Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych"

Transkrypt

1 Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi

2 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi zamykającej (ZKZ) Położenie bramy OTW Bez funkcji Położenie bramy ZAM Kontrola punktu odniesienia Bez funkcji Generowanie impulsów (zdalne sterowanie, zewnętrzne elementy obsługi) Praca Zabezpieczenie krawędzi zamykającej Stop Uwaga! Niebezpieczeństwo wystąpienia szkody na zdrowiu lub życiu! Konieczne jest stosowanie się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa celem uniknięcia szkód na zdrowiu lub życiu! Uwaga! Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych! Konieczne jest stosowanie się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa celem uniknięcia powstania szkód rzeczowych! Wskazówka / Porada Zewnętrzne elementy obsługi Antena modułowa Kontrola i Odniesienie Tabliczka znamionowa agregatu silnikowego 1 Rodzaj: Nr artykułu: Nr produktu: Tabliczka znamionowa sterowania Rodzaj: Nr artykułu: Nr produktu: Tabliczka znamionowa agregatu silnikowego 2 (tylko wersja 2-skrzydłowa) Rodzaj: Nr artykułu: Nr produktu: 2 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

3 2. Spis treści 1. Użyte symbole Spis treści Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Opis produktu Zakres dostawy systemu napędu Comfort Wymiary Modele bramy Przygotowanie do montażu Informacje ogólne Kontrole Plan bramy i fundamentu Plan okablowania Montaż Warunki montażowe Montaż skrzynki fundamentowej Montaż agregatu silnikowego Montaż ramienia teleskopu Usunięcie blokady Montaż sterowania Przyłącza sterowania Podłączenie agregatu silnikowego do układu sterowniczego Przyłącze kabla sieciowego Nadajnik ręczny Obsługa i akcesoria Kodowanie nadajnika ręcznego Uruchomienie Podłączenie anteny modułowej Opis sterowania Opis wskazań Punkt odniesienia Szybkie programowanie Sprawdzenie działania Rozszerzone funkcje napędu Ogólne informacje dotyczące rozszerzonych funkcji napędu Schemat przebiegu rozszerzonego programowania (przykład poziomu 2, menu 2) Ogólne informacje dotyczące funkcji programowalnych Przegląd funkcji poziomów Meldunki Komunikaty o stanie Komunikaty o zakłóceniach Usuwanie zakłóceń Dodatek Schemat ideowy Comfort Dane techniczne Comfort Instrukcja montażu Oświadczenie o zgodności w standardzie WE Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 3

4 3. Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Należy je koniecznie przeczytać! Grupa docelowa System napędowy może być podłączany i uruchamiany wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel specjalistyczny! W rozumieniu niniejszej instrukcji obsługi, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone to osoby - znające ogólne i specjalistyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom, - posiadające wiedzę w zakresie odnośnych przepisów elektrotechnicznych, - posiadające wykształcenie w zakresie używania i konserwacji odpowiedniego wyposażenia zabezpieczającego, - które otrzymały odpowiednie przeszkolenie ze strony elektryków i nadzorowane przez nich, - posiadające umiejętność rozpoznawania potencjalnych niebezpieczeństw mogących być spowodowanych przez prąd elektryczny, - posiadających wiedzę w zakresie zastosowania dokumentu EN (Wymogi dotyczące instalacji oraz użytkowania). Gwarancja Gwarancją funkcjonowania i bezpieczeństwa urządzenia jest zastosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Niestosowanie się do ostrzeżeń może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub powstania szkód rzeczowych. Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niestosowania się do wskazówek. Gwarancja nie obejmuje baterii, bezpieczników oraz żarówek. Aby uniknąć błędów montażowych i uszkodzenia bramy i napędu bramy, należy koniecznie postępować zgodnie ze wskazówkami montażowymi instrukcji zabudowy! Produkt może być używany dopiero po zapoznaniu się z odnośną instrukcją montażu i obsługi. Agregatu silnika otwierać nie wolno, gdyż w przeciwnym razie wygasają uprawnienia gwarancyjne. Instrukcję montażu i obsługi należy przekazać na przechowanie osobie obsługującej bramę. Zawiera ona istotne wskazówki dotyczące obsługi, kontroli oraz konserwacji bramy. Produkt został wyprodukowany zgodnie z wymogami norm oraz wytycznych wymienionych w oświadczeniu producenta oraz oświadczeniu o zgodności. Produkt przy opuszczaniu zakładu produkcyjnego był z punktu widzenia techniki bezpieczeństwa w stanie bez zastrzeżeń. Uruchamiane mechanicznie okna, drzwi i bramy muszą być kontrolowane przez rzeczoznawcę przed pierwszym użyciem i następnie w razie potrzeby, przynajmniej raz w roku (z sporządzeniem pisemnej dokumentacji). Używanie zgodnie z przeznaczeniem System napędowy przeznaczony jest wyłącznie do otwierania i zamykania bram obrotowych. Wymagania dla bram System napędowy Comfort 580 przystosowany jest do: Bram obrotowych o szerokości skrzydła do 2,50 metra i masie skrzydła do 250 kg. Oprócz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji należy stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom! Obowiązują nasze warunki sprzedaży i dostawy. 4 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

5 3. Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Należy je koniecznie przeczytać! Wskazówki do montażu układu napędowego Sprawdzić, czy brama znajduje się w nienagannym stanie mechanicznym. Sprawdzić, czy brama poprawnie otwiera i zamyka się. Usunąć wszystkie niepotrzebne elementy konstrukcyjne (np. liny, łańcuchy, kątowniki itd.). Wyłączyć wszystkie urządzenia, które nie są wymagane po montażu układu napędowego. Przed podłączeniem okablowania koniecznie odłączyć napęd od zasilania elektrycznego. Upewnić się, że podczas układania kabli zasilanie elektryczne pozostaje przerwane. Przestrzegać miejscowych przepisów bezpieczeństwa. Układać przewody sieciowe i sterowania koniecznie oddzielnie. Napięcie sterownicze wynosi 24 V DC. Montować wszystkie czujniki impulsowania i urządzenia sterowania (np. przycisk kodowania radiowego) w zasięgu widzenia bramy, ale w bezpiecznej odległości do ruchomych elementów bramy. Zachowana musi być minimalna wysokość montażowa 1,5 metra. Upewnić się, czy elementy bramy nie wystają po montażu na chodniki publiczne lub ulice. Wskazówki do uruchomienia układu napędowego Po uruchomieniu bramy osoba obsługująca bramę lub jej zastępca muszą odbyć szkolenie w zakresie jej obsługi. Proszę dopilnować, aby dzieci nie miały możliwości zabawy sterowaniem bramy. Przed uruchomieniem bramy należy się upewnić, iż żadne osoby ani żadne przedmioty nie znajdują się w obszarze jej działania. Proszę sprawdzić wszystkie wyłączniki awaryjne. Nigdy nie należy chwytać za bramę będącą w ruchu ani za jej ruchome elementy. Zwrócić uwagę na ewentualne miejsca zgniotu i ścinania na bramie. Przestrzegać przepisów EN Wskazówki do konserwacji układu napędowego Aby zapewnić nienaganne działanie, należy regularnie kontrolować następujące punkty i w razie potrzeby dokonywać ich naprawy. Przed pracami przy bramie należy wyłączyć napięcie z układu napędowego. Sprawdzać każdego miesiąca, czy napęd zmienia kierunek pracy, gdy brama natrafia na przeszkodę. W tym celu na torze ruchu bramy ustawić przeszkodę. Należy sprawdzić ustawienia automatycznego wyłączania OTWÓRZ i ZAMKNIJ. Należy sprawdzić wszystkie ruchome części bramy i systemu napędowego. Należy dokonać kontroli zużycia elementów bramy oraz sprawdzić, czy nie są one uszkodzone. Należy sprawdzić ręcznie, czy brama daje się łatwo poruszać. Prosimy sprawdzić ramiona teleskopowe pod względem zabrudzenia i korozji. Prosimy usunąć wszelkie zabrudzenia. Prosimy nasmarować gniazda prowadnic ramion teleskopowych. Wskazówki do czyszczenia układu napędowego Do czyszczenia nie wolno nigdy używać: bezpośredniego strumienia wody, wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego, kwasów i roztworów zasadowych. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 5

6 4. Opis produktu 4.1 Zakres dostawy systemu napędu Comfort 580 Standardowy zakres dostawy Comfort 580 obejmuje: - agregat silnikowy - układ sterowniczy - osprzęt do zamocowania układu sterowniczego i agregatu silnikowego - pilot zdalnego sterowania Dwuskrzydłowa instalacja bramowa 4.1 / 2 3 Comfort 580 dostarczany jest w jednej z następujących wersji (do wyboru): Jednoskrzydłowa instalacja bramowa 4.1 / Skrzynka fundamentowa (2) 2 Agregat silnikowy (2) 3 Ramię teleskopowe (2) 4 Płytka podstawy (8) 5 Rurka dystansowa (2) 6 Płytka kryjąca (2) 7 Guma ochronna (2) 8 Zestaw śrub (2) 8 1 Skrzynka fundamentowa 2 Agregat silnikowy 3 Ramię teleskopowe 4 Płytka podstawy (4) 5 Rurka dystansowa 6 Płytka kryjąca 7 Guma ochronna 8 Zestaw śrub Sterowanie 4.1 / 3 9! 9 Control Przycisk uruchamiający 6 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

7 4. Opis produktu 4.2 Wymiary Zestaw montażowy sterownika Comfort / / 1!Ø!! !#!5!^!\ 8 11 Śruba 3,5 32 (4) 12 Kołek S6 (4) 13 Wspornik dystansowy (2) 14 Wkładka połączenia gwintowego z 2 przepustami kabla płaskiego 15 Połączenie gwintowe M20 z wkładką kabla płaskiego 16 Połączenie gwintowe M20 z wkładką kabla okrągłego 17 Połączenie gwintowe M16 z wkładką kabla okrągłego Zdalne sterowanie 4.1 / 5! Ø! 18 Nadajnik ręczny / pilot 19 Zacisk do przysłony przeciwsłonecznej 20 Antena modułowa 21 Wtyczka transmisyjna Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 7

8 4. Opis produktu 4.3 Modele bramy 5. Przygotowanie do montażu 5.1 Informacje ogólne Wersja standardowa może być używana w następujących modelach bram. Jednoskrzydłowa instalacja bramowa 4.3 / 1 Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji nie są sporządzone w skali. Wymiarowanie jest zawsze podane w milimetrach (mm). Agregat silnikowy i układ sterowniczy muszą być zamontowane po wewnętrznej stronie bramy. Do prawidłowego montażu konieczne są następujące narzędzia: 5.1 / 1 13 / 17 / 22 / Dwuskrzydłowa instalacja bramowa 2 2 / 5 ø 6 ø 6,5 4.3 / 2 M 8 8 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

9 5. Przygotowanie do montażuc 5.2 Kontrole Uwaga! W celu wykonania prawidłowego montażu, przed rozpoczęciem prac należy koniecznie przeprowadzić następujące kontrole. Fundament Prosimy o sprawdzenie przewidywanej pozycji fundamentu. Zawartość dostawy Sprawdzić, czy komplet układu jest kompletny. Sprawdzić, czy dostępne są wszystkie wymagane akcesoria dla danych warunków zabudowy. Instalacja bramowa Upewnić się, że brama ma odpowiednie przyłącze elektryczne oraz wyłącznik sieciowy. Minimalny przekrój kabla uziemiającego wynosi 3 1,5 mm 2. Upewnić się, że używane są jedynie takie kable, które nadają się do zastosowania na zewnątrz (odporność na niskie temperatury, promieniowanie UV). Upewnić się, że brama posiada ogranicznik w kierunku ZAMYKANIA i OTWIERANIA. Zdemontować albo unieruchomić zamknięcia bramy. Upewnić się, że brama pozwala się lekko poruszać ręką. Zwrócić uwagę na następujące wymagania w stosunku do bramy szerokość skrzydła bramy: min. 1 m - maks. 2,5 m wysokość bramy: maks. 2,5 m ciężar skrzydła bramy: maks. 250 kg powierzchnia otwarta: min. 50% nachylenie bramy: Brama musi być pozioma Wskazówka: Zaleca się stosować zamki elektromagnetyczne. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 9

10 10 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 5. Przygotowanie do montażuc A Rurka przepustowa dla przewodu sterującego B Rurka spustowa skrzynki fundamentowej q Długość bramy (maks. 2,50 m) r Głębokość poniżej strefy przemarzania 5.3 Plan bramy i fundamentu r A B 5.3 / 1 Uwaga! Celem uniknięcia uszkodzenia fundamentu należy: - dotrzymać wielkości fundamentu, - osadzić skrzynkę fundamentową na środku fundamentu. Agregat silnikowy równoległy do bramy r q A B 5.3 / 2 Agregat silnikowy ustawiony poprzecznie do bramy q >250 >400 >250 >400

11 5. Przygotowanie do montażuc 5.4 Plan okablowania Wskazówka: Okablowanie jest przedstawione jako przykład i może różnić się zależnie od typu bramy i wyposażenia. 5.4 / 1 2 0,4 mm 2 2! ,5 mm ,75 mm 2 2 0,75 mm ,4 mm ,75 mm 2 2 0,4 mm 2 3 1,5 mm V / AC 2 0,4 mm Zapora świetlna 2 Zapora świetlna 3 Lampka sygnalizacyjna 4 Klawisze kodowe, transponder,... 5 Przycisk klucza i 6 Wyłącznik główny (wyłącznik sieciowy) 7 Zamek elektryczny 8 Kozioł najazdowy 9 Sieciowy przewód zasilający 10 Ukad domykania krawędzi (UDK) Odniesienie: Podczas montażu i okablowania czujników bramy, elementów obsługi i zabezpieczeń należy przestrzegać odpowiednich instrukcji. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 11

12 6. Montaż 6.1 Warunki montażowe 6.2 Montaż skrzynki fundamentowej Uwaga! Celem zapewnienia bezproblemowego działania należy: - należy zalać skrzynkę fundamentową w fundamencie, - dotrzymać wszelkich warunków, - dotrzymać wszystkich wymiarów. 6.2 / 1 A Pozycja montażowa agregatu silnika 6.1 / Odstęp podłoga- skrzydło bramy 6.1 / C Prosimy włożyć skrzynkę fundamentową (A) do przygotowanego uprzednio otworu. Prosimy wypozycjonować skrzynkę fundamentową (A) na środku otworu. Prosimy przestrzegać podanych warunków montażowych. Prosimy podłączyć rurkę przepustową (B) dla przewodu sterującego do skrzynki fundamentowej (A). Prosimy podłączyć rurkę spustową (C) służącą do odwadniania do skrzynki fundamentowej. B Prosimy uszczelnić rurkę przepustową (B) i rurkę spustową (C) względem skrzynki fundamentowej (A). 6.2 / 2 D A > 55 Odstęp między górną krawędzią skrzynki fundamentowej i dolnej krawędzi skrzydła bramy musi wynosić co najmniej 55 mm. Wskazówka: W przypadku konieczności większych odstępów należy na bramę założyć odpowiednie urządzenie montażowe. Prosimy umieścić rurkę dystansową (D) w skrzynce fundamentowej (A). 12 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

13 6. Montaż 6.2 / 3 E A 6.2 / 5 Uwaga! Celem uniknięcia uszkodzenia fundamentu i przesunięcia wypozycjonowania napędu należy odczekać, aż przed następną operacją montażową nastąpi całkowite stwardnienie betonu. E D Prosimy zamknąć skrzynkę fundamentową (A) pokrywą (E). Prosimy uszczelnić pokrywę (E) taśmą klejącą. 6.2 / 4 Usunąć taśmę klejącą i pokrywę (E). Zdjąć rurkę dystansową (D). Prosimy zabetonować skrzynkę fundamentową. Wskazówka: Celem zagwarantowania prawidłowego działania agregatu silnikowego należy zapewnić, aby podczas betonowania nie nastąpiło przemieszczenie skrzynki. Prosimy sprawdzić poziome wypozycjonowanie skrzynki fundamentowej. Odczekać, aż beton stwardnieje. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 13

14 6. Montaż 6.3 Montaż agregatu silnikowego 6.3 / 1 A 6.3 / 3 B Wsadzić cztery ocynkowane płytki podstawy (A) w narożniki kasety fundamentowej (B). Uwaga! Celem umożliwienia późniejszego wyjęcia agregatu silnikowego należy zapewnić 35 cm dodatkowej długości kabla sterującego. Porada: Celem zoptymalizowania czynności demontażu agregatu silnikowego ze skrzynki fundamentowej można dwie śruby zastąpić dwoma załączonymi śrubami w wersji przedłużonej. Przed ponownym włożeniem agregatu silnikowego należy ponownie wkręcić śruby w wersji krótkiej. 6.3 / 2 C B Prosimy wprowadzić kabel sterujący do rury przepustowej. Prosimy pociągnąć kabel aż do pozycji montażowej sterownika. Prosimy umieścić agregat silnikowy (C) w skrzynce fundamentowej (B). 14 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

15 6. Montaż 6.4 Montaż ramienia teleskopu 6.4 / 1 Wskazówka: Ramię teleskopu należy zamontować między pozycją bramy OTW i ZAM. Pozycja montażowa zapewnia to, że punkt referencyjny włączany będzie przy każdym rodzaju ruchu bramy. Zanim nastąpi trwałe połączenie ramienia teleskopu z bramą należy dopasować pozycję połączeń śrubowych kątownika. Celem dopasowania kątownika koniecznym jest podłączenie agregatu silnika do sterownika. Prosimy przymocować tymczasowo klejcami kątownik ramienia teleskopu (C) do bramy. Prosimy podłączyć agregat silnikowy do sterownika. C Prosimy uruchomić sterownik. A B i Odniesienie: Podłączenie agregatu silnikowego do sterownika opisane zostało w punkcje 6.8. Rozruch sterownika opisany został w punktach Prosimy założyć gumę ochronną (B) na ramieniu teleskopu (C). 6.4 / 2 Prosimy wsunąć gumę ochronną (B) szczelnie na agregat silnikowy. Prosimy nasadzić ramię teleskopu (C) na agregat silnikowy (A). C > 90 Prosimy podjechać bramą do pozycji OTW. Prosimy podjechać bramą do pozycji ZAM. Jeśli ramię teleskopu w każdej pozycji posiada zakładkę o wymiarze minimalnym 90 mm można dokonać przykręcenia kątownika do bramy. Prosimy przykręcić kątownik do bramy. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 15

16 6. Montaż 6.5 Usunięcie blokady 6.6 Montaż sterowania Odblokowanie 6.6 / / 1 A B C Otworzyć sterowanie. Prosimy zdemontować śrubę (A) oraz tulejkę. Prosimy ściągnąć pręt teleskopu (B). Prosimy ściągnąć w kierunku górnym pozostałą na agregacie silnikowym część pręta teleskopu. Porada: Jeśli pręt teleskopu nie daje się zdemontować z agregatu silnikowego, wtedy można wkręcić śrubę M12 3,5 do gwintu (C). Pręt teleskopu zostanie w ten sposób z agregatu silnikowego ściągnięty. Przed montażem pręta teleskopu na agregat silnikowy wkręconą śrubę należy odkręcić. 6.6 / 2 3,5 32 Uwaga! Sterownik należy założyć w ten sposób, aby przewód przyłączeniowy silnika przeprowadzony został przez denko obudowy sterownika. A Agregat silnikowy można teraz zdemontować z bramy. Bramę można teraz poruszyć ręką. Blokowanie Celem zaryglowania bramy należy ramię teleskopu ponownie zamontować do agregatu silnikowego i do kątownika. i Odniesienie: Montaż ramienia teleskopu opisany został w rozdziale 6.4. Prosimy założyć sterownik używając do tego wsporników dystansowych (A). 16 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

17 6. Montaż 6.7 Przyłącza sterowania 6.7 / 1 XN81 XV51B XM70B XM70A XV51A Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Przed okablowaniem należy upewnić się, aby przewody były bez napięcia. Podczas podłączania kabli należy upewnić się, aby przewody pozostały bez napięcia (np. zapobiec przypadkowemu włączeniu). Uwaga! Aby uniknąć uszkodzenia sterowania: - Przestrzegać w każdej chwili miejscowych przepisów bezpieczeństwa. - Przewody sieciowe i sterowania należy układać koniecznie oddzielnie. - Napięcie sterownicze wynosi 24 V DC. - Napięcie zakłócające na przyłączach XM70A, XV51A, XM70B, XV51B, XB99, XP54B, XP54A, XP62B, XP62A i XB70 prowadzi do uszkodzenia całego układu elektronicznego. - Do zacisków B9, 5, 34, 3 i 8 (XB99) wolno podłączać tylko styki bezpotencjałowe L N PE P XH01 XB99 XP54B XB70 XP54A Oznaczenie Rodzaj / funkcja i XB70 Przyłącze anteny modułowej 8.1 XB99 XH01 XM70A XM70B XN70 XN81 XP54A XP54B XP62A XP62B Przyłącze zewnętrznych elementów sterowniczych Przyłącze do wyjścia programowanego 16/17 (np.lampka sygnalizacyjna 24 V DC, 0,5 A) Impuls przelotowy 15/16 Gniazdo agregatu silnikowego (MASTER) Gniazdo agregatu silnikowego (SLAVE) Przyłącze Battery Backup (o ile występuje) Przyłącze przewodu zasilania sieciowego Przyłącze zabezpieczenia krawędzi zamykającej kierunek ruchu bramy ZAMYKANIE Przyłącze zabezpieczenia krawędzi zamykającej kierunek ruchu bramy OTWIERANIE Przyłącze zapory świetlnej kierunek ruchu bramy ZAMYKANIE Przyłącze zapory świetlnej kierunek ruchu bramy OTWIERANIE 6.7 / / / / / / / / / / / / / / / 9 XN70 XP62A XP62B XV51A Przyłącze rejestracji prędkości obrotowej i czujnika odniesienia (MASTER) 6.8 / / 7 XV51B Przyłącze rejestracji prędkości obrotowej i czujnika odniesienia (SLAVE) 6.8 / / 7 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 17

18 6. Montaż i Odniesienie: Do montażu zewnętrznych elementów obsługi, urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne należy uwzględnić odpowiednie instrukcje. Możliwość podłączenia 2: 6.7 / 4 B M06E039 -XB99 Przyłącze XB99 Ustawienie fabryczne w momencie dostawy: B9 i 5 zmostkowane 6.7 / 2 M06E039 -XB99 B Oznaczenie -SB SB SB SB Rodzaj / funkcja 3 Przyłącze pozycji pośredniej 5 Przyłącze zatrzymania 8 Przyłącze impulsowe Możliwość podłączenia 1: 6.7 / 3 B M06E039 -XB99 34 Przyłącze zapobiegania zamykaniu B9 Przyłącze +24 V DC SB3 Przycisk pozycji pośredniej SB5 Przycisk zatrzymania -SB SB SB8 SB34 Przycisk impulsowy Przycisk zapobiegania zamykaniu/ System napędowy zatrzymuje się i działa w drugą stronę. i Odniesienie: Przyporządkowanie przyłączy zależne jest od zaprogramowania funkcji specjalnych. W zależności od zaprogramowania możliwe jest podłączenie przycisków impulsowych lub kierunkowych. Programowanie funkcji specjalnych zostało opisane w punkcie 9.4 (poziom 5). 18 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

19 6. Montaż Wskazówka: Podłączony do XB99 system zapobiegania zamykaniu (zapory świetlne, zegar sterujący, ) zostanie automatycznie rozpoznany po realizacji polecenia włącz do sieci (stycznik SB34 musi być zamknięty). Zaporę świetlną można później dezaktywować (poziom 8 / menu 1). Jeżeli styki układu zapobiegającego zamknięciu są otwarte, nie można już zamknąć bramy. Dodatkowe zewnętrzne elementy sterownicze, urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne z przyłączem 24 V muszą być podłączone do XB99 i XH01. Możliwość podłączenia 3: - Zewnętrzne odbiorniki radiowe 6.7 / 5 Oznaczenie XB99 Rodzaj / funkcja Przyłącze zewnętrznych elementów sterowania 3 Przyłącze pozycji pośredniej 5 Przyłącze zatrzymania 8 Przyłącze impulsowe 34 Przyłącze zapobiegania zamykaniu B9 X1 1 2 Przyłącze + 24 V DC Przyłacze do odbiorników zewnętrznych Przyłącze bezpotencjałowego zestyku zwiernego Przyłącze bezpotencjałowego zestyku zwiernego + Przyłącze + 24 V DC - Przyłącze GND M07E027 - XB99 B XH S1 Bezpotencjałowy zestyk zwierny odbiornika XH01 Przyłącze do wyjścia sterującego 15 Przyłącze elektryczne 24 V DC 16 Przyłącze GND 17 Przyłącze do wyjścia programowanego - X S Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 19

20 6. Montaż Przyłącze XN81 / XH / 6 Możliwość podłączenia: - Przyłącze do lampki sygnalizacyjnej z przekaźnikiem zewnętrznym M07E039 M07E038 - XN81 L N PE - XH / 7 M07E038 - XH YH15 - HH17 - KH17 A2 A1 L N PE - X0 L N PE F0 L N - HH14 Oznaczenie L N PE Rodzaj / funkcja Przyłącze fazowe Przyłącze przewodu zerowego Przyłącze przewodu ochronnego 15 / 16 Przyłącze elektryczne 24 V DC 16 Przyłącze GND 16 / 17 HH14 HH17 KH17 YH15 Przyłącze do wyjścia programowanego (24 V DC / 0,5 A) Lampka sygnalizacyjna Lampka sygnalizacyjna 24 V Istniejący przekaźnik 24 V Istniejący zamek elektryczny 20 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

21 6. Montaż Przyłącze XP54A / XP54B Przyłącze XP62A / XP62B 6.7 / 8 - XP54A P XP54B - P5 XP54B 46 P / 9 - XP62A P6 27 M07E037 M07E036 - W1 - W W W AP27 - TX RX - XP62B P6 26 8K2 8K2 8K2 - W W2 2 1 Oznaczenie P5 Rodzaj / funkcja Przyłącze GND - AP26 46 Przyłącze sygnału zabezpieczenia krawędzi zamykającej Kierunek jazdy bramy OTW (XP54B) TX RX 47 Przyłącze sygnału zabezpieczenia krawędzi zamykającej Kierunek jazdy bramy ZAM (XP 54A) Oznaczenie Rodzaj / funkcja P6 Przyłącze GND Uwaga! W przypadku podłączenia zabezpieczenia krawędzi zamykającej z listwą stykową 8,2 kω należy usunąć oporniki 8,2 kω zastosowane na przyłączach XP54B krawędź zamykająca OTWIERANIE oraz XP54A krawędź zamykająca ZAMYKANIE RX TX Przyłącze sygnału zapór świetlnych Kierunek jazdy bramy OTW (XP62B) Przyłącze sygnalizacyjne zapór świetlnych, kierunek jazdy bramy ZAM (XP62A) Odbiornik dwutorowych zapór świetlnych Nadajnik dwutorowych zapór świetlnych Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 21

22 6. Montaż Wskazówka: Jednotorowa zapora świetlna podłączona do XP62B / XP62A rozpoznawana jest przez urządzenie sterownicze automatycznie po włączeniu zasilania. Zaporę świetlną można później dezaktywować (poziom 8 / menu 1). Jeżeli styki układu zapobiegającego zamknięciu są otwarte, nie można już zamknąć bramy. 22 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

23 6. Montaż 6.8 Podłączenie agregatu silnikowego do układu sterowniczego 6.8 / 1 Przyłącze XV51A / XV51B Uwaga! Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu napędu, należy zwrócić uwagę na biegunowość wtyczek. 6.8 / 3 Wskazówka: W przypadku bram dwuskrzydłowych należy doprowadzić do sterowania oba przewody zasilania silników. Uwaga! Aby zapewnić stopień ochrony sterowania, przewód musi być wprowadzony poprzez dopasowaną wkładkę połączenia gwintowego. Zacisk System barw Układ numeryczny V5 Czerwona żyła / Szara żyła 3 / 6 11 Czarna żyła 4 15 Niebieska żyła 7 10 Różowa żyła / liliowa żyła 5 / / 2 Prosimy wetknąć żyły kablowe do wtyczki licznika obrotów. Prosimy poprowadzić przewody agregatu silnikowego przez śrubunki sterownika. Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 23

24 6. Montaż Przyłącze XM70A / XM70B Uwaga! Celem zapewnienia prawidłowego działania systemu napędowego, przy wykonywaniu przyłącza wtyczki silnikowej należy mieć na uwadze prawidłowy kierunek obrotów agregatu silnika. System napędowy obraca bramę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w OTW 6.8 / / 4 Zacisk System barw Układ numeryczny A1 Brązowa żyła 2 A2 Biała żyła 1 System napędowy obraca bramę w kierunku ruchu wskazówek zegara w OTW Prosimy podłączyć żyły kablowe do wtyczki silnika. 6.8 / 5 Zacisk System barw Układ numeryczny A1 Biała żyła 1 A2 Brązowa żyła 2 24 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

25 6. Montaż 6.8 / 7 B P Uwaga! Dla zapewnienia nienagannego działania muszą być spełnione następujące punkty: - W przypadku bramy jednoskrzydłowej agregat silnikowy musi być zawsze podłączony do gniazda MASTER (XM70A i XV51A). - W przypadku bramy dwuskrzydłowej przy podłączaniu agregatów silnikowych należy zwrócić uwagę na zachodzenie skrzydeł na siebie (D). 6.8 / 8 C P L N PE F D E XV51B XM70B 6.8 / 9 D XM70A XV51A E F E F Agregat silnikowy SLAVE Agregat silnikowy MASTER Oznaczenie Rodzaj / funkcja 6.8 / 10 B Moduł sterujący SLAVE (tylko w przypadku bram dwuskrzydłowych) L N PE C Moduł sterujący MASTER XM70B XM70A Gniazdo agregatu silnikowego (MASTER) XM70A XM70B Gniazdo agregatu silnikowego (SLAVE) XV51A Przyłącze czujnika obrotów / czujnika punktu referencyjnego (MASTER) Podłączyć agregaty silnikowe do układu sterowniczego. XV51B Przyłącze czujnika obrotów / czujnika punktu referencyjnego (SLAVE) Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770) 25

26 6. Montaż 6.9 Przyłącze kabla sieciowego Uwaga! - Podczas prac związanych z okablowaniem należy wyłączyć przewody zasilające z prądu. Należy upewnić się, że zasilanie elektryczne pozostaje przerwane podczas prac związanych okablowaniem. - Przy stałym przyłączu przewodu sieciowego wymagany jest wyłącznik główny na wszystkich przewodach. 6.9 / 2 L N PE Uwaga! Celem zapewnienia klasy ochrony sterowania należy przeprowadzić przewód przez odpowiednio przystosowany do tego śrubunek kablowy. 6.9 / 1 Podłączyć kabel zasilający do układu sterowniczego. Podłączyć sterowanie do zasilania sieciowego. Wskazówka: Przez ok. 3 sekundy świecą się wszystkie kontrolki. Następnie włącza się dioda 8. Inne diody mogą zaświecić się dodatkowo. Prosimy przeprowadzić przewód przez śrubunek obudowy sterownika. 26 Podręcznik montażu i obsługi, Comfort 580 PL (#82770)

Comfort 515 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 515 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 515 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych PL Instrukcja eksploatacji 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi zamykającej

Bardziej szczegółowo

Comfort 870, 871 / Control x.81 Układ napędowy do bram przesuwnych

Comfort 870, 871 / Control x.81 Układ napędowy do bram przesuwnych Comfort 870, 871 / Control x.81 Układ napędowy do bram przesuwnych PL Instrukcja eksploatacji 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe bez sprężyn

Bramy segmentowe bez sprężyn Informacje Bramy 9 10 1 3 8 4 5 7 7 6 6 Napęd ze sterowaniem zewnętrznym 1 Napęd Sterowanie 3 Przewody 4 Wtyczka CEE lub Schuko 5 Przewód spiralny z puszką 6 Fotoczujniki, np. typ M 7 Fotokomórka, np.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R www.sukcesgroup.pl Dane techniczne Napędy typu R to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu ,

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu , INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu 000649879, 000649877 Strona 1 z 6 LOTT GmbH In der Aue 8-10 D-63584 Gründau Telefon: 06051-92 59 30 Fax: 06051-92 59 44 Internet: www.uniroll.info

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Axroll NS radiowy sterownik przeznaczony do obsługi bram rolowanych. Napędy ~230V muszą mieć wbudowane wyłączniki krańcowe. Możliwość współpracy z pilotami serii Keytis (GDO) lub

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: Dzięki temu produktowi mają Państwo następujące możliwości: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

Elpro 980 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO ZAPÓR DROGOWYCH BAYT 980

Elpro 980 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO ZAPÓR DROGOWYCH BAYT 980 Elpro 980 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO ZAPÓR DROGOWYCH BAYT 980 UWAGA! Podłączenie programatora Elpro 980 wymaga dobrej znajomości zagadnień elektrotechnicznych, więc powinno być przeprowadzone przez osoby

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Sterownik bramy TS 970

Sterownik bramy TS 970 Sterownik bramy TS 90 Sterownik automatyczny dla ELEKTROMATEN firmy GfA z cyfrowym wyłącznikiem krańcowym DES lub krzywkowym wyłącznikiem krańcowym NES Badania i certyfikaty TS 90 TS 90 Produkt sprawdzony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do refleksoli z systemem zaczepowym, (screenów wiatroodpornych) wyłącznik przeciążeniowy, prędkość obrot. 32 obr/min, co 30 cykli (góra/dół) automatyczna korekta

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control Za pomocą bezprzewodowego, radiowego systemu sterowania AB440, można zdalnie włączać, wyłączać, lub przyciemnić lampy. Można też sterować innymi urządzeniami elektrycznymi. Sterowanie odbywa się przy użyciu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed niezamierzonym poruszeniem kosza jezdnego

Ochrona przed niezamierzonym poruszeniem kosza jezdnego ZETADYN polski Ochrona przed niezamierzonym poruszeniem kosza jezdnego Informacja Techniczna Samonadzór prawidłowego działania hamulców silnikowych jako elementów hamulca do ochrony przed niezamierzonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh Ixengo L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowych SKRZYDŁO DO 4 M 400 KG Solidny, wydajny i łatwy w montażu

Bardziej szczegółowo

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta.

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa SOLAR Basic Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa 1 Spis treści Ogólne wskazówki... 3 Przegląd funkcji i opis... 3 1. Otwieranie/zamykanie... 5 2. Zmiana kodu... 7

Bardziej szczegółowo

Control 22 / 23. Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń

Control 22 / 23. Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń Control 22 / 23 Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń Rysunki dla układu sterowania Control 22 / 23 C B D A A B C D E Klawiatura foliowa Przyłącza układu sterowania w motoreduktorze Wyłącznik krańcowy

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Strona 1 Spis treści Strona 3 :... 771000-6000 Strony 4-6 :........771000-6001 Strona 7 :... 771000-6002 Strona 8 :... 771000-6010 / 6011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 P Nr 28 410.0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Silnik Portos DELUX i DELUX-R

Instrukcja. Silnik Portos DELUX i DELUX-R Instrukcja Silnik Portos DELUX i DELUX-R Spis treści Podłączenia elektryczne str. 3 Ustawianie pozycji krańcowych str. 4 Dodawanie/usuwanie nadajników str. 9 Programowanie pozycji pośrednich str. 10 Edytowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo