ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.)"

Transkrypt

1 Dz.U ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje: 1. Woliński Park Narodowy, położony w województwie szczecińskim, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar ,40 ha. 2. W skład Parku wchodzą następujące obszary: 1) kompleks główny - określony linią graniczną, która biegnie od punktu położonego na 397 kilometrze wybrzeża morskiego w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 833 (gmina Wolin, obręb Kołczewo, według mapy ewidencji gruntów nr 6 (6) z 1980 r.), załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po punktach granicznych od nr 553 do nr 540, 640, 3902 i od nr 539 do nr 513 (gmina Wolin, obręb Kołczewo, według mapy ewidencji gruntów nr 6 (6) z 1980 r.), załamuje się na południe i biegnie po punktach granicznych od nr 348 do nr 312, , następnie biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 156/1 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 1), załamuje się w kierunku południowym i biegnie po punktach granicznych nr 539, 540, , 7032A, dochodząc do drogi krajowej nr 102, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północno-zachodnią granicą drogi krajowej nr 102 do punktu granicznego nr 562, załamuje się w kierunku północnozachodnim i biegnie po punktach granicznych nr , (gmina Wolin, obręb Wisełka, według mapy ewidencji gruntów nr 1 (2) z 1964 r.), dochodzi do drogi krajowej nr 102 północną granicą drogi krajowej nr 102 w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 605 (gmina Wolin, obręb Wisełka, według mapy ewidencji gruntów nr 1 (2) z 1964 r.), przecina drogę krajową nr 102, załamuje się w kierunku południowym i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 25/3 do punktu granicznego nr 652 i dalej po punktach granicznych nr 653, 653a, 654, , wschodnią granicą działki nr 50, północną granicą działki nr 227, zachodnią granicą działki nr 69/2 do punktu granicznego nr 630, następnie po punktach granicznych nr dochodzi do drogi wojewódzkiej nr (gmina Wolin, obręb Wisełka, według mapy ewidencji gruntów nr 1 (2) z 1964 r.), zachodnią granicą drogi wojewódzkiej nr do punktu granicznego nr 652 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 5), przecina drogę wojewódzką nr i biegnie wschodnią granicą działki nr 70/2 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 5), dochodzi do brzegu Jeziora Czajczego, następnie biegnie brzegiem Jeziora Czajczego i Domysłowskiego po punktach granicznych od nr 105 do nr 103, od nr 101 do nr 95, od nr 93 do nr 86, od nr 82 do nr 80, od nr 77 do nr 74 (gmina Wolin, obręb Domysłów, według mapy ewidencji gruntów nr 2 z 1964 r.), dalej po punktach granicznych nr 73, (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 5), południową granicą działek nr 33, 31, dochodzi do brzegu Jeziora Rabiąż i biegnie południową granicą Jeziora Rabiąż do granicy z oddziałem nr 40 (Nadleśnictwa Międzyzdroje), dalej biegnie północną, wschodnią, południową i zachodnią granicą oddziałów nr 40a, b, c (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), dochodzi do brzegu Jeziora Rabiąż, dalej biegnie w kierunku zachodnim południową granicą Jeziora Rabiąż i Jeziora Warnowskiego do punktu granicznego nr 731, następnie biegnie po punktach granicznych nr 732, 1008, , przecina drogę wojewódzką nr 41103, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą drogi wojewódzkiej nr do punktu granicznego nr 1029, przecina drogę wojewódzką nr i

2 biegnie w kierunku południowo-zachodnim po punktach granicznych nr , , przecina linię kolei elektrycznej Świnoujście-Szczecin i biegnie po punktach granicznych nr 239, , , dochodzi do drogi międzynarodowej nr 3 i biegnie w kierunku zachodnim północną granicą drogi międzynarodowej nr 3 do punktu granicznego nr 540, przecina drogę międzynarodową nr 3, biegnie na południe po punktach granicznych nr 541, , od nr 1120 do nr 1115, dalej na południowy wschód po punktach granicznych od nr 1114 do nr 1112, 1102, 1103, , przecina drogę wojewódzką nr i biegnie południową granicą działki nr 129/2 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 9) do punktu granicznego nr 1126, dalej po punktach granicznych nr , 2829, 1131, 1132, 1151, 1150, od nr 1354 do nr 1351, , 1295, , 849, 850, dochodzi do wód Zalewu Szczecińskiego pod miejscowością Karnocice (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 10), następnie biegnie wodami Zalewu Szczecińskiego linią prostą do punktu granicznego nr 5006 o współrzędnych x 32120,20, y 37032,32 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 24 kwietnia 1992 r.), załamuje się na północny zachód i biegnie linią prostą do stawy toru wodnego "M-2" (BI 10 s) o współrzędnych x 32930,24, y 32768,30, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i linią prostą dochodzi do punktu granicznego nr 1308 o współrzędnych x 33199,34, y 32300,42, załamuje się na północ i biegnie po punktach granicznych od nr do nr 13467, 13200, 5001 (gmina Międzyzdroje, obręb Lubin, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.), następnie biegnie wschodnią i południową granicą działki nr 130 do punktu granicznego nr 13217, dalej po punktach granicznych nr 5057, 5055, 13399, 13398, od nr do nr 13325, (gmina Międzyzdroje, obręb Lubin, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.), zachodnią i północną granicą działki nr 128A do punktu granicznego nr 13359, załamuje się na wschód i biegnie po punktach granicznych nr , 13373, 13374, 13427, 13429, (gmina Międzyzdroje, obręb Wapnica, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.), południową granicą drogi wojewódzkiej nr do punktu granicznego nr (gmina Międzyzdroje, obręb Wapnica, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.), przecina drogę wojewódzką nr i biegnie zachodnią granicą działki nr 125 (gmina Międzyzdroje, obręb Wapnica, według mapy ewidencji gruntów z 1985 r.) do punktu granicznego nr 11395, załamuje się na zachód i biegnie po punktach granicznych nr 11394, 11393, 11478, 11477, 11392, 11391, 11388, 11387, 1000, od nr do nr 11384, od nr do nr 11457, 11374, (gmina Międzyzdroje, obręb Wapnica, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.), następnie południowo-zachodnią i zachodnią granicą działki nr 137/1, po punktach granicznych nr 13369, 13367, od nr do nr 11445, 1029, 11359, 11443, od nr do nr 11432, od nr do nr 11425, 11360, 11346, od nr do nr 11421, 11344, 11343, od nr do nr 11416, 19, 20, (gmina Międzyzdroje, obręb Wicko, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.), wschodnią granicą drogi wojewódzkiej nr do punktu granicznego nr 27 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 8), załamuje się na wschód i biegnie po punktach granicznych od nr do nr 11401, 6785, do nr od nr 11333, (gmina Międzyzdroje, obręb Wicko, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.), załamuje się na północ i biegnie po punktach granicznych nr 56-62, , 14, od nr 11 do nr 8, (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 7), załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po punktach granicznych nr , 1-3, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą ulicy Cmentarnej do punktu granicznego nr 1576 i dalej wschodnią granicą oddziału nr 65a, zachodnią granicą oddziałów 64c, 64a dochodzi do terenów PKP, następnie biegnie na zachód do punktu ograniczonego nr 12, przecina linię kolejową Świnoujście-Szczecin i dochodzi do punktu granicznego nr 1454, biegnie zachodnią i północnozachodnią granicą oddziału nr 42c2, zachodnią i południowo-zachodnią granicą oddziału nr 42b i południowo-wschodnią granicą oddziału nr 18j dochodzi do punktu granicznego nr 201, biegnie po punktach granicznych nr , dalej północno-zachodnią granicą oddziału nr 18i, południowozachodnią granicą oddziału nr 18b do punktu granicznego nr 209, następnie biegnie wschodnią i zachodnią granicą działek nr 18/5, 18/6 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 3) po punktach granicznych nr , dochodzi do drogi krajowej nr 102, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wschodnią granicą drogi krajowej nr 102 do punktu granicznego nr 2494, przecina drogę krajową nr 102, biegnie wschodnią granicą drogi zakładowej do punktu granicznego nr 7045, północną granicą działki nr 16, południową i zachodnią granicą działki nr 85/2 do punktu granicznego nr 1 położonego na 411,700 km wybrzeża morskiego o

3 współrzędnych x 41555,69, y 33715,59 (miasto Międzyzdroje, według mapy ewidencji gruntów nr 6 (6) z 1992 r.), dalej przez wody Zatoki Pomorskiej do punktu granicznego nr 2 o współrzędnych x 42944,30, y 3288,44, załamuje się na północny wschód i biegnie do punktu granicznego nr 3 o współrzędnych x 46000,00, y 36000,00, załamuje się na wschód i biegnie do punktu granicznego nr 4 o współrzędnych x 49783,42, y 46361,18, załamuje się na południowy zachód i biegnie do punktu położonego na 397 kilometrze wybrzeża morskiego - o powierzchni 8031,33 ha, 2) kompleks Wstecznej Delty Świny - określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 5004 o współrzędnych x 29865,00, y 28518,00 położonego na południowy zachód od cypla Kacza Kępa wyspy Wielki Krzek do punktu granicznego nr 5003 o współrzędnych x 30200,00, y 28000,00 i na północny wschód do punktu granicznego nr 5002 o współrzędnych x 30634,63, y 28204,74 (miasto Świnoujście, obręb Karsibór, według mapy ewidencji gruntów nr 6 (6) z 1962 r.), dalej biegnie środkiem nurtu rzeki Przecznicy - działka nr 1342, następnie środkiem nurtu rzeki Starej Świny - działka nr 1342 w kierunku północno-zachodnim do wylotu kanału Młyński Rów - działka nr 508 (miasto Świnoujście, obręb Przytór, według mapy ewidencji gruntów nr 2 (6) z 1962 r.), dalej środkiem nurtu rzeki Młyński Rów w kierunku północno-wschodnim i wschodnim, dochodzi do kanału Wielka Struga, dalej biegnie w kierunku wschodnim środkiem nurtu kanału Wielka Struga (północną granicą działek nr 519/1 i 663/2), załamuje się na północny zachód i biegnie zachodnią granicą działki nr 656/2, dochodzi do granicy lasów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, załamuje się na wschód i biegnie po punktach granicznych od nr 2100 do nr 2093, 2088, 2081 i od nr 2080 do nr 2075 (miasto Świnoujście, obręb Przetór, według mapy ewidencji gruntów nr 3 (6) z 1962 r.), dalej biegnie na wschód północną granicą działek nr 224/2, 223/2 do punktu granicznego nr 2071, następnie po punktach granicznych nr 2070, 2069, T371, T372, 0192, , 0190, 0189 (miasto Świnoujście, obręb Przytór, według mapy ewidencji gruntów nr 4 (6) z 1962 r.), dalej po punktach granicznych nr 0188, 2064 (według mapy gruntów Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r. nr ewidencyjny 17), następnie północno-zachodnią granicą działek nr 218/2, 6, 218/3, północną granicą działki nr 6 (gmina Międzyzdroje, obręb Wicko, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.) dochodzi do punktu granicznego nr 7885, dalej biegnie na północ zachodnią granicą oddziałów nr 216s, 216ł, 216j2, 216i (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), dochodzi do drogi międzynarodowej nr 3, biegnie na południowy wschód do punktu granicznego nr 2027 (zachodniego brzegu cieku Stary Zdrój), dalej biegnie na południe wschodnią granicą oddziałów nr 216t, 216k, 216j2, 216p do punktu granicznego nr 6525 (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), dalej biegnie na południe zachodnim brzegiem cieku wodnego Stary Zdrój do punktu granicznego nr 149/25 o współrzędnych x 37686,64, y 32108,02 (ujścia cieku Stary Zdrój gmina Międzyzdroje, obręb Wicko, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.), wschodnią granicą działek nr 7/3, 1/1 do punktu granicznego nr 5009 o współrzędnych x 34042,89, y 30786,77 (gmina Międzyzdroje, obręb Wicko, według mapy ewidencji gruntów nr z 1992 r.), wschodnią granicą działek nr 762/1, 1340/1 do punktu granicznego nr 5005 o współrzędnych x 30573,95, y 31194,57, załamuje się w kierunku południowozachodnim i biegnie do punktu granicznego nr 5004 o współrzędnych x 29865,00, y 28518,00 (miasto Świnoujście, obręb Karsibór, według mapy ewidencji gruntów nr 69 (6) z 1962 r.) - o powierzchni 2890,21 ha, 3) działki nr 113/3, 113/4 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 6) - o powierzchni 0,66 ha, 4) działki nr 18/7, 18/8 18/9 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 4) - o powierzchni 2,00 ha, 5) działki nr 42/6, 42/10, 42/11, działka zabudowana przy ul. Ustronie Leśne nr 1f (miasto Międzyzdroje, według mapy ewidencji gruntów nr 3 (6) z 1991 r.) - o powierzchni 0,27 ha, 6) działki nr 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6, 122/3 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 10) - o powierzchni 9,85 ha, 7) działka nr 46/2 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 7) - o powierzchni 1,73 ha, 8) działki nr 122/2, 128/2 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 9) - o powierzchni 0,36 ha, 9) działka nr 2/11 (gmina Międzyzdroje, obręb Lubin, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.) - o powierzchni 0,29 ha,

4 10) działka nr 192/2 (gmina Międzyzdroje, obręb Wapnica, według mapy ewidencji gruntów nr z 1985 r.) - o powierzchni 0,70 ha W zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości Skarbu Państwa będące w dniu wejścia w życie rozporządzenia w zarządzie: 1) Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Szczecinie (zajęte pod drogi publiczne) - o powierzchni 26,43 ha, 2) Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie działki nr 155, 156 (gmina Międzyzdroje, obręb Woliński Park Narodowy) - o powierzchni 16,13 ha. 2. W zarząd Parku nie przechodzą: 1) działki nr 67/6, 68/3, 88/7, 88/9, 88/11, 107/3, 116/3, 117/4, 117/5, 117/6, 118/7, 117/8 (według mapy Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1989 r. nr ewidencyjny 8) przeznaczone na modernizację drogi szybkiego ruchu nr 3 - o powierzchni 5,97 ha, 2) tereny zabudowane Ośrodka Wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów - uroczysko Grodno, oddziały nr 1a (część), 1b, c, d, f, g, h, i, 2f, 3a, b (część), d (część) - o powierzchni 10,90 ha, drogi o powierzchni 0,76 ha (według mapy gospodarczej gruntów Ośrodka Wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1984 r.) Obszary Parku mogą być objęte ochroną ścisłą lub częściową, z tym że obszary o zawartej zabudowie, nieruchomości Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego oraz nieruchomości nie stanowiące własności Skarbu Państwa mogą być objęte ochroną ścisłą lub częściową wyłącznie za zgodą właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy. 2. Z ochrony ścisłej wyłącza się obszary jezior Wicko Małe, Wicko Wielkie oraz Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, z wyjątkiem stref pokrytych roślinnością nawodną, a także obszary służące celom obronności państwa Na obszarze Parku, z zastrzeżeniem ust. 2, zabrania się: 1) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, mrowisk, gniazd ptasich i wybierania jaj, 2) wędkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi, 3) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew albo innych roślin, 4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza, 5) zmiany stosunków wodnych, 6) wydobywania skał, minerałów, torfu i bursztynu, 7) niszczenia gleby, 8) palenia tytoniu, palenia ognisk oraz biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi, 9) stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej, 10) prowadzenia działalności handlowej poza miejscami do tego wyznaczonymi, 11) zbioru dziko rosnących roślin albo ich części, w szczególności owoców i grzybów, 12) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi, 13) ruchu pieszego poza szlakami do tego wyznaczonymi, 14) umieszczania bez zgody dyrektora Parku tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochrona porządku i bezpieczeństwa oraz znaków i urządzeń związanych z ochroną granicy państwowej, 15) zakłócania ciszy, 16) uprawiania sportów motorowodnych, 17) żeglugi pasażerskiej i towarowej, 18) używania motolotni, lotni i spadolotni bez zgody dyrektora Parku, 19) wykonywania lotów cywilnych statkami powietrznymi poniżej 2000 m wysokości względnej, z wyjątkiem lotów patrolowych i interwencyjnych statków powietrznych Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Morskiego. 2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 1) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych,

5 2) prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrektora Parku, a na obszarach morskich - po powiadomieniu dyrektora Parku, 3) prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej na obszarach nie objętych ochroną ścisłą i częściową, 4) prowadzenia gospodarki rybackiej, wędkowania, jachtingu i żeglarstwa na jeziorze Wicko Małe, Wicko Wielkie oraz Zalewie Szczecińskim i Zatoce Pomorskiej, 5) żeglugi pasażerskiej i towarowej na szlakach wodnych oraz prowadzenia prac związanych z utrzymaniem torów wodnych i ochrony brzegów morskich, 6) prowadzenia akcji ratowniczych oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony granicy i obronności państwa, 7) czynności związanych z dostosowaniem stanów liczebnych zwierzyny do potrzeb ochrony Parku i gospodarki rolnej Wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwaną "otuliną", o powierzchni 3368,64 ha, położoną w województwie szczecińskim. 2. W skład otuliny wchodzą następujące obszary: 1) określone linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 554 na południe, wschodnią granicą oddziału nr 1 (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), dochodzi do drogi krajowej nr 102, załamuje się na zachód i biegnie jej północną granicą w kierunku miejscowości Kołczewo, obchodzi północną granicą ośrodek wypoczynkowy "Pomerania", ujęcie wody i Ośrodek Wypoczynkowy "Polfa", biegnie południową granicą oddziałów nr 12, 13, 14, 15, 16, wschodnią granicą oddziału nr 17 (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), przecina drogę krajową nr 102, następnie wschodnią granicą oddziałów nr 18, 22, południową granicą oddziałów nr 23, 24, 28 dochodzi do oddziału nr 29 (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), załamuje się w kierunku południowym do drogi gminnej - działka nr 203 (gmina Wolin, obręb Wisełka), następnie północną granicą drogi gminnej w kierunku zachodnim dochodzi do punktu granicznego nr 226/LP na skrzyżowaniu dróg, skąd biegnie w kierunku północno-zachodnim północną granicą drogi - działki nr 3 (gmina Wolin, obręb Żółwino), dochodzi do granicy oddziału nr 30 (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), biegnie dalej w kierunku zachodnim południową granicą oddziału nr 30, dochodzi do granicy Parku nad brzegiem jeziora Czajczego, następnie biegnie zachodnią granicą oddziału nr 30, dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 41108, dalej w kierunku północnym biegnie wschodnią granicą drogi wojewódzkiej nr do granicy oddziału nr 30, załamuje się na wschód i biegnie zachodnią i północną granicą oddziałów nr 30, 29, 26, 25, 21, 20, 19 (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), przecina drogę krajową nr 102 i dalej biegnie zachodnią granicą oddziału nr 17, północną granicą oddziałów nr 16, 11, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, dochodzi do punktu granicznego nr 554 (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), 2) określone linią graniczną, która biegnie od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr i nr we wsi Warnowo w kierunku południowym zachodnią granicą drogi gminnej Warnowo-Dargobądź, przecina linię kolei elektrycznej Świnoujście-Szczecin, dalej biegnie na południe zachodnią granicą drogi gminnej Warnowo-Dargobądź przez kompleks leśny Nadleśnictwa Międzyzdroje, północnozachodnią i południową granicą kompleksu łąkowego Szmanc, dochodzi do drogi międzynarodowej nr 3 w miejscowości Dargobądź, przecina drogę międzynarodową nr 3 i biegnie na południe wschodnią granicą oddziałów nr 127, 128, 129, 132, południową granicą oddziałów nr 133, 134, gdzie dochodzi do granicy Wolińskiego Parku Narodowego - punktu granicznego nr 1301/LP (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), 3) określone linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 5002 o współrzędnych x 30634,63, y 28204,74 na rzece Przecznicy (miasto Świnoujście, obręb Karsibór, według mapy ewidencji gruntów nr 6 (6) z 1962 r.) w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 80a na brzeg wyspy Zajęcze Łęgi, dalej biegnie brzegiem wyspy w kierunku północnym i zachodnim do punktu granicznego nr 23, przecina kanał (działka nr 447), następnie biegnie w kierunku północnym do punktu granicznego nr 705 na wyspie Karsiborska Kępa, dalej biegnie wschodnim i zachodnim brzegiem wyspy Karsiborska Kępa do punktu granicznego nr 34 (miasto Świnoujście, obręb Karsibór, według mapy ewidencji gruntów nr 1 z 1962 r.), przecina Starą Świnę i biegnie zachodnią granicą kanału (działka nr 508), północną granicą kanału (działki nr 519/2, 663/10), załamuje się na wschód i biegnie do punktu granicznego nr 144 następnie w kierunku północnym zachodnią granicą kanału (działka nr 654) dochodzi do granicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i

6 biegnie południową, zachodnią i północną granicą oddziałów nr 228, 227, 226, 225, 224, 223, 221, 220, 219, 218, 217, 216 (według mapy Nadleśnictwa Międzyzdroje z dnia 1 stycznia 1984 r.), załamuje się na południe i dochodzi do granicy Wolińskiego Parku Narodowego. 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 14, poz. 79), z wyjątkiem 1 w części dotyczącej utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego. 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. z dnia 8 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 1997 nr 99 poz. 607 Brzmienie od 5 września 1997 Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego. (Dz. U. Nr 4, poz. 28) Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Dz.U.04.43.390 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991

Bardziej szczegółowo

14) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrznymi

14) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrznymi Dziennik Ustaw Nr 4-67- Poz. 29 i 30 11) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi, 12) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady kształtowania i ochrony lasów

Zasady kształtowania i ochrony lasów Zasady kształtowania i ochrony lasów Las jako naturalny element środowiska jest zasobem przyrodniczym warunkującym utrzymanie równowagi ekologicznej w skali lokalnej i na dużych obszarach - regionów, krajów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR IV/59/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe.

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Uchwała Nr L/708/94 z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18.03.1990r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 2014 r. Projekt z dnia listopada 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR /2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 3583 UCHWAŁA NR XXXVII/334/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 516 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r. Uchwała Nr IX/79/07 Druk Nr B/94/07 w sprawie: utworzenia użytku ekologicznego Borawa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4296 ROZPORZĄDZENIE NR 39/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1266 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park Podworski w Wojanowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650

Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 520 ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE. z dnia 29 stycznia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 520 ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 520 ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia granic

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1550) tj. z dnia 14 listopada 2013 r. (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3479 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2a do rozporządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla komunalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las PROJEKT UCHWAŁA NR. 2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia.. 2014 r. DRUK NR 710A Biuro Rady Miasta Zielona Góra Wpłynęło dnia: 2014-10-28 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoków Strzyża i Jasień Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. z dnia 26 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 2749 ROZPORZĄDZENIE NR 11/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 1893 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Akty Prawa Miejscowego opublikowane w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr

Akty Prawa Miejscowego opublikowane w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr - 12102-1977 ROZPORZĄDZENIE Nr 8 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 27 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego wzdłuŝ wybrzeŝa morskiego na terenie gminy Dziwnów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16. listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/462/2 RADY MIASTA z dnia 30 sierpnia 202 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. z dnia 27 września 2005 r. (Olsztyn, dnia 5 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. z dnia 27 września 2005 r. (Olsztyn, dnia 5 października 2005 r.) Warmi.05.140.1649 2006.07.14 zm. Warmi.06.86.1472 1 ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 14 marca 2011 r. Nr 25 TREŚĆ: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E U R Z Ę D U M O R S K I E G O 402 Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2119 UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 września 2015 r. Poz. 4721 Obwieszczenie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnejw

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. 1. Wyraża się zgodę na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefa Dzierżoniów Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r.

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 229 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Grodzisko

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 728 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5650 UCHWAŁA NR XXVI/111/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój UCHWAŁA NR XXIX/158/09 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2017. Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. z dnia r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych

Zarządzenie nr 11/2017. Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. z dnia r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 11.04.2017 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3453 ROZPORZĄDZENIE NR 24/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Strona 1 z 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia.. Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/980/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku.

UCHWAŁA NR LII/980/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku. UCHWAŁA NR LII/980/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 12, 14-15, art. 18 ust. 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d UCHWAŁA NR X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczokrajobrazowych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1421 UCHWAŁA NR XXXIV.236.2014 RADY GMINY ZABÓR w sprawie ustanowienia pomników ożywionej. Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje :

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje : ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1974) Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW SKŁADANY PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW SKŁADANY PRZEZ OSOBY FIZYCZNE SKŁADANY PRZEZ OSOBY FIZYCZNE imię, nazwisko i adres posiadacza i właściciela nieruchomości; oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 7 lipca 2009 r. UCHWAŁY RAD GMIN: użytku ekologicznego Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki...

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 7 lipca 2009 r. UCHWAŁY RAD GMIN: użytku ekologicznego Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki... 1758 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 lipca 2009 r. Nr 193 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1758 nr LVIII/1098/09 z dnia 27 maja 2009 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

ROZPORZĄDZENIE 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO ROZPORZĄDZENIE Nr 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 17 października 2005 roku w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, znajdującego się w granicach województwa łódzkiego Na podstawie art. 16 ust 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 3 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 3 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1660 UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY WODYNIE w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675 Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r.

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Na podstawie art 14 ustawy z dnia 7 kwietnia. 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, póz.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16

Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16 Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 389 - Nr 17/2006 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2006r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem

Bardziej szczegółowo