Nowy plan kursu naucznia szwedzkiego dla imigrantów (sfi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy plan kursu naucznia szwedzkiego dla imigrantów (sfi)"

Transkrypt

1 Nowy plan kursu naucznia szwedzkiego dla imigrantów (sfi) Cel kształcenia Język otwiera okno na świat. Język odzwierciedla różnice i podobieństwa między ludźmi, ich osobowość, pochodzenie i zainteresowania. Sfi daje uczniom mającym inny język ojczysty niż szwedzki możliwość nauczenia się i rozwinięcia funkcjonalnie nowego języka. Nauka obejmuje również dobrą wymowę, która jest blisko powiązana z kompetencją porozumiewania się. Z wymową wiąże się również rytm mowy i melodia. Rozwój znajomości nowego języka daje pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i możliwość wyrażenia swojej osobowości. Pochodzenie i kulturowe doświadczenie osoby znajdzie odzwierciedlenie w sposobie używania języka. Ważne jest stworzenie świadomości językowej i zrozumienia tego jak język może zostać używany w różnych sytuacjach. Nauczanie ma dać warunki do takiej znajomości języka, aby uczeń mógł korzystać z zajęć i uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Nauczanie ma rozwijać wiedzę o tym jak uczy się języka. Sfi jest przede wszystkim kwalifikowanym kształceniem nauki języka, w którym porozumiewanie się odgrywa dużą rolę. Kształcenie ma wynikać z zaintersesowań poszczególnych uczniów, ich warunków i potrzeb. Ocena potrzeb odbywa się we współpracy z uczniem i może z korzyścią zostać udokumentowana. Wybór materiałów do nauki tekstów, rozmów i dyskusji wynika z danego poziomu kursu i porusza tematy dotyczące wiedzy i zrozumienia otaczającego społeczeństwa. Nauczanie powinno zachować równowagę pomiędzy nauką języka a wiedzą i zrozumieniem dla społeczeństwa również wchodzącym w skład wykształcenia. Bardzo ważne jest udostępnienie uczniowi wszystkich możliwości praktykowania języka szwedzkiego w życiu zawodowym i połączenia sfi z innymi zajęciami jak informacją o życiu zawodowym, ważnością prawa, praktyką czy innym kształceniem. Możliwość połączenia sfi z pracą zawodową będzie później często warunkiem tego, aby osoba mogła uczestniczyć w kształceniu. W związku z tym ma to duże znaczenie, że kształcenie jest dopasowywane i zmieniane ze względu na różne osoby. Struktura kształcenia Kształcenie składa się z trzech różnych kierunków: Sfi 1, Sfi 2 i Sfi 3, ze względu na osoby o różnym pochodzeniu, zdolnościach i celach. Sf 1 składa się z kursów A i B, Sfi 2 z kursów B i C a Sfi 3 z kursów C i D. A więc każdy kierunek składa się z dwóch kursów zależnie od postępów w nauce. Uczeń ma w związku z tym możliwość planowania nauki poprzez wyznaczone cele osiągane w określonym czasie. Dwa z kursów są na więcej niż jednym kierunku. Zależnie od kierunku może każdy z tych dwóch kursów, kurs B i kurs C być albo kursem dla początkujących albo kursem kontynuacyjnym. Niezależnie czy kurs jest kursem początkowym czy kontynuacyjnym cele kursu są takie same, ale kurs będzie inaczej ukształtowany zależnie od znajomości szwedzkiego przez ucznia na początku kursu i wybranego kierunku. Klasyfikacja poziomu nauki ucznia wynika z oceny jego wiedzy, możliwości i innych czynników mających znaczenie dla osiągnęcia celów. Pomimo możliwości zakończenia nauki w sfi po każdym kursie czy kierunku intencją jest to, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość nauki do kursu D. Nauka czytania i pisania oznacza, że osoby bez wcześniejszego wykształcenia uczą się czytać i pisać. Nauka czytania i pisania oznacza również, że osoby z niskim wykształceniem, które nie posiadają funkcjonalnych umiejętności, pozyskają możliwość pogłębienia wiadomości i osiągnięcia płynności. Opanowanie podstawowej umiejętności czytania może trwać długi czas. Nauka czytania i pisania może również dotyczyć osób, które posiadają umiejętność czytania ale mają inny język pisany w innym systemie pisania i muszą w związku z tym nauczyć się alfabetu łacińskiego, aby potem móc nauczyć się czytać i pisać po szwedzku. W

2 tym przypadku może proces nauki wyglądać inaczej. Nauka czytania i pisania nie jest związana z żadnym z kursów A-D, a stanowi własną część, z osobnym nauczaniem lub w połączeniu z którymś z kursów. Jest to więc proces, który dla osiągnięcia płynności może trwać przez cały okres sfi. Kształcenie może również odbywać się w języku ucznia lub w innym języku i powinno odbywać się równolegle z nauką szwedzkiego. Cel Celem sfi jest rozwijanie przez ucznia: możliwości czytania i pisania po szwedzku, możliwości mowy, rozmowy, czytania, słuchania i rozumienia szwedzkiego w różnych okolicznościach, dobrej wymowy, vmożliwości używania istotnych środków pomocniczych, możliwości dopasowania języka do różnych odbiorców i sytuacji, zrozumienie sposobu nauki języka strategie nauki i porozumiewania się dla dalszego rozwoju języka. Opinia i wystawianie ocen Podstawy oceny W części dotyczącej nauki czytania i pisania nie są wystawiane oceny. Na kursach A-D są oceny wystawiane po zakończeniu kursu. Ocena obejmuje wiadomości ucznia w relacji do wyznaczonych celów. Ocena z punktu wyjścia kryterii ma być w relacji do poziomu kursu i jego zawartości oraz postanowień i opisu poszczególnego kursu. Przy ocenie w sfi jest brane pod uwagę: jak zrozumiale, zróżnicowanie i z niuansami wyraża się uczeń w mowie i piśmie jak dobrze uczeń dopasowuje język do odbiorcy i sytuacji, zdolności rozumienia szczegułów i całokształtu, jak również rozumienie różnic języka jak dobrze uczeń stosuje podstawowe reguły języka, bierze udział w rozmowach, dyskusjach i stara się być zrozumianym oraz jak dobrze uczeń jest poinformowany, zastanawia się i analizuje różne sposoby nauki szwedzkeigo i swoje zdolności rozwijania funkcjonalego szwedzkiego języka. Struktura przedmiotu Sfi składa się z osobnej części nauki czytania i pisania oraz czterech kursów: Nauka czytania i pisania Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D Nauka czytania i pisania Kształcenie zwraca się do dorosłych imigrantów, którzy nie posiadają podstawowych umiejętności czytania i pisania lub umieją czytać ale nie znają łacińskiego alfabetu. Nauczanie czytania i pisania może odbywać się po szwedzku i również w języku ojczystym ucznia lub w innym języku. Cel kształcenia nauki czytania i pisania rozumieć jak słowo pisane przekazuje wiadomości i jak język jest zbudowany, umieć używać język w różnych okolicznościach, umieć stosować zwykłe reguły języka pisanego, umieć zastosować czytanie i pisanie do nauki, zrozumienia i wyrażania się,

3 być świadomym sposobu nauki języka rozwijać kilka prostych strategii czytania i pisania w różnym celu. Kurs A Kurs ma przyczynić się do rozwoju umiejętności ucznia porozumiewania się w mowie, zrozumienia i używania języka w różnych okolicznościach. W związku z tym wynikają różnego rodzaju pytania dotyczące języka. Teksty i rozmowy odbywają się z punktu wyjścia zainteresowań, uzdolnień i potrzeb ucznia. Kurs daje wgląd w to jak uczy się języka i jak można używać różne strategie nauki oraz pewne proste środki pomocnicze do nauki i porozumiewania się. Cel do osiągnięcia przez ucznia po zakończonym kursie rozumieć różnicę pomiędzy mówionym i pisanym językiem, umieć porozumiewać się ustnie w łatwych sytuacjach, rozumieć prosty, mówiony język, umieć opisać ustnie własną wiedzę i doświadczenie w prosty sposób, umieć tłumaczyć i używać pewne pisemne wiadomości, być świadomym sposobu nauki języka i umieć używać proste środki pomocnicze. Kryteria oceny kursu A Kryteria oceny Godkänt Uczeń stosuje się z pewną pomocą do prostej ustnej instrukcji. Uczeń uczestniczy i jest rozumiany w prostych rozmowach o codziennym życiu na dobrze mu znane tematy. Uczeń opowiada ustnie, zrozumiale i w pewnym kontekście na znany temat. Uczeń daje sobie radę w kilku codziennych sytuacjach z obecnością tekstów. Uczeń daje przykłady odbywania się własnej nauki języka. Uczeń używa proste środki pomocnicze do nauki i porozumiewnia się. Kryteria oceny Väl Godkänt Uczeń dostosuje się samodzielnie do prostej, ustnej instrukcji. Uczeń uczestniczy ze zrozumieniem w rozmowach o codziennym życiu na dobrze mu znane tematy. Uczeń opowiada ustnie, zrozumiale i w powiązaniu na znany temat. Kurs B Kurs ma się przyczynić do rozwoju umiejętności ucznia w porozumiewaniu się w mowie i w piśmie. Punktem wyjścia tekstów i rozmów są zainteresowania ucznia, jego uzdolnienia i potrzeby. Punktem wyjścia może być szwedzkie życie codzienne, społeczne i zawodowe. Umiejętność opisu i zastanawiania się nad własną nauką rozwija się wraz z umiejętnością wykorzystania prostych środków pomocniczych. Cel do osiągnięcia przez ucznia po zakończonym kursie Umieć porozumiewać się w mowie i w piśmie w warunkach dnia codziennego, rozumieć prosty mówiony język i proste teksty, umieć opisać własną wiedzę i doświadczenia i porównać je z wrażeniami życia w Szwecji, próbować i komentować różne sposoby nauki szwedzkiego, umieć zastosować proste środki pomocnicze do nauki i porozumiewania się.

4 Kryteria oceny kursu B Kryteria oceny Godkänt Uczeń przedstawia główną zawartość na znany przez siebie temat w wyraźnej i powiązanej ze sobą mowie. Uczeń opowiada i informuje ustnie i wyraźnie o czymś co mu jest dobrze znane. Uczeń przedstawia informacje w codziennych tekstach w zrozumiały sposób. Uczeń uczestniczy w różnego rodzaju rozmowach w jego warunkach dnia codzienngo. Uczeń porozumiewa się w piśmie, np. poprzez pisanie prostych wiadomości. Uczeń komentuje własną naukę. Kryteria oceny Väl Godkänt Uczeń rozumie i przedstawia zawartość w mowie na znany temat. Uczeń opowiada wyraźnie i z pewnymi niuansami na znany temat. Uczeń uczestniczy aktywnie w różnego rodzaju rozmowach. Uczeń porozumiewa się w piśmie, poprzez np. zrobienie opisu. Kurs C Kurs ma się przyczynić do rozwoju znajomości szwedzkiego u ucznia, zarówno w mowie jak i w piśmie. Punktem wyjścia tekstów i rozmów są zainteresowania ucznia, uzdolnienia i potrzeby. Umiejętność robienia porównań jest również brana pod uwagę. Punktem wyjścia może być szwedzkie życie codzienne, społeczne i zawodowe w porównywaniu z innymi krajami. Zastanawianie się i planowanie własnej nauki stanowią ważną część kursu. Cel do osiągnięcia przez ucznia po zakończonym kursie Umieć porozumiewać się w mowie i w piśmie w różnych sytuacjach ważnych dla ucznia, rozumieć mowę w różnych sytuacjach i różnego rodzaju teksty, umieć opisać własną wiedzę i doświadczenia nauki języków, życia zawodowego i kultur w porównaniu z różnymi warunkami w Szwecji, umieć zastosować różne strategie nauki szwedzkiego, zaplanować swoją naukę i stosowć istotne środki pomocnicze. Kryteria oceny kursu C Kryteria oceny Godkänt Uczeń rozumie i prezentuje istotne rzeczy wyraźną mową na znany temat. Uczeń wyraża się w mowie i w piśmie, w powiązaniu ze sobą i zrozumiale, przekazując doświadczenia i poglądy lub opisując coś z życia codziennego, sytuacji w szkole lub w pracy. Uczeń czyta i tłumaczy zwykle występujące informacje w formie pisemnej, w graficznych ilustracjach, wykresach i tabelach. Uczeń czyta i komentuje proste, codzienne opowiadające i opisujęce teksty i pewien tekst z literatury pięknej. Uczeń zastanawia się nad własnym sposobem nauki szwedzkiego i opisuje parę strategii ułatwiających dalszą naukę języka. Uczeń stosuje ważne środki pomocnicze. Kryteria oceny Väl Godkänt

5 Uczeń przedstawia zawartość z pewnymi niuansami, w powiązaniu ze sobą, w wyraźnej mowie na znany temat. Uczeń wyraża się w mowie i w piśmie, w powiązaniu ze sobą, zrozumiale i z pewnymi zmianami przekazując doświadczenia i poglądy lub opisując coś z sytuacji życia codziennego, szkoły lub pracy. Uczeń czyta i komentuje codzienne, opowiadające i opisujące teksty oraz kilka tekstów z literatury pięknej. Uczeń stosuje różne strategie i środki pomocnicze dla przezwyciężenia problemów językowych. Kurs D Kurs ma się przyczynić do dalszego rozwoju i pogłębienia znajomości szwedzkiego przez ucznia. Punktem wyjścia tekstów i rozmów są zainteresowania ucznia, uzdolnienia i potrzeby. Punktem wyjścia jest szwedzkie codzienne, społeczne i zawodowe życie w porównaniu z innymi krajami. Znajomość języka poprzez kurs daje uczniowi możliwość dopasowania się do odbiorcy i sytuacji i używania języka we względnie pewny sposób. Uczeń stosuje świadomie różne strategie do dalszej nauki. Cel do osiągnięcia przez ucznia po zakończonym kursie umieć wypowiadać się względnie pewnie, umieć porozumiewać się w mowie i w piśmie w różnych sytuacjach życia codziennego, społecznego i zawodowgo ważnych dla ucznia, umieć porównać swoje i inne doświadczenia języka, kultury, społeczne i życia zawodowego w Szwecji z jakimś innym krajem, umieć czytać, komentować i rozmawiać o różnego rodzaju tekstach umieć zastosować różne strategie w celu nauczenia się szwedzkiego, planować swoją dalszą naukę i używać istotnych środków pomocniczych. Kryteria oceny kursu D Kryteria oceny Godkänt Uczeń rozumie i przedstawia zawartość w mowie i różnego rodzaju tekstach. Uczeń uczestniczy aktywnie w rozmowach i dyskusjach o codziennym, zawodowym i społecznym życiu. Uczeń wyraża się wyraźnie i zrozumiale z pewnym urozmaiceniem w kotekście, w mowie i w piśmie i wyraża poprzez to swoje punkty widzenia i poglądy. Uczeń czyta i korzysta z różnego rodzaju tekstów i zastanawia się nad zawartością i celem. Uczeń robi porównania swoich i innych doświadczeń języka, kultury, społecznych i życia zawodowego w Szwecji z jakimś innym krajem. Uczeń dyskutuje swoje strategie nauki i wyboru środków pomocniczych. Kryteria oceny Väl Godkänt Uczeń rozumie i przedstawia zawartość w mowie i tekstach na tematy, które częściowo mogą być mu nieznane. Uczeń uczestniczy aktywnie w rozmowach i dyskusjach o codziennym, zawodowym i społecznym życiu i może argumentować swoje punkty widzenia. Uczeń czyta i korzysta z różnego rodzaju tekstów, zastanawia się nad zawartością i celem i redaguje swoje spostrzeżenia.

6 Komentarz Planu nauczania języka szwedzkiego imigrantów/ Svenskundervisning för invandrare (sfi) Dokument kierujący nauczanie języka szwedzkiego (sfi) został ostatnio zmieniony w latach 2002/2003. Skolverket wypracował materiały pomocnicze dla nauczycieli: Sfi. Kartläggning och studieplanering/ Szczegółowy opis potrzeb i planowanie nauczania oraz Bedömningsmaterial Svenska för invandrare. Kurs A D./ Materiał opiniodawczy Szwedzki dla imigrantów. Kurs A D. Obydwa wydania można wypisać ze strony internetowej Skolverket pod nagłówkiem Vuxenutbildning/Sfi/Nauczanie dla dorosłych/sfi. Aktualny plan nauczania od 1 stycznia 2007 roku wynika z propozycji zmian sfi, które zostały przedstawione w ustawie Vissa frågor om vuxnas lärande/ Pewne zagadnienia nauki dla dorosłych (prop.2005/06:148) : Rząd pracował przez dłuższy czas nad wypracowaniem propozycji przyspieszenia i polepszenia integracji imigrantów w szwedzkim społeczeństwie. Znajomość szwedzkiego języka u osoby, która przeprowadza się do Szwecji jest istotnym czynnikiem możliwości szybkiego odnalezienia się zarówno w szwedzkim społeczeństwie jak i na rynku pracy. Zmiany są również umieszczone częściowo w 13 rozdziale prawa szkół /13 kap skollagen (1985:1100), częściowo w zarządzeniu (1994:895) o nauczaniu szwedzkiego imigrantów/ förordningen om svenskundervisning för invandrare i są umieszczone do czytania na stronie internetowej Skolverket pod Lagar och regler/prawa i normy. Zmiany zmierzają do podniesienia jakości, polepszenia rezultatów i zwiększenia poprzez to uczestnictwa w sfi, co znaczy że: dorośli imigranci, którzy nie posiadają podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu będą mieli możliwość uzyskania takiego wykształcenia w sfi, w odróżnieniu od tego jak dotychczas w podstawowym kształceniu dla dorosłych, nauczanie czytania i pisania ma prawo się odbywać w języku ojczystym ucznia lub w innym języka, główny punkt w planie nauczania w sfi, który obecnie obejmuje naukę języka szwedzkiego oraz przedmioty ogólnospołeczne, zostaje przesunięty na bardziej zaawansowane nauczanie języka, Skala ocen zmnienia się na Godkänt/ Dostateczny i Väl godkänt/ Dobry Skolverket ma wypracować kryteria oceny Väl godkänt. Nauczanie imigrantów podstaw w czytaniu i w pisaniu przenosi się do sfi z podstawowego naucznia dla dorosłych, gdzie się to odbywało w ramach Svenska som andraspråk/ Szwedzki jako drugi język. Nauczanie podstaw w czytaniu i w pisaniu ma prawo się odbywać w języku ojczystym ucznia lub w innym języku. Wymagany zakres kształcenia będzie również w przyszłości obejmował 525 godzin i średnio na tydzień co najmniej 15 godzin w okresie czterech tygodni, co jest stawianym wymogiem podczas całego okresu kształcenia. Czas nauki może jednak zostać skrócony na żądanie ucznia i jeśli gmina uzna, że jest to zgodne z celem kształcenia. Część kształcenia dotycząca podstawowej nauki w czytaniu i pisaniu leży poza ramami 525 godzin. Gmina ma we współpracy z wojewódzką komisją zatrudnienia działać w celu umożliwienia

7 uczniowi sfi praktyki języka szwedzkiego w pracy i połączenia sfi z innymi działaniami jak: informacją o życiu zawodowym, o ważności prawa, praktyką czy innym kształceniem. Gmina ma również dążyć do tego, aby kształcenie odbywało się jednocześnie z tym jak uczeń uzyskuje wynagrodzenie z ubezpieczenia chorobowego zgodnie z prawem (1962:381) o ogólnym ubezpieczeniu i aby sfi mogło zostać połączone z innymi działalnościami oferowanymi przez służbę zdrowia i opiekę lekarską. Sfi będzie mogło również zostać połączone z pracą zawodową. Zmiany w prawie dla szkół weszły w życie 1 lipca 2006 roku. Przepisy w 13 rozdziale 1 prawa dla szkół dotyczące podstawowej nauki w czytaniu i w pisaniu zostaną zastosowane w kształceniu rozpoczynającym się od 1 stycznia 2007 roku. Skolverket wyracował wcześniej tylko kryteria oceny Godkänt/ Dostatecznej. Skala ocen zostanie zmieniona na Godkänt/ Dostateczny i Väl godkänt/ Dobry i po zmianie upoważnienia Skolverket wypracowuje kryteria oceny obydwóch stopni. Postanowienia znajdują się w 15 i 16 zarządzenia o nauce szwedzkiego dla imigrantów i dotyczą od 1 grudnia 2006 roku. Pewne informacje o podłożu pracy z planem nauczania Ze zlecenia dla Skolverket wynika, że sfi ma pierwszorzędnie być zaawansowanym kształceniem języka. Nowy plan nauki w sfi ma odzwierciedlać przesunięcie głównego punktu kształcenia na zaawansowane kształcenie języka (ze zlecenia dla Statens Skolverk/ Państowego Urzędu Szkolnitwa o wypracowanie m.in. planu nauczania szwedzkiego dla imigrantów (sfi). Nauka ma również dać wiedzę i zrozumienie społeczeństwa szwedzkiego. W tekście projektu ustawy rząd pisze: Język i kultura są od siebie blisko zależne. W całokształcie nauczania języka są podstawą teksty o społeczeństwie i kulturze kraju języka zarówno dla znajomości języka jak i dla wiedzy o danym kraju. W tym samym tekście mówi się również o tym, jak dużą zaletą dla osoby jest nauka języka wynikająca z codziennego życia i że nauka szwedzkiego może z korzyścią zostać połączona z językiem zawodowym. Wielu uczniów ma wiedzę zawodową i doświadczenie z kraju pochodzenia i możliwość wykazania i zrozumienie możliwości wykorzystania tego praktycznie i zastosowanie w szwedzkim społeczeństwie prowadzi do tego, że wiedza i doświadczenie mogą szybciej zostać wykorzystane w życiu zawodowym, w ważnych dla osoby sytuacjach zawodowych. Nauczyciele mają dużą swobodę wyboru materiałów i metodyki dla zachowania równowagi wielu wymogów. Poza tym, że sfi ma się skoncentrować na nauce znajomości języka, dodatkowym czynnikiem wykazania wagi wiedzy o społeczeństwie jest to, że informacje powinny być udzielane możliwie najszybciej również w języku ojczystym. Udzielenie informacji o społeczeństwie jest odpowiedzialnością gminy i wszyscy nowoprzyjezdni mają prawo do indiwidualnego wprowadzenia w początkowym okresie w Szwecji. Skolverket w pracy z planem nauczania wykorzystał dostępne informacje, m.in. zlecenie z rządu, w którym Skolverket zrobił końcową ocenę zastosowania przez gminy planów nauczania języka szwedzkiego dla imigrantów z 2003 roku oraz zestawienie aktualnej statystyki. Skolverket w pracy z dalszym rozwojem i końcową oceną sfi w gminach skontaktował się z dyrektorami sfi we wszystkich gminach w kraju poprzez ankietę na stronie internetowej. Poza tym zostały przeprowadzone wywiady w czterech gminach. Podłożem pracy była również współpraca z Arbetsmarknadsstyrelsen (ams)/centralnym Urzędem Zatrudnienia, Integrationsverket/ Urzędem Integracji, Migrationsverket/ Urzędem 2 Effektstudie sfi-kursplaner. Dnr :835 3 Utbildningsresultat 2006 Riksnivå. Rapport nr 274

8 Migracji, Myndigheten för skolutveckling/ Urzędem Rozwoju Szkolnictwa i Sveriges Kommuner och Landsting/Szwedzkimi Gminami i Wojewódzkimi Samorządami Terytorialnymi w ramach Porozumienia o rozwoju wprowadzenia dla uchodźców i innych imigrantów. Skolverket i ams dyskutowali m.in. potrzebę znajomości szwedzkiego w stosunku do wymagań znajomości języka na rynku pracy i możliwości rozwoju współpracy w tych zagadnieniach. Kto będzie mógł się uczyć w sfi? Granica wieku uczestników sfi jest 16 lat. Gmina ma jednocześnie prawo pozwolić, na życzenie osoby mającej prawo do sfi, na rozpoczęcie w zamian nauki w szkole średniej, jeśli osoba spełnia wymogi szkoły. Dla niektórych nauka w szkole średniej jest oczywista, inni chcą chętniej uczyć się szwedzkiego w ramach sfi. Ocena formy szkoły odbywa się z punktu wyjścia potrzeb i predyspozycji osoby. Na gminie czuwa odpowiedzialność zaproponowania sfi i aktywna praca nad dotarciem do osób, które mają prawo do sfi i zachęcanie ich do uczestnictwa w nauce. Jeśli osoba uczestnicząca w nauce sfi pracuje, to gmina ma dojść do porozumienia z pracodawcą i lokalnymi związkami zawodowymi o sposobie uczestnictwa w nauce. Kształcenie jest bezpłatne ale można zażądać od ucznia pokrycia mniejszych kosztów. Kształcenie można rozpocząć w przeciągu trzech miesięcy i osoba, która rozpoczęła kurs w sfi ma prawo do jego ukończenia. Wyjątkiem jest jeśli uczeń nie ma korzyści z nauki lub jeśli nie robi wystarczających postępów. Nauka w sfi Nauka w sfi ma dać dorosłym nie posiadającym podstawowej znajomości szwedzkiego możliwość z punktu wyjścia różnych predyspozycji, potrzeb i osobistych celów rozwoju zdolności porozumiewania się w mowie i w piśmie po szwedzku na codzień, w życiu społecznym, w pracy i w szkole. Nauka podstaw w czytaniu i w pisaniu może obejmować zarówno osoby z bardzo niskim wykształceniem bez umiejętności czytania i pisania jak i osoby posiadające umiejętności czytania i pisania ale w innym języku pisanym. Zakres kształcenia ma być sensowny i prowadzić do wyznaczonych celów. Nauka może być uzupełniana nauką na na własną rękę, inną nauką, praktyką, pracą i rehabilitacją. Należy wtedy zaplanować kształcenie w ten sposób, aby można go było skoordynować bezproblemowo z tymi zajęciami. Nauka podstaw w czytania i w pisaniu powinna odbywać się równolegle podczas całego kształcenia w sfi, gdyż nauka języka jest procesem, w którym musi być czas i miejsce na refleksje i na utwierdzenie wiadomości. Nauka szwedzkiego dla imigrantów zwraca się do osób z różnym celem nauki i bardzo się od siebie różniących np. wykształceniem, doświadczeniem życiowym i zawodowym czy wiekiem. Stawiane są duże wymogi dopasowania się do różnych potrzeb grup i poszczególnych osób. Oznacza to m.in, że uczniowie mogą osiągnąć swój cel w różny sposób poprzez kursy sfi. Ważna jest współpraca pomiędzy wykładowcami i innymi aktorami jak arbetsförmedlingen/ Biurem pośrednictwa pracy, w celu dopasowania kształcenia języka do potrzeb w przyszłości. Dlatego ważne jest aby kształcenie było planowane we współpracy z uczniem a planowanie powinno zostać udokumentowane. Środkiem pomocniczym tego są indywidualne plany nauki, które mogą za potrzebą zostać zrewidowane. Więcej na ten temat jest w publikacjach ze Skolverket Individuell studieplan, individuell kurs och intyg i kommunal vuxenutbildning/ Indywidualny plan nauki, indiwidualny kurs i świadectwo w gminnym kształceniu dla dorosłych oraz w sprawozdaniu ze Skolverket Intyg/ Świadectwa. Obydwa raporty można wypisać ze strony internetowj Skolverket pod nagłówkiem Vuxenutbildning/Nauka dla dorosłych. Sfi charakteryzuje się tym, że uczniowie rozwijają znajomość języka w kraju używającym język. Kształcenie zmierza do tego aby uczeń odczuwał chęć i zainteresowanie nauczeniem się

9 szwedzkiego i miał odwagę używania języka w różnych sytuacjach oraz mógł ciągnąć korzyści i dociekać zawartości pośredniczonej przez język. Przez kształcenie rozwija się wszechstronną zdolność komunikacji podbudowaną różnymi kompetencjami. Rozwija się kompetencja kształtowania powiązanych ze sobą całości językowych a komunikatywne zdolności dopasowują się coraz lepiej do sytuacji i do odbiorców. W przypadku gdy własna znajomość języka nie wystarcza, kompensuje to uczeń poprzez używanie strategii jak formułowanie w inny sposób, używanie synonimów, pytania czy mowę ciała. Do kompetencji należy również zdolność opanowania formy języka jak akcent, melodia zdania, wyrażenia, zasób słów, formułowanie słów, gramatyka i pisownia. W planie nauczania jest podkreślana waga dobrej wymowy. Dodatkową kompetencją jest świadomość tego jak się odbywa nauka języka. Kształcenie ma dać uczniowi możliwość rozwoju zdolności używania różnych strategii nauki, zarówno indywidualnie jak i we współpracy z innymi, aby kontynuacyjnie ze wsparciem szwedzkiej mowy i pisowni otoczenia móc dalej planować i rozwijać swoją znajomość języka szwedzkiego. Punktem wyjścia kształcenia i nauki jest język ojczysty uczniów, różna znajomość języka, doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz zainteresowania i potrzeby. W ramach kształcenia daje się możliwość refleksji podobieństw i różnic własnych doświadczeń języków i kultur z językiem szwedzkim i kulturami, na które napotyka uczeń w Szwecji, co wspomaga w zrozumieniu różnic kulturowych i poprzez to kompetencji wzajemnej kultury. Zadaniem kształcenia jest również udzielanie informacji i poradnictwo, umożliwiające uczącym się zaplanowanie ich dalszej nauki i pracy. Ocena Tak jak dotychczas będą w sfi stosowane dwie oceny. Są one nazwane Godkänt/ Dostateczny i Väl godkänt/dobry. Skolverket wypracowuje od początku kryteria obydwóch ocen. Oceny dotyczą pięciu umiejętności: zrozumienia słuchowego, zrozumienia tekstu, rozmowy z ustną interakcją, ustnego wypowiadania się oraz pisemnych umiejętności. Poza tym obejmują również strategie, jakość języka i wzajemne kulturowe doświadczenia. Więcej na temat ocen można znaleźć w Materiał o wystawianiu ocen Szwedzki dla imigrantów. Kurs A-D. (Bedömningsmaterial Svenska för invandrare. Kurs A-D.) Wsparciem przy wystawianiu ocen są centralnie zatwierdzone testy, które powinny być stosowane przez nauczycieli w tym celu, aby podstawy oceny były możliwie jednolite w całym kraju. Narodowy test nie ma na celu być egzaminem, a częścią podłoża oceny wystawianej przez nauczyciela. Sprawozdanie Det nationella provets funktion och status inom sfi/ Zadanie i status narodowego testu w sfi zostało opublikowane w grudniu 2006 roku. Sprawozdanie opiera się na rezultacie przeprowadzonego badania narodowego testu w 2005 roku i materiału o wystawianiu ocen w sfi i zostało oparte na wywiadach z dyrektorami, nauczycielami i uczniami w dziesięciu różnych szkołach. Sprawozdanie można zamówić lub wypisać ze strony internetowej Skolverketwww.skolverket.se pod tytułem Publikationer/ Publikacje. Komentarze do planu nauczania w sfi mogą w wyniku potrzeby zostać zrewidowane i skompletowane.

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Plan kursu: Nauczanie języka szwedzkiego dla imigrantów

Plan kursu: Nauczanie języka szwedzkiego dla imigrantów POLSKA Plan kursu: Nauczanie języka szwedzkiego dla imigrantów Cel nauczania Nauczanie języka szwedzkiego dla imigrantów jest zaawansowanym kursem językowym, którego celem jest przekazanie dorosłym imigrantom

Bardziej szczegółowo

Język ojczysty Język szwedzki. Wielojęzyczność Przyuczanie po polsku

Język ojczysty Język szwedzki. Wielojęzyczność Przyuczanie po polsku Język ojczysty Język szwedzki Wielojęzyczność Przyuczanie po polsku Dla osób, które mają dzieci w klasach zerowych i w szkole podstawowej Ważnymi czynnikami dla powodzenia dziecka w szkole są: dziecko

Bardziej szczegółowo

Komvux. Oto co oferuje komvux : Kto może korzystać z nauki w komvux? Prawo do edukacji na poziomie podstawowym POLSKI POLSKA

Komvux. Oto co oferuje komvux : Kto może korzystać z nauki w komvux? Prawo do edukacji na poziomie podstawowym POLSKI POLSKA Komvux Gminna edukacja dorosłych (komvux) jest skierowana do każdego, kto potrzebuje edukacji na poziomie podstawowym lub średnim. Można uczestniczyć w jednym lub większej ilości kursów, co uprawnia np.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Dla młodych dorosłych Szkoły dla dorosłych

Dla młodych dorosłych Szkoły dla dorosłych Szwedzka szkoła dla nowo przybyłych Polska Dla młodych dorosłych Szkoły dla dorosłych To jest szwedzka szkoła Edukacja dorosłych Od 16, 18 lub 20 lat (nieobowiązkowo) Gimnazjum Wiek 16-20 lat (nieobowiązkowo)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego i języka rosyjskiego w klasie IV,V i VI SP w Janowie oraz w klasie I, II i III Gimnazjum w Janowie Rok szkolny 2015/2016 Ocena powinna być odzwierciedleniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH POSTANOWIENIA OGÓLNE: Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego jest zbiorem szczegółowych zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY 1 Zespół Szkół w Cmolasie Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE nauczyciel: Kamila Długosz, Barbara Heyer I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: Izabela Dudziec, Justyna Bajlak Celem przedmiotowego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE. Spis treści

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE. Spis treści PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE Spis treści I. Główne założenia PSO... 1 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 1-2 III. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Zasady oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Podręcznik Steps in English 2 i 3 - klasa V i VI Obszary aktywności podlegające ocenie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego dla klas IV VI I. PODSTAWY PRAWNE Statut szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania II. CELE OCENIANA 1. Cele ogólne rozwój kompetencji językowych umożliwiających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV Podręcznik Steps in English 1 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. VI) I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 12.2011/2012 XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie Przedmiotowe zasady oceniania ważny w roku szkolnym : 2015/2016 Przedmiot: język niemiecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I. Podczas nauki języka angielskiego w klasach IV-VI postępy uczniów w nauce sprawdzane i oceniane są poprzez: a) sprawdziany, b) kartkówki, c) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoła Podstawowa Kliniska Wielkie Przedmiot: Język angielski

Przedmiotowy System Oceniania Szkoła Podstawowa Kliniska Wielkie Przedmiot: Język angielski Przedmiotowy System Oceniania Szkoła Podstawowa Kliniska Wielkie Przedmiot: Język angielski I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia

Bardziej szczegółowo

Ten kto włada jęzkiem, włada nie tylko słowami. Modersmålscentrum i Lund Centrum Języków Ojczystych w Lund

Ten kto włada jęzkiem, włada nie tylko słowami. Modersmålscentrum i Lund Centrum Języków Ojczystych w Lund Ten kto włada jęzkiem, włada nie tylko słowami Modersmålscentrum i Lund Centrum Języków Ojczystych w Lund Język ojczysty edukacja i integracja Dla wielu młodych ludzi mieszkających w gminie Lund język

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6 Szkoła Podstawowa w Mycielinie Język rosyjski Klasy: 5 6 szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

szkoła języka niemieckiego Intensywne kursy języka niemieckiego

szkoła języka niemieckiego Intensywne kursy języka niemieckiego szkoła języka niemieckiego Intensywne kursy języka niemieckiego wiosna 2017 Solidne podstawy Cały poziom w jeden semestr?* Teraz to możliwe w naszej szkole językowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie geografia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA I. Komunikacja i podejmowanie decyzji. Uczeń wykorzystuje formy komunikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4 6. Język angielski

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4 6. Język angielski SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4 6 Język angielski Nauczanie języka angielskiego II etap edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze odbywa się wg programu DKW -404-59/99 dla podręczników Project 2,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ORAZ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STO W Ciechanowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ORAZ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STO W Ciechanowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ORAZ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STO W Ciechanowie I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Twojego dziecka jest ważna INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ (FRITIDSHEM)

Przyszłość Twojego dziecka jest ważna INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ (FRITIDSHEM) Przyszłość Twojego dziecka jest ważna INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ (FRITIDSHEM) PAULINE ST DENIS/FANCY świetlica szkolna jest dla Twojego dziecka Jako rodzic masz najbliższy kontakt ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Strona I. Podstawy oceniania... 2 II. Obszary aktywności... 3 III. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności... 4 IV. Narzędzia pomiaru... 6 V. Kryteria

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Zespół Szkół w Szubinie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie Ul. Tysiąclecia 1 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny) Ewa Strzyżewska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego opracowano

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Nauczanie języka rosyjskiego odbywa się według programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum w klasach 2 3, kurs dla początkujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - stopień opanowania języka angielskiego w zakresie umiejętności: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstu

Bardziej szczegółowo

- elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na zajęciach,

- elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na zajęciach, JĘZYK HISZPAŃSKI I LITERATURA: PO I. Oceniamy: - sprawdziany - kartkówki - odpowiedzi ustne - wypowiedzi pisemne - wymowę - elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na zajęciach, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 1. Wypowiedzi ustne: - wypowiedź

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO

1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: 1. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania 2. Podstawy programowej kształcenia ogólnego 3. Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI IV etap kształcenia (SZKOŁA ŚREDNIA I ZASADNICZA ZAWODOWA) 1. Słowo wstępne 1. Członkowie zespołu przedmiotowego nauczycieli języka polskiego podjęli decyzję,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum Dwujęzycznym

Bardziej szczegółowo

Polska. Dla młodzieży w wieku 16-20 lat: Szkoła średnia

Polska. Dla młodzieży w wieku 16-20 lat: Szkoła średnia Polska Dla młodzieży w wieku 16-20 lat: Szkoła średnia Szkoła szwedzka Szkoła średnia młodzież w wieku: 16-20 lat, dobrowolna Szkoła podstawowa młodzież w wieku: 7-15 lat, obowiązkowa Specjalna szkoła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli A. Kontrola bieżąca (sprawdza postępy uczniów, zachęcając ich do dalszej systematycznej pracy, pozwala na uzupełnienie braków w wiedzy i skorygować błędy).

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z Języka angielskiego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego Opracowane na podstawie STATUTU SZKOŁY Ocenianie języka francuskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI I. Cele ogólne: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, wdrażanie uczniów do systematycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 1 ZASADY OGÓLNE Na lekcje historii i społeczeństwa uczeń przychodzi właściwie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU Rok szkolny 2013/2014 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum nr 3 w Łowiczu odbywa się według programu wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska

Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska Kryteria oceniania i klasyfikowania z języka francuskiego p. A. Hiszpańska Ocena semestralna lub końcoworoczna powinna odzwierciedlać w pełni umiejętności i wiedzę ucznia, powinna więc odnosić się do wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie Klasy: IV, V, VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Zasady PSO 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 2. Stosuje się dwa poziomy wymagań:

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą PrzedmiotowychZasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI, rok szkolny 2015/16 nauczyciele: Dominika Chmielarczyk, Urszula Pacholka, Michael Pacholka

JĘZYK ANGIELSKI, rok szkolny 2015/16 nauczyciele: Dominika Chmielarczyk, Urszula Pacholka, Michael Pacholka JĘZYK ANGIELSKI, rok szkolny 2015/16 nauczyciele: Dominika Chmielarczyk, Urszula Pacholka, Michael Pacholka SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania

Bardziej szczegółowo