Instrukcja obsługi. Memory Craft 350e

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Memory Craft 350e"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Memory Craft 350e

2 WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Korzystając z niniejszego urządzenie, należy zachować podstawowe środki ostrożności. Maszyna JANOME została zaprojektowana i skonstruowana do użytku domowego. Przed użyciem maszyny, przeczytaj wszystkie zalecenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła zasilania. Maszynę do szycia należy wyłączyć niezwłocznie po zakończeniu pracy oraz przed oczyszczeniem.. Zawsze należy wyłączyć urządzenie przed wymianą żarówki. Przy wymianie należy użyć żarówkę 5W tego samego typu. UWAGA - Aby wyeliminować ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:. Maszyna nieprzeznaczona do zabawy. Gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w ich obecności, konieczny jest ścisły nadzór osoby dorosłej.. Maszyna powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Należy używać tylko wyposażenia rekomendowanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji. 3. Nie wolno używać maszyny, gdy: () uszkodzony jest przewód lub wtyczka, () urządzenie działa niewłaściwie na skutek upuszczenia lub zniszczenia, (3) urządzenie wcześniej wpadło do wody Gdy zaistnieją powyższe okoliczności, maszynę należy zanieść do najbliższego autoryzowanego przedstawiciela lub centrum serwisowego, aby tam dokonano przeglądu, naprawy lub elektrycznej lub mechanicznej regulacji. 4. Do maszyny dołączono jest specjalny kabel łączący. W razie jego uszkodzenia, należy zastąpić go identycznym. Można go zakupić w punkcie sprzedaży. 5. Nie wolno wtykać ani wkładać żadnych obcych obiektów do otworów w maszynie. 6. Nie wolno używać maszyny na wolnym powietrzu. 7. Nie wolno obsługiwać maszyny w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) oraz tam, gdzie stosowano tlen. 8. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyłączyć wszystkie przełączniki (ustawić je w pozycji 0 ), a następnie wyjąć wtyczkę z kontaktu. 9. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód. Aby wyłączyć maszynę z sieci należy chwycić za wtyczkę, nie za przewód. 0. Należy trzymać palce z daleka od ruchomych części urządzenia, szczególnie od igły.. Zawsze należy używać odpowiedniej płytki do igły. Użycie niewłaściwej płytki może złamać igłę.. Nie wolno używać wygiętych igieł. 3. Nie wolno ciągnąć ani popychać materiału podczas szycia, gdyż może to spowodować wygięcie się lub złamanie igły. 4. Należy wyłączyć maszynę ( 0 ), zanim dokona się jakiekolwiek regulacji przy igle. Szczególnie dotyczy to czynności takich jak: nawlekanie igły, zmiana igły, nawlekania szpulki czy zmiany stopki dociskowej. 5. Zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, zanim przystąpi się do zdjęcia obudowy, smarowania lub innej czynności regulującej ujętej w niniejszej instrukcji. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ Trzymaj maszynę z dala od źródeł emitujących ładunki elektrostatyczne, źródeł ciepła, chroń przed wilgocią, a także nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

3 POZNAJ SWOJĄ MASZYNĘ Nazwy części... Wyposażenie standardowe... 3 Wysuwany stolik (wolne ramię)... 4 PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA Podłączenie do prądu... 5 Przycisk Start/Stop... 5 Przycisk automatycznego przycinania nici Nawijanie szpulki bębenka... 6 Wymiana szpulki (dolnej)... 6 Umieszczanie szpulki... 6 Dodatkowy trzpień pionowy... 6 Nawijanie szpulki... 7 Umieszczanie szpulki w bębenku... 8 Podnoszenie stopki dociskowej... 9 Nawlekanie maszyny... 9 Automatyczny nawlekacz igły... Wyciąganie nici ze szpulki... Regulowanie naprężenia nici... 3 Wymiana igieł Tamborki hafciarskie... 5 Szablony... 5 Materiał usztywniający... 6 Rodzaje usztywniaczy... 6 Używanie... 6 Umieszczanie materiału w tamborku... 7 Mocowanie tamborka do wózka... 8 PRZYCISKI OPERACYJNE Okno wyboru haftu... 9 Ustawienia trybu pracy... 0 Ustawienia maszyny... Wybór języka... 4 Pomoc na ekranie... 4 Wybieranie wbudowanego wzór HAFTOWANIE... 8 Rozpoczynanie haftowania MONOGRAMY Okno wyboru liter Wyszywanie liter Monogramy dwuliterowe Poprawianie tekstu WYPOSAŻENIE DODATKOWE Karta PC Pamięć USB TRYB EDYCJI Edytowanie wzorów do wyszywania ZAPISYWANIE PLIKU Tworzenie nowego pliku Nadawanie nazwy Kasowanie pliku TWORZENIE NOWEGO WZORU KONSERWACJA URZĄDZENIA Wymiana żarówki Czyszczenie chwytacza i ząbków Rozwiązywanie problemów... 49

4 POZNAJ SWOJĄ MASZYNĘ Nazwy części. Dotykowy ekran LCD. Nawijacz szpulki bębenka 3. Nożyk 4. Tarcza uchwytu szpulki (duża) 5. Trzpień poziomy 6. Prowadnica nawlekacza szpulki 7. Prowadnica nici górnej 8. Szarpak 9. Regulator naprężenia nici 0. Obudowa. Nożyk. Automat do nawlekania igły 3. Płytka ściegowa 4. Pokrywka szpulki dolnej 5. Wolne ramię (pojemnik na akcesoria) 6. Dźwignia otwierająca pokrywkę 7. Przycisk Start/Stop 8. Śruba dociskowa igły 9. Igła 0. Stopka haftująca Uchwyt do transportu. Otwór na dodatkową szpulkę 3 3. Blokada nawijacza szpulki 3 4. Koło napędowe 4 5. Wejście na kartę pamięci 6. Karta pamięci (opcjonalnie) 5 7. Przycisk wyjmowania karty pamięci 8. Wejście USB Wyłącznik sieciowy 30. Wejście na kabel zasilający 3. Ramię do haftowania 7 3. Dźwignia podnoszenia stopki

5 Wyposażenie standardowe Szpulki Pędzelek 3 Trzpień dla dodatkowej szpulki 4 Krążek filcowy 5 Stojak na nici 3 6 Obsadka szpulki (duża) 7 Obsadka szpulki (mała) 4 8 Nożyczki hafciarskie 9 Śrubokręt 5 0 Śrubokręt Komplet igieł Tamborek (B) duży z szablonem 6 3 Tamborek (A) standardowy z szablonem 4 Kabel zasilający 5 Instrukcja obsługi Arkusze z szablonami (dla wbudowanych wzorów) 7 Płyta CD z filmem instruktażowym

6 Wysuwany stolik (wolne ramię) Aby wysunąć stolik, pociągnij stolik do siebie (patrz rysunek obok). Aby przymocować stolik, wsuń stolik tak, by kołek zatrzasnął się w dziurkach. Wysuwany stolik Kołki 3 Dziurki 3 Akcesoria są przechowywane w wysuwanym stoliku. 4

7 PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA Podłączanie do prądu Niniejsza maszyna (300E) jest wyposażona w system automatycznego dopasowywania się do natężenia w Twoim gniazdku, jeżeli mieści się ono w przedziale 00-40V, 50/60 Hz. Wyłącz przycisk zasilania (OFF). Włącz wtyczkę główną do gniazdka maszyny. Podłącz kabel zasilania do gniazdka sieciowego. Włącz przycisk zasilania (ON). 3 5 Włącznik sieciowy Wtyczka sieciowa (do maszyny) 3 Gniazdko maszyny 4 Wtyczka sieciowa (do prądu) 5 Gniazdko sieciowe UWAGA: Po włączeniu przycisku zasilania, okno wyboru ściegu 4 pojawi się na ekranie dotykowym LCD po około 6 sekund. (Nie jest to defekt, lecz czas na załadowanie danych) Dla Twojego bezpieczeństwa: Podczas operowania maszyną, patrz zawsze na obszar szycia, nie dotykaj także żadnych ruchomych części takich jak szarpak, koło obrotowe, czy igła. Zawsze wyłączaj przycisk zasilania i wyjmij wtyczkę z prądu, gdy: - zostawiasz maszynę bez opieki; - podłączasz części wymienne; - czyścisz maszynę. Instrukcje operacyjne: Oznaczenie "O" na przycisku zasilania wskazuje pozycję OFF (wyłączony). Kupiona maszyna może być wyposażona w spolaryzowaną wtyczkę (wówczas jeden bolec) jest większy od drugiego). Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem, w urządzenie wyposażone jest w spolaryzowaną wtyczkę. Wtyczka tego typu przeznaczona jest do gniazda spolaryzowanego. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazda, obróć ją. Jeżeli dalej wtyczka nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby zainstalować właściwe gniazdo wtykowe. Wtyczki nie wolno przerabiać w żaden sposób! START STOP Przycisk Start/Stop Naciśnij przycisk aby wystartować lub zatrzymać maszynę. Kolor przycisku zmieni się, gdy go naciśniesz, jest: czerwony gdy maszyna pracuje, lub zielony gdy maszyna jest zatrzymana. UWAGA: Niniejsza maszyna (350E) jest wyposażona w automatyczny czujnik, który włączy przeciążone urządzenie, gdy dalsza jego praca grozi przegrzaniem. Jeżeli czujnik się włączy, postępuj według instrukcji wyświetlonych na ekranie. 5

8 Nawijanie szpulki bębenka Wymiana szpulki (dolnej) Delikatnie posuń przycisk zwalniający pokrywkę chwytacza w prawo i usuń pokrywkę. Wyjmij szpulkę. Przycisk zwalniający pokrywę bębenka Pokrywka szpulki dolnej 3 Szpulka 3 Umieszczanie szpulki Załóż szpulę z nićmi na trzpień tak, by nić rozwijała się w sposób przedstawiony na rysunku obok. Dla zwyczajnej szpulki użyj dużej obsadki szpulki. UWAGA: Dla niewielkiej lub wąskiej szpulki użyj małej obsadki. Duża obsadka szpulki Mała obsadka szpulki Dodatkowy trzpień pionowy 4 Użyj dodatkowego trzpienia pionowego, jeśli chcesz nawinąć nitkę na szpulkę, a haft jest jeszcze niedokończony. Mocowanie trzpienia wykonaj tak, jak pokazano na rysunku obok. Dodatkowy trzpień 3 Podstawka na szpulkę 3 Otwór 4 Podkładka filcowa 6

9 Nawijanie szpulki Przeprowadź nić przez prowadnicę, przytrzymując nić od szpulki. Prowadnica nawlekacza szpulki Przeprowadź nitkę przez dziurkę w szpulce od, wewnątrz na zewnątrz. Umieść szpulkę na trzpieniu nawijacza szpulki. Trzpień nawijacza szpulki 3 3 Szpulkę znajdującą się na trzpieniu przesuń w prawo. Trzymając wolny koniec nici w ręce, naciśnij przycisk Start/Stop. Zatrzymaj maszynę, gdy szpulka wykona kilka obrotów. Następnie odetnij nitkę wystającą przy samym otworze szpulki Włącz przycisk Start/Stop ponownie. Szpulka wyłączy się sama, po całkowitym nawinięciu. Następnie ustaw trzpień nawijacza szpulki w pozycji wyjściowej (przesuń trzpień w lewo) i utnij wystającą nitkę. 3 Nożyk UWAGA: Nie wolno dotykać nawijacza szpulki podczas pracy maszyny. Dla bezpieczeństwa silnik po nawleczeniu za trzyma się automatycznie na minuty. 7

10 Umieszczanie szpulki w bębenku Odsuń pokrywę bębenka i umieść szpulkę w obsadce tak, aby nić rozwijała się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nić Obsadka szpulki Poprowadź nić przez szczelinę A z przodu obsadki. Przeciągnij nić w lewo przez sprężynę dociskową.. 3 Szczelina A (frontowa) Ciągnij delikatnie nić, do momentu, gdy 4 wślizgnie się ona w szczelinę B. Wyciągnij około 0 cm nici. 4 Szczelina B (boczna) Nałóż pokrywę bębenka. 4 Płytka pokrywy bębenka 5 Instrukcja nawlekania (na płytce) 4 8

11 Podnoszenie stopki dociskowej Dźwignia stopki dociskowej podnosi i opuszcza stopkę. Można stopkę dociskową podnieść o około 0.6 cm n wyżej od jej normalnego położenia, by dodatkowo wzmocnić nacisk. 3 Nawlekanie maszyny Podnieś stopkę dociskową. Przekręć kołem napędowym tak, by igła znalazła się w najwyższej pozycji. Przeprowadź nić pod prowadnicą nici górnej, trzymając nić od szpulki.. Dźwignia podnoszenia stopki Prowadnica nici górnej 4 5 Przeprowadź nić w kierunku dolnym, w pobliżu płytki naprowadzającej i przeciągnij nić. 3 Płytka naprowadzająca 3 9

12 3 3 Mocno pociągnij nić z prawej strony na lewo, ponad szarpakiem i dalej przez ucho szarpaka Szarpak 5 Ucho szarpaka Przeprowadzić nitkę z prawej strony przez dolną prowadnicę nici. 5 Prowadnica nici dolnej 5 Przeciągnij nić do prowadnika znajdującego się po lewej stronie od podstawy igły. 6 Prowadnica nici przy podstawie igły Igłę można nawlec ręcznie lub używając 6 wbudowanego automatycznego nawlekacza igły. UWAGA: Automatyczny nawlekacz igły opisany jest na stronie 0

13 Automatyczny nawlekacz igły Opuść stopkę dociskową. Obniż maksymalnie dźwignię nawlekacza igły. Wówczas haczyk zostanie wprowadzony do ucha igły. Dźwignia nawlekania igły Haczyk Przeprowadź nić w pobliżu prowadnicy oraz pod haczykiem. 3 Prowadnica nici 3 3 Zwolnij powoli dźwignię, trzymając przy tym 3 koniec nici w ręku. Pętla nici jest wówczas nawlekana na ucho igły. 4 Usuń pętelkę z nawlekacza nici i wyciągnij koniec 4 nici z ucha igły UWAGA: Automatyczny nawlekacz nici pracuje najsprawniej z nićmi #50-00 oraz igłami #-6, jak i igłą do tkanin elastycznych (zakończoną na niebiesko).

14 Wyciąganie nici ze szpulki Podnieś stopkę dociskową i przytrzymaj palcem nić od igły. Nić od igły Nić od szpulki Wykonaj kołem jeden pełen obrót (do siebie), po czym podnieś igłę do jej najwyższej pozycji. Podciągnij nić od igły wraz z pętelką na nici od szpulki. Nić od igły Pętelka na nici od szpulki 3 Przeciągnij nić od igły pod otworem w stopce 3 dociskowej oraz otworem w uchwycie stopki, po czym pozostaw kilka centymetrów wolnej nici. 3 Otwór 4 Uchwyt stopki 3 4

15 Regulowanie naprężenia nici Właściwe naprężenie: Nić od igły w śladowych ilościach pojawia się na lewej stronie materiału. Gdy naprężenie nici jest za mocne: Nić od szpuli ukazuje się na prawej stronie materiału. Aby obniżyć naprężenie, przesuń regulator naprężenia na niższy numer. Nić od szpulki Gdy naprężenie jest za słabe: Nić od igły ukazuje się na lewej stronie materiału, tworzą się pętelki, a ścieg jest postrzępiony. Aby zwiększyć naprężenie, przesuń regulator naprężenia na niższy numer. 3

16 Wymiana igieł Przed wymianą igły koniecznie wyłącz przycisk zasilania (OFF). Podnieś igłę kołem I opuść stopkę. Zluzuj śrubę zaciskową przekręcając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjmij igłę z zacisku. Wstaw nową igłę do zacisku płaską stroną do tyłu.. Śruba zaciskowa igły Płaska strona igły Przy wstawianiu igły, popchnij ją aż do oporu i zaciśnij śrubę zdecydowanym ruchem. 3 Aby sprawdzić igłę, połóż ją płaską stroną na czymś płaskim (np. płytce ściegowej, szkle). Odstęp pomiędzy igłą a płaską powierzchnią powinien być stały. 3 Odstęp Nie wolno używać wykrzywionych, tępych lub wygiętych igieł! UWAGA: Użyj igły nr (zakończonej na niebiesko) dla delikatnych materiałów. Dla materiałów średnich i grubych, użyj igły nr 4. 4

17 Tamborek hafciarski () 3 () Tamborek A: Standardowy tamborek o wymiarach.6 cm x cm (dla szycie wzorów z karty pamięci itp.) 4 () Tamborek B: () 3 Duży tamborek o wymiarach 0 cm x 4 cm. (dla szycia większych wzorów i wzorów łączonych). Ramka zewnętrzna tamborka Ramka wewnętrzna tamborka 3 Pokrętło mocujące tamborek na ramieniu hafciarki 4 Pokrętło zaciskowe tamborka 4 4 Szablony STARTING POINT FOR MONOGRAMMING STARTING POINT FOR MEMORY CARDS ( FROM K-0 ) STARTING POINT FOR BUILT-IN DESIGNS Przy umieszczaniu materiału w tamborku, użyj szablonów, aby dopasować linie środka do punktu centralnego tamborka. Na początku zaznacz linie środka na materiale, po czym na materiał połóż zewnętrzną ramkę tamborka. Następnie nałóż wewnętrzną ramkę tamborka oraz szablon. Na końcu wyreguluj położenie materiału. 3 5 Punkt startowy dla wzory z pamięci maszyny i wzorów z kart pamięci PC. Punkt startowy dla monogramów poziomych 3 Punkt startowy dla Memory Card od numerów 0, Memory Craft 5700, Punkt startowy dla monogramów położonych pionowo. 5 Granica pola haftu dla wzorów z pamięci maszyny i kart pamięci PC. STARTING POINT FOR MEMORY CARDS ( FROM No.0 ) STARTING POINT FOR MEMORY CARDS ( FROM No.00 ) 6 UWAGA: Linie pomocnicze nie pokrywają się z czterema nacięciami (6) łączenia z tamborkiem. 6 Nacięcia służące do pozycjonowania wzoru 5

18 Materiał usztywniający Aby otrzymać najlepszą jakość haftu, istotne jest użycie materiału usztywniającego (usztywniacza). Rodzaje materiałów Usztywniacz odrywany wykonano z odpowiedniego włókna, który najlepiej nadaje się dla materiałów tkanych. Po zszyciu, oderwij usztywniacz tak, by fragment, który pozostanie z tyłu nie oddziaływał na materiał. Usztywniacz topliwy jest przeznaczona dla wyrobów dziewiarskich i wszystkich rodzajów niestabilnych materiałów. Usztywniacz usuwany jest przeznaczony dla materiałów nietkanych, które się nie rwą. Odetnij nadwyżkę po szyciu. Użyj tego usztywniacza do wyrobów dziewiarskich oraz materiałów niestabilnych. Usztywniacz zmywalny rozpuszcza się w wodzie. Użyj go do haftów wycinanych lub koronek, a także po prawej stronie tkanin dzianych (np. ręcznika), alby uniknąć pętelek przechodzących przez haft. Usztywniacz przyklejany to papier przylepny, używany dla ochrony małych materiałów lub prac, które nie mogą być mocowane w tamborku. Jest stosowany także przy welwecie czy zamszu, które nie mogłyby być trwale zaznaczone w tamborku. Użycie: Usztywniacz powinien być zamontowany na lewej stronie materiału. Może zajść potrzeba użycia kilku warstw usztywniaczy. Filc lub stabilny materiał nie potrzebują usztywniacza, można haftować bezpośrednio na nich. Czasem trzeba podłożyć kartkę papieru pod materiał. Usztywniacze nieprzyklejane powinny być używane w przypadku haftowania na tkaninach, których nie można prasować lub w tych miejscach, które trudno wyprasować. Przytnij usztywniacz większy od tamborka, po czym umieść go na tamborku tak, aby był cały przymocowany w tamborku i zapobiegał poluźnianiu się materiału. Usztywniacz topliwy Przyłóż lewą stronę materiału oraz błyszczącą stronę usztywniacza do siebie. Złóż rogi usztywniacza i połącz je za pomocą żelazka. UWAGI: Złóż rogi usztywniacza, aby łatwiej było zdjąć nadwyżkę materiału usztywniającego po przyszyciu. Temperatura prasowania jest zależna od typu użytego usztywniacza. 6

19 Umieszczanie materiału w tamborku Zaznacz kredą kreślarską linie środka na prawej stronie materiału. Materiał Linie środka Odkręć śrubę zaciskową ramki zewnętrznej tamborka, po czym połóż materiał na ramce wewnętrznej tamborka. 3 Połóż szablon na materiale, dopasowując linie środka. 4, 5 Wstaw wewnętrzną ramkę, po czym przykręć pokrętło zaciskowe Pokrętło zaciskowe tamborka 4 Ramka wewnętrzna 5 Szablon 6 Ramka zewnętrzna Wyjmij szablon. 5 UWAGI: Umieszczając materiał w tamborku, połóż zewnętrzną ramkę na płaskiej powierzchni. Przy cienkich oraz elastycznych materiałach, użyj usztywniacza (jednej lub kilku warstw) topliwego na lewej stronie materiału. Cloth Setter 0000 (wyposażenie opcjonalne) jest bardzo przydatny przy prawidłowym umieszczaniu materiału na tamborku. 7

20 Mocowanie tamborka do wózka Przekręć klucz, by był równolegle do tamborka.. Przymocuj tamborek tak, by bolce zatrzasnęły się w otworach. 3 Klucz tamborka Otwory 3 Bolce Przekręć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. START STOP OSTRZEŻENIE: Zawsze pozostaw odpowiednio dużo wolnej przestrzeni za wózkiem, nim włączysz maszynę. Kiedy maszyna jest w ruchu nigdy nie próbuj przesuwać wózka lub w ogóle dotykać go. Upewnij się, że przed wyłączeniem maszyny wózek jest ustawiony w pozycji spoczynku. 8

21 AB Designs Hoop Size A(F): 6 X0 mm 3 4 PRZYCISKI OPERACYJNE Okno wyboru haftu Kiedy maszyna jest włączona, okno wyboru haftu pojawia się na ekranie dotykowym UWAGA: Po włączeniu maszyny, urządzenie potrzebuj ok. sześciu sekund na załadowanie danych, by pokazały się one na ekranie. (nie jest to defekt) 5 poniższych kategorii jest dostępnych w ekranie wyboru ściegu: Gothic AB B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Font AB L 3 PC Card Hoop Size A(F):6x0mm 3 4 Wbudowane wzory W tej kategorii dostępnych jest 00 gotowych do szycia wzorów. Możesz przywołać zapamiętane już wzory, znajdujące się w pamięci wewnętrznej maszyny. Monogramy Możesz skorzystać z trzech rodzajów czcionek (Gothic, Script i Cheltenham), oraz tworzyć dwu- i trzyliterowe monogramy. 3 Karta PC Możesz szyć wzory z karty PC, jak i wzory zapisane na urządzeniach magazynujących, korzystających z pamięci typu flash (opcjonalne). 4 Pamięć USB Możesz zapisywać i otwierać pliki ze wzorami, zapisane na pamięci USB np. na pendrivie. 4 USB memory Stick MyDesign 5 Edytowanie Funkcja edycji pozwala na modyfikację i łączenie wzorów, pochodzących z różnych źródeł. Naciśnij na odpowiednią zakładkę (z boku po prawej stronie), aby otworzyć daną kategorię. 5 Edit Size B: 40x00mm OK Cancel 9

22 Designs Hoop Size A(F): 6 X0 mm Tryb ustawień Naciśnij przycisk (tryb) - otworzy się wówczas okno właściwe dla ustawień. Naciśnij jeden z poniższych przycisków, aby wykonać zamierzoną operację. Przycisk SET (ustawienia) Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno ustawień maszyny. Możesz dostosować ustawienia do swoich wymagań. Przycisk pomocy (help) Możesz przejrzeć tematy pomocy dla podstawowych operacji (po angielsku) 3 Przycisk centrowania wózka Po naciśnięciu tego przycisku, wózek ustawia się na środku (w pozycji do rozpoczęcia wyszywania). 4 Przycisk powrotu wózka Naciśnij ten przycisk, by wózek powrócił do pozycji spoczynku, po zakończeniu haftowania. 5 Przycisk powrotu Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zamknięcie ekranu wyboru haftu i powrót do poprzedniego ekranu. UWAGA: Zanim wyłączysz maszynę, zawsze uprzednio naciśnij przycisk powrotu wózka, by wózek był w pozycji spoczynku. 0

23 Ustawienia maszyny Naciśnij przycisk SET (ustawienia) aby otworzyć okno ustawień. Przycisk SET (ustawienia) Naciśnij przycisk, by zmienić ustawienia według uznania. 3 5 Screen Contrast Eco 0min 6 inch/mm Register + inch 7 mm SET Przycisk wyboru języka (przycisk flagi) Naciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z języków, które pojawią się na ekranie. 3 Kontrast ekranu Możesz korygować ustawienia kontrastu ekranu. Naciśnij na aby obraz był coraz ostrzejszy. Naciśnij na aby obraz był bledszy. 4 Ustawienia dźwięku. Głośność brzęczyka można zmieniać w przedziale -0, gdzie 5 to ustawienie fabryczne. Naciśnij na aby zwiększyć głośność. Naciśnij na aby zmniejszyć głośność. Gdy wybierzesz 0, brzęczyk zamilknie. 5 Tryb ECO (tryb oszczędnościowy) Kiedy hafciarka jest włączona i nieużywana przez 0 minut (standardowe ustawienie) przechodzi w tryb ECO. W trybie ECO wyłączone są ekran LCD i światło (hafciarka jest nadal włączona). Kiedy naciśniesz ekran LCD (hafciarka znajduje się w trybie ECO) włączy się ekran LCD i światło. Można ustawić czas po jakim hafciarka przejdzie w tryb ECO (od min do 30 min). Ustawienie czasu w trybie ECO: Naciśnij na aby zwiększyć czas. Naciśnij na aby zmniejszyć czas. Aby wyłączyć tryb ECO, naciskaj na pojawi się w oknie napis OFF (wyłączony). aż nie 6 Ustawienie jednostki miary Możesz wybrać na maszynie jednostkę miary: milimetr lub cal, zależnie od swoich wymagań. Ustawienie domyślne to milimetry. Naciśnij "INCH" (cale) lub "MM" (milimetry), aby wybrać odpowiednie dla siebie ustawienie. 7 Przyciski zmiany strony Możesz zmieniać strony naciskając dane przyciski. Naciśnij przycisk aby zobaczyć następną stronę. Naciśnij przycisk aby zobaczyć poprzednią stronę.

24 Touch Screen Calibration Yes Maximum speed setting SET 650spm + 3 Sewing Light 4 Auto Thread Cutter Register ON OFF Skalowanie ekranu Jeżeli uważasz, że przyciski na ekranie dotykowym nie są ustawione w linii (nie są wyrównane), możesz wycentrować ich pozycję. Gdy naciśniesz przycisk Yes (tak) pojawi się okno (A) Jeżeli naciśniesz czarny przycisk +, który pojawi się na ekranie, przejdziesz do okna (B). Maksymalna szybkość pracy hafciarki: Szybkość maksymalna pracy hafciarki może wahać się między 400 a 650 wkłuć/min. Ustawienie domyślne to 650 ukłuć/minutę. (A) (B) Key Position Adjustment PRESS MARK (+) Key Position Adjustment END Naciśnij na Minus aby zmniejszyć maksymalną szybkość pracy hafciarki. Naciśnij na aby zwiększyć maksymalną pracę hafciarki. UWAGA: Szyjąc wąskie ściegi proste, zredukuj odpowiednio szybkość szycia, gdyż zbyt wielka prędkość może spowodować deformowanie materiału. 3 Światło Naciskając przycisk światła możesz włączyć/wyłączyć oświetlenie podczas szycia. 4 Przycinarka do nici Jeżeli automatyczna przycinarka jest włączona - maszyna, po wykonaniu danej sekcji, zatrzyma się i przytnie automatycznie nici. Naciśnij przycisk ON aby uaktywnić tę funkcję. Naciśnij przycisk OFF aby wyłączyć tę funkcję. Aby przejść do dalszych ustawień, naciśnij na przycisk przejścia do następnej strony.

25 Thread selection Janome Robison- Madeira Anton Format Built-in Memory Mettler Yes SET Możesz wybierać spośród czterech rodzajów nici. Naciśnij odpowiedni przycisk, by wskazać odpowiednią nić. Na ekranie pojawi się symbol koloru wybranego rodzaju nici. ATA PC Card Yes Formatowanie wbudowanej pamięci Korzystając z pamięci wewnętrznej, karty pamięci USB Memory Stick Yes lub pamięci USB, należy ją ponownie uaktywnić poprzez sformatowanie pamięci Register Reset all to defaults Yes UWAGA: Formatowanie wymazuje wszystko z pamięci urządzenia. Kliknij na następną stronę, aby przejść dalej. SET Powrót do ustawień fabrycznych Naciśnij na Yes Yes aby powrócić do ustawień fabrycznych (tych samych co przy zakupie maszyny) - nie zmienią się jedynie ustawienia języka. Register 3 4 X 3 Potwierdzenie Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybrane ustawienia i powrócić do poprzedniego ekranu. 4 Powrót Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego ekranu bez zapisywania ustawień. 3

26 Wybór języka Możesz wybrać jeden z jedenastu języków, poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Angielski Francuski 3 Hiszpański 4 Włoski 5 Holenderski 6 Niemiecki 7 Portugalski 8 Szwedzki 9 Rosyjski 0 Fiński Japoński Aby potwierdzić wybór naciśnij przycisk potwierdzenia (register). Pomoc na ekranie (po angielsku) Możesz obejrzeć ekran pomocy, który informuje o podstawowych operacjach na maszynie. Naciśnij na? aby otworzyć ekran pomocy. Index Changing needles? Inserting the bobbin? Threading the machine? Winding the bobbin? Naciśnij? obok tematu, który chcesz obejrzeć. Changing needles Na ekranie pojawi się informacje i ilustracje do wybranego tematu. INFORMACJA: Naciśnij na menu. aby wrócić do poprzedniego 4

27 4 Designs Hoop Size A(F): 6 X0 mm Hoop Size A(F): 6 x 0mm 5 Wybór wzoru z pamięci maszyny Okno wyboru trybu dla zapamiętanych w maszynie wzorów pojawi się zaraz po włączeniu urządzenia. W tej kategorii znajduje się 00 wzorów, gotowych do wyszycia. Możesz także otworzyć pliki ze wzorami, znajdujące się w wewnętrznej pamięci maszyny. Naciśnij przycisk aby wybrać między wbudowanymi wzorami a wzorami zapamiętanymi. Przycisk wyboru źródła wzorów Aby wybrać dany wzór - naciśnij na odpowiedni przycisku wyboru. Przycisk bezpośredniego wyboru wzoru Jeżeli chcesz przejrzeć dalsze wzoru, naciśnij przycisk przejścia do następnej strony. Jest 4 stron wzorów, pogrupowanych w zależności od rozmiaru tamborka. 3 Przycisk przejścia do następnej strony 4 Rozmiar tamborka Kiedy wybierzesz wzór, na ekranie pojawi się informacja o tamborku, który powinien być do niego użyty. Naciśnij przycisk powrotu, aby przejść do ekranu gotowości do szycia. 5 Przycisk powrotu 6 Ekran gotowości do szycia Designs Hoop Size A(F): 6 X0 mm

28 Ekran gotowości do szycia (kontynuacja) Designs Hoop Size A(F): 6 X0 mm Gdy wybierzesz wzór haftu, na ekranie dotykowym pojawi się ekran gotowości do szycia wraz z informacjami o wzorze. Przycisk sekcji kolorów Naciśnij ten przycisk, aby obejrzeć kolory w całym wzorze lub jego poszczególnych częściach. Przyciski przejścia pomiędzy sekcjami Aby obejrzeć kolejną sekcję koloru, naciśnij przycisk po prawej stronie (dalej). Aby obejrzeć poprzednią sekcję naciśnij przycisk po lewej stronie (wróć). 3 Przycisk listy kolorów Naciśnij ten przycisk aby obejrzeć listę kolorów nici, które można użyć do wybranego wzoru. Ready to Sew Szycie określonym kolorem przez opuszczenie Możesz szyć tylko konkretną część wzoru, opuszczając poprzedzające części: naciśnij przycisk "dalej" aż na ekranie pojawi się wybrana sekcja. 4 Przyciski wyrównujące Skoryguj pozycja tamborka przyciskami wyrównującymi tak, by wypozycjonować igłę idealnie nad liniami środka na materiale. 5 Pozycja igły 6 Linie środka Jog ST 7 Przycisk powrotu Naciśnij ten przycisk, by powrócić do ekranu wyboru wzoru

29 Ready to Sew 3 4 Przycisk obrysowywania wzoru Naciskając ten przycisk możesz sprawdzić rozmiar powierzchni szycia wzoru. Wózek obrysuje wytyczone linie wzoru bez wykonywania ściegów po czym powróci 5 do pozycji startowej. Na końcu ekran powróci do poprzedniego okna. 6 Przycisk cancel (anuluj) Naciśnij ten guzik, aby anulować funkcję obrysowywania wzoru i powrócić do poprzedniego ekranu. Jog ST Trace outline Informacje na ekranie Ponadto na ekranie pokazują się informacje o: szacunkowym czasie szycia (w minutach), liczbie kolorów, rozmiarze wzoru i tamborku oraz obraz wzoru. 3 Czas szycia w minutach 4 Liczba kolorów 5 Rozmiar wzoru 6 Tamborek Cancel Ready to Sew 7 Przycisk wyboru ściegu (Cofnij/Dalej) Kiedy szycie haftu się rozpocznie, na ekranie ukaże się numer aktualnego ściegu. Przycisk przeskakiwania zaniknie, natomiast pojawią się przyciski wyboru ściegu (Cofnij/Do przodu). Możesz użyć tych przycisków, by przesunąć tamborek do miejsca, gdzie nić pękła lub skończyła się. - + Jog ST Naciśnij minus (-) aby tamborek powrócił do poprzedniego punktu rozpoczęcia. Każde naciśnięcie przycisku cofa tamborek o 0 ściegów Naciśnij plus (+) aby przesunąć tamborek naprzód. Każde naciśnięcie przycisku przesuwa tamborek o 0 ściegów naprzód Przycisk Jog/ST Naciśnij tam przycisk, aby przeskoczyć o ścieg w przód lub w tył. 9 Przycisk mocowania tamborka Naciśnij ten przycisk po skończeniu haftowania, aby tamborek powrócił do pierwotnej pozycji. UWAGA: Zanim wyłączysz przycisk zasilania w trybie haftowania, zawsze upewnij się, że tamborek jest w swojej pierwotnej pozycji (klucz mocowania tamborka jest zatrzaśnięty). 7

30 HAFTOWANIE Ready to Sew Przygotowanie do haftowania Wybierz pożądany wzór. Jog ST 3 START STOP Opuść stopkę, naciśnij przycisk start/stop i uszyj 5-6 szwów. Naciśnij znów przycisk start/stop, aby zatrzymać maszynę. 3 Podnieś stopkę dociskową, odetnij luźną nitkę przy samym rozpoczęciu (w punkcie startowym) szwu, po czym obniż stopkę dociskową. 4 Luźna nić START STOP w e Jog ST 5 Naciśnij przycisk start/stop ponownie, aby zacząć szycie. Po wykonaniu pracy, maszyna wyłączy się automatycznie po wykonaniu pierwszego odcinku koloru. Naciśnij przycisk automatycznego przycinania nici, po czym zmień nić na inny kolor i uszyj odcinek kolejnego kolor INFORMACJA: Jeżeli uaktywniono opcję przycinania, maszyna sama będzie przycinać nici. 6 Po skończeniu haftowania, naciśnij przycisk automatycznego przycinania nici. Naciśnij też przycisk mocowania tamborka, by ten powrócił do swojej pozycji. w Przycisk automatycznego przycinania nici e Przycisk mocowania tamborka r Rezultaty szycia Wybrany ścieg haftowany został przyszyty w stosunku do linii środka, tak jak pokazano na rysunku. r Linie środka na materiale UWAGA: Pozycja wzoru danego ściegu haftującego jest wskazana przez linie środka na kartach szablonu. Dla haftowania z użyciem kart PC, użyj dołączonych szablonów, aby ustawić odpowiednią pozycję szycia. 8

31 MONOGRAMY Gothic AB A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P W oknie wyboru liter możesz tworzyć słowa, bezpośrednio poprzez wybieranie odpowiednich przycisków alfabetu. Po wciśnięciu przycisku alfabetu, litera jest zapamiętywana, a kursor przesuwa się w prawo. Q R S T U V W X Y Z AB L M S Font OK Edit () Przycisk czcionki ( Font ) Możesz zmienić rodzaj czcionki tymże przyciskiem, wówczas dokonujesz wyboru między jedną z sześciu czcionek. () Przycisk czcionki ( Font ) () (3) (4) (5) Na ekranie ukażą się następujące typy czcionek. () Gotycka (3) Skryptowa (4) Cheltenham (5) Dwu-literowa (6) Trój-literowa (7) Przycisk powrotu (6) (7) Gdy naciśniesz przycisk powrotu, wybrana czcionka zostanie wskazana. (9) (8) Znaki diakrytyczne AB L M S Font OK Możesz wybrać znaki diakrytyczne wybranych języków europejskich jak np. niemiecki umlaut (ö) Naciśnij przycisk (8) Przycisk znaków diakrytycznych Możesz wybrać małe lub wielkie litery, poprzez naciśnięcie przycisku. (9) Przycisk wyboru małych/wielkich liter 9

32 (7) (6) (5) Font (5) Przycisk numerów/symboli Kiedy naciśniesz ten przycisk, pokażą się numery i symbole. Aby wybrać odpowiedni z nich, wybieraj odpowiednie przyciski. Naciśnij przycisk ponownie, aby powrócić do wybranego okna. AB L M S OK (6) Przycisk kasowania Znaki mogą być kasowane, gdy są podkreślone kursorem. Przesuń kursor pod daną literę, numer lub symbol który chcesz usunąć i naciśnij tenże przycisk. () () (3) (0) (9) (8) (7) Kursory (podkreślnik) Przesuń kursor w prawo lub w lewo naciskając odpowiednie strzałki. Położenie kursora pozwala na edycję tekstu. Aby oddać literę/numer/symbol (znak) przesuń kursor tak, by znalazł się pod danym znakiem. Naciśnij nowy znak - zostanie on wówczas wstawiony z lewej strony kursora (czyli z lewej strony podkreślonego znaku). A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Font OK L M S (8) Przycisk OK Kombinacja wybranej litery/numeru/symbolu jest potwierdzana przez naciśnięcie przycisku OK. Po wciśnięciu OK, ekran powraca do okna haftowania. (9) Przycisk wielkości liter Możesz wybierać spośród trzech wielkości liter: największej, średniej i najmniejszej. Wielkość najlepiej wskazać przed wyborem alfabetu. (0) Przycisk położenia poziomego/pionowego Możesz wybrać kierunek haftu poziomy lub pionowy.. () Przycisk zapisywania pliku Możesz zapamiętać wybrany monogram, naciskając na ten przycisk. Pojawi się wówczas ekran zapisywania pliku () Przycisk powiększenia Naciskając na ten przycisk powiększa się litery/numery, co pozwala je łatwiej wybierać. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk powrotu. (3) Przycisk Patrz strona 9. 30

33 Szycie liter alfabetu Gothic B AB A(F) A B C D E F G H I J K L M N O P Naciśnij przycisk "Font" (wyboru czcionki) i wybierz czcionkę gotycką ("B") Q R S T U V W X Y Z AB L M S Font OK Edit Naciśnij aby wybrać małe litery. Gothic B AB A(F) AB L M S Font OK Edit 3 4 Gothic Bear AB A(F) 3 Wymierz e, a oraz r. 4 Naciśnij OK. AB L M S Font OK Edit 5 Ready to Sew 5 Otworzy się ekran gotowości do szycia. Bear q Monogram wielokolorowy Możesz uszyć wielokolorowy monogram, jeżeli naciśniesz przycisk zmiany koloru przed rozpoczęciem szycia i zmienisz nić po uszyciu każdej z liter. Jog ST q Przycisk zmiany koloru (color change) 3

34 6 Użyj przycisków wyrównujących, aby wyregulować pozycję tamborka wobec linii środka. Przyciski wyrównujące Linie środka Opuść stopkę, naciśnij przycisk start/stop i wykonaj 5-6 szwów. Naciśnij przycisk start/stop ponownie, aby zatrzymać maszynę Podnieś stopkę dociskową i przytnij luźne nici przy samym początku szwu (przy pozycji startowej), po czym obniż stopkę. Naciśnij przycisk start/stop ponownie aby rozpocząć szycie. Po wykonaniu pracy, maszyna wyłączy się automatycznie 3 Litery w pozycji pionowej 3

35 Monogramy dwuliterowe Naciśnij przycisk wyboru czcionki. Wybierz monogramy -literowe. Wybierz literę A. Kursor przesunie się wówczas w prawo. 3 Wybierz literę B. Kursor przesunie się wówczas w prawo 4 Naciśnij przycisk OK i otworzy się ekran gotowości szycia. 5 Naciśnij przycisk start/stop aby rozpocząć szycie. Po wykonanej pracy, maszyna wyłączy się automatycznie.. UWAGI: Monogramy 3-literowesą szyte tą samą metodą, co monogramy -literowe. Pozycja startowa w obydwu przypadkach, to środek tamborka

36 Gothic Poprawianie tekstu Kasowanie litery Przykład: Aby skasować E z wyrazu BEAT AB Press the key to shift the cursor under the BEAT A(F) Naciśnij powyższy przycisk, aby kursor wszedł pod daną literę. Gothic AB Naciśnij przycisk kasowania. BEAT A(F) 3 Gothic BAT AB A(F) 3 Litera E zostanie skasowana. Gothic AB Wstawianie litery Przykład: Aby wstawić E do wyrazu BAT BAT A(F) Naciśnij aby kursor wszedł na znak, przed którym chcemy wstawić nową literę. Gothic BAT 3 Gothic BEAT AB A(F) AB A(F) Wybierz literę E. 3 Litera E zostanie wstawiona między B a A. 34

37 WYPOSAŻENIE DODATKOWE Karty PC (opcjonalne) Wkładanie i wyjmowanie karty PC Włóż kartę PC w szczelinę przodem do Ciebie.. Dopchnij kartę, dopóki nie zaskoczy. Guzik powinien odskoczyć. Karta PC Guzik wyciągania karty UWAGA: Gdy karta jest właściwie włożona, kreska na guziku powinna zaświecić się na czerwono. Wyjmowanie karty PC Naciśnij guzik wyciągania karty. Wyjmij kartę PC z urządzenia. UWAGA: Kiedy włączysz maszynę z kartą PC włożoną do maszyny, załadowanie się maszyny może zająć trochę czasu. PC Card Hoop Size A(F):6x0mm 3 4 Wybieranie wzorów z karty PC Naciśnij przycisk Karty PC. Pojawi się wówczas ekran wyboru ściegów karty PC.. Spośród wzorów wybierz ten, który zamierzasz uszyć. Na koniec pojawi się ekran gotowości do szycia (ready to sew). OSTRZEŻENIE: Nie wyłączaj maszyny, ani nie wyciągaj karty, gdy pojawią się takie ostrzeżenia albo ikona klepsydry. 35

38 Pamięć USB (opcjonalne) Za pomocą pamięci USB możesz zapisywać dane i przenosić je - między maszyną MC350e a komputerem. Pamieć USB (najczęściej są to tzw. pendriev'y) można kupić praktycznie w każdym sklepie komputerowym i elektronicznym. Otwórz małe drzwiczki znajdujące się pod wejściem karty PC. Włóż pamięć USB do gniazda w maszynie Małe drzwiczki Pamięć USB (opcjonalne) 3 3 Wejście USB CAUTION: Nie wyłączaj maszyny, ani nie wyciągaj karty, gdy pojawią się takie ostrzeżenia lub wyświetli się ikona klepsydry 4 USB memory Stick MyDesign Otwieranie wzorów z pamięci USB Naciśnij na zakładkę Pamięci USB (po prawej stronie). Na ekranie pojawi się lista folderów. Wybierz odpowiedni folder. 4 Przycisk wyboru folderu USB memory Stick A-00 B-00 C-003 Na ekranie pojawią się wzory, które znajdują się w danym folderze. Naciskając przycisk wyboru wzoru, możesz wybrać odpowiedni wzór. Cancel 36

39 TRYB EDYCJI Funkcje edycji pozwalają na modyfikowanie i tworzenie kombinacji wzorów tak, by powstały zupełnie nowe wzory. Designs Hoop Size A(F): 6 X0 mm 3 4 Ekran edycji Naciśnij przycisk edycji (Edit) B: 40x00mm A(F) B C OK Cancel Otworzy się wówczas okno wyboru tamborka, które pozwala na wybranie odpowiedniego tamborka do danego szycia. Możesz wybrać jeden z tamborków: Tamborek standardowy A: 6 mm na 0 mm Tamborek zaokrąglony F: 6 mm na 0 mm (opcja) Tamborek duży B: 40 mm na 00 mm Tamborek C (wolne ramię): 50 mm na 50 mm (opcja) Okno wyboru tamborka Przycisk wyboru tamborka 3 Edit Size Naciśnij OK aby edytować ekran dla wybranego tamborka. Naciśnij Cancel aby anulować wybór i powrócić do edycji ekranu dla tamborka B. Zajrzyj na stronę 39 aby dowiedzieć się o wybieraniu tamborka po dokonaniu wyboru wzoru haftu. 3 Edycja ekranu dla tamborka B 4 Edycja ekranu dla tamborka A B: 40x00mm OK Cancel Edit 4 Size A(F): 6x0mm OK Cancel 37

40 Importowanie wzorów w oknie edycji. Edit Size B: 40x00mm OK Cancel Designs Hoop Size A(F): 6 X0 mm 3 4 Naciśnij na odpowiedni wzór lub wprowadź znaki do monogramu. Wybrany wzór pojawi się na ekranie Edytowanie wzorów Aby wybrać dany wzór do edycji, naciśnij na jego obraz w oknie edycji. Wzór będzie wówczas obramowany. Edit Przesuwanie wzoru Size Aby przesuwać wzór - dotknij wzór na ekranie, po czym przeciągnij go w inne miejsce. OSTRZEŻENIE: Nie wolno przeciągać (ani w ogóle dotykać) ekranu ostrym narzędziem. B: 40x00mm OK Cancel 38

41 Edit Size () Przyciski przesuwania wzoru Wzór można przesuwać także za pomocą przycisków przesuwania wzoru. Naciskając odpowiednio na strzałki przenieś wzór na wybraną pozycję. Wzór będzie się przesuwał względem tamborka, a nie maszyny - dlatego wózek pozostanie przy tej operacji nieruchomy. B: 40x00mm OK Cancel Edit UWAGI: Zachowanie się przycisków przesuwania jest takie same jak przycisków wyrównujących, lecz ich funkcja jest inne. Przyciski wyrównujące przesuwają bowiem wózek. Jeżeli naciśniesz przycisk "Cancel" (anuluj) - wszystkie wykonane przesunięcia zostaną odwołane. () () () Przycisk Cancel (anuluj) (3) Edit Wybieranie rozmiaru tamborka Size W ekranie edycji należy wybrać odpowiedni rozmiar tamborka, naciskając przycisk wyboru tamborka. Są dwa rozmiary do wyboru: Tamborek A,.6 cm na cm Tamborek B, 0 cm na 4 cm B: 40x00mm OK Cancel Edit (3) Przycisk wyboru tamborka A(F): 6x0mm Naciśnij OK OK tamborka. a pojawi się okno edycji wybranego A(F) B C Przycisk OK Edit OK Cancel Naciśnij Cancel Cancel aby powrócić do ustawień domyślnych (czyli tamborka B). Przycisk Cancel (anuluj) Size A(F): 6x0mm OK Cancel Edit 39

42 Edit Size Zmiana rozmiaru wybranego wzoru Po naciśnięciu przycisku rozmiaru, pokaże się okno regulacji rozmiaru wzoru. Możesz zmienić rozmiar wzoru od 90% do 0% jego oryginalnej wielkości. Przycisk rozmiaru (size) Rozmiar zmieni się o 0% ilekroć naciśniesz przycisk plus (+) lub minus (-). B: 40x00mm OK Cancel Naciśnij plus Naciśnij minus aby zwiększyć rozmiar wzoru. aby zredukować rozmiar wzoru. Size 00% OK Naciśnij OK OK aby potwierdzić nowy rozmiar. Cancel 3 Aby anulować wybór, naciśnij na Cancel Cancel Przycisk OK 3 Przycisk anuluj (Cancel) 4 5 Edit A(F): 6x0mm Size OK Cancel Lustrzane odbicia Kiedy naciśniesz przycisk lustrzanego odbicia, możesz wykonać przerobiony wzór. Naciśnij przycisk lustra aby odwrócić wzór z lewej strony na prawą (lustro w pionie). Naciśnij przycisk lustra aby odwrócić wzór do góry nogami. (lustro w poziomie) 4 Przycisk lustrzanego odbicia w pionie 5 Przycisk lustrzanego odbicia w poziomie Edit Size 6 7 A(F): 6x0mm OK Cancel Rotating the selected pattern Za każdym naciśnięciem przycisku rotacji, wzór obróci się o 45 stopni zgodnie w ruchem wskazówek zegara. 6 Przycisk rotacji Edit Size Cancel OK Kiedy dłużej przytrzymasz przycisk rotacji, pojawi się odpowiednie okno. 7 Okno rotacji Naciśnij Plus aby obrócić wzór o jeden stopień w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara. Naciśnij Minus aby obrócić wzór o jeden stopień w stronę przeciwną ruchowi wskazówek zegara. Kiedy przytrzymasz przycisk Plus lub Minus, stopnie będą przeskakiwać szybciej. Naciśnij OK, aby potwierdzić dany obrót. Aby anulować, naciśnij Cancel. A(F): 6x0mm OK Cancel 40

43 Edit Size Kasowanie wzoru Kiedy naciśniesz przycisk kasowania, wzór zostanie usunięty. Przycisk kasowania A(F): 6x0mm OK Cancel 5 4 Powiększanie obrazu wzoru Naciśnij przycisk powiększania, aby zobaczyć dany wzór pod lupą. Naciśnij na aby powrócić do poprzedniego ekranu. Przycisk powiększania (lupa) 3 Przycisk powrotu 4 Obraz oryginalny 5 Obraz powiększony 3 4

44 Edit ZAPISYWANIE PLIKU Size Kiedy naciśniesz przycisk zapisywanie pliku, ukaże Ci się stosowne okno. q Przycisk zapisywania pliku A(F): 6x0mm OK Cancel 5 Save File (Built-in) M_00 Name OK Cancel q 3 4 Możesz wybrać lokację pamięci: pamięć wbudowaną, kartę pamięci PC lub pamięć USB. Wybierz jeden spośród poniższych przycisków, aby wybrać odpowiednią lokację do zapisania pliku. Przycisk wbudowanej pamięci 3 Przycisk karty pamięci PC 4 Przycisk pamięci USB Jeżeli wybierzesz pamięć wbudowaną - otworzy się lista plików. Kiedy jednak wybierzesz kartę pamięci PC lub pamieć USB - pojawi się lista folderów. 5 Lista plików 6 Lista folderow 7 Kiedy naciśniesz przyciski (zmiana stron), pokażą się dalsze strony z plikami. 7 Przyciski zmiany stron (wróć/dalej) Kliknij na wybrany folder wówczas otworzy się lista z Save File plikami, które w nim się znajdują. 6 ABC Kliknij na OK OK aby zapisać plik (po zapisaniu, ekran wróci do poprzedniego menu Jeżeli jednak nie chcesz zapisać pliku, kliknij na Cancel Cancel (anuluj) ekran wróci wówczas do poprzedniego menu. 8 OK key Cancel 9 Cancel key UWAGA: Nazwy plików są automatycznie ustawiane w porządku numerycznym zaczynając od M_00. Save File M_008 OSTRZEŻENIE: Nie wyłączaj maszyny i nie wyjmuj karty, gdy włączą się sygnały albo ikona przedstawiająca klepsydrę. W przeciwnym razie przechowywane dane mogą zostać utracone lub ulec zniszczeniu. OK Cancel 8 9 4

45 Save File Tworzenie nowego folderu ABC Możesz stworzyć swój własny folder i nazwać go według swojego upodobania. Kliknij na przycisk "nowy folder" - otworzy się w wówczas ekran z klawiaturą.. Przycisk nowy folder Wprowadź nazwę, po czym naciśnij na OK OK. Nowy folder zostanie dodany do listy folderów. Przycisk OK Cancel A B C D E F G H I J K L M N Aby powrócić do listy folderów bez tworzenia pliku, naciśnij na Cancel Cancel (anuluj). 3 Przycisk Cancel (anuluj) UWAGI: Nazwa może składać się z co najwyżej 8 znaków. Znaki możesz kasować przyciskiem BackSpace. 4 Przycisk BackSpace O P Q R S T U V W X Y Z Cancel OK 4 3 Save File (Built-in) M_00 Nazywanie pliku Kliknij na przycisk Name (nazwa), jeżeli chcesz wprowadzić nową nazwę dla pliku. 5 Przycisk Name (nazwa) Otworzy się wówczas ekran z klawiaturą. Wprowadź nazwę pliku i kliknij na OK OK Plik zostanie zapisany pod daną nazwą. Name 5 OK Cancel The same file name exists, overwrite it? OK Cancel Jeżeli spróbujesz zapisać plik nazwą która już istnieje, wówczas pojawi się stosowny komunikat Naciśnij OK aby nadpisać nowy plik na już istniejący. Naciśnij Cancel (anuluj) jeżeli nie chcesz nadpisywać. Wówczas jeżeli dalej chcesz zapisać plik zapisz go pod inną nazwą. (komunikat o nadpisaniu pliku patrz rysunek o 43

46 Kasowanie pliku Kiedy pamięć jest pełna, pojawi się komunikat Short of memory space, ostrzegawczy (patrz obok). Naciśnij OK i przejdź the file cannot be saved. do okna otwierania plików, po czym skasuj pliku, których nie potrzebujesz, aby zrobić miejsce. USB memory Stick A-00 B-00 C-003 Naciśnij na zakładkę - pamięci wbudowanej, karty pamięci PC lub pamięci USB aby wybrać lokalizację dla pliku, który ma być skasowany. Naciśnij przycisk kasowania. Przycisk kasowania (kosz) Okno kasowania pliku Cancel Naciśnij przycisk wyboru wzoru, aby wskazać na plik, który ma być skasowany. A-00 B-00 C-003 Jeżeli jednak nie chcesz skasować danego pliku, naciśnij na Cancel (anuluj). Cancel Are you sure you want to delete this file? Pojawi się wówczas okno potwierdzenia (patrz obok) Naciśnij OK OK aby skasować plik. OK 44

47 AB AB Designs TWORZENIE WZORU Przykład: Aby połączyć wbudowany wzór #3 z wyrazem "Apple" (ang. jabłko). 3 4 Wybierz wzór #3 z wbudowanej pamięci maszyny. Ready to Sew Naciśnij na zakładkę Edit (edytuj). Jog ST 3 Edit 3 Naciśnij na zakładkę Monogramu (A~Z). Size A(F): 6x0mm OK Cancel 4 Gothic AB A B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 4 Wybierz A (dużą literę czcionką Gothic). Font AB L M S OK 5 Gothic A AB B 5 Naciśnij przycisk (duże/małe litery), aby wybrać małe litery. B AB L M S Font OK 45

48 AB 6 Gothic Apple AB B 6 Wybierz p, p, l oraz e. Naciśnij OK. AB L M S Font OK 7 Edit Size 7 Ustaw wzór i tekst albo przeciągając palcem albo za pomocą przycisków przesuwania wzoru. A(F): 6x0mm OK Cancel Edit 8 Ready to Sew Apple 8 Naciśnij OK. Wówczas okno pokaże ekran rozpoczęcia szycia. Rozpocznij szycie. 9 Rezultat szycia Jog ST 9 46

49 KONSERWACJA URZĄDZENIA Wymiana żarówki OSTRZEŻENIE: Wyłącz zasilanie (OFF) przed przystąpieniem do wymiany. Żarówka może być GORĄCA, poczekaj aż się wychłodzi, zanim ją dotkniesz. Aby zdemontować: 4 Zdejmij kapsułkę i śrubę dociskową, po czym zdejmij płytę czołową. Wyciągnij żarówkę z gniazdka. Aby zamontować: Włóż żarówkę do otworu w gniazdku. Przymocuj płytę czołową wraz ze śrubą dociskową oraz 3 kapsułką. Płyta czołowa 5 Kapsułka 3 Śruba dociskowa 4 Gniazdko lampy 5 Żarówka 47

50 3 4 Czyszczenie chwytacza i ząbków OSTRZEŻENIE: Podnieś stopkę dociskową i igłę, a następnie odłącz maszynę z prądu. NIGDY nie rozbieraj urządzenia inaczej niż jest to tutaj opisane! 3 Zdejmij igłę i stopkę dociskową. Zdejmij obydwie śruby dociskowe i zdejmij hak, aby otworzyć płytkę ściegową. Płytka ściegowa Śruba dociskowa 3 Hak Zdejmij szpulę wraz z obsadką.. 4 Obsadka szpulki 3 Oczyść obsadkę z kłaczków oraz strzępków nici Oczyść ząbki oraz chwytacza z kurzu i strzępków. 5 Ząbki 5 5 Wytrzyj wnętrze chwytacz suchą szmatką. 6 Chwytacz UWAGA: Możesz użyć odkurzacza. 6 Wymiana bębenka i płytki ściegowej Załóż bębenek. Wciśnij gałkę znajdującą się przy zatyczce. 7 Zatyczka 7 8 Gałka Włóż szpulę i przymocuj płytkę ściegową. Zaciśnij mocno śruby. UWAGA: Po oczyszczeniu maszyny pamiętaj by założyć igłę i stopkę dociskową. 48

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy z ploterem

Bardziej szczegółowo

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji 020-000474-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika Poradnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERA DRUKUJĄCO-TNĄCEGO SUMMA DURACHROME DC4 Łódź 01.07.2006 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie plotera - Akcesoria - Wykaz akcesoriów 2. Elementy plotera Summa DuraChrome DC4 - Widok

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera-

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Funkcje panelu sterowania Panel sterowania... 5 Obsługiwanie

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj!

Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika. Witaj! Projektor cyfrowy PE7700 Kino domowe Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2005 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Kliknij Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-12(1) PL Korzystanie z pozycji Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Drukarka Epson XP-850

Drukarka Epson XP-850 INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka Epson XP-850 Produkt nr: 659612 Strona 1 z 61 Zapoznanie się z produktem Dostępne funkcje produktu Części produktu Panel sterowania jest regulowany. Można go podnieść lub obniżyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ploter tnący Podręcznik użytkownika Dziękujemy za nabycie produktu. W celu właściwego i bezpiecznego stosowania oraz pełnego zrozumienia możliwości urządzenia, prosimy przeczytać podręcznik i przechowywać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200

Bardziej szczegółowo