy kwiatami i zielenią drzew, ukoić nerwy śpiewem ptaków i napełnić się światłem słońca. Radosne to i relaksujące dni. Dlatego też właśnie lato jest okresem, w którym najchętniej wypoczywamy. Tak jest wszędzie, tak jest też w Branickim Szpitalu. Przez cały rok codziennie pacjenci wychodzą z oddziałów na spacery pod opieką Grill - sama przyjemność ZYGZAK str. 5 terapeutów, ale latem czynią to o wiele chętniej. Niestety chętnych do korzystania z takich spacerów jest stosunkowo niewielu. Może więcej pacjentów korzystałoby z dobrodziejstwa przebywania na świeżym powietrzu, gdyby mieli oni gdzie usiąść. Skoro jednak większość ławek zostało wysprzedane w procesie likwidacyjnym Szpitala, to jest z ty niemały problem. Kilka ławek obok Pawilonu A, B i C niewiele tu zmienią. Nawet gdy rodzina przyjedzie do pacjenta w odwiedziny, to nie mają gdzie z nim wyjść, bo nie ma gdzie usiąść i porozmawiać. Ogranicz to też ilość osób, które pragnęłyby skorzystać z ładnej, letniej pogody i posiedzieć dłużej w ogrodzie. Swój pobyt poza oddziałem ograniczają jedynie do krótkiego spaceru, ot tyle na ile pozwalają siły. Problem ten dotyczy również organizowania imprez plenerowych dla pacjentów. Nie ma ich na pewno tyle ile by się chciało, lub ile byłoby potrzebne, ale są od czasu do czasu organizowane przez poszczególne oddziały. Pieniądze na ten cel pochodzą ze składek samych pacjentów. To dobrze, że jeszcze są one w ogóle organizowane, bo to zachęca nawet najbardziej zasied ziałych pacjentów do wyjścia do ogrodu. Najczęściej jest to grill. Urokami takiego spotkania przy płonącym grillu jest na pewno strona kulinarna, czyli smaczna, podpieczona kiełbaska, ale również samo to, że można posiedzieć w ogrodzie, czasem pośpiewać czy zagrać w jakąś grę, czasem posłuchać mu zyki, czy poopalać się. Taka impreza została zorganizowana ostatnimi czasy dla pacjentów Oddziału K3 ZOL, ale inne oddziały również, gdy tylko nadeszło lato, to od czasu do czasu zapraszają swoich podopiecznych na takie małe co nie co na świeży m powietrzu. Takie spotkania są najczęściej bardzo miłe i relaksujące, a wielogodzinne przebywan ie na świeży m powietrzu jest bardzo korzystne dla zdrowia. Lato trwa i na pewno jeszcze nie jeden raz odbędą się imprezy dla pacjentów. Ostatnio tyle nadmuchałem się, by ro z- żarzyć węgle w grillu, że pragnę życzyć wszystkim grillującym, aby grill im się dobrze palił. (red.) W ostatnich dniach lipca ukazała się książka zatytułowana JÓZEF MARTIN NATHAN BISKUP POGRA- NICZA I JEGO DZIEŁO, której autorem jest pan Benedykt Pospiszyl. Pan Pospiszyl od wielu już lat zajmuje się opracowaniami historii Ziemi Branickiej, a artykuły jego autorstwa na ten temat ukazywały się kiedyś na łamach Nowej Gazety Branickiej, a obecnie w Informatorze Branickim. Książka opisuje największe dokonania biskupa Nathana, w tym oczywiście najważniejsze jego dzieło, czyli Branicki Szpital. Nie przypominamy sobie, by ukazało się kiedyś takie opracowanie, a przynajmniej w języku polskim. Były różne okolicznościowe wydawnictwa, jak np. z okazji nadania Szpitalowi imienia ks. bp Józefa Nathana, czy z okazji jego 100-lecia, brakował jednak historiograficznego opracowania i takie właśnie się ukazało. Wydawnictwo jest trójjęzyczne, bo tekst tłumaczony jest na język czeski i niemiecki, co jeszcze bardziej podnosi jego wartość poznawczą. Zachęcamy do lektury tej ciekawej pozycji, bo na pewno warto znać historię swojej ziemi i ciekawych ludzi, którzy ją tworzyli. (red.)

6 ZYGZAK str. 6 Trzy są córki Szczęścia, to Wiara, Nadzieja i Miłość. Jest jednak również ta czwarta córka, którą często traktujemy po macoszemu, a na imię jej Wdzięczność. Jest ona pojęciem bardzo szerokim, bo obejmuje całe spektrum uczuć jakie towarzyszy każdemu obdarowanemu. Umiejętność okazywania wdzięczności jest już jednak sztuką, w której nie każdy jest mistrzem. Wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze. powiedział Richard Carlson. Mówiąc najprościej, to umiejętność okazywania wdzięczności i cieszenia się otrzymanym darem, jaki by on nie był, daje nam spokój ducha. Wdzięczność najczęściej kojarzy się nam z otrzymanym podarunkiem, rzeczą materialną, ale przecież jest bardzo wiele darów niematerialnych, z które też powinniśmy odczuwać wdzięczność. Idziesz ulicą i niespodziewanie ktoś się do ciebie uśmiecha, w większości przypadków automatycznie odpowiadamy uśmiechem na uśmiech, dziękując za to radosne skąd inąd zdarzenie. W trudnej dla ciebie chwili ktoś przyjaźnie do ciebie zagada, okaże Ci zrozumienie, współczucie, wysłucha twoich zwierzeń. Czy jest Ci wtedy lżej na duszy? Czy czujesz wdzięczność? Zastanawiałeś się, kiedy ostatnio wyraziłeś wdzięczność za to co masz? Kiedy podziękowałeś, doceniłeś to co przynosi ci każdy dzień? Kiedy ostatnio poczułeś szczerą, głęboka wdzięczność, radość i satysfakcję z tego kim jesteś, co osiągnąłeś i co masz? Nawet wtedy, gdy jest tego tak niewiele, jak w naszej sytuacji, ludzi chorych, przebywających w szpitalu, ZOL-u czy DPS-ie. Zwyczaj odmawiania krótkiej modlitwy przed posiłkiem w większości domów już chyba zanika. Te proste słowa podziękowania odmawiano kiedyś w religijnych domach przed posiłkiem niezależnie od tego co było na stole. Czy tylko chleb czy cała uczta. Bo niezależnie od tego warto dziękować za wszystko. Podziękowanie i wdzięczność jest docenieniem tego co się ma, pokazuje także, że zasługujesz na więcej. Sprawia, że potrafisz cieszyć się tym co masz. A tylko wtedy ma sens posiadanie i osiąganie czegokolwiek. Jak wielu ludzi spotkałeś w życiu, którzy nie potrafią cieszyć się tym co mają, bo zawsze ktoś ma więcej? Nie cieszą się z osiągnięć, bo przecież zawsze jest ktoś, kto ma większe osiągnięcia. Wyobraź sobie, jakim koszmarem musi być życie w ciągłym poczuciu braku. Braku miłości, pieniędzy, szczęścia... W poczuciu niesprawiedliwości bo przecież inni maja a ja nie. Tacy ludzie z łatwością zauważają to, co udało się innym, ale nie to, co udało się im. Sobie wyznaczają niemożliwe do spełnienia standardy i koncentrują się na tym, czego im brakuje do ich spełnienia. Jest to prosta droga do skazywania się na bycie nieszczęśliwym. Można jednak inaczej. Zapytano kiedyś pewnego człowieka pełnego radości i optymizmu. Co sprawia ze jesteś taki zadowolony? On na to odpowiedział codziennie rano jak się budzę patrzę gdzie jestem. Jeśli nad ziemią to znaczy, że żyję a to jest przecież powód do radości. Umiejętność doceniania tego co się ma jest podstawą szczęścia. Pozwala cieszyć się życiem w każdej chwili niezależnie od okoliczności. Jest tajemnicą tych ludzi, którzy z uśmiechem kroczą przez życie mimo przeciwności, chorób, problemów finansowych. Tych, którzy mimo potknięć zrywają się na nogi i dalej idą. Tych, którzy osiągają sukces niekoniecznie finansowy, ale życiowy wiodą dobre, szczęśliwe i pełne miłości życie. Ja wprowadziłem w swoim życiu zwyczaj, że kiedy kładę się spać przed zaśnięciem dziękuję za to, co mam, co się zdarzyło, co się udało. Miłym efektem ubocznym tego zwyczaju jest to, że wieczorem, kiedy wielu ludzi nerwowo przetrawia porażki minionego dnia, ja uspokajam się, relaksuję, koncentruje na przyjemnych rzeczach i uśmiechem w duszy zasypiam. Koncentracja na pozytywnych aspektach życia przywraca poczucie sensu, równowagi, pozwala na nowo cieszyć się życiem nawet po ciężkim dniu. Jest to mi potrzebne, bo pozwala odreagować niepowodzenia, które zawsze wprowadzały w moim życiu zamęt. Jestem typem depresyjnym i każde niepowodzenie czy nawet drobny despekt uczyniony mi przez życie czy ludzi zawsze urastał u mnie do rangi tragedii i sprawiał, że czułem się bardzo nieszczęśliwym. Wyżej wspomniana metoda pozwala mi na osiągnięcie spokoju i dobry zasłużony sen. Wszystkim życzę, by potrafili być wdzięcznymi za to, co los im zdarzył, choćby to były rzeczy małe. Zawsze uważałem, że lepiej cieszyć się małym niż nie cieszyć się w ogóle. Hieronim Śliwiński Praca wykonana w Pracowni Terapii Zajęciowej

7 ZYGZAK str. 7 Najlepsze na pamięć są dobre wspomnienia I radość błękitnych marzeń, Co źródłem szczęścia są. Zamykam kalendarz minionych epok, Który szepce; Świat znowu się narodził. Powstali z grobów dawni bohaterowie. Urodziła się na nowo Miłość. Powstali z grobów Dawni bohaterowie. Urodziła się na nowo miłość. Ludzie podadzą sobie dłonie, By przyjaźń przemogła wojny. Zanurzony w kroplach dotyku tęczy Szukam szlachetnych zarysów Twojego cienia I wołam przez wszystkie wieki; W miłości jestem! A echo odpowiada; Jesteś w czeluści. Chcesz pić? Proszę, oto woda. Chcesz jeść? Proszę, oto chleb. Byłeś chory. Wyleczyliśmy Cię. Zostań z nami, W wieczności już jesteś. Zapomnieć twoje dłonie, Co szeleszczącym manuskryptem I upalnym latem, Chłodnym cieniem podwieczorków. Co w amfiteatrach duszy Budzą łagodną muzykę ciszy ŻYCIE Fabryka zdarzeń. Czuję się bezpieczny. Kąpałem się porankiem W kropli rosy. Z nieba spadła nostalgia I całkiem nowa dusza. Snu zielone niezapominajki I te wspomnienia, Które zrywam jak czereśnie z drzewa. Oddalony milę od wieczności, A chwile tylko od narodzin. Spowiadam się dzisiaj z chwili złych, Które idą w niepamięć. Ważne jest tu i teraz. Zostają tylko złe iskierki strachu. Nieprzytomność pierwszej miłości. Przeminie i ta, Ale pamiętajcie, Że miłość jest poznaniem rzeczywistości. Rzeczywistość więc powinna być miłością. Poezja jest napojem, Godnym Bogów I dobrych Aniołów w niebie. Idę w lato Twoich dłoni I uśmiech dzieciństwa bez trosk, Wybierając sny błękitne ideały. Znów przyszły deszcze, A świat się urodzajem spełni. Rozpłynie się to co brudne, Wyjrzy błękitny kobierzec, Jak mieszkanie marzeń do wynajęcia. Praca wykonana w Pracowniach T. Z. INNOŚĆ Całkiem nowe nadzieje, Gdy przychodzi lęk Stłummy go fantazją. Już wiem; ucieknę w sen. Radość zwycięży strach. I znów odjechał pociąg Do nikąd. A ty poprowadź mnie drogą milczenia, Aż do łodzi co przewiezie mnie Przez Styks. A ty dotknij mojej rozbitej głowy, Moich wykręconych dłoni, Mojej obolałej krtani A syk żmii czyjegoś głosu Wciąż nawołuje do rewolucji; Proletariusze wszystkich krajów To już przeminęło I odchodzi w niesławną niepamięć. Światło wolności błysnęło Na chwilę płomieniem, By znów przygasnąć I utonąć w ludzkiej podłości.

8 ZYGZAK str. 8 A zaczęło się tak. Masz ucz idź się jej powieść. Opowieści o skubaniu kopytka. Oberwałam je i chodziłam dalej. Dotknęłam kredką ust. Amarantowej barwy. Ubrana byłam zawsze jak czekająca. Moja koleżanko odległość co czy to była fatamorgana. Bombowa Ewa. Proszę, proszę. Mój specjał. Tylko Y boli. Moje dioptrie. Kolejka i proszę o kulturę. Pamięć jedwabnej bluzki taki piękny ozdobiony, wyszywany w kwiaty. Batystu, atłasie, jedwabiu. Koniecznie nie denerwuj. Włożę spódnicę koszulę i co do tego wymyśloną przeze mnie kamizelkę, bezrękawnik. Przecież tak cenisz szale. Tak potąd do kolan z kaszmiru z frędzelkami. Ależ przesadzasz nie komponuj Ela cię ugryzie spinką. Jest na swojej wysokości. Och Dior. A w sukni Charlotty Cecyli zamkniesz usta mandarynkowe. Do kina proszę jak wspaniała pomarańcz. W sweterku kapryśnym przyległym do postaci suszki Znachor powstrzymuje się chce tylko żeby się szybciej skończyło. Wysypali się z pociągu wyłonieni. Uroda nieprzytomna, kto mi to chciał powiedzieć. Chcieli zobaczyć Tamarę. Miała afrykańskie kepi w tym łajdaczym śmiechu mój kostium. Kuśnierz mnie oddalił. Pamiętam dodatki w Modzie Polskiej. Zielone jabłuszko, mydlin i wanienki. Czy jest panna sygnaturka. Czy zapach można zagwarantować, czy można się zasklepić. Trzeba się ubierać ex absurdum. Zaniedbanie w środkach piorących. Wyższa konieczność smarkata nauka, czy się domyślisz, że mam się myć od stóp do głów. Masz być czyścioszkiem jak personel twojego prywatnego kąta. Pamiętasz spódnicę ze sztruksu, sztruksowe spodnie. Zawsze nowe sukienki na lata i na porę w każdym składzie. Prywatna duma. Jak ty mogłaś szwać gazę z stójką z sukni ze złotą nitką. Przebieranie się w czarnego motyla. By zatańczyć, by się prawdziwie bawić. By zrobić z cudzego domu siklawę śmiechem obmacanym. Kobieta i dziecko nie używają sobie na bliźnich. Poniżam tylko siebie. Sukienka była takiego delikatnego koloru. Czerwień wpojona w granat. Linią fioletu i pasek na włosach. Przepiękne ozdoby. Wełenka z jedwabną różową nicią i czarna nić, a tak naprawdę to wiskozowa nić fioletowa. Kołnierz znawcy mojego stylu. Trzeba zamęczyć katalogi dla Pań i ten kaszkiet i torebka z prawdziwej skóry. A sweter jak zestrzelony trójkąt. Nić taka mało majętna. Siedzę ubrana w dresowe spodnie i wełniany ubiór, dlatego że się łasił do mojej kawy. Z nici splątanej. Nadmieniam o swetrach zimowych. Konieczna bluzeczka bawełniana. Gdy mi przebaczą włókno. Zakopiański z owiec prosty, szorstki, zakopiański, owczany golf. Surowa wełna. Proszę, w tym ubraniu już wystąpiłam czy dlatego, że taka kusicielsko piękna. Ja chcę do pudełka. Kosztować. To udziału straconego czasu. Zapomniałaś już jak szydełkowałaś. Jak byłaś szczęśliwa. Odpoczywałaś cały rok; sen, posiłki, leczenie. Bluzka z Apisu była szerokoramienna, to ekskluzywny sklepik w Warszawie nazwa Butique. Kierpce nosiłam dawno temu. Gdzie jest bajka. Bajka jest kolorowa. Baśń rozrywa skorupkę amfory. O podarunki się rozpaczająco prosi. Ostracyzm, Gerontów. Oni są niezbędnie ubrani. Panuje tu światło dnia, ludzie się interesują pracą. Mają ku życiu powód. Tak ci zazdroszczę tej sukni w grochy, to nie dla kaleki. Surowe płótno, nowoczesna powtórka, wdzianka z nowoczesnego włókna. Takie ostre granice, kurtka z cielątka, tyle, że nie tego fasonu. Kocham tylko czytelników. Miewam myśli ksobne. Wszyscy dzisiaj się dowiedzieli, że klasyka młodzieżowa jest arcydziełem. Lektury z języka polskiego. Jak najbardziej urastają dziewczęta Germaine. Rosłam. Mogę korzeniować bardzo długo. Czy kapuza jest pożyteczna i nieładna, psuje ubiór. Jestem wyszczególniona, a powagę reprezentuje okradziony motyl. Nonsens. Gorycz, kobiety z prowincji, tyle ich złote okulary przeszłości chcą w wydaniu aktualnym. Jedwab jest ostry. Bezgrzeszna moja dusza łozy gałązka trufl i naklejka na szklanym pojemniczku. Nie. Mikroelementy. Zrobić durszlak, który wodę chce schować dla siebie nie byłoby przypadkiem. Garsonka z Telimeny i bluzka wprost z baśni i do tego szpilki i orientalne rajtuzy. Spodnie domino, buty, bluzka ubrana jak artysta bez płci. Ależ ta kobieta podnieca. Tego się nie ucz, to mija. Kobieta jest jak bakalia. Ciasto babka i pończochy ze szwem. Poncz w palcach, już pora na przełom wafla. Łódka z korzeniami jest zwrotna. Moje ubiory. Papcie kupiłam na placu targowym, gdzie zrobiono z a m i e s za n i e. Wszystko, co potrzebne do tego nie można d o pr o wad z a ć Aż. Elastik pluszowy o szlafrok jedynie to co można nabyć, to podomkę. Szlafroki pokazały jakie są domowe. Miałam za życia szlafrok raglan z frote ze stójką i guziczkami w groszki koloru sepii bardzo efektowny ochra. Tak jak gdyby szpitalny w domu denerwująco noszony w dzień. Mówię o kostiumiku z koronką, jako niezbędnego dodatku kieszonki. Najpiękniejsza, jaką miałam sukienkę, była z surowego płótna z bawełnianymi wypustkami i halką wystającą, bo to jest gustowne choć lato lecz dla fasonu wyglądała z ząbków tasiemka. Wszystko w kolorze najdelikatniejszy beż. Do szkoły średniej stosowano brawury. Komu dyktować, jak ma się zachowywać zaczepiana dener wowania, zamykania słów w ustach. Pokazano mi najładniejszą toaletę zrealizowano zaskoczył obraźliwy chłód. Co jadałam wtedy z owoców, to klapsy w palcach, oblanych soczystością, jabłka ale tylko wszystkie jakie są. Oczywiście jonatany. Pamięć na przerwie w liceum były na sprzedaż bułki z masłem i mieloną szynką. Bardzo smaczne bułki z boczkiem w budynku obok. Tak młodzieży, to starszy pan nam serwował drugą bułkę i herbatę, lub kawę w szklankach z pełną ochroną, tam też paliliśmy papierosy. Ubieram czapkę na zimę z antenką, jeanes, spodnie z Pewex-u i dalej w czasie zalet tej tkaniny. Miałam kurtkę upowszechnioną, eksponującą moje ramiona. Pędzelkowanie. Pamiętam bluzkę ze stylonu z kolczugą z wełny. Miałam też w życiu najbardziej skomplikowane, radosne upominki. Miałam bardzo dużo bluzek z rozbrajającej flaneli i z płótna. Chusty, chusteczki, szale cieplutkie wiem o tym, że to są słowa okrężne. Jadałam jedzenie stołówkowe noszone w menażkach. Ucho dla pojemniczek na surówkę i ziemniaki, mięso, zupę. Jest z żeliwa ten pomocnik okrzyknięty pomysłem. Zachowawca temperatury. A figi są bardzo dobre, troszkę trzeszczą. Tytułem agrestowej sukni nosiła ją do ślubu siostra, była z jakiejś dziwnej, sztucznej materii, trochę bombiasta. Spódnice te miały plisy, kryły moją tuszę, a Zbyszka pamiętam, jak i on mnie z przeżycia. Moja sympatia. Ewa

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE BIULETYN SPCh Światło w mroku jak pokonać depresję CO W NUMERZE Wstęp / 2 Zdążyć z pomocą wywiad z osobą, która przeszła depresję / 3 10 wskazówek terapeutycznych w leczeniu depresji / 6 Jeden z dwunastu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu od dwóch lat realizuje projekt Partnerstwo Rodzina Równość Praca w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem projektu jest godzenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga.

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Co warto wiedzieć na temat depresji? Poradnik www.lundbeck.pl Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Tłumaczenie i adaptacja do warunków polskich dr hab. n. med. Jan Jaracz, Katedra

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAŁOŻENIA OPIEKI PALITYWNEJ

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAŁOŻENIA OPIEKI PALITYWNEJ Z ZAPISKÓW KAPELANA Życie to największy cud natury. Największy dar Boga. A dla istoty rozumnej - najcenniejszy skarb. I nic nad życie. Kocham cię, życie!. Można nie tylko wołać, ale i śpiewać. Do ludzi

Bardziej szczegółowo

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie Na zdrowe życie! 2012 01 wiosna Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie W numerze: Mieć apetyt na życie Aktywność fi zyczna i jej wpływ na rozwój dziecka Wiosna nowa energia nowa ja Setki diet, a ja

Bardziej szczegółowo

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ PORADNIK DLA RODZICÓW Pracownia Wychowania i Profilaktyki Joanna Sakowska Anna Zajic Maria Talar Marta Witkowska Warszawa 2011 Spis treści: Wprowadzenie. 3 I. Jak określać dziecku

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ Właściwe podejście do leczenioa SM... 7

Spis treści: I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ Właściwe podejście do leczenioa SM... 7 Drodzy Czytelnicy! Okazuje się, że każdy może być artystą. Być może jest to zaskakujące stwierdzenie, ale jednak... Oczywiście, nie każdy może być autorem książek, które wejdą do historii literatury. Nie

Bardziej szczegółowo

Opowiedzcie. jak tu żyjecie. Spotkanie opłatkowe

Opowiedzcie. jak tu żyjecie. Spotkanie opłatkowe Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu Wydanie 11/2009(130) Rok XIII GRUDZIEŃ 2009 Spotkanie opłatkowe ŻYCZENIA Pacjentom

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 2 (56) czerwiec 2011 r. Nasza Historia Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY Grudzień Czerwiec ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 2011 Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwinąć skrzydła tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania www.rozwinacskrzydla.pl

Rozwinąć skrzydła tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania www.rozwinacskrzydla.pl Rozwinąć skrzydła tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania www.rozwinacskrzydla.pl RozwinacSkrzydla.pl 1 Recenzent: Prof. dr hab. Ewa Syrek Projekt okładki i ilustracje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM. nr 20, 21 (3/2010) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904

KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM. nr 20, 21 (3/2010) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904 KWARTALNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY SŁONECZNY DOM nr 20, 21 (3/2010) GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-2904 TERAZ MY TERAZ MY OSTATNIE WYDARZENIA tekst: Krzysztof Saje, Mikołaj S. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bardziej szczegółowo

s. 22 Z PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ NA UKRAINIE JUBILEUSZ sm JOACHIMY ŚWIAT ZNANY I NIEZNANY WYSTAWA, KTÓRA ZAWSZE ZASKAKUJE s. 4

s. 22 Z PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ NA UKRAINIE JUBILEUSZ sm JOACHIMY ŚWIAT ZNANY I NIEZNANY WYSTAWA, KTÓRA ZAWSZE ZASKAKUJE s. 4 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu Wyd. 171 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2013 Rok XVI s. 22 ŚWIAT ZNANY I NIEZNANY Z PRZYJACIELSKĄ

Bardziej szczegółowo

Emocje w rodzinie a przebieg schizofrenii

Emocje w rodzinie a przebieg schizofrenii Praca Kultura Duchowość Życie codzienne i niecodzienne ISSN 1734-7041 nr 24 listopad 2011 Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Czego oczekujemy od psychiatrii? Emocje

Bardziej szczegółowo

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś Drodzy Czytelnicy Będąc od dwóch lat pracownikiem biurowym Oddziału Warszawskiego PTSR, chciałabym podzielić się swoimi refleksjami na temat mojego spojrzenia na osoby borykające się z chorobą, jaką jest

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo

ECHO REGIONU WYBIERZ WSPÓLNIE SKARBY MAŁOPOLSKI. Małopolska. Plotka może zabić. gazeta informacyjno-reklamowa

ECHO REGIONU WYBIERZ WSPÓLNIE SKARBY MAŁOPOLSKI. Małopolska. Plotka może zabić. gazeta informacyjno-reklamowa Tarnów, Gorlice, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Kraków, Limanowa, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Proszowice, Sucha Beskidzka, Wadowice, Wieliczka, Zakopane

Bardziej szczegółowo

Możesz uzdrowić swoje życie

Możesz uzdrowić swoje życie Louise L. Hay Możesz uzdrowić swoje życie przekład: Teresa Kruszewska Paulina Remiszewska-Drążkiewicz Wydawnictwo MEDIUM Przedmowa Gdybym miał być zesłany na bezludną wyspę i mógł zabrać ze sobą tylko

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r.

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Napraw swój budżet domowy Str. 2 Ostatnia wola, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o testamencie Str. 2 Jeśli podróżować, to na emeryturze Str. 5 List od Redakcji

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUŻB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Vademecum doradcy ubezpieczeniowego" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Jesteœmy... Osoba niepe³nosprawna intelektualnie czyli jaka? ISSN 1730-0207. Do męża

Jesteœmy... Osoba niepe³nosprawna intelektualnie czyli jaka? ISSN 1730-0207. Do męża ISSN 1730-0207 Do męża wciąż biegasz po górach przykuty do łóżka słońce pamięci grzeje ciepło miłość ledwie upity łyk boli w gardle połknięta łza życie nie możesz go unieść nogi za słabe ręce drżą słowa

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING INFORMATION SHEET

SUPPORTING INFORMATION SHEET SUPPORTING INFORMATION SHEET Helpline: 08452 030405 General Enquires: 01242 515157 www.winstonswish.org.uk Winston s Wish fundacja na rzecz dzieci w żałobie Wsparcie dzieci i młodzieży w żałobie. Poradnik

Bardziej szczegółowo