INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO""

Transkrypt

1 INSTRUKCJ MONTŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTLCJI ELEKTRYCZYCH DO REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWNI PODŁOGOWEGO "PURMO" Wydanie drugie - zmienione WRSZW 008r. Opracował : S.GOŁSZEWSKI

2 SPIS TREŚCI : Nr str.. WSTĘP - 3. UKŁD INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O ZSD DZIŁNI UKŁDU REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZENI -. REGULCJ TEMPERTURY W KILKU POMIESZCZENICH - 5. OKRESOWE ONIŻNIE TEMPERTURY POMIESZCZEŃ ELEMENTY UKŁDU REGULCJI GŁOWIC TERMOSTTYCZN GT udowa i przeznaczenie 6... Dane techniczne Schemat 6.. TERMOSTT ZWYKŁY / Przeznaczenie 6... Dane techniczne Schemat połączenia termostatu z głowicą / w układzie bezpośrednim / TERMOSTT Z WYŚWIETLCZEM Przeznaczenie Dane techniczne Rodzaje pracy Programowanie parametrów instalacyjnych / menu / Schemat połączenia termostatu z głowicą / w układzie bezpośrednim / 6.. TERMOSTT Z PROGRMTOREM CZSOWYM Przeznaczenie 6... Dane techniczne Wyświetlacz Opis funkcji Ustawienia programu użytkownika / U, U / Parametry użytkownika i instalatora 6.5. PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY Przeznaczenie Dane techniczne 6.6. PROGRMTOR / TIMER / DO MONTŻU N SZYNIE Przeznaczenie Dane techniczne Schemat ideowo-funkcjonalny Ustawienia programatora Wyświetlacz Rodzaje pracy Edycja programu użytkownika Funkcja blokady klawiatury Podłączenie programatora / timera / do listwy przyłączeniowej 6.7. LISTW PRZYŁCZENIOW UTOMTYKI Z MODUŁEM WYŁĄCZJĄCYM POMPĘ Przeznaczenie Dane techniczne Schemat listwy przyłączeniowej Podłączenia Podłączenie zasilania Podłączanie termostatów Podłączanie głowic termostatycznych Zalecenia montażowe Przykłady podłączeń 7. WYTYCZNE W ZKRESIE WYKONNI INSTLCJI ELEKTRYCZNEJ UWGI HP - 3

3 3. WSTĘP Uzyskanie dużej efektywności i ekonomiczności układu ogrzewania podłogowego nie jest możliwe bez systemu regulacji temperatury pomieszczeń, odpowiedniego do potrzeb użytkownika. System taki powinien być tani, prosty w obsłudze, niezawodny, a jednocześnie dokładny w działaniu, i elastyczny tzn. umożliwiający wprowadzanie pewnych zmian /n.p. możliwość regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń, wprowadzenie programowego obniżenia temperatury w dowolnie wybranym okresie w cyklu dobowym lub tygodniowym /. W instrukcji przedstawiono podstawowe zasady budowy i działania elementów składowych systemu regulacji temperatury, dane techniczne,zasady i sposób ich montażu, wytyczne do zaprojektowania instalacji elektrycznej związanej z regulacją, oraz uwagi HP przy wykonawstwie w/w.. UKŁD INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O. Standardowe parametry czynnika grzewczego w zależności od rodzaju źródła ciepła C.O. wynoszą odpowiednio C ( zasilanie ), C ( powrót ). Maksymalna temperatura podłogi nie może przekraczać : + 9 C w pomieszczeniach stałego pobytu ludzi + 33 C w łazienkach + 35 C w strefach brzegowych. Niższą temperaturę zasilania można uzyskać przez zastosowanie niskotemperaturowego źródła ciepła / kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne / lub przez zastosowanie tzw. podmieszania. Podmieszanie wymaga zamontowania dodatkowego zaworu mieszającego z odpowiednim siłownikiem, najczęściej w powiązaniu z pompą cyrkulacyjną, zewnętrznym czujnikiem temperatury i układem " regulatora pogodowego". Działanie zaworu mieszającego układu polega na skierowaniu odpowiedniej części "schłodzonego" czynnika z powrotu instalacji grzewczej nie do kotła C.O. lecz do komory mieszania zaworu. Po zmieszaniu czynnika gorącego ze schłodzonym temperatura wypadkowa będzie ustalona na wymaganym " niskim " poziomie. Uproszczony schemat działania takiego układu przedstawia rys nr. ROZDZIELCZ ZSILNI 0-90 C max 55 C ZWORY DO REGULCJI PRZEPŁYWU ŹRÓDŁO CIEPŁ : - KOCIOŁ C.O. - KOLEKTOR SŁ. - POMP CIEPŁ ZWÓR MIESZJĄCY Z POMPĄ CYRKUL. INSTLCJ PODŁOGOW CZUJNIK TEMPERTURY ZEWNĘTRZNEJ C 5-5 C REGULTOR POGODOWY STEROWNIK LOKU MIESZJĄCEGO ROZDZIELCZ POWROTU ZWORY TERMOSTTYCZNE ( GŁOWICE ) Rys.. UPROSZCZONY SCHEMT LOKOWY UKŁDU INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O.

4 Czynnik grzewczy z wyjścia zaworu mieszającego dopływa do rozdzielacza zasilania. Pętle grzewcze są podłączone do rozdzielacza zasilania / poprzez zawory regulacji przepływu / i do rozdzielacza powrotu / poprzez zawory termostatyczne /. Po oddaniu ciepła do pomieszczenia temperatura czynnika grzewczego obniża się do ok. 5-5 C. Dla uzyskania stałej temperatury pomieszczenia, dostosowanej do potrzeb użytkownika należy zastosować odpowiedni układ regulacji. 3. ZSD DZIŁNI UKŁDU REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZENI ROZDZIELCZ ZSILNI ZWÓR REGULCYJNY PRZEWPŁYWU ODDWNIE CIEPŁ DO POMIESZCZENI REGULTOR TEMPERTURY POMIESZCZENI / TERMOSTT / ŹRÓDŁO CIEPŁ + POMP CYRKULCYJN ZWÓR REGULCYJNY TEMPERTURY PĘTLE GRZEWCZE CZUJNIK TEMP. ϑ > OTWIERNIE ROZDZIELCZ POWROTU NPĘD ZWORU ZMYKNIE Rys.. OGÓLN ZSD DZIŁNI UKŁDU REGULCJI TEMPERTURY W INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O. Pompa cyrkulacyjna przetłacza gorący czynnik grzewczy (wodę) ze źródła ciepła do pętli grzewczych w podłodze. Tutaj następuje oddawanie ciepła do pomieszczenia. Schłodzony czynnik poprzez zawór regulacyjny temperatury wraca do źródła.wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu jest kontrolowany przez czujnik regulatora temperatury. Po przekroczeniu nastawionej wartości temperatury regulator zadziała, i za pośrednictwem napędu / głowicy termostatycznej / zawór zostanie zamknięty. Przepływ ciepła przez instalację podłogową zostaje zatrzymany. Spowoduje to stopniowe obniżanie temperatury pomieszczenia. Ponownie zadziała regulator temperatury, powodując teraz otwarcie zaworu regulacyjnego celem dogrzania pomieszczenia. Cykliczne otwieranie i zamykanie zaworu regulacyjnego spowoduje, że temperatura pomieszczenia ustali się blisko wartości nastawionej na regulatorze. Oscylacja ( histereza ) wynosząca ok. 0,5 C nie jest praktycznie wyczuwalna przez użytkowników.. REGULCJ TEMPERTURY W KILKU POMIESZCZENICH Uproszczony schemat układu instalacji podłogowej C.O. zainstalowanej w kilku pomieszczeniach przedstawiono na rys. 3. Każde z pomieszczeń mieszkalnych posiada własną instalację grzewczą. Pomieszczenia wyposażone są w indywidualne regulatory temperatury / termostaty / sterujące otwieraniem i zamykaniem zaworów wg zasad opisanych powyżej. Obowiązuje zasada, że jeden regulator temperatury "kontroluje" tylko jedno pomieszczenie. Źródłem ciepła jest kocioł centralnego ogrzewania / umieszczony w pomieszczeniu "kotłowni" /, współpracujący z zespołem pompy cyrkulacyjnej i mieszacza. Pompa wymusza przepływ czynnika grzewczego przez wszystkie aktualnie otwarte zawory i instalacje podłogowe pomieszczeń. Gorący czynnik oddaje ciepło w pomieszczeniach, a po schłodzeniu wraca do kolektora powrotnego i dalej do zespołu mieszacza. W pomieszczeniach ustalą się temperatury zgodne z nastawami ich indywidualnych termostatów.w praktyce instalacja ogrzewania podłogowego jest bardziej złożona. W zależności od wielkości powierzchni pomieszczeń wielkość pętli grzewczych byłaby znacznie różna - np. w małej sypialni i w dużym salonie. Zapotrzebowanie na energię cieplną jest w przybliżeniu proporcjonalne do powierzchni pomieszczeń. Należy zatem dążyć do uzyskania przybliżonej równowagi hydraulicznej regulowanej przez zawory regulacyjne przepływu umieszczone na kolektorze zasilania.

5 KOTŁOWNI POKÓJ SYPILNI KUCHNI INNE POM. ROZDZIELCZ / ZSILNI / REG. TEMP. REG. TEMP. KOCIOŁ C.O. POMP + MIESZCZ REG. TEMP. ROZDZIELCZ /POWROTU / NPĘD ZWORU NPĘD ZWORU REG. TEMP. NPĘD ZWORU Rys. 3. UPROSZCZONY SCHEMT UKŁDU INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O. Z REGULCJĄ TEMPERTURY 5

6 6 Wielkości te bezpośrednio zależą od oporów przepływu czynnika grzejnego, a więc od ilości oddawanego ciepła oraz długości pętli. Dlatego też w większych pomieszczeniach są instalowane dwie, trzy, lub więcej pętli grzewczych o zbliżonej długości. Każda z nich posiada własny zawór termostatyczny przy kolektorze powrotu, a wszystkie zawory są sterowane jednocześnie przez jeden regulator temperatury z danego pomieszczenia. Takie rozwiązanie zapewnia w miarę równomierny rozkład temperatur w całym pomieszczeniu - bez stref ciepłych i zimnych / nie dogrzanych /. Również czasy nagrzewania pomieszczeń są wówczas podobne - niezależnie od ich przeznaczenia i powierzchni. W rozwiązaniach praktycznych sterowanie temperaturą odbywa się na drodze elektrycznej. Dzięki temu nie ma problemów z odległościami pomiędzy termostatami w pomieszczeniach a zaworami regulacyjnymi umieszczanymi na kolektorze powrotu w przedpokoju lub w kotłowni / np. w piwnicy /. Obecnie stosowane regulatory temperatury są wykonane jako procesorowe układy elektroniczne, z wbudowanym lub zewnętrznym czujnikiem temperatury. Na zaworach regulacyjnych w miejscu pokrętła montuje się podobnie wyglądające "głowice termostatyczne". Głowice stanowią napęd zaworów - umożliwiają ich zdalne zamykanie i otwieranie. Są one sterowane napięciem sieci /30 lub V /, przełączanym w regulatorze temperatury przez wyłącznik półprzewodnikowy ( triak ). Gdy zaistnieje taki stan, że wszystkie zawory są jednocześnie zamknięte to działanie pompy cyrkulacyjnej jest zbyteczne. Pompa może wówczas zostać wyłączona ( brak przepływu ). Przyniesie to korzyść w postaci oszczędności poboru energii elektrycznej. Prawidłowo zaprojektowany system regulacji powinien zatem zawierać odpowiednie urządzenie / tzw. Moduł Pompy / wyłączające pracę pompy w w/w przypadku. 5. OKRESOWE ONIŻNIE TEMPERTURY POMIESZCZEŃ. W celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych instalacji ogrzewania podłogowego można zastosować układy automatyki zegarowej, przełączające instalacje c.o. z temperatury "komfortowej " na temperaturę " ekonomiczną ". Różnica może wynosić -7 C w zależności od zaprogramowania. Wg wymagań użytkownika obniżenie może dotyczyć jednego lub kilku pomieszczeń np. : - obniżania temperatury w okresach nocnych ; - obniżania temperatury w czasie dnia / np. wyjście użytkowników do pracy, szkoły../ - obniżania temperatury przy wyjazdach weekendowych / urlopowych / w okresie grzewczym. Powyższe funkcje można realizować przez dobór odpowiednich elementów systemu regulacji temperatury, takich jak : regulatory z funkcją nocnego obniżania temperatury i zegary sterujące ( dobowe lub tygodniowe ), oraz odpowiednie ich zaprogramowanie, aby uzyskać minimalne koszty eksploatacyjne bez znaczącego pogorszenia uczucia komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach. 6. ELEMENTY UKŁDU REGULCJI Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład części elektrycznej układu regulacji temperatury w instalacji podłogowej f-my PURMO są : - głowice termostatyczne / siłowniki do zaworów termostatycznych / - termostaty elektroniczne zwykłe / z pokrętłem / - termostaty elektroniczne z wyświetlaczem / i przyciskami / - termostaty elektroniczne z programatorem czasowym - czujniki temperatury podłogi - tygodniowe programatory czasowe ze strefami i / timery / - listwy automatyki 6-strefowe / - przewody łączeniowe i końcówki Instalacja elektryczna układu regulacji może być zasilana z sieci 30V/ 50Hz. Istnieje również wykonanie w/w podzespołów - przystosowane do zasilania z napięcia "bezpiecznego " V / 50Hz ( za pośrednictwem transformatora bezpieczeństwa ). Poniżej przedstawiono schematy elektryczne, układy połączeń powyższych elementów, ich dane techniczne, oraz zasady i sposób montażu. Układy połączeń są w zasadzie jednakowe dla napięć 30V i V. Różnica pojawia się przy zasilaniu pomp cyrkulacyjnych, które produkowane są tylko na napięcie sieci 30V50Hz. Istotne szczegóły zilustrowano zdjęciami oraz przykładowymi schematami podłączeń.

7 7 6. GŁOWIC TERMOSTTYCZN ( GT ) : wykonanie 30V - UFH V - UFH / NPĘD DO OTWIERNI I ZMYKNI ZWORU REGULCYJNEGO / fot. ( ) GŁOWIC TERMOSTTYCZN / GT / 6.. UDOW I PRZEZNCZENIE : Głowica termoelektryczna jest napędem zamykającym i otwierającym zawory regulacyjne w instalacjach c.o. Jest montowana w b. prosty sposób na zaworze) bez użycia dodatkowych narzędzi. Należy nakręcić adapter na zawór i założyć głowicę / do zatrzaśnięcia /. Demontaż przeprowadza się poprzez naciśnięcie przycisku na głowicy. Głowica pracuje w układzie bezprądowo zamkniętym tzn. przy braku zasilania zawory regulacyjne temperatury pozostają zamknięte DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania 30V ( V ) lub V ( V ) ; 50 / 60 Hz Pobór mocy ok. W Czas zamykania /otwierania do 3 minut Zabezpieczenie przepięciowe warystorowe Sygnalizacja stanu wskaźnik położenia ( widoczny czerwony pasek przy wysuniętym popychaczu i otwarciu zaworu Montaż na zaworze regulacyjnym, bez użycia narzędzi Szczelność obudowy IP SCHEMT PODŁĄCZENI GŁOWICY TERMOSTTYCZNEJ L N Regulator temperatury ϑ> GT L N U R ZWÓR REGULCYJNY TEMPERTURY Rys.. Schemat podłączenia głowicy termostatycznej

8 8 Po podłączeniu napięcia zasilającego 30V ( lub V) ciepło wydzielone na rezystorze (ozn. literą "R" na rys. ) powoduje zmianę kształtu wewnętrznej sprężyny wykonanej z bimetalu. Następuje zmiana położenia sworznia dociskającego grzybek zamykający przepływ czynnika grzewczego przez zawór. Pełne otwarcie zaworu następuje po czasie ok. 3 min. od chwili podłączenia napięcia zasilania, i jest sygnalizowane przez wysunięcie wskaźnika z kolorowym paskiem ( ok. mm). Po wyłączeniu napięcia w podobnym czasie zawór zostaje zamknięty ( pasek niewidoczny ). Układ jest zabezpieczony przed przepięciami za pomocą warystora. Głowica jest dostarczana z funkcją " FIRST-OPEN". Przy pierwszym uruchomieniu po wykonaniu ruchu wahadłowego ( > 6 min), funkcja ta zostaje zniesiona i napęd jest gotowy do pracy. Można wówczas skontrolować dopasowanie sworznia napędu zaworu do głowicy. Przy braku zasilania elektrycznego wskaźnik nastawy powinien być lekko uniesiony. Nie może znajdować się na poziomie obudowy głowicy, jak również kolorowy pasek nie może być widoczny. Uwaga : Próby otwarcia osłony" na siłę" mogą nieodwracalnie uszkodzić głowicę. Głowica jest elementem nienaprawialnym Fot. ( ) WIDOK GŁOWIC [ GT ] ZMONTOWNYCH N ZWORCH TERMOSTTYCZNYCH / N ROZDZIELCZU POWROTU /

9 6.. TERMOSTT ZWYKŁY : wykonanie 30V - UFH V - UFH Fot. Widok termostatu zwykłego 6... PRZEZNCZENIE : Termostat elektroniczny zwykły jest przeznaczony do regulacji temperatury pomieszczeń lub podłogi w instalacjach ogrzewania podłogowego z głowicami termostatycznymi. Nastawianie temperatury następuje za pomocą pokrętła potencjometru z naniesioną skalą, z możliwością wprowadzenia korekcji nastaw ( kalibracji), oraz ograniczenia zakresu regulacji temperatur przez użytkownika. Posiada on funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub sygnałem z zewnętrznego zegara sterującego. Termostat można połączyć z głowicą termostatyczną bezpośrednio ( przykład na str.0 rys. 5 ), lub za pośrednictwem listwy przyłączeniowej ( str. 7 rys. ) DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania 30V lub V +/- 0% ; 50 Hz Zakres regulacji temperatury C / F...86 F / Dokładność pomiaru temp. 0, C / 0, F Dokładność regulacji 0,5 K / Czujniki temperatury : / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temperatury pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy [ UFH 6065 ] ( termistor NTC 0kΩ przy 5 C ) dołączony do zacisków sensor umożliwia regulację temperatury podłogi Nocne obniżenie temperatury : / ręcznie przełącznikiem na boku termostatu / sygnałem zewnętrznego zegara sterującego / zacisk / / Sygnalizacja stanu pracy / LED / świecenie ciągłe - kolor czerwony załączona regulacja z czujnika wewnętrznego - kolor pomarańczowy załączona regulacja z czujnika zewnętrznego - kolor zielony załączone obniżenie temperatury z zegara zewn. kolor czerwony pulsujący - co 0,5 sek. - uszkodzenie czujnika wewnętrznego - co,0 sek. - uszkodzenie czujnika zewnętrznego Wyjście łącznik półprzewodnikowy ( triak ) Obciążalność wyjścia 75W / 30 VC = 0,3 : maks. 5 głowic termostatycznych Przekrój przewodów łączeniowych max,5 mm² Zakres temperatur pracy C / 3 F... F / Dopuszczalna wilgotność max 95 %, bez kondensacji Stopień ochrony obudowy IP 30 Wymiary 80 x 80 x 3 mm

10 SCHEMT POŁĄCZENI TERMOSTTU Z GŁOWICĄ / w układzie bezpośrednim / TERMOSTT ZWYKŁY ZSILNIE 30V 50Hz L N ZEWNĘTRZNY ZEGR STERUJĄCY ONIŻNIEM TEMPERTURY LED ELEKTRONICZNY REGULTOR TEMPERTURY / SENSOR GŁOWIC TERMOSTTYCZN GT PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY Rys. 5. Przykładowy schemat podłączenia TERMOSTTU ZWYKŁEGO z : głowicą termostatyczną, zegarem zewnętrznym, czujnikiem podłogowym i siecią 30V / 50Hz - zasilanie 30V 50Hz : faza L - zacisk [ ], neutralny N - zacisk [ ] - głowica termostatyczna GT podłączona bezpośrednio do zacisków termostatu [ ], [ ] - podłogowy czujnik temperatury zaciski [ SENSOR] - zewnętrzny zegar sterujący nocnym obniżaniem temperatury - zacisk [ / ], styk zwierny dołączony do fazy L / N L Fot 3. Widok termostatu zwykłego po zdjęciu pokrywy, oraz połączenia : zasilania, głowicy, zegara obniż. temper. i czujnika podłogowego

11 6.3 TERMOSTT Z WYŚWIETLCZEM : wykonanie 30V - UFH V - UFH Fot. Widok termostatu z wyświetlaczem 6.3. PRZEZNCZENIE : Termostat elektroniczny z wyświetlaczem jest przeznaczony do regulacji temperatury w instalacjach ogrzewania podłogowego z głowicami termostatycznymi. Możliwa jest regulacja temperatury pomieszczenia lub podłogi. Nastawianie temperatur i trybu pracy następuje za pomocą trzech przycisków. Na wyświetlaczu pokazany jest aktualny stan pracy regulatora i temperatury. Termostat posiada funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub sygnałem z zewnętrznego zegara sterującego. Termostat można połączyć z głowicą termostatyczną bezpośrednio ( str. rys. 6), lub za pośrednictwem listwy przyłączeniowej ( str. 8 rys. 3 ) DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania 30V lub V +/- 0% ; 50 Hz Zakres regulacji temperatury C / F...99 F / z dokładnością 0,5 C/F Dokładność pomiaru temp. 0, C / 0, F Metoda regulacji / proporcjonalnie całkująca / typ PI / / różnicowy z histerezą 0,3 K zwłoka pomiędzy kolejnymi uruchomieniami : 3 min WYŁ., min ZŁ Czujniki temperatury : / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temp. pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy [ UFH 6065 ] ( termistor NTC 0kΩ przy 5 C ) dołączony do zacisków sensor umożliwia regulację temperatury podłogi Nocne obniżenie temperatury : / ręcznie klawiszami na obudowie / sygnałem zewnętrznego zegara sterującego / zacisk / / Wyjście Łącznik półprzewodnikowy (triak ) Obciążalność wyjścia 75W / 30 VC = 0,3 : maksymalnie 5 głowic termostatycznych Zakres temperatur pracy C / 3 F... F / Stopień ochrony obudowy IP 30 Wymiary 80 x 80 x 3 mm RODZJE PRCY / symbole na wyświetlaczu / Zmiana rodzaju pracy termostatu następuje po naciśnięciu przycisku Ok. : sygnalizacja stanu za pośrednictwem wyświetlenia odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu : - wyłączenie instalacji centralnego ogrzewania - temperatura komfortowa - temperatura obniżona - sterowanie obniżeniem temperatury z zewnętrznego zegara ; jednocześnie wyświetla się symbol - przy obecności sygnału obniżenia, - przy jego braku - zmiana trybu pracy ogrzewanie / chłodzenie - wyświetlony dla odczytu temperatury wnętrza/podłogi, wygaszony przy programowaniu C / F - skala temperatur Celsjusza / Fahrenheita

12 6.3.. PROGRMOWNIE PRMETRÓW INSTLCYJNYCH [ MENU ] Przełączenie procesora w tryb programowania następuje po wciśnięciu przycisku [OK] przez 5 sekund. Następnie należy użyć klawiszy [ +/- ] dla wybrania konkretnego parametru instalacji [kolejno J0,J, End]. Po naciśnięciu [OK] następuje zmiana tego parametru, lub przechodzimy do edycji jego wartości. Jeśli wartość pulsuje można użyć klawiszy [+/- ] do jej zmiany. Jednoczesna naciśnięcie [ +/- ] przywraca ustawienia fabryczne. Po wprowadzonej zmianie należy przyciskiem [OK] zatwierdzić nową wartość parametru. by zakończyć procedurę należy klawiszami [ +/- ] dojść do wyświetlenia [End], a następnie nacisnąć [OK] dla wyjścia procesora z trybu programowania. PRMETRY [ MENU ] J0 : C / F - skala temperatur Celsjusza / Fahrenheita J : Hot / Cold tryb pracy grzanie/chłodzenie(w systemie ogrzewania podłogowego ustaw Hot ) Cy : Nastawa czasu cyklu w regulacji PI w minutach ( nastawa fabryczna =5 minut ) bp : Nastawa wartości amplitudy w regulacji PI w stopniach ( nastawa fabryczna = C / 3,6 F) J : NC/NO wybór typu wyjścia [głowicy termostatycznej] - normalnie zamknięta / otwarta J5 : wybierz PMP dla codziennego -minutowego ćwiczenia obiegu przy jego dłuższym wyłączeniu J6 : IR/FLOOR - regulacja temp. pomieszczenia /podłogi.przy braku zewn. czujnika pomieszcz. J7 : reg / Hys - wybór metody regulacji [proporcjonalnie całkujący lub różnicowy z histerezą 0,3 K ] Cp : wartość kompensacji w stopniach C/ F ( nastawa fabryczna = C / 3,6 F) o : korekta charakterystyki termistora wewnętrznego. ( nastawa fabryczna no offset wyświetlacz pokazuje aktualną wartość temperatury pomieszczenia. Fo: korekta charakterystyki termistora zewnętrznego. ( nastawa fabryczna no offset wyświetlacz pokazuje aktualną wartość temperatury podłogi FL: ustawienia niskiego poziomu temperatury podłogi ( nastawa fabryczna = 5 C / F) - działa tylko przy podłączeniu czujnika zewnętrznego FH: ustawienia wysokiego poziomu temperatury podłogi ( nastawa fabryczna = 8 C / 8 F) - działa tylko przy podłączeniu czujnika zewnętrznego CLr: wciśnięcie przycisku OK przez 5 sekund. spowoduje przywrócenie nastaw fabrycznych End: po wciśnięciu przycisku OK następuje wyjście z procedury programowania i przejście do trybu regulacji temperatury SCHEMT POŁĄCZENI TERMOSTTU Z GŁOWICĄ / w układzie bezpośrednim / TERMOSTT Z WYŚWIETLCZEM ZSILNIE 30V 50Hz L N ZEWNĘTRZNY ZEGR STERUJĄCY ONIŻNIEM TEMPERTURY ELEKTRONICZNY REGULTOR TEMPERTURY SENSOR / GŁOWIC TERMOSTTYCZN GT PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY Rys. 6. Przykładowy schemat podłączenia TERMOSTTU Z WYŚWIETLCZEM z : głowicą termostatyczną, zegarem zewnętrznym, czujnikiem podłogowym i siecią 30V / 50Hz

13 6. TERMOSTT Z PROGRMTOREM CZSOWYM DL JEDNEGO POMIESZCZENI: wykonanie 30V / V - UFH Fot. 5 Widok termostatu z programatorem czasowym 6.. PRZEZNCZENIE : Termostat elektroniczny z programatorem czasowym jest przeznaczony do regulacji temperatury w jednym pomieszczeniu w instalacjach ogrzewania podłogowego z głowicami termostatycznymi. Możliwa jest regulacja temperatury pomieszczenia, podłogi lub ich kombinacja ( zewnętrzny czujnik temperatury podłogi w opcji ).Nastawianie parametrów, zegara i trybu pracy następuje za pomocą pięciu przycisków. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny stan pracy regulatora, nastawione /mierzone temperatury, zaprogramowane czasy przełączenia. Termostat posiada funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub z wewnętrznego zegara sterującego. Istnieje możliwość zaprogramowania dziennego poziomu temperatury w krokach, oraz wyboru jednego z pięciu gotowych lub dwóch własnych programów dla każdego dnia tygodnia. Termostat należy stosować w układzie z listwą przyłączeniową automatyki / przykład str. 9 rys. / Termostat nie posiada wyjścia zegara do sterowania innymi obwodami regulacji temperatury. 6.. DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania,5v ( 3 baterie alkaliczne LR06.5 V /> lata ) Zakres regulacji temperatury C / z krokiem co 0,5 C Dokładność pomiaru temp. 0, C Metoda regulacji proporcjonalnie całkująca / typ PI / lub różnicowy z histerezą 0,5 K minimalna zwłoka pomiędzy kolejnymi uruchomieniami : 3 min WYŁ, min ZŁ Czujniki temperatury / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temperatury pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy [ UFH 6065 ] ( termistor NTC 0kΩ przy 5 C ) dołączony do zacisków sensor umożliwia regulację temperatury podłogi Nocne obniżenie temperatury : / ręcznie klawiszami na obudowie / sygnałem wewnętrznego zegara sterującego Wyjście przekaźnikowe ze stykiem NO lub / NC ( normalnie otwartym lub zamkniętym ) Obciążalność wyjścia 5 / 50V Zakres temperatur pracy C Stopień ochrony obudowy IP 30 Wymiary 5 x 87 x 3 mm

14 6..3 WYŚWIETLCZ : Rys 7. Widok wyświetlacza : Tryb pracy : Menu dla instalatora lub użytkownika. 3: Pokazuje numer nastawy lub numer programu w trybie uto. : Pokazuje temperaturę, zadanie i godzinę w momencie gdy świeci się. 5: Ikona pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniu. 6: Załączona blokada klawiszy 7: Pokazuje się podczas programowania kolejnej nastawy ( aktualne ustawienia, temperaturę i czas zmiany kolejnej nastawy). 9 : Wskaźnik : pominięcia temperatury lub ( jeśli pulsuje ) działania ITCS [ Intelligent Temperature Control System = inteligentnego systemu kontroli temperatury ] 0 : Wskaźnik chłodzenia (pokazuje się podczas chłodzenia) : Wskaźnik grzania (pokazuje się podczas grzania) : Wskaźnik wyładowania baterii ( należy wymienić na nową ) 3 : Dzień tygodnia. 6 = sobota 6.. OPIS FUNKCJI Użyj klawiszy i aby wybrać właściwy tryb : GRZNIE lub CHŁODZENIE Wybierz pożądaną funkcję i zatwierdź : «M0dE Hot» Grzanie «M0dE Cold» Chłodzenie WKCJE Tryb używany w przypadku planowanej długiej nieobecności Użyj i aby podświetlić wartość i zmodyfikować za pomocą i : - Jeśli okres nieobecności jest mniejszy od godz., tryb «H» - Jeśli nieobecność liczona jest w dniach wybierz tryb «d». Wymagana temperatura (domyślne ustawienie 6 C) by opuścić tryb Wakacje ustaw «no». KOMFORT Użyj tej funkcji, aby przełączyć działanie termostatu na temperaturę komfortową. Użyj i aby nastawić wymaganą temperaturę komfortu (domyślne ustawienie C) Naciśnij aby zobaczyć aktualną wartość temperatury i czasu. UTO Termostat przestawi się na wybrany wcześniej program P..P5, U lub U zgodnie z aktualnym Czasem. Przy użyciu klawiszy i, można dostosowywać temperaturę przed następną zmianą w obrębie programu. Symbol wówczas jest wyświetlony. Naciśnij aby zobaczyć aktualną wartość temperatury i czasu, naciśnij ponownie dla podglądu nastawionej temperatury i czasu startu następnego kroku programu dobowego. Pojawi się również symbol lub informujący o kierunku zmiany temperatury

15 5 NOCNE ONIŻENIE TEMPERTURY Użyj tej funkcji, aby wymusić na instalacji obniżenie temperatury Użyj i aby ustawić odpowiednią temperaturę obniżoną. Naciśnij NTYZMROŻENIE aby zobaczyć aktualne ustawienie temperatury obniżonej (domyślne ustawienie 7 C) Użyj tej funkcji jeśli chcesz chronić instalację przed zamrożeniem. Użyj i aby ustawić temperaturę antyzamrożenia. Naciśnij aby sprawdzić aktualne ustawienie temperatury ( domyślne ustawienie 6 C) NSTWIENIE ZEGR / Naciśnij : Jeśli wskazanie godzin miga możesz nastawić godzinę używając przycisków i / Naciśnij : Jeśli wskazanie minut miga możesz je nastawić używając przycisków i 3/ Naciśnij : Jeśli wskazanie dnia tygodnia miga możesz nastawić używając przycisków i ( = Poniedziałek ) / Naciśnij : aby zatwierdzić swój wybór. WYŁĄCZENIE Użyj tej funkcji, jeśli chcesz wyłączyć instalację ogrzewania podłogowego / w tym pomieszczeniu / Wersja oprogramowania będzie wyświetlana przez ok. 5 sek. zanim termostat ostatecznie się wyłączy. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje załączenie termostatu. Następnie należy klawiszem wybrać właściwy tryb pracy. PROGRMOWNIE Naciśnij, numer aktualnego programu miga. Możesz zmienić numer programu używając i. Naciskając możesz wybrać jeden z gotowych programów (P do P5), lub możesz ułożyć własny program użytkownika ( U i U ). Zakres temperatur gotowych programów jest z przedziału temperatur pomiędzy «Komfort» i «Obniżenie nocne». Każdy dzień tygodnia jest programowany oddzielnie. Opis programów gotowych. P: Rano, wieczór i weekend P: Rano, Południe, wieczór i weekend P3: 7h - 9h (biuro) wieczór i weekend P: Weekend (Dom weekendowy ) P5: 8h - 9h, Niedziela (Sklep ) LOKOWNIE I ODLOKOWNIE FUNKCJI Funkcje,,,,, mogą zostać zablokowane. by je zablokować, przyciśnij i przytrzymaj, i jednocześnie naciśnij lub, aż do pojawienia się symbolu. Do odblokowania powtórz operację, aż symbol zniknie.

16 6..5 USTWINIE PROGRMU UŻYTKOWNIK ( U lub U ) 6 Godzina rozpoczęcia realizacji nastawy Numer kolejnej nastawy w dniu Wymagana temperatura Dni w tygodniu Godzina zakończenia realizacji nastawy Najpierw wybierz jeden z programów użytkownika U lub U korzystając z i. 3 lub wybierz programowane dni lub Ustaw godzinę zakończenia nastawy lub ustaw temperaturę dla pierwszej nastawy 0 lub Ustaw godzinę zakończenia nastawy 3 5 lub ustaw temperaturę kolejnej nastawy lub lub Koniec dnia Programowanie pozostałych dni W celu zaprogramowania pozostałych dni należy powtórzyć krok od do. Po zakończeniu programowania ustawień należy przestawić termostat w tryb. by opuścić procedurę programowania bez zatwierdzenia, można w dowolnej chwili nacisnąć przycisk. W procedurze programowania można skasować ustawienia własne użytkownika / oddzielnie U i U /. by skasować naciśnij / numer programu powinien migać/, następnie przytrzymaj przez 0 sek. Jeśli program został skasowany wyświetli się CLr U_ PRMETRY UŻYTKOWNIK I INSTLTOR Termostat posiada dwa zestawy parametrów wewnętrznych - użytkownika i instalatora. by wejść do trybu ich ustawiania należy wybrać klawiszem ikonę ( M0dE Hot ). Pierwszy zestaw parametrów jest przeznaczony dla użytkownika. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sekund. Drugi zestaw parametrów jest przeznaczony dla instalatora. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok.0 sekund. Wybierz numer parametru klawiszami i.użyj przycisków i do zmiany wartości i potwierdź. by wyjść z menu wybierz «End» i naciśnij.

17 7 Parametr USTWIENI UŻYTKOWNIK numer nazwa Opis parametru Nastawa fabryczna Możliwość zmiany na 0 C F Wybór skali temperatur na wyświetlaczu (skala Celsjusza lub Fahrenheita ) C F 0 H H Wybór zegara ( lub godz.) H H (M/PM) Kalibracja wewnętrznego czujnika temperatury ( można wykonać 03 CL ir po godzinach działania systemu ogrzewania z niezmienionymi Czujnik od -5 C nastawami temperatury ) : powietrza 0 C do +5 C Sprawdź temperaturę pomieszczenia oddzielnym termometrem i wprowadź odpowiednią wartość korekty. 0 CL Flor Kalibracja zewnętrznego czujnika temperatury ( jeśli został podłączony ). Kalibracja musi być wykonana jak wyżej. 09 End Wyjście z menu użytkownika. Czujnik podłogowy 0 C Naciśnij od -5 C do +5 C Parametr USTWIENI INSTLTOR numer nazwa Opis parametru Nastawa fabryczna Możliwość zmiany na : ItCS Inteligentny system kontroli temperatury termostatu załączy twoją instalację z wyprzedzeniem dla zapewnienia pożądanej temperatury o zaprogramowanej godzinie twojego programu tygodniowego. Ten automatyczny system kontroli pracuje w następujący sposób: Kiedy uruchamiasz ten termostat pierwszy raz to mierzy on czas zajęty twojej instalacji dla osiągnięcia zadanej temperatury. Termostat będzie odmierzał ponownie ten czas przy każdej zmianie programu w celu skompensowania wpływu zmian zewnętrznej temperatury. Możesz teraz programować twój termostat bez potrzeby ustawiania temperatury z wyprzedzeniem, ponieważ twój termostat zrobi to automatycznie za Ciebie. Out Typ wyjścia ( stan styku przekaźnika) 3 PUMP Funkcja zapobiegająca zastojowi pompy i instalacji. Jeśli ogrzewanie nie pracuje, to codziennie będzie załączana do pracy przez jedną minutę. SEnSOR Wybór czujnika temperatury ( wewnętrzny / zewnętrzny ) 5 regul Wybór metody regulacji 6 t Cy Współczynnik stałej czasu dla metody regulacji proporcjonalnej [w minutach ] «Yes» Funkcja aktywna «nc» normalnie zamknięty «Yes» Funkcja aktywna «ir» Czujnik temp.powietrza z ograniczeniem temp. podłogi (jeśli ten czujnik jest podłączony ) «bp» proporcjonalna «5» System powoli przystosuje się do każdego typu ogrzewania 7 t on Minimalny czas grzania [w minutach ] «00» 8 t off Minimalny czas przerwy między dwoma cyklami grzania [w minutach ] «003» 9 bp 0 CP FLorLi. Lo FLorLi. Hi Wartość stałej nagrzewania obiektu dla regulacji proporcjonalnej [w stopniach ] Współczynnik kompensacji ( wpływu podgrzewania wnętrza termostatu przez prąd obciążenia styków przekaźnika ) Dolny limit temperatury podłogi. Działa jeśli zewnętrzny czujnik temperatury jest podłączony i zaprogramowany Górny limit temperatury podłogi. Działa jeśli zewnętrzny czujnik temperatury jest podłączony i zaprogramowany «.0 C» «0.0 C» dla wartości prądu obciążenia styków < «no» Funkcja nie aktywna «no» normalnie otwarty «no» Funkcja nie aktywna «Flor» Tylko czujnik temperatury podłogi «hyst» różnicowa z histerezą 0.5 C plikacja ogrzewania : Palnik olejowy «0» Palnik gazowy «0» Zawór strefowy «0» Pompa ciepła «0» Regulowany od 0 do 5 W instalacjach z palnikiem lub pompą ciepła zalecana wartość «3» Regulowany od 0 do 5 W instalacjach z palnikiem lub pompą ciepła zalecana wartość «3» Regulowany od C do + C Dla domu ocieplonego =.5 C Dla domu nie ocieplonego = C Regulowana C to.7 C Zwiększ wartość CP z e wzrostem prądu obciążenia «8 C» Od 5 C to «FLorLi.Hi» «35 C» Od «FLorLi.Lo» do 37 C 3 reset LL Wszystkie parametry zostaną przywrócone do nastaw fabrycznych Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund 9 End Wyjście z menu instalatora Naciśnij

18 PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY UFH Fot. 6 Widok czujnika temperatury podłogi 6.5. PRZEZNCZENIE Podłogowy czujnik temperatury jest przeznaczony do przekazywania aktualnej wartości temperatury do termostatu regulacyjnego w systemach ogrzewania podłogowego. Zawiera termistor typu NTC t.j elektroniczny element nieliniowy, którego rezystancja ulega znacznym zmianom w zależności od temperatury otoczenia. W termistorach typu NTC wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji. Termistory NTC są zbudowane z polikrystalicznych półprzewodników, które stanowią mieszaniny związków chromu, manganu, żelaza, kobaltu, niklu i miedzi oraz plastycznego środka wiążącego. Czujnik temperatury podłogi posiada 3- metrowy przewód przyłączeniowy.drugi koniec przewodu należy dołączyć do zacisków sensor w termostacie / schematy na str 0 rys. 5, fot 3 ; str rys.6 / 6.5. DNE TECHNICZNE Rezystancja znamionowa - 0kΩ ± 5 % / przy temperaturze otoczenia 5 C Napięcie przebicia/ zniszczenia / - ok.,6v / zastosowanie wyłącznie w niskoprądowych układach regulacyjno - pomiarowych. Przewód przyłączeniowy - x 0,5 mm² Długość przewodu - 3 mb

19 6.6 TYGODNIOWY PROGRMTOR CZSOWY DO MONTŻU N SZYNIE / TIMER / wykonanie 30 / V - UFH Fot. 7 Widok programatora czasowego PRZEZNCZENIE Programator / TIMER / jest przeznaczony do czasowego sterowania funkcją obniżania temperatury dla podłączonych termostatów - niezależnie w dwóch strefach / grupach pomieszczeń / i. Posiada kilka trybów pracy oraz możliwość ręcznego lub automatycznego wysterowania termostatów. Wielofunkcyjny kwarcowy zegar pracujący w cyklu tygodniowym umożliwia wykorzystanie jednego z 9 gotowych programów czasowych / P..P9/, lub też własnego programu użytkownika : U dla kanału, U dla kanału. Czytelny wyświetlacz zawiera graficzne zobrazowanie aktualnego trybu pracy, nastaw oraz bieżącego czasu. Programowanie nastaw, oraz zmiany trybu pracy odbywają się za pomocą 5 klawiszy na obudowie urządzenia. Nastawy czasów i parametrów są zabezpieczone przed zanikiem napięcia zasilania. Jest również możliwość blokady klawiatury / zabezpieczenie przed dziećmi /. Programator / Timer / jest konstrukcyjnie przystosowany do bezpośredniego połączenia z listwą przyłączeniową automatyki ( UFH ). Jest on montowany na wspólnej szynie montażowej TH DNE TECHNICZNE Napięcie zasilania - 30V lub V ± 0% / 50Hz [ z listwy przyłączeniowej ] Temperatura pracy ºC Stopień ochrony - IP30 Wymiary - 88 x 60 x 6 mm SCHEMT IDEOWO - FUNKCJONLNY ZŁĄCZE DO LISTWY PRZYŁĄCZENIOWEJ Zasilanie 30 V Zasilanie V CYFROWY PROGRMTOR -KNŁOWY Rys 8 Schemat ideowo- funkcjonalny połączeń wewnętrznych programatora / TIMER /

20 6.6.. USTWIENI PROGRMTOR WYŚWIETLCZ : : Tryb pracy : Dzień tygodnia 3 : ktualny czas / hh : mm / : Graficzny wykres programu 5 5 : Kanał / lub / RODZJ PRCY Rodzaj / tryb / pracy programatora wybiera się klawiszami i. USTWINIE ZEGR : - użyj klawiszy / do ustawienia minut, zatwierdź - naciśnij - użyj klawiszy / do ustawienia godzin, zatwierdź - użyj klawiszy / do ustawienia dnia tygodnia, zatwierdź TEMPERTUR KOMFORTOW - ręczne ustawienie tej temperatury w strefach i TEMPERTUR ONIŻON - ręczne ustawienie tej temperatury w strefach i UTOMTYCZNY TRY PRCY Programator automatycznie wybierze nastawiony program zgodnie z aktualnym czasem: dla strefy / kanału : ( P..P9 lub U ) dla strefy / kanału : ( P..P9 lub U ) ; WŻNE! Przy sterowaniu termostatów z TIMER-a w trybach :,, należy termostaty ustawić w pozycji WYÓR KNŁU / PROGRMU Naciśnij /, aby wybrać kanał Ch lub Ch do programowania, i zatwierdź Klawisze i służą do podglądu programu Pokazuje aktualnie w pozostałych dniach wybraną temperaturę : komfortowa / obniżona Klawiszami lub można zmienić numer programu Po wybraniu jednego z gotowych programów P... P 9 i zatwierdzeniu będzie działał w trybie Opis programów gotowych. P: Rano, wieczór i weekend P: Rano, Południe, wieczór i weekend P3: Wieczór i weekend P: Rano i weekend P5: Rano i wieczór ( łazienka ) P6: Rano, Południe, wieczór i weekend P7: 7h - 9h (iuro P8: 8h - 9h Sobota (Sklep P9: Weekend (Dom weekendowy ), to ten program Można także wybrać własny program użytkownika U dla kanału, oraz U dla kanału.

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

INSTALOWANIE BATERII

INSTALOWANIE BATERII OPIS TERMOSTATU ThermoTronic T-300 to termostat przeznaczony do ogrzewania podłogowego lub innego elektrycznego o mocy do 3500W. Posiada on hermetyczny czujnik temperatury zamontowany w przewodzie o dł.

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7. T-510 T-510i. v_1_00

Instrukcja obsługi. REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7. T-510 T-510i. v_1_00 Instrukcja obsługi REGULATOR TEMPERATURY Programowalny 24/7 T-510 T-510i v_1_00 02 Instrukcja obsługi - programowalny regulator temperatury T-510/T-510i OPIS SYMBOLI 1 Produkt jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF KARTA KATALOGOWA WŁAŚCIWOŚCI Regulator CM67 Z nie wymaga połączeń elektrycznych pomiędzy termostatem pomieszczeniowym a głowicami sterującymi lub kotłem Niezawodna komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-HT-P DO STEROWANIA ZAWORAMI TERMOELEKTRYCZNYMI Do sterowania: grzejnikami z zaworami termoelektrycznymi zawory rozdzielacza ogrzewania podłogowego z zaworami termoelektrycznymi

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym

Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym Regulator temperatury podłogi C 501 jest dedykowany dla systemu ogrzewania i przeznaczony do montażu na ścianie. Termostat posiada regulowaną nastawę

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

Funkcje na panelu regulatora T500/TVT03

Funkcje na panelu regulatora T500/TVT03 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA TEMPERATURY T500/TVT03 Elektroniczny programowany regulator temperatury TVT 03 jest przeznaczony do precyzyjnego sterowania elektrycznymi systemami ogrzewania. Regulator ma

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

Regulatory do układów ogrzewania podłogowego Bezprzewodowy system regulacji CF2

Regulatory do układów ogrzewania podłogowego Bezprzewodowy system regulacji CF2 Bezprzewodowy system regulacji CF2 Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego i mieszanego. System obejmuje następujące urządzenia: Regulator nadrzędny typu CF-MC. 088U0200 CF-MC Regulator nadrzędny

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem 0392.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2510 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 2510

EUROSTER 2510 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 2510 EUROSTER 2510 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 2510 A: Wstęp Gratulujemy udanego wyboru. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii mikroprocesorowej zakupiony przez Państwa Euroster 2510 oferuje szereg praktycznych

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 012 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB20.1 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo