INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO""

Transkrypt

1 INSTRUKCJ MONTŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTLCJI ELEKTRYCZYCH DO REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWNI PODŁOGOWEGO "PURMO" Wydanie drugie - zmienione WRSZW 008r. Opracował : S.GOŁSZEWSKI

2 SPIS TREŚCI : Nr str.. WSTĘP - 3. UKŁD INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O ZSD DZIŁNI UKŁDU REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZENI -. REGULCJ TEMPERTURY W KILKU POMIESZCZENICH - 5. OKRESOWE ONIŻNIE TEMPERTURY POMIESZCZEŃ ELEMENTY UKŁDU REGULCJI GŁOWIC TERMOSTTYCZN GT udowa i przeznaczenie 6... Dane techniczne Schemat 6.. TERMOSTT ZWYKŁY / Przeznaczenie 6... Dane techniczne Schemat połączenia termostatu z głowicą / w układzie bezpośrednim / TERMOSTT Z WYŚWIETLCZEM Przeznaczenie Dane techniczne Rodzaje pracy Programowanie parametrów instalacyjnych / menu / Schemat połączenia termostatu z głowicą / w układzie bezpośrednim / 6.. TERMOSTT Z PROGRMTOREM CZSOWYM Przeznaczenie 6... Dane techniczne Wyświetlacz Opis funkcji Ustawienia programu użytkownika / U, U / Parametry użytkownika i instalatora 6.5. PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY Przeznaczenie Dane techniczne 6.6. PROGRMTOR / TIMER / DO MONTŻU N SZYNIE Przeznaczenie Dane techniczne Schemat ideowo-funkcjonalny Ustawienia programatora Wyświetlacz Rodzaje pracy Edycja programu użytkownika Funkcja blokady klawiatury Podłączenie programatora / timera / do listwy przyłączeniowej 6.7. LISTW PRZYŁCZENIOW UTOMTYKI Z MODUŁEM WYŁĄCZJĄCYM POMPĘ Przeznaczenie Dane techniczne Schemat listwy przyłączeniowej Podłączenia Podłączenie zasilania Podłączanie termostatów Podłączanie głowic termostatycznych Zalecenia montażowe Przykłady podłączeń 7. WYTYCZNE W ZKRESIE WYKONNI INSTLCJI ELEKTRYCZNEJ UWGI HP - 3

3 3. WSTĘP Uzyskanie dużej efektywności i ekonomiczności układu ogrzewania podłogowego nie jest możliwe bez systemu regulacji temperatury pomieszczeń, odpowiedniego do potrzeb użytkownika. System taki powinien być tani, prosty w obsłudze, niezawodny, a jednocześnie dokładny w działaniu, i elastyczny tzn. umożliwiający wprowadzanie pewnych zmian /n.p. możliwość regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń, wprowadzenie programowego obniżenia temperatury w dowolnie wybranym okresie w cyklu dobowym lub tygodniowym /. W instrukcji przedstawiono podstawowe zasady budowy i działania elementów składowych systemu regulacji temperatury, dane techniczne,zasady i sposób ich montażu, wytyczne do zaprojektowania instalacji elektrycznej związanej z regulacją, oraz uwagi HP przy wykonawstwie w/w.. UKŁD INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O. Standardowe parametry czynnika grzewczego w zależności od rodzaju źródła ciepła C.O. wynoszą odpowiednio C ( zasilanie ), C ( powrót ). Maksymalna temperatura podłogi nie może przekraczać : + 9 C w pomieszczeniach stałego pobytu ludzi + 33 C w łazienkach + 35 C w strefach brzegowych. Niższą temperaturę zasilania można uzyskać przez zastosowanie niskotemperaturowego źródła ciepła / kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne / lub przez zastosowanie tzw. podmieszania. Podmieszanie wymaga zamontowania dodatkowego zaworu mieszającego z odpowiednim siłownikiem, najczęściej w powiązaniu z pompą cyrkulacyjną, zewnętrznym czujnikiem temperatury i układem " regulatora pogodowego". Działanie zaworu mieszającego układu polega na skierowaniu odpowiedniej części "schłodzonego" czynnika z powrotu instalacji grzewczej nie do kotła C.O. lecz do komory mieszania zaworu. Po zmieszaniu czynnika gorącego ze schłodzonym temperatura wypadkowa będzie ustalona na wymaganym " niskim " poziomie. Uproszczony schemat działania takiego układu przedstawia rys nr. ROZDZIELCZ ZSILNI 0-90 C max 55 C ZWORY DO REGULCJI PRZEPŁYWU ŹRÓDŁO CIEPŁ : - KOCIOŁ C.O. - KOLEKTOR SŁ. - POMP CIEPŁ ZWÓR MIESZJĄCY Z POMPĄ CYRKUL. INSTLCJ PODŁOGOW CZUJNIK TEMPERTURY ZEWNĘTRZNEJ C 5-5 C REGULTOR POGODOWY STEROWNIK LOKU MIESZJĄCEGO ROZDZIELCZ POWROTU ZWORY TERMOSTTYCZNE ( GŁOWICE ) Rys.. UPROSZCZONY SCHEMT LOKOWY UKŁDU INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O.

4 Czynnik grzewczy z wyjścia zaworu mieszającego dopływa do rozdzielacza zasilania. Pętle grzewcze są podłączone do rozdzielacza zasilania / poprzez zawory regulacji przepływu / i do rozdzielacza powrotu / poprzez zawory termostatyczne /. Po oddaniu ciepła do pomieszczenia temperatura czynnika grzewczego obniża się do ok. 5-5 C. Dla uzyskania stałej temperatury pomieszczenia, dostosowanej do potrzeb użytkownika należy zastosować odpowiedni układ regulacji. 3. ZSD DZIŁNI UKŁDU REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZENI ROZDZIELCZ ZSILNI ZWÓR REGULCYJNY PRZEWPŁYWU ODDWNIE CIEPŁ DO POMIESZCZENI REGULTOR TEMPERTURY POMIESZCZENI / TERMOSTT / ŹRÓDŁO CIEPŁ + POMP CYRKULCYJN ZWÓR REGULCYJNY TEMPERTURY PĘTLE GRZEWCZE CZUJNIK TEMP. ϑ > OTWIERNIE ROZDZIELCZ POWROTU NPĘD ZWORU ZMYKNIE Rys.. OGÓLN ZSD DZIŁNI UKŁDU REGULCJI TEMPERTURY W INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O. Pompa cyrkulacyjna przetłacza gorący czynnik grzewczy (wodę) ze źródła ciepła do pętli grzewczych w podłodze. Tutaj następuje oddawanie ciepła do pomieszczenia. Schłodzony czynnik poprzez zawór regulacyjny temperatury wraca do źródła.wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu jest kontrolowany przez czujnik regulatora temperatury. Po przekroczeniu nastawionej wartości temperatury regulator zadziała, i za pośrednictwem napędu / głowicy termostatycznej / zawór zostanie zamknięty. Przepływ ciepła przez instalację podłogową zostaje zatrzymany. Spowoduje to stopniowe obniżanie temperatury pomieszczenia. Ponownie zadziała regulator temperatury, powodując teraz otwarcie zaworu regulacyjnego celem dogrzania pomieszczenia. Cykliczne otwieranie i zamykanie zaworu regulacyjnego spowoduje, że temperatura pomieszczenia ustali się blisko wartości nastawionej na regulatorze. Oscylacja ( histereza ) wynosząca ok. 0,5 C nie jest praktycznie wyczuwalna przez użytkowników.. REGULCJ TEMPERTURY W KILKU POMIESZCZENICH Uproszczony schemat układu instalacji podłogowej C.O. zainstalowanej w kilku pomieszczeniach przedstawiono na rys. 3. Każde z pomieszczeń mieszkalnych posiada własną instalację grzewczą. Pomieszczenia wyposażone są w indywidualne regulatory temperatury / termostaty / sterujące otwieraniem i zamykaniem zaworów wg zasad opisanych powyżej. Obowiązuje zasada, że jeden regulator temperatury "kontroluje" tylko jedno pomieszczenie. Źródłem ciepła jest kocioł centralnego ogrzewania / umieszczony w pomieszczeniu "kotłowni" /, współpracujący z zespołem pompy cyrkulacyjnej i mieszacza. Pompa wymusza przepływ czynnika grzewczego przez wszystkie aktualnie otwarte zawory i instalacje podłogowe pomieszczeń. Gorący czynnik oddaje ciepło w pomieszczeniach, a po schłodzeniu wraca do kolektora powrotnego i dalej do zespołu mieszacza. W pomieszczeniach ustalą się temperatury zgodne z nastawami ich indywidualnych termostatów.w praktyce instalacja ogrzewania podłogowego jest bardziej złożona. W zależności od wielkości powierzchni pomieszczeń wielkość pętli grzewczych byłaby znacznie różna - np. w małej sypialni i w dużym salonie. Zapotrzebowanie na energię cieplną jest w przybliżeniu proporcjonalne do powierzchni pomieszczeń. Należy zatem dążyć do uzyskania przybliżonej równowagi hydraulicznej regulowanej przez zawory regulacyjne przepływu umieszczone na kolektorze zasilania.

5 KOTŁOWNI POKÓJ SYPILNI KUCHNI INNE POM. ROZDZIELCZ / ZSILNI / REG. TEMP. REG. TEMP. KOCIOŁ C.O. POMP + MIESZCZ REG. TEMP. ROZDZIELCZ /POWROTU / NPĘD ZWORU NPĘD ZWORU REG. TEMP. NPĘD ZWORU Rys. 3. UPROSZCZONY SCHEMT UKŁDU INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O. Z REGULCJĄ TEMPERTURY 5

6 6 Wielkości te bezpośrednio zależą od oporów przepływu czynnika grzejnego, a więc od ilości oddawanego ciepła oraz długości pętli. Dlatego też w większych pomieszczeniach są instalowane dwie, trzy, lub więcej pętli grzewczych o zbliżonej długości. Każda z nich posiada własny zawór termostatyczny przy kolektorze powrotu, a wszystkie zawory są sterowane jednocześnie przez jeden regulator temperatury z danego pomieszczenia. Takie rozwiązanie zapewnia w miarę równomierny rozkład temperatur w całym pomieszczeniu - bez stref ciepłych i zimnych / nie dogrzanych /. Również czasy nagrzewania pomieszczeń są wówczas podobne - niezależnie od ich przeznaczenia i powierzchni. W rozwiązaniach praktycznych sterowanie temperaturą odbywa się na drodze elektrycznej. Dzięki temu nie ma problemów z odległościami pomiędzy termostatami w pomieszczeniach a zaworami regulacyjnymi umieszczanymi na kolektorze powrotu w przedpokoju lub w kotłowni / np. w piwnicy /. Obecnie stosowane regulatory temperatury są wykonane jako procesorowe układy elektroniczne, z wbudowanym lub zewnętrznym czujnikiem temperatury. Na zaworach regulacyjnych w miejscu pokrętła montuje się podobnie wyglądające "głowice termostatyczne". Głowice stanowią napęd zaworów - umożliwiają ich zdalne zamykanie i otwieranie. Są one sterowane napięciem sieci /30 lub V /, przełączanym w regulatorze temperatury przez wyłącznik półprzewodnikowy ( triak ). Gdy zaistnieje taki stan, że wszystkie zawory są jednocześnie zamknięte to działanie pompy cyrkulacyjnej jest zbyteczne. Pompa może wówczas zostać wyłączona ( brak przepływu ). Przyniesie to korzyść w postaci oszczędności poboru energii elektrycznej. Prawidłowo zaprojektowany system regulacji powinien zatem zawierać odpowiednie urządzenie / tzw. Moduł Pompy / wyłączające pracę pompy w w/w przypadku. 5. OKRESOWE ONIŻNIE TEMPERTURY POMIESZCZEŃ. W celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych instalacji ogrzewania podłogowego można zastosować układy automatyki zegarowej, przełączające instalacje c.o. z temperatury "komfortowej " na temperaturę " ekonomiczną ". Różnica może wynosić -7 C w zależności od zaprogramowania. Wg wymagań użytkownika obniżenie może dotyczyć jednego lub kilku pomieszczeń np. : - obniżania temperatury w okresach nocnych ; - obniżania temperatury w czasie dnia / np. wyjście użytkowników do pracy, szkoły../ - obniżania temperatury przy wyjazdach weekendowych / urlopowych / w okresie grzewczym. Powyższe funkcje można realizować przez dobór odpowiednich elementów systemu regulacji temperatury, takich jak : regulatory z funkcją nocnego obniżania temperatury i zegary sterujące ( dobowe lub tygodniowe ), oraz odpowiednie ich zaprogramowanie, aby uzyskać minimalne koszty eksploatacyjne bez znaczącego pogorszenia uczucia komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach. 6. ELEMENTY UKŁDU REGULCJI Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład części elektrycznej układu regulacji temperatury w instalacji podłogowej f-my PURMO są : - głowice termostatyczne / siłowniki do zaworów termostatycznych / - termostaty elektroniczne zwykłe / z pokrętłem / - termostaty elektroniczne z wyświetlaczem / i przyciskami / - termostaty elektroniczne z programatorem czasowym - czujniki temperatury podłogi - tygodniowe programatory czasowe ze strefami i / timery / - listwy automatyki 6-strefowe / - przewody łączeniowe i końcówki Instalacja elektryczna układu regulacji może być zasilana z sieci 30V/ 50Hz. Istnieje również wykonanie w/w podzespołów - przystosowane do zasilania z napięcia "bezpiecznego " V / 50Hz ( za pośrednictwem transformatora bezpieczeństwa ). Poniżej przedstawiono schematy elektryczne, układy połączeń powyższych elementów, ich dane techniczne, oraz zasady i sposób montażu. Układy połączeń są w zasadzie jednakowe dla napięć 30V i V. Różnica pojawia się przy zasilaniu pomp cyrkulacyjnych, które produkowane są tylko na napięcie sieci 30V50Hz. Istotne szczegóły zilustrowano zdjęciami oraz przykładowymi schematami podłączeń.

7 7 6. GŁOWIC TERMOSTTYCZN ( GT ) : wykonanie 30V - UFH V - UFH / NPĘD DO OTWIERNI I ZMYKNI ZWORU REGULCYJNEGO / fot. ( ) GŁOWIC TERMOSTTYCZN / GT / 6.. UDOW I PRZEZNCZENIE : Głowica termoelektryczna jest napędem zamykającym i otwierającym zawory regulacyjne w instalacjach c.o. Jest montowana w b. prosty sposób na zaworze) bez użycia dodatkowych narzędzi. Należy nakręcić adapter na zawór i założyć głowicę / do zatrzaśnięcia /. Demontaż przeprowadza się poprzez naciśnięcie przycisku na głowicy. Głowica pracuje w układzie bezprądowo zamkniętym tzn. przy braku zasilania zawory regulacyjne temperatury pozostają zamknięte DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania 30V ( V ) lub V ( V ) ; 50 / 60 Hz Pobór mocy ok. W Czas zamykania /otwierania do 3 minut Zabezpieczenie przepięciowe warystorowe Sygnalizacja stanu wskaźnik położenia ( widoczny czerwony pasek przy wysuniętym popychaczu i otwarciu zaworu Montaż na zaworze regulacyjnym, bez użycia narzędzi Szczelność obudowy IP SCHEMT PODŁĄCZENI GŁOWICY TERMOSTTYCZNEJ L N Regulator temperatury ϑ> GT L N U R ZWÓR REGULCYJNY TEMPERTURY Rys.. Schemat podłączenia głowicy termostatycznej

8 8 Po podłączeniu napięcia zasilającego 30V ( lub V) ciepło wydzielone na rezystorze (ozn. literą "R" na rys. ) powoduje zmianę kształtu wewnętrznej sprężyny wykonanej z bimetalu. Następuje zmiana położenia sworznia dociskającego grzybek zamykający przepływ czynnika grzewczego przez zawór. Pełne otwarcie zaworu następuje po czasie ok. 3 min. od chwili podłączenia napięcia zasilania, i jest sygnalizowane przez wysunięcie wskaźnika z kolorowym paskiem ( ok. mm). Po wyłączeniu napięcia w podobnym czasie zawór zostaje zamknięty ( pasek niewidoczny ). Układ jest zabezpieczony przed przepięciami za pomocą warystora. Głowica jest dostarczana z funkcją " FIRST-OPEN". Przy pierwszym uruchomieniu po wykonaniu ruchu wahadłowego ( > 6 min), funkcja ta zostaje zniesiona i napęd jest gotowy do pracy. Można wówczas skontrolować dopasowanie sworznia napędu zaworu do głowicy. Przy braku zasilania elektrycznego wskaźnik nastawy powinien być lekko uniesiony. Nie może znajdować się na poziomie obudowy głowicy, jak również kolorowy pasek nie może być widoczny. Uwaga : Próby otwarcia osłony" na siłę" mogą nieodwracalnie uszkodzić głowicę. Głowica jest elementem nienaprawialnym Fot. ( ) WIDOK GŁOWIC [ GT ] ZMONTOWNYCH N ZWORCH TERMOSTTYCZNYCH / N ROZDZIELCZU POWROTU /

9 6.. TERMOSTT ZWYKŁY : wykonanie 30V - UFH V - UFH Fot. Widok termostatu zwykłego 6... PRZEZNCZENIE : Termostat elektroniczny zwykły jest przeznaczony do regulacji temperatury pomieszczeń lub podłogi w instalacjach ogrzewania podłogowego z głowicami termostatycznymi. Nastawianie temperatury następuje za pomocą pokrętła potencjometru z naniesioną skalą, z możliwością wprowadzenia korekcji nastaw ( kalibracji), oraz ograniczenia zakresu regulacji temperatur przez użytkownika. Posiada on funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub sygnałem z zewnętrznego zegara sterującego. Termostat można połączyć z głowicą termostatyczną bezpośrednio ( przykład na str.0 rys. 5 ), lub za pośrednictwem listwy przyłączeniowej ( str. 7 rys. ) DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania 30V lub V +/- 0% ; 50 Hz Zakres regulacji temperatury C / F...86 F / Dokładność pomiaru temp. 0, C / 0, F Dokładność regulacji 0,5 K / Czujniki temperatury : / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temperatury pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy [ UFH 6065 ] ( termistor NTC 0kΩ przy 5 C ) dołączony do zacisków sensor umożliwia regulację temperatury podłogi Nocne obniżenie temperatury : / ręcznie przełącznikiem na boku termostatu / sygnałem zewnętrznego zegara sterującego / zacisk / / Sygnalizacja stanu pracy / LED / świecenie ciągłe - kolor czerwony załączona regulacja z czujnika wewnętrznego - kolor pomarańczowy załączona regulacja z czujnika zewnętrznego - kolor zielony załączone obniżenie temperatury z zegara zewn. kolor czerwony pulsujący - co 0,5 sek. - uszkodzenie czujnika wewnętrznego - co,0 sek. - uszkodzenie czujnika zewnętrznego Wyjście łącznik półprzewodnikowy ( triak ) Obciążalność wyjścia 75W / 30 VC = 0,3 : maks. 5 głowic termostatycznych Przekrój przewodów łączeniowych max,5 mm² Zakres temperatur pracy C / 3 F... F / Dopuszczalna wilgotność max 95 %, bez kondensacji Stopień ochrony obudowy IP 30 Wymiary 80 x 80 x 3 mm

10 SCHEMT POŁĄCZENI TERMOSTTU Z GŁOWICĄ / w układzie bezpośrednim / TERMOSTT ZWYKŁY ZSILNIE 30V 50Hz L N ZEWNĘTRZNY ZEGR STERUJĄCY ONIŻNIEM TEMPERTURY LED ELEKTRONICZNY REGULTOR TEMPERTURY / SENSOR GŁOWIC TERMOSTTYCZN GT PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY Rys. 5. Przykładowy schemat podłączenia TERMOSTTU ZWYKŁEGO z : głowicą termostatyczną, zegarem zewnętrznym, czujnikiem podłogowym i siecią 30V / 50Hz - zasilanie 30V 50Hz : faza L - zacisk [ ], neutralny N - zacisk [ ] - głowica termostatyczna GT podłączona bezpośrednio do zacisków termostatu [ ], [ ] - podłogowy czujnik temperatury zaciski [ SENSOR] - zewnętrzny zegar sterujący nocnym obniżaniem temperatury - zacisk [ / ], styk zwierny dołączony do fazy L / N L Fot 3. Widok termostatu zwykłego po zdjęciu pokrywy, oraz połączenia : zasilania, głowicy, zegara obniż. temper. i czujnika podłogowego

11 6.3 TERMOSTT Z WYŚWIETLCZEM : wykonanie 30V - UFH V - UFH Fot. Widok termostatu z wyświetlaczem 6.3. PRZEZNCZENIE : Termostat elektroniczny z wyświetlaczem jest przeznaczony do regulacji temperatury w instalacjach ogrzewania podłogowego z głowicami termostatycznymi. Możliwa jest regulacja temperatury pomieszczenia lub podłogi. Nastawianie temperatur i trybu pracy następuje za pomocą trzech przycisków. Na wyświetlaczu pokazany jest aktualny stan pracy regulatora i temperatury. Termostat posiada funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub sygnałem z zewnętrznego zegara sterującego. Termostat można połączyć z głowicą termostatyczną bezpośrednio ( str. rys. 6), lub za pośrednictwem listwy przyłączeniowej ( str. 8 rys. 3 ) DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania 30V lub V +/- 0% ; 50 Hz Zakres regulacji temperatury C / F...99 F / z dokładnością 0,5 C/F Dokładność pomiaru temp. 0, C / 0, F Metoda regulacji / proporcjonalnie całkująca / typ PI / / różnicowy z histerezą 0,3 K zwłoka pomiędzy kolejnymi uruchomieniami : 3 min WYŁ., min ZŁ Czujniki temperatury : / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temp. pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy [ UFH 6065 ] ( termistor NTC 0kΩ przy 5 C ) dołączony do zacisków sensor umożliwia regulację temperatury podłogi Nocne obniżenie temperatury : / ręcznie klawiszami na obudowie / sygnałem zewnętrznego zegara sterującego / zacisk / / Wyjście Łącznik półprzewodnikowy (triak ) Obciążalność wyjścia 75W / 30 VC = 0,3 : maksymalnie 5 głowic termostatycznych Zakres temperatur pracy C / 3 F... F / Stopień ochrony obudowy IP 30 Wymiary 80 x 80 x 3 mm RODZJE PRCY / symbole na wyświetlaczu / Zmiana rodzaju pracy termostatu następuje po naciśnięciu przycisku Ok. : sygnalizacja stanu za pośrednictwem wyświetlenia odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu : - wyłączenie instalacji centralnego ogrzewania - temperatura komfortowa - temperatura obniżona - sterowanie obniżeniem temperatury z zewnętrznego zegara ; jednocześnie wyświetla się symbol - przy obecności sygnału obniżenia, - przy jego braku - zmiana trybu pracy ogrzewanie / chłodzenie - wyświetlony dla odczytu temperatury wnętrza/podłogi, wygaszony przy programowaniu C / F - skala temperatur Celsjusza / Fahrenheita

12 6.3.. PROGRMOWNIE PRMETRÓW INSTLCYJNYCH [ MENU ] Przełączenie procesora w tryb programowania następuje po wciśnięciu przycisku [OK] przez 5 sekund. Następnie należy użyć klawiszy [ +/- ] dla wybrania konkretnego parametru instalacji [kolejno J0,J, End]. Po naciśnięciu [OK] następuje zmiana tego parametru, lub przechodzimy do edycji jego wartości. Jeśli wartość pulsuje można użyć klawiszy [+/- ] do jej zmiany. Jednoczesna naciśnięcie [ +/- ] przywraca ustawienia fabryczne. Po wprowadzonej zmianie należy przyciskiem [OK] zatwierdzić nową wartość parametru. by zakończyć procedurę należy klawiszami [ +/- ] dojść do wyświetlenia [End], a następnie nacisnąć [OK] dla wyjścia procesora z trybu programowania. PRMETRY [ MENU ] J0 : C / F - skala temperatur Celsjusza / Fahrenheita J : Hot / Cold tryb pracy grzanie/chłodzenie(w systemie ogrzewania podłogowego ustaw Hot ) Cy : Nastawa czasu cyklu w regulacji PI w minutach ( nastawa fabryczna =5 minut ) bp : Nastawa wartości amplitudy w regulacji PI w stopniach ( nastawa fabryczna = C / 3,6 F) J : NC/NO wybór typu wyjścia [głowicy termostatycznej] - normalnie zamknięta / otwarta J5 : wybierz PMP dla codziennego -minutowego ćwiczenia obiegu przy jego dłuższym wyłączeniu J6 : IR/FLOOR - regulacja temp. pomieszczenia /podłogi.przy braku zewn. czujnika pomieszcz. J7 : reg / Hys - wybór metody regulacji [proporcjonalnie całkujący lub różnicowy z histerezą 0,3 K ] Cp : wartość kompensacji w stopniach C/ F ( nastawa fabryczna = C / 3,6 F) o : korekta charakterystyki termistora wewnętrznego. ( nastawa fabryczna no offset wyświetlacz pokazuje aktualną wartość temperatury pomieszczenia. Fo: korekta charakterystyki termistora zewnętrznego. ( nastawa fabryczna no offset wyświetlacz pokazuje aktualną wartość temperatury podłogi FL: ustawienia niskiego poziomu temperatury podłogi ( nastawa fabryczna = 5 C / F) - działa tylko przy podłączeniu czujnika zewnętrznego FH: ustawienia wysokiego poziomu temperatury podłogi ( nastawa fabryczna = 8 C / 8 F) - działa tylko przy podłączeniu czujnika zewnętrznego CLr: wciśnięcie przycisku OK przez 5 sekund. spowoduje przywrócenie nastaw fabrycznych End: po wciśnięciu przycisku OK następuje wyjście z procedury programowania i przejście do trybu regulacji temperatury SCHEMT POŁĄCZENI TERMOSTTU Z GŁOWICĄ / w układzie bezpośrednim / TERMOSTT Z WYŚWIETLCZEM ZSILNIE 30V 50Hz L N ZEWNĘTRZNY ZEGR STERUJĄCY ONIŻNIEM TEMPERTURY ELEKTRONICZNY REGULTOR TEMPERTURY SENSOR / GŁOWIC TERMOSTTYCZN GT PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY Rys. 6. Przykładowy schemat podłączenia TERMOSTTU Z WYŚWIETLCZEM z : głowicą termostatyczną, zegarem zewnętrznym, czujnikiem podłogowym i siecią 30V / 50Hz

13 6. TERMOSTT Z PROGRMTOREM CZSOWYM DL JEDNEGO POMIESZCZENI: wykonanie 30V / V - UFH Fot. 5 Widok termostatu z programatorem czasowym 6.. PRZEZNCZENIE : Termostat elektroniczny z programatorem czasowym jest przeznaczony do regulacji temperatury w jednym pomieszczeniu w instalacjach ogrzewania podłogowego z głowicami termostatycznymi. Możliwa jest regulacja temperatury pomieszczenia, podłogi lub ich kombinacja ( zewnętrzny czujnik temperatury podłogi w opcji ).Nastawianie parametrów, zegara i trybu pracy następuje za pomocą pięciu przycisków. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny stan pracy regulatora, nastawione /mierzone temperatury, zaprogramowane czasy przełączenia. Termostat posiada funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub z wewnętrznego zegara sterującego. Istnieje możliwość zaprogramowania dziennego poziomu temperatury w krokach, oraz wyboru jednego z pięciu gotowych lub dwóch własnych programów dla każdego dnia tygodnia. Termostat należy stosować w układzie z listwą przyłączeniową automatyki / przykład str. 9 rys. / Termostat nie posiada wyjścia zegara do sterowania innymi obwodami regulacji temperatury. 6.. DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania,5v ( 3 baterie alkaliczne LR06.5 V /> lata ) Zakres regulacji temperatury C / z krokiem co 0,5 C Dokładność pomiaru temp. 0, C Metoda regulacji proporcjonalnie całkująca / typ PI / lub różnicowy z histerezą 0,5 K minimalna zwłoka pomiędzy kolejnymi uruchomieniami : 3 min WYŁ, min ZŁ Czujniki temperatury / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temperatury pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy [ UFH 6065 ] ( termistor NTC 0kΩ przy 5 C ) dołączony do zacisków sensor umożliwia regulację temperatury podłogi Nocne obniżenie temperatury : / ręcznie klawiszami na obudowie / sygnałem wewnętrznego zegara sterującego Wyjście przekaźnikowe ze stykiem NO lub / NC ( normalnie otwartym lub zamkniętym ) Obciążalność wyjścia 5 / 50V Zakres temperatur pracy C Stopień ochrony obudowy IP 30 Wymiary 5 x 87 x 3 mm

14 6..3 WYŚWIETLCZ : Rys 7. Widok wyświetlacza : Tryb pracy : Menu dla instalatora lub użytkownika. 3: Pokazuje numer nastawy lub numer programu w trybie uto. : Pokazuje temperaturę, zadanie i godzinę w momencie gdy świeci się. 5: Ikona pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniu. 6: Załączona blokada klawiszy 7: Pokazuje się podczas programowania kolejnej nastawy ( aktualne ustawienia, temperaturę i czas zmiany kolejnej nastawy). 9 : Wskaźnik : pominięcia temperatury lub ( jeśli pulsuje ) działania ITCS [ Intelligent Temperature Control System = inteligentnego systemu kontroli temperatury ] 0 : Wskaźnik chłodzenia (pokazuje się podczas chłodzenia) : Wskaźnik grzania (pokazuje się podczas grzania) : Wskaźnik wyładowania baterii ( należy wymienić na nową ) 3 : Dzień tygodnia. 6 = sobota 6.. OPIS FUNKCJI Użyj klawiszy i aby wybrać właściwy tryb : GRZNIE lub CHŁODZENIE Wybierz pożądaną funkcję i zatwierdź : «M0dE Hot» Grzanie «M0dE Cold» Chłodzenie WKCJE Tryb używany w przypadku planowanej długiej nieobecności Użyj i aby podświetlić wartość i zmodyfikować za pomocą i : - Jeśli okres nieobecności jest mniejszy od godz., tryb «H» - Jeśli nieobecność liczona jest w dniach wybierz tryb «d». Wymagana temperatura (domyślne ustawienie 6 C) by opuścić tryb Wakacje ustaw «no». KOMFORT Użyj tej funkcji, aby przełączyć działanie termostatu na temperaturę komfortową. Użyj i aby nastawić wymaganą temperaturę komfortu (domyślne ustawienie C) Naciśnij aby zobaczyć aktualną wartość temperatury i czasu. UTO Termostat przestawi się na wybrany wcześniej program P..P5, U lub U zgodnie z aktualnym Czasem. Przy użyciu klawiszy i, można dostosowywać temperaturę przed następną zmianą w obrębie programu. Symbol wówczas jest wyświetlony. Naciśnij aby zobaczyć aktualną wartość temperatury i czasu, naciśnij ponownie dla podglądu nastawionej temperatury i czasu startu następnego kroku programu dobowego. Pojawi się również symbol lub informujący o kierunku zmiany temperatury

15 5 NOCNE ONIŻENIE TEMPERTURY Użyj tej funkcji, aby wymusić na instalacji obniżenie temperatury Użyj i aby ustawić odpowiednią temperaturę obniżoną. Naciśnij NTYZMROŻENIE aby zobaczyć aktualne ustawienie temperatury obniżonej (domyślne ustawienie 7 C) Użyj tej funkcji jeśli chcesz chronić instalację przed zamrożeniem. Użyj i aby ustawić temperaturę antyzamrożenia. Naciśnij aby sprawdzić aktualne ustawienie temperatury ( domyślne ustawienie 6 C) NSTWIENIE ZEGR / Naciśnij : Jeśli wskazanie godzin miga możesz nastawić godzinę używając przycisków i / Naciśnij : Jeśli wskazanie minut miga możesz je nastawić używając przycisków i 3/ Naciśnij : Jeśli wskazanie dnia tygodnia miga możesz nastawić używając przycisków i ( = Poniedziałek ) / Naciśnij : aby zatwierdzić swój wybór. WYŁĄCZENIE Użyj tej funkcji, jeśli chcesz wyłączyć instalację ogrzewania podłogowego / w tym pomieszczeniu / Wersja oprogramowania będzie wyświetlana przez ok. 5 sek. zanim termostat ostatecznie się wyłączy. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje załączenie termostatu. Następnie należy klawiszem wybrać właściwy tryb pracy. PROGRMOWNIE Naciśnij, numer aktualnego programu miga. Możesz zmienić numer programu używając i. Naciskając możesz wybrać jeden z gotowych programów (P do P5), lub możesz ułożyć własny program użytkownika ( U i U ). Zakres temperatur gotowych programów jest z przedziału temperatur pomiędzy «Komfort» i «Obniżenie nocne». Każdy dzień tygodnia jest programowany oddzielnie. Opis programów gotowych. P: Rano, wieczór i weekend P: Rano, Południe, wieczór i weekend P3: 7h - 9h (biuro) wieczór i weekend P: Weekend (Dom weekendowy ) P5: 8h - 9h, Niedziela (Sklep ) LOKOWNIE I ODLOKOWNIE FUNKCJI Funkcje,,,,, mogą zostać zablokowane. by je zablokować, przyciśnij i przytrzymaj, i jednocześnie naciśnij lub, aż do pojawienia się symbolu. Do odblokowania powtórz operację, aż symbol zniknie.

16 6..5 USTWINIE PROGRMU UŻYTKOWNIK ( U lub U ) 6 Godzina rozpoczęcia realizacji nastawy Numer kolejnej nastawy w dniu Wymagana temperatura Dni w tygodniu Godzina zakończenia realizacji nastawy Najpierw wybierz jeden z programów użytkownika U lub U korzystając z i. 3 lub wybierz programowane dni lub Ustaw godzinę zakończenia nastawy lub ustaw temperaturę dla pierwszej nastawy 0 lub Ustaw godzinę zakończenia nastawy 3 5 lub ustaw temperaturę kolejnej nastawy lub lub Koniec dnia Programowanie pozostałych dni W celu zaprogramowania pozostałych dni należy powtórzyć krok od do. Po zakończeniu programowania ustawień należy przestawić termostat w tryb. by opuścić procedurę programowania bez zatwierdzenia, można w dowolnej chwili nacisnąć przycisk. W procedurze programowania można skasować ustawienia własne użytkownika / oddzielnie U i U /. by skasować naciśnij / numer programu powinien migać/, następnie przytrzymaj przez 0 sek. Jeśli program został skasowany wyświetli się CLr U_ PRMETRY UŻYTKOWNIK I INSTLTOR Termostat posiada dwa zestawy parametrów wewnętrznych - użytkownika i instalatora. by wejść do trybu ich ustawiania należy wybrać klawiszem ikonę ( M0dE Hot ). Pierwszy zestaw parametrów jest przeznaczony dla użytkownika. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sekund. Drugi zestaw parametrów jest przeznaczony dla instalatora. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok.0 sekund. Wybierz numer parametru klawiszami i.użyj przycisków i do zmiany wartości i potwierdź. by wyjść z menu wybierz «End» i naciśnij.

17 7 Parametr USTWIENI UŻYTKOWNIK numer nazwa Opis parametru Nastawa fabryczna Możliwość zmiany na 0 C F Wybór skali temperatur na wyświetlaczu (skala Celsjusza lub Fahrenheita ) C F 0 H H Wybór zegara ( lub godz.) H H (M/PM) Kalibracja wewnętrznego czujnika temperatury ( można wykonać 03 CL ir po godzinach działania systemu ogrzewania z niezmienionymi Czujnik od -5 C nastawami temperatury ) : powietrza 0 C do +5 C Sprawdź temperaturę pomieszczenia oddzielnym termometrem i wprowadź odpowiednią wartość korekty. 0 CL Flor Kalibracja zewnętrznego czujnika temperatury ( jeśli został podłączony ). Kalibracja musi być wykonana jak wyżej. 09 End Wyjście z menu użytkownika. Czujnik podłogowy 0 C Naciśnij od -5 C do +5 C Parametr USTWIENI INSTLTOR numer nazwa Opis parametru Nastawa fabryczna Możliwość zmiany na : ItCS Inteligentny system kontroli temperatury termostatu załączy twoją instalację z wyprzedzeniem dla zapewnienia pożądanej temperatury o zaprogramowanej godzinie twojego programu tygodniowego. Ten automatyczny system kontroli pracuje w następujący sposób: Kiedy uruchamiasz ten termostat pierwszy raz to mierzy on czas zajęty twojej instalacji dla osiągnięcia zadanej temperatury. Termostat będzie odmierzał ponownie ten czas przy każdej zmianie programu w celu skompensowania wpływu zmian zewnętrznej temperatury. Możesz teraz programować twój termostat bez potrzeby ustawiania temperatury z wyprzedzeniem, ponieważ twój termostat zrobi to automatycznie za Ciebie. Out Typ wyjścia ( stan styku przekaźnika) 3 PUMP Funkcja zapobiegająca zastojowi pompy i instalacji. Jeśli ogrzewanie nie pracuje, to codziennie będzie załączana do pracy przez jedną minutę. SEnSOR Wybór czujnika temperatury ( wewnętrzny / zewnętrzny ) 5 regul Wybór metody regulacji 6 t Cy Współczynnik stałej czasu dla metody regulacji proporcjonalnej [w minutach ] «Yes» Funkcja aktywna «nc» normalnie zamknięty «Yes» Funkcja aktywna «ir» Czujnik temp.powietrza z ograniczeniem temp. podłogi (jeśli ten czujnik jest podłączony ) «bp» proporcjonalna «5» System powoli przystosuje się do każdego typu ogrzewania 7 t on Minimalny czas grzania [w minutach ] «00» 8 t off Minimalny czas przerwy między dwoma cyklami grzania [w minutach ] «003» 9 bp 0 CP FLorLi. Lo FLorLi. Hi Wartość stałej nagrzewania obiektu dla regulacji proporcjonalnej [w stopniach ] Współczynnik kompensacji ( wpływu podgrzewania wnętrza termostatu przez prąd obciążenia styków przekaźnika ) Dolny limit temperatury podłogi. Działa jeśli zewnętrzny czujnik temperatury jest podłączony i zaprogramowany Górny limit temperatury podłogi. Działa jeśli zewnętrzny czujnik temperatury jest podłączony i zaprogramowany «.0 C» «0.0 C» dla wartości prądu obciążenia styków < «no» Funkcja nie aktywna «no» normalnie otwarty «no» Funkcja nie aktywna «Flor» Tylko czujnik temperatury podłogi «hyst» różnicowa z histerezą 0.5 C plikacja ogrzewania : Palnik olejowy «0» Palnik gazowy «0» Zawór strefowy «0» Pompa ciepła «0» Regulowany od 0 do 5 W instalacjach z palnikiem lub pompą ciepła zalecana wartość «3» Regulowany od 0 do 5 W instalacjach z palnikiem lub pompą ciepła zalecana wartość «3» Regulowany od C do + C Dla domu ocieplonego =.5 C Dla domu nie ocieplonego = C Regulowana C to.7 C Zwiększ wartość CP z e wzrostem prądu obciążenia «8 C» Od 5 C to «FLorLi.Hi» «35 C» Od «FLorLi.Lo» do 37 C 3 reset LL Wszystkie parametry zostaną przywrócone do nastaw fabrycznych Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund 9 End Wyjście z menu instalatora Naciśnij

18 PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY UFH Fot. 6 Widok czujnika temperatury podłogi 6.5. PRZEZNCZENIE Podłogowy czujnik temperatury jest przeznaczony do przekazywania aktualnej wartości temperatury do termostatu regulacyjnego w systemach ogrzewania podłogowego. Zawiera termistor typu NTC t.j elektroniczny element nieliniowy, którego rezystancja ulega znacznym zmianom w zależności od temperatury otoczenia. W termistorach typu NTC wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji. Termistory NTC są zbudowane z polikrystalicznych półprzewodników, które stanowią mieszaniny związków chromu, manganu, żelaza, kobaltu, niklu i miedzi oraz plastycznego środka wiążącego. Czujnik temperatury podłogi posiada 3- metrowy przewód przyłączeniowy.drugi koniec przewodu należy dołączyć do zacisków sensor w termostacie / schematy na str 0 rys. 5, fot 3 ; str rys.6 / 6.5. DNE TECHNICZNE Rezystancja znamionowa - 0kΩ ± 5 % / przy temperaturze otoczenia 5 C Napięcie przebicia/ zniszczenia / - ok.,6v / zastosowanie wyłącznie w niskoprądowych układach regulacyjno - pomiarowych. Przewód przyłączeniowy - x 0,5 mm² Długość przewodu - 3 mb

19 6.6 TYGODNIOWY PROGRMTOR CZSOWY DO MONTŻU N SZYNIE / TIMER / wykonanie 30 / V - UFH Fot. 7 Widok programatora czasowego PRZEZNCZENIE Programator / TIMER / jest przeznaczony do czasowego sterowania funkcją obniżania temperatury dla podłączonych termostatów - niezależnie w dwóch strefach / grupach pomieszczeń / i. Posiada kilka trybów pracy oraz możliwość ręcznego lub automatycznego wysterowania termostatów. Wielofunkcyjny kwarcowy zegar pracujący w cyklu tygodniowym umożliwia wykorzystanie jednego z 9 gotowych programów czasowych / P..P9/, lub też własnego programu użytkownika : U dla kanału, U dla kanału. Czytelny wyświetlacz zawiera graficzne zobrazowanie aktualnego trybu pracy, nastaw oraz bieżącego czasu. Programowanie nastaw, oraz zmiany trybu pracy odbywają się za pomocą 5 klawiszy na obudowie urządzenia. Nastawy czasów i parametrów są zabezpieczone przed zanikiem napięcia zasilania. Jest również możliwość blokady klawiatury / zabezpieczenie przed dziećmi /. Programator / Timer / jest konstrukcyjnie przystosowany do bezpośredniego połączenia z listwą przyłączeniową automatyki ( UFH ). Jest on montowany na wspólnej szynie montażowej TH DNE TECHNICZNE Napięcie zasilania - 30V lub V ± 0% / 50Hz [ z listwy przyłączeniowej ] Temperatura pracy ºC Stopień ochrony - IP30 Wymiary - 88 x 60 x 6 mm SCHEMT IDEOWO - FUNKCJONLNY ZŁĄCZE DO LISTWY PRZYŁĄCZENIOWEJ Zasilanie 30 V Zasilanie V CYFROWY PROGRMTOR -KNŁOWY Rys 8 Schemat ideowo- funkcjonalny połączeń wewnętrznych programatora / TIMER /

20 6.6.. USTWIENI PROGRMTOR WYŚWIETLCZ : : Tryb pracy : Dzień tygodnia 3 : ktualny czas / hh : mm / : Graficzny wykres programu 5 5 : Kanał / lub / RODZJ PRCY Rodzaj / tryb / pracy programatora wybiera się klawiszami i. USTWINIE ZEGR : - użyj klawiszy / do ustawienia minut, zatwierdź - naciśnij - użyj klawiszy / do ustawienia godzin, zatwierdź - użyj klawiszy / do ustawienia dnia tygodnia, zatwierdź TEMPERTUR KOMFORTOW - ręczne ustawienie tej temperatury w strefach i TEMPERTUR ONIŻON - ręczne ustawienie tej temperatury w strefach i UTOMTYCZNY TRY PRCY Programator automatycznie wybierze nastawiony program zgodnie z aktualnym czasem: dla strefy / kanału : ( P..P9 lub U ) dla strefy / kanału : ( P..P9 lub U ) ; WŻNE! Przy sterowaniu termostatów z TIMER-a w trybach :,, należy termostaty ustawić w pozycji WYÓR KNŁU / PROGRMU Naciśnij /, aby wybrać kanał Ch lub Ch do programowania, i zatwierdź Klawisze i służą do podglądu programu Pokazuje aktualnie w pozostałych dniach wybraną temperaturę : komfortowa / obniżona Klawiszami lub można zmienić numer programu Po wybraniu jednego z gotowych programów P... P 9 i zatwierdzeniu będzie działał w trybie Opis programów gotowych. P: Rano, wieczór i weekend P: Rano, Południe, wieczór i weekend P3: Wieczór i weekend P: Rano i weekend P5: Rano i wieczór ( łazienka ) P6: Rano, Południe, wieczór i weekend P7: 7h - 9h (iuro P8: 8h - 9h Sobota (Sklep P9: Weekend (Dom weekendowy ), to ten program Można także wybrać własny program użytkownika U dla kanału, oraz U dla kanału.

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF KARTA KATALOGOWA WŁAŚCIWOŚCI Regulator CM67 Z nie wymaga połączeń elektrycznych pomiędzy termostatem pomieszczeniowym a głowicami sterującymi lub kotłem Niezawodna komunikacja

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. tel./fax (33) 873 0214, tel. kom. 503 186 877

KATALOG PRODUKTÓW. tel./fax (33) 873 0214, tel. kom. 503 186 877 KATALOG PRODUKTÓW P.P.H. WAN Elektronik, ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SCL-106 Regulator SCL 106 przeznaczony jest do sterowania wentylatorem, oraz pompą obiegu wody C.O. Regulator wyposażony

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STEROWANIA SYSTEM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH

SYSTEM STEROWANIA SYSTEM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH GWARANCJA SZCZELNOŚCI - SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM SYSTEM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM model dane techniczne Dobowy regulator elektroniczny Dobowy regulator

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe i nadzorcze Przekaźniki czasowe i nadzorcze Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91,

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA KONTROLI TEMPERATURY MT-200 LITE 1. Wymiary: 2. Waga 0,4kg. DANE TECHNICZNE skrzynka 92x92x105 mm. wymiary panelu czołowego 96x96 mm. 3. Obudowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015 NANO+ INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER KRÓTKI PRZEWODNIK KONFIGURACJI MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO INSTALACJĄ EXAMASTER 1. Instalacja z dwoma strefami grzewczymi o identycznej temperaturze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU RAYSTAT-CONTROL-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Termostat elektroniczny A. 1. Obudowa 2, 3, 4, 5 wpusty kablowe (2 x M25, 1 x M20, 1 x M16) 6. Czujnik temperatury Pt100 7. Przewód czujnika temperatury

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkowania. Charakterystyka techniczna. Funkcje i Opis. Dioda LED. Możliwe kombinacje (6, 12 stref - Termostatów)

Instrukcja Użytkowania. Charakterystyka techniczna. Funkcje i Opis. Dioda LED. Możliwe kombinacje (6, 12 stref - Termostatów) Dioda LED wskażnik strefy Instrukcja Użytkowania TempCo Connect 230V (FAW3RWCDM0603P00) Listwa automatyki 6 stref 230VAC PL Charakterystyka techniczna Połączenie skręcane dla pompy Podłączenie zasilania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com Podręcznik użytkownika DEVIreg 550 Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 6 2 Ustawienia................ 7 2.1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

NANO 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u0.x, wydanie 1, czerwiec 2014 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO

NANO 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u0.x, wydanie 1, czerwiec 2014 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO NANO 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u0.x, wydanie 1, czerwiec 2014 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280 Częstochowa, tel.343

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego EUROSTER 813 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego 1. ZASTOSOWANIE PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań Euroster 813 jest sterownikiem systemu solarnego. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści 2. 1. Spis treści. 2. Obsługa 3. 3. Wskazówki instalacyjne 4. 3.1 Instalacja 5 / 6. 3.2 Podłączenie 7. 3.3 Wymiana baterii 8 / 9

1. Spis treści 2. 1. Spis treści. 2. Obsługa 3. 3. Wskazówki instalacyjne 4. 3.1 Instalacja 5 / 6. 3.2 Podłączenie 7. 3.3 Wymiana baterii 8 / 9 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie 7 3.3 Wymiana baterii 8 / 9 4. Ustawianie aktualnego

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

CM907 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM907 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM907 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM907 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Termostat do sterowania ogrzewaniem piecami akumulacyjnymi z rozładowaniem dynamicznym.

Termostat do sterowania ogrzewaniem piecami akumulacyjnymi z rozładowaniem dynamicznym. Termostat do sterowania ogrzewaniem piecami akumulacyjnymi z rozładowaniem dynamicznym. temperatury komfortowej do temperatury ekonomicznej poprzez zewnętrzny programator (zegar) dla grupy lub grup pieców

Bardziej szczegółowo

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY PocketHome antena SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS R10 R9 R8 R7 wejście +5V prz.del do mazania

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo