Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych"

Transkrypt

1 Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi

2 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi zamykającej (ZKZ) Położenie bramy OTW Bez funkcji Położenie bramy ZAM Kontrola punktu odniesienia Bez funkcji Generowanie impulsów (zdalne sterowanie, zewnętrzne elementy obsługi) Praca Zabezpieczenie krawędzi zamykającej Stop Uwaga! Niebezpieczeństwo wystąpienia szkody na zdrowiu lub życiu! Konieczne jest stosowanie się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa celem uniknięcia szkód na zdrowiu lub życiu! Uwaga! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych! Konieczne jest stosowanie się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa celem uniknięcia powstania szkód rzeczowych! Wskazówka / Porada Zewnętrzne elementy obsługi Antena modułowa Kontrola i Odniesienie Tabliczka znamionowa agregatu silnikowego 1 Rodzaj: Nr artykułu: Nr produktu: Tabliczka znamionowa sterowania Rodzaj: Nr artykułu: Nr produktu: Tabliczka znamionowa agregatu silnikowego 2 (tylko wersja 2-skrzydłowa) Rodzaj: Nr artykułu: Nr produktu: 2 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

3 2. Spis treści 1. Użyte symbole Spis treści Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Opis produktu Zakres dostawy systemu napędu Comfort Wymiary Modele bramy Przygotowanie do montażu Informacje ogólne Kontrole Plan bramy i fundamentu Plan okablowania Montaż Warunki montażowe Montaż skrzynki fundamentowej Montaż agregatu silnikowego Montaż ramienia teleskopu Usunięcie blokady Montaż sterowania Przyłącza sterowania Podłączenie agregatu silnikowego do układu sterowniczego Przyłącze kabla sieciowego Nadajnik ręczny Obsługa i akcesoria Kodowanie nadajnika ręcznego Uruchomienie Podłączenie anteny modułowej Opis sterowania Opis wskazań Punkt odniesienia Szybkie programowanie Sprawdzenie działania Rozszerzone funkcje napędu Ogólne informacje dotyczące rozszerzonych funkcji napędu Schemat przebiegu rozszerzonego programowania (przykład poziomu 2, menu 2) Ogólne informacje dotyczące funkcji programowalnych Przegląd funkcji poziomów Meldunki Komunikaty o stanie Komunikaty o zakłóceniach Usuwanie zakłóceń Dodatek Schemat ideowy Comfort Dane techniczne Comfort Instrukcja montażu Oświadczenie o zgodności w standardzie WE Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 3

4 3. Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Należy je koniecznie przeczytać! Grupa docelowa System napędowy może być podłączany i uruchamiany wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel specjalistyczny! W rozumieniu niniejszej instrukcji obsługi, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone to osoby - znające ogólne i specjalistyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom, - posiadające wiedzę w zakresie odnośnych przepisów elektrotechnicznych, - posiadające wykształcenie w zakresie używania i konserwacji odpowiedniego wyposażenia zabezpieczającego, - które otrzymały odpowiednie przeszkolenie ze strony elektryków i nadzorowane przez nich, - posiadające umiejętność rozpoznawania potencjalnych niebezpieczeństw mogących być spowodowanych przez prąd elektryczny, - posiadających wiedzę w zakresie zastosowania dokumentu EN (Wymogi dotyczące instalacji oraz użytkowania). Gwarancja Gwarancją funkcjonowania i bezpieczeństwa urządzenia jest zastosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Niestosowanie się do ostrzeżeń może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub powstania szkód rzeczowych. Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niestosowania się do wskazówek. Gwarancja nie obejmuje baterii, bezpieczników oraz żarówek. Aby uniknąć błędów montażowych i uszkodzenia bramy i napędu bramy, należy koniecznie postępować zgodnie ze wskazówkami montażowymi instrukcji zabudowy! Produkt może być używany dopiero po zapoznaniu się z odnośną instrukcją montażu i obsługi. Agregatu silnika otwierać nie wolno, gdyż w przeciwnym razie wygasają uprawnienia gwarancyjne. Instrukcję montażu i obsługi należy przekazać na przechowanie osobie obsługującej bramę. Zawiera ona istotne wskazówki dotyczące obsługi, kontroli oraz konserwacji bramy. Produkt został wyprodukowany zgodnie z wymogami norm oraz wytycznych wymienionych w oświadczeniu producenta oraz oświadczeniu o zgodności. Produkt przy opuszczaniu zakładu produkcyjnego był z punktu widzenia techniki bezpieczeństwa w stanie bez zastrzeżeń. Uruchamiane mechanicznie okna, drzwi i bramy muszą być kontrolowane przez rzeczoznawcę przed pierwszym użyciem i następnie w razie potrzeby, przynajmniej raz w roku (z sporządzeniem pisemnej dokumentacji). Używanie zgodnie z przeznaczeniem System napędowy przeznaczony jest wyłącznie do otwierania i zamykania bram obrotowych. Wymagania dla bram System napędowy Comfort 580 przystosowany jest do: Bram obrotowych o szerokości skrzydła do 2,50 metra i masie skrzydła do 250 kg. Oprócz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji należy stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom! Obowiązują nasze warunki sprzedaży i dostawy. 4 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

5 3. Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Należy je koniecznie przeczytać! Wskazówki do montażu układu napędowego Sprawdzić, czy brama znajduje się w nienagannym stanie mechanicznym. Sprawdzić, czy brama poprawnie otwiera i zamyka się. Usunąć wszystkie niepotrzebne elementy konstrukcyjne (np. liny, łańcuchy, kątowniki itd.). Wyłączyć wszystkie urządzenia, które nie są wymagane po montażu układu napędowego. Przed podłączeniem okablowania koniecznie odłączyć napęd od zasilania elektrycznego. Upewnić się, że podczas układania kabli zasilanie elektryczne pozostaje przerwane. Przestrzegać miejscowych przepisów bezpieczeństwa. Układać przewody sieciowe i sterowania koniecznie oddzielnie. Napięcie sterownicze wynosi 24 V DC. Montować wszystkie czujniki impulsowania i urządzenia sterowania (np. przycisk kodowania radiowego) w zasięgu widzenia bramy, ale w bezpiecznej odległości do ruchomych elementów bramy. Zachowana musi być minimalna wysokość montażowa 1,5 metra. Upewnić się, czy elementy bramy nie wystają po montażu na chodniki publiczne lub ulice. Wskazówki do uruchomienia układu napędowego Po uruchomieniu bramy osoba obsługująca bramę lub jej zastępca muszą odbyć szkolenie w zakresie jej obsługi. Proszę dopilnować, aby dzieci nie miały możliwości zabawy sterowaniem bramy. Przed uruchomieniem bramy należy się upewnić, iż żadne osoby ani żadne przedmioty nie znajdują się w obszarze jej działania. Proszę sprawdzić wszystkie wyłączniki awaryjne. Nigdy nie należy chwytać za bramę będącą w ruchu ani za jej ruchome elementy. Zwrócić uwagę na ewentualne miejsca zgniotu i ścinania na bramie. Przestrzegać przepisów EN Wskazówki do konserwacji układu napędowego Aby zapewnić nienaganne działanie, należy regularnie kontrolować następujące punkty i w razie potrzeby dokonywać ich naprawy. Przed pracami przy bramie należy wyłączyć napięcie z układu napędowego. Sprawdzać każdego miesiąca, czy napęd zmienia kierunek pracy, gdy brama natrafia na przeszkodę. W tym celu na torze ruchu bramy ustawić przeszkodę. Należy sprawdzić ustawienia automatycznego wyłączania OTWÓRZ i ZAMKNIJ. Należy sprawdzić wszystkie ruchome części bramy i systemu napędowego. Należy dokonać kontroli zużycia elementów bramy oraz sprawdzić, czy nie są one uszkodzone. Należy sprawdzić ręcznie, czy brama daje się łatwo poruszać. Prosimy sprawdzić ramiona teleskopowe pod względem zabrudzenia i korozji. Prosimy usunąć wszelkie zabrudzenia. Prosimy nasmarować gniazda prowadnic ramion teleskopowych. Wskazówki do czyszczenia układu napędowego Do czyszczenia nie wolno nigdy używać: bezpośredniego strumienia wody, wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, kwasów i roztworów zasadowych. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 5

6 4. Opis produktu 4.1 Zakres dostawy systemu napędu Comfort 580 Standardowy zakres dostawy Comfort 580 obejmuje: - agregat silnikowy - układ sterowniczy - osprzęt do zamocowania układu sterowniczego i agregatu silnikowego - pilot zdalnego sterowania Dwuskrzydłowa instalacja bramowa 4.1 / 2 3 Comfort 580 dostarczany jest w jednej z następujących wersji (do wyboru): Jednoskrzydłowa instalacja bramowa 4.1 / Skrzynka fundamentowa (2) 2 Agregat silnikowy (2) 3 Ramię teleskopowe (2) 4 Płytka podstawy (8) 5 Rurka dystansowa (2) 6 Płytka kryjąca (2) 7 Guma ochronna (2) 8 Zestaw śrub (2) 8 1 Skrzynka fundamentowa 2 Agregat silnikowy 3 Ramię teleskopowe 4 Płytka podstawy (4) 5 Rurka dystansowa 6 Płytka kryjąca 7 Guma ochronna 8 Zestaw śrub Sterowanie 4.1 / 3 9! 9 Control Przycisk uruchamiający 6 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

7 4. Opis produktu 4.2 Wymiary Zestaw montażowy sterownika Comfort / / 1!Ø!! !#!5!^!\ 8 11 Śruba 3,5 32 (4) 12 Kołek S6 (4) 13 Wspornik dystansowy (2) 14 Wkładka połączenia gwintowego z 2 przepustami kabla płaskiego 15 Połączenie gwintowe M20 z wkładką kabla płaskiego 16 Połączenie gwintowe M20 z wkładką kabla okrągłego 17 Połączenie gwintowe M16 z wkładką kabla okrągłego Zdalne sterowanie 4.1 / 5! Ø! 18 Nadajnik ręczny / pilot 19 Zacisk do przysłony przeciwsłonecznej 20 Antena modułowa 21 Wtyczka transmisyjna Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 7

8 4. Opis produktu 4.3 Modele bramy 5. Przygotowanie do montażu 5.1 Informacje ogólne Wersja standardowa może być używana w następujących modelach bram. Jednoskrzydłowa instalacja bramowa 4.3 / 1 Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji nie są sporządzone w skali. Wymiarowanie jest zawsze podane w milimetrach (mm). Agregat silnikowy i układ sterowniczy muszą być zamontowane po wewnętrznej stronie bramy. Do prawidłowego montażu konieczne są następujące narzędzia: 5.1 / 1 13 / 17 / 22 / Dwuskrzydłowa instalacja bramowa 2 2 / 5 ø 6 ø 6,5 4.3 / 2 M 8 8 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

9 5. Przygotowanie do montażuc 5.2 Kontrole Uwaga! W celu wykonania prawidłowego montażu, przed rozpoczęciem prac należy koniecznie przeprowadzić następujące kontrole. Fundament Prosimy o sprawdzenie przewidywanej pozycji fundamentu. Zawartość dostawy Sprawdzić, czy komplet układu jest kompletny. Sprawdzić, czy dostępne są wszystkie wymagane akcesoria dla danych warunków zabudowy. Instalacja bramowa Upewnić się, że brama ma odpowiednie przyłącze elektryczne oraz wyłącznik sieciowy. Minimalny przekrój kabla uziemiającego wynosi 3 1,5 mm 2. Upewnić się, że używane są jedynie takie kable, które nadają się do zastosowania na zewnątrz (odporność na niskie temperatury, promieniowanie UV). Upewnić się, że brama posiada ogranicznik w kierunku ZAMYKANIA i OTWIERANIA. Zdemontować albo unieruchomić zamknięcia bramy. Upewnić się, że brama pozwala się lekko poruszać ręką. Zwrócić uwagę na następujące wymagania w stosunku do bramy szerokość skrzydła bramy: min. 1 m - maks. 2,5 m wysokość bramy: maks. 2,5 m ciężar skrzydła bramy: maks. 250 kg powierzchnia otwarta: min. 50% nachylenie bramy: Brama musi być pozioma Wskazówka: Zaleca się stosować zamki elektromagnetyczne. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 9

10 10 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 5. Przygotowanie do montażuc A Rurka przepustowa dla przewodu sterującego B Rurka spustowa skrzynki fundamentowej q Długość bramy (maks. 2,50 m) r Głębokość poniżej strefy przemarzania 5.3 Plan bramy i fundamentu r A B 5.3 / 1 Uwaga! Celem uniknięcia uszkodzenia fundamentu należy: - dotrzymać wielkości fundamentu, - osadzić skrzynkę fundamentową na środku fundamentu. Agregat silnikowy równoległy do bramy r q A B 5.3 / 2 Agregat silnikowy ustawiony poprzecznie do bramy q >250 >400 >250 >400

11 5. Przygotowanie do montażuc 5.4 Plan okablowania Wskazówka: Okablowanie jest przedstawione jako przykład i może różnić się zależnie od typu bramy i wyposażenia. 5.4 / 1 2 0,4 mm 2 2! ,5 mm ,75 mm 2 2 0,75 mm ,4 mm ,75 mm 2 2 0,4 mm 2 3 1,5 mm V / AC 2 0,4 mm Zapora świetlna 2 Zapora świetlna 3 Lampka sygnalizacyjna 4 Klawisze kodowe, transponder,... 5 Przycisk klucza i 6 Wyłącznik główny (wyłącznik sieciowy) 7 Zamek elektryczny 8 Kozioł najazdowy 9 Sieciowy przewód zasilający 10 Ukad domykania krawędzi (UDK) Odniesienie: Podczas montażu i okablowania czujników bramy, elementów obsługi i zabezpieczeń należy przestrzegać odpowiednich instrukcji. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 11

12 6. Montaż 6.1 Warunki montażowe 6.2 Montaż skrzynki fundamentowej Uwaga! Celem zapewnienia bezproblemowego działania należy: - należy zalać skrzynkę fundamentową w fundamencie, - dotrzymać wszelkich warunków, - dotrzymać wszystkich wymiarów. 6.2 / 1 A Pozycja montażowa agregatu silnika 6.1 / Odstęp podłoga- skrzydło bramy 6.1 / C Prosimy włożyć skrzynkę fundamentową (A) do przygotowanego uprzednio otworu. Prosimy wypozycjonować skrzynkę fundamentową (A) na środku otworu. Prosimy przestrzegać podanych warunków montażowych. Prosimy podłączyć rurkę przepustową (B) dla przewodu sterującego do skrzynki fundamentowej (A). Prosimy podłączyć rurkę spustową (C) służącą do odwadniania do skrzynki fundamentowej. B Prosimy uszczelnić rurkę przepustową (B) i rurkę spustową (C) względem skrzynki fundamentowej (A). 6.2 / 2 D A > 55 Odstęp między górną krawędzią skrzynki fundamentowej i dolnej krawędzi skrzydła bramy musi wynosić co najmniej 55 mm. Wskazówka: W przypadku konieczności większych odstępów należy na bramę założyć odpowiednie urządzenie montażowe. Prosimy umieścić rurkę dystansową (D) w skrzynce fundamentowej (A). 12 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

13 6. Montaż 6.2 / 3 E A 6.2 / 5 Uwaga! Celem uniknięcia uszkodzenia fundamentu i przesunięcia wypozycjonowania napędu należy odczekać, aż przed następną operacją montażową nastąpi całkowite stwardnienie betonu. E D Prosimy zamknąć skrzynkę fundamentową (A) pokrywą (E). Prosimy uszczelnić pokrywę (E) taśmą klejącą. 6.2 / 4 Usunąć taśmę klejącą i pokrywę (E). Zdjąć rurkę dystansową (D). Prosimy zabetonować skrzynkę fundamentową. Wskazówka: Celem zagwarantowania prawidłowego działania agregatu silnikowego należy zapewnić, aby podczas betonowania nie nastąpiło przemieszczenie skrzynki. Prosimy sprawdzić poziome wypozycjonowanie skrzynki fundamentowej. Odczekać, aż beton stwardnieje. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 13

14 6. Montaż 6.3 Montaż agregatu silnikowego 6.3 / 1 A 6.3 / 3 B Wsadzić cztery ocynkowane płytki podstawy (A) w narożniki kasety fundamentowej (B). Uwaga! Celem umożliwienia późniejszego wyjęcia agregatu silnikowego należy zapewnić 35 cm dodatkowej długości kabla sterującego. Porada: Celem zoptymalizowania czynności demontażu agregatu silnikowego ze skrzynki fundamentowej można dwie śruby zastąpić dwoma załączonymi śrubami w wersji przedłużonej. Przed ponownym włożeniem agregatu silnikowego należy ponownie wkręcić śruby w wersji krótkiej. 6.3 / 2 C B Prosimy wprowadzić kabel sterujący do rury przepustowej. Prosimy pociągnąć kabel aż do pozycji montażowej sterownika. Prosimy umieścić agregat silnikowy (C) w skrzynce fundamentowej (B). 14 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

15 6. Montaż 6.4 Montaż ramienia teleskopu 6.4 / 1 Wskazówka: Ramię teleskopu należy zamontować między pozycją bramy OTW i ZAM. Pozycja montażowa zapewnia to, że punkt referencyjny włączany będzie przy każdym rodzaju ruchu bramy. Zanim nastąpi trwałe połączenie ramienia teleskopu z bramą należy dopasować pozycję połączeń śrubowych kątownika. Celem dopasowania kątownika koniecznym jest podłączenie agregatu silnika do sterownika. Prosimy przymocować tymczasowo klejcami kątownik ramienia teleskopu (C) do bramy. Prosimy podłączyć agregat silnikowy do sterownika. C Prosimy uruchomić sterownik. A B i Odniesienie: Podłączenie agregatu silnikowego do sterownika opisane zostało w punkcje 6.8. Rozruch sterownika opisany został w punktach Prosimy założyć gumę ochronną (B) na ramieniu teleskopu (C). 6.4 / 2 Prosimy wsunąć gumę ochronną (B) szczelnie na agregat silnikowy. Prosimy nasadzić ramię teleskopu (C) na agregat silnikowy (A). C > 90 Prosimy podjechać bramą do pozycji OTW. Prosimy podjechać bramą do pozycji ZAM. Jeśli ramię teleskopu w każdej pozycji posiada zakładkę o wymiarze minimalnym 90 mm można dokonać przykręcenia kątownika do bramy. Prosimy przykręcić kątownik do bramy. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 15

16 6. Montaż 6.5 Usunięcie blokady 6.6 Montaż sterowania Odblokowanie 6.6 / / 1 A B C Otworzyć sterowanie. Prosimy zdemontować śrubę (A) oraz tulejkę. Prosimy ściągnąć pręt teleskopu (B). Prosimy ściągnąć w kierunku górnym pozostałą na agregacie silnikowym część pręta teleskopu. Porada: Jeśli pręt teleskopu nie daje się zdemontować z agregatu silnikowego, wtedy można wkręcić śrubę M12 3,5 do gwintu (C). Pręt teleskopu zostanie w ten sposób z agregatu silnikowego ściągnięty. Przed montażem pręta teleskopu na agregat silnikowy wkręconą śrubę należy odkręcić. 6.6 / 2 3,5 32 Uwaga! Sterownik należy założyć w ten sposób, aby przewód przyłączeniowy silnika przeprowadzony został przez denko obudowy sterownika. A Agregat silnikowy można teraz zdemontować z bramy. Bramę można teraz poruszyć ręką. Blokowanie Celem zaryglowania bramy należy ramię teleskopu ponownie zamontować do agregatu silnikowego i do kątownika. i Odniesienie: Montaż ramienia teleskopu opisany został w rozdziale 6.4. Prosimy założyć sterownik używając do tego wsporników dystansowych (A). 16 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

17 6. Montaż 6.7 Przyłącza sterowania 6.7 / 1 XN81 XV51B XM70B XM70A XV51A Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Przed okablowaniem należy upewnić się, aby przewody były bez napięcia. Podczas podłączania kabli należy upewnić się, aby przewody pozostały bez napięcia (np. zapobiec przypadkowemu włączeniu). Uwaga! Aby uniknąć uszkodzenia sterowania: - Przestrzegać w każdej chwili miejscowych przepisów bezpieczeństwa. - Przewody sieciowe i sterowania należy układać koniecznie oddzielnie. - Napięcie sterownicze wynosi 24 V DC. - Napięcie zakłócające na przyłączach XM70A, XV51A, XM70B, XV51B, XB99, XP54B, XP54A, XP62B, XP62A i XB70 prowadzi do uszkodzenia całego układu elektronicznego. - Do zacisków B9, 5, 34, 3 i 8 (XB99) wolno podłączać tylko styki bezpotencjałowe L N PE P XH01 XB99 XP54B XB70 XP54A Oznaczenie Rodzaj / funkcja i XB70 Przyłącze anteny modułowej 8.1 XB99 XH01 XM70A XM70B XN70 XN81 XP54A XP54B XP62A XP62B Przyłącze zewnętrznych elementów sterowniczych Przyłącze do wyjścia programowanego 16/17 (np.lampka sygnalizacyjna 24 V DC, 0,5 A) Impuls przelotowy 15/16 Gniazdo agregatu silnikowego (MASTER) Gniazdo agregatu silnikowego (SLAVE) Przyłącze Battery Backup (o ile występuje) Przyłącze przewodu zasilania sieciowego Przyłącze zabezpieczenia krawędzi zamykającej kierunek ruchu bramy ZAMYKANIE Przyłącze zabezpieczenia krawędzi zamykającej kierunek ruchu bramy OTWIERANIE Przyłącze zapory świetlnej kierunek ruchu bramy ZAMYKANIE Przyłącze zapory świetlnej kierunek ruchu bramy OTWIERANIE 6.7 / / / / / / / / / / / / / / / 9 XN70 XP62A XP62B XV51A Przyłącze rejestracji prędkości obrotowej i czujnika odniesienia (MASTER) 6.8 / / 7 XV51B Przyłącze rejestracji prędkości obrotowej i czujnika odniesienia (SLAVE) 6.8 / / 7 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 17

18 6. Montaż i Odniesienie: Do montażu zewnętrznych elementów obsługi, urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne należy uwzględnić odpowiednie instrukcje. Możliwość podłączenia 2: 6.7 / 4 B M06E039 -XB99 Przyłącze XB99 Ustawienie fabryczne w momencie dostawy: B9 i 5 zmostkowane 6.7 / 2 M06E039 -XB99 B Oznaczenie -SB SB SB SB Rodzaj / funkcja 3 Przyłącze pozycji pośredniej 5 Przyłącze zatrzymania 8 Przyłącze impulsowe Możliwość podłączenia 1: 6.7 / 3 B M06E039 -XB99 34 Przyłącze zapobiegania zamykaniu B9 Przyłącze +24 V DC SB3 Przycisk pozycji pośredniej SB5 Przycisk zatrzymania -SB SB SB8 SB34 Przycisk impulsowy Przycisk zapobiegania zamykaniu/ System napędowy zatrzymuje się i działa w drugą stronę. i Odniesienie: Przyporządkowanie przyłączy zależne jest od zaprogramowania funkcji specjalnych. W zależności od zaprogramowania możliwe jest podłączenie przycisków impulsowych lub kierunkowych. Programowanie funkcji specjalnych zostało opisane w punkcie 9.4 (poziom 5). 18 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

19 6. Montaż Wskazówka: Podłączony do XB99 system zapobiegania zamykaniu (zapory świetlne, zegar sterujący, ) zostanie automatycznie rozpoznany po realizacji polecenia włącz do sieci (stycznik SB34 musi być zamknięty). Zaporę świetlną można później dezaktywować (poziom 8 / menu 1). Jeżeli styki układu zapobiegającego zamknięciu są otwarte, nie można już zamknąć bramy. Dodatkowe zewnętrzne elementy sterownicze, urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne z przyłączem 24 V muszą być podłączone do XB99 i XH01. Możliwość podłączenia 3: - Zewnętrzne odbiorniki radiowe 6.7 / 5 Oznaczenie XB99 Rodzaj / funkcja Przyłącze zewnętrznych elementów sterowania 3 Przyłącze pozycji pośredniej 5 Przyłącze zatrzymania 8 Przyłącze impulsowe 34 Przyłącze zapobiegania zamykaniu B9 X1 1 2 Przyłącze + 24 V DC Przyłacze do odbiorników zewnętrznych Przyłącze bezpotencjałowego zestyku zwiernego Przyłącze bezpotencjałowego zestyku zwiernego + Przyłącze + 24 V DC - Przyłącze GND M07E027 - XB99 B XH S1 Bezpotencjałowy zestyk zwierny odbiornika XH01 Przyłącze do wyjścia sterującego 15 Przyłącze elektryczne 24 V DC 16 Przyłącze GND 17 Przyłącze do wyjścia programowanego - X S Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 19

20 6. Montaż Przyłącze XN81 / XH / 6 Możliwość podłączenia: - Przyłącze do lampki sygnalizacyjnej z przekaźnikiem zewnętrznym M07E039 M07E038 - XN81 L N PE - XH / 7 M07E038 - XH YH15 - HH17 - KH17 A2 A1 L N PE - X0 L N PE F0 L N - HH14 Oznaczenie L N PE Rodzaj / funkcja Przyłącze fazowe Przyłącze przewodu zerowego Przyłącze przewodu ochronnego 15 / 16 Przyłącze elektryczne 24 V DC 16 Przyłącze GND 16 / 17 HH14 HH17 KH17 YH15 Przyłącze do wyjścia programowanego (24 V DC / 0,5 A) Lampka sygnalizacyjna Lampka sygnalizacyjna 24 V Istniejący przekaźnik 24 V Istniejący zamek elektryczny 20 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

21 6. Montaż Przyłącze XP54A / XP54B Przyłącze XP62A / XP62B 6.7 / 8 - XP54A P XP54B - P5 XP54B 46 P / 9 - XP62A P6 27 M07E037 M07E036 - W1 - W W W AP27 - TX RX - XP62B P6 26 8K2 8K2 8K2 - W W2 2 1 Oznaczenie P5 Rodzaj / funkcja Przyłącze GND - AP26 46 Przyłącze sygnału zabezpieczenia krawędzi zamykającej Kierunek jazdy bramy OTW (XP54B) TX RX 47 Przyłącze sygnału zabezpieczenia krawędzi zamykającej Kierunek jazdy bramy ZAM (XP 54A) Oznaczenie Rodzaj / funkcja P6 Przyłącze GND Uwaga! W przypadku podłączenia zabezpieczenia krawędzi zamykającej z listwą stykową 8,2 kω należy usunąć oporniki 8,2 kω zastosowane na przyłączach XP54B krawędź zamykająca OTWIERANIE oraz XP54A krawędź zamykająca ZAMYKANIE RX TX Przyłącze sygnału zapór świetlnych Kierunek jazdy bramy OTW (XP62B) Przyłącze sygnalizacyjne zapór świetlnych, kierunek jazdy bramy ZAM (XP62A) Odbiornik dwutorowych zapór świetlnych Nadajnik dwutorowych zapór świetlnych Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 21

22 6. Montaż Wskazówka: Jednotorowa zapora świetlna podłączona do XP62B / XP62A rozpoznawana jest przez urządzenie sterownicze automatycznie po włączeniu zasilania. Zaporę świetlną można później dezaktywować (poziom 8 / menu 1). Jeżeli styki układu zapobiegającego zamknięciu są otwarte, nie można już zamknąć bramy. 22 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

23 6. Montaż 6.8 Podłączenie agregatu silnikowego do układu sterowniczego 6.8 / 1 Przyłącze XV51A / XV51B Uwaga! Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu napędu, należy zwrócić uwagę na biegunowość wtyczek. 6.8 / 3 Wskazówka: W przypadku bram dwuskrzydłowych należy doprowadzić do sterowania oba przewody zasilania silników. Uwaga! Aby zapewnić stopień ochrony sterowania, przewód musi być wprowadzony poprzez dopasowaną wkładkę połączenia gwintowego. Zacisk System barw Układ numeryczny V5 Czerwona żyła / Szara żyła 3 / 6 11 Czarna żyła 4 15 Niebieska żyła 7 10 Różowa żyła / liliowa żyła 5 / / 2 Prosimy wetknąć żyły kablowe do wtyczki licznika obrotów. Prosimy poprowadzić przewody agregatu silnikowego przez śrubunki sterownika. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 23

24 6. Montaż Przyłącze XM70A / XM70B Uwaga! Celem zapewnienia prawidłowego działania systemu napędowego, przy wykonywaniu przyłącza wtyczki silnikowej należy mieć na uwadze prawidłowy kierunek obrotów agregatu silnika. System napędowy obraca bramę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w OTW 6.8 / / 4 Zacisk System barw Układ numeryczny A1 Brązowa żyła 2 A2 Biała żyła 1 System napędowy obraca bramę w kierunku ruchu wskazówek zegara w OTW Prosimy podłączyć żyły kablowe do wtyczki silnika. 6.8 / 5 Zacisk System barw Układ numeryczny A1 Biała żyła 1 A2 Brązowa żyła 2 24 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

25 6. Montaż 6.8 / 7 B P Uwaga! Dla zapewnienia nienagannego działania muszą być spełnione następujące punkty: - W przypadku bramy jednoskrzydłowej agregat silnikowy musi być zawsze podłączony do gniazda MASTER (XM70A i XV51A). - W przypadku bramy dwuskrzydłowej przy podłączaniu agregatów silnikowych należy zwrócić uwagę na zachodzenie skrzydeł na siebie (D). 6.8 / 8 C P L N PE F D E XV51B XM70B 6.8 / 9 D XM70A XV51A E F E F Agregat silnikowy SLAVE Agregat silnikowy MASTER Oznaczenie Rodzaj / funkcja 6.8 / 10 B Moduł sterujący SLAVE (tylko w przypadku bram dwuskrzydłowych) L N PE C Moduł sterujący MASTER XM70B XM70A Gniazdo agregatu silnikowego (MASTER) XM70A XM70B Gniazdo agregatu silnikowego (SLAVE) XV51A Przyłącze czujnika obrotów / czujnika punktu referencyjnego (MASTER) Podłączyć agregaty silnikowe do układu sterowniczego. XV51B Przyłącze czujnika obrotów / czujnika punktu referencyjnego (SLAVE) Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 25

26 6. Montaż 6.9 Przyłącze kabla sieciowego Uwaga! - Podczas prac związanych z okablowaniem należy wyłączyć przewody zasilające z prądu. Należy upewnić się, że zasilanie elektryczne pozostaje przerwane podczas prac związanych okablowaniem. - Przy stałym przyłączu przewodu sieciowego wymagany jest wyłącznik główny na wszystkich przewodach. 6.9 / 2 L N PE Uwaga! Celem zapewnienia klasy ochrony sterowania należy przeprowadzić przewód przez odpowiednio przystosowany do tego śrubunek kablowy. 6.9 / 1 Podłączyć kabel zasilający do układu sterowniczego. Podłączyć sterowanie do zasilania sieciowego. Wskazówka: Przez ok. 3 sekundy świecą się wszystkie kontrolki. Następnie włącza się dioda 8. Inne diody mogą zaświecić się dodatkowo. Prosimy przeprowadzić przewód przez śrubunek obudowy sterownika. 26 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit Mindy Control unit A6 - A6F A700F Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise für den

Bardziej szczegółowo

Spin. For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors. Instructions and warnings for the fitter

Spin. For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors. Instructions and warnings for the fitter For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors Spin Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive T-1165 pl 26.9.12 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi automatycznych drzwi przesuwanych z napędem Win Drive 2201 Sliding Door Drive Spis treści 1 Wskazówki ogólne 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy

Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy S20 MLS pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy Ważne informacje dla: montera; elektryka; użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję. S20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Fig. 17. radio. Fig. 18

Fig. 17. radio. Fig. 18 Fig. 17 J1 radio Fig. 18 J4 J4 1 2 2 1 5 Wprowadzenie Szanowni klienci, kupując napęd SLIDE 5000 firmy Schellenberg zdecydowaliście się na produkt o wysokiej jakości. To urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przyrząd do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl Zalety produktu Pomiar, wskazywanie i kontrola wysokości wastwy tłuszczu Ultradźwiękowy czujnik do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe Wydanie 04/2008 11616350 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo