WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05 stycznia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05 stycznia 2011 r."

Transkrypt

1 Łódź, dnia 05 stycznia 2011 roku Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) fax. (42) WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 05 stycznia 2011 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup, instalację i wdrożenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) ", znak postępowania OR.VII /10 Zamawiający Województwo Łódzkie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, na które Zamawiający udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy jw. dokonuje zmiany treści SIWZ. Zestaw 1 PYTANIE 1 Zamawiający w SIWZ w punkcie nr 2. Specyfikacja dla serwera Typ A w punkcie SERTYPA12 Gniazda PCI (str. 37) oraz w punkcie nr 3. Specyfikacja dla serwera Typ B w punkcie SERTYPB11 Gniazda PCI (str. 40) wymaga karty rozszerzeń: - min. 6 slotów PCIe Gen2 x8. Czy Zamawiający uzna serwer Typ A i Typ B za spełniający wymagania, który będzie posiadał 4 sloty PCIe Gen2 x8 oraz dodatkowo możliwość umieszczenia 4 portów (2x2) Ethernet na płycie głównej lub dostarczenie serwera z 2 slotami PCIe x8 oraz 2 slotami PCIe x4 lub wymiennie 1xPCIe x16 i 2xPCIe x4 G2? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 2 Zamawiający w SIWZ w punkcie nr 2. Specyfikacja dla serwera Typ A w punkcie SERTYPA5 Pamięć RAM (str. 36) oraz w punkcie nr 3. Specyfikacja dla serwera Typ B w punkcie SERTYPB5 Pamięć RAM (str. 40) wymaga: Nie mniej niż 36GB RAM typu registred DDR3-

2 1066 lub DDR z korekcją błędów Advanced ECC, obsadzone min 9 gniazd pamięci w trybie maksymalnej wydajności, możliwość rozbudowy do minimum 144 GB. Czy Zamawiający dopuści serwer który umożliwi wyposażenie w 36GB RAM ale jednocześnie będzie wyposażony w 8 slotów pamięci z możliwością rozbudowy do 128GB RAM? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 3 Zamawiający w SIWZ w punkcie 4. Specyfikacja dla Serwera Blade (str. 45) w punkcie SERBLA8 Dodatkowe cechy chassis Blade wymaga: Możliwość zastosowania modułów blade typu storage w tym: z dodatkowymi dyskami SAS/SATA (co najmniej 4 dyski) udostępnianymi dla serwerów blade poprzez kontroler SAS. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 4 Zamawiający w SIWZ w punkcie 4. Specyfikacja dla Serwera Blade (str. 44) w punkcie SERBLA5, Miejsca na moduły wyprowadzeń sygnałów wymaga: W ramach jednej obudowy wymagane minimum 10 wnęk do instalacji modułów komunikacyjnych typu LAN 1Gb, 10Gb, FC, InfiniBand. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie Blade z możliwością obsługi max 6 portów I/O? PYTANIE 5 Zamawiający w SIWZ w punkcie 8. Specyfikacja dla modułu storage (str. 52) wymaga modułu wewnętrznego. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie modułu storage jako równoważnego modułu zewnętrznego, niezależnego od obudowy blade z interfejsami iscsi 1 lub 10GB podłączonego do serwerów Blade, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian? Biorąc pod uwagę wszystkie parametry zapisane w SIWZ określające serwer Typ A i B, a w szczególności parametry dotyczące ilości wbudowanych na płycie kart sieciowych, ilości portów PCIe, oraz ilości dysków twardych w obudowie, specyfikacja wskazuje na jednego producenta sprzętu SUN (Oracle) i jest punkt po punkcie podobna do specyfikacji ze strony Oracle pdf Także serwer Typu Blade z wymaganymi obecnie w SIWZ parametrami (przy ich łącznym rozpatrywaniu) jest oferowany tylko przez jednego producenta SUN (Oracle). Chcąc umożliwić zasady uczciwej konkurencji i dopuszczenie innych markowych producentów w tym m.in. IBM i DELL prosimy o zmiany w specyfikacji, które by to umożliwiały. ODP: Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 3 listopada 2010 roku, sygn. akt KIO 2274/10, zarzut uprzywilejowania jednego dostawcy został przez Izbę oddalony. W przypadku modułu storage parametry wymienione w SIWZ przez Zamawiającego wskazują na SUN Blade 6000 Disc Module. Parametry w specyfikacji punkt po punkcie nawiązują do specyfikacji znajdującej się na stronie

3 co w sposób jednoznaczny wskazuje to na preferowanego producenta sprzętu. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 3 listopada 2010 roku, sygn. akt KIO 2274/10, zarzut uprzywilejowania jednego dostawcy został przez Izbę oddalony. PYTANIE 6 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 110) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 112) w punkcie Procesor wymaga: Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, częstotliwość pracy zegara dla pojedynczego rdzenia max. 3,46GHz każdy z nich wykonuje 2 wątki jednocześnie. Czy Zamawiający dopuści serwery Typu C i D z procesorami czterordzeniowymi, przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego wydajności w teście SPEC? ODP. Zgodnie ze specyfikacją, Zamawiający wymaga: Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 7 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 110) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 112) w punkcie Zabezpieczenia wymaga: Security chip Możliwość zamknięcia obudowy na kłódkę Security slot umożliwiający montaż linki Kensington Microsaver Power-on password Boot sequence control Bootowanie bez myszy I klawiatury Możliwość wyłączenia portu serial Możliwość wł/wył portów USB, Tylko przód lub wszystkie. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w serwerach Typu C i D następujące zabezpieczenia typowe dla większości serwerów: - zabezpieczony zamkiem metalowy panel uniemożliwiający nieautoryzowane otwarcie obudowy oraz wyjęcie dysków twardych serwera - moduł TPM pozwalający na bezpieczne generowanie/przechowywanie kluczy oraz haseł oraz przechowywanie certyfikatów - możliwość deaktywacji wyłącznika serwera - system powiadamiania o próbie nieautoryzowanego dostępu do obudowy? PYTANIE 8 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 110) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 113) w punkcie Sloty wymaga: Dwa sloty PCI, 1xPCI Express x1, 1x PCI-Express x16. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zastosowanie serwerów Typu C i D z pięcioma slotami PCI Express drugiej generacji co jest typowe dla większości serwerów? PYTANIE 9 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 111) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 114) w punkcie Funkcje bezpieczeństwa wymaga: Wbudowana technologia iamt w wersji 6.0 służąca do zarządzania i monitorowania serwerem na poziomie sprzętowym umożliwiająca zdalny dostęp do serwera wpiętego do sieci (nawet bez systemu operacyjnego). Czy Zamawiający dopuści oferowanie serwera Typu C i D nie posiadającego wbudowanej technologii iamt, stosowanej w rozwiązaniach typu laptop/desktop, ale wyposażonego w zamian w dedykowaną sprzętową, niezależną od systemu operacyjnego kartę zarządzającą, umożliwiającą między innymi pełne zdalne

4 zarządzanie serwerem (także z przejęciem wirtualnej konsoli), szyfrowane połączenie, możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie? PYTANIE 10 Zamawiający w SIWZ w punkcie 3 Specyfikacja serwera typu C (str. 110) oraz w punkcie 4. Specyfikacja serwera typu D (str. 113) w punkcie Porty wymaga: 1x Serial, 8 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), DB-15, Display Port. Czy Zamawiający dopuści oferowanie serwera nie wyposażonego w Display Port? Zapisy wymagane w SIWZ w serwerach Typu C i D wymienione wyżej, co do których zadawane są powyższe pytanie wskazują, że Zamawiający opisał technologie stosowane w komputerach klasy PC, wykluczając zastosowanie dedykowanych serwerów, które powinny być zastosowane w przypadku uruchamiania usług wyspecyfikowanych w SIWZ. PYTANIE 11 Zamawiający w SIWZ Moduł typu przełącznik (str. 60) punkcie RouterP7 wymaga: Musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności min 960 Gb/s, wydajność przełączania przynajmniej 714 Mpps. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby wydajność urządzenia odpowiadała wymaganym 40 portom? Czy wydajność ma obejmować także wymóg dołożenia dwóch kart 4 portowych, co zwiększy sumaryczną wydajność? ODP: Wymóg zapewnienia min. 40 portów 10GE oraz wymóg wydajności matrycy min. 960 Gbps nie stoją ze sobą w żadnej sprzeczności, gdyż w wielu urządzeniach modularnych różnych producentów ilości zainstalowanych kart liniowych nie wpływa na wydajność oraz możliwości matrycy przełączającej. Zamawiający oczekuje zapewnienie minimalnej wydajności matrycy na poziomie 960 Gbps, która odpowiada obsłudze min. 48 portów w trybie fullduplex. PYTANIE 12 Zamawiający w SIWZ Moduł typu przełącznik (str. 60) w punkcie RouterP5 wymaga: Ze względu na przyjęty sposób wentylacji szaf, przełącznik ma posiadać chłodzenie od przodu urządzenia do tyłu (tzw. Front to Back). Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby przełącznik posiadał inny system chłodzenia, dostosowany do typu wymaganych w SIWZ szaf rack? Wymóg opisywany w pytaniu 12 i 12 wskazuje na preferowanie przez Zamawiającego rozwiązania firmy Juniper MX960. Utrzymanie tych zapisów uniemożliwia złożenie oferty na konkurencyjnych rozwiązaniach, np. Cisco. ODP: W nawiązaniu do Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada dotyczącego sygnatury akt KIO 2274/10 oraz KIO 2285/10, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 13 Zamawiający w SIWZ Moduł typu przełącznik (str. 60) w punkcie RouterP4 wymaga: Przełącznik ma mieć obudowę do montażu w szafach RACk 19 max wysokość 2 U. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości większej niż 2U, np. 20U lub mniejszej ilości kart, ponieważ przy wymaganej ilości portów i wysokości urządzenia 2U nie jest możliwe spełnienie tego wymogu? (nie ma urządzenia na rynku

5 spełniającego wymagania). Czy 40 portów może zostać zainstalowane na dwóch przełącznikach? ODP: Wymagane jest dostarczenie min. 40 portów w jednym urządzeniu. Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość 20U dla pojedynczego przełącznika. PYTANIE 14 Zamawiający w SIWZ punkt 6. Specyfikacja dla przełącznika (str. 119) w punkcie UrzDos4 wymaga: Musi posiadać pamięć typu FLASH minimum 1Gb. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń, których pamięć flash będzie odpowiadała wymaganiom systemu operacyjnego przełącznika np. 256 MB? Wymóg powyższy jednoznacznie wskazuje na przełączniki serii EX Junipera, które ze względu na znaczny rozmiar systemu operacyjnego i brak jego optymalizacji muszą posiadać tak duże zasoby pamięci ulotnej cache. ODP: W nawiązaniu do Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada dotyczącego sygnatury akt KIO 2274/10 oraz KIO 2285/10, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 15 Poniższe wymagania co do urządzenia Firewall jednoznacznie wskazują na rozwiązania firmy Juniper i uniemożliwiają złożenie oferty na innych produktach, np. Cisco. Patrz: Moduł typu Firewall (str. 62 i niżej) RouterF3 Zamawiający narzuca sprzętową architekturę wewnętrzną systemu, która ma zastosowanie wyłącznie w przypadku rozwiązań umożliwiających redundancję modułów kontrolujących (w innym przypadku rozdzielenie funkcji kontrolnej od przełączania ruchu nie ma sensu, bowiem awaria jakiegokolwiek modułu i tak powoduje przerwanie pracy systemu); jednocześnie nie wymaga (nawet opcjonalnej) takiej funkcjonalności, ODP: Pytanie nie dotyczy zapisów RouterF3 w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. RouterF5 Zamawiający narzuca ilość slotów jakie ma posiadać urządzenie, jednocześnie w następnym punkcie określa ilość interfejsów jakie urządzenie ma obsłużyć; zapis ten ma na celu preferowanie konkretnego rozwiązania (eliminując możliwość oferowania rozwiązań umożliwiających uzyskanie wymaganej gęstości portów za pomocą mniejszej ilości modułów), ODP: Zamawiający oczekuje zapewnienia minimalnej ilości 8 slotów na instalację dodatkowych kart z modułami interfejsów oraz minimalnej ilości 52 dodatkowych interfejsów sieciowych (dobieralnych spośród Gigabit Ethernet oraz E1) co odpowiada potencjalnym potrzebom Zamawiającego dotyczącym rozbudowy systemu w przyszłości. RouterF11 Zamawiający narzuca wymóg wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym; w przypadku realizacji mechanizmu w sposób sprzętowy (co de facto oznacza dedykowane temu celowi zasoby sprzętowe), wymóg ten nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia, ODP: Pytanie nie dotyczy zapisów RouterF11 w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

6 Łącząc wszystkie wyspecyfikowane powyżej elementy, jedynym dostawcą spełniającym wymagania jest firma Juniper; pozostałe rozwiązania tego typu dostępne na rynku (Cisco, Fortinet) nie spełniają wymagań. Dodatkowo urządzenie ma mieć wysokość 2U i jednocześnie 8 slotow na rozbudowę o karty - co jest być może pomyłką Zamawiającego, ponieważ nawet Juniper nie jest w stanie spełnić tego wymogu. Czy zamawiający rozważy zmianę całości opisu modułu firewall a tak, aby dostosować je do potrzeb, a jednocześnie umożliwić wiodącym producentom spełnić stawiane im wymagania? ODP: Pytanie nie dotyczy zapisów RouterF11 w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zestaw 2 Pytanie 1: Specyfikacja dla serwera Typ A Specyfikacja dla serwera Typ B Ten sam zapis dotyczy obu specyfikacji: (SERTYPA7) (SERTYPB7) "4 szt. dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 300GB 6G 15krpm (2,5" lub 3,5 ) każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 12 szt. dysków (2,5 lub 3,5 )." W punkcie SERTYPA6 Zamawiający nie wymaga kontrolera RAID o parametrach SAS2 6G mimo że w punkcie SERTYP(X)7 wymagane są dyski SAS 6G. Mając na względzie możliwość obniżenia ceny rozwiązania zakładamy iż Zamawiający popełnił błąd drukarski i wymaga dysków SAS 3G tak aby cała infrastruktura dyskowa była jednorodna. W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający dopuści dyski SAS 3G zamiast dysków SAS 6G? ODP: Tak, Zamawiający dopuści dyski SAS 3G, zamiast dysków SAS 6G. Pytanie 2: Specyfikacja dla Serwera Blade (SERBLA3) Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN: co najmniej 2 urządzenia 1GBit Ethernet switch w ramach jednej obudowy wymagana redundancja połączeń do każdego serwera. Każdy z przełączników ma posiadać min. po 2 łącza 1Gbps do każdego serwera (downlink) oraz 10 zewnętrznych (uplink) portów 1 Gb Ethernet, w tym co najmniej 2 porty SFP do niezależnej konfiguracji jako RJ-45 lub FO MMF LC Wątpliwość budzi zapis: " wymagana redundancja połączeń do każdego serwera. Każdy z przełączników ma posiadać min. po 2 łącza 1Gbps do każdego serwera (downlink) " Każdy z serwerów Blade jest połączony osobnym dedykowanym linkiem do każdego z obu przełączników (klasyczna redundancja połączeń). Dodatkowe zwielokrotnienie nie jest uzasadnione biznesowo, komplikuje rozwiązanie i zwiększa koszt urządzeń składowych systemu - stosowanie drogich wieloportowych przełączników. W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy obecność 2 urządzeń 1GBit Ethernet w ramach jednego Chassis, nie jest wystarczającym rozwiązaniem gwarantującym redundancje? ODP: Zamawiający dopuści rozwiązanie zapewniające redundancję połączeń w oparciu o dwa urządzenia 1 GBit Ethernet w ramach jednego Chassis.

7 Pytanie 3: Specyfikacja dla modułu serwerowego Typ A (MSBTYPA5) Specyfikacja dla modułu serwerowego Typ B (MSBTYPB5) Specyfikacja dla modułu serwerowego Typ C (MSBTYPC5) Specyfikacja dla modułu storage (MSBTOR4) Wątpliwość budzi zapis dot. prędkości obrotowej dysków instalowanych w serwerach i macierzy typu Blade. W rozwiązaniach typu Blade najczęściej stosowana jest technologia dysków SAS z prędkością obrotową 10krpm, gdyż są one mniej podatne na awarie niż dyski 15krpm, a zarazem tańsze. Sugerujemy zastosowanie dysków z prędkością obrotową 10krpm. W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza dyski do w/w konfiguracji o obniżonej prędkości obrotowej do 10krpm, z zachowaniem wszystkich innych parametrów: pojemność, interfejs SAS-2, wielkość 2,5"? ODP: Ponieważ kolejny potencjalny dostawca sygnalizuje problem z dostawą ww. dysków o prędkości 15 krpm, Zamawiający dopuszcza dyski o prędkości obrotowej 10 krpmz zachowaniem pozostałych parametrów. Pytanie 4: Specyfikacja dla macierzy dyskowej Macierz2 i następne. Ze względu na fakt, iż technologia SAS jest alternatywą dla technologii FC dotychczas powszechnie stosowanej w macierzach klasy Enterprise, chcielibyśmy zapytać czy Zamawiający dopuści również dyski FC? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 5: Specyfikacja dla macierzy dyskowej Macierz15, Macierz29 i następne. Ponieważ producent macierzy, którą chcielibyśmy zaoferować zamierza w najbliższej przyszłości wprowadzić wymagane w SIWZ rozwiązanie, prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający dopuści macierz posiadającą możliwość rozszerzenia o porty Ethernet 1 Gbps z funkcjonalnością iscsi w przyszłości zamiast dostarczenia tych funkcjonalności w oferowanej konfiguracji? ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Zestaw 3 Wymaganie Nr wymagania identyfikator Strona SIWZ 1 Zadanie Zadanie Pytania Oferenta Prosimy podać liczbę użytkowników (z ogólnej populacji wszystkich 3101 użytkowników systemu): tylko opracowujących dokumenty, uczestniczących w procesach Jeżeli dokładne wyliczenie nie jest możliwe na tym etapie postępowania, to prosimy o przybliżony rozkład procentowy, czyli np.: 100% użytkowników będzie opracowywało dokumenty, a 30% oprócz pracy z dokumentami będzie również uczestniczyło w procesach. Sposób implementacji procedur tworzenia dokumentów i przetwarzania Informacji jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej. Wymaganie Wykonawca w cenie oferty przekaże Zamawiającemu prawa do dysponowania kodem źródłowym

8 3 Zadanie systemu obiegu dokumentów oraz oprogramowania narzędziowego Oferent rozumie, że wymaganie dotyczy tylko oprogramowania wytworzonego podczas trwania projektu. Prosimy o potwierdzenie. Wymaganie dotyczy kodu aplikacji wytworzonej w ramach trwania Projektu Wymaganie Zamawiający wymaga uruchomienia 6 usług administracyjno-biznesowych (3 dla przedsiębiorców i 3 dla obywateli): zamówienia publiczne, zezwolenia i certyfikaty. rejestracja działalności gospodarczej, usługi związane z zameldowaniem, usługi związane z wydaniem aktu urodzenia, zgonu i zawarcia związku małżeńskiego, świadczenia społeczne. Dla każdej z wymienionych usług prosimy o: - wskazanie liczby kroków w procesie, - listę systemów, z którymi wymagana jest integracja w celu realizacji usługi. Opracowanie procesu jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej w oparciu o instrukcję kancelaryjną Zamawiającego. Procedury procesu zrealizowane w ramach narzędzia do obiegu dokumentów muszą się integrować z portalem. Prosimy o potwierdzenie, że w obszarze modelowania struktury organizacyjnej wystarczają jest integracja z usługami LDAP. Jeśli nie to proszę krótko opisać oczekiwaną funkcjonalność. W obszarze modelowania struktury wytaczająca jest integracja z LDAP. Prosimy o podanie charakterystyki oczekiwanej współpracy. System musi współpracować z czytnikami dokumentów, sieciowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz skanerami Prosimy o potwierdzenie, że w obszarze modelowania struktury organizacyjnej wystarczająca jest integracja z usługami LDAP. Jeśli nie to proszę krótko opisać oczekiwaną funkcjonalność. Tak, w tym wypadku wymagana jest możliwość współpracy rozwiązania z serwerem usług katalogowych LDAP oraz możliwość wykorzystania przez oferowane rozwiązanie mechanizmów grupowania dostępnych w LDAP (LDAP Groups) Standard MoReq określa sposób ochrony i ewidencji informacji. Oferent interpretuje to wymaganie jako gwarancję niezmienności i audytowalności przechowywanych zasobów informacyjnych. Prosimy o potwierdzenie. Tak, Zamawiający oczekuje zgodności zaproponowanego rozwiązania z wymaganiami MoReq w zakresie klasyfikacji zasobów informacyjnych, bezpieczeństwa w dostępie do informacji oraz zagadnień audytowalności.

9 Pytanie 8 Zamawiający wymaga slotów karty rozszerzeń min. 6 PCIe Gen2x8. Czy Zamawiający uzna serwer za spełniający wymagania, który będzie posiadał 4 PCIe Gen2x8 oraz dodatkowo możliwość umieszczania 2x2 porty Ethernet na płycie głównej? Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Zestaw 4 1. Proszę o potwierdzenie że szkolenia e-learningowe będą umiejscowione na platformie zamawiającego. Jeśli tak proszę o informację na temat standardów i funkcjonalności platformy. Np. czy jest to standard SCORM, AICC itp.? Czy platforma umożliwia np. nawiązywanie kontaktu z wszystkimi uczestnikami projektu (czat, forum, wiadomości itp.)monitorowanie postępów, nieobecności itp. Co oznacza użyte na stronie 152 SIWZ określenie System e-szkoleń (nigdzie wcześniej nie ma o tym mowy). ODP: Platforma oraz szkolenia e-learningowe są dostarczane przez Wykonawcę w związku z tym standard i funkcjonalności platformy będą takie, jakie zaplanuje Wykonawca. Poprzez system e-szkoleń rozumiemy system LMS z zaimplementowanymi szkoleniami e-learningowymi, gotowy do realizacji procesu szkoleniowego. 2. W przypadku jeśli system e-szkoleń określa platformę Zamawiającego, to czy umożliwia ona Wykonawcy realizację punktów 1-6 ze strony 152 SIWZ. (Z szczególnym uwzględnieniem sposobu rejestracji (rekrutacji)uczestników na szkolenia Kto będzie odpowiedzialny za rekrutację uczestników na szkolenia. ODP: Platforma oraz szkolenia e-learningowe są dostarczane przez Wykonawcę w związku z tym standard i funkcjonalności platformy będą takie, jakie zaplanuje Wykonawca. Za rekrutację odpowiada Zamawiający kierownicy podprojektów u Partnerów projektu. 3. Na stronie 151 SIWZ mowa jest o produktach rozwojowych w wersji off-line. Czy Zamawiający przez produkty rozwojowe rozumie szkolenia e-learninowe. Czy pisząc o dystrybucji Zamawiający ma na myśli dystrybucję płyt dla 2500 użytkowników. ODP: Przez produkty rozwojowe Zamawiający rozumie szkolenia e-learningowe, w wersji off-line przeznaczone dla grupy użytkowników nie przekraczającej 100 osób. 4. Zadanie 6 punkt 4 podpunkt 4 i 5 (Strona 151) w sposób bardzo szczegółowy opisuje panel nawigacyjny określa jego lokalizację oraz możliwość przenoszenia w dowolne miejsce, czy dopuszczalne jest korzystanie z innej nawigacji o identycznej funkcjonalności oraz czy konieczna jest możliwość jego przemieszczania, jeśli nie zasłania treści szkoleniowych. ODP: Zamawiający uznaje, że korzystanie z innej nawigacji o identycznej funkcjonalności jest dopuszczalne. Jeżeli panel nie zasłania treści szkoleniowych nie ma potrzeby jego przemieszczania 5. Na stronie 149 opisywany jest sposób zatrzymywania autoprezentacji czy zamiast klawisza spacji może być stosowany inny mechanizm umożliwiający np. zatrzymywanie, wznawianie, przewijanie itp. Za pomocą przycisków nawigacyjnych. ODP: Tak.

10 6. Czy możliwe jest uproszczenie elementów lekcji do dwóch rodzajów obiektów prezentacji demonstrującej wykonywanie poszczególnych czynności i symulacji pozwalającej na wykonanie określonego działania. Tym samym zmniejszy się stopień komplikacji obiektów tego typu. ODP: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Zestaw 5 W załączniku 1 zadanie 3 pkt. 4 Zamawiający wymienił system stabilizacji ruchów kamery z ramieniem i kamizelką. Prosimy o podanie dopuszczalnej tolerancji masy kamery, która ma być obsługiwana przez ten system. ODP: W zależności od rodzaju używanego wyposażenia dodatkowego tolerancja masy kamery może wynieść 1/2 kg. Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert : Dotychczasowy termin składania ofert: r. o godz. 10:00 Dotychczasowy termin otwarcia ofert: r. o godz. 11:00 Nowy termin składania ofert: r. o godz. 10:00 Nowy termin otwarcia ofert: r. o godz. 11:00 Jednocześnie zmianie ulega termin ważności wadium. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie Zatwierdzam: /-/Andrzej Dzierbicki Dyrektor Departamentu Infrastruktury Łódź, dn r.

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW CPD.ZP.272.5.2016.RZE.5 PN/1/16/RZE Warszawa, 20.05.2016 r. Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r. Inowrocław, dnia 28.10.2015 r. "TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jacewska 89 88-100 Inowrocław ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r.

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r. Postępowanie 1/2017 Warszawa, dnia 6.02.2017 r. Dotyczy: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ. Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 3.02.2017

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 1. Zamawiający GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź NIP: 725-16-36-609 Regon: 471628860 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Chełm, dnia 23.12.2010r. POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm RG. 3431-13/ 13 /10 ZAWIADOMIENIE NR 1

Chełm, dnia 23.12.2010r. POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm RG. 3431-13/ 13 /10 ZAWIADOMIENIE NR 1 POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm RG. 3431-13/ 13 /10 ZAWIADOMIENIE NR 1 Chełm, dnia 23.12.2010r. Do uczestników przetargu na e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, dnia 14 października 2015 r. BDG WZP.261.26.2015 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Zamawiający: Urząd Marszałkowski w Łodzi Al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódźż Tel/fax: 042 66 333 91 e-mail: zp.info@lodzkie.pl Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 30.06.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/84/2016. Na

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu.

Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu. Warszawa, dnia 30.10.2013 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BRPO/BDG/WZP/ZP/215/47(1)/2013 00-090 Warszawa Tel. 0-22 55 17 756 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 55 17 826 Do uczestników postępowania Na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5532213, faks 022 6255128.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5532213, faks 022 6255128. Warszawa: Dostawa serwerów obliczeniowych typy blade 7 sztuk oraz serwera dyskowego Numer ogłoszenia: 202438-2010; data zamieszczenia: 09.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 3 SUSE OpenStack - Architektura SUSE OpenStack - Funkcje Oprogramowanie Open Source na bazie OpenStack Scentralizowane monitorowanie zasobów Portal samoobsługowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuści w przypadku stacji ITP1 system wizualizacyjny w formie wyświetlacza ciekłokrystalicznego, tak jak jest to opisane w stacji ITP2.

Zamawiający dopuści w przypadku stacji ITP1 system wizualizacyjny w formie wyświetlacza ciekłokrystalicznego, tak jak jest to opisane w stacji ITP2. Odpowiedzi na pytania z dnia 07.06.2010 PYTANIE 1. Dotyczące kolorowej drukarki, plotera sieciowego Formatu A0. W Załączniku nr 6 do SIWZ zamawiający podał wymagania na Kolorowa drukarka, ploter sieciowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniach 12.04.2013 i 15.04.2013r.

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniach 12.04.2013 i 15.04.2013r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów Rzeszów, 22.04.2013r. Do Wykonawców którzy pobrali SIWZ dot. post. ZP/UR/42/2013 Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Szczecin 2012-05-04 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Racibórz, dnia 27.01.2011 r. Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09

Racibórz, dnia 27.01.2011 r. Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09 Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09 Racibórz, dnia 27.01.2011 r. W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 26.01.2011 r. i 27.01.2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo