Rozdział II. Zasady korzystania z Platformy Fuertigo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział II. Zasady korzystania z Platformy Fuertigo"

Transkrypt

1 Regulamin obowiązujący od dnia Regulamin portalu szkoleniowego Fuertigo Niniejszy regulamin jest aktualnym dla serwisu szkoleniowego Fuertigo Justyna Słobodzian oraz obowiązuje każdego użytkownika tego serwisu. Jego aktualna treść znajduje się pod tym adresem a o każdorazowej aktualizacji administrator będzie informował przez komunikaty systemowe oraz powiadomienia . Definicje Regulamin niniejsze zasady korzystania z platformy e-learningowej Fuertigo.pl. Klient Firma, organizacja lub osoba fizyczna Platforma Fuertigo platforma e-learningowa Fuertigo, prowadzona przez Fuertigo Justyna Słobodzian Użytkownik każda osoba mogąca korzystać z usług serwisu szkoleniowego Fuertigo w ramach jego zasobów darmowych. Administrator Serwisu Fuertigo Justyna Słobodzian Rozdział I. Postanowienia ogólne Założenie konta na platformie e-learningowej Fuertigo, funkcjonującej pod adresem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Właścicielem i administratorem platformy e-learningowej Fuertigo jest Fuertigo Justyna Słobodzian z siedzibą w Bolesławcu przy ulicy Kleeberga 5 lok. 9, NIP , REGON Rozdział II. Zasady korzystania z Platformy Fuertigo Przedmiotem działania Serwisu Fuertigo jest sprzedaż i udostępnianie drogą elektroniczną kursów oraz innych usług szkoleniowych prowadzonych za pośrednictwem platformy e-learningowej Fuertigo. Rejestracja w Serwisie jest odpłatna a obowiązujące stawki znajdują się pod adresem Zakupów w Serwisie Fuertigo dokonywać mogą wyłącznie Klienci. Z bezpłatnych zasobów oferowanych przez Fuertigo może skorzystać każdy Użytkownik. Wszelkie rozliczenia finansowe odbywać się będą na podstawie Rachunków, które będą automatycznie wystawiane Klientowi a widoczne będą w panelu Klienta po rejestracji. Platforma szkoleniowa, na której prowadzone są zajęcia może być wykorzystywana przez jej uczestników tylko w celach przewidzianych tematyką kursów.

2 Platforma szkoleniowa nie może być wykorzystywana przez jej uczestników do celów reklamowych, z wyłączeniem wykupu odpowiedniej opcji reklamowej. Kursy na platformie szkoleniowej nie mogą być wykorzystywane przez jej uczestników do publikowania materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujących używki lub przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp. Rozdział III. Rejestracja Administrator oświadcza, że dane podane przy rejestracji zostaną objęte tajemnicą, a osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. Hasło użytkownika zostanie zakodowane algorytmami szyfrującymi jednokierunkowymi, a jego wersja tekstowa nie będzie przechowywana na serwerze. Hasło użytkownika zostanie zakodowane algorytmami szyfrującymi jednokierunkowymi, a jego wersja tekstowa nie będzie przechowywana na serwerze. Kontakt z użytkownikiem będzie prowadzony przez pocztę oelektroniczną pod adresem podanym przy rejestracji. Rozdział IV. Wymagania sprzętowe Warunkiem prawidłowego działania Platformy na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej z możliwością zapisu plików cookies oraz programów dodatkowych potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych na Platformie Fuertigo. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto . W przypadku jakichkolwiek problemów lub wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Użytkownik może skorzystać z działu pomocy lub skontaktować się z Administratorem serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia Użytkownikowi realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z platformy Fuertigo i udziału w szkoleniach. Zalecane jest korzystanie z monitora o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli. Rozdział V. Opłaty Opłaty za dostęp do szkolenia (zgodnie z ustaloną ceną) Zleceniodawca wnosi na konto Fuertigo Justyna Słobodzian nr rachunku za pomocą jednego z następujących możliwych sposobów płatnośći: przelewem elektronicznym za pomocą jednego z 23 dostępnych banków (Alior Bank, Bank BGŻ, Bank BPH, Bank Pocztowy, Citibank, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getinbank, ING, Inteligo, InvestBank, ipko, Kredyt Bank, MeritumBank, Millenium bank, mtransfer, MultiTransfer, Nordea, Pekao24 przelew, Polbank EFG, Przelew24 Bank ZAchodni WBK, Raiffeisen BANK) kartą kredytową VISA lub MasterCard

3 tradycyjnym przelewem bankowym na konto Fuertigo Justyna Słobodzian ul. Kleeberga 5/ Bolesławiec Dostęp do materiałów płatnych platformy jest udostępniany wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności. Rozdział VI. Polityka jakości Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, by Serwis funkcjonował prawidłowo i bez przerw przez 24 godziny dziennie, przez wszystkie dni w roku. Możliwe są krótkie przerwy w działaniu Serwisu związane z prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych. W przypadku wystąpienia zawinionej przez Administratora Serwisu przerwy w działaniu Serwisu dłuższej niż 12 godzin, Administrator Serwisu zobowiązuje się do wydłużenia ważności usługi Użytkownikom o okres dwukrotnie dłuższy od przerwy w działaniu Serwisu. Rozdział VII. Ochrona danych osobowych Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem Platformy Fuertigo. Udostępnione przez Klienta podczas rejestracji dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Platformy Fuertigo. Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem Użytkownika w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa. Klienci i Użytkownicy mają prawo do wglądu i zmiany swoich danych, a także do żądania usunięcia konta przez Administratora Serwisu. Usunięcie konta jest możliwe do zrealizowania samodzielnie przez użytkownika z poziomy Panelu Subskrybenta. Dane usuwane są trwale, przez co nie ma możliwośći ich odzyskania. Rozdział VIII. Materiały szkoleniowe i prawa autorskie Wyłącznym właścicielem Serwisu jest Fuertigo Justyna Słobodzian. Wszystkie materiały zawarte na Platformie Fuertigo są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.

4 zm.). Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie użyte zostały tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Materiały zawarte w Serwisie Fuertigo mogą być wykorzystane wyłącznie przez Użytkowników i Klientów na własne potrzeby. Nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim. Prawem autorskim chronione są teksty, grafika, schematy, zdjęcia, dźwięki, prezentacje, filmy i inne materiały dostępne na platformie szkoleniowej. Wszelkie materiały publikowane na platformie szkoleniowej można wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych lub na użytek prywatny. Autorzy materiałów nie zezwalają na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów z wyjątkiem niekomercyjnego użycia w celach przewidzianych tematyką kursów. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej do celów innych niż edukacyjne (np. komercyjnych) wymaga każdorazowo pisemnej zgody autora materiałów wraz z ręcznym podpisem Justyny Słobodzian. Rozdział IX. Odstąpienie od umowy i reklamacje W związku z charakterem oferowanych usług, odstąpienie od umowy bez podania przyczyny nie jest możliwe, niezależnie od czasu, który upłynął od daty zakupu usługi. Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania. Fuertigo nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika i/lub Klienta jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Usług; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Fuertigo niezależne. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności: przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług, awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych, przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Fuertigo nie odpowiada, konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym, okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.

5 Rozdział X. Postanowienia końcowe Fuertigo dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Platformy. Fuertigo zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w niej zachodzących. Zabronione jest bez zgody Fuertigo kopiowanie całości lub części wszelkich materiałów dostępnych w ramach Platformy. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Aktualna treść Regulaminu opublikowana jest na stronie regulamin/. Zmiany zaczynają obowiązywać od daty ich publikacji na Platformie, przy czym Użytkownicy oraz klienci posiadający już konta w Platformie o zmianach regulaminu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora serwisu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-edu.pl i platformy e-learningowej. Definicje

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-edu.pl i platformy e-learningowej. Definicje Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-edu.pl i platformy e-learningowej Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Usługodawca właścicielem i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Pancegla.pl

Regulamin świadczenia usług przez Pancegla.pl Regulamin świadczenia usług przez Pancegla.pl I Postanowienia ogólne: NOTA PRAWNA Serwis internetowy www.pancegla.pl został przygotowany jako internetowy serwis informacyjny stanowiący porównywarkę cen

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUKUJDOBRZE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUKUJDOBRZE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRUKUJDOBRZE.PL 1. Właścicielem Sklepu internetowego DrukujDobrze.pl jest przedsiębiorca: Konrad Lubarski prowadzący działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Klienta (lub Dane Użytkownika): Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: BOK PPUC: Data nadania: Dane Użytkownika: wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ERV.PL (www.online.erv.pl)... 1

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ERV.PL (www.online.erv.pl)... 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ERV.PL (www.online.erv.pl)... 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 1 DANE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ... 2 DEFINICJE... 2 OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) Strona 1 z 11 Regulamin serwisu e-nauczanie (v. 23/12/14 1.07) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Usługa udostępnianie drogą elektroniczną serwisu e-nauczanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. 1. Wstęp

Regulamin Serwisu. 1. Wstęp 1 Regulamin Serwisu 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Moja Norwegia, znajdującego się pod adresem elektronicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Zmieniono następujące definicje: BOK PPUC: Dane Klienta: Envelo: Moje konto: neoznaczek: Klient: Biuro Obsługi Klientów Poczta Polska Usługi Cyfrowe

Bardziej szczegółowo