MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:"

Transkrypt

1 Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r Nr 293/MON z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 294/MON z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wpisania lądowiska dla śmigłowców PORT w Świnoujściu do rejestru lotnisk wojskowych Nr 295/MON z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wpisania lądowiska dla śmigłowców OKSYWIE w Gdyni-Oksywiu do rejestru lotnisk wojskowych Nr 296/MON z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmian kodów oznaczeń wymagań kwalifikacyjnych oraz zmieniająca decyzję w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej OBWIESZCZENIE: 189 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Kadr 184 DECYZJA Nr 290/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2009 r., ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 514/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 284 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 56) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

2 856 Poz. 184 Załącznik do decyzji Nr 290/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. (poz.184) ROZDZIELNIK liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia stacjonarne rekrutowanych spośród studentów cywilnych uczelni medycznych w 2009 roku Lp. Nazwa uczelni DLA POTRZEB INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Kod i nazwa korpusu osobowego Limit miejsc Ogółem limit miejsc 1 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/ 40 medyczny 2/ 50 medyczny 3/ / OGÓŁEM LIMIT MIEJSC 70 1/ Kształcenie specjalistyczne (wojskowe i medyczno-wojskowe) prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi 2/ Dotyczy studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji i ratownictwa-medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 3/ Dotyczy studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji innych uczelni medycznych 4/ Podział na poszczególne grupy osobowe zostanie ustalony przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w trakcie procesu rekrutacyjnego

3 Departament Budżetowy Poz. 185 DECYZJA Nr 293/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 1 ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz.116 i Nr 11, poz. 121), w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, wprowadza się następujące zmiany: 1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji; 2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

4 858 Poz. 185 Załączniki do decyzji Nr 293/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (poz. 185) Załącznik Nr 1 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funckcjonariuszom , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zw. oraz nagrody roczne dla funkc ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Gospodarstwa pomocnicze , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wpłaty na PFRON ,00

5 859 Poz. 185 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funckcjonariuszom , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Uposażenia żołnerzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Gospodarstwa pomocnicze , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego ,00 DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wpłaty na PFRON ,00

6 860 Poz. 185 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Dowódca JW 2305 OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup usług zdrowotnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

7 Dowództwo Sił Powietrznych Poz. 186, 187 DECYZJA Nr 294/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wpisania lądowiska dla śmigłowców PORT w Świnoujściu do rejestru lotnisk wojskowych Na podstawie 3 ust. 1-5 zarządzenia Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru lotnisk wojskowych (Dz. Urz. MON Nr 16, poz, 175) ustala się, co następuje: 1. Lądowisko dla śmigłowców PORT zlokalizowane w Świnoujściu, na terenie Portu Wojennego, wpisuje się do rejestru lotnisk wojskowych. 2. Komenda Portu Wojennego z siedzibą przy ul. Steuera 28, Świnoujście jest głównym użytkownikiem lądowiska, o którym mowa w pkt Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie, jest Dowódca Sił Powietrznych. 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Dowództwo Sił Powietrznych 187 DECYZJA Nr 295/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wpisania lądowiska dla śmigłowców OKSYWIE w Gdyni-Oksywiu do rejestru lotnisk wojskowych Na podstawie 3 ust. 1-5 zarządzenia Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru lotnisk wojskowych (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 175) ustala się, co następuje: 1. Lądowisko dla śmigłowców OKSYWIE zlokalizowane w Gdyni-Oksywiu, na terenie Portu Wojennego, wpisuje się do rejestru lotnisk wojskowych. 2. Komenda Portu Wojennego z siedzibą przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, Gdynia, jest głównym użytkownikiem lądowiska, o którym mowa w pkt Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie, jest Dowódca Sił Powietrznych. 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

8 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Poz. 188 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmian kodów oznaczeń wymagań kwalifikacyjnych oraz zmieniająca decyzję w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1 pkt 9 lit. a oraz 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669), ustala się, co następuje: 1. W dokumentach etatowych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej dla stanowisk służbowych zaszeregowanych: 1) do stopnia etatowego szeregowego (marynarza) lub stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 75 (ukończenie gimnazjum); 2) od stopnia etatowego kaprala (mata) do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 61 (ukończenie szkoły średniej); 3) od stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 31 (posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych); 4) do stopni etatowych majora (komandora podporucznika) i podpułkownika (komandora porucznika) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 25 (posiadanie tytułu zawodowego magistra /równorzędnego/); 5) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 20 (ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora); 6) od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) pozostają bez zmian. 2. Dotychczasowe dokumenty etatowe jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z uwzględnieniem pkt 1, uznaje się za obowiązujące. 3. W Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej stanowiącej załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 211, z 2007 r. Nr 4, poz. 47 i Nr 23, poz. 239 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 294), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 10 ust. 1 pkt 3 wyrazy Biura Ochrony Informacji Niejawnych zastępuje się wyrazami Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ; 2) 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W jednostkach (komórkach) organizacyjnych dokonuje się zmian w tekście (odręcznie kolorem czerwonym): dokumentów etatowych, tabel należności, dokumentów wydanych w ramach rozdysponowania etatu zbiorczego w terminie czternastu dni od otrzymania właściwego aktu wprowadzającego te zmiany z wyłączeniem aktu, który zawiera informację (uwagę) o ujęciu zmian w najbliższej edycji ujednoliconego tekstu dokumentu etatowego (według wzoru określonego w załączniku Nr 7). ; 3) w 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Na pierwszej stronie jednolitego tekstu etatu, etatu zbiorczego, wykazu stanowisk zamieszcza się informację (opis) o dacie uaktualnienia zawartości dokumentu oraz numerze i dacie wydania ostatniego wykazu zmian uwzględnionego w tym jednolitym tekście. ; 4) w załącznikach Nr 1-4, 6, 8, 21, 23 dla stanowisk etatowych oznaczonych w kolumnie KOD ST ET kodem: a) 33 lub 35 w kolumnie KOD WK kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 25, b) 41, 43 lub 45 w kolumnie KOD WK kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 31, c) 53, 55, 63 lub 65 w kolumnie KOD WK kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 61, d) 71 lub 73 w kolumnie KOD WK kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 75.

9 863 Poz ) w załącznikach Nr 1-4 w tabelach ZESTAWIE- NIE SUMARYCZNE STANOWISK ETATOWYCH w wierszach oznaczonych w kolumnie STOPIEŃ ETATOWY kodem: a) 33 lub 35 w kolumnie WYMAG. KWALIF. kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 25, b) 41, 43 lub 45 w kolumnie WYMAG. KWALIF. kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 31, c) 53, 55, 63 lub 65 w kolumnie WYMAG. KWA- LIF. kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 61, d) 71 lub 73 w kolumnie WYMAG. KWALIF. kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 75. 6) w załączniku Nr 12: a) wyraz Elewów zastępuje się wyrazem Kadetów, b) wyrazy Szeregowych w służbie kandydackiej zastępuje się wyrazem Elewów ; 7) załączniki Nr 7, 17, 18 i 24 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-4 do niniejszej decyzji. 4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego spowoduje dostosowanie systemu informatycznego ETAT do postanowień niniejszej decyzji. 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. z wyjątkiem pkt. 3 ppkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

10 864 Poz. 188 Załączniki do decyzji Nr 296/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2009 r. (poz. 188) Załącznik Nr 1 Za cznik Nr 7 SYSTEM ETAT E-BF/998/0 KLAUZULA TAJNO CI Egz. pojedynczy Wykonywanie kopii SZTAB GENERALNY WP i odpisów bez zgody ZARZ D Szefa Zarz du ORGANIZACJI I UZUPE NIE P1 Organizacji i Uzupe nie - P1 ZATWIERDZAM - jest zakazane SZEF SZTABU GENERALNEGO WP st. wojsk. imi i nazwisko dnia... WYKAZ ZMIAN Nr Org./P1 z dnia - - DO ETATU BF/998/0 145 BRYGADA ZMECHANIZOWANA zmiany obowi zuj od K NUMER KR NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ILO KOD S KOM. ST GU T ST WK SW1 SW2 R NUMER KR NAZWA STANOWISKA ET NR ZAW. NR ZAW. WZ KR NAZWA SPRZ TU LUB WYPOSA ENIA "W" "P" TW DOWÓDZTWO 1 1 WPISA 035 C1 KONSULTANT DS. PSYCHOPROFILAKTYKI/BF / SEKCJA OPERACYJNA 1 1 SKRE LI 030 K1 OFICER CZNIKOWY /BF / A - T UMACZ SKRE LI 040 T1 PISTOLET WOJSKOWY/ / 3 3 WPISA 040 T1 PISTOLET WOJSKOWY/ / Podstawa: pismo Dowództwa Wojsk L dowych Nr G1/1200/05 z dnia 15 sierpnia 2005 r. UWAGA: Zezwala si na odst pienie od dokonywania zmian w tek cie etatu. Zmiany wprowadzone niniejszym wykazem zmian zostan uj te w najbli szej edycji jednolitego tekstu etatu. SZEF ZARZ DU ORGANIZACJI I UZUPE NIE - P1 st. wojsk. imi i nazwisko Wykonano w 1 egz. - a/a Sporz dzi : Wykona : DEWD 99/99/120/05 KLAUZULA TAJNO CI str.1/1

11 865 Poz. 188 E T A T Nr Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 17 Org-et/1... (klauzula tajności) Egz. Nr (klauzula tajności)

12 866 Poz. 188 Stanowiska wojskowe W Oficerowie K Podoficerowie L Szeregowi M Quasi stanowisko Q Pracownicy wojska C Funkcjonariusz PSP F Sprzęt etatowy podstawowy T Sprzęt etatowy szkolny X Sprzęt etatowy ćwiczebny Y Zwierzęta A Etatowy stan stały 1 Etatowy stan zmienny 5 Nieetatowy stan zmienny 6 Quasi stan etatowy (nie wlicza się w stan etatowy) 9 Wymagania kwalifikacyjne wojskowe/cywilne Posiadanie tytułu naukowego profesora 01 Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 02 Posiadanie stopnia naukowego doktora 03 Ukończenie podyplomowych studiów polityki obronnej 05 Ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora 20 Posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) 25 Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych / wykształcenie wyższe 31 Ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie 61 Wykształcenie zasadnicze 71 Ukończenie gimnazjum 75 Wykształcenie podstawowe 81 Drugi człon rodzaju stanowiska Pierwszy człon rodzaju stanowiska Symbol ST Stopnie etatowe i tytuły wojskowe 10 Marszałkowie 11 Marszałek 20 Generałowie 21 Generał (admirał) 22 Generał broni (admirał floty) 25 Generał dywizji (wiceadmirał) 27 Generał brygady (kontradmirał) 30 Oficerowie starsi 31 Pułkownik (komandor) 33 Podpułkownik (komandor por.) 35 Major (komandor ppor.) 40 Oficerowie młodsi 41 Kapitan (kpt. mar.) 43 Porucznik (por. mar.) 45 Podporucznik (ppor. mar.) 50 Podoficerowie 51 Starszy chorąży sztabowy (st. chor. szt. mar.) 52 Starszy chorąży (st. chor. mar.) 53 Chorąży (chor. mar.) 55 Młodszy chorąży (mł. chor. mar.) 57 Starszy sierżant (st. bosman) 59 Sierżant (bosman) 61 Plutonowy (bosmanmat) 63 Starszy kapral (st. mat) 65 Kapral (mat) 70 Szeregowi 71 Starszy szeregowy (st. mar.) 73 Szeregowy (mar.) 80 Tytuły wojskowe 81 Słuchacz 82 Podchorąży akademii i wyższej szkoły wojskowej 83 Podchorąży kursu ofi cerskiego 84 Podchor. odbywający wojskowe szkol. stud Kadet Elew

13 867 Poz. 188 W-P Org-et/1 WPROWADZONO Decyzja Nr Z-222/Org/SSG/ZOiU-P1 MON z dnia r. E T A T Nr BF/998/ BRYGADA ZMECHANIZOWANA... Załącznik Nr 3 Załącznik Nr ZASTRZEŻONE (klauzula tajności) Egz. Nr (klauzula tajności)

14 868 Poz. 188 Stanowiska wojskowe W Oficerowie K Podoficerowie L Szeregowi M Quasi stanowisko Q Pracownicy wojska C Funkcjonariusz PSP F Sprzęt etatowy podstawowy T Sprzęt etatowy szkolny X Sprzęt etatowy ćwiczebny Y Zwierzęta A Etatowy stan stały 1 Etatowy stan zmienny 5 Nieetatowy stan zmienny 6 Quasi stan etatowy (nie wlicza się w stan etatowy) 9 Wymagania kwalifikacyjne wojskowe/cywilne Posiadanie tytułu naukowego profesora 01 Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 02 Posiadanie stopnia naukowego doktora 03 Ukończenie podyplomowych studiów polityki obronnej 05 Ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora 20 Posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) 25 Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych / wykształcenie wyższe 31 Ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie 61 Wykształcenie zasadnicze 71 Ukończenie gimnazjum 75 Wykształcenie podstawowe 81 Drugi człon rodzaju stanowiska Pierwszy człon rodzaju stanowiska Symbol ST Stopnie etatowe i tytuły wojskowe 10 Marszałkowie 11 Marszałek 20 Generałowie 21 Generał (admirał) 22 Generał broni (admirał floty) 25 Generał dywizji (wiceadmirał) 27 Generał brygady (kontradmirał) 30 Oficerowie starsi 31 Pułkownik (komandor) 33 Podpułkownik (komandor por.) 35 Major (komandor ppor.) 40 Oficerowie młodsi 41 Kapitan (kpt. mar.) 43 Porucznik (por. mar.) 45 Podporucznik (ppor. mar.) 50 Podoficerowie 51 Starszy chorąży sztabowy (st. chor. szt. mar.) 52 Starszy chorąży (st. chor. mar.) 53 Chorąży (chor. mar.) 55 Młodszy chorąży (mł. chor. mar.) 57 Starszy sierżant (st. bosman) 59 Sierżant (bosman) 61 Plutonowy (bosmanmat) 63 Starszy kapral (st. mat) 65 Kapral (mat) 70 Szeregowi 71 Starszy szeregowy (st. mar.) 73 Szeregowy (mar.) 80 Tytuły wojskowe 81 Słuchacz 82 Podchorąży akademii i wyższej szkoły wojskowej 83 Podchorąży kursu ofi cerskiego 84 Podchor. odbywający wojskowe szkol. stud Kadet Elew

15 869 Poz. 188 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 24 Etatowy stan stały Etatowy stan zmienny Cecha poprawki Podstawa (rodzaj i numer dokumentu etatowego lub organizacyjnego) Data obowiązywania zmian Ogółem stan etatowy żołnierzy Nieetatowy stan zmienny żołnierzy generałów oficerów /bez generałów/ podoficerów szeregowych razem żołnierzy pracowników wojska oficerów podoficerów szeregowych podchorążych kadetów elewów razem Podpis nanoszącego poprawki STAN WYJŚCIOWY Wyk. Zm. Nr Z-232/Org z dn r. Wyk. Zm. Nr Z-999/Org z dn r. Wyk. Zm. Nr Z-555/Org z dn r. Wyk. Zm. Nr Z-456/Org z dn r. zm. obow. od dn r. zm. obow. od dn r. zm. obow. od dn r. zm. obow. od dn r. Wykaz poprawek w etacie Nr BF/998/0 H. Kukla r H. Kukla r H. Kukla r. Zmiana nie wpływa na stan etatowy H. Kukla r. Zmiany zostaną ujęte w najbliższej edycji jednolitego tekstu dokumentu H. Kukla r.

16 Departament Prawny OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej 1) 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 8, poz. 63), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) decyzją Nr 363/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniającą decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 196); 2) decyzją Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2006 r. zmieniającą decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 58); 3) decyzją Nr 343/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniającą decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 167); 4) decyzją Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniającą decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 106); 5) decyzją Nr 245/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającą decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 168) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 września 2009 r. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nie obejmuje: 1) pkt 2 decyzji Nr 363/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 196), który stanowi: 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 2) pkt 2 decyzji Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2006 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 58), który stanowi: 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 3) pkt 2 decyzji Nr 343/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 167), który stanowi: 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. ; 4) pkt 2 decyzji Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 106), który stanowi: 1) Stosownie do postanowień pkt 1 ppkt 1 decyzji Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 106), która weszła w życie z dniem 29 kwietnia 2009 r.

17 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. ; 5) pkt 2 decyzji Nr 245/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 168), który stanowi: 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2009 r. (poz. 189) DECYZJA Nr 232/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej 2) Na podstawie 1 pkt 1 lit. e oraz 2 pkt 13, 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustalam: 1. Tryb opracowywania i rozpatrywania (uzgadniania, opiniowania) projektów aktów prawnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych określają wytyczne, stanowiące załącznik do decyzji. 2. Wytyczne określają również: a) zasady i tryb ewidencjonowania obowiązujących aktów prawnych i innych aktów normatywnych oraz ich ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej, b) zadania Dyrektora Departamentu Prawnego w sprawach: opracowywania i rozpatrywania projektów aktów prawnych, w tym również w ramach kontroli terminowości wydawania w Ministerstwie Obrony Narodowej aktów wykonawczych do przepisów ustaw i rozporządzeń, ewidencjonowania i ogłaszania aktów prawnych i innych aktów normatywnych w resorcie obrony narodowej. 3. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206): a) Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, zwany dalej Dziennikiem Urzędowym, drukuje poza kolejnością Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP, b) Wojskowa Poczta Polowa niezwłocznie dostarcza Dziennik Urzędowy bezpośrednio z Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP do odbiorców, z wyjątkiem odbiorców indywidualnych, c) rozpowszechnianie i udostępnianie do wglądu Dziennika Urzędowego indywidualnym odbiorcom odbywa się na zasadach określonych w decyzji Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wydawania i dystrybucji Dziennika Urzędowego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Rozk. MON poz. 136 oraz Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 25, poz. 222), d) 3) akty prawne nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej rozsyła według własnego rozdzielnika do zainteresowanych komórek (jednostek) organizacyjnych, właściwa komórka (jednostka) organizacyjna, która opracowała projekt danego aktu, e) akty prawne mogą być dodatkowo publikowane w formie przewidzianej dla wydawnictw (zbroszurowane), na zasadach określonych w przepisach o wydawnictwach wojskowych, f) w razie potrzeby Minister Obrony Narodowej wydaje wyodrębnioną edycję Dziennika Urzędowego z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne, pod nazwą Dziennik Urzędowy Tajny Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej Dziennikiem Urzędowym Tajnym. 2) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 1 decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 3) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 2 decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1.

18 Dowódcy jednostek wojskowych są obowiązani: a) dokonywać, stosownie do potrzeb, zakupu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w szczególności zawierających przepisy mające zasadnicze znaczenie dla obronności państwa, Sił Zbrojnych lub służby wojskowej oraz zapewniać zapoznanie się z nimi w niezbędnym zakresie przez podległych żołnierzy i pracowników, b) planować, w ramach przydzielonych środków finansowych, wydatki na zakupy Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 5. (pominięty) 4). 6. Tracą moc: a) zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 15/MON z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i wydawania aktów prawnych w wojsku (Dz. Rozk. MON Nr 3, poz. 13), b) wytyczne Szefa Biura Prawnego MON z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie zasad redagowania projektów aktów prawnych (Dz. Rozk. MON Nr 3, poz. 14), c) zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 64/MON z dnia 24 listopada 1982 r. w sprawie kształtowania świadomości prawnej żołnierzyi pracowników cywilnych (Dz. Rozk. MON poz. 64 i z 1987 r. poz. 57), d) zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 3/MON z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie Centralnego Rejestru normatywnych aktów prawnych (Dz. Rozk. MON poz. 4), e) decyzja Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie zaznajamiania żołnierzy z aktami prawnymi wydawanymi w wykonaniu znowelizowanych ustaw dotyczących obronności państwa i sił zbrojnych (Dz. Rozk. MON poz. 24), f) decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie wyznaczenia komórki organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej do realizacji kontrasygnat dokumentów podpisanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 11), g) decyzja Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie powołania Zespołu do prac nad projektami ustaw dotyczących obowiązku wojskowego i innych powinności obronnych, reform ustrojowych Państwa oraz stanów nadzwyczajnych (nieogłoszona). 7. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. 4) Stosownie do pkt 2 ppkt 1 obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 113) ustalającego jednolity tekst decyzji Nr 232/MON z dnia 22 listopada 1999 r.

19 873 Załącznik do decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. WYTYCZNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej 5) Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejsze wytyczne obowiązują: 1) 6) przy opracowaniu, uzgadnianiu i opiniowaniu przygotowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego: a) projektów założeń do projektowanych ustaw, a w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach również projektów ustaw, b) projektów następujących aktów prawnych: rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów wydawanych w sprawach z zakresu obronności państwa, rozporządzeń i zarządzeń oraz decyzji i wytycznych wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1; 2) przy opracowywaniu i rozpatrywaniu projektów umów z partnerami zagranicznymi w dziedzinie współpracy wojskowej resortu obrony narodowej; 3) przy rozpatrywaniu projektów aktów prawnych z zakresu ustawodawstwa powszechnego i innych dokumentów rządowych opracowanych poza Ministerstwem Obrony Narodowej; 4) przy rozpatrywaniu projektów aktów prawnych z zakresu ustawodawstwa Unii Europejskiej. 2. Wytyczne stosuje się odpowiednio w razie potrzeby opracowania i rozpatrywania w Ministerstwie Obrony Narodowej projektów: 1) aktów prawnych przewidzianych do wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi ; 2) porozumień zawieranych przez Ministra Obrony Narodowej z innymi podmiotami; 3) 7) projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem, że przepisów 8 i nie stosuje się. 3. Wytyczne z zastrzeżeniem ust. 4 nie mają zastosowania przy opracowywaniu i rozpatrywaniu projektów: 1) 8) decyzji Ministra Obrony Narodowej o charakterze personalnym; 2) wydawanych (wprowadzanych) przez Ministra Obrony Narodowej i odpowiednio przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska MON lub właściwych dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej albo dowódców (szefów, komendantów, dyrektorów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej: a) decyzji, dyrektyw, rozkazów, wytycznych i instrukcji w sprawach operacyjnych, organizacyjnych, mobilizacyjnych, dowodzenia, szkoleniowych, społeczno-wychowawczych, logistyki, kadrowych, kadrowo-mobilizacyjnych, nauki i szkolnictwa wojskowego, służb specjalnych oraz obrony terytorialnej, b) wytycznych i instrukcji specjalistycznych, c) wydawnictw fachowych; 3) układów zbiorowych pracy, których stroną jest Minister Obrony Narodowej; 4) 9) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska MON lub właściwych dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej albo dowódców (szefów, komendantów, dyrektorów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej; 5) 10) aktów prawnych wydawanych przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego ) Projekty, o których mowa w ust. 3, podlegają obowiązkowi uzasadnienia oraz: 1) wskazania źródła finansowania, jeżeli powodują skutki finansowe; 2) uzgodnienia z Departamentem Budżetowym, jeżeli mogą powodować dodatkowe skutki finansowe nieplanowane wcześniej w budżecie resortu obrony narodowej. 5) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 3 lit. a decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 6) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret pierwsze decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 7) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret drugie decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 8) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret trzecie decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 9) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret trzecie decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 10) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret trzecie decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 11) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 1 decyzji Nr 245/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 168), która weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2009 r.

20 Wytyczne określają również tryb: 1) wydawania (wprowadzania w życie, podpisywania) przez Ministra Obrony Narodowej i upoważnione osoby zajmujące kierownicze stanowiska MON aktów prawnych; 2) ewidencjonowania aktów prawnych i innych aktów, o których mowa w 1 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz ogłaszania aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym; 3) kontroli wykonywania aktów prawnych. 2a. 12) Użyte w niniejszych wytycznych określenia projekt aktu prawnego, jednostka organizacyjna oraz pracownik oznaczają również odpowiednio projekt założeń do projektowanej ustawy, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego oraz funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Rozdział 2 Opracowywanie projektów aktów prawnych i ich uzgadnianie wewnątrz resortu (z wyjątkiem projektów umów z partnerami zagranicznymi) Opracowanie projektu aktu prawnego należy do właściwej pod względem merytorycznym komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej albo jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, zwanej dalej instytucją opracowującą. 1a. 13) Instytucją opracowującą, w rozumieniu ust. 1, jest również zainteresowana zawarciem umowy z partnerem zagranicznym, właściwa pod względem merytorycznym, komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana albo inne osoby funkcyjne upoważnione w tych sprawach przez Ministra Obrony Narodowej. 2. Opracowanie projektu wymagającego udziału kilku zainteresowanych merytorycznie komórek (jednostek) organizacyjnych Minister Obrony Narodowej może na wniosek Dyrektora Departamentu Prawnego powierzyć powołanej w tym celu komisji (zespołowi) Przed przystąpieniem do opracowania projektu aktu prawnego należy dokonać przy udziale zainteresowanych organów wojskowych, a w miarę potrzeby także instytucji cywilnych analizy pod względem merytorycznym i prawnym problematyki przewidzianej do uregulowania. 2. (uchylony) 14) Projekty ustaw, rozporządzeń, uchwał, zarządzeń, decyzji i wytycznych z zastrzeżeniem ust. 3 powinny być zredagowane zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki prawodawczej 15). 1a. 16) Projekty założeń do projektowanych ustaw powinny odpowiadać wymaganiom określonym w uchwale Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 246). 2. W razie potrzeby unormowania określonego zagadnienia przez Ministra Obrony Narodowej, przyjmuje się formę: 1) rozporządzenia lub zarządzenia tylko w przypadku, jeżeli projektowany akt prawny znajduje podstawę w wyraźnym przepisie rangi ustawy; 2) decyzji lub wytycznych w pozostałych przypadkach. 3. Dyrektor Departamentu Prawnego może w drodze instrukcji określić wymagania redakcyjne lub techniczne, dotyczące projektów decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej Równocześnie z projektem ustawy należy przygotować projekty aktów wykonawczych, jeżeli stosownie do przewidzianego w projekcie upoważnienia właściwym do ich wydania ma być Minister Obrony Narodowej. 2. Jeżeli wydanie aktu wykonawczego przewidziane jest w późniejszym terminie, do projektu ustawy należy dołączyć tezy zamierzonego aktu wykonawczego ) Do projektów założeń do projektowanych ustaw nie opracowuje się projektów aktów wykonawczych ) Do projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów, rozporządzeń i zarządzeń 12) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. c decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 13) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 1 decyzji Nr 363/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 196), która weszła w życie z dniem 14 grudnia 2005 r. 14) Przez pkt 1 ppkt 3 lit. d decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 15) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908). 16) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. e decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 17) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. f decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 18) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 3 lit. g decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 września 2009 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 września 2009 r. Departament Prawny 870 189 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 287 DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 220/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 220/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej Warszawa, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 123 Departament Prawny DECYZJA Nr 220/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2013r. Poz. 268. DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, dnia 22 października 2013r. Poz. 268. DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Warszawa, dnia 22 października 203r. Poz. 268 DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 października 203 r. w sprawie dostosowania zaszeregowania do stopni

Bardziej szczegółowo

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe;

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe; Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1699 Brzmienie od 6 lipca 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Departament Kadr 144 DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Na podstawie 1 pkt 9 lit. a i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 985 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 października 2007 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 196 Nr 431/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 544 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 544 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 544 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. Poz. 232 Departament Komunikacji Społecznej DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Departament Budżetowy 14 86 DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 22 ZARZĄDZENIA: 240 Nr 40/MON z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji izb zatrzymań... 1062 241 Nr

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia... 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji Na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 24 103 DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 21 lutego 2006 r. Dz.Urz.WUG.06.7.42 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Nr 18 Z A R Z Ą D Z E N I A : 258 Nr 44/MON z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 24 ZARZĄDZENIE NR 38 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 24 ZARZĄDZENIE NR 38 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 24 ZARZĄDZENIE NR 38 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 14 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 1578 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1299 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 2010 nr 45 poz. 265 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej z dnia 9 marca 2010 r. Na podstawie art. 16 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE Projekt Etap: Ocena Skutków Regulacji RADY MINISTRÓW z dnia.. 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ORŁY I OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH

ORŁY I OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH ORŁY I OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH Załącznik nr 8 a) b) c) d) Rys 1. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak wojskowych na czapce rogatywce a) szeregowego i podoficera c) oficera starszego b) oficera młodszego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI I POWOŁANIA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ZASADY REKRUTACJI I POWOŁANIA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZASADY REKRUTACJI I POWOŁANIA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZEF WYDZIAŁU MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ WSzW w Łodzi ppłk mgr inż. Piotr CHRZANOWSKI tel.: 609 122 156 OCHOTNICZE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ SŁUŻBĘ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009..........

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH

ZASADY I TRYB OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ZASADY I TRYB OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH 1 Zasady niniejsze dotyczą opracowywania: projektów uchwał Rady Gminy,aktów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 192 Biuro Skarg i Wniosków DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r. Departament Budżetowy 21 DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 209 12289 Poz. 1246 1246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 6 maja 2009

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE: DZIENNIK 535 URZĘDOWY Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE: 105 Nr 18/MON z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1189 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 202 Nr 23/MON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 41 3560 Poz. 243 243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 9 Departament Budżetowy 689 122 DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 08:14

Źródło:  Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 08:14 Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/informacje-o-bbn/struktura/5980,struktura-i-zadania-departamentow.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 08:14 ZADANIA DEPARTEMENTÓW: Departament Analiz Strategicznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 53 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania z wnioskami o mianowanie na stopnie oficerskie i generalskie w służbach podległych i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 17 M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Poz. 294 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej Strona 1 z 8 Numer dokumentu LexPolonica: 2210979 zmiany: 2014-03-15 Dz.U.2014.254 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 305. DECYZJA Nr 235 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 305. DECYZJA Nr 235 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 305 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 235 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116,

Bardziej szczegółowo