Ein neuer Computer im Haus - czyli jak załatwić w Niemczech dostęp do internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ein neuer Computer im Haus - czyli jak załatwić w Niemczech dostęp do internetu"

Transkrypt

1 - Niemiecki dla opiekunek Ein neuer Computer im Haus - czyli jak załatwić w Niemczech dostęp do internetu Lekcja nr 34 Ein neuer Computer im Haus [Ajn noja Kompjuta im Hałs] Nowy komputer w domu: die Errungenschaft [di Errungenszaft] nabytek das Gerät [das Geret] sprzęt, urządzenie der Vertrag [der Fertrag] umowa die Vertragslaufzeit [di Fertragslałfcajt] czas trwania umowy der DSL-Anschluss [der DSL-Anszlus] internet z telefonem? die Telefonflatrate [di Telefonfletrejt] abonament telefoniczny der Internet-Stick [der Internet-Stik] pendrive z internetem bezprzewodowym der Internetanschluss [der Internetanszlus] łącze internetowe die Kündigungsfrist [di Kyndigungsfrist] okres wypowiedzenia das Angebot [das Angebot] oferta anbieten [anbiten] proponować fristgerecht [fristgereśt] terminowo, w terminie nach Ablauf [nach Ablałf] po upływie eine neumodische Maschine [ajne nojmodisze Maszine] nowoczesna maszyna tragbarer Computer [tragbara Kompjuta] komputer przenośny eine gute Qualität [ajne gute Kfalitet] dobra jakość Garantie auf etwas haben [Garantie ałf etfas haben] mieć na coś gwarancję im Internet surfen [im Internet serfen] surfować w internecie einen Anschluss legen lassen [ajnen Anszlus lejgen lasen] założyć łącze im Prinzip [im Princip] w zasadzie, zasadniczo ein toller Vorschlag [ajn tola Forszlag] świetna propozycja jdm behilflich sein [jemandejm behilfliś zajn] być komuś pomocnym die Internet-Verbindung für zu Hause [di Internet-Ferbindung fyr cu Hałze] połączenie z internetem w domu der Vertrag läuft über [der Fertrag lojft yba ] umowa trwa. den Vertrag kündigen /verlängern [den Fertrag kyndigen/ferlengern] wypowiadać/przedłużać umowę den Vertrag mit jdm anschliessen [den Fertrag mit jemandejm anszlisen] podpisywać z kimś umowę europäisches Ausland [ojropejszes Ałsland] za granicą w Europie Internet nutzen [Internet nucen] używać internetu den Stick in den Computer stecken [den Stick in den Kompjuta szteken] wkładać pendrive z internetem bezprzewodowym do komputera ins Netz gehen [ins Nec gejen] połączyć się z siecią das Formelle erledigen [das Formele erledigen] załatwiać formalności Computer und Internet [Kompjuta und Internet] komputer i intenet: der Laptop [der Leptop] laptop der PC [der Pece] komputer osobisty (stacjonarny) der Bildschirm [der Bildszirm] ekran die Tastatur [di Tastatur] klawiatura die Taste [di Taste] przycisk die Festplatte [di Festplate] dysk twardy der Speicher [der Szpajsia] pamięć der Lautsprecher [der Lałtszpresia] głośnik

2 die Kopfhörer [di Kopfhyra] słuchawki das Modem [das Modem] modem die Maus [di Małs] myszka die schnurlose Maus [di sznurloze Małs] myszka bezprzewodowa der Drucker [der Druka] drukarka der Scanner [der Skana] skaner der CD/DVD Brenner [der Sidi/Diwidi Brena] nagrywarka płyt CD/DVD die Datei [di Dataj] plik das Kennwort [das Kenwort] hasło der Internet-Zugang [der Internet-Cugang] dostęp do internetu die Web-Seite [di Łeb-Zajte] strona internetowa die Suchmaschine [di Zuchmaszine] wyszukiwarka die Nachricht [di Nachriśt] wiadomość die [di I-Mejl] Ausdrücke [Ałsdryke] wyrażenia: drucken [druken] drukować speichern [szpajsiern] zapisywać senden [zenden] wysyłać einschalten [ajnszalten] włączać ausschalten [ałsszalten] wyłączać klicken auf [kliken ałf] klikać na eingeben [ajngejben] wpisywać, podawać löschen [lyszen] wymazywać, kasować chatten [czaten] czatować installieren [instaliren] instalować runterladen [runtaladen] ściągać sich einloggen [ziś ajnlogen] logować się den Computer bedienen [den Kompjuta bedinen] obsługiwać komputer das Kennwort einfügen [das Kenwort einfygen] wpisywać/podawać hasło den Computer zum Spiel nutzen [den Kompjuta cum Szpil nucen] używać komputer do gier die Taste drücken [di Taste dryken] wciskać przycisk mit der Maus klicken/markieren [mit der Małs kliken/markiren] klikać/zaznaczać myszką die Daten eingeben [di Daten ajngejben] wpisywać dane die Daten löschen [di Daten lyszen] kasować dane ein Virusprogramm installieren [ajn Wirusprogram instaliren] instalować program antywirusowy eine bekommen/empfangen [ajne I-Mejl bekomen/empfangen] dostawać/odbierać maila einen Text eingeben [ajnen Tekst ajngejben] wpisywać tekst aus dem Internet rausgehen [ałs dem Internet rałsgejen] wyjść/wylogować się z internetu online gehen [onlajn gejen] połączyć się z internetem die Informationen im Internet abrufen [di Informationen im Internet abrufen] pobierać informacje z internetu

3 DIALOG I - Frau Oleksy, was haben Sie denn da gekauft? [Frał Oleksy, was haben Zi den da gekałft?] Pani Oleksy, cóż Pani tam kupiła? - Schauen Sie mal, Frau Schulz, ich habe mir einen neuen Laptop besorgt. Er ist toll, nicht wahr? [Szałen Zi mal, Frał Szulc, iś habe mija ajnen nojen Leptop bezorgt. Er yst tol, nyśt waa?] Proszę spojrzeć Pani Schulz, sprawiłam sobie nowego laptopa. Jest wspaniały, prawda? - Einen Laptop? Was ist denn das für eine neumodische Maschine? [Ajnen Leptop? Was yst den das fyr ajne nojmodisze Maszine?] Laptopa? Cóż to za nowomodna maszyna? - Ein Laptop ist ein tragbarer Computer. [Ajn Leptop yst ajn tragbara Kompjuta.] Laptop to przenośny komputer. - Komisch, was die Leute heute so kaufen... Also zu meiner Zeit gab es das nicht. [Komisz, was di Lojte hojte zo kałfen... Alzo cu majna Cajt gab es das nyśt.] Zabawne, co też ludzie dzisiaj kupują... Za moich czasów czegoś takiego nie było. - Ja, Mutter, wir wissen, dass zu deiner Zeit alles anders war. Nun Frau Oleksy, zeigen Sie mir doch einmal Ihre Errungenschaft! [Ja, Muta, wija wisen, das cu dajna Cajt ales anders war. Nun Frał Oleksy, cajgen Zi mija doch ajnmal Ire Errungenszaft!] Tak mamo, wiemy, że w twoich czasach wszystko było inaczej. A więc Pani Oleksy, proszę mi pokazać swój nowy nabytek! - Hier ist sie, Herr Schulz! [Hija yst zi, Her Szulc!] Oto i on Panie Schulz! - Ein wirklich schönes Gerät. Ich glaube, Ihr Laptop hat eine gute Qualität. [Ajn wirkliś szynes Gerejt. Iś glałbe, Ija Leptop hat ajne gute Kfalitet.] Naprawdę ładny sprzęt. Myślę, że Pani laptop jest dobrej jakości. - Ja, das denke ich auch. Ich habe sogar zwei Jahre Garantie auf den Computer. [Ja, das denke iś ałch. Iś habe zoga cfaj Jare Garanti ałf den Kompjuta.] Tak, też tak myślę. Mam nawet dwa lata gwarancji na ten komputer. - Ich weiß, das ist normalerweise bei allen technischen Geräten so. [Iś wajs, das yst normalawajze baj alen techniszen Gerejten zo.] Wiem, tak właśnie zazwyczaj jest przy wszystkich urządzeniach technicznych. - Aha, ich verstehe. [Aha, iś ferszteje.] Aha, rozumiem. DIALOG II - Herr Schulz, ich habe eine kleine Frage. Ich würde mit dem Laptop gern im Internet surfen. Wissen Sie, wie das geht? [Her Szulc, iś habe ajne klajne Frage. Iś wyrde mit dem Leptop gern im Internet serfen. Wisen Zi, wi das gejt?] Panie Schulz, mam małe pytanie. Chciałabym serfować po intrenecie na laptopie. Czy wie Pan jak to załatwić? - Nun, ganz so einfach ist das nicht, weil es hier im Haus keinen Internetanschluss gibt. [Nun, ganc zo ajnfach yst das nyśt, wajl es hija im Hałs kajnen Internetanszlus gibt.] Cóż, to nie takie proste, ponieważ tutaj w domu nie ma łącza internetowego. - Das habe ich mir schon gedacht. Aber könnte man nicht einen Anschluss legen lassen? [Das habe iś mija szon gedacht. Aba kynte man nyśt ajnen Anszlus legen lasen?] Tak też myślałam. Ale czy nie można by było założyć łącza? - Ja, im Prinzip schon. [Ja, im Princip szon.] Tak, w zasadzie tak. - Was würde das denn kosten? [Was wyrde das den kosten?] Ile by to kosztowało? - Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Was halten Sie davon, wenn wir später in ein Telefongeschäft fahren und uns einmal zusammen darüber informieren? [Das kan iś Inen lajda ałch nyśt zagen. Was halten Zi dafon, wen wija szpejta in ajn Telefongeszeft faren und uns ajnmal cuzamen daryba informiren?] Niestety nie umiem Pani powiedzieć. Co Pani o tym sądzi, że pojedziemy potem do sklepu z urządzeniami telefonicznymi i razem zasięgniemy tam na ten temat informacji? - Das ist ein toller Vorschlag. [Das yst ajn tola Forszlag.] To świetna propozycja.

4 DIALOG III - Guten Tag, mein Name ist Johann Ilek. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? [Guten Tag, majn Name yst Johan Ilek. Wi kan iś Inen behilfliś zajn?] Dzień dobry, nazywam się Johann Ilek. Jak mogę Państwu pomóc? - Guten Tag, ich hätte gern eine Internet-Verbindung für zu Hause. [Guten Tag, iś hete gern ajne Internet-Ferbindung fyr cu Hałze.] Dzień dobry, chciałabym zapytać o łącze internetowe do domu. - Möchten Sie einen Vertrag mit uns abschließen? Wir haben momentan eine sehr interessante Rabatt-Aktion und bieten Ihnen einen DSL-Anschluss für 22,99 Euro im Monat an. [Myśten Zi ajnen Fertrag mit uns abszlisen? Wija haben momentan ajne zea interesante Rabat-Akcjon und biten Inen ajnen DeEsEl- Anszlus fyr cfajundcfancyś Ojro und nojnundnojncyś Cent im Monat an.] Chciałaby Pani podpisać z nami umowę? Mamy obecnie bardzo interesującą akcję promocyjną i proponujemy Pani internet z telefonem za 22,99 Euro miesięcznie. - Das ist aber günstig. [Das yst aba gynstiś] To jest korzystne. - Genau. Und außerdem gibt es eine Telefonflatrate inklusive. [Genał. Und ałsadem gibt es ajne Telefonfletrejt inkluziw.] Dokładnie. A oprócz tego jest w tym abonament telefoniczny. - Nicht schlecht. Gilt diese Flatrate auch für Telefonate ins europäische Ausland? [Nyśt szleśt. Gilt dize Fletrejt ałch fyr Telefonate ins ojropeisze Ałsland?] Nieźle. Czy ten abonament obowiązuje również na telefony za granicę w Europie? - Ja, natürlich. [Ja, natyrliś.] Tak, naturalnie. - Wie sieht es denn mit der Vertragslaufzeit aus? [Wi zit es den mit der Fertragslałfcajt ałs?] Jak wygląda kwestia czasu trwania umowy? - Der Vertrag läuft mindestens über 24 Monate. [Der Fertrag lojft mindestens yba fijaundcfancyś Monate.] Umowa trwa co najmniej 24 miesiące. - So lange? Ich kann doch sicherlich schon früher kündigen, oder? [Zo lange? Iś kan doch zisierliś szon fryja kyndigen, oda?] Tak długo? Na pewno mogę przecież wcześniej wypowiedzieć umowę, prawda? - Das geht leider nicht. Doch wenn Sie nach zwei Jahren nicht wollen, dass sich Ihr Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, können Sie fristgerecht drei Monate vor Ende der Vertragslaufzeit kündigen. [Das gejt lajda nyśt. Doch wen Zi nach cfaj Jaren nyśt wolen, das ziś Ija Fertrag um ajn wajteres Jar ferlengert, kynen Zi fristgereśt draj Monate for Ende der Fertragslałfcajt kyndigen.] Niestety nie jest to możliwe. Jeżeli jednak po dwóch latach nie chce Pani aby umowa została przedłużona o kolejny rok, może Pani terminowo trzy miesiące przed jej końcem złożyć wypowiedzenie. DIALOG IV - Hm, Herr Schulz, was meinen Sie? Ich bin nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee wäre, denn 24 Monate sind eine lange Zeit. [Hm, Her Szulc, was majnen Zi? Iś bin nyśt ganc zisia, ob das zo ajne gute Idee wejre, den fijaundcfancyś Monate zind ajne lange Cajt.] Hm, Panie Schulz, co Pan myśli? Nie jestem pewna, czy byłby to dobry pomysł, bo 24 miesiące to sporo czasu. - Ja, Frau Oleksy, das habe ich mir auch schon gedacht. Sie wissen ja noch gar nicht, bis wann Sie bei uns arbeiten wollen. Sagen Sie, Herr Ilek, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, das Internet zu nutzen. Ich habe einmal von einem Internet-Stick gehört. Können Sie mir das erklären? [Ja, Frał Oleksy, das habe iś mija ałch szon gedacht. Zi wisen ja noch gar nyśt, bis wan Zi baj uns arbajten wolen. Zagen Zi, Her Ilek, gibt es nyśt noch ajne andere Mygliśkajt, das Internet cu nucen. Iś habe ajnmal fon ajnem Internet-Stik gehyrt. Kynen Zi mija das erkleren?] Tak Pani Oleksy, też tak sobie pomyślałem. Pani jeszcze nie wie, jak długo chce Pani u nas pracować. Proszę powiedzieć, Panie Ilek, czy nie ma jeszcze jakiejś innej możliwości, żeby korzystać z internetu. Słyszałem kiedyś o jakimś stiku (pendrive z internetem bezprzewodowym). Mógłby mi Pan to wyjaśnić? - Natürlich. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Internet-Stick für einen Laptop zu kaufen. Den Stick stecken Sie einfach in den Computer und schon können Sie ins Netz gehen. [Natyrliś. Es gibt ałch di Mygliśkajt, ajnen Internet-Stik fyr ajnen Leptop cu kałfen. Den Stik szteken Zi ajnfach in den Kompjuta und szon kynen Zi ins Nec gejen.] Oczywiście. Istnieje możliwość kupienia stika do laptopa. Wkłada go Pan po prostu do komputera i już może się Pan łączyć z internetem.

5 - Wirklich? Das klingt gut. Wo bekommt man diesen Stick? [Wirkliś? Das klingt gut. Wo bekomt man dizen Stik?] Naprawdę? To brzmi dobrze. Gdzie można dostać ten stik? - Den gibt es bei uns, aber auch in jedem beliebigen Supermarkt. Der Internet-Stick ist sehr praktisch und garantiert Ihnen eine gute und schnelle Internet-Verbindung. [Den gibt es baj uns, aba ałch in jedem belibigen Zupamarkt. Der Internet-Stik yst zea praktisz und garantirt Inen ajne gute und sznele Internet-Ferbindung.] U nas, ale też w dowolnym supermarkecie. Ten stik jest bardzo praktyczny i gwarantuje Państwu dobre i szybkie połączenie z internetem. - Was kostet der Stick bei Ihnen? [Was kostet der Stik baj Inen?] Ile kosztuje u Państwa ten stik? - Der Stick ist bei uns gratis und für die Internet-Verbindung bezahlen Sie 9,99 Euro pro Monat. Der Vertrag läuft über sechs Monate. [Der Stik yst baj uns gratis und fyr di Internet-Ferbindung becalen Zi nojn Ojro und nojnundnojncyś Cent pro Monat. Der Fertrag lojft yba zeks Monate.] Stik jest u nas gratis a za połączenie z internetem zapłacą Państwo 9.99 Euro miesięcznie. Umowa trwa sześć miesięcy. - Gibt es eine Kündigungsfrist? [Gibt es ajne Kyndigungsfrist?] Czy jest okres wypowiedzenia? - Natürlich. Nach Ablauf eines halben Jahres können Sie den Vertrag monatlich beenden. [Natyrliś. Nach Ablałf ajnes halben Jares kynen Zi den Fertrag monatlich beenden.] Oczywiście. Po upłynięciu połowy roku może Pan miesiąc wcześniej wypowiedzieć umowę. - Na, Frau Oleksy, was denken Sie? Ich finde, dieser Stick wäre eine gute Alternative. [Na, Frał Oleksy, was denken Zi? Iś finde, dieza Stik wejre ajne gute Alternatiwe.] Więc, Pani Oleksy, co Pani myśli? Uważam, że ten stik byłby dobrą alternatywą. - Ja, das finde ich auch. Ich möchte dieses Angebot nutzen, Herr Ilek. [Ja, das finde iś ałch. Iś myśte dizes Angebot nucen, Her Ilek.] Tak, też tak sądzę. Chciałaby skorzystać z tej oferty Panie Ilek. - Sehr gut, dann können wir jetzt das Formelle erledigen. [Zea gut, dan kynen wija ject das Formele erledigen.] Bardzo dobrze, a więc możemy teraz załatwić formalności. - In Ordnung. [In Ordnung.] W porządku. ODPOWIEDZI Zdjęcie I 3. der USB-Speicher [der UeSBe-Szpajsia] pamięć USB Zdjęcie II 4. der Laptop [der Leptop] laptop Zdjęcie III 6. die Maus [di Małs] myszka Zdjęcie IV 5. der Bildschirm [der Bildszirm] monitor Zdjęcie V 7. die Tastatur [di Tastatur] klawiatura Zdjęcie VI 1. der Drucker [der Druka] drukarka Zdjęcie VII 2. der PC [der Pece] - komputer osobisty

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

die Pflege [di Pflejge] opieka: der Familienstand [der Familiensztand] stan cywilny:

die Pflege [di Pflejge] opieka: der Familienstand [der Familiensztand] stan cywilny: Begrüβung [Begrusung] pozdrawianie: Guten Morgen [Guten Morgen] dzieo dobry (do południa) Guten Tag [Guten Tag] dzieo dobry (po południu) auf Wiedersehen [ałfwiderzejen] do widzenia Tschüss [czus] cześd

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Die Zeit ist so schnell um - czyli czas szybko mija

Die Zeit ist so schnell um - czyli czas szybko mija www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Die Zeit ist so schnell um - czyli czas szybko mija Lekcja nr 11 Na pytanie wann? [wan?] (kiedy?) odpowiadamy: Określając pory roku: im Frühling [im Frujling]

Bardziej szczegółowo

die Umgebung [di Umgebung] Okolica: die Ausdrücke [di Ałsdruke] Wyrażenia:

die Umgebung [di Umgebung] Okolica: die Ausdrücke [di Ałsdruke] Wyrażenia: die Umgebung [di Umgebung] Okolica: die Ausdrücke [di Ałsdruke] Wyrażenia: das Zentrum [das centrum] centrum spazieren gehen [szpaciren gejen] iść na spacer in den Bus einsteigen [in den Bus ajnsztajgen]

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Lebensmittel [Lejbensmytel] artykuły spożywcze: Gemüse [Gemyze] warzywa: Getränke [Getrenke] napoje: Obst [Obst] owoce:

Lebensmittel [Lejbensmytel] artykuły spożywcze: Gemüse [Gemyze] warzywa: Getränke [Getrenke] napoje: Obst [Obst] owoce: www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Wie viel kostet es? - czyli idziemy na zakupy Lekcja nr 6 Lebensmittel [Lejbensmytel] artykuły spożywcze: das Brot [das Brot] chleb die Brötchen [di Brytsien]

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

Eine neue Brille - czyli wizyta u okulisty

Eine neue Brille - czyli wizyta u okulisty www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Eine neue Brille - czyli wizyta u okulisty Lekcja nr 35 beim Augenarzt [bajm Ałgenarct] u okulisty: scharf/unscharf sehen [szarf/unszarf zejen] widzieć ostro/nieostro

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton .shock Fotolia Przed obejrzeniem filmu: Zadanie 1 Zadanie 3 Zadanie 1 Was stellt dieses Foto dar? Schreib deine Assoziationen auf. Napisz swoje skojarzenia z powyższym zdjęciem. Zadanie 2 Wie sieht die

Bardziej szczegółowo

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße Anna zmierza w kierunku Kantstraße. Traci jednak sporo czasu pytając o drogę. Zjawiają się mężczyźni na motorach i rozlegają się kolejne strzały, a zegar nieubłagalnie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji Lekcja 6 Zdania z poprzedniej lekcji Słówko Bitte (proszę) może się pojawić na początku, w środku, bądź też na końcu zdania!(jak w pokazano w 1. zdaniu) 1. Schreiben Sie das bitte! /Bitte schreiben Sie

Bardziej szczegółowo

Ich habe Freizeit - czyli dzień wolny Basi

Ich habe Freizeit - czyli dzień wolny Basi www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Ich habe Freizeit - czyli dzień wolny Basi Lekcja nr 14 bajm Friseur [bajm Frizeur] u fryzjera: Welche Friseur wünschen Sie sich? [Welsie Frizeur wynszen Zi

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Ein besonderes Geschenk - czyli historia z biżuterią

Ein besonderes Geschenk - czyli historia z biżuterią www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Ein besonderes Geschenk - czyli historia z biżuterią Lekcja nr 57 die Ausdrücke [di Ałsdryke] wyrażenia: zum Geburtstag [cum Geburstag] z okazji urodzin zum

Bardziej szczegółowo

Mirosława Czerwińska

Mirosława Czerwińska www.awans.net Publikacje nauczycieli Mirosława Czerwińska Test z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net Test z języka niemieckiego,

Bardziej szczegółowo

Zdanie z poprzedniej lekcji.

Zdanie z poprzedniej lekcji. Zdanie z poprzedniej lekcji. 1. Autobus przyjeżdża o godzinie 7. 2. Wieczorem długo oglądam telewizję. 3. Muszę to rozpakować. 4. On na pewno wróci. 5. Czy Pan/Pani mnie odbierze? 6. Ich muss schon aufstehen.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

KOMMUNIKATION/ POROZUMIEWANIE SIĘ

KOMMUNIKATION/ POROZUMIEWANIE SIĘ KOMMUNIKATION/ POROZUMIEWANIE SIĘ Guten Morgen! Guten Tag! Wie geht's dir?/ Wie geht's Ihnen? Danke, sehr gut / super / gut / schlecht. Und dir / Ihnen? Entschuldigen sie bitte. / Hallo. Ich hätte eine

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia www.awans.net Publikacje nauczycieli Urszula Król Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia Materiały wspomagające pracę na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wichtige Nummern [Wiśtige Numern] ważne numery: Die Beschwerden [di Beszferden] dolegliwości:

Wichtige Nummern [Wiśtige Numern] ważne numery: Die Beschwerden [di Beszferden] dolegliwości: Wichtige Nummern [Wiśtige Numern] ważne numery: Die Beschwerden [di Beszferden] dolegliwości: Rettungswagen 112 [Retungswagen] Pogotowie ratunkowe Polizei 110 [Policaj] Policja die Atemnot [di Atemnot]

Bardziej szczegółowo

Przedstawianie się i poznawanie innych

Przedstawianie się i poznawanie innych Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Dialog 1 Nowi sąsiedzi Guten Tag, ich bin gestern neu eingezogen und wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andrea Wagner. Wir sind jetzt Nachbarn!

Bardziej szczegółowo

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO OBS UGI KLAWIATURY GALILEO KCINSTRUKCJA 600 BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE GALILEO TESTATUR Wprowadzenie / Opis w³aœciwoœci Gratulujemy zakupu KLAWIATURY GALILEO. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Tryb przypuszczający - der Konjunktiv

Tryb przypuszczający - der Konjunktiv Porównując tryb przypuszczający jakiego używamy w języku polskim usłyszymy właściwie te same formy: W ubiegłym roku kupiłbym dom, ale nie miałem pieniędzy. (płaszczyzna przeszła) Dziś kupiłbym ten dom,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Część ustna (bez określania poziomu): Przykładowe zestawy zadań 35 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego Zestaw 1 podróżowanie sport jedzenie Zadanie 1 / 3 minuty Jesteś na wakacjach u znajomego/ znajomej w Niemczech. Wspólnie ustalacie plan

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006, dwunasta zero pięć. Zostało ci tylko 5 minut. Jakiej muzyki musisz się trzymać?

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006, dwunasta zero pięć. Zostało ci tylko 5 minut. Jakiej muzyki musisz się trzymać? ODCINEK 26 Próba czasu Gdy Anna na nowo znajduje się w roku 2006, oznajmia Paulowi, że muszą zablokować wehikuł czasu. Ale do tego potrzebny jest szyfr. Jak on brzmi? Anna podąża za muzyką, ale to ta sama

Bardziej szczegółowo

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 Imi ę i nazwi sko kandydata : Zaznacz przy ka żdym zadaniu ty l k o j edn ą prawid łową odpowied ź! 1. Jak odpowiesz na

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do nieprzenoszenia

Bardziej szczegółowo

Die Weihnachtswünsche: [die Wajnachcwynsze] Życzenia bożonarodzeniowe/świąteczne:

Die Weihnachtswünsche: [die Wajnachcwynsze] Życzenia bożonarodzeniowe/świąteczne: Die Weihnachtswünsche: [die Wajnachcwynsze] Życzenia bożonarodzeniowe/świąteczne: Frohe Weihnachten und viel Glück im Neuen Jahr [Froe Wajnachten und fyl Gluk im Nojen Jar] Wesołych Świąt i szczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Das Wetter und Jahreszeiten Pogoda oraz pory roku

Das Wetter und Jahreszeiten Pogoda oraz pory roku Das Wetter und Jahreszeiten Pogoda oraz pory roku Wie ist das Wetter heute? Jak jest dzisiaj pogoda? - Guten Morgen, Mutti! Wie ist das Wetter heute? - Dzień dobry Mamo! Jaka jest dzisiaj pogoda? - Heute

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Niemiecki. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Niemiecki. Rozmówki w podróży FRAGMENT Niemiecki Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Tłumaczenie: Marzanna Stanek-Kozłowska, Doris Wilma Głosy: Doris Wilma, Martin Brand, Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine 1. Autor: Anna Jagiełło 2. Grupa docelowa: I klasa ZSZ 3. Liczba godzin: 2h 4. Temat zajęć: Was fehlt dir? choroby

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006; dziesiąta dwadzieścia pięć. Masz 90 minut i dwie szanse. Wydaje się, że ktoś już wie o tobie.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006; dziesiąta dwadzieścia pięć. Masz 90 minut i dwie szanse. Wydaje się, że ktoś już wie o tobie. ODCINEK 06 Powiew przeszłości Anna wpada na kolejną osobę, która zdaje się ją znać. Tym razem to kobieta, która mówi, że w 1961 roku były zaprzyjaźnione. Annę ogrania jeszcze większe zdziwienie, gdy dowiaduje

Bardziej szczegółowo

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5 Kontrollarbeit 1A Testy do rozdzia³ów Klasse... Vorname und Name... / 25 Note... A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4 wie wie wer wo... ist das? Das ist mein Onkel.... heißt er? Er heißt Ralf Schmidt....

Bardziej szczegółowo

Konversationskurs, Präsentationstechniken mit Coachinggrundlagen. (Kurs konwersacyjny, techniki prezentacji z elementami coachingu.

Konversationskurs, Präsentationstechniken mit Coachinggrundlagen. (Kurs konwersacyjny, techniki prezentacji z elementami coachingu. Konversationskurs, Präsentationstechniken mit Coachinggrundlagen (Kurs konwersacyjny, techniki prezentacji z elementami coachingu.) Poziom: B2+ Czas trwania kursu: 60 godzin (po 30 godzin w semestrze zimowym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. R 1.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 3. CZAS 20 4. OKREŚLANIE DŁUGOŚCI, OBJĘTOŚCI, WAGI 32

SPIS TREŚCI 3. CZAS 20 4. OKREŚLANIE DŁUGOŚCI, OBJĘTOŚCI, WAGI 32 1. PODSTAWOWE ZWROTY 9 1.1. Formularze - słowniczek 9 1.2. Powitanie 9 1.3. Pożegnanie 10 1.4. Najpotrzebniejsze zwroty 10 1.5. Podstawowe pytania 11 1.6. Próby porozumiewania się 11 1.7. Zwroty grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

MINI SŁOWNICZEK PYTANIA (DIE FRAGEN)

MINI SŁOWNICZEK PYTANIA (DIE FRAGEN) MINI SŁOWNICZEK Kiedy? Kto? Co? Jak? Gdzie? Jak długo? Dokąd? Dlaczego? Od kiedy? Wann? Wer? Was? Wie? Wo? Wie lange? Wohin? Warum? Seit wann? PYTANIA (DIE FRAGEN) WYRAŻENIA OGÓLNE ( ALLGEMEINE WENDUNGEN)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego. dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelinie

Przykładowy sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego. dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelinie Przykładowy sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelinie Imię i nazwisko ucznia : Ilość uzyskanych punktów: Ilość punktów możliwych do zdobycia:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Lekcja 6 Jedzenie str. 47...Dialog 1 W restauracji str. 48...Dialog 2 Co dziś ugotujemy? str. 52...Dialog 3 Moje ulubione jedzenie

Spis treści. Wstęp. Lekcja 6 Jedzenie str. 47...Dialog 1 W restauracji str. 48...Dialog 2 Co dziś ugotujemy? str. 52...Dialog 3 Moje ulubione jedzenie Spis treści Wstęp 2 3 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych str. 07... Dialog 1 Nowi sąsiedzi str. 08...Dialog 2 Mamo, tato, to jest moja dziewczyna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Temat: In den Sommerferien fahren wir nach Berlin (W wakacje pojedziemy do Berlina). Klasa: szósta szkoły podstawowej Główny cel lekcji: Uczniowie powinnni sporządzić

Bardziej szczegółowo

1 Hallo, das bin ich!

1 Hallo, das bin ich! 1 1 Marta, Rafał i Patryk mają zaopiekować się dwójką uczniów z Niemiec, Emmą i Janem, którzy przylatują do Poznania w ramach wymiany międzyszkolnej. Właśnie wypatrują ich na lotnisku. Hallo! Hi! Hallo!

Bardziej szczegółowo

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 11 Bar szybkiej obsługi

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 11 Bar szybkiej obsługi ODCINEK 11 Bar szybkiej obsługi Paul i Anna zatrzymują się, by coś zjeść. Ledwie jednak znajdują czas, by cokolwiek przełknąć. Po tym jak Anna wypowiada tajemnicze zdanie "In der Teilung liegt die Lösung.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter (2) Was kennst du schon? - rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Urlaubsträumereien - czyli rozmowy o wakacjach

Urlaubsträumereien - czyli rozmowy o wakacjach www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Urlaubsträumereien - czyli rozmowy o wakacjach Lekcja nr 53 die Ausdrücke [di Ałsdryke] wyrażenia: am Meer [am Mea] nad morzem: am Strand liegen [am Sztrand

Bardziej szczegółowo

WORTSCHATZ zum Sprachwettbewerb. Ich liebe Informatik und Elektronik

WORTSCHATZ zum Sprachwettbewerb. Ich liebe Informatik und Elektronik WORTSCHATZ zum Sprachwettbewerb Ich liebe Informatik und Elektronik aktualisieren aktualizować das Aktualisieren einer Datei aktualizacja pliku die Akte folder plików auswählen wybrać, wybierz auschneiden

Bardziej szczegółowo

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Lekcja 23 - Nurek z płetwą rekina

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Lekcja 23 - Nurek z płetwą rekina Lekcja 23 - Nurek z płetwą rekina i Filip rozwiązują zagadkę rekina i odkrywają kolejne oszustwo. Motywy tej inscenizacji pozostają dla nich początkowo niejasne. Nieoczekiwaną pomocą służy im sowa. Podczas

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opieka nad starszą osobą

Opieka nad starszą osobą Opieka nad starszą osobą W tej części cyklu Akademia języka niemieckiego poruszany jest temat zwrotów szczególnie ważny i przydatny podczas pracy w opiece. Przedstawiamy zwroty i terminy dotyczące samopoczucia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZMIN MTUNY OD OKU SZKONEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM OZSZEZONY OZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMTY PUNKTOWNI (1) GUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) II. ozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie wypowiedzi ustne [ ]

Bardziej szczegółowo

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Lekcja 04 - Czekanie na nowego kolegę

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Lekcja 04 - Czekanie na nowego kolegę Lekcja 04 - Czekanie na nowego kolegę W redakcji czekają na Filipa i. Czekając na niego zabijają sobie czas. Jednak Filip nie pojawia się i próby telefonicznego skontaktowania się z nim kończą się niepowodzeniem.

Bardziej szczegółowo

CZAS PRZESZŁY PARTIZIP PERFEKT

CZAS PRZESZŁY PARTIZIP PERFEKT CZAS PRZESZŁY PARTIZIP PERFEKT pozwala opowiadać (najczęściej ustnie) o wydarzeniach z przeszłości; jest czasem złożonym; informuje on o tym co było, co się wydarzyło, co ktoś zrobił. Czas przeszły Perfekt

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka niemieckiego dla klas II

Rozkład materiału z języka niemieckiego dla klas II Podręcznik: Aha neu 2a,2b Rozkład materiału z języka dla klas II 1. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami oceniania w II klasie Kapitel 1 Ich lade dich ein! Wann hast du Geburtstag? Liczebniki

Bardziej szczegółowo

1. Petra wohnt in: a. Hamburg b. Köln c. München. 3. Petra spielt gern: a. Lego b. Karten c. Schach

1. Petra wohnt in: a. Hamburg b. Köln c. München. 3. Petra spielt gern: a. Lego b. Karten c. Schach KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY V Imię i nazwisko:... Nazwa szkoły i miejscowość:... Witamy Cię na konkursie DaF-Kenner. Na rozwiązanie testu konkursowego masz 60 minut. W tym czasie możesz zdobyć

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 26. Opieka nad osobą starszą die Seniorenbetreuung/die Seniorenpflege. Pytania i zwroty dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia:

LEKCJA 26. Opieka nad osobą starszą die Seniorenbetreuung/die Seniorenpflege. Pytania i zwroty dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia: LEKCJA 26. Opieka nad osobą starszą die Seniorenbetreuung/die Seniorenpflege Pytania i zwroty dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia: Jak się Pani czuje? - Wie geht es Ihnen? Jak się Pani czuje dzisiaj?

Bardziej szczegółowo

Schuljahr. Herkunftssprache Polnisch

Schuljahr. Herkunftssprache Polnisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006, dziesiąta czterdzieści. Zostało ci 70 minut i tylko jedna szansa. Musisz się spieszyć. Kto cię śledzi?

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006, dziesiąta czterdzieści. Zostało ci 70 minut i tylko jedna szansa. Musisz się spieszyć. Kto cię śledzi? ODCINEK 09 Brakujące ogniwa Anna ucieka z Teatru Variete, ale kobieta w czerwieni dogania ją przy sklepie Paula Winklera. Annie udaje się zbiec dzięki pomocy Heidrun Drei. Jednak Anna posiada tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Hueber. Deutsch als Fremdsprache. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Audio Kurs niemiecki dla początkujących. Deutsch Polnisch.

Hueber. Deutsch als Fremdsprache. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Audio Kurs niemiecki dla początkujących. Deutsch Polnisch. Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Audio Kurs niemiecki dla początkujących Deutsch Polnisch Begleitheft Spis treści Lekcja 1 Guten Tag oder Hallo! Dzień dobry albo Cześć! Witamy

Bardziej szczegółowo

Sauber soll es sein - czyli higiena w pracy opiekuna

Sauber soll es sein - czyli higiena w pracy opiekuna www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Sauber soll es sein - czyli higiena w pracy opiekuna Lekcja nr 51 Hygiene [Hygiene] higiena: die Desinfektion [di Dezinfekcjon] dezynfekcja das Dezinfektionsmittel

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Data zdarzenia / Unfalldatum... Godzina /Uhrzeit... Miejscowośd / Unfallort... Paostwo / Staat... Osoby ranne

Bardziej szczegółowo

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11. Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.2015 Christine Michel, Sekretarz Branży opieki w domach prywatnych,

Bardziej szczegółowo

OBS UGI KLAWIATURY NAUTILUS

OBS UGI KLAWIATURY NAUTILUS OBS UGI KLAWIATURY NAUTILUS KCINSTRUKCJA 022 BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE NAUTILUS TESTATUR Wprowadzenie / Opis w³aœciwoœci Gratulujemy zakupu KLAWIATURY NAUTILUS. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera

Bardziej szczegółowo

Tekst 1 10 x 1 pkt Po przeczytaniu tekstu,, Meine Familie proszę zaznaczyć, które z poniższych zdań jest prawdziwe (richtig) lub fałszywe (falsch).

Tekst 1 10 x 1 pkt Po przeczytaniu tekstu,, Meine Familie proszę zaznaczyć, które z poniższych zdań jest prawdziwe (richtig) lub fałszywe (falsch). HV LV L/G SA Liczba punktów Podpisy sprawdzających TEST EGZAMINACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO A2 E wersja B Imię i nazwisko:... Wydział, rok:...... Nr albumu:... Słuchanie ze zrozumieniem Po dwukrotnym wysłuchaniu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI TESTU KOMPETENCYJNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PO GIMNAZJUM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM TEST GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY

WYNIKI TESTU KOMPETENCYJNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PO GIMNAZJUM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM TEST GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY WYNIKI TESTU KOMPETENCYJNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PO GIMNAZJUM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM TEST GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY 1 Badanie przeprowadzili nauczyciele języka niemieckiego: 1. Termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego. Zadanie 1. 3 minuty. Zadanie 2. 4 minuty. Podróżowanie i turystyka Zdrowie Dom

Zestaw 1. Egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego. Zadanie 1. 3 minuty. Zadanie 2. 4 minuty. Podróżowanie i turystyka Zdrowie Dom przykładowy część ustna Podróżowanie i turystyka Zdrowie Dom ¹ 3 minuty Wybierasz się pociągiem do znajomego/znajomej do Berlina na weekend majowy. Porozmawiaj z nim/ nią o szczegółach twojego przyjazdu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego - wersja dla egzaminującego

Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego - wersja dla egzaminującego 1 Rozmowa wstępna Przykładowy egzamin maturalny z języka niemieckiego (wersja dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 2 minuty W egzaminie ustnym nastąpiły niewielkie zmiany. Guten Tag./Guten Morgen. Mein

Bardziej szczegółowo

die Krankheiten [di Krankhajten] choroby:

die Krankheiten [di Krankhajten] choroby: www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Wie kann ich Ihnen helfen? - czyli wszystko o opiece Lekcja nr 3 die Krankheiten [di Krankhajten] choroby: der Schlaganfall [der Szlaganfal] wylew das Asthma

Bardziej szczegółowo

Orientierung im Raum - czyli tędy do łazienki

Orientierung im Raum - czyli tędy do łazienki www.aterima-med.pl - Niemiecki dla opiekunek Orientierung im Raum - czyli tędy do łazienki Lekcja nr 59 die Ausdrücke [di Ałsdryke] wyrażenia: der Wegweiser [der Wegwajza] drogowskaz zufällig [cufeliś]

Bardziej szczegółowo

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Lekcja 25 - Pozdrowienie statków

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Lekcja 25 - Pozdrowienie statków Lekcja 25 - Pozdrowienie statków Redaktorzy usiłują wyjaśnić pochodzenie słowa "getürkt". W tym celu wybierają się do specjalnego portu, gdzie każdy statek jest pozdrawiany w szczególny sposób W porcie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY entralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM ROZSZERZONY KLUZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ GRUDZIEŃ 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay Abb. 2007-3/472 Allegro Polen... http://www.allegro.pl/26013_antyki_i_sztuka.html... Suche nach Glas: Antyki i Sztuka... Antyki... Szkło SG September 2007 Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen...

Bardziej szczegółowo