REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 28, Kraków, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem. 1.3 Nazwa organu, wydającego zezwolenie Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. 1.4 Zasięg loterii Loteria będzie prowadzona na terenie całej Polski. 1.5 Czas trwania loterii Loteria rozpoczyna się w dniu r. i kończy się w dniu r. Termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowania, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji. 1.6 Czas trwania sprzedaży promocyjnej Sprzedaż produktów objętych promocją prowadzona będzie w dniach od r. do dnia r. 1.7 Uczestnicy Loterii a) Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych oraz firm, które spełnią wymogi określone w punkcie II Regulaminu niniejszej Loterii. b) W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora loterii, pracownicy i wspólnicy firmy KW TRADE Sp. z o.o., osoby zatrudnione przez Organizatora i firmę KW TRADE Sp. z o.o. na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, osoby wchodzące w skład Komisji Nadzorującej Loterię (zwaną dalej Komisją) a także członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. c) Uczestnik przystępując do Loterii, winien zapoznać się z Regulaminem Loterii. 1.8 Dane osobowe 1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych na cele związane z niniejszą Loterią jest Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 28, Kraków. Dane osobowe Uczestników Loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.) oraz będą wykorzystywane do celów prowadzonej Loterii. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. 1

2 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych uzyskanych na podstawie zgody, o której mowa w pkt 2e, 2f Regulaminu jest KW TRADE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mała Góra 91 B, Kraków. Dane osobowe Uczestników Loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.) oraz będą wykorzystywane dla celów marketingowych KW TRADE Sp. z o.o. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 2.1 Warunki wzięcia udziału w loterii promocyjnej Warunkiem udziału w niniejszej Loterii jest: a) jednorazowy zakup dokonany w terminie od roku do roku w dowolnym punkcie handlowym towarów marki AMOS i FIORELLO, udokumentowany fakturą VAT lub rachunkiem imiennym, na kwotę minimum 500 zł netto tj. 615 zł brutto. b) prawidłowe wypełnienie Karty Uczestnictwa w Loterii, która będzie dostępna w siedzibie Organizatora Loterii, w punktach handlowych firmy KW TRADE Sp. z o.o., oraz na stronie internetowej loterii w terminie od roku do roku. c) nadesłanie uzupełnionej Karty Uczestnictwa w Loterii do siedziby Organizatora Loterii Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak, ul. Wielicka 28, Kraków lub za pośrednictwem strony internetowej Loterii www w terminie od dnia r. do dnia r. 2.2 Karta Uczestnictwa w Loterii Karta zawiera miejsce na wpisanie: a) w przypadku osoby fizycznej: imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu - numer dowodu (faktury lub rachunku) zakupu towaru upoważniającego do udziału w Loterii - data zakupu towaru upoważniającego do udziału w Loterii b) w przypadku firmy: nazwy, adresu firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby upoważnionej w imieniu firmy do odbioru nagrody, nr telefonu i adresu tej osoby - numer dowodu (faktury lub rachunku) zakupu towaru upoważniającego do udziału w Loterii - data zakupu towaru upoważniającego do udziału w Loterii Karta zawiera także: 2

3 c) oświadczenie informujące o tym, że Uczestnik loterii nie jest pracownikiem Organizatora Loterii, nie jest pracownikiem i wspólnikiem a także osobą zatrudnioną na umowę zlecenie lub umowę o dzieło firmy KW TRADE Sp. z o.o. lub Organizatora, osobą wchodzącą w skład Komisji nadzorującej przygotowanie i przebieg niniejszej Loterii, a także nie jest członkiem rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób; d) niezbędną zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z niniejszą Loterią, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.), pod tą informacją znajduje się miejsce na podpis Uczestnika loterii poświadczający powyższe informacje; e) zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych firmy KW TRADE Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 t.j.), pod tą informacją znajduje się miejsce na podpis Uczestnika Loterii poświadczający powyższe informacje; f) zgodę Uczestnika na otrzymywanie materiałów reklamowych firmy KW TRADE Sp. z o.o. drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku Kart przesyłanych drogą elektroniczną, Uczestnik potwierdza ww. niezbędną zgodę i dodatkową zgodę poprzez odznaczenie właściwych pól znajdujących się przy ww. zgodach. Karty przesłane pocztą wypełnione nieczytelnie oraz zawierające nieprawdziwe dane lub bez podpisu Uczestnika lub w przypadku nadesłania drogą elektroniczną bez odznaczonego właściwego pola, oznaczającego wyrażenie obowiązkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszą Loterią, są nieważne. III. NAGRODY 3.1 Nagrodami w Loterii są: a) w losowaniu r. - telewizor LCD, ilość 5 szt. o wartości 999 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto - tablet ipad mini, ilość 5 szt. o wartości 999 brutto zł każdy, łączna wartość zł brutto - ipod nano, ilość 5 szt. o wartości 729 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto - bony do realizacji w biurze firmy KW trade Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy Mała Góra 91B, lub w Katowicach przy ulicy Boya-Żeleńskiego 108; ilość 50 szt. o wartości 123 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto. 3

4 b) w losowaniu r. - telewizor LCD, ilość 5 szt. o wartości 999 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto - tablet ipad mini, ilość 5 szt. o wartości 999 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto - ipod nano, ilość 5 szt. o wartości 729 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto - bony do realizacji w biurze firmy KW trade Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy Mała Góra 91B, lub w Katowicach przy ulicy Boya-Żeleńskiego 108; ilość 50 szt. o wartości 123 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto. c) w losowaniu r. - telewizor LCD, ilość 5 szt. o wartości 999 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto - tablet ipad mini, ilość 5 szt. o wartości 999 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto - ipod nano, ilość 5 szt. o wartości 729 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto - bony do realizacji w biurze firmy KW trade Sp. z o.o. w Krakowie przy ulicy Mała Góra 91B, lub w Katowicach przy ulicy Boya-Żeleńskiego 108; ilość 50 szt. o wartości 123 zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto. d) w losowaniu r. - rower marki Merida 3 szt. o wartości zł brutto każdy, łączna wartość zł brutto - samochód osobowy Opel Astra Sedan 1 szt. o wartości zł brutto Łączna ilość nagród w Loterii 199 szt. na łączną wartość brutto zł brutto. IV. ZASADY PROWADZENIA LOSOWAŃ 4.1 Losowania nagród odbędą się w siedzibie firmy KW Trade w Krakowie, przy ul. Mała Góra 91 B, w następujących terminach: a) losowanie r. o godzinie b) losowanie r. o godzinie c) losowanie r. o godzinie d) losowanie r. o godzinie Przesyłanie Kart do poszczególnych losowań: 4

5 a) w losowaniu, które odbędzie się w dniu r., wezmą udział Karty przesłane w terminie od r. do r. (decyduje data wpływu); b) w losowaniu, które odbędzie się w dniu r., wezmą udział Karty przesłane w terminie od r. do r. (decyduje data wpływu); c) w losowaniu, które odbędzie się w dniu r., wezmą udział Karty przesłane w terminie od r. do r. (decyduje data wpływu); d) w losowaniu, które odbędzie się w dniu r., wezmą udział Karty przesłane w terminie od r. do r. (decyduje data wpływu) oraz wszystkie Karty nie wylosowane nadesłane z poprzednich losowań. 4.3 Każdorazowe losowanie odbędzie się ze specjalnej urny. Do urny zostaną przesypane losy, odpowiadające właściwie wypełnionym Kartom nadesłanym do Organizatora drogą pocztową oraz Kartom nadesłanym za pomocą strony Loterii Każdy los będzie zawierał: - w przypadku Uczestnika osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres, nr dowodu zakupu; - w przypadku Uczestnika firmy: nazwę firmy, adres, nr dowodu zakupu. Losy zostaną dokładnie wymieszane. Każdorazowego losowania nagród dokona jeden z Członków Komisji. 4.4 Losowania nagród odbędą się każdorazowo pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt. V Regulaminu. 4.5 Losowania nagród odbędą się w kolejności określonej w punkcie 3.1. Czynności te będą prowadzone do momentu skutecznego przyznania nagród wymienionych w punkcie 3.1 Laureatom. Dodatkowo podczas każdego z losowań zostanie wylosowanych po 5 losów rezerwowych, których właścicielom zostaną kolejno przyznane nagrody w przypadku odmowy odbioru wygranej lub niespełnienia przez nich warunków niniejszego Regulaminu. Wylosowany raz los nie wraca do urny i nie bierze udziału w dalszym losowaniu. Jeden Uczestnik może do danego losowania nagród przesłać więcej niż jedną Kartę, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Regulaminu. Jeden Uczestnik w danym losowaniu nagród i we wszystkich losowaniach nagród w Loterii, może wygrać więcej niż jedną nagrodę, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Zwycięzcami Loterii promocyjnej zostaną wylosowane osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. 5

6 Jeśli przy wydaniu nagród okaże się, że dane na Karcie podane przez Laureata są nieprawdziwe, mające wpływ na identyfikację Laureata, wówczas dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora niniejszej loterii. V. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 5.1 Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawować będzie Komisja, powołana przez Organizatora Loterii. W skład Komisji wchodzić będzie osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. 5.2 Organizator wyda wewnętrzny Regulamin działania Komisji. 5.3 Komisja sporządzi protokoły z podaniem wyników Loterii. 5.4 Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołami w siedzibie Organizatora Loterii. VI. OGŁASZANIE WYNIKÓW i ODBIÓR NAGRÓD 6.1 Wyniki poszczególnych losowań tj. nazwy nagród oraz imiona, nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureatów zostaną opublikowane na stronie Loterii w ciągu 2 dni roboczych od każdego losowania. Dodatkowo Laureaci o wygranych zostaną poinformowani owo (na wskazany na Karcie adres owy) w ciągu 1 dnia po każdym losowaniu. 6.2 Warunkiem odbioru nagrody, jest przesłanie na adres w ciągu 7 dni roboczych przez Laureata skanu faktury lub rachunku, dokumentującego zakup promocyjny, upoważniający do udziału w Loterii. Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską w ciągu 14 dni roboczych od każdego losowania. Nagroda główna zostanie wydana w ciągu 14 dni roboczych od losowania w Krakowie, w salonie samochodowym Interauto w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej Wygrane w Loterii promocyjnej zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku Laureata nagrody firmy, która brała udział w Loterii nagrodzony podmiot gospodarczy winien rozliczyć wygraną według obowiązujących go przepisów prawa podatkowego. W przypadku Laureata nagrody osoby fizycznej, przed wydaniem nagrody w loterii, której wartość przekracza 2280 zł Organizator pobierze od Laureata nagrody na rzecz zaliczki na podatek dochodowy 10% wartości nagrody i zaliczkę tą przekaże do właściwego urzędu skarbowego. 6

7 6.4 W przypadku niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu tj. podania nieprawidłowych danych na Karcie, odmowy przyjęcia nagrody przez Laureata, bądź nie przesłania skanu faktury lub rachunku, dokumentującego zakup promocyjny, upoważniający do udziału w Loterii w terminie określonym w punkcie 6.2 nagrody takie przechodzą najpierw do dyspozycji właścicieli wylosowanych rezerwowych Kart, a w przypadku odmowy przyjęcia nagród przez Laureatów rezerwowych lub nie spełnienia przez nich warunków niniejszego Regulaminu nagrody przechodzą do dyspozycji Organizatora. VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące loterii, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście do dnia r. (decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora) na adres Organizatora Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak, ul. Wielicka 28, Kraków z dopiskiem: Reklamacja Wielka Loteria Urodzinowa. 7.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, jak również opis i powód reklamacji. 7.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w punkcie 5.1 Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku przesyłką rejestrowaną (decyduje data nadania listu poleconego). 7.4 Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 7.5 Roszczenia związane z udziałem w grze hazardowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych Dz.U. 201 poz z późniejszymi zmianami. 8.2 Regulamin loterii będzie do wglądu w czasie trwania loterii w siedzibie Organizatora Loterii Organizatora Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak, ul. Wielicka 28, Kraków oraz na stronie Loterii Po zakończeniu Loterii Regulamin Loterii będzie dostępny w siedzibie Organizatora. 8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Loterii adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania nagrody. 7

8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika, adresu do korespondencji jak również za zmianę innych danych - uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody. 8.4 Dane wpisane na Karcie powinny być zgodne z danymi w dowodzie osobistym Uczestnika loterii osoby fizycznej oraz w dokumentach firmy w przypadku Uczestnika loterii firmy. 8.5 Wszelkie spory związane z Loterią będą rozstrzygane przez właściwe sądy. 8

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Tu mieszkam, tu płacę podatki. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo