3. AKCJE, PROGRAMY...14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. AKCJE, PROGRAMY...14"

Transkrypt

1 Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie Raport z działalności w roku 2005 Warszawa, marzec Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

2 Spis treści SPIS TREŚCI BANK ŻYWNOŚCI - CODZIENNA DZIAŁALNOŚĆ...3 MISJA I PODSTAWOWE DZIAŁANIA...3 DARCZYŃCY...4 ODBIORCY...7 EUROPEJSKI PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ PEAD (PROGRAMME EUROPEEN D'AIDE AUX PLUS DEMUNIS)...8 MAGAZYNY BANK ŻYWNOŚCI - LUDZIE...10 WŁADZE FUNDACJI...10 ZESPÓŁ - PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE AKCJE, PROGRAMY...14 PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM...14 ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI...14 ISO BANKI ŻYWNOŚCI NA MAZOWSZU FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI (FPBŻ) FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZAŁĄCZNIKI...19 Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

3 1. Bank Żywności - codzienna działalność Misja i podstawowe działania Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie inicjuje, wspiera i prowadzi działalność społeczną zmierzającą do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczaniem do marnotrawienia żywności. Swoją pomocą obejmuje organizacje pozarządowe, placówki pomocowe, zdrowotne i edukacyjne z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Powyższe cele realizowane są poprzez: bezpłatne pozyskiwanie żywności, profesjonalne zorganizowanie jej transportu i magazynowania oraz bezpłatnego rozdziału; wspieranie pozyskanymi artykułami żywnościowymi instytucji świadczących bezpośrednią pomoc potrzebującym, w szczególności organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi i innymi osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej; wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, niewykorzystywanej lub niehandlowej przez co producenci, dystrybutorzy i handlowcy unikają wysokich kosztów utylizacji a Bank nie tylko przeciwdziała marnotrawieniu żywności lecz także przyczynia się do zwalczania zjawiska zanieczyszczenia środowiska naturalnego; promowanie wśród społeczeństwa wrażliwości na problemy osób pokrzywdzonych przez los oraz kształtowanie postaw przeciwdziałających marnotrawieniu żywności; tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi przy zachowaniu zasady apolityczności. Bank Żywności SOS w Warszawie powstał, jako spontaniczna reakcja ludzi na funkcjonowanie w polskiej rzeczywistości społecznej paradoksu: z jednej strony duże ilości żywności marnują się bądź są planowo niszczone, a z drugiej strony w mocno rozwarstwionym społeczeństwie żyją ludzie głodni bądź chronicznie niedożywieni. Codziennie w Polsce z powodu głodu cierpi 5,5 miliona ludzi. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie jest wspólnym przedsięwzięciem lokalnego społeczeństwa (organizacji pozarządowych), miejscowych władz, biznesu, mediów. Jest przedsięwzięciem aktywizującym mieszkańców Warszawy i okolic do podejmowania skutecznych działań na rzecz rozwiązania problemu marnotrawienia żywności oraz minimalizowania zjawiska głodu. Podstawowa wytyczna w działaniu Banku to utrzymanie wiarygodnej pozycji w stosunku do dużej liczby partnerów, zarówno odbiorców, jak i dostawców oraz wolontariuszy. Program banku żywności polega na harmonijnym połączeniu elementów spontanicznej aktywności społecznej z wysokim profesjonalizmem przestrzeganiem norm sanitarnych związanych z obrotem żywnością, dotrzymywaniem zobowiązań wobec partnerów. Działalność ta, obok walorów społecznych, edukacyjnych i ekologicznych posiada również zaletę wysokiej efektywności ekonomicznej. Jedna złotówka przeznaczona na funkcjonowanie Fundacji przyniosła żywność o wartości 21 złotych. Pozwala to 204 organizacjom charytatywnym zasilanym przez Bank przeznaczyć posiadane przez nie skromne środki finansowe na realizację zadań statutowych, w tym m.in. wychowawczych, edukacyjnych czy resocjalizujących. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

4 Darczyńcy Codzienna praca Fundacji polega na pozyskiwaniu żywności od producentów, dystrybutorów, rolników i hurtowników. W roku 2005 Fundacja pozyskała w sumie ,70 kg żywności, o wartości ,98 zł. Szczegółowy wykaz darczyńców wraz z informacją o tonażu i wartości przekazanej przez nich żywności znajduje się w załączniku nr 1. Poniższa tabela i schemat obrazują dynamikę pozyskiwania żywności w poszczególnych kwartałach roku w porównaniu do roku ubiegłego: 2 500, , , ,00 500,00 0,00 Porównanie dostaw w 2004 i 2005 roku I. KWARTAŁ II. KWARTAŁ III. KWARTAŁ IV. KWARTAŁ Dostawy w tonach Styczeń 17,11 62,66 Luty 54,27 44,23 Marzec 62,61 197,87 I. KWARTAŁ 134,00 304,76 Kwiecień 117,43 311,43 Maj 70,01 455,02 Czerwiec 95,13 670,09 II. KWARTAŁ 282, ,54 Lipiec 91,23 654,66 Sierpień 158,15 825,95 Wrzesień 212,99 816,78 III. KWARTAŁ 462, ,39 Październik 554,34 822,39 Listopad 81,04 14,73 Grudzień 148,13 111,61 IV. KWARTAŁ 783,51 948,73 SUMA 1 662, ,42 Przełom trzeciego i czwartego kwartału był najbardziej obciążony ilością dostaw, co wynikło z harmonogramu programu PEAD, w którym wszystkie dostawy muszą zostać zrealizowane do końca października. Udział grup dostawców żywności kształtował się następująco: Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

5 PEAD 84,1% Źródła pozyskiwania żywności w 2005 roku. PRODUCENCI NGO INNE BANKI PEAD GIEŁDA BRONISZE, ROLNICY 3,3% PRODUCENCI 9,2% SUPER- MARKETY 1,5% ZBIÓRKI 1,5% INNE BANKI 0,3% NGO 0,1% SUPERMARKETY ZBIÓRKI GIEŁDA BRONISZE, ROLNICY PRODUCENCI 57% Żródła pozyskiwania żywności w 2005 roku z wyłączenie programu PEAD. PRODUCENCI NGO INNE BANKI GIEŁDA BRONISZE, ROLNICY 21% SUPER- MARKETY 9,5% ZBIÓRKI 9% INNE BANKI 2% NGO 1% SUPERMARKETY ZBIÓRKI GIEŁDA BRONISZE, ROLNICY W 2005 roku głównym źródłem żywności dostarczanej do Banku był program zagospodarowania nadwyżek unijnych PEAD. W codziennej pracy poza realizacją programu zagospodarowania unijnych nadwyżek żywności, głównym źródłem pozysku są nadal producenci artykułów spożywczych. W stosunku do roku 2004 wzrosła ilość żywności pozyskiwanej przez wolontariuszy na Giełdzie Rolno-Spożywczej Bronisze. Świadczy to nie tylko o zaufaniu ze strony rolników, jakie udało nam się wypracować w ciągu półtorarocznej działalności na giełdzie, lecz również o skali dotychczasowego marnotrawienia płodów rolnych. Od czerwca 2005 roku, dzięki umowie podpisanej z siecią sklepów Makro Casch&Carry, regularnie, 3 razy w tygodniu, zaopatrywaliśmy naszych odbiorców w świeżą żywność w bardzo różnorodnym, atrakcyjnym asortymencie: wędliny, sery, dania gotowe, warzywa, owoce itp.. Znaczący udział supermarketów w ilości przekazywanych darowizn żywnościowych, również przemawia za koniecznością skoncentrowania działań Fundacji na rozwijaniu współpracy z dystrybutorami świeżej żywności. W odróżnieniu od roku 2004 ilość napojów oraz mrożonek spadła o kilkanaście procent. Natomiast znacznie zwiększyła się ilość nabiału (głównie dzięki PEAD oraz żywności pozyskiwanej z supermarketów) oraz świeżych warzyw i owoców nie tylko z Giełdy owocowo-warzywnej, ale również z supermarketów. Sytuacja ta pokazuje konieczność przygotowania odpowiedniej ilości i rodzaju powierzchni magazynowych na różnego rodzaju darowizny żywności, co zapewni zdolność do ich przyjęcia i reagowania na zdarzenia losowe. Również w procesie nawiązywania współpracy z organizacjami czynnik zmienności asortymentu może być brany pod uwagę w większym stopniu, co ułatwi zagospodarowanie nieprzewidzianych dostaw różnorodnej żywności. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

6 inne 0,53% Asortyment dostaw żywności w 2005 r. zbożow e 27,16% przypraw y 0,80% tłuszcze 0,51% cukier 0,40% słodycze 0,81% przypraw y, sosy 5,07% inne: napoje, herbata, ryby 3,36% produkty zbożow e 4,79% Asortyment dostaw w 2005 r. bez PEAD. oleje, tłuszcze 3,21% cukier 2,55% słodycze 4,99% ow oce, w arzyw a 4,66% słodycze mięso produkty zbożow e przypraw y, sosy cukier mięso 0,36% nabiał 64,77% nabiał owoce, w arzywa inne: napoje, herbata, ryby oleje, tłuszcze ow oce, w arzywa 29,42% mięso 2,27% nabiał 44,35% słodycze nabiał mięso ow oce, w arzyw a produkty zbożow e inne: napoje, herbata, ryby przypraw y, sosy oleje, tłuszcze cukier W 2005 roku we wrześniu zatrudniono nowego pracownika na stanowisko koordynatora pozyskiwania żywności. Pierwsze miesiące swojej pracy poświęcił on na odnowienie kontaktów z darczyńcami oraz zainteresowanie nowych firm współpracą z bankiem. Mimo iż ilość pozyskiwanej żywności w ostatnim kwartale roku nie była imponująca, efekty jego pracy są widoczne szczególnie w jakości współpracy z darczyńcami. Profesjonalna, aktualizowana codziennie baza kontaktów oraz ujednolicone i przedstawione w atrakcyjny sposób zasady współpracy z Fundacją przekładają się na wzrost zainteresowania firm naszą działalnością. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. zarządzania jakością zaowocowała uwzględnieniem potrzeb i możliwości darczyńców w procesie pozyskiwania żywności, dzięki czemu m. In udało się uregulować kwestię ustalania wartości przekazywanych darowizn przed przyjęciem ich na stan magazynu. W 2005 roku wyraźna jest przewaga dostaw nad ilością żywności rozdysponowywanej. Wynika to z polityki zagospodarowania żywności pochodzącej z programu PEAD. Mając długi termin przydatności do spożycia jest magazynowana tak, aby zapewnić ciągłość rozdawnictwa po zakończeniu dostaw. Konieczność długotrwałego magazynowania wymagała lepszego rozplanowania żywności na terenie magazynu. Poniższa tabela porównuje ilości przyjętej i wydanej żywności w poszczególnych miesiącach. DOSTAWY PRZEKAZANIE 2005 tonaż w kg Wartość w zł tonaż w kg wartość w zł styczeń , , , ,05 luty , , , ,39 marzec , , , ,99 kwiecień , , , ,51 maj , , , ,48 czerwiec , , , ,34 lipiec , , , ,39 sierpień , , , ,98 wrzesień , , , ,44 październik , , , ,19 listopad , , , ,38 grudzień , , , ,88 SUMA , , , ,02 Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

7 Dużym sukcesem było wypracowanie narzędzia w programie Excel do porównywania na bieżąco wielkości dostaw i ilości wolnych miejsc paletowych. Pozwoliło to na elastyczne i szybkie reagowanie na zmiany w harmonogramie dostaw programu PEAD i przyjęcie całej żywności z programu w terminie, pomimo ograniczonej powierzchni magazynowej. Odbiorcy W roku 2005 rozdano ,46 kg o wartości ,02 zł. Pełen wykaz odbiorców z wielkością i wartością przekazanej żywności zawiera załącznik nr , , , ,00 500,00 0,00 Porównanie ilości żywności przekazanej w 2004 i 2005 roku z podziałem na kwartały. I. KWARTAŁ II. KWARTAŁ III. KWARTAŁ IV. KWARTAŁ Przekazanie w tonach styczeń 91,08 115,20 luty 91,34 144,55 marzec 66,73 242,26 I. KWARTAŁ 249,14 502,01 kwiecień 112,71 331,46 maj 82,89 512,80 czerwiec 104,05 517,67 II. KWARTAŁ 299, ,94 lipiec 89,20 652,17 sierpień 88,96 733,74 wrzesień 145,73 751,34 III. KWARTAŁ 323, ,25 październik 216,94 656,39 listopad 146,91 200,56 grudzień 184,81 123,58 IV. KWARTAŁ 548,67 980,53 SUMA 1 421, ,72 W roku 2005 ze względu na realizację PEAD oraz stałe dostawy warzyw i owoców, Zarząd podjął decyzję o rozszerzeniu listy odbiorców o nowe organizacje. Podpisano Kartę Współdziałania z 33 nowymi organizacjami. Poszerzenie asortymentu żywności wymaga zwiększenia liczby odbiorców nie wszystkie oferowane przez nas produkty mogą być zagospodarowane przez organizacje prowadzące rozdawnictwo bądź organizujące akcje charytatywne spotkania, imprezy. Wzrost ilości, a przede wszystkim regularność dostaw świeżych warzyw, a także produktów z supermarketów wymaga nawiązania współpracy z większą ilością organizacji przetwarzających żywność: jadłodajni ośrodków prowadzących całodobową opiekę. Od października, dzięki współpracy z Urzędem Pracy zatrudniono dwie stażystki. Jedna z nich zajęła się kompleksowo nawiązywaniem współpracy z odbiorcami oraz analizą danych na temat naszych dotychczasowych odbiorców. Pozwoli to na dokładne zbadanie zapotrzebowania na współpracę z Fundacją wśród organizacji na terenie woj. mazowieckiego. Monitoring organizacji w 2005 roku był realizowany w trojaki sposób. Po pierwsze organizacje były kontrolowane przez koordynatora PEAD (20 organizacji), po drugie przez stażystkę zajmującą się odbiorcami (5 organizacji), a po trzecie przez grupę studentów z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (20 organizacji), którzy uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez Dyrektora Fundacji w roku akademickim 2004/ 2005, opracowali projekt i narzędzia do przeprowadzenia badań w organizacjach partnerskich fundacji. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

8 Punkt Redystrybucji prowadzony przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo w Czubinie k. Warszawy, wsparło żywnością 17 podmiotów z terenu powiatu zachodnio - warszawskiego i pruszkowskiego. W roku 2005 Punkt rozdysponował wśród potrzebujących kg ,08 kg żywności o wartości ,78 zł zł. Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD (Programme Europeen d'aide aux plus Demunis) Pomysł programu PEAD zrodził się w latach 80-tych. Zalegające w magazynach nadwyżki produktów spożywczych naraziły przedsiębiorców, na straty finansowe wynikające z kosztów magazynowania, dopłat eksportowych, czy wreszcie utylizacji żywności. Chcąc rozwiązać ten problem opracowano program zagospodarowania żywności poprzez udzielenie pomocy żywnościowej ubogiej ludności krajów członkowskich. Program funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku. Dzięki doświadczeniom Europejskiej Federacji Banków Żywności, banki żywności w Polsce, zrzeszone w Federacji Polskich Banków Zywności, przygotowywały się do realizacji programu, jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki temu Polska, jako jedyny spośród krajów wstępujących do Wspólnoty, była przygotowana do realizacji PEAD już w 2004 roku. W 2005 roku w ramach programu PEAD do magazynów fundacji zjechało ,36 kg żywności o wartości zł, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż w roku Wzbogacony został również asortyment żywności dostępnej w programie. Organizacje Partnerskie były stale zaopatrywane w mleko UHT, makaron, mąkę, ryż oraz sery żółte i topione według na bieżąco weryfikowanego zapotrzebowania. W ramach Programu PEAD 2005 Fundacja "Bank Żywności SOS" w Warszawie, w przeciągu 8 miesięcy dostaw otrzymała następujące ilości żywności: Ryż biały długoziarnisty ton; Mleko UHT 3,2% litrów; Ser topiony - 206,700 ton; Ser podpuszczkowy dojrzewający - 145,200 ton; Mąka pszenna - 318,560 ton; Makaron wyborowy świderki - 151,680 ton. W odróżnieniu od edycji programu z 2004 roku wystąpiły duże trudności we współpracy z producentami, którzy nie trzymali się ustalonych harmonogramów dostaw. Stwarzało to dla nas duże problemy logistyczne: - przy ograniczonej ilości miejsc paletowych w magazynie precyzyjnie realizowany harmonogram umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni i planowanie odbiorów. Niezachowanie wcześniejszych ustaleń powodowało konieczność dodatkowych nakładów pracy przy przemieszczaniu towarów wewnątrz magazynu. - przesunięcia w dostawach często uniemożliwiały racjonalną i wygodną dla odbiorców dystrybucję żywności niedostępność pełnego asortymentu zniechęcała odbiorców do odbiorów, a nieprzewidziane dostawy blokowały lub opóźniały wydawanie żywności, powodując straty u odbiorców, którzy ponosili dodatkowe koszty wynajętych przez siebie transportów. Chcąc zapobiec tego typu sytuacjom w PEAD 2006 obecnie podjęto prace nad szczegółowym harmonogramem dostaw, który zostanie zaproponowany producentom wcześniej, tak aby dać im możliwość uwzględnienia naszych potrzeb w planowaniu produkcji. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

9 Żywność została przekazana 144 organizacjom pozarządowym, a za ich pośrednictwem trafiła do podopiecznych w następujących ilościach: Ser topiony ,70 kg o wartości ,96 PLN Ser podpuszczkowy dojrzewający ,39 kg o wartości ,22 PLN; Mleko UHT 3,2% litrów o wartości ,44 PLN; PLN; Ryż biały długiziarnisty kg o wartości ,52 PLN; Mąka pszenna kg o wartości ,40 PLN; Makaron wyborowy świderki kg o wartości ,46 PLN. Fundacja "Bank Żywności SOS" w Warszawie zakwalifikowała do Programu PEAD 2005 organizacje pozarządowe, których podopiecznymi są osoby starsze, chore, niepełnosprawne, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, bezdomni. Organizacje prowadzące rozdawnictwo weryfikowały swoich podopiecznych na podstawie zaświadczeń ośrodków pomocy społecznej, odcinków rent i emerytur, przeprowadzały własny wywiad środowiskowy, żeby ustalić w jakiej sytuacji życiowej są osoby ubiegające się o pomoc. Podział żywności pomiędzy poszczególne placówki odbywał się na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań dostosowanych do możliwości Banku i norm zaproponowanych przez Federację Polskich Banków Żywności. Przy podziale żywności uwzględniano również możliwości transportowe i magazynowe organizacji partnerskich. Sery żółte i topione przekazano tylko tym placówkom, które uzyskały zgodę Agencji Rynku Rolnego na przechowywanie tych produktów lub zobowiązały się pisemnie do rozdysponowania serów w dniu ich odbiorów z magazynu Banku Żywności. W okresie listopad - grudzień była możliwość zgłoszenia większego zapotrzebowania dla placówek zajmujących się bezdomnymi - noclegowni, jadłodajni, schronisk. Z tej możliwości skorzystało Schronisko Don Orione z siedzibą przy ul. Witosa 46 w Wołominie, które otrzymało w grudniu zwiększoną ilość ryżu i makaronu. Pracownicy Fundacji odwiedzają wybrane placówki sprawdzając stan magazynów, sposób przechowywania otrzymanych produktów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Programu PEAD. Magazyny Doświadczenia przy realizacji programu PEAD w 2004, jak i skala pozysku żywności z innych źródeł potwierdziły, że przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki rozwoju Fundacji nieodzowna jest zmiana bazy magazynowej. Ze względu na charakter pracy Fundacji niemożność zaplanowania dostaw żywności baza magazynowa musi być na tyle obszerna, by móc realizować programy unijne równolegle z codzienną pracą Fundacji. Niezbędne jest również sprostanie zaostrzonym wymogom sanitarnym, a obowiązek wdrożenia systemu HACCP oraz dostosowanie magazynów do zróżnicowanego asortymentu wiąże się z kosztami, i inwestycjami (powierzchnie chłodnicze), które warto poczynić w magazynach, które będą służyć Bankowi Żywności przez lata. Już od listopada 2004 roku Fundacja rozpoczęła starania o nowe powierzchnie magazynowe, które spełniałyby standardy sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami i pomieściłyby blisko 5 tys. ton żywności z programu PEAD. W poszukiwanie nowej siedziby dla Fundacji zaangażowało się wiele osób i instytucji, takich jak: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Polskie Koleje Państwowe, Biuro Zarządu Nieruchomościami Urzędu Miasta St. Warszawy, Agencja Mienia Wojskowego i wiele innych. Dzięki temu udało się znaleźć magazyny przy ul. Ordona 2, do których miały zjechać Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

10 pierwsze dostawy PEAD w marcu 2005 roku. Jednak, ze względu na wysokie koszty remontu zmiana siedziby była niemożliwa i musieliśmy zrezygnować z tej lokalizacji. W kwietniu 2005 roku pojawiła się perspektywa przekazania przez Akademię Obrony Narodowej, magazynów w Rembertowie. Mimo wcześniejszych ustaleń nie udało się doprowadzić do planowanego na ostatni kwartał roku przeniesienia Fundacji do Rembertowa. Zmiana przepisów prawa dotycząca majątku wyższych uczelni spowodowała, że we wrześniu 2005 r. senat AON podjął negatywną decyzję w kwestii udostępnienia magazynów na siedzibę Banku Żywności. Ponieważ zakładana na marzec 2005 roku przeprowadzka nie powiodła się, Fundacja musiała donajmować ponad 500 m2 powierzchni magazynowej w dotychczasowej siedzibie. Brak wystarczającej powierzchni magazynowej ogromnie utrudnił obsługę programu PEAD (asortyment w różnych magazynach w odległości kilkuset metrów od siebie) i obciążył pracowników magazynu dodatkową pracą (konieczność przemieszczania towaru na magazynie, piętrowanie palet, transportowanie towaru na piętro, trudności w inwentaryzacji, itp.). W końcu, dzięki wsparciu MUW i osobistemu zaangażowaniu Wojewody Fundacja ma w tej chwili podpisaną umowę bezpłatnego użyczenia magazynów przy ul. Nakielskiej. Ponadto, za kwotę zł, zostały zakupione materiały, niezbędne do remontu koniecznego do przystosowania magazynów do działania w systemie HACCP. Zakupiono również część wyposażenia nowych magazynów, które jest niezbędne do realizacji HACCP: - chłodnię; - system monitorowania wilgotności i temperatury; - kontenery do przewozu żywności; - termoporty; Na początku roku 2006 rozpoczęły się prace budowlane w nowych magazynach. 2. Bank Żywności - ludzie Władze Fundacji Skład Rady Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie Stan na dzień r.: Przewodnicząca: Ewa SZYMCZAK Członkowie: Nathalie BOLGERT Piotr MATUSZAK - przedstawiciel Fundacji Pożywienie Darem Serca Barbara CHĘCIŃSKA Paweł JORDAN - przedstawiciel BORIS Czesław JURCZYSZYN Danuta KUROŃ - przedstawiciel Fundacji Pomoc Społeczna SOS Halina LIPKE (zawieszone członkostwo) Wojciech ONYSZKIEWICZ Jolanta SOBCZAK Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

11 Skład Zarządu Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie W roku Zarząd funkcjonował w następującym składzie: Marcin WOJDAT Prezes Magdalena DĘBKOWSKA Wiceprezes Joanna KRASNODĘBSKA Wiceprezes Zespół - pracownicy i wolontariusze W ciągu roku w Fundacji dokonano wielu zmian w strukturze zatrudnienia i w zakresach obowiązków pracowników. Wynikło to z dwóch powodów. Po pierwsze zatrudniono nową osobę na stanowisku Zastępcy Dyrektora, dzięki czemu możliwy był nowy podział zadań w ekipie fundacji, po drugie z uwagi na wdrażany system zarządzania jakością prowadzono prace nad optymalnym dostosowaniem zasobów ludzkich do realizowanych zadań. W styczniu zatrudniono nową osobę na stanowisko Koordynatora Świątecznej Zbiórki Żywności. W czerwcu zatrudniono z-cę dyrektora i zaczęto proces rekrutacji kierownika magazynu i magazynierów. W październiku, na stanowisku kierownika magazynu zatrudniono pracującego od 2003 roku magazyniera, do ekipy magazynowej dołączyły dwie nowe osoby, a pełniący do tej pory obowiązki magazyniera pracownik został zatrudniony na stanowisku Koordynatora Pozyskiwania Żywności. Od października pracę fundacji wspomagały również dwie stażystki oraz dwóch koordynatorów programów, zajmujący się: akcją Podziel się Posiłkiem, Monitoringiem Organizacji oraz wdrożeniem systemu HACCP w organizacjach partnerskich banku i dostosowaniem infrastruktury fundacji do wymogów systemu HACCP. Tak więc pod koniec roku w fundacji pracowało na stałę 9 osób (8 i ½ etatów), dwie stażystki i trzech koordynatorów programów zewnętrznych. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: Magazyn 3 pracowników etatowych, wolontariusze Kierownik magazynu - odpowiedzialny za żywność w magazynie tj. jej przydatność do spożycia, dokumentację magazynową. Kierownik magazynu posiada aktualne badania oraz szkolenie z zakresu tzw. minimum sanitarnego w obrocie artykułami spożywczymi, uprawnienia prowadzenia windy towarowej, uprawnienia obsługi wózka podnośnikowego. W październiku 2005 roku na stałe zostali zatrudnieni dwaj pomocnicy magazyniera. Obydwaj mają aktualne badania oraz uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych. Pracownicy Ci są odpowiedzialni za realizację systemu HACCP. Wolontariusze pomagający w magazynie rekrutują się spośród podopiecznych naszych organizacji partnerskich. W ramach terapii przez pracę pomagają oni w obsłudze dużych transportów żywności i przy zbiórkach. W zeszłym roku pomagało nam 42 wolontariuszy z 11 organizacji: Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN, ul. Grodzieńska 65 (14 osób, 699 godzin) Stowarzyszenie Pomocy im. św. Franciszka Ośrodek Pomocy w Wychodzeniu z Bezdomności "Wspólny Dom", (3 osoby, 25 godzin) Przystań 2 Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Wolska 172 (4 osoby, 16 godzin) Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

12 Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Kazuń Bielany, ul. Działkowa 288 (3 osoby, 38 godzin) Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1 (4 osoby, 24 godziny) Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3 (4 osoby, 19 godzin) Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae ul. Piękna 64a (5 osób, 30 godzin) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Franciszka Toporskiego MDBO ks. Orionistów (1 osoba, 16 godzin) Stowarzyszenie Damy Radę, ul. Puławska 41(1 osoba, 5 godzin) Polski Czerwony Krzyż (1 osoba, 7 godzin) Koło Warszawskie Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1 (2 osoby, 30 godzin) Przepracowali oni łącznie 899 godzin, z czego większość przypadła na wolontariuszy z Katolickiego Ruchu Antynarkotykowego. Współpraca ta rozwija się (w zeszłym roku pomagało nam 6 organizacji) z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zaopatrzenie 1 osoba Koordynator Pozyskiwania Żywności, zatrudniona na ½ etatu zajmuje się nawiązywaniem kontaktów z potencjalnymi i stałymi darczyńcami, prowadzi negocjacje i podpisuje umowy ustala zasady współpracy, utrzymuje już nawiązane kontakty, ustala terminy dostaw, prowadzi bazę danych darczyńców, organizuje transport pozyskanej żywności. Osoba ta ma wykształcenie wyższe, w fundacji pracuje od 2003 roku, początkowo jako magazynier, później kierownik magazynu. Dzięki temu doświadczeniu zna specyfikę działania organizacji. Obecnie kształci się dalej na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zaopatrzeniowiec posiada wykształcenie średnie oraz doświadczenie we współpracy z biznesem (prowadził własną firmę handlową). Jest odpowiedzialny za transport żywności samochodami dostawczymi fundacji. Zaopatrzeniowiec jest odpowiedzialny za koordynowanie pozyskiwania żywności na giełdzie w Broniszach. Nadzoruje on pracę 2 wolontariuszy pozyskujących warzywa i owoce. Mają oni do dyspozycji boks w którym gromadzą pozyskane towary. Są to osoby bezdomne, które swoją pracę wykonują codziennie, będąc w stałym kontakcie z pracownikiem zaopatrzenia - informują o konieczności odebrania żywności. Wolontariusze pracujący na Broniszach w ciągu tygodnia poświęcają Fundacji około 30 godzin. Zaopatrzeniowiec odpowiedzialny jest za współpracę z siecią supermarketów MAKRO. Dystrybucja Fundacja obecnie nie zatrudnia etatowych pracowników. Obowiązki: rozdział posiadanych produktów, kontakty z organizacjami odbierającymi (315 organizacji), prowadzenie bazy danych o odbiorcach (liczba podopiecznych, baza, środki transportu, ilość i jakość wydawanych posiłków itp.) przejął stały wolontariusz. Od października 2005 roku wspiera go stażystka. Osoby te zajmują się kontrolą obiegu darów aż do ostatniego ogniwa tj. konsumenta. Wolontariusz ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w branży spożywczej, przeszedł szkolenia z minimum Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

13 sanitarnego. W Fundacji pracuje od ponad 3.5 roku, poświęcając na rzecz Fundacji codziennie od sześciu do ośmiu godzin. Stażystka ma wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy organizacji pozarządowej. Odpowiada za nawiązanie współpracy z nowymi organizacjami oraz przeprowadza monitoring organizacji. Dyrekcja Obecnie Fundacja zatrudnia Dyrektora oraz jego zastępcę. Dyrektor odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie całej Fundacji, zdobywanie funduszy na działalność, planowanie strategiczne, kontakty z wszystkimi partnerami Banku, koordynowanie projektów zewnętrznych. Pełni swą funkcję od 5 lat. Posiada wykształcenie wyższe (UW Instytut Stosowanych Nauk Społecznych). Zastępca Dyrektora odpowiedzialny jest za bieżącą działalność fundacji oraz zarządzanie zespołem fundacji. Ma wykształcenie wyższe MBA. Koordynator PEAD Fundacja realizuje program PEAD od 2004 roku. Na stanowisko koordynatora została zatrudniona osoba znająca specyfikę działania fundacji przez 9 miesięcy była wolontariuszką odpowiedzialną za kontakty z odbiorcami. Koordynator ma wykształcenie wyższe oraz wieloletnie doświadczenie w pracy biurowej. Biuro 1 osoba zatrudniona na etat jako koordynator pracy biura (wykształcenie wyższe, biegła obsługa komputera) odpowiedzialna za prowadzenie biura, koordynację pracy wolontariuszy, administrowanie zasobami fundacji oraz sprawozdawczość. W fundacji pracuje od trzech lat. Od października prowadzeniem sekretariatu i archiwizacją dokumentacji zajęła się stażystka. Jako osoba z wyższym wykształceniem humanistycznym przygotowuje projekty pism, i pisze sprawozdania z projektów. Wolontariusze w biurze W roku w biurze Fundacji pracowało w sumie 12 wolontariuszy, oraz dwóch praktykantów. Z tego 9 osób pomagało w codziennej pracy biura, 1 osoba opracowała stronę www, 2 zajmowały się komputerami, 1 pomagały koordynatorowi PEAD, jedna osoba zajmowała się kontaktem z odbiorcami. Wolontariusze przepracowali w biurze Fundacji 1078 godzin. Wolontariusze akcyjni W zbiórkach żywności kluczową rolę odgrywają wolontariusze rozdający ulotki, przygotowujący stoisko, informujący o akcji. W zeszłym roku przeprowadziliśmy dwie zbiórki publiczne, w których jak co roku pracowali wolontariusze rekrutujący się spośród uczniów warszawskich liceów i gimnazjów oraz harcerze. W sumie we wszystkich akcjach prowadzonych przez Fundację wzięło udział ponad 1100 wolontariuszy i 31 koordynatorów grup wolontariackich. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

14 3. Akcje, programy. Podziel się Posiłkiem W tym roku Fundacja jako członek Federacji Polskich Banków Żywności po raz drugi włączyła się do organizowanej przez Danone akcji Podziel się Posiłkiem. W ramach akcji, w dniach września Fundacja przeprowadziła zbiórkę żywności w 10 supermarketach. Celem zbiórki było pozyskanie artykułów spożywczych, dzięki którym placówki i organizacje zajmujące się dożywianiem dzieci, mogły ufundować posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Fundacja organizowała zbiórkę zgodnie z formułą Świątecznej Zbiórki Żywności. W ramach akcji zebrano ,50 kg żywności o wartości ,17zł, która trafiła do placówek współpracujących z Fundacją, które sprawują opiekę nad dziećmi. Świąteczna Zbiórka Żywności Świąteczna Zbiórka Żywności to szczególna akcja organizowana przez narodowe federacje banków żywności w kilkunastu krajach Europy - z jednej strony uzupełniająca codzienną pracę Banku Żywności, z drugiej strony mającą na celu dotrzeć do pokrzywdzonych przez los nie tylko z pomocą żywnościową, także z przesłaniem nadziei i wspólnoty wpisanym w symbolikę tych szczególnych świąt. To dobra okazja dla pozyskania innego, niż zwykle asortymentu produktów: nie tych szybko psujących się, lecz trwałych, takich jak cukier, konserwy, dżemy, olej, ryż, mąka, margaryna. Akcja stanowi uzupełnienie całorocznej, regularnej pomocy, jaką Bank Żywności świadczy organizacjom charytatywnym, a za ich pośrednictwem najbardziej potrzebującym. Fundacja już po raz ósmy organizowała Świąteczną Zbiórkę Żywności, w wyniku której zgromadzono ,98 kg żywności o wartości ,81 zł, a razem z organizacjami spoza Warszawy osiągnęliśmy wynik ,51 kg o wartości ,06 zł. Zbiórka trwała tradycyjnie trzy dni: od 2 do 4 grudnia, w terminie równoczesnym dla kilkudziesięciu miast europejskich. Patronat nad zbiórką objął Prezydent Miasta st. Warszawy. Zbiórka odbyła się w 17 hipermarketach, koordynatorzy zostali przeszkoleni i przygotowani do pracy z wolontariuszami. Wszyscy wolontariusze również przeszli przeszkolenie. Po raz drugi zbiórka miała otwartą formułę każda organizacja po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego mogła przeprowadzić pod patronatem Fundacji zbiórkę żywności na użytek swoich podopiecznych. Do realizacji zbiórki zgłosiły się 4 organizacje : Hospicjum Królowej Apostołów z Mławy PKPS Wierzbno z Węgrowa Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności z Ciechanowa Zespół Szkół Rolniczych z siedzibą w Piętnem, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa". Organizacje te w sumie uzyskały wynik 8 143, 53 kg o wartości ,81 zł. Akcja przebiegała wg sprawdzonej formuły: przy wejściu do sklepu klienci otrzymywali od wolontariusza (ubranego w specjalne kamizelki z widocznym z daleka logo banków żywności) Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

15 ulotkę informującą o prowadzonej akcji, będącą zaproszeniem do wzięcia w niej udziału. Ulotka zawierała także listę rekomendowanych produktów i prośbę o dokonanie zakupu i przekazanie darów do koszy umieszczonych przy wyjściu ze sklepów. Zebrane dary były następnie segregowane i przewożone do magazynów Banku. Dwa tygodnie trwało segregowanie i konfekcjonowanie zebranych darów, bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem większość żywności trafiła na stoły podopiecznych organizacji charytatywnych współpracujących na co dzień z Bankiem Żywności. ISO Fundacja uczestniczyła w projekcie rozwoju strategicznego i instytucjonalnego realizowanym przez Federację Polskich Banków Żywności od 2004 roku. Jednym z jej elementów jest Standaryzacja funkcjonowania Banków Żywności. Proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 w Biurze Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności i Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie. Od zeszłego roku pracownicy Fundacji uczestniczą w szkoleniach firmy certyfikującej i opracowują ramy systemu zarządzania jakością w Fundacji. Do końca roku udało się opracować projekt Księgi Jakości. Opisano procesy i zidentyfikowano ich wzajemne powiązania za pomocą macierzy procesów i mapy procesów, opracowano wszystkie procedury i część instrukcji, ustanowiono politykę jakości i cele jakościowe dla wszystkich procesów zachodzących w Fundacji, określono zasoby niezbędne do realizacji systemu zarządzania jakością i opracowano nową strukturę organizacyjną, mającą zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Projekt ma się zakończyć uzyskaniem certyfikatu ISO w czerwcu 2006 roku. Projekt FIO Od października do grudnia realizowany był projekt Usprawnienie działalności banku zywności poprzez wprowadznie systemu HACCP, otrzymanie certyfikatu ISO 9001 oraz przeszkolenie organizacji partnerskich w zakresie systemu HACCP. Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności, bez względu na to czy robią to odpłatnie czy nieodpłatnie, muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed problem wprowadzenia tego systemu stanął nie tylko Bank Żywności, ale również inne organizacji pozarządowe i budżetowe placówki pomocowe zajmujące się w jakikolwiek sposób żywnością (rozdawnictwo, transport, prowadzenie jadłodajni oraz stołówek w placówkach całodobowej opieki itd.). Obowiązek wdrożenia systemu nakazuje Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Z naszych informacji wynikało, że z pośród 200 placówek z którymi współpracuje Bank Żywności jedynie tylko kilkanaście wie co to jest system HACCP i tylko dwie które do tej pory rozpoczęły wprowadzanie systemu. Dlatego w sierpniu 2005 złożyliśmy do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projekt programu mającego na celu przeszkolenie przedstawicieli organizacji partnerskich w zakresie stosowania systemu HACCP, opracowanie broszury informacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury fundacji do działającego od 2004 roku systemu HACCP. W ramach projektu dokonano zakupu: chłodni, skrzynio-palet, pojemników do transportowania żywności ciepłej termoportów, oraz higrometrów do pomiarów wilgotności i temperatury w Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

16 pomieszczeniach magazynowych. Przeprowadzono 4 szkolenia dla organizacji oraz wydano broszurę informacyjną nt. HACCP w organizacjach pozarządowych. W 2006 roku, wobec zainteresowania organizacji partnerskich, planowana jest kontynuacja projektu. Federacja Polskich Banków Żywności. 4. Banki Żywności na Mazowszu W 2005 roku zostały zorganizowane dwa spotkania (w marcu i w październiku), na których obecni byli przedstawiciele wszystkich Banków Mazowieckich (Płock, Siedlce, Radom oraz Warszawa). Obydwa spotkania dotyczyły zasad realizacji programu PEAD, jak również omawiano na nich kwestię przystąpienia do Federacji Polskich Banków Żywności banków z Siedlec i Płocka. Bank Żywności w Radomiu został przyjęty do Federacji Polskich Banków Żywności w 2004 roku. Wszystkie banki mazowieckie uczestniczyły w realizacji programu PEAD oraz w Świątecznej Zbiórce Żywności i akcji Podziel się Posiłkiem. Radomski Bank Żywności, jako Bank zrzeszony w Federacji Polskich Banków Żywności realizował ww. programy we własnym zakresie. Pozostałe Banki, objęte patronatem Fundacji uczestniczyły w tych projektach za pośrednictwem Fundacji. W ramach wzmacniania sieci Banków żywności na Mazowszu na bieżąco odbywa się wymiana pozyskanej żywności. 5. Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ) Szkolenia, spotkania. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie jest członkiem założycielem Związku Stowarzyszeń Federacja Polskich Banków Żywności powstałego w 1997 roku. Federacja zrzesza obecnie 19 banków żywności z całej Polski. W swej pracy wszystkie banki żywności respektują następujące zasady: zasada non-profit, działalność bez zysku, realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności oraz jej bezpłatny rozdział, zasada kierowania żywności dla potrzebujących poprzez organizacje charytatywne (nie indywidualnie), zasada lokalności w działaniu, włączanie dużych grup wolontariuszu do realizacji zadań. Warszawski Bank Żywności bierze udział we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez FPBŻ. Oprócz Świątecznej Zbiórki Żywności oraz akcji Podziel się Posiłkiem w 2005 roku były to przede wszystkim cykle szkoleniowe, spotkania robocze oraz Walne zebranie: Warszawa , spotkanie poświęcone realizacji Programu PEAD Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2005, Warszawa , szkolenia: Kreowanie spójnego wizerunku Banków Żywności. Kampania wizerunkowa oraz społeczna poświęcona Bankom Żywności, Public Relations i współpraca z mediami, Przedstawienie nowego programu magazynowego, Program Działania Federacji na 2005 rok. Główne kierunki działań Federacji na lata , Założenia do Strategii Organizacji, System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, Warszawa , Gala Rozdania Nagród im. Jacka Kuronia, Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

17 Wrocław Konferencja nt. Rola Banków Żywności w systemie zabezpieczenia społecznego na Dolnym Śląsku, Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działaniach organizacji pozarządowych, Walne Zebranie Członków Federacji, Warszawa, , szkolenie z obsługi programu magazynowego BEZET. Warszawa, , szkolenie Podziel się Posiłkiem. Olsztyn, Konferencja Problem niedożywienia a marnowanie żywności, HACCP zastosowania praktyczne w BŻ, Zarządzanie jakością w Bankach Żywności, Łódź , Szkolenie nt. Finansowanie działalności BŻ źródła wsparcia finansowego i zasady pisania wniosków o dotacje, Podsumowanie działalności FPBŻ w 2005 roku, plany na rok Szkolenia ISO 9001:2000: dla pełnomocników systemu zarządzania jakością , dla audytorów Program magazynowy. Na szkoleniu w kwietniu Federacja zaprezentowała nowy program magazynowy - efekt projektu wsparcia finansowanego z Programu Fundacji Batorego Trzeci Sektor Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Ze względu na niestabilność oraz brak testowania programu, Fundacja nie zdecydowała się na jego wdrożenie. Niestety w październiku 2005 roku nastąpiła nieusuwalna awaria dotychczasowego programu. Dane udało się w części odzyskać, jednak przywrócenie programu do stanu używalności okazało się niemożliwe. Z kolei usterki w nowym programie nie pozwoliły na jego szybkie wdrożenie. Przez dwa miesiące prowadzono ręczną ewidencję magazynową. Dopiero w połowie grudnia program zaczął funkcjonować, jednak jak się okazało nie spełniał on wymogów ustawy o rachunkowości. Dopiero w połowie marca 2006 roku zrealizowano postulowane przez Fundację zmiany, dzięki którym program może być bezpiecznie stosowany. Z uwagi na problemy ze stabilnym oprogramowaniem ostatni kwartał roku był dla Fundacji bardzo trudny i pokazał konieczność stworzenia odpowiednich procedur postępowania na wypadek awarii systemu komputerowego. 6. Finansowanie działalności. Podstawowym źródłem finansowania działalności Banku Żywności są dotacje przyznawane przez organa administracji samorządowej w drodze konkursu dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wynoszące 51 % przychodów finansowych w 2005 roku, czyli o 8 punktów procentowych mniej niż w roku Podpisana pod koniec 2004 roku pięcioletnia umowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z Urzędem Miasta była gwarancją stabilizacji finansowej w 2005 roku. Wielkość środków pochodzących z darowizn firm prywatnych i osób fizycznych znowu spadła. W 2005 roku Fundacja po raz pierwszy korzystała z możliwości uzyskania 1% podatku od osób fizycznych. Środki pozyskane z tego źródła stanowią jednak niewielką część budżetu Fundacji, dlatego na początek roku 2006 zaplanowano rozbudowaną kampanię promocyjną. Szczegółowy wykaz przychodów finansowych Banku stanowi załącznik A do sprawozdania finansowego - zestawienie przychodów. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

18 Koszty funkcjonowania Banku Żywności w 2005 roku zamknęły się w kwocie ,55 złotych, z czego ok. 4 % stanowią koszty administracyjne. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ponownie udział kosztów administracyjnych w funkcjonowaniu Banku Żywności zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 2%, co jest bardzo korzystną tendencją, w szczególności przy planowanym dalszym dynamicznym rozwoju działalności. W 2003 roku udział kosztów administracyjnych wynosił 8% ogółu kosztów. Szczegółowe dane dotyczące finansowania działalności Fundacji zawiera Sprawozdanie finansowe. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA w 2005 roku. Zarząd Miasta 51% Środki UE - PEAD Biznes 4% NGO 5% MUW 14% 1 % podatku i inne 1% MPiPS 10% 15% Poniższa tabela obrazuje, jak kształtowało się finansowanie fundacji od początku jej istnienia. ngo biznes samorząd inne unijne rząd SUMA ,00 0, ,50 9,96 0,00 0, , , , , , ,88 0, , Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych , , , , , , , , , ,81 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,80 0,00 0,00 0, , , , ,38 0, , , ,81 Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

19 ngo biznes samorząd inne unijne rząd SUMA , , , , , , , , , , , , , ,72 Fundacja starając się zminimalizować koszty swojej działalności poszukuje firm, które mogą zaoferować swoje produkty bądź usługi bezpłatnie. W zeszłym roku udało nam się pozyskać lub bezpłatnie zorganizować: Prawo do nieodpłatnego otrzymywania modyfikacji programu Księgi Handlowe przez okres 10 lat, Szkolenie BHP dla pracodawców (2 osoby), Kartony na ŚZŻ, Szkolenie na wózki widłowe (2 osoby), wynajęcie sali na spotkanie przedstawicieli odbiorców, wynajęcie sal na 4 szkolenia HACCP dla organizacji partnerskich fundacji. 7. Załączniki 1. Wykaz darczyńców żywności w roku. 2. Lista odbiorców żywności w roku. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

20 Załącznik nr 1. Lista darczyńców w 2005 roku. Lp. Nazwa i adres dostawcy Tonaż [kg] Wartość [zł] 1 BSO POLSKA sp. z o.o. ul., Warszawa 2 Christian Hansen Poland sp. z o.o. ul. ul. Gdańska 4, Czosnów 3 DANONE Sp. z o.o. ul. Redutowa 9/ 23, Warszawa 4 FRITO LAY POLAND sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 24/26, Warszawa 5 GOURMET FOODS Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 2, Warszawa 6 Kotanyi Polonia sp. z o.o. ul. ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 7 Kraft Foods Polska Sp. z o.o. ul. ul. Domaniewska 41, Warszawa 8 LU Polska S.A. ul. Redutowa 9/23, Warszawa 9 MC Consultans/ Dresden Bank/ Scheraton ul. B. Prusa 2, Warszawa 10 Nestle Polska S.A. ul. Szturmowa 2, Warszawa 11 Onken Polska Sp. z o. o. ul. Przasnyska 89, Maków Mazowiecki 12 Pepsiamerikas ul. Marynarska 21, Warszawa 13 Podravka International Export-Import ul. Domaniewska 37, Warszawa 14 Schenker Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, Warszawa 15 Sodexho Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 21, Warszawa 16 Unilever Polska S.A. ul.domaniewska 41, Warszawa 17 Zielona Budka S.A. ul.lucerny 49a, Warszawa 18 Bel Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 39a, Warszawa, 19 WIMAR-Chłodnia Sp. z o.o. ul.radwanków Szlachecki 10, Sobienie Jeziory 20 LEAF POLAND sp. z o.o..ul. Topiel 12, Warszawa 21 "Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. ul. Starowiejska 75, Racibórz 22 MASTERFOODS POLSKA Sp. z o.o. Kożuszki Parcele 42, Sochaczew 23 FRESH WORLD Int. Sp. z o.o. ul.świerkowa 3a, Bronisze, Ożarów Maz , , , , , ,41 370, ,74 12,00 533, , , , ,18 530, ,90 122, , , , , , , , , , , ,39 68, , , , , ,80 367, , , , , Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 III p. 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828-91-28 fax 828-91-29 e-mail: klon@klon.org.pl www.klon.org.pl Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Raport roczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w województwie warmińsko-mazurskim

Strategia przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w województwie warmińsko-mazurskim Strategia przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2010 Redakcja: Joanna Borowska Marek Borowski Izabela Walicka Olsztyn 2010 Projekt graficzny, skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2014 Dyrektor Ośrodka Bogusława Biedrzycka Warszawa, marzec 2015 Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA...

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo