3. AKCJE, PROGRAMY...14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. AKCJE, PROGRAMY...14"

Transkrypt

1 Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie Raport z działalności w roku 2005 Warszawa, marzec Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

2 Spis treści SPIS TREŚCI BANK ŻYWNOŚCI - CODZIENNA DZIAŁALNOŚĆ...3 MISJA I PODSTAWOWE DZIAŁANIA...3 DARCZYŃCY...4 ODBIORCY...7 EUROPEJSKI PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ PEAD (PROGRAMME EUROPEEN D'AIDE AUX PLUS DEMUNIS)...8 MAGAZYNY BANK ŻYWNOŚCI - LUDZIE...10 WŁADZE FUNDACJI...10 ZESPÓŁ - PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE AKCJE, PROGRAMY...14 PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM...14 ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI...14 ISO BANKI ŻYWNOŚCI NA MAZOWSZU FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI (FPBŻ) FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZAŁĄCZNIKI...19 Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

3 1. Bank Żywności - codzienna działalność Misja i podstawowe działania Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie inicjuje, wspiera i prowadzi działalność społeczną zmierzającą do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczaniem do marnotrawienia żywności. Swoją pomocą obejmuje organizacje pozarządowe, placówki pomocowe, zdrowotne i edukacyjne z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Powyższe cele realizowane są poprzez: bezpłatne pozyskiwanie żywności, profesjonalne zorganizowanie jej transportu i magazynowania oraz bezpłatnego rozdziału; wspieranie pozyskanymi artykułami żywnościowymi instytucji świadczących bezpośrednią pomoc potrzebującym, w szczególności organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi i innymi osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej; wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, niewykorzystywanej lub niehandlowej przez co producenci, dystrybutorzy i handlowcy unikają wysokich kosztów utylizacji a Bank nie tylko przeciwdziała marnotrawieniu żywności lecz także przyczynia się do zwalczania zjawiska zanieczyszczenia środowiska naturalnego; promowanie wśród społeczeństwa wrażliwości na problemy osób pokrzywdzonych przez los oraz kształtowanie postaw przeciwdziałających marnotrawieniu żywności; tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi przy zachowaniu zasady apolityczności. Bank Żywności SOS w Warszawie powstał, jako spontaniczna reakcja ludzi na funkcjonowanie w polskiej rzeczywistości społecznej paradoksu: z jednej strony duże ilości żywności marnują się bądź są planowo niszczone, a z drugiej strony w mocno rozwarstwionym społeczeństwie żyją ludzie głodni bądź chronicznie niedożywieni. Codziennie w Polsce z powodu głodu cierpi 5,5 miliona ludzi. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie jest wspólnym przedsięwzięciem lokalnego społeczeństwa (organizacji pozarządowych), miejscowych władz, biznesu, mediów. Jest przedsięwzięciem aktywizującym mieszkańców Warszawy i okolic do podejmowania skutecznych działań na rzecz rozwiązania problemu marnotrawienia żywności oraz minimalizowania zjawiska głodu. Podstawowa wytyczna w działaniu Banku to utrzymanie wiarygodnej pozycji w stosunku do dużej liczby partnerów, zarówno odbiorców, jak i dostawców oraz wolontariuszy. Program banku żywności polega na harmonijnym połączeniu elementów spontanicznej aktywności społecznej z wysokim profesjonalizmem przestrzeganiem norm sanitarnych związanych z obrotem żywnością, dotrzymywaniem zobowiązań wobec partnerów. Działalność ta, obok walorów społecznych, edukacyjnych i ekologicznych posiada również zaletę wysokiej efektywności ekonomicznej. Jedna złotówka przeznaczona na funkcjonowanie Fundacji przyniosła żywność o wartości 21 złotych. Pozwala to 204 organizacjom charytatywnym zasilanym przez Bank przeznaczyć posiadane przez nie skromne środki finansowe na realizację zadań statutowych, w tym m.in. wychowawczych, edukacyjnych czy resocjalizujących. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

4 Darczyńcy Codzienna praca Fundacji polega na pozyskiwaniu żywności od producentów, dystrybutorów, rolników i hurtowników. W roku 2005 Fundacja pozyskała w sumie ,70 kg żywności, o wartości ,98 zł. Szczegółowy wykaz darczyńców wraz z informacją o tonażu i wartości przekazanej przez nich żywności znajduje się w załączniku nr 1. Poniższa tabela i schemat obrazują dynamikę pozyskiwania żywności w poszczególnych kwartałach roku w porównaniu do roku ubiegłego: 2 500, , , ,00 500,00 0,00 Porównanie dostaw w 2004 i 2005 roku I. KWARTAŁ II. KWARTAŁ III. KWARTAŁ IV. KWARTAŁ Dostawy w tonach Styczeń 17,11 62,66 Luty 54,27 44,23 Marzec 62,61 197,87 I. KWARTAŁ 134,00 304,76 Kwiecień 117,43 311,43 Maj 70,01 455,02 Czerwiec 95,13 670,09 II. KWARTAŁ 282, ,54 Lipiec 91,23 654,66 Sierpień 158,15 825,95 Wrzesień 212,99 816,78 III. KWARTAŁ 462, ,39 Październik 554,34 822,39 Listopad 81,04 14,73 Grudzień 148,13 111,61 IV. KWARTAŁ 783,51 948,73 SUMA 1 662, ,42 Przełom trzeciego i czwartego kwartału był najbardziej obciążony ilością dostaw, co wynikło z harmonogramu programu PEAD, w którym wszystkie dostawy muszą zostać zrealizowane do końca października. Udział grup dostawców żywności kształtował się następująco: Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

5 PEAD 84,1% Źródła pozyskiwania żywności w 2005 roku. PRODUCENCI NGO INNE BANKI PEAD GIEŁDA BRONISZE, ROLNICY 3,3% PRODUCENCI 9,2% SUPER- MARKETY 1,5% ZBIÓRKI 1,5% INNE BANKI 0,3% NGO 0,1% SUPERMARKETY ZBIÓRKI GIEŁDA BRONISZE, ROLNICY PRODUCENCI 57% Żródła pozyskiwania żywności w 2005 roku z wyłączenie programu PEAD. PRODUCENCI NGO INNE BANKI GIEŁDA BRONISZE, ROLNICY 21% SUPER- MARKETY 9,5% ZBIÓRKI 9% INNE BANKI 2% NGO 1% SUPERMARKETY ZBIÓRKI GIEŁDA BRONISZE, ROLNICY W 2005 roku głównym źródłem żywności dostarczanej do Banku był program zagospodarowania nadwyżek unijnych PEAD. W codziennej pracy poza realizacją programu zagospodarowania unijnych nadwyżek żywności, głównym źródłem pozysku są nadal producenci artykułów spożywczych. W stosunku do roku 2004 wzrosła ilość żywności pozyskiwanej przez wolontariuszy na Giełdzie Rolno-Spożywczej Bronisze. Świadczy to nie tylko o zaufaniu ze strony rolników, jakie udało nam się wypracować w ciągu półtorarocznej działalności na giełdzie, lecz również o skali dotychczasowego marnotrawienia płodów rolnych. Od czerwca 2005 roku, dzięki umowie podpisanej z siecią sklepów Makro Casch&Carry, regularnie, 3 razy w tygodniu, zaopatrywaliśmy naszych odbiorców w świeżą żywność w bardzo różnorodnym, atrakcyjnym asortymencie: wędliny, sery, dania gotowe, warzywa, owoce itp.. Znaczący udział supermarketów w ilości przekazywanych darowizn żywnościowych, również przemawia za koniecznością skoncentrowania działań Fundacji na rozwijaniu współpracy z dystrybutorami świeżej żywności. W odróżnieniu od roku 2004 ilość napojów oraz mrożonek spadła o kilkanaście procent. Natomiast znacznie zwiększyła się ilość nabiału (głównie dzięki PEAD oraz żywności pozyskiwanej z supermarketów) oraz świeżych warzyw i owoców nie tylko z Giełdy owocowo-warzywnej, ale również z supermarketów. Sytuacja ta pokazuje konieczność przygotowania odpowiedniej ilości i rodzaju powierzchni magazynowych na różnego rodzaju darowizny żywności, co zapewni zdolność do ich przyjęcia i reagowania na zdarzenia losowe. Również w procesie nawiązywania współpracy z organizacjami czynnik zmienności asortymentu może być brany pod uwagę w większym stopniu, co ułatwi zagospodarowanie nieprzewidzianych dostaw różnorodnej żywności. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

6 inne 0,53% Asortyment dostaw żywności w 2005 r. zbożow e 27,16% przypraw y 0,80% tłuszcze 0,51% cukier 0,40% słodycze 0,81% przypraw y, sosy 5,07% inne: napoje, herbata, ryby 3,36% produkty zbożow e 4,79% Asortyment dostaw w 2005 r. bez PEAD. oleje, tłuszcze 3,21% cukier 2,55% słodycze 4,99% ow oce, w arzyw a 4,66% słodycze mięso produkty zbożow e przypraw y, sosy cukier mięso 0,36% nabiał 64,77% nabiał owoce, w arzywa inne: napoje, herbata, ryby oleje, tłuszcze ow oce, w arzywa 29,42% mięso 2,27% nabiał 44,35% słodycze nabiał mięso ow oce, w arzyw a produkty zbożow e inne: napoje, herbata, ryby przypraw y, sosy oleje, tłuszcze cukier W 2005 roku we wrześniu zatrudniono nowego pracownika na stanowisko koordynatora pozyskiwania żywności. Pierwsze miesiące swojej pracy poświęcił on na odnowienie kontaktów z darczyńcami oraz zainteresowanie nowych firm współpracą z bankiem. Mimo iż ilość pozyskiwanej żywności w ostatnim kwartale roku nie była imponująca, efekty jego pracy są widoczne szczególnie w jakości współpracy z darczyńcami. Profesjonalna, aktualizowana codziennie baza kontaktów oraz ujednolicone i przedstawione w atrakcyjny sposób zasady współpracy z Fundacją przekładają się na wzrost zainteresowania firm naszą działalnością. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. zarządzania jakością zaowocowała uwzględnieniem potrzeb i możliwości darczyńców w procesie pozyskiwania żywności, dzięki czemu m. In udało się uregulować kwestię ustalania wartości przekazywanych darowizn przed przyjęciem ich na stan magazynu. W 2005 roku wyraźna jest przewaga dostaw nad ilością żywności rozdysponowywanej. Wynika to z polityki zagospodarowania żywności pochodzącej z programu PEAD. Mając długi termin przydatności do spożycia jest magazynowana tak, aby zapewnić ciągłość rozdawnictwa po zakończeniu dostaw. Konieczność długotrwałego magazynowania wymagała lepszego rozplanowania żywności na terenie magazynu. Poniższa tabela porównuje ilości przyjętej i wydanej żywności w poszczególnych miesiącach. DOSTAWY PRZEKAZANIE 2005 tonaż w kg Wartość w zł tonaż w kg wartość w zł styczeń , , , ,05 luty , , , ,39 marzec , , , ,99 kwiecień , , , ,51 maj , , , ,48 czerwiec , , , ,34 lipiec , , , ,39 sierpień , , , ,98 wrzesień , , , ,44 październik , , , ,19 listopad , , , ,38 grudzień , , , ,88 SUMA , , , ,02 Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

7 Dużym sukcesem było wypracowanie narzędzia w programie Excel do porównywania na bieżąco wielkości dostaw i ilości wolnych miejsc paletowych. Pozwoliło to na elastyczne i szybkie reagowanie na zmiany w harmonogramie dostaw programu PEAD i przyjęcie całej żywności z programu w terminie, pomimo ograniczonej powierzchni magazynowej. Odbiorcy W roku 2005 rozdano ,46 kg o wartości ,02 zł. Pełen wykaz odbiorców z wielkością i wartością przekazanej żywności zawiera załącznik nr , , , ,00 500,00 0,00 Porównanie ilości żywności przekazanej w 2004 i 2005 roku z podziałem na kwartały. I. KWARTAŁ II. KWARTAŁ III. KWARTAŁ IV. KWARTAŁ Przekazanie w tonach styczeń 91,08 115,20 luty 91,34 144,55 marzec 66,73 242,26 I. KWARTAŁ 249,14 502,01 kwiecień 112,71 331,46 maj 82,89 512,80 czerwiec 104,05 517,67 II. KWARTAŁ 299, ,94 lipiec 89,20 652,17 sierpień 88,96 733,74 wrzesień 145,73 751,34 III. KWARTAŁ 323, ,25 październik 216,94 656,39 listopad 146,91 200,56 grudzień 184,81 123,58 IV. KWARTAŁ 548,67 980,53 SUMA 1 421, ,72 W roku 2005 ze względu na realizację PEAD oraz stałe dostawy warzyw i owoców, Zarząd podjął decyzję o rozszerzeniu listy odbiorców o nowe organizacje. Podpisano Kartę Współdziałania z 33 nowymi organizacjami. Poszerzenie asortymentu żywności wymaga zwiększenia liczby odbiorców nie wszystkie oferowane przez nas produkty mogą być zagospodarowane przez organizacje prowadzące rozdawnictwo bądź organizujące akcje charytatywne spotkania, imprezy. Wzrost ilości, a przede wszystkim regularność dostaw świeżych warzyw, a także produktów z supermarketów wymaga nawiązania współpracy z większą ilością organizacji przetwarzających żywność: jadłodajni ośrodków prowadzących całodobową opiekę. Od października, dzięki współpracy z Urzędem Pracy zatrudniono dwie stażystki. Jedna z nich zajęła się kompleksowo nawiązywaniem współpracy z odbiorcami oraz analizą danych na temat naszych dotychczasowych odbiorców. Pozwoli to na dokładne zbadanie zapotrzebowania na współpracę z Fundacją wśród organizacji na terenie woj. mazowieckiego. Monitoring organizacji w 2005 roku był realizowany w trojaki sposób. Po pierwsze organizacje były kontrolowane przez koordynatora PEAD (20 organizacji), po drugie przez stażystkę zajmującą się odbiorcami (5 organizacji), a po trzecie przez grupę studentów z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (20 organizacji), którzy uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez Dyrektora Fundacji w roku akademickim 2004/ 2005, opracowali projekt i narzędzia do przeprowadzenia badań w organizacjach partnerskich fundacji. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

8 Punkt Redystrybucji prowadzony przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo w Czubinie k. Warszawy, wsparło żywnością 17 podmiotów z terenu powiatu zachodnio - warszawskiego i pruszkowskiego. W roku 2005 Punkt rozdysponował wśród potrzebujących kg ,08 kg żywności o wartości ,78 zł zł. Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD (Programme Europeen d'aide aux plus Demunis) Pomysł programu PEAD zrodził się w latach 80-tych. Zalegające w magazynach nadwyżki produktów spożywczych naraziły przedsiębiorców, na straty finansowe wynikające z kosztów magazynowania, dopłat eksportowych, czy wreszcie utylizacji żywności. Chcąc rozwiązać ten problem opracowano program zagospodarowania żywności poprzez udzielenie pomocy żywnościowej ubogiej ludności krajów członkowskich. Program funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku. Dzięki doświadczeniom Europejskiej Federacji Banków Żywności, banki żywności w Polsce, zrzeszone w Federacji Polskich Banków Zywności, przygotowywały się do realizacji programu, jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki temu Polska, jako jedyny spośród krajów wstępujących do Wspólnoty, była przygotowana do realizacji PEAD już w 2004 roku. W 2005 roku w ramach programu PEAD do magazynów fundacji zjechało ,36 kg żywności o wartości zł, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż w roku Wzbogacony został również asortyment żywności dostępnej w programie. Organizacje Partnerskie były stale zaopatrywane w mleko UHT, makaron, mąkę, ryż oraz sery żółte i topione według na bieżąco weryfikowanego zapotrzebowania. W ramach Programu PEAD 2005 Fundacja "Bank Żywności SOS" w Warszawie, w przeciągu 8 miesięcy dostaw otrzymała następujące ilości żywności: Ryż biały długoziarnisty ton; Mleko UHT 3,2% litrów; Ser topiony - 206,700 ton; Ser podpuszczkowy dojrzewający - 145,200 ton; Mąka pszenna - 318,560 ton; Makaron wyborowy świderki - 151,680 ton. W odróżnieniu od edycji programu z 2004 roku wystąpiły duże trudności we współpracy z producentami, którzy nie trzymali się ustalonych harmonogramów dostaw. Stwarzało to dla nas duże problemy logistyczne: - przy ograniczonej ilości miejsc paletowych w magazynie precyzyjnie realizowany harmonogram umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni i planowanie odbiorów. Niezachowanie wcześniejszych ustaleń powodowało konieczność dodatkowych nakładów pracy przy przemieszczaniu towarów wewnątrz magazynu. - przesunięcia w dostawach często uniemożliwiały racjonalną i wygodną dla odbiorców dystrybucję żywności niedostępność pełnego asortymentu zniechęcała odbiorców do odbiorów, a nieprzewidziane dostawy blokowały lub opóźniały wydawanie żywności, powodując straty u odbiorców, którzy ponosili dodatkowe koszty wynajętych przez siebie transportów. Chcąc zapobiec tego typu sytuacjom w PEAD 2006 obecnie podjęto prace nad szczegółowym harmonogramem dostaw, który zostanie zaproponowany producentom wcześniej, tak aby dać im możliwość uwzględnienia naszych potrzeb w planowaniu produkcji. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

9 Żywność została przekazana 144 organizacjom pozarządowym, a za ich pośrednictwem trafiła do podopiecznych w następujących ilościach: Ser topiony ,70 kg o wartości ,96 PLN Ser podpuszczkowy dojrzewający ,39 kg o wartości ,22 PLN; Mleko UHT 3,2% litrów o wartości ,44 PLN; PLN; Ryż biały długiziarnisty kg o wartości ,52 PLN; Mąka pszenna kg o wartości ,40 PLN; Makaron wyborowy świderki kg o wartości ,46 PLN. Fundacja "Bank Żywności SOS" w Warszawie zakwalifikowała do Programu PEAD 2005 organizacje pozarządowe, których podopiecznymi są osoby starsze, chore, niepełnosprawne, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, bezdomni. Organizacje prowadzące rozdawnictwo weryfikowały swoich podopiecznych na podstawie zaświadczeń ośrodków pomocy społecznej, odcinków rent i emerytur, przeprowadzały własny wywiad środowiskowy, żeby ustalić w jakiej sytuacji życiowej są osoby ubiegające się o pomoc. Podział żywności pomiędzy poszczególne placówki odbywał się na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań dostosowanych do możliwości Banku i norm zaproponowanych przez Federację Polskich Banków Żywności. Przy podziale żywności uwzględniano również możliwości transportowe i magazynowe organizacji partnerskich. Sery żółte i topione przekazano tylko tym placówkom, które uzyskały zgodę Agencji Rynku Rolnego na przechowywanie tych produktów lub zobowiązały się pisemnie do rozdysponowania serów w dniu ich odbiorów z magazynu Banku Żywności. W okresie listopad - grudzień była możliwość zgłoszenia większego zapotrzebowania dla placówek zajmujących się bezdomnymi - noclegowni, jadłodajni, schronisk. Z tej możliwości skorzystało Schronisko Don Orione z siedzibą przy ul. Witosa 46 w Wołominie, które otrzymało w grudniu zwiększoną ilość ryżu i makaronu. Pracownicy Fundacji odwiedzają wybrane placówki sprawdzając stan magazynów, sposób przechowywania otrzymanych produktów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Programu PEAD. Magazyny Doświadczenia przy realizacji programu PEAD w 2004, jak i skala pozysku żywności z innych źródeł potwierdziły, że przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki rozwoju Fundacji nieodzowna jest zmiana bazy magazynowej. Ze względu na charakter pracy Fundacji niemożność zaplanowania dostaw żywności baza magazynowa musi być na tyle obszerna, by móc realizować programy unijne równolegle z codzienną pracą Fundacji. Niezbędne jest również sprostanie zaostrzonym wymogom sanitarnym, a obowiązek wdrożenia systemu HACCP oraz dostosowanie magazynów do zróżnicowanego asortymentu wiąże się z kosztami, i inwestycjami (powierzchnie chłodnicze), które warto poczynić w magazynach, które będą służyć Bankowi Żywności przez lata. Już od listopada 2004 roku Fundacja rozpoczęła starania o nowe powierzchnie magazynowe, które spełniałyby standardy sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami i pomieściłyby blisko 5 tys. ton żywności z programu PEAD. W poszukiwanie nowej siedziby dla Fundacji zaangażowało się wiele osób i instytucji, takich jak: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Polskie Koleje Państwowe, Biuro Zarządu Nieruchomościami Urzędu Miasta St. Warszawy, Agencja Mienia Wojskowego i wiele innych. Dzięki temu udało się znaleźć magazyny przy ul. Ordona 2, do których miały zjechać Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

10 pierwsze dostawy PEAD w marcu 2005 roku. Jednak, ze względu na wysokie koszty remontu zmiana siedziby była niemożliwa i musieliśmy zrezygnować z tej lokalizacji. W kwietniu 2005 roku pojawiła się perspektywa przekazania przez Akademię Obrony Narodowej, magazynów w Rembertowie. Mimo wcześniejszych ustaleń nie udało się doprowadzić do planowanego na ostatni kwartał roku przeniesienia Fundacji do Rembertowa. Zmiana przepisów prawa dotycząca majątku wyższych uczelni spowodowała, że we wrześniu 2005 r. senat AON podjął negatywną decyzję w kwestii udostępnienia magazynów na siedzibę Banku Żywności. Ponieważ zakładana na marzec 2005 roku przeprowadzka nie powiodła się, Fundacja musiała donajmować ponad 500 m2 powierzchni magazynowej w dotychczasowej siedzibie. Brak wystarczającej powierzchni magazynowej ogromnie utrudnił obsługę programu PEAD (asortyment w różnych magazynach w odległości kilkuset metrów od siebie) i obciążył pracowników magazynu dodatkową pracą (konieczność przemieszczania towaru na magazynie, piętrowanie palet, transportowanie towaru na piętro, trudności w inwentaryzacji, itp.). W końcu, dzięki wsparciu MUW i osobistemu zaangażowaniu Wojewody Fundacja ma w tej chwili podpisaną umowę bezpłatnego użyczenia magazynów przy ul. Nakielskiej. Ponadto, za kwotę zł, zostały zakupione materiały, niezbędne do remontu koniecznego do przystosowania magazynów do działania w systemie HACCP. Zakupiono również część wyposażenia nowych magazynów, które jest niezbędne do realizacji HACCP: - chłodnię; - system monitorowania wilgotności i temperatury; - kontenery do przewozu żywności; - termoporty; Na początku roku 2006 rozpoczęły się prace budowlane w nowych magazynach. 2. Bank Żywności - ludzie Władze Fundacji Skład Rady Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie Stan na dzień r.: Przewodnicząca: Ewa SZYMCZAK Członkowie: Nathalie BOLGERT Piotr MATUSZAK - przedstawiciel Fundacji Pożywienie Darem Serca Barbara CHĘCIŃSKA Paweł JORDAN - przedstawiciel BORIS Czesław JURCZYSZYN Danuta KUROŃ - przedstawiciel Fundacji Pomoc Społeczna SOS Halina LIPKE (zawieszone członkostwo) Wojciech ONYSZKIEWICZ Jolanta SOBCZAK Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

11 Skład Zarządu Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie W roku Zarząd funkcjonował w następującym składzie: Marcin WOJDAT Prezes Magdalena DĘBKOWSKA Wiceprezes Joanna KRASNODĘBSKA Wiceprezes Zespół - pracownicy i wolontariusze W ciągu roku w Fundacji dokonano wielu zmian w strukturze zatrudnienia i w zakresach obowiązków pracowników. Wynikło to z dwóch powodów. Po pierwsze zatrudniono nową osobę na stanowisku Zastępcy Dyrektora, dzięki czemu możliwy był nowy podział zadań w ekipie fundacji, po drugie z uwagi na wdrażany system zarządzania jakością prowadzono prace nad optymalnym dostosowaniem zasobów ludzkich do realizowanych zadań. W styczniu zatrudniono nową osobę na stanowisko Koordynatora Świątecznej Zbiórki Żywności. W czerwcu zatrudniono z-cę dyrektora i zaczęto proces rekrutacji kierownika magazynu i magazynierów. W październiku, na stanowisku kierownika magazynu zatrudniono pracującego od 2003 roku magazyniera, do ekipy magazynowej dołączyły dwie nowe osoby, a pełniący do tej pory obowiązki magazyniera pracownik został zatrudniony na stanowisku Koordynatora Pozyskiwania Żywności. Od października pracę fundacji wspomagały również dwie stażystki oraz dwóch koordynatorów programów, zajmujący się: akcją Podziel się Posiłkiem, Monitoringiem Organizacji oraz wdrożeniem systemu HACCP w organizacjach partnerskich banku i dostosowaniem infrastruktury fundacji do wymogów systemu HACCP. Tak więc pod koniec roku w fundacji pracowało na stałę 9 osób (8 i ½ etatów), dwie stażystki i trzech koordynatorów programów zewnętrznych. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: Magazyn 3 pracowników etatowych, wolontariusze Kierownik magazynu - odpowiedzialny za żywność w magazynie tj. jej przydatność do spożycia, dokumentację magazynową. Kierownik magazynu posiada aktualne badania oraz szkolenie z zakresu tzw. minimum sanitarnego w obrocie artykułami spożywczymi, uprawnienia prowadzenia windy towarowej, uprawnienia obsługi wózka podnośnikowego. W październiku 2005 roku na stałe zostali zatrudnieni dwaj pomocnicy magazyniera. Obydwaj mają aktualne badania oraz uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych. Pracownicy Ci są odpowiedzialni za realizację systemu HACCP. Wolontariusze pomagający w magazynie rekrutują się spośród podopiecznych naszych organizacji partnerskich. W ramach terapii przez pracę pomagają oni w obsłudze dużych transportów żywności i przy zbiórkach. W zeszłym roku pomagało nam 42 wolontariuszy z 11 organizacji: Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN, ul. Grodzieńska 65 (14 osób, 699 godzin) Stowarzyszenie Pomocy im. św. Franciszka Ośrodek Pomocy w Wychodzeniu z Bezdomności "Wspólny Dom", (3 osoby, 25 godzin) Przystań 2 Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Wolska 172 (4 osoby, 16 godzin) Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

12 Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Kazuń Bielany, ul. Działkowa 288 (3 osoby, 38 godzin) Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1 (4 osoby, 24 godziny) Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3 (4 osoby, 19 godzin) Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae ul. Piękna 64a (5 osób, 30 godzin) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Franciszka Toporskiego MDBO ks. Orionistów (1 osoba, 16 godzin) Stowarzyszenie Damy Radę, ul. Puławska 41(1 osoba, 5 godzin) Polski Czerwony Krzyż (1 osoba, 7 godzin) Koło Warszawskie Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1 (2 osoby, 30 godzin) Przepracowali oni łącznie 899 godzin, z czego większość przypadła na wolontariuszy z Katolickiego Ruchu Antynarkotykowego. Współpraca ta rozwija się (w zeszłym roku pomagało nam 6 organizacji) z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zaopatrzenie 1 osoba Koordynator Pozyskiwania Żywności, zatrudniona na ½ etatu zajmuje się nawiązywaniem kontaktów z potencjalnymi i stałymi darczyńcami, prowadzi negocjacje i podpisuje umowy ustala zasady współpracy, utrzymuje już nawiązane kontakty, ustala terminy dostaw, prowadzi bazę danych darczyńców, organizuje transport pozyskanej żywności. Osoba ta ma wykształcenie wyższe, w fundacji pracuje od 2003 roku, początkowo jako magazynier, później kierownik magazynu. Dzięki temu doświadczeniu zna specyfikę działania organizacji. Obecnie kształci się dalej na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zaopatrzeniowiec posiada wykształcenie średnie oraz doświadczenie we współpracy z biznesem (prowadził własną firmę handlową). Jest odpowiedzialny za transport żywności samochodami dostawczymi fundacji. Zaopatrzeniowiec jest odpowiedzialny za koordynowanie pozyskiwania żywności na giełdzie w Broniszach. Nadzoruje on pracę 2 wolontariuszy pozyskujących warzywa i owoce. Mają oni do dyspozycji boks w którym gromadzą pozyskane towary. Są to osoby bezdomne, które swoją pracę wykonują codziennie, będąc w stałym kontakcie z pracownikiem zaopatrzenia - informują o konieczności odebrania żywności. Wolontariusze pracujący na Broniszach w ciągu tygodnia poświęcają Fundacji około 30 godzin. Zaopatrzeniowiec odpowiedzialny jest za współpracę z siecią supermarketów MAKRO. Dystrybucja Fundacja obecnie nie zatrudnia etatowych pracowników. Obowiązki: rozdział posiadanych produktów, kontakty z organizacjami odbierającymi (315 organizacji), prowadzenie bazy danych o odbiorcach (liczba podopiecznych, baza, środki transportu, ilość i jakość wydawanych posiłków itp.) przejął stały wolontariusz. Od października 2005 roku wspiera go stażystka. Osoby te zajmują się kontrolą obiegu darów aż do ostatniego ogniwa tj. konsumenta. Wolontariusz ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w branży spożywczej, przeszedł szkolenia z minimum Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

13 sanitarnego. W Fundacji pracuje od ponad 3.5 roku, poświęcając na rzecz Fundacji codziennie od sześciu do ośmiu godzin. Stażystka ma wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pracy organizacji pozarządowej. Odpowiada za nawiązanie współpracy z nowymi organizacjami oraz przeprowadza monitoring organizacji. Dyrekcja Obecnie Fundacja zatrudnia Dyrektora oraz jego zastępcę. Dyrektor odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie całej Fundacji, zdobywanie funduszy na działalność, planowanie strategiczne, kontakty z wszystkimi partnerami Banku, koordynowanie projektów zewnętrznych. Pełni swą funkcję od 5 lat. Posiada wykształcenie wyższe (UW Instytut Stosowanych Nauk Społecznych). Zastępca Dyrektora odpowiedzialny jest za bieżącą działalność fundacji oraz zarządzanie zespołem fundacji. Ma wykształcenie wyższe MBA. Koordynator PEAD Fundacja realizuje program PEAD od 2004 roku. Na stanowisko koordynatora została zatrudniona osoba znająca specyfikę działania fundacji przez 9 miesięcy była wolontariuszką odpowiedzialną za kontakty z odbiorcami. Koordynator ma wykształcenie wyższe oraz wieloletnie doświadczenie w pracy biurowej. Biuro 1 osoba zatrudniona na etat jako koordynator pracy biura (wykształcenie wyższe, biegła obsługa komputera) odpowiedzialna za prowadzenie biura, koordynację pracy wolontariuszy, administrowanie zasobami fundacji oraz sprawozdawczość. W fundacji pracuje od trzech lat. Od października prowadzeniem sekretariatu i archiwizacją dokumentacji zajęła się stażystka. Jako osoba z wyższym wykształceniem humanistycznym przygotowuje projekty pism, i pisze sprawozdania z projektów. Wolontariusze w biurze W roku w biurze Fundacji pracowało w sumie 12 wolontariuszy, oraz dwóch praktykantów. Z tego 9 osób pomagało w codziennej pracy biura, 1 osoba opracowała stronę www, 2 zajmowały się komputerami, 1 pomagały koordynatorowi PEAD, jedna osoba zajmowała się kontaktem z odbiorcami. Wolontariusze przepracowali w biurze Fundacji 1078 godzin. Wolontariusze akcyjni W zbiórkach żywności kluczową rolę odgrywają wolontariusze rozdający ulotki, przygotowujący stoisko, informujący o akcji. W zeszłym roku przeprowadziliśmy dwie zbiórki publiczne, w których jak co roku pracowali wolontariusze rekrutujący się spośród uczniów warszawskich liceów i gimnazjów oraz harcerze. W sumie we wszystkich akcjach prowadzonych przez Fundację wzięło udział ponad 1100 wolontariuszy i 31 koordynatorów grup wolontariackich. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

14 3. Akcje, programy. Podziel się Posiłkiem W tym roku Fundacja jako członek Federacji Polskich Banków Żywności po raz drugi włączyła się do organizowanej przez Danone akcji Podziel się Posiłkiem. W ramach akcji, w dniach września Fundacja przeprowadziła zbiórkę żywności w 10 supermarketach. Celem zbiórki było pozyskanie artykułów spożywczych, dzięki którym placówki i organizacje zajmujące się dożywianiem dzieci, mogły ufundować posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Fundacja organizowała zbiórkę zgodnie z formułą Świątecznej Zbiórki Żywności. W ramach akcji zebrano ,50 kg żywności o wartości ,17zł, która trafiła do placówek współpracujących z Fundacją, które sprawują opiekę nad dziećmi. Świąteczna Zbiórka Żywności Świąteczna Zbiórka Żywności to szczególna akcja organizowana przez narodowe federacje banków żywności w kilkunastu krajach Europy - z jednej strony uzupełniająca codzienną pracę Banku Żywności, z drugiej strony mającą na celu dotrzeć do pokrzywdzonych przez los nie tylko z pomocą żywnościową, także z przesłaniem nadziei i wspólnoty wpisanym w symbolikę tych szczególnych świąt. To dobra okazja dla pozyskania innego, niż zwykle asortymentu produktów: nie tych szybko psujących się, lecz trwałych, takich jak cukier, konserwy, dżemy, olej, ryż, mąka, margaryna. Akcja stanowi uzupełnienie całorocznej, regularnej pomocy, jaką Bank Żywności świadczy organizacjom charytatywnym, a za ich pośrednictwem najbardziej potrzebującym. Fundacja już po raz ósmy organizowała Świąteczną Zbiórkę Żywności, w wyniku której zgromadzono ,98 kg żywności o wartości ,81 zł, a razem z organizacjami spoza Warszawy osiągnęliśmy wynik ,51 kg o wartości ,06 zł. Zbiórka trwała tradycyjnie trzy dni: od 2 do 4 grudnia, w terminie równoczesnym dla kilkudziesięciu miast europejskich. Patronat nad zbiórką objął Prezydent Miasta st. Warszawy. Zbiórka odbyła się w 17 hipermarketach, koordynatorzy zostali przeszkoleni i przygotowani do pracy z wolontariuszami. Wszyscy wolontariusze również przeszli przeszkolenie. Po raz drugi zbiórka miała otwartą formułę każda organizacja po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego mogła przeprowadzić pod patronatem Fundacji zbiórkę żywności na użytek swoich podopiecznych. Do realizacji zbiórki zgłosiły się 4 organizacje : Hospicjum Królowej Apostołów z Mławy PKPS Wierzbno z Węgrowa Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności z Ciechanowa Zespół Szkół Rolniczych z siedzibą w Piętnem, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa". Organizacje te w sumie uzyskały wynik 8 143, 53 kg o wartości ,81 zł. Akcja przebiegała wg sprawdzonej formuły: przy wejściu do sklepu klienci otrzymywali od wolontariusza (ubranego w specjalne kamizelki z widocznym z daleka logo banków żywności) Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

15 ulotkę informującą o prowadzonej akcji, będącą zaproszeniem do wzięcia w niej udziału. Ulotka zawierała także listę rekomendowanych produktów i prośbę o dokonanie zakupu i przekazanie darów do koszy umieszczonych przy wyjściu ze sklepów. Zebrane dary były następnie segregowane i przewożone do magazynów Banku. Dwa tygodnie trwało segregowanie i konfekcjonowanie zebranych darów, bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem większość żywności trafiła na stoły podopiecznych organizacji charytatywnych współpracujących na co dzień z Bankiem Żywności. ISO Fundacja uczestniczyła w projekcie rozwoju strategicznego i instytucjonalnego realizowanym przez Federację Polskich Banków Żywności od 2004 roku. Jednym z jej elementów jest Standaryzacja funkcjonowania Banków Żywności. Proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 w Biurze Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności i Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie. Od zeszłego roku pracownicy Fundacji uczestniczą w szkoleniach firmy certyfikującej i opracowują ramy systemu zarządzania jakością w Fundacji. Do końca roku udało się opracować projekt Księgi Jakości. Opisano procesy i zidentyfikowano ich wzajemne powiązania za pomocą macierzy procesów i mapy procesów, opracowano wszystkie procedury i część instrukcji, ustanowiono politykę jakości i cele jakościowe dla wszystkich procesów zachodzących w Fundacji, określono zasoby niezbędne do realizacji systemu zarządzania jakością i opracowano nową strukturę organizacyjną, mającą zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Projekt ma się zakończyć uzyskaniem certyfikatu ISO w czerwcu 2006 roku. Projekt FIO Od października do grudnia realizowany był projekt Usprawnienie działalności banku zywności poprzez wprowadznie systemu HACCP, otrzymanie certyfikatu ISO 9001 oraz przeszkolenie organizacji partnerskich w zakresie systemu HACCP. Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności, bez względu na to czy robią to odpłatnie czy nieodpłatnie, muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed problem wprowadzenia tego systemu stanął nie tylko Bank Żywności, ale również inne organizacji pozarządowe i budżetowe placówki pomocowe zajmujące się w jakikolwiek sposób żywnością (rozdawnictwo, transport, prowadzenie jadłodajni oraz stołówek w placówkach całodobowej opieki itd.). Obowiązek wdrożenia systemu nakazuje Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Z naszych informacji wynikało, że z pośród 200 placówek z którymi współpracuje Bank Żywności jedynie tylko kilkanaście wie co to jest system HACCP i tylko dwie które do tej pory rozpoczęły wprowadzanie systemu. Dlatego w sierpniu 2005 złożyliśmy do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projekt programu mającego na celu przeszkolenie przedstawicieli organizacji partnerskich w zakresie stosowania systemu HACCP, opracowanie broszury informacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury fundacji do działającego od 2004 roku systemu HACCP. W ramach projektu dokonano zakupu: chłodni, skrzynio-palet, pojemników do transportowania żywności ciepłej termoportów, oraz higrometrów do pomiarów wilgotności i temperatury w Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

16 pomieszczeniach magazynowych. Przeprowadzono 4 szkolenia dla organizacji oraz wydano broszurę informacyjną nt. HACCP w organizacjach pozarządowych. W 2006 roku, wobec zainteresowania organizacji partnerskich, planowana jest kontynuacja projektu. Federacja Polskich Banków Żywności. 4. Banki Żywności na Mazowszu W 2005 roku zostały zorganizowane dwa spotkania (w marcu i w październiku), na których obecni byli przedstawiciele wszystkich Banków Mazowieckich (Płock, Siedlce, Radom oraz Warszawa). Obydwa spotkania dotyczyły zasad realizacji programu PEAD, jak również omawiano na nich kwestię przystąpienia do Federacji Polskich Banków Żywności banków z Siedlec i Płocka. Bank Żywności w Radomiu został przyjęty do Federacji Polskich Banków Żywności w 2004 roku. Wszystkie banki mazowieckie uczestniczyły w realizacji programu PEAD oraz w Świątecznej Zbiórce Żywności i akcji Podziel się Posiłkiem. Radomski Bank Żywności, jako Bank zrzeszony w Federacji Polskich Banków Żywności realizował ww. programy we własnym zakresie. Pozostałe Banki, objęte patronatem Fundacji uczestniczyły w tych projektach za pośrednictwem Fundacji. W ramach wzmacniania sieci Banków żywności na Mazowszu na bieżąco odbywa się wymiana pozyskanej żywności. 5. Federacja Polskich Banków Żywności (FPBŻ) Szkolenia, spotkania. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie jest członkiem założycielem Związku Stowarzyszeń Federacja Polskich Banków Żywności powstałego w 1997 roku. Federacja zrzesza obecnie 19 banków żywności z całej Polski. W swej pracy wszystkie banki żywności respektują następujące zasady: zasada non-profit, działalność bez zysku, realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwanie żywności oraz jej bezpłatny rozdział, zasada kierowania żywności dla potrzebujących poprzez organizacje charytatywne (nie indywidualnie), zasada lokalności w działaniu, włączanie dużych grup wolontariuszu do realizacji zadań. Warszawski Bank Żywności bierze udział we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez FPBŻ. Oprócz Świątecznej Zbiórki Żywności oraz akcji Podziel się Posiłkiem w 2005 roku były to przede wszystkim cykle szkoleniowe, spotkania robocze oraz Walne zebranie: Warszawa , spotkanie poświęcone realizacji Programu PEAD Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2005, Warszawa , szkolenia: Kreowanie spójnego wizerunku Banków Żywności. Kampania wizerunkowa oraz społeczna poświęcona Bankom Żywności, Public Relations i współpraca z mediami, Przedstawienie nowego programu magazynowego, Program Działania Federacji na 2005 rok. Główne kierunki działań Federacji na lata , Założenia do Strategii Organizacji, System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, Warszawa , Gala Rozdania Nagród im. Jacka Kuronia, Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

17 Wrocław Konferencja nt. Rola Banków Żywności w systemie zabezpieczenia społecznego na Dolnym Śląsku, Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działaniach organizacji pozarządowych, Walne Zebranie Członków Federacji, Warszawa, , szkolenie z obsługi programu magazynowego BEZET. Warszawa, , szkolenie Podziel się Posiłkiem. Olsztyn, Konferencja Problem niedożywienia a marnowanie żywności, HACCP zastosowania praktyczne w BŻ, Zarządzanie jakością w Bankach Żywności, Łódź , Szkolenie nt. Finansowanie działalności BŻ źródła wsparcia finansowego i zasady pisania wniosków o dotacje, Podsumowanie działalności FPBŻ w 2005 roku, plany na rok Szkolenia ISO 9001:2000: dla pełnomocników systemu zarządzania jakością , dla audytorów Program magazynowy. Na szkoleniu w kwietniu Federacja zaprezentowała nowy program magazynowy - efekt projektu wsparcia finansowanego z Programu Fundacji Batorego Trzeci Sektor Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Ze względu na niestabilność oraz brak testowania programu, Fundacja nie zdecydowała się na jego wdrożenie. Niestety w październiku 2005 roku nastąpiła nieusuwalna awaria dotychczasowego programu. Dane udało się w części odzyskać, jednak przywrócenie programu do stanu używalności okazało się niemożliwe. Z kolei usterki w nowym programie nie pozwoliły na jego szybkie wdrożenie. Przez dwa miesiące prowadzono ręczną ewidencję magazynową. Dopiero w połowie grudnia program zaczął funkcjonować, jednak jak się okazało nie spełniał on wymogów ustawy o rachunkowości. Dopiero w połowie marca 2006 roku zrealizowano postulowane przez Fundację zmiany, dzięki którym program może być bezpiecznie stosowany. Z uwagi na problemy ze stabilnym oprogramowaniem ostatni kwartał roku był dla Fundacji bardzo trudny i pokazał konieczność stworzenia odpowiednich procedur postępowania na wypadek awarii systemu komputerowego. 6. Finansowanie działalności. Podstawowym źródłem finansowania działalności Banku Żywności są dotacje przyznawane przez organa administracji samorządowej w drodze konkursu dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wynoszące 51 % przychodów finansowych w 2005 roku, czyli o 8 punktów procentowych mniej niż w roku Podpisana pod koniec 2004 roku pięcioletnia umowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z Urzędem Miasta była gwarancją stabilizacji finansowej w 2005 roku. Wielkość środków pochodzących z darowizn firm prywatnych i osób fizycznych znowu spadła. W 2005 roku Fundacja po raz pierwszy korzystała z możliwości uzyskania 1% podatku od osób fizycznych. Środki pozyskane z tego źródła stanowią jednak niewielką część budżetu Fundacji, dlatego na początek roku 2006 zaplanowano rozbudowaną kampanię promocyjną. Szczegółowy wykaz przychodów finansowych Banku stanowi załącznik A do sprawozdania finansowego - zestawienie przychodów. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

18 Koszty funkcjonowania Banku Żywności w 2005 roku zamknęły się w kwocie ,55 złotych, z czego ok. 4 % stanowią koszty administracyjne. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ponownie udział kosztów administracyjnych w funkcjonowaniu Banku Żywności zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 2%, co jest bardzo korzystną tendencją, w szczególności przy planowanym dalszym dynamicznym rozwoju działalności. W 2003 roku udział kosztów administracyjnych wynosił 8% ogółu kosztów. Szczegółowe dane dotyczące finansowania działalności Fundacji zawiera Sprawozdanie finansowe. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA w 2005 roku. Zarząd Miasta 51% Środki UE - PEAD Biznes 4% NGO 5% MUW 14% 1 % podatku i inne 1% MPiPS 10% 15% Poniższa tabela obrazuje, jak kształtowało się finansowanie fundacji od początku jej istnienia. ngo biznes samorząd inne unijne rząd SUMA ,00 0, ,50 9,96 0,00 0, , , , , , ,88 0, , Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych , , , , , , , , , ,81 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,80 0,00 0,00 0, , , , ,38 0, , , ,81 Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

19 ngo biznes samorząd inne unijne rząd SUMA , , , , , , , , , , , , , ,72 Fundacja starając się zminimalizować koszty swojej działalności poszukuje firm, które mogą zaoferować swoje produkty bądź usługi bezpłatnie. W zeszłym roku udało nam się pozyskać lub bezpłatnie zorganizować: Prawo do nieodpłatnego otrzymywania modyfikacji programu Księgi Handlowe przez okres 10 lat, Szkolenie BHP dla pracodawców (2 osoby), Kartony na ŚZŻ, Szkolenie na wózki widłowe (2 osoby), wynajęcie sali na spotkanie przedstawicieli odbiorców, wynajęcie sal na 4 szkolenia HACCP dla organizacji partnerskich fundacji. 7. Załączniki 1. Wykaz darczyńców żywności w roku. 2. Lista odbiorców żywności w roku. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

20 Załącznik nr 1. Lista darczyńców w 2005 roku. Lp. Nazwa i adres dostawcy Tonaż [kg] Wartość [zł] 1 BSO POLSKA sp. z o.o. ul., Warszawa 2 Christian Hansen Poland sp. z o.o. ul. ul. Gdańska 4, Czosnów 3 DANONE Sp. z o.o. ul. Redutowa 9/ 23, Warszawa 4 FRITO LAY POLAND sp. z o.o. ul. Zamoyskiego 24/26, Warszawa 5 GOURMET FOODS Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 2, Warszawa 6 Kotanyi Polonia sp. z o.o. ul. ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 7 Kraft Foods Polska Sp. z o.o. ul. ul. Domaniewska 41, Warszawa 8 LU Polska S.A. ul. Redutowa 9/23, Warszawa 9 MC Consultans/ Dresden Bank/ Scheraton ul. B. Prusa 2, Warszawa 10 Nestle Polska S.A. ul. Szturmowa 2, Warszawa 11 Onken Polska Sp. z o. o. ul. Przasnyska 89, Maków Mazowiecki 12 Pepsiamerikas ul. Marynarska 21, Warszawa 13 Podravka International Export-Import ul. Domaniewska 37, Warszawa 14 Schenker Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, Warszawa 15 Sodexho Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 21, Warszawa 16 Unilever Polska S.A. ul.domaniewska 41, Warszawa 17 Zielona Budka S.A. ul.lucerny 49a, Warszawa 18 Bel Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 39a, Warszawa, 19 WIMAR-Chłodnia Sp. z o.o. ul.radwanków Szlachecki 10, Sobienie Jeziory 20 LEAF POLAND sp. z o.o..ul. Topiel 12, Warszawa 21 "Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. ul. Starowiejska 75, Racibórz 22 MASTERFOODS POLSKA Sp. z o.o. Kożuszki Parcele 42, Sochaczew 23 FRESH WORLD Int. Sp. z o.o. ul.świerkowa 3a, Bronisze, Ożarów Maz , , , , , ,41 370, ,74 12,00 533, , , , ,18 530, ,90 122, , , , , , , , , , , ,39 68, , , , , ,80 367, , , , , Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Wykaz placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym (min. jadłodajnie, noclegownie, schroniska ) w ramach umów wieloletnich podpisanych przez Miasto z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Nastały mrozy, które zagrażają życiu osób, które nie mają własnego dachu nad głową. Dlatego w okresie zimowym tym bardziej musimy zwracać uwagę na tych, którzy

Bardziej szczegółowo

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13.

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13. Wykaz placówek dla osób bezdomnych dofinansowywanych przez m.st. Warszawa L.p. Podmiot prowadzący Dla kogo Rodzaj Oferta Godziny przyjęć do Liczba Adres placówki Telefon przeznaczona jest placówki pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK. Pomocnik przygotowany przez Towarzystwo Kulturalne Nowa Akropolis www.nowa-akropolis.pl

POMOCNIK. Pomocnik przygotowany przez Towarzystwo Kulturalne Nowa Akropolis www.nowa-akropolis.pl POMOCNIK Na podstawie danych dostępnych na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie www.mazowieckie.pl 31.12.2015 Bezpłatna infolinia tel. 987 Pomocnik przygotowany przez Towarzystwo Kulturalne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007 Okres sprawozdawczy od 01.01.2007roku do 31.12.2007 roku 1) Dane podmiotu Pełna nazwa podmiotu: Związek Stowarzyszeń Radomski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności w roku 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności w roku 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności w roku 2009 Związek Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności ul. Dąbrowskiego 11/13 86-300 Grudziądz Nr KRS 0000236719 Regon 876 248 228 NIP 876-21-19-778

Bardziej szczegółowo

podpisana z woli obu stron w dniu... w... 1 ZAŁOŻENIA WSTĘPNE:

podpisana z woli obu stron w dniu... w... 1 ZAŁOŻENIA WSTĘPNE: Umowa na przekazanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2012 zawarta pomiędzy BANKIEM ŻYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2008 Okres sprawozdawczy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 1) Dane podmiotu Pełna nazwa podmiotu: Związek Stowarzyszeń Radomski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Placówek/Partnerów odbierających artykuły spożywcze w ramach programu PEAD 2013

Wskazówki dla Placówek/Partnerów odbierających artykuły spożywcze w ramach programu PEAD 2013 Caritas Archi/diecezji Pelplińskiej...., dnia...2013 r. ul. Sambora 28... 83 130 Pelplin... Wskazówki dla Placówek/Partnerów odbierających artykuły spożywcze w ramach programu PEAD 2013 I. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

LISTA ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE:

LISTA ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE: LISTA ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych ul.al. Zjednoczenia 11, 01-829

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku śywności w roku 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku śywności w roku 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku śywności w roku 2011 Okres sprawozdawczy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku 1) Dane podmiotu Pełna nazwa podmiotu: Związek Stowarzyszeń Radomski

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

LP. WNIOSEK NAZWA ORGANIZACJI STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA

LP. WNIOSEK NAZWA ORGANIZACJI STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA Wnioski zgłoszone przez organizacje pozarządowe podczas tematycznych spotkań branżowych w ramach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. L.p. Adres placówki Organ prowadzący Typ domu Liczba 1. Jasionna 32 26-800 Białobrzegi tel. do kierownika 9

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

PS-II.431.3.2.2015. w Stowarzyszeniu Bank Żywności w Chojnicach

PS-II.431.3.2.2015. w Stowarzyszeniu Bank Żywności w Chojnicach POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Polityki Społecznej PS-II.431.3.2.2015 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Bank Żywności w Chojnicach dotycząca wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Ilość Tonaż [kg] Wartość [zł] odbiorów 5 1 744,360 5 113,35

Ilość Tonaż [kg] Wartość [zł] odbiorów 5 1 744,360 5 113,35 WYDANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PEAD 2013 Z MAGAZYNU BANKU ZYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE DO ORGANIZACJI PARTNERSKICH W 2014 ROKU Lp. Kod Nazwa i adres odbiorcy 1 01-0012 Fundacja Ecclesia Villanovensis ul.kolegiacka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym został utworzony w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja

WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ. Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT JAKO SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ Krystyna Szymańska Prezes Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta Nadzieja WOLONTARIAT Rys historyczny Początki działalności społecznej w Polsce datuje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015

Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 Program FEAD Podprogram 2015 rozpoczyna się od 01.05.2015

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

LISTA ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE:

LISTA ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE: LISTA ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych ul.al. Zjednoczenia 11, 01-829

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Podprogram 2016 Warszawa, 7 czerwca 2016 r. 1 Zasady dystrybucji (OPR i OPL) Żywność dystrybuowana przez w ramach realizacji PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie. Organizacje partnerskie wydająca żywność nie

Bardziej szczegółowo

GMINA KLECZEW. Kleczew, kwiecień 2015r.

GMINA KLECZEW. Kleczew, kwiecień 2015r. GMINA KLECZEW SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Świętego Barnaby w Częstochowie, ul. Kisielewskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

WYDANIA ŻYWNOŚCI Z POZYSKU WŁASNEGO BANKU ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE DO ORGANIZACJI PARTNERSKICH W 2014 ROKU

WYDANIA ŻYWNOŚCI Z POZYSKU WŁASNEGO BANKU ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE DO ORGANIZACJI PARTNERSKICH W 2014 ROKU WYDANIA ŻYWNOŚCI Z POZYSKU WŁASNEGO BANKU ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE DO ORGANIZACJI PARTNERSKICH W 2014 ROKU (świeże warzywa i owoce, produkty mrożone, produkty nabiałowe, soki, woda, napoje, produkty zebrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego. STREETWORKER CZŁOWIEK ZAUFANIA (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego. STREETWORKER CZŁOWIEK ZAUFANIA (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego STREETWORKER CZŁOWIEK ZAUFANIA (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1.07.2012 do 31.12.2012 określonego w umowie nr WPS.VI.1092012 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach 1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach korporacyjnych, 4. Beneficjenci fundacji oraz forma

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1293/2012

Zarządzenie Nr 1293/2012 Zarządzenie Nr 1293/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie: wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim Stan na dzień 21 listopada 2014 r. GDZIE SZUKAĆ POMOCY W OLSZTYNIE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Załącznik do Uchwały Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2014r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2006r.

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2006r. SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2006r. Zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Seminarium - Bezpieczna przyszłość

Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Seminarium - Bezpieczna przyszłość Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Seminarium - Bezpieczna przyszłość Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Forum) powstało

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 2 Bezdomność w świetle prawa osoba bezdomna osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.)

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.) Załącznik do Uchwały XXVI/441/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2015 r. Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 202015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA O OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA O OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 Gdańsk, 04.02.2005r SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA O OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 I 1. Fundacja Dobroczynności Atlas, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Załącznik nr 3 Lp Na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania Lp. Wykaz ofert, które zostały złoŝone na dotacje w 2010r. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zakresu pomocy społecznej i spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Nr wniosku Nazwa organizacji,

Bardziej szczegółowo

Oferty na realizację zadań w obszarze algomeracji warszawskiej

Oferty na realizację zadań w obszarze algomeracji warszawskiej Zestawienie ofert dofinansowanych L.p. Nr oferty Nazwa podmiotu Rodzaj zadania Kwota dotacji 1 W-2 Stowarzyszenie "Alter Ego" program pomocy żywnościowej i rzeczowej 2 W-3 Legionowskie Stowarzyszenie "Amicus"

Bardziej szczegółowo

RAZEM DO SUKCESU W KRAMSKU PROWADZĄCY MAGDALENA POLITAŃSKA PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

RAZEM DO SUKCESU W KRAMSKU PROWADZĄCY MAGDALENA POLITAŃSKA PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ RAZEM DO SUKCESU W KRAMSKU PROWADZĄCY MAGDALENA POLITAŃSKA PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Jak to wszystko się zaczęło? Pomysł założenia spółdzielni socjalnej pojawił się wśród pracowników Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 maja 2013 r.

Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2217 UCHWAŁA NR XXXVIII/668/13 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Dane organizacji: Fundacja Światło ul. Grunwaldzka 64 87 100 Toruń REGON: 871693371 KRS: 0000183283 (data wpisu: 17 grudnia 2003)

1. Dane organizacji: Fundacja Światło ul. Grunwaldzka 64 87 100 Toruń REGON: 871693371 KRS: 0000183283 (data wpisu: 17 grudnia 2003) REGON: 871693371 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światło w roku 2005 1. Dane organizacji: Fundacja Światło ul. Grunwaldzka 64 REGON: 871693371 KRS: 0000183283 (data wpisu: 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA-ZBIORCZA ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZA LATA 2007-2010

ANALIZA FINANSOWA-ZBIORCZA ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZA LATA 2007-2010 ANALIZA FINANSOWA-ZBIORCZA ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZA LATA 2007-2010 Lp. Wyszczególnienie 2007 r. struktura 2008 r. struktura 2009 r. struktura 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Kierując się zasadą pełnej przejrzystości prowadzonych przez nas działań,

Szanowni Państwo, Kierując się zasadą pełnej przejrzystości prowadzonych przez nas działań, Szanowni Państwo, Kierując się zasadą pełnej przejrzystości prowadzonych przez nas działań, przekazujemy niniejszy raport. Znajdziecie tu Państwo informacje o naszej działalności oraz dane finansowe. Z

Bardziej szczegółowo

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Polityki Społecznej

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Polityki Społecznej POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Polityki Społecznej P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej wykorzystania przez organizacje pozarządowe środków budżetowych przekazanych przez Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 Elbląg, 2011-03-11 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola:

Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola: Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola: 1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej Adres, telefon: ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, www.warszawa.caritas.pl

Bardziej szczegółowo

KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE

KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE 1. Regulamin klubu wolontariusza przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie.

Bardziej szczegółowo

ustaliła, że na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2015 roku z zakresu pomocy społecznej

ustaliła, że na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2015 roku z zakresu pomocy społecznej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1400.2014 Prezydenta Miasta Zielona Góra z 24 grudnia 2014 r. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych Miasta

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bank Żywności z siedzibą w Łodzi w roku 2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bank Żywności z siedzibą w Łodzi w roku 2008 Łódź, dnia 10 lutego 2009 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Bank Żywności z siedzibą w Łodzi w roku 2008 1. Dane Podstawowe: Nazwa Organizacji: Fundacja Bank Żywności Siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE INFORMATOR XVIII MIĘDZYNARODOWE TARGI-BIZNES-ŻYWNOŚĆ-MEDYCYNA-AUTO FLOTA RZESZÓW 2015 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Organizowana od kilku lat,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. 1. Zadania do realizacji: 2. Terminy i warunki realizacji Zadań: Zamość, dnia 18.11.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E. 1. Zadania do realizacji: 2. Terminy i warunki realizacji Zadań: Zamość, dnia 18.11.2013 r. Zamość, dnia 18.11.2013 r. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Zamość na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Katowice, 25 lutego 2013 r.

Katowice, 25 lutego 2013 r. Potencjał organizacji pozarządowych ą z województwa śląskiego Katowice, 25 lutego 2013 r. Organizacje pozarządowe obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS ZA OKRES OD 1.1.24 DO 31.12.24 I 1. Fundacja Dobroczynności Atlas, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 59 - zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007 Uwaga: Proszę w pierwszej kolejności przeczytać formularz zwracając uwagę na instrukcje pod tabelami. Pola tabel zostały ponumerowane. Proszę

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP w 2008 roku 1. MISJA CHARYTATYWNA DOBRO CZYNIĆ Agenda WKCH w RP Siedziba : 02-620 WARSZAWA ul.

Bardziej szczegółowo

Środki przeznaczone na pomoc osobom bezdomnym w roku 2011

Środki przeznaczone na pomoc osobom bezdomnym w roku 2011 Załącznik nr 6 Środki przeznaczone na pomoc osobom bezdomnym w roku 2011 L.p. Nr umowy Realizator Nazwa programu Ogółem 48 644,00 187 400,00 660 104,00 896 148,00 1 3146.6.34.4.1.2011.B "OTWARTE DRZWI"

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r.

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r. Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi Szczecin 12.06.2014 r. Gmina Dobra Gmina Nowe Warpno 8 1 3 0 3 Gmina Police 86 21 6 1 19 8 Gmina 12 9 6 10 Kołbaskowo 16 6 4 3 3 Mapa organizacji

Bardziej szczegółowo