Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

2 Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Faks Prawa autorskie do instrukcji obsługi Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi posiada spółka Interroll Engineering GmbH. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wytyczne i rysunki techniczne, których nie wolno powielać, rozpowszechniać, używać w celach komercyjnych lub przekazywać osobom trzecim w całości lub we fragmentach bez uzyskania wyraźnej zgody

3 Spis treści Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Pozostałe symbole Bezpieczeństwo Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Wykwalifikowany pracownik Zagrożenia Integracja z innymi urządzeniami Tryby pracy Informacja o wyrobie Komponenty Opis produktu Tabliczka znamionowa elektrorolki RollerDrive Identyfikacja produktu Dane techniczne Charakterystyka mocy elektrorolki RollerDrive EC Sterowniki DriveControl dla RollerDrive EC Ustawienia prędkości Wtyczka silnikowa Wymiary osi silnika Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Stożkowe elektrolki RollerDrive Transport i składowanie Transport Składowanie Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych Ostrzeżenia odnośnie prac elektroinstalacyjnych Montaż urządzenia RollerDrive Narzędzie montażowe Instalacja elektryczna Rozruch i eksploatacja Rozruch i eksploatacja Eksploatacja Postępowanie w razie wypadku lub awarii Serwisowanie i czyszczenie Wskazówki ostrzegawcze dotyczące konserwacji i czyszczenia Konserwacja Czyszczenie Usuwanie usterek Diagnoza błędów Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja Wyłączenie z eksploatacji Utylizacja Załącznik Wyposażenie Deklaracja włączenia

4 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Treść niniejszej instrukcji obsługi Ważność niniejszej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi stanowi integralną część wyrobu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki i informacje dotyczące poszczególnych faz eksploatacji elektrorolki RollerDrive EC310: Transport, montaż i uruchomienie Bezpieczna eksploatacja, prace serwisowe, pomoc w usuwaniu błędów i usterek, utylizacja Wyposażenie Instrukcja obsługi opisuje elektrorolkę RollerDrive EC310 w dniu wydania jej przez firmę Interroll. W przypadku wersji specjalnych, dodatkowo do tej instrukcji obsługi, obowiązują uzgodnienia zawarte w umowie i dokumentacja techniczna. Dla zapewnienia bezusterkowej i bezpiecznej eksploatacji oraz spełnienia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych należy przed rozpoczęciem eksploatacji elektrorolki RollerDrive EC310 przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu elektrorolki RollerDrive EC310. Instrukcję obsługi należy przekazywać każdemu kolejnemu właścicielowi lub użytkownikowi elektrorolki RollerDrive EC310. Firma Interroll nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody i awarie wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Ewentualne pytania nasuwające się po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na ostatniej stronie. 2

5 Informacje na temat niniejszego dokumentu Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Wskazówki ostrzegawcze w niniejszym dokumencie wskazują na zagrożenia mogące pojawić się podczas obsługi urządzenia RollerDrive EC310. Istotne wskazówki ostrzegawcze znajdują się w rozdziale Bezpieczeństwo (patrz "Bezpieczeństwo", strona 4) oraz na początku każdego innego rozdziału. Wskazówki te sklasyfikowano według trzech stopni intensywności zagrożenia. Sygnalizowane są one następującymi słowami: Niebezpieczeństwo Przestroga Uwaga Słowo Niebezpieczeństwo Przestroga Uwaga Znaczenie Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem, którego zignorowanie spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem, którego zignorowanie może spowodować nieznaczne lub lekkie obrażenia ciała. Struktura wskazówki ostrzegawczej NIEBEZPIECZEŃSTWO Pozostałe symbole Opis rodzaju i źródła zagrożenia Opis możliwych skutków w przypadku nieprzestrzegania wskazówki ostrzegawczej. Opis środków, których podjęcie pozwoli uniknąć skutków zagrożenia. NOTYFIKACJA Ten znak zwraca uwagę na ewentualne szkody materialne. Ważne Ten znak zwraca uwagę na wskazówkę bezpieczeństwa. Wskazówka Ten znak zwraca uwagę na ważne i użyteczne informacje. Ten znak jest nakazem wykonania określonej czynności. 3

6 Bezpieczeństwo Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Elektrorolka RollerDrive EC310 zaprojektowana jest zgodnie z aktualnym stanem technicznym i dostarczana w sprawnym stanie, mimo wszystko podczas użytkowania mogą zaistnieć pewne zagrożenia: Zagrożenie zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich. ryzyko uszkodzenia elektrorolki RollerDrive i powstania innych szkód materialnych. Ważne Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może stać się przyczyną groźnych dla życia urazów. Prosimy o uważne zapoznanie się wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, zanim jeszcze rozpoczną Państwo użytkowanie elektrorolki RollerDrive i ich przestrzeganie. Praca przy elektrorolce RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym pracownikom. Podczas eksploatacji elektrorolki RollerDrive instrukcję obsługi należy przechowywać stale w pobliżu miejsca pracy, aby w razie potrzeby można było szybko do niej zajrzeć. Zawsze należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Ewentualne pytania nasuwające się po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na ostatniej stronie. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Elektrorolka RollerDrive EC310 należy używać tylko w celach przemysłowych oraz zbliżonych i przystosowana wyłącznie do transportowania towarów i materiałów takich jak części, kartony czy skrzynie. Elektrorolkę należy wbudować i zintegrować z zespołem przenośnika lub z instalacją przenośnika. Wszelkie inne rodzaje użytkowania traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem. Zabrania się dokonywania samowolnych zmian, naruszających bezpieczeństwo. Moduł RollerDrive EC310 wolno użytkować tylko i wyłącznie w podanych zakresach mocy. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Elektrorolka RollerDrive EC310 nie nadaje się do transportu osób, materiałów sypkich i drobnicy. Elektrorolka RollerDrive nie jest przystosowana do obciążeń udarowych. Każde użytkowanie elektrorolki RollerDrive EC310 będące odstępstwem od użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wymaga pisemnej zgody firmy Interroll. 4

7 Bezpieczeństwo Wykwalifikowany pracownik Wykwalifikowany pracownik to osoba zdolna do zapoznania się z instrukcją obsługi i zrozumienia jej treści oraz do fachowego wykonania prac z uwzględnieniem przepisów danego kraju. Praca przy elektrorolce RollerDrive dozwolona jest jedynie wykwalifikowanym pracownikom, przy uwzględnieniu następujących wytycznych: odpowiednie instrukcje i rysunki, wskazówki bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi, przepisy i wytyczne odnoszące się do eksploatowanego urządzenia, krajowe lub lokalne przepisy i wytyczne odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Zagrożenia Ważne Tutaj znaleźć można informacje na temat różnego rodzaju zagrożeń i szkód mogących zachodzić w związku z eksploatacją elektrorolki RollerDrive EC310. Wypadki z udziałem ludzi Prąd elektryczny Elementy obrotowe Wysoka temperatura Środowisko pracy Zakłócenia eksploatacji Konserwacja Konserwacje i naprawy zlecać wyłącznie upoważnionym wykwalifikowanym pracownikom przestrzegającym obowiązujących przepisów. Przed uruchomieniem elektrorolki RollerDrive należy upewnić się, czy w pobliżu przenośnika nie znajdują się osoby postronne. Prace konserwacyjne i naprawy należy przeprowadzać po uprzednim odłączeniu prądu. Zabezpieczyć elektrorolkę RollerDrive przed niezamierzonym włączeniem. Trzymać z dala palce i włosy od ruchomych elementów urządzenia. W przypadku długich włosów należy zakładać siateczkę na włosy. Zakładać ubranie robocze ściśle przylegające do ciała. Nie wolno nosić biżuterii, np. łańcuszków czy bransoletek. Nosić obuwie ochronne. Nie dotykać elektrorolki RollerDrive podczas eksploatacji. W aplikacjach z wysokimi cyklami przełączeniowymi temperatura rury może osiągać 60 C (140 F). Nie stosować elektrorolki RollerDrive w strefach zagrożonych wybuchem. Ze strefy roboczej usunąć wszelkie zbędne materiały i przedmioty. Nosić obuwie ochronne. Ustalić i nadzorować sposób podawania ładunków na przenośnik. Regularnie sprawdzać elektrorolkę RollerDrive pod kątem widocznych szkód. W przypadku powstawania dymu, nietypowych odgłosów lub zablokowania się lub uszkodzenia ładunku, należy natychmiast wyłączyć elektrorolkę RollerDrive i zabezpieczyć ją przed niezamierzonym uruchomieniem. Natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym personelem celem ustalenia przyczyny awarii. Nie wchodzić na elektrorolkę RollerDrive podczas jej pracy. Ponieważ jest to produkt bezobsługowy, wystarczy sprawdzać elektrorolkę RollerDrive pod względem widocznych uszkodzeń, nietypowych odgłosów i prawidłowego dokręcenia śrub i nakrętek. Nie otwierać elektrorolki RollerDrive. 5

8 Bezpieczeństwo Niezamierzone uruchomienie Zadbać o to, aby elektrorolka RollerDrive nie została niespodziewanie uruchomiona, w szczególności podczas montażu, prac serwisowych i w przypadku awarii. Integracja z innymi urządzeniami Po zintegrowaniu elektrorolki RollerDrive z przenośnikiem należy sprawdzić całą aplikację przed włączeniem przenośnika pod kątem ewentualnych nowych miejsc zagrożeń. Opis tych stref nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi, lecz należy przeanalizować je podczas ustawiania i uruchamiania całej instalacji transportera. Po zintegrowaniu urządzenia RollerDrive do instalacji przenośnika, należy dokonać analizy, czy nie powstały jakieś nowe strefy niebezpieczne. Tryby pracy Zwykły tryb pracy Specjalny tryb pracy Eksploatacja w stanie zamontowanym u klienta końcowego jako komponent przenośnika stanowiącego część aplikacji. Wszystkie tryby pracy, wymagane do zapewnienia i utrzymania bezpiecznego trybu zwykłego. Rodzaj specjalnego rodzaju pracy Objaśnienie Uwagi Transport/ składowanie Załadunek i wyładunek, transport i - prawidłowe składowanie Montaż/ rozruch Montaż u klienta końcowego i Po odłączeniu od prądu przeprowadzenie eksploatacji próbnej Czyszczenie Czyszczenie na zewnątrz Po odłączeniu od prądu Konserwacja/ naprawa Prace konserwacyjne i przeglądy Po odłączeniu od prądu Diagnoza usterek Wyszukiwanie usterek w przypadku Po odłączeniu od prądu nieprawidłowości działania Usuwanie usterek Usuwanie usterek Po odłączeniu od prądu Wyłączenie z eksploatacji Demontaż z przenośnika Po odłączeniu od prądu Utylizacja Utylizacja RollerDrive i opakowania - 6

9 Informacja o wyrobie Komponenty RollerDrive EC310 1 Wtyczka silnikowa z kablem 2 Oś silnika 3 Gniazdo łożyska po stronie napędowej 4 Silnik 5 Śruba mocująca do osi po stronie nienapędowej 6 Gniazdo łożyska po stronie nienapędowej 7 Rura 8 Sprzęgło rurowe 9 Przekładnia 7

10 Informacja o wyrobie Opis produktu Elektrorolka RollerDrive EC310 jest elektronicznie komutowaną rolką napędową. Elektronika silnika, silniki i przekładnia zabudowane są wewnątrz elektrorolki RollerDrive. Dysponuje ona dziewięcioma stopniami napędu i można ją eksploatować ze stałą prędkością transportową. Ochrona przed przeciążeniem Hamulec zatrzymujący (Zero Motion Hold) Magazynowanie energii System posiada kilka rodzajów ochrony przed przeciążeniem: Taktowanie blokowania: W przypadku zablokowania elektrorolki RollerDrive i pojawienia się polecenia do startu, silnik dokona dziesięciu startowych prób 1-sekundowych w co 3 sekundy. Jeśli mimo tych dziesięciu prób blokada występuje nadal, zostanie wysłany sygnał o zakłóceniu i elektrorolka RollerDrive spróbuje wystartować ponownie w cyklu 60:1 (ponowny start trwający sekundę co 60 sekund), aż blokada nie zostanie usunięta. Elektrorolka RollerDrive nie zostanie uszkodzona, jeśli system będzie pracował w dłuższy czas systemie taktowania blokady. Jeśli elektrorolka RollerDrive ponownie wejdzie na żądane obroty lub polecenie startu zostanie wycofane, wtedy sygnał zakłóceniowy zostaje dezaktywowany. Wolne obroty: Jeśli w ciągu dziesięciu sekund pojawi się odchyłka od wybranej prędkości na poziomie wyższym niż +/- 20%, wtedy silnik zostaje wyłączony i zostanie wyemitowany sygnał zakłóceniowy. Elektrorolka RollerDrive spróbuje po 60 sekundach wystartować ponownie. Jeśli elektrorolka RollerDrive ponownie wejdzie na żądane obroty lub polecenie startu zostanie wycofane, wtedy sygnał zakłóceniowy zostaje dezaktywowany. Odchyłka temperatury: Temperatura silnika oraz wszelkich zespołów elektronicznych podlega monitorowaniu. Przy prawidłowym użytkowaniu, można wbudować rolkę do przenośnika niezbędnymi elementami sterującymi, co pozwoli na bezobsługową pracę w całym okresie żywotności wyrobu. Elektrorolka RollerDrive EC310 wyposażona jest w hamulec zatrzymujący umożliwiający stosowanie na przenośnikach spadkowych i wznoszących. W tej sytuacji następuje zatrzymanie wirnika silnika jeśli brak jest sygnału do jazdy. W przypadku zaniku napięcia zasilającego hamulec zatrzymujący traci swe znaczenie, gdyż nie jest on hamulcem mechanicznym. Podczas hamowania elektrorolka RollerDrive EC310 gromadzi energię kinetyczną transportowanego towaru. Prowadzi to do niewielkiego nagrzania silnika podczas pracy i polepsza bilans energetyczny instalacji. Sterowniki Interroll DriveControl są wyposażone w przełączniki które zapobiegają wzrostowi napięcia zasilającego powyżej 28 V. Przy montażu należy zapewnić to, aby zastosowane elementy sieciowe były przystosowane do zasilania drugostronnego. 8

11 Informacja o wyrobie Tabliczka znamionowa elektrorolki RollerDrive Informacje zawarte na tabliczce znamionowej elektrorolki RollerDrive służą do identyfikacji urządzenia RollerDrive. Jest to niezbędne, w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji elektrorolki RollerDrive. INTERROLL 6 a 03/10 16:1 37 W 24 VDC 0,05 0,98 m/s EC Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Tabliczka znamionowa 1 Producent 2 Data produkcji 3 Przełożenie przekładni 4 Moc 5 Napięcie znamionowe 6 Zakres prędkości 7 Typ elektrorolki RollerDrive 8 Numer serii Identyfikacja produktu Celem identyfikacji elektrorolki RollerDrive konieczne są następujące dane. Parametry swej elektrorolki RollerDrive można nanieść do ostatniej kolumny. Informacja Możliwa wartość Własna wartość Tabliczka znamionowa elektrorolki RollerDrive Średnica rury Materiał rury Długość montażowa rolek Przeniesienie momentu napędowego Oś strony nienapędowej Typ silnika Przełożenie przekładni Numer serii 50 mm lub 1,9 cala Galwanicznie ocynkowana, aluminiowa lub ze stali szlachetnej (z lub bez elementów nasadowych) EL/BF Rodzaj przeniesienia momentu napędowego Oś sprężynowa lub trzpień z gwintem wewnętrznym (patrz "Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej", strona 14) 9

12 Informacja o wyrobie Dane techniczne Napięcie znamionowe Zakres napięcia Prąd biegu jałowego Prąd znamionowy Maksymalny prąd rozruchu Moc znamionowa Maksymalne tętnienia resztkowe zasilania w napięcie Maksymalna ilość uruchomień i zatrzymań na minutę Maksymalny poziom szumów (w stanie zamontowanym) 24 VDC 18 do 28 VDC 0,4 A 2 A 5 A 32 W 3 % db(a) 1) Klasa ochrony IP54 oraz IP66 Temperatura otoczenia podczas 0 C do 40 C (32 F do 104 F) eksploatacji Temperatura otoczenia w czasie -30 C do +75 C (-22 F do +167 F) transportu i magazynowania Wilgotność powietrza 5 do 85 % Wysokość ustawienia p.z.n. maks m (maks stóp) Wskazówka Dane odnoszą się do temperatury otoczenia wynoszącej 20 C (68 F). Przełożenie przekładni 1) Wartość zależna od stanu wbudowania, kształtów profili oraz od właściwości rezonansowych instalacji. Charakterystyka mocy elektrorolki RollerDrive EC310 Zakres prędkości m/s Moment znamionowy Nm Moment rozruchowy Nm 9:1 0,09 do 1,75 0,45 1,10 0,36 12:1 0,07 do 1,31 0,61 1,46 0,48 16:1 0,05 do 0,98 0,81 1,95 0,64 20:1 0,04 do0,78 1,01 2,44 0,80 24:1 0,03 do 0,65 1,21 2,92 0,96 36:1 0,02 do 0,44 1,82 4,38 1,44 48:1 0,02 do 0,33 2,42 5,85 1,92 64:1 0,01 do 0,25 3,23 7,80 2,56 96:1 0,01 do 0,16 4,84 11,69 3,84 Moment zatrzymania Nm 10

13 Informacja o wyrobie Sterowniki DriveControl dla RollerDrive EC310 Firma Interroll zaleca stosowanie elektrorolka RollerDrive EC310 wraz z odpowiednim sterownikiem Interroll DriveControl 20 lub 54. Wskazówka Dokładniejsze informacje na temat sterownika DriveControl znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi i katalogach lub publikacjach pod Ustawienia prędkości W przypadku zastosowania niewłaściwego sterownika DriveControl (patrz "Sterowniki DriveControl dla RollerDrive EC310", strona 11), można dokonać zmiany prędkości RollerDrive EC310, przy czym zmiana dotyczyć będzie napięcia na trzpieniu 5 wtyczki silnikowej. Ustawienia prędkości na sterowniku DriveControl Ustawienie przełącznika DIP na Prędkość przy przełożeniu przekładni sterowniku DriveControl m/s A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 on on on on 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 on on on off 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15 on on off on 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14 on on off off 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 on off on on 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12 on off on off 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11 on off off on 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10 on off off off 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 off on on on 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07 off on on off 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06 off on off on 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05 off on off off 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 off off on on 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03 off off on off 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 off off off on 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 off off off off Zatrzymanie lub odpowiednio do sygnału na przyłączach Speed A-C 11

14 Informacja o wyrobie Zewnętrzne ustawianie prędkości poprzez wejścia cyfrowe Ustawienia prędkości na sterowniku DriveControl* Prędkość przy przełożeniu przekładni m/s A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14 H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11 H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06 L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 L L L * H = logicznie aktywny; L = logicznie nieaktywny 12

15 Informacja o wyrobie Wtyczka silnikowa Trzpień Kolor Funkcja Wartość 1 brązowy Wejście zasilania w napięcie (+) 2 biały Kierunek obrotów, widziany od końca kabla elektrorolki RollerDrive 3 niebieski Masa dla zasilania w napięcie i sygnału (-) 4 czarny Wyjście sygnalizacji zakłóceń 5 szary Analogowy sygnał dla prędkości i uruchomienia Napięcie znamionowe: 24 VDC Zakres napięcia: 18 do 28 VDC U < 4 V = przeciwnie do ruchu wskazówek zegara U > 7 V = zgodnie z ruchem wskazówek zegara Masa Kolektor otwarty U cesat = 0,5 V przy I c = 5 ma U max = 30 V I cmax = 5 ma Błąd: Signal Low Brak błędu: Signal High patrz poniższa tabela Analogowy sygnał dla prędkości i uruchomienia (trzpień 5) Zakres napięciowy Stop (stan zahamowania) Prędkość 0 do 24 VDC 0 do 2,3 VDC 2,3 VDC do 10 VDC (gradient wzrostu od 2,3 VDC: 740 obr/min (obrotów silnika) rozkładany liniowo między 2,3 i 10 VDC) Prędkość maksymalna 10 VDC do 24 VDC Na prędkość przenośnika składa się przełożenie przekładni i wartość zadana (dalsze informacje patrz "Ustawienia prędkości", strona 11) Wskazówka W przypadku niepodłączenia elektrorolki RollerDrive bezpośrednio do odpowiedniego sterownika DriveControl lub do przedłużacza kablowego marki Interroll, należy podłączyć wtyczkę silnikową do kształtki przyłączeniowej Conec M8 Snap-In. NOTYFIKACJA Trzpienie 1 i 3 nie są zabezpieczone przed przebiegunowaniem. Uszkodzenie silnika. Zapewnić prawidłową biegunowość. 13

16 Informacja o wyrobie Wymiary osi silnika 11 mm (0,44 in) hex 13 mm (0,51 in) M12 x 1 mm 480 mm (18,9 in) 5 mm (0,2 in) BF/EL Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Prosty 11 mm (0,44 cala) heksagonalna, Oś sprężynowa Z trzpieniem osi z gwintem wewnętrznym M8 (FTM8) Prosty IP66 10 mm (0,39 in) SW 13 mm (0,51 in) Głowica dla paska okrągłego Głowica PolyVee 14

17 Informacja o wyrobie Głowica PolyVee IP66 11 mm (0,44 cala) heksagonalna, Oś sprężynowa Z trzpieniem osi z gwintem wewnętrznym M8 (FTM8) 31 mm (1,22 in) 4 mm (0,16 in) Głowica dla paska zębatego ø43 mm (1,7 in) SW 13 mm (0,51 in) Pasek Poly-Chain GT; 8 mm podziałka zębów; 18 zębów Głowica z kołem łańcuchowym 11 mm oś sześciokątna (0,44 cale); podziałka zębów 3/8 cali; 20 zębów BF/EL = Between Frames / długość montażowa 15

18 Informacja o wyrobie Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Trzpień osiowy z gwintem wewnętrznym M8, łożyskowanie pojedyncze Oś sprężysta, sześciokątna, łożyskowanie podwójne Wskazówka Możliwe są inne pozycjonowania rowków na rurze. Stożkowe elektrolki RollerDrive W przypadku stożkowych elektrolek RollerDrive po obu stronach musi być zapewniona kompensacja kąta 1,8, aby zapobiegać naprężeniom zginającym elektrolki RollerDrive. 16

19 Transport i składowanie Transport Każda elektrorolka RollerDrive posiada na końcach kołpaki zabezpieczające. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego transportu Prace transportowe należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom. Należy przestrzegać następujących wskazówek. Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach. Przed transportem należy sprawdzić, czy elektrorolki RollerDrive są prawidłowo zamocowane. Unikać wstrząsów i uderzeń podczas transportu. Każdą elektrorolkę RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia szkód, należy sfotografować uszkodzone elementy. W przypadku stwierdzenia szkód, o fakcie tym należy bezzwłocznie powiadomić spedytora i firmę Interroll, aby nie utracić prawa do wysunięcia roszczeń. Elektrorolki RollerDrive nie poddawać silnym wahaniom temperatury, gdyż może to prowadzić do tworzenia się kondensatu wody. Składowanie PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego składowania Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach. Każdą elektrorolkę RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. 17

20 Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych PRZESTROGA Elementy obrotowe Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców. Nie wkładać palców między elektrorolkę RollerDrive a pas, pas PolyVee lub łańcuch. Założyć urządzenia ochronne (np. osłony ochronne), aby zapobiec zahaczeniu palców o pas okrągły, pas PolyVee lub łańcuch. Umieścić na przenośniku odpowiednią tabliczkę ostrzegawczą. NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych, które mogą doprowadzić do awarii lub skrócenia żywotności elektrorolki RollerDrive Należy przestrzegać następujących wskazówek. Nigdy nie dopuszczać do upadku na posadzkę elektrorolki RollerDrive oraz używać wyłącznie z przeznaczeniem, co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń wewnętrznych. Każdą elektrorolkę RollerDrive przed zamontowaniem, należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. Celem uniknięcia uszkodzeń połączeń wewnętrznych nie należy chwytać i nie zabezpieczać elektrorolki RollerDrive za kabel silnikowy. Elektrorolki RollerDrive nie należy wkładać do ramy przenośnika na siłę. Elektrorolka powinna lekko wsunąć się w ramę przenośnika. Należy mieć na uwadze prawidłowy moment obrotowy dokręcania nakrętki sześciokątnej elektrorolki RollerDrive, co pozwoli na uniknięcie obrócenia się osi w ramie przenośnika i skręcenia kabla (patrz "Zabezpieczenie elektrorolki RollerDrive w ramie przenośnika", strona 22). Nie dopuścić do skręcenia kabla zasilania. 18

21 Montaż i instalacja Ostrzeżenia odnośnie prac elektroinstalacyjnych NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych polegających na uszkodzeniu silnika i/lub kabli elektrorolki RollerDrive Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Prace elektroinstalacyjne należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom. Przed zainstalowaniem, demontażem lub okablowaniem modułu RollerDrive należy odłączyć ją od napięcia. Elektrorolki RollerDrive, względnie sterownika DriveControl nigdy nie podłączać do prądu przemiennego, gdyż prowadzi to do nieusuwalnych uszkodzeń. Wtyczki silnika nie narażać na działanie zbyt dużych sił rozciągających i ściskających. Przy zginaniu kabla i przy gwałtownym przekładaniu tarczy przepustowej przez kabel, może dojść do uszkodzenia jego izolacji, co może prowadzić do awarii elektrorolki RollerDrive. Zapewnić prawidłowe uziemienie elektrorolki RollerDrive, sterownika DriveControl oraz źródła zasilania 24 VDC przez ramę przenośnika lub konstrukcję wsporczą, w której elektrorolka RollerDrive i sterownik DriveControl zostały zainstalowane. Nieprawidłowe uziemienie może doprowadzić do wytwarzania się ładunków elektrostatycznych, co może skutkować zakłóceniami, przedwczesną awarią silnika lub sterownika DriveControl. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić minimum 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania sił rozciągających lub ściskających. Sygnał startu wysłać z opóźnieniem przynajmniej 500 ms po podłączeniu zasilania prądowego. Równoległe podłączenie zasilania prądowego i sygnału startu prowadzi do wartości szczytowych prądu powyżej 5 A i uszkodzenia elektrorolki RollerDrive. 19

22 Montaż i instalacja Montaż urządzenia RollerDrive Wprowadzenie osi silnika Usunąć opakowanie i zabezpieczenia transportowe z elektrorolki RollerDrive. Wskazówka Przy montażu elektrorolki RollerDrive zwłaszcza w profilach z powłokami należy pamiętać, aby nakrętki zabezpieczające lub ew. założone podkładki zabezpieczające lub zabezpieczenia momentu obrotowego tworzyły z profilem zestyk elektroniczny, aby umożliwić uziemienie. Kabel i oś silnika wprowadzić w otwór sześciokątny o wielkości przynajmniej 11,2 mm (0,44 in) lub otwór okrągły o wielkości przynajmniej 12,2 mm (0,48 in) w ramie przenośnika. NOTYFIKACJA Uszkodzenia części wewnętrznych elektrorolki RollerDrive spowodowanych przez niewłaściwe obchodzenie się Nie zakładać jeszcze nakrętek zabezpieczających. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić minimum 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania sił rozciągających lub ściskających. Zamontować jeden lub dwa paski o przekroju okrągłym 4 mm. maks. 5 mm (3/ 16 cala), lub pasek PolyVee (o ile stosowany) 20

23 Montaż i instalacja Wprowadzenie osi nienapędowej Sposób wprowadzania nienapędowej osi do ramy przenośnika zależy od rodzaju tej osi. Najłatwiejsze jest mocowanie osi sprężynowej. Wprowadzanie sprężynowej osi heksagonalnej Wcisnąć do wewnątrz oś sprężynową i wypozycjonować ją odpowiednio do otworu w ramie przenośnika. Puścić oś sprężynową heksagonalną, aby wskoczyła do otwory ramy przenośnika. Wprowadzanie trzpienia osi z gwintem wewnętrznym Nasadzić podkładką sprężystą na śrubę M8x20. Wypozycjonować elektrorolkę RollerDrive w ramie przenośnika i wprowadzić śrubę M8 z podkładką sprężystą do osi. Kluczem płaskim zabezpieczyć trzpień osi przed obrotem (w zależności od wersji wykonania trzpienia osi, stosować klucz SW 13 mm lub SW 19 mm, patrz "Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku", strona 16). Dokręcić śrubę kluczem dynamometrycznym momentem obrotowym 20 Nm (177 cal-funt), aż podkładka sprężysta zostanie w pełni ściśnięta. 21

24 Montaż i instalacja Zabezpieczenie elektrorolki RollerDrive w ramie przenośnika Na osi bezpośrednio przy rurze znajduje się nakrętka. Ta nakrętka wewnętrzna została uprzednio zamontowana i zabezpieczona w prawidłowej pozycji. Wskazówka Nie przekręcać nakrętki wewnętrznej. Przy użyciu klucza płaskiego SW 17 mm zabezpieczyć nakrętkę wewnętrzną przed obróceniem się. W przypadku konfiguracji IP66, należy zastosować klucz płaski SW 36 mm. Zawartą w zakresie dostawy nakrętkę przesunąć przez kabel silnikowy i przykręcić na osi silnika z gwintem. Nakrętkę tę dokręcić kluczem dynamometrycznym momentem 70 Nm (619 cal-funt) i upewnić się, że nakrętka wewnętrzna nie obraca się. Wskazówka Celem uniknięcia narażenia stożkowej elektrorolki RollerDrive na działanie sił gnących, należy zastosować kompensację kątową na końcu silnika. Narzędzie montażowe Do montażu pasów PolyVee można stosować narzędzie specjalistyczne przedstawione na poniższej ilustracji. Włożyć narzędzie montażowe między dwie rolki, celem zmniejszenia odległości między sąsiednimi rolkami. Wskazówka Wymiary narzędzia montażowego zależą od rozstawu rolek i od średnicy rur rolek. 22

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ 3273 dla skoku nominalnego do 30 mm Instrukcja montażu i obsługi EB 8312-2 PL Wydanie: listopad 2015 (10/13) Wskazówki i ich znaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu MAZDA: Mazda 6 KD470.32/PL/01 KD470.32/PL/01-05/2016-05/2016 KD470.32 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 2.0 DiTD Numery OE RF2A-12-770B, RF5C- 12-205A, RF5C-12-700, RF5C-12-730 SCHEMAT MONTAŻOWY

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA. SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP SPRZĘGŁA ELASTYCZNE typu SP Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. ul. Tokarska 6 ; 40-859 Tel.: +48 32 604 09 00 ; Fax.:+48 32 604 09 01 Spis treści Lp. Nazwa Strona 1. Ogólne warunki stosowania 3 2. Stosowane

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROËN: C4, C4 Picasso, C5 FL, C5 X7, C8, Jumpy II, Dispatch II PEUGEOT: 307, 307 Restyling, 407, 807, Expert II KD459.56 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 1.8 i 2.0 i Numery OE 0831-V6 SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitonakrętek

Głowica do nitonakrętek Głowica do nitonakrętek ND 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitonakrętek stalowych oraz aluminiowych. Nitonakrętki stalowe M3 M4 M5 M6 M8 Nitonakrętki aluminiowe M3 M4 M5 M6 M8 2. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. D-447 Rheine 461 PL 1 z 7 Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Najważniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitów zrywalnych E95H

Głowica do nitów zrywalnych E95H Głowica do nitów zrywalnych E95H 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitów zrywalnych z dowolnego materiału. Nity aluminiowe średnica [mm] Nity stalowe średnica [mm] Nity nierdzewne średnica [mm]

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Klucz udarowy do kół Einhell

Klucz udarowy do kół Einhell INSTRUKCJA OBSŁUGI Klucz udarowy do kół Einhell 2048300 Nr produktu 841191 Rysunek nr. 1 Strona 1 z 6 Ważna Informacja! Podczas korzystania z urządzenia, muszą być przestrzegane odpowiednie środki ostrożności,

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

GA Zalecenia dotyczące montażu/demontażu.

GA Zalecenia dotyczące montażu/demontażu. GA357.09 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu. AUDI : A3 série 1 (AU34) SEAT : Cordoba III, Ibiza II, Leon I, Toledo série 2 SKODA : Octavia I, Octavia I FL VOLKSWAGEN : Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 Dziękujemy za wybranie produktów firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji SOMFY niniejszym oświadcza, że urządzenie to zaprojektowane do zasilania napięciem 230V/50Hz spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektyw mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ)

1. Zabezpieczenie. 2. Oprzyrządowanie zalecane DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) page 1 sur 10 DEMONTAŻ-MONTAŻ : PASEK NAPĘDU ROZRZĄDU (DRUGI MONTAŻ) SYSTEM WTRYSKU BOSCH I DIESEL TURBO DV4TD OD OPR 10192 1. Zabezpieczenie PILNE : Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości. 2. Oprzyrządowanie

Bardziej szczegółowo

Pierścień tłumiący DT i DTV

Pierścień tłumiący DT i DTV 1 z 5 DT służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu układu napędu (silnik - łącznik pompa-silnik - pompa) z pokrywą zbiornika lub płytą bazową. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

RUFLEX Sprzę g ł o Przeciążeniowe Instrukcja Montaż u

RUFLEX Sprzę g ł o Przeciążeniowe Instrukcja Montaż u D-4847 Rheine 46 P Sprzęgło przeciążeniowe jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Najważniejsze zasady Przed zamontowaniem

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Łożyska kasetowe (GEN 1) Zalecenia do demontażu/montażu przy użyciu prasy

Łożyska kasetowe (GEN 1) Zalecenia do demontażu/montażu przy użyciu prasy Koło Łożyska (GEN kasetowe 1)/PL/09/2015 (GEN 1)/PL/09/2015 Łożyska kasetowe (GEN 1) Zalecenia do demontażu/montażu przy użyciu prasy ŁOŻYSKA Łożysko kasetowe kulkowe dwurzędowe Łożysko kasetowe stożkowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo