Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r."

Transkrypt

1 Jledem Wydanie 0 CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GPi D Z IE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSA g n a z u ROK V. SOBOTA, 30 MAJA 1936 NR. 148 Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu Syn Gandhlego przeszedł na mahometanlzm Bombay, PAT. Starszy syn Gandhiego, Hazilal, przeszedł na mahometanizm. Przyjął on imię Abdulla Gandhi. 4 osoby utonęły w rzece Budapeszt, PAT. Z jednego z mostów budapeszteńskich spadla do Dunaju taksówka. 4 osoby utonęły. Nad- wydobyciem utopionych i taksówki pracują strażacy w skafandrach. HOMER ŚWIĄTECZNY SIEDMIU GROSZY" wyjdzie z druku w niedzielę, dnia 31 maja, bogato ilustrowany o objętości 16 stron. Numer zawierać będzie niezwykle ciekawe artykuły, nowele i reportaże. Następny numer ukaże się we wtorek, dnia 2 czerwca. I wśród derwiszów zdarzała sią nadużycia Damaszek, PAT. Derwisze w Aleppo wystosowali do Premjera pismo, oskarżające ich szefa Baker Tchelebi o przyw łaszczenie sum, należących do zakonu. Chodzi o przeszło dwa miljony funtów. Derwisze żądają wyznaczenia specjalnej komisji rządowej, któraby zbadała gospodarkę, prowadzoną w klasztorze derwiszów w Alepo i pociągnęła do odpowiedzialności przełożonego zakonu. Katowice, 29 czerwca. W czoraj na lotnisku w Katowicach w godzinach rannych wystartował do lotu treningowego ppor. rez. pilot Sobota Aleksander, członek Aeroklubu Śląskiego na maszynie R. W. D. 8. Start nastąpił w kierunku prostopadłym do budynku stacyjnego, w odległości kilkaset m etrów od zabudowań. Po wystartowaniu samolot przejechał po ziemi około 120 mtr., wznosząc się następnie stopniowo w górę i przelatując nad stacją. Tuż za budynkiem przy szosie prowadzącej na lotnisko niespodziewanie prawem skrzydłem zawadził o m aszt anteny, w ysoki około 20 mtr., powodując złamanie skrzydła. M aszt konstrukcji żelaznej został w miejscu uderzenia zupełnie skrzywiony. Skrzydło samolotu opadło, co Wyprowadziło m aszynę z równowagi. Następnie w odległości 100 kroków od lotniska, tuż za szosą w lasku dębowym sam o lot runął w dół, zawadzając w ostatniej chwili o krzak, obracając się w przeciw nym kierunku i wbijając się przodem m a szyny w ziemię- Śmigło i motor zostały zupełnie zgruchotane. Pilot doznał zgniecenia klatki 1 głowy a po wydobyciu miał tw arz zupełnie zniekształconą. W pobliżu miejsca, w którem samolot zawadził o maszt anteny pracowali na słupach telefonicznych pracownicy pocztowi około naprawy przewodów telefonicznych. Na szczęście nic im się nie stało. W ydobyty z pod m aszyny ppor. pilot Sobota został natychmiast odwieziony do szpitala, jednak w drodze zmarł. Pochodził z Zawiercia, urodził się w r- 1907, był inżynierem a ostatnio pracował w Łaziskach Górnych w zakładach Elektro, jako kierownik ruchu. Sp. Sobota skończył TYLKO DZIŚ MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do świątecznego numeru KTO PRZYGOTOWUJE się do sezonu letniego NIE MOŻE ZAPOMNIEĆ o ogłoszeniu w świątecznym nr POLONII" i SIEDMIU GROSZY 31 maja b. r. szkołę lotniczą w Dęblinie a pilotem był od roku Według opinji członków Aeroklubu Śląskiego uchodził za pilota bardzo dobrego i zrównoważonego. Bezpośrednio po tragicznym wypadku zjawiła się na miejscu komisja śledcza z pp. prokuratorem Kulejem i nadkom. Brodniewiczem, oraz przedstawicielami sfer wojskowych i dyrekcji kolejowej. Komisja ta przeprowadziła szczegółowe dochodzenie. Przyczyny katastrofy nie dało się jednak odrazu ustalić. Według opinji obecnych w czasie badań fachowców lotniczych, w normalnych warunkach samolot po wystartowaniu ze wspomnianego w y żej miejsca powinien nad budynkiem stacyjnym znaleźć się na wysokości 50 do 60 mtr. Gdyby lotnik wysokość taką osiągnął nie zaszedłby wypadek zderzenia z masztem anteny. W ypadek śp. pilota Soboty widziało wiele osób ż personelu technicznego lotniska, funkcjonariusze pocztowi, policjant KATOWICE, SOBIESKIEGO 11 TELEFON pełniący służbę ną lotnisku oraz wiele o- śób znajdujących się w pobliżu, (z) PALESTYNA W OGNIU WALK A ra b o w ie siosiii«* s d b o to i * cafta SfiOMsefeweiacfa Jerozolima, 29-go maja. (PAT). go. W dalszym ciągu trw ają wypadki podpalania. W dalszym ciągu w Palestynie trwają sporadyczne Jedną z nowych form sabotażu jest ści utarczki pomiędzy Arabami a policją nanie drzew na kolonjach żydowskich przez i wojskiem brytyjskiem. Ze strony arabskiej Arabów. trw ają również akty sabotażu. W pobliżu miejscowości Wadi Havaret A. rabowie zerwali mtr. kabla telefoniczne W pobliżu miejscowości Jeni patrol znalazł na szosie barykady i podłożony dynamit, który usunięto. C o l p M a i r dtafi I s i c pod esbilfeerdeami Homarów Kair, PAT... Kair jest ofiarą najścia mikroskopijnych komarów, które co parę dni zwartemi chmarami przelatują nad miastem na wysokości do drugiego piętra. Pojawiają się one w pierwszych godzinach po wschodzie i zachodzie słońca. Choć nie gryzą, ale ogromnie utrudniają życie, przenikając wszędzie. Popłoch sprawiła wieść o pojawieniu się w pustyni Libijskiej szarańczy, 'ale o- kazał się to rodzaj an iiattat, nieszkodliwy dla roślinności, zato chętnie jedzony przez Beduinów. Groźny strajk we Francji w g»rzei*b«0śle woyeibeiaeea Paryż, 29. 5! PAT. Strajk, zapoczątkowany w środę rano w dwóch fabrykach wojennego przemysłu lotniczego, rozszerzył się w ciągu środy i czwartku nietylko na większość zakładów lotniczych, ale także na inne zakłady przemysłu wojennego oraz na inne fabryki przemysłu metalurgicznego okręgu paryskiego. Z prowincji nadeszła wiadomość o strajku w wielkich zakładach lotniczych Devoitine w Tuluzie. W wielu fabrykach strajk trwał tylko kilka godzin, ponieważ zarządy przedsiębiorstw doszły do porozumienia z delegatami robotniczymi. Na miejsce wygasającego strajku wybucha jednak nowy w coraz innych zakładach i w chwili obecnej grozi rozszerzeniem nietylko na cały przemysł metalurgiczny w Paryżu, ale wogóle na cały przemysł metalurgiczny Francji. Prasa arabska postanowiła nie podawać komunikatów rządowych ł ogłosić trzydniowy strajk. Jerozolima, 29-go maja. (PAT). Deportowano stąd na pod nadzór policji! do różnych miejscowości 40 przywódców strajku arabskiego. Eckertarz naczelnego komitetu arabskiego na apel rady narodowej żydowskiej odpowiedział, że siedziba narodowa żydowska wyrządza krzywdę autonomji Arabów, Palestyna jest za mata, aby wchłonąć mogła imigrację Żydów. t Jerozolima, 29-go maja. (PA T). Admirał Pound, który przybył do Haify na pokładzie krążownika Barham, przyleciał samolotem do Jerozolimy wraz ze swym sztabem. Jerozolima, 29-go maja. (PA T). Wojska zajęły osadę Quabatia w okręgu Jenin. Dwaj Arabowie zostali zabici, czterej ranni, jeden z nich ciężko. Podczas akcji zbrojnej w rejonie Nablus-Bejsan raniono trzy osoby. W Harfie wybuchły dwie bomby, w Sa. fed jedna. W Nazarecie Arabowie strzelali do posterunku polidji. Ofiar niema. Delegaci strajkujących wysuwają głównie następujące żądania: 49-godzinny tydzień pracy, zniesienie godzin nadliczbowych, płatny urlop, podwyżka płac i u- znanie delegatów robotniczych przez władze przedsiębiorstw. Tam, gdzie naczelnemi punktami są kwestje podwyżek, porozumienie daje się łatwiej osiągnąć, trudności wywołują żądania 40-godzinnego tygodnia pracy i uznania przez przemysł stałej Instytucji delegatów robotniczych. na Górnym Śląsku i w Zagł. Dąbr. na przestrzeni 120 km., odbędzie się

2 Str. 2 S I E D E M G R O S Z Y " Nr , 36, Skazany za źonekdlslwo na dożywocie Sobota 30 maja zabieüa m wznowienie żq Dziś: Feliksa Jutro: Zielone Światki Wschód słońca: g- 3* m 45 Zachód: g- 20 m. 10 Długość dnia: g. 16 m. 25 f&v&wuiskm 'fh.eąsfcm Redakcja i adm inistracja: ulica Sobieskiegfo IL, K atow ice, te k , ra' REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO W KATOWICACH: SOBOTA: g. 20 Zjazd Śpiewaków śląskich", NIEDZIELA: g. 16 Rozkoszna dziewczyna"*: g. 20 Szesnastolatka". PONIEDZIAŁEK: g. 10 Zjazd śpiew aków Śląskich". A t e a t r POLSKI NA PROWINCJI: CHORZÓW: sobota, 30 b. m. g. 19 Rozkoszna' dziewczyna". A REPERTUAR TEATRU DOMU LUDO WEGO W CHORZOWIE: ŚRODA, 3 czerw ca, g. 15 i 19,30 Za siedmioma góram i", bajka dla dzieci w wykonaniu dzieci szkoły 22-giej w Chorzowie. REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: Nocny p a tro l". Casino: Poznali się w Monte Carlo. Colosseum: N iew idzialny prom ień". Rialto: Książę W oroncew ". Stylowy: Piekło Ć htn" i W esoły Jubileusz Mickey MouSe. Union: O statnie dni Pom pei. Dębina: M azur" 1 Tygodniki Pata. KATOWICE-BOGUCICE. A tlantic: K ochany łobuz Anny O ndra" i bogaty nadprogram. Bajka: Przez sezon letni nieczynne. CHORZÓW I. Colosseum: Złotowłosy brzdąc" i T a jem nica D ra, H anglera". Apollo: T u randot" i G eneral S u tter". Rozy: Dziś w ieczór u m nie" 1 Człowiek w ilk ". Deta: 4 i pól m uszkieterów " i Czerw ony w óz". Rialto: Serce Indjanki i Rzymskie skandale. MYSŁOWICE. Casino: O statnia m iłość". Odeon: Złotowłosy brzdąc". Helios: Tajniki m arynarki wojenn e j" oraz D am a i szofer", SZOPIENICE. Colosseum: Nie zapom nij o m nie" 1 Salve Regina". PIOTROWICE. Metropol: Książę W oroncew " I Nocne tycie bogów". WIELKIE HAJDUKI, śląskie: E w a" i * godzin życia D ra Szandlera. Rialto: G runt to forsa" 1 Przyjaźń w obliczu śm ierci", ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: E w a", Magda Schneider, Hans M aser i M ali bohaterow ie",, Colosseum: Czarny Anioł" i Św iat się śm ieje". SIEMIANOWICE. Apollo: M arja Baszkircew ". KOCIIŁOWICE-RADOSZOWY. B ajka: Flip t F lap ", Zona z ogłoszenia" i Spełnione sny. SZARLEJ. Apollo: Burza w szklance w ody" I P ro k u ra to r Alicja H orn". TARN. GÓRY. Nowości: Legjon nieustraszonych". LUBLINIEC Apollo: Jego w ielka m iłość" 1 bogaty nadprogram.. ń A,, RUDA ŚIJ. Apollo* Złoto" I n ad p ro g ram, P iast: Szopen, piew ca w olności".,,. - MIKOŁÓW'. A drja: P ieśń m iłości" i nadprogram, PAWŁÓW. Eden: Dzielny chłopiec" i R um ba". NOWA W IEŚ. Słońce: A nnapolis" i Jaśnie pan szofer". Sienkiewicz: M etropolitan" 1 Człowiek, który w rócił. Piast: Ta albo żadna" i nadprogram. BIELSZOWICE. Śląskie: W pogoni za szczęściem" I C yrk B arnum ". KNURÓW. Casino: śpiew, całus, dzlewcżyna" oraz Indyjscy piechurzy" (Flip i Flap). Śląskie: Kto ostatni całuje" i S enorita w m asce". CHROPACZÓW. M etropol: P a p ry k a" I C ałuj mnie jeszcze". CZERWIONKA. Apollo: N apad na Kongo" i nadprogram. RYBNIK. Apollo: W pogoni za szczęściem" 1 Mężczyźni do w yboru". Palace: Idziemy po szczęście" i Kuzyn z A m eryki", Helios: Mały pułkow nik" 1 Malibu". BIERTUŁTOWY. Helios: Noce w iedeńskie" 1 Ntva V illa". RYDUŁTOWY. Polonia: W acuś" (Adolf Dymsza) 1 tygodnik Pata. * PSZÓW. Apollo: P eter i B. B. E. T. S. N. E. N. 1 nadprogram. RADZIONKÓW. Casino: K ochany łobuz" i nadprogram. RADIO. SOBOTA, 39. V ft Katowice Pieśń poranna i gim nastyka Płyty Sygnał czasu H anys mo działka" obrazek z życia K oncert zespołu Chwilka gospodarstw a domowego Płyty Płyty K ryska na M atyska hum oreska angielska Zespół salonowy Lekcja języka francuskiego Działo -się to 35 m aja słuchow isko dla dzieci Cała Polska śpiewa K oncert solistów Płyty T ransm isja Nabożeństwa Majowego z O strej Bramy w W ilnie Skrzynka dla dzieci W iadomości sportowe O rkiestra kam eralna Koncert rozryw kow y Płyty, WYCIECZKA DO FRANCJI- Stów. Palsko-Framouisikie w Warszawie, organizuje dorocznym zwyczajem tradycyjną wycieczkę do Francji w dniach od 10 do 28 licea br- 1 rasa prowadzi przez Paryż Havre, skąd nastąpi powrót okrętem do Gdyni- Informacje i zgłoszenia wyłącznie w sekretariacie S- P. F. Warszawa, Al- Ujazdowskie 39- OSTATECZNE BRZMIENIE HASŁA AKCJI KATOLICKIEJ. Episkopat Polski ustalił ostateczne brzmienie hasła Akcji Katolickiej na rok ; brzmi ono: Duch Chrystusowy w szkole i w wychowaniu podstawą odbudowy narodów. ZJAZD DELEGATEK KATOL- STÓW- KOBIET- 7 czerwca br. odbędzie sie w Katowicach, w sali Domu Oświatowego T-. C- L- II doroczny zjazd delegatek Kato!- Stów- Kobiet diecezji śląskiej. Zjazd zaszczyci obecnością i wykładem J- E- ks- biskup Adamski- ŚMIERĆ POLSKIEGO PILOTA W BU DAPESZCIE- W czasie wyprawy szybowcow e j $1¾ kieso Okresu LOPP-. do Budapesztu Z początkiem mb', r. zmarła w tajemniczych okolicznościach w Pawłowie, w pow. katów,.mężatka Pyptokowa. W mieszkaniu Jerzego Pyploka mianowicie policja znalazła zwłoki Pyplokowej. Zapytany o przyczynę zgonu, mąż zmarłej podał, żb żona popełniła samobójstwo. Wobec tego jednak, źe na szyi zmarłej widoczne były odciski palców, Pypiokh przytrzymano, a wraz z nim przyjaciółkę jego Annę Marszalikównę. Oboje w toku śledztwa przyznali się ze łzami w oczach do zamordowania Pyplokowej. By upozorować samobójstwo Pyplokowej,, mąż powiesił swą o- fiarę na powrozie, a Marszalikówna, siostra nieboszczki, przyświecała mu. Na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Chorzowie osk. Pyiplok skazany został na karę dożywotniego więzienia, Marszalikówna zaś na 4 miesiące aresztu. Pyplok odwołał się do Sądu Apelacyjnego, a następnie do Sądu Najwyższego, jednak wyrok pierwszej instancji został zatwierdzony. Skazańca osadzono w wię- Z z a kulis a fe ry W związku z ustaleniem faktu, że w czasie pobytu w więzieniu kätowickiem, b. dyrektorowie Centralnej Targowicy w Mysłowicach Kazimierz Kazoń, Aron Fruchthaendler, oraz buchalter Józef Langer, dopuszczali się na wielką skalę matactw, porozumiewając się między sobą przy pomocy t. zw. grypsów, w y syłanych również na zewnątrz, sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Katowicach przekazał akta jej sprawy Prokuraturze Sądu Okręgowego w Katowicach. W ykrycie tych faktów, przeprow adzenie rewizji i przejęcie grypsów, osłaniających kulisy afery na Targow icy w M y słowicach wywołało na Śląsku olbrzymie wrażenie, a w sferach zainteresowanych popłoch. W sprawie tej przesłuchani są różni świadkowie, także z poza Śląska. W związku z przejęciem przez władze sądowe wspomnianych grypsów więziennych krąży na Śląsku pogłoska, iż Fruchthaendler już po wyjściu z więzienia zakomunikował Kazoniowi, że udało mu się rzekomo przekupić dla tuszowania afery pewne większe pismo stołeczne za cenę zł., przyczem ze strony pisma tego miano początkowo żądać zł., co jednak nie było zgodne z prawdą. Przypuszczalnie Fruchthaendierowi chodziło o pokrycie innych swoich kosztów, jakie miał w tej sprawie i w ten sposób chciał wyłudzić ze wspólnej kasy wspomnianą sumę. Zatrucie rodziny miesem IWśród mieszkańców Małej Dąbrówki, w powiecie katowickim, rozeszła się alarmująca pogłoska, że rodzina Brodów, zamieszkała przy ul. Hallera 46 (na t. zw. Bu rowcu) uległa zatruciu mięsem, nabyłem na targu w Roździeniu-Szopienicach. P o czątkowe objawy zatrucia zostały zlekceważone, a nawet nie powiadomiono o wypadku policji. Z chwilą jednak, gdy wiadomość o tern dotarła do policji, z nie- Powodów, p o w a d z o n o twierdząc, źe zapadli om na m ewyjaś- zmarł w tamtejszym szpitalu 'pilot Jäm Głąb, rw 21 roku życia- Zwłoki śp- Głąba zośtaiły sprowadzone do Katowic i w dniu dzisiejszym 0 eodz- 16-tej zostaną pochowane na cmentarzu katolickim w. Katowicach-Wełnowcu. W y prowadzenie zwłok nastąpi z domu przedpognzeibowego szpitala Hutniczego w Katowicach- Wełnowcu- DYŻUR LEKARSKI w Katowicach z ramienia Ogólno-Miejiscowej Kasy Chorych na miasto Katowice pełnią: w niedziele, dnia 31 tom- dr- Kukulski, oni- Mariacka 7 oraz dr- Zarog, iii. W ita Stwosza 3. W poniedziałek, dnia 1 czerw ca br- dr- Barański, ul- Wojewódzka 28 1 dr- Steimtz, pi- Wołności 11- MODELARSTWO LOTNICZE wykazuje ostatnio na Śląsku duży postęp.. Najwyższą działalnością odznacza się modelarnia kolejow a przy kol. LOPP w Katowicach, pozostająca ; pod kierownictwem p p.. inż Kwapińskiego i inż. Stolarczyka. Przed kilku dniami w eliminacji dla modeli latających, model typu Kaczka p Boty przebył w powietrzu minut. Jest to rekord Polski i Śląska. Kaczka przeleciała odległość okoto 3 kim. na wysokości 800 mtr. POWRÓT Z JASTRZĘBIA. Chłopcy szkolni, wysłani w dniu 5. bm. br. przez Miejski Urząd Opieki Społecznej na kurację do Sanatorium dll a dzieci w J astrz ębiu-z drojii, wracają we wtorek, dnia 2 czerwca br. do domu. Rodzików, uprasza się o odebranie swych dzieci w hali 11 dworca w Katowicach o godzinie- 19-dej." NA BUDOWĘ PRZYTUŁKU W.SŁU P- NEJ-' 27 bm. odbyto się w> Myś to wicach cią- nioną dotąd chorobę octu.-tym czasem jednak musiano przewieźć do szpitala w Roździeniu-Szopienicach ojca ródżińy P iotra Brodę i żonę jego, których ulokowano w szpitalu hutniczym oraz nielet" niego syna, którego umieszczono w szpitalu gminnym. W szyscy, troje gorączkują i podają jako powód chóroby spożycie zepsutego mięsa. Lekarze nie postawili jeszcze diagnozy i stosują środki zapobiegawcze przeciwko, zatruciu,,, trzymając -rodzinę. Brodow na obserwacji. now ie odegra w środę, 3 czerwca br. o godz na sali Domu Ludowego w Chorzowie (Sienkiewicza 5) ; sztukę p. t. Za siedmioma górami, ze śpiewami i tańcami, z udziałem 60 <xosób. Dochód- z przedstawienia przeznaczony jest a pomoc naukową. NA OSTATNIEM POSIEDZENIU MA GISTRATU M. CHORZOWA zatwierdzono plan rozbudowy terenów między Kłimzówcem a szosą katowicką- Stanie tam około 200 budynków- Uchwalono roapocaeai budowy nowej szkoły powszechnej w, Maciejkowicach kosztem zł-, rozdać roboty kanalizacyjne ma kwotę około zł- i przystąpić do asfaltowania szeregu ulic kosztem złotych- PRZED WYBORAMI DO ZARZADU KOŚCIELNEGO W MYSŁOWICACH- W najbliższych tygodniach odbędą się w Mysłowicach w ybory do zarządu kościelnego i przedstawicie] stwa gminnego- Lista parafjan, uprawinionych do glosowania, była wyłożona w kancelarii parafialnej do 27 bm- WYBORY NA KOP- MYSŁOWICE". W wyborach do rady zakładowej na kopalni Mysłowice w Mysłowicach, lista C- Z- G- otrzym ała 6 mandatów, a Z- Z P. 4- Sanaturzy, zgrupowani początkowo w ZZZ- nie mogli dojść do porozumienia i przystąpili do wyborów z 2 listami, przez co każda z list otrzymała tylko po 1 mandacie- Z ŻAŁOBNEJ KARTY- W piątek zmarła naisza długoletnia czytelniczka ś- p- Janina Krzyżowa, lat 75 z Bietezówic," ul- Szpitalna 2- R. i- P- WYBORY NA KOP- NIEMCY - W dniu 29. bm- odbyły się w ybory do; rady zakładowej na kopalni1 Niemcy w Świętochłowicach. W wyniku wyborów wszystkie 10 mandatów uzyskali Polacy- NAGŁY ZGON U AKUSZERKI- W związku z naszą notatką pod powyższym tytułem, proszeni jesteśmy o wyjaśnienie, że śp- Aniela Winklerowa z Siemianowic zmarła na udar serca już na ulicy w Siemianowicach, i że już po zgonie przeniesiono ją do mieszkania akuszerki, p- Anieli Tomeckiej- TARG W PSZCZYNIE. Następny targ na bydło i konie odbędzie w Pszczynie w środę 3 czerwca. PROGRAM POŚWIĘCENIA SZTANDA RU MĘŻÓW W WODZISŁAWIU- 1 czerwca mężowie katoliccy w Wodzisławiu poświęcają swój sztandar. Program uroczystości: Od go deiny 8-30 koncert i : przyjmowanie gości w parku miejskim; godz wymarsz na nabożeństwo, poczem pochód na Rynek, przemówienia i powrót do parku; godz zbiórka w parku i wymarsz na uroczyste nieszpory ; następnie katolicka zabawa ludowa w parka- gnietóę. loterii daniowej na - raęcz budowy przytułku dla niemowląt w Ślupnej, utrzymywanego przez Stow- Pań Miłosierdzia; św. Wincentego a Paulo- Na pomieszczenie. w. przytułku trzeba około 30 dzieci- Dotychczas przytułek mieści się w małym, budyneczku na, t- Ew. Trójkącie, podarowanym przez J- E. ks- biskupa Brbmbosizcza. podówczas jeszcze proboszcza mysłowlcki-ego- ZABAWA W LIGOCIE NA RZECZ P- C. K- W dniu 1 czerwca br koło P- C- K- i LOBP- w. Katowica-ch-Ligocio z okazji Tygodnia Czerwonego Krzyża i dnia LOPP-, urządzają zabawę ludową w ogrodzie o- Jakotosena w Katowiicadi-Liigod e, ul- Ligocka 82. Początek koncertu o godz- 15, o godz. 20-½] zabawa.tameczna w ogrodzie, w raai niepogody w sali- Czysty dochód z zabawy przeznacza się.,na P- C- K. j LOPP- REFERAT EWIDENCJI RUCHU LUD NOŚCI W CHORZOWIE w ratuszu, pokój 48, będzie przyjmować meldunki cudzoziemców w dniu 1. czerwca (II święto) w godzinach od 9 do 11. PRZEDSTAWIENIE W CHORZOWIE. Młodzież szkoły powszechnej nr. 22 w Chozieniu karnem w Wiśniczu w Małopołsce, gdzie do tej pory przebywa. Obecnie przybył do Chorzowa pewien adw okat z Małopolski, którego Pyplok upoważnił do rozpoczęcia kroków w celu wznowienia procesu. Pełnomocnik złożył już w Sądzie Okręgowym odpowiedni wniosek o przeglądnięcie akt, poczem skieruje pismo o rewizję procesu Pyploka do sądu. Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości Szan. Czytelników W. Hajduk, źe p. KAMCZYK MAŁGORZATA zamieszka! w Hajdukach (baraki) i dniem dzisiejszym przestaje roznosić 7 Groszy" i nie ma prawa inkasowania należności za abonament. Zawiadamiając o powyższem prosimy Szan. Czytelników, aby dla uniknięcia przerwy w dalszej dostawie gazet zechcieli podać swe adresy do p. Marji Borszcz Hajduki, ul. Piłsudskiego : Postulaty załogi Wujka1 W dniu 26 bm. odbyło się w sali, p. Rzychonia w Katowickiej Hałdzie zebramię załogowe kopalni Wujek1-, na fctóretm uchwalono rezolucję, protestującą przeciwko masowym świętówkom i urlopom tumusowym. Zebrani domagali się skrócenia czaśu praicy do sześciu godzin przy zachowaniu doty tiioż a-sowy dh płac zmniejszenia liczby świętowek oraz zniesienia urlopów turnusowych. Pozatem zebrani domagali się wprowadzenia dopłat wyrównawczych z Funduszu Pracy do normy. zarobku za 18 dniówek dla tych robotników, którzy pracują w miesiącu mniej niż 18 dniówek. Wreszcie domagano, się od dyrekcji kopalni Wujek obniżki czynszu mieszkaniowego w domach kopalnianych i darowania tego czynszu w okresach urlopów turnusowych oraz zachowania wysokości czynszu dtia emerytów kopalnianych. D ziś o tw a rc ie T a rg ó w K ato w ick ich W sobotę, dnia 30 b. m. o godz. 17-ej nastąpi uroczyste otwarcie Targów Katowickich przy udziale sfer urzędowych, samorządowych, przedstawicieli przemysłu, handlu, rzemiosła, pracy, oraz zaproszonych góśći. C Z Y T A J C IE S I E D E M G R O SZ Y Ostatni dzień Dziś ostatni dzień konkursu p. t. Szukajcie w K i- tow icach Bezrobotnego Froncka. Kto jeszcze pragnie wziąć udział w konkursie, niechaj uw ażnie przygląda się wystawom sklepowym i zanotuje sobie num ery plakatów z bezrobotnym Fronckiem. Plakatów jest 100 sztuk. N ikt nie jest w stanie w szystkich ich odszukać» bo miejsc z oknam i w ystawowem i, z kioskam i, straganami etc. jest kilka tysięcy i potrzebaby było całego m iesiąca cierpliwego i mozolnego poszukiw ania, by wszystkie plakaty z Bezrobotnym Fronckiem odszukać. Kto więc odszuka kilkadziesiąt plakatów, moi zdobyć pewną nagrodę. Rozdanych zostanie 100 n a g r ó d w artościow ych. Biorący udział w konkursie, w inni spisać num ery plakatów i w skazać, w których m iejscach plakaty te są wystawione. O statni term in nadsyłania rozw iązań konkursu wyznaczony jest na 31 bm. godz. 19-ta. Wszelkie pism a kierow ać należy pod adresem : Oddział P olonji i Siedm iu Groszy Katowice, ul. M * rjacka 5. Po zam knięciu konkursu ogłoszona będzie lista w szystkich firm, w których Bezrobotny Froncek'* hyl w ystawiony. N astępnie ogłosimy nazw iska uczestników konkursu, którym przypadły nagrody. N agrody odebrać można 4 czerw ca br. w Oddziale Polonii, ul. M arjacka 5, w czasie od godz tej.

3 N r S I E D E M G R O S Z Y *1 S tr Zorganizowany w ubiegłym roku-ogóltiośląski Zjazd śpiewaków pod hasłem uczczenia 25-tej rocznicy założenia Stowarzyszenia musiano odłożyć do roku bieżącego. Dziś i jutro gościć będą mury Katowic około 10 tysięcy czynnych śpiewaków, którzy zjadą się z najdalszych zakątków śląska, by zamanifestować swą mocną wolę do pracy na odcinku, jaki w historji odrodzenia narodowego śląska miał znaczenie nieomal decydujące. Poczucie zbiorowości nie jest w-żadnej dzielnicy, Polski tak silnie rozwinięte, jak Sp. Michał Wolski. Założyciel Związku śpiewaków śląskich i 1 prezes. na Śląsku. Społeczeństwo śląskie reprezentuje typ spoistej jednostki zbiorowej o wybitnym instynkcie organizacyjnym. Nic dziwnego, że także hasła śpiewacze przybrały tu formę organizacji, jaka w różnych czasach różne cele społeczne i narodowe realizowała i to na miarę, jaką w Polsce jest dziś jedyna w swoim rodzaju. Muzykalność ślązaka i zamiłowanie do pieśni jest nieomal że przysłowiowe. Ilościowo jest skarbiec polskiej pieśni ludowej na Śląski, najbogatszy. Zrozumieli miłość tę pierwsi organizatorzy narodowego ruchu na Śląsku i zaopiekowali się pieśnią nieomal od pierwszej chwili. Proboszcz parafji N. Marji Panny w Bytomiu, ks. Norbert Bontzek, poeta śląski, autor pierwszej śląskiej epopei p, t. Stary Kościół Miechowski, założyciel pierwszego na Śląsku polskiego towarzystwa młodzieży pod wezwaniem św. Alojzego, (1871 r.) macierzy wszystkich tow arzystw polskich na Śląsku, postawił w programie piracy pieśń na pierwszem miejscu, poświęcając jej większą część zebrań, odbywających się co niedziele i święta. W szeregach młodzieży zapłonęła miłość ku pieśni polskiej nowym ogniem i zrodziła czyn, jaki m. in. podziwiamy w niezmordowanej pracy maszynisty-górnika na Rozbarku pod Bytomiem," Łukasza Wallisa, który wraz z Feliksem Musialikiem, górnikiem, zachował dla potomności olbrzymi zbiór ludowych melodyj i tekstów śląskich, niezmiernie w artościowy dla badań etnograficznych i folklorystycznych. W roku 1895 powstają pierwsze chóry śląskie; są one ostoją odradzającej się myśli narodowej na Śląsku i skutecznym bastjonem bojowych haseł, którym władze pruskie wypowiedziały walkę bezwzględną. W ięzienia i kary pieniężne nie łamią zapału, ale go podniecają. Nazwiska dyrygentów, jak Józef Budzyński, Leon Boniecki, Andrzej Różański, Teodor Lewandowski, H o r n ik i inne przechodzą do historji z nimbem męczeństwa i wytrwałego poświęcenia dla sprawy narodowej na odcinku prześladowanej pieśni polskiej. Najdonioślejszego czynu w historji rozwoju haseł śpiewaczych na Śląsku dokonał śp. Michał Wolski z Bytomia, założyciel Związku śpiewaków Śląskich i największy jej krzewiciel w ostatniem dziesięcioleciu do chwili, kiedy arm ji 25 tysięcy śpiewaków śląskich pieśnią i mieczem torow ała w decydującej chwili drogę do wolności i uroczystego połączenia Śląska z polską Macierzą. Nie szczędził ni trudów ni środków materjalnych około budzenia tej pieśni do świadomego życia w służbie haseł narodowych, był wraz z ks. Pawłem Pośpiechem twardą o- stoją tej pieśni, dał jej zdrowe i mocne podstawy organizacyjne, skupił wszystkie energje pod narodowym sztandarem walki i położył tern samem kamień węgielny 25 Wielki zjazd jubileuszowy śpiewaków śląskich nietyłko pod przyszły gmach wolnej Polski na Śląsku, ale polskiej kultury muzycznej i śpiewaczej na Śląsku, żyjącej dziś pełnem i zdrowem życiem nowych haseł dla nowej Polski i jej kulturalnych potrzeb. " Piękne są tradycje ruchu śpiewaczego na Śląsku. Praca w niewoli poczęta rozwinęła się do rozmiarów, jakich nigdzie w Polsc«1 dotąd nie osiągnięto. Jeżeli owoce pracy tej jeszcze dziś nie są doskonałe, to droga, po której śpiewactwo śląskie kroczy, prowadzi prosto do owego wielkiegu celu, wypisanego na nowych sztandarach. Przyszłość polskiej kultury muzycznej, jej zdrowie i wielkość zależeć bę* dą od rozmiarów, jakie pieśń ta zakreśli w szeregach mas społeczeństwa polskiego i od stopnia doskonałości, jaka potrzebna jest dla rzetelnej współpracy z genjuszem twórczym narodu. Spełni ona swe posłannictwo narodowe, społeczne i kulturalne jedynie wówczas, gdy wszyscy z petńą świadomością jej wartości i zadania wy Program zjazdu jubileuszowego Sobole, dni* 31 m aja: Godz. 20: Uroczyste otw arcie Zjazdu w Teatrze Polskim, przem ów ienie pow italne, przem ów ienia gości. W ykonanie St. M. Stoińskiego Na Pograniczu Śląskiem " oraz oratorium Jasn a G óra", M ieczysława Sołtysa. W ykonawcy: St. Kruzer (bas), chór miesz. Ogniwo", chór M agistratu m. Katowic i orkiestra symfoniczna Tow. Muzycznego pod batutą dyr. St. M. Stoińskiego, Niedziela, dnia SI m aja: Godz. 10: Uroczyste nabożeństwo przed gm achem W ojewództwa. Połączone chóry m ęskie odśpiew ają w czasie mszy św. Lachm ana Miss* in hon. R esurrectionis" z tow. orkiestry dętej. Godz. 10,45: *) Produkcje połączonych chórów mieszanych z soko sztandary śpiewacze.dzierżyć*! czystości haseł przestrzegać będą tak, jak to czynili ci, którzy w czasach niewoli pieśnią Polskę na Śląsku budowali i zbudowali., W itamy dziś śpiewaków śląskich starem ich hasłem CZEŚĆ PIEŚNI! Niech podczas uroczystej Mszy św. przed gmacnem Województwa wzniosą ku niebu z myślami modlitewnemi za wszystkich dawnych pierwszych pionierów polskiej pieśni na ziemi śląskiej, niech w pochodzie przed pomnikem Moniuszki złożą hołd wielkiemu twórcy polskiej pieśni i muzyki narodowej,, niech w wielkich swych występach zamanifestują mocną swą wolę do pracy nad przyszłością polskiej kulttiry muzycznej na Śląsku, niech praca ich rozwija się ku większej chwale Bożej na ziemi i chwale naszej wspólnej ukochanej Ojczyzny. SL M. StoMsfld. W obliczu unieruchomienia * 6 0 1». J F s m i l i s o w i c e W środę odbyła się na kopalni Szyby Jankowie w Boguszowicach, pow. Rybnik, konferencja przedstawicieli związków robotniczych, na której wybrano zarząd komisji międzyzwiązkowej. Do komisji tej wchodzą przedstawiciele ZZP., CZG. i ZZZ. oraz związków urzędniczych. Na konferencji tej delegacja, wysłana dn. 26 bm. do Komisarza Demobilizacyjnego, złożyła sprawozdanie z rozmów z p. komisarzem Jak już donosiliśmy, policja dokonała z końcem kwietnia br. likwidacji jaczejek komunistycznych w Świętochłowicach, Chorzowie, Lipinach i Chropaczowie. Dochodzenia policyjne w tej sprawie zostały już zakończone. Obecnie sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Katowicach prowadzi śledztwo przeciwko 9 komunistom z Franciszkiem Golenią i Ewaldem Jaworskim z Piaśnik na czele. Komuniści zostali osadzeni w a- I tów. orkiestry dętej; b) produkcje połączonych chórów m ęskich z tow. orkiestry dętej; c) produkcje połączonych chórów m ęskich i mieszanych z tow. orkiestry dętej. ( śpiewaków pod dyr. prof. Leopolda Janickiego). Godz. 11,45 Pochód przez m iasto. Godz. 15: Ludowe święto śpiewacze na stadionie przy ul. Kościuszki. Popisy zbiorowych chórów w szystkich okręgów śląskich. Poniedziałek, dnia t ezerwca: Godz. 10 i 14: Zawody chórów w trzech kategoriach w T eatrze Polskim. Godz. 17: Ogłoszenie w yniku zawodów, w ystępy chórów nagrodzonych i zam knięcie Zjazdu. demobilizacyjnym. Nad sprawozdaniem wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja, podczas której poszczególni mówcy domagali sie od komisji międzyzwiązkowej poczynienia energicznych kroków, aby kop. Szyby Jankowice" utrzymać w ruchu. Zebrani postanowili wystąpić energicznie przeciw zamknięciu ich warsztatu pracy. W alką tą będzie kierowała wybrana powyżej komisja międzyzwiązkowa, (k) resztach śledczych w Katowicach, Chorzowie i Mysłowicach. Jak wiadomo, w czasie likwidacji wykryto w Chropaczowie zakonspirowaną drukarnię bibuły Komunistycznej. Na miejscu zdołano skonfiskować znaczny zapas ulotek komunistycznych. Drukarnia mieściła się w mieszkaniu Walentego Stożka w Chropaczowie, przy ul. Hutniczej 10. Zadaniem jaczejek było nawiązanie kontaktu ze związkami zawodowemi. (by) Grupa mistrzów i z zawodów Strzeleckich Zw. Podof. Rez. Ziem Zach. Rz. P. Okrąg Śląski z prezesem okręgu Michałem Stasiakiem, wici-prez. St. Kubickim i komdt. okręg, p. Binkiem na czele. Prof. Fritch uniewinniony Przed Sądem Grodzkim w Pszczynie zakończył się ostatecznie proces karny przeciwko b. archiwarjuszowi bibljotek ks. Pszczyńskiego na zamku w Pszczynie, prof. Frlschowi, oskarżonemu o usunięcie cennych dokumentów z bibljoteki książęcej, pochodzących z 16-go wieku. Sąd przesłuchał w tej sprawie szereg świadków, z których przeważająca część zeznawała na korzyść oskarżonego. B. archiwarjusz bibljotek Koszyk zeznał m. in., że podarował oskarżonemu kilka odpisów dokumentów. Wobec tego sąd uwolnił osk. Frischa od zarzutu popełnienia kradzieży dokumentów wzgl. książek z bibljotek ks. Pszczyńskiego. Straszna śmierć chłopca w szybie Tragiczny wypadek śmierci chłopca wydarzył się w środę na terenie biedaszybów w Zgodzie, w pow. świętochłowickim. 13-letni Jerzy Szym ura zamierzał wydobyć z szybiku kilka desek na opał, przyczem wpadł do biedaszybu, ponosząc śmierć na miejscu. Nasz stały czytelnik p. Emil Cyszczoń z Rybnika obchodził 27 maja br. 50-lecie urodzin. 10-letie P. Prezydenta 8. P. W dniu 28 bm. ukonstytuował się honorowy wojewódzki Komitet Obywatelski Uczczenia 10-lecia P. Prezydenta R. P. I. Mościckiego. Równocześnie ukonstytuował się komitet wykonawczy w Katowicach, który uchwalił następujący program uroczystości: W dniu 2 czerwca w godzinach wieczornych odbędzie się capstrzyk przy udziaie wojska, policji, straży ogniowych i organizacyj społecznych. W dniu 3 czerwca odbędzie się uroczyste nabożeństwo o godz. 10 w kościele katedralnym, przy udziale reprezentantów władz państwowych, wojskowych, samorządowych oraz organizacyj społecznych wraz z pocztami sztandarowemu Równocześnie odbędą się nabożeństwa w świątyniach innych wyznań. Wieczorem tegoż dnia, o godz. 20-tej odbędzie się akademia w Teatrze Polskim. Pewną ilość biletów do Teatru, zarezerwowano dla organizacyj społecznych. Bilety te podjąć można w sekretariacie Teatru do 30 maja. Komitet zaznacza, że osobne zaproszenia na uroczystość nie będą wysyłane. e Wielka wystawa miejska w Chorzowie Z inicjatywy ks. prałata Szwajnocha, dyrektora Związku Misyjnego Duchowieństwa na diecezję Śląską, oraz ks. dziekana radcy Czempieła ze współudziałem proboszczów dekanatu Chorzowskiego odbędzie się w dzień św. Trójcy wielka wystawa misyjna w Domu Ludowym w mieście Chorzowie. W ystaw a ta poprzedzona będzie w y stawami lokalnemi w poszczególnych parafiach dekanatu Chorzowskiego. Otw arcie w ystaw lokalnych nastąpi w 1. dzień Zielonych Św iąt w południe. W starym Chorzowie nastąpi otw arcie w ystaw y w Katolickim Domu Związkowym o godz. 11-ej. Prócz robót ręcznych stowarzyszeń kościelnych, w ystaw a obejmuje ciekawe eksponaty z krajów misyjnych, a zw łaszcza z ziem pracy ków. misjonarzy Pola Nie zdefraudował W Sądzie Grodzkim w Pszczynie odbyła się rozprawa karna przeciwko kasjerowi urzę. du_ gminnego w Porębie, pow. pszczyńskim, Pająkowi, oskarżonemu o sprzeniewierzenie 600 zł. z funduszów gminnych. Brak gotówki stwierdzono w czasie rewizji, jaką zarządził Wydział Powiatowy w Pszczynie. Na rozprawie kontroler Wydziału Powiatowego stwierdził, że nie chodzi tu o sprzeniewierzeń e, lecz o nieprawidłowe księgowanie, wobec czego sąd uwolnił osk. Pająka od winy i kary,

4 m. STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI Wybitny lekarz polski z Poznańskiego, dr. Żorski, zmuszony był wyjechać do Meksyku. Po szeregu niesamowitych przygód zaprzyjaźnił się z sławnymi naczelnikami szczepów lndjan, z którymi podstępnie został porwany przez korsarzy i wywieziony na bezludną wyspę. Ody po kilkunastu latach wrócili do Meksyku, trwały tam krwawe walki o panowanie. Z jednej strony był Meksykańczyk Juarez, prezydent, z drugiej zaś cesarz Maksymiljan austrjaclri, popierany przez Francuzów, żorski i jego towarzysze stanęli po stronie Juareza. Po szeregu wypadków do cesarza Maksymiliana przybył Robert Helmer, wraz z Małym Andre, aby go ostrzec przed grożącem mu niebezpieczeństwem. Pomocna im w tern była piękna Emäja, szpieg Juareza, która została porwana. Wtedy Helmer i jegołow a. rzysz puścili się w pogoń. Wpadłszy doveuty, w której trzymana była Emiłja, związali jej prześladowców. Za chwilę wszedł pewien grubas, wspólnik prześladowców, Emiji, którego również unieszkodliwiono i postanowiono zabrać go ze sobą do Juareza, którego był zaciekłym przeciwnikiem. G ru b as zb ladł jak ściana. D o Ju areza? sp y tał drżącym głosem. Poco? B o pän p rezy d en t życzy sobie pana poznać. G dzież to sennor dzisiaj p rzebyw ał? T utaj, w okolicy. N ie w Queretaro? i B yłem i tam. ' Coś p an tam robił? J a jestem kupcem, w ięc jeżdżę dla interesów... H m, tak.t._tylko, źe p an kupczy k łam stw em i in teresem jeg o jest z d ra da. O B oże, sennór mnie chyba bierze z& kogo innego I zaw ołał grubas w najw y ższej trw odze. T a k? Z araz się przekonam y. Z nasz pan S an ta Ja g a? N ie! ' K lasz to r dęlla B arb a ra tąkże n ie? N ie! N ie byłeś pan tam jeszcze? N ie! - M oże znasz pan lekarza H ilario? N ie! A lbo m oże jeg o b ratanka, M anfred e? T ak że nie. - K łam iesz pan. Sam pana tam w id ziałem! S en n o r się myli. R o b ert podniósł się zw olna i palnął go tak potężnie w tw arz, że głow a jego aż o m u r uderzyła. U d erzony porw ał się za policzek i zaw ołał p łaczliw ie: K rzyw d ę mi pan czynisz. T o m usiał b y ć ktoś bardzo podobny do m nie. P o d o b n y? W łaśn ie kubek w kubek ty. N ie rozm aw iałeś w ieczór w środę w pokoju lekarza H ilario z jego bratankiem? N ie! ' _ Nie pow iedziałeś mu, że p rzybędzie dwieście jeźdźców, k tó ry ch on poprow adzić m a i w puścić do k laszto ru? G rubas w p atrzy ł się z przerażeniem w pytającego. Pom im o tego jednak kłam ał dalej, m ów iąc: «N ie! Ci żołnierze m ieli osiąść w klar sztorze i urządzić dem onstrację, k tó ra m iała na celu o szukanie cesarza i zm u szenie Ju areza do zam ordow ania M aksym iliana.. O nie. A ni nie pom yślałem o te rn! K łam, jak ci się podoba. K atem n ie jestem, ale przyjd zie jeszcze chw i la, kiedy będziesz zm uszony w yjaw ić p raw d ę i zdradzić tw oich w spólników ta jn e g o sprzysiężenia. T ym czasem p rzy w iążem y cię do konia i w eźm iem y ze sobą. A tera z w yruszam y. Z apłacił za w ino i p rzy pomocy, m a łeg o A ndre przyw iązał g ru b eg o do sw ego konia. E m iłja w siad ła n a innego w ierzchow ca i całe tow arzystw o ruszyło naprzód. M usieli w racać i kołow ać o stro ż nie koło Q u eretaro, dopóki nie n a tra fili n a przednie straże Juareza. O dprow adzono ich do k w a te ry g e n erała V elez. T e n w idział R o b erta u Ju areza i Znał dobrze E m ilję. B ył to dzielny, ale o stry i bezw zględny republikanin. K azał sobie opow iedzieć w szystko, co zaszło. W m ilczeniu począł św idrow ać oczam i m ałego g rubasa, poczem zap y tał : ' A w ięc zapierasz się tego, co ci zarzuca ten sennor? Z apieram się, bo m ów ię p raw dę l N ie jesteś tym, za k o g o on cię uważa? m m m. S Ü B łudnia pow rócił pułkow nik L o p ez ze sw oim i czterem a żołnierzam i do Q ueretaro. N ajpierw m usiał się udać do M iram onta i zam eldow ać mu, co zaszło. G enerał w ysłuchał relacji z podziwem. Co? zaw ołał. D w uch poko n ało w as pięciu? Z askoczyli nas nagle. D okąd zaw ieźli dziew czynę? D o Ju areza! ' T o przynajm niej dobrze. Cesarz nie będzie jej m ógł w idzieć, ani się z nią rozm ów ić. T y m razem d a ru ję panu ten błąd, ale spodziew am się, że za to w p rzyszło ści p an sum ien niej w y p ełn isz m oje polecenia. C o za polecenia m iał na m yśli, w iedział dokładnie, ale nie chciał ich przed czasem zd rad zać sw em u podw ładnem u. Krzywdę ml pan czynisz! zawołał p łaczllwle. J a nazyw am się P erd illo i h andluję szalam i i kocam i. T e ra z tak że p raw d ę m ów isz? sp y tał g en erał z szyderczym uśm iechem. ' C zystą p raw d ę! A jeżeli ja cię znam lepiej, jak ten sennor? W tak im razie i p an się myli. P sie! Ja się nigdy nie m ylę Co do fizjognom ji, tern m niej p rzy takiej w y b itn ej m asce szubraw ca. N ie znałeś nigdy szpiega o nazw isku Juanito? G rubas zbladł ja k płótno. N ie! odrzekł, drżąc ze strachu. T eg o, k tó ry zbiegł z w ięzienia A n u am en te? N ie! I k tó ry w ydał pod nóż F ra n c u zom g en erała T o n am en te? N ie znałem go, sennot. C ała ta inkw izycja odbyw ała się na w olnem pow ietrzu. G enerał stał jak anioł-m ściciel n ad sw o ją ofiarą. - Ł o trz e! D o w szystkich sw ych zbrodni starczyło ci odw agi, tylko do przyznania się b rakuje ci j e j! zaw o łał Velez. N azw ałeś się Perdillo, to jest zgubionym. M iałeś słuszność, bo jesteś zgubiony. B ez spow iedzi i bez absolucji zejdziesz z te g o św iata. S ięgnął za pas, za k tó ry m m iał zatk n ię ty rew olw er. H u k n ął strzał gubas, trafio n y kulką jv głow ę, padł tru p em na m iejscu. G e n e ra le! zaw ołał R obert. Co? spytał chrypliw ie Velez. P ow inien był zostać jeszcze przy życiu. P oco? M usiałby się przyznać I odkryć w szystkich sw oich w spólników. B a! N iczego nie chcę o nich wiedzieć." T e ło try p ręd zej, czy p óźniej w padną także "w m oje ręce. T a kiego d rab a nie lubię zachow yw ać do przesłuchań, bo k to mi zaręczy, czy nie uda m u się w ym knąć przed czasem. K ró tk i proces najlepszy. T e g o sam ego dnia jeszcze koło po O d tej chw ili następ o w ały dalsze w ypadki z błyskaw iczną szybkością. E sk o b ed o podstąpił z w ojskiem tuż pod Q u e retaro i otoczył M aksym iljana ze w szystkich stro n w raz z jego piętn astotysięczną załogą dw udziestopięciotysięczną arm ją republikanów. T ym czasem P o rfirio D iaz p rz y stą pił do oblężenia stolicy, w k tó rej głód zaczął już na dobre grasow ać. R o b ert nie chciał pozo stać bezczynny. P rzyłączył się do sztab u i k iero w ał ro b o tam i oblężniczem i. Żorski pozostał w roli lekarza, oddając ogrom ne usługi na polu ch iru r gii. Ju arez przeniósł sw oją rezydencję do San L uis P otosio. L in d say w raz z A m y znajdow ał się p rzy nim. N atu raln ie dow iedzieli się oni przez Ż orskiego o u rato w an iu zaginionych, a,w ię c w ielka tro sk a o narzeczonego spadła z piersi biednej A m y. N ie m o gła się w praw dzie z nim w idzieć, bo w ypraw a do S an ta Ja g a była zb y t niebezpieczna, a ojciec jej zanadto był potrzebny "przy Ju arezie, aby jej m ógł tow arzyszyć, ale zato listy kursow ały często z ty siąca m i całusów, pełne ró żow ych nadziei na p rz y szło ść.j Żorski zateleg rafo w ał n aty ch m iast do swoich, donosząc im o pow tórnem u rato w an iu w szystkich zaginionych. W Z alesiu sp o ty k am y w łaśnie k a p itan a R udow skiego w sw oim pokoju, zajęteg o odczytyw aniem listów i przeglądaniem rachunków. W łos jego przyprószyła już siw izna i daw na d ziarska p o staw a pochyliła się, w idać lata, zaciężyły m u, a z nim i zjaw ił się także n ieprzyjem ny gość, reum atyzm w nogach. K to ś zapukał do drzw i i na rozkaz w ejść zjaw ił się na p rogu Ludw ik. Z am knąw szy drzw i, stuknął po żołniersku obcasam i i salutując, czekał, dopóki go k ap itan pierw szy nie zapyta. D opiero po jakieś chwili odw rócił się jego p an i w yrzekł k ró tk o : D zień dobry, L u d w ik u! D zień dobry, panie k ap itan ie! Je st co now ego? N ic! Ż adnego kłusownika, ani now e go cielęcia? N ie! A ni szkody w lesie? N ie I N iechże cię djabeł porw ie z tw #f jem w iecznem nie... O ch! Z niecierpliw iony p o ru szył się tro chę prędzej niż m u nogi pozw alały, N ow e strzyknięcie w kościach w y d arło m u ten okrzyk z u st: M asz b a b o! zrzędził dalej. 1 - M ilej by mi było, żebyś ty zajął m oje m iejsce, ale zarazem odziedziczył to przek lęte strzy k anie w kościach. P a n nadleśniczy cjiciałby zo stać L udw ikiem bez reu m aty zm u? T ak! H m i ja m am sw oje cierpienia! k ło p o ty I Jak ież to? N aprzy k ład podw yższenie pensji. D o stu p iorunów! Co tobie łazi po głow ie... O ch! Człow iecze, w ynoś się stąd, bo inaczej m o ja fajk a polepszy ci pensję na nosie... H e... K to tam? Z now u k to ś zapukał? N ie w iem I odrzekł z flegm ą Ludw ik. O śle, to popatrz, jak nie w iesz! W ed le rozkazu, panie kapitanie! W y jrz ał za drzw i i w ty k ając napow ró t głow ę, zam eldow ał: P osłaniec z telegram em. W p u ść go! W ed le rozkazu t.posłaniec w szed ł do środka. ' S kąd? sp y tał go stary, w y ciągając ręk ę p o telegram. Z M ek sy k u! odrzekł pocztyljon, podając m u telegram. Co? Z Me... Me... M eksyku? Skąd, durn iu? Z M eksyku! K a p itan w y trzeszczy ł "oczy jak gruszki, p y tając p o w tó rn ie : P raw d a ż to? - N atu raln ie. T u ta j stoi na pieczątce. N iechże m nie licho porw ie. T o ci niespodzianka! W iad o m o ść z M eksyku! m ów iąc to, w yrzucił fajkę przez okno. H a, lećże sobie stary gracie! O d ju tra m asz m i now ą napychać! Z rozum iałeś, L u d w ik u! W edle ro zkazu! zam ruczał L udw ik, dodając p ółgłosem : N ie szkoda to, takiej ładnej fajki p rzez okno w yrzucać. N aprzó d m iała m i p aść n a nos, a te ra z leży n a dziedzińcu. M nieby się lepiej p rzy d ała. - T o idź na dół i podnieś ją sobief o d burknął kapitan, usłyszaw szy te^ m onolog Ale poczciw y L u d w ik nie ruszy# się. Ciekaw y był także dow iedzieć się, co stoi w teleg ram ie. S ta ry oderw ał pieczątkę i pócząl czy tać: Do kapitana Rudawskiego w Zaltr siu. ' Robert uratował w szystkich. W liście obszerniej. W a sz Żorski." Jeszcze raz przesylabizow ał te parę słów, potem jed n ak porw ał się z krzesła i skacząc, ja k m łokos, w o ła ł: W szy scy u ra to w a n i! H u r r a! R o b ert ich u ra to w ał! G audeam us! W liście obszerniej! W asz Żorski. W iw at! Słyszałeś, L u d w ik? C zego tu stoisz jeszcze gam o n iu? O statn ie słow a były skierow ane do posłańca. T en znał stare g o k ap itan a juz z daw na, w ięc nie obraził się. Z uśm iechem o d p arł: P ro szę zapłacić taksę, panie k a pitanie! Co za tak sę? v K oszty telegram u. (Ciae dalszy nastąpi).

5 N r SIEDEM GROSZY* Str. 5 Burzliwy kongres emerytów Mi w Ie i h s z c z «ss»s«kć p r a w n ilm iiiic lł Warszawa Tel- w l woj-sktadikowsikiego, który zajat życzliwe sta- cieli służby p<huocnlcze!> aż do byłych mlnl- Roiz'poccüly się obrady kongresu emerytów- nowfeko w sprawie przedistawiomy-oh żądań- strów. Nastrój na kongresie był niezwykle Referat wstępny wygrosiill dr- Koncewski, Na kongresie reprezentowani byli przed- burzliwy, a i przemówień przebijało głębokie który w dłuż s z am przemówieniiu omówił obecne położenie emerytów i pomniejszenie ich Stawiciele wszystkich stopni od przedstawi- rozgoryczenie szerokich rzesz pracownikówpraw nabytych- W szczególności mówca zwrócił się przeciw ostatnim dekretom- O ile nie zahamuje się dopływu nowych em erytur, kwestia budżetu emerytalnego będzie wciąż bolączka, której w żaden sposób Walka z Czarnym legionem" się nie ureguluje- W jednym tylko roku RemantnzM ale niebezpieczna zabawa amerykańska budżet na em erytury wzrósł wskutek napływu nowych em erytur o 10 milionów złotych. Nowy Jork, Tel. wł. wskazuje, że organizacja ta jest dobrze Prelegent odczytał wzruszający list pewnej Władze amerykańskie przystąpiły uzbrojona 1 dobrze subwencjonowana. wdowy, 76-1 et ni ej staruszki, której syn ranny obecnie do energicznej walki z potajemną organizacją faszystowską, t. zw. C zar znań, dotyczących działalności organi Aresztowani dotychczas odmawiają że~ był w wpjroie polsko-boi s zew taki ej I zmarł przed kilku miesiącami- Emeryturę obcięto jej nym Legionem, której przypisywane są zacji, utrzymują jednak, że organizacja ta z 81 zł- n#eisiięcznie do 50 zł- mieś- Obecnie szerzące się w ostatnich czasach liczne rozciąga się na w szystkie stany Ameryki. Chodzi o organizację mającą rzekomo nieszczęsna staruszka jest ciężko chora, a m ordy kapturowe, gw ałty i akty sabotażu. na celu walkę z komunizmem, jednakże emerytura nie wystarczy fej nawet na najskromniejsze życie- Nad referatem w ywiązała sie dłuższa, burzliwa dyskusja, w której zabierali głos delegakaniach członków prowadzone są re walka z Kościołem katolickim i z żydo- W lokalach organizacyjnych i w miesz głównym jej celem jest dyktatura, oraz ci wszystkich okręgów- Podniesiono konieczność Zagwarantowania stałości 1 nienaruszal w padły wielkie ilości m ateriału obciążajaki Effinger, mieszkający w stanie Ohio. wizje, w następstwie czego w rece policji stwem. Przyw ódcą organizacji jest nieności praw emerytalnych- Podniesiono konieczność konsolidacji wszystkich emerytów, jącego organizację, oraz liczna broń, co poddano ostrej krytyce komisję rządową, powołaną do badania kwestii emerytalnej i w y sunięto postulat, by na jej czele stanął ktoś bezstronny- W wyniku burzliwej dyskusji uchwalono rezolucje domagające się cofnięcia ostatnich dekretów emerytalnych oraz zniesienia wszelkich nowel do ustaw z 11 grudnia 1923 r. i z 4 lip,ca 1929 r-, oraz powołania do komisji mającej zbadać kwest]ę emerytalną przedstaw i cieli zrzeszeń emerytalnych wszystkich dziel nic- W total dalszych przemówień podano do wiadomości wyniki interwencji premiera Sła- Haile Selassie przybył do Gibraltaru Gibraltar, PAT- P rzybył tu dziś na okręcie brytyjskim Haile Selassie- Ponieważ podróżuje on incognito, nie urządzono żadnego oficjalnego powitania- Oczekiwał Selamiego jedynie przedstaw i ciel gubernatora Gibraltaru, tikóry zaprosił go na śniadanie. Selassie ze św ita udał się do hotelu Rock- Zatrudnieni w tym hotelu Włosi otrzymali na czas pobytu Selassiego zwolnienie z pracy- Normandie" szybsza od Queen Mary" Londyn, PAT- Korespondent Reutera, znajdujący się na pokładzie parowca Queen Mary, podaje, że w ciągu pierwszych 24 godzin podróży parowiec przebył 741 mil, podczas gdy Normandie w tych samych warunkach zrobiła 744 mile- L o t z F ilip in Londyn, Tel. wl. W Honkongu wylądowali w piątek lotnicy filipińscy Antonio Arnaiz i Juan Calvo, odbywający lot etapowy z wysp Filipińskich do Madrytu. Lot ten zasługuje na uwagę z tego względu, iż jest to pierwszy w dziejach Filipin wypadek, że lotnicy filipińscy odważyli się na lot poza własne wybrzeża. Strajki w Stanach Zjednoczonych Nowy Jork, PAT. W 20 stanach St. Zjednoczonych strajkuje obecnie robotników. W stanie Maine strajkują -tramwajarze. W Milwaukee strajkuje robotników portowych. W Dallas (st. Texas) porzucili pracę woźnice, a w Nowym Jorku strajkuje fryzjerów. W szyscy strajkujący żądają podwyżki płac. Zasteelenie burmistrza Buenos Aires, PAT. W Arias, w prowincji Salta, miejscowy kom isarz policji zastrzelił z niewyjaśnionych dotychczas powodów burmistrza miasta. Konfiskata książki Giertycha Warszawa, Tel. wl. Na wniosek prokuratora Sądu Okręgowego w Chojnicach, Sąd Grodzki w Tczewie dokonał w dniu 28 bm. zajęcia książki Jędrzeja Giertycha p. t. Tragizm losów Polski Zajęciu uległy wszystkie egzemplarze znajdujące sie w druku i przygotowane do rozesłania. Konfiskaty dokonano na pod stawie artykułu 152 kodeksu karnego, który brzmi: Kto publicznie lży lub w yszydza naród lub państwo polskie podlega karze więzienia do lat 3, lub aresztu do lat 3." ÖD JUTRA 31 b. m. ROZPOCZYNAMY W ODCINKU BROSZUROWYM DRUK ÄRCYCIEKÄWEJ POW le& a SENSACYJNO - KRYMINALNEJ Z. RÓŻAŃSKIEGO WILLA ZA MIASTEM" Czytelnicy znają już pióro Różańskiego, młodego lecz niezmiernie utalentowanego powieściopisarza polskiego, gdyż niedawno drukowaliśmy jego powieść p. t. O-statnia gra Normana Kinga, która po wyjściu w wydaniu książkowem została momentalnie rozchwytana. Poczytność powieści świetnego narratora, jakim jest Różański jest wyjątkowa i rokuje autorowi najpiękniejszą przyszłość. Obok bogactwa fantazji, z jaką przeprowadza on urozmaiconą akcję swych powieści, pochłaniających zainteresowanie czytelnika od pierwszej do ostatniej strony, niemałą ich zaletą jest zwięzłość stylu i wcale niepospolity humor, ja kim przeplata on opisy w strząsających nieraz swą grozą scen. Najnowsza jego powieść, której druk rozpoczniemy jutro jak to będą mogli ocenić sami Czytelnicy to najciekawsza powieść, jaka napisana została w ostatnich dniach. Projekty międzynarodowe htessollilcde jßaftstm eesrepefs&idi M ad ry t, P A T. D ziennik Y a zam ieszcza depeszę sw ego k o respondenta paryskiego, k tó ry donosi, że M ussolini prag n ie podjąć w spółpracę w E u ro p ie z F ra n cją i W. B ry tan ją, lecz chciałby oprzeć ją n a n ow ych zasadach. Lwów, PAT- W czwartek popołudniu przystąpiono 60 przesłuchania oskarżonego Makaruszki, który był referentem O. U- N- i zasiadał w krajowej egzekutywie O- U- N- Oskarżony przytacza różne szczegóły, dotyczące sadów organizacyjnych i zebrań, twierdzi jednak, że obciążył oskarżonego Kociumbasa i innych tylko dlatego, że chciał czemprędzej wydostać się na wolność- Obecnie jednak zeznania swe odwołuje* Makantszka przeszedł konspiracyjną szkolę wojskową pod kierunkiem osoby, której nazwiska nie podaje. Ze względu na rażące sprzeczności w zeznaniach, oraz odmowy podam i a wielu danych, sąd na wniosek prokuratora postanowił odczytać zeznania Makaruszki, złożone w śledztwie- Po odczytaniu około połowy protokołu, rozprawa została przerwana do piątku- Na rozprawie piątkowej po odczytaniu dalszego ciągu zeznań osk- Makaruszki, obrońca Horbowyj wystąpił z szeregiem wniosków o przesłuchanie świadków, mających stwierdzić różne okoliczności na korzyść osk- Ra wtyka, którego Makaraszka obciążył, pomieszawszy Warszawa, Tel. wl. Nastąpiło tu ogłoszenie sensacyjnego wyroku w sporze cywilnym pomiędzy gminą m, Warszawy a francuskiem towarzystwem elektryczności, będącem właścicielem elektrowni warszawskiej. Gmina m. Warszawy w pozwie, wytoczonym w roku ubiegłym, domagała uzna nia umowy koncesyjnej za wygasłą z winy francuskiego towarzystwa oraz przekazania całego majątku ruchomego, nieruchomego i kapitałów na rzecz gminy miejskiej. Sąd Okręgowy w wydziale handlowym pod przewodnictwem wiceprezesa p. Lautera ogto- M ussolini chciałby, aby utw orzono d y re k to rja t europejski, złożony z 6 w ielkich m o carstw : W łoch, F ran cji, W. B ry tan ji, Niem iec, P olski i Z S R R. W ten sposób, jak donosi Y a, M ussolini zdąża jakoby do likw idacji L igi N arodów. Dalszy ciąg procesu O. U. N. w e E w o w i e go prawdopodobnie jak twierdzi obrona z Łebedem z czasów, gdy Łebed był szefem wywiadu w przybudówce O- U- N-. Junactwie- Obrońca wnosi m. in- o przesłuchanie Łebe- da, przebywającego w wiezieniu Mokotows k im ocaiz zażądam,ia akt sprawy Łemyka, skazanego za zabójstwo sekretarza konsulatu sowieckiego we Lwowie, Mailowa. SkołeJ staje przed sądem osik- Roman Szuchewycz, którego silnie obciążył jego przyjaciel Pidhajny oraz Maluca, twierdząc, żę Szuchewycz był następcą Pidhajnego na stanowisku referenta bojowego krajowej egzekutywy O. U. N. Przyzmie f i l r o i i I r a n s mioslii Kapitaliści francuscy przegrali proces Szu chewycz nie przyznaje się do tego i mówi, że był używany jako pośrednik między ugrupowaniami młodzieży radvka 1no-nacjon-a- 1i stycznej', sympatyzującej z O- U- N-, a opozycją, wśród której cieszył się sympatia- Oskarżony przeczy również zeznaniom Myhala. jakoby kazał mu kontynuować wywiad przeciwko komisarzowi Koscbudizkiemu- Osk prosi wkońcu, aby zaoszczędzono mu przykrości konfrontacji z Pidhajnym, o którym wie wiele rzeczysił wyrok w procesie przeciwko elektrowni. Sąd uwzględnił pozew gminy m. Warszawy i postanowił rozwiązać z winy francuskiej spółki akcyjnej Compagnie d'eiectricite de Varsovie" umowę koncesyjną, zawartą między ma. gistratem m. Warszawy a spółką w dn. 11-go stycznia 1902, przyjmując datę rozwiązania u- rriowy koncesyjnej w dniu 4 grudnia 1934 r., t. j. w dniu wniesienia pozwu m. Warszawy. Po za tern uznał za własność gminy m. Warszawy całe przedsiębiorstwo elektrowni wraz z przynależnem mieniem ruch omem i nieruchometn bez żadnego wyłączenia, w szczególności Aparaty przybory fotograficzne Mmmm K A T ciisce 3-go Maja 32 Tel Poleca: Aparaty w bogatym wyborze wszelk. firm zagranicznych, papiery, płyty i błony krajowe 1 zagraniczne po cenach fabrycznych W szczególności zwracamy uwagę na niżej podane ceny: 1 szt. 6/9 lub 4/6 V2 błon zwijanych angielskich na 8 zdjęć.... zł tuz. płyt 6<4/9 ;. zl szt.pap.gazowego 9/12 zł. Prospekty i katalogi darmo. wszystkie zapasowe mat er jaty elektrowni, sieci przewodów, zabudowania do transformatorów i liczników, całe urządzenie oświetlenia ulic ze wszystkiemi zapasowemi częściami, urządzenia biurowe, całkowitą księgowość, archiwum, plany i inne dokumenty, dotyczące urządzenia, prowadzenia i eksploatacji przedsiębiorstwa, wszelkie place j budynki fabryczne, gospodarcze, biurowe i mieszkalne, wraz z całkowitem urządzeniem, wszelkiemi maszynami, gotowizną i papierami wartościowemi, znajdującemi się w kasach przedsiębiorstwa elektrowni warszawskiej i na rachunek przedsiębiorstwa lub pozwanej firmy, w P. K. O. i w innych instytucjach bankowych z wyłączeniem 684,621 zł. gotówki w kasie i w bankach i sumy zł. w papierach wartościowych. Przedsiębiorstwo przekazano w wyłączne posiadanie i rozporządzenie gminy m. Warszawy. Wyeksmitowano pozwaną firmę ze wszystkich nieruchomości, lokali przedsiębiorstwa elektrowni, zajmowanych przez to towarzystwo w Warszawie, wraz ze wszystkiemi osobami, reprezentującemi prawa towarzystwa. Uznano za własność gminy m. Warszawy wszystkie nieruchomości, figurujące w wykazach hipotecznych. Uchylono sekwestr całego przedsiębiorstwa elektrowni, łącznie z majątkiem nieruchomym i ruchomym. Wyrok częściowy opatrzono rygorem natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie sąd postanowił wydelegować sędziego handlowego, p. Jana Gebethnera, celem dokonania przy udziale biegłych oględzin dokładnego stanu przedsiębiorstwa Elektrowni. 8¾¾¾¾ Ha krześle ełeklryanem Nowy Jork, PAT. Ubiegłej nocy stracono na krześle elektrycznem w więzieniu Sing-Sing 4-ch zabójców właściciela kawiarni w Brooklinie. Ekzekucja trwała zaledwie 20 minut. Jest to pierwszy od 16 lat wypadek poczwórnej egzekucji. Äresztowanie studentów Wilno, Tel. wł. Policja polityczna aresztowała trzech akademików Polaków, studentów uniwersytetu Stefana Batorego pod zarzutem rzucenia bomby do sklepu spożywczego należącego do życia Prużana. Szef personalny Hin. Sprawiedliwości Warszawa, Tel. wł. Minister sprawiedliwości, p. Grabowski, podpisał nominację prokuratora. sądu okręgoj wego, p. Leona Kożuchowskiego, na opuszczone przez prokuratora Dlouhego stanowisko dyrektora departamentu osobowego w ministerstwie sprawiedliwości. Zgon gen. Litznanna Berlin, PAT. Generał w stanie spoczynku Karol Litzmann zmarł w 87-ym roku życia w Neu- Globsow Generał Litzmanz w czasie wielkiej wojny prowadził ofensywą niemiecką na Łódź i stoczył słynną bitwą pod Brzezinami. Gen. Litzmann należał od 1930 r. do partji narodowo-socjalistycznej i był przewodniczącym Reichstagu ze starszeństwa. Siedem S r o s & s " V

6 Str. 6 S I E D E M G R 0 S Z Y* N f. T48 3ö & ^ PRZEPIŁOWANA DZIEWCZYNA Z za kulis magli nowoczesnej Niejednokrotnie podziwiamy w prost cudowne sztuczki magików, produkowane na scenie. Chociaż zgóry wiemy, że wszystko polega na zręczności, iluzji lub sugestji, pytam y sami siebie ze zdumieniem: Jak to on potrafił zrobić? Przecież to niemożliwe! James Wilier, jeden z najsławniejszych magików w Stanach Zjednoczonych w y dał niedawno bardzo interesującą książkę p. t. Tajemnice współczesnej sztuki czarodziejskiej, w której odsłonił chw yty i kruczki, stosowane we współczesnej magji. Najprostszym trickiem pokazywanym zwykle na początku każdego przedstawienia jest znikanie lub t. zw. cudowne ukazywanie się kart, wyciąganych pozornie z... powietrza. Sztuczki te polegają zasadniczo na ukryciu odpowiedniej k arty w rękawie lub na odwrotnej stronie dłoni, co w ym aga jednak niesłychanej zręczności i zdumiewającej precyzji ruchów. Słynny na całym świecie jest numei magiczny, polegający na rzekomem przepiłowywaniu napół dziewczyny, a następnie powtórne połączenie obu jej część ciała. Numer ten, na człowieku naiwnym, nieobeznanym z kulisami nowoczesnej magji, robi w prost m akabryczne w rażenie. W rzeczyw istości niema w tej sztuczce niczego niesamowitego, w ręcz przeciwnie,jest to sposób bardzo prosty. Magik ma dwie asystentki mniejwięcej jednakowego wzrostu i tuszy. Posługuje się długą skrzynią w kształcie trumny (to w ym iera na widzach odpowiednie w rażenie i stw arza t. zw. nastrój ) w e w nętrzu której znajdują się dwie równej wielkości skrzynie. Jedna z asystentek ukazuje się na widowni, druga leży zwinięta w kłębek w jednej z wewnętrznych skrzyń. Na rozkaz magika pierwsza asystentka wchodzi do wolnej skrzyni i sadowi się w niej, skulona w ten sposób, że w ystaje jej tylko głowa. W tym samym momencie druga asystentka w ysuw a ze skrzyni nogi. W ten sposób widz ma całkowite SzGCfo&a i z d a tc k a OKRĘTY ZA KAKAO. Brazylja zaczyna rozbudowywać swą flotę w szybszem niż dotychczas tempie. Zaległości, które jeszcze sięgają r. 1934, mają być obecnie odrobione. Rząd brazylijski zawarł urnowe z wioską stocznią Cantieri Riuniti Italian!" na dostawę 6 łodzi podwodnych o wyporności 950 tonn, 1 transportowca a 5000 tonn, oraz 2 lekkich krążowników. Inna stocznia włoska otrzymała zamówienie na 10 torpedowców. Jednorazowe zamówienie, obejmujące naraz tyle jednostek, jest rzadkością i normalnie wymagałoby olbrzymich kredytów. W tym wypadku jednak obeszło się bez pieniędzy. Brazylja płaci za okręty kawą, kakao, bawełną, rumem i innemi towarami kolonjalnemi. NAJWĘŻSZY PAS PÓŁWYSPU HELSKIEGO ZOSTANIE ZABEZPIECZONY. Pod Chałupami na Helu, gdzie półwysep Helski ma ponad 100 metrów szerokości, na zarządzenie dyrektora Urzędu Morskiego p. inż.' SI. Łęgowskiego, podjęte zostały prace nad zabezpieczeniem tego odcinka brzegu polskiego, który stale narażony jest na podmycie. Bite są w odstępach kilkunastometrowych pale, przy pomocy katarów. Pale bite są od strony otwartego Bałtyku 1 w ten sposób, że mają wskazywać dokąd sięga ląd. O ile w czasie burz, jakiś z pali zostanie podmyty wraz z pasem ziemi w której tkwił, natychmiast zostanie podjęta tam praca nad zbudowaniem stałej tamy, systemu polskiego, taką jaką widzimy za Karwią. Tama pod Karwią znakomicie chroni brzeg przed wdarciem się rozszalałego żywiołu. BREST NAJWIĘKSZĄ BAZĄ LOTNICTWA. Wojenny port francuski w Brest w ciągu o statnich lat był stale rozbudowywany. Pierwsze prace objęły powiększenie nadbrzeży, pogłębia nie basenów oraz budowę nowego łamacza fal. W ten sposób pojemność portu znacznie wzrosła. Nietylko urządzenia portowe uległy przebudowie, ale również i miasto zyskało szereg nowych budynków, między innemi gmach wojennej akademji morskiej. W obszarze Lanvesoc- Poulmio urządzono bazę dla lotnictwa mor skiego. W miejscu tern zostały zgrupowane jednostki, przeznaczone do dalekiego wywiadu. Druga baza powstała w Guipavas specjalnie dla samolotów lądowych. Koncentracja lotnictwa w Brest pociągnęła za sobą zwiększenie możli w ości obronnych portu i jego najbliższych oko lic. Szczególnie baczną uwagę zwrócono na o bronę przeciwlotniczą. Zainstalowano cały sze reg nowych bateryj przeciwlotniczych, mających za zadanie niedopuszczanie nalotów nieprzyjacielskiego lotnictwa na bazę. Z artylerją w obronie portu mają współdziałać eskadry lotnictwa myśliwskiego i oddziały reflektorów. Z wykonanych prac można sądzić o znaczeniu, jakie przywiązują Francuzi do Brest- złudzenie, że w skrzyni leży tylko jedna osoba, której w ystaje jedynie głowa i nogi. W ów czas m istrz zaczyna przepiłowywać skrzynię, oczywiście w tern miejscu, gdzie jest wąski przedział pomiędzy 0- biema wewnętrznem i skrzyniami. Złowieszczy zgrzyt piły potęguje wrażenie, w zm aga do ostatecznych granic ciekawość widzów. W reszcie skrzynia jest przepiłowana. Magik zlekka odsuwa obydwie jej połowy, jedną od drugiej. Widzimy rzecz rzekomo straszną: z jednej strony połowa tułowia z w ystającą głową i uprzejmym uśmiechem na tw arzy, z drugiej figlarnie wierzgające nóżki. Dziewczyna jest przepiłowana na dwie równe części oznajmia grobowym głosem magik. Zbliża do siebie obydwie części skrzyni, czyni rękoma kilka tajemniczych znaków i po chwili ze skrzyni wychodzi cała, zdrowa i roześm iana jedna z asystentek, ta która na oczach widzów kładła się do trumny. Druga asystentka chowa nogi: widzowie są pewni, że skrzynia jest pusta. Dziewczyna zrosła się! Pierwszy wyjazd w królewskiej karocy Edwarda VIII z Buckingham Palace do St. Ja- S' mes-palace z okazji 69-tych urodzin jego matki, królowej Mary. Odnalezienie relikwii św. Apostołów: Filipa, Tomasza i Bartłomieja Specjalny korespondent londyńskiego katolickiego czasopisma The Universe donosi z Holandj.i z miejscowości Sittand, położonej w prowinneji Limburg, o niezwykłem odkryciu reliikwiij, wśród których znajdują się reliikwiije św. Apostołów Filipa, Tomasza i Bartłomieja. W Sittard znajduje się kościół, pochodzący z XIII w. z r pod wezwaniem św. Piotra Antjocheńsikiego i ogólnie przypuszcza się, że na tern samem miejscu stała już przedtem inna świątynia, która potem uległa zniszczeniu. W każdym razie faktem jest, że miasto Sittard stanowi jeden z najstarszych ośrodków katolicyzmu w Holandji. W ciągu wieków, jak wskazują dokumenty, gromadzono do tego kościoła wiele reliikwiij świętych, które mniej więcej sto lat temu naraz zniknęły. Nie wiedziano, co się z niemi stało... Niedawno na stanowisko rektora owego kościoła i dziekana Sittard'u wyznaczono ks. H. Heenraet s 'a, znanego archeologa. Postanowił on zająć się odszukaniem zaginionych relikrwij. Poszukiwania podjęte w podziemiach i w wieży kościoła daty niezwykłe wyniki: znaleziono cały szereg skrzyń w których znajdowały się ukryte relikwje. Prawdopodobnie wskutek francuskiej inwazji pod koniec 18 wieku lub też wskutek pożaru kościoła w r ówczesny zarząd świątyni ukrył relikwje w podziemiach. Okazało się, że w jednej ze skrzyń opieczętowanej znaleziono kości wraz z dokumentami, wykazującemi, że są to relikwije św. Apostołów Filipa, Tomasza i Bartłomieja. Ponadto w innych skrzyniach znaleziono wraz z odpowiedniemu dokumentami relikwje św. Eugenjusza, który poniósł męczeństwo za czasów Dioklecjana, św. Placyda, ucznia św. Benedykta, św. Agaty, św. Łucji i wiele innych. Taniec szkockich górali wykonany przez żołnierzy 1 bataljonu Argyll and Sutherland Highlanders'* z okazji święta wojskowego w Tidworth, w Szkocji. Odß&medzi cedakcji A. A* ) Słusznie pan twierdz#, i* bez wyroku sądowego nie w atoo gospodarzom wił lokatora z mieszkania wyeksmitować- Tam kie postępowanie jest karalne- 2) Słowo,,-recyd/w ista" pochodzi z łaciny i znaczy: przem stępca powtórnie popełniający występek, za który już poniósł karę; nałogowy przestępca* 3) Umowa jest ważna i obowiązuje pana; nam leżało się poprzednio upewnić- Tylko sprzem daż przymusowa na licytacji t- zw- subhasta znosi wszelkie umowy dzierżawne. Abon Gospodarz powinien dbać we własnym interesie o estetyczny wygląd domiu. Taka naprawa należy do właściciela domu- Za jego zgodą może pan wykonać we własnym zakresie reparacje i potem koszty e czynszu potrącić. hwołyń - Sprawa jest skomplikowana- Tylko biegły prawnik ją załatwi- Radzimy ogłosić się z calem zaufaniem do pana ad w, Wł. Teimpki Chorzów, uł- Wolności 40. Stały czytelnik nr mik- niemieckich, zabiipotekowanych jako spadek dziecięcy na nieruchomości w roku podlegają następującej stawce w aloryzacyjnej: 090 mk. 1 zł- Suma zwaloryzowana wynosi zatem 555 zł. Sąd zaś może waloryzację uwartośoiowić, zależnie od obecnej w artości obiektu hipotecznego od 15^ 100 proc- Do teigo dom chodzą odsetki najmniej po 4 od sta za 20 lat- 2) Nie podaje pan dnia, w którym pan zaw arł umowę z gospodarzem- Od tego zależy, czy panu przysługuje obniżka dekretowa- Stały czytelnik Zbadać korzenie, jeśli są zdrowe to oczyścić i skropić ostudzonym odwarem z prosówki i mlekiem waplennem i różę przesadzić na inne miejsce- Pozaitem cały krzak skropić kilka ratzy odwarem tytoniowym- Jeśli korzenie są zbutwiałe, to nic róży nie uratuie- Nr proc- odsetek, to lichwa- P ryw atne pożyczki najwyżej 8 od sta- Trudno, nie podaje pan bliższych okoliczności zaciągnięcia pożyczki; nie mogę przeto poradzić, jak należy postąpić- E. G Służba w wojsku nie nadaje jeszcze patentu obywatelstwa- Należy wnieść podanie do Starostw a w Katowicach o przyznanie obywatelstwa polskiego i powołać ssę na odbytą służbę wojskowa- Abon- nr ) 25 lat- 2) Dyrekcja Poczty w Katowicach w ystaw i panu duplikat nadania pieniędzy z Katowic do Radlina- R- B- Piotrowice. Czy nie w ystarczy panu świadomość i przekonanie, że pan pracow ał dla Polski, dla Ojczyzny kochanej, nic oglądając się na zapłatę, nagrodę i zaszczytne odznaczenia doczesne? Ci w szyscy udekorowani wstążkami, orderami i dyplomami już zapłatę sw ą wzięli- Abon- nr Wodzisław. Kobieca Policja Państw ow a istnieje u nas, ale narazi* tytko w W arszawie. M- P- Tarnowskie Góry- Pszczoły można nawet w mieście chować, ale właściciel ich jest odpowiedzialny prawnie <za wszystkie przez pszczoły w yrządzone szkody- Ule należy tak ustawić, by pszczoły miały wylot nie w stronę sąsiadów i to w oddaleniu conajmniej 3 filtr- od granicy sąsiedzkiej. Pszczoła uktuje tylko wtedy, gdy w swym locie natrafi na przeszkodę. Uli nie można obijać deskami. Abon- nr L- P. Tarnowskie Góry. W tym wypadku nie przysługuje panu prawo, by pracodawca po odsłużeniu przez pana dodatkowej 3-letmej, wojskowej służby ochotniczej przyjął pana sipowrotem do pracy- W szy-' stkie inne kwestie podane w liście, zależą od umowy pomiędzy panem, a szefem biura personalnego danej spółki. ' K- S. Mysłowice. Skargą sadową niczego pan nie osiągnie, bo niema podstaw y do wniesienia skargi- Należy sprawę załatw ić z rodzicami. Abon. nr , Lubliniec. 1) Podatek drogowy płaci właściciel, podatek ubezpieczeniowy od wypadku dzierżawca- Jeśli w umowie dzierżawnej nie jest zastrzeżony termin wypowiedzenia, to dzierżawa kończy się z dniem wyszczególnionym w kontrakcie t osobnego wypowiedzenia nie potrzeba, a dzierżawca wyprowadzić się musi- Z dniem upływu dzierżawy musi się również wyprowadzić sublokator obecnego dzierżawcy- < Gmina nie jest obowiązana płacić czynszu za bezrobotnego sublokatora. 2) Konieczność przeprowadzki z wioski (M. C) do miasta (ki- A) uzasadni pan s wojem kalectwem, od niesieniem na wojnie, kształceniem dzieci, stanem majątkowym. 3) i 4) Trudno będzie coś wykolatać, bo niestety, ustaw y nie uwzględniają powodów, podanych w liście-,,rybnik Wodzisław". Prosimy o uzupełnienie zapytania i to: jaka to pożyczka?, ozy hipoteczna, czy pryw atna wekslowa- Waloryzacja się zgadza, sto milionów marek polskich z roku 1924 równa sie zł- Jeśli to jeisit pożyczka hipoteczna, to sąd może orzec uwairtościowieuie waloryzacji od 10 do 100 proc., czyli dług cały wynosiłby w ó w czas Oid 5 55 do zł- Pożyczka wekslowa prywatna przepadła. 2) Szkoły Gospodarstwa Kobiecego istnieją na Śląsku- Abon Siemianowice. Gospodarz domu nieprawnie postąpił, że panu firmę w y malowaną za jego ze woleniem w przejeździ domu złośliwie zniszczył. Pana jako sublokatora nic nie obchodzi napięty stosunek pomiędzy gospodarzeni domu, a właściwym lokatorem. Gospodarz niema prawa domagać się od sublokatora nadwyżki czynszowej, tylko od lokatora, a dopiero lokator powinien sprawę ze swym su Wika torem u jednać- Nich pan w tym sensie pomówi z właścicielem domu- Zemsta, jaką w yw arł gospodarz na napi&* szyldowym, jest dziecinna i niegodna szaruł- "'^o się obywatela.

7 N r »SIEDEM U RUSZY" Str. 7 i i Reprezentacja Falski na mecz z Austria Na mecs 1 Admłrą, który się odbędzie w Warszawie dn. 4 czerwca Polski Związek Piłki Nożnej wyznaczył następujących graczy: Madejski (Tatuś), Martyna, Sitko (Szczepaniak, Gałecki), Kollarczyk, Badura, (Ccbulak), Dytko, Piec, Matjas, God, Wostal (ew. Wilimowski), Łyko (Wodarz). Kronika sportowa AD MIRA WE LWOWIE Wiedeńska drużyna Adniira bawić będzie we Lwowie na Zielone Święta- Wiedeńczycy 'rozegrają dwukrotnie mecz z Pogonią. Pozatem wiedeńczycy rozegrają jeszcze dwa mecze w Polsce: 4 czerwca z reprezentacją Liizi w Warszaiwle i 6 czerwca w Łodzi 3 ŁKS- Adimlra pnzyjedzie do Polski w nadsilniejszym składzie, z Plate rem. Hahnemannem,.Urbankiem i Stiibber-em na czele. KOSZYKARZE JADA DEFINITYWNIE NA OLIMPJADĘ Polski Komitet Olimpijski na ostatni em posiedzeniu zdecydował ostatecznie wyjazd drużyny koszykówki na Olimpiadę, a odnośnie drużyny szczypiormiaka, piłki nożnej i pływania postanowiono zaczekać na eliminacje. Drużyna olimpijska ltceyć -będzie najmniej 80 zawodników, a najwięcej 130. CIEKAWY PROJEKT PIECIOMECZU TENISOWEGO Projekt Pol. Z w- Lawn-Tenfeo wetgo w prawie roz-ęgrańda w latach pięciomeczu tenisowego Polska. Aus tir ja Jugosławia Węgry Włochy, został już przez pańsswa zainteresowane w zasadzie zaakceptowany. pozostają zatem do omówienia szczegóły turnieju. Według planu polskiego, każde państwo grałoby z każdym po dwa razy (raz u siebie, a raz zagranicą) przez dwa lata, taik, źe na każdy rok przypadałyby 4 potkania- Program obejmowałby 4 gry pojedyncze męskie, jedną kobiecą, jedna juniorów i jedną podwójną. Pięciomecz rozgrywany byłby o puliar, ufundowany przez zainteresowane państwa. Zarząd główny Z w. Dziennikarzy Sportowych R- P. na wtorikoiwem jposiedzieniiu, po rozpatrzeniu dżiałaliności róizwiązanego w da. 30»tycznia zą-nzą-d-u oddziału śląskiego i zapoabamto się z prze-p-rowadz-o-nemi dochodzeniami, doszedł do przekonania, źe.dostępowanie pp. Mikuły, Korcyla* Skiby i Kęsy, kwalifikuje się do rozpatrzenia przez sad koleżeński. Równocześnie.przekazano sądowi koleżeńskiemu akta przeprowadzonych dochodzeń. ZA JAWNEM SĘDZIOWANIEM Specjalna komisja Ziw. Pol. Z w- Sportowych. pod przewodnictwem mi. J. Grabowskiego, powołana do uregulowania zagadnienia sędziowskiego w boksie, odbyła konferencję z prezesem PZB- p. Kuczykiem. Podczas konferencji wyrażono przekonanie, że jawne sędziowanie przyczyni się w dużym stopniu do uregułowainia sprawy sędziowskiej, przyczem wysunięto projekt, by sędziowie po każdej rundzie podnosili do góry tabliczki z notą punktową- System jednego sędziego uznano za niewskazany, wychodząc z założenia, że - jeden sędzia nie może przez cały czas obserwować wszystkich ruchów obu zawodników. MJR. MORAWSKI NIE WYDAŁ AGEND WARSZ. OZB. Pełniący obowiązki prezesa WOZB., w e dług wyborów sobotnich, iniż- Grosser, zwrócił się do komisarza PZB- na okrąg warszawski, mjr. Morawskiego o wydanie agend w myśl uchwały walnego zgromadzenia WOZB. Mjr- Morawski oświadczył w odpowiedzi, że agendy wyda jedynie na zlecenie instytucji, która go mianowała komisarzem, a mianowicie PZB. Wiadomości zagraniczne Na mistrzostwach pływackich Zw. Sowieckiego Sokołowa ustanowiła nowy rekord państwowy w pływaniu na 200 m. stylem klasycznym, z wynikiem 3:05, 8 sek. Japoński komitet olimpijski zestawił już reprezentację Japonjt na igrzyska Olimpijskie w Berlinie. W skład reprezentacji wchodzą: 46 lekkoatletów, 45 pływaków, 18 wioślarzy, 16.u piłkarzy, 14-u hokeistów, 11-u koszykarzy, 8 gimnastyków, 5 bokserów, 5 zapaśników, 4-ch jeźdźców, 4 żeglarzy. W dniu 22 czerwca rb. rozpoczynają się w Wimbledonie nieoficjalne tenisowe mistrzostwa świata. Na zawody te amerykański Zw. Tenisowy wysyła: Allissona, van Kyna, Donalda Rudge, Gene Mako, Gra-nta oraz dwuch juniorów Stratfordu i Genannte. Wbrew zapowiedziom nie przybędzie na turniej Helena Moody. W Nowym Jorku od-był się mecz bokserski, w którym włoski olbrzym, b. mistrz świata wagi ciężkiej Camera pokonany został przez murzyna Haynesa w 9-tej rundzie przez techniczne k. o. 3 najlepsze pływaczki holenderskie w st. dow. spotkały się na dyst. 100 m. Zwyciężyła Wagner w czasie 1:06 sek., pozostałe dwie zawodniczki: Mastebroek i Den Duden uzyskały jednakowy cza«1:06,2 sek, Albański 1 Wasicwicz nie zostali wyznaczę- dwu meczach Admiry z Pogonią nl, gdyż swój egzamin olimpijski przejdą na maja i 1 czerwca. Pływacy amerykańscy Jak się dowiadujemy, sprawa przyjazdu pływaków amerykańskich do Polski na zawody p-o igrzyskach olimpijskich w Berłin-ie, przedstaw ia się pomyślnie. W Stanach Zjednoczonych b aw obecnie członek zarządu P. Z- P-, o. Weismann, który mootuje sprawę powyższa- Pływ acy am e rykańscy gotowi są przyjechać do Polski r.a dogodnych dla nas warunkach finansowych- Z Polski goście udadzą się bezpośrednio do Ameryki i podróż tę odbędą prawdopodobnie na polskim motorowcu transatlantyckim Batorym. dniach 31 Polsce KOWALEWSKA JEDZIE DO JUGOSŁAWJI Kokab-Kowalewska, znana nasza zawodniczka w skokach do wody, udaje się na 6- tyigodniowy trening do Splttu w Jugosławii. Liczy ona na to. że wejdiziie w skład naszej reprezentacji olimpijski ej. po doprowadzeniu swojej formy do maksimum. Obecnie Kowalewska trenuje gimnastykę w Sokole razem z mężem swym Pietrzykow skim również znanym skoczkiem do wody. KARPIŃSKI ZAPROSZONY DO BERLINA Znany reprezentacyjny pływak polski, Karpiński, zaproszony został do Berlina na trening przedolimpijski przez Deutsche Studentenschaft. Międzynarodowy wyścig odwolong Tegoroczny międzynarodowy długodystansowy wyścig na Dunajcu, który miał się odbyć w dniach 31 maja i 1 czerwca nie dojdzie do skutku. Komisja sportowa Polskiego Związku Kajakowego postanowiła odwołać wyścig z tego względu, źe nasz sport kajakowy jest w roku bież. nastawiony na Olimpjadę i ci zawodnicy, którzy wezmą udział w Olimpjadzie są, w myśl zleceń P. Z. K., wyeliminowani z udziału w tym wyścigu z obawy przemęczenia. Po Frapaoanaowe i zatem do odwołania wyścigu przyczynił się brak w tym roku dostatecznej liczby zgłoszeń zagranicznych, zwłaszcza Niemców, którzy również są zaabsorbowani Olimpjadą. W czasie Zielonych Świąt odbędzie się natomiast spływ turystyczny Dunajcem. Sprawdzianem formy naszych kajakarzy będą mistrzostwa okręgowe i mistrzostwa Polski. Przed samą Olimpjadą wezmą kajakowcy udział w obozie kondycyjnym nad morzem. Siedmiu Sroszy w Łaziskach Średnich Z okazji dzlesiętio letnej rocznicy istnienia M propagandową Imprezę lekkoatletyczną Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Mę- dnii^ 5 lipca br, skiej w Łaziskach średnich, Redakcja Siedmiu Groszy" organizuje wspólnie z zarządem K. S. Mistrzostwo tenisowe Francji W czw artek w dalszym ciągu międzynarodowych mistrzostw Francji rozegrano następujące spotkania: Gra pojedyńcza panów: Gramm S taiłoś 6:3 6:1 6:2, Bernard Jouraiu 6:2 3:6 2:6 11:9 9:7, Bons sus Bawar owski 4:6 6:4 6:0 6:4, Maneff Rho Sin Kie 7:5 6:3 5:7 2:6 6:4, Destremeau Rodeł 6:4 6:2 6:4, Merlin Hare 6:3 5:7 6:3 6:4- Gra pojedyńcza pań: Horn Couquerque 2:6 6:3 8:6. Do ćwierćfinału zakwalifikowali się: Perry, Gramm. Destremeau, Austin. Boussus» Merlin, Bernard, Maneff-, W alczyć będą: Gramm Destremeau, Austin Bernard, M erlin Boussus, Maneff Perry. Z całego ftrafu Następne 9 te eliminacje przedolimpijskie szermiercze rozegrane zostaną podczas mistrzostw Polski, które odbędą się w Warszawie czerwca, organizowane przez Warszawiankę. W dotychczasowych elminacjach szpadowych 3 razy wygrał Kantor, po 2 razy Sobik i Zaczyk, a jeden raz Szempliński, zaś w szablach po 3 tazy wygrali Dobrowolski i Segda, a po razie Sobik i Zaczyk. W eliminacyjnym biegu na 800 mtr. przed meczem W arszawa Poznań pierwsze miejsce zajął Kępiński (Legja) w dobrym czasie 1:59.8 przed Majewskim (AZS) 2:00.4, Skowrońskim (Warsz.) i Jurkowskim (Polonia). Bliższe szczegóły podamy jeszcze. M. In. w programie zawodów odbędzie się bieg sztafetowy 25 oddziałów K. S. M. Konferencja ogólnopolska w sprawie kobiecej lekkoatletyki zwołana zostaje przez referat kobiecy PZLA na 31. bm. o godz. 17-ej w salii konferencyjnej PUWF. Sprawa meczu Polska-Belgja, wobec odmowy udzielania pomocy finansowej przez władze sportowe, stoi nadal pod znakiem zapytania. PZLA czyni jeszcze starania o urządzenie tego meczu, o ile jednak nie uda się uzyskać pomocy finansowej, wtedy mecz byłby odwołany, a wzamiam zato PZLA zaprosiłby kilku zawodników belgijskich na zawody międzynarodowe czerwca do Warszawy, w których startować mają także zawodnicy belgijscy. Sport na Slasku NOWE KARY NA PIŁKARZY ŚLĄSKICH Wydział Gier i Dyscypliny S0ZPN- ukarał gracza Kozłowskiego W altera z KS. Bytków, 4-mies.ięczną dyskwalifikacją, za podpisanie zgłoszenia dla KS. Garbarnia Rybnik. Ukończenie kary 20-9* br. Cofnięto zamknięcie boiska T. S. 20 Bogucice. Ukarał T. S- 20 Bogucice grzywną 50 ził. za nieprzestrzeganie paragrafu 5 St. a i c- Postanowień Si- OZPN- Część ogólna.- Gracza z TS- 20 Bogucice, Żurka Antoniego dożywotnią dyskwalifikacją, za czynno znieważenie przeciwnika- Przesunął termin zawodów B. B. Z- S. KS- Słowian z dnia 7 czerwca br. na dzień 5 lipca br.. Zawiesił karę graczowi Kal ł Wiktorowi z KS. Czarni Chropaczów. Ukarał z KS- Śląsk Kończyce następujących graczy: Sieromia Henryka, S-mlesięczną dyskwalifikacją za odgrażanie pobiciem sędziego. Ukończenie kary 20 lipca br. Skrziypczoka Emanuela S-miiesięcemą dyskwalifikacją za odgrażanie pobiciem sędziego- Ukończenie kary 20 lipca br. Szramowskiego Eryka, 3-miiesięczną dyskwalifikacją za odgrażanie pobiciem sędziego. Ukończenie kary 20 lipca b. r. Dzicmibailę Jana z KS. 06 Katowice, 2-miieśiiięczinią dyskwalifikacją za rozmyślne i kopnięcie Ipirzeciwimka. Ukończenie kary 20 lipca br-.... Ligowa drużyna Śląska gra w niedzielę w Knurowie z doskonałym zespołem Concordji, która wystąpi do zawodów w pełnym składzie z Gajdą na czele. Początek spotkania o godzinie 17,30. Dziś na boisku Kościuszki w Szopienicach gospodarze spotkają się z Wojskowym Klubęy* Sportowym z Krakowa. Początek o godz. 17-tej. Poprzedzą zawody drużyn młodszych. Wawel Nowa M ieś gra w niedzielę z I. F. C. Katowice o godz. 17-tej, w poniedziałek zaś z Unją Sosnowiec. Wawel wystąpi wzmocniony Szymą z Policyjnego KS. Katowice oraz Herischem z FC. Zgoda Blelszowice spotka się w niedzielę na boisku własnem z Wyzwoleniem Łagiewniki, zaś w drugi dzień Świąt wyjeżdża do Bielszowic na mecz ze Słowianem. KS. Strzelec 23 z Czerwlonki gra w poniedziałek u siebie o godz. 17-tej z 06 Katowice. Poprzedzą zawody KSM. Czułów Strzelec II. Z BOISK PIŁKARSKICH W RYBNICKIEM A-klasa: Polonia Piszów M- P. Wodallsław 3:4 Strzelec 23 I- KS- Szyby Jaokowice 3:0 Pierwszy Chwało wice Silesia Parusz owiec 1:3 T. S. 20 Rybnik Kop. Roemer 1:5 Naprzód 23 Rydułtowy Błyskawica, kop. Ema 1:2 B-Llgat KS. 32 Radziejów Concordia Knurów 5:3 M- P- Godów PIW 1 WF Nie wda dom 3:0 M. P. Czarni, Gorzyce R. T. G- S- Radlin 5:3 Śląsk, Głożytny 27 Gołkowice 3:0 w- k. Jedność, Popielów, Gwiazda, Skrzyszów 10:0. TABELA KLASY A PODOKREGU RYBNIK Nazwa klubu Gier Pkt. St- br. Naprzód 23 Rydułtowy :24 Silesia Rybniiik-Pariusz :22 Błyska wilca kop. Ema :37 23 Czerwionika :21 Powstamiieic Wodzisław * :40 T. S. 20 Rybnik :28 Pierw szy Chwałowłc* :30 Polonia Pszów :45 Kopafinta Römer :31 I- KS- Szyłby Janlkowice :52 rx,,,.-:.¾'-., PROGRAM. Powiatowego Święta I%yśipbśo6 ienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Rybniku, organizowanego przez Powiatowy Komitet PW. i WF. w Rybniku w dniu 1 czerwca br. W famy świięta wchodzi uroczystość święta pułkowego 75 p. p. obchodzona przez miejscowy Garnizon. Godz zbiórka odtiz. wojskowych, org. PW. ii WF. oraz zaproszonych stowarzyszeń iitjp. na rynku w Rybniku. Ustawienie według planu z dnia 3-go maja br raport i przegląd oddz. wojsk, oraz PW. i WF. przez Komendanta Garizonu oraz Pana Starostę, oraz dekoracja odznakami PW. i WF wymarsz na mszę do kościoła św. Antoniego, defilada oddz. wojskowych oraz org. P. W. i W. F. jak w dniu 3 maja obiad żołnierski w koszarach 1/75 p. p. dla zaproszonych gości oraz oddz. P. W start do biegu okrężnego dla sen jorów i junjorów na trasie oraz m. na rynku w Rybniku zawody i imprezy sportowe na placu Ruda. Program przewiduje: do ) trójbój lekkoatletyczny: bieg 100 m., skok w dal z rozbiegiem, rzut granatem 500 gr. 2) zawody drużyn męskich gier sportowych: koszykówka, siatkówka, 3) zawody drużyn żeńskich: hazena, siatkówka, 4) gimnastyka wolna Sokołów z muzyką, 5) pokazy So. kotów na przyrządach, 6) pokazowe walki szermierzy, 7) pokazowa gra tenisa stołowego, 8) piramidy Sokołów. Godz ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród zawodnikom, wizja watki wykonają oddz. 1/75 p. p., apel poległych i wspólna modlitwa. Zgłoszenia zawodników do biegu okrężnego, do trójboju oraz gier sportowych należy uskuteczniać bezwloczmie do Komendy Powiatowej P. W. Rybnik. Drozdowski, znany lekkoatleta,cracovii przeniósł się na Górny Śląsk i zasilił szeregi Pogoni katowiiefciej. Treningi lekkoatletyczne na boisku Komitetu W. F. i P. W. w Katowicach odbywają się w każdą środę i każdy piątek. Treningi prowadzą pip.: Rakoczy, Banaszak, Józef Chmiel, Wilhelm Schneider i Leopold Baiudisch. Austrio - Polsko w pitce ręcznej Międzypaństwowy mecz szczypiómiaka między reprezentacją Polski i Austrji odbędzie się w święto Bożego Ciała 11 czerwca w Katowicach, na boisku Miejskiego Komitetu W. F. i P. W. dawniej Pogoni o godz. 16-tej. Reprezentacja Austrji przyjeżdża z 17 graczami do Polski i rozegra trzy spotkania: w Katowicach, Krakowie i W a r sz a w ie. Dla poi. 11 w Katowicsidi skich szczypiórnistów mecze z Austrją będą kwalifikacją do wyjazdu na Olimpjadę. W spotkaniu katowickiem reprezentacja Polski oparta będzie na graczach śląskich, których według zapewnienia kapitana związkowego p. Fahrego wejdzie do składu 7-miu. W dniu wczorajszym śl. O. Z. P. R. zwrócił się do Polskiego Związku Piłki Ręcznej w Warszawie z prośbę aby na zawodach w Katowicach drużyna złożona była wyłącznie z graczy śląskich. Sprawa ta zostanie definitywnie załatwiona w przyszłą środę podczas treningu dwuch teamów śląskich, na którym obecny będzie kapitan P. Z. P. R. p. Fabry.

8 Str. «SIEDEM GROSZY 'Nf & Radio w roli obrońcy Niezwykle wydarzenie w Szarwes Prasa węgierska notuje zabawny wypadek, nadający radfu rolę, o jakiej nape wno nie myśleli jego wynalazcy. Okazuje się, że w pewnych okolicznościach może ono z powodzeniem zastąpić... stróża nocnego. Oto w miasteczku Szarvas ogólne poruszenie wywołał zapowiedziany ślub córki okolicznego m agnata z synem miejscowego patrycjusza, właściciela kilku domów i wielkiego składu narzędzi rolniczych. Obrząd weselny odbyć się miał na wsi u rodziców panny młodej. Rozesłano NOTOWANIA GIEŁDY WARSZAWSKIEJ s dnia 29 maja 1936 r. Waluty: B eki belgijskie Dolary St- Zjcdii , Dolary kanadyjskie , Floreny holenderskie , Franki fonemskie Firanki szwajcarskie , Funty angielskie , Guldeny gdańskie , KorOrry czeskie , Korony norweskie , Korony duńskie , Korony szwedzkie , Liry włoskie , Marki fińskie , Marki niemieckie , Pesety hiszpańskie , Szylingi austriackie Papiery państwowe. 5 proc- poż. konwersyjna 52-75, 6 proc. poż- d-olarowa , 4 proc- poż. dolarowa 50-00, 7 piroc. poż- stabilizacyjna osit- drobne, 4 i pół piroc- L- Z- Ziemskie Kredytowe serja V , 4 i pól proc- L- Z. Pozn- Ziemskie Kredytowe serja L 40-50, 4 proc- poż. inwestycyjna I ern- pojed , I cm- ser je 75-00, II em- pojed , II em- semje Akcie: Bank Polski , Cukier , Lilpop 12* , Modrzę] ów 6-25, Norblin , Starachowice , Habenbusch , Ostrowiec Dewizy: Holandia , Kopenhaga , Londyn 26-58, Nowy Jork czek 5-31 i siedem ósmych, Nowy Jork kabel 5.32, P aryż 35-01, Praga 22-01, Sztokholm , Szwajcaria Potyczki polskie w Nowym Yorku: Poż- dółarbwd 67-50, poi- DłtóOinowtSika 74-75, poż- st-abiłtzacyjina 86 i trzy ósme, poż- warszawska 58-75, poż- śląska Uwaga! 30 maja notowań giełdy warszawskiej nie -bedzie. roznaśska GIEŁDA ZBOŻOWA s dnia 28 m aja 193* r. Ceny p ary tet Poznań. M ąka żytnia gat. II proc. 14,75 15,75, Mąka żytnia poślednia 65 proc. 13,25 14,25, Mąka pszenna gat. II. F proc. 23,50 24, Mąka pszenna gat. II G proc ,50, Mąka pszenna gat. III A proc ,50, Mąka pszenna gat. III B proc ,50, Otręby pszenne grube 11 11,50, O tręby pszenne średnie 10 10,75, Otręby żytnie 11 11,50. Reszta notow ań bez zmiany! Usposobienie spokojne. Obroty: żyta 94 ton, pszenicy 28 ton, jęczmienia 6 ton, owsa 15 ton. mnóstwo zaproszeń cała zamożniejsza ludność Szarvas wybierała się na weselną zabawę. Dowiedzieli się o tern budapeszteńscy rycerze przemysłu i postanowili wyzyskać nadarzającą się sposobność. Gotowała się do wyprawy na Szarvas banda niejakiego Avrazy'ego. Gdy pod wieczór wszystko, co żyło, opuściło mieszkania w Szarvas,. rabusie pod wodzą herszta Avrazy'ego dostali się do piwnic domu ojca pana młodego. Wyrąbali otwór w sklepieniu i wdarli się do biura składu: znaleźli tu.jednak tylko podręczną kasetkę, zawierającą bardzo skromną sumkę pieniędzy. Mocno niezadowoleni zdecydowali się przejść do prywatnego mieszkania kupca w nadziei, że tam umieszczona jest kasa bogacza. Nie było to zadanie łatwe. Należało po ciemku wybić dziurę w suficie. Nagle włosy zjeżyły się i,m na głowach. Byli pewni, że nikogo tu nie zastaną, bo nawet znaczną część służby miano zabrać na wieś... Tymczasem... Co to!? Z dalszych pokojów dolatują jakieś głosy... Kończysz jak pobożny korsarz, który wypłynął na morze z dziesięcioma przykazaniami, ale wyskrobał jedno z tablicy. Nie kradnij? zapytał bas. To właśnie przykazanie wyskrobał! brzmiała odpowiedź. W łamywacze stali, Jakby tknięci raptem paraliżem, sam Avrazy stracił zupełnie głowę i nic wiedział, czy iść naprzód czy zmykać. Zdrada... Ktoś nas wydiałl... - szepnął idący za hersztem bandyta. Zdrada, zdrada! powtarzały inne głosy. To Bela... Ona zawsze zadużo gada. Rozległ się głuchy łomot. Ktoś jęknął, ktoś zaklął, ktoś kogoś palnął w kark... A tymczasem w pokoju sąsiedniem grzmiał potężny bas: Przedsięwzięte są już środki zaradcze, możesz wierzyć mojemu słowu: miecz i szubienica... Na te słowa opryszków opanow ała p a nika. Jeden po drugim zaczęli uciekać z wyimaginowanej zasadzki. Rozgorzała bójka. Avrazy daremnie usiłował opanować sytuację. Nikt go nie słuchał. Spowodowany walizą hałas sprowadził wreszcie policję, która ptaszków ujęła. Co jednak najciekawsze, to fakt, że w mieszkaniu istotnie -nikogo nie było. Rozmowa, która przeraziła złodziei, pochodziła z głośnika radjowego. Zapomniano go wyłączyć. W Budapeszcie zaś nadawano słuchowisko, osnute na dramacie Szekspira: Miarka za miarkę... Dziś otwarcie VIII. Targów Katowickich W myśl zapowiedzi, w sobotę, dnia 30 go maja br. o godzinie 17-tej popołudniu nastąpi oficjalne otwarcie VIII. TARGÓW KATOWIC KICH. Obecne Targi zgromadziły ok. kilkuset wystawców, reprezentujących bogaty dorobek wytwórczości krajowej ze wszystkich bez wyjątku dzielnic Polski. Zwiedzający będą mieli doskonałą okazję nawiązania bezpośredniego kontaktu handlowego z producentami, a tern samem poczynienia zakupów w warunkach najlepszych, ponadto zapoznają się z wielu nowymi dziedzinami krajowej produkcji, jak również poważnej wynalazczości z dziedziny techniki«i opatentowanych wynalazków, które zajęły oddzielne stoisko. W niedzielę, dnia 31-go maja br. o godzinie 21-ej odbędzie się zapowiedziany pokaz ogni bengalskich. Pokaz ten odbędzie się ze względu na bezpieczeństwo na specjalnie wydzielonym terenie pod odpowiedniem kierownictwem technicznem S. A. Lignoza i pod dozorem straży pożarnej i służby bezpieczeństwa. W dniu pokazu wszystkie kasy na Targach będą czynne do późnych godzin wieczorowych, gdyż wspaniały pokaz ogni sztucznych widoczny będzie tylko dla osób znajdujących się na terenie Targów". Pokaz odbędzie się tylko w razie pogody, gdyby natomiast padał deszcz lub zerwała się silna wichura, wówczas pokaz odbędzie się dopiero za tydzień, przyczem ponowny termin podany zostanie do wiadomości publiczności przez Berlinem, umożliwiłaby przedewszystklem mieszkańcom ważniejszych ośrodków prowincjonal Samolotem d o teatru Dla miłośników teatru, mieszkających na nych, Jak Reims, Amiens, Rouen, Chartres, Lens prowincji, wprowadzona być ma we Francji specjalna... komunikacja lotnicza, dzięki której tralnych, w warunkach mniejwięcej normalnych, 1 L p. korzystanie z paryskich przedstawień tea mieszkańcy miast oddalonych nie więcej niż nie narażając ich na stratę całego dnia 1 nużącą 200 km. od Paryża, mogliby udać się około godziny 20-ej samolotem na przedstawienie do Pa nie więcej jak 40 minut. W sprawie tej toczą podróż koleją. Lot w jedną stronę wymagałby ryża i po teatrze wrócić samolotem około godzi się obecnie rokowania między francuskiem to ny 1-ej w nocy. Inowacja ta, wzorowana us wprowadzonej niedawno w Niemczech teatralnej komunikacji lotniczej między Lipskiem a warzystwbih-kbbhmlkacji lotniczej Air Union i dyrektorami teatrów paryskich. Rokowania te mają przebieg pomyślny. Teatralna komunikacja lotnicza wprowadzona byłaby od przyszłego serami teatralnego. Przygody Bezrobotnego Froncka Japończyk Mttrakosa, znakomity długodystan«sowlec i rekordzista krajowy w biegach ny 5 tysięcy metrów. ROWERY, gwarantowane, zł. 95. LODOWNIE domowe, masarskie, najtaniej: Katowice, Gllwieka 24/a mieszk ROWERY dobre chromowane, pierwszorzędny gatunek sprzedajemy na Pożyczki. WÓZKI DZIECIĘCE, RAD JA, 20 zł. miesięcznie. Okazjal Tylko krótki czasi Smaczny Chorzów, Wolności 40, Tarn. Góry, Kolejowa MŁODSZA sprzedawaczka poszukiwana. Katowice, Dewor, Rzeźnictwo, Żwirki i Wigury , UCZEŃ fryzjerski potrzebny od zaraz. Mysło< wice, Krakowska 26, B. Lerczak, mistrz fry< zjerski. 4838' CZELADNIK rzeźnicki z długoletnią praktyką, obeznany z ubojem i wyrobem wędlin, z kartą rzemieślniczą poszukuje posady. Obiegły, Czeladź, Milo wieka BILARD kupię używany. Lukas Wiłem, Żyglin, poczta Miasteczko Sl KTO wypożyczy 500 zł. przyjmę ucznia do nauki rzemiosła piekarskiego i cukierniczego. O- ferty Siedem Groszy pod ROWERY najlepsze za wszelkie obligacje pożyczek państwowych 1 świadectwa tymczasowe pożyczki inwestycyjnej, poleca składnica, Katowice, Marjacka SKŁAD kolonjalny z maglem elektrycznym i mieszkaniem, niski czynsz spowodu objęcia innego interesu tanio do sprzedania. Oferty Siedem Groszy" pod Tanio" PIERWSZE i drugie święto zielony jarmark koło p. Bergera w Ławkach DO wynajęcia sklep z pokojem. Świętochłowice, Wolności 29, Rudnik CEGIELNIA poszukuje od zaraz wykwalifikowanego maszynisty, obeznanego z lokomobilą (Igo Lanza). Zgłoszenia pod Maszynista" do Administracji Siedem Groszy ROWER damski używany w dobrym stanie 65 zł. Oferty 7 Groszy Bielsko, Zamkowa 3 pod Rower", ss^xsu/ą \\V /f Z " D ^ \ & Gospodyni prosi Froncka, aby szczepę jej zasadzi! kuzyn już próbował wczoraj ale jakoś nie poradził '. Poszedł Froncek do ogrodu dół wykopał jak się patrzy. Teraz tylko szczepę włoży 1 u spodu wapnem natrze... Lecz że chłop jest roztargniony, więc miast szczepę w ziemię wsadzie pięknie tu posadził ryskal... Nie.mógł sobie znów poradzić. Gdy gosposia to ujrzała, to aż kok jej dębem stanął Sama będzie już musiała szczepę tę zasadzić rano... w m m sm u Ę MiCSIECZNY ABONAMENT 7 GROSZY" Z DOSTAWA DO DOMU PRZEZ AGENTÓW LUB PRZEZ POCZTĘ w MAJU rprzy ZAMÓWIENIU W URZEDZIE POCZT. ZŁ.24I CENNIK OGŁOSZEŃ W 7 G RO SZAC - 1 POLE O WYMIARZE 3Smm*67mm. ZŁ.2! OGŁOSZENIA DROBNE 2 0 GR. ZA SŁOWf Brukiem i nakładem Zakładów Graficznych i Wydawniczych Polonia S. A w Katowicach. Redaktor odpowiedzialny: Stanisław Noga].

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI UROCZYSTE ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW KSP. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/42688,uroczyste-slubowanie-policjantow-ksp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 24 lipca 2017, 04:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110876,75-rocznica-zbrodni-katynskiej.html Wygenerowano: Środa, 15 marca 2017, 18:15 Strona znajduje się w archiwum. 75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

ORGANY PROCESOWE. Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH R P R P

ORGANY PROCESOWE. Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH R P R P ORGANY PROCESOWE Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH I INSTANCJA II INSTANCJA R P R P SR SO SA 1 Uzupełnij tabelę: WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH Rodzaj właściwości Definicja Sąd, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM

POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM POKRZYWDZONY W POST POWANIU KARNYM Kto jest pokrzywdzonym? Co to jest post powanie przygotowawcze? Jak si przygotowaç do udziału w rozprawie? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego 222 Dziennik Ustaw. Poz. 96 i 97. Ni 16. 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej mie:dzy st2lcj2lmi polskich kolei państwowych a stacjami połozonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja dla wspierania i rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i utworzenia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Komisarz Martin Schlagner policjant z Siegen przebywał na stażu zawodowym w Jeleniej Górze we wrześniu 2012 roku, natomiast w październiku w Policji Siegen

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD KONWENTU SENIORÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - nieobecny

PROTOKÓŁ OBRAD KONWENTU SENIORÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - nieobecny PROTOKÓŁ OBRAD KONWENTU SENIORÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia 20.05.2014 r. W skład Konwentu Seniorów wchodzą przewodniczący i sekretarze Prezydiów wszystkich części Walnego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski

Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski Historia Grabowca, ksiądz Stefan Ginalski, inne parafie i nie tylko 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski 03.11.1889 27.10.1954 (praca w trakcie opracowywania) Tomasz Ginalski, Renata

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych 1. Na

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Św. Faustyny. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Św. Faustyny. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Św. Faustyny Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Św. Faustyny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak T1 Anna Kowalska i Adam Nowak wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się15 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 w Kościele pw. Św. Trójcy przy ul. Krzyckiej 42 we

Bardziej szczegółowo

1936 i bilans otwarcia likwidacji na dzień 1 stycznia r.

1936 i bilans otwarcia likwidacji na dzień 1 stycznia r. Śląska Biblioteka Publiczna 2im f SL. m r, u 12. Sprawozdanie firmy jr Slqsko-Dqbrowskie Kolejowe Towarzystwo Eksploatacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KATOWICE za rok operacyjny 1936 i bilans

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Wieści z Bajkowej Krainy

Wieści z Bajkowej Krainy Wrzesień 2015 Wieści z Bajkowej Krainy 10-lecie przedszkola Bajkowa Kraina W tym roku obchodziliśmy rocznicę 10-lecia przedszkola. W tym uroczystym dniu Dyrekcja i kadra pedagogiczna spotkała się, na mszy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 191/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 191/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 191/2015 za okres od 10.07.2015 r. godz. 8.00 do 11.07.2015 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej 1. Pilaszków (pow. warszawski-zachodni) dwóch policjantów rannych

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Przewodnicząca Kiekisz Jolanta CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 1. Knap Agata 2. Fenkanin Dorota 3.

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA DURASIK przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 6735/03) WYROK 28 września 2004 r. W sprawie Durasik przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9

Spis treści. Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 Spis treści Słowo Biskupa Płockiego... 5 Ks. H. Seweryniak, Od Redaktora... 9 1909 Orędzie jego Ekscelencji Biskupa Płockiego do Diecezjan Płockich... 17 List pasterski na Post Wielki r. 1909... 21 List

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1 REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1. Zebranie Przedstawicieli Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982, Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel

Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach ul. Warszawska 5 tel. 696 826 381 LUTY 2016 WYDARZENIA OTWARTE WYSTAWY Armia Krajowa 1939 1945 Wystawa w przestępny sposób ukazuje dzieje organizacji

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

1. Funkcjonariusz, który w związku z podjęciem lub zakończeniem pełnienia służby w kontyngencie

1. Funkcjonariusz, który w związku z podjęciem lub zakończeniem pełnienia służby w kontyngencie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/364,projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-2005-r-w -sprawie-naleznosci-pieniez.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 15:19 Projekt

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Muzeum Więzienia Pawiak

Warszawa Muzeum Więzienia Pawiak Warszawa Muzeum Więzienia Pawiak Historia Znajduje się w miejscu więzienia zbudowanego w latach 1830-1835 przez władze carskie między ul. Dzielną, Pawią i Ostrożną [później Więzienną]. Kompleks zabudowań

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI W rocław, dnia -i m aja 2017 r. Z P-K N PS.431.6.10.2017.MB1 Pani Zofia Chmielewska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie Wystąpienie pokontrolne W dniach 20-22

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku U C H W A Ł A Nr 169 / 169 / 08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Radę Gminy tytułów: Honorowy Obywatel Gminy

Bardziej szczegółowo

Dzień pierwszy - ŚRODA 20 lipca 2016 DZIEŃ PRZYJAZDU

Dzień pierwszy - ŚRODA 20 lipca 2016 DZIEŃ PRZYJAZDU Dzień pierwszy - ŚRODA 20 lipca 2016 DZIEŃ PRZYJAZDU Przyjazd grup późnym popołudniem Parking plac targowy - Czerwionka Francja, Włochy, Dominikana przylot Kierowcy nocleg w hotelu Timberland Pielgrzymi

Bardziej szczegółowo

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8 Strona 1 z 7 Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj.dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 592 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

KAZUS 1 Sekretarz urzędu dyplomatycznego Białorusi w RP udał się swoi służbowym pojazdem na wieczorne spotkanie ze znajomymi. Pojazd posiadał niebieskie tablice oraz oznaczenie CD. Sekretarz zaparkował

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 104/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130786,lubuskie-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 września 2017, 04:46 Strona znajduje się w archiwum. LUBUSKIE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 205/2016. ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH za okres: r.

BIULETYN INFORMACYJNY NR 205/2016. ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH za okres: r. ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 205/2016 za okres od 20.07.2016 r. od godz. 8.00 do 21.07.2016 r. do godz.8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby czwartek, 21.07.2016 r. 1. ALFA oraz BRAVO CPR wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo