Wzmacnianie rozwoju ekoturystyki w Polsce na przykładzie regionu zach pom.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzmacnianie rozwoju ekoturystyki w Polsce na przykładzie regionu zach pom."

Transkrypt

1 Wzmacnianie rozwoju ekoturystyki w Polsce na przykładzie regionu zach pom. Krystyna Araszkiewicz, ZROT Szczecin Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Hel, 4 października 2011 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 GOSPODARKA? Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 CZY OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO? Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 A MOŻE EKOTURYSTYKA?

5 Województwo Zachodniopomorskie - cztery główne strefy turystyczne: 1. pas nadmorski 15 gmin, leżących nad Bałtykiem, z ponad 91 tys. miejsc noclegowych, skupiających 85% bazy noclegowej województwa i przyjmujący 61,9% turystów; 2. Dolina Dolnej Odry wraz Zalewem Szczeciński i Kamieńskim 12 gmin z 6,7 tys. miejsc noclegowych; 3. Pas pojezierzy w całości lub w części pojezierza: Myśliborskie, Choszczeńskie, Dobiegniewskie, Ińskie, Drawskie, Wałeckie, Szczecineckie oraz doliny Drawy i Gwdy; 6,3% miejsc noclegowych i 10% ogółu turystów; 4. Obszary pozostałe 44,1% powierzchni województwa z 2,7% miejsc noclegowych.

6 Region zachodniopomorski połączony jest z europejską siecią dróg wodnych!

7 Diagnoza turystyki wodno-lądowej w województwie zachodniopomorskim Mocne strony Warunki naturalne do uprawiania żeglarstwa i turystyki wodnej Położenie geograficzne Szanse Możliwość wykorzystania szlaku wodnego Odry oraz połączenia wodnego z Berlinem Duży potencjał rynku europejskiego i stosunkowo duży rynek krajowy Słabe strony Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna Brak kompleksowego zagospodarowania akwenów Zagrożenia Konkurencyjność rynku skandynawskiego i niemieckiego Niski stopień integracji społeczno-politycznej regionu

8 Geografia Regionu atuty Atrakcyjne nadmorskie położenie, w niedalekiej odległości od Danii i Szwecji. Graniczy z Niemcami, dużym rynkiem potencjalnych turystów Posiada ciekawą rzeźbę terenu ukształtowaną przez działalność lodowca. Oferuje atrakcyjne walory środowiska naturalnego ostoje ptasie objęte ochroną w ramach obszarów Natura 2000 zajmują ponad 28% powierzchni województwa, ostoje siedliskowe ponad 27% - łącznie ponad 22% powierzchni województwa to obszary NATURA 2000 CZY TO KOLIDUJE Z CELAMI ROZWOJU REGIONU?

9 Charakterystyka wodnych ruchów turystycznych Obecna pojemność wód zachodniopomorskich to 4 tys. jednostek, po inwestycjach może się zwiększyć do ponad 10 tys., a wraz ze wzmożoną promocją nawet do 20 tys. Średni dzienny koszt postoju jachtu w porcie to ok. 50 Euro Obiekty wodne są atrakcją dla turystów lądowych. Przeciętny wydatek turysty zagranicznego poniesiony na terenie Polski wynosi ok. 30 Euro. Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 PROBLEMY: NISKA JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY, SŁABE WYPOSAŻENIE PORTÓW I PRZYSTANI, NIEDOSTATECZNE GŁĘBOKOŚCI TORÓW WODNYCH, NIEWYSTARCZAJĄCA LICZBA PORTÓW, PRZYSTANI i MARIN

11 ZASOBY PRZYRODNICZE WOJEWÓDZTWA Ponad 1600 jezior o powierzchni powyżej 1 ha + Zalew Szczeciński i Kamieński oraz Jezioro Dąbie + dobrze rozwinięta sieć rzek, z których główną jest Odra = dogodne warunki do tworzenia i użytkowania szlaków wodnych. Najbardziej charakterystycznym, międzynarodowym, transgranicznym szlakiem jest Szlak wodny Berlin Szczecin Bałtyk. Bogactwa naturalne regionu to dwa parki narodowe: Woliński i Drawieński, a także liczne rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe (np. Międzyodrze).

12 Woliński Park Narodowy północno - zachodnia część wyspy Wolin, u ujścia Odry - pierwszy w Polsce park morski w krajobrazie dominuje wybrzeże klifowe ciągnące się na przestrzeni 15 km i wysokie do 95 m, a także wzgórza morenowe, które zajmują trzy czwarte powierzchni lądowej parku. osobliwości przyrody - buczyna storczykowa. raj dla ptaków + główny szlak przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Obszar delty Świny zaliczony do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13 Woliński Park Narodowy Rezerwat Pokazowy Żubrów Obserwację przyrody na terenie parku umożliwiają cztery punkty widokowe oraz sieć szlaków turystycznych (łącznie ok. 46 km) i ścieżek dydaktycznych. Licznie odwiedzane miejsca to: Jezioro Turkusowe o specyficznym kolorze wody, wzgórze Zielonka, Rezerwat Pokazowy Żubrów oraz punkty widokowe Gosań i Kawcza Góra Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14 ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI program rozwoju sieci portów,marin i przystani jachtowych w Województwie Zachodniopomorskim Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

15 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to największy od lat projekt dotyczący turystyki wodnej realizowany na Pomorzu Zachodnim i w kraju jako kilka spójnych działań. Obejmuje: współpracę portów i gmin, które tworzą SIEĆ POWIĄZAŃ porty i przystanie, szlaki turystyczne, zabytki, atrakcje, imprezy składające się na PRODUKT TURYSTYCZNY wspólne pozyskiwanie środków na budowę portów i przystani poprzez PROJEKTY INWESTYCYJNE nazwa, logo i ich wszelkiego rodzaju nośniki składające się na rozpoznawalną MARKĘ Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

16

17 Źródła dofinansowania programu Regionalny Program Operacyjny WZ Gryfino, Świnoujście, Lubczyna, Stepnica, Szczecin (łącznie około 400 miejsc postojowych) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczecin (Pogoń, JK AZS), Wapnica, Wolin, Kamień Pomorski, Niechorze, Kołobrzeg, Mielno, Darłowo (640 miejsc postojowych) Program Operacyjny RYBY Dziwnów, Mrzeżyno (około 100 miejsc postojowych)

18 Źródło finansowania: dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.4- Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, budżety Partnerów Wartość projektu: koszty kwalifikowalne: w tym dotacja: 98,00 mln zł Dofinansowanie 40% - pomoc publiczna Czas realizacji : ,00 mln zł 35,28 mln zł

19 Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń, Szczecin Jacht Klub AZS, Szczecin Gmina Międzyzdroje Gmina Wolin Gmina Kamień Pomorski Gmina Rewal Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. Gmina Mielno Zarząd Portu Morskiego Darłowo sp. z o.o.

20 Problemy ochrony środowiska istotne dla realizacji Projektu: ochrona czystości wód powierzchniowych znaczna część cieków wodnych ze względu na ich nizinny charakter (niewielkie przepływy) oraz płytkie wody Zalewu Szczecińskiego ma ograniczoną zdolność do samooczyszczania i wysoką wrażliwość na zanieczyszczenie; ochrona warstw przydennych warstwy przydenne charakteryzują się bogactwem biologicznym, a ich naruszenie może przynieść nieodwracalne szkody przyrodnicze; ochrona przed hałasem ma szczególne znaczenie dla ostoi ptaków w okresach lęgowym (od marca do lipca), ale także w okresach zbiórek i przelotów ptaków wędrownych (od końca sierpnia do początku listopada);

21 Problemy ochrony środowiska istotne dla realizacji Projektu cd.: minimalizacja zniszczeń szaty roślinnej - w tym szuwarów i trzcinowisk nadwodnych oraz na gruntach podmokłych, roślinności łąkowej i wydmowej; dbałość o zachowanie walorów krajobrazu przyrodniczego ograniczenie przekształceń rzeźby terenu i form zabudowy biologicznej; ochrona wód gruntowych i gruntów płytko zalegający pierwszy poziom wód podziemnych jest bardzo podatny na zanieczyszczenie, a systematyczne ograniczanie areału trwałych użytków powoduje obniżenie ich funkcji fitomelioracyjnej i ochronnej; krajobraz kulturowy w tym ochrona i właściwe eksponowanie zabytków, stosowanie oszczędnych form zdobniczych budynków, nie konfliktowych w stosunku do historycznego zagospodarowania rejonu

22 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski i Natura 2000

23 OBSZARY SIECI NATURA 2000 na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Ostoja Wkrzańska Zatoka Pomorska Zalew Szczeciński Łąki Skoszewskie Jezioro Świdwie Dolina Dolnej Odry Ostoja Ińska Delta Świny Przybrzeżne Wody Bałtyku Wybrzeże Trzebiatowskie Zalew Kamieński i Dziwna Puszcza Goleniowska OSOP

24 OBSZARY SIECI NATURA 2000 na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Słowińskie Błoto Dorzecze Parsęty (ujście w Kołobrzegu) Ujście Odry i Zalew Szczeciński Ostoja Goleniowska Police Kanały Trzebiatowsko Kołobrzeski Pas Nadmorski Jezioro Bukowo Uroczyska w Lasach Stepnickich Wolin i Uznam Ostoja na Zatoce Pomorskiej Dolna Odra Jezioro Kopań Wzgórza Bukowe SOOS

25 Przykłady przyrodniczych atrakcji turystycznych na Szlaku Szczecin Puszcza Bukowa (Wzgórza Bukowe), Ogród Dendrologiczny w Glinnej, Woliński Park Narodowy (porty jachtowe: Świnoujście, Wapnica, Kamień Pomorski, Wolin, Dziwnów) Rezerwat Liwia Łuża przystań Niechorze Kołobrzeg: Najstarsze dęby szypułkowe w Polsce - Bolesław i Warcisław, aleja 74 platanów, buk strzępolistny Darłowo Słowiński Park Narodowy Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

26 ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI POMORSKI KRAJOBRAZ RZECZNY

27 Działania równoległe związane z projektem: Opracowanie wspólnego planu marketingowego z uwzględnieniem promocji proekologicznych walorów Szlaku Pozyskanie międzynarodowych imprez żeglarskich dla województwa Przygotowanie zróżnicowanej oferty turystycznej dla małych jednostek Doskonalenie systemu przepływu informacji w tym współpraca z Zachodniopomorską Siecią Ośrodków Edukacji Ekologicznej program edukacji nt ekoturystyki Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

28 Strategia budowania marki produktu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski : PROMOCJA ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI WODNEJ powinna być INTEGRALNYM CELEM STRATEGII BUDOWANIA MARKI SZLAKU

29 Działania promocyjne Lider działań promocyjnych Szlaku LOT ZSŻ Skoordynowany system dystrybucji informacji turystycznej o Szlaku i jego otoczeniu (w tym o obszarach Natura 2000, walorach przyrodniczych, krajobrazowych np. Woliński Park Narodowy w sąsiedztwie portu w Wapnicy) Przygotowanie niezbędnych materiałów promocyjnych (folderów, map itp.) w tym mapa Szlaku na tle mapy obszarów Natury informacja o cennych zasobach przyrody w sąsiedztwie portów i przystani Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

30 Działania promocyjne Portal Szlaku, pozycjonowanie, aktualizacja, współtworzenie informacji - synergia informacji turystycznej i przyrodniczej!!! Program budowania marki połączony z programem standaryzacji usług, w tym jednolita wizualizacja Szlaku Działania lojalnościowe odznaka / certyfikat Szlaku certyfikat przystani przyjaznych środowisku Aktywne uczestnictwo w europejskich targach żeglarskich (Warszawa, Duesseldorf, Hamburg, Kopenhaga, Goeteborg, Berlin), Inspirowanie reportaży radiowych i telewizyjnych Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

31 Natura 2000 i Zachodniopomorski Szlak Żeglarski = korzyści turystyki zrównoważonej: Gwarancja dobrego stanu środowiska naturalnego Realizacja założeń zawartych w strategii rozwoju turystyki i strategii rozwoju regionu Podstawa do ubiegania się o dodatkowe fundusze Rozwój form turystyki przyjaznej środowisku Bodziec do rozwoju infrastruktury turystycznej i przedsiębiorczości lokalnej Obniżenie bezrobocia, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, zachowanie tradycji Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

32 ZINTEGROWANIE INFORMACJI Zachodniopomorskie Morze Przygody : Zintegrowany System Informacji Regionu: Szkolenia regionalne Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Promocja regionu. i jego potencjału turystycznego

Promocja regionu. i jego potencjału turystycznego Promocja regionu i jego potencjału turystycznego Potencjał turystyczny regionu to jego: Walory naturalne grunty, woda, morze, pojezierza, rzeki, lasy, parki narodowe i krajobrazowe, wody geotermalne, złoża

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI... 3 3. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA... 6 3.1. STAN AKTUALNY... 6 3.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA

PROGRAM TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA PROGRAM TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA opracował Zespół pod kierunkiem dr. Tomasza Studzienieckiego, w składzie: 1. Prof. dr hab. Barbara Marciszewska 2. Dr hab. Beata Meyer,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi

Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi Listopad 2011 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI Lublin, sierpień 2008 DYREKTOR BIURA Henryk

Bardziej szczegółowo

Wydawca: województwo zachodniopomorskie - RBGP WZ Nakład: 1000 egzemplarzy, nr ISBN: 978-83-931887-5-8. 2012 RBGP WZ Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: województwo zachodniopomorskie - RBGP WZ Nakład: 1000 egzemplarzy, nr ISBN: 978-83-931887-5-8. 2012 RBGP WZ Wszelkie prawa zastrzeżone OPRACOWANIE: DYREKTOR mgr inż. arch. Stanisław Dendewicz ZESPÓŁ Tomasz Zieliński Leszek Jastrzębski Małgorzata Oyarce-Yuzzelli Dorota Nowoświecka Michał Urbański Wydawca: województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2008 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2012 2015

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2008 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2012 2015 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2008 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2012 2015 -Szczecin 2008- OPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ EGIONY OLSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE II edycja opracowanie zbiorowe pod redakcją Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel ROFILE EGIONALNE NR 16 Gdańsk Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 31 sierpnia 2015 r.

Szczecin, 31 sierpnia 2015 r. Konsultacje koncepcji i pakietów projektu Zachodniopomorski Szlak Parki, ogrody, krajobrazy, smaki Pomorza Zachodniego bramą do poznawania Regionu" wraz z wstępną koncepcją ich zarządzania i wdrażania

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW

Strategia rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW Strategia rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW Warszawa, luty lipiec 2006 Strategia rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW Copyright by Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Warszawa 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 2020 PROJEKT

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 2020 PROJEKT REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 2020 PROJEKT 8 KWIETNIA 2014 R. SPIS TREŚCI SEKCJA 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘUNIJNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl PAR TNERZY DLA SA MORZĄD U Poznań 2015 Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu Wzmocnienie współpracy członków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo