WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05 stycznia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05 stycznia 2011 r."

Transkrypt

1 Łódź, dnia 05 stycznia 2011 roku Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) fax. (42) WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05 stycznia 2011 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup, instalację i wdrożenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) ", znak postępowania OR.VII /10 Zamawiający Województwo Łódzkie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, na które Zamawiający udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy jw. dokonuje zmiany treści SIWZ. Zestaw 1 PYTANIE 1 Zamawiający w SIWZ w punkcie nr 2. Specyfikacja dla serwera Typ A w punkcie SERTYPA12 Gniazda PCI (str. 37) oraz w punkcie nr 3. Specyfikacja dla serwera Typ B w punkcie SERTYPB11 Gniazda PCI (str. 40) wymaga karty rozszerzeń: - min. 6 slotów PCIe Gen2 x8. Czy Zamawiający uzna serwer Typ A i Typ B za spełniający wymagania, który będzie posiadał 4 sloty PCIe Gen2 x8 oraz dodatkowo możliwość umieszczenia 4 portów (2x2) Ethernet na płycie głównej lub dostarczenie serwera z 2 slotami PCIe x8 oraz 2 slotami PCIe x4 lub wymiennie 1xPCIe x16 i 2xPCIe x4 G2? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 2 Zamawiający w SIWZ w punkcie nr 2. Specyfikacja dla serwera Typ A w punkcie SERTYPA5 Pamięć RAM (str. 36) oraz w punkcie nr 3. Specyfikacja dla serwera Typ B w punkcie SERTYPB5 Pamięć RAM (str. 40) wymaga: Nie mniej niż 36GB RAM typu registred DDR3-

2 1066 lub DDR z korekcją błędów Advanced ECC, obsadzone min 9 gniazd pamięci w trybie maksymalnej wydajności, możliwość rozbudowy do minimum 144 GB. Czy Zamawiający dopuści serwer który umożliwi wyposażenie w 36GB RAM ale jednocześnie będzie wyposażony w 8 slotów pamięci z możliwością rozbudowy do 128GB RAM? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 3 Zamawiający w SIWZ w punkcie 4. Specyfikacja dla Serwera Blade (str. 45) w punkcie SERBLA8 Dodatkowe cechy chassis Blade wymaga: Możliwość zastosowania modułów blade typu storage w tym: z dodatkowymi dyskami SAS/SATA (co najmniej 4 dyski) udostępnianymi dla serwerów blade poprzez kontroler SAS. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 4 Zamawiający w SIWZ w punkcie 4. Specyfikacja dla Serwera Blade (str. 44) w punkcie SERBLA5, Miejsca na moduły wyprowadzeń sygnałów wymaga: W ramach jednej obudowy wymagane minimum 10 wnęk do instalacji modułów komunikacyjnych typu LAN 1Gb, 10Gb, FC, InfiniBand. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie Blade z możliwością obsługi max 6 portów I/O? PYTANIE 5 Zamawiający w SIWZ w punkcie 8. Specyfikacja dla modułu storage (str. 52) wymaga modułu wewnętrznego. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie modułu storage jako równoważnego modułu zewnętrznego, niezależnego od obudowy blade z interfejsami iscsi 1 lub 10GB podłączonego do serwerów Blade, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian? Biorąc pod uwagę wszystkie parametry zapisane w SIWZ określające serwer Typ A i B, a w szczególności parametry dotyczące ilości wbudowanych na płycie kart sieciowych, ilości portów PCIe, oraz ilości dysków twardych w obudowie, specyfikacja wskazuje na jednego producenta sprzętu SUN (Oracle) i jest punkt po punkcie podobna do specyfikacji ze strony Oracle pdf Także serwer Typu Blade z wymaganymi obecnie w SIWZ parametrami (przy ich łącznym rozpatrywaniu) jest oferowany tylko przez jednego producenta SUN (Oracle). Chcąc umożliwić zasady uczciwej konkurencji i dopuszczenie innych markowych producentów w tym m.in. IBM i DELL prosimy o zmiany w specyfikacji, które by to umożliwiały. ODP: Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 3 listopada 2010 roku, sygn. akt KIO 2274/10, zarzut uprzywilejowania jednego dostawcy został przez Izbę oddalony. W przypadku modułu storage parametry wymienione w SIWZ przez Zamawiającego wskazują na SUN Blade 6000 Disc Module. Parametry w specyfikacji punkt po punkcie nawiązują do specyfikacji znajdującej się na stronie

3 co w sposób jednoznaczny wskazuje to na preferowanego producenta sprzętu. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 3 listopada 2010 roku, sygn. akt KIO 2274/10, zarzut uprzywilejowania jednego dostawcy został przez Izbę oddalony. PYTANIE 6 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 110) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 112) w punkcie Procesor wymaga: Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, częstotliwość pracy zegara dla pojedynczego rdzenia max. 3,46GHz każdy z nich wykonuje 2 wątki jednocześnie. Czy Zamawiający dopuści serwery Typu C i D z procesorami czterordzeniowymi, przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego wydajności w teście SPEC? ODP. Zgodnie ze specyfikacją, Zamawiający wymaga: Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 7 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 110) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 112) w punkcie Zabezpieczenia wymaga: Security chip Możliwość zamknięcia obudowy na kłódkę Security slot umożliwiający montaż linki Kensington Microsaver Power-on password Boot sequence control Bootowanie bez myszy I klawiatury Możliwość wyłączenia portu serial Możliwość wł/wył portów USB, Tylko przód lub wszystkie. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w serwerach Typu C i D następujące zabezpieczenia typowe dla większości serwerów: - zabezpieczony zamkiem metalowy panel uniemożliwiający nieautoryzowane otwarcie obudowy oraz wyjęcie dysków twardych serwera - moduł TPM pozwalający na bezpieczne generowanie/przechowywanie kluczy oraz haseł oraz przechowywanie certyfikatów - możliwość deaktywacji wyłącznika serwera - system powiadamiania o próbie nieautoryzowanego dostępu do obudowy? PYTANIE 8 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 110) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 113) w punkcie Sloty wymaga: Dwa sloty PCI, 1xPCI Express x1, 1x PCI-Express x16. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie serwerów Typu C i D z pięcioma slotami PCI Express drugiej generacji co jest typowe dla większości serwerów? PYTANIE 9 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 111) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 114) w punkcie Funkcje bezpieczeństwa wymaga: Wbudowana technologia iamt w wersji 6.0 służąca do zarządzania i monitorowania serwerem na poziomie sprzętowym umożliwiająca zdalny dostęp do serwera wpiętego do sieci (nawet bez systemu operacyjnego). Czy Zamawiający dopuści oferowanie serwera Typu C i D nie posiadającego wbudowanej technologii iamt, stosowanej w rozwiązaniach typu laptop/desktop, ale wyposażonego w zamian w dedykowaną sprzętową, niezależną od systemu operacyjnego kartę zarządzającą, umożliwiającą między innymi pełne zdalne

4 zarządzanie serwerem (także z przejęciem wirtualnej konsoli), szyfrowane połączenie, możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie? PYTANIE 10 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 110) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 113) w punkcie Porty wymaga: 1x Serial, 8 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), DB-15, Display Port. Czy Zamawiający dopuści oferowanie serwera nie wyposażonego w Display Port? Zapisy wymagane w SIWZ w serwerach Typu C i D wymienione wyżej, co do których zadawane są powyższe pytanie wskazują, że Zamawiający opisał technologie stosowane w komputerach klasy PC, wykluczając zastosowanie dedykowanych serwerów, które powinny być zastosowane w przypadku uruchamiania usług wyspecyfikowanych w SIWZ. PYTANIE 11 Zamawiający w SIWZ Moduł typu przełącznik (str. 60) punkcie RouterP7 wymaga: Musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności min 960 Gb/s, wydajność przełączania przynajmniej 714 Mpps. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby wydajność urządzenia odpowiadała wymaganym 40 portom? Czy wydajność ma obejmować także wymóg dołożenia dwóch kart 4 portowych, co zwiększy sumaryczną wydajność? ODP: Wymóg zapewnienia min. 40 portów 10GE oraz wymóg wydajności matrycy min. 960 Gbps nie stoją ze sobą w żadnej sprzeczności, gdyż w wielu urządzeniach modularnych różnych producentów ilości zainstalowanych kart liniowych nie wpływa na wydajność oraz możliwości matrycy przełączającej. Zamawiający oczekuje zapewnienie minimalnej wydajności matrycy na poziomie 960 Gbps, która odpowiada obsłudze min. 48 portów w trybie fullduplex. PYTANIE 12 Zamawiający w SIWZ Moduł typu przełącznik (str. 60) w punkcie RouterP5 wymaga: Ze względu na przyjęty sposób wentylacji szaf, przełącznik ma posiadać chłodzenie od przodu urządzenia do tyłu (tzw. Front to Back). Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby przełącznik posiadał inny system chłodzenia, dostosowany do typu wymaganych w SIWZ szaf rack? Wymóg opisywany w pytaniu 12 i 12 wskazuje na preferowanie przez Zamawiającego rozwiązania firmy Juniper MX960. Utrzymanie tych zapisów uniemożliwia złożenie oferty na konkurencyjnych rozwiązaniach, np. Cisco. ODP: W nawiązaniu do Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada dotyczącego sygnatury akt KIO 2274/10 oraz KIO 2285/10, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 13 Zamawiający w SIWZ Moduł typu przełącznik (str. 60) w punkcie RouterP4 wymaga: Przełącznik ma mieć obudowę do montażu w szafach RACk 19 max wysokość 2 U. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości większej niż 2U, np. 20U lub mniejszej ilości kart, ponieważ przy wymaganej ilości portów i wysokości urządzenia 2U nie jest możliwe spełnienie tego wymogu? (nie ma urządzenia na rynku

5 spełniającego wymagania). Czy 40 portów może zostać zainstalowane na dwóch przełącznikach? ODP: Wymagane jest dostarczenie min. 40 portów w jednym urządzeniu. Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość 20U dla pojedynczego przełącznika. PYTANIE 14 Zamawiający w SIWZ punkt 6. Specyfikacja dla przełącznika (str. 119) w punkcie UrzDos4 wymaga: Musi posiadać pamięć typu FLASH minimum 1Gb. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń, których pamięć flash będzie odpowiadała wymaganiom systemu operacyjnego przełącznika np. 256 MB? Wymóg powyższy jednoznacznie wskazuje na przełączniki serii EX Junipera, które ze względu na znaczny rozmiar systemu operacyjnego i brak jego optymalizacji muszą posiadać tak duże zasoby pamięci ulotnej cache. ODP: W nawiązaniu do Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada dotyczącego sygnatury akt KIO 2274/10 oraz KIO 2285/10, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 15 Poniższe wymagania co do urządzenia Firewall jednoznacznie wskazują na rozwiązania firmy Juniper i uniemożliwiają złożenie oferty na innych produktach, np. Cisco. Patrz: Moduł typu Firewall (str. 62 i niżej) RouterF3 Zamawiający narzuca sprzętową architekturę wewnętrzną systemu, która ma zastosowanie wyłącznie w przypadku rozwiązań umożliwiających redundancję modułów kontrolujących (w innym przypadku rozdzielenie funkcji kontrolnej od przełączania ruchu nie ma sensu, bowiem awaria jakiegokolwiek modułu i tak powoduje przerwanie pracy systemu); jednocześnie nie wymaga (nawet opcjonalnej) takiej funkcjonalności, ODP: Pytanie nie dotyczy zapisów RouterF3 w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. RouterF5 Zamawiający narzuca ilość slotów jakie ma posiadać urządzenie, jednocześnie w następnym punkcie określa ilość interfejsów jakie urządzenie ma obsłużyć; zapis ten ma na celu preferowanie konkretnego rozwiązania (eliminując możliwość oferowania rozwiązań umożliwiających uzyskanie wymaganej gęstości portów za pomocą mniejszej ilości modułów), ODP: Zamawiający oczekuje zapewnienia minimalnej ilości 8 slotów na instalację dodatkowych kart z modułami interfejsów oraz minimalnej ilości 52 dodatkowych interfejsów sieciowych (dobieralnych spośród Gigabit Ethernet oraz E1) co odpowiada potencjalnym potrzebom Zamawiającego dotyczącym rozbudowy systemu w przyszłości. RouterF11 Zamawiający narzuca wymóg wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym; w przypadku realizacji mechanizmu w sposób sprzętowy (co de facto oznacza dedykowane temu celowi zasoby sprzętowe), wymóg ten nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia, ODP: Pytanie nie dotyczy zapisów RouterF11 w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

6 Łącząc wszystkie wyspecyfikowane powyżej elementy, jedynym dostawcą spełniającym wymagania jest firma Juniper; pozostałe rozwiązania tego typu dostępne na rynku (Cisco, Fortinet) nie spełniają wymagań. Dodatkowo urządzenie ma mieć wysokość 2U i jednocześnie 8 slotow na rozbudowę o karty - co jest być może pomyłką Zamawiającego, ponieważ nawet Juniper nie jest w stanie spełnić tego wymogu. Czy zamawiający rozważy zmianę całości opisu modułu firewall a tak, aby dostosować je do potrzeb, a jednocześnie umożliwić wiodącym producentom spełnić stawiane im wymagania? ODP: Pytanie nie dotyczy zapisów RouterF11 w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zestaw 2 Pytanie 1: Specyfikacja dla serwera Typ A Specyfikacja dla serwera Typ B Ten sam zapis dotyczy obu specyfikacji: (SERTYPA7) (SERTYPB7) "4 szt. dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 300GB 6G 15krpm (2,5" lub 3,5 ) każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 12 szt. dysków (2,5 lub 3,5 )." W punkcie SERTYPA6 Zamawiający nie wymaga kontrolera RAID o parametrach SAS2 6G mimo że w punkcie SERTYP(X)7 wymagane są dyski SAS 6G. Mając na względzie możliwość obniżenia ceny rozwiązania zakładamy iż Zamawiający popełnił błąd drukarski i wymaga dysków SAS 3G tak aby cała infrastruktura dyskowa była jednorodna. W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający dopuści dyski SAS 3G zamiast dysków SAS 6G? ODP: Tak, Zamawiający dopuści dyski SAS 3G, zamiast dysków SAS 6G. Pytanie 2: Specyfikacja dla Serwera Blade (SERBLA3) Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN: co najmniej 2 urządzenia 1GBit Ethernet switch w ramach jednej obudowy wymagana redundancja połączeń do każdego serwera. Każdy z przełączników ma posiadać min. po 2 łącza 1Gbps do każdego serwera (downlink) oraz 10 zewnętrznych (uplink) portów 1 Gb Ethernet, w tym co najmniej 2 porty SFP do niezależnej konfiguracji jako RJ-45 lub FO MMF LC Wątpliwość budzi zapis: " wymagana redundancja połączeń do każdego serwera. Każdy z przełączników ma posiadać min. po 2 łącza 1Gbps do każdego serwera (downlink) " Każdy z serwerów Blade jest połączony osobnym dedykowanym linkiem do każdego z obu przełączników (klasyczna redundancja połączeń). Dodatkowe zwielokrotnienie nie jest uzasadnione biznesowo, komplikuje rozwiązanie i zwiększa koszt urządzeń składowych systemu - stosowanie drogich wieloportowych przełączników. W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy obecność 2 urządzeń 1GBit Ethernet w ramach jednego Chassis, nie jest wystarczającym rozwiązaniem gwarantującym redundancje? ODP: Zamawiający dopuści rozwiązanie zapewniające redundancję połączeń w oparciu o dwa urządzenia 1 GBit Ethernet w ramach jednego Chassis.

7 Pytanie 3: Specyfikacja dla modułu serwerowego Typ A (MSBTYPA5) Specyfikacja dla modułu serwerowego Typ B (MSBTYPB5) Specyfikacja dla modułu serwerowego Typ C (MSBTYPC5) Specyfikacja dla modułu storage (MSBTOR4) Wątpliwość budzi zapis dot. prędkości obrotowej dysków instalowanych w serwerach i macierzy typu Blade. W rozwiązaniach typu Blade najczęściej stosowana jest technologia dysków SAS z prędkością obrotową 10krpm, gdyż są one mniej podatne na awarie niż dyski 15krpm, a zarazem tańsze. Sugerujemy zastosowanie dysków z prędkością obrotową 10krpm. W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza dyski do w/w konfiguracji o obniżonej prędkości obrotowej do 10krpm, z zachowaniem wszystkich innych parametrów: pojemność, interfejs SAS-2, wielkość 2,5"? ODP: Ponieważ kolejny potencjalny dostawca sygnalizuje problem z dostawą ww. dysków o prędkości 15 krpm, Zamawiający dopuszcza dyski o prędkości obrotowej 10 krpmz zachowaniem pozostałych parametrów. Pytanie 4: Specyfikacja dla macierzy dyskowej Macierz2 i następne. Ze względu na fakt, iż technologia SAS jest alternatywą dla technologii FC dotychczas powszechnie stosowanej w macierzach klasy Enterprise, chcielibyśmy zapytać czy Zamawiający dopuści również dyski FC? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 5: Specyfikacja dla macierzy dyskowej Macierz15, Macierz29 i następne. Ponieważ producent macierzy, którą chcielibyśmy zaoferować zamierza w najbliższej przyszłości wprowadzić wymagane w SIWZ rozwiązanie, prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający dopuści macierz posiadającą możliwość rozszerzenia o porty Ethernet 1 Gbps z funkcjonalnością iscsi w przyszłości zamiast dostarczenia tych funkcjonalności w oferowanej konfiguracji? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Zestaw 3 Wymaganie Nr wymagania identyfikator Strona SIWZ 1 Zadanie Zadanie Pytania Oferenta Prosimy podać liczbę użytkowników (z ogólnej populacji wszystkich 3101 użytkowników systemu): tylko opracowujących dokumenty, uczestniczących w procesach Jeżeli dokładne wyliczenie nie jest możliwe na tym etapie postępowania, to prosimy o przybliżony rozkład procentowy, czyli np.: 100% użytkowników będzie opracowywało dokumenty, a 30% oprócz pracy z dokumentami będzie również uczestniczyło w procesach. Sposób implementacji procedur tworzenia dokumentów i przetwarzania Informacji jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej. Wymaganie Wykonawca w cenie oferty przekaże Zamawiającemu prawa do dysponowania kodem źródłowym

8 3 Zadanie systemu obiegu dokumentów oraz oprogramowania narzędziowego Oferent rozumie, że wymaganie dotyczy tylko oprogramowania wytworzonego podczas trwania projektu. Prosimy o potwierdzenie. Wymaganie dotyczy kodu aplikacji wytworzonej w ramach trwania Projektu Wymaganie Zamawiający wymaga uruchomienia 6 usług administracyjno-biznesowych (3 dla przedsiębiorców i 3 dla obywateli): zamówienia publiczne, zezwolenia i certyfikaty. rejestracja działalności gospodarczej, usługi związane z zameldowaniem, usługi związane z wydaniem aktu urodzenia, zgonu i zawarcia związku małżeńskiego, świadczenia społeczne. Dla każdej z wymienionych usług prosimy o: - wskazanie liczby kroków w procesie, - listę systemów, z którymi wymagana jest integracja w celu realizacji usługi. Opracowanie procesu jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej w oparciu o instrukcję kancelaryjną Zamawiającego. Procedury procesu zrealizowane w ramach narzędzia do obiegu dokumentów muszą się integrować z portalem. Prosimy o potwierdzenie, że w obszarze modelowania struktury organizacyjnej wystarczają jest integracja z usługami LDAP. Jeśli nie to proszę krótko opisać oczekiwaną funkcjonalność. W obszarze modelowania struktury wytaczająca jest integracja z LDAP. Prosimy o podanie charakterystyki oczekiwanej współpracy. System musi współpracować z czytnikami dokumentów, sieciowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz skanerami Prosimy o potwierdzenie, że w obszarze modelowania struktury organizacyjnej wystarczająca jest integracja z usługami LDAP. Jeśli nie to proszę krótko opisać oczekiwaną funkcjonalność. Tak, w tym wypadku wymagana jest możliwość współpracy rozwiązania z serwerem usług katalogowych LDAP oraz możliwość wykorzystania przez oferowane rozwiązanie mechanizmów grupowania dostępnych w LDAP (LDAP Groups) Standard MoReq określa sposób ochrony i ewidencji informacji. Oferent interpretuje to wymaganie jako gwarancję niezmienności i audytowalności przechowywanych zasobów informacyjnych. Prosimy o potwierdzenie. Tak, Zamawiający oczekuje zgodności zaproponowanego rozwiązania z wymaganiami MoReq w zakresie klasyfikacji zasobów informacyjnych, bezpieczeństwa w dostępie do informacji oraz zagadnień audytowalności.

9 Pytanie 8 Zamawiający wymaga slotów karty rozszerzeń min. 6 PCIe Gen2x8. Czy Zamawiający uzna serwer za spełniający wymagania, który będzie posiadał 4 PCIe Gen2x8 oraz dodatkowo możliwość umieszczania 2x2 porty Ethernet na płycie głównej? Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Zestaw 4 1. Proszę o potwierdzenie że szkolenia e-learningowe będą umiejscowione na platformie zamawiającego. Jeśli tak proszę o informację na temat standardów i funkcjonalności platformy. Np. czy jest to standard SCORM, AICC itp.? Czy platforma umożliwia np. nawiązywanie kontaktu z wszystkimi uczestnikami projektu (czat, forum, wiadomości itp.)monitorowanie postępów, nieobecności itp. Co oznacza użyte na stronie 152 SIWZ określenie System e-szkoleń (nigdzie wcześniej nie ma o tym mowy). ODP: Platforma oraz szkolenia e-learningowe są dostarczane przez Wykonawcę w związku z tym standard i funkcjonalności platformy będą takie, jakie zaplanuje Wykonawca. Poprzez system e-szkoleń rozumiemy system LMS z zaimplementowanymi szkoleniami e-learningowymi, gotowy do realizacji procesu szkoleniowego. 2. W przypadku jeśli system e-szkoleń określa platformę Zamawiającego, to czy umożliwia ona Wykonawcy realizację punktów 1-6 ze strony 152 SIWZ. (Z szczególnym uwzględnieniem sposobu rejestracji (rekrutacji)uczestników na szkolenia Kto będzie odpowiedzialny za rekrutację uczestników na szkolenia. ODP: Platforma oraz szkolenia e-learningowe są dostarczane przez Wykonawcę w związku z tym standard i funkcjonalności platformy będą takie, jakie zaplanuje Wykonawca. Za rekrutację odpowiada Zamawiający kierownicy podprojektów u Partnerów projektu. 3. Na stronie 151 SIWZ mowa jest o produktach rozwojowych w wersji off-line. Czy Zamawiający przez produkty rozwojowe rozumie szkolenia e-learninowe. Czy pisząc o dystrybucji Zamawiający ma na myśli dystrybucję płyt dla 2500 użytkowników. ODP: Przez produkty rozwojowe Zamawiający rozumie szkolenia e-learningowe, w wersji off-line przeznaczone dla grupy użytkowników nie przekraczającej 100 osób. 4. Zadanie 6 punkt 4 podpunkt 4 i 5 (Strona 151) w sposób bardzo szczegółowy opisuje panel nawigacyjny określa jego lokalizację oraz możliwość przenoszenia w dowolne miejsce, czy dopuszczalne jest korzystanie z innej nawigacji o identycznej funkcjonalności oraz czy konieczna jest możliwość jego przemieszczania, jeśli nie zasłania treści szkoleniowych. ODP: Zamawiający uznaje, że korzystanie z innej nawigacji o identycznej funkcjonalności jest dopuszczalne. Jeżeli panel nie zasłania treści szkoleniowych nie ma potrzeby jego przemieszczania 5. Na stronie 149 opisywany jest sposób zatrzymywania autoprezentacji czy zamiast klawisza spacji może być stosowany inny mechanizm umożliwiający np. zatrzymywanie, wznawianie, przewijanie itp. Za pomocą przycisków nawigacyjnych. ODP: Tak.

10 6. Czy możliwe jest uproszczenie elementów lekcji do dwóch rodzajów obiektów prezentacji demonstrującej wykonywanie poszczególnych czynności i symulacji pozwalającej na wykonanie określonego działania. Tym samym zmniejszy się stopień komplikacji obiektów tego typu. ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Zestaw 5 W załączniku 1 zadanie 3 pkt. 4 Zamawiający wymienił system stabilizacji ruchów kamery z ramieniem i kamizelką. Prosimy o podanie dopuszczalnej tolerancji masy kamery, która ma być obsługiwana przez ten system. ODP: W zależności od rodzaju używanego wyposażenia dodatkowego tolerancja masy kamery może wynieść 1/2 kg. Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert : Dotychczasowy termin składania ofert: r. o godz. 10:00 Dotychczasowy termin otwarcia ofert: r. o godz. 11:00 Nowy termin składania ofert: r. o godz. 10:00 Nowy termin otwarcia ofert: r. o godz. 11:00 Jednocześnie zmianie ulega termin ważności wadium. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie Zatwierdzam: /-/Andrzej Dzierbicki Dyrektor Departamentu Infrastruktury Łódź, dn r.

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 27 czerwca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 720 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 35/2011 Kraków, 3 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP /54 / D / SE-AG / 08 Czeladź, listopad 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Radom, dnia 08.10.2012r. Znak sprawy: In.III.271.12.2012 WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I...

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... 4 2 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP II...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo