Raport końcowy. Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych RAPORT ZBIORCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy. Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych RAPORT ZBIORCZY"

Transkrypt

1 Raport końcowy Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych RAPORT ZBIORCZY

2 1 Na podstawie wyników badań wykonanych przez: ul. Zakole Olsztyn Na zlecenie: Zespół autorski: Izabela Bednarczyk Małgorzata Łątka Milena Opęchowska Aneta Sieklicka Joanna Tomczyk

3 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Metodologia badania... 3 Diagnoza usług publicznych świadczonych na terenie Lubuskiego Trójmiasta... 5 Wnioski Diagnoza potrzeb mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie usług elektronicznych w zakresie komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji Wyniki badania ilościowego wśród mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta Charakterystyka populacji badanej Określenie gotowości mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych Ustalenie częstotliwości korzystania w usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji Diagnoza oczekiwań dotyczących zakresu i standardu usług z wykorzystaniem zintegrowanej karty elektronicznej Podsumowanie Wyniki badania jakościowego wśród mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta Wyniki badania jakościowego wśród instytucji Główne wnioski z badania Gotowość mieszkańców gmin do wykorzystania instrumentów elektronicznych Częstotliwość korzystania z usług publicznych przez mieszkańców w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji Zainteresowanie usługami elektronicznymi Oczekiwania odnośnie Zintegrowanej Karty Miejskiej Gotowość mieszkańców poszczególnych gmin (analiza wskaźnikowa) Aneks... 75

4 3 WPROWADZENIE Prezentowany raport jest efektem końcowym wykonanego badania diagnostycznego mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych, realizowanego w ramach projektu, którego celem jest wzmocnienie zdolności siedmiu gmin partnerskich w województwie lubuskim do świadczenia najwyższej jakości usług komunikacji publicznej i usług elektronicznych związanych z komunikacją publiczną, kulturą, sportem i rekreacją. Badanie zostało przeprowadzone w okresie wrzesień listopad 2013 rokuprzez firmę General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na zlecenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Głównym celem badania było zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców obszaru Lubuskiego Trójmiasta na usługi świadczone przy pomocy elektronicznej karty bezkontaktowej lub inne formy usług elektronicznych w zakresie komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji. Cele szczegółowe badania to: 1. Określenie gotowości mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych, między innymi zintegrowanej karty elektronicznej. 2. Ustalenie poziomu (częstotliwości) korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji (potencjalnie objętych zintegrowaną kartą elektroniczną). 3. Identyfikacja możliwości wykorzystania wspólnej platformy elektronicznej (systemu elektronicznej karty bezkontaktowej stosowanej w komunikacji publicznej) w dostępie do usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji. 4. Diagnoza oczekiwań dotyczących zakresu i standardu usług z wykorzystaniem zintegrowanej karty elektronicznej. Metodologia badania W celu zgromadzenia niezbędnego do wnioskowania materiału badawczego zastosowana zostałatriangulacja metodologiczna, która polega na wykorzystaniu różnych metod uzyskiwania i analizy danych, które pozwalają spojrzeć na zebrane dane z odmiennych perspektyw i otrzymać dokładniejsze wyjaśnienie problemu, a następnie porównanie i łączenie wyników. W niniejszym badaniu zastosowana została triangulacja: danych - przeanalizowane zostały dane zastane (wtórne) oraz dane wywołane, pochodzące z badań pierwotnych (PAPI, IDI, FGI), badaczy - badanie realizowane było przez kompetentny zespół badawczy składający się z ekspertów reprezentujących różne dziedziny i podejścia badawcze, co pozwoliło zminimalizować wpływ badacza na osiągane wyniki poprzez wzajemną kontrolę realizacji, a także weryfikację i konfrontację dokonanych analiz i formułowanych wniosków, metod i technik badawczych -łączenie różnych metod i technik badawczych w badaniu tych samych zagadnień pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów problemu badawczego.

5 4 Pożądane informacje, na podstawie którychopracowany został raport końcowy, pozyskiwane były za pomocą następujących technik badawczych: analizadesk research, bezpośredni wywiad kwestionariuszowy PAPI (badanie ilościowe), indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) (badanie jakościowe), zogniskowany wywiad grupowy (FGI) (badanie jakościowe). W pierwszym etapie badania diagnozie poddane zostały informacje pozyskane od instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie komunikacji, kultury, sportu i rekreacji na terenie Lubuskiego Trójmiasta (desk research). Celem analizy danych zastanych była identyfikacji możliwości wykorzystania wspólnej platformy elektronicznej (systemu elektronicznej karty bezkontaktowej stosowanej w komunikacji publicznej) w dostępie do usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji. W etapie drugim zdiagnozowane zostały potrzeby mieszkańców obszaru Lubuskiego Trójmiasta na usługi świadczone przy pomocy elektronicznej karty bezkontaktowej lub inne formy usług elektronicznych w zakresie komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji. W ramach tego etapu przeprowadzone zostały badania ilościowe (PAPI) oraz jakościowe (IDI, FGI). Celem badań terenowych było określenie gotowościmieszkańców Lubuskiego Trójmiasta do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych, między innymi zintegrowanej karty elektronicznej, ustalenie poziomu (częstotliwości) korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji (potencjalnie objętych zintegrowaną kartą elektroniczną),zdiagnozowanie oczekiwań dotyczących zakresu i standardu usług z wykorzystaniem zintegrowanej karty elektronicznej,identyfikację możliwości wykorzystania wspólnej platformy elektronicznej (systemu elektronicznej karty bezkontaktowej stosowanej w komunikacji publicznej) w dostępie do usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone za pośrednictwem techniki bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego PAPI wśród losowo dobranych mieszkańców 7 gmin partnerskich:gmina miejska Zielona Góra, gmina wiejska Zielona Góra, gmina miejska Nowa Sól, gmina miejsko-wiejska Sulechów, gmina Otyń, gmina wiejsko-miejska Czerwieńsk, gmina Zabór, na łącznej próbie N=2376 w podziale na warstwy: gmina zamieszkania, wiek respondentów oraz typ zamieszkiwanej miejscowości (miasto/wieś) 1. Badanie jakościowe przeprowadzone zostało za pośrednictwem dwóch technik badawczych: indywidualnych wywiadów pogłębionych z instytucjami świadczącymi usługi publiczne [N=7] oraz z przedstawicielami samorządu terytorialnego [N=3], zogniskowanych wywiadów grupowych z mieszkańcami oraz z instytucjami świadczącymi usługi publiczne [dwa badania fokusowe]. 1 Wyniki badania ilościowego PAPI zostały również przedstawione oddzielnie dla każdej gminy objętej badaniem. Wyniki te stanowią załączniki do niniejszego raportu zbiorczego.

6 5 DIAGNOZA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH NA TERENIE LUBUSKIEGO TRÓJMIASTA Diagnoza usług publicznych w Lubuskim Trójmieście została przeprowadzona za pośrednictwem informacji pozyskanych od instytucji, które świadczą usługi z zakresu komunikacji, kultury i rekreacji 2. INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE USŁUGI PUBLICZNE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 1. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze Świadczone usługi: sprzedaż biletów jednorazowych, wpłata na elektroniczną portmonetkę, sprzedaż biletów okresowych, wynajem powierzchni reklamowych na autobusach, wynajem autobusów, stacja kontroli pojazdów, auto-serwis; Liczba zatrudnionych pracowników: 287 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 76 osób, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 76 osób, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: sprzedaż biletów jednorazowych, opłata na elektroniczną portmonetkę, sprzedaż biletów okresowych, wynajem powierzchni reklamowych na autobusach, wynajem autobusów, stacja kontroli pojazdów, auto-serwis; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:wpłata na elektroniczną portmonetkę, sprzedaż biletów okresowych; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące:urząd Miasta Zielona Góra, Urząd Gminy Zielona Góra, Urząd Gminy Zabór; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami:brak; Usługi cieszące się największą popularnością:sprzedaż biletów jednorazowych, wpłata na elektroniczną portmonetkę, sprzedaż biletów okresowych, wynajem powierzchni reklamowych na autobusach, wynajem autobusów, stacja kontroli pojazdów, auto-serwis; 2 Ankieta internetowa została rozesłana do wszystkich instytucji publicznych świadczących usługi z zakresu komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji, działających na terenie Lubuskiego Trójmiasta i gmin partnerskich. Niestety nie udało się uzyskać wszystkich zwrotów ankiet.

7 6 INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE USŁUGI PUBLICZNE W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI 2. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Świadczone usługi: basen kryty (wynajem torów, aquagimnastick, nauka pływania), odnowa biologiczna (m.in. sauna, jacuzzi, komora infrared, bicze szkockie, różnego rodzaju masaże, zabiegi leczniczo - kosmetyczne, itp.), zespół basenów odkrytych (nauka pływania), hala sportowa, hala tenisowa, korty odkryte, strzelnica, sala szermiercza, usługi jeździeckie i ujeżdżalnia, siłownia, wynajem obiektów (m.in. sala konferencyjno - sportowa), usługi pralnicze, usługi piknikowe, hotel; Liczba zatrudnionych pracowników: 56 osób (dodatkowo zatrudnienie sezonowe); Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 19 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 19 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej:tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:wszystkie; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług:czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cena usługi, harmonogram zajęć, promocje; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług:nie; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line:brak możliwości; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:- Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące:benefit System, Vanity Style, OKSystem; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami:zajęcia sportowo - rekreacyjne, basen, fitness, odnowa biologiczna; Usługi cieszące się największą popularnością:zajęcia fitness, basen odkryty, tenis ziemny, jazda konna, odnowa biologiczna; INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE USŁUGI PUBLICZNE W ZAKRESIE KULTURY 3. Lubuski Teatr im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze Świadczone usługi: spektakl teatralny, spektakl teatralny dla dzieci, wynajem sceny dużej, wynajem sceny kameralnej, wypożyczenie kostiumu, lekcje teatralne, wycieczki do teatru, wynajem pokoi gościnnych; Liczba zatrudnionych pracowników: 67 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 13 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 13 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:spektakl teatralny, spektakl teatralny dla dzieci, wynajem sceny dużej, wynajem sceny kameralnej, wypożyczenie kostiumu, lekcje teatralne, wycieczki do teatru, wynajem pokoi gościnnych;

8 7 Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, data i godzina rozpoczęcia spektaklu, scena, obsada spektaklu, reżyser, scenograf, omówienie, recenzje, zdjęcia, migawka filmowa; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług:tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line:spektakl teatralny, spektakl teatralny dla dzieci; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:spektakl teatralny, spektakl teatralny dla dzieci; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące:regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Zielona Góra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny, Uniwersytet Trzeciego Wieku, teatry, agencje artystyczne i impresaryjne, szkoły, przedszkola; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami:spektakl teatralny, spektakl teatralny dla dzieci, wynajem sceny dużej, wynajem sceny kameralnej, wypożyczenie kostiumu, lekcje teatralne, wycieczki do teatru, wynajem pokoi gościnnych; Usługi cieszące się największą popularnością:spektakl teatralny, spektakl teatralny dla dzieci; 4. Filharmonia Zielonogórska Świadczone usługi: sprzedaż biletów, wynajemsal, pokoi biurowych i hotelowych; Liczba zatrudnionych pracowników: 91 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 12 osób, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 12 osób, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:sprzedaż biletów, wynajemsal, pokoi biurowych i hotelowych; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: sprzedaż biletów, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: sprzedaż biletów; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: brak; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: brak; Usługi cieszące się największą popularnością: koncerty.

9 8 5. Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze Świadczone usługi: ksero, skład i formatowanie tekstów, projekty graficzne, korekta, druk (ulotek, plakatów, katalogów, książek, wizytówek, dyplomów), wynajem, montaż i demontaż sceny plenerowej, wynajem, montaż, obsługa i demontaż oświetlenia scenicznego; Liczba zatrudnionych pracowników: 31 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 25 osób, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 25 osób, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: wynajem, montaż i demontaż sceny plenerowej, wynajem, montaż, obsługa i demontaż oświetlenia scenicznego; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: brak; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: brak; Usługi cieszące się największą popularnością: brak. 6. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Świadczone usługi: zwiedzanie MZL, oprowadzanie z przewodnikiem w j. polskim, oprowadzanie z przewodnikiem w j. obcym, lekcje muzealne, sprzedaż publikacji, wynajem sal, zwiedzanie przez grupy specjalne, usługi reklamowe, usługi informacyjne, kwerendy, usługi reprodukcyjne, fotografowanie i skanowanie, organizacja warsztatów, organizacja szkoleń, organizacja imprez okolicznościowych; Liczba zatrudnionych pracowników: 67 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 31 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 30 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:zwiedzanie MZL, oprowadzanie z przewodnikiem w j. polskim, oprowadzanie z przewodnikiem w j. obcym, lekcje muzealne, sprzedaż publikacji, wynajem sal, zwiedzanie przez grupy specjalne, usługi reklamowe, usługi informacyjne, kwerendy, usługi reprodukcyjne, fotografowanie i skanowanie, organizacja warsztatów, organizacja szkoleń, organizacja imprez okolicznościowych; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: data i godzina rozpoczęcia, cena; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak;

10 9 Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line:zwiedzanie MZL, oprowadzanie z przewodnikiem w j. polskim, oprowadzanie z przewodnikiem w j. obcym, lekcje muzealne, sprzedaż publikacji, wynajem sal, zwiedzanie przez grupy specjalne, usługi reklamowe, usługi informacyjne, kwerendy, usługi reprodukcyjne, fotografowanie i skanowanie, organizacja warsztatów, organizacja szkoleń, organizacja imprez okolicznościowych; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:zwiedzanie MZL, oprowadzanie z przewodnikiem w j. polskim, oprowadzanie z przewodnikiem w j. obcym, lekcje muzealne, sprzedaż publikacji, wynajem sal, zwiedzanie przez grupy specjalne, usługi reklamowe, usługi informacyjne, kwerendy, usługi reprodukcyjne, fotografowanie i skanowanie; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące:m.in.: Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, WiMBP, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Pionierów Zielonej Góry, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej, Filharmonia Zielonogórska, lokalne media; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami:organizacja warsztatów, organizacja szkoleń, organizacja imprez okolicznościowych, lekcje muzealne, sprzedaż publikacji, wynajem sal, zwiedzanie przez grupy specjalne, usługi reklamowe, usługi informacyjne; Usługi cieszące się największą popularnością:noc w muzeum, wystawy i wernisaże, spotkanie autorskie, koncerty, lekcje muzealne. 7. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze Świadczone usługi: Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych obsługa informatyczna, wynajem sal ze sprzętem, pokój gościnny, ksero, skanowanie, drukowanie, digitalizacja na żądanie, antykwariat, wydawnictwo, mediateka abonament, dostęp do baz danych, dostęp do Internetu, pobieranie opisów bibliograficznych, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, lekcje biblioteczne i muzealne; Liczba zatrudnionych pracowników: 100 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 89 osób, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 89 osób, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych obsługa informatyczna, wynajem sal ze sprzętem, pokój gościnny, ksero, skanowanie, drukowanie, digitalizacja na żądanie, antykwariat, wydawnictwo, mediateka abonament, dostęp do baz danych, dostęp do Internetu, pobieranie opisów bibliograficznych, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, lekcje biblioteczne i muzealne; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, pobieranie opisów bibliograficznych, lekcje biblioteczne i muzealne, antykwariat, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, pobieranie opisów bibliograficznych, antykwariat;

11 10 Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: katalog książek, dostęp do baz danych, dostęp do Internetu; Instytucje współpracujące: Biblioteka Narodowa, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, Uniwersytet Zielonogórski, WiMBP Gorzów Wielkopolski, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna biblioteki publiczne, pedagogiczne, szkół wyższych; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: dostęp do biblioteki cyfrowej, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna; Usługi cieszące się największą popularnością: audiobook na telefon z dowozem do czytelnika, darmowy dostęp do Internetu, dostęp do drukarki/skanera/kopiarki, konwersacje językowe. 8. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli Świadczone usługi: warsztat edukacyjny, zwiedzanie, ognisko, bryczka, sesja fotograficzna, wynajęcie wybranego obiektu; Liczba zatrudnionych pracowników: 29 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 15 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 14 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:warsztat edukacyjny, zwiedzanie, ognisko, bryczka, sesja fotograficzna, wynajęcie wybranego obiektu; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi, ilość osób do zrealizowania usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: nie; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak możliwości; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:brak możliwości; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące:brak; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami:brak; Usługi cieszące się największą popularnością:warsztat edukacyjny, zwiedzanie, ognisko, bryczka; 9. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze Świadczone usługi:zajęcia plastyczne i dekoracyjne, zajęcia muzyczne i taneczne, zajęcia teatralne i poetyckie, edukacja regionalna, zajęcia techniczno- konstrukcyjne, zajęcia szachowe, zajęcia ceramiczne, zajęcia fotograficzne, zajęcia modelarskie, akademia przedszkolaka, Klub Młodych Matematyków Pitagoras, Gromada Zuchowa ; Liczba zatrudnionych pracowników: 60 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 10 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 20 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak;

12 11 Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:zajęcia plastyczne i dekoracyjne, zajęcia muzyczne i taneczne, zajęcia teatralne i poetyckie, edukacja regionalna, zajęcia techniczno - konstrukcyjne, zajęcia szachowe; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, możliwości skorzystania z usługi, osoba prowadząca zajęcia; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług:tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak możliwości; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:brak możliwości; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące:lubuski Teatr, Filharmonia Zielonogórska, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami:zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne; Usługi cieszące się największą popularnością:zajęcia plastyczne i dekoracyjne, zajęcia muzyczne i taneczne, zajęcia teatralne i poetyckie, edukacja regionalna, zajęcia techniczno - konstrukcyjne, zajęcia szachowe; 10. Zielonogórski Ośrodek Kultury Świadczone usługi: wynajem amfiteatru, wynajem sceny mobilnej, wynajem aparatury symultanicznej, plakatowanie, wynajem samochodu, wynajem sali koncertowej, wynajem aparatury nagłaśniającej,usługi artystyczne (koncerty, spektakle), usługi szkoleniowe i warsztaty; Liczba zatrudnionych pracowników: 25 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 18 osób, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 18 osób, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: wynajem amfiteatru i sali koncertowej, wynajem sceny mobilnej, wynajem aparatury symultanicznej, plakatowanie, wynajem samochodu, wynajem aparatury nagłaśniającej, koncerty i spektakle; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług:czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi, inne: kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zlecenia; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: koncerty i spektakle, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: usługi szkoleniowe i warsztaty, koncerty i spektakle; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: Regionalne Centrum Animacji Kultury, Lubuski Teatr, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Biuro Wystaw Artystycznych, Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza, Uniwersytet Zielonogórski, Abilet.pl; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: usługi artystyczne i edukacyjne, sprzedaż biletów na koncerty i spektakle;

13 12 Usługi cieszące się największą popularnością: koncerty, spektakle, prezentacje plenerowe artystów różnych dziedzin sztuki, imprezy masowe pikniki, festyny. 11. Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze Świadczone usługi:udostępnianie wystaw, wykłady, spotkania, dyskusje, warsztaty twórcze, koncerty, pokazy filmów, udostępnianie księgozbioru (czytelnia), sprzedaż publikacji BWA i innych wydawnictw o sztuce; Liczba zatrudnionych pracowników: 9 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 9 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 9 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:udostępnianie wystaw, wykłady, spotkania, dyskusje, warsztaty twórcze, koncerty, pokazy filmów; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług:czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi, informacje o aktualnie trwających wystawach, informacje o nadchodzących i minionych wydarzeniach; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line:warsztaty twórcze, sprzedaż publikacji BWA i innych wydawnictw o sztuce; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:brak możliwości; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące:brak stałej współpracy z określonymiinstytucjami,w zależności od organizowanego wydarzenia; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami:-; Usługi cieszące się największą popularnością:udostępnianie wystaw, wykłady, spotkania, dyskusje, koncerty, pokazy filmów, udostępnianie księgozbioru, sprzedaż publikacji BWA i innych wydawnictw o sztuce. 12. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie Świadczone usługi: zwiedzanie zbiorów muzealnych, zwiedzanie pawilonu, zwiedzanie wnętrz obiektów, organizacja ogniska na terenie parku muzealnego, udostępnienie wnętrz pałacowych na spotkania/bankiety/konferencje, udostępnienie przestrzeni parku ekspozycyjnego na spotkania/bankiety/konferencje, oferta edukacyjna Moja przygoda z Muzeum, oferta edukacyjna Pokaz walk i obyczajów rycerskich, oferta edukacyjna Moje spotkanie z Rycerzem, oferta edukacyjna Odkrywamy tajemnice Lubuskiego Muzeum Wojskowego, przewodnik w pałacu /jęz. angielski, niemiecki/, przewodnik w pałacu /jęz. polski/, Studenckie czwartki z Muzeum, przejażdżka zabytkowym transporterem opancerzonym BTR - 152; Liczba zatrudnionych pracowników: 13 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 7 osób;

14 13 Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 7 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: zwiedzanie zbiorów muzealnych, zwiedzanie pawilonu, przejażdżka zabytkowym transporterem opancerzonym BTR 15, organizacja ogniska na terenie parku muzealnego, udostępnienie wnętrz pałacowych na spotkania/bankiety/konferencje, udostępnienie przestrzeni parku ekspozycyjnego na spotkania/bankiety/konferencje, oferta edukacyjna Moja przygoda z Muzeum, oferta edukacyjna Pokaz walk i obyczajów rycerskich, oferta edukacyjna Moje spotkanie z Rycerzem, oferta edukacyjna Odkrywamy tajemnice Lubuskiego Muzeum Wojskowego, przewodnik w pałacu /jęz. angielski, niemiecki/, przewodnik w pałacu /jęz. polski/, Studenckie czwartki z Muzeum ; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line:zwiedzanie zbiorów muzealnych, zwiedzanie pawilonu, przejażdżka zabytkowym transporterem opancerzonym BTR 15, organizacja ogniska na terenie parku muzealnego, udostępnienie wnętrz pałacowych na spotkania/bankiety/konferencje, udostępnienie przestrzeni parku ekspozycyjnego na spotkania/bankiety/konferencje, oferta edukacyjna Moja przygoda z Muzeum, oferta edukacyjna Pokaz walk i obyczajów rycerskich, oferta edukacyjna Moje spotkanie z Rycerzem, oferta edukacyjna Odkrywamy tajemnice Lubuskiego Muzeum Wojskowego, przewodnik w pałacu /jęz.angielski, niemiecki/, przewodnik w pałacu /jęz. polski/, Studenckie czwartki z Muzeum ; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: Gminny Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Jednostki Wojskowe; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: reklama/ informacja, wsparcie finansowe; Usługi cieszące się największą popularnością: zwiedzanie zbiorów muzealnych, organizacja ogniska na terenie parku muzealnego, oferta edukacyjna Moja przygoda z Muzeum, oferta edukacyjna Odkrywamy tajemnice Lubuskiego Muzeum Wojskowego, zwiedzanie pawilonu. 13. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy Świadczone usługi:zwiedzanie muzeum, lekcje muzealne, ognisko, zdjęcia; Liczba zatrudnionych pracowników: 16 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 8 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 8 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: zwiedzanie muzeum, lekcje muzealne, ognisko, zdjęcia; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług:cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług:nie; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line:brak możliwości;

15 14 Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:brak możliwości; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące:szkoły podstawowe i gimnazja, domy kultury, stowarzyszenia; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami:wystawy czasowe; Usługi cieszące się największą popularnością:zwiedzanie muzeum, lekcje muzealne; 14. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie Świadczone usługi:upowszechnianie i promocja czytelnictwa, realizacja usług w zakresie informacji naukowej, dostęp do Internetu dla użytkowników biblioteki, działalność kulturalno oświatowa; Liczba zatrudnionych pracowników: 11 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 11 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 11 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: upowszechnianie i promocja czytelnictwa, realizacja usług w zakresie informacji naukowej, dostęp do Internetu dla użytkowników biblioteki, działalność kulturalno oświatowa; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwość skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: nie; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak możliwości; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:brak możliwości; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące: szkoły podstawowe i gimnazja, przedszkola, ochotnicze straże pożarne; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami:wystawy czasowe; Usługi cieszące się największą popularnością:upowszechnianie i promocja czytelnictwa, działalność kulturalno -oświatowa; 15. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku Świadczone usługi: wynajem lokali, zajęcia taneczne dla dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia muzyczne dla dorosłych, zajęcia muzyczne dla dzieci; Liczba zatrudnionych pracowników: 8 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 5 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 5 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:zajęcia taneczne dla dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia muzyczne dla dorosłych, zajęcia muzyczne dla dzieci;

16 15 Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: brak; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: brak; Usługi cieszące się największą popularnością: zajęcia muzyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia plastyczne dla dzieci. 16. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów Świadczone usługi: udostępnianie zbiorów czytelnikom, prowadzenie imprez upowszechniających czytelnictwo, dostęp do katalogów on-line, dostęp do Internetu, wydruki komputerowe, laminowanie dokumentów, bindowanie dokumentów, faksowanie dokumentów, wydruki ksero; Liczba zatrudnionych pracowników: 13 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 11 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 11 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: udostępnianie zbiorów czytelnikom, prowadzenie imprez upowszechniających czytelnictwo, dostęp do katalogów on-line, dostęp do Internetu, wydruki komputerowe, laminowanie dokumentów, bindowanie dokumentów, faksowanie dokumentów, wydruki ksero; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: udostępnianie zbiorów czytelnikom,dostęp do Internetu, wydruki komputerowe; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: brak; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: brak; Usługi cieszące się największą popularnością: spotkania, wystawy. 17. Sulechowski Dom Kultury Świadczone usługi: zajęcia plastyczne, nauka gry na keyboardzie, zajęcia komputerowe, zespoły muzyczne, zajęcia teatralne, nauka gry na gitarze, zajęcia historyczne, zajęcia wokalne, wynajem pomieszczeń, imprezy zlecone; Liczba zatrudnionych pracowników: 16 osób;

17 16 Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 7 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 7 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: konkurs ofert (przetargi), warunki uczestnictwa w zajęciach i konkursach; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, możliwości skorzystania z usługi, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: biblioteka gminna i wojewódzka, Teatr Lubuski, Filharmonia, muzea, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Seniorzy CusOps Sulechów, ZHP, ZNP, Związek Emerytów, parafie itp.; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: zajęcia historyczne, zajęcia teatralne, imprezy zlecone; Usługi cieszące się największą popularnością: imprezy masowe, koncerty i występy kabaretowe, seanse filmowe, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne; 18. Nowosolski Dom Kultury Świadczone usługi: sprzedaż biletów, wynajem pomieszczeń, wynajem sprzętu nagłośnieniowego; Liczba zatrudnionych pracowników: 13 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 6 osób; Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 6 osób; Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: bilety, wynajem; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, możliwości skorzystania z usługi, cenę usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: bilety, wynajem pomieszczeń; Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: brak; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: -; Usługi cieszące się największą popularnością: udział w organizowanych imprezach kulturalnych.

18 Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli Świadczone usługi: udostępnianie zbiorów, udostępnianie komputerów i Internetu, usługi kulturalne; Liczba zatrudnionych pracowników: 26 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 23 osoby, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 23 osoby, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:udostępnianie zbiorów, udostępnianie komputerów i Internetu, usługi kulturalne; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak możliwości, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: brak możliwości; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: Muzeum Miejskie, Nowosolski Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz, szkoły, biblioteki; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: usługi kulturalne, udostępnianie zbiorów; Usługi cieszące się największą popularnością: spotkania autorskie, wystawy, koncerty. 20. Muzeum Miejskie w Nowej Soli Świadczone usługi: reprograficzna, udostępnianie sal, zwiedzanie muzeum, lekcje muzealne, imprezy masowe, konferencje, występy, koncerty, konkursy; Liczba zatrudnionych pracowników: 11 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 8 osób, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 8 osób, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:reprograficzna, udostępnianie sal, zwiedzanie muzeum, lekcje muzealne, imprezy masowe, konferencje, występy, koncerty, konkursy; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi, inne: nr konta; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące: Urząd Miasta Nowa Sól, Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowej Soli, Starostwo Powiatowe, szkoły, Miejska Biblioteka Publiczna;

19 18 Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: konferencje, spotkania, warsztaty, koncerty, uroczystości, konkursy, lekcje, koncerty, konkursy; Usługi cieszące się największą popularnością: zwiedzanie, wystawy, koncerty, lekcje muzealne. 21. Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu Świadczone usługi: koła zainteresowań (pracownia komputerowa, sekcja wokalna, drużyna koszykówki GOK, sekcja plastyczna), imprezy cykliczne, akcje, spotkania; Liczba zatrudnionych pracowników: 5 osób; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 4 osób, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 4 osób, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet: koła zainteresowań (pracownia komputerowa, sekcja wokalna, drużyna koszykówki GOK, sekcja plastyczna), imprezy cykliczne, akcje, spotkania; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług: czas trwania, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: nie; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu:brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu:brak; Instytucje współpracujące: brak; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: brak; Usługi cieszące się największą popularnością: koła zainteresowań (pracownia komputerowa, sekcja wokalna, drużyna koszykówki GOK, sekcja plastyczna), imprezy cykliczne, akcje, spotkania; 22. Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu Filia w Niedoradzu Świadczone usługi: wypożyczenia, dostęp do Internetu, korzystanie z księgozbioru na miejscu, korzystanie z czasopism, praca z czytelnikiem, wypożyczenia międzybiblioteczne, gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru; Liczba zatrudnionych pracowników: 2 osoby; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 2 osoby, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 2 osoby, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:wypożyczenia, dostęp do Internetu; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług:warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, cenę usługi, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług: tak;

20 19 Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line: brak, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: Zespół Szkół w Otyniu i w Niedoradzu, Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu, przedszkola; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: Dni Otynia, Dożynki, Dzień Dziecka, czytanie bajek, spotkania, konkursy; Usługi cieszące się największą popularnością: spotkania autorskie, konkursy czytelnicze promujące książkę, lekcje biblioteczne. 23. Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze Świadczone usługi: wypożyczanie książek, czasopism, multimediów; Liczba zatrudnionych pracowników: 2 osoby; Ilość pracowników korzystających z komputera w pracy: 2 osoby, Ilość pracowników korzystających z Internetu w pracy: 2 osoby, Posiadanie aktualnej witryny internetowej: tak; Usługi, o których można uzyskać informację przez Internet:katalog on-line, spotkania autorskie, nowości wydawnicze, inne imprezy organizowane przez bibliotekę; Informacje, jakie można pozyskać przez Internet dotyczące świadczonych usług:warunki, jakie należy spełniać, aby skorzystać z usługi, możliwości skorzystania z usługi; Możliwość zadania pytania przez stronę internetową dotyczącego świadczonych usług:nie; Usługi, na które można dokonać rezerwacji on-line:zamawianie książek, Usługi, które można wykupić za pośrednictwem Internetu: brak; Usługi dostępne tylko za pośrednictwem Internetu: brak; Instytucje współpracujące: brak; Usługi świadczone wspólnie z innymi instytucjami: brak; Usługi cieszące się największą popularnością: spotkania autorskie. Wnioski Analiza danych pozyskanych od instytucji świadczących usługi publiczne na terenie Lubuskiego Trójmiasta pozwoliła na uzyskanie informacji dotyczących rodzaju świadczonych przez te instytucje usług. Powyżej opisana została każda z objętych badaniem instytucji. Niestety nie możliwe jest sformułowanie katalogu usług, gdyż każda z instytucji realizuje usługi, które wynikają z ich statutu oraz na które występuje w danej gminie zapotrzebowanie. Jednakże pozyskane dane stanowią zbiór informacji (zebranych w jednym miejscu), które można wykorzystać do planowania działań związanych z utworzeniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej oraz innych usług związanych z jej powstaniem. Ponadto analiza ww. danych, wykazała iż w każdej instytucji zatrudnione są osoby, które mają dostęp do komputera i Internetu, a także każda z instytucji posiada aktualną witrynę internetową, na której zawarta jest większość informacji dotycząca świadczonych przez nie usług publicznych. Niewątpliwie taki stan komputeryzacji instytucji sprzyja stworzeniu wspólnej platformy, która obejmować będzie wybrane usługi publiczne. Jednocześnie dane te wykazują, iż jeśli jest możliwość, aby poszczególne

21 usługi dostępne były za pośrednictwem Internetu lub jeśli występuje potrzeba rezerwacji biletów na daną usługę, istnieje możliwość dokonania rezerwacji on-line. Część instytucji w zakresie świadczonych usług publicznych współpracuje z innymi instytucjami, a współpraca ta w większości przypadków uzależniona jest od potrzeb związanych z organizowanym wydarzeniem. 20

22 21 DIAGNOZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW LUBUSKIEGO TRÓJMIASTA W ZAKRESIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH W ZAKRESIE KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, KULTU- RY, SPORTU I REKREACJI Diagnoza potrzeb mieszkańców przeprowadzona została wśród mieszkańców, a także wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz instytucji świadczących usługi publiczne na terenie 7 gmin objętych badaniem. Podejście takie umożliwiło pozyskanie informacji zarówno od strony korzystającej z usług, jak i świadczącej usługi. Konfrontacja opinii tych grup pozwoliła na uzyskanie wiarygodnego i użytecznego materiału badawczego. Wyniki badania ilościowego wśród mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta Charakterystyka populacji badanej Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 r. na terenie objętych badaniem gmin zamieszkiwało osób w wieku powyżej 16 lat. Liczba ta stanowiła wielkość populacji generalnej, z której wylosowana została próba do niniejszego badania.próba mieszkańców została obliczona przy 95% poziomie ufności, który daje 95% pewność, że wynik badania będzie zgodny ze stanem faktycznym w całej badanej zbiorowości oraz przy 2% dopuszczalnym marginesie błędu i wyniosła N=2376. Następnie próba została powarstwowana przy wykorzystaniu losowo - warstwowej nieproporcjonalnej metody doboru próby, która polega na podziale całej populacji generalnej na tzw. warstwy i dokonaniu bezpośredniego losowania niezależnych prób w obrębie każdej warstwy. Nieproporcjonalny dobór próby zastosowany został w celu dotarcia do większej liczby respondentów w gminach, które zamieszkiwane są przez małą liczbę osób, kosztem tych, w których mieszka więcej osób. Warstwami w niniejszym badaniu były: płeć, wiek respondentów oraz miejsce zamieszkania. Niżej przedstawiona tabela 1 oraz wykresy 1-3 obrazują strukturę próby pod względem ustalonych do badania warstw. Tabela 1. Struktura próby pod względem zróżnicowania terytorialnego Jednostka terytorialna Udział w próbie N=2376 Zielona Góra (gmina miejska) 429 Nowa Sól (gmina miejska) 356 Zielona Góra (gmina wiejska) 308 Sulechów (gmina miejsko-wiejska, obszar miejski) 309 Sulechów (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski) 237 Otyń (gmina wiejska) 238 Czerwieńsk (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski) 166 Czerwieńsk (gmina miejsko-wiejska, obszar miejski) 166 Zabór (gmina wiejska) 167 ogółem 2376 Źródło: opracowanie własne

23 22 Wykres 1. Płeć respondentów Wykres 2. Miejsce zamieszkania 48% 52% kobieta mężczyzna 53% 47% wieś miasto Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Wykres 3. Wiek respondentów do 24 lat 14,2% od 25 do 34 lat 20,3% od 35 do 44 lat 17,3% od 45 do 54 lat 15,7% od 55 do 64 lat 18,1% 65 lat i więcej 14,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] W niniejszym badaniu ilościowym większość stanowiły osoby z wykształceniem średnim (41,4%), a następnie zasadniczym zawodowym (29%) i wyższym (18,6%). Ponadto 11% stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Wykres 4. Wykształcenie respondentów 7,3% 3,7% 29,0% 41,4% 18,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie wyższe Ponad połowę badanych (łącznie 52,4%) stanowiły osoby pracujące, głównie robotnicy wykwalifikowani oraz pracownicy usług. Drugą w kolejności liczną grupą byli emeryci (18,6%), a następnie osoby bezrobotne (10,7%). Uczniowie i studenci stanowili 7,1%, renciści 6,2%, gospodynie domowe i inni 3,6%, a rolnicy 1,4%.

24 23 Wykres 5. Grupa społeczno - zawodowa respondentów emeryci robotnicy wykwalifikowani pracownicy usług bezrobotni pracownicy administracyjno- biurowi uczniowie i studenci renciści robotnicy niewykwalifikowani kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem pracujący na własny rachunek gospodynie domowe i inni średni personel, technicy rolnicy 8,0% 7,1% 6,2% 5,2% 4,2% 3,9% 3,6% 2,1% 1,4% 11,2% 10,7% 18,6% 17,7% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 5% 10% 15% 20% Określenie gotowości mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych W pierwszej kolejności respondenci zostali poproszeni o udzielenie informacji, które pozwolą na określenie gotowości mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych. Dlatego najpierw zapytaliśmy badanych czy posiadają telefon komórkowy, bądź komputer z dostępem do Internetu. Z przeprowadzonego badania wynika, iż 88% respondentów posiada telefon komórkowy, a 38% telefon komórkowy z dostępem do Internetu. Dodatkowo 68,4% badanych dysponuje komputerem stacjonarnym w domu lub prywatnym komputerem przenośnym, a 63,8% posiada w ww. urządzeniach możliwość łączenia z Internetem. Komputer stacjonarny lub przenośny w pracy z dostępem do Internetu posiada 26,7% badanych. Szczegółowa analiza danych wykazała, iż: mieszkańcy miast, częściej niż mieszkańcy wsi posiadają telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz komputer stacjonarny lub przenośny z dostępem do Internetu w pracy, mężczyźni nieco częściej niż kobiety posiadają komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny, a także komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny z dostępem do Internetu oraz komputer stacjonarny lub przenośny z dostępem do Internetu w pracy, im młodszy respondent tym częściej posiada on telefon komórkowy, telefon komórkowy z dostępem do Internetu,komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny, komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny z dostępem do Internetu oraz komputer stacjonarny lub przenośny z dostępem do Internetu w pracy (z wyjątkiem osób do 24 roku życia),

25 24 im wyższe wykształcenie posiada respondent, tym częściej użytkuje on telefon komórkowy, telefon komórkowy z dostępem do Internetu (z wyjątkiem osób z wykształceniem gimnazjalnym),komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny, komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny z dostępem do Internetu (z wyjątkiem osób z wykształceniem gimnazjalnym) oraz komputer stacjonarny lub przenośny z dostępem do Internetu w pracy, telefon komórkowy najczęściej posiadają uczniowie i studenci, najrzadziej zaś emeryci i renciści, telefon komórkowy z dostępem do Internetu najczęściej posiadają uczniowie i studenci, najrzadziej zaś renciści i rolnicy, komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośnynajczęściej posiadają uczniowie i studenci oraz osoby pracujące, najrzadziej zaś emeryci i renciści, komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny z dostępem do Internetu najczęściej posiadają uczniowie i studenci oraz osoby pracujące, najrzadziej zaś renciści i emeryci. Wykres 6. Posiadanie przez respondentów: telefon komórkowy 88% komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny (laptop, notebook, ipad, tablet) komputer stacjonarny w domu z dostępem do Internetu lub prywatny komputer przenośny (laptop, notebook, ipad, tablet) z dostępem do Internetu 68,4% 63,6% telefon komórkowy z dostępem do Internetu 38% komputer stacjonarny lub przenośny w pracy z dostępem do Internetu 26,7% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ci respondenci, którzy nie posiadają Internetu, w większości fakt ten tłumaczyli tym, iż Internet jest im niepotrzebny (33,8%), bądź nie mają oni odpowiedniego sprzętu (16,8%) lub niezbędnych umiejętności (16,4%). Zdaniem 10,1% Internet nie ma nic ciekawego do zaoferowania, a 7,6% uważa, że jego posiadanie wiąże się ze zbyt dużymi kosztami.

26 25 Wykres 7. Powody, dla których respondenci nie posiadają dostępu do Internetu Internet nie jest potrzebny 33,8% brak odpowiedniego sprzętu brak odpowiednich umiejętności korzystania 16,8% 16,4% Internet nie ma nic ciekawego do zaoferowania koszty dostępu są zbyt duże 7,6% 10,1% wystarczające możliwości korzystania z Internetu gdzie indziej brak możliwości technicznych korzystania ze stałego łącza zamierzam założyć dostęp w tym roku inny powód Internet może być szkodliwy, np. może demoralizować dzieci, zabierać czas Internet w telefonie komórkowym jest dla mnie wystarczający względy prywatności lub bezpieczeństwa 3,7% 3,1% 2,2% 2,1% 2,1% 1,7% 0,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% * pytanie nie dotyczy osób, które posiadają dostęp do Internetu w komputerze stacjonarnym lub przenośnym Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=867] Respondenci w swoich gospodarstwach domowych z Internetem najczęściej łączą się poprzez stałe łącze operatorów telefonii stacjonarnej, jak np. Netia czy Dialog (innych niż Neostrada) (31,1%), a następnie poprzez Neostradę (25,8%). Równie popularne jest korzystanie ze stałego łącza poprzez dostawcę telewizji kablowej (23,1%) oraz stały dostęp przez sieć komórkową (14,4%).

27 26 Wykres 8. Sposób łączenia się z Internetem w gospodarstwach domowych stałe łącze u innego operatora telefonii stacjonarnej (Netia, Dialog itp.) 31,1% stałe łącze u operatora telefonii stacjonarnej Neostrada stałe łącze poprzez dostawcę telewizji kablowej 23,1% 25,8% stały dostęp przez sieć komórkową, np. Orange Free, Blueconnect, Plus, Play Online inne stałe łącze, np. sieć osiedlowa, łącze lokalnego dostawcy Internetu lub łącze współdzielo-ne, sąsiedzkie inne dostęp wdzwaniany (nie można jednocześnie rozmawiać przez telefon i korzystać z Internetu) dostęp do Internetu przez komórkę 2,6% 2,3% 0,6% 0,1% 14,4% 0% 10% 20% 30% 40% * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w komputerze stacjonarnym lub przenośnym Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1510] Prawie 78% badanych miesięcznie na opłaty związane z posiadaniem dostępu do Internetu przeznacza od 51 do 100 zł, 13,2% do 50 zł, a 8,8% od 101 do 150 zł. Wykres 9. Średnie opłaty związane z posiadaniem dostępu do Internetu w komputerze lub w telefonie komórkowym 13,2% 77,7% * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają dostępu do Internetu Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1549] 0,3% 8,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% do 50 złotych złotych złotych złotych Niecałe 73% respondentów posiadających dostęp do Internetu korzysta z niego codziennie lub prawie codziennie. Jedynie 4,1% spośród tych osób nie korzysta z Internetu w ogóle. Szczegółowa analiza danych wykazała, iż: nieco częściej z Internetu korzystają mieszkańcy miast niż wsi, im młodsza osoba, tym częściej korzysta ona z Internetu, najrzadziej z Internetu korzystają osoby z wykształceniem podstawowym, najczęściej z Internetu korzystają uczniowie i studenci oraz osoby pracujące, najrzadziej zaś rolnicy.

28 27 Wykres 10. Deklaracje odnośnie korzystania z Internetu w komputerze lub telefonie komórkowym tak, korzystam codziennie/ prawie codziennie 72,9% tak, korzystam kilka razy w tygodniu 16,1% tak, korzystam kilka razy w miesiącu tak, korzystam 1-2 razy w miesiącu tak, korzystam co 2-3 miesiące lub rzadziej nie, nie korzystam z Internetu w ogóle 5,1% 1,4% 0,5% 4,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w komputerze stacjonarnym lub przenośnym, w telefonie komórkowym Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1549] Spośród wszystkich osób posiadających telefon komórkowy z dostępem do Internetu, 68,7% korzysta z Internetu i aplikacji internetowych, które posiada telefon. Szczegółowa analiza danych wykazała, iż z tego typu funkcji częściej korzystają mężczyźni niż kobiety, osoby młodsze niż starsze, a także uczniowie i studenci, niż pozostałe grupy społeczno - zawodowe oraz osoby z wykształceniem gimnazjalnym niż pozostałe. Wykres 11. Korzystanie z Internetu i aplikacji internetowych za pomocą telefonu komórkowego 68,7% 30,7% 0,7% tak nie trudno powiedzieć 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają telefonu komórkowego z dostępem do Internetu Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=903] Respondentów poproszono również o ocenę umiejętności wykorzystania niektórych usług i funkcji Internetu.Objęci badaniem mieszkańcy Lubuskiego Trójmiasta najlepiej ocenili swoją umiejętność dokonywania płatności przez Internet (69,6% łącznie, jako bardzo dobrze i dobrze), a następnie rozmowy z transmisją obrazu i/lub dźwięku (np. Skype) (67,9%), prowadzenie korespondencji (np. e- mail) (66%) oraz korzystanie z wyszukiwarki internetowej (np. Google) (65,9%). Najsłabiej zaś oceniona została umiejętność grania w gry komputerowe z innymi internautami (20,6% łącznie jako bardzo źle i źle), wypożyczania książek przez Internet (16,3%), wypełniania wniosków urzędowych i innych spraw przez Internet (15,9%) oraz płacenie podatków przez Internet (15,8%).

29 28 Tabela 2. Ocena umiejętności wykorzystania poszczególnych usług i funkcji Internetu Bardzo źle Źle Tak Bardzo Trudno Dobrze sobie dobrze powiedzieć Gry komputerowe z innymi internautami 15,2% 5,4% 17,9% 30,9% 20,2% 10,3% Obsługa programów komputerowych zabezpieczających komputer, 6,5% 6,7% 17,7% 35,4% 21,4% 12,3% np. Przed wirusami Korzystanie z portali internetowych (np. Facebook) 3,7% 3,4% 16,6% 31,0% 30,5% 14,8% Robienie zakupów przez Internet 6,5% 4,6% 15,2% 30,7% 32,5% 10,3% Korzystanie z baz danych 6,1% 6,1% 16,3% 31,7% 28,7% 11,2% Rozmowy z transmisją obrazu i/lub dźwięku (np. Skype) 4,0% 4,3% 15,8% 41,7% 26,1% 8,1% Prowadzenie korespondencji (np. E- mail) 4,3% 4,1% 19,2% 37,1% 28,9% 6,5% Korzystanie z wyszukiwarki internetowej (np. Google) 2,9% 3,4% 22,6% 34,2% 31,8% 5,1% Płacenie podatków przez Internet 9,7% 6,0% 24,3% 27,9% 18,1% 13,9% Wypożyczanie książek przez Internet 11,0% 5,2% 18,2% 33,1% 17,9% 14,5% Wypełnianie wniosków urzędowych i innych spraw przez Internet 9,9% 5,9% 17,5% 29,9% 22,5% 14,3% Korzystanie z konta bankowego w Internecie 4,6% 2,3% 13,7% 42,0% 29,1% 8,3% Dokonywanie płatności przez Internet 4,9% 2,4% 14,0% 40,9% 29,1% 8,8% * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w komputerze stacjonarnym lub przenośnym, w telefonie komórkowym Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1549] Ponad połowa badanych (łącznie 55,6%) uważa, iż przesyłanie, wymiana i korzystanie ze stron internetowych wykorzystujących dane osobowe w Internecie jest bezpieczne. Przeciwnego zdania jest 31,1% badanych, a 40,4% doświadczyło lub odczuło zagrożenie bezpieczeństwa w sieci, które w głównej mierze dotyczyło szkodliwego oprogramowania i wirusów (30,3%). Wykres 12. Opinie respondentów odnośnie bezpieczeństwa Internetu 15,0% 40,6% 25,2% 5,9% 13,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w komputerze stacjonarnym lub przenośnym, w telefonie komórkowym Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1549]

30 29 Wykres 13. Doświadczenie lub odczucie zagrożenie bezpieczeństwa w sieci tak 40,4% 44,7% 14,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% nie, nie doświadczyłam nigdy zagrożenia bezpieczeństwa w sieci trudno powiedzieć * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w komputerze stacjonarnym lub przenośnym, w telefonie komórkowym Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1549] Wykres 14. Zagrożenia bezpieczeństwa, jakie odczuli lub doświadczyli respondenci wirusy i szkodliwe oprogramowanie 30,3% treści nielegalne i niedostosowane do wieku 16,8% kradzież hasła i włamanie na prywatne konto internetowe (np. poczta, portal internetowy) naruszenie prywatności danych osobowych lub kradzież danych osobowych publikacja niepożądanych treści o mnie (np. zdjęcia, filmy) włamanie do bankowego konta internetowego 3,9% 2,8% 7,8% 10,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% * pytanie nie dotyczy osób, które nie doświadczyły lub nie odczuły zagrożenia bezpieczeństwa w sieci Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1319] Kolejną kwestią poruszoną podczas wywiadów kwestionariuszowych jest wiedza respondentów oraz ich korzystanie z publicznego, darmowego dostępu do Internetu. Z przeprowadzonego badania wynika, iż 78,2% badanych nie wie, czy na terenie ich miejsca zamieszkania występują punkty publicznego, darmowego dostępu do Internetu, a 8,7% uważa, iż nie ma takich miejsc. Osoby, których zdaniem w ich miejscowości zamieszkania występują punkty publicznego, darmowego dostępu do Internetu, w większości nie korzystają z tego typu usługi (65,4%). 11,5% spośród nich korzysta z tych miejsc kilka razy w miesiącu, 8,3% raz w miesiącu, a 7,4% 1-2 razy w tygodniu.

31 30 Wykres 15. Wiedza respondentów odnośnie występowania punktów publicznego, darmowego dostępu do Internetu nie wiem 78,2% nie, nie ma takich punktów 8,7% tak, są więcej niż 4 punkty tak, są 3-4 punkty tak, są 1-2 punkty 3,0% 2,2% 8,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Wykres 16. Korzystanie z punktów publicznego, darmowego dostępu do Internetu 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,6% 2,2% tak, 1-2 razy do roku tak, co 2-3 miesiące 8,3% tak, raz w miesiącu 11,5% tak, kilka razy w miesiącu 7,4% tak, 1-2 w tygodniu 2,6% tak, codziennie lub prawie codziennie 65,4% nie, nie korzystam * pytanie nie dotyczy osób, które nie wskazały, że nie wiedzą lub że w ich miejscowości nie ma punktów publicznego, darmowego dostępu do Internetu Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=312] Zdecydowana większość badanych (94%) uważa, że najbardziej korzystnym kanałem komunikacji z różnego rodzaju urzędami jest tradycyjna osobista wizyta w urzędzie, a 23,3% wskazało na telefon. Możliwości, jakie stwarza Internet nie są popularnym sposobem załatwiania spraw w tych instytucjach, gdyż jedynie 8,4% wskazało na witryny/strony internetowe, a 5,8% na pocztę elektroniczną/ . Wykres 17. Najbardziej korzystny według respondentów kanał komunikacji z urzędami tradycyjna osobista wizyta w urzędzie 94,0% telefon 23,3% witryny internetowe/strony internetowe poczta elektroniczna/ inne 1,1% 8,4% 5,8% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

32 31 Badanie wykazało, iż jedynie 17,3% badanych korzysta z usług urzędowych, a 61,3% z innych usług (np. płatności, zakupy) dostępnych przez Internet. Szczegółowa analiza danych wykazała, iż: mieszkańcy miast częściej niż mieszkańcy wsi korzystają z usług urzędowych dostępnych przez Internet, mężczyźni częściej niż kobiety korzystają z usług urzędowych i innych dostępnych przez Internet, z dostępnych przez Internet usług urzędowych najczęściej korzystają osoby wieku lata, im młodsza osoba tym częściej korzysta z innych niż urzędowe usług dostępnych przez Internet, im wyższe wykształcenie, tym respondenci częściej korzystają z usług urzędowych dostępnych przez Internet, z usług dostępnych przez Internet najczęściej korzystają osoby pracujące oraz uczniowie i studenci, najrzadziej zaś rolnicy. Wykres 18. Korzystanie z usług dostępnych przez Internet 80% 61,3% 60% 40% 17,3% 20% usługi urzędowe inne usługi (np. płatności, zakupy, itp.) 0% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Respondenci, którzy nie korzystają z usług urzędowych dostępnych on-line, najczęściej postawę swą tłumaczyli brakiem potrzeb w tym zakresie (55,3%), a także brakiem przekonania, że sprawę można załatwić na pomocą kontaktu elektronicznego (37,2%). Natomiast osoby, które korzystają z niektórych usług urzędowych dostępnych przez Internet, najczęściej wskazywali, iż wykorzystywali tę możliwość w celu uzyskania ogólnych informacji dotyczących adresów, telefonów i godzin urzędowania (73%), zebrania informacji na temat procedur załatwiania spraw (52,3%), poszukiwania formularzy pism urzędowych do wydrukowania (47,7%) oraz w celu pozyskania informacji dotyczących terminów, numerów rachunków, wysokości opłat (40,4%). Wykres 21 ukazuje usługi urzędowe on-line, z których korzystają objęte badaniem osoby.

33 32 Wykres 19. Powody, dla których respondenci nie korzystają z usług urzędowych dostępnych przez Internet brak potrzeby brak przekonania, że sprawę można załatwić za pomocą kontaktu elektronicznego 37,2% 55,3% nieznajomość adresów stron www urzędów obawa o poufność i bezpieczeństwo danych 14,1% 13,1% * pytanie nie dotyczy osób, które korzystają z usług urzędowych dostępnych przez Internet Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1965] Wykres 20. Cele korzystania z usług urzędowych dostępnych przez Internet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% uzyskanie ogólnej informacji dotyczącej adresów, telefonów, godzin urzędowania 73,0% zebranie informacji na temat procedur załatwiania spraw, poszukiwanie formularzy pism urzędowych do wydrukowania terminy, numery rachunków, wysokości opłat 40,4% 47,7% 52,3% struktura urzędów poszukiwanie formularzy elektronicznych do pobrania 29,7% 29,2% otrzymanie porad prawnych 14,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% * pytanie nie dotyczy osób, które nie korzystają z usług urzędowych dostępnych przez Internet Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=411]

34 33 Wykres 21. Korzystanie z niektórych usług urzędowych dostępnych przez Internet inne sprawy urzędowe (załatwiane np. w sądach, urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich lub centralnych) 10,9% usługi związane ze zdrowiem 9,3% zapisy do żłobków, przedszkoli, szkół i szkół wyższych 7,2% załatwianie spraw urzędowych związanych z działalnością gospodarczą 2,7% zamawianie i otrzymywanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego (np. urodzenia, małżeństwa) 1,5% zmiana adresu zameldowania 1,1% policja, straż miejska, prokuratura- zgłaszanie skarg i przestępstw 1,1% pozwolenie na budowę 0,5% * % osób korzystających z usług urzędowych (liczony z całej populacji) Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Inne niż urzędowe usługi są dużo bardziej popularne wśród mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta. Największy odsetek badanych zadeklarował, iż korzysta z bankowego konta internetowego (59%), dokonuje płatności przez Internet (53,6%) oraz robi zakupy (53,2%). Wykres 22. Korzystanie z niektórych (innych niż urzędowe) usług świadczonych przez Internet bankowe konta internetowe, bankowość internetowa płatności przez Internet zakupy przez Internet 53,6% 53,2% 59,0% rezerwacja biletów przez Internet 34,4% dostęp do bibliotek publicznych (przeszukiwanie katalogów, wypożyczanie książek) 0,9% * % osób korzystających z innych usług (liczony z całej populacji) Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

35 34 Jedynie 0,1% badanych jest zdanie, iż usługi dostępne przez Internet są nieprzydatne, 2,5% wskazało na odpowiedź trudno powiedzieć, a 4,2% uważa je ani za przydatne, ani za nieprzydatne. Pozostali respondenci uważają, iż usługi dostępne przez Internet są przydatne. Wykres 23. Ocena przydatności usług dostępnych przez Internet 4,2% 0,1% 49,2% 43,9% 2,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * pytanie nie dotyczy osób, które nie korzystają z usług dostępnych przez Internet Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1464] raczej nieprzydatne ani przydatne ani nieprzydatne raczej przydatne zdecydowanie przydatne trudno powiedzieć Spośród wymienionych w kwestionariuszu wywiadu propozycji usług publicznych, jakie mogłyby być świadczone przez Internet największą popularnością cieszyły się: dostępność kart elektronicznych umożliwiających łączenie usług online (np. karty bibliotecznej i biletu komunikacji publicznej), płatność SMS za bilet jednorazowy w komunikacji publicznej, wykorzystanie podpisu elektronicznego, natomiast w opinii respondentów złym pomysłem jest głosowanie w wyborach państwowych przez Internet. Tabela 3. Stosunek do wprowadzania nowych usług publicznych świadczonych przez Internet Ani pozytywny ani Zdecydowanie Raczej Raczej Zdecydowanie Trudno negatywny negatywny pozytywny pozytywny powiedzieć negatywny Możliwość załatwiania całości spraw urzędowych wyłącznie 2,4% 4,5% 32,5% 39,1% 16,3% 5,2% przez Internet Składanie ofert dotyczących zamówień publicznych 1,7% 4,4% 42,0% 26,9% 13,0% 11,9% przez Internet Płatność SMS za bilet jednorazowy w komunikacji publicznej 1,0% 2,4% 26,8% 38,0% 21,0% 10,9% Dostępność kart elektronicznych umożliwiających łączenie usług online (np. Karty bibliotecznej 1,2% 2,3% 24,4% 39,6% 22,0% 10,5% i biletu ko- munikacji publicznej) Wykorzystanie podpisu elektronicznego 2,8% 3,7% 29,0% 42,6% 14,2% 7,7% Zwiększenie usług publicznych dostępnych przez Internet dla przed- 1,4% 4,4% 42,9% 31,4% 10,8% 9,1%

36 35 siębiorstw Głosowanie w wyborach państwowych 3,0% 8,1% 35,8% 30,3% 15,4% 7,4% przez Internet Obsługa ubezpieczeń społecznych 1,9% 5,5% 33,5% 32,0% 16,9% 10,2% przez Internet Badania opinii publicznej 1,4% 3,2% 31,7% 37,0% 16,8% 9,8% Obsługa zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przez 2,1% 4,7% 32,4% 38,5% 12,6% 9,7% Internet Podatek od nieruchomości 1,8% 3,5% 33,8% 36,3% 13,7% 10,9% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Ustalenie częstotliwości korzystania w usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji W dalszej kolejności kwestionariusz wywiadu zawierał pytania dotyczące częstotliwości korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji. Z przeprowadzonego badania wynika, iż z publicznej komunikacji autobusowej na terenie Lubuskiego Trójmiasta codziennie lub prawie codziennie korzysta 22,1% respondentów, 28,7% tylko okazjonalnie, a 49,2% nie korzysta z tej możliwości podróżowania. Połowa badanych, którzy poruszają się komunikacją autobusową miesięcznie przeznacza na ten cel do 50 zł miesięcznie, co czwarty badany wydaje od 101 do 150 zł lub od 51 do 100 zł. Wykres 24. Korzystanie z komunikacji publicznej autobusowej na terenie Lubuskiego Trójmiasta 49,2% 22,1% 28,7% tak, codziennie lub prawie codziennie tak, lecz tylko okazjonalnie nie, nie korzystam z komunikacji publicznej autobusowej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Wykres 25. Miesięczne wydatki na komunikację publiczną autobusowąna terenie Lubuskiego Trójmiasta 60% 50,5% 40% 20% 0% 23,7% 25,7% 0,1% 0,1% do 50 złotych złotych złotych złotych powyżej 200 złotych * pytanie nie dotyczy osób, które nie korzystają komunikacji publicznej autobusowej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1208]

37 36 Z biletów jednorazowych korzysta 56,6% osób objętych badaniem z Lubuskiego Trójmiasta, zaś 43,4% posiada bilet okresowy. Ponadto 30,3% jest posiadaczem Zielonogórskiej Karty Miejskiej (ZKM), za pośrednictwem której mogą się poruszać komunikacją autobusową na terenie gminy miejskiej Zielona Góra, gminy wiejskiej Zielona Góra oraz gminy wiejskiej Zabór. Połowa respondentów, którzy posiadają ZKM posiada bilet okresowy, w związku z tym nie korzysta z elektronicznej portmonetki dostępnej na tej karcie. Natomiast 40,4% używa tego rozwiązania przy zakupie jednorazowych biletów na przejazd komunikacją miejską. Wykres 26. Bilety, z jakich korzystają respondenci 43,4% 56,6% okresowe jednorazowe 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * pytanie nie dotyczy osób, które nie korzystają z komunikacji publicznej autobusowej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1208] Wykres 27. Posiadanie Zielonogórskiej Karty Miejskiej 3,9% 30,3% tak nie nie korzystam z komunikacji publicznej 65,8% * pytanie nie dotyczy osób, które nie korzystają komunikacji publicznej autobusowej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1208] Wykres 28. Korzystanie z elektronicznej portmonetki dostępnej na ZKM 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40,4% tak 9,3% nie, płacę za bilety jednorazowe w tradycyjny sposób 50,3% nie, posiadam bilet okresowy i nie korzystam z biletów jednorazowych * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają ZKM Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=366]

38 37 Prawie 3/4 badanych nie korzysta z komunikacji kolejowej na terenie Lubuskiego Trójmiasta, natomiast 26,9% korzysta jedynie okazjonalnie. Jedynie 0,6% respondentów porusza się tym środkiem transportu codziennie lub prawie codziennie. Osoby korzystające z kolei miesięcznie na ten cel przeznaczają kwotę nie wyższą niż 50 zł (73,8%), 20,1% od 101 do 150 zł, a 6,1% od 51 do 100 zł. Wykres 29. Korzystanie z komunikacji publicznej kolejowej na terenie Lubuskiego Trójmiasta tak, codziennie lub prawie codziennie 0,6% 26,9% 72,5% tak, lecz tylko okazjonalnie 0% 20% 40% 60% 80% 100% nie, nie korzystam z komunikacji kolejowej na terenie Lubuskiego Trójmiasta Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Wykres 30. Miesięczne wydatki na komunikację publiczną kolejowąna terenie Lubuskiego Trójmiasta 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73,8% 6,1% * pytanie nie dotyczy osób, które nie korzystają z komunikacji publicznej kolejowej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1208] 20,1% do 50 złotych złotych złotych Szczegółowa analiza danych wykazała, iż: z publicznej komunikacji autobusowej i kolejowej częściej korzystają mieszkańcy miast niż wsi oraz kobiety niż mężczyźni, im respondent młodszy tym częściej korzysta z publicznej komunikacji autobusowej i kolejowej, z publicznej komunikacji autobusowej najczęściej korzystają uczniowie i studenci, najrzadziej zaś rolnicy. Następnie respondentom przedstawiona została lista niektórych usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji z prośbą o wskazanie z jaką częstotliwością z nich korzystają. Najmniej popularną metodą spędzania czasu wolnego jest korzystanie z usług lokalnego domu kultury (63,6% nigdy nie korzysta z tej usługi), a także odwiedzanie muzeum lub organizowanych wystaw (60,6% nigdy nie korzysta z tej usługi). Najczęściej natomiast respondenci kupują prasę (21,1% nigdy nie korzysta z tej usługi) oraz chodzą do kina (32,2% nigdy nie korzysta z tej usługi). Analiza wykazała, iż: mieszkańcy wsi nieco częściej korzystają z wymienianych usług niż mieszkańcy miast,

39 38 kobiety nieco częściej korzystają w wymienionych usług, z wyjątkiem korzystania z usług lokalnego ośrodka sportu i rekreacji oraz uczestnictwa w masowych imprezach muzycznych lub sportowych na świeżym powietrzu, im młodszy respondent tym częściej korzysta on z podanych usług, osoby z wyższym wykształceniem częściej niż pozostałe korzystają z wymienionych usług, zpodanych usług najczęściej korzystają uczniowie i studenci, najrzadziej zaś rolnicy. Tabela 4. Korzystanie z niektórych usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji Tak, kilka razy w tygodniu Tak, raz w tygodniu Tak, kilka razy w miesiącu Tak, kilka razy na 6 miesięcy Tak, kilka razy do roku Tak, 1-2 razy do roku Kina 0,1% 0,5% 9,0% 18,9% 22,3% 17,0% 32,2% Teatru, operetki, opery, filharmonii, koncertu 0,0% 0,1% 1,5% 11,0% 17,6% 16,0% 53,8% Muzeum lub wystawy 0,0% 0,3% 2,7% 8,8% 11,0% 16,6% 60,6% Biblioteki publicznej 0,0% 1,1% 7,2% 12,6% 12,8% 12,6% 53,6% Lokalnego domu kultury 0,0% 0,5% 1,7% 6,9% 12,5% 14,8% 63,6% Lokalnego ośrodka sportu i rekreacji 0,0% 0,4% 2,1% 8,0% 15,3% 15,5% 58,8% Imprezy masowej muzycznej lub sportowej 0,0% 0,1% 3,0% 8,3% 16,0% 29,4% 43,2% na powietrzu Publicznego basenu, sali gimnastycznej itp. 0,1% 0,9% 5,8% 19,7% 20,0% 11,1% 42,3% Zakupu książki 0,0% 1,9% 6,9% 21,2% 16,7% 12,7% 40,5% Zakupu prasy (gazet, tygodników, miesięczników) 3,1% 14,0% 19,1% 21,9% 14,2% 6,6% 21,1% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Niecałe 60% objętych badaniem mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta korzysta z usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze lub jej filii. Natomiast z katalogu elektronicznego księgozbioru/bazy danych dostępnego na stronie internetowej WiMBP 11,8% respondentów korzysta często, 31,4% sporadycznie, a 35,4% rzadko. NIE Wykres 31. Korzystanie z usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze lub jej filii 59,8% 40,2% tak nie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376]

40 39 Wykres 32. Korzystanie zkatalogu elektronicznego księgozbioru/bazy danych dostępnego na stronie internetowej WiMBP 11,8% 31,4% 35,4% 21,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * pytanie nie dotyczy osób, które nie korzystają z usługwimbp Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=659] tak, często tak, sporadycznie tak, rzadko nie Ponad połowa badanych (55,8%) czas wolny spędza głównie z rodziną, 25% ze znajomymi i przyjaciółmi, a 16,4% samemu. Z badania wynika, iż 36,1% respondentów nie posiada wydatków przeznaczonych na korzystanie z kultury i rekreacji, a następnie 28,8% na ten cel przeznacza do 50 zł miesięcznie, 21,3% od 51 do 100 zł, a 12,1% od 101 do 150 zł. Wykres 33. Sposoby spędzania czasu wolnego 60% 55,8% 40% 20% 0% 25,0% 16,4% 2,9% z moją rodziną ze znajomymi/przyjaciółmi sam(a) inne Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Wykres 34. Łączne miesięczne wydatki przeznaczone na korzystanie z kultury i rekreacji 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28,8% 21,3% 12,1% 1,5% 0,3% do 50 złotych złotych złotych złotych powyżej 200 złotych 36,1% nie posiadam wydatków przeznaczonych na korzystanie z kultury i rekreacji Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2367]

41 40 Diagnoza oczekiwań dotyczących zakresu i standardu usług z wykorzystaniem zintegrowanej karty elektronicznej Ostatnia część kwestionariusza wywiadu dotyczyła oczekiwań badanych dotyczących zakresu i standardu usług z wykorzystaniem zintegrowanej karty elektronicznej. Projekt Zintegrowanej Karty Elektronicznej (ZKE) opiera się na próbie ulepszenia korzystania mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta z usług elektronicznych (np. urzędu on-line, biletów komunikacji miejskiej, karty bibliotecznej itp.). W tym celu Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto oraz władze gminy miejskiej Zielona Góra, gminy wiejskiej Zielona Góra, gminy miejskiej Nowa Sól, gmin miejsko - wiejskich Czerwieńsk i Sulechów oraz gmin wiejskich Zabór i Otyń starają się wdrożyć projekt stworzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej, która łączyć będzie te usługi na które występuje zapotrzebowanie na terenie objętym badaniem. W związku z tym respondentom przedstawiono szereg usług, które mogłyby się znajdować na ZKE. Wykres 35 obrazuje zainteresowanie respondentów tymi usługami. Z przeprowadzonego badania wynika, iż większość badanych (42,3%) wskazywało, iż ZKE w pierwszej kolejności powinna obejmować taką usługę jak portmonetka elektroniczna do zakupu biletów jednorazowych komunikacji publicznej autobusowej na terenie Zielonej Góry, gminy wiejskiej Zielona Góra i gminy Zabór. W dalszej kolejności wskazywano na możliwość udostępnienia na karcie biletów okresowych do poruszania się komunikacją publiczną autobusową (32,4%) oraz kolejową (30,1%) na terenie Lubuskiego Trójmiasta. Ponadto 30,2% badanych wskazało, iż karta powinna zawierać bilety wielokrotnego użytku na basen, siłownię itp. w instytucjach publicznych. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się wprowadzenie usługi za pośrednictwem, której byłaby możliwośćuzyskania informacji o sprawach załatwianych w urzędzie on-line i stanie ich realizacji (10,2%).

42 41 Wykres 35. Propozycje usług, jakie powinny być zawarte na Zintegrowanej Karcie Elektronicznej portmonetkę elektroniczną do zakupu biletów jednorazowych komunikacji publicznej autobusowej na terenie Zielonej Góry, gminy wiejskiej Zielona Góra i gminy Zabór 42,3% bilety okresowe do poruszania się komunikacją publiczną autobusową na terenie Lubuskiego Trójmiasta 32,4% bilet wielokrotnego użytku na basen, siłownię itp. w granicach instytucji publicznych (np. ośrodków sportu i rekreacji) 30,3% bilety okresowe do poruszania się komunikacją publiczną kolejową na terenie Lubuskiego Trójmiasta 30,1% rezerwację biletów do kina, teatru, filharmonii, muzeum itp. 28,1% kartę biblioteczną 25,6% portmonetkę elektroniczną w celu zapłaty za strefę płatnego parkowania 16,2% informację o uczęszczaniu na zajęcia do domu kultury czy ośrodka sportu i rekreacji (jeżeli są darmowe) lub o płatności za te zajęcia 13,9% informacje o sprawach załatwianych w urzędzie on-line i stanie ich realizacji 10,6% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Ponad połowa badanych (57,8%) jest zdania, iż najlepszym sposobem udostępniania informacji zawartych na Zintegrowanej Karcie Elektronicznej jest strona internetowa z dostępem do osobistego konta internetowego (jak w przypadku Zielonogórskiej Karty Miejskiej), a następnie 38,8% respondentów wskazało na nową wspólną platformę elektroniczną z dostępem do osobistego konta internetowego i informacjami na temat ZKE. W opinii 16,3% badanych ZKE powinna być wydawana na wniosek internetowy, 39,4% uważa, że wniosek papierowy będzie lepszym rozwiązaniem. Za możliwością korzystania z obu tych sposób jest 44,2% respondentów. Co do preferowanego miejsca odbioru ZKE zdania są podzielone, gdyż 36,6% wskazało na punkty obsługi klienta komunikacji publicznej, 31,1% na biblioteki publiczne, a 30,1% na urzędy gmin/miast.

43 42 Wykres 36. Preferowany sposób udostępniania informacji zawartych na Zintegrowanej Karcie Elektronicznej stronę internetową MZK z dostępem do osobistego konta internetowego, jak było w przypadku ZKM 57,8% nową wspólną platformę elektroniczną z dostępem do osobistego konta internetowego i informacjami na temat ZKE 38,8% kontakt owy/ newsletter 13,1% aplikację na telefonie komórkowym z dostępem do osobistego konta internetowego 5,5% inne 0,3% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Wykres 37. Najlepsze sposoby uzyskania Zintegrowanej Karty Elektronicznej 50% 39,4% 40% 44,2% 30% 20% 16,3% 10% 0% wniosek internetowy wniosek papierowy oba sposoby Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Wykres 38. Preferowane miejsce odbioruzintegrowanej Karty Elektronicznej punkty obsługi klienta komunikacji publicznej 36,6% biblioteki publiczne urzędy miasta, gminy 31,1% 30,1% inne (wysyłka drogą pocztową) 2,2% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

44 43 Trzech na czterech badanych nie posiada obaw związanych z posiadaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej. Jedynie 2,8% wskazało, iż posiadanie takiej karty mogłoby się wiązać z różnymi zagrożeniami, szczególnie z możliwością kradzieżylub podrobienia karty (61,2% wskazało na tę obawę). Ponadto respondenci wskazywali również, iż posiadają wątpliwości związane z niezawodnością technologii oraz na problemy z użytkowaniem (14,9%), a także iż obawiają się, że pomysł ten się nie sprawdzi (14,9%). Wykres 39. Posiadanie obaw związanych z posiadaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej 2,8% 76,6% 20,6% tak nie trudno powiedzieć 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Wykres 40. Obawy związane z posiadaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej możliwość kradzieży lub podrobienia karty zawodność technologii, problemy z użytkowaniem nie wiem, czy to się sprawdzi bezpieczeństwo danych prywatnych zbyt nowoczesne dla ludzi starszych nie przyjmie się do użytku koszty 4,5% 1,5% 1,5% 1,5% 14,9% 14,9% 61,2% * pytanie nie dotyczyło osób, które nie mają obaw związanych z posiadaniem ZKE Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=67] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Większość badanych uważa, iż w celu bezpieczeństwa i ochrony ZKE, karta powinna posiadać imię i nazwisko użytkownika (47,2%) oraz zabezpieczenie sieciowe m.in. w postaci loginu i hasła na osobistym koncie internetowym związanym z ZKE (46,1%). Nieco mniej osób wskazywało również na to, iż karta powinna posiadać zdjęcie użytkownika (38,8%), ubezpieczanie od kradzieży (35,9%) oraz materiał, z którego jest zrobiona powinien być odporny na uszkodzenia mechaniczne (32,2%).

45 44 Wykres 41. Preferowane środki bezpieczeństwa i ochrony, jakie posiadać powinna Zintegrowana Karta Elektroniczna karta z imieniem i nazwiskiem użytkownika zabezpieczenia sieciowe m.in. w postaci loginu i hasła na osobistym koncie internetowym związanym z Zintegrowaną Kartą Elektroniczną 47,2% 46,1% karta ze zdjęciem użytkownika 38,8% ubezpieczenie od kradzieży 35,9% materiał, z którego zrobiona jest karta elektroniczna służący ochronie przeciw uszkodzeniom mechanicznym 32,2% zabezpieczenia czytników kart w instytucjach kultury, rekreacji i sportu oraz komunikacji miejskiej karta z czipem, którą można odczytać tylko poprzez czytniki i elektroniczne kasowniki w pojazdach komunikacji publicznej 19,5% 23,0% limit pieniężny w portmonetce elektronicznej (dominanta 100 zł, średnia 111,78 zł) 6,4% żadne środki bezpieczeństwa 4,1% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Zdaniem prawie połowy badanych Zintegrowana Karta Elektroniczna powinna służyć wprowadzaniu ulepszeń w funkcjonowaniu instytucji urzędów, kultury, sportu i rekreacji oraz komunikacji publicznej (49,7% wskazań) oraz w celu uwzględniania wszelkich reklamacji zgłaszanych przez klientów ZKE (np. trasa przejazdu komunikacją miejską) (42%). 35,1% wskazało, iż taka karta mogłaby posłużyć do zbierania danych statystyczny, a 25,1% do zwiększania dostępności kolejnych usług dostępnych drogą elektroniczną.

46 45 Wykres 42. Cele, dla których ma służyć Zintegrowana Karta Elektroniczna wprowadzaniu ulepszeń w funkcjonowaniu instytucji urzędów, kultury, sportu i rekreacji oraz komunikacji publicznej uwzględnianiu wszelkich reklamacji zgłaszanych przez klientów Zintegrowanej Karty Elektronicznej (np. trasa przejazdu komunikacją publiczną) 42,0% 49,7% statystyce publicznej 35,1% zwiększaniu dostępności kolejnych usług drogą elektroniczną 25,1% innym celom negatywnym (inwigilacja społeczeństwa, handel danymi, kradzieże) 0,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Trzech na czterech badanych uważa, iż pomysł wprowadzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej jest dobry (58% raczej dobry, 17,1% zdecydowanie dobry). Analiza danych wykazała, iż mieszkańcy miast lepiej oceniali pomysł wprowadzenia karty niż mieszkańcy wsi. Ponadto, im młodszy respondent oraz im wyższy poziom wykształcenia posiada, tym częściej wprowadzenie ZKE oceniał jako dobry pomysł. Dodatkowo badanie wykazało, iż najlepiej pomysł wprowadzenia karty oceniali uczniowie i studenci, a następnie gospodynie domowe i inni oraz osoby pracujące, najsłabiej natomiast rolnicy. Wykres 43. Ocena pomysłu wprowadzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej 1,2% 19,4% 58,0% 17,1% 4,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% raczej zły pomysł ani dobry ani zły pomysł raczej dobry pomysł zdecydowanie dobry pomysł trudno powiedzieć Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] W ostatnim pytaniu objęci badaniem mieszkańcy Lubuskiego Trójmiasta zostali poproszeniu o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy byliby zainteresowaniu korzystaniem z Zintegrowanej Karty Elektronicznej za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym. Analiza rozkładów odpowiedzi respondentów wskazuje, iż 26,6% spośród nich nie wie, czy korzystałoby z takiej możliwości, 25,8% nie posiada Internetu w telefonie komórkowym, 19,1% nie widzi takiej potrzeb, a 4,7% nie używa aplikacji w swoim telefonie. Zainteresowany taką możliwością jest prawie co czwarty badany.

47 46 Wykres 44. Zainteresowanie korzystaniem z Zintegrowanej Karty Elektronicznej za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym trudno powiedzieć nie, nie posiadam Internetu w komórce TAK 23,9% 26,6% 25,8% nie, nie widzę takiej potrzeby 19,1% nie, nie używam aplikacji na swoim telefonie komórkowym 4,7% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Podsumowanie Większość badanych posiada telefon komórkowy oraz komputer stacjonarny lub przenośny, a także posiada dostęp do Internetu w tych urządzeniach. Badanie wykazało, że im młodszy respondent oraz im wyższe wykształcenie respondenta tym częściej posiada on tego typu urządzenia. Ponadto uczniowie/studenci oraz osoby pracujące częściej deklarowali posiadanie ww. urządzeń. Większość badanych korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie. Najbardziej pod tym względem aktywne są osoby młode, uczniowie i studenci oraz osoby pracujące. Większość osób posiadających telefon komórkowy z dostępem do Internetu korzysta z Internetu i różnych aplikacji dostępnych w telefonie (szczególnie dotyczy to osób młodych, uczniów/studentów). Respondenci najlepiej ocenili swoje umiejętności związane z dokonywaniem płatności przez Internet, rozmów z transmisją obrazu/dźwięku, prowadzenia korespondencji, korzystania z wyszukiwarki internetowej. Najsłabiej zaś oceniona zostałaumiejętność grania w gry komputerowe z innymi internautami, wypożyczania książek przez Internet, wypełniania wniosków urzędowych i załatwiania innych spraw przez Internet oraz płacenia podatków przez Internet. Ponad połowa badanych uważa, iż przesyłanie, wymiana i korzystanie ze stron internetowych wykorzystujących dane osobowe w Internecie jest bezpieczne. 40% doświadczyło lub odczuło zagrożenie bezpieczeństwa w sieci, które w głównej mierze dotyczyło szkodliwego oprogramowania i wirusów. Najbardziej korzystnym kanałem komunikacji z różnego rodzaju urzędami jest tradycyjna osobista wizyta w urzędzie. Badanie wykazało, iż jedynie 17% badanych korzysta z usług urzędowych, a 61% z innych usług (np. płatności, zakupy) dostępnych przez Internet. Większość badanych uważa, że usługi dostępne przez Internet są przydatne. Największą popularnością wśród usług jakie powinny być świadczone przez Internet cieszyły się: dostępność kart elektronicznych umożliwiających łączenie usług on-line (np. karty bibliotecznej i biletu komunikacji publicznej), płatność SMS za bilet jednorazowy w komunikacji publicznej, wyko-

48 rzystanie podpisu elektronicznego. Natomiast w opinii respondentów złym pomysłem jest głosowanie w wyborach państwowych przez Internet. Z publicznej komunikacji autobusowej na terenie Lubuskiego Trójmiasta codziennie lub prawie codziennie korzysta 22% respondentów, 29% tylko okazjonalnie. 33% posiada bilet miesięczny, a 10% bilet okresowy. 30% jest posiadaczem Zielonogórskiej Karty Miejskiej. Z komunikacji kolejowej na terenie Lubuskiego Trójmiasta 27% osób korzysta jedynie okazjonalnie, a 1% porusza się tym środkiem transportu codziennie lub prawie codziennie. Najmniej popularną metodą spędzania czasu wolnego jest korzystanie z usług lokalnego domu kultury, a także odwiedzanie muzeum lub organizowanych wystaw. Najczęściej natomiast respondenci kupują prasę oraz chodzą do kina. Niecałe 60% objętych badaniem mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta korzysta z usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze lub jej filii. Ponad połowa badanych czas wolny spędza głównie z rodziną, 1/4 ze znajomymi i przyjaciółmi. Z badania wynika, iż 36% respondentów nie posiada wydatków przeznaczonych na korzystanie z kultury i rekreacji, a następnie 29% na ten cel przeznacza do 50 zł miesięcznie, 21% od 51 do 100 zł, a 12% od 101 do 150 zł. Większość badanych wskazywało, iż ZKE w pierwszej kolejności powinna obejmować taką usługę jak portmonetka elektroniczna do zakupu biletów jednorazowych komunikacji publicznej autobusowej na terenie Zielonej Góry, gminy wiejskiej Zielona Góra i gminy Zabór. W dalszej kolejności wskazywano na możliwość udostępnienia na karcie biletów okresowych do poruszania się komunikacją publiczną autobusową oraz kolejową na terenie Lubuskiego Trójmiasta. Ponadto 30% badanych wskazało, iż karta powinna zawierać bilety wielokrotnego użytku na basen, siłownię itp. w instytucjach publicznych. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się wprowadzenie usługi za pośrednictwem, której byłaby możliwośćuzyskania informacji o sprawach załatwianych w urzędzie online i stanie ich realizacji. Najlepszym sposobem udostępniania informacji zawartych na Zintegrowanej Karcie Elektronicznej jest strona internetowa z dostępem do osobistego konta internetowego (jak w przypadku Zielonogórskiej Karty Miejskiej), a następnie nowa wspólna platforma elektroniczna z dostępem do osobistego konta internetowego i informacjami na temat ZKE. Karta powinna być wydawana na wniosek papierowy lub internetowy, zgodnie z preferencją klienta. Karta mogłaby być wydawana w punktach obsługi klienta komunikacji publicznej, bibliotekach publicznych, lub w urzędach gmin/miast. Większość badanych uważa, iż w celu bezpieczeństwa i ochrony ZKE, karta powinna posiadać imię i nazwisko użytkownika oraz zabezpieczenie sieciowe m.in. w postaci loginu i hasła na osobistym koncie internetowym związanym z ZKE. Zintegrowana Karta Elektroniczna powinna służyć wprowadzaniu ulepszeń w funkcjonowaniu instytucji urzędów, kultury, sportu i rekreacji oraz komunikacji publicznej oraz w celu uwzględniania wszelkich reklamacji zgłaszanych przez klientów ZKE (np. trasa przejazdu komunikacją miejską). W opinii zdecydowanej większości badanych pomysł wprowadzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej jest dobry. Zainteresowanych możliwością korzystania z Zintegrowanej Karty Elektronicznej za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowy jest 1/4 badanych. 47

49 48 Wyniki badania jakościowego wśród mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta Mieszkańcy Lubuskiego Trójmiasta, którzy wzięli udział w wywiadzie grupowym (FGI) na temat funkcjonowania Zintegrowanej Karty Elektronicznej, mieli zdecydowanie pozytywne nastawienie do nowego projektu. Podjęli oni jednak wiele kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania karty, począwszy od korzyści materialnych z posiadania jej, a kończąc na ochronie danych osobowych. Sporo omówionych zagadnień pokrywa się z wyobrażeniami przedstawicieli instytucji na temat funkcjonowania karty. Bazą dla powstania platformy elektronicznej zintegrowanych usług instytucji kultury, sportu i rekreacji jest bilet elektroniczny oferowany przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. Według respondentów, problem zaczyna się niestety, gdy potencjalny użytkownik karty nie jest mieszkańcem Zielonej Góry i z tego też względu nie korzysta z komunikacji miejskiej tego miasta i nie potrzebny mu jest bilet elektroniczny. Biorą wtedy pod uwagę możliwość stworzenia dodatkowych kart elektronicznych dla osób, które nie dysponują biletem zielonogórskiej komunikacji miejskiej, a jednak chcą korzystać z usług jakie oferuje karta. Istniałaby zatem możliwość wyrobienia nowej karty oraz dostosowania biletu elektronicznego komunikacji miejskiej z Zielonej Góry do powstałych potrzeb: W tym sensie lepsza jest idea stworzenia nowej karty i na tej karcie niech by się MZK nakładało, bo nie każdy, kto mieszka w Nowej Soli korzysta z MZK w Zielonej Górze. I zaczyna się od wszystkich Zielonogórzan, tudzież tych osób, które podmiejskim jeżdżą, ale resztę jakby społeczeństwa i tej społeczności odpada. Oni muszą specjalnie przyjść, a zamiast odgórnie dla tych osób, które są mieszkańcami Lubuskiego Trójmiasta stworzyć taką kartę, a dodatkowo Ci, którzy mają kartę MZK mogą też korzystać. Respondenci promują również koncepcję systemu otwartego, czyli takiego, do którego będą mogły podłączać się kolejno dodatkowe instytucje. W pierwszej kolejności będzie to bilet komunikacji miejskiej oraz możliwość zapłaty elektroniczną portmonetką za bilety jednorazowe w autobusach zielonogórskich i parkomaty. Badani stwierdzili, że sam pomysł ułatwienia płatności jest wystarczający dla zachęcenia mieszkańców do zdobycia karty elektronicznej, również tych którzy nie korzystają z komunikacji publicznej: Jedna, też taka bardzo fajna funkcja tej karty, taka osoba nawet z biletem darmowym, ze względu na wiek lub inny czynnik może używać elektronicznej portmonetki nie dla siebie. Ja mogę na tą elektroniczne portmonetkę nabić jeszcze 5 biletów dla rodziny, która jedzie ze mną np. rodzina do mnie przyjechała z rodzinnych stron, wiadomo znaleźć tyle drobnych żeby 5 osób pojechało, a tak 5 razy przyłożenia karty, wszyscy wsiadamy No i teraz parkomaty to też usługa miejska, więc niesamowite udogodnienie by to było, doskonałe miejsce, gdzie użytkownicy szukają ciągle drobnych i ciągle drobnych i ciągle ich brakuje. No i niesamowicie wygodne byłoby gdyby można płacić za pomocą elektronicznej portmonetki. ( ) Ale ja jestem zdania, że to jest pierwsza usługa, która powinna być uruchomiona i wtedy tak, że praktycznie wszyscy kierowcy wyrabiają kartę miejską, to za chwilę będą korzystali też z innych usług. Ważną funkcją elektronicznej portmonetki jest możliwość zwracania niewykorzystanych pieniędzy. Szczególnie respondenci doceniają to w przypadku przejazdów komunikacją oraz płatności za postoje samochodami. Inną zaletą są niższe stawki za bilety spowodowane oszczędnościami w niewykorzystanym papierze i produkcji biletów papierowych:

50 Ja jestem zachwyconą tą technologią, chociażby dlatego, że elementem portmonetki elektronicznej jest to, że jak się płaci za przejazd normalny powyżej 2 przystanków to 2,60, a nie 3 zł jak papierkiem. I płaci się mniej za przejazd jeden czy dwa przystanki, czy tam złotówkę zdaje się, czy się płaci 1,50 zł. Nie generujemy śmieci, tak, to jest bardzo ekologiczne. No jedyny minus, że trzeba ileś tam załadować, tylko my na co dzień tych 3 zł czy papierka nie przeliczamy, ale mnie się podoba opcja, że jeżeli już mam portfel elektroniczny, i tak np. jednorazowo płacę za bilet, to i tak mam taniej niż bym płaciła papierkiem. I to mi się akurat bardzo podoba w tej idei. Mniej mi się podobają już te oferty za bilety okresowe, moim zdaniem są nieadekwatne póki co, ale rozumiem, że MZK prowadzi na ten temat badania i sprawdza jak często ludzie jeżdżą. Badane osoby uważają, że pieniądze znajdujące się na elektronicznej portmonetce powinny zachować swoją ważność przez długi okres czasu, podobnie jak te zawarte na bilecie elektronicznym. Mówią tu o okresie do 3 lat. Istotny jest również górny limit wysokości wpłaty oraz dostępne gotowe kwoty zasileń konta w automatach. Ma to na celu głównie zwiększenie bezpieczeństwa karty oraz wygody użytku: On może mieć wybór, że ja wiem, że nie wydam więcej jak 250 zł no to mi to wystarczy, ale może by była taka opcja dla chcących i dla tych, którzy potrzebują mieć więcej, no to sobie tam zwiększą limit do 350 zł. A kto powiedział, że to musi być miesięczny [przyp. limit]? To można jednak dłużej. Ale też bez ograniczeń czasowych. Przez Internet można dowolną, ale jak bym chciała zapłacić 40 zł, bo potrzebuje więcej niż 20, a nie mam 50, to przy takim automacie nie mogę. Muszę 2 razy robić W przypadku parkomatów mieszkańcy uważają, iż niezwykle pomocną funkcję spełniałaby aplikacja pozwalająca sprawdzić, które parkingi posiadają wolne miejsca (podobny pomysł na stworzenie mapy internetowej regionu wraz z oznaczonymi instytucjami kultury, sportu i rekreacji oraz parkingami podnieśli w trakcie dyskusji przedstawiciele instytucji). Znacznie ułatwiłoby to według mieszkańców jazdę samochodem oraz zaoszczędziło czas. Byłaby to również doskonała okazja do sięgnięcia po kartę elektroniczną z aplikacją na telefon komórkowy: ( ) ale ogólnie można to robić przez telefon, gdzie się loguje, zaznaczamy tylko na miejscu, na którym jesteśmy. To też dodatkowo może pokazać gdzie jest wolne miejsce i ilość miejsc na parkingu jeśli są jakieś tam piętrowe. Mieszkańcy nie stronili również od innych innowacyjnych pomysłów, które nie zostały jeszcze wprowadzone z Zielonej Górze lub okolicach, a mogłyby być dołączone do usług oferowanych za pomocą Zintegrowanej Karty Elektronicznej. Według badanych, znacznym ulepszeniem komunikacji na drogach byłyby parkingi umieszczone przy głównych drogach wyjazdowych z Zielonej Góry: Ja tak sobie myślałem odnośnie wjeżdżania ludzi spoza Zielonej Góry, że przy wylotówkach, jakieś większe parkingi przy liniach i gdy ktoś przyjeżdża na taką kartę może sobie zostawić auto na parkingu i od razu ma jeszcze taniej załóżmy bilet MZK, więc lepiej jest mu wjechać na sam początek Zielonej Góry gdzieś później dojechać ewentualnie. Innym pomysłem jest wprowadzenie rowerów miejskich, które mogłyby być opłacane za pomocą elektronicznej portmonetki: Ja tak myślałam jeszczeo jednej, bo tam mówimy o osobach jeżdżących autobusami czy o kierowcach. Ja kierowcą nie jestem, ale to co też mogłoby być dla Lubuskiego Trójmiasta, to można by wprowadzać totalnie nowe usługi, które jeszcze Zielona Góra nie ma, bo patrzę z pryzmatu Zielonej Góry. Np. rowery miejskie, które mogłyby być na kartę. To też jest sposób poruszania się po mieście, po rejonie, zgłasza 49

51 wiosną, latem, czasami jesienią. To też jest, oprócz udogodnień dla kierowców i udogodnień, dla tych osób które poruszają się autobusami miejskimi, no to przy okazji jeszcze ekologicznie tak jak wcześniej poruszaliśmy ten problem. I wtedy łatwiej jest osobie, nie szuka drobnych, podchodzi do roweru, ładuje swoją kartę, przy okazji może taką osobę zidentyfikować po danych osobowych, czy ona ten rower oddała, czy nie oddała, czy wszystko jest w porządku. Respondenci pomyśleli również o możliwości zachęcenia osób mieszkających w Lubuskim Trójmieście, jednak tam niezameldowanych, do płacenia podatkóww miejscu zamieszkania za pomocą zniżek oferowanych na karcie elektronicznej: A czy ta karta daje też możliwość miastu, któremuś z tych 3 i tym pozostałym gminom na wymyślanie jakichś nowych rozwiązań, które sprawią, że ta karta dodatkowo będzie wykorzystana? Jakiś czas temu szumu narobiła Warszawa, która założyła tą kartę warszawiaka, gdzie osoby, które mieszkają w Warszawie, ale nie są zameldowane, są nakłaniane do tego żeby zgłosiły w Urzędzie Skarbowym chęć płacenia podatku na terenie swojego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania no i przez to mają jakieś dodatkowe tam profity, tak? Tańsze bilety, wejścia. Głównym elementem zachęcającym mieszkańców do zdobycia karty elektronicznej są jednak tylko zniżki lub bonusy, które mogą uzyskać na podstawie korzystania z usług lub zwyczajnie z faktu posiadania karty i bycia stałym klientem danej instytucji. Karta zatem kojarzy się przede wszystkim z korzyściami majątkowymi i to one są największą zaletą nowej karty elektronicznej: Załadować kartę na ful i dać miesiąc hulaj dusza piekła nie ma. Ja wyobraziłam sobie, że ktoś losuje, że mam możliwość przejazdu Zielonej Góry do Nowej Soli, 50% zniżki to co zrobić? Trzeba jechać. Albo za wyjechanie określonej ilości przystanków, dostaje się, nie wiem, 20 zł do filharmonii. Mi się wydaje, przynajmniej ja najbardziej, lubię takie promocje jak jest od razu coś taniej, że nie muszę o coś wałczyć, tak jeździć tym autobusem tylko dodatkowo, że mam już ten bilet tańszy po prostu z tą kartą jako posiadaczka. Mieszkańcy zdecydowanie zaproponowali dołączenie do karty elektronicznej usług oferowanych przez prywatnych przedsiębiorców, np. kluby fitness. Uważają, że nie stanowiłoby to problemu organizacyjnego, a tylko przysporzyło dodatkowej korzyści: Chociaż to, co przed chwilą powiedziałeś, że nastawione jest tutaj na współpracę z instytucjami, to ja się będę upierał tutaj bez przedsiębiorców się tego nie da zrobić, bo nie oszukujemy się, Zielona Góra nie jest miastem typu Warszawa, Poznań, Wrocław, gdzie jest mnóstwo muzeów, gdzie jest mnóstwo instytucji publicznych, z których rzeczywiście ktoś może korzystać, chociażby żeby tam jakąś zniżkę dostał, no bo tak naprawdę muzeum, filharmonia, kino jest prywatne, więc pytanie czy prywatny przedsiębiorca będzie zainteresowany żeby Przedsiębiorca, żeby jak najwięcej tego było. Zresztą są też takie nawet karty takie te benefitowe, gdzie faktycznie ilość jakichś określonych przedsiębiorstw zapraszam i im więcej ich jest, tym bardziej jest to korzystne też dla wszystkich. Ja bym chciała jeszcze poruszyć, bo tutaj kolega jeszcze wspomniał, ja od początku tą idee widzę nie tylko jako jednostki publiczne ale i można by było zaprosić do współpracy, na pewno by to było na jakiś zasadach określone, inne jakieś firmy, żeby to faktycznie nie było takie wąskie. Jednym z powodów, dla których mieszkańcy chcą włączenia prywatnych przedsiębiorców do oferowanych usług na karcie jest brak wystarczającej oferty instytucji publicznych. Według badanych Zielona Góra nie posiada dostatecznej ilości wydarzeń kulturalnych, które warte są uwagi, szczególnie 50

52 w porównaniu do innych większych miast w Polsce. Mimo tej ujmy, karta w dalszym ciągu jest atrakcyjna, głównie ze względu na elektroniczną portmonetkę: To, że mamy mniej tych instytucji to dla mnie jest jakaś ujma. No mamy tak jak mamy, miasto jest jakie jest, jeżeli już nawet połączymy 3 usługi: przejazdy komunikacją miejską, CRS [przyp. Centrum Sportu i Rekreacji] i parkingi to już jest super karta, przynajmniej dla mnie. Mieszkańcy nie chcą również, aby karta poprzez dołączenie firm prywatnych była tradycyjną kartą benefitową, lecz zachowała formę społeczną i była nadzorowana i fundowana przez instytucje publiczne: I też żeby nie szukać wprowadzenia kartą jakichś wiadomo sponsorów. Żeby to było.. miasto żeby to dla ludzi jakoś to miasto wdrożyło, że nie że ja się dokładam, a jakaś tam firma od razu, ale proszę mi tam swoje logo wprowadzić jako mojej firmy, tak. Oprócz podstawowych instytucji kultury, sportu i rekreacji badane osoby zaproponowały, aby na karcie oferowały swoje usługi inne popularne miejsca znajdujące się w granicach Lubuskiego Trójmiasta: To jest też okazja do tego, żeby miasto, czy to Nowa Sól czy Zielona Góra, czy to Sulechów przy tej okazji ma możliwość promowania swoich miejsc. Chociażby palmiarnia, ale jest jeszcze ogród botaniczny, nie do końca odkryty w Zielonej Górze. Kąpielisko w Ochli. O Parku Krasnala chociażby. Jest koncepcja taka, która sprawia, że Zielona Góra naprawdę może zblednąć. Ale gdyby to były tez miejsca nie tylko kulturalne, ale też sportowe, tak jak u nas CRS, czy mi się tutaj też kojarzy właśnie, no fajne miejsce jest w Wolsztynie, gdzie są Fala Park, skałki i tam jakieś takie różne sporty, a u nas no to jeszcze jakiś bilard, kręgle. Magma, Snoker, no są takie kluby. No gdyby to właśnie były też sportowe miejsca w to włączone. Nie zawężajmy się tyko do Zielonej Góry, no bo teoretycznie Nowa Sól uruchomiła pływanie po Odrze, tak? Więc teoretycznie jako mieszkaniec Zielonej Góry chcę się wybrać na taką przejażdżkę, jadę z Zielonej Gór nawet samochodem prywatnym do Nowej Soli i parkuję w Nowej Soli. I Tam mam możliwość zapłacenia tą swoją kartą. Wejść na statek też mogę przy użyciu karty, i tak naprawdę teoretycznie nie muszę mieć ze sobą pieniędzy, drobnych. Niestety badani zauważyli, że pierwszoplanowym problemem mieszkańców regionów podmiejskich jest komunikacja. Nawet jeżeli chcieliby korzystać z atrakcji w Zielonej Górze, jest to utrudnione ze względu na rzadkie połączenia komunikacyjne lub ich całkowity brak w godzinach wieczornych. Inną niedogodnością jest również długi czas podróży: Ja też myślę np. dla ludzi, którzy tu dojeżdżają z Nowej Soli czy z Sulechowa, to posiadanie takiej Karty musi im się opłacać jechać załóżmy autobusem niż samochodem, żeby to było też dla nich atrakcyjne. Żeby oni nie wsiadali u siebie w samochód, tylko żeby mogli wsiąść sobie spokojnie w autobus, tym autobusem nie jechać 40/h blokować jeszcze przy okazji Wsiada człowiek do samochodu i jedzie normalnie, żeby ta droga też przejazdu nie wydłużała się do godziny. Tylko w 20 minut czy tam 30 minut maksymalnie można było dojechać. No problemy z komunikacją, do wielu miejsc autobus nie dojeżdża właśnie w godzinach wieczornych i te osoby, które mieszkają właśnie w tych mniejszych miejscowościach w ogóle nie mają możliwości dojechać do tych miejsc kultury. 51

53 Mieszkańcy zwrócili również uwagę na słabą organizację połączeń komunikacyjnych między miastami, co może być szczególnie nieprzyjazne turystom, lecz także osobom miejscowym chcącym podróżować po regionie. Zaproponowali przykładowe rozwiązanie ułatwiające rozplanowanie wycieczki: Ale też warto by było pomyśleć, żeby stworzyć właśnie jak są godziny płynięcia, tak? Czyli jedziesz np. do Nowej Soli autobusem lub pociągiem, chodzi o to, żeby się bez problemu dostać, bo wyjeżdżasz na dworcu i musisz przejść przez całe miasto, żeby tam dojść, tak? Chodzi o to, żeby może stworzyć taki autobus, który jedzie do Nowej Soli, ale mniej więcej w tamtym kierunku i koło tamtego miejsca, że możesz sobie spokojnie wyjść, że wiesz, że wypływa np. o godz. 11, wsiadasz w rejs, jedziesz do określonego celu, do Cigacic, tam wysiadasz o godz. 11,30, i wiesz, że masz za piętnaście druga autobus powrotny do Zielonej Góry. To jest atrakcyjne. Respondenci uważają Zieloną Górę za centrum kulturalne Lubuskiego Trójmiasta, które oferuje największą ilość atrakcji. Z kolei pozostałe miejscowości są pod tym względem mniej interesujące co powoduje, że ich mieszkańcy głównie korzystają z oferty zielonogórskiej: Tzn. na tą chwilę, bo to jest dla klientów z Zielonej Góry, jest ona jakąś taką quasi aglomeracją, która sprawia, że mieszkańcy Nowej Soli, Sulechowa, nie mogą zaspokoić swoich jakichś tam różnych [przyp. potrzeb] w swoich miejscowościach, przyjeżdżają do Zielonej Góry, tak? Natomiast pytanie czy tamte miejscowości miałyby coś takiego atrakcyjnego w sobie, co sprawiłoby, że [przyp. Mieszkańcy Zielonej Góry przyjeżdżali by do nich]. Badani mieszkańcy potwierdzają opinię przedstawicieli instytucji publicznych na temat udziału studentów i Uniwersytetu Zielonogórskiego w tworzeniu platformy elektronicznej. Uważają, że to młodzi ludzie będą głównie odbiorcami karty zintegrowanej, jednak nie oferuje ona żadnej konkurencji w stosunku do zniżek jakie daje posiadanie legitymacji studenckiej: Natomiast te instytucje, o których gdzieś tam mówiliśmy wydaje mi się, że jakieś tam zniżki, nie zniżki, to jeżeli one będą miały czytnik, no to przecież z technicznego punktu widzenia nie ma różnicy, czy ten czytnik będzie obsługiwał kartę miejską czy kartę studencką. Tylko co da ta karta więcej studentowi, jeżeli mówiliśmy o tych zniżkach jakichś, jeżeli student na swoją legitymację studencką z racji tego, że jest studentem ma zniżki. W innych miejscach no ma mimo wszystko. Czy dzieci tam do lat iluś. Więc co ta karta miałaby jeszcze uatrakcyjnić? Jedną z głównych obaw posiadaczy kart elektronicznych jest bezpieczeństwo. Wypowiadają się oni na temat ochrony danych osobowych, które według nich nie powinny być dostępne na monitorze dla każdej osoby, która ich obsługuje: Zaznaczam krzyżyk i moje dane są gdzieś wprowadzane, sprzedaję swoje dane, zezwala na to. Tutaj może być tak samo, że zezwalam na to, że ktoś będzie mi podliczał ile km przejeżdżam autobusem. No przede wszystkim, jak już pozwalamy na wykorzystanie swoich danych, no to muszę się liczyć z tym, że ktoś do mnie na tego maila wbije się i będzie mnie informacjami zarzucał, tak? Nie wykluczają oni jednak tego, że statystyki uzyskane za pomocą zapisu wykonanych czynności poprzez kartę elektroniczną mogą być interesujące do zbadania oraz przydatne dla samych instytucji. Mogą oni wykorzystać ogólne statystyki dla promocji swojej instytucji oraz zachęcenia określonej grupy klientów do korzystania z oferty: No to byłoby fajne dla takiej statystyki, żeby zobaczyć ile osób najczęściej chodzi, z jakich miejsc korzysta, miejscowości. Dlatego powiedziałam, że dla muzeum to się opłaca, bo to jest taka forma marketingowa, zobaczcie kto u nas zwiedza i jak tych ludzi zachęcić. 52

54 Wątpliwość budzi jednak również fakt, że wszystkie zniżki, które mają wartość materialną oraz elektroniczna portmonetka są dostępne za pomocą jednej karty, która może wpaść w niepowołane ręce. Respondenci wymagają, aby w takim wypadku istniała możliwość zgłoszenia kradzieży lub samego zgubienia karty. Podjęta także została dyskusja na temat możliwości korzystania z usług oferowanych za pomocą platformy w ogóle bez potrzeby używania karty, lecz tylko poprzez identyfikację osoby (np. imienia i nazwiska i zdjęcia) oraz odczytanie jej uprawnień do zniżek z konta internetowego połączonego z kartą: To po pierwsze, a po drugie upakowanie na tą kartę zbyt dużej ilości zniżek, nie wiem, możliwości dostępu sprawia, że jesteśmy uzależnieni od jednej karty, plastiku, który w każdej chwili możemy zgubić. Wszystko zależy od tego do jakich danych, ta osoba będzie miał wgląd. Bo są newralgiczne i mniej newralgiczne. Nie będzie miał wglądu w nasz adres zamieszkania albo w nasz nr pesel. Jeżeli będzie miał tam zdjęcie, imię i nazwisko, czyli na tej podstawie będzie w stanie potwierdzić naszą tożsamość, no to jest wystarczające. Czy tutaj jest mowa o tym, że przetwarza nasze dane? No raczej nie. Tak, tak, ale osoba, która ma np. do muzeum, rzeczywiście nie mam przy sobie tego plastiku ale chciałbym skorzystać z tej ofert, która jest skierowana dla osób posiadających taką kartę. Podaję swoje imię i nazwisko, ktoś wyszukuje mnie w bazie, jest tam przyklejone moje zdjęcie, wyświetla mu się to i on jest wstanie mnie zweryfikować. Rzeczywiście ta osoba, to jest ta osoba, ma prawo skorzystać. Inna wadą spowodowaną złą organizacją platformy elektronicznej może być zbyt duża biurokracja, związana ze składaniem wniosków o wydanie zintegrowanej karty elektronicznej: Rozbudowanabiurokracja to jest coś co nie sprzyja relacjom, czy może nawet burzyć relacje w instytucjach na dobre, które natomiast zaistniały. Jak jest za dużo papierologiito... Respondenci dostrzegają dodatkową niedoskonałość w działaniu systemu również na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Ostrzegają pomysłodawców platformy elektronicznej, aby dobrze opracowali technologię zarządzającą wszystkimi funkcjami, gdyż jej ograniczenia mogą spowodować wzrost reklamacji wśród klientów. Dobrą wiadomością jest niemniej to, że wszelkie niezgodności mogą zostać zweryfikowane dużo szybciej i łatwiej, gdy mamy do czynienia z zaawansowaną technologią, która jest ciągle monitorowana. Gorzej natomiast dzieje się, gdy zabraknie połączenia internetowego: technologia i problemy z tym związane, takie rzeczy jak reklamacje, jest już tego bardzo dużo. No to jest tylko elektronika i też czynnik ludzki, pobrało, nie pobrało, a mi za dużo zabrało, więc czym więcej tych instytucji dołączamy, no to trzeba też zdać sprawę, że jeśli mamy więcej punktów poboru no to np. tych opłat wymiany danych. I co w tym momencie jeżeli tutaj zostanie zakłócona synchronizacja? Wystarczy, że zabraknie połączenia do Internetu i już mamy duży problem. Jak w Zielonej Górze będzie dostępny bezpłatny Internet to wtedy będzie dobrze. Internet się staje czymś takim jak prąd, bo w MZK, mogę powiedzieć z podwórka, że zabrakło prądu, to baterie dla serwerów trzymają 10 godzin. A jak zabrakło Internetu to jest paraliż. Mieszkańcy wskazują, że zarządzanie całym projektem wymaga stworzenia specjalnej jednostki, która zajmowałaby się tym. Najlepiej gdyby była to jedna organizacja oraz miała swoje dodatkowe oddziały, co ułatwiłoby użytkownikom dotarcie do informacji o platformie oraz odbiór kart. Inną kwestią są również miejsca na doładowanie, czyli automaty lub punkty obsługi klienta oraz możliwość doładowania elektronicznej portmonetki poprzez Internet: Ja uważam też ze względów bezpieczeństwa, jeżeli to by było Lubuskie Trójmiasto, no to miasto, czy też instytucja, która będzie tym Lubuskim Trójmiastem zarządzać powstały jakieś centra obsługi tak jak w tej chwili to ma MZK, scentralizowane i wtedy w jednym miejscu możemy załatwiać wszystkie... tą obsługę tych wszystkich instytucji, które są połączone. 53

55 Kwestia bezpieczeństwa karty jest szczególnie istotna dla badanych mieszkańców. Jako, że w pewnym stopniu utożsamiają oni zintegrowaną kartę elektroniczną z kartą płatnościową i nie wykluczają jej połączenia z bankami, została podjęta również dyskusja na temat ochrony karty przed złodziejami kradnącymi pieniądze w sposób bezdotykowy, zbliżeniowo. Odrębnym zagadnieniem są możliwości finansowe karty i umożliwienie dokonywania nią płatności w instytucjach kultury, sportu i rekreacji oraz komunikacji publicznej: To jest jedna rzecz, która by mnie naprawdę przekonała, tylko kwestia bezpieczeństwa. Zamieszczenie na tym podpisu elektronicznego. Tylko nie chciałbym, żeby gdziekolwiek idę, teoretycznie jest możliwość ściągnięcia tych danych. Notabene żona przeglądała jakąś tam stronę z torebkami i zobaczyła, mówi, że są już w ofercie torebki, które mają specjalną kieszonkę, że zbliżając się nie można ściągnąć danych z karty finansowej. No, bo jeżeli mamy bezdotykową możliwość płacenia za zakupy, to ktoś kto dysponuje takim urządzeniem, a z punktu widzenia technicznego jest to możliwe, przytulając się do mnie jest w stanie jakąś tam kwotę ściągnąć. No maksymalnie do 50 zł. Z drugiej strony badani dostrzegają kilka zalet posiadania Zintegrowanej Karty Elektronicznej. Podstawową dogodnością jest oczywiście wygoda posiadania kilku funkcji na jednej karcie oraz, co szczególnie podkreślali mieszkańcy, możliwość płacenia za pomocą elektronicznej portmonetki bez użycia drobnych monet, których ciągle brakuje w ich portfelu: Bo wsiadamy w autobus i ani drobnych, a na karcie też nie spojrzałam czy jeszcze mam, no to jakiś plus tego jest. Tzn. to jest argument za, że to już funkcjonuje. Wychodząc z autobusu przytykam ją i jeśli nie wykorzystałem pełnej kwoty to mi zwraca. Na kartę płatniczą mi raczej nie zwróci. Moim zdaniem portmonetka jest dobra. Inną pozytywną cechą, którą posługiwanie się kartą może spowodować jest zwiększenie zainteresowania ofertą kulturalną miasta Zielona Góra, o której mieszkańcy nie mają najlepszego zdania. Uważają, że miasto należy pobudzić do życia, a zniżki dostępne poprzez użytkowanie karty mogą prowadzić do tego: Możliwość aktywizacji niektórych miejsc. Basen, teatr, biblioteka i jak będzie ta karta to pewnie więcej, wszyscy szturmem też musi być jakaś oferta poszerzona, czy są jakieś dni, że jakiś inny teatr przyjeżdża, ale to no nie mamy z czego korzystać. Muzeum Ziemi Lubuskiej, Teatr, to wszystko jakoś musi iść w parze.. żeby to miasto ukulturalnić bardziej. No zwiększy zainteresowanie, no właśnie tak, dokładnie, jak będą te zniżki. Do mocnych punktów użytkowania karty elektronicznej można zaliczyć również wcześniej wspomniane zniżki czy bonusy, również w postaci łączenia ich w różnych instytucjach. Respondenci uznali także, że aspekt ekologiczny w postaci ograniczenia produkcji biletów papierowych i generowania dodatkowych śmieci również zasługuje na uwagę. Podsumowując, mieszkańcy postrzegają Zintegrowaną Kartę Elektroniczną jako szansę na rozwój swojego regionu, jednak jej stworzenie wymaga szczegółowej organizacji oraz uwzględnienia wielu funkcji zachęcających do korzystania z niej. Podkreślają również wymóg jej odróżniania się od pozostały kart dostępnych na rynku oraz pozytywnego nastawienia do potrzeb klienta. 54

56 55 Wyniki badania jakościowego wśród instytucji Pomysł Zintegrowanej Karty Elektronicznej, stworzonej na potrzeby mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta, został przyjęty przez przedstawicieli instytucji z pewnymi wątpliwościami. Projekt spotkał swoich sprzymierzeńców jak i przeciwników, którzy kwestionowali przydatność karty, potrzebę jej wprowadzenia oraz zbytnią złożoność organizacji przedsięwzięcia. Sprzymierzeńcy z kolei, upatrywali w karcie możliwości zwiększenia zainteresowania usługami swojej instytucji, promocji kultury w regionie oraz wygody użytkowania. Respondenci zgodnie ustalili, że główną zachętą do wyrobienia karty i korzystania z niej byłyby różne formy zniżek, rabatów czy bonusów, jednak trudnej było znaleźć chętnych do udzielenia ich. Za główną wytyczną i podstawę do stworzenia zintegrowanej karty został uznany bilet elektroniczny Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, który funkcjonuje od marca 2012 roku. Posiada go 40 tysięcy użytkowników, a ze względu na to, że codziennie odbywa się 60 tysięcy przejazdów autobusowych jest to najczęściej używana usługa przez mieszkańców Zielonej Góry. Respondenci uznali, że system dzięki któremu bilet elektroniczny funkcjonuje jest bardzo dobrą podstawą do dodania innych usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych: ( ) Czyli właściwie największym odbiorcą byliby pasażerowie, ale oni również są klientami poszczególnych instytucji. To może być źródłem. Jeżeli wiemy, że w Zielonej Górze mamy karty elektroniczne wydane przez MZK i jakby na tej bazie, na tej podstawie rozszerzać tą kartę o kolejne usługi. Początkowe wątpliwości dotyczące funkcjonowania karty, przedstawiciele instytucji chcieliby usunąć stosując stopniowe wprowadzanie kolejnych usług do karty elektronicznej, zaczynając od tych najłatwiejszych w obsłudze oraz najpopularniejszych: ( ) Ja bym też była zwolennikiem zdecydowanie rozszerzana tej karty, czyli rozpoczęcia od czegoś co jest jakby łatwe i bardziej oczywiste, ale jednocześnie z ogromnym dostępem ludzi, czyli taki bilet na MZK. Bo jednak mieszkańców Zielonej Góry korzysta z MZK bardzo dużo, tak? Więc jakby punkt wyjściowy tu jest oczywisty i tutaj nie ma podważalności tego. W pierwszej kolejności na karcie elektronicznej miałyby znaleźć się bilet komunikacji miejskiej, elektroniczna portmonetka, parkomaty i karta biblioteczna, a dopiero potem dołączyć mogłyby inne usługi kulturalne i sportowe, które stanowiłyby większe wyzwanie organizacyjne. Według respondentów również najprościej byłoby dołączyć te instytucje, które już oferują usługi elektroniczne, np. basen w Zielonej Górze. Niektóre instytucje już same planują lub są w trakcie wdrażania systemu elektronicznej obsługi klientów. Według badanych jest to sytuacja sprzyjająca współpracy oraz wdrożeniu zintegrowanej karty elektronicznej, ponieważ montowane wyposażenie i sprzęt techniczny pozwala na dołączenie innych technologii: Mało tego, w ramach e-drzonkowa te elementy, o które Pani pyta, my przygotowujemy. I my będziemy mieli kartę swojego rodzaju, swoją, już. I będziemy mieli od marca, od końcówki marca powiedzmy. Jeżeli to się uda zgrać z tym, co robi Zielona Góra to bardzo dobrze, bo ja wierzę w to, że dojdzie do połączenia. Możliwość ciągłego dołączania się nowych instytucji do powstałej platformy zintegrowanych usług badani uznają za główną zaletę karty elektronicznej. Utrzymują oni, że system otwarty jest ko-

57 niecznością w przypadku tworzenia tego typu projektu i trzeba to uwzględnić już w momencie pisania wniosku: Na pewno trzeba powiedzieć, żeby ta karta była otwarta, czyli cały czas można ją było modyfikować, dokładać.( ) Na pewno, bo to ja sobie nie wyobrażam. Wydaje mi się, że to to jest po prostu ogarnięcie wielu elementów, bardzo różnych elementów i jeszcze zostawienie otwartej przestrzeni na rzeczy, które wyjdą, bo wyjdą. Główną zaletą i sposobem na promocję karty zintegrowanej mają być dostępne dzięki niej bonusy i rabaty, umożliwiające kupno tańszych biletów komunikacji lub biletów do teatru czy filharmonii. Według wszystkich respondentów jest to podstawowy czynnik, który miałby wyróżniać kartę spośród innych oraz zapewniać popularność wśród mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta. Zysk materialny jest uważany za motyw przewodni stworzenia karty elektronicznej, a dopiero potem są to inne rzeczy, jak wygoda i promocja kultury czy całego miasta. Pomysł daje możliwość włączenia do karty instytucji nonprofit, które nie mogą zagwarantować korzyści materialnych z posiadania karty. Polega on na łączeniu bonusów, np. korzystając z darmowej usługi bibliotecznej użytkownicy mają zagwarantowane zniżki do innej instytucji: ( ) a z drugiej strony żeby ten człowiek, który chodzi na te spektakle mówi: no dobra, to co mam w końcu z tego, że mam tą kartę skoro nie generuje mi żadnego zysku? Ale też może być tak, że jeżeli się domówimy i stworzymy taką ogólną platformę to osoby, które regularnie korzystają z usług biblioteki, czy wypożyczają książki czy tam różne, to mogą mieć np. w MZK jakąś niższą opłatę, bo to też jest po to, żeby zachęcić. No można rożne rzeczy, bo to w zależności od tego, może to przyciągnąć nam klientów i Wam klientów. ( ) Żeby zrobić taką nadbudowę, że to jest taką cechą fajną w tej karcie, że jednak korzystasz z różnych rzeczy, dostajesz rabaty i dzięki temu, możesz uczestniczyć w jakichś działaniach kulturalnych. Mi się wydaje, że to jest też ważne, żeby w takim kierunku się zwrócić. I już tym momencie okazywania wygoda, to było po pierwsze, ale o drugie te wszystkie bonusy, które możemy zaoferować, bo to już powinno być, bo to niektóre muszą być przez radę miasta uchwalone, czy tam zarządy, bo nie wiem jak tam, w których instytucjach ustalacie, czy ktoś tam inny ustala. I można wtedy.. bo np. druk biletu papierowego kosztuje, a coś tam kosztuje, a jak jest coś elektronicznego to nic nie kosztuje, to on będzie wtedy nie wiem o 10 groszy tańszy. System udzielania rabatów powinien być, według przedstawicieli instytucji, bardzo dokładnie przemyślany tak, aby od razu ustalone było na jakie usługi można uzyskać rabat czy darmowe wejście: To znaczy można, to bardzo szerokie spektrum różnorodności. Tak jak mówię, jedna karta musiałaby mieć tak zaaplikowany program, tak stworzony program żeby absolutnie wziąć pod uwagę wszystkie możliwości. Człowiek, który korzysta np. z teatru korzysta tylko z przyjezdnych spektakli. No właśnie, prawda? ( ) Więc idzie tylko na tzw. Telewizornię, a nie korzysta ze spektakli naszych. Czyli on płacąc zewnętrznej agencji artystycznej będzie sobie zbierał punkty na to, że w końcu raz przyjdzie na nasz spektakl za darmo? Nie, to my nic z tego nie będziemy mieć. Bardzo trudna realizacja tego, żeby ta karta zrozumiała wszystkie możliwości. Rozwiązaniem tej skomplikowanej według respondentów sytuacji mogą być wcześniejsze rezerwacje biletów i możliwość odebrania ich najpóźniej na 0,5h przed wydarzeniem. Umożliwi to również zbieranie wszystkich informacji o uczęszczanych przez danego użytkownika wydarzeniach kulturalnych lub innych oraz automatyczne wskazywanie, które usługi przysługują mu po zniżce: Teatr ma informacje, że ja byłam już 5 razy w teatrze i on ma już tą informację, ja nie muszę tego pokazywać, zbierać punktów itd. I on mi przesyła mailem ofertę czy smsem, że jest pani np. zaproszona 56

58 na spektakl, bo już pani tam była 5 razy. Że jest ta cała baza na tej platformie, która by miała być, jest ta cała też baza informacji, czyli my tworzymy tez taki pod no taką platformę wiedzy o tym człowieku, który korzysta z różnych usług i ile sobie punktów nazbierał, na jakie promocje zasłużył itd. Problemem może być jednak udzielanie tych rabatów przez same zainteresowane instytucje. Pomimo, że badani uważają zniżki za nierozłączną część karty elektronicznej, nie jest to tak oczywiste pod względem możliwości finansowych tych instytucji. Żadna z instytucji nie jest bardzo chętna do udzielania tych bonusów, gdyż posiadają mały budżet, a bilety i tak są tanie w ich mniemaniu lub oferowane usługi są po prostu darmowe: W przypadku takich instytucji jak nasza, czyli tych takich biednych instytucji, które nie zarabiają to ważne jest, żebyśmy my dodatkowo i ta działalność nie ponosiły kosztów. My się wyłączamy od razu bo my non-profit działamy. ( ) Jeżeli robimy jakąś imprezę, zapraszamy kogoś, mamy koncert to, to jest za darmo. ( ) Tylko, że my nie mamy za bardzo co do zaproponowania. Może powiem tyle, że galeria BWA jest jedną z niewielu takich instytucji, no może muzeum też, które oczywiście próbują udostępnić tą sztukę wszystkim i kulturę. I rzeczywiście chyba nie widzę możliwości żeby były te rabaty takie jakieś specjalne no, bo nie da się po prostu ja nawet mam wrażenie, że to działa w ogóle odwrotnie, że po prostu mamy chyba za tanie te bilety. Mam wrażenie, ze jak się za coś płaci to więcej Respondenci udzielający indywidualnych wywiadów pogłębionych również uznali bariery finansowe za główny problem we wdrożeniu karty elektronicznej. Warto nadmienić, że instytucje finansowane są z środków publicznych i uwzględnienie jakichkolwiek dodatkowych wydatków wymagałoby zgody miasta czy gminy: My możemy być tą atrakcją jako wartość dodana do karty, natomiast upustu z siebie nie możemy dać dlatego, że wszystkie ceny, które mamy są ustalane przez radę miasta i parafowane przez prezydenta. I w przypadku, kiedy rada miasta, by się zgodziła, że no to wtedy tak, tylko tak jak już wcześniej mówiłem: mamy tak niskie ceny, że z tych cen jeszcze zejść i szereg promocji, które my oferujemy to trudno będzie do dodania czegoś jeszcze od nas. Z kolei sami przedstawiciele urzędów miast Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli sceptycznie podchodzą do jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z nowym przedsięwzięciem. Uważają, że budżet miast nie pozwala na ponadplanowe wydatki: Nieuzasadnionym wydatkom mówimy nie. Taka prawda jest, to jest ekonomicznie nieuzasadnione. Jak byśmy dzisiaj operowali tylko gotówką bez żadnych kart i wchodzi taka karta, no to jest jakaś nowinka techniczna ( ), Ci, co mają pieniądze to większość z nich nie nosi przy sobie tylko ma karty ( ). Racjonalność, gospodarność, celowość. Obawa przed dodatkowymi wydatkami skierowana jest również w stronę sytuacji po zakończeniu projektu. Badani nie chcą, aby miasta zostały obciążone płatnościami za produkcje nowych kart i funkcjonowanie całej platformy elektronicznej w momencie, gdy projekt unijny zakończy się lub wniosek nie uwzględni wszystkich wydatków: Na początku sobie zaplanujemy ile mamy zakupić kart, a co w przypadku kiedy chętnych będzie więcej? Bo wie Pan, jak chętnych będzie mniej to nie problem, to się nie wyda tych pieniędzy, a jeżeli chętnych będzie więcej to co wtedy? Kto pokryje te pieniądze? Pytanie, co będzie jak się skończą projekty? Trwałość projektu. Kto ma to obsługiwać? Bo w trakcie projektu mogą być na to środki, będzie ktoś zatrudniony, projekt będzie trwał rok czy 2 lata, nie wiem, potem będzie wymagane 5 lat trwałości pro- 57

59 jektu, kto poniesie koszty na zabezpieczenie techniczne trwałości projektu? I jakie to mają być koszty? ( ) nie wiem, musi być ktoś na etacie, żeby pod względem technicznym coś tam robił, nie wiemy co. No i ta osoba jest na etacie, a później przez 5 lat, kto będzie płacił za tą osobę? Innym elementem sprawiającym problemy i wywołującym żywą dyskusję wśród badanych jest możliwość dokonywania opłat zapomocą Zintegrowanej Karty Elektronicznej. Respondenci uważają za bardzo przydatny pomysł włączenia elektronicznej portmonetki do szeregu usług dostępnych za pomocą karty. Elektroniczna portmonetka to pierwotna forma płatności tylko za bilety jednorazowe w środkach komunikacji miejskiej na terenie Zielonej Góry, która jednak mogłaby zostać poszerzona o możliwość płatności również w innych instytucjach kultury, sportu i rekreacji: Bo teraz iść na basen, wykupuje sobie kartę 3-miesięczną, półroczną, wpłacam na tą kartę 180 zł i ja potem po prostu jakby nie stoję, nie czekam, nie wyciągam z portmonetki pieniążków, podchodzę daję kartę i pani mi przez czytnik ściąga ile byłam. Interesującym przykładem funkcjonowania takiej karty wydaje się wdrażany właśnie projekt systemu elektronicznego w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Może on być punktem odniesienia dla innych instytucji sportowych i rekreacyjnych, szczególnie biorąc pod uwagę możliwości elektronicznej portmonetki: Stały klient będzie miał swoją kartę, chipa, na którą będzie mógł wprowadzić pieniądze. Idzie na basen, do czytnika, pieniądze są, wejdzie, wykąpie się, zdejmie pieniądze z czytnika, idzie sobie dalej. Pójdzie na korty, pod czytnik, zarejestruje, że był, o której wyszedł, wychodzi, był, zdejmie mu pieniądze. My jesteśmy w trakcie przygotowywania tego. ( ) Mnóstwo punktów dostępu, czyli bramek, szlabanów i wszystko na czytniku. W przypadku elektronicznej portmonetki znajdującej się na bilecie elektronicznym MZK Zielona Góra istnieje brak możliwości posługiwania się rzeczywistymi pieniędzmi, a w zamian zamieniane są one na punkty: Pieniądze w ramach tej karty są zamieniane na punkty, ponieważ pieniędzmi nie możemy obracać. Wiadomo, że klient wpłaca pieniądze, to jest tak jakby logiczne. Natomiast to jest wszystko zamieniane na punkty w związku z powyższym. I tu można te punkty rozdysponować w poszczególne firmy. Nie trzeba ich wykorzystywać tylko na komunikację miejską, natomiast w sytuacji Potrzebny wtedy tylko jest poprostu tylko jakby zewnętrzny operator, który będzie tego typu zdarzenia tak jakby... te punkty są zabierane... będzie je rozliczał. I to jest tak jakby tutaj jedyne Respondenci obawiają się jednak, że ze względu na wyższe ceny biletów karta elektroniczna będzie musiała mieć połączenie z kontem bankowym: ( ) Zupełnie inaczej będzie się to miało do koncertów, gdzie my będziemy rozmawiać o dużo większych kwotach. Tylko jeżeli mówimy tu o takich pieniądzach, to na pewno nie może być taka funkcja jak nasza np. elektroniczna portmonetka. Ja myślę, że w tym momencie to musiałoby mieć połączenie z bankiem. Pytanie tylko w jakim zakresie ta karta jest płatniczą? Źle powiedziałam, gdzie ta karta jest płatniczą? Tak? W tej chwili mam jedną kartę i to nie jest moja karta bankomatowa, czyli karta takich wspólnych aglomeracji i mogę nią po prostu płacić wszędzie i mieć za to, że zapłacę tą kartą nie wiem... 5% mniej. Albo tak jakąś usługę tańszą, żeby mi się chciało tą kartą akurat słuchajcie płacić. Inną kwestią jest przechowywanie zgromadzonych pieniędzy na karcie elektronicznej. Ze względu na większe kwoty płatnicze respondenci nie chcą, aby ich pieniądze leżały zamrożone w portmonetce elektronicznej lub traciły swoją ważność po określonym czasie nieużywania: 58

60 Bo jeszcze wrócę jakby do poprzedniego poziomu dyskusji, że nie wyobrażam sobie, żeby to była taka karta, że ja tam mam tak: odłożone na basen, odłożone na teatry, na bilety itd. Bo ja nie chcę tyle pieniędzy mrozić. Ja po prostu chcę tak jak w sklepie jestem, mam tą dotykową kartę i do 50 złotych to mig i już jestem, już mam zapłacone. To tak samo bym chciała płacić w teatrze itd. I wyobrażam sobie, że to by mogło być tak, że to ja np. 5 razy zapłaciłam w teatrze za spektakl teatru lubuskiego i teatr ma tę informację z banku no bo dostał te pieniądze i ma moje konto, no komputer to szybko pokazuje. I ja przychodzę 6 raz do teatru na spektakl lubuski i pani mi mówi w kasie, ja wkładam swoją kartę, a pani mi mówi: ja mam dzisiaj gratis, albo ja mogę nawet to sprawdzić gdzieś tam w Internecie już ile za ten spektakl ja będę miała gratis. Natomiast takiej karty to ja sobie nie wyobrażam, że ja mrożę pieniądze, bo ja nie wiem, ja może pójdę 5 razy do teatru w tym roku, a jak nie będzie nic ciekawego to nie pójdę w ogóle. I po co ja mam mrozić pieniądze? Także nikt nie będzie chciał takiej karty, gdzie jeszcze będzie myślał sobie bo to tak jak z komórką. No jednak załadowałam za te 100 zł na 3 miesiące i wiem, że tam no... zamrożone. No nie chcę tak i to tutaj jest jakby jedna prawa. Nie dopuszczamy w tej karcie do naszego konta bankowego, tylko jakby... wyłączamy jakąś wartość. Np. wiem, że korzystam z imprez sportowych, kulturalnych tam itd., to ja sobie wpłacam 200 zł np. miesięcznie albo półrocznie, kwartalnie. A jeśli nie korzystam ze sportowych to potrzebuje tylko 100 zł i tutaj w zależności od tych potrzeb. Przedstawiciele badanych instytucji nie obawiają się o kwalifikacje swoich pracowników dotyczące obsługi komputera i co za tym idzie, samej karty. Wszystkie instytucje są w posiadaniu komputerów, a pracownicy nie potrzebują dodatkowych szkoleń w tym względzie: Nie, no u nas nie ma problemu jeśli chodzi o osoby, bo my już funkcjonujemy, tak? I mamy karty, mamy czytniki, mamy oczywiście i to wszystko jest zintegrowane. Nie, nie ma tutaj problemu z naszej strony [przyp. ad. obsługi klientów z kartą]. Respondenci dodatkowo sądzą, że sama karta nie będzie skomplikowana w obsłudze, a nawet w niektórych przypadkach w ogóle nie będzie wymagała pomocy innej osoby, np. w autobusach czy parkomatach: Ja sobie wyobrażam, że to będzie tak skoordynowane, że tylko ktoś będzie tylko przykładał taką kartę i taka pani w kasie będzie widziała A te czytniki na pewno będą już intuicyjne, bo my w tej chwili, ponieważ mieliśmy ograniczone środki to na guziki mamy niestety Łatwość obsługi Zintegrowanej Karty Elektronicznej ma sprzyjać również korzystaniu z niej przez osoby starsze. Karta porównywana jest w tym wypadku do biletu elektronicznego komunikacji miejskiej, który znalazł swoich odbiorców również wśród osób dojrzałych wiekowo, co mogło być początkowo zaskoczeniem dla organizatorów: Ja Panu powiem, wszyscy się bali jak wprowadzaliśmy bilet elektroniczny że starsi ludzi sobie nie poradzą, to były pierwsze osoby, które złożyły wnioski o wydanie biletu elektronicznego, pierwsze czekały na pobranie kart elektronicznych i oni się czują dowartościowani. Więc myślę, że jakbyśmy również taką kartę wprowadzili, a gdyby można było z różnych usług korzystać to też by była jakaś taka zachęta szczególnie właśnie... dla młodych jest to żaden problem, bo oni też wymyślaliby. Natomiast dla ludzi starszych nowoczesność i oni się czują ważni. Według respondentów posiadanie Zintegrowanej Karty Elektronicznej mogłoby być postrzegane przez mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta, jako forma nobilitacji. Osiągnąć to można za pomocą odpowiedniej promocji pod hasłami reklamowymi sugerującymi bycie dumnym z posiadania karty i swoje- 59

61 go miejsca urodzenia. Byłaby ona oznaką tego, że jest się mieszkańcem Trójmiasta i osobą korzystającą z oferty kulturalnej regionu: Jesteś fajnym człowiekiem, możesz korzystać z [przyp. karty] I zrobić kartę na formę nobilitacji. Czyli tak jakby ją przedłożyć i tak przekazać mieszkańcom Lubuskiego Trójmiasta, że dla nich posiadanie tej karty byłoby formą nobilitacji. Jestem tu i stąd i korzystam z takich Inne korzyści z posiadania karty elektronicznej to przede wszystkim wcześniej wspomniane zniżki i bonusy oraz wygoda w posiadaniu jednej karty zamiast kilku. Karta postrzegana jest również jako szansa na promocję Lubuskiego Trójmiasta oraz wszelkich publicznych instytucji kultury, sportu i rekreacji na jego terenie: Takim pozytywnym aspektem tego wszystkiego jest wygoda. Ja myślę, że wygoda jest bardzo ważną rzeczą. Dla mnie to by było fajne, że ja nie mam 5 kart, że ja idę do biblioteki i posługuję się tą samą. I już tym momencie okazywania wygoda, to było po pierwsze, ale o drugie te wszystkie bonusy, które możemy zaoferować bo to już powinno być, bo to niektóre muszą być przez radę miasta uchwalone, czy tam zarządy ( ). Promocja zielonogórskiej integracji. Niektórzy respondenci indywidualni szczególnie zwrócili uwagę na możliwość zachęcenia nowych klientów do korzystania z usług oferowanych przez ich instytucje. Jest to dla nich szczególne udogodnienie techniczne w dostępie, które mają nadzieję, że zaowocuje w postaci wzrostu ilości osób zainteresowanych ich ofertą: Sądzimy, że spowoduje to zwiększenie zainteresowania naszym ośrodkiem, kolejny element promocji, a z drugiej strony narzędzie, które pozwala łatwiej operować dostępem. Nie no jeśli to ma zwiększyć ilość klientów, to jeśli klient będzie chciał w takiej wersji optymistycznej częściej chodzić na basen i nam płacić, to czemu nie? Dla nas też jest to korzystne. Może by ich uaktywniła troszeczkę i dała możliwość skorzystania z usług, z których by może mniej wcześniej skorzystali. Inni niestety nie sądzą, że karta w jakikolwiek sposób zwiększy zainteresowanie nowej klienteli. Uważają, że te osoby, które chcą korzystać z kultury i sportu już to robią, a karta nie zmieni niczego w przypadku osób niezainteresowanych: Takie karty są dobre wtedy, kiedy no robimy cykl imprez i mamy problem z frekwencją. I są jeszcze płatne i chcielibyśmy przyciągnąć na te imprezy ludzi. Ale skoro w finansach publicznych to jest tak, jeżeli robimy coś i jest problem z frekwencją to znaczy, że nie trafiliśmy w gusta, trzeba szukać czegoś innego, tak? ( )Bo zainteresowany człowiek obecnie i tak dotrze do informacji, a niezainteresowany i tak nie dotrze. Respondenci zebrani na badaniu focusowym dostrzegają korzyści z karty elektronicznej płynące głównie dla mieszkańców Zielonej Góry, ze względu na wielość atrakcji dostępnych w mieście oraz komunikację autobusową. Z kolei, w przypadku pozostałych regionów, pożytek z nowej karty dotyczyć ma głównie transportu międzymiastowego oraz tych osób, które dojeżdżają do Zielonej Góry. Przedstawiciele instytucji nie dostrzegają wielu możliwości korzystania z kultury czy sportu i rekreacji na terenach wiejskich lub mniejszych miast: Ja bym się tutaj nie sprzeczała, mi się wydaje, że my w swoim kręgu możemy wiedzieć gdzie są jakieś imprezy i wiemy, że może jest coś po prostu ciekawego, ale nie wiem czy taki zwykły Kowalski tak się zaciekawi wizją Sulechowa, Nowej Soli nie ukrywajmy. 60

62 To to jest komunikacja, bo to jest to połączenie, bo i studenci dojeżdżają i ludzie do pracy z Zielonej góry do Nowej Soli, do Sulechowa i znowu z Nowej Soli do Zielonej Góry, więc to jest wszystko mieszane. Dla mnie karta Lubuskiego Trójmiasta nie będzie miała żadnego znaczenia, bo ja nigdzie nie będę jeździł korzystać z czegokolwiek w Nowej Soli, Sulechowie czy gdzieś tam jeszcze ( ) Bardziej dla osób spoza Zielonej Góry, z tych mniejszych miejscowości może to być atrakcyjniejsze, że sobie pojadą na basen do Zielonej Góry, czy filharmonii, gdzie u nich nie ma takich obiektów, niż my do nich już raczej nie. Respondenci są zgodni, co do atrakcyjności Zielonej Góry dla mieszkańców innych regionów, jednak Zielonogórzanie wypowiadają się sceptycznie co do oferty kulturalnej innych miast i wsi. Same osoby spoza miasta zwracają uwagę na istotność komunikacji w powstaniu platformy elektronicznej i jej główną rolę w życiu mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta: W aspekcie korzystania z możliwości oferty w Zielonej Górze Nowosolan tak. Natomiast nie wiem na ile Zielonogórzanie będą zainteresowani korzystaniem z innych miejsc Trójmiasta, ale jeśli byśmy wzięli pod uwagę, że atrakcyjność Nowej Soli wzrasta ( ) to może też się okazać jak najbardziej korzystne. Na pewno dla Nowosolan karta wstępu do pewnych instytucji nie byłaby tak znacząca jak korzystanie z komunikacji miejskiej. Główne instytucje ulokowane poza Zieloną Górą, które według respondentów mogłyby zainteresować mieszkańców to basen i winnica w Sulechowie, Park Krasnala, statki odrzańskie oraz ogólnie ujęte imprezy kulturalne w Nowej Soli. Często funkcjonowanie Zintegrowanej Karty Elektronicznej z tego względu postrzegane jest jako atrakcja dla turystów oraz swoisty informator podróżniczy: ( ) żeby ten turysta nie musiał wymyślać dodatkowo jak uatrakcyjnić sobie, powiedzmy wzbogacić samo podróżowanie rowerem, żeby to już było w pakiecie, żeby to już tylko do tego sięgnąć i właściwie, żeby mu się tylko chciało. Wszelkie informacje o imprezach odbywających się, bo ludzie jednak zaglądają na stronę internetową biblioteki, to myślę, że tak samo zajrzeliby też na tą stronę tutaj. Także jakieś informacje o trwających wydarzeniach, nie tylko w Sulechowie, ale właśnie gdzieś tam poza Sulechowem, w miastach tutaj lubuskich. To też, bo ludzie często nie mają pojęcia i takiej wiedzy, a gdyby była taka oferta kulturalna, wszyscy by tą ofertę tutaj przedstawiali. Myślę, że nawet można by było łatwiej te usługi sprzedawać. Ze względu na komunikację międzymiastową respondenci zwrócili szczególna uwagę na studentów oraz instytucje uczelniane, które mogą dołączyć się do koncepcji karty. Uważają jednak, że karta elektroniczna nie będzie wystarczająco konkurencyjna dla legitymacji studenckiej, głównie ze względu na możliwość otrzymania 50% zniżki oraz dostęp do biletu elektronicznego komunikacji miejskiej tylko za pomocą legitymacji: Myślę, że można to skierować do uczelni, bo to jest ten target, do którego warto byłoby to skierować [przyp. kartę] I tam jest i biblioteka, są wydziały, powstaje ten park technologiczny, jest ogród botaniczny, to są takie miejsca mi się wydaje, że trzymając się uczelni jeszcze więcej zyskamy. Nie ma opcji. My mamy tego typu imprezy jak premiery studencie, jakieś bilety tańsze ( ) no nie możemy [przyp. udzielić dodatkowej zniżki studentom] Trudności w dotarciu do odbiorców z uczelni wyższych zostały zauważone również w przypadku korzystania z biletu elektronicznego. Komunikacją bowiem przemieszcza się największa ilość ludzi, którym przysługują zniżki, a tylko mniejszy odsetek płaci za bilet normalny. Korzystanie z karty elektro- 61

63 nicznej przez studentów musiałoby mieć zatem jakieś inne uzasadnienie, szczególnie że na legitymacji studenckiej znajduje się również karta biblioteki uczelnianej. Kolejny problem, który został podjęty w trakcie dyskusji grupowej to ochrona danych osobowych użytkowników kart elektronicznych. Jedną z głównych obaw użytkowania karty jest dostęp przez instytucje biorące udział w organizacji karty do danych osobistych posiadaczy. Powstaje w ten sposób możliwość ciągłej inwigilacji mieszkańców. Rozwiązaniem problemu jest propozycja ochrony danych zgodnie z założeniami prawnymi Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, jak stało się w przypadku biletu komunikacji miejskiej: ( ) jeszcze o niej wspomnijmy, o inwigilacji, bo każdy będzie w jakiś sposób przypisany do numeru karty, w której jest wszystko. Informacja taka, że wszystko zbieramy w jednej takiej jakby.. w jednym elemencie, kartoniku czy w jednym telefonie. Zwał jak zwał, Czy to jak koleżanka tu mówiła aplikacja na telefon, czy bezpośrednio kartonik będzie miała więcej plusów jak minusów jak się za chwileczkę okaże. Ale też z takiej ciekawości, jak można byłoby to przełożyć na działalność kulturalną różną, bo i płatną i mniej płatną, czy bardziej chodziłoby o identyfikację czy bardziej o utrzymanie środków na tej karcie i korzystanie z karty jako karty płatniczej, czy karty jako karty identyfikacyjnej. To są pytania, które mnie intrygują na dzień dobry. Czy to będzie karta, która bardziej będzie mówiła to ja jestem Pan Kowalski, i pan Kowalski będzie mógł prześledzić swój ostatni tydzień i się okaże ze 4 razy był w BWA. O Matko, prawda? Albo np. że rzeczywiście bardziej korzystam przede wszystkim z linii 8, a nie z 0 co jest informacją również dla instytucji Państwa. Tak, w którą stronę ta karta miałaby bardziej pójść? I jako identyfikacja i informacja dla mnie, dla obywatela czy jednak bardziej dla instytucji, firm, zakładów, bo poruszamy się w numerkach. Tak? Też, w którym kierunku mogłoby to pójść, choć wciąż zastanawiam się jak to się będzie miało. Z drugiej strony możliwość gromadzenia danych i ich przetwarzania jest również dodatkową zaletą według respondentów, gdyż statystyka ta może być bardzo przydatna instytucjom: Teatr ma informacje, że ja byłam już 5 razy w teatrze i on ma już tą informację, ja nie muszę tego pokazywać, zbierać punktów itd. I on mi przesyła mailem ofertę czy smsem, że jest pani np. zaproszona na spektakl, bo już pani tam była 5 razy. Że jest ta cała baza na tej platformie, która by miała być, jest ta cała też baza informacji, czyli my tworzymy tez taki pod no taką platformę wiedzy o tym człowieku, który korzysta z różnych usług i ile sobie punktów nazbierał, na jakie promocje zasłużył itd. Ale to jest też dla wygody, bo wtedy posługuję się tylko jedną kartą np. przychodząc do biblioteki i wtedy już nie muszę mieć specjalnie karty bibliotecznej, tylko już identyfikuję się dzięki tej karcie. Wygoda. Organizacją karty powinna zajmować się według respondentów jedna wybrana do tego instytucja, np. Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto lub Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. Ważne jest, aby dany organ sam zajmował się wydawaniem kart, lecz nie był to zewnętrzny wykonawca: Na pewno musi powstać jakaś organizacja zarządzająca takim projektem. Dodatkowo respondenci podkreślali, że ważna jest nazwa samej karty oraz dobra organizacja całego przedsięwzięcia. Badani przedstawiciele instytucji kultury, sportu i rekreacji podjęli jeszcze jedną kwestię, która według nich zdecydowanie pomogłaby zachęcić mieszkańców do zdobycia karty i korzystania z niej. Dodatkową pomocą dla użytkowników karty elektronicznej miałaby być komputerowa mapa umożliwiająca znalezienie wszystkich instytucji oferujących usługi na terenie Lubuskiego Trójmiasta wchodzących z skład Zintegrowanej Karty Elektronicznej oraz mapę wolnych miejsc parkingowych: Druga rzecz jest taka, że wiele osób, które korzystają z miasta, bo pracują tutaj, a mieszkają pod miastem nie wiedzą w ogóle gdzie jest muzeum, gdzie jest galeria BWA, gdzie jest filharmonia, gdzie jest 62

64 amfiteatr, więc wydaje mi się, że druga rzecz, to powinno być to, kiedy już będziemy mieć i te badania i będziemy mieli tą listę instytucji, partnerów w ogóle, żeby zatrudnić świetnego grafika, który będzie potrafił opracować taką identyfikację wizualną tej karty i tego całego systemu. Dostępna identyfikacja wizualna mogłaby być dobrym pretekstem do stworzenia aplikacji na telefon komórkowy dla użytkowników kart oraz jest specjalnym atutem zachęcającym do zdobycia karty. 63

65 64 GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA Gotowość mieszkańców gmin do wykorzystania instrumentów elektronicznych WNIOSEK I.Badanie ilościowe wykazało, iż większość mieszkańców, a tym samym gospodarstw domowych posiada komputer stacjonarny lub przenośny wraz z dostępem do Internatu oraz telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu. 65% posiada komputer stacjonarny lub przenośny 64% posiada komputer stacjonarny lub przenośny z dostępem do Internetu 38% posiada telefon komórkowy z dostępem do Internetu 88% posiada telefon komórkowy 27% posiada komputer stacjonarny lub przenośny z dostepem do Internetu w pracy WNIOSEK II.Im młodszy respondent oraz im wyższe wykształcenie respondenta tym częściej posiada on urządzania (komputer, telefon) oraz dostęp do Internetu. Ponadto uczniowie/studenci oraz osoby pracujące częściej deklarowały posiadanie komputera i/lub telefonu z dostępem do Internetu. WNIOSEK III.Większość badanych korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie. Najbardziej pod tym względem aktywne są osoby młode, uczniowie i studenci oraz osoby pracujące. WNIOSEK IV.Respondenci najlepiej ocenili swoje umiejętności związane z dokonywaniem płatności przez Internet, rozmów z transmisją obrazu/dźwięku, prowadzenia korespondencji oraz korzystania z wyszukiwarki internetowej. Najsłabiej zaś oceniona została umiejętność grania w gry komputerowe z innymi internautami, wypożyczania książek przez Internet, wypełniania wniosków urzędowych i załatwiania innych spraw urzędowych przez Internet oraz płacenia podatków przez Internet. WNIOSEK V.Prawie co piąty badany korzysta z usług urzędowych dostępnych przez Internet, a z innych usług (np. płatności, zakupy, rezerwacja biletów) korzysta trzech na pięciu respondentów. WNIOSEK VI.Dwóch na pięciu badanych doświadczyło lub odczuło zagrożenie bezpieczeństwa w sieci, które w głównej mierze dotyczyło szkodliwego oprogramowania i wirusów. WNIOSEK VII.Głównym powodem, dla którego respondenci nie posiadają dostępu oraz nie korzystają jest brak potrzeb w tym zakresie. WNIOSEK VII.Analiza wskaźników, wykazała, iż najbardziej gotowi do wykorzystania instrumentów elektronicznych są mieszkańcy gminy miejskiej Zielona Góra oraz gminy miejsko - wiejskie Sulechów i Czerwieńsk. W dalszej kolejności są to gmina wiejska Otyń, gmina wiejska Zielona Góra, gmina miejska Nowa Sól oraz gmina Zabór.

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Na podstawie badań przeprowadzonych przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1) Udostępnienie stadionu na zawody

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK Załącznik nr 1 Na rok 2010 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/ 2015 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 31 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 2/ 2015 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 31 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 2/ 2015 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: cennika usług Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Z dniem 31 marca 2015 r. traci moc Zarządzenie nr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1. STADION SPORTOWY (ul. Sulechowska)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r.

Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie statutu Domu Kultury w Ozimku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań budżetowych. Jednostek pozabudżetowych Gminy w roku budżetowym 2005

Wykaz zadań budżetowych. Jednostek pozabudżetowych Gminy w roku budżetowym 2005 Kryta Pływalnia im. Jana Kota 1 Świadczenie usług rekreacyjnych Planowane wydatki bezpośrednie: 01/KP/2005 17,00 271 000,00 1 657 277,00 1 928 277,00 1. Świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/218/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVII/218/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 28 października 2009 r. UCHWAŁA NR XXVII/218/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY Rocznie, w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, odbywa się ponad 150 imprez, w których uczestniczy ponad trzydzieści tysięcy

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ ELBLĄSKĄ IM. C. NORWIDA W ELBLĄGU

CENNIK SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ ELBLĄSKĄ IM. C. NORWIDA W ELBLĄGU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia...dyrektora Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida w Elblągu CENNIK SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ ELBLĄSKĄ IM. C. NORWIDA W ELBLĄGU CENNIK

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę

Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę Uwaga: przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się z instrukcją (zob. MENU: drukowanie instrukcji) A. Wydatki miasta/gminy na kulturę () Wg stanu na dzień 31.12.2008 1. Wydatki budżetu miasta/gminy

Bardziej szczegółowo

Usługa. Cena brutto Za 1 h. 9) Wynajem wykładziny - z montażem i demontażem/jednorazowo pod imprezę Za imprezę 900,00 zł

Usługa. Cena brutto Za 1 h. 9) Wynajem wykładziny - z montażem i demontażem/jednorazowo pod imprezę Za imprezę 900,00 zł Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze I. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Za 1 h 1 230,00 zł Wynajem hali na imprezy targowo-wystawiennicze, szkoleniowe,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI OSOBY ANDRZEJA PANUFNIKA ORAZ CZĘSTOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI POWAŻNEJ 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA Zleceniodawca badania Instytut Muzyki i Tańca Wykonawca badania

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ RAPORT EWALUACYJNY FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Siedlin, październik 2016r. EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 PRZEDMIOT EWALUACJI Obszary ewaluacji: biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/150/2011 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/150/2011 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/150/2011 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Informacji

Gimnazjalne Centrum Informacji Gimnazjalne Centrum Informacji wypożyczalnia powierzchnia 154,6 m2 czytelnia GCI Sala multimedialna godziny otwarcia: 8:00 16:00 etaty 2 nauczycieli bibliotekarzy Opracowanie zbiorów wypożyczalnia Wszystkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą : Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy. Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R.

KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R. KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R. Źródłem informacji wykorzystanych w opracowaniu są wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny na formularzach: K-01 Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Załącznik do uchwały nr XXXV/190/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31.01.2013r. Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z komunalnych obiektów sportowych.

Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z komunalnych obiektów sportowych. Uchwała nr VI/41/15 w sprawie opłat za korzystanie z komunalnych obiektów sportowych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze I. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze Za 1 h 1 230,00 zł Wynajem hali na

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2013 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 99/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 99/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 99/2017 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna INFORMACJE OGÓLE Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie jest jednostką organizacyjną Gminy Morzeszczyn. Działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Morzeszczyn nr IV/21/22 z 3.12.22 r. Została przy tym

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO REJESTR INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 0 Instytucje wpisane Rejestru Instytucji Kultury Pozycja Nazwa 1. Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda 2. Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Do r. MGOKST i R W BIAŁEJ

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Do r. MGOKST i R W BIAŁEJ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0151-397/09 Burmistrza Białej z dnia 17.03.2009 r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Do 31.12.2008r. MGOKST i R W BIAŁEJ ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW Lp Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/286/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 lutego 2014 r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Turek 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r. Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, 16.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując działania zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku Autorzy raportu dr Anna Augustyn Asystent Prezydenta ds. Strategii Anna Pieciul - Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Departament Edukacji, Kultury i

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna i artystyczna na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Edukacja kulturalna i artystyczna na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Edukacja kulturalna i artystyczna na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Raport z badań Opracowanie i analiza: Tomasz Grabowski Nota metodologiczna Badane podmioty: Placówki szkolne (35) Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJA WEWNETRZNA załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego SP14 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 1. Czytelnictwo uczniów, działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 25.08.2014r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 25.08.2014r. ZARZĄDZENIE NR 23/201 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 25.08.201r. w sprawie ustalenia stawek opłat pobieranych za wynajęcie sali kinowo-widowiskowej i innych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Rozwój popytu. - najważniejsze trendy. dr Dominik Batorski. Uniwersytet Warszawski

Rozwój popytu. - najważniejsze trendy. dr Dominik Batorski. Uniwersytet Warszawski Rozwój popytu na usługi szerokopasmowe - najważniejsze trendy dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski DIAGNOZA 2 Korzystanie z technologii 2003-2011 Użytkowników internetu przybywa mniej więcej 9 punktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2015 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 01.09.2015r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2015 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 01.09.2015r. ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECZU z dnia 01.09.2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat pobieranych za wynajęcie sali kinowo-widowiskowej i innych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/28/2015 RADY GMINY w SKOŁYSZYNIE

UCHWAŁA Nr IV/28/2015 RADY GMINY w SKOŁYSZYNIE RADA GMINY SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 UCHWAŁA Nr IV/28/2015 RADY GMINY w SKOŁYSZYNIE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Opracowanie dla Biura Reklamy Gazet Lokalnych listopad 2014 i 2015 Pa Bayer Holding 4:3 Template 2010 August 2011 Metodologia badania! Badaniem czytelnictwa objęto

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele: 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE OMNIBUS to cykliczne badanie ilościowe realizowane co dwa tygodnie na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie ok. 1000

Bardziej szczegółowo

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl 20 A NI ZE DC IA ŚW DO t la *** Hotel *** Zajazd Piastowski KONFERENCJE w Kazimierzu Dolnym ZAPLECZE KONFERENCYJNE 6 SAL KONFERENCYJNYCH *** SALA A B C D E HALA NAMIOTOWA powierzchnia 296 m2 160 m2 34

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze REGULAMIN WYPOŻYCZALNI REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28

Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Krzykosy, dn. 2010-02 - 28 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2009. 1.Sieć biblioteczna. Na terenie Gminy Krzykosy działają : Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy Filia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA. Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r.

Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA. Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r. Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r. Informacje o badaniu Cel badania: poznanie opinii, zwyczajów i potrzeb związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI W BIAŁEJ ZA 2009 R. ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW Lp Treść Plan Wykonanie % Należności w tym 1 Dotacja, w tym:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki zwany dalej,,ośrodkiem Kultury, działa w szczególności na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie"

ANKIETA analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie ANKIETA analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie" 1) Poziom życia w moim miejscu zamieszkania jako moje prywatne subiektywne odczucie jest:

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2012 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2012 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 2 stycznia 2012 r. 1 ZARZĄDZENIE NR 1/ 2012 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie: cennika usług Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Z dniem 2 stycznia 2012 r. traci moc Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE BIBLIOTEKA -PUBLICZNA. 66-132 TRZEBIECHÓW, ul. SulechowsUd 2 tel. 068 351 40 12 NIP973-088n!>6-18 REGON 080160190 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za l półrocze 2013 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) HOTEL. Ilość osób w pokoju

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) HOTEL. Ilość osób w pokoju Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora OSIR nr 6/2015 z dnia 09.12.2015 CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) HOTEL Ilość osób

Bardziej szczegółowo

CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, FIRM, GRUP ZORGANIZOWANYCH POZASPORTOWYCH

CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, FIRM, GRUP ZORGANIZOWANYCH POZASPORTOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 30 grudnia 2013 r. Dyrektora WOSiR w Drzonkowie I. USŁUGI SPORTOWE: CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, FIRM, GRUP ZORGANIZOWANYCH POZASPORTOWYCH 1. BASEN

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 26 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 26 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji

Bardziej szczegółowo

Piotr Kucharski. Doświadczenie zawodowe

Piotr Kucharski. Doświadczenie zawodowe Piotr Kucharski Data urodzenia 26.09.1983 Telefon: 694891449 E-mail: piotrkucharski26094@wp.pl Adres: Inżynierska 47a/9 Wrocław Cała Polska Doświadczenie zawodowe od 02.2014 ECDF/Uniwersytet Gdański/University

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Transformacje w bibliotekach hiszpańskich. Biblioteki Sewilli

Transformacje w bibliotekach hiszpańskich. Biblioteki Sewilli Transformacje w bibliotekach hiszpańskich. Biblioteki Sewilli Konferencja Naukowa Biblioteka otwarta na zmiany Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 20 22 września 2010

Bardziej szczegółowo

CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2

CENNIK - HALA SPORTOWA SASKA, przy ul. Angorskiej 2 CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2 USŁUGI - duża sala SH 17 Wstęp 1h cała d.sala 300 zł 8 Cena dotyczy wstępu na dużą salę na zajęcia rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia. SH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie, pierwsze półrocze 2015

Sprawozdanie, pierwsze półrocze 2015 Sprawozdanie, pierwsze półrocze 2015 Chrząstawa Wielka Filia nr 2 Czernica Biblioteka Główna Jeszkowice Filia nr 5 Ratowice Filia nr 4 Kamieniec Wrocławski Filia nr 1 Nadolice Wielkie Filia nr 3 Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HASŁO PROGRAMOWE: Ostrów pełen talentów. OBSZARY SPOSOBY REALIZACJI TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI DZIECKO 1. Wzbogacanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo