Poznań, 8-9 kwietnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, 8-9 kwietnia 2008 r."

Transkrypt

1 Poznań, 8-9 kwietnia 2008 r.

2 Moderator: Joanna Wrześniewska-Zygier Dziennikarz TV Polsat i TV Biznes Poznań, 9 kwietnia 2008 r. 2

3 3

4 Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański Grzegorz Wojtera Wójt Gminy Suchy Las Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA S.A. dr Magdalena Florek Akademia Ekonomiczna Poznań Andreas Coca-Stefaniak University of the Arts London Frederic Petit Prezes Zarządu ONYX Polska S.A. Bogdan Świątek Członek Zarządu Dalkia Poznań S.A. Mariusz Wiatrowski Prezes Zarządu Port Lotniczy Poznań-Ławica S.A. Janusz Anioł Maciej Oppeln-Bronikowski Wiceprezes Zarządu Raben Polska Dyrektor Zarządzający QXL Sp. z o.o. 4

5 Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Prezydent Miasta Poznania pełni równieŝ funkcję Prezesa Związku Miast Polskich. Od 2004 r. jest członkiem komitetu monitorującego Narodowy Plan Rozwoju na lata i podkomitetu polityki regionalnej NPR. Sprawuje takŝe funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Poznań Ille-et-Vilaine oraz Fundacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta. Od 2006 r. członek Rady Ekspertów Akademii Podziel się posiłkiem, która ma na celu rozwiązanie problemu niedoŝywienia dzieci w Polsce. W 2005 r. został nagrodzony przez Prezydenta RP Złotym KrzyŜem Zasługi oraz Samorządowym Oskarem im. Grzegorza Palki. Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański Wykształcenie wyŝsze, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe - zaczynał na stanowisku inspektora w Urzędzie Miasta i Gminy Buk. Następnie pełnił funkcję sekretarza gminy Buk, przez osiem lat był zastępcą burmistrza Buku. Uczestnik staŝy i praktyk zagranicznych, m.in. z zakresu: ochrony środowiska w Holandii, zarządzania zasobami ludzkimi we Francji i zarządzania gminą w Danii. Był współautorem projektu, opracowanego wspólnie z gminą holenderską, dot. zarządzania infrastrukturą komunalną, który w 2002 r. został nagrodzony przez UE tytułem "Golden Star 2001". Jako Radny Powiatu Poznańskiego w pierwszej kadencji przewodniczył komisji finansów i był członkiem komisji ochrony środowiska. W 2002 r. został członkiem Zarządu Powiatu Poznańskiego, a trzy lata później Wicestarostą Poznańskim. Zainteresowania - sport, turystyka. Rodzina - Ŝona Koralia, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, córka Patrycja i syn Karol. 5

6 Na stanowisku od 1998 r., ur r. Wykształcenie wyŝsze politologiczne - UAM w Poznaniu. Przebieg pracy zawodowej: do 1994 r. praca w róŝnych przedsiębiorstwach, W latach sekretarz Gminy Suchy Las, Odznaczenia: odznaki i medale resortowe oraz róŝnych organizacji, Dzieci - Karolina i Martyna. Hobby, zainteresowania: sport, film Pragnę zaprezentować gminę Suchy Las, która od wielu lat plasuje się w czołówce rankingowej wśród samorządów w Polsce. Sukces gminy jest ściśle związany z duŝymi środkami finansowymi, przeznaczanymi corocznie na inwestycje. Infrastruktura techniczna, a w szczególności infrastruktura drogowa jest podstawowym warunkiem rozwoju. KaŜdego roku na realizację projektów, zwłaszcza na infrastrukturę drogową, przeznaczana jest blisko połowa środków inwestycyjnych. Sądzę, Ŝe przez najbliŝszych kilka lat właśnie inwestycje drogowe będą dominowały w budŝetach. Przeprowadzana jest równieŝ modernizacja bazy dydaktycznej, w gminie pojawia się coraz więcej terenów zielonych, budujemy nowe place zabaw dla dzieci. Mamy spore zróŝnicowanie podmiotów gospodarczych, z akcentem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to niezwykle korzystne, bowiem właśnie takie przedsiębiorstwa są obecnie największą siłą w gospodarce Wielkopolski. Kierunek rozwoju zapisany w strategii i studium naleŝy kontynuować. Gmina Suchy Las jest postrzegana jako miejsce, gdzie warto mieszkać. Będą więc nadal prowadzone inwestycje w zakresie oświaty, usług, dobrej oferty sportowej oraz rekreacyjnej. Sądzę, Ŝe oferta w takiej postaci znajdzie uznanie zarówno u tych, którzy szukają miejsca dla siebie i swojej rodziny, jak i u tych, którzy juŝ mieszkają w gminie Suchy Las. 6

7 Tomasz Łęcki, 41 lat Absolwent UAM historia, studia podyplomowe AE Integracja Europejska Zawodowo: nauczyciel, twórca telewizji lokalnej, dyrektor handlowy w firmie austriackiej, a od 1998 roku burmistrz Murowanej Gośliny Ponadto: wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka W 2006 r. uhonorowany wyróŝnieniem Kapituły Nagrody im. Grzegorza Palki ( Samorządowego Oskara ) dla najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu. 7 7

8 Specjalista z zakresu marketingu terytorialnego, autorka podręcznika Podstawy marketingu terytorialnego oraz licznych polsko- i obcojęzycznych publikacji z zakresu wykorzystania marketingu w rozwoju regionów róŝnej skali. Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach związanych z marketingiem miejsc, promocją, wizerunkiem i brandingiem miast i regionów. Adiunkt w Katedrze Handlu i Marketingu w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta na Northwestern University i Kellogg School of Management w USA. W roku akademickim wykładowca w Departamencie Marketingu na University of Otago w Nowej Zelandii. 8

9 Zarządzający międzynarodowymi projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej (IW EQUAL, INTERREG). Współpracuje z partnerami w m in. z Hiszpanii, Polski, Słowacji, Belgii, Włoch, Szwecji, Czech, Austrii, Francji i Irlandii. Autor licznych publikacji, głownie z zakresu zarządzania oraz rozwoju małych przedsiębiorstw. Publikuje w pismach naukowych głównie Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W obszarze jego zainteresowań znajdują się m in. wpływ globalizacji na zarządzanie w małych przedsiębiorstwach, rozwój centów miast, modele zarządzania i rewitalizacji miast w Unii Europejskiej i skali międzynarodowej. 9

10 InŜynier środowiska. Od lipca 2005 prezes zarządu spółki ONYX Polska S.A. Wcześniej pracował dla firmy Dalia we Francji, na Litwie i w Polsce. Francuz, który od 2004 roku mieszka w Krakowie. W wolnych chwilach biega. Przed laty grał w rugby we francuskiej lidze narodowej 10 10

11 W branŝy ciepłowniczej pracuje ponad 25lat, a od 20 lat pełni funkcje menadŝerskie najwyŝszego szczebla. Obecnie jest Dyrektorem ds. Rozwoju, Członkiem Zarządu Dalkii Poznań S.A. Jego wieloletnie doświadczenie umoŝliwiło wdroŝenie najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych stosowanych w ciepłownictwie, zarówno w obszarze produkcji jak i dystrybucji. Wychodząc na przeciw zachodzącym zmianom rynkowym, jakościowym i ekologicznym, przyczynił się do realizacji wielu inwestycji w tym zakresie. Jako Prezes Zarządu Dalkii FM wprowadził na rynek polski innowacyjne usługi polegające na kompleksowym zarządzaniu obiektami i infrastrukturą techniczną. W latach aktywnie uczestniczył w pracach Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, przygotowując wiele rozwiązań wykorzystanych w procesie tworzenia Prawa energetycznego. 11

12 Mariusz Wiatrowski jest z wykształcenia prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej dotychczasowej działalności zawodowej zarządzał instytucjami administracyjnymi oraz duŝymi podmiotami gospodarczymi między innymi kierował Urzędem Rejonowym w Koninie oraz warszawskim TBS-em, był dyrektorem oddziału ING Banku Śląskiego, a takŝe dyrektorem generalnym Poczty Polskiej, Prezesem Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego oraz dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. Od 8 czerwca 2006 roku Mariusz Wiatrowski sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Poznań- Ławica. Przez ten czas ogłoszono i uruchomiono kilkanaście połączeń lotniczych oraz rozpoczęto wdraŝanie wieloletniego Programu Inwestycyjnego, co zapewni prawidłowy rozwój poznańskiego lotniska. 12

13 Z wykształcenia inŝynier mechanik. Z branŝą logistyczną i firmą Raben związany od ponad 15 lat. Jak sam opowiada, po studiach szukając pomysłu na pracę trafił na małą, ale pręŝnie rozwijającą się firmę holenderską. Zaczynał od stanowisk operacyjnych, następnie był Kierownikiem Działu. W roku 1997 został dyrektorem Centrum Dystrybucyjnego w Gądkach. W roku 2005, po połączeniu polskich oddziałów Raben w firmę Raben Polska, został Dyrektorem Generalnym i Vice Prezesem spółki. Prywatnie Ŝonaty, ojciec dwójki dzieci. Miłośnik jazdy na motocyklu, nart i wędrówek po górach. 13

14 Maciej Oppeln-Bronikowski, dyrektor ds. korporacyjnych QXL Poland Spółka z o.o. Od 2002 roku związany ze spółką QXL Poland, właścicielem m.in. największego internetowego serwisu transakcyjnego w Polsce, Allegro.pl. Do 2007 roku, w QXL Poland pełnił funkcję dyrektora operacyjnego. Wcześniej związany z branŝą farmaceutyczną (Eli Lilly, GlaxoSmithKline), gdzie zajmował kierownicze stanowiska w działach marketingu i medycznym. W latach 2001/2002 pracował równieŝ w Beiersdorf Polska. Urodzony w Poznaniu, absolwent wydziału lekarskiego poznańskiego Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego. 14

15 15

16 Wyzwania Aglomeracji Poznańskiej na lata

17 Atrakcyjność inwestycyjna Powiat nastawiony jest głównie na inwestorów, którzy pragną rozpocząć działalność długofalową, innowacyjną i jednocześnie przyjazną dla środowiska, działalność, która na długi czas zapewni dodatkowe źródło dochodu i miejsca pracy dla wielu mieszkańców, czyli wpłynie na jakość ich Ŝycia.

18 Infrastruktura Budowa nowych dróg bądź przebudowa juŝ istniejących to jedne z priorytetowych zadań powiatu. Na wyremontowanie dróg przeznaczono 45 mln złotych z powiatowego budŝetu

19 Innowacyjność Firma Solaris z Bolechowa w gminie Czerwonak, która wyprodukowała pierwszy w Polsce i ósmy w Europie autobus z napędem hybrydowym. Autobus ten podczas jazdy zuŝywa % mniej paliwa i zmniejsza emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

20 Klastry Pierwszy w kraju klaster motoryzacyjny ma swoja siedzibę w Nickel Technology Park Poznań w Złotnikach (gm. Suchy Las)

21 Edukacja Na potrzeby firm tworzone są nowe kierunki kształcenia zawodowego w prowadzonych przez powiat szkołach np. mechatronik, technik awionik.

22 Dziękuję za uwagę.

23 23

24 Nowe jakości jak zmienią Aglomerację Poznańską? Partnerstwo publiczno-prywatne Miliony Euro Samorząd Biznes Nauka Klastry Epoka innowacyjności copyright (c) DGA S.A. All rights reserved. 24

25 25

26 Doświadczenia międzynarodowe w zarządzaniu obszarami i centrami miast - przykłady Andres Coca-Stefaniak University of the Arts London (WB) Poznań, 9 kwietnia 2008 r.

27 Town Centre Management (TCM) = Zarządzanie Centrum Miasta (ZCM) Kompleksowe i długofalowe działania, podejmowane przez sektor publiczny wraz z sektorem prywatnym, których celem jest oŝywienie, rozwój i wzrost znaczenia obszarów tradycyjnie uznawanych za centra aglomeracji [Radominski i Coca-Stefaniak (2007r.), Urbanista, Grudzień]

28 Zarządzanie miejscem jest coraz częściej postrzegane jako narzędzie dla poprawy stanu określonego obszaru. Jest skoordynowanym, ściśle związanym z konkretnym obszarem, angaŝującym wielu partnerów podejściem, wykorzystującym wiedzę, doświadczenia oraz zasoby sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego Journal of Place Management and Development

29 Agenda Cesena WŁOCHY Darwen WIELKA BRYTANIA Granollers - HISZPANIA Vasterås SZWECJA Saltzburg AUSTRIA Terrassa HISZPANIA

30 INSTITUTE OF PLACE MANAGEMENT Być profesjonalnym międzynarodowym ciałem wspierającym osoby związane z rozwojem, zarządzaniem oraz ulepszaniem miejsc

31 Studium przypadku: Cesena (Włochy) CESENA IN CENTRO mieszanka kultury, handlu i turystyki [Rinaldi i Coca-Stefaniak (2005r.)]

32 Studium przypadku: Cesena (Włochy) Partnerstwo publiczno-prywatne Obejmuje historyczną dzielnicę Inicjatywa sprzedawców (od 2003r.) Brak statutu Proces decyzyjny typu bottom-up Problem z gapowiczami [Rinaldi i Coca-Stefaniak (2005r.)]

33 Studium przypadku: Darwen (WB) DARWEN (WIELKA BRYTANIA) wzmocnienie roli społeczności lokalnej [Fitzgerald i Coca-Stefaniak (2005r.)]

34 Studium przypadku: Darwen (WB) Całkowicie finansowane przez Radę Miejską Zachowanie konsumentów Rosnące zobojętnienie przedsiębiorców Zmiana percepcji Darwen Typowy TCM brytyjski (dawny model) [Fitzgerald i Coca-Stefaniak (2005r.)]

35 Studium przypadku: Granollers (Hiszpania) GRAN CENTRE GRANOLLERS miasto, kultura i handel [Coca-Stefaniak et al (2005r)]

36 Studium przypadku: Granollers (Hiszpania) Miasto, kultura i handel Kredytowe karty lojalnościowe Pedestrian islands Uliczne wykłady, dyskusje i seminaria [Coca-Stefaniak et al (2005r)]

37 Studium przypadku: Västerås (SZWECJA) Västerås Citysamverkan AB (VCAB) zarządzanie centrum miasta jako efekt współpracy w południowej Szwecji [Ahlqvist i Coca-Stefaniak (2005r)]

38 Studium przypadku: Vasterås (SZWECJA) Zmiana zainteresowań konsumentów Centrum miasta, jako miejsce atrakcyjne dla mieszkańców Właściciele lokali uŝytkowych + zarząd miejski + związek sprzedawców detalicznych 75% finansowane przez sektor prywatny [Ahlqvist i Coca-Stefaniak (2005r)]

39 Studium przypadku: Salzburg (AUSTRIA) Altstadt Salzburg zarządzanie centrum miasta w stylu Business Improvement District (BID) [Lobendanz et al (2007r)]

40 Studium przypadku: Salzburg (AUSTRIA) Partnerstwo publiczno-prywatne Zarządzane przez sp. z. o.o. 57% finansowania przez sektor prywatny Obowiązkowe składki członkowskie (podobnie jak w BID) brak gapowiczów Rada miejska nie ma prawa głosu w sprawie finansów Osobowość prawna i statut Mieszkańcy nie mają prawa głosu [Lobendanz et al (2007r)]

41 Studium przypadku: Terrassa (HISZPANIA) Terrassa połączenie modeli TCM i BID [Puig-Panadero et al (2006r)]

42 Studium przypadku: Terrassa (Hiszpania) Partnerstwo publiczno-prywatne Inicjatywa sprzedawców z ponad 50% finansowaniem ze źródeł publicznych (w 2007) Brak obowiązkowych składek gapowicze Mieszkańcy mają prawo głosu [Puig-Panadero et al (2006r)]

43 Master in Place Regeneration and Marketing (University of the Arts London) Andres Coca-Stefaniak Dyrektor Programu Master

44 Dziękuje za uwagę

45 45

46 potencjał marketingowy Aglomeracji Poznańskiej dr Magdalena Florek Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

47 atrakcyjność aglomeracji Atrakcyjność miejsca (miasta, aglomeracji) jest dla inwestorów kategorią względną postrzeganą i ocenianą na tle innych miejsc.

48 atrakcyjność inwestycyjna dla działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie, gdański Klasy A B C D poznański 5 8 łódzki 1 warszawski wrocławski 3 częstochowski 10 rzeszowsko-tarnobrzeski krakowsko-tarnowski 4 7 centralny śląski 2 bielsko-bialski 6 6 gdański Klasy A B C łódzki D legnicki 8 9 wrocławski 6 3 częstochowski jeleniogórsko-wałbrzyski 7 rzeszowsko-tarnobrzeski centralny śląski rybnicko-jastrzębski krakowsko-tarnowski 5 bielsko-bialski Klasy A B 5 C poznański 1 D warszawski 7 łódzki 2 wrocławski 9 jeleniogórsko-wałbrzyski 10 opolski 4 3 centralny śląski krakowsko-tarnowski 8 bielsko-bialski

49

50 WYRÓśNIJ SIĘ ALBO ZGIŃ!

51 proces wyboru miast docelowych inwestycji VII VI V miasto wybrane wg kryteriów marketingowych i emocjonalnych miasta odpowiadające kryteriom społecznym miasta odpowiadające kryteriom finansowoekonomicznym IV poziom wyboru III poziom wyboru II poziom wyboru I poziom wyboru miasta odpowiadające kryteriom technologiczno-środowiskowym miasta odpowiadające kryteriom infrastrukturalnym miasta odpowiadające kryteriom rynkowym (zaopatrzenie, zbyt, kadry) potencjalne pole wyboru wyselekcjonowane wstępnie miasta A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna, Kraków 2007

52 atrakcyjność aglomeracji czynniki obiektywne infrastruktura, kadry, rynek zbytu potrzeba odpowiedniej komunikacji czynniki subiektywne atmosfera, klimat, wizerunek, reputacja, prestiŝ

53 źródło: Press, 2007

54 atrakcyjność aglomeracji czynniki obiektywne infrastruktura, kadry, rynek zbytu potrzeba odpowiedniej komunikacji czynniki subiektywne atmosfera, klimat, wizerunek, reputacja, prestiŝ potrzeba kreacji i komunikacji

55 wizerunek wizerunek miejsca jest kategorią subiektywną jest to suma wierzeń, wraŝeń i opinii na temat miejsca (miasta, aglomeracji). uproszczenie duŝej liczby skojarzeń i informacji związanych z miejscem. obiektywne informacje są zastępowane przez subiektywne spostrzeŝenia, wyobraŝenia, opinie i sądy.

56 źródło: Raport na temat wielkich miast - Poznań.

57 pozycja aglomeracji to sposób jego postrzegania przez rynek docelowy na tle aglomeracji konkurencyjnych

58 pozycjonowanie identyfikuje sposób, w jaki aglomeracja chce być postrzegana co inwestorzy mają sądzić o aglomeracji (i jak oceniać jej ofertę)? identyfikuje sposób, w jaki aglomeracja ma zaprezentować swoją ofertę aby zajęła wyróŝniające miejsce w świadomości inwestorów co unikatowego moŝe zaoferować aglomeracja w porównaniu z konkurentami i jak tę propozycję zakomunikować i utrzymać?

59 Bardzo sprzyjające środowisko biznesu Giorgia Bardzo obfite zasoby Tennessee South Carolina North Carolina Florida Bardzo atrakcyjna jakość Ŝycia Alabama Louisiana Kentucky Mało atrakcyjna jakość Ŝycia Mississippi Arkansas Mało obfite zasoby Mało sprzyjające środowisko biznesu

60 jak pozycjonować? jeśli odbiorcy nie identyfikują wyraźnie pozycji aglomeracji (np. niska świadomość), to naleŝy odpowiednią pozycję znaleźć, zdefiniować i zakomunikować odbiorcom. jeśli rynek docelowy (inwestorzy) ma juŝ pewne jeśli rynek docelowy (inwestorzy) ma juŝ pewne wyobraŝenia o aglomeracji i upozycjonował go w swoich umysłach naleŝy tę pozycję a) wzmocnić lub b) zmienić (repozycjonować).

61 skuteczne pozycjonowanie wymaga poświęceń co szczególnego oferujemy? specyficzne walory, a nie drugorzędne cechy i produkty! nie moŝemy oferować wszystkiego i to lepiej niŝ inni! Konieczna jest specjalizacja.

62 skuteczne pozycjonowanie wymaga komunikowania swojej pozycji kaŝde działanie w aglomeracji będzie wpływać na jej wizerunek i pozycję u odbiorcy oferta, zachowanie decydentów, obsługa inwestorów, wydarzenia, działania promocyjne, itp. kaŝde działanie powinno urzeczywistniać wybraną pozycję odbiorcy muszą znaleźć w tych przekazach rzetelne wytłumaczenie, dlaczego miałby uwierzyć w sugerowaną pozycję i wizerunek aglomeracji

63 Aglomeracja Poznańska potrzebuje marki poniewaŝ: dostarczy ona wartość dodaną i zapewni odpowiednie skojarzenia = poŝądany wizerunek wskaŝe czym Aglomeracja wyróŝnia się wśród innych będzie skrótem dla inwestorów i szerszego otoczenia (komunikuje najwaŝniejsze cechy i poŝądane atuty; przekształca zespół korzyści w spójny, celowo ukształtowany pakiet; zajmuje odpowiednią pozycję w świadomości odbiorców)

64 warto być pierwszym, inni juŝ podjęli działania

65

66 dla nieprzekonanych odbiorcy sami pozycjonują marki nawet jeśli miejsca nie podejmują Ŝadnych działań w tym celu. Pozycjonując marki nabywcy porządkują informacje i ułatwiają sobie wybór. brak pozycjonowania wystawia miejsce na ryzyko niewłaściwej oceny i niepoŝądanego wizerunku.

67 WYRÓśNIJ SIĘ ALBO ZGIŃ!

68 68

69 69

70 70

71 71

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja poznańska

Aglomeracja poznańska Aglomeracja poznańska Model współpracy, doświadczenia praktyczne Tomasz J. Kayser Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Metropolia Poznań Dlaczego metropolia? Jaka metropolia? Droga do metropolii Metropolia

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

BROWAR GONTYNIEC SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

BROWAR GONTYNIEC SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta 2015-02-14 14:15 BROWAR GONTYNIEC SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta Raport Bieżący nr 8/2015 Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce ( Spółka, Emitent ), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów POTĘŻNA GAŁĄŹ GOSPODARKI Handel to sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej

Bardziej szczegółowo

Metropolia Poznań. Współpraca ponad granicami administracyjnymi z perspektywy miasta metropolitalnego. Tomasz J. Kayser

Metropolia Poznań. Współpraca ponad granicami administracyjnymi z perspektywy miasta metropolitalnego. Tomasz J. Kayser Metropolia Poznań Współpraca ponad granicami administracyjnymi z perspektywy miasta metropolitalnego Tomasz J. Kayser Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Metropolia Poznań Współpraca ponad granicami administracyjnymi

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się zatem następująco:

Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się zatem następująco: 2014-06-12 07:44 BYTOM SA skład rady nadzorczej nowej kadencji Raport bieżący 25/2014 Zarząd BYTOM S.A. informuje, że w związku z podjęciem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź,

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Poznań, 8-9 kwietnia 2008 r.

Poznań, 8-9 kwietnia 2008 r. Poznań, 8-9 kwietnia 2008 r. Moderator: Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 8 kwietnia 2008 r. copyright (c) 2007-2008 DGA S.A. All rights reserved. 2 3 Moderator: Andrzej Głowacki Prezes

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Paweł Wieczyński - Prezes

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A.

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Raport bieŝący numer: 19/2010 Wysogotowo, 22.04.2010r. Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A. Zarząd PBG S.A. informuje, iŝ w związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe szkolenie dla naukowców:

Kompleksowe szkolenie dla naukowców: Kompleksowe szkolenie dla naukowców: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TRANSFER, KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI MARKETING INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH Jak zabezpieczyć swoje prawa do wynalazku?

Bardziej szczegółowo

Największe pismo. menedżerów administracji samorządowej

Największe pismo. menedżerów administracji samorządowej Największe pismo menedżerów administracji samorządowej Jest doskonałym partnerem w kojarzeniu rozwiązań biznesowych ze środowiskami, które podejmują decyzje o inwestycjach mających wpływ na rozwój ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS 1 Plan prezentacji Czym jest Centrum Innowacji (MIC)? MIC w Poznaniu Główne obszary działania Mechanizm

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. POBUDŹ FIRMĘ DO śycia! KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. JAROSŁAW AW PAWŁOWSKI PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EFEKTY REALIZCJI PO

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Konferencja nt. Instytucje w procesie przemian strukturalnych i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU FUNDUSZE STRUKTURALNE UE JAKO NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU dr Joanna Kuczewska Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Eklektyczna definicja

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

CHAMPIONING NEIGHBOURHOODS siedztwo

CHAMPIONING NEIGHBOURHOODS siedztwo CHAMPIONING NEIGHBOURHOODS Zwycięskie SąsiedztwoS siedztwo Championing Neighbourhoods Zwycięskie SąsiedztwoS Międzynarodowy projekt p realizowany w ramach programu GROW. Program Grow: budŝet programu 7.5

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Temat: lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2010 Wysogotowo, 16.04.2010r. Temat: lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 29/2016 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Spółka Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA W POZNANIU

DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA W POZNANIU DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA W POZNANIU O G Ó L N E I N F O R M A C J E O K A N C E L A R I I Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. działa na rynku od 1992 r. Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe

Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, Ŝe Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych)

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) L.p. Tytuł i numer projektu Nazwa Programu 1a 2a strona 1 z 8 2010-09-27 II etap budowy oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo