Ein neuer Computer im Haus - czyli jak załatwić w Niemczech dostęp do internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ein neuer Computer im Haus - czyli jak załatwić w Niemczech dostęp do internetu"

Transkrypt

1 - Niemiecki dla opiekunek Ein neuer Computer im Haus - czyli jak załatwić w Niemczech dostęp do internetu Lekcja nr 34 Ein neuer Computer im Haus [Ajn noja Kompjuta im Hałs] Nowy komputer w domu: die Errungenschaft [di Errungenszaft] nabytek das Gerät [das Geret] sprzęt, urządzenie der Vertrag [der Fertrag] umowa die Vertragslaufzeit [di Fertragslałfcajt] czas trwania umowy der DSL-Anschluss [der DSL-Anszlus] internet z telefonem? die Telefonflatrate [di Telefonfletrejt] abonament telefoniczny der Internet-Stick [der Internet-Stik] pendrive z internetem bezprzewodowym der Internetanschluss [der Internetanszlus] łącze internetowe die Kündigungsfrist [di Kyndigungsfrist] okres wypowiedzenia das Angebot [das Angebot] oferta anbieten [anbiten] proponować fristgerecht [fristgereśt] terminowo, w terminie nach Ablauf [nach Ablałf] po upływie eine neumodische Maschine [ajne nojmodisze Maszine] nowoczesna maszyna tragbarer Computer [tragbara Kompjuta] komputer przenośny eine gute Qualität [ajne gute Kfalitet] dobra jakość Garantie auf etwas haben [Garantie ałf etfas haben] mieć na coś gwarancję im Internet surfen [im Internet serfen] surfować w internecie einen Anschluss legen lassen [ajnen Anszlus lejgen lasen] założyć łącze im Prinzip [im Princip] w zasadzie, zasadniczo ein toller Vorschlag [ajn tola Forszlag] świetna propozycja jdm behilflich sein [jemandejm behilfliś zajn] być komuś pomocnym die Internet-Verbindung für zu Hause [di Internet-Ferbindung fyr cu Hałze] połączenie z internetem w domu der Vertrag läuft über [der Fertrag lojft yba ] umowa trwa. den Vertrag kündigen /verlängern [den Fertrag kyndigen/ferlengern] wypowiadać/przedłużać umowę den Vertrag mit jdm anschliessen [den Fertrag mit jemandejm anszlisen] podpisywać z kimś umowę europäisches Ausland [ojropejszes Ałsland] za granicą w Europie Internet nutzen [Internet nucen] używać internetu den Stick in den Computer stecken [den Stick in den Kompjuta szteken] wkładać pendrive z internetem bezprzewodowym do komputera ins Netz gehen [ins Nec gejen] połączyć się z siecią das Formelle erledigen [das Formele erledigen] załatwiać formalności Computer und Internet [Kompjuta und Internet] komputer i intenet: der Laptop [der Leptop] laptop der PC [der Pece] komputer osobisty (stacjonarny) der Bildschirm [der Bildszirm] ekran die Tastatur [di Tastatur] klawiatura die Taste [di Taste] przycisk die Festplatte [di Festplate] dysk twardy der Speicher [der Szpajsia] pamięć der Lautsprecher [der Lałtszpresia] głośnik

2 die Kopfhörer [di Kopfhyra] słuchawki das Modem [das Modem] modem die Maus [di Małs] myszka die schnurlose Maus [di sznurloze Małs] myszka bezprzewodowa der Drucker [der Druka] drukarka der Scanner [der Skana] skaner der CD/DVD Brenner [der Sidi/Diwidi Brena] nagrywarka płyt CD/DVD die Datei [di Dataj] plik das Kennwort [das Kenwort] hasło der Internet-Zugang [der Internet-Cugang] dostęp do internetu die Web-Seite [di Łeb-Zajte] strona internetowa die Suchmaschine [di Zuchmaszine] wyszukiwarka die Nachricht [di Nachriśt] wiadomość die [di I-Mejl] Ausdrücke [Ałsdryke] wyrażenia: drucken [druken] drukować speichern [szpajsiern] zapisywać senden [zenden] wysyłać einschalten [ajnszalten] włączać ausschalten [ałsszalten] wyłączać klicken auf [kliken ałf] klikać na eingeben [ajngejben] wpisywać, podawać löschen [lyszen] wymazywać, kasować chatten [czaten] czatować installieren [instaliren] instalować runterladen [runtaladen] ściągać sich einloggen [ziś ajnlogen] logować się den Computer bedienen [den Kompjuta bedinen] obsługiwać komputer das Kennwort einfügen [das Kenwort einfygen] wpisywać/podawać hasło den Computer zum Spiel nutzen [den Kompjuta cum Szpil nucen] używać komputer do gier die Taste drücken [di Taste dryken] wciskać przycisk mit der Maus klicken/markieren [mit der Małs kliken/markiren] klikać/zaznaczać myszką die Daten eingeben [di Daten ajngejben] wpisywać dane die Daten löschen [di Daten lyszen] kasować dane ein Virusprogramm installieren [ajn Wirusprogram instaliren] instalować program antywirusowy eine bekommen/empfangen [ajne I-Mejl bekomen/empfangen] dostawać/odbierać maila einen Text eingeben [ajnen Tekst ajngejben] wpisywać tekst aus dem Internet rausgehen [ałs dem Internet rałsgejen] wyjść/wylogować się z internetu online gehen [onlajn gejen] połączyć się z internetem die Informationen im Internet abrufen [di Informationen im Internet abrufen] pobierać informacje z internetu

3 DIALOG I - Frau Oleksy, was haben Sie denn da gekauft? [Frał Oleksy, was haben Zi den da gekałft?] Pani Oleksy, cóż Pani tam kupiła? - Schauen Sie mal, Frau Schulz, ich habe mir einen neuen Laptop besorgt. Er ist toll, nicht wahr? [Szałen Zi mal, Frał Szulc, iś habe mija ajnen nojen Leptop bezorgt. Er yst tol, nyśt waa?] Proszę spojrzeć Pani Schulz, sprawiłam sobie nowego laptopa. Jest wspaniały, prawda? - Einen Laptop? Was ist denn das für eine neumodische Maschine? [Ajnen Leptop? Was yst den das fyr ajne nojmodisze Maszine?] Laptopa? Cóż to za nowomodna maszyna? - Ein Laptop ist ein tragbarer Computer. [Ajn Leptop yst ajn tragbara Kompjuta.] Laptop to przenośny komputer. - Komisch, was die Leute heute so kaufen... Also zu meiner Zeit gab es das nicht. [Komisz, was di Lojte hojte zo kałfen... Alzo cu majna Cajt gab es das nyśt.] Zabawne, co też ludzie dzisiaj kupują... Za moich czasów czegoś takiego nie było. - Ja, Mutter, wir wissen, dass zu deiner Zeit alles anders war. Nun Frau Oleksy, zeigen Sie mir doch einmal Ihre Errungenschaft! [Ja, Muta, wija wisen, das cu dajna Cajt ales anders war. Nun Frał Oleksy, cajgen Zi mija doch ajnmal Ire Errungenszaft!] Tak mamo, wiemy, że w twoich czasach wszystko było inaczej. A więc Pani Oleksy, proszę mi pokazać swój nowy nabytek! - Hier ist sie, Herr Schulz! [Hija yst zi, Her Szulc!] Oto i on Panie Schulz! - Ein wirklich schönes Gerät. Ich glaube, Ihr Laptop hat eine gute Qualität. [Ajn wirkliś szynes Gerejt. Iś glałbe, Ija Leptop hat ajne gute Kfalitet.] Naprawdę ładny sprzęt. Myślę, że Pani laptop jest dobrej jakości. - Ja, das denke ich auch. Ich habe sogar zwei Jahre Garantie auf den Computer. [Ja, das denke iś ałch. Iś habe zoga cfaj Jare Garanti ałf den Kompjuta.] Tak, też tak myślę. Mam nawet dwa lata gwarancji na ten komputer. - Ich weiß, das ist normalerweise bei allen technischen Geräten so. [Iś wajs, das yst normalawajze baj alen techniszen Gerejten zo.] Wiem, tak właśnie zazwyczaj jest przy wszystkich urządzeniach technicznych. - Aha, ich verstehe. [Aha, iś ferszteje.] Aha, rozumiem. DIALOG II - Herr Schulz, ich habe eine kleine Frage. Ich würde mit dem Laptop gern im Internet surfen. Wissen Sie, wie das geht? [Her Szulc, iś habe ajne klajne Frage. Iś wyrde mit dem Leptop gern im Internet serfen. Wisen Zi, wi das gejt?] Panie Schulz, mam małe pytanie. Chciałabym serfować po intrenecie na laptopie. Czy wie Pan jak to załatwić? - Nun, ganz so einfach ist das nicht, weil es hier im Haus keinen Internetanschluss gibt. [Nun, ganc zo ajnfach yst das nyśt, wajl es hija im Hałs kajnen Internetanszlus gibt.] Cóż, to nie takie proste, ponieważ tutaj w domu nie ma łącza internetowego. - Das habe ich mir schon gedacht. Aber könnte man nicht einen Anschluss legen lassen? [Das habe iś mija szon gedacht. Aba kynte man nyśt ajnen Anszlus legen lasen?] Tak też myślałam. Ale czy nie można by było założyć łącza? - Ja, im Prinzip schon. [Ja, im Princip szon.] Tak, w zasadzie tak. - Was würde das denn kosten? [Was wyrde das den kosten?] Ile by to kosztowało? - Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Was halten Sie davon, wenn wir später in ein Telefongeschäft fahren und uns einmal zusammen darüber informieren? [Das kan iś Inen lajda ałch nyśt zagen. Was halten Zi dafon, wen wija szpejta in ajn Telefongeszeft faren und uns ajnmal cuzamen daryba informiren?] Niestety nie umiem Pani powiedzieć. Co Pani o tym sądzi, że pojedziemy potem do sklepu z urządzeniami telefonicznymi i razem zasięgniemy tam na ten temat informacji? - Das ist ein toller Vorschlag. [Das yst ajn tola Forszlag.] To świetna propozycja.

4 DIALOG III - Guten Tag, mein Name ist Johann Ilek. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? [Guten Tag, majn Name yst Johan Ilek. Wi kan iś Inen behilfliś zajn?] Dzień dobry, nazywam się Johann Ilek. Jak mogę Państwu pomóc? - Guten Tag, ich hätte gern eine Internet-Verbindung für zu Hause. [Guten Tag, iś hete gern ajne Internet-Ferbindung fyr cu Hałze.] Dzień dobry, chciałabym zapytać o łącze internetowe do domu. - Möchten Sie einen Vertrag mit uns abschließen? Wir haben momentan eine sehr interessante Rabatt-Aktion und bieten Ihnen einen DSL-Anschluss für 22,99 Euro im Monat an. [Myśten Zi ajnen Fertrag mit uns abszlisen? Wija haben momentan ajne zea interesante Rabat-Akcjon und biten Inen ajnen DeEsEl- Anszlus fyr cfajundcfancyś Ojro und nojnundnojncyś Cent im Monat an.] Chciałaby Pani podpisać z nami umowę? Mamy obecnie bardzo interesującą akcję promocyjną i proponujemy Pani internet z telefonem za 22,99 Euro miesięcznie. - Das ist aber günstig. [Das yst aba gynstiś] To jest korzystne. - Genau. Und außerdem gibt es eine Telefonflatrate inklusive. [Genał. Und ałsadem gibt es ajne Telefonfletrejt inkluziw.] Dokładnie. A oprócz tego jest w tym abonament telefoniczny. - Nicht schlecht. Gilt diese Flatrate auch für Telefonate ins europäische Ausland? [Nyśt szleśt. Gilt dize Fletrejt ałch fyr Telefonate ins ojropeisze Ałsland?] Nieźle. Czy ten abonament obowiązuje również na telefony za granicę w Europie? - Ja, natürlich. [Ja, natyrliś.] Tak, naturalnie. - Wie sieht es denn mit der Vertragslaufzeit aus? [Wi zit es den mit der Fertragslałfcajt ałs?] Jak wygląda kwestia czasu trwania umowy? - Der Vertrag läuft mindestens über 24 Monate. [Der Fertrag lojft mindestens yba fijaundcfancyś Monate.] Umowa trwa co najmniej 24 miesiące. - So lange? Ich kann doch sicherlich schon früher kündigen, oder? [Zo lange? Iś kan doch zisierliś szon fryja kyndigen, oda?] Tak długo? Na pewno mogę przecież wcześniej wypowiedzieć umowę, prawda? - Das geht leider nicht. Doch wenn Sie nach zwei Jahren nicht wollen, dass sich Ihr Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, können Sie fristgerecht drei Monate vor Ende der Vertragslaufzeit kündigen. [Das gejt lajda nyśt. Doch wen Zi nach cfaj Jaren nyśt wolen, das ziś Ija Fertrag um ajn wajteres Jar ferlengert, kynen Zi fristgereśt draj Monate for Ende der Fertragslałfcajt kyndigen.] Niestety nie jest to możliwe. Jeżeli jednak po dwóch latach nie chce Pani aby umowa została przedłużona o kolejny rok, może Pani terminowo trzy miesiące przed jej końcem złożyć wypowiedzenie. DIALOG IV - Hm, Herr Schulz, was meinen Sie? Ich bin nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee wäre, denn 24 Monate sind eine lange Zeit. [Hm, Her Szulc, was majnen Zi? Iś bin nyśt ganc zisia, ob das zo ajne gute Idee wejre, den fijaundcfancyś Monate zind ajne lange Cajt.] Hm, Panie Schulz, co Pan myśli? Nie jestem pewna, czy byłby to dobry pomysł, bo 24 miesiące to sporo czasu. - Ja, Frau Oleksy, das habe ich mir auch schon gedacht. Sie wissen ja noch gar nicht, bis wann Sie bei uns arbeiten wollen. Sagen Sie, Herr Ilek, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Ich habe einmal von einem Internet-Stick gehört. Können Sie mir das erklären? [Ja, Frał Oleksy, das habe iś mija ałch szon gedacht. Zi wisen ja noch gar nyśt, bis wan Zi baj uns arbajten wolen. Zagen Zi, Her Ilek, gibt es nyśt noch ajne andere Mygliśkajt, das Internet cu nucen. Iś habe ajnmal fon ajnem Internet-Stik gehyrt. Kynen Zi mija das erkleren?] Tak Pani Oleksy, też tak sobie pomyślałem. Pani jeszcze nie wie, jak długo chce Pani u nas pracować. Proszę powiedzieć, Panie Ilek, czy nie ma jeszcze jakiejś innej możliwości, żeby korzystać z internetu. Słyszałem kiedyś o jakimś stiku (pendrive z internetem bezprzewodowym). Mógłby mi Pan to wyjaśnić? - Natürlich. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Internet-Stick für einen Laptop zu kaufen. Den Stick stecken Sie einfach in den Computer und schon können Sie ins Netz gehen. [Natyrliś. Es gibt ałch di Mygliśkajt, ajnen Internet-Stik fyr ajnen Leptop cu kałfen. Den Stik szteken Zi ajnfach in den Kompjuta und szon kynen Zi ins Nec gejen.] Oczywiście. Istnieje możliwość kupienia stika do laptopa. Wkłada go Pan po prostu do komputera i już może się Pan łączyć z internetem.

5 - Wirklich? Das klingt gut. Wo bekommt man diesen Stick? [Wirkliś? Das klingt gut. Wo bekomt man dizen Stik?] Naprawdę? To brzmi dobrze. Gdzie można dostać ten stik? - Den gibt es bei uns, aber auch in jedem beliebigen Supermarkt. Der Internet-Stick ist sehr praktisch und garantiert Ihnen eine gute und schnelle Internet-Verbindung. [Den gibt es baj uns, aba ałch in jedem belibigen Zupamarkt. Der Internet-Stik yst zea praktisz und garantirt Inen ajne gute und sznele Internet-Ferbindung.] U nas, ale też w dowolnym supermarkecie. Ten stik jest bardzo praktyczny i gwarantuje Państwu dobre i szybkie połączenie z internetem. - Was kostet der Stick bei Ihnen? [Was kostet der Stik baj Inen?] Ile kosztuje u Państwa ten stik? - Der Stick ist bei uns gratis und für die Internet-Verbindung bezahlen Sie 9,99 Euro pro Monat. Der Vertrag läuft über sechs Monate. [Der Stik yst baj uns gratis und fyr di Internet-Ferbindung becalen Zi nojn Ojro und nojnundnojncyś Cent pro Monat. Der Fertrag lojft yba zeks Monate.] Stik jest u nas gratis a za połączenie z internetem zapłacą Państwo 9.99 Euro miesięcznie. Umowa trwa sześć miesięcy. - Gibt es eine Kündigungsfrist? [Gibt es ajne Kyndigungsfrist?] Czy jest okres wypowiedzenia? - Natürlich. Nach Ablauf eines halben Jahres können Sie den Vertrag monatlich beenden. [Natyrliś. Nach Ablałf ajnes halben Jares kynen Zi den Fertrag monatlich beenden.] Oczywiście. Po upłynięciu połowy roku może Pan miesiąc wcześniej wypowiedzieć umowę. - Na, Frau Oleksy, was denken Sie? Ich finde, dieser Stick wäre eine gute Alternative. [Na, Frał Oleksy, was denken Zi? Iś finde, dieza Stik wejre ajne gute Alternatiwe.] Więc, Pani Oleksy, co Pani myśli? Uważam, że ten stik byłby dobrą alternatywą. - Ja, das finde ich auch. Ich möchte dieses Angebot nutzen, Herr Ilek. [Ja, das finde iś ałch. Iś myśte dizes Angebot nucen, Her Ilek.] Tak, też tak sądzę. Chciałaby skorzystać z tej oferty Panie Ilek. - Sehr gut, dann können wir jetzt das Formelle erledigen. [Zea gut, dan kynen wija ject das Formele erledigen.] Bardzo dobrze, a więc możemy teraz załatwić formalności. - In Ordnung. [In Ordnung.] W porządku. ODPOWIEDZI Zdjęcie I 3. der USB-Speicher [der UeSBe-Szpajsia] pamięć USB Zdjęcie II 4. der Laptop [der Leptop] laptop Zdjęcie III 6. die Maus [di Małs] myszka Zdjęcie IV 5. der Bildschirm [der Bildszirm] monitor Zdjęcie V 7. die Tastatur [di Tastatur] klawiatura Zdjęcie VI 1. der Drucker [der Druka] drukarka Zdjęcie VII 2. der PC [der Pece] - komputer osobisty

Ich habe Freizeit - czyli dzień wolny Basi

Ich habe Freizeit - czyli dzień wolny Basi www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Ich habe Freizeit - czyli dzień wolny Basi Lekcja nr 14 bajm Friseur [bajm Frizeur] u fryzjera: Welche Friseur wünschen Sie sich? [Welsie Frizeur wynszen Zi

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA UCZEŃ Miejsce na naklejkę z kodem TEST 2: PRZYKŁADOWY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

UZUPEŁNIA UCZEŃ Miejsce na naklejkę z kodem TEST 2: PRZYKŁADOWY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL Miejsce na naklejkę z kodem TEST 2: PRZYKŁADOWY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Partnerschaft Związki partnerskie

Partnerschaft Związki partnerskie Institut für Soziologie Tel: () Prof. Dr. Jürgen Gerhards Fax: () David Glowsky Garystr. Berlin Partnerschaft Związki partnerskie Eine Befragung von Ehepaaren Badanie związków małżeńskich Fragebogen für

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Mój wymarzony zawód Mein Traumberuf Poznajemy zawody Einblick in die Berufswelt Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę z kodem dysleksja

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa Nr 2 Marzec/März 2014 Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa 1 Drodzy Czytelnicy, polsko-niemiecki zespół redakcyjny spotkał się w Zgorzelcu na kolejnych warsztatach

Bardziej szczegółowo

Niemiecki dla bystrzaków

Niemiecki dla bystrzaków Niemiecki dla bystrzaków Autor: Paulina Christensen, Anne Fox T³umaczenie: Anna Urban ISBN: 978-83-246-1980-1 Tytu³ orygina³u: German for Dummies Format: 180x235, stron: 296 Sprechen Sie Deutsch? Oczywiœcie

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM Kod ucznia. Dzień Miesiąc Rok Pieczątka WKK Nazwisko i imię ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM Drogi Gimnazjalisto! Cieszymy się, że bierzesz udział w naszym konkursie. Życzymy

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer

Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer Deutsch ist in. W tym numerze chcemy zaprezentować Wam nową rubrykę Schulklatsch, w

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Nowak-Daniel

Małgorzata Nowak-Daniel Małgorzata Nowak-Daniel 2 II. Testy do podręcznika Fantastisch! 2 przykłady Wykaz piktogramów Słuchaj! Czytaj! Napisz! Przy tym zadaniu bądź twórczy! Słownictwo Gramatyka UWAGA! Klucz do drugiej części

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia słownikowe. Część niemiecko-polska

Ćwiczenia słownikowe. Część niemiecko-polska 664 Część niemiecko-polska 1 Hasła sąsiednie Znajdź w słowniku hasło poprzedzające podany wyraz, a następnie hasło następujące po nim. a ankommen Ankunft ankündigen b Bär c EC-Karte d heikel e Mais f OP1

Bardziej szczegółowo

TEST 1/WERSJA 1. Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8). Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F)

TEST 1/WERSJA 1. Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8). Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) TEST 1/WERSJA 1 Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8). Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) 1.1. Szkoła podstawowa heisst auf Deutsch Hauptschule 1.2. Das Gymnasium

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Mówić językami Dziesięć rozmów o dwujęzyczności polsko-niemieckiej Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Bardziej szczegółowo

od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI

od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI Aneks do informatora maturalnego od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI Warszawa 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi IV. STRUKTURA I FORMA

Bardziej szczegółowo

studio Język niemiecki studio d Poradnik metodyczny studio d Unterrichtsvorbereitung

studio Język niemiecki studio d Poradnik metodyczny studio d Unterrichtsvorbereitung A studio d richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, die im In- und Ausland Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei (bzw. fünf) Bänden zum Zertifikat Deutsch. Grundlegend für studio d sind folgende

Bardziej szczegółowo

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Messehandbuch der vocatium Oderregion in Frankfurt (Oder) 2013 Katalog targów vocatium w Regionie Odry we Frankfurcie n.o. 2013 www.erfolg-im-beruf.de IfT

Bardziej szczegółowo

Nowa matura ustna z języka niemieckiego 2011/2012 ROZMOWA WSTĘPNA

Nowa matura ustna z języka niemieckiego 2011/2012 ROZMOWA WSTĘPNA Autor materiału: Monika Zdunik Redakcja: Monika Mosakowska DaF per Mausklick NOWA MATURA 2012 Drodzy Nauczyciele, zgodnie z zapowiedzią prezentujemy Państwu materiały dotyczące zmian w formule matury ustnej

Bardziej szczegółowo

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt Projektheft 05/2005 XING Słubfurt Kultur findet Stadt eine sozio-kulturelle Recherche zur Grenzregion Frankfurt-Słubice, ausgeführt von Manuel Schilcher und Bernhard Seyringer unter Mitarbeit von Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Proste wyjaśnienia jak odczytać fakturę za prąd

Proste wyjaśnienia jak odczytać fakturę za prąd Proste wyjaśnienia jak odczytać fakturę za prąd Strona Nasze dane kontaktowe: jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie, można do nas wysłać faks czy też list, osiągnąć nas za pomocą poczty e-mail czy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Sztuka i biznes Kunst und Business

Sztuka i biznes Kunst und Business Modernizacja polskiej kolei / Modernisierung der polnischen Bahn l Kolekcjonerzy sztuki G. Kulczyk i W. Fibak w wywiadzie / Kunstsammler G. Kulczyk und W. Fibak im Interview www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Tekst niemiecki i tłumaczenie na język polski. Manuskript der Predigt am 5.9.2009 in Warschau Predigttext: 2. Korinther 5,17-20

Tekst niemiecki i tłumaczenie na język polski. Manuskript der Predigt am 5.9.2009 in Warschau Predigttext: 2. Korinther 5,17-20 Kazanie wygłoszone przez prezesa stowarzyszenia Znaki Nadziei ks. dr. Hermanna Düringera podczas naboŝeństwa z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Kościół ewangelicko-augsburski Wniebowstąpienia

Bardziej szczegółowo

EDITORIAL/OD REDAKCJI

EDITORIAL/OD REDAKCJI 25 07/05 FIRMENZEITUNG FÜR ALLE MITARBEITER UND PARTNER DER ART-GRUPPE Liebe Leserinnen und Leser, Drodzy Czytelnicy, 50 Jahre ART ist für uns nicht nur ein triftiger Grund zum Feiern. Es sind 50 Jahre

Bardziej szczegółowo

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2 n u m e r 3 / s t y c z e ń - l u t y 2 0 1 3 Rynek niemiecki g o s p o d a r k a p o l i t y k a s p o ł e c z e ń s t w o e u r o p a Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str.

Bardziej szczegółowo

bab.la Phrasen: Persönliche Korrespondenz Grußtexte Deutsch-Polnisch

bab.la Phrasen: Persönliche Korrespondenz Grußtexte Deutsch-Polnisch Grußtexte : Hochzeit Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Die allerbesten

Bardziej szczegółowo

N.N. Opór w stalinizmie Widerstand im Stalinismus

N.N. Opór w stalinizmie Widerstand im Stalinismus Opór nie by³ jawny, nie rozjaœni³ mroków epoki, ale têtni³ przecie i têtni³ w niewidocznych y³kach. Ka de czynne przeciwstawienie siê w³adzy wymaga³o mêstwa niewspó³miernego ze znaczeniem takiego uczynku.

Bardziej szczegółowo