INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO""

Transkrypt

1 INSTRUKCJ MONTŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTLCJI ELEKTRYCZYCH DO REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWNI PODŁOGOWEGO "PURMO" Wydanie drugie - zmienione WRSZW 008r. Opracował : S.GOŁSZEWSKI

2 SPIS TREŚCI : Nr str.. WSTĘP - 3. UKŁD INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O ZSD DZIŁNI UKŁDU REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZENI -. REGULCJ TEMPERTURY W KILKU POMIESZCZENICH - 5. OKRESOWE ONIŻNIE TEMPERTURY POMIESZCZEŃ ELEMENTY UKŁDU REGULCJI GŁOWIC TERMOSTTYCZN GT udowa i przeznaczenie 6... Dane techniczne Schemat 6.. TERMOSTT ZWYKŁY / Przeznaczenie 6... Dane techniczne Schemat połączenia termostatu z głowicą / w układzie bezpośrednim / TERMOSTT Z WYŚWIETLCZEM Przeznaczenie Dane techniczne Rodzaje pracy Programowanie parametrów instalacyjnych / menu / Schemat połączenia termostatu z głowicą / w układzie bezpośrednim / 6.. TERMOSTT Z PROGRMTOREM CZSOWYM Przeznaczenie 6... Dane techniczne Wyświetlacz Opis funkcji Ustawienia programu użytkownika / U, U / Parametry użytkownika i instalatora 6.5. PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY Przeznaczenie Dane techniczne 6.6. PROGRMTOR / TIMER / DO MONTŻU N SZYNIE Przeznaczenie Dane techniczne Schemat ideowo-funkcjonalny Ustawienia programatora Wyświetlacz Rodzaje pracy Edycja programu użytkownika Funkcja blokady klawiatury Podłączenie programatora / timera / do listwy przyłączeniowej 6.7. LISTW PRZYŁCZENIOW UTOMTYKI Z MODUŁEM WYŁĄCZJĄCYM POMPĘ Przeznaczenie Dane techniczne Schemat listwy przyłączeniowej Podłączenia Podłączenie zasilania Podłączanie termostatów Podłączanie głowic termostatycznych Zalecenia montażowe Przykłady podłączeń 7. WYTYCZNE W ZKRESIE WYKONNI INSTLCJI ELEKTRYCZNEJ UWGI HP - 3

3 3. WSTĘP Uzyskanie dużej efektywności i ekonomiczności układu ogrzewania podłogowego nie jest możliwe bez systemu regulacji temperatury pomieszczeń, odpowiedniego do potrzeb użytkownika. System taki powinien być tani, prosty w obsłudze, niezawodny, a jednocześnie dokładny w działaniu, i elastyczny tzn. umożliwiający wprowadzanie pewnych zmian /n.p. możliwość regulacji temperatury w każdym z pomieszczeń, wprowadzenie programowego obniżenia temperatury w dowolnie wybranym okresie w cyklu dobowym lub tygodniowym /. W instrukcji przedstawiono podstawowe zasady budowy i działania elementów składowych systemu regulacji temperatury, dane techniczne,zasady i sposób ich montażu, wytyczne do zaprojektowania instalacji elektrycznej związanej z regulacją, oraz uwagi HP przy wykonawstwie w/w.. UKŁD INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O. Standardowe parametry czynnika grzewczego w zależności od rodzaju źródła ciepła C.O. wynoszą odpowiednio C ( zasilanie ), C ( powrót ). Maksymalna temperatura podłogi nie może przekraczać : + 9 C w pomieszczeniach stałego pobytu ludzi + 33 C w łazienkach + 35 C w strefach brzegowych. Niższą temperaturę zasilania można uzyskać przez zastosowanie niskotemperaturowego źródła ciepła / kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne / lub przez zastosowanie tzw. podmieszania. Podmieszanie wymaga zamontowania dodatkowego zaworu mieszającego z odpowiednim siłownikiem, najczęściej w powiązaniu z pompą cyrkulacyjną, zewnętrznym czujnikiem temperatury i układem " regulatora pogodowego". Działanie zaworu mieszającego układu polega na skierowaniu odpowiedniej części "schłodzonego" czynnika z powrotu instalacji grzewczej nie do kotła C.O. lecz do komory mieszania zaworu. Po zmieszaniu czynnika gorącego ze schłodzonym temperatura wypadkowa będzie ustalona na wymaganym " niskim " poziomie. Uproszczony schemat działania takiego układu przedstawia rys nr. ROZDZIELCZ ZSILNI 0-90 C max 55 C ZWORY DO REGULCJI PRZEPŁYWU ŹRÓDŁO CIEPŁ : - KOCIOŁ C.O. - KOLEKTOR SŁ. - POMP CIEPŁ ZWÓR MIESZJĄCY Z POMPĄ CYRKUL. INSTLCJ PODŁOGOW CZUJNIK TEMPERTURY ZEWNĘTRZNEJ C 5-5 C REGULTOR POGODOWY STEROWNIK LOKU MIESZJĄCEGO ROZDZIELCZ POWROTU ZWORY TERMOSTTYCZNE ( GŁOWICE ) Rys.. UPROSZCZONY SCHEMT LOKOWY UKŁDU INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O.

4 Czynnik grzewczy z wyjścia zaworu mieszającego dopływa do rozdzielacza zasilania. Pętle grzewcze są podłączone do rozdzielacza zasilania / poprzez zawory regulacji przepływu / i do rozdzielacza powrotu / poprzez zawory termostatyczne /. Po oddaniu ciepła do pomieszczenia temperatura czynnika grzewczego obniża się do ok. 5-5 C. Dla uzyskania stałej temperatury pomieszczenia, dostosowanej do potrzeb użytkownika należy zastosować odpowiedni układ regulacji. 3. ZSD DZIŁNI UKŁDU REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZENI ROZDZIELCZ ZSILNI ZWÓR REGULCYJNY PRZEWPŁYWU ODDWNIE CIEPŁ DO POMIESZCZENI REGULTOR TEMPERTURY POMIESZCZENI / TERMOSTT / ŹRÓDŁO CIEPŁ + POMP CYRKULCYJN ZWÓR REGULCYJNY TEMPERTURY PĘTLE GRZEWCZE CZUJNIK TEMP. ϑ > OTWIERNIE ROZDZIELCZ POWROTU NPĘD ZWORU ZMYKNIE Rys.. OGÓLN ZSD DZIŁNI UKŁDU REGULCJI TEMPERTURY W INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O. Pompa cyrkulacyjna przetłacza gorący czynnik grzewczy (wodę) ze źródła ciepła do pętli grzewczych w podłodze. Tutaj następuje oddawanie ciepła do pomieszczenia. Schłodzony czynnik poprzez zawór regulacyjny temperatury wraca do źródła.wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu jest kontrolowany przez czujnik regulatora temperatury. Po przekroczeniu nastawionej wartości temperatury regulator zadziała, i za pośrednictwem napędu / głowicy termostatycznej / zawór zostanie zamknięty. Przepływ ciepła przez instalację podłogową zostaje zatrzymany. Spowoduje to stopniowe obniżanie temperatury pomieszczenia. Ponownie zadziała regulator temperatury, powodując teraz otwarcie zaworu regulacyjnego celem dogrzania pomieszczenia. Cykliczne otwieranie i zamykanie zaworu regulacyjnego spowoduje, że temperatura pomieszczenia ustali się blisko wartości nastawionej na regulatorze. Oscylacja ( histereza ) wynosząca ok. 0,5 C nie jest praktycznie wyczuwalna przez użytkowników.. REGULCJ TEMPERTURY W KILKU POMIESZCZENICH Uproszczony schemat układu instalacji podłogowej C.O. zainstalowanej w kilku pomieszczeniach przedstawiono na rys. 3. Każde z pomieszczeń mieszkalnych posiada własną instalację grzewczą. Pomieszczenia wyposażone są w indywidualne regulatory temperatury / termostaty / sterujące otwieraniem i zamykaniem zaworów wg zasad opisanych powyżej. Obowiązuje zasada, że jeden regulator temperatury "kontroluje" tylko jedno pomieszczenie. Źródłem ciepła jest kocioł centralnego ogrzewania / umieszczony w pomieszczeniu "kotłowni" /, współpracujący z zespołem pompy cyrkulacyjnej i mieszacza. Pompa wymusza przepływ czynnika grzewczego przez wszystkie aktualnie otwarte zawory i instalacje podłogowe pomieszczeń. Gorący czynnik oddaje ciepło w pomieszczeniach, a po schłodzeniu wraca do kolektora powrotnego i dalej do zespołu mieszacza. W pomieszczeniach ustalą się temperatury zgodne z nastawami ich indywidualnych termostatów.w praktyce instalacja ogrzewania podłogowego jest bardziej złożona. W zależności od wielkości powierzchni pomieszczeń wielkość pętli grzewczych byłaby znacznie różna - np. w małej sypialni i w dużym salonie. Zapotrzebowanie na energię cieplną jest w przybliżeniu proporcjonalne do powierzchni pomieszczeń. Należy zatem dążyć do uzyskania przybliżonej równowagi hydraulicznej regulowanej przez zawory regulacyjne przepływu umieszczone na kolektorze zasilania.

5 KOTŁOWNI POKÓJ SYPILNI KUCHNI INNE POM. ROZDZIELCZ / ZSILNI / REG. TEMP. REG. TEMP. KOCIOŁ C.O. POMP + MIESZCZ REG. TEMP. ROZDZIELCZ /POWROTU / NPĘD ZWORU NPĘD ZWORU REG. TEMP. NPĘD ZWORU Rys. 3. UPROSZCZONY SCHEMT UKŁDU INSTLCJI PODŁOGOWEJ C.O. Z REGULCJĄ TEMPERTURY 5

6 6 Wielkości te bezpośrednio zależą od oporów przepływu czynnika grzejnego, a więc od ilości oddawanego ciepła oraz długości pętli. Dlatego też w większych pomieszczeniach są instalowane dwie, trzy, lub więcej pętli grzewczych o zbliżonej długości. Każda z nich posiada własny zawór termostatyczny przy kolektorze powrotu, a wszystkie zawory są sterowane jednocześnie przez jeden regulator temperatury z danego pomieszczenia. Takie rozwiązanie zapewnia w miarę równomierny rozkład temperatur w całym pomieszczeniu - bez stref ciepłych i zimnych / nie dogrzanych /. Również czasy nagrzewania pomieszczeń są wówczas podobne - niezależnie od ich przeznaczenia i powierzchni. W rozwiązaniach praktycznych sterowanie temperaturą odbywa się na drodze elektrycznej. Dzięki temu nie ma problemów z odległościami pomiędzy termostatami w pomieszczeniach a zaworami regulacyjnymi umieszczanymi na kolektorze powrotu w przedpokoju lub w kotłowni / np. w piwnicy /. Obecnie stosowane regulatory temperatury są wykonane jako procesorowe układy elektroniczne, z wbudowanym lub zewnętrznym czujnikiem temperatury. Na zaworach regulacyjnych w miejscu pokrętła montuje się podobnie wyglądające "głowice termostatyczne". Głowice stanowią napęd zaworów - umożliwiają ich zdalne zamykanie i otwieranie. Są one sterowane napięciem sieci /30 lub V /, przełączanym w regulatorze temperatury przez wyłącznik półprzewodnikowy ( triak ). Gdy zaistnieje taki stan, że wszystkie zawory są jednocześnie zamknięte to działanie pompy cyrkulacyjnej jest zbyteczne. Pompa może wówczas zostać wyłączona ( brak przepływu ). Przyniesie to korzyść w postaci oszczędności poboru energii elektrycznej. Prawidłowo zaprojektowany system regulacji powinien zatem zawierać odpowiednie urządzenie / tzw. Moduł Pompy / wyłączające pracę pompy w w/w przypadku. 5. OKRESOWE ONIŻNIE TEMPERTURY POMIESZCZEŃ. W celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych instalacji ogrzewania podłogowego można zastosować układy automatyki zegarowej, przełączające instalacje c.o. z temperatury "komfortowej " na temperaturę " ekonomiczną ". Różnica może wynosić -7 C w zależności od zaprogramowania. Wg wymagań użytkownika obniżenie może dotyczyć jednego lub kilku pomieszczeń np. : - obniżania temperatury w okresach nocnych ; - obniżania temperatury w czasie dnia / np. wyjście użytkowników do pracy, szkoły../ - obniżania temperatury przy wyjazdach weekendowych / urlopowych / w okresie grzewczym. Powyższe funkcje można realizować przez dobór odpowiednich elementów systemu regulacji temperatury, takich jak : regulatory z funkcją nocnego obniżania temperatury i zegary sterujące ( dobowe lub tygodniowe ), oraz odpowiednie ich zaprogramowanie, aby uzyskać minimalne koszty eksploatacyjne bez znaczącego pogorszenia uczucia komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach. 6. ELEMENTY UKŁDU REGULCJI Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład części elektrycznej układu regulacji temperatury w instalacji podłogowej f-my PURMO są : - głowice termostatyczne / siłowniki do zaworów termostatycznych / - termostaty elektroniczne zwykłe / z pokrętłem / - termostaty elektroniczne z wyświetlaczem / i przyciskami / - termostaty elektroniczne z programatorem czasowym - czujniki temperatury podłogi - tygodniowe programatory czasowe ze strefami i / timery / - listwy automatyki 6-strefowe / - przewody łączeniowe i końcówki Instalacja elektryczna układu regulacji może być zasilana z sieci 30V/ 50Hz. Istnieje również wykonanie w/w podzespołów - przystosowane do zasilania z napięcia "bezpiecznego " V / 50Hz ( za pośrednictwem transformatora bezpieczeństwa ). Poniżej przedstawiono schematy elektryczne, układy połączeń powyższych elementów, ich dane techniczne, oraz zasady i sposób montażu. Układy połączeń są w zasadzie jednakowe dla napięć 30V i V. Różnica pojawia się przy zasilaniu pomp cyrkulacyjnych, które produkowane są tylko na napięcie sieci 30V50Hz. Istotne szczegóły zilustrowano zdjęciami oraz przykładowymi schematami podłączeń.

7 7 6. GŁOWIC TERMOSTTYCZN ( GT ) : wykonanie 30V - UFH V - UFH / NPĘD DO OTWIERNI I ZMYKNI ZWORU REGULCYJNEGO / fot. ( ) GŁOWIC TERMOSTTYCZN / GT / 6.. UDOW I PRZEZNCZENIE : Głowica termoelektryczna jest napędem zamykającym i otwierającym zawory regulacyjne w instalacjach c.o. Jest montowana w b. prosty sposób na zaworze) bez użycia dodatkowych narzędzi. Należy nakręcić adapter na zawór i założyć głowicę / do zatrzaśnięcia /. Demontaż przeprowadza się poprzez naciśnięcie przycisku na głowicy. Głowica pracuje w układzie bezprądowo zamkniętym tzn. przy braku zasilania zawory regulacyjne temperatury pozostają zamknięte DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania 30V ( V ) lub V ( V ) ; 50 / 60 Hz Pobór mocy ok. W Czas zamykania /otwierania do 3 minut Zabezpieczenie przepięciowe warystorowe Sygnalizacja stanu wskaźnik położenia ( widoczny czerwony pasek przy wysuniętym popychaczu i otwarciu zaworu Montaż na zaworze regulacyjnym, bez użycia narzędzi Szczelność obudowy IP SCHEMT PODŁĄCZENI GŁOWICY TERMOSTTYCZNEJ L N Regulator temperatury ϑ> GT L N U R ZWÓR REGULCYJNY TEMPERTURY Rys.. Schemat podłączenia głowicy termostatycznej

8 8 Po podłączeniu napięcia zasilającego 30V ( lub V) ciepło wydzielone na rezystorze (ozn. literą "R" na rys. ) powoduje zmianę kształtu wewnętrznej sprężyny wykonanej z bimetalu. Następuje zmiana położenia sworznia dociskającego grzybek zamykający przepływ czynnika grzewczego przez zawór. Pełne otwarcie zaworu następuje po czasie ok. 3 min. od chwili podłączenia napięcia zasilania, i jest sygnalizowane przez wysunięcie wskaźnika z kolorowym paskiem ( ok. mm). Po wyłączeniu napięcia w podobnym czasie zawór zostaje zamknięty ( pasek niewidoczny ). Układ jest zabezpieczony przed przepięciami za pomocą warystora. Głowica jest dostarczana z funkcją " FIRST-OPEN". Przy pierwszym uruchomieniu po wykonaniu ruchu wahadłowego ( > 6 min), funkcja ta zostaje zniesiona i napęd jest gotowy do pracy. Można wówczas skontrolować dopasowanie sworznia napędu zaworu do głowicy. Przy braku zasilania elektrycznego wskaźnik nastawy powinien być lekko uniesiony. Nie może znajdować się na poziomie obudowy głowicy, jak również kolorowy pasek nie może być widoczny. Uwaga : Próby otwarcia osłony" na siłę" mogą nieodwracalnie uszkodzić głowicę. Głowica jest elementem nienaprawialnym Fot. ( ) WIDOK GŁOWIC [ GT ] ZMONTOWNYCH N ZWORCH TERMOSTTYCZNYCH / N ROZDZIELCZU POWROTU /

9 6.. TERMOSTT ZWYKŁY : wykonanie 30V - UFH V - UFH Fot. Widok termostatu zwykłego 6... PRZEZNCZENIE : Termostat elektroniczny zwykły jest przeznaczony do regulacji temperatury pomieszczeń lub podłogi w instalacjach ogrzewania podłogowego z głowicami termostatycznymi. Nastawianie temperatury następuje za pomocą pokrętła potencjometru z naniesioną skalą, z możliwością wprowadzenia korekcji nastaw ( kalibracji), oraz ograniczenia zakresu regulacji temperatur przez użytkownika. Posiada on funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub sygnałem z zewnętrznego zegara sterującego. Termostat można połączyć z głowicą termostatyczną bezpośrednio ( przykład na str.0 rys. 5 ), lub za pośrednictwem listwy przyłączeniowej ( str. 7 rys. ) DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania 30V lub V +/- 0% ; 50 Hz Zakres regulacji temperatury C / F...86 F / Dokładność pomiaru temp. 0, C / 0, F Dokładność regulacji 0,5 K / Czujniki temperatury : / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temperatury pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy [ UFH 6065 ] ( termistor NTC 0kΩ przy 5 C ) dołączony do zacisków sensor umożliwia regulację temperatury podłogi Nocne obniżenie temperatury : / ręcznie przełącznikiem na boku termostatu / sygnałem zewnętrznego zegara sterującego / zacisk / / Sygnalizacja stanu pracy / LED / świecenie ciągłe - kolor czerwony załączona regulacja z czujnika wewnętrznego - kolor pomarańczowy załączona regulacja z czujnika zewnętrznego - kolor zielony załączone obniżenie temperatury z zegara zewn. kolor czerwony pulsujący - co 0,5 sek. - uszkodzenie czujnika wewnętrznego - co,0 sek. - uszkodzenie czujnika zewnętrznego Wyjście łącznik półprzewodnikowy ( triak ) Obciążalność wyjścia 75W / 30 VC = 0,3 : maks. 5 głowic termostatycznych Przekrój przewodów łączeniowych max,5 mm² Zakres temperatur pracy C / 3 F... F / Dopuszczalna wilgotność max 95 %, bez kondensacji Stopień ochrony obudowy IP 30 Wymiary 80 x 80 x 3 mm

10 SCHEMT POŁĄCZENI TERMOSTTU Z GŁOWICĄ / w układzie bezpośrednim / TERMOSTT ZWYKŁY ZSILNIE 30V 50Hz L N ZEWNĘTRZNY ZEGR STERUJĄCY ONIŻNIEM TEMPERTURY LED ELEKTRONICZNY REGULTOR TEMPERTURY / SENSOR GŁOWIC TERMOSTTYCZN GT PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY Rys. 5. Przykładowy schemat podłączenia TERMOSTTU ZWYKŁEGO z : głowicą termostatyczną, zegarem zewnętrznym, czujnikiem podłogowym i siecią 30V / 50Hz - zasilanie 30V 50Hz : faza L - zacisk [ ], neutralny N - zacisk [ ] - głowica termostatyczna GT podłączona bezpośrednio do zacisków termostatu [ ], [ ] - podłogowy czujnik temperatury zaciski [ SENSOR] - zewnętrzny zegar sterujący nocnym obniżaniem temperatury - zacisk [ / ], styk zwierny dołączony do fazy L / N L Fot 3. Widok termostatu zwykłego po zdjęciu pokrywy, oraz połączenia : zasilania, głowicy, zegara obniż. temper. i czujnika podłogowego

11 6.3 TERMOSTT Z WYŚWIETLCZEM : wykonanie 30V - UFH V - UFH Fot. Widok termostatu z wyświetlaczem 6.3. PRZEZNCZENIE : Termostat elektroniczny z wyświetlaczem jest przeznaczony do regulacji temperatury w instalacjach ogrzewania podłogowego z głowicami termostatycznymi. Możliwa jest regulacja temperatury pomieszczenia lub podłogi. Nastawianie temperatur i trybu pracy następuje za pomocą trzech przycisków. Na wyświetlaczu pokazany jest aktualny stan pracy regulatora i temperatury. Termostat posiada funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub sygnałem z zewnętrznego zegara sterującego. Termostat można połączyć z głowicą termostatyczną bezpośrednio ( str. rys. 6), lub za pośrednictwem listwy przyłączeniowej ( str. 8 rys. 3 ) DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania 30V lub V +/- 0% ; 50 Hz Zakres regulacji temperatury C / F...99 F / z dokładnością 0,5 C/F Dokładność pomiaru temp. 0, C / 0, F Metoda regulacji / proporcjonalnie całkująca / typ PI / / różnicowy z histerezą 0,3 K zwłoka pomiędzy kolejnymi uruchomieniami : 3 min WYŁ., min ZŁ Czujniki temperatury : / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temp. pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy [ UFH 6065 ] ( termistor NTC 0kΩ przy 5 C ) dołączony do zacisków sensor umożliwia regulację temperatury podłogi Nocne obniżenie temperatury : / ręcznie klawiszami na obudowie / sygnałem zewnętrznego zegara sterującego / zacisk / / Wyjście Łącznik półprzewodnikowy (triak ) Obciążalność wyjścia 75W / 30 VC = 0,3 : maksymalnie 5 głowic termostatycznych Zakres temperatur pracy C / 3 F... F / Stopień ochrony obudowy IP 30 Wymiary 80 x 80 x 3 mm RODZJE PRCY / symbole na wyświetlaczu / Zmiana rodzaju pracy termostatu następuje po naciśnięciu przycisku Ok. : sygnalizacja stanu za pośrednictwem wyświetlenia odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu : - wyłączenie instalacji centralnego ogrzewania - temperatura komfortowa - temperatura obniżona - sterowanie obniżeniem temperatury z zewnętrznego zegara ; jednocześnie wyświetla się symbol - przy obecności sygnału obniżenia, - przy jego braku - zmiana trybu pracy ogrzewanie / chłodzenie - wyświetlony dla odczytu temperatury wnętrza/podłogi, wygaszony przy programowaniu C / F - skala temperatur Celsjusza / Fahrenheita

12 6.3.. PROGRMOWNIE PRMETRÓW INSTLCYJNYCH [ MENU ] Przełączenie procesora w tryb programowania następuje po wciśnięciu przycisku [OK] przez 5 sekund. Następnie należy użyć klawiszy [ +/- ] dla wybrania konkretnego parametru instalacji [kolejno J0,J, End]. Po naciśnięciu [OK] następuje zmiana tego parametru, lub przechodzimy do edycji jego wartości. Jeśli wartość pulsuje można użyć klawiszy [+/- ] do jej zmiany. Jednoczesna naciśnięcie [ +/- ] przywraca ustawienia fabryczne. Po wprowadzonej zmianie należy przyciskiem [OK] zatwierdzić nową wartość parametru. by zakończyć procedurę należy klawiszami [ +/- ] dojść do wyświetlenia [End], a następnie nacisnąć [OK] dla wyjścia procesora z trybu programowania. PRMETRY [ MENU ] J0 : C / F - skala temperatur Celsjusza / Fahrenheita J : Hot / Cold tryb pracy grzanie/chłodzenie(w systemie ogrzewania podłogowego ustaw Hot ) Cy : Nastawa czasu cyklu w regulacji PI w minutach ( nastawa fabryczna =5 minut ) bp : Nastawa wartości amplitudy w regulacji PI w stopniach ( nastawa fabryczna = C / 3,6 F) J : NC/NO wybór typu wyjścia [głowicy termostatycznej] - normalnie zamknięta / otwarta J5 : wybierz PMP dla codziennego -minutowego ćwiczenia obiegu przy jego dłuższym wyłączeniu J6 : IR/FLOOR - regulacja temp. pomieszczenia /podłogi.przy braku zewn. czujnika pomieszcz. J7 : reg / Hys - wybór metody regulacji [proporcjonalnie całkujący lub różnicowy z histerezą 0,3 K ] Cp : wartość kompensacji w stopniach C/ F ( nastawa fabryczna = C / 3,6 F) o : korekta charakterystyki termistora wewnętrznego. ( nastawa fabryczna no offset wyświetlacz pokazuje aktualną wartość temperatury pomieszczenia. Fo: korekta charakterystyki termistora zewnętrznego. ( nastawa fabryczna no offset wyświetlacz pokazuje aktualną wartość temperatury podłogi FL: ustawienia niskiego poziomu temperatury podłogi ( nastawa fabryczna = 5 C / F) - działa tylko przy podłączeniu czujnika zewnętrznego FH: ustawienia wysokiego poziomu temperatury podłogi ( nastawa fabryczna = 8 C / 8 F) - działa tylko przy podłączeniu czujnika zewnętrznego CLr: wciśnięcie przycisku OK przez 5 sekund. spowoduje przywrócenie nastaw fabrycznych End: po wciśnięciu przycisku OK następuje wyjście z procedury programowania i przejście do trybu regulacji temperatury SCHEMT POŁĄCZENI TERMOSTTU Z GŁOWICĄ / w układzie bezpośrednim / TERMOSTT Z WYŚWIETLCZEM ZSILNIE 30V 50Hz L N ZEWNĘTRZNY ZEGR STERUJĄCY ONIŻNIEM TEMPERTURY ELEKTRONICZNY REGULTOR TEMPERTURY SENSOR / GŁOWIC TERMOSTTYCZN GT PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY Rys. 6. Przykładowy schemat podłączenia TERMOSTTU Z WYŚWIETLCZEM z : głowicą termostatyczną, zegarem zewnętrznym, czujnikiem podłogowym i siecią 30V / 50Hz

13 6. TERMOSTT Z PROGRMTOREM CZSOWYM DL JEDNEGO POMIESZCZENI: wykonanie 30V / V - UFH Fot. 5 Widok termostatu z programatorem czasowym 6.. PRZEZNCZENIE : Termostat elektroniczny z programatorem czasowym jest przeznaczony do regulacji temperatury w jednym pomieszczeniu w instalacjach ogrzewania podłogowego z głowicami termostatycznymi. Możliwa jest regulacja temperatury pomieszczenia, podłogi lub ich kombinacja ( zewnętrzny czujnik temperatury podłogi w opcji ).Nastawianie parametrów, zegara i trybu pracy następuje za pomocą pięciu przycisków. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny stan pracy regulatora, nastawione /mierzone temperatury, zaprogramowane czasy przełączenia. Termostat posiada funkcję nocnego obniżania temperatury, przełączaną ręcznie lub z wewnętrznego zegara sterującego. Istnieje możliwość zaprogramowania dziennego poziomu temperatury w krokach, oraz wyboru jednego z pięciu gotowych lub dwóch własnych programów dla każdego dnia tygodnia. Termostat należy stosować w układzie z listwą przyłączeniową automatyki / przykład str. 9 rys. / Termostat nie posiada wyjścia zegara do sterowania innymi obwodami regulacji temperatury. 6.. DNE TECHNICZNE : Napięcie zasilania,5v ( 3 baterie alkaliczne LR06.5 V /> lata ) Zakres regulacji temperatury C / z krokiem co 0,5 C Dokładność pomiaru temp. 0, C Metoda regulacji proporcjonalnie całkująca / typ PI / lub różnicowy z histerezą 0,5 K minimalna zwłoka pomiędzy kolejnymi uruchomieniami : 3 min WYŁ, min ZŁ Czujniki temperatury / wewnętrzny termistor NTC do regulacji temperatury pomieszczenia / zewnętrzny czujnik podłogowy [ UFH 6065 ] ( termistor NTC 0kΩ przy 5 C ) dołączony do zacisków sensor umożliwia regulację temperatury podłogi Nocne obniżenie temperatury : / ręcznie klawiszami na obudowie / sygnałem wewnętrznego zegara sterującego Wyjście przekaźnikowe ze stykiem NO lub / NC ( normalnie otwartym lub zamkniętym ) Obciążalność wyjścia 5 / 50V Zakres temperatur pracy C Stopień ochrony obudowy IP 30 Wymiary 5 x 87 x 3 mm

14 6..3 WYŚWIETLCZ : Rys 7. Widok wyświetlacza : Tryb pracy : Menu dla instalatora lub użytkownika. 3: Pokazuje numer nastawy lub numer programu w trybie uto. : Pokazuje temperaturę, zadanie i godzinę w momencie gdy świeci się. 5: Ikona pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniu. 6: Załączona blokada klawiszy 7: Pokazuje się podczas programowania kolejnej nastawy ( aktualne ustawienia, temperaturę i czas zmiany kolejnej nastawy). 9 : Wskaźnik : pominięcia temperatury lub ( jeśli pulsuje ) działania ITCS [ Intelligent Temperature Control System = inteligentnego systemu kontroli temperatury ] 0 : Wskaźnik chłodzenia (pokazuje się podczas chłodzenia) : Wskaźnik grzania (pokazuje się podczas grzania) : Wskaźnik wyładowania baterii ( należy wymienić na nową ) 3 : Dzień tygodnia. 6 = sobota 6.. OPIS FUNKCJI Użyj klawiszy i aby wybrać właściwy tryb : GRZNIE lub CHŁODZENIE Wybierz pożądaną funkcję i zatwierdź : «M0dE Hot» Grzanie «M0dE Cold» Chłodzenie WKCJE Tryb używany w przypadku planowanej długiej nieobecności Użyj i aby podświetlić wartość i zmodyfikować za pomocą i : - Jeśli okres nieobecności jest mniejszy od godz., tryb «H» - Jeśli nieobecność liczona jest w dniach wybierz tryb «d». Wymagana temperatura (domyślne ustawienie 6 C) by opuścić tryb Wakacje ustaw «no». KOMFORT Użyj tej funkcji, aby przełączyć działanie termostatu na temperaturę komfortową. Użyj i aby nastawić wymaganą temperaturę komfortu (domyślne ustawienie C) Naciśnij aby zobaczyć aktualną wartość temperatury i czasu. UTO Termostat przestawi się na wybrany wcześniej program P..P5, U lub U zgodnie z aktualnym Czasem. Przy użyciu klawiszy i, można dostosowywać temperaturę przed następną zmianą w obrębie programu. Symbol wówczas jest wyświetlony. Naciśnij aby zobaczyć aktualną wartość temperatury i czasu, naciśnij ponownie dla podglądu nastawionej temperatury i czasu startu następnego kroku programu dobowego. Pojawi się również symbol lub informujący o kierunku zmiany temperatury

15 5 NOCNE ONIŻENIE TEMPERTURY Użyj tej funkcji, aby wymusić na instalacji obniżenie temperatury Użyj i aby ustawić odpowiednią temperaturę obniżoną. Naciśnij NTYZMROŻENIE aby zobaczyć aktualne ustawienie temperatury obniżonej (domyślne ustawienie 7 C) Użyj tej funkcji jeśli chcesz chronić instalację przed zamrożeniem. Użyj i aby ustawić temperaturę antyzamrożenia. Naciśnij aby sprawdzić aktualne ustawienie temperatury ( domyślne ustawienie 6 C) NSTWIENIE ZEGR / Naciśnij : Jeśli wskazanie godzin miga możesz nastawić godzinę używając przycisków i / Naciśnij : Jeśli wskazanie minut miga możesz je nastawić używając przycisków i 3/ Naciśnij : Jeśli wskazanie dnia tygodnia miga możesz nastawić używając przycisków i ( = Poniedziałek ) / Naciśnij : aby zatwierdzić swój wybór. WYŁĄCZENIE Użyj tej funkcji, jeśli chcesz wyłączyć instalację ogrzewania podłogowego / w tym pomieszczeniu / Wersja oprogramowania będzie wyświetlana przez ok. 5 sek. zanim termostat ostatecznie się wyłączy. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje załączenie termostatu. Następnie należy klawiszem wybrać właściwy tryb pracy. PROGRMOWNIE Naciśnij, numer aktualnego programu miga. Możesz zmienić numer programu używając i. Naciskając możesz wybrać jeden z gotowych programów (P do P5), lub możesz ułożyć własny program użytkownika ( U i U ). Zakres temperatur gotowych programów jest z przedziału temperatur pomiędzy «Komfort» i «Obniżenie nocne». Każdy dzień tygodnia jest programowany oddzielnie. Opis programów gotowych. P: Rano, wieczór i weekend P: Rano, Południe, wieczór i weekend P3: 7h - 9h (biuro) wieczór i weekend P: Weekend (Dom weekendowy ) P5: 8h - 9h, Niedziela (Sklep ) LOKOWNIE I ODLOKOWNIE FUNKCJI Funkcje,,,,, mogą zostać zablokowane. by je zablokować, przyciśnij i przytrzymaj, i jednocześnie naciśnij lub, aż do pojawienia się symbolu. Do odblokowania powtórz operację, aż symbol zniknie.

16 6..5 USTWINIE PROGRMU UŻYTKOWNIK ( U lub U ) 6 Godzina rozpoczęcia realizacji nastawy Numer kolejnej nastawy w dniu Wymagana temperatura Dni w tygodniu Godzina zakończenia realizacji nastawy Najpierw wybierz jeden z programów użytkownika U lub U korzystając z i. 3 lub wybierz programowane dni lub Ustaw godzinę zakończenia nastawy lub ustaw temperaturę dla pierwszej nastawy 0 lub Ustaw godzinę zakończenia nastawy 3 5 lub ustaw temperaturę kolejnej nastawy lub lub Koniec dnia Programowanie pozostałych dni W celu zaprogramowania pozostałych dni należy powtórzyć krok od do. Po zakończeniu programowania ustawień należy przestawić termostat w tryb. by opuścić procedurę programowania bez zatwierdzenia, można w dowolnej chwili nacisnąć przycisk. W procedurze programowania można skasować ustawienia własne użytkownika / oddzielnie U i U /. by skasować naciśnij / numer programu powinien migać/, następnie przytrzymaj przez 0 sek. Jeśli program został skasowany wyświetli się CLr U_ PRMETRY UŻYTKOWNIK I INSTLTOR Termostat posiada dwa zestawy parametrów wewnętrznych - użytkownika i instalatora. by wejść do trybu ich ustawiania należy wybrać klawiszem ikonę ( M0dE Hot ). Pierwszy zestaw parametrów jest przeznaczony dla użytkownika. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5 sekund. Drugi zestaw parametrów jest przeznaczony dla instalatora. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok.0 sekund. Wybierz numer parametru klawiszami i.użyj przycisków i do zmiany wartości i potwierdź. by wyjść z menu wybierz «End» i naciśnij.

17 7 Parametr USTWIENI UŻYTKOWNIK numer nazwa Opis parametru Nastawa fabryczna Możliwość zmiany na 0 C F Wybór skali temperatur na wyświetlaczu (skala Celsjusza lub Fahrenheita ) C F 0 H H Wybór zegara ( lub godz.) H H (M/PM) Kalibracja wewnętrznego czujnika temperatury ( można wykonać 03 CL ir po godzinach działania systemu ogrzewania z niezmienionymi Czujnik od -5 C nastawami temperatury ) : powietrza 0 C do +5 C Sprawdź temperaturę pomieszczenia oddzielnym termometrem i wprowadź odpowiednią wartość korekty. 0 CL Flor Kalibracja zewnętrznego czujnika temperatury ( jeśli został podłączony ). Kalibracja musi być wykonana jak wyżej. 09 End Wyjście z menu użytkownika. Czujnik podłogowy 0 C Naciśnij od -5 C do +5 C Parametr USTWIENI INSTLTOR numer nazwa Opis parametru Nastawa fabryczna Możliwość zmiany na : ItCS Inteligentny system kontroli temperatury termostatu załączy twoją instalację z wyprzedzeniem dla zapewnienia pożądanej temperatury o zaprogramowanej godzinie twojego programu tygodniowego. Ten automatyczny system kontroli pracuje w następujący sposób: Kiedy uruchamiasz ten termostat pierwszy raz to mierzy on czas zajęty twojej instalacji dla osiągnięcia zadanej temperatury. Termostat będzie odmierzał ponownie ten czas przy każdej zmianie programu w celu skompensowania wpływu zmian zewnętrznej temperatury. Możesz teraz programować twój termostat bez potrzeby ustawiania temperatury z wyprzedzeniem, ponieważ twój termostat zrobi to automatycznie za Ciebie. Out Typ wyjścia ( stan styku przekaźnika) 3 PUMP Funkcja zapobiegająca zastojowi pompy i instalacji. Jeśli ogrzewanie nie pracuje, to codziennie będzie załączana do pracy przez jedną minutę. SEnSOR Wybór czujnika temperatury ( wewnętrzny / zewnętrzny ) 5 regul Wybór metody regulacji 6 t Cy Współczynnik stałej czasu dla metody regulacji proporcjonalnej [w minutach ] «Yes» Funkcja aktywna «nc» normalnie zamknięty «Yes» Funkcja aktywna «ir» Czujnik temp.powietrza z ograniczeniem temp. podłogi (jeśli ten czujnik jest podłączony ) «bp» proporcjonalna «5» System powoli przystosuje się do każdego typu ogrzewania 7 t on Minimalny czas grzania [w minutach ] «00» 8 t off Minimalny czas przerwy między dwoma cyklami grzania [w minutach ] «003» 9 bp 0 CP FLorLi. Lo FLorLi. Hi Wartość stałej nagrzewania obiektu dla regulacji proporcjonalnej [w stopniach ] Współczynnik kompensacji ( wpływu podgrzewania wnętrza termostatu przez prąd obciążenia styków przekaźnika ) Dolny limit temperatury podłogi. Działa jeśli zewnętrzny czujnik temperatury jest podłączony i zaprogramowany Górny limit temperatury podłogi. Działa jeśli zewnętrzny czujnik temperatury jest podłączony i zaprogramowany «.0 C» «0.0 C» dla wartości prądu obciążenia styków < «no» Funkcja nie aktywna «no» normalnie otwarty «no» Funkcja nie aktywna «Flor» Tylko czujnik temperatury podłogi «hyst» różnicowa z histerezą 0.5 C plikacja ogrzewania : Palnik olejowy «0» Palnik gazowy «0» Zawór strefowy «0» Pompa ciepła «0» Regulowany od 0 do 5 W instalacjach z palnikiem lub pompą ciepła zalecana wartość «3» Regulowany od 0 do 5 W instalacjach z palnikiem lub pompą ciepła zalecana wartość «3» Regulowany od C do + C Dla domu ocieplonego =.5 C Dla domu nie ocieplonego = C Regulowana C to.7 C Zwiększ wartość CP z e wzrostem prądu obciążenia «8 C» Od 5 C to «FLorLi.Hi» «35 C» Od «FLorLi.Lo» do 37 C 3 reset LL Wszystkie parametry zostaną przywrócone do nastaw fabrycznych Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund 9 End Wyjście z menu instalatora Naciśnij

18 PODŁOGOWY CZUJNIK TEMPERTURY UFH Fot. 6 Widok czujnika temperatury podłogi 6.5. PRZEZNCZENIE Podłogowy czujnik temperatury jest przeznaczony do przekazywania aktualnej wartości temperatury do termostatu regulacyjnego w systemach ogrzewania podłogowego. Zawiera termistor typu NTC t.j elektroniczny element nieliniowy, którego rezystancja ulega znacznym zmianom w zależności od temperatury otoczenia. W termistorach typu NTC wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji. Termistory NTC są zbudowane z polikrystalicznych półprzewodników, które stanowią mieszaniny związków chromu, manganu, żelaza, kobaltu, niklu i miedzi oraz plastycznego środka wiążącego. Czujnik temperatury podłogi posiada 3- metrowy przewód przyłączeniowy.drugi koniec przewodu należy dołączyć do zacisków sensor w termostacie / schematy na str 0 rys. 5, fot 3 ; str rys.6 / 6.5. DNE TECHNICZNE Rezystancja znamionowa - 0kΩ ± 5 % / przy temperaturze otoczenia 5 C Napięcie przebicia/ zniszczenia / - ok.,6v / zastosowanie wyłącznie w niskoprądowych układach regulacyjno - pomiarowych. Przewód przyłączeniowy - x 0,5 mm² Długość przewodu - 3 mb

19 6.6 TYGODNIOWY PROGRMTOR CZSOWY DO MONTŻU N SZYNIE / TIMER / wykonanie 30 / V - UFH Fot. 7 Widok programatora czasowego PRZEZNCZENIE Programator / TIMER / jest przeznaczony do czasowego sterowania funkcją obniżania temperatury dla podłączonych termostatów - niezależnie w dwóch strefach / grupach pomieszczeń / i. Posiada kilka trybów pracy oraz możliwość ręcznego lub automatycznego wysterowania termostatów. Wielofunkcyjny kwarcowy zegar pracujący w cyklu tygodniowym umożliwia wykorzystanie jednego z 9 gotowych programów czasowych / P..P9/, lub też własnego programu użytkownika : U dla kanału, U dla kanału. Czytelny wyświetlacz zawiera graficzne zobrazowanie aktualnego trybu pracy, nastaw oraz bieżącego czasu. Programowanie nastaw, oraz zmiany trybu pracy odbywają się za pomocą 5 klawiszy na obudowie urządzenia. Nastawy czasów i parametrów są zabezpieczone przed zanikiem napięcia zasilania. Jest również możliwość blokady klawiatury / zabezpieczenie przed dziećmi /. Programator / Timer / jest konstrukcyjnie przystosowany do bezpośredniego połączenia z listwą przyłączeniową automatyki ( UFH ). Jest on montowany na wspólnej szynie montażowej TH DNE TECHNICZNE Napięcie zasilania - 30V lub V ± 0% / 50Hz [ z listwy przyłączeniowej ] Temperatura pracy ºC Stopień ochrony - IP30 Wymiary - 88 x 60 x 6 mm SCHEMT IDEOWO - FUNKCJONLNY ZŁĄCZE DO LISTWY PRZYŁĄCZENIOWEJ Zasilanie 30 V Zasilanie V CYFROWY PROGRMTOR -KNŁOWY Rys 8 Schemat ideowo- funkcjonalny połączeń wewnętrznych programatora / TIMER /

20 6.6.. USTWIENI PROGRMTOR WYŚWIETLCZ : : Tryb pracy : Dzień tygodnia 3 : ktualny czas / hh : mm / : Graficzny wykres programu 5 5 : Kanał / lub / RODZJ PRCY Rodzaj / tryb / pracy programatora wybiera się klawiszami i. USTWINIE ZEGR : - użyj klawiszy / do ustawienia minut, zatwierdź - naciśnij - użyj klawiszy / do ustawienia godzin, zatwierdź - użyj klawiszy / do ustawienia dnia tygodnia, zatwierdź TEMPERTUR KOMFORTOW - ręczne ustawienie tej temperatury w strefach i TEMPERTUR ONIŻON - ręczne ustawienie tej temperatury w strefach i UTOMTYCZNY TRY PRCY Programator automatycznie wybierze nastawiony program zgodnie z aktualnym czasem: dla strefy / kanału : ( P..P9 lub U ) dla strefy / kanału : ( P..P9 lub U ) ; WŻNE! Przy sterowaniu termostatów z TIMER-a w trybach :,, należy termostaty ustawić w pozycji WYÓR KNŁU / PROGRMU Naciśnij /, aby wybrać kanał Ch lub Ch do programowania, i zatwierdź Klawisze i służą do podglądu programu Pokazuje aktualnie w pozostałych dniach wybraną temperaturę : komfortowa / obniżona Klawiszami lub można zmienić numer programu Po wybraniu jednego z gotowych programów P... P 9 i zatwierdzeniu będzie działał w trybie Opis programów gotowych. P: Rano, wieczór i weekend P: Rano, Południe, wieczór i weekend P3: Wieczór i weekend P: Rano i weekend P5: Rano i wieczór ( łazienka ) P6: Rano, Południe, wieczór i weekend P7: 7h - 9h (iuro P8: 8h - 9h Sobota (Sklep P9: Weekend (Dom weekendowy ), to ten program Można także wybrać własny program użytkownika U dla kanału, oraz U dla kanału.

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10)

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) Regulator steruje instalacją CO z kotłem wyposażonym w automatyczny dozownik paliwa.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18)

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18) RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18) Regulator steruje instalacją CO z kotłem wyposażonym w automatyczny dozownik paliwa. Zastosowany

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo