5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory"

Transkrypt

1 5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona z podziałem na 6 sektorów miasta Białegostoku. Prognoza została sporządzona oddzielnie dla zabudowy wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej. Prognozę opracowano dla następujących j grup odpadów: - odpadów wytworzonych ogółem z podziałem zgodnie z analizą morfologiczną, - odpadów surowcowych, tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, - odpadów zielonych, - odpadów niebezpiecznych w odpadach komunalnych (w tym baterie i akumulatory, niebezpieczne elementy z zuŝytych urządzeń), - odpadów wielkogabarytowych (w tym zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), - odpadów budowlanych, - odpadów zmieszanych wytworzonych, Przewidywane zmiany ilości odpadów wytwarzanych w sektorze komunalnym na obszarze poszczególnych sektorów Miasta Białegostoku opracowano z uwzględnieniem: Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata (WPGO) [uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/407/09]; Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Białegostoku na lata (GPGO) [Projekt październik 2010]; Badań morfologicznych odpadów komunalnych, Miejskie Laboratorium Chemiczne, Białystok 2007r. Zatem, prognozowane ilości odpadów komunalnych dla poszczególnych sektorów miasta Białegostoku w latach obliczono na podstawie: wskaźników nagromadzenia odpadów przyjętych w Badaniach morfologicznych odpadów komunalnych i dostosowanych do potrzeb systemu selektywnego zbierania przyjętego wzrostu jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na poziomie 5 % w okresach 5 letnich (1 % w skali roku), sporządzonej prognozy demograficznej dla miasta Białegostoku (na podstawie danych UM w Białymstoku). Tabela Zestawienie liczby ludności z podziałem na poszczególne SEKTORY MIASTA (WARIANT II opracowania) SEKTORY Liczba ludności poszczególnych sektorów miasta Białystok (stan na 2010 r) ogółem *** SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR IV SEKTOR V SEKTOR VI Łącznie MIASTO Opracowanie własne na podstawie danych UM w Białymstoku *** obejmuje budownictwo wielorodzinne (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe) oraz sektor usługowo - handlowy, domy studenckie, placówki oświatowe i uŝyteczności publicznej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 124

2 Udział procentowy ludności zamieszkującej w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej oszacowano na podstawie danych udostępnionych przez DOS UM w Białymstoku. Do zabudowy wielorodzinnej włączono studentów uczelni wyŝszych oraz ludność zamieszkującą we wspólnotach mieszkaniowych. Szacowaną liczbę studentów włączono do sektora I oraz sektora VI ODPADY KOMUNALNE OGÓŁEM W tabelach przedstawiono prognozowane ilości odpadów komunalnych wytworzonych ogółem na terenach zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w poszczególnych sektorach w latach SEKTOR I Z danych przedstawionych wynika, Ŝe prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzana na terenie sektora I kształtuje się od 14136,9 Mg w 2011 roku do 15221,8 Mg w roku Ilość odpadów komunalnych wytwarzana w 2011 składa się z 12614,5 Mg powstających odpadów w zabudowie wielorodzinnej i 1522,4 Mg w zabudowie jednorodzinnej. SEKTOR II Z danych przedstawionych wynika, Ŝe prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzana na terenie sektora II kształtuje się od 18770,8 Mg w 2011 roku do 20211,4 Mg w roku Ilość odpadów komunalnych wytwarzana w 2011 składa się z 16537,1 Mg powstających odpadów w zabudowie wielorodzinnej i 2233,8 Mg w zabudowie jednorodzinnej SEKTOR III Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzana na terenie sektora III kształtuje się od 25502,3 Mg w 2011 roku do 27705,3 Mg w roku Ilość odpadów komunalnych wytwarzana w 2011 składa się z 22219,1 Mg powstających odpadów w zabudowie wielorodzinnej i 3511,5 Mg w zabudowie jednorodzinnej. SEKTOR IV Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzana na terenie sektora IV kształtuje się od 21995,6 Mg w 2011 roku do 23683,6 Mg w roku Ilość odpadów komunalnych wytwarzana w 2011 składa się z 12411,3 Mg powstających odpadów w zabudowie wielorodzinnej i 9584, 3Mg w zabudowie jednorodzinnej. SEKTOR V Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzana na terenie sektora V kształtuje się od 2309,5Mg w 2011 roku do 2486,7 Mg w roku Ilość odpadów komunalnych wytwarzana w 2011 składa się z 339,2 Mg powstających odpadów w zabudowie wielorodzinnej i 1970,2 Mg w zabudowie jednorodzinnej. SEKTOR VI Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytwarzana na terenie sektora VI kształtuje się od 24760,1 Mg w 2011 roku do 26660,3 Mg w roku Ilość odpadów Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 125

3 komunalnych wytwarzana w 2011 składa się z 22057,3 Mg powstających odpadów w zabudowie wielorodzinnej i 2702,8 Mg w zabudowie jednorodzinnej Tabela Zestawienie prognoz wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla WSZYSTKICH SEKTORÓW (WARIANT II opracowania) Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem SEKTORY rok 2011 [Mg] rok 2019 [Mg] SEKTOR I 14136, ,8 SEKTOR II 18770, ,4 SEKTOR III 25502, ,3 SEKTOR IV 21995, ,6 SEKTOR V 2309,5 2486,7 SEKTOR VI 24760, ,3 Łącznie MIASTO Opracowanie własne na podstawie danych UM w Białymstoku *** obejmuje budownictwo wielorodzinne (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe) oraz sektor usługowo - handlowy, domy studenckie, placówki oświatowe i uŝyteczności publicznej Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 126

4 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA I (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 3017,5 357,0 3044,8 360,2 3073,1 363,5 3101,5 366,9 3130,5 370,3 odpady zielone 550,0 42,9 555,0 43,3 560,2 43,7 565,4 44,1 570,6 44,5 papier i tektura nieopakowaniowe 928,0 149,1 936,4 150,5 945,1 151,9 953,8 153,3 962,8 154,7 opakowania z papieru i tektury 486,7 53,0 491,1 53,5 495,6 54,0 500,2 54,5 504,9 55,0 opakowania wielomateriałowe 169,8 24,0 171,3 24,2 172,9 24,4 174,5 24,6 176,1 24,9 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 330,9 24,0 333,9 24,2 337,0 24,4 340,1 24,6 343,3 24,9 opakowania z tworzyw sztucznych 1286,5 161,4 1298,2 162,9 1310,2 164,4 1322,4 165,9 1334,7 167,5 tekstylia 492,8 63,5 497,3 64,0 501,9 64,6 506,5 65,2 511,3 65,8 szkło nieopakowaniowe 27,7 4,0 28,0 4,0 28,2 4,0 28,5 4,1 28,8 4,1 opakowania ze szkła 837,2 100,6 844,8 101,5 852,6 102,5 860,5 103,4 868,6 104,4 opakowania z metali (z blachy stalowej) 126,5 18,2 127,7 18,3 128,8 18,5 130,0 18,7 131,2 18,9 opakowania z metali (z aluminium) 31,6 6,9 31,9 7,0 32,2 7,1 32,5 7,1 32,8 7,2 metale 166,8 6,3 168,3 6,3 169,8 6,4 171,4 6,4 173,0 6,5 Odpady wielkogabarytowe 224,5 27,1 226,5 27,4 228,7 27,6 230,8 27,9 232,9 28,1 odpady mineralne powyŝej 10 mm 151,7 24,1 153,0 24,3 154,5 24,6 155,9 24,8 157,3 25,0 drewno i materiały drewnopochodne 30,3 3,9 30,6 3,9 30,9 4,0 31,2 4,0 31,5 4,1 frakcja 0 10 mm 651,5 65,0 657,4 65,6 663,5 66,2 669,7 66,8 675,9 67,5 odpady budowlane 1636,0 221,6 1650,8 223,6 1666,2 225,7 1681,6 227,8 1697,3 229,9 inne odpady 1468,4 169,7 1481,7 171,3 1495,4 172,9 1509,3 174,5 1523,4 176,1 Razem sektor I 12614,5 1522, ,7 1536, ,8 1550, ,6 1564, ,0 1579,4 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 127

5 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA I (WARIANT II opracowania) (c.d.) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 3159,7 373,8 3189,3 377,3 3219,2 380,8 3249,1 384,4 odpady zielone 576,0 45,0 581,4 45,4 586,8 45,8 592,3 46,2 papier i tektura nieopakowaniowe 971,7 156,2 980,8 157,6 990,0 159,1 999,2 160,6 opakowania z papieru i tektury 509,6 55,5 514,4 56,0 519,2 56,5 524,0 57,1 opakowania wielomateriałowe 177,8 25,1 179,4 25,3 181,1 25,6 182,8 25,8 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 346,5 25,1 349,7 25,3 353,0 25,6 356,3 25,8 opakowania z tworzyw sztucznych 1347,2 169,0 1359,8 170,6 1372,5 172,2 1385,3 173,8 Tekstylia 516,1 66,5 520,9 67,1 525,8 67,7 530,7 68,3 szkło nieopakowaniowe 29,0 4,2 29,3 4,2 29,6 4,2 29,9 4,3 opakowania ze szkła 876,7 105,3 884,9 106,3 893,2 107,3 901,5 108,3 opakowania z metali (z blachy stalowej) 132,5 19,0 133,7 19,2 135,0 19,4 136,2 19,6 opakowania z metali (z aluminium) 33,1 7,3 33,4 7,3 33,7 7,4 34,1 7,5 Metale 174,6 6,5 176,3 6,6 177,9 6,7 179,6 6,7 Odpady wielkogabarytowe 235,1 28,4 237,3 28,7 239,5 28,9 241,7 29,2 odpady mineralne powyŝej 10 mm 158,8 25,2 160,3 25,5 161,8 25,7 163,3 26,0 drewno i materiały drewnopochodne 31,8 4,1 32,1 4,1 32,4 4,2 32,7 4,2 frakcja 0 10 mm 682,2 68,1 688,6 68,7 695,1 69,4 701,5 70,0 odpady budowlane 1713,1 232,1 1729,2 234,2 1745,4 236,4 1761,6 238,6 inne odpady 1537,6 177,7 1552,0 179,4 1566,5 181,1 1581,1 182,8 Razem sektor I 13208,9 1594, ,8 1609, ,6 1624, ,6 1639,2 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 128

6 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA II (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 3955,8 523,8 3991,6 528,5 4028,7 533,4 4065,9 538,4 4104,0 543,4 odpady zielone 721,1 63,0 727,6 63,6 734,4 64,2 741,2 64,8 748,1 65,4 papier i tektura nieopakowaniowe 1216,6 218,8 1227,6 220,8 1239,0 222,9 1250,4 224,9 1262,1 227,0 opakowania z papieru i tektury 638,0 77,7 643,8 78,5 649,7 79,2 655,8 79,9 661,9 80,7 opakowania wielomateriałowe 222,5 35,2 224,6 35,5 226,6 35,8 228,7 36,2 230,9 36,5 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 433,8 35,2 437,7 35,5 441,7 35,8 445,8 36,2 450,0 36,5 opakowania z tworzyw sztucznych 1686,6 236,9 1701,9 239,0 1717,7 241,2 1733,6 243,5 1749,8 245,7 Tekstylia 646,1 93,1 651,9 94,0 658,0 94,8 664,1 95,7 670,3 96,6 szkło nieopakowaniowe 36,4 5,8 36,7 5,9 37,0 5,9 37,4 6,0 37,7 6,1 opakowania ze szkła 1097,6 147,6 1107,5 148,9 1117,8 150,3 1128,1 151,7 1138,7 153,1 opakowania z metali (z blachy stalowej) 165,8 26,7 167,3 26,9 168,9 27,2 170,5 27,4 172,1 27,7 opakowania z metali (z aluminium) 41,5 10,2 41,8 10,3 42,2 10,4 42,6 10,5 43,0 10,6 Metale 218,6 9,2 220,6 9,3 222,6 9,3 224,7 9,4 226,8 9,5 Odpady wielkogabarytowe 294,3 39,8 297,0 40,2 299,8 40,5 302,5 40,9 305,4 41,3 odpady mineralne powyŝej 10 mm 198,8 35,4 200,6 35,7 202,5 36,0 204,4 36,4 206,3 36,7 drewno i materiały drewnopochodne 39,8 5,7 40,1 5,8 40,5 5,8 40,9 5,9 41,3 5,9 frakcja 0 10 mm 854,1 95,4 861,8 96,3 869,8 97,2 877,9 98,1 886,1 99,0 odpady budowlane 2144,8 325,2 2164,2 328,1 2184,2 331,2 2204,5 334,2 2225,1 337,4 inne odpady 1925,0 249,0 1942,4 251,3 1960,4 253,6 1978,6 256,0 1997,1 258,4 Razem sektor II 16537,1 2233, ,7 2254, ,6 2274, ,4 2296, ,5 2317,4 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 129

7 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA II (WARIANT II opracowania) (c.d.) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 4142,2 548,5 4181,1 553,6 4220,2 558,8 4259,4 564,0 odpady zielone 755,1 66,0 762,1 66,6 769,3 67,2 776,4 67,8 papier i tektura nieopakowaniowe 1273,9 229,1 1285,8 231,3 1297,9 233,5 1309,9 235,6 opakowania z papieru i tektury 668,1 81,4 674,3 82,2 680,6 82,9 687,0 83,7 opakowania wielomateriałowe 233,0 36,8 235,2 37,2 237,4 37,5 239,6 37,9 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 454,2 36,8 458,4 37,2 462,7 37,5 467,0 37,9 opakowania z tworzyw sztucznych 1766,1 248,0 1782,6 250,3 1799,3 252,7 1816,0 255,0 tekstylia 676,5 97,5 682,9 98,4 689,3 99,3 695,7 100,3 szkło nieopakowaniowe 38,1 6,1 38,4 6,2 38,8 6,2 39,1 6,3 opakowania ze szkła 1149,3 154,6 1160,1 156,0 1170,9 157,5 1181,8 158,9 opakowania z metali (z blachy stalowej) 173,7 27,9 175,3 28,2 176,9 28,5 178,6 28,7 opakowania z metali (z aluminium) 43,4 10,7 43,8 10,8 44,2 10,9 44,6 11,0 metale 228,9 9,6 231,1 9,7 233,2 9,8 235,4 9,9 Odpady wielkogabarytowe 308,2 41,7 311,1 42,1 314,0 42,5 316,9 42,8 odpady mineralne powyŝej 10 mm 208,2 37,0 210,2 37,4 212,1 37,7 214,1 38,1 drewno i materiały drewnopochodne 41,6 6,0 42,0 6,1 42,4 6,1 42,8 6,2 frakcja 0 10 mm 894,4 99,9 902,7 100,9 911,2 101,8 919,7 102,8 odpady budowlane 2245,8 340,5 2266,9 343,7 2288,1 346,9 2309,4 350,1 inne odpady 2015,7 260,8 2034,6 263,2 2053,6 265,7 2072,7 268,2 Razem sektor II 17316,3 2339, ,7 2361, ,3 2383, ,2 2405,2 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 130

8 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA III (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5315,0 823,4 5363,1 830,8 5416,8 839,1 5463,0 846,3 5514,1 854,2 odpady zielone 968,8 99,0 977,6 99,9 987,4 100,9 995,8 101,8 1005,1 102,8 papier i tektura nieopakowaniowe 1634,6 344,0 1649,4 347,1 1665,9 350,6 1680,1 353,6 1695,8 356,9 opakowania z papieru i tektury 857,2 122,2 865,0 123,3 873,6 124,6 881,1 125,6 889,3 126,8 opakowania wielomateriałowe 299,0 55,3 301,7 55,8 304,7 56,4 307,3 56,8 310,2 57,4 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 582,8 55,3 588,1 55,8 593,9 56,4 599,0 56,9 604,6 57,4 opakowania z tworzyw sztucznych 2266,1 372,3 2286,6 375,7 2309,5 379,5 2329,2 382,7 2351,0 386,3 tekstylia 868,1 146,4 875,9 147,7 884,7 149,2 892,2 150,5 900,6 151,9 szkło nieopakowaniowe 48,8 9,2 49,3 9,3 49,8 9,3 50,2 9,4 50,7 9,5 opakowania ze szkła 1474,7 232,0 1488,0 234,1 1502,9 236,5 1515,7 238,5 1529,9 240,7 opakowania z metali (z blachy stalowej) 222,8 41,9 224,8 42,3 227,1 42,7 229,0 43,1 231,2 43,5 opakowania z metali (z aluminium) 55,7 16,0 56,2 16,2 56,8 16,3 57,3 16,5 57,8 16,6 metale 293,7 14,4 296,4 14,5 299,3 14,7 301,9 14,8 304,7 15,0 Odpady wielkogabarytowe 395,5 62,6 399,0 63,1 403,0 63,8 406,5 64,3 410,3 64,9 odpady mineralne powyŝej 10 mm 267,1 55,6 269,6 56,1 272,3 56,7 274,6 57,2 277,2 57,7 drewno i materiały drewnopochodne 53,4 9,0 53,9 9,1 54,5 9,2 54,9 9,3 55,4 9,4 frakcja 0 10 mm 1147,6 150,0 1158,0 151,4 1169,5 152,9 1179,5 154,2 1190,6 155,6 odpady budowlane 2881,7 511,2 2907,8 515,8 2936,8 521,0 2961,9 525,4 2989,6 530,3 inne odpady 2586,4 391,5 2609,8 395,0 2635,9 399,0 2658,4 402,4 2683,3 406,2 Razem sektor III 22219,1 3511, ,2 3543, ,4 3578, ,6 3609, ,4 3643,0 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 131

9 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA III (WARIANT II opracowania) (c.d.) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5565,5 862,2 5617,7 870,3 5670,2 878,4 5722,9 886,6 odpady zielone 1014,5 103,7 1024,0 104,7 1033,6 105,7 1043,2 106,6 papier i tektura nieopakowaniowe 1711,6 360,2 1727,6 363,6 1743,8 367,0 1760,0 370,4 opakowania z papieru i tektury 897,6 128,0 906,0 129,2 914,5 130,4 923,0 131,6 opakowania wielomateriałowe 313,1 57,9 316,0 58,5 319,0 59,0 322,0 59,6 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 610,2 57,9 616,0 58,5 621,7 59,0 627,5 59,6 opakowania z tworzyw sztucznych 2372,9 389,9 2395,1 393,5 2417,6 397,2 2440,0 400,9 tekstylia 909,0 153,3 917,5 154,7 926,1 156,2 934,7 157,6 szkło nieopakowaniowe 51,1 9,6 51,6 9,7 52,1 9,8 52,6 9,9 opakowania ze szkła 1544,2 243,0 1558,7 245,3 1573,2 247,5 1587,9 249,9 opakowania z metali (z blachy stalowej) 233,3 43,9 235,5 44,3 237,7 44,7 239,9 45,1 opakowania z metali (z aluminium) 58,3 16,8 58,9 16,9 59,4 17,1 60,0 17,3 metale 307,6 15,1 310,5 15,2 313,4 15,4 316,3 15,5 Odpady wielkogabarytowe 414,1 65,5 418,0 66,1 421,9 66,7 425,8 67,4 odpady mineralne powyŝej 10 mm 279,7 58,2 282,4 58,8 285,0 59,3 287,6 59,9 drewno i materiały drewnopochodne 56,0 9,4 56,5 9,5 57,0 9,6 57,5 9,7 frakcja 0 10 mm 1201,7 157,1 1212,9 158,6 1224,3 160,0 1235,6 161,5 odpady budowlane 3017,5 535,3 3045,8 540,3 3074,3 545,3 3102,8 550,4 inne odpady 2708,3 409,9 2733,7 413,8 2759,3 417,7 2784,9 421,5 Razem sektor III 23266,1 3676, ,2 3711, ,1 3746, ,3 3780,9 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 132

10 . Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA IV (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 2968,9 2247,4 2995,8 2267,7 3023,6 2288,8 3051,5 2309,9 3080,1 2331,6 odpady zielone 541,2 270,3 546,1 272,8 551,1 275,3 556,2 277,9 561,5 280,5 papier i tektura nieopakowaniowe 913,0 938,9 921,3 947,4 929,9 956,2 938,5 965,1 947,2 974,1 opakowania z papieru i tektury 478,8 333,6 483,2 336,6 487,6 339,7 492,2 342,9 496,8 346,1 opakowania wielomateriałowe 167,0 151,0 168,5 152,3 170,1 153,7 171,7 155,2 173,3 156,6 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 325,5 151,0 328,5 152,3 331,5 153,8 334,6 155,2 337,7 156,6 opakowania z tworzyw sztucznych 1265,8 1016,3 1277,3 1025,5 1289,1 1035,0 1301,1 1044,6 1313,2 1054,4 tekstylia 484,9 399,6 489,3 403,2 493,8 406,9 498,4 410,7 503,1 414,5 szkło nieopakowaniowe 27,3 25,0 27,5 25,3 27,8 25,5 28,0 25,7 28,3 26,0 opakowania ze szkła 823,7 633,3 831,2 639,1 838,9 645,0 846,7 651,0 854,6 657,1 opakowania z metali (z blachy stalowej) 124,5 114,4 125,6 115,5 126,8 116,5 127,9 117,6 129,1 118,7 opakowania z metali (z aluminium) 31,1 43,7 31,4 44,1 31,7 44,5 32,0 44,9 32,3 45,4 metale 164,1 39,4 165,6 39,7 167,1 40,1 168,6 40,5 170,2 40,8 Odpady wielkogabarytowe 220,9 170,7 222,9 172,3 225,0 173,9 227,0 175,5 229,2 177,1 odpady mineralne powyŝej 10 mm 149,2 151,8 150,6 153,2 152,0 154,6 153,4 156,0 154,8 157,5 drewno i materiały drewnopochodne 29,8 24,6 30,1 24,8 30,4 25,1 30,7 25,3 31,0 25,5 frakcja 0 10 mm 641,0 409,5 646,8 413,2 652,8 417,0 658,9 420,9 665,0 424,8 odpady budowlane 1609,7 1395,2 1624,2 1407,8 1639,3 1420,9 1654,5 1434,0 1670,0 1447,5 inne odpady 1444,7 1068,6 1457,8 1078,2 1471,3 1088,3 1484,9 1098,3 1498,8 1108,6 Razem sektor IV 12411,3 9584, ,6 9671, ,8 9760, ,7 9851, ,2 9943,3 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 133

11 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA IV (WARIANT II opracowania) (c.d.) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 3108,8 2353,3 3137,9 2375,3 3167,3 2397,6 3196,7 2419,9 odpady zielone 566,7 283,1 572,0 285,7 577,3 288,4 582,7 291,1 papier i tektura nieopakowaniowe 956,1 983,2 965,0 992,4 974,1 1001,7 983,1 1011,0 opakowania z papieru i tektury 501,4 349,3 506,1 352,6 510,8 355,9 515,6 359,2 opakowania wielomateriałowe 174,9 158,1 176,5 159,6 178,2 161,0 179,8 162,5 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 340,9 158,1 344,1 159,6 347,3 161,1 350,5 162,6 opakowania z tworzyw sztucznych 1325,5 1064,2 1337,9 1074,2 1350,4 1084,2 1363,0 1094,3 tekstylia 507,7 418,4 512,5 422,3 517,3 426,3 522,1 430,2 szkło nieopakowaniowe 28,6 26,2 28,8 26,5 29,1 26,7 29,4 26,9 opakowania ze szkła 862,6 663,2 870,6 669,4 878,8 675,7 887,0 682,0 opakowania z metali (z blachy stalowej) 130,3 119,8 131,6 120,9 132,8 122,1 134,0 123,2 opakowania z metali (z aluminium) 32,6 45,8 32,9 46,2 33,2 46,7 33,5 47,1 metale 171,8 41,2 173,4 41,6 175,0 42,0 176,7 42,4 Odpady wielkogabarytowe 231,3 178,8 233,5 180,5 235,7 182,2 237,9 183,8 odpady mineralne powyŝej 10 mm 156,3 158,9 157,7 160,4 159,2 161,9 160,7 163,4 drewno i materiały drewnopochodne 31,3 25,8 31,5 26,0 31,8 26,2 32,1 26,5 frakcja 0 10 mm 671,2 428,8 677,5 432,8 683,9 436,8 690,2 440,9 odpady budowlane 1685,5 1460,9 1701,3 1474,6 1717,2 1488,5 1733,2 1502,3 inne odpady 1512,8 1118,9 1527,0 1129,4 1541,3 1140,0 1555,6 1150,6 Razem sektor IV 12996, , , , , , , ,9 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 134

12 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA V (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 81,2 462,0 81,9 466,2 82,6 470,5 83,4 474,9 84,2 479,3 odpady zielone 14,8 55,6 14,9 56,1 15,1 56,6 15,2 57,1 15,3 57,7 papier i tektura nieopakowaniowe 25,0 193,0 25,2 194,8 25,4 196,6 25,7 198,4 25,9 200,2 opakowania z papieru i tektury 13,1 68,6 13,2 69,2 13,3 69,8 13,5 70,5 13,6 71,1 opakowania wielomateriałowe 4,6 31,0 4,6 31,3 4,6 31,6 4,7 31,9 4,7 32,2 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 8,9 31,0 9,0 31,3 9,1 31,6 9,1 31,9 9,2 32,2 opakowania z tworzyw sztucznych 34,6 208,9 34,9 210,8 35,2 212,8 35,6 214,7 35,9 216,7 tekstylia 13,3 82,1 13,4 82,9 13,5 83,7 13,6 84,4 13,8 85,2 szkło nieopakowaniowe 0,7 5,1 0,8 5,2 0,8 5,2 0,8 5,3 0,8 5,3 opakowania ze szkła 22,5 130,2 22,7 131,4 22,9 132,6 23,1 133,8 23,4 135,1 opakowania z metali (z blachy stalowej) 3,4 23,5 3,4 23,7 3,5 24,0 3,5 24,2 3,5 24,4 opakowania z metali (z aluminium) 0,9 9,0 0,9 9,1 0,9 9,2 0,9 9,2 0,9 9,3 metale 4,5 8,1 4,5 8,2 4,6 8,2 4,6 8,3 4,7 8,4 Odpady wielkogabarytowe 6,0 35,1 6,1 35,4 6,1 35,7 6,2 36,1 6,3 36,4 odpady mineralne powyŝej 10 mm 4,1 31,2 4,1 31,5 4,2 31,8 4,2 32,1 4,2 32,4 drewno i materiały drewnopochodne 0,8 5,1 0,8 5,1 0,8 5,2 0,8 5,2 0,8 5,2 frakcja 0 10 mm 17,5 84,2 17,7 84,9 17,8 85,7 18,0 86,5 18,2 87,3 odpady budowlane 44,0 286,8 44,4 289,4 44,8 292,1 45,2 294,8 45,6 297,6 inne odpady 39,5 219,7 39,8 221,7 40,2 223,7 40,6 225,8 41,0 227,9 Razem sektor V 339,2 1970,2 342,3 1988,1 345,5 2006,5 348,7 2025,1 352,0 2044,0 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 135

13 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA V (WARIANT II opracowania) (c.d.) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 85,0 483,8 85,8 488,3 86,6 492,9 87,4 497,5 odpady zielone 15,5 58,2 15,6 58,7 15,8 59,3 15,9 59,8 papier i tektura nieopakowaniowe 26,1 202,1 26,4 204,0 26,6 205,9 26,9 207,8 opakowania z papieru i tektury 13,7 71,8 13,8 72,5 14,0 73,2 14,1 73,8 opakowania wielomateriałowe 4,8 32,5 4,8 32,8 4,9 33,1 4,9 33,4 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 9,3 32,5 9,4 32,8 9,5 33,1 9,6 33,4 opakowania z tworzyw sztucznych 36,2 218,8 36,6 220,8 36,9 222,9 37,3 225,0 tekstylia 13,9 86,0 14,0 86,8 14,1 87,6 14,3 88,4 szkło nieopakowaniowe 0,8 5,4 0,8 5,4 0,8 5,5 0,8 5,5 opakowania ze szkła 23,6 136,3 23,8 137,6 24,0 138,9 24,2 140,2 opakowania z metali (z blachy stalowej) 3,6 24,6 3,6 24,9 3,6 25,1 3,7 25,3 opakowania z metali (z aluminium) 0,9 9,4 0,9 9,5 0,9 9,6 0,9 9,7 metale 4,7 8,5 4,7 8,6 4,8 8,6 4,8 8,7 Odpady wielkogabarytowe 6,3 36,8 6,4 37,1 6,4 37,4 6,5 37,8 odpady mineralne powyŝej 10 mm 4,3 32,7 4,3 33,0 4,4 33,3 4,4 33,6 drewno i materiały drewnopochodne 0,9 5,3 0,9 5,3 0,9 5,4 0,9 5,4 frakcja 0 10 mm 18,3 88,1 18,5 89,0 18,7 89,8 18,9 90,6 odpady budowlane 46,1 300,3 46,5 303,1 46,9 306,0 47,4 308,8 inne odpady 41,4 230,0 41,7 232,2 42,1 234,3 42,5 236,5 Razem sektor V 355,2 2063,1 358,6 2082,4 361,9 2101,9 365,3 2121,5 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 136

14 . Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA VI (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5276,3 633,8 5324,1 639,5 5373,5 645,4 5423,2 651,4 5474,0 657,5 odpady zielone 961,8 76,2 970,5 76,9 979,5 77,6 988,6 78,4 997,8 79,1 papier i tektura nieopakowaniowe 1622,7 264,8 1637,3 267,2 1652,5 269,7 1667,8 272,2 1683,4 274,7 opakowania z papieru i tektury 851,0 94,1 858,7 94,9 866,6 95,8 874,7 96,7 882,8 97,6 opakowania wielomateriałowe 296,8 42,6 299,5 43,0 302,3 43,4 305,1 43,8 307,9 44,2 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 578,5 42,6 583,8 43,0 589,2 43,4 594,6 43,8 600,2 44,2 opakowania z tworzyw sztucznych 2249,6 286,6 2270,0 289,2 2291,0 291,9 2312,2 294,6 2333,9 297,3 tekstylia 861,7 112,7 869,5 113,7 877,6 114,8 885,7 115,8 894,0 116,9 szkło nieopakowaniowe 48,5 7,1 48,9 7,1 49,4 7,2 49,8 7,3 50,3 7,3 opakowania ze szkła 1464,0 178,6 1477,2 180,2 1490,9 181,9 1504,7 183,6 1518,8 185,3 opakowania z metali (z blachy stalowej) 221,2 32,3 223,2 32,6 225,3 32,9 227,4 33,2 229,5 33,5 opakowania z metali (z aluminium) 55,3 12,3 55,8 12,4 56,3 12,6 56,8 12,7 57,4 12,8 metale 291,6 11,1 294,2 11,2 297,0 11,3 299,7 11,4 302,5 11,5 Odpady wielkogabarytowe 392,6 48,1 396,1 48,6 399,8 49,0 403,5 49,5 407,3 50,0 odpady mineralne powyŝej 10 mm 265,2 42,8 267,6 43,2 270,1 43,6 272,6 44,0 275,1 44,4 drewno i materiały drewnopochodne 53,0 6,9 53,5 7,0 54,0 7,1 54,5 7,1 55,0 7,2 frakcja 0 10 mm 1139,2 115,5 1149,5 116,5 1160,2 117,6 1170,9 118,7 1181,9 119,8 odpady budowlane 2860,7 393,4 2886,6 397,0 2913,4 400,7 2940,3 404,4 2967,8 408,2 inne odpady 2567,6 301,3 2590,8 304,1 2614,8 306,9 2639,0 309,7 2663,7 312,6 Razem sektor VI 22057,3 2702, ,9 2727, ,5 2752, ,3 2778, ,5 2804,0 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 137

15 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych ogółem w latach dla SEKTORA VI (WARIANT II opracowania) (c.d.) Rodzaj odpadów odpady kuchenne ulegające biodegradacji 5525,0 663,6 5576,7 669,8 5629,0 676,1 5681,3 682,4 odpady zielone 1007,1 79,8 1016,5 80,6 1026,1 81,3 1035,6 82,1 papier i tektura nieopakowaniowe 1699,1 277,3 1715,1 279,9 1731,1 282,5 1747,2 285,1 opakowania z papieru i tektury 891,1 98,5 899,4 99,4 907,8 100,4 916,3 101,3 opakowania wielomateriałowe 310,8 44,6 313,7 45,0 316,7 45,4 319,6 45,8 tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 605,8 44,6 611,5 45,0 617,2 45,4 622,9 45,8 opakowania z tworzyw sztucznych 2355,6 300,1 2377,7 302,9 2400,0 305,7 2422,3 308,6 tekstylia 902,4 118,0 910,8 119,1 919,3 120,2 927,9 121,3 szkło nieopakowaniowe 50,8 7,4 51,3 7,5 51,7 7,5 52,2 7,6 opakowania ze szkła 1532,9 187,0 1547,3 188,8 1561,8 190,5 1576,3 192,3 opakowania z metali (z blachy stalowej) 231,6 33,8 233,8 34,1 236,0 34,4 238,2 34,7 opakowania z metali (z aluminium) 57,9 12,9 58,5 13,0 59,0 13,2 59,5 13,3 metale 305,3 11,6 308,2 11,7 311,1 11,8 314,0 12,0 Odpady wielkogabarytowe 411,1 50,4 414,9 50,9 418,8 51,4 422,7 51,8 odpady mineralne powyŝej 10 mm 277,7 44,8 280,3 45,2 282,9 45,7 285,6 46,1 drewno i materiały drewnopochodne 55,5 7,3 56,1 7,3 56,6 7,4 57,1 7,5 frakcja 0 10 mm 1192,9 120,9 1204,1 122,0 1215,4 123,2 1226,7 124,3 odpady budowlane 2995,5 412,0 3023,6 415,8 3051,9 419,7 3080,2 423,6 inne odpady 2688,6 315,5 2713,8 318,5 2739,2 321,5 2764,6 324,5 Razem sektor VI 23096,7 2830, ,2 2856, ,5 2883, ,1 2910,2 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 138

16 ODPADY SUROWCOWE (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) Przewidywane zmiany ilości wytwarzanych odpadów surowcowych dla poszczególnych sektorów Miasta Białegostoku opracowano na podstawie udziałów procentowych i wskaźników wytwarzania poszczególnych rodzajów odpadów, przyjętych w Badaniach morfologicznych odpadów komunalnych i dostosowanych do potrzeb systemu selektywnego zbierania. W tabelach zestawiono prognozowane ilości odpadów surowcowych wytworzonych na terenach zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w poszczególnych sektorach w latach z podziałem na: papier i tekturę szkło (łącznie białe i kolorowe) tworzywa sztuczne drobne metale. SEKTOR I Prognozowana ilość odpadów surowcowych wydzielonych ze strumienia komunalnych, wytwarzana na terenie sektora I kształtuje się od 7096 Mg w 2011 roku do 7641 Mg w roku Tabela Prognoza wytwarzania odpadów surowcowych w latach dla SEKTORA I (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Papier i tektura 3967,5 4003,4 4040,5 4077,9 4116,1 4154,4 4193,4 4232,6 4272,0 Tworzywa sztuczne 1802,8 1819,1 1836,0 1853,0 1870,4 1887,8 1905,5 1923,3 1941,2 Szkło 969,5 978,3 987,4 996,5 1005,9 1015,2 1024,7 1034,3 1043,9 Metale 356,3 359,5 362,8 366,2 369,6 373,1 376,5 380,1 383,6 Razem sektor I 7096,1 7160,3 7226,8 7293,6 7361,9 7430,5 7500,1 7570,3 7640,7 SEKTOR II Prognozowana ilość odpadów surowcowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, wytwarzana na terenie sektora II kształtuje się od 6303 Mg w 2011 roku do 6787 Mg w roku Tabela Prognoza wytwarzania odpadów surowcowych w latach dla SEKTORA II (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Papier i tektura 2151,1 2170,6 2190,8 2211,0 2231,7 2252,5 2273,6 2294,9 2316,2 Tworzywa sztuczne 2392,4 2414,1 2436,5 2459,0 2482,0 2505,1 2528,6 2552,3 2576,0 Szkło 1287,4 1299,0 1311,1 1323,2 1335,6 1348,0 1360,7 1373,4 1386,2 Metale 472,0 476,2 480,6 485,1 489,6 494,2 498,8 503,5 508,2 Razem sektor II 6302,9 6359,9 6418,9 6478,3 6539,0 6599,9 6661,8 6724,1 6786,6 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 139

17 SEKTOR III Prognozowana ilość odpadów surowcowych wydzielonych ze strumienia komunalnych, wytwarzana na terenie sektora III kształtuje się od 8837 Mg w 2011 roku do 9515 Mg w roku Tabela Prognoza wytwarzania odpadów surowcowych w latach dla SEKTORA III (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Papier i tektura 2958,0 2984,8 3014,6 3040,3 3068,8 3097,4 3126,4 3155,7 3185,0 Tworzywa sztuczne 3276,6 3306,2 3339,3 3367,8 3399,3 3431,0 3463,1 3495,5 3528,0 Szkło 1764,7 1780,7 1798,5 1813,9 1830,9 1847,9 1865,2 1882,7 1900,2 Metale 837,9 845,5 853,9 861,2 869,3 877,4 885,6 893,9 902,2 Razem sektor III 8837,2 8917,2 9006,4 9083,2 9168,2 9253,6 9340,4 9427,8 9515,4 SEKTOR IV Prognozowana ilość odpadów surowcowych wydzielonych ze strumienia komunalnych, wytwarzana na terenie sektora IV kształtuje się od 1509 Mg w 2011 roku do 1625 Mg w roku Tabela Prognoza wytwarzania odpadów surowcowych w latach dla SEKTORA IV (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Papier i tektura 2664,4 2688,5 2713,5 2738,6 2764,2 2789,9 2816,1 2842,5 2868,9 Tworzywa sztuczne 2758,6 2783,6 2809,4 2835,4 2862,0 2888,6 2915,7 2943,0 2970,3 Szkło 1509,4 1523,1 1537,2 1551,4 1565,9 1580,5 1595,3 1610,3 1625,2 Metale 517,2 521,9 526,7 531,6 536,5 541,5 546,6 551,7 556,9 Razem sektor IV 1509,4 1523,1 1537,2 1551,4 1565,9 1580,5 1595,3 1610,3 1625,2 SEKTOR V Prognozowana ilość odpadów surowcowych wydzielonych ze strumienia komunalnych, wytwarzana na terenie sektora V kształtuje się od 3266Mg w 2011 roku do 3517 Mg w roku Tabela Prognoza wytwarzania odpadów surowcowych w latach dla SEKTORA V (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Papier i tektura 299,6 302,4 305,2 308,0 310,9 313,8 316,7 319,7 322,6 Tworzywa sztuczne 2758,6 2783,6 2809,4 2835,4 2862,0 2888,6 2915,7 2943,0 2970,3 Szkło 158,6 160,0 161,5 163,0 164,5 166,1 167,6 169,2 170,8 Metale 49,3 49,8 50,2 50,7 51,2 51,7 52,1 52,6 53,1 Razem sektor V 3266,2 3295,8 3326,4 3357,1 3388,6 3420,1 3452,2 3484,5 3516,9 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 140

18 SEKTOR VI Prognozowana ilość odpadów surowcowych wydzielonych ze strumienia komunalnych, wytwarzana na terenie sektora VI kształtuje się od 8312 Mg w 2011 roku do 8950 Mg w roku Tabela Prognoza wytwarzania odpadów surowcowych w latach dla sektora VI (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Papier i tektura 2832,5 2858,1 2884,6 2911,3 2938,6 2965,9 2993,8 3021,8 3049,9 Tworzywa sztuczne 3157,3 3185,9 3215,5 3245,2 3275,6 3306,1 3337,1 3368,3 3399,6 Szkło 1698,1 1713,5 1729,4 1745,4 1761,7 1778,1 1794,8 1811,6 1828,4 Metale 623,8 629,4 635,3 641,2 647,2 653,2 659,3 665,5 671,7 Razem sektor VI 8311,7 8386,9 8464,8 8543,1 8623,1 8703,4 8785,0 8867,2 8949, ODPADY ZIELONE Prognozy ilości wytwarzanych odpadów zielonych na terenie poszczególnych sektorów Miasta w latach przedstawiono w tabelach poniŝej. ZałoŜono, Ŝe odpady zielone powstają w wyniku pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej, cmentarzy, targowisk oraz w wyniku utrzymywania trawników na posesjach indywidualnych. Odpady zielone będą wytwarzane na obszarze sektorów 7-8 miesięcy w roku (miesiące wiosenne, letnie i jesienne). SEKTOR I Tabela Prognozowana ilość wytwarzania odpadów zielonych z zabudowy wielo- i jednorodzinnej dla SEKTORA I w latach (WARIANT II opracowania) Odpady zielone Mg/rok Razem sektor I SEKTOR II Tabela Prognozowana ilość wytwarzania odpadów zielonych z zabudowy wielo- i jednorodzinnej dla SEKTORA II w latach (WARIANT II opracowania) Odpady zielone Mg/rok 721,08 727,61 734,36 741,15 748,09 755,06 762,14 769,27 776,42 63,01 63,58 64,17 64,76 65,37 65,98 66,60 67,22 67,84 Razem sektor II 784,09 791,19 798,53 805,91 813,46 821,04 828,74 836,49 844,26 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 141

19 SEKTOR III Tabela Prognozowana ilość wytwarzania odpadów zielonych z zabudowy wielo- i jednorodzinnej dla SEKTORA III w latach (WARIANT II opracowania) Odpady zielone Mg/rok 968,84 977,61 987,39 995, , , , , ,20 99,05 99,94 100,94 101,80 102,76 103,71 104,69 105,67 106,65 Razem sektor III 1067, , , , , , ,7 1139, ,85 SEKTOR IV Tabela Prognozowana ilość wytwarzania odpadów zielonych z zabudowy wielo- i jednorodzinnej dla SEKTORA IV w latach (WARIANT II opracowania) Odpady zielone Mg/rok 541,18 546,08 551,15 556,24 561,45 566,68 571,99 577,35 582,71 270,34 272,79 275,32 277,87 280,47 283,08 285,74 288,41 291,09 Razem sektor IV 811,52 818,87 826,47 834,11 841,92 849,76 857,73 865,76 873,8 SEKTOR V Tabela Prognozowana ilość wytwarzania odpadów zielonych z zabudowy wielo- i jednorodzinnej dla SEKTORA V w latach (WARIANT II opracowania) Odpady zielone Mg/rok 14,79 14,93 15,06 15,20 15,35 15,49 15,63 15,78 15,93 55,57 56,08 56,60 57,12 57, 66 58,19 58,74 59,29 59,84 Razem sektor V 70,36 71,01 71,66 72,32 15,35 73,68 74,37 75,07 75,77 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 142

20 SEKTOR VI Tabela Prognozowana ilość wytwarzania odpadów zielonych z zabudowy wielo- i jednorodzinnej dla SEKTORA VI w latach (WARIANT II opracowania) Odpady zielone Mg/rok 961,79 970,49 979,50 988,56 997, , , , ,60 76,24 76,93 77,64 78,36 79,09 79,83 80,58 81,33 82,09 Razem sektor VI 1038, , , , ,9 1086, , ,4 1117, ODPADY NIEBEZPIECZNE WYDZIELONE Z ODPADÓW KOMUNALNYCH Prognozy ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych łącznie wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych na terenie poszczególnych sektorów w latach przedstawiono w tabelach. Prognozę opracowano na podstawie udziału procentowego odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w wysokości 1%. Tabela Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych w latach w SEKTORACH (WARIANT II opracowania) Odpady niebezpieczne Mg/rok SEKTOR I 141,4 142,6 144,0 145,3 146,7 148,0 149,4 150,8 152,2 SEKTOR II 187,71 189,41 191,17 192,93 194,74 196,55 198,40 200,25 202,11 SEKTOR III 516,6 521,5 526,4 531,1 536,0 541,0 546,1 551,2 314,9 SEKTOR IV 220,0 221,9 224,0 226,1 228,2 230,3 232,5 234,7 236,8 SEKTOR V 23,09 23,30 23,52 23,74 23,96 24,18 24,41 24,64 24,87 SEKTOR VI 247,60 249,84 252,16 254,49 256,88 259,27 261,70 264,15 266,60 IGSMiE PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 143

21 SEKTOR I Tabela Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych w latach dla SEKTORA I (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Farby i lakiery 86,2 87,0 87,8 88,6 89,5 90,3 91,1 92,0 86,2 Rozpuszczalniki 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 Oleje 17,0 17,1 17,3 17,4 17,6 17,8 17,9 18,1 17,0 Lekarstwa 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,2 Chemikalia (kwasy, alkalia) 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 Baterie 14,1 14,3 14,4 14,5 14,7 14,8 14,9 15,1 14,1 Inne 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 9,9 SEKTOR II Tabela Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych w latach dla SEKTORA II (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Mg/rok Farby i lakiery 114,50 115,54 116,61 117,69 118,79 119,90 121,02 122,15 123,29 Rozpuszczalniki 11,26 11,36 11,47 11,58 11,68 11,79 11,90 12,02 12,13 Oleje 22,53 22,73 22,94 23,15 23,37 23,59 23,81 24,03 24,25 Lekarstwa 5,63 5,68 5,73 5,79 5,84 5,90 5,95 6,01 6,06 Chemikalia (kwasy, alkalia) 1,88 1,89 1,91 1,93 1,95 1,97 1,98 2,00 2,02 Baterie 18,77 18,94 19,12 19,29 19,47 19,66 19,84 20,03 20,21 Inne 13,14 13,26 13,38 13,51 13,63 13,76 13,89 14,02 14,15 SEKTOR III Tabela Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych w latach dla SEKTORA III (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Mg/rok Farby i lakiery 156,96 158,38 159,96 161,33 162,84 164,35 165,89 167,45 169,00 Rozpuszczalniki 15,44 15,58 15,73 15,87 16,02 16,17 16,32 16,47 16,62 Oleje 30,88 31,16 31,47 31,74 32,03 32,33 32,63 32,94 33,25 Lekarstwa 7,72 7,79 7,87 7,93 8,01 8,08 8,16 8,24 8,31 Chemikalia (kwasy, alkalia) 2,57 2,60 2,62 2,64 2,67 2,69 2,72 2,75 2,77 Baterie 25,73 25,96 26,22 26,45 26,69 26,94 27,20 27,45 27,71 Inne 18,01 18,17 18,36 18,51 18,69 18,86 19,04 19,22 19,39 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 144

22 SEKTOR IV Tabela Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych w latach dla SEKTORA IV (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Mg/rok Farby i lakiery 134,17 135,39 136,64 137,91 139,20 140,50 141,81 143,14 144,47 Rozpuszczalniki 13,20 13,32 13,44 13,56 13,69 13,82 13,95 14,08 14,21 Oleje 26,39 26,63 26,88 27,13 27,38 27,64 27,90 28,16 28,42 Lekarstwa 6,60 6,66 6,72 6,78 6,85 6,91 6,97 7,04 7,11 Chemikalia (kwasy, alkalia) 2,20 2,22 2,24 2,26 2,28 2,30 2,32 2,35 2,37 Baterie 22,00 22,19 22,40 22,61 22,82 23,03 23,25 23,47 23,68 Inne 15,40 15,54 15,68 15,83 15,97 16,12 16,27 16,43 16,58 SEKTOR V Tabela Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych w latach dla SEKTORA V (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Mg/rok Farby i lakiery 14,09 14,22 14,35 14,48 14,62 14,75 14,89 15,03 15,17 Rozpuszczalniki 1,39 1,40 1,41 1,42 1,44 1,45 1,46 1,48 1,49 Oleje 2,77 2,80 2,82 2,85 2,88 2,90 2,93 2,96 2,98 Lekarstwa 0,69 0,70 0,71 0,71 0,72 0,73 0,73 0,74 0,75 Chemikalia (kwasy, alkalia) 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 Baterie 2,31 2,33 2,35 2,37 2,40 2,42 2,44 2,46 2,49 Inne 1,62 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,71 1,72 1,74 SEKTOR VI Tabela Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych w latach dla SEKTORA VI (WARIANT II opracowania) Rodzaj odpadów Mg/rok Farby i lakiery 167,52 152,40 153,82 155,24 156,69 158,15 159,64 161,13 162,63 Rozpuszczalniki 14,86 14,99 15,13 15,27 15,41 15,56 15,70 15,85 16,00 Oleje 29,71 29,98 30,26 30,54 30,83 31,11 31,40 31,70 31,99 Lekarstwa 7,43 7,50 7,56 7,63 7,71 7,78 7,85 7,92 8,00 Chemikalia (kwasy, alkalia) 2,48 2,50 2,52 2,54 2,57 2,59 2,62 2,64 2,67 Baterie 24,76 24,98 25,22 25,45 25,69 25,93 26,17 26,41 26,66 Inne 17,33 17,49 17,65 17,81 17,98 18,15 18,32 18,49 18, PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Prognozy ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych na terenie poszczególnych sektorów w latach przedstawiono w tabelach. Prognozę opracowano na podstawie określonego udziału procentowego odpadów wielkogabarytowych Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 145

23 oraz przyjętego wzrostu wytwarzania strumienia odpadów komunalnych na poziomie 1 % w skali roku i sporządzonej prognozy demograficznej dla miasta Białegostoku. Zgodnie z KPGO 2014, do prognozowania ilości powstających odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych przyjęto, Ŝe wskaźnik wytwarzania odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych w wysokości 4 kg/m /rok. Tabela Prognoza wytwarzania odpadów wielkogabarytowych w latach w poszczególnych SEKTORACH (WARIANT II opracowania) Odpady wielkogabarytowe Mg/rok SEKTOR I 251,6 253,9 256,3 258,6 261,1 263,5 266,0 268,5 270,9 SEKTOR II 334,13 337,15 340,28 343,43 346,64 349,87 353,15 356,46 359,77 SEKTOR III 458,02 462,16 466,79 470,77 475,18 479,60 484,10 488,63 493,17 SEKTOR IV 391,64 395,19 398,85 402,54 406,31 410,10 413,94 417,82 421,70 SEKTOR V 41,14 41,51 41,89 42,28 42,68 43,08 43,48 43,89 44,29 SEKTOR VI 440,73 444,72 448,85 453,00 457,24 461,50 465,83 470,19 474,56 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów zuŝytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w latach w poszczególnych SEKTORACH (WARIANT II opracowania) ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Mg/rok Prognoza wytwarzania odpadów w skali roku SEKTOR I 155 SEKTOR II 206 SEKTOR III 282 SEKTOR IV 238 SEKTOR V 25 SEKTOR VI ODPADY BUDOWLANO - REMONTOWE Prognozy ilości wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych na terenie poszczególnych sektorów w latach przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. Prognozę opracowano na podstawie udziału procentowego odpadów budowlanych w strumieniu odpadów komunalnych i wskaźnika wytwarzania odpadów budowlanych Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 146

24 Tabela Prognoza wytwarzania odpadów budowlanych w latach w poszczególnych SEKTORACH (WARIANT II opracowania) Odpady budowlanoremontowe SEKTOR I 1857,6 1874,4 1891,8 1909,3 1927,2 1945,2 1963,4 1981,8 2000,2 SEKTOR II 2469,9 2492,3 2515,4 2538,7 2562,4 2586,3 2610,6 2635,0 2659,5 SEKTOR III 3392,8 3423,6 3457,8 3487,3 3519,9 3552,7 3586,0 3619,6 3653,2 SEKTOR IV 3004,9 3032,1 3060,2 3088,5 3117,4 3146,5 3176,0 3205,7 3235,5 SEKTOR V 330,8 333,8 336,9 340,0 343,2 346,4 349,6 352,9 356,2 SEKTOR VI 3254,1 3283,6 3314,1 3344,7 3376,0 3407,5 3439,4 3471,6 3503, SUROWCE WTÓRNE POCHODZĄCE ZE ZŁOMOWANIA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI Prognozę wytwarzania surowców wtórnych pochodzących ze złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji opracowano dla całości Miasta (brak moŝliwości prognozowania ilości wytwarzania surowców wtórnych pochodzących ze złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji dla sektorów I - VI). Tabela Prognoza wytwarzania surowców wtórnych pochodzących ze złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji w latach dla miasta Białegostoku Rodzaj odpadów złom 2030,2 2062,9 2095,5 2128,1 2160,7 2193,4 2226,0 2258,6 2291,2 akumulator 37,7 38,3 38,9 39,6 40,2 40,8 41,4 42,0 42,6 opony 74,3 75,5 76,7 77,8 79,0 80,2 81,4 82,6 83,8 oleje 9,5 9,7 9,8 10,0 10,1 10,3 10,4 10,6 10,7 płyny chłodnicze i spryskiwacze 10,2 10,4 10,6 10,7 10,9 11,0 11,2 11,4 11,5 płyny hamulcowe 9,8 9,9 10,1 10,2 10,4 10,5 10,7 10,8 11,0 szkło 55,9 56,9 58,0 59,0 60,0 61,0 62,1 63,1 64,1 tworzywa sztuczne 17,1 17,4 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 19,1 19,4 pianka PU 15,8 16,1 16,3 16,6 16,9 17,2 17,4 17,7 18,0 guma bez zanieczyszczeń 9,5 9,7 9,8 10,0 10,2 10,3 10,5 10,6 10,8 guma zanieczyszczona 9,5 9,7 9,8 10,0 10,2 10,3 10,5 10,6 10,8 pozostała frakcja 397,2 403,6 410,0 416,4 422,8 429,2 435,6 442,0 448,4 Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji 2676,8 2720,0 2763,2 2806,4 2849,6 2892,8 2936,0 2979,1 3022,3 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 147

25 PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SPOSÓB ZMIESZANY Prognozowane ilości odpadów wytwarzanych w sposób zmieszany obejmują wszystkie pozostałe odpady komunalne, które nie zostały zebrane w sposób selektywny. Jest to zatem ogólna ilość odpadów pomniejszona o frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady budowlano-remontowe oraz niebezpieczne powstające w strumieniu komunalnym i zbierane w sposób selektywny zgodnie z wymaganymi poziomami odzysku w poszczególnych latach. Tabela Prognoza wytwarzania odpadów komunalny w sposób zmieszany w latach w poszczególnych SEKTORACH (WARIANT II opracowania) Odpady komunalne pomniejszone o selektywnie zebrane zgodnie z limitami SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR IV SEKTOR V SEKTOR VI Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 148

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011-2019 Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona ogółem dla całego obszaru miasta Białegostoku. Prognoza została

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

4.4. WIELKOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZAPEWNIAJĄCA OSIĄGNIĘCIE WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU w latach

4.4. WIELKOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZAPEWNIAJĄCA OSIĄGNIĘCIE WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU w latach 4.4. WIELKOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZAPEWNIAJĄCA OSIĄGNIĘCIE WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU w latach 2011-2019 4.4.1. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA I PRZYJĘTA METODYKA Zobowiązanie do osiągnięcia odpowiednich poziomów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ZAŁĄCZNIK 2 OSZACOWANE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ZAŁĄCZNIK 2 OSZACOWANE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ZAŁĄCZNIK 2 OSZACOWANE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH 2 Zawarte w załączniku wyliczenia ilości poszczególnych rodzajów odpadów zostały wykonane,

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami GMINA ZAWIERCIE Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Mgr inż. Marta Majka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami GMINA ZAWIERCIE

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego

Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego Badania prowadzone przez: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ROT Recycling Odpady

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r.

Białystok, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 1733 UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

3.1 Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

3.1 Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami 3. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami 3.1 Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami Zmiany w zakresie gospodarki odpadami wynikać będą zarówno ze zmian demograficznych jak i ze stopnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok ZGOK.7035.13.2015.JL Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok Żory, 30.04.2015r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2013 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

2. STAN AKTUALNY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

2. STAN AKTUALNY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2. STAN AKTUALNY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2.1. ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/495/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn I. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie Odpady z gospodarstw domowych w %

Wyszczególnienie Odpady z gospodarstw domowych w % Ustalenie wartości opałowej odpadów kierowanych do planowanego ITPOK W 2009 roku zostały przeprowadzone badania składu morfologicznego oraz właściwości technologicznych odpadów komunalnych z gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/182/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XIX/182/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XIX/182/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sadowne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sadowne za 2014 r. GMINA SADOWNE ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, Tel/ Fax 25 675 33 08 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sadowne za 2014 r. Sadowne, kwiecień 2015r. I. Wstęp. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32 a 05-825 Grodzisk Mazowiecki L.p. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY GRODZISK

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r.

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Stary Sącz, 31 stycznia 2014r. I. Wstęp. Jednym z zadań gminy wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk. I. Postanowienia ogólne. II. Rodzaje odpadów odbieranych w PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk. I. Postanowienia ogólne. II. Rodzaje odpadów odbieranych w PSZOK Załącznik do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 marca 2015r. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa sposób

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. rejestrowy 1/GK/2012

Numer identyfikacyjny REGON. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. rejestrowy 1/GK/2012 Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2016 ROK Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, maja 2014r.

Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, maja 2014r. Konferencja Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich Poznań, 14-15 maja 2014r. Podział województwa podlaskiego na regiony gospodarki odpadami oraz regionalne instalacje przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA Opracował: Jarosław Oksiński insp. ds. infrastruktury i środowiska Męcinka, kwiecień 2015 r. 1. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsza Analiza

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Luzino. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Luzino za 2013r.

Urząd Gminy Luzino. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Luzino za 2013r. Urząd Gminy Luzino Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Luzino za 2013r. Luzino, marzec 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce tel./fax 71 317 91 67 tel. 71 317 90 61 e-mail: muk@mukmalczyce.pl

ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce tel./fax 71 317 91 67 tel. 71 317 90 61 e-mail: muk@mukmalczyce.pl Wykaz odpadów przewidzianych do zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Malczycach L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu 1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Opracowanie wykonane w Urzędzie Gminy Widawa Opracowała: Danuta Radzioch Zaakceptowała: Dorota Kaczmarek Widawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA 4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA I PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA 4.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA W tabeli 4-1 przedstawiono prognozę liczby ludności dla Miasta Krakowa wg GUS.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W KONECKU

URZĄD GMINY W KONECKU Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu/ zmiana wpisu Nazwa firmy / imię i nazwisko przedsiębiorcy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 1977 UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

6. W PSZOK bezpłatnie przyjmowane są odpady zielone przywiezione własnym transportem przez zarządców i administratorów nieruchomości wielorodzinnych.

6. W PSZOK bezpłatnie przyjmowane są odpady zielone przywiezione własnym transportem przez zarządców i administratorów nieruchomości wielorodzinnych. REGULAMIN Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Miejskiej Przeworsk Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania ekonomiczne i praktyka wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uwarunkowania ekonomiczne i praktyka wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Uwarunkowania ekonomiczne i praktyka wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Jerzy Starypan Sp. z o.o. BESKID ŻYWIEC Polski system gospodarki odpadami w 2013 roku Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radoszyce Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 296 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 lutego 2016 roku

UCHWAŁA Nr 296 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 lutego 2016 roku UCHWAŁA Nr 296 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016 Gizałki, 24.04.2017 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2016. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZĘBOWICE Lp. Data wpisu Nr rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres, albo imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Data wpisu. Oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy 1. 4/ SITA wschód Sp. z o.o Lublin Ul. Ciepłownicza 6 NIP REGON

Data wpisu. Oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy 1. 4/ SITA wschód Sp. z o.o Lublin Ul. Ciepłownicza 6 NIP REGON Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( stan na dzień 31.05.2014 r.) Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1071 UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/9/2012 19 listopada 2012r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL 42-274 Konopiska,

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu Urząd Miejski w Bytomiu System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu lipiec 2017 r. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce po 1 lipca 2013 r. W Bytomiu w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu lub data aktualizacji wpisu Firma, oznaczenie siedzibyadres lub imię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pabianice za 2014 r. kwiecień 2015-04-28 r. str. 1 I Wstęp. W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Puławy, 29 kwietnia 2016 r. 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOD ODPADÓ W

REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOD ODPADÓ W REJESTR PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY L. P. NR REJ. NAZWA FIRMY NIP REGON KOD ODPADÓ W RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW 200101 papier i tektura 200102 szkło 1 6233. 1 ALMAX Sp. z o.o, ul. Wrocławska 3 26-600

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie gminy Czemierniki od 01.07.2013 r.

Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie gminy Czemierniki od 01.07.2013 r. Informacja na temat nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą na terenie gminy Czemierniki od 01.07.2013 r. W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy Data wpisu do rejestru

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy Data wpisu do rejestru Lp. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy Data wpisu do rejestru Dane kontaktowe Numer rejestrowy Nazwa firmy, siedziba

Bardziej szczegółowo

Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Malczyce do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Malczyce do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zamawiający: Gmina Malczyce ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce Koncepcja dostosowania gospodarki odpadami na terenie gminy Malczyce do wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r.

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r. 3. OKREŚLENIE CELÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Cele priorytetowe gminy Białegostoku, wyznaczone do realizacji w perspektywie kolejnych lat, to: Minimalizacja i eliminacja zagroŝeń wynikających z gospodarowania

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZA PRZYJĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE RIPOK

CENNIK ZA PRZYJĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE RIPOK CENNIK ZA PRZYJĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE RIPOK ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZGOK SP. Z O.O. NR 12/22/2014 Z DNIA 29.05.2014 Rzędów, dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo