MANLEY, TELETRONIX, PULTEC.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MANLEY, TELETRONIX, PULTEC."

Transkrypt

1 Kraków, dnia r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 1 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego (PO IG 5.3) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: Pytanie 1 Dot ) Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie karty dźwiękowej, złożonej z interfejsu posiadającego łącznie co najmniej 18 In /20 Out (w tym 16 analogowych IN i OUT) i obsługującej 24-bity/192 khz oraz dodatkowo drugiego, oddzielnego urządzenia wyposażonego w złącze Thunderbolt i procesory DSP oraz emulacje analogowych klasycznych konstrukcji w czasie rzeczywistym takich jak wymagane Neve, Studer, Manley, Lexicon, itp.? Pragniemy zaznaczyć, że mamy na myśli rozwiązanie które, poza i tak NIE UŻYWANYM w praktyce złączem FireWire (wobec obecności złącza Thunderbolt, ponad 20-krotnie szybszego), jest tożsame z wymaganym przez Zamawiającego? W opisanej sytuacji wymóg aby interfejs audio posiadał zintegrowane procesory DSP z emulacjami analowowych urządzeń jest sztuczny i, naszym zdaniem, ma na celu wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji. Pragniemy zwrócić uwagę, iż obecnie TE SAME procesory DSP z tymi SAMYMI emulacjami analogowych klasycznych konstrukcji (w czasie rzeczywistym), takich jak wymagane Neve, Studer, Manley, Lexicon, itp. występują także jako ODDZIELNE urządzenia, posiadające port Thunderbolt ale nie posiadające wejść i wyjść audio, zatem nie ma żadnej przeszkody (technologicznej lub handlowej), aby dostarczyć Zamawiającemu takie procesory DSP z oddzielnym interfejsem audio innego producenta. Co więcej, jest to również zapis niekorzystny dla Zamawiającego, albowiem w sposób sztuczny ogranicza Zamawiającemu możliwość wybrania tańszego i/lub lepszego rozwiązania, zapewniającego te same lub nawet lepsze parametry w zakresie istotnym dla opisanej w SIWZ funkcjonalności studia Zamawiającego. Odpowiedź 1 Zamawiający dopuszcza dostarczenie karty dźwiękowej o rozdzielczości minimum: 24 bity i próbkowaniu 192 khz, posiadającej minimum: 16 symetrycznych wejść analogowych i 16 symetrycznych wyjść analogowych, wejście i wyjście AES/EBU, wejście i wyjście Word Clock, interfejs Thunderbolt oraz akcelerator DSP wyposażony w złącze Thunderbolt, minimum 4 procesory DSP klasy SHARC, obsługa próbkowania minimum 192 khz, wsparcie dla wtyczek VST, RTAS, AUDIO UNITS wraz z kompletem wtyczek emulujących co najmniej urządzenia firm: STUDER, MANLEY, TELETRONIX, PULTEC. Obydwa urządzenia muszą bezkonfliktowo współpracować co najmniej z programami: AVID PROTOOLS, STEINBERG NUENDO i być kompatybilne z systemami operacyjnymi minimum: MAC OS X 10.xx.x oraz minimum WINDOWS 7. Pytanie 2 Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymagania, aby oferowany interfejs audio posiadał złącza MADI oraz AES/EBU? Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie merytoryczne, do jakich połączeń zamierza Zamawiający użyć tych standardów i złącz, skoro nigdzie w specyfikacji nie występują inne urządzenia mogące być z nimi połączonymi? Uważamy, że ten zapis w specyfikacji ma charakter wyłącznie ograniczenia uczciwej konkurencji wobec innych oferentów i producentów sprzętu, mogącego zapewniać lepsze parametry techniczne i dźwiękowe względem wymaganego w SIWZ, ale nie posiadającego nadmiarowych złącz AES/EBU i/lub MADI. Odpowiedź 2 Zamawiający dopuszcza, by interfejs audio posiadał złącze MADI, przy jednoczesnym pozostawieniu wymogu dla złącza AES/EBU. Oba interfejsy danych domeny cyfrowej są 1

2 standardem urządzeń profesjonalnych i służą opcjonalnym urządzeniom, które w ramach rozbudowy Laboratorium mogą być podłączane do systemu Zamawiającego w terminie późniejszym. Pytanie 3 Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację w specyfikacji z wymagania portu FireWire w interfejsie audio, który wobec równoczesnego wymogu interfejsu Thunderbolt, wielokrotnie szybszego od portu FireWire (ponad 20-krotnie) i tak nigdy nie będzie przez Zamawiającego wykorzystany, tym bardziej, że żaden z wymaganych w SIWZ komputerów Mac nie posiada fabrycznie złącz FireWire? W opisanej sytuacji wymóg złącza FireWire jest sztuczny i, naszym zdaniem, ma na celu wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji. Co więcej, jest to również zapis niekorzystny dla Zamawiającego, albowiem w sposób sztuczny ogranicza Zamawiającemu możliwość wybrania tańszego i/lub lepszego rozwiązania, zapewniającego te same lub nawet lepsze parametry w zakresie istotnym dla opisanej w SIWZ funkcjonalności studia Zamawiającego. Odpowiedź 3 Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia z interfejsem Thunderbolt w miejsce portu FireFire. Pytanie 4 Do czego mają służyć nadmiarowe wejścia i wyjścia analogowe w wymaganym interfejsie audio, skoro suma źródeł dźwięku (liczba przedwzmacniaczy mikrofonowych) oraz odbiorników (matryca do kontroli odsłuchu na głośnikach, brak wymogu dodatkowych zewnętrznych procesorów dźwięku do podłączenia) wydaje się zamykać w liczbie 8 wejść i wyjść analogowych audio? Czy w tej sytuacji Zamawiający dopuściłby zaoferowanie jemu zamiast 1 interfejsu z 16 wejściami i wyjściami analogowymi audio 2 interfejsów, każdy co najmiej z 8 wejściami i wyjściami audio analogowymi oraz każdy z najnowszej generacji portem Thunderbolt 2, zapewniającym pracę bez jakiejkolwiek latencji podczas nagrań i miksowania dźwięku? Zakładamy, że drugi taki interfejs mógłby być praktyczniej wykorzystany przez Zamawiającego do pracy z jednym z pozostałych programów do edycji, rejestracji i miksowania dźwięku, na odrębnym stanowisku Odpowiedź 4 Nadmiarowe wejścia i wyjścia analogowe mają służyć dostarczeniu sygnału audio do systemu nagłośnienia kinowego 7.1, systemu monitorów studyjnych (z możliwością ich rozbudowy do wielokanałowego systemu 5.1), systemu odsłuchów słuchawkowych oraz komunikacji z innymi pomieszczeniami obiektu. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie równoważnych lub bardziej rozbudowanych rozwiązań, na przykład rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę, który zadał pytanie. Pytanie 5 Czy Zamawiający może określić parametry techniczne konwerterów AD oraz konwerterów DA w wymaganym przez niego interfejsie audio, szczególnie w zakresie dynamiki, stosunku do szumów oraz dopuszczalnego czasu latencji (opóźnienia między sygnałem wejściowym i wyjściowym)? Odpowiedź 5 Oczekiwane minimalne parametry techniczne konwerterów audio to: rozdzielczość minimalna 24 bity, obsługiwane próbkowanie 192 khz. Dla wejść analogowych minimum: zakres dynamiki i odstęp od szumu nie mniejszy niż 118 db (A-ważone), współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (CMRR) nie większy niż: - 75 db, separacja miedzy kanałowa nie mniejsza niż 135dB. Dla wyjść analogowych: zakres dynamiki i odstęp od szumu nie mniejszy niż 115 db, separacja miedzy kanałowa nie mniejsza niż 120 db. Latencja dla toru analogowego nie większa niż 1,4 ms, przy próbkowaniu 96 khz. Pytanie 6 2

3 Dot ) Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie alternatywnego równorzędnego pod względem parametrów (lub lepszego) głośnika kolumny studyjnej bliskiego pola, ale posiadającej głośnik wysokotonowy z kopułką inną niż tytanowa, wyższej jakości, tj. berylową, zapewniającą jeszcze większą precyzję w odzwierciedleniu wysokich tonów. Jeśli Zamawiający odmawia, prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję z powodów nie mających żadnego wpływu na efekt końcowy, jednocześnie skazując siebie na wybór rozwiązań gorszych niż inne dostępne na rynku? Odpowiedź 6 Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązanie z kopułką berylową pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. Pytanie 7 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie alternatywnego równorzędnego pod względem parametrów (lub lepszego) głośnika kolumny studyjnej bliskiego pola ale posiadającej głośnik niskotonowy większy od wymaganego, tj 9 lub 10, a zarazem posiadającego moc wzmacniaczy nie mniejszą niż wymagana? Jeśli Zamawiający odmawia, prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję z powodów nie mających żadnego wpływu na efekt końcowy, jednocześnie skazując siebie na wybór rozwiązań gorszych niż inne dostępne na rynku? Odpowiedź 7 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez oferenta. Pytanie 8 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie alternatywnego równorzędnego pod względem parametrów (lub lepszego) głośnika kolumny studyjnej bliskiego pola ale nie posiadającego konsumenckiego standardu wejść tj. RCA oraz półprofesjonalnego typu jack TRS, tj. tym samym posiadającego wyłącznie profesjonalne wejścia w standardzie XLR? Jeśli Zamawiający odmawia, prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję z powodów nie mających żadnego wpływu na efekt końcowy, jednocześnie skazując siebie na wybór rozwiązań gorszych niż inne dostępne na rynku, co więcej, wymagając głośników ze złączami RCA i TRS, których nie zamierza używać, albowiem wymagany przez Zamawiającego w punkcie 1.11 kontroler odsłuchu, czyli urządzenie do którego wymienione głośniki będą bezpośrednio podpięte, nie posiada wyjść w standardzie RCA ani TRS? Odpowiedź 8 Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równorzędnego lub lepszego. Zamawiający zaznacza jednocześnie, iż oba standardy złącz są używane w profesjonalnych urządzeniach rynku pro-audio. Dodatkowe złącza sygnałowe są przeznaczone do bezpośredniego podłączenia urządzeń opcjonalnych. Pytanie 9 Czy Zamawiający nie przewiduje miksowania na żadnym ze stanowisk wyposażonych w oprogramowanie do rejestracji, edycji i miksowania dźwięku? Jeśli przewiduje, to czy Zamawiający może rozważyć wymaganie konsolety sterującej z co najmniej 16 tłumikami zmechanizowanymi, sterującymi wybranym oprogramowaniem audio, wymaganym przez Zamawiającego? Naszym zdaniem w sposób znaczący podniosłoby to funkcjonalność a tym samym atrakcyjność obiektu Zamawiającego, nie obciążając jednakże zbytnio jego budżetu. Odpowiedź 9 3

4 Zamawiający informuje, że brak konsolety sterującej w żaden sposób nie ogranicza możliwości miksowania na stanowiskach wyposażonych w oprogramowanie do rejestracji, edycji i miksowania dźwięku. Zamawiający nie wymaga w ramach niniejszego postępowania dostarczenia konsolet sterujących dla tych stanowisk. Pytanie 10 Czy Zamawiający przewiduje jakieś profesjonalne karty lub interfejsy dźwiękowe dla pozostałych z wymaganych 3 programów do edycji, rejestracji i miskowania dźwięku (ProTools, Cubase i Nuendo)? W specyfikacji wymieniony jest tylko 1 taki interfejs. Odpowiedź 10 Zamawiający nie wymaga osobnych interfejsów i kart dla pozostałych programów. Pytanie 11 Dlaczego Zamawiający oczekuje dostarczenia nieprofesjonalnego monitora video 42, nie będącego monitorem referencyjnym dla potrzeb korekcji barwnej, do tzw. małego systemu korekcji barwnej zamiast profesjonalnego monitora referencyjnego? Odpowiedź 11 W opisie przedmiotu podano parametry minimalne dla urządzenia. Stanowisko małej kolorkorekcji jest również wyposażone w oprogramowanie do nieliniowej edycji obrazu, pełni zatem dwojaką funkcję. Parametry monitora są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, budżetem na zakup urządzeń i sprzętu w ramach przedmiotowego Zamówienia. Wykonawca może proponować rozwiązania równoważne lub lepsze. Za rozwiązania równoważne uznaje się takie, których specyfikacja odpowiada przynajmniej wartościom minimalnym ujętym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Pytanie 12 Czy w związku z brakiem wymagania przez Zamawiającego profesjonalnego monitora referencyjnego do korekcji barwnej dla małego stanowiska do korekcji barwnej Zamawiający zamierza używać tego stanowiska do celów innych niż profesjonalna korekcja barwna? Odpowiedź 12 Tak, stanowisko to będzie wykorzystywane także w innych celach (m. in. zgodnie z odpowiedzią nr 11 (powyżej), a także w przyszłości do innych celów: post-produkcja obrazu, podgląd materiałów z systemu przechwytywania ruchu oraz podglądu skanów 3D). Pytanie 13 Przyjmując iż Zamawiający omyłkowo zapisał wymóg dostarczenia monitora video 42 dla potrzeb tzw. małego stanowiska do korekcji barwnej, nie spełniającego wymagań monitora referencyjnego dla tych zastosowań, czy Zamawiający może zmienić te wymagania na monitor referencyjny 42 przeznaczony do profesjonalnej korekcji barwnej, tj.: spełniający standard co najmniej standardu GRADE 1 oraz obsługujący standardy REC709, SMPTE oraz P3, jak również posiadający jasność co najmniej 600 Nitów (Kandeli na metr kwadratowy), pozwalającą na pracę z materiałami HDR (High Dynamic Range) oraz w standardzie ACES, jak również pracujący zarówno z sygnałami RGB dla standardu REC709 oraz XYZ dla P3, np. monitor wymagany przez Zamawiającego dla głównego stanowiska do korekcji barwnej? Odpowiedź 13 Zamawiający wskazuje, że powyższy zapis SIWZ nie wynika z omyłki w zakresie parametrów zamawianego monitora i zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 daje możliwość zaproponowania monitora lepszej klasy. Opisane urządzenie spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego. Pytanie 14 I.I Dot 3.2 4

5 6.) Dlaczego Zamawiający wymaga podręcznej macierzy do małego systemu korekcji barwnej, wymagając jednocześnie, aby był on podłączony do macierzy centralnej SAN zamiast zwiększyć wymaganie wobec pojemności i wydajności macierzy centralnej SAN? Takie rozwiązanie byłoby naszym zdaniem bardziej funkcjonalne i ekonomiczne dla Zamawiającego, nie wspominając, że w przypadku, gdy w obiekcie zainstalowana jest macierz centralna SAN wymóg macierzy lokalnej jest mało logiczny i przede wszystkim mało praktyczny. Profesjonalne obiekty tego typu w Polsce i za granicą preferują obecnie centralizację macierzy dyskowych dla potrzeb stanowisk post-produkcyjnych. Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować SIWZ tak, aby zwiększyć pojemność i wydajność macierzy centralnej rezygnując z macierzy lokalnej, czy też zamierza pozostawić dotychczasowe, mało funkcjonalne i obniżające konkurencyjność Zamawiającego rozwiązanie? Odpowiedź 14 Zadania systemu małej kolor-korekcji to również funkcje montażu NLE (Non Linear Editing), praca z innymi oczekiwanymi w niniejszym postępowaniu programami komputerowymi, praca standalone, jak również w grupie. Małe stanowisko kolor-korekcji będzie pełnić rolę stacji asystenckiej dla systemu dużej kolor-korekcji. Całe stanowisko może być również wynajęte i przetransportowane w inne miejsce, dlatego Zamawiający wymaga dodatkowej pamięci podręcznej, o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Pytanie 15 Czy w związku z wymogiem aby na dużym systemie do korekcji barwnej, pracującej zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiającego w środowisku Linux, zainstalowany był system operacyjny Windows, Zamawiający oczekuje aby oba systemy były uruchamiane jednocześnie (wirtualizacja)? Czy też Zamawiający oczekuje innego sposobu udostępnienia systemu Windows na tym komputerze? Odpowiedź 15 Zamawiający będzie pracować na specjalistycznym oprogramowaniu, które współdziała tylko z tym systemem. Zamawiający planuje podłączyć komputery do systemu Active Directory (stosowanie polityk grupowych wymaga systemu Windows 8 w wersji Professional). Dotyczy wszystkich komputerów za wyjątkiem stacji roboczych do kolor korekcji małej i dużej stacji do kolor-korekcji, oraz komputera dla stanowiska dźwięku mieszczącego się w strefie Showroom- wyposażenie. Pytanie 16 W jaki sposób zamierza Zamawiający realizować pracę na dużym systemie do korekcji barwnej, pracującej zgodnie z wymagniami SIWZ Zamawiającego w środowisku Linux, z plikami wideo w formacie ProRes, opisanymi jako jedne z wymaganych w dokumentacji SIWZ Zamawiającego, skoro codec ProRes nie posiada wsparcia dla systemów Linux? Odpowiedź 16 Zamawiający wpisując szereg formatów i kodeków chce zwrócić uwagę na konieczność budowy otwartego systemu jako całości (nie tylko systemu do kolor-korekcji opartej o system Linux). Pliki w formacie ProRess jako jedne z najpopularniejszych w środowisku post-produkcji mają swoje miejsce w workflow pracy niekoniecznie jednak w systemie do dużej stacji kolorkorekcji.m.in. w tym celu została wpisana w zadanie mała stacja kolor-korekcji by obsługiwać wymienione formaty i asystować w pracy dużej stacji kolor-korekcji. Pytanie 17 W nawiązaniu do poprzedniego pytania, czy Zamawiający zdaje sobie sprawę z tego, że aby pracować z plikami ProRes, tj. obecnie jednym z najbardziej popularnych w środowisku post-produkcji obrazu, szczególnie w ograniczonych budżetowo projektach (a więc potencjalnie możliwych do realizacji u Zamawiającego zamiast w drogich studiach komercyjnych), Zamawiający będzie musiał przekonwertować wszystkie pliki ProRes swojego klienta do formatu wspieranego przez system Linux np. DPX na innym komputerze wspierającym ProRes, czyli Mac lub Windows (np. na stanowisku małej korekcji barwnej, które w takiej sytuacji nie będzie mogło być używane do normalnej pracy z innymi zadaniami), następnie wygenerować eksport projektu z komputera Mac i wczytać go na stanowisku z systemem Linux, a następnie po zakończeniu pracy w systemie opartym o Linux wyeksportować finalny projekt do formatu 5

6 wspieranego przez ten system (znów prawdopodobnie do DPX), po to, aby móc PONOWNIE przekonwertować ten plik na format ProRes, PONOWNIE na drugim komputerze (np. na stanowisku małej korekcji barwnej)? Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że jest to proces ogromnie czasochłonny, który zniechęca klientów do korzystania z takiego rozwiązania (a tym samym i z takiego studia), co uczyni studio Zamawiającego wysoce niekonkurencyjnym na rynku? Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że na 16 profesjonalnych studiów do korekcji barwnej w Polsce, tj. wyposażonych w profesjonalne systemy do korekcji barwnej oraz referencyjny monitoring obrazu co najmniej na referencyjnym monitorze dużego formatu (42, klasa Dolby) i/lub projektorze DCI oraz realizujących wysokobudżetowe (a zatem najbardziej wymagające) projekty reklamowe i/lub filmowe (2 rózne ośrodki TVP, DI Factory, Alvernia Studios, D35, TheChimney Pot, ORKA, Yakumama, Badi Badi, Platige Image, FilmGarden, Televisor, FixaFilm, EBH, Lunapark, FDR), tylko 4 zdecydowały się na systemy Linux i pracę w opisany sposób (z czego tylko 2 posiadają system Resolve na Linuxie, opisany przez Zamawiającego w SIWZ), podczas gdy zdecydowana większość preferuje nowocześniejsze i przede wszystkim SZYBSZE środowisko pracy oferowane przez alternatywne systemy do korekcji barwnej, oparte na systemie Windows? Pragniemy zwrócić uwagę, mając świadomość, że najprawdopodobniej sugestię wyboru dotychczas opisanego w SIWZ systemu do korekcji barwnej otrzymał Zamawiający od jednego lub kilku lokalnie działających kolorystów, że powyżej opisana dysproporcja w ilości systemów do korekcji barwnej ALTERNATYWNYCH dla wymaganego w SIWZ, działających na rynku, świadczy o realnych preferencjach LICZĄCYCH się kolorystów, działających na tymże rynku. Tym samym ewentualny argument o tym, iż oprogramowanie Resolve znają wszyscy a na innych systemach nikt nie potrafi pracować jest nieprawdziwy i niezgodny z realiami rynku, tak polskiego, jak i za granicą. Zatem czy w świetle tych informacji, zakładając że mógł on być wprowadzony w błąd, Zamawiający zgodzi się zmienić swoje wymagania wobec głównego systemu do korekcji barwnej, aby umożliwić dostawcom uczciwą konkurencję a sobie zwiększyć szanse na większą konkurencyjność rynkową? Odpowiedź 17 Zaproponowana konfiguracja sprzętowa jest wynikiem analizy prac konkursowych. Każda ze złożonych koncepcji funkcjonowania Laboratorium Multimedialnego zakłada pracę z jak najszerszą bazą formatów oraz z wykorzystaniem popularnych systemów produkcji i postprodukcji obrazu i dźwięku. W niektórych przypadkach zdecydowano się na instalację oprogramowania jednego typu od różnych producentów, aby Laboratorium mogło być wynajmowane przez jak najszerszą bazę klientów (zarówno ze środowiska profesjonalnego jak i nieprofesjonalnego). Mając na uwadze umiejscowienie obiektu, Laboratorium ma wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnych przedstawicieli środowisk profesjonalnych i nieprofesjonalnych oraz środowisk akademickich związanych z post-produkcją obrazu i dźwięku. W tym celu przeanalizowano wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania i osprzętu w czołowych polskich ośrodkach kształcenia w zakresie post-produkcji filmowej i telewizyjnej. Zadaniem podstawowym w zakresie tworzenia analizy koncepcji było uwspólnienie wszystkich najważniejszych elementów złożonych prac konkursowych i zapewnienie jak najszerszego dostępu dla osób zainteresowanych wynajmem technologii oferowanych przez Laboratorium. ). Jednocześnie jest oprogramowaniem darmowym do pobrania z ogólnodostępnej strony internetowej, dzięki czemu można się z nim zaznajomić, zanim ktoś zdecyduje o najmie Laboratorium na swoje potrzeby. Ponadto, wymagany system umożliwia podgląd obrabianych materiałów 2K i 4K w czasie rzeczywistym (bez konieczności renderingu). Pytanie 18 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu do korekcji barwnej alternatywnego dla wymaganego, pracującego w architekturze równoważnej do wezłów tj. warstwowej, a przez to nawet bardziej przejrzystej od architektury wymaganej przez Zamawiającego, systemu, który wykorzystuje mniej niż 4 GPU ale za to posiada background rendering (renderowanie w tle) w trakcie pracy, nie wpływające na płynność pracy operatora (dynamicznie dostosowuje rendering w tle do wykorzystania zasobów CPU przez działania frontowe w aplikacji) co umożliwia zobaczenie końcowej wersji projektu w trakcie pracy a dopiero po wyrenderowaniu (po zakończeniu korekcji barwnej), jak to jest w systemie opartym wyłącznie o pracę na GPU, wymaganym obecnie przez Zamawiającego? Pragniemy nadmienić, że alternatywny system oferuje co najmniej te same a nawet lepsze funkcje do korekcji barwnej, i jest zarazem systemem, który jest użytkowany w około 70% wiodących studiów do korekcji barwnej w Polsce oraz wielu studiach na całym świecie. Czy Zamawiający dopuszcza w związku z tym możliwość zaoferowania takiego systemu jako równoważny, co zwiększyłoby również konkurencyjność Zamawiającego wobec jego klientów, polegającą na zaoferowaniu im wyboru systemu do pracy na stanowiskach do korekcji barwnej, w tym systemu na którym powstaje ponad połowa reklam i fabuł w Polsce oraz którego koloryści od 8 lat z rzędu zdobywają prestiżowe nagrody za granicą dla najlepszych kolorystów (w Wielkiej Brytanii)? Jeśli Zamawiający nie 6

7 zgadza się na zaoferowanie alternatywnego alternatywnego systemu do korekcji barwnej, prosimy o wskazanie z jakiego powodu Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję w tym zakresie? Jeśli Zamawiający zgadza się, prosimy o stosowną zmianę w wymaganiach współpracy takiego systemu z panelami sterującymi poprzez dopuszczenie współpracy z dedykowanym panelem producenta takiego alternatywnego systemu zamiast panela firmy Black Magic Design Davinci Panel oraz zamiast panela JL Cooper i Tangent Wave. Odpowiedź 18 Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań innych niż opisane i użytkujące mniej niż 4 GPU ze względu na fakt możliwości późniejszej rozbudowy takiego systemu o kolejne karty GPU czego nie można zrobić w oparciu o rozwiązania oparte o pracę na CPU. Ponadto system w oparciu o 4 GPU zgodnie z wiedzą Zamawiającego potrafi pracować w czasie rzeczywistym i nie potrzebuje renderingu do podglądu wykonanej pracy dla rozdzielczości wyższych niż HD (1920x1080). Odpowiadając na pytanie o ograniczenie konkurencyjności Zamawiający informuje, iż jego celem jest otwartość na wiele rozwiązań dostępnych dla ogółu i rozwiązanie jakie wybrał jest wg. jego wiedzy najbardziej optymalne i uniwersalne. Pytanie 19 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wraz z alternatywnym systemem do korekcji barwnej alternatywnego, a zarazem nowocześniejszego, panela sterującego o innej organizacji niż wymagany, tj złożonego z 3 zamiast 4 modułów, posiadającego wyższej jakości niż wymagane narzędzia sterujące oprogramowaniem, w tym 4 regulatory obrotowe (kulki) z pierścieniami obrotowymi, oraz 4 kolorowe wyświetlacze LCD dotykowe pozwalające na wyświetlanie większej ilości informacji o parametrach obrazu niż w wymaganym panelu, jak również wykonanego z dużo lepszej jakości materiałów (solidna obudowa metalowa zamiast plastiku) niż panel wymagany przez Zamawiającego, a stosowanego w wielu uznanych studiach do korekcji barwnej w Polsce oraz na świecie? Nadmieniamy, że panel taki posiada o rok dłuższą gwarancję, niż panel wskazany przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie alternatywnego panela, prosimy o wskazanie z jakiego powodu Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję w tym zakresie oraz ogranicza swoją konkurencyjność poprzez wybór systemu do korekcji barwnej, którego posiada prawie każdy potencjalny klient Zamawiającego i to bezpłatnie, bez konieczności wynajmowania studia? Odpowiedź 19 Zamawiający dopuszcza urządzenia kompatybilne z wymaganym systemem kolor-korekcji. Za kompatybilne uznaje się urządzenie wykorzystujące w pełni możliwości dedykowanego oprogramowania, opisanego w pkt III.II pkt 3.2 Opisu przedmiotu zamówienia dla części 3 (załącznik nr 3 do SIWZ). Panel musi posiadać co najmniej takie funkcjonalności, jak panel dedykowany przez producenta oprogramowania do kolor-korekcji. Pytanie 20 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie alternatywnego panela do systemu do korekcji koloru, posiadającego pionowe pokrętło służące do płynnej zmiany parametrów oraz porównywania wersji korekcji koloru zamiast suwaka T-bar, stosowanego w wielu uznanych studiach do korekcji barwnej w Polsce oraz na świecie? Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie alternatywnego panela, prosimy o wskazanie z jakiego powodu Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję w tym zakresie, skoro funkcjonalność opisanego narzędzia jest tożsama z wymaganym suwakiemt-bar? Odpowiedź 20 Zamawiający dopuszcza rozwiązania kompatybilne z wymaganym systemem kolor-korekcji. Za kompatybilne uznaje się urządzenie wykorzystujące w pełni możliwości dedykowanego oprogramowania, opisanego w pkt III.II pkt 3.2 Opisu przedmiotu zamówienia dla części 3 (załącznik nr 3 do SIWZ). Panel musi posiadać co najmniej takie funkcjonalności, jak panel dedykowany przez producenta oprogramowania do kolor-korekcji. Pytanie 21 I.III Dot

8 1.) Dlaczego Zamawiający wymaga macierzy NAS z tylko 2 portami 10 GbE, opierając połączenia między większością stacji graficznych i montażowych na standardzie 1 Gbit, który jest 10-krotnie mniej wydajny i może okazać się niewystarczający w niektórych projektach, pracujących w standardzie 4K (nawet przy kompresji obrazu)? Naszym zdaniem takie rozwiązanie jest niefunkcjonalne i archaiczne, prowadzące do ogólnych problemów z wydajnością pracy stanowisk podłączonych do tej macierzy a szczególnie stanowisk montażu wideo. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania macierzy na macierz posiadającą przede wszystkim więcej portów 10 GbE oraz ewentualnie także inne, alternatywne formaty portów zapewniających wyższą prędkość transmisji danych, tj 8- lub więcej Gbit/s? Odpowiedź 21 Struktura opisana przez Zamawiającego opiera się na uniwersalnej macierzy NAS z wymiennymi modułami do komunikacji i skupiającej wszystkie stacje klienckie, zarówno te z interface 10 Gb jak i 1 Gb. Zamawiający posiada już infrastrukturę w oparciu o połączenia 10Gb. Zamawiający ma świadomość wąskich gardeł' w całej infrastrukturze przesyłu sygnału nie mniej jednak wybrane rozwiązania, gwarantują możliwość rozbudowy, a co za tym idzie dają możliwość wyższych transferów. Zamawiający wpisując w wymagania 2 porty 10 GbE ustalił minimalne wartości i daje tym samym możliwość na zaoferowanie wyższych przepustowości i większych ilości portów. Pytanie 22 Dlaczego Zamawiający wymaga, aby system MAM w zaoferowanej macierzy umożliwiał przenoszenie sekwencji także do programu Lightworks, który nie jest planowany przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ? Uważamy takie rozwiązanie za wysoce ograniczające uczciwą konkurencję, zarówno wobec nas, jak i samego Zamwiającego, który skazuje się na wybór wyłącznie macierzy firmy EditShare wyłącznie od jednego dostawcy w Polsce, tj firmy JVP Janusz Rupik SP. z o.o. Czy Zamawiający może zrezygnować z tego zapisu a tym samym umożliwić innym producentom macierzy oraz innym oferentom złożenie oferty? Odpowiedź 22 Zamawiający wybrał do opisu współpracy z MAM większość najbardziej znanych (według wiedzy Zamawiającego) programów do edycji nieliniowej (NLE Non Linear Editing), w tym również darmowe oprogramowanie Lightworks, by mieć możliwość zaoferowania jak najszerszej gamy oprogramowania wspieranego przez MAM, nie mając na celu ograniczania konkurencji. Po wnikliwej analizie Zamawiający usunie zapis o programie Lightworks z opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwraca również uwagę, iż w jego ocenie bezpodstawny jest przedstawiony w pytaniu zarzut dotyczący rzekomego ograniczenia konkurencji do produktu jednego dostawcy. Pytanie 23 Dlaczego Zamawiający wymaga macierzy NAS z konkretnym systemem plików XFS, uniemożliwiając innym producentom zaoferowanie rozwiązań alternatywnych, bazujących niekoniecznie na własnych systemach plików, ale np. na powszechnie wspieranych systemach plików, zwiększając tym samym elastyczność i funkcjonalność macierzy nabywanej przez Zamawiającego? Odpowiedź 23 Zamawiający dopuszcza inny system plików, nie mniej wymaga, aby system operacyjny macierzy umożliwiał współpracę z projektami firmy AVID i był kompatybilny z wymaganym systemem kolor-korekcji, a także pozostałymi elementami systemu. Pytanie 24 Na wypadek, gdyby Zamawiający chciał odpowiedzieć na powyższe pytanie, iż system plików XFS jest dedykowany do prac wideo, pragniemy zwrócić uwagę, że nie jest to jedyne tego typu rozwiązanie, a jego 8

9 wymóg w połączeniu z małowydajnymi złączami 1 Gbit i tylko 2 portami 10 GbE w macierzy, jak również pakietowym systemem przesyłania danych przez wymaganą macierz, niesprzyjającym pracy z obrazem wideo, szczególnie w warunkach post-produkcyji, taki zapis jest sztuczny i ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji, z czym nie możemy się zgodzić. Tym bardziej, że stosowanie niepopularnego systemu plików XFS (żadne z wielkich studiów post-produkcyji obrazu, jak Alvernia Studios, Platige Image, czy D35 nie stosuje go) nie przyczyni się w żaden sposób do zwiększenia wydajności środowiska pracy Zamawiającego, a w połączeniu z architekturą wymaganej dotychczas macierzy NAS będzie je wręcz ograniczać. Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z tych wymogów? Odpowiedź 24 Patrz: odpowiedź nr 23. Pytanie 25 Dlaczego Zamawiający wymaga przełącznika na 24 porty 10 GbE, skoro wymaga macierzy dyskowej posiadającej tylko 2 porty 10 GbE? Po raz kolejny widać, że opisana przez Zamawiającego macierz dyskowa NAS jest archaiczna, niefunkcjonalna i będzie wyjątkowo nieefektywna dla potrzeb Zamawiającego, czyniąc tym samym jego ofertę wysoce niekonkurencyjną na rynku. Czy Zamawiający może zmienić wymagania wobec macierzy NAS w taki sposób, aby utrzymując wymóg co najmniej 96 TB oraz funkcjonalności współdzielenia jej zasobów pomiędzy tę samą ilość stacji roboczych i użytkowników co dotychczas, pozwolić innym producentom macierzy oraz innym firmom handlowym na złożenie oferty na rozwiązania nowocześniejsze i bardziej funkcjonalne dla potrzeb Zamawiającego, np. posiadające więcej szybkich portów 8- lub 10- Gbitowych? Odpowiedź 25 Zamawiający wymaga by system posiadał jednorodne switch'e sieciowe w całym środowisku informatycznym Laboratorium. Wynika to również z architektury budynku, podłączenia modułów przy odległościach większych niż 100 m, jak również zaleceń producentów macierzy dyskowych, switch'y, ekstenderów sygnałowych, etc. Ponadto, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) nie tylko macierz będzie podłączona do przełącznika, o którym wspomina Pytający. Przełącznik ten ma również mieć możliwość podłączenia innych elementów systemu tj. Duża kolor-korekcja, Mała kolor-korekcja, macierz renderfarmy. Zwracamy również uwagę na możliwości rozbudowy systemu o kolejne elementy bez konieczności ingerowania w infrastrukturę procesu edycyjnego. Pytanie 26 W nawiązaniu do poprzedniego pytania oczywistą wydaje się być sugestia kompletnej przebudowy wymagań Zamawiającego dotyczącego macierzy NAS, szczególnie, iż środowisko NAS jest wyjątkowo nieefektywne dla potrzeb post-produkcji obrazu, w szczególności montażu obrazu (kto je polecił Zamawiającemu???). Czy Zamawiający zgodzi się na skorzystanie z doświadczenia firmy, która wdrożyła wiele macierzy centralnych dla potrzeb post-produkcji, umożliwiających sieciową a także grupową pracę nad post-produkcją obrazu w sposób praktyczny? My sugerujemy zastąpienie macierzy NAS jedną wielką macierzą SAN, posiadającą w swej funkcjonalności wydzielone udziały NAS dla potrzeb render farm, natomiast dla pozostałych stacji zapewniąjącą możliwość pracy w sposób strumieniowy, a nie pakietowy, jak to jest w wymaganej obecnie macierzy. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na zaoferowanie, w miejsce odrębnych macierzy NAS 96 TB oraz centralnej dla korekcji barwnej o pojemności 28.8 TB, jednej macierzy SAN o pojemności łącznej co najmniej 128 TB (a w przypadku rezygnacji z macierzy lokalnej dla stanowiska małej korekcji barwnej, łącznie co najmniej 146 TB), umożliwiającej zarówno jednoczesną wydajną pracę obu stanowisk do korekcji barwnej, jak też i jednoczesną z nimi pracę stanowisk montażu obrazu i dźwięku, oraz pozwalającej na utworzenie funkcjonalnego obszaru NAS dla potrzeb stanowisk graficznych i renderfarm? Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie alternatywnego rozwiązania macierzy centralnej SAN łączącej w sobie także obszar roboczy NAS, prosimy o wskazanie z jakiego powodu Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję w tym zakresie, zmuszając siebie do zakupu wyłącznie macierzy firmy EditShare i wyłącznie od firmy JVP-Janusz Rupik Sp. z o.o., która jest w Polsce dystrybutorem tego producenta? Prosimy wówczas również o wyjaśnienie dlaczego tym samym Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję innym podmiotom, mogącym zaoferować nowocześniejsze i lepsze rozwiązania macierzy dyskowych w 9

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) Analiza koncepcji. Strona 1 z 37

Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) Analiza koncepcji. Strona 1 z 37 Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) Analiza koncepcji Strona 1 z 37 Wprowadzenie W konkursie złożono 3 prace, po analizie których powstał niniejszy dokument, będący usystematyzowaniem wszystkich

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Pismo Zamawiającego

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa. Pismo Zamawiającego Warszawa, dnia 02.06.2014 r. sygn. akt: KIO 938/14 Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Odwołujący:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK KULTURY I SZTUKI RYNEK - RATUSZ 24 50-101 WROCŁAW Znak: ZP 3/ 2012 Wrocław, dnia 5.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 12 października 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew

Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Pleszew, dn. 28. 05. 2010r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i Urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 06 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 06 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1040/14 WYROK z dnia 06 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. Opis Ogólny Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie stacji komputerowych na potrzeby Laboratorium animacji, produkcji multimediów,

Bardziej szczegółowo